Docstoc

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (DOC)

Document Sample
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (DOC) Powered By Docstoc
					                   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
               MÔN : ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 12 (BÀI SỐ1)

Câu 1. ( 1,5 điểm) Cho hàm số y = f(x) = x3-3(m-1)x2+3(m-1)x+1. Định m để hàm số ĐB trên R.
Câu 2. ( 1.0điểm) Cho hàm số y  (m2  5m) x3  6mx 2  6 x  5 . Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x = 1.
                            1 3 1 2
Câu 3. ( 2.0 điểm) Tìm GTLN-GTNN của hàm số y =      x - x - 6x + 3 trên đoạn  3;0 .
                            3   2
                        1 3 1 2
Từ đó suy ra điều kiện của m để phương trình   x - x - 6x - 2m = 0 có nghiệm trên  3;0
                        3   2
                   2x  1
Câu 4. ( 5.5 điểm) Cho hàm số y       có đồ thị là ( C ).
                   x 1
    a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
    b) Viết PTTT của đồ thị ( C ) biết rằng tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y  x  10 .
    c) Tìm điểm M trên đồ thị ( C) cách đều các giao điểm của ( C) với các trục tọa độ.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:11/18/2011
language:Vietnamese
pages:1
muoitt9 muoitt9
About