Bevezet�s

Document Sample
Bevezet�s Powered By Docstoc
					                                                                   GYIK (angolul: FAQ) –
                                                                azaz Gyakran Ismétlődő Kérdések
                                                                     Interaktív tartalomjegyzék
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                                  Kattintson a kérdésre, hogy a válaszhoz ugorjon!
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          1.      Milyen előírásokat kell betartani EU tagállambeli, külföldi
                                                                daru bérlésekor?
                                                          2.      Melyik targoncákhoz lehet a gépkönyvet beszerezni, illetve
                                                                rendelkeznek típusbizonyítvánnyal?
                                                          3.      Külföldön szerzett szakképesítéssel, pl. gépkezelői
                                                                jogosultsággal, lehet-e Magyarországon az adott munkát
                                                                végezni?
                                                          4.      Milyen előírások vonatkoznak a belsőégésű
                                                                és a gázüzemű targoncák üzemeltetésére?
                                                          5.      Nemrég történt, hogy a darukezelő rosszulléte miatt nem
                                                                tudott lejönni az 54 m magasan lévő fülkéből, munkatársai
                                                                viszont csak másnap reggel vették észre, hogy a fülkében
                                                                rekedt. Mi lehet a megoldás a hasonló esetek elkerülésére?
                                                          6.      Milyen előírás van C tűzveszélyességi besorolású
                                                                helyiségben gázos targonca használatára?
                                                          7.      Milyen új előírások vannak a targoncák biztonsági öveire?
                                                          8.      Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy újonnan
                                                                beszerzett targonca munkavédelmi üzembe helyezéséhez,
                                                                vagy elegendő-e a gyártói nyilatkozat?
                                                          9.      Gépésztechnikusi végzettséggel és emelőgép ügyintézői
                                                                képzettséggel rendelkező egyéni vállalkozó miért nem
                                                                végezheti az 1000 kg-nál nagyobb megengedett teherbírású
                                                                emelőgépek fővizsgálatait?
                                                          10.     Milyen előírások vonatkoznak a színpadtechnikai
                                                                emelőberendezések kezelésére?
                                                          Emelőgépek                               1
11.  Akkor is „magára hagyja-e” a targoncát a kezelő, ha csak
   azért száll le arról, hogy az elszállítandó rakományt, pl.
   békával megemelhető helyzetbe hozza?
12.  Kell-e a targoncákon biztonsági öv?
13.  Milyen előírások vonatkoznak a „béká”-ra?
                                    FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
14.  Gépi hajtású targoncák forgalmazásához megfelelő-e az
   EU-konformitási nyilatkozat, vagy szükséges-e
                                    E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
   magyarországi egyedi tanúsítás?
15.  Hol és milyen szabályok vannak az Mt.-ben többször
   emlegetett egészségkárosító kockázatokra? Hogyan lehet
   egy munkakört ide besorolni?
16.  Milyen szabály vonatkozik a hátsérülések megelőzésére?
17.  Milyen előírás van a kézi anyagmozgatásra?
18.  A garázsipari gépi hajtású (aknaperem emelő, csápos
   emelő, négyoszlopos emelő stb.) emelőket ki, és milyen
   feltételek mellett kezelheti?
19.  Az előírt szerkezeti- és fővizsgálatokat csak emelőgép
   szakértő végezheti? (Hiszen a platós targonca
   tulajdonképpen nem minősül emelőgépnek.)
20.  Az előző kérdésből adódóan üzemnaplóként kötelező-e
   az „Emelőgép Napló” nyomtatvány használata?
21.  Nem találtunk arra vonatkozóan rendelkezést, hogy kell-e a
   platós targoncáknak időszakos biztonságtechnikai
   felülvizsgálatot végezni?
22.  Ha kell az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat, kell-
   e ennek elvégzéséhez szakértő, és milyen képesítésű
   szakértő?
23.  A vizsgálatok keretében történő azonnali javítást tiltja-e
   valamilyen szabály, vagy egyéb rendelkezés?
24.  Szabad-e kenderkötelet teheremelésre használni? Ha igen,
   hol találom az ezzel kapcsolatos előírásokat,
   milyen jogszabályok, szabványok vonatkoznak a
   beszerzésükre?
25.  Mik az emelőgépeknél az államilag elismert
   kezelői szakképesítések?2                             Emelőgépek
                                                          26.     Emelőgép-e a szintkülönbség kiegyenlítő? Milyen előírások
                                                                vonatkoznak a szintkülönbség kiegyenlítőre?
                                                          27.     Ki tarthatja meg a kötözők, irányítók képzését, ki, és milyen
                                                                tematika szerint vizsgáztathat?
                                                          28.     Melyik jogszabály határozza meg a darukezelők előírt
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                                képesítését?
                                                          29.     Melyik jogszabály határozza meg az emelőberendezés-
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                                kezelők előírt képesítését?
                                                          30.     Ki tarthatja meg az emelőszerkezet kezelők képzését, ki és
                                                                milyen tematika szerint vizsgáztathat?
                                                          31.     Ki tarthatja meg a munkavédelmi oktatást?
                                                          32.     Kérdések a 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelettel
                                                                (továbbiakban: ÉVM) kapcsolatban
                                                          33.     Ki tarthat oktatást, vizsgáztatást?
                                                          34.     Kisgépkezelői vizsga esetén még mindig a vállalati
                                                                szakszervezeti bizottság tesz-e javaslatot a vizsgabizottság
                                                                egyik tagjára?
                                                          35.     Ha a munkáltató tart oktatást és vizsgáztatást, akkor a
                                                                jogosítvány kiadásának, anyakönyvezésének feladatait
                                                                hogyan kell értelmezni?
                                                          36.     Jogosítvány érvényességének újabb géptípusra történő
                                                                kiterjesztésekor mit kell beírni a jogosítványba?
                                                          37.     Magasabb kategóriával lehet-e az alacsonyabb kategóriájú,
                                                                de azonos kódszámú gépet kezelni?
                                                          38.     Hol van előírás a kézi rakodólap-szállító targoncák
                                                                felülvizsgálatára?
                                                          39.     Milyen szabályai vannak a gépi hajtású targoncák
                                                                megfelelőségi tanúsításának?
                                                          40.     Visszamenőleg jogszerű-e a 21/1998. IKIM rendelettel
                                                                szemben az eddig folytatott 5 évenkénti felülvizsgálati
                                                                gyakorlat?
                                                          41.     A megfelelőségi nyilatkozatot, illetőleg a megfelelőségi
                                                                tanúsítványt és a CE jelölést a régi gépekre kinek kell
                                                                elhelyeznie?
                                                          42.     A munkavédelmi törvény 21. § munkavédelmi
                                                                szaktevékenységnek minősíti a veszélyes gépek,


                                                          Emelőgépek                                3
   berendezések felülvizsgálatát. Az időszakos felülvizsgálatok
   végzéséhez ezek szerint felsőfokú munkavédelmi
   képzettségű szakember és nem (külső akkreditált) szervezet
   kell?
43.  Ha a gépen rajta van a CE jelölés és azon nem változtattak
                                   FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
   semmit, szükséges-e az időszakos (ötévenkénti)
   felülvizsgálat, és azt ki végezheti?
                                   E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
44.  Végezheti-e emelőgépek fővizsgálatát emelőgép-ügyintéző?
45.  Vannak olyan munkaműveletek, amelyeknek szakképesítési
   feltételei nem tisztázottak, pl. autószerelő szakmunkás
   kezelheti-e a 4 tonnás autóemelőt?
46.  Milyen feltételekkel lehet gázüzemű targoncát zárt térben
   használni?
47.  Ősztől tavaszig hideg van, télikabátban és csizmában
   dolgozunk, sokszor a fűtést nem kapcsolják be, szabályos
   ez?
48.  A munkaruha hány évre szól? Mennyit kell fizetni érte?
49.  Kell-e szélsebességmérő az autódarukra?
50.  Az autóbuszjavításnál alkalmazott aknaperememelő az
   EBSZ szempontjából a zárt technológia része-e, milyen
   képesítés szükséges a kezeléséhez?
51.  A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány,
   mezőgazdasági rakodógépkezelői bejegyzéssel érvényes-e
   építőipari munkaterületen építőipari rakodógép kezelésére?
   (A szakmunkásképző iskola elvégzése óta mezőgazdasági
   szövetkezetben ICB 530, ICB 550, LIEBHERR és
   KOMATSU típusú rakodógépeken dolgoztam, melyet
   szükség esetén a vezetők igazolni is tudnak.)
52.  A gyártói megfelelőségi nyilatkozat elegendő-e és ezzel a
   telepített daru az Mvt. 21. §-a szerinti megfelelőségét
   tanúsították-e, vagy a termék megfelelőségének igazolására
   egy kijelölt intézettől kell tanúsítványt beszerezni?
53.  Megfelelő-e a targoncák EU konformitás tanúsításához a
   német nyelvű gyártóművi tanúsítás?
54.  Ki adhat ki teherkötözői jogosultságot?
4                            Emelőgépek
                                                          55.    VÉP-en 1992-ben kiállított targoncavezetői igazolvány (kék
                                                               lapok) megfelel-e az „államilag elismert” kategóriának arra a
                                                               típusra, amire kiállították, illetve ha az a típus már megszűnt,
                                                               akkor mostani hasonló üzemű és teherbírású targoncára?
                                                          56.    Megteheti-e a munkáltató, hogy nem adja a munkavállalói
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                               kezébe az építőgép-kezelői jogosítványukat, ha a
                                                               munkáltató iskolázta be a munkavállalóit építőgép-kezelő
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                               tanfolyamra és fizette is annak az árát?
                                                          57.    A 4451 kódszámú járműdaru (6 t alatt) jogosítvány, milyen
                                                               daruk kezelésére jogosít?
                                                          58.    Veszélyes munkaeszköz-e a gépi hajtású szállító, illetve
                                                               vontató targonca? Milyen vizsgálatokat és milyen előírás
                                                               szerint kell ezeknél a targoncáknál elvégezni?
                                                          59.   A mellékelten felsorolt emelőgépeket és kézi emelőket milyen
                                                              képzettséggel lehet működtetni, a munkavédelmi oktatáshoz
                                                              elegendő-e a munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező
                                                              személy,    vagy   az    emelőgép-ügyintézőnek,   mint
                                                              szakembernek is vannak-e kötelezettségei a megfelelő
                                                              szakmai ismeretek átadásában?

                                                           Emelőgépek:
                                                            dízelüzemű villástargonca,
                                                            gázüzemű villástargonca,
                                                            gyalogvezérlésű villástargonca,
                                                            elektromos villástargonca,
                                                            kétoszlopos csápos autóemelő,
                                                            szerelőkosaras teheremelő asztal,
                                                            teheremelő asztal,
                                                            zártterű teheremelő (200 kg),
                                                            futómacska,
                                                            körülkerített emelőterű emelőberendezés (200 kg).
                                                          Kézi emelők:
                                                            láncos emelő,
                                                            hidraulikus kézi emelő,
                                                            műhelydaru,
                                                            hidraulikus kézi emelővillás targonca,


                                                          Emelőgépek                                5
6
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                láncos emelő,
                                                                fogasrudas emelő,

                                                                szabadonfutó futómacska.
Emelőgépek
       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          1.  Milyen előírásokat kell betartani
                                                          EU tagállambeli, külföldi daru bérlésekor?

                                                          Az EU tagállamban működő cégtől bérelt daru esetében az EU-ban szerzett
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          megfelelőség tanúsítás Magyarországon érvényes, de emellett szükséges az
                                                          Mvt. 21. § (1) szerint a munkavédelmi üzembe helyezés elrendelése írásban
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          – az üzemeltető munkáltató által –, tekintettel arra, hogy a daru veszélyes
                                                          munkaeszköz.

                                                          A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú
                                                          előzetes vizsgálat megléte, az Mvt. 21. § (3)-a szerint, valamint a fővizsgálat
                                                          megléte az EBSZ I. fejezet 9.14. pontja szerint (Az új telepítési helyen
                                                          felállított emelőgép üzembe helyezése előtt az emelőgép fővizsgálatát el kell
                                                          végezni).

                                                          A munkavédelmi szempontú, előzetes vizsgálat célja annak megállapítása,
                                                          hogy a daru megfelel az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos
                                                          munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti
                                                          feltételeknek, illetőleg teljesíti az Mvt. 18. § (1) bekezdése szerinti
                                                          követelményeket.   A  vizsgálat  elvégzése munkabiztonsági  és
                                                          munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

                                                          Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre
                                                          állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi
                                                          követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre
                                                          vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági
                                                          engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

                                                          Az üzembe helyezés feltétele, továbbá az adott daru vizsgálatán alapuló
                                                          megfelelőségi tanúsítvány megléte is.

                                                          Az Mvt. 39. § (1) bekezdése szerint a daru állandó tartozéka a biztonságos
                                                          használatához szükséges magyar, (illetve a kezelő által értett) nyelvű
                                                          üzemeltetési dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló,
                                                          annak hiányában az üzemeltető köteles biztosítani.


                                                          Emelőgépek                                  7
(Amennyiben az adott munkahelyen magyarul nem tudó munkavállaló
dolgozik, a munkáltató a munkavállaló által értett nyelven is köteles biztosítani
az üzemeltetési dokumentációt, a veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat.)

A kezelői jogosultsággal kapcsolatban elfogadható az EU-tagállamban
                                           FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
szerzett jogosítvány, ha az az adott típusú daru kezelésére jogosít és az
orvosi alkalmassága is rendben van a kezelőnek.
                                           E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
A kezelő számára a munkavédelmi oktatást is meg kell tartani, az Mvt. 55.
§-a előírásai szerint, az általa értett nyelven, valamint ezt dokumentálni is
kell.

A munkavédelmi oktatáson az EBSZ-nek a kezelőre vonatkozó előírásait
és a műszakonkénti vizsgálat követelményeit kell elsősorban ismertetni a
kezelővel.

Az Mvt. 55. §-a előírja, hogy a munkáltatónak oktatás keretében
gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem
  veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményeinek
  változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az
egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzéshez szükséges
elméleti és gyakorlati ismeretekkel, megismerje a szükséges szabályokat,
utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell
megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új
kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell
ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők
aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Az előírt ismeretek    megszerzéséig   a  munkavállaló   önállóan  nem
foglalkoztatható.8                                    Emelőgépek
                                                          A felülvizsgálatok gyakoriságára a magyar előírások az irányadók, mivel a
                                                          darut Magyarországon üzemeltetik.

                                                          Szükséges a dokumentáció részbeni magyar nyelvű fordítása is, különös
                                                          tekintettel a kezelési és karbantartási utasítás vonatkozó részeire és a
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          hibaelhárítási fejezetre.
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          A felülvizsgálatokat és a karbantartást végzőknek – függetlenül attól,
                                                          hogy EU-tagállamban üzemelő, vagy hazai cég munkavállalói –, a vonatkozó
                                                          magyar előírások szerint kell eljárniuk.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére                                                          2.  Melyik targoncákhoz lehet a gépkönyvet
                                                          beszerezni, illetve rendelkeznek típusbizonyítvánnyal?
                                                          Emelőgépek                               9
Targoncák gépkönyvei

        Megnevezés         Típus          Tip.
                                 biz.
Kézi villástargonca (béka)  HT – 1500
                                        FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
Kézi villástargonca (béka)  HT – 20               +
Kézi villástargonca (béka)  HT – 25               +
                                        E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Kézi villástargonca (béka)  OCRR 1302
Kézi villástargonca (béka)  HT 20-1
Kézi villástargonca (béka)  HT 20-2
Kézi villástargonca (béka)  Steinbock Boss
Kézi villástargonca (béka)  HM 1000/1.5
Pneumatikus emelő       KÖFÉM ZA, EB, BA
Kézi villástargonca (béka)  HM 600 / 1.5             +
Emelővillás targonca     TGV – 1250
Kézi villástargonca (béka)  V 2000 K1              +
Kézi villástargonca (béka)  Linde M 20              +
Kézi villás targonca     Pfaff (2 t)             +
Kézi villás targonca (béka)  Jungheinrich 2000          +
Kézi villás targonca (béka)  Pfaff (2,5 t)            +
Kézi villás targonca (béka)  Jumbo H 200, H 300
Kézi villás targonca (béka)  MIC SA TM 2000            +
Kézi villás targonca (béka)  V-1000 BB              +
Benzines villás        Molotov 4043 (3 t)
Benzines villás        Molotov 4045 (5 t)          +
Benzines villás        Desta BVHM 1321, 1621        +
Dízel villás         Rekord I. gépkönyv          +
               alkatrészkatalógus
               (DV 1601, 1621, 1661)
Dízel villás         Rekord II. gépkönyv         +
               alkatrészkatalógus
               (DV-1784, 1786, 1788, 1792, 1794)
10                                 Emelőgépek
                                                                 Megnevezés         Típus            Tip.
                                                                                             biz.
                                                          Dízel villás         Toyota 02-3FD 25             +
                                                          Dízel villás         BV 2733; DV 1733, 1737          +
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                                         gépkönyv + alkatrészkatalógus
                                                          Dízel villás         RAK 3A, 3B                 +
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Dízel villás         DFG 1002 NA                +
                                                          Dízel villás         DFG 2002
                                                          Dízel villás         DFG 2002 / 3N-W              +
                                                          Dízel villás         DFG 3202N / 4002N             +
                                                          Dízel villás         DFG 6302 HG                +
                                                          Dízel villás         Desta DVHM L                +
                                                          Dízel villás         Desta DVHM LX               +
                                                          Dízel villás         Desta DVHM N                +
                                                          Dízel villás         Desta DVHM TN               +
                                                          Dízel villás         Gaz 51 4030 M (4,3 t)
                                                          Dízel villás         Lancer (5,3 t)
                                                          Dízel villás         Linde 352 H 35; H 40; H 45         +
                                                          Dízel villás         Caterpillar GP 15-30; DP 15-30
                                                                         (német nyelvű)
                                                          Traktorra szerelhető villás  TVE – 3200
                                                          Dízel és gázüzemű villás   Mitsubishi FD/FG 15, 18, 20, 25,      +
                                                                         30, 35
                                                          Gázüzemű villás        Mitsubishi FG 15, 18, 20, 25, 30, 35 alkatrészkatalógus
                                                                         (idegen nyelvű)

                                                          Dízel villás         Rak 7A; 7B                 +
                                                          Gázüzemű villás        Still R70                 +
                                                          Dízel villás         Beta – 1A                 +
                                                          Traktorra szerelhető villás  Hunirak 2500                +
                                                          Benzines villás        Yale GP 032
                                                          Gázos-dízel villás      Toyota 5 FG/FD 10-30
                                                          Dízel villás         D25, D35, D40 (bolgár)           +
                                                          Benzines villás        4008 M
                                                          Dízel villás         RAK 2A, 2B
                                                          Dízel komissiózó       DV 1621.28.10               +                                                          Emelőgépek                                    11
       Megnevezés        Típus           Tip.
                                  biz.
Kiegészítés        PB-gáz üzeműre alakított Balcancar gyártmányú dízel
              targoncához
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
Dízel – Gázos villás    Fiat D/G 15-18-20-23 gépcsalád     +
Dízel villás        Rekord I-II. (1995-től)
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Benzines villás      M 12 B
PB gázos villás      GV 3691.33.1              +
Villás           Toyota 425 FG/FD20; FG/FD 18      +
PB gázos villás      GV 1788.33.23              +
Benzines – gázos villás  Komatsu FG 20 DT 11           +
Robbanómotoros villás   Komatsu FG/FD 10-30           +
Robbanómotoros villás   Hyster Challenger
Dízel villás        Mitsubishi FD 60, FD 70         +
Dízel villás        Nissan J 01, J 02
Dízel villás        Detas SH – 25              +
Dízel villás        Yale GDP                +
Dízel – gázos villás    Steinbock Boss NH 16, NH 20
Robbanómotoros villás   Steinbock Boss RH sorozat
Dízel – gázos villás    Steinbock Boss QX 20, QX 25,      +
              QX 30
Robbanómotoros villás   YALE általános
Diesel villás       Linde H 20, H 25, H 30         +
Benzines villás      BVH 1622 S               +
Diesel-gázüzemű      Jungheinrich DFG/TFG 16-20 AF      +
Diesel villás       Still Saxby M 15            +
Gázos villás        Still R70-20T; -25T; -30T        +
Diesel villás       Luigli 355; 405; 455
Oldalvillás        DBHM-5022, 6322             +
Diesel villás       Still R 70-20              +
Diesel villás       Still R 70-16, R 70-18         +
Robbanómotoros villás   Nissan F-01, F-02, F-03, F-05
Diesel-gázüzemű villás   Clark CGP/CDP 20, 25, 30        +
Robbanómotoros villás   Daewoo D15S-G35S2            +
Robbanómotoros villás   Komatsu FSAX 2             +
12                                 Emelőgépek
                                                                Megnevezés            Típus          Tip.
                                                                                              biz.
                                                          Robbanómotoros villás       Fiat DI 12 C – BI 20 CL
                                                          Robbanómotoros villás       Toyota 6 FG 10-30, 6 FD 10-30
                                                          Robbanómotoros villás       Luigli 164GE-304GE, 164DE- 304DE
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          Robbanómotoros villás       Clark GPM/DPM 12-30          +
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Robbanómotoros villás       Clark C-500              +
                                                          Robbanómotoros villás       Linde H12D-H18T            +
                                                          Robbanómotoros villás       DVHM 3522 TXK             +
                                                          Robbanómotoros villás       Still R 70-35, 40, 45         +
                                                          Robbanómotoros villás       Clark H 500 Y 30 LPG gépkönyv
                                                                           alkatrészkatalógus
                                                          Robbanómotoros villás       Hyster H 1,25-3,00 XL         +
                                                          Robbanómotoros villás       Fiat OM DI 65
                                                          Robbanómotoros villás (gázüzemű)  Still Saxby M 15 T          +
                                                          Robbanómotoros villás       DET-20
                                                          Robbanómotoros villás       Desta DV-35 A             +
                                                          Oldalvillás            YB-50                 +
                                                          PB gázos villás          GV-1784.33.37             +
                                                          Robbanómotoros villás       Desta DV-50A, 63A, 80A        +
                                                          Robbanómotoros villás       TCM FG/FD 10-30            +
                                                          Robbanómotoros villás       Komatsu FG-15             +
                                                          Robbanómotoros villás       Hercu Colibri D/G 16, 20       +
                                                          Robbanómotoros villás       Hercu 20D-50D alkatrészkatalógus

