Cac mau bia dep nhat cho giao an by muoitt9

VIEWS: 919 PAGES: 6

									    CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CHIÊM HOÁ
    CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SƠN
       ----------  ---------
   BAI THI TÌM HIỂU
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM – CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ

      Thực hiện: Đỗ Tất Thắng
    CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CHIÊM HOÁ
    CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SƠN
       ----------  ---------
  BAI THI TÌM HIỂU
   CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
80 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ
  Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
  Chức vụ: Giáo viên
  Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phúc Sơn
   CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CHIÊM HOÁ
   CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS MINH QUANG
   BÀI DỰ THI
“CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM
  Mét CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ”


 Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
 Chức vụ: Giáo viên
 Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Quang
 TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
   GIÁO ÁN
MÔN ĐS&GT 11 NÂNG CAO

   GV: Nguyễn Thanh Tùng
  TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
    GIÁO ÁN
MÔN HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO


     GV:Bùi Quý Mười
      Tổ: Toán_Tin
     Năm học: 2011-2012

								
To top