Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Cach_Xem_Chi_Tay_P2

VIEWS: 16 PAGES: 73

									Sieu thi dien may Viet Long - www.vietlongplaza.com.vn
                     ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
             hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Education E-Books: HD011206105
  Compiled & Published by Rosea
                 Cách Xem Chỉ Tay P2
  Bản quyền cuốn sách thuộc về:
           ©NhanTuongHoc.HongAnNet.com
  Index:
  CÁC ĐƯỜNG CHỈ CHÍNH TRÊN BÀN TAY (Tiếp).............................................. 1
  ĐƯỜNG THÁI DƯƠNG:.......................................................................................... 62


  CÁC ĐƯỜNG CHỈ CHÍNH TRÊN BÀN TAY (Tiếp)
  - Đường trí đạo có hình như sợ dây chão: người bạn gái hay
  thoái chí, hay bị quyến rũ bởi lời hay ý đẹp nhưng không thật
  của kẻ khác.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Allrights reserved by Rosea
  HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đường trí đạo uốn éo cong quẹo: hay lưỡng lự, phân vân.-
Đường trí đạo quá dài: nhiều tưởng tượng, mộng ước.
- Đường trí đạo chẻ đôi: hay lý luận, hay tự kiêu.
- Đường trí đạo quá ngắn: không biết lo xa, thiển can, không
sáng trí.
- Đường trí đạo có phần cong lên ở gò Thái dương: yêu thích
và có năng khiếu nghệ thuật.
- Đường trí đạo xuất phát từ trên cao ở gò Mộc tinh: tự kiêu.
- Trí đạo tách rời đường sinh đạo: hay tự ý mình, tự tin, tự
quyết.
- Trí đạo đậm, sâu và nét dày: người có trí nhớ tốt và rất khôn
ngoan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đường trí đạo bị nhiều đường nhỏ cắt ngang dọc và có ngôi
sao: thần kinh xáo trộn.
- Trí đạo dính với Tâm đạo ở ngón áp út: chết bất ngờ.
- Cuối trí đạo có ngôi sao: thần kinh bị tổn thương, dễ bị bệnh
tâm thần, hay nhức đầu.
- Trên trí đạo có cù lao: bệnh thuộc về tai mũi họng và thần
kinh hệ.
- Trên trí đạo có hình vuông: Lưu ý về mắt, dễ bị bệnh mắt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trí đạo có cù lao: Thần kinh suy yếu, hay nhức đầu suy tư nghĩ
ngợi, lo lắng, phân vân. Đã có lần trong đời gặp chuyện không
may đến phải đau khổ lo rầu ảnh hưởng đến thần kinh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một trong ba đường chính trong bàn tay, nằm phía trên cao.
Chỉ tay này được gọi là Tâm đạo.
Tùy theo dạng thể và những dấu hiệu phụ trợ mà có những kết
luận như sau:
- Đường Tâm đạo dài, rộng: tình cảm quá dồi dào, đa tình (1).
- Đường Tâm đạo chạy suốt ngang qua cả bàn tay: người quá
nhiều tình cảm nhưng thay đổi rất nhanh. Khi yêu thương thì
vô vàn, nhưng khi ghét không thể tưởng tượng. Hay ghen, đa
cảm. (2)
- Đường Tâm đạo có những đường nhỏ chạy xéo xuống đường
trí đạo: Tánh hay chán chường, thay đổi. (3)
- Đường Tâm đạo có nhánh ở cuối đường nơi gò Mộc tinh chạy
quẹo xuống gần trí đạo: tánh thích sống về quá khứ. (4)
- Đường Tâm đạo quá ngắn: ích kỷ, lạnh lùng (nếu đường Tâm
đạo nhạt mảnh khảnh cũng vậy). (5)
- Đường Tâm đạo có cù lao: hay lo nghĩ mệt trí. (6)
- Đường Tâm đạo nằm gần sát với đường trí đạo: hay suy tính
so đo, ích kỷ. (7)
- Đường Tâm đạo lan rộng nhưng không đậm không sâu: người
dễ bị kích động, mau cảm xúc. (8)
- Hai đầu đường Tâm đạo đều có nhánh chẻ đôi: người hiền
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
lành, nhiều tình cảm. (9)
- Tâm đạo phân hai nhánh, một hướng về Thổ tinh, một hướng
về trí đạo:
Người bạn gái thường có tính hay nghi ngờ không nhất tâm.