                                                          Robbanómotoros villás       Hercu D/G 30, 35
                                                          Robbanómotoros villás       Balkancar DV/GV-1715 1720, GV-3691

                                                          Robbanómotoros villás       Mitsubishi FG/FD 35-50        +
                                                          Robbanómotoros villás       Linde 330 H-12 T/D, H-15 T/D
                                                          Elektromos platós         EP 006                +
                                                          Elektromos platós         EP 001
                                                          Elektromos billenthető platós   ES 301.2               +
                                                          Elektromos platós         EP 011 gépkönyv
                                                                           alkatrészkatalógus
                                                          Emelőgépek                                   13
      Megnevezés        Típus           Tip.
                                biz.
Elektromos villás    EN 136.2; 137.4
             (gépkönyv + alkatrészkatalógus)
Elektromos villás    EV   351-1   gépkönyv   +    +
                                       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
             alkatrészkat.
Elektromos villás    EV 612                 +
                                       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Elektromos villás    EV 634; 654               +
Elektromos villás    EV    662   gépkönyv   +    +
             alkatrészkatalógus
Elektromos villás    EV 676 gépkönyv + alkatrészkatalógus

Elektromos villás    EV    687   gépkönyv   +     +
             alkatrészkatalógus
Elektromos villás    EV    717   gépkönyv   +     +
             alkatrészkatalógus
Elektromos villás    EV    735   gépkönyv   +     +
             alkatrészkatalógus
Elektromos villás    EV 738                 +
Elektromos villás    EV 631, 641    gépkönyv  +     +
             alkatrészkat.
Elektromos villás    BT PPT 1800 (német nyelvű)
Elektromos villás    EV 677
Elektromos villás    EV 683
Elektromos villás    EV 684
Elektromos villás    Linde 324 E 12 Z; 14 Z; 15 Z; 16 Z;
Elektromos villás    JE 10 (Boss-Steinbock)         +
Elektromos villás    EV 418 gépkönyv + alkatrészkatalógus

Elektromos villás    EV 651, 661 gépkönyv
             + alkatrészkatalógus
Elektromos villás    Hyster E / J              +
Elektromos villás    4004 (szovjet) gépkönyv         +
             alkatrészkatalógus
Elektromos villás    EP 103, 106               +
Kommisiózó        Omnia 1337 gépkönyv
             + elektromos műszaki rajz
14                                Emelőgépek
                                                                Megnevezés         Típus           Tip.
                                                                                           biz.
                                                          Elektromos villás      EV 602, 612 gépkönyv + alkatrészkat.

                                                          Elektromos villás      EV 701, 702 gépkönyv + alkatrészkat.
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          Elektromos villás      HEA 500 / 1260             +
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Elektromos villás      Jungheinrich EJC-10 gépkönyv
                                                                        + töltő dokumentáció
                                                          Elektromos         Jungheinrich ETV – M 12.5, 13.5     +
                                                          Kommisiózó         Jungheinrich 817 EJP
                                                          Elektromos villás      EV 657, 667
                                                          Elektromos gyalogkíséretű  EV 210.2 gépkönyv
                                                                        alkatrészkatalógus
                                                          Elektromos villás      EV   418.56.4  –  418.45.4     +
                                                                        gépkönyv
                                                                        alkatrészkatalógus
                                                          Elektromos villás      BT LSV, LST, LSF gépkönyv        +
                                                                        + alkatrészkatalógus
                                                          Elektromos villás      EV 676, 677, 683, 684
                                                          Elektromos gyalogkíséretű  EJC 12,5                +
                                                          Elektromos gyalogkíséretű  Linde L 14               +
                                                          Elektromos villás      FIAT E8N, E10N
                                                          Elektromos villás      FIAT EU
                                                          Elektromos villás      Linde E12, E15             +
                                                          Elektromos villás      Daewoo B13T, B15T, B18T, B20S,

                                                                        B25S, B30S, BC20, BC25S
                                                          Elektromos gyalogkíséretű  EGV 1250, 1600, 2000, EGG        +
                                                          Elektromos villás      Still R50-10, R50-12, R50-15      +
                                                          Elektromos villás      EV 818.56 gépkönyv           +
                                                                        alkatrészkatalógus
                                                          Elektromos villás      EV 715-720               +
                                                          Elektromos gyalogkíséretű  Still EGV 10/12             +
                                                          Elektromos villás      Steinbock-Boss WR-13, WR-16
                                                          Elektromos         Wagner EFSG-M 100 TR          +
                                                          Emelőgépek                                15
      Megnevezés         Típus       Tip.
                             biz.
Elektromos villás      Clark CEM 12-16-20       +
Elektromos gyalogkíséretű  Still EGV 14/16        +
Elektromos villás      Still R 20-16, R 20-17     +
                                    FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
Elektromos villás      Steinbock LE 13-LE 20 HV    +
Elektromos gyalogkíséretű  BT LT 2200           +
                                    E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Elektromos gyalogkíséretű  BT PPT 1800
Elektromos komissiózó    Still EK-10, 11        +
Elektromos villás      Steinbock-Boss JE 10-15 MKV
Elektromos villás      Komatsu FB-15
Elektromos gyalogkíséretű  EN 141-2
Elektromos gyalogkíséretű  Linde L 14, 16
Elektromos gyalogkíséretű  Jungheinrich ETM/V 10/12
Elektromos villás      Hyster A 1.00-1.25-1.50 XL
Elektromos villás      Saxby L-457          +
Elektromos gyalogkíséretű  G-100             +
Elektromos villás      Fiat E-15, -18, -20 N
Elektromos villás      Lansing Bagnall FRER-8
Adapter           HK 02             +
Tehermegfogó szerkezetek  Agromat
Darugém           DG – 03
Szerelőkosár targoncára   SZKT              +Ugrás a dokumentum tetejére
16                            Emelőgépek
                                                          3.   Külföldön szerzett szakképesítéssel,
                                                          pl. gépkezelői jogosultsággal, lehet-e Magyarországon
                                                          az adott munkát végezni?
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          A külföldön szerzett szakképesítést – függetlenül attól, hogy milyen
                                                          állampolgárságú személyről van szó – itthon el kell ismertetni.
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Mi az elismerés?

                                                          Az elismerés olyan eljárás, amely során az eljáró hatóság a külföldi
                                                          bizonyítvány jogi hatályát azonosnak nyilvánítja a Magyarországon
                                                          megszerezhető bizonyítvány jogi hatályával. Az elismerésről rendelkező
                                                          határozat azt állapítja meg, hogy a külföldi bizonyítvány a határozatban
                                                          megjelölt magyar szakképesítéssel azonos szakképesítést tanúsít, és azzal
                                                          azonos munkakör betöltésére jogosít, illetve a tevékenység gyakorlására
                                                          képesít.

                                                          (Az alap- vagy középfokú végzettséghez kapcsolódó külföldi szakképesítő
                                                          bizonyítványok és mesterlevelek elismerésének szabályait a külföldi
                                                          bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény IV.
                                                          fejezete határozza meg.)

                                                          Ki kérheti bizonyítványa elismerését?

                                                          Bizonyítványa elismerését az kérheti, aki kérelme benyújtásakor

                                                          1. állampolgárságát és személyes adatait hatósági igazolvánnyal (magyar
                                                           állampolgárok és bevándoroltak esetén: személyi igazolvány, útlevél,
                                                           jogosítvány, más személyek esetén tartózkodási vagy letelepedési
                                                           engedély) igazolja,
                                                          2. magyarországi lakhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja.
                                                           Magyarországi bejelentett lakóhely hiányában az eljárás nem indítható
                                                           meg.
                                                          Emelőgépek                                17
Az elismerési eljárás általában

Az eljárás a kérelem benyújtásával indul meg. A kérelmet a szakmai és
vizsgakövetelmények   meghatározására   rendelettel   feljogosított
                                        FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
minisztériumhoz kell benyújtani. Az illetékes minisztériumot az Országos
Képzési Jegyzék [a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet mellékletének 13.
                                        E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
oszlopa] határozza meg. Az OKJ tartalmaz minden olyan szakképesítést,
amely jelenleg Magyarországon megszerezhető.

Az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó elismerési eljárás

A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott által az Oktatási Minisztérium
Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy postai úton lehet benyújtani.

Az Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Telefonszáma:          06-1-473-7377

Az Ügyfélszolgálati Iroda az alábbi napokon és időben fogad:
Hétfő–csütörtök:   9 órától – 12 óráig; 13 órától – 16 óráig
Péntek:       9 órától – 12 óráig.

Postai úton: Oktatási Minisztérium, Magyar Ekvivalencia és Információs
       Központ (MEIK)
       1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Az eljáráshoz kapcsolódó tájékoztató, kéreleműrlap és csekk az
Ügyfélszolgálati Irodán szerezhető be. A tájékoztató és a kéreleműrlap
letölthető a www.ekvivalencia.hu címről.

A kérelemhez csatolandó iratok:
1. az eredeti bizonyítvány hiteles másolata [hiteles másolat készítésére
  magyar közjegyző, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)
  és a Magyar Köztársaság külképviseleti szervei jogosultak],
2. a bizonyítványhoz kapcsolódó tantárgyjegyzék hiteles másolata (amelyből
  megállapítható a szakmai képzés tartalma),


18                                Emelőgépek
                                                          3. a fenti okiratok hiteles fordításai (hiteles fordítás készítésére az OFFI,
                                                           a Magyar Köztársaság külképviseleti szervei és az erre felhatalmazott
                                                           magyar közjegyző jogosult),
                                                          4. az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény másolata (az eljárás díja
                                                           31 800 Ft, amelyet az OM Ügyfélszolgálati Irodáján beszerezhető sárga
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                           színű csekken, vagy a postahivatalokban rózsaszínű postautalványon,
                                                           a 10032000-01425190-00000000 számlaszámra lehet befizetni, a
                                                           közleményben a „603 Ekvivalencia” szavakat feltüntetve),
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          5. meghatalmazott általi eljárás esetén a kérelmező meghatalmazása (a
                                                           meghatalmazásnak tartalmaznia kell, hogy ki a meghatalmazó, ki a
                                                           meghatalmazott, mire terjed ki a meghatalmazás, a dátumot és a
                                                           meghatalmazó aláírását) és a kérelmező személyi adatait és lakcímét
                                                           igazoló hatósági igazolványának másolata,
                                                          6. postai úton benyújtott kérelem esetén a kérelmező személyi adatai és
                                                           lakcímét igazoló hatósági igazolványának másolata,
                                                          7. érettségire épülő szakképesítés esetén az érettségi bizonyítvány másolata
                                                           vagy az elismerési határozat másolata.

                                                          A szakképesítés elismerése

                                                          Az elismerési törvény alapján az a külföldi szakképesítő bizonyítvány
                                                          ismerhető el, amely olyan alap-, közép- vagy felsőfokú szakképesítést tanúsít,
                                                          amely Magyarországon megszerezhető vagy korábban megszerezhető volt.

                                                          Az eljárás során a minisztérium megvizsgálja:
                                                           a bizonyítványt kiállító intézmény jogállását,
                                                           a szakmai képzés idejét,
                                                           a szakmai vizsga részeit és tantárgyait,
                                                           a képzés szakmai tartalmát, a szaktantárgyakat, és
                                                           a szakmai képzés szintjét.

                                                          A minisztériumhoz kétféle kérelemmel lehet fordulni:
                                                          1. A kérelmező határozza meg azt, hogy mely magyar szakképesítésként kéri
                                                           elismerni a külföldi bizonyítványa által tanúsított szakképesítést. Ebben az
                                                           esetben a minisztérium azt állapítja meg, hogy a kérelemben foglaltak, azaz
                                                           kizárólag a megjelölt szakképesítésként történő elismerés lehetséges-e. Ha az


                                                          Emelőgépek                                  19
  a jogszabályok értelmében lehetséges, akkor a kérelemnek megfelelően dönt,
  azaz a szakképesítést elismeri. Ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.
2. A kérelmező nem határozza meg a szakképesítést, hanem a
  minisztériumot kéri fel annak megállapítására. Ebben az esetben a
  minisztérium valamennyi Magyarországon jelenleg vagy korábban
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
  megszerezhető szakképesítés figyelembevételével dönt az elismerésről.
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
A minisztérium az elismerést szakmai vizsga letételéhez kötheti. Ebben az
esetben a minisztérium meghatározza a vizsga letételének határidejét, és
javaslatot tesz a vizsga helyére. A szakmai vizsga díját a vizsgát szervező
oktatási intézmény határozza meg. Ennek összege nem haladhatja meg a
106 000 Ft-ot.

Jogorvoslat

A minisztérium az elismerés tárgyában az államigazgatási eljárás szabályairól
szóló törvény előírásai szerint határozatot hoz. A határozat ellen a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül a MEIK-nél benyújtandó, de az
oktatási miniszterhez címzett illetékmentes beadvánnyal lehet fellebbezni.

Az oktatási miniszter határozata ellen közigazgatási úton további
jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30
napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi
Bíróságtól.

Eljárási határidők

A minisztérium, amennyiben a kérelmező minden szükséges okmányt
benyújtott és további bizonyítási eszköz beszerzése nem szükséges, a
kérelemről 90 napon belül dönt.

Az érdemi ügyintézés határidejét – hiányos beadványok esetén – a kiegészítő
iratoknak a minisztériumhoz történő beérkezésétől kell számítani.
20                                 Emelőgépek
                                                          Az eljáró hatóság vezetője az eljárási határidőt egy alkalommal legfeljebb 30
                                                          nappal meghosszabbíthatja.

                                                          Értesítés módja
                                                          A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
                                                          kéreleműrlapja

                                                          Külföldi szakképesítés elismerése iránti kérelem

                                                          1. Kérem a bizonyítványom által tanúsított szakképesítésem elismerését
                                                           Magyarországon megszerezhető, a MEIK által megállapított
                                                          
                                                           szakképesítésként,
                                                           vagy
                                                           a Magyarországon jelenleg, vagy korábban megszerezhető
                                                          
                                                           ……………………………. szakképesítésként.

                                                          2. Személyi adatok
                                                          A kérelmező neve: ...........................................................................................
                                                          Az oklevélben feltüntetett név (pl. leánykori név): .......................................
                                                          Értesítési címe (irányítószámmal): .................................................................
                                                          ...........................................................................................................................
                                                          Telefonszáma (napközben): ............................................................................

                                                          3. A szakképesítés elismeréséhez szükséges adatok:
                                                          A bizonyítvány száma:…………………………….....… kelte: .....................

                                                          Külföldi tanulmányait:
                                                          a) megkezdte: ..................................................................................................
                                                          b) befejezte: .....................................................................................................

                                                          A bizonyítványt kibocsátó oktatási intézmény
                                                          a) neve: .............................................................................................................


                                                          Emelőgépek                                                       21
b) székhelye(ország, helység): .........................................................................

 Érkeztetőszám:           Érkezés időpontja:         Melléklet:
                                                      FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
 Iktatószám:                    Ügyintéző:
                                                      E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
4. Mellékletek

Kérelmemhez mellékelem:
a bizonyítványom hiteles másolatát,
a bizonyítványom hiteles fordítását,
az eljárási díj megfizetését igazoló feladóvevény másolatát,
egyéb okiratokat:…………………………….……………………………

Budapest, 200…. ................................. hó ........... nap


…………………………………………..
  a kérelmező aláírása                    ZÁRADÉK
              (a minisztérium tisztviselője tölti ki)

 A kérelmező/meghatalmazottja a(z) ........…………..……….....................
 számú igazolvánnyal/útlevéllel igazolta magát.

 200…. ……………………………..
                                A kérelmet átvettem:

                        ………………………………………….
22                                             Emelőgépek
                                                          Ugrás a dokumentum tetejére
                                                          4.  Milyen előírások vonatkoznak a belsőégésű
                                                          és a gázüzemű targoncák üzemeltetésére?
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          A Közlekedési BEO 4.11.34. pontja szerint:
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                            „Belső égésű motoros szállítóeszközöket, berendezéseket zárt
                                                          helyiségben, állandó szállítási munka végzésére használni általában nem
                                                          szabad. Indokolt esetben megengedhető, ha a helyiség és a szellőzési
                                                          viszonyok folytán biztosítható, hogy a levegő szennyezettsége a
                                                          munkazónában a MAK-értéket ne haladja meg. Ez esetben sem szabad a
                                                          helyiségben a jármű motorját a fel-és lerakodás tartama alatt járatni.”

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          5.  Nemrég történt, hogy a darukezelő rosszulléte
                                                          miatt nem tudott lejönni az 54 m magasan lévő
                                                          fülkéből, munkatársai viszont csak másnap reggel
                                                          vették észre, hogy a fülkében rekedt.
                                                          Mi lehet a megoldás a hasonló esetek elkerülésére?

                                                          Az EBSZ I. fejezet 8.1.18. pontja előírja, hogy „A kezelőfülkével ellátott
                                                          emelőgép esetében az üzemeltetőnek biztosítania kell a kezelő biztonságos
                                                          kimentésének személyi – pl. kiképzett mentőszemély(ek) – és tárgyi – pl.
                                                          kötélhágcsó, biztonsági hevederzet, mentőkötél – feltételeit, üzemzavar,
                                                          baleset vagy a kezelő rosszullétének esetére.”

                                                          Vannak az EBSZ-nek olyan előírásai, amelyek általános követelményeket
                                                          határoznak meg. Ez is ilyen.

                                                          Ezt az előírást csak a talajszinttől néhány méter magasan lévő kezelőfülkében
                                                          rekedt kezelő esetén lehet betartani. 3–4 m feletti kezelőfülkékből a kezelő


                                                          Emelőgépek                                23
– főleg rosszulléte esetén – nem hozható le biztonságosan. Ebben az esetben
más módon kell megakadályozni, hogy a darukezelő – rosszulléte esetén –
a fülkében rekedjen. Kockázatértékelést minden munkáltató köteles készíteni.
Ennek során, vagy a már meglévő kockázatértékelés kiegészítéseként fel kell
mérni a kezelőfülkében rekedésének a kockázatát. Amennyiben ennek fennáll
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
a kockázata, a munkáltatónak szabályoznia kell, hogy a darukezelő milyen
módon és kinél köteles – a fülkéből leérkezése után és nem fentről a fülkéből –
jelentkezni, a rádióját, kulcsát, emelőgép naplót leadni stb.
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
A kockázatértékelésben annak a kockázatát is fel kell mérni, hogy mindez
elmarad, és rádión se lehet beszélni a daruvezetővel. Erre az esetre a
daruvezető munkáltatójának olyan szabályozást kell kiadnia, hogy a
munkaterületen jelen lévő munkairányító köteles a tűzoltókat haladéktalanul
értesíteni, akiknek – szerencsés esetben – van olyan hosszú létrájuk, amivel a
fülkéig felérnek és vannak olyan felszereléseik, amivel egy rosszul lett
daruvezetőt a magasból – időben – le tudnak hozni.

Ugrás a dokumentum tetejére

6.   Milyen előírás van C tűzveszélyességi
besorolású helyiségben gázos targonca használatára?

A 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi
Szabályzat 14. § írja elő a vonatkozó előírásoknak való megfelelést. A 60. §.
a forgalmazóra (is) előír kötelezettségeket.

A konkrét műszaki követelményeket az MSZ EN 1726-1 szabvány írja le a
gázos targoncákra.

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás
  3. § (3) „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:
  a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással
vizsgálva) legfeljebb 300 °C,24                                  Emelőgépek
                                                            aa) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a
                                                          világításra használatos petróleum,
                                                            ab) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett
                                                          van, de legfeljebb 150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri
                                                          lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal kisebb,
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                            ac) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő
                                                          kivételével,
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                            b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban
                                                          meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják,
                                                          tárolják vagy forgalomba hozzák,
                                                            c) az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége
                                                          500 főnél nagyobb,
                                                            d) az üzemanyagtöltő állomások.
                                                          Szállítás és vontatás
                                                            14. § (1) Veszélyes áruk szállítása esetén a Szabályzat előírásait csak
                                                          abban az esetben kell alkalmazni, ha a veszélyes áruk szállításáról szóló
                                                          nemzetközi egyezmények tűzvédelmi előírásai másként nem rendelkeznek.
                                                            (2) Az „A”–”C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi
                                                          övezetben, helyiségben, építményben csak olyan járművek használhatók,
                                                          amelyeknél a vonatkozó műszaki és biztonsági előírások megtartása és
                                                          rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem
                                                          következhet be.

                                                          Gépi berendezés
                                                            37. § (1) Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi
                                                          övezetben csak robbanásbiztos erő- és munkagépet, készüléket, eszközt
                                                          szabad elhelyezni, illetőleg használni.
                                                            (2) A „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben,
                                                          illetőleg építményben csak olyan erő- és munkagépet szabad elhelyezni,
                                                          használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
                                                            (5) Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat,
                                                          gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
                                                            (6) A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő
                                                          felmelegedést meg kell előzni.
                                                          Emelőgépek                                 25
  (7) A tűzveszélyes gépeket a gyártó, – külföldi termék esetében – a
forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg
kezelési utasítással köteles ellátni.

Járművek
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
   60. § (1) A gyártó, külföldről történő beszerzés esetén a forgalomba hozó,
illetőleg az üzemben tartó köteles gondoskodni arról, hogy a jármű olyan
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
műszaki kivitelben készüljön, illetőleg olyan állapotban üzemeljen, hogy
rendeltetésszerű használata esetén tűz vagy robbanás ne keletkezhessen.
   (2) A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben
tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.
   (3) A forgalomba hozó, illetőleg az üzemben tartó a külön jogszabályban
meghatározott járműveket az ott megállapított típusú, nagyságú és számú
tűzoltó készülékkel köteles ellátni.
   (4) A tűzoltó készüléket a járművön a vonatkozó jogszabály szerint kell
elhelyezni úgy, hogy állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a
szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható legyen.

  61. § (1) A járművek jogszabályban meghatározott időszakos műszaki
felülvizsgálata során a vizsgálatot végző szervnek a vonatkozó általános
tűzvédelmi követelmények érvényesülését is ellenőriznie kell.
  (7) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetőleg a kettős üzemű
járművet tilos elhelyezni
  a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén
  – talajszint alatti egyedi vagy több jármű tárolására alkalmas tárolókban,
  – talajszint alatti parkolókban, parkolóházakban,
  – tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épületek alatti terekben,
  – olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem,
pincelejárat van, vagy amelyből talajszint alatti, illetőleg olyan helyiség
nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,
  – ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított;
  b) sűrített földgáz üzemanyag esetén
  – tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó
zárt, át nem szellőzött terekben,
  – ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított;26                                  Emelőgépek
                                                            c) a földszintesnél magasabb olyan építményben – kétszintes lakásokat
                                                          tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével –, ahol az esetleges
                                                          gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

                                                          Az MSZ EN 1726-1:2001 szabvány előírásai
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          Kiegészítő követelmények folyékony gázzal (LPG) működő belső égésű
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          motoros hajtású targoncák részére

                                                          Tartályok
                                                          a) A folyékony gáz tartályait vagy rögzítetten, vagy cserélhetően kell a
                                                           targoncán elhelyezni.
                                                          b) A cserélhető tartályokat úgy kell a targoncával összekapcsolni, hogy a
                                                           kapcsolóelemek akaratlanul ne legyenek oldhatók.
                                                          c) A gyártó utasításai szerinti használat esetén a tartályon levő
                                                           csőcsatlakozások és tartozékok mechanikus sérülés ellen védettek
                                                           tegyenek.
                                                          d) Mind a rögzített, mind a levehető tartályokat olyan berendezéssel kell
                                                           ellátni, amely megakadályozza a gáz (vagy a folyékony gáz) véletlenszerű
                                                           kiáramlását, különösen vezetékszakadás esetén. Ez nem vonatkozik a
                                                           nyomáscsökkentő szelepekre.
                                                          e) A folyékony gáz tartályán levő bemeneti nyíláson könnyen hozzáférhető,
                                                           kézzel gyorsan elzárható szelep legyen. E szelep helyzetét és kezelési
                                                           módját a targonca külső oldalán vagy a szelep közelében egyértelműen és
                                                           felismerhetően meg kell adni.
                                                          f) A gázt folyékony halmazállapotban kell a tartályból elvezetni, kivéve, ha
                                                           a tartályt és a motort kifejezetten gáz-halmazállapotú gázelvezetésre
                                                           alakították ki.
                                                          g) Azokon a tartályokon, amelyeket az üzemeltető tölthet fel, a következő
                                                           berendezések legyenek:
                                                           A tartály gázterével összeköttetésben levő nyomáshatároló szelep. Ahol
                                                           az ilyen tartályt a targonca belső terében helyezték el, ott a biztonsági
                                                           szelep lefúvóoldalát csövön keresztül kell a külső térrel összekötni úgy,
                                                           hogy a gázelvezetés veszélymentes legyen.
                                                           – a legmagasabb folyékonygáz-szint tartós jelölése. Ahol az ilyen
                                                             tartályokat a targonca belső terében helyezték el, minden olyan


                                                          Emelőgépek                                27
     szintjelző lefúvóoldalának, amely a gáznak csövön keresztül a külső
     légtérbe való kiengedése útján működik, a targonca külső oldalán jól
     látható helyen kell végződnie;
   – az olyan folyékonygázszint-jelző berendezést, amely hatását a légtérbe
     való kifúvással fejti ki, úgy kell méretezni, hogy a kifúvónyílás
                                          FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
     átmérője ne legyen nagyobb, mint 1,5 mm, és a berendezés részei a
     szokásos mérési folyamat közben ne kerülhessenek teljesen üzemen
                                          E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
     kívüli helyzetbe;
   – a folyékonygáz-szintet jelző berendezések alkalmasak legyenek a
     használandó folyékony gázhoz, mutassák a legmagasabb
     folyékonygáz-szintet, és ne ürítsenek a légtérbe.
h)  Ha a tartály belső térbe van beépítve, akkor ennek a térnek a legmélyebb
   részén összesen legalább 200 cm2 felületű állandó nyílások legyenek,
   amelyek a vezető akadályozása nélkül a megfelelő szellőzést biztosítják.
i)  A levehető tartályok rögzítése tegye lehetővé a könnyű kezelhetőséget, és
   a tartály cseréje után a csatlakozás könnyű ellenőrzését.
j)  Ha a levehető tartályoknak beépített biztonsági szelepük van, azokat úgy
   kell a targoncán elhelyezni, hogy a biztonsági szelep nyílása mindig
   összeköttetésben legyen a tartály felső részének gázterével. Ez lehet tájoló
   csapszeg, amely a tartályt a rendeltetésszerű beépítési helyzetében rögzíti.
k)  Ha a targoncán kiegészítőtartály is van, azt ugyanúgy kell rögzíteni, mint
   a főtartályt.
l)  A tartályokat úgy kell beszerelni, hogy azok ne legyenek kitéve káros
   hőhatásnak, különösen a motor vagy a kipufogórendszer felől. A
   védőberendezés úgy legyen felszerelhető, hogy a szellőzést semmi esetre
   se befolyásolhassa.
m)  A tartályokat úgy kell rögzíteni a targoncán, hogy azok üzem közben ne
   legyenek kitéve a szállított termékek általi koptatásnak, ütéseknek vagy
   korróziós hatásoknak.
n)  A tartályokat és csatlakozásaikat úgy kell a targoncára szerelni, hogy azok
   ne nyúljanak túl a targonca külső kontúrjain.

A folyékony gáz (LPG) vezetékei
a) Az összekötő vezetékek és hozzátartozó részeik könnyen hozzáférhetőek,
  sérülés és kopás ellen védettek, valamint megfelelően rugalmasak
28                                   Emelőgépek
                                                            tegyenek, hogy ellenálljanak az üzemeltetés közbeni rezgéseknek és
                                                            deformációknak. A vezetékek
                                                            – úgy legyenek elhelyezve, hogy a sérülés vagy a szivárgás könnyen
                                                              felismerhető legyen;
                                                            – úgy legyenek beszerelve, hogy azokat a motor magasabb
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                              hőmérsékletű részei ne károsítsák;
                                                            – a tartály és a motor egyes részeinek összekapcsolásakor kellően
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                              rugalmasak legyenek.
                                                          b)  Az 1 bar-nál nagyobb nyomású tömlőket legalább 500 mm-enként, a
                                                            merev csöveket pedig legalább 600 mm-enként rögzíteni kell.
                                                          c)  Az 1 bar-nál nagyobb nyomáson használt tömlő, merev cső és valamennyi
                                                            csatlakozó 25 bar munkanyomásra legyen méretezve, és hasadás nélkül
                                                            bírjon ki 75 bar próbanyomást. A legfeljebb 1 bar nyomásig használt tömlő,
                                                            cső és valamennyi csatlakozó hasadás nélkül bírja ki a legnagyobb
                                                            munkanyomás ötszörösének megfelelő próbanyomást.
                                                          d)  A csőrendszer folyékony halmazállapotú gázt tartalmazó, két olyan
                                                            zárószelep közötti részében, amelyek közül mindkettő zárva lehet, a
                                                            túlzottan nagy nyomást kerülni kell, pl. nyomáshatároló szelep vagy más
                                                            alkalmas berendezés beépítésével.
                                                          e)  Folyékony gáz vezetésére alumíniumcső nem használható.
                                                          f)  A tömlők a lehető legrövidebbek legyenek.
                                                          g)  1 bar-nál nagyobb nyomásnak kitett cső, illetve tömlőcsatlakozások, az
                                                            esetleges befogott tömítőgyűrűk kivételével, fémből készüljenek.

                                                          Felszerelés
                                                          a) A folyékony gáz tápvezetéknek önműködően záródnia kell, ha a motor
                                                           leáll, függetlenül attól, hogy a gyújtást kikapcsolták-e vagy sem.
                                                          b) Többféle üzemanyag használata esetén a rendszer olyan legyen, hogy
                                                           akadályozza meg a folyékony gáz más üzemanyagtartályába való jutását,
                                                           továbbá minden üzemanyag-tápvezeték zárva legyen, mielőtt egy másikat
                                                           kinyithatnak.
                                                          c) Ha a targoncának üzemanyag vételezés céljából több tartálya van, akkor
                                                           azokat többutas szelepen vagy más alkalmas eszközön keresztül kell
                                                           csatlakoztatni, hogy folyékony gáz egyszerre csak egy tartályból kerüljön
                                                           felhasználásra. Több tartály egyidejű összekapcsolása ne legyen
                                                           lehetséges.


                                                          Emelőgépek                                 29
d) A biztonsági szelepeket vagy szintjelzőket úgy kell beszerelni, hogy azok
  ne üríthessenek a vezető felé vagy a targonca olyan részei irányába,
  amelyek tűzveszély forrása lehetnek.
e) Ha valamelyik alkatrész működőképességét a korrózió befolyásolhatja,
  akkor azt korrózióálló védőbevonattal kell ellátni.
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
f) Az üzemanyagrendszer minden részét biztonságosan kell a targoncán
  rögzíteni.
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
A nyomáscsökkentő szelepek ellenőrzés és karbantartás céljából bármikor
hozzáférhetők legyenek.

Ugrás a dokumentum tetejére

7.  Milyen új előírások vannak a targoncák
biztonsági öveire?

Az MSZ EN 1726-1:1998/A1 szabvány módosította az MSZ EN 1726-
1:2001 szabványt, ebben jelent meg a új „5.7.8. A kezelő visszatartása” című
fejezet.

A módosítást a közzététel napja után forgalomba hozott targoncákra kell
alkalmazni.

Az új előírás szerint
Legyen visszatartó szerkezet az ellensúlyos emelőtargoncákon, a terepjáró
targoncákon, az olyan targoncák mindkét ülésén, ahol a haladási irányban
elhelyezett, nem emelhető kezelőülés van és az oldal-rakodótargoncákon
(csak egy oldalra). A visszatartó szerkezetként használt biztonsági öv feleljen
meg az O melléklet szerinti követelményeknek.

Az ilyen szerkezet indokolatlanul ne korlátozza a targonca kezelését, például
a kezelő beszállását, távozását, mozgását és/vagy a látási viszonyokat. A
targoncán legyen eszköz, vagy a használati utasítás tartalmazzon útmutatást a
felboruláskor végrehajtandó tevékenységekre és a kezelők fejének valamilyen30                                  Emelőgépek
                                                          szilárd felülethez való ütközésével kapcsolatos fennmaradó veszélynek a
                                                          legkisebbre való csökkentésére.

                                                          MEGJEGYZÉS: Más visszatartó rendszerek – például körülzárás vagy
                                                          egyéb mechanikus szerkezetek – is lehetségesek, de ezekkel ez a szabvány
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          nem foglalkozik.
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Kiegészült a 7.2.2. „Információk a felhasználó részére” szakasz:
                                                            „– az utasítások a kezelőt visszatartó szerkezet használatára, és útmutatás
                                                          felborulás esetén a kezelő viselkedésére vonatkozóan.”

                                                          Kiegészült a 7.2.5. szakasz
                                                            „– Utasítás a biztonsági öv rendszeres ellenőrzésére a következők
                                                          figyelembevételével:
                                                            • elvágott vagy megkopott öv;
                                                            • kopott vagy károsodott összeállítás, a rögzítési pontokat is beleértve;
                                                          hibásan működő csat vagy övvisszahúzó szerkezet;
                                                            • laza varrás”.

                                                          Új a 7.3.3.5. szakasz:
                                                            „Kezelő-visszatartó – A kezelő számára jól látható helyen el kell helyezni
                                                          a targoncán a kezelőt visszatartó szerkezet használati utasítását tartalmazó
                                                          tájékoztatást vagy jelképeket.”

                                                          Új a 7.3.3.6. szakasz:
                                                            „Felborulás – A kezelő számára jól látható helyen el kell helyezni a
                                                          targoncán a felborulás esetén végrehajtandó tevékenységeket tartalmazó
                                                          tájékoztatást.”

                                                          A szabványt kiegészítették a következő szövegű új melléklettel:

                                                          Biztonsági öv. Követelmények és vizsgálati eljárás

                                                          Ez a melléklet tartalmazza az üléshez és annak tartószerkezetéhez kapcsolt, a
                                                          szabvány 5.7.8. szakasza szerinti biztonságiöv-összeállítás alapvető


                                                          Emelőgépek                                 31
követelményeit és a vizsgálati eljárást, ha ezt a szerelvényt a targoncák
felborulásakor a kezelő megtartására használják.

Ez a vizsgálati eljárás típusvizsgálat. A vizsgálatot az ülésen és annak olyan
típusú targoncához szerelt tartószerkezetén kell végrehajtani, amelyhez ezt az
                                          FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
egységet tervezték. Használható más vizsgálóberendezés, ha teljesíti
ugyanezeket a feltételeket.
                                          E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Új szakkifejezések és meghatározásuk

Biztonságiöv-összeállítás (seat belt assembly)
Olyan övcsattal, hosszúságbeállítóval, visszahúzó szerkezettel és a csatot
rögzítő eszközzel együtt, amely a medence előtt húzódik és tartja a medencét
az üzemi és felborulási állapotok esetén.

Felborulás (tip over)
A targonca körülbelül negyed fordulattal való borulása vagy oldal irányba, vagy
hosszirányba, mivel a további elfordulást megakadályozza az oszlopszerkezet.

Tartószerkezet (mounting structure)
Azok a részegységek, amelyek a biztonsági öv rögzítéséről a targonca
szerkezetére viszik át a biztonsági övre adott erőket.

Terhelőelem (body block)
A próbaterhelésnek a biztonságiöv-összeállításra és a tartószerkezetre való
átvitelére használt vizsgálókészülék.

Az ülés tömege (mass of the seat)
Az ülés részegységeinek (ülésszerelvény, beállítósínek, felfüggesztés) tömege.

Új működési követelmények

Vizsgálatkor a biztonsági öv ne oldódjon ki. Az 05. fejezet szerinti
vizsgálatok után:
32                                  Emelőgépek
                                                          •  ne legyen olyan meghibásodás, amely lehetővé teszi a biztonsági öv
                                                            kioldódását, vagy a tartószerkezet bármelyik részének szerkezeti
                                                            meghibásodását, maradó alakváltozás meg van engedve;
                                                          •  a biztonságiöv-összeállítás hosszúsága legfeljebb 20%-kal növekedhet;
                                                          •  a visszatartó rendszer – például a csat – kioldható legyen;
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          •  ahol a biztonsági övön visszahúzó szerkezet van, a visszahúzó szerkezetet
                                                            reteszelő készüléknek a biztonsági öv terhelésekor mindig működnie kell.
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          A hevederre vonatkozó különleges követelmények
                                                          A heveder anyaga legalább 46 mm széles legyen terhelés nélküli állapotban
                                                          mérve.
                                                          A heveder anyaga legalább a kezeletlen poliészterfonallal egyenlő mértékben
                                                          álljon ellen higított savak, lúgok, penész, öregedés, nedvesség és napfény
                                                          hatásainak.

                                                          Új a vizsgálati módszerek

                                                          Oldalirányú húzóvizsgálat
                                                          A biztonsági öv terhelőelemén keresztül legalább 10 s időtartamig F (N)
                                                          nagyságú erővel kell terhelni a biztonságiöv-összeállítást, és annak
                                                          tartószerkezetét vízszintesen, a legkisebb szerkezeti ellenállás irányába. A
                                                          terhelőelemnek el kell fordulnia a hosszirányú tengelye mentén, hogy
                                                          megfelelő helyzetbe kerüljön az övvel. A terhelőerő iránya merőleges legyen
                                                          az ülés hossztengelyére.
                                                          F = (450 kg + az ülés kg-ban mért tömegének 4-szerese)  9,81 m/s2

                                                          Előre irányú húzóvizsgálat
                                                          A biztonsági öv terhelőelemén keresztül legalább 10 s időtartamig F (N)
                                                          erővel kell terhelni a biztonságiöv-összeállítást és annak tartószerkezetét a
                                                          vízszintestől 45° szögben előre irányban és felfelé irányban.
                                                          F = (450 kg + az ülés kg-ban mért tömegének 4-szerese)  9,81 m/s2

                                                          A visszahúzó szerkezetet reteszelő berendezés
                                                          Emelőgépek                                33
A biztonságiöv-összeállításnak a gyártó által tervezett keresztirányú,
legfeljebb 30°-os lejtése mellett, vízszintes irányban az övre adott 100 N erő
ne oldja ki a rögzítőkészüléket a reteszelt helyzetéből.