Về tình cảm thì:
- Tâm đạo có hai đường (Tâm đạo đôi): Tình cảm dạt dào.
Trường hợp này cũng tương tự với đường Tâm đạo dài, rộng
(có nhiều đường quyện vào nhau). (1)
- Tâm đạo có nhiều chỉ nhỏ cắt ngang: Giàu tình cảm. (2)
- Đường Tâm đạo có hai nhánh rẽ: Một đi vào lóng cuối (thứ
ba) ngón trỏ, một đi vào gò Mộc tinh: Trung thành thiết tha
với tình yêu nhưng không gặp được cuộc tình may mắn tốt
lành như ý muốn. (3)
- Đường Tâm đạo rõ ràng, phân minh, không rộng, không hẹp,
không quá ngắn, không quá dài, không quá đậm, không quá
mờ, không bị đường nào cắt: Người hiền hậu, đoan trang,
trung thực.
- Đường Tâm đạo chạy từ vị trí nằm giữa hai ngón trỏ và giữa:
Đây là biểu hiện của người bạn gái đàng hoàng, thực tế trong
vấn đề tình cảm, không mơ mộng, lãng mạn, biết giữ gìn hạnh
phúc lứa đôi. (6)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nếu trên đường Tâm đạo có cù lao: tình yêu không trọn vẹn,
không hợp ý, có sự phản bội trong tình yêu. (1)
- Nếu trên đường trí đạo có cù lao: hệ thần kinh bị tổn thương
có thể đau khổ vì vấn đề tình cảm đến thác loạn tinh thần. (2)
- Nếu trên đường sinh đạo có cù lao: có bệnh nặng trong đời.
Nếu đầu đường này có cù lao: mới sanh ra đã gặp điều không
may. (3)
- Cù lao trên đường Thái dương: cản trở sự phát triển của tài
năng. (4)
- Cuối đường may mắn có cù lao: Ngoại tình. (5)
- Nếu cù lao nằm giữa đường định mạng: mạnh về tình dục.
(6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tâm đạo cắt ngang bàn tay: gọi là bàn tay hình chữ nhất nếu
cả hai bàn tay đều như thế. Đây là mẫu người một khi đã
thương thì thương hết mình, nhưng khi ghét thì ghét cay ghét
đắng. Đây cũng là mẫu người hay ghen, ghen dữ dội.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Đường May Mắn: hay còn gọi là đường Định Mạng.
- Nếu xuất phát từ cổ tay: Tự tạo lập thân từ lúc còn trẻ. (1)
- Nếu phát xuất từ gò Thái âm: Ở dưới cùng của gò này thì
thành công trên đường đời nhờ sống tha phương hay đi đâu
đó. Nếu khoảng giữa gò thì những ước mơ sẽ thành sự thật.
(2)
- Nếu phát sinh từ gò Kim tinh: Gặp may mắn trên bước đường
sự nghiệp, giàu có nhờ vấn đề tình cảm. (3)
- Đường may mắn có nhiều chỉ nhỏ chạy song song: Phát triển
công danh sự nghiệp và thành công nhờ mình có tài. (4)
- Nếu phát xuất Đồng Hỏa Tinh: Sẽ thành công về lãnh vực
nghệ thuật, văn học. Nếu đường tiến vào gò Thái dương sẽ nổi
danh về lãnh vực nói trên. (5)
- Đường may mắn dài, không chắp vá: lại thêm đường trí đạo
tốt (dài, không tỳ vết) sẽ phát triển và thành công về mặt
thương mại. (6)
- Đường may mắn chắp vá, đứt đoạn: sự nghiệp trong đời
không thông suốt, nhiều thay đổi, vá víu. (7)
- Đường may mắn chạy đến gò Thổ tinh: Phải gặp nhiều gian
lao, buồn bực cản trở mới thành công. (8)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cần lưu ý gọi đường may mắn không có nghĩa trên tay bạn gái
có đường này là sự may mắn đến như trúng số, được tiền của
công danh một cách chắc chắn và tự nhiên. Ơû đây may mắn
có nghĩa là không phải đóng cửa rồi chờ thần tài đến gõ cửa.
Trái lại may mắn ở đây có nghĩa là tự bản thân mình phải dấn
thân đúng thời, đúng lúc, khi đó sự thành công dễ mang lại
hơn (trong khi đó, những người bạn gái không có đường may
mắn trong bàn tay nhưng dấn thân đúng thời, đúng lúc vẫn
chưa chắc là được thành công).