Ugrás a dokumentum tetejére
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
34                                 Emelőgépek
                                                          8.  Kell-e magyar megfelelőségi tanúsítvány egy
                                                          újonnan beszerzett targonca munkavédelmi üzembe
                                                          helyezéséhez, vagy elegendő-e a gyártói nyilatkozat?
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          A kérdés megválaszolásához több jogszabály együttes értelmezése szükséges.
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Ezek a következők:
                                                           a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.),
                                                           5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi
                                                           XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (továbbiakban:
                                                           Vhr.),
                                                           21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és
                                                           megfelelőségének tanúsításáról (továbbiakban: IKIM),

                                                          Az Mvt. szerint:
                                                          – 18. § (3) bek. szerint a munkaeszközt üzembe helyezni csak akkor szabad,
                                                           ha rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott megfelelőségi
                                                           nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal.
                                                          – 21. § (1) bek. szerint a veszélyes munkaeszköz üzemeltetését írásban kell
                                                           elrendelni.
                                                          – A (3) bek. szerint a munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a
                                                           munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat (elvégzése munkabiztonsági
                                                           és munka-egészségügyi szaktevékenység), aminek során azt is vizsgálni
                                                           kell, hogy rendelkezésre állnak-e a munkaeszközre vonatkozó
                                                           megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok.

                                                          A Vhr. 2. §-a szerint csak a helyszíni összeszerelésű, gépi meghajtású daruk
                                                          és a járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű, különleges
                                                          berendezései üzembe helyezésének feltétele a vizsgálatuk alapján kiadott
                                                          megfelelőségi tanúsítvány, ezért a többi, az 1/a mellékletben 18-23.
                                                          sorszámozott, veszélyes munkaeszköznél elegendő a gyártói nyilatkozat
                                                          megléte. (Az első 17 munkaeszköz esetében az IKIM rendelet szerint
                                                          egyértelműen kell megfelelőségi tanúsítvány.)
                                                          Emelőgépek                                35
A külön jogszabályban (IKIM) meghatározott megfelelőségi nyilatkozat,
illetve megfelelőségi tanúsítvány EK-megfelelőségi nyilatkozat vagy EK-
típusvizsgálati tanúsítvány lehet.

Ebből következik, hogy a nem EK-országból származó targoncák esetében
                                       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
nem elfogadott a gyártói nyilatkozat, egyébként igen.
                                       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Ugrás a dokumentum tetejére

9.  Gépésztechnikusi végzettséggel és emelőgép
ügyintézői képzettséggel rendelkező egyéni vállalkozó
miért nem végezheti az 1000 kg-nál nagyobb
megengedett teherbírású emelőgépek fővizsgálatait?

Az EBSZ I. fejezet 7.2.10. pontja a 2005. január közepétől hatályos
módosítása előírja, hogy „Az emelőgép időszakos vizsgálatára emelőgép
szakértő jogosult. Az emelőgép fővizsgálatára – kivéve az 1000 kg-nál
nagyobb megengedett teherbírású emelőgépet és az olyan emelőgépet,
amelynél a kezelői munkahely az emelőkocsin van, és a kocsi 1,5 m-nél
magasabbra emelhető – és szerkezeti vizsgálatára emelőgép ügyintéző, csak a
szerkezeti vizsgálatára emelőgép vizsgáló is jogosult.” A módosult
rendelkezés szerint tehát emelőgép ügyintéző emelőgép fővizsgálatát csak
legfeljebb 1000 kg teherbírásig végezheti. Ennek az az oka, hogy valahol
meg kellett húzni a „választóvonalat”, azaz meg kellett határozni, hogy
melyek azok a veszélyes munkaeszközök körébe tartozó emelőgépek, ahol be
kellett építeni a vizsgálati rendszerbe legalább minden fővizsgálatnál egy
kontrollt.

Tarthatatlan volt, hogy csak emelőgép ügyintézői végzettséggel, minden
további képzettség nélkül végezzék a veszélyes munkaeszközök általános
biztonságtechnikai állapotát ellenőrző, átlagosan évente esedékes
fővizsgálatokat.
36                                Emelőgépek
                                                          Fontos itt megjegyezni, hogy az emelőgép ügyintézői képzésnek soha nem
                                                          volt és ma sem célja, hogy emelőgépek vizsgálataira képezze ki a képzésben
                                                          részt vevőket.

                                                          Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet mellékletében található meg az Oktatási
                                                          Minisztérium   hatáskörébe  tartozó  szakképesítések  szakmai   és
                                                          vizsgakövetelményének jegyzéke, így az emelőgép ügyintézői szakképesítés
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          vizsgakövetelményei is. Ebből egyértelműen megállapítható, hogy az
                                                          emelőgép ügyintézők főfeladata a mások által készített emelőgép vizsgálati
                                                          jegyzőkönyvek kiértékelése, intézkedési terv készítése.

                                                          Éppen ezért elengedhetetlen volt, hogy a szerkezeti vizsgálatokat továbbra is
                                                          végző emelőgép ügyintézők munkája felett, legalább minden negyedik
                                                          vizsgálatnál (ami a fővizsgálat) legyen egy kontroll is.

                                                          A határt valahol meg kellett húzni, de hol az egységes, könnyen kezelhető
                                                          határ valamennyi emelőgép esetében? (Pl. emelőasztal, emelőláb, építési
                                                          személy-, teheremelő, építési teheremelő, felrakógép, ideiglenesen
                                                          személyemelésre használt emelőberendezés, konténeremelő oszlop,
                                                          körülkerített emelőterű   emelőberendezés,   mozgó   munkaállvány,
                                                          parkolóemelő,   személytartó,    szervizemelő,   színpadtechnikai
                                                          emelőberendezés, szintkülönbség kiegyenlítő, vasúti emelő és a villamos
                                                          emelődob, hogy csak az EBSZ-ben nevesített emelőgépeket említsük).

                                                          A MüM rendelet 1/a mellékletében nevesített veszélyes munkaeszközök
                                                          között is többféle emelőgép található a darukon és a targoncákon kívül, pl.:
                                                          járművekre szerelt emelők, személyek emelésére szolgáló gépek –
                                                          amelyeknél fennáll a több mint 3 méter magasból történő leesés veszélye –,
                                                          rakodógépek, járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.

                                                          Érdekes feladat lenne mindezekre külön-külön meghatározni a „határvonalat”.
                                                          A módosítás célja az volt, hogy aki nem rendelkezik emelőgép szakértői
                                                          jogosultsággal, az csak korlátozott mértékben végezhesse az emelőgépek
                                                          fővizsgálatait. Ez a korlát az 1000 kg feletti teherbírás határ, ami az
                                                          emelőgépeknek csak egy kisebb részét érinti.
                                                          Emelőgépek                                37
Ugrás a dokumentum tetejére

10.  Milyen előírások vonatkoznak a
színpadtechnikai emelőberendezések kezelésére?
                                       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
A kérdés megválaszolásához több jogszabály együttes értelmezése szükséges.
                                       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Ezek a következők:
 a 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelettel kiadott Színházművészeti
  Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: SZBSZ),
 a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel kiadott, és a 135/2004. (XII. 16.)
  GKM rendelet szerint 2005. január 15-től módosult Emelőgép Biztonsági
  Szabályzat (továbbiakban: EBSZ),
 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (továbbiakban: Szt.),
 a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel hatályba léptetett Országos Képzési
  Jegyzék (továbbiakban: OKJ),
 a 2004.05.01-től hatályos Kategóriába Sorolási Jegyzék (továbbiakban:
  Kj.).

Az SZBSZ szerint:
2.6.30. pont: „Színpadtechnikai   emelőberendezések   (a felsőgépezet
       berendezései) létesítésére és üzemeltetésére az Emelőgépek
       Biztonsági Szabályzata előírásai vonatkoznak.”
2.6.42. pont: „Mozgóhidak, tornyok, repülőszerkezet és egyéb mozgó
       színpadtechnikai berendezések tervezésére és létesítésére az
       EBSZ előírásai az irányadók.”
3.1.8. pont: „Ha a szakmai képesítéssel rendelkező kezelő a süllyesztőbe-
       rendezés kezelőhelyét elhagyja, gondoskodnia kell arról, hogy
       illetéktelen a berendezést ne használhassa.”
3.1.11. pont: „A színpadi süllyesztők és alsógépezetek személy emelésére is
       szolgáló emelőberendezéseknek minősülnek, ezért tervezésükre
       és üzemeltetésükre az EBSZ előírása vonatkozik.”
3.2.3. pont: „A kötözői feladatot elvégezheti minden színpadi műszaki
       dolgozó, ha a szükséges szakmai képesítéssel rendelkezik. A
38                                Emelőgépek
                                                                 díszletelem bekötését egyszerre többen is végezhetik, ekkor
                                                                 azonban egyszemélyi, felelős irányítás szükséges.”
                                                          3.2.22. pont: „Mozgóhidak és repülőszerkezetek tervezésére és üzemeltetésére
                                                                 az EBSZ előírásai az irányadók.”
                                                          Az EBSZ előírásai:
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          I. fejezet 5.1. pont „Emelőgép kezelő”
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki
                                                          – 18. életévét betöltötte vagy szakmunkás,
                                                          – a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos
                                                            munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
                                                          – rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel,
                                                            és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében, ha azt maga vezeti, az
                                                            ahhoz szükséges jogosítvánnyal.”

                                                          III. fejezet 2.18. pont: „Színpadtechnikai emelőberendezés
                                                          Színpadok díszleteit, a vasfüggönyt, világító berendezéseit emelő, esetleg
                                                          süllyesztő és megtartó emelőberendezések.”

                                                          Az EBSZ III. fejezet 4. pontja részletesen tartalmazza a színpadtechnikai
                                                          emelőberendezések követelményeit.

                                                          A két BSZ-ből egyértelmű, hogy a színpadtechnikai emelőberendezések
                                                          kezelésére is az EBSZ általános előírásai vonatkoznak.

                                                          Az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéseket az Szt. 3. §
                                                          (1) bekezdése a következő szerint határozza meg: „Az állam által elismert
                                                          szakképesítéseket az OKJ tartalmazza.”

                                                          Az 54/B. § szerint az Szt. alkalmazásában: „állam által elismert
                                                          szakképesítés: az OKJ-ben meghatározott szakképesítés”.
                                                          Az OKJ rendelkezik a könnyűgépkezelők és a nehézgépkezelők
                                                          szakképesítéséről.
                                                          Emelőgépek                                 39
Létezik még kisgépkezelői jogosultság is, ilyet (oktatás után) a munkáltató
adhat ki, ez csak a kiállító munkáltató munkaterületén érvényes.

A Kj. nem nevesíti a színpadtechnikai emelőberendezéseket, tehát azok –
értelemszerűen – a 4229 kódszámú „egyéb emelőberendezések” közé
                                       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
sorolandók, amelyek „egyedi típusonkénti besorolás”-t igényelnek.
                                       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
A szükséges kezelői jogosultság „kategóriáját” (kis-, könnyű- vagy
nehézgép) kell tehát a munkáltatónak eldöntenie, minden kezelendő
színpadtechnikai emelőberendezésre külön-külön.

Ha a kategóriába sorolás egyértelműen nem állapítható meg, akkor az ÉKKO
Kft. állásfoglalása az irányadó.

Az előzőek alapján a munkáltató csak a kisgép kategóriába sorolt
színpadtechnikai emelőberendezések kezelőinek adhat ki színpadtechnikai
emelőberendezés kezelői jogosultságot (a konkrét megnevezéssel), az
országos érvényű könnyű- és nehézgép kategóriába tartozó színpadtechnikai
emelőberendezések kezelői számára a jogosultság kiadására csak a 18/2004.
(V. 28.) OM rendeletben könnyű- vagy nehézgép kezelői szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény
jogosult.

Ugrás a dokumentum tetejére
40                                Emelőgépek
                                                          11.  Akkor is „magára hagyja-e” a targoncát a
                                                          kezelő, ha csak azért száll le arról, hogy az
                                                          elszállítandó rakományt, pl. békával megemelhető
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          helyzetbe hozza?
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Az EBSZ III. fejezet 3.2.10. pontja szerint:
                                                           „Ha a kezelő a targoncát elhagyja, gondoskodni kell, hogy illetéktelen
                                                          személyek a targoncát ne használhassák (pl. az indítókulcsot ki kell venni).”

                                                          Ezt az előírást kell az adott helyzetre értelmezni, azaz azt kell eldönteni, hogy
                                                          mikor van arra lehetőség, hogy illetéktelen személy a targoncát használatba
                                                          vehesse. Lehetnek olyan szállítási, rakodási feladatok, amit a targonca
                                                          vezetője csak úgy tud megoldani, hogy időről-időre le kell szállnia a
                                                          targoncáról és valamilyen más – kisegítő – tevékenységet kell végeznie.

                                                          Abban az esetben, ha nem távolodik el a vezető a targoncától annyira, hogy
                                                          azt nem tudja figyelemmel kísérni, megengedett lehet, hogy az indítókulcsot
                                                          ne kelljen minden alkalommal kivennie. Ilyenkor is biztosítani kell azonban,
                                                          hogy ne tudjon a targonca elindulni. (Több olyan halálos kimenetelű
                                                          munkabaleset volt már, hogy a targonca a saját vezetőjét ütötte el, vagy
                                                          nyomta össze.) A legjobb megoldás, ha a munkáltató, pl. a targoncák
                                                          használatára vonatkozó utasításban, rakodástechnológiai utasításban, vagy
                                                          bármi más saját belső szabályozásában meghatározza azokat a
                                                          körülményeket, amikor a targoncavezető nem köteles az indítókulcsot
                                                          kivenni a targoncából. Ezekről, és az ilyenkor alkalmazandó biztonsági
                                                          intézkedésekről (pl.: a rögzítőfék használata) a targoncavezetőket – igazolt
                                                          módon – ki kell oktatni.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          12.   Kell-e a targoncákon biztonsági öv?
                                                          Emelőgépek                                  41
Igen. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről szóló 8/1998. (III. 31.) MüM rendelet
tartalmazza a mobil, az önjáró vagy a vontatható munkaeszközök minimális
kiegészítő követelményeit. Eszerint a mobil munkaeszközöket úgy kell
kialakítani, hogy a rajtuk elhelyezkedő munkavállalókat fenyegető kockázat
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
megszüntethető vagy csökkenthető legyen az üzem közbeni helyváltoztatás
során, ideértve a kerékkel való érintkezés, illetve a kerék vagy lánctalp közé
történő beszorulás kockázatát is.
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Azt a mobil, önjáró vagy vontatható munkaeszközt, amelyben munkavállaló
tartózkodik, úgy kell kialakítani, hogy a rendeltetésszerű használat során a
felborulásból, illetve átfordulásból eredő veszélyek csökkenjenek. Ezért
ezeket el kell látni olyan biztonsági berendezéssel, amely kizárja, hogy a
munkaeszköz billenése meghaladja a negyed fordulatot; vagy olyan
berendezéssel, amely lehetővé teszi, hogy a rajta tartózkodó munkavállaló
részére elegendő szabad hely maradjon, ha a negyed fordulatot meghaladó
billenésből eredően szerkezeti összenyomódás következhet be. E
berendezések a munkaeszköz részeként vagy önállóan is alkalmazhatók.

Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy a munkaeszközön a kezelővel
együtt ott tartózkodó munkavállaló a felborulás, illetve átfordulás miatt a
munkaeszköz részei, illetve a padozat közé beszorulhat, részére olyan
műszaki megoldást kell alkalmazni, amely ilyen esetekben biztosítja az
ülésben maradását.

Szállítóeszközt csak a borulás kockázatát csökkentő, illetve megszüntető
megoldással lehet üzemeltetni, így különösen olyan berendezés
alkalmazásával, amely megakadályozza a szállítóeszköz borulását, vagy
biztosítja, hogy a felborulás esetén a szállítóeszközön helyet foglaló
munkavállaló részére az eszköz elemei, illetve az elemek és a padozat között
elegendő szabad tér marad, vagy biztosítja, hogy a munkavállaló az ülésben
maradjon úgy, hogy a felboruló munkaeszköz részeivel ne kerülhessen
érintkezésbe.

Ez a követelmény teljesíthető vezetőfülke alkalmazásával is.
42                                 Emelőgépek
                                                          A rendelet a kihirdetése napján lépett hatályba, az abban foglalt
                                                          követelményeket az 1999. január 1-je után üzembe helyezett, vagy
                                                          használatba vett munkaeszközökre kell alkalmazni.

                                                          Az 1999. január 1-jét megelőzően üzembe helyezett vagy használatba vett
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          munkaeszközökre a rendeletben foglalt követelményeket 2002. január 1-jével
                                                          kezdődően kell alkalmazni.
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          13.   Milyen előírások vonatkoznak a „béká”-ra?

                                                          Az EBSZ egyetlen rendelkezése sem vonatkozik a „béká”-ra, mivel az nem
                                                          emelőgép. Az emelőgép az EBSZ definíciója szerint: „az a szakaszos üzemű
                                                          gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami
                                                          közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a
                                                          kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.”
                                                          A „béka” sem a teher emelésére, sem a süllyesztésére nem képes, az a terhet
                                                          csak „szállítási helyzetbe” hozza akkor, amikor minimális mértékben (kb:
                                                          120 mm) elemeli azt a talajtól.

                                                          A 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet (továbbiakban: ÉVM) 1. §-a
                                                          nem vonatkozik minden munkáltatóra, azonban ugyanezen rendelet 2. §-a
                                                          visszahivatkozik a 1. §-ban leírtakra, azaz
                                                            2. § (1) „A rendelet alkalmazása szempontjából építőgépnek kell tekinteni
                                                          (…) minden olyan önjáró, vontatott, vagy stabil kivitelezésű gépet, illetőleg
                                                          gépi berendezést, amelyet az építési-szerelési, építőanyag-ipari, vagy a
                                                          szállítási-rakodási tevékenység során (…) alkalmaznak.”

                                                          Ha szállítási-rakodási tevékenységet végeznek a „békával” – mi másra is
                                                          használhatnák még? –, akkor csak az ÉVM-ben előírt jogosítvánnyal lehet
                                                          kezelni a „béká”-kat.

                                                          A ÉVM felhatalmazása alapján legutóbb 2004. május 1-jétől kiadott
                                                          Kategóriába Sorolási Jegyzék szerint a „béka” a „3311 kézi emelővillás                                                          Emelőgépek                                43
targoncák” kategóriájába tartozik, amelyeknél 300 mm emelési magasság
felett könnyűgépkezelői, 300 mm emelési magasság alatt kisgépkezelői
jogosultság szükséges.

A kisgépkezelői jogosítvány kiadására a munkáltató is jogosult, a
                                       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
jogosítványminta a ÉVM 2. sz. mellékletében megtalálható.
                                       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Ugrás a dokumentum tetejére

14. Gépi hajtású targoncák forgalmazásához
megfelelő-e az EU-konformitási nyilatkozat, vagy
szükséges-e magyarországi egyedi tanúsítás?

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. §-a szerint
  „(1) … munkaeszköz … forgalmazása, importálása, üzemeltetése a
munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a
tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények
megtartásával történhet.”
  „(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak
abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre
mint termékre, külön jogszabályban meghatározott megfelelőségi
nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal.”

A külön jogszabály a gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet,
ennek 5. §-a szerint
  „A gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott
képviselőjének a forgalomba hozatalhoz az 5. számú mellékletben
meghatározott műszaki dokumentáció alapján
  a) a gépre a 3. számú melléklet A) pontjában
meghatározott adatokat tartalmazó EK megfelelőségi nyilatkozatot kell
kiállítania.”
Az IKIM rendelet 3. számú melléklet A) pontja szerint:


44                                Emelőgépek
                                                           „A gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott
                                                          képviselője által kiállítandó EK megfelelőségi nyilatkozat tartalma
                                                           Az EK megfelelőségi nyilatkozat az alábbi adatokat tartalmazza:
                                                           – a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott
                                                          képviselője nevét és címét (a cég teljes címzését);
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                           – a gép vagy géprész leírását;
                                                           – minden vonatkozó előírást, amelynek a gép megfelel;
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                           – indokolt esetben a terméktanúsító szervezet nevét és címét, valamint az
                                                          EK típusvizsgálati tanúsítvány sorszámát;
                                                           – indokolt esetben annak a terméktanúsító szervezetnek a nevét és címét,
                                                          amelyiknek átadták a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti okmányokat;
                                                           – indokolt esetben annak a terméktanúsító szervezetnek a nevét és címét,
                                                          amelyik kiállította a tanúsítást a 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján;
                                                           – indokolt esetben a honosított harmonizált szabványokra hivatkozást;
                                                           – az aláírásra jogosult személy adatait és aláírását.”