Bàn tay rất tốt nếu có đường sinh đạo và đương mạng vận rõ
ràng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐƯỜNG THÁI DƯƠNG:
- Đường Thái dương dài, không bị cắt hay đứt đoạn, chắp nối:
là có tài năng riêng và dễ thành công. (1)
- Nếu bị gãy bị cắt hay có dấu hiệu cù lao: là bị trở ngại trên
đường sự nghiệp. (2)
- Nếu có dấu chữ thập cũng vậy. (2)
- Nhưng nếu trên đường Thái dương lại có hình ngôi sao án
ngữ: thì đây là biểu tượng tốt lành của sự thành công chắc
chắn về lãnh vực tiền bạc, công danh, sự nghiệp. (3)
Tùy theo hướng xuất phát của đường Thái dương mà có thể
xác định mức độ thành công và tình trạng của vấn đề.
- Nếu phát xuất từ Tâm đạo: Do vấn đề tình cảm (tình yêu,
hôn nhân) mà có được sự thành công (từ 45 tuổi trở lên). (1)
- Nếu phát xuất từ trí đạo: do tài trí, kiến thức của mình mà
đem lại thành công (khoảng tuổi từ 35 trở đi). (2)
- Nếu phát xuất từ đường sinh đạo: thành công nhờ sự cố
gắng, kiên trì trong cuộc sống (dĩ nhiên thời gian tính từ trước
30 tuổi). (3)
- Nếu phát xuất từ đường định mạng hay đường may mắn: sự
thành công sẽ trội hơn, thuận lợi hơn. (4)
- Nếu phát xuất từ gò Kim tinh: thành công do đam mê, thích
thú và còn do ý chí, quyết tâm theo đuổi mà thành. (6)
- Nếu phát xuất từ gò Hỏa tinh: nhờ quyết chí mà thành công.
(5)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nếu nhiều đường Thái dương ngắn nằm chênh chếch cạnh
nhau: là đa tài, ham muốn tất cả, nếu quyết tâm phát triển
một lãnh vực nào đó thì sẽ thành công tốt đẹp.
ĐƯỜNG THÁI DƯƠNG:
- Đường Thái dương dài, không bị cắt hay đứt đoạn, chắp nối:
là có tài năng riêng và dễ thành công. (1)
- Nếu bị gãy bị cắt hay có dấu hiệu cù lao: là bị trở ngại trên
đường sự nghiệp. (2)
- Nếu có dấu chữ thập cũng vậy. (2)
- Nhưng nếu trên đường Thái dương lại có hình ngôi sao án
ngữ: thì đây là biểu tượng tốt lành của sự thành công chắc
chắn về lãnh vực tiền bạc, công danh, sự nghiệp. (3)
Tùy theo hướng xuất phát của đường Thái dương mà có thể
xác định mức độ thành công và tình trạng của vấn đề.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nếu phát xuất từ Tâm đạo: Do vấn đề tình cảm (tình yêu,
hôn nhân) mà có được sự thành công (từ 45 tuổi trở lên). (1)
- Nếu phát xuất từ trí đạo: do tài trí, kiến thức của mình mà
đem lại thành công (khoảng tuổi từ 35 trở đi). (2)
- Nếu phát xuất từ đường sinh đạo: thành công nhờ sự cố
gắng, kiên trì trong cuộc sống (dĩ nhiên thời gian tính từ trước
30 tuổi). (3)
- Nếu phát xuất từ đường định mạng hay đường may mắn: sự
thành công sẽ trội hơn, thuận lợi hơn. (4)
- Nếu phát xuất từ gò Kim tinh: thành công do đam mê, thích
thú và còn do ý chí, quyết tâm theo đuổi mà thành. (6)
- Nếu phát xuất từ gò Hỏa tinh: nhờ quyết chí mà thành công.
(5)
- Nếu nhiều đường Thái dương ngắn nằm chênh chếch cạnh
nhau: là đa tài, ham muốn tất cả, nếu quyết tâm phát triển
một lãnh vực nào đó thì sẽ thành công tốt đẹp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dấu hiệu chữ M hoa rất rõ ràng(thuận lợi về hôn nhân và tiền
bạc)
Hình M hoa đôi giữa bàn tày: dấu hiệu thuận lợi về tiền bạc đối
với nam giới và hôn nhân đối với nữ giới-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org
                   ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
           hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Allrights reserved by Rosea
HD011206105                 http://danghoanghai.999.org

								
To top