                                                          Ha az EU-konformitási nyilatkozat tartalmazza a felsorolt adatokat, akkor
                                                          nincs szükség magyarországi egyedi tanúsításra.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére
                                                          Emelőgépek                                45
15. Hol és milyen szabályok vannak az Mt.-ben
többször emlegetett egészségkárosító kockázatokra?
Hogyan lehet egy munkakört ide besorolni?
                                           FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben hivatkozott
                                           E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
egészségkárosító kockázatok meghatározása a munkáltató feladata, az egyes
egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi,
heti) expozíciós idejének korlátozásáról szóló 26/1996. (VIII. 28.) NM
rendelet mellékletében foglaltak alapján.

E melléklet szerint:
   „Az egészségkárosító tényezők megítélése
   Az egészségre ártalmas munkakörülmények az alábbi esetekben tesznek
szükségessé szervezési intézkedéseket:
   3. Meleg környezetben végzett munka
   Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények
általános egészségügyi követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM
rendelet 3. számú mellékletében meghatározottak alapján, ha az effektív,
illetőleg a sugárzó hő esetén a korrigált effektív hőmérséklet
   – közepesen nehéz fizikai munka esetén a 29 oC (EH, KEH),
   – nehéz fizikai munka esetén a 27 oC (EH, KEH)
   maximálisan megengedhető hőmérsékleti érték műszakátlagban nem
tartható be, akkor a műszakon belül megengedhető expozíciós idő óránkénti
arányát az adott órára eső súlyozott (K) EH alapján az alábbi összefüggés
szerint kell szabályozni:


    Közepesen nehéz fizikai munka   30,5 C-ig  31,5 C -ig  32,5 C -ig
      Nehéz fizikai munka      28,5 C -ig  30,0 C -ig  31,0 C -ig
      Munka/pihenési rend      75%/25%    50%/50%    25%/75%

  Az óránként elrendelt pihenési idők nem vonhatók össze.
  Ha az előbbiek nem biztosíthatók, speciális intézkedések (hővédő öltözet,
hűtött hővédő öltözet) szükségesek, de ezekben az esetekben sem haladhatja
meg a munkavállaló maghőmérséklete a 38 C-t.


46                                   Emelőgépek
                                                            4. Hideg környezetben végzett munka
                                                            Hidegnek minősülő környezetben végzett tartós munka, ha a szabadtéri
                                                          munkahelyeken a napi középhőmérséklet a +4 C-t, illetve zárttéri munkahelyen
                                                          a +10 C-t a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban nem éri el.
                                                          Hidegnek minősülő környezetben végzett tartós munka esetén óránként 5–10
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          perc
                                                          – kedvező klimatikus körülmények között eltöltendő – pihenőidőt kell
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          beiktatni.
                                                            6. Helyileg ható rezgés
                                                            Minden olyan munkakörben, amikor a kéz-karra ható (lokális
                                                          rezgésterheléssel járó) munkaeszközök üzemeltetése során a rezgésterhelés 8
                                                          órára vonatkoztatott mértéke meghaladja a 2 m/s2 súlyozott egyenértékű
                                                          rezgésgyorsulást, a megengedhető expozíciós időt az egészséget nem
                                                          veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi
                                                          követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 2. számú
                                                          mellékletének 1. pontja szerint kell számítani, illetve ha az egy másodperces
                                                          integrálási idővel mért legnagyobb súlyozott egyenérték-gyorsulás az 50
                                                          m/s2-et meghaladja, a munkafolyamat 10 percre vonatkoztatott egyenértékű
                                                          súlyozott rezgésgyorsulása a 8,4 m/s2-et nem lépheti túl.
                                                            7. Egésztest rezgés
                                                            Minden olyan munkakörben végzett munka, ahol a napi 8 órára
                                                          vonatkoztatva az egésztest rezgés Z irányban az 1,26 m/s2, illetve X és Y
                                                          irányokban a 0,9 m/s2 egyenértéket meghaladja, a megengedhető expozíciós
                                                          időt az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények
                                                          általános egészségügyi követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
                                                          2. számú mellékletének 2. pontja szerint kell számítani. A pillanatnyi
                                                          rezgésgyorsulás csúcsértéke a 10 m/s2-et nem haladhatja meg.
                                                            Kombinált (kettő vagy több) munkakörnyezeti kóroki tényező, illetve
                                                          megterhelés esetén a legveszélyesebb tényező alapulvételével kell az
                                                          expozíció időtartamát meghatározni.”
                                                          A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
                                                          vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 8.
                                                          Emelőgépek                                 47
számú melléklete foglalja össze a sérülékeny csoportok egészségét
potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterheléseket

Ezek a következők:
                                                          FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
  „[A mellékletben a tiltást + jelöli. A zárójelben szereplő számok
(magyarázatuk a táblázat végén található) a foglalkoztathatóság feltételeit
                                                          E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
jelentik.]


                             Terhes Fiatal-  <45  45–x    >x    Fiatal- >x
                                 korú                 korú
      Megterhelések                  (1)        éves             éves
                                      nők              férfiak
1.     Magából a munkavégzésből adódó
      megterhelések
1.1.    Túlzott fizikai megterhelés
1.1.1.   Dinamikus izommunka: az egészséget
      nem veszélyeztető munkavégzés
      és munkakörülmények általános
      egészségügyi követelményeiről szóló
      25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 3. számú
      mellékletének 1. számú táblázata szerinti
1.1.1.1.  Könnyű munka                  +    +    +     +    +     +   +
1.1.1.2.  Közepesen nehéz munka              +   (3),(5)  (3)    (3)  (3), (5)      (5)
1.1.1.3.  Nehéz munka                   +    +    (3)    (3)   +    (3)  (3)
1.1.2.   Főleg statikus elemeket tartalmazó
      izommunka
1.1.2.1.  Anyagmozgatási munka              +                 +
1.1.2.2.  > 10 kg tömeg emelése              +    (5)   (5)    (5)   +    (5)  (5)
1.1.2.3.  Kényszertesthelyzetben végzett munka      +    (5)   (5)    (5)   +        (5)
1.1.2.4.  Kezek kis ízületeit érő mikrotraumák      +    (5)        (5)   (5)    (5)  (5)
      kumulációjának lehetőségével járó
      munka
1.2.    Fokozott pszichés megterhelés
1.2.1.   Időkényszer feltételei között végzett      +    +         (5)   (5)    +   (5)
      tevékenység esetén (egyedi gép-
      kiszolgálás, szalag vagy szalagszerű
      technológiák) akkor, ha a néhány elemi
      műveletből felépülő, periodikusan ismétlődő
      tevékenységek végrehajtására előírt48                                                  Emelőgépek
                                                              műveleti idő nem haladja meg a 3 percet és
                                                              nincs szervezett tevékenységcsere
                                                          1.2.2. Fokozott pszichés információterheléssel járó +     +             (5)  +  (5)
                                                              vagy különleges figyelmet igénylő
                                                              tevékenység (időhiány viszonyai közötti
                                                              döntési feladatok, nagytömegű eltérő
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                              jelentésű információ felvétele és
                                                              értelmezése nagypontosságú ellenőrzési
                                                              funkciók teljesítése zavaró ingereket
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                              tartalmazó környezetben), ha meghaladja a
                                                              törvényes munkaidő 50%-át
                                                          1.3.   A dolgozó saját vagy mások egészsége testi +     +    (7)    (7)   (7)  +
                                                              épsége szempontjából az átlagosat meg-
                                                              haladó mértékű kockázattal járó munka (9)
                                                          2.1.   Fokozottan terhelő munkahelyi klíma
                                                          2.1.1. Hőterhelés
                                                          2.1.1.1. Hőexpozícióban végzett nehéz fizikai      +   +    +    +    +   +  +
                                                              munka
                                                          2.1.1.2. Közepesen nehéz fizikai munka         +   +             (5)  +  (5)
                                                          2.1.1.3. Könnyű fizikai munka              +   +                +
                                                          2.1.2. Hideg munkakörnyezetben végzett munka      +   +                +
                                                          2.1.3. Váltakozva hideg-meleg munkahelyen        +   +                  (5)
                                                              végzett munka
                                                          2.1.4. Nedves munkakörnyezetben végzett munka +        (5)               +  (5)
                                                          2.2.   Kéz/kar rezgés 2,5 m/s2 expozíció felett    +    +    +    +    +   +
                                                          2.3.   Egész testre ható rezgéssel járó munka:    +    +    +    +    +   +
                                                              0,5 m/s2 expozíció felett
                                                          2.4.   Ionizáló sugár-expozícióban dolgozók      +   +                +
                                                          2.5.   Mikrohullámú sugár-expozíció          +   +                +
                                                          2.6.   Zajexpozícióban végzett munka: a        +   +                +
                                                              munkavállaló zajexpozicíóját jelentő
                                                              megítélési A-hangnyomásszint (LAD)
                                                              nagyobb, mint 85 dB, illetve a munkavállalót
                                                              érő legnagyobb A-hangnyomásszint (LAI)
                                                              egyetlen alkalommal is meghaladja a
                                                              125 dB-et.
                                                          2.7.   Túlnyomásban végzett munka           +   +    +    +,(6)  +,(6)  +  +
                                                          2.8.   Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító,
                                                              daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi
                                                              anyagok expozíciója:
                                                          2.8.1. A 2.8. tulajdonságú növényvédő szerek     +, (2)  +   (5), (8)      (5)  +  (5)
                                                              (beleértve tulajdonságaitól függetlenül
                                                              valamennyi szerves foszforsav-észtert is)
                                                          Emelőgépek                                              49
     gyártásával, hatástalanításával,
     kiszerelésével és közvetlen felhasználásával
     (permetezés, porozás, gázosítás) járó
     munka
2.8.2.  Szerves oldószerek gyártásával,        +, (2)  +  (5)   (5)  +  (5)
     kiszerelésével és felhasználásával járó
                                                 FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
     munkák
2.8.3.  Higany és higanyvegyületek, indium és     +, (2)  +  (5)   (5)  +  (5)
     indium- vegyületek, VI. értékű króm és
                                                 E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
     VI. értékű krómvegyületek előállításával,
     gyártásával, feldolgozásával,
     felhasználásával járó munkák
2.8.4.  Antibiotikumok gyártásával,          +, (2)  +  (5)   (5)  +  (5)
     csomagolásával, üzemszerű
     felhasználásával járó munkák
2.8.5.  Hormonok, hormonkészítmények          +, (2)  +  (5),(8)  (5)  +  (5)
     gyártásával, csomagolásával járó munkák
2.8.6.  A külön jogszabályban meghatározott      +, (2)  +  (5)       +
     rákkeltő anyagok
2.8.7.  Az alábbi vegyi anyagokkal történő
     expozíció:
     aminopterin                  +, (2)  +  (5),(8)     +
     antikoagulánsok                +, (2)  +  (5),(8)     +
     citosztatikumok gyártásával,          +, (2)  +  (5),(8)     +
     csomagolásával, felhasználásával járó
     munkák
     difenil-hidantoin               +, (2)  +  (5),(8)     +
     dohánytermékek gyártása, feldolgozása,     +, (2)  +  (5),(8)     +
     kiszerelése
     fenol                     +, (2)  +  (5).(8)     +
     halotán                    +, (2)  +  (5),(8)     +
     jódtartalmú gyógyszerek komb. és        +, (2)  +  (5),(8)     +
     szekvencionális orális kontraceptíumok
     melfalán                    +, (2)  +  (5),(8)     +
     metil-CCNU                   +, (2)  +  (5),(8)     +
     nem szteroid ösztrogének            +, (2)  +  (5),(8)     +
     nikotin                    +, (2)  +          +
     tireosztatikumok                      (5),(8)
     treoszulfán                  +, (2)  +  (5),(8)     +
     szén-monoxid*                 +, (2)  +  (5),(8)     +
     ólom-haxaflour-szilikát*            +, (2)  +  (5),(8)     +
     ólom-alkilek*                 +, (2)  +  (5),(8)     +
50                                          Emelőgépek
                                                              ólom-azid*                      +, (2)  +  (5),(8)  +
                                                              ólom-kromát*                     +, (2)  +  (5),(8)  +
                                                              ólom-diacetát*                    +, (2)  +  (5),(8)  +
                                                              ólom-bisz-ortofoszfát*                +, (2)  +  (5),(8)  +
                                                              ólom-acetát*                     +, (2)  +  (5),(8)  +
                                                              ólom(II)-metánszulfonát*               +, (2)  +  (5),(8)  +
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                              ólom-hidrogén-arzenát*                +, (2)  +  (5),(8)  +
                                                              ólom-2,4,6-trinitro-rezorcin-oxid, ólom-       +, (2)  +  (5),(8)  +
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                              sztifnát*
                                                              Egyéb ólomvegyületek, a jelen mellékletben      +, (2)  +  (5),(8)  +
                                                              említett kivételével
                                                              C. I. Pigment Yellow 34 (a Colour Indexben      +, (2)  +  (5),(8)  +
                                                              a C. I. 77605 számmal jelölt színezőanyag)*
                                                              Warfarin; 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenil-        +, (2)  +  (5),(8)  +
                                                              butil)kumarin*
                                                          2.8.8.  Szaporodást károsító anyagok 2. kategória
                                                              nikkel-tetrakarbonil                  +   +       +
                                                              benzo-(a)pirén; benzol(d,e) krizén           +   +       +
                                                              benzo-(a)pirén; benzo(d,e,f)krizén           +   +       +
                                                              2-metoxi-etanol; etilén-glikol monometil-éter     +   +       +
                                                              2-etoxi-etanol; etilén-glikol monoetiléter       +   +       +
                                                              2-metoxi-etil-acetát; metil-glikol-acetát       +   +       +
                                                              2-etioxi-etil-acetát; etil-glikol-acetát        +   +       +
                                                              2 etil-hexil-3,5-bisz(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-   +   +       +
                                                              fenil-metil-tio-acetát
                                                              binapakril (ISO); 2-szek-tuil-4,6-dinitrofenil-3-   +   +       +
                                                              metil-krotonát
                                                              dinoseb; 6-szek-butil-2,4-dinitro-fenol        +   +       +
                                                              a dinoseb sói és észterei, a mellékletben       +   +       +
                                                              máshol említettek kivételével
                                                              dinoterb; 2-terc-butil-4,6-dinitro-fenol        +   +       +
                                                              a dinoterb sói és észterei               +   +       +
                                                              nitrofen (ISO); 2,4-diklór-fenil-4-nitrofenil-éter   +   +       +
                                                              metil-ONN-azoxi-metil-acetát; metil-azoxi-       +   +       +
                                                              metil- acetát
                                                              etilén-tiourea; imidazolidin-2-tion;          +   +       +
                                                              2-imidazolin-2-tiol
                                                              N,N-dimetil-formamid; dimetil-formamid         +   +       +
                                                          2.8.9.  Mutagén anyagok 2. kategória
                                                              hexametilfoszfortriamid                +   +       +
                                                              dietilszulfát                     +   +       +
                                                          Emelőgépek                                        51
     benz(a)pirén                 +  +               +
     benz(d,e,f)krizén              +  +               +
     1,2 dibróm-3-klórpropán           +  +               +
     etilén-oxid                 +  +               +
     metil-akrilamidometoxi-acetát        +  +               +
     (>0,1% akrilamid tartalommal
                                                    FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
     metil-akrilamidoglikolát (>0,1% akrilamid  +  +               +
     tartalommal)
                                                    E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
     etilénimilin; azriridin           +  +               +
     akrilamid                  +  +               +
2.9.   Tüdőfibrózist okozó porexpozíció       +  +               +
2.10.  Toxoplazma és rubeola vírusfertőzés     +  +               +
     veszélyével járó munka, illetve expozíció,
     kivéve, ha terhes dolgozók immunizálás
     útján megfelelő védelmet kaptak ezen
     ágensek ellen

   Jelmagyarázat:
   + Tiltás.
   (1) A tiltás terhesekre, nemrégen szült dolgozókra és szoptató anyákra terjed ki.
   (2) A tiltás az anyatejet adókra is kiterjed.
   (3) Az MSZ 21875:79 Melléklet M1-ben férfiakra megadott érték 70%-a.
   (4) Törölve.
   (5) Esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjedő
ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése alapszolgáltatás keretében.
   (6) Kivéve a könnyűbúvár-készülékes kutató (pl. régészeti) munkát.
   (7) A föld alatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörökben végzett
munka nők számára tiltott, kivéve: fizikai munkát nem végző nők vagy azok, akik szakmai
kiképzésük céljából kötelesek bizonyos időt föld alatti bányászati munkakörben vagy
fúrótoronynál eltölteni.
   (8) Korai terhesség (<14. terhességi nap) vizsgálati feltételeinek és vizsgálatának biztosítása
kötelező. A korai terhesség védelme végett a fogamzóképes korú nő az 1. számú mellékletben (8)
jelzésű anyagokkal (ezek gyártásával, kiszerelésével, illetőleg növényvédő szerek esetében
felhordásával) csak akkor foglalkoztatható, ha a munkaadó biztosítja a korai terhesség
diagnosztizálásához szükséges gyorstesztet. A gyorstesztet családtervezés előtt álló munkavállaló
nő a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa útján kapja meg, ha a családtervezést neki
bejelentette, és a gyorsteszt alkalmazásának módját, időpontját az orvossal ugyancsak előzetesen
megbeszélte, és írásban nyilatkozik arról, hogy a megbeszélés értelmében megfelelően jár el,
valamint a teszt eredményéről a foglalkozás-egészségügyi orvosát 24 órán belül tájékoztatja.
   (9) A 4. számú mellékletben szereplő munkakörök, tevékenységek.
   x Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatár.
   * Szaporodást károsító anyagok 1. kategória.”
52                                           Emelőgépek
                                                          Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához kapcsolódó előírás
                                                          található továbbá a következő jogszabályokban is:
                                                          – 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
                                                           balesetek elleni védekezésről,
                                                          – 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                           készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek
                                                           részletes szabályairól,
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          – 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok
                                                           elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről,
                                                          – 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
                                                           biztonságáról,
                                                          – 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról,
                                                          – 18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni
                                                           zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről,
                                                          – 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok
                                                           elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről,
                                                          – 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
                                                           biztonságáról,
                                                          – 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális
                                                           egészségügyi és biztonsági követelményeiről,
                                                          – 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi
                                                           higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          16. Milyen szabály vonatkozik a hátsérülések
                                                          megelőzésére?

                                                          A hátsérülésekkel foglalkozó jogszabály: az elsősorban hátsérülések
                                                          kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági
                                                          követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére
                                                          Emelőgépek                                 53
17.   Milyen előírás van a kézi anyagmozgatásra?

E rendelet mellett jelenleg is hatályban van a 2/1972. (MK 6.) KPM
rendelettel kiadott Közlekedési baleset-elhárító és egészségvédő
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
óvórendszabály IV. Anyagmozgatás, anyagtárolás című fejezete. Ebben
találhatók meg a konkrét – az anyagmozgatási normákat tartalmazó –
szabályok.
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Eszerint:
  „4.25 Anyagmozgatási normák
  4.25.1 Általános előírások
  Rendszeres rakodási és szállítási munkára alkalmazás előtt a dolgozókat
előzetes orvosi vizsgára kell küldeni, és az orvossal részletesen közölni kell,
hogy a rakodási és szállítási munkán belül milyen tevékenységre – lapátolás,
zsákolás, darabáru-rakodás, gép-, szén-, vegyianyag-szállítás stb. – kívánja a
munkáltató alkalmazni.
  Anyagmozgatási és szállítási munkára való beosztásnál a csökkent
munkaképességűek esetében az Mt. V. 10. §-ában, a terhes nők esetében az
Mt. V. 12. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni.
  A fiúk 14, a lányok 16 éves korig egyáltalán nem, a fiúk 14-16 éves korig,
a lányok pedig 16-18 éves korig rendszeresen rakodással és szállítási
munkával nem foglalkoztathatók.
  A fiúkat 14-16, a lányokat 16-18 éves korig az esetenkénti, nem
rendszeres anyamozgatási és rakodási foglalkoztatás mellett is legfeljebb 15
kp-os darabáruk rakodásánál és csomagolásánál szabad foglalkoztatni.
Anyagmozgatással munkaidejüknek legfeljebb 50%-át tölthetik el.
  4.25.2 Teheremelés és -szállítás segédeszköz nélkül
  A fiúk 14-16, a lányok 16-18 éves korig sík talajon, kézben 15 kp-ot,
ketten 30 kp-ot emelhetnek és vihetnek.
  Ha a teherszállítás emelkedőn történik, az egyedi szállításnál a
súlyhatárokat 1%-os emelkedőnél 10 kp-ra, 2%-os emelkedőnél 5 kp-ra kell
csökkenteni.
  2%-nál nagyobb emelkedőnél a fiúk 14-16, a lányok 16-18 éves korig
segédeszköz nélküli teherszállítást nem végezhetnek.
  A fiúk 16-18 éves korig, és a 18 évesnél idősebb nők sík talajon, kézben
20 kp-ot, ketten 40 kp-ot emelhetnek és vihetnek legfeljebb 60 m távolságra.54                                  Emelőgépek
                                                            A 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kp-ot emelhet és vihet. A szállítási
                                                          távolság 50 kp-ig, sík terepen 90 m, 10%-os emelkedés mellett 30 m. Az 50
                                                          kp-nál kisebb terhek arányosan nagyobb távolságra szállíthatók. Lépcsőn
                                                          legfeljebb 3 m magasságig 50 kp-os teher szállítható. Ennél magasabb szintre
                                                          a 18 éven felüli férfi sem vihet saját kéziszerszámán kívül más terhet.
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                            A 200 kp és ennél súlyosabb osztatlan terhek emelését, szállítását,
                                                          rakodását megfelelő szállító-, illetve rakodóeszközzel szabad végezni.
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                            4.25.3 Teherszállítás segédeszközzel
                                                            Ömlesztett anyagok lapátolásánál vagy villázásánál a megterhelés (a lapát
                                                          vagy villa súlyát is beleszámítva) 18 évesnél idősebb nő esetében legfeljebb 5
                                                          kp, 18 évesnél idősebb férfi esetében legfeljebb 8 kp lehet. A fiúk 14-16, a
                                                          lányok 16-18 éves korig, maximum 2% emelkedőig.
                                                            – kétkerekű kézikocsin            50 kp
                                                            – három- vagy négykerekű kocsin        70 kp
                                                            terhet szállíthatnak.
                                                            2%-nál nagyobb emelkedőn vagy egyenetlen felszínű talajon, kétkerekű
                                                          kézikocsin 30 kp-nál, három- vagy négykerekű kocsin 50 kp-nál nagyobb
                                                          teher nem szállítható.
                                                            A fiúk 14–16, a lányok 16–18 éves korig egykerekű targoncán
                                                          rendszeresen terhet nem szállíthatnak.
                                                            18 éven felüli nők és 16–18 év közötti fiúk 2%-os emelkedőig,
                                                          egyenletes, süppedésmentes talajon
                                                            – egykerekű targoncán             50 kp
                                                            – kétkerekű kézikocsin            100 kp
                                                            – három- vagy négykerekű kézikocsin     150 kp
                                                            terhet szállíthatnak.
                                                            Egyenetlen felszínű talajon vagy 2%-ot meghaladó emelkedőn
                                                            – egykerekű targoncán             20 kp
                                                            – kétkerekű kézikocsin            50 kp
                                                            – három- vagy négykerekű kézikocsin     100 kp
                                                          terhet szállíthatnak.
                                                            16–18 év közötti fiúkat, 18 éven felüli nőket 1% emelkedésen túl csillék
                                                          mozgatására alkalmazni nem szabad.
                                                            18 évesnél idősebb férfi egyenletes, süppedésmentes talajon
                                                            – egykerekű targoncán            100 kp                                                          Emelőgépek                                 55
   10% emelkedésig             50 kp
  – molnárkocsin              200 kp
   10% emelkedésig            100 kp
  – emelőkocsin              500 kp
   10% emelkedésig            200 kp
                                       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
  – csillén                1000 kp
   5% emelkedésig             250 kp
                                       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
  – kétkerekű kézikocsin          500 kp
   10% emelkedésig            250 kp
  – három- vagy négykerekű kézikocsin 1000 kp
   10% emelkedésig            300 kp
terhet szállíthat
  Az előző pontban meghatározottól eltérő talajviszonyok, illetőleg
emelkedés esetén a terhelést a terepviszonyoknak megfelelően kell
csökkenteni, és a vállalati munkavédelmi szabályzatban kell meghatározni.”

Ugrás a dokumentum tetejére

18.   A garázsipari gépi hajtású (aknaperem emelő,
csápos emelő, négyoszlopos emelő stb.) emelőket ki,
és milyen feltételek mellett kezelheti?

Az EBSZ III. fejezet 2.17. pontja szerint „ Szerviz emelő: A járműiparban
használt emelőberendezés, amellyel megemelt jármű alatt személyek
dolgoznak.”

Ennek megfelelően a garázsipari gépi hajtású emelők az EBSZ hatálya alá
tartoznak.

A 136/2004. (XII. 16.) GKM rendelettel hatályba léptetett, új
Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzat 8.7.7. pontja szerint „Az emelőt az
emelőgép-kezelői feltételeknek megfelelő, kezelésre kioktatott személy
kezelheti.”56                               Emelőgépek
                                                          Így az emelőgépekre vonatkozó általános előírások a mértékadók.

                                                          A Kj. nem nevesíti a garázsipari gépi hajtású emelőket, tehát azok –
                                                          értelemszerűen – a 4229 kódszámú „egyéb emelőberendezések” közé
                                                          sorolandók, amelyek „egyedi típusonkénti besorolás”-t igényelnek.
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          A szükséges kezelői jogosultság „kategóriáját” (kis-, könnyű- vagy
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          nehézgép) kell tehát a munkáltatónak eldöntenie, minden kezelendő
                                                          garázsipari gépi hajtású emelőberendezésre külön-külön.

                                                          Ha a kategóriába sorolás egyértelműen nem állapítható meg, akkor az ÉKKO
                                                          Kft. állásfoglalása az irányadó.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          19.  Az előírt szerkezeti- és fővizsgálatokat csak
                                                          emelőgép szakértő végezheti? (Hiszen a platós
                                                          targonca tulajdonképpen nem minősül emelőgépnek.)

                                                          Valóban nem emelőgép a platós targonca.

                                                          Az MSZ 16225:1985 szabvány – a gépi hajtású targoncák időszakos
                                                          vizsgálatairól – tárgya a gépi hajtású emelő-, szállító- és vontatótargoncák (a
                                                          továbbiakban: targonca) működőképes állapotát ellenőrző időszakos
                                                          vizsgálat. A szabvány szerint a targoncát üzembehelyezés után meghatározott
                                                          időközönként időszakos vizsgálatnak (szerkezeti vizsgálat, fővizsgálat és
                                                          biztonságtechnikai felülvizsgálat) kell alávetni.

                                                          A szabvány nem szabályozza azonban azt a kérdést, hogy ki végezheti el a
                                                          szerkezeti- és fővizsgálatokat.

                                                          A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 23. § (1) bekezdése
                                                          szerint a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos
                                                          biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni azt a munkaeszközt, amelynek


                                                          Emelőgépek                                 57
felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos
üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot (ötévente) szakirányú képzettséggel
és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági
                                        FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve
erre akkreditált intézmény végezheti.
                                        E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
A szerkezeti- és fővizsgálatokat, az Mvt. 18. § (1) bekezdése értelmében –
miszerint munkaeszköz üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó
szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai
színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet – az
ebben az esetben nem hatályos, de mégis az elvárható követelményeket
tartalmazó EBSZ szerinti személyi követelmények szerint, azaz a platós
targoncák fővizsgálatát és szerkezeti vizsgálatát az emelőgép szakértők
mellett emelőgép ügyintéző, csak a szerkezeti vizsgálatát emelőgép vizsgáló
is végezheti.

Ugrás a dokumentum tetejére

20.  Az előző kérdésből adódóan üzemnaplóként
kötelező-e az „Emelőgép Napló” nyomtatvány
használata?

Még emelőgépek esetében sem egy előírt nyomtatvány vezetése a kötelező,
hanem csak – akár egy „kockás füzet” – vezetése is megfelelő.

Ugrás a dokumentum tetejére
58                                 Emelőgépek
                                                          21.  Nem találtunk arra vonatkozóan rendelkezést,
                                                          hogy kell-e a platós targoncáknak időszakos
                                                          biztonságtechnikai felülvizsgálatot végezni?
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          Az MSZ 16225:1985 szabvány 1.1.1. pontja (biztonságtechnikai
                                                          felülvizsgálat) és az Mvt. 23. § (1) bekezdése (időszakos biztonsági
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          felülvizsgálat) szerint is kell.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére


                                                          22.  Ha kell az időszakos biztonságtechnikai
                                                          felülvizsgálat, kell-e ennek elvégzéséhez szakértő, és
                                                          milyen képesítésű szakértő?

                                                          Az Mvt. 23. § (1) bekezdése szerint az időszakos biztonsági felülvizsgálatot
                                                          (ötévente) szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel
                                                          rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön
                                                          jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény
                                                          végezheti.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          23.  A vizsgálatok keretében történő azonnali
                                                          javítást tiltja-e valamilyen szabály, vagy egyéb
                                                          rendelkezés?

                                                          Szabály vagy rendelkezés kategorikusan nem tiltja a vizsgálatok keretében
                                                          való azonnali hibajavítást, azonban itt két különböző munkavédelmi
                                                          eljárásról van szó (vizsgálat és a karbantartás), amelyeket praktikusan két
                                                          különböző személy végez (vizsgálatot végző, illetve a karbantartó).                                                          Emelőgépek                                59
Természetesen mindkettőnek van dokumentálási kötelezettsége, illetve a
vizsgálatot végző dokumentáltan megállapítja a hiányosságokat, amelyeket a
karbantartó dokumentáltan kijavít, majd a vizsgálatot végző egy következő
vizsgálat során a karbantartók munkáját ellenőrzi, megállapítja a hibajavítást,
mindezt dokumentálja.
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
Nem szerencsés, hogy ha e két tevékenység összekeveredik, ugyanis ha
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
azonos személy (vagy szervezet) végzi valamennyit, akkor az első
vizsgálatkor minden valós vagy vélt hibát feltár, majd – papíron ezeket
kijavítja, végül a saját munkáját ellenőrizve megállapítja, hogy minden valós
vagy vélt hibát megszüntetett. Célszerű, ha a kontroll miatt több személy
(vagy szervezet) vesz részt a folyamatban.

Ugrás a dokumentum tetejére

24.  Szabad-e kenderkötelet teheremelésre
használni? Ha igen, hol találom az ezzel kapcsolatos
előírásokat, milyen jogszabályok, szabványok
vonatkoznak a beszerzésükre?

A jelenleg hatályos jogszabály, szabvány nem tiltja a kenderkötelek
használatát teheremelésnél.

A kenderkötelek felépítését, kialakítását, jellemző adatait az MSZ EN 1261:1999
„Szálból készített kötelek, általános felhasználásra. Kender” című szabvány
tartalmazza.

A teherfüggesztő eszközök használatának – az üzemeltetőre vonatkozó –
szabályait az Emelőgép Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: EBSZ) I.
fejezet 3. (Az üzemeltető kötelezettségei) pontja határozza meg.

Az emelőgép üzemeltető legfontosabb kötelezettségei:
60                                  Emelőgépek
                                                           köteles a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű
                                                           használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos
                                                           vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről
                                                           gondoskodni;
                                                           a teherfüggesztő eszköz minden okmányát a teherfüggesztő eszköz
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                           kiselejtezéséig köteles megőrizni, különösen: az egy műbizonylatú
                                                           teherfüggesztő eszközök bizonylatait;
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                           köteles a teherfüggesztő eszköz nyilvántartását naprakészen vezetni és
                                                           azokat a teherfüggesztő eszköz selejtezéséig megőrizni;
                                                           gondoskodik a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról,
                                                           illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;
                                                           az időszakos vizsgálatok eredményeit köteles figyelembe venni és a
                                                           szükséges intézkedéseket megtenni.

                                                          Az időszakos vizsgálatok előírásait is az EBSZ I. fejezet tartalmazza.

                                                          Teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálatáról az üzemeltető köteles
                                                          gondoskodni.
                                                          A felülvizsgálat előtt a teherfelvevőket meg kell tisztítani olyan eljárással,
                                                          amely annak károsodását nem okozza.
                                                          A külsőleg is látható hibákat szemrevételezéssel kell megállapítani. A
                                                          teherfelvevőket legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikai
                                                          terhelési vizsgálatnak kell alávetni, a névleges terhelés 1,25-szörösével.

                                                          A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben vagy a teherfelvevő eszköz
                                                          nyilvántartásában kell rögzíteni, és fel kell tüntetni:
                                                           a teherfelvevők azonosító adatait,
                                                           a vizsgálat eredményét,
                                                           a vizsgálat időpontját,
                                                           a vizsgálatot végző személy nevét, beosztását.

                                                          További szakmai szabályok a kenderkötelek műbizonylataiban és az
                                                          emelőgépek/munkavédelem tárgyban megjelent szakirodalomban találhatók.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére


                                                          Emelőgépek                                 61
25.  Mik az emelőgépeknél az államilag elismert
kezelői szakképesítések?
                                        FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
A Gazdasági Közlöny 2005/12. számában jelent meg a Gazdasági és
                                        E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztályának az e témába vágó
közleménye, az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítésekről.

Ebben a következőket írja elő a GKM:
  „A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közzéteszi az Emelőgép
Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
módosításáról szóló 135/2004. (XII. 16.) GKM rendelet mellékletének 5.1.
pontjában előírt emelőgép kezelésére jogosító államilag elismert
szakképesítéseket:
1. Az építőgép-kezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-
  kezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendeletnek
  megfelelően 1994. december 26-át megelőzően megkezdett szakképzés
  eredményes befejezését követően kiadott jogosítványok érvényesek, azok
  államilag elismert szakképesítést igazolnak.
2. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendeletnek
  megfelelően 2004. január 1-jét megelőzően megkezdett nehézgép-kezelői
  és könnyűgép-kezelői szakképzések eredményes befejezését követően
  kiadott bizonyítványok érvényesek, azok államilag elismert szakképesítést
  igazolnak.
3. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 7.) OM rendeletnek
  megfelelően 2004. január 1-jét követően megkezdett nehézgép-kezelői és
  könnyűgép-kezelői szakképzések eredményes befejezését követően kiadott
  bizonyítványok érvényesek, azok államilag elismert szakképesítést
  igazolnak.”

A GKM közleményén túl további figyelembe veendő előírások:

A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági
Szabályzatot (továbbiakban: EBSZ) 2005. január 15-től módosította a


62                                 Emelőgépek
                                                          135/2004. (XII. 16.) GKM rendelet. Ekkor került be az EBSZ-be az
                                                          „államilag elismert szakképesítés”, mint meghatározás.

                                                          Az államilag elismert szakképesítést jelenleg a következők határozzák
                                                          meg:
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                           1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (továbbiakban: Szt.),
                                                           a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel hatályba léptetett Országos Képzési
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                           Jegyzék (továbbiakban: OKJ),
                                                           a 2004.05.01-től hatályos Kategóriába Sorolási Jegyzék (továbbiakban: Kj.).
                                                           (Ezen időpontot megelőzően is, 1980 óta volt hatályos Kategóriába
                                                           Sorolási Jegyzék)

                                                          Az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéseket az Szt. 3. §
                                                          (1) bekezdése a következő szerint határozza meg: „Az állam által elismert
                                                          szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza.”

                                                          Az 54/B. § szerint az Szt. alkalmazásában: „állam által elismert
                                                          szakképesítés: az OKJ-ben meghatározott szakképesítés”

                                                          Az OKJ rendelkezik a könnyűgépkezelők és a nehézgépkezelők
                                                          szakképesítéséről.

                                                          A Kj. határozza meg a könnyű- illetve a nehézgépek kategóriáit.

                                                          További jelenleg hatályos előírások:
                                                           az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és
                                                           idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
                                                           (továbbiakban: IKIM),
                                                           a 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet az építőgép-kezelő
                                                           munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről
                                                           (továbbiakban: ÉVM).

                                                          Az IKIM szerint könnyűgépkezelői tevékenység végzése könnyűgépkezelő,
                                                          nehézgépkezelői tevékenység végzéséhez nehézgépkezelő szakképesítés
                                                          szükséges.


                                                          Emelőgépek                                63
Az ÉVM szerinti szakképzettséget, szakképesítést az OKJ-s bizonyítvány
igazolja.

A jelenleg hatályos EBSZ előtt a 33/1994. (XI. 10.) IKM rendelettel hatályba
                                        FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
léptetett Emelőgépek Biztonsági Szabályzata (továbbiakban: előző EBSZ)
volt hatályos, gyakorlatilag 1995. januárjától.
                                        E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Az előző EBSZ hatálybalépésével egyidejűleg az emelőgépek baleset-
elhárító és egészségvédő óvórendszabály hatálybaléptetéséről szóló 1/1978.
(I. 28.) KGM-KPM-ÉVM együttes rendelet (továbbiakban: Emelőgép BEO)
hatályát vesztette.

Még az Emelőgép BEO hatályának idejében – tehát 1995. előtt – lehetősége
volt a munkáltatóknak úgynevezett házi emelőgép kezelő-képzésre és
vizsgáztatásra. Az így szerzett emelőgép kezelői jogosultság/igazolvány
(továbbiakban: Házi) kizárólag a kiállító munkáltató munkaterületén volt és
még most is érvényes.

A Házi kiadására 1995-től már nincs lehetőség.

Az 5/1985. (VII. 1.) IpM-BkM-MÉM együttes rendelet (továbbiakban: IpM)
amely szintén az emelőgép-kezelők egyikének, a targoncavezetőknek a
képzéséről rendelkezett.

Az IpM-et a 2/1990. (II. 16.) IpM rendelet 1990. május 1-jétől
hatálytalanította. Ebből az következik, hogy országos érvényű targoncavezetői
jogosítványt csak 1990. május 1-je előtt adhattak ki az erre felhatalmazott
intézmények.

Az előzőekből következik, hogy jelenleg is érvényesek – az orvosi
alkalmasság megléte esetén – a következő emelőgép-kezelői jogosultságok:
 az Emelőgép BEO hatálya (1995. előtt) alatt kiadott Házi kezelői
  igazolványok, a kiállító munkáltató területén, az igazolványban nevesített
  emelőgépfajtára,64                                 Emelőgépek
                                                           az 1990. május 1-je előtt, az IpM felhatalmazása alapján kiadott – országos
                                                           érvényű – targoncavezetői jogosítványok, a bennük feltüntetett
                                                           targoncafajtára, valamint
                                                           az ÉVM alapján kiadott építőgép-kezelői, azaz könnyű- vagy
                                                           nehézgépkezelői jogosítvány, a benne feltüntetett Kj. szerinti kategóriára és
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                           típusra.
                                                          (Munkabiztonsági szempontból megfelelő a könnyű- vagy nehézgépkezelői
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          jogosítvány, a IKIM-ben nevesített bizonyítvány meglétének nincs
                                                          munkabiztonsági tartalma.)

                                                          Munkabiztonsági szempontból megfelelő a kezelendő könnyű- vagy nehézgép
                                                          kategória és típusbejegyzés szerinti könnyű- vagy nehézgépkezelői
                                                          jogosítvány, a bizonyítvány meglétét nem vizsgálják.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére


                                                          6.  Emelőgép-e a szintkülönbség kiegyenlítő?
                                                          Milyen előírások vonatkoznak a szintkülönbség
                                                          kiegyenlítőre?

                                                          Mivel a szintkülönbség kiegyenlítő nem a teher emelésére, vagy mozgatására
                                                          szolgáló berendezés, így nem tartozik az EBSZ hatálya alá.

                                                          Az EBSZ I. fejezet Fogalommeghatározásai szerint (2.1. Emelőgép):
                                                          „Emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású
                                                          szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni
                                                          vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére
                                                          továbbítja”.

                                                          Az EBSZ III. (EMELŐBERENDEZÉSEK) fejezet hatálya azokra a gépi
                                                          hajtású emelőberendezésekre terjed ki, amelyek a terhet függőlegesen, a két
                                                          véghelyzet között és egy meghatározott vonal mentén mozgatják.
                                                          Emelőgépek                                  65
Az EBSZ III. fejezet 2.19. Fogalommeghatározása szerint
  „Szintkülönbség kiegyenlítő:
  Viszonylag kis szintkülönbségeket állítható lejtő segítségével áthidaló gépi
szerkezet, amelynek járófelületén közlekedés lehetséges.”
                                          FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
Ezt igazolja az MSZ 6701-2:1983 szabvány (Anyagmozgató berendezések
elnevezése, Emelőeszközök és emelőszerkezetek) 3. pontja, ami az Emelők
                                          E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
között nevesíti a 3.6. pontban a Szintkülönbség-kiegyenlítőket.

Az Mvt. végrehajtási rendeletének 1/a melléklete nem sorolja a veszélyes
munkaeszközök közé.

Az Mvt. 18. § (1) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés általános követelményei között előírja, hogy: „Munkahely,
létesítmény, technológia …… használatba vétele és üzemeltetése, továbbá
munkaeszköz ….. üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban
meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett
elvárható követelmények megtartásával történhet.”

Az Mvt. 18. § (3) szerint: „Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint
használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és
rendelkezik az adott munkaeszközre mint termékre, külön jogszabályban
meghatározott  megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi
tanúsítvánnyal”.

Az erre vonatkozó külön jogszabály a 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek
biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Az e
rendeletben foglaltak szerint helyezhető üzembe a szintkülönbség-kiegyenlítő
berendezés.

A szintkülönbség-kiegyenlítő kezelésére az Mvt. 55. § (1) bekezdésében
foglaltak az irányadók, eszerint „a munkáltatónak oktatás keretében
gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló … új munkaeszköz
üzembehelyezésekor, … elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt
rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés


66                                  Emelőgépek
                                                          elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat,
                                                          utasításokat és információkat. ……. Az oktatás elvégzését a tematika
                                                          megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni”.
                                                          Ugrás a dokumentum tetejére
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          27.  Ki tarthatja meg a kötözők, irányítók képzését,
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          ki, és milyen tematika szerint vizsgáztathat?

                                                          Más előírás hiányában a kötözők, irányítók szakmai képzését a munkáltató
                                                          tart(tat)hatja meg. A képzést olyan emelőgépes és munkavédelmi
                                                          szakember(ek)re érdemes bízni, akik a hatályos előírások ismerete mellett, a
                                                          szakmai, munkavédelmi és az adott munkaterület, munkafolyamat,
                                                          technológia ismereteivel is rendelkeznek.

                                                          A tematikát az emelőgépes és munkavédelmi szakember(ek)nek kell
                                                          összeállítani, természetesen a helyi sajátosságok figyelembevételével.

                                                          Az vizsgáztathat, akit erre a munkáltató megbíz, de célszerű ezt az oktatást
                                                          végző szakemberekre (aki lehet külső/belső is) bízni, vizsgajegyzőkönyvet
                                                          kell készíteni, és minden vizsgázott személynek erről igazolványt kell
                                                          kiállítania a munkáltatónak, ami csak a munkáltató munkaterületén érvényes.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          28.  Melyik jogszabály határozza meg a darukezelők
                                                          előírt képesítését?

                                                          Ezek a következők:
                                                          – 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (továbbiakban: Szt.),
                                                          – a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel hatályba léptetett Országos Képzési
                                                           Jegyzék (továbbiakban: OKJ),
                                                          – a 2004.05.01-től hatályos Kategóriába Sorolási Jegyzék (továbbiakban: Kj.),
                                                          Emelőgépek                                67
– az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és
 idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
 (továbbiakban: IKIM),
– a 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet az építőgépkezelő
 munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről
                                       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
 (továbbiakban: ÉVM).
                                       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Ugrás a dokumentum tetejére

29. Melyik jogszabály határozza meg az
emelőberendezés-kezelők előírt képesítését?

Mivel az emelőberendezések ugyanúgy, mint a daruk az EBSZ értelmezése
szerint emelőgépek az előírt képesítések joghelyei azonosak a 28. kérdésre
adott válasszal.

Ugrás a dokumentum tetejére


30. Ki tarthatja meg az emelőszerkezet kezelők
képzését, ki és milyen tematika szerint vizsgáztathat?

A válasz azonos a kötözők, irányítók képzésénél adott válasszal, az EBSZ
IV. fejezet 4.pontjában leírt kiegészítéssel.

Ugrás a dokumentum tetejére

31.   Ki tarthatja meg a munkavédelmi oktatást?

A munkavédelmi oktatás nem tartozik a munkavédelmi szaktevékenység
körébe, így azt bárki tarthatja, akit erre a munkáltató megbízott.

Ugrás a dokumentum tetejére68                               Emelőgépek
                                                          32.  Kérdések a 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes
                                                          rendelettel (továbbiakban: ÉVM) kapcsolatban
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          Mit értünk szervezés alatt?
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére
                                                          irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről a 18/2004.
                                                          (V. 28.) OM rendelet szól. Ebben mind a könnyű- mind a nehézgépkezelői
                                                          szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények megtalálhatók.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          33.   Ki tarthat oktatást, vizsgáztatást?

                                                          Lásd a kérdésre adott választ, illetve kisgépkezelői oktatást és vizsgáztatást a
                                                          munkáltató is tarthat.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére


                                                          34.  Kisgépkezelői vizsga esetén még mindig a
                                                          vállalati szakszervezeti bizottság tesz-e javaslatot a
                                                          vizsgabizottság egyik tagjára?

                                                          Nincs ettől eltérő rendelkezés.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére
                                                          Emelőgépek                                  69
35.  Ha a munkáltató tart oktatást és vizsgáztatást,
akkor a jogosítvány kiadásának, anyakönyvezésének
feladatait hogyan kell értelmezni?
                                      FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
A munkáltató csak kisgépkezelői jogosítvány kiadására jogosult. Ez az
előírás ennek a jogosítványnak a nyilvántartására is vonatkozik.
                                      E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Ugrás a dokumentum tetejére

36.  Jogosítvány érvényességének újabb géptípusra
történő kiterjesztésekor mit kell beírni a
jogosítványba?

A konkrét kezelhető géptípus bejegyzése szükséges.

Ugrás a dokumentum tetejére


37.  Magasabb kategóriával lehet-e az alacsonyabb
kategóriájú, de azonos kódszámú gépet kezelni?

Nem, mivel csak a konkrét géptípust lehet az adott bejegyzéssel kezelni,
példaként egy 44–61 kódszámú 14 tonna teherbírású INTRANSZMAS
Híddaru bejegyzéssel csak az kezelhető.

Ugrás a dokumentum tetejére

38.  Hol van előírás a kézi rakodólap-szállító
targoncák felülvizsgálatára?70                               Emelőgépek
                                                          Az EBSZ hatálya nem terjed ki a „kézi rakodólap targoncák”-ra, ezért az
                                                          EBSZ-ben foglalt előírások, pl. az időszakos felülvizsgálatok sem
                                                          vonatkoznak erre a munkaeszközre.

                                                          Az MSZ EN 1757 szabványsorozat valóban a gyalogkíséretű rakodólap
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          targoncák követelményeit rögzíti, azonban a szabványban csak a gyártó által
                                                          végzendő vizsgálatokat szabályozza. Ez nem azonos az üzemeltető
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          feladataival.

                                                          A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 23. § (1) bekezdése
                                                          szerint „A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos
                                                          biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni azt a munkaeszközt, amelynek
                                                          felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos
                                                          üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.”

                                                          Eszerint az 5 évenként esedékes időszakos biztonsági felülvizsgálatot a
                                                          használati dokumentáció előírhatja.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére


                                                          39.  Milyen szabályai vannak a gépi hajtású
                                                          targoncák megfelelőségi tanúsításának?

                                                          A kérdés megválaszolásához több jogszabály együttes értelmezése szükséges.

                                                          Ezek a következők:
                                                           a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.),
                                                           5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi
                                                           XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (továbbiakban: Vhr.),
                                                           21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és
                                                           megfelelőségének tanúsításáról (továbbiakban: IKIM),

                                                          Az Mvt. szerint:                                                          Emelőgépek                                 71
18. § (3) bekezdés szerint „Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint
használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és
rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban
meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget
                                        FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).”
                                        E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
21. § (1) bekezdés szerint a „veszélyes munkaeszköz üzemeltetését írásban
kell elrendelni.”

A (3) bekezdés szerint „a munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a
munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat (elvégzése munkabiztonsági és
munka-egészségügyi szaktevékenység) aminek során azt is vizsgálni kell,
hogy rendelkezésre állnak-e a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozatok, tanúsítványok.”

A Vhr. 2. §-a szerint csak a helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk
és a járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges
berendezései üzembe helyezésének a feltétele a vizsgálatuk alapján kiadott
megfelelőségi tanúsítvány.

A külön jogszabályban (IKIM) meghatározott megfelelőségi nyilatkozat,
illetve megfelelőségi tanúsítvány EK megfelelőségi nyilatkozat vagy EK
típusvizsgálati tanúsítvány lehet.

Ez a rendelet azonban csak a kővetkező emelőgépekre terjed ki:
 Járművekre szerelt emelők.
 Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye,
  több, mint 3 m magasból.

Megállapítható tehát, hogy ez utóbbi két emelőgép fajtánál elfogadható az
EK megfelelőségi nyilatkozat vagy az EK típusvizsgálati tanúsítvány.

Figyelembe véve, hogy az IKIM rendelet 2. sz. mellékletében a gépi hajtású
emelőtargoncák nem szerepelnek, ezért az EK megfelelőségi nyilatkozatnak72                                Emelőgépek
                                                          nem kell utalnia a típusvizsgálati tanúsítvány meglétére, illetve az IKIM
                                                          rendelet 7. § (1) a) és b) pontjában foglaltak teljesítésére.
                                                          Minden esetben tehát szükséges az újonnan beszerzett emelőgép
                                                          munkavédelmi üzembe helyezéséhez a magyar nyelvű EK megfelelőségi
                                                          nyilatkozat megléte.
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          Ugrás a dokumentum tetejére
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          40.   Visszamenőleg jogszerű-e a 21/1998. IKIM
                                                          rendelettel szemben az eddig folytatott 5 évenkénti
                                                          felülvizsgálati gyakorlat?

                                                          A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
                                                          21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet (továbbiakban: IKIM) 1999. március 31.
                                                          napján lépett hatályba. Ezt a rendeletet 2000. október 13-ától módosította a
                                                          29/2000. (IX. 13.) GM rendelet, eszerint
                                                            9. § (1) „A 2. számú mellékletben nem szereplő gépet (ilyen pl. a targonca
                                                          is) vagy berendezést a gyártónak a forgalomba hozatal előtt a 4. számú
                                                          melléklet szerinti CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia.”

                                                          A 4. számú mellékletet legutóbb a 20/2005. (IV. 12.) GKM rendelet
                                                          módosította, 2005. IV. 20-ától tartalmazza a CE megfelelőségi jelölés
                                                          jelenleg hatályos szimbólumát.

                                                          Az előírásnak nincs visszamenőleges hatálya, így a CE jelölést a 2000.
                                                          októberétől üzembe helyezett munkaeszközöknél kell alkalmazni.

                                                          Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot a munkavédelemről szóló 1993. évi
                                                          XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 23. § (1) bekezdése írja elő, az
                                                          időszakos biztonsági felülvizsgálat 5 évenkénti gyakoriságát a munkavédelmi
                                                          törvény végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
                                                          (továbbiakban: MüM) 3. § (1) bekezdése határozza meg.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére


                                                          Emelőgépek                                 73
41.  A megfelelőségi nyilatkozatot, illetőleg
a megfelelőségi tanúsítványt és a CE jelölést
a régi gépekre kinek kell elhelyeznie?
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
A korábban adott válasz értelmében régi gépekre nem kerül CE jelölés.

Ugrás a dokumentum tetejére


42.  A munkavédelmi törvény 21. § munkavédelmi
szaktevékenységnek minősíti a veszélyes gépek,
berendezések felülvizsgálatát.
Az időszakos felülvizsgálatok végzéséhez ezek szerint
felsőfokú munkavédelmi képzettségű szakember és
nem (külső akkreditált) szervezet kell?

Munkavédelmi szaktevékenység nem csak felsőfokú munkavédelmi
szakképzettséggel látható el. Ez kiderül az Mvt. 23. § (1) bekezdéséből is:
  „Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia
esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel
rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön
jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény
végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági
szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.”

A középfokú munkavédelmi képzettség is munkavédelmi szakképzettség, és
szakirányú képzettséggel együtt már munkavédelmi szaktevékenységre jogosít.

Külön jogszabály, (mint pl. az EBSZ) feljogosíthatja az akkreditált
vizsgálólaboratórium vizsgáló munkatársát, és nem magát az intézményt a74                                 Emelőgépek
                                                          felülvizsgálatra. Ebben az esetben az akkreditált vizsgálólaboratórium
                                                          vizsgáló munkatársa saját nevében, és nem a vizsgálólaboratórium nevében
                                                          végzi a vizsgálatot. A vizsgálati jegyzőkönyvön is szerepelnie kell ennek.

                                                          A szakirányú munkabiztonsági szakértői engedélyek (MB-XX)
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          megszerzésének jelenleg feltétele a szakirányú felsőfokú képzettség és a
                                                          felsőfokú munkavédelmi szakképzettség, azonban korábban középfokú
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          képzettséggel is lehetett ilyet szerezni, ezek közül néhányat jelenleg is
                                                          folyamatosan érvényesíttet a tulajdonosa.

                                                          Összefoglalva tehát időszakos felülvizsgálat végezhető:
                                                          – középfokú szakirányú képzettséggel és középfokú munkavédelmi
                                                           szakképzettséggel,
                                                          – szakirányú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakértői engedéllyel,
                                                           valamint
                                                          – az akkreditált vizsgálólaboratórium vizsgáló munkatársaként.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          43.  Ha a gépen rajta van a CE jelölés
                                                          és azon nem változtattak semmit, szükséges-e az
                                                          időszakos (ötévenkénti) felülvizsgálat,
                                                          és azt ki végezheti?

                                                          Az időszakos biztonsági felülvizsgálatnak nincs köze a CE jelöléshez, előbbit
                                                          az Mvt. és a MüM, utóbbit az IKIM írja elő.

                                                          Az Mvt. 23. § (1) előírja, hogy a biztonságos műszaki állapot megőrzése
                                                          érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a 21. § (2)
                                                          bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a
                                                          munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a
                                                          rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó
                                                          dokumentáció előírja.                                                          Emelőgépek                                75
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – szakirányú képzettséggel és
munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági
szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve
erre akkreditált intézmény végezheti.
                                        FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
Az alapvető jelentőségű munkáltatói feladatként jelentkező időszakos
                                        E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
biztonsági felülvizsgálatot csak munkavédelmi szakképzettségű személy
végezheti el, figyelemmel arra, hogy ez a munkáltató egyik legfontosabb, a
munkavállalók egészségét és biztonságát óvó kötelezettsége. A feladat
szakirányú alapképzettséggel, megfelelő gyakorlattal, munkavédelmi
szakképzettséggel ellátható.

A törvény tehát az időszakos biztonsági felülvizsgálatot munkabiztonsági
szaktevékenységgé minősítette.


Ugrás a dokumentum tetejére

44.   Végezheti-e emelőgépek fővizsgálatát
emelőgép-ügyintéző?

Igen, ha annak a teherbírása nem nagyobb, mint 1000 kg, illetve – akár
kisebb megengedett teherbírás mellett is – a gépen tartózkodó kezelő nem
emelhető 1,5 m-nél magasabbra.

Ugrás a dokumentum tetejére

45.   Vannak olyan munkaműveletek, amelyeknek
szakképesítési feltételei nem tisztázottak,
pl. autószerelő szakmunkás kezelheti-e
a 4 tonnás autóemelőt?76                                 Emelőgépek
                                                          Igen, de csak akkor, ha rendelkezik az adott emelőgépre előírt kezelői
                                                          képesítéssel (pl. könnyűgépkezelői jogosítvánnyal).

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          46.  Milyen feltételekkel lehet gázüzemű targoncát
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          zárt térben használni?

                                                          A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM
                                                          együttes rendelet 2. sz. melléklete táblázata alapján a szén-monoxid biológiai
                                                          expozíciós mutatójának, a karboxi-hemoglobinnak (COHb) a megengedhető
                                                          határértéke a vérben műszak utáni mintavétel esetén 5% (az összhemoglobin
                                                          %-ában).

                                                          A 7. § (1) bekezdése szerint: „A munkáltató gondoskodik a munkahelyen a
                                                          munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető veszélyes anyagok
                                                          által előidézett kockázatok megszüntetéséről vagy minimumra történő
                                                          csökkentéséről”

                                                          A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban Mvt.) 33. §
                                                          (1) bekezdése szerint a munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a
                                                          tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő
                                                          mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell
                                                          biztosítani. Ugyancsak az Mvt. 40. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
                                                          munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell
                                                          megválasztani, hogy az sem a munkavállalókat, sem a munkavégzés
                                                          hatókörében tartózkodók egészségét, biztonságát ne veszélyeztesse.

                                                          A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint
                                                          zárt munkahelyen biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minőségű
                                                          egészséget nem károsító levegőt, figyelembe véve az alkalmazott
                                                          munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését. A (3) bekezdés
                                                          szerint a mesterséges szellőztetés esetén a szellőztetés módjának, jellegének,
                                                          mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a helyiségben munkát
                                                          végzők számát, a munkavállalók fizikai megterhelését, a tevékenység,


                                                          Emelőgépek                                 77
technológia jellegét, a légszennyezettség mértékét, illetve az időegység alatt
felszabaduló szennyezőanyag tömegét és a helyiség légtérfogatát.

A 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 32. § (6) bekezdése szerint a belsőégésű
motoros targoncát csak akkor szabad zárt térben használni, ha a munkatérben
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
az egészséget nem veszélyeztető és elegendő mennyiségű levegő,
rendelkezésre áll.
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósítása az Mvt. 2. § (2) bekezdése alapján a
munkáltató kötelessége.

A Közlekedési BEO 4.11.34. szakasza szerint: „Belső égésű motoros
szállítóeszközöket, berendezéseket zárt helyiségben, állandó szállítási
munkavégzésre használni általában nem szabad; indokolt esetben
megengedhető, ha a helyiség és a szellőzési viszonyok folytán biztosítható,
hogy a levegő szennyezettsége a munkazónában a MAK-értéket ne haladja,
meg. Ez esetben sem szabad a helyiségben a jármű motorját a fel- és
lerakodás tartama alatt járatni.”

Az Mvt. 32. §-a előírja, hogy: „A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a
por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb
légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés
hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés
biztonságát.”

A gázüzemű targonca normális működése esetén a kipufogógázban döntően
széndioxid található, nem szénmonoxid.

A légszennyezettség-méréssel ellenőrizni kell a targonca CO-kibocsátását.

A gázüzemű targoncák gépkönyvében a gyártó, minden esetben felhívja a
figyelmet, hogy a mérgezés veszélye miatt a motort zárt, szellőzés nélküli
helyiségben járatni tilos. A munkáltatónak a gépkönyv előírását figyelembe
kell vennie.78                                 Emelőgépek
                                                          A munkáltatónak az Mvt. 54. § (7) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak
                                                          szerint rendszeresen meg kell győződnie arról, hogy a munkakörülmények
                                                          megfelelnek a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve
                                                          megtartják a vonatkozó rendelkezéseket, biztosítania kell a munkavégzés
                                                          körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          figyelembevételével a megfelelő munkaeszközt.
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          47. Ősztől tavaszig hideg van, télikabátban és
                                                          csizmában dolgozunk, sokszor a fűtést nem
                                                          kapcsolják be, szabályos ez?

                                                          A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló
                                                          3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. §-a, a helyiségek, terek
                                                          hőmérsékletére előírja, hogy a munkaterületeket befogadó helyiségek
                                                          hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama alatt, az emberi szervezet
                                                          számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott
                                                          dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését.

                                                          Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően,
                                                          a munka nehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve,
                                                          álló munkánál 1 m magasságban, ülő munkánál 0,5 m magasságban a
                                                          következőknek megfelelő hőmérsékletet (klímatényezőt) kell biztosítani.
                                                          A munka jellege         Hideg évszakban biztosítandó léghőmérséklet C
                                                          Szellemi munka                    20–22
                                                          Könnyű fizikai munka                 18–20
                                                          Közepesen nehéz fizikai munka            14–18
                                                          Nehéz fizikai munka                 12–14


                                                          A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából
                                                          munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de
                                                          legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, a hidegnek minősülő
                                                          munkahelyeken. A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi                                                          Emelőgépek                                 79
középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, szabadtéri
munkahelyen a + 4 C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a + 10 C-ot nem éri
el.

A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 C
                                       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez az ital 4
súlyszázalékát meg nem haladó cukrot, illetve mesterséges édesítőszert kell
                                       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
biztosítani.

A tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben,
személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni.
A tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények
betartása mellett történhet.

Ugrás a dokumentum tetejére

48.  A munkaruha hány évre szól? Mennyit kell
fizetni érte?

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 165. §-a szerint:
„Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy
elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles
biztosítani.”

A törvény, a munkaruha juttatás kötelező eseteit fogalmazza meg, ezért az
erre vonatkozó további szabályozást is célszerű a kollektív szerződésben
rendezni.

Ebben nevesíteni kell azokat a munkaköröket, amelyek munkaruha juttatására
jogosítanak, milyen ruhafajták adhatók, mennyi azok kihordási ideje,
munkaviszonyba lépéstől számítva mely időponttól jogosult rá a
munkavállaló.

Ugrás a dokumentum tetejére80                                Emelőgépek
                                                          49.   Kell-e szélsebességmérő az autódarukra?

                                                          Igen, az MSZ 19171-2:1988 szabvány 5. pontja írja elő, hogy: „Szélhatás
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          elleni védelem: A szabadtéri darun legyen anemométer, ha a szélterhelés
                                                          veszélyes üzemére. Ez önműködően kapcsoljon be hangjelzést, ha a
                                                          szélsebesség elérte a megengedett határértéket. Konténert vagy más,
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          hasonlóan nagy felületű tárgyat mozgató darun legyen olyan átkapcsoló
                                                          szerkezet, amellyel a konténer, illetve a teher méretétől függően változtatható a
                                                          megengedett, a hangjelzést bekapcsoló szélsebesség-határérték.”

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére

                                                          50.  Az autóbuszjavításnál alkalmazott
                                                          aknaperememelő az EBSZ szempontjából
                                                          a zárt technológia része-e, milyen képesítés
                                                          szükséges a kezeléséhez?

                                                          Az ÉKKO Kft. állásfoglalása egyértelművé teszi, hogy az alkalmazott
                                                          szerviz-(aknaperem)emelők kezelési kategóriája könnyűgép, azaz a
                                                          kezeléséhez könnyűgépkezelői jogosítvány szükséges.

                                                          Ez a besorolás tehát még az autószerelő szakmunkásoknak sem ad felmentést,
                                                          nekik is szükséges a könnyűgépkezelő jogosítvány, 6 t teherbírás alatt
                                                          szervízemelők, 6 t teherbírás felett a konkrét típusmegjelölés (ollós, csápos,
                                                          oszlopos, vagy aknaperem emelő) bejegyzésével.

                                                          A zárt technológia meghatározása

                                                          Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat I. fejezet 1.2. pontja szerint: „Nem tartozik
                                                          a szabályzat hatálya alá a zárt technológiai láncba (géprendszerbe) beépített és
                                                          csak a gépet kiszolgáló emelőszerkezet és azok teherfelvevő eszközei,…”
                                                          Emelőgépek                                  81
Az EBSZ előírásából egyértelmű, hogy a zárt technológia feltétele – jelen
esetben –, hogy az emelőberendezés a géprendszer szerves része, feladata a
géprendszer kizárólagos kiszolgálása legyen.

Ilyen lehet pl. egy gyártósorba beépített, csak az egyes műveletek közötti
                                       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
anyagmozgatást végző – elzárt – pl. emelőasztal, amely az egyik szintről, a
másikra emeli fel-le a terméket.
                                       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Az előzőek szerint – az EBSZ hatálya szempontjából – az autóbusz javítása
nem minősül zárt technológiának. Az aknaperem emelő tehát önálló emelő-
berendezésnek minősül. Ennek megfelelően az EBSZ előírásai vonatkoznak
az aknaperem-emelőre is.

Ugrás a dokumentum tetejére


51.  A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői
jogosítvány, mezőgazdasági rakodógépkezelői
bejegyzéssel érvényes-e építőipari munkaterületen
építőipari rakodógép kezelésére? (A
szakmunkásképző iskola elvégzése óta
mezőgazdasági szövetkezetben ICB 530, ICB 550,
LIEBHERR és KOMATSU típusú rakodógépeken
dolgoztam, melyet szükség esetén a vezetők igazolni
is tudnak.)

Szakmai jogalkalmazói véleményem szerint a kérdés megválaszolásához több
jogszabály együttes értelmezése szükséges.

Ezek a következők:
82                                Emelőgépek
                                                           A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és
                                                           kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet
                                                           (továbbiakban: FVM),
                                                           a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel hatályba léptetett Országos Képzési
                                                           Jegyzék (továbbiakban: OKJ), illetve a 2006. április 1-jétől hatályos,
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                           az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel hatályba léptetett új OKJ
                                                           (továbbiakban: új OKJ),
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                           a 2004. 05. 01-től hatályos az építőiparban használatos gépek Kategóriába
                                                           Sorolási Jegyzék (továbbiakban: Kj.)

                                                          Az FVM 1. számú mellékletében található azoknak a mezőgazdasági és
                                                          erdészeti gépeknek a jegyzéke, amelyek kezeléséhez gépkezelői jogosítvány
                                                          szükséges. Itt szerepelnek a rakodógépek:

                                                          a) Mezőgazdasági gépek
                                                               A gép    VTSZ szám   A jogosítvány megszerzéséhez    A gép kezelésének
                                                          Sz.  megnevezése         előírt szakképesítés megnevezése,     minősül
                                                                                  OKJ száma
                                                          a      b       c             d              e
                                                          8.  Mezőgazdasági 8428.90.71  Mezőgazdasági gépkezelő      Rakodási tevékenység
                                                             rakodógép          (Mező- és erdőgazdasági      (fel- vagy leterhelés),
                                                                           rakodógép) 31 6280 10       gépek karbantartása


                                                          b) Erdészeti gépek
                                                          a     b        c           d               e
                                                          5. Erdészeti           Mezőgazdasági gépkezelő      31 6280 10
                                                            rakodógép           (Mező- és erdőgazdasági
                                                                           rakodógép)


                                                          Az FVM 2. számú melléklete tartalmazza a Mezőgazdasági és erdészeti
                                                          gépkezelői jogosítvány tartalmi és formai előírásait. Eszerint a jogosítvány
                                                          külső (cím) oldalán látható, hogy „Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői
                                                          jogosítvány”

                                                          Az FVM 1. § (1) szerint: ”Az 1. számú melléklet b) oszlopában felsorolt
                                                          mezőgazdasági, illetve erdészeti erő- vagy munkagépet (a továbbiakban: gép)
                                                          – a (2) bekezdésben és a 9. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – csak az


                                                          Emelőgépek                                         83
a munkavállaló kezelhet, aki arra a gépre az FVM Képzési és Szaktanácsadási
Intézete (a továbbiakban: KSZI) által kiállított gépkezelői jogosítvánnyal (a
továbbiakban: jogosítvány) rendelkezik.
  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosítvánnyal nem kell
rendelkeznie annak, aki – a külön jogszabály alapján – az adott gép
                                        FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
kezeléséhez előírt nehézgépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik.”
  „9. §. (2) A 10/1983. (V. 25.) MÉM rendelet alapján e rendelet
                                        E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
hatálybalépését megelőzően kiállított mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői
jogosítványok 2006. szeptember 1-jéig érvényben maradnak és használhatók
a gépkezelői jogosultság igazolására.”

Az OKJ szerint létező szakképesítések:
Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével)

Az új OKJ szerint létező szakképesítések:
Mezőgazdasági gépkezelő
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
Erdőgazdasági gépkezelő
Erdészeti rakodógép kezelője

A Kj. szerint a rakodógépek a nehézgépkezelői kategóriába tartoznak.
Az előzőekből megállapítható, hogy az FVM rendelet alapján az FVM
Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: KSZI) által kiállított
gépkezelői jogosítvánnyal (a továbbiakban: jogosítvány) csak a
mezőgazdasági, illetve az erdőgazdasági rakodógépek kezelhetők.

Az építőiparban használatos rakodógépek kezeléséhez nehézgépkezelői
jogosítvány szükséges, viszont ezzel a nehézgépkezelői jogosítvánnyal lehet
mezőgazdasági, vagy erdészeti rakodógépet kezelni, akár KSZI-s jogosítvány
nélkül is.

Ugrás a dokumentum tetejére
84                                 Emelőgépek
                                                          52.  A gyártói megfelelőségi nyilatkozat elegendő-e
                                                          és ezzel a telepített daru az Mvt. 21. §-a szerinti
                                                          megfelelőségét tanúsították-e, vagy a termék
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          megfelelőségének igazolására egy kijelölt intézettől
                                                          kell tanúsítványt beszerezni?
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          A Kft. emelőgépek, daruk, különféle anyagmozgató gépek, berendezések
                                                          tervezését, gyártását, telepítését, üzembe helyezés előtti vizsgálatát végzi az
                                                          MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményei szerint.

                                                          A berendezések gyártásába alvállalkozókat von be. A különféle darukba nagy
                                                          darugyártók részegységeit (futómacska, kerékszekrény, hajtások, villamos
                                                          vezérlés) építik be, melyek megfelelőségét „EC” megfelelőségi nyilatkozattal
                                                          a gyártók tanúsítják.

                                                          Az üzemelés helyére telepített darukon a következő vizsgálatokat végzik:
                                                             működtetési próbák,
                                                             terhelési próbák (statikus, dinamikus),
                                                             érintésvédelmi és szigetelés-ellenállás mérés.

                                                          Megrendelőik kérésére a telepített gép megfelelőségi vizsgálatát független
                                                          intézettel is elvégeztetik, aki a gépvizsgálat alapján adja ki a megfelelőségi
                                                          nyilatkozatot, ez a megrendelőnek átadott dokumentáció része.

                                                          A vizsgálati dokumentumok és a részegységeket gyártók megfelelőségi
                                                          nyilatkozatai alapján állítják ki az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 A.2 melléklete
                                                          szerint a „szállítói megfelelőségi nyilatkozat”-ot.

                                                          Álláspontjuk szerint a vonatkozó jogszabályok – munkavédelmi törvény,
                                                          gyártói minőségtanúsítás – gyártóra, szállítóra vonatkozó követelményeit
                                                          ezen nyilatkozattal kielégítik és a megfelelőséget tanúsították, további
                                                          „tanúsítvány” beszerzése nem szükséges.


                                                          Emelőgépek                                 85
Megrendelőjük álláspontja szerint viszont, mivel a daru több gyártótól
származó főegységből, és a Kft. által tervezett és gyártott elemekből az
üzemelés helyszínén épült fel, az Mvt. 21. § (5) bekezdésében foglaltak
alapján a darut notifikált szervezettel tanúsíttatni kell. A termék
megfelelőségét, a dokumentumot kiadó szervezet „Megfelelőségi
                                       FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
tanúsítvánnyal” igazolja.
                                       E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Lényeges különbség van az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány alapján
végzett vizsgálatok, amelyek tárgya a „Minőségirányítási rendszerek.
Követelmények”, és az Mvt. alapján végzendő munkavédelmi megfelelőséget
ellenőrző vizsgálatok között.

Jelen esetben a gyártói megfelelőség tanúsítások csak egy-egy részegység,
fődarab, mint önálló termék megfelelőségét igazolják.

A különböző részegységek, fődarabok összeszerelése után jön létre a daru,
mint munkaeszköz. Ebben az esetben az egyes részegységek megfelelőségén
túl, már azoknak az egymással történt összeszerelése, valamint a kapcsolódó
egyéb körülmények (pl. darupálya kialakítása, építészeti szempontok,
környezetben tartózkodók védelme, stb.) kialakítása is az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében
megoldandó és a munkavédelmi megfelelőség vizsgálatnál fontos szempont.

Ebben az esetben már nem az egyes önálló termékek egyenkénti
megfelelőségéről, hanem az egész daru, mint munkaeszköz munkavédelmi
megfelelőségéről van szó.


A veszélyes munkaeszközök megfelelőség tanúsításáról általában az (Mvt.)
18. §-a rendelkezik:
„(1) … munkaeszköz … forgalmazása, importálása, üzemeltetése a
munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a
tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények
megtartásával történhet.”
„(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban
az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos86                                Emelőgépek
                                                          munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott
                                                          munkaeszközre mint termékre, külön jogszabályban meghatározott
                                                          megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal.”

                                                          A külön jogszabály a gépek biztonsági követelményeiről és
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet,
                                                          ennek 5. §-a szerint
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          „A gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott
                                                          képviselőjének a forgalomba hozatalhoz az 5. számú mellékletben
                                                          meghatározott műszaki dokumentáció alapján
                                                          a) a gépre a 3. számú melléklet A) pontjában meghatározott adatokat
                                                          tartalmazó EK megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania.”

                                                          Az IKIM rendelet 3. számú melléklet A) pontja szerint:
                                                          „A gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott
                                                          képviselője által kiállítandó EK megfelelőségi nyilatkozat tartalma

                                                          Az EK megfelelőségi nyilatkozat az alábbi adatokat tartalmazza:
                                                           a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott
                                                            képviselője nevét és címét (a cég teljes címzését);
                                                           a gép vagy géprész leírását;
                                                           minden vonatkozó előírást, amelynek a gép megfelel;
                                                           indokolt esetben a terméktanúsító szervezet nevét és címét, valamint az
                                                            EK típusvizsgálati tanúsítvány sorszámát;
                                                           indokolt esetben annak a terméktanúsító szervezetnek a nevét és címét,
                                                            amelyiknek átadták a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti
                                                            okmányokat;
                                                           indokolt esetben annak a terméktanúsító szervezetnek a nevét és címét,
                                                            amelyik kiállította a tanúsítást a 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján;
                                                           indokolt esetben a honosított harmonizált szabványokra hivatkozást;
                                                           az aláírásra jogosult személy adatait és aláírását.”
                                                          Emelőgépek                               87
Az Mvt. 21. §-a a veszélyes munkaeszközök munkavédelmi üzembe
helyezését szabályozza:
„(1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes … munkaeszköz, technológia
üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe
helyezés).”
                                          FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
(2)”A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11.
pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
                                          E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó
munkaeszköz.”

Az Mvt. végrehajtásáról szóló 9/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (Vhr.) 1. §
Az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök
jegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
(3) „A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú
előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény,
a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési,
munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti
követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-
egészségügyi szaktevékenységnek minősül.”
(4) „Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre
állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a
munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a
munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a
szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.”

Itt jelenik meg tehát, hogy az üzembe helyezést megelőző munkavédelmi
szempontú vizsgálatnak mi a célja, és hogy végzése személyi feltételekhez
kötött, azaz csak arra jogosult szakképzett személyvégezheti.

Tehát a veszélyes munkaeszközök többségénél – azaz azoknál, amelyek a
Vhr. 1/a mellékletében szerepelnek – elegendő a létesítést végzők (tervező,
kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését
bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre (azaz az összeszerelés utáni
állapotára) vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a
88                                  Emelőgépek
                                                          szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások
                                                          megléte a munkavédelmi üzembe helyezés elrendeléséhez.

                                                          Más a helyzet azonban a helyszíni összeszerelésű daruknál, amire az Mvt. 21.
                                                          §-a az előzőeken túl többletkövetelményt támaszt, azaz:
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          (5) „A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében
                                                          meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele,
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          továbbá az adott munkaeszköz vizsgálatán alapuló megfelelőségi
                                                          tanúsítvány.”
                                                          Vhr. 2. § „Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes
                                                          munkaeszközök jegyzékét az 1/b. számú melléklet tartalmazza.”

                                                          A Vhr. 1/b. melléklete szerint az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó
                                                          veszélyes munkaeszközök:
                                                          1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk
                                                          2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései
                                                          3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések

                                                          A lényeg tehát az adott munkaeszköz, azaz a helyszíni összeszerelésű daru
                                                          vizsgálatán alapuló megfelelőség tanúsítása.

                                                          Az kétséget kizáróan megállapítható, hogy új létesítés esetén, a darut a
                                                          részegységekből (és ez a lényeg) első esetben a helyszínen szerelik össze,
                                                          ezért elengedhetetlen a vizsgálatán alapuló megfelelőség tanúsítás.

                                                          Más a helyzet, ha egy komplett (pl. építési torony) darura, mint
                                                          munkaeszközre van gyártói megfelelőség tanúsítás, és daru csak áttelepítésre
                                                          kerül egyik helyről a másikra, ebben az esetben a gyártói megfelelőség
                                                          tanúsítás elegendő.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére
                                                          Emelőgépek                                89
53.  Megfelelő-e a targoncák EU konformitás
tanúsításához a német nyelvű gyártóművi tanúsítás?

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. §-a szerint
                                      FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
„(1) … munkaeszköz … forgalmazása, importálása, üzemeltetése a
munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a
                                      E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények
megtartásával történhet.”
„(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban
az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott
munkaeszközre mint termékre, külön jogszabályban meghatározott
megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal.”
(A munkavédelmi törvény változásával a megfelelőségi tanúsítvány fogalom
is megszűnik.)

A külön jogszabály a gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet,
ennek 5. §-a szerint
„A gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott
képviselőjének a forgalomba hozatalhoz az 5. számú mellékletben
meghatározott műszaki dokumentáció alapján
a) a gépre a 3. számú melléklet A) pontjában meghatározott adatokat
tartalmazó EK megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania.”

Az IKIM rendelet 3. számú melléklet A) pontja szerint:
„A gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott
képviselője által kiállítandó EK megfelelőségi nyilatkozat tartalma
Az EK megfelelőségi nyilatkozat az alábbi adatokat tartalmazza:
 a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott
  képviselője nevét és címét (a cég teljes címzését);
 a gép vagy géprész leírását;
 minden vonatkozó előírást, amelynek a gép megfelel;
90                              Emelőgépek
                                                             indokolt esetben a terméktanúsító szervezet nevét és címét, valamint az
                                                             EK típusvizsgálati tanúsítvány sorszámát;
                                                             indokolt esetben annak a terméktanúsító szervezetnek a nevét és címét,
                                                             amelyiknek átadták a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti
                                                             okmányokat;
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                             indokolt esetben annak a terméktanúsító szervezetnek a nevét és címét,
                                                             amelyik kiállította a tanúsítást a 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján;
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                             indokolt esetben a honosított harmonizált szabványokra hivatkozást;
                                                             az aláírásra jogosult személy adatait és aláírását.”

                                                          Az előzőek alapján, ha az EU konformitási nyilatkozat tartalmazza a felsorolt
                                                          adatokat, nincs szükség magyarországi egyedi tanúsításra.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére                                                          54.    Ki adhat ki teherkötözői jogosultságot?

                                                          Az EBSZ I. fejezet 5.6. „Kötöző, irányító” pontja szerint:
                                                          „A teher felfüggesztését, felerősítését az emelőgép teherfelvevő szerkezetére,
                                                          illetőleg az emelőgép kezelő irányítását önállóan az a személy végezheti, aki
                                                           18. életévét betöltötte,
                                                           a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és
                                                            időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és
                                                           a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás
                                                            keretében, igazolható módon elsajátította.”

                                                          Ez azt jelenti, hogy a munkáltató adhat ki – kizárólag a saját munkaterületére
                                                          érvényes – teherkötözői jogosultságot, a saját munkavállalója számára. Ezt
                                                          természetesen úgy is megoldhatja a munkáltató, hogy a szakmai képzéshez
                                                          külső (pl. oktató cég, munkavédelmi szakember vagy emelőgép ügyintéző)
                                                          segítségét igénybe veszi, de ekkor is csak a munkáltató adhat ki kötözői
                                                          jogosultságot.
                                                          Emelőgépek                                 91
Sok oktató cég, munkavédelmi vállalkozó, stb. adott ki eddig is –
jogosulatlanul – általuk „országos érvényűnek tekintett” teherkötözői
bizonyítványt. Nézzük, hogy ez miért nem jó. Ezek az „országos érvényűnek
tekintett” bizonyítványok nem felelnek meg az államilag elismert
szakképesítési követelményeknek, a következők miatt.
                                        FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
Az államilag elismert szakképesítés meghatározásához több jogszabály
                                        E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
együttes ismerete, értelmezése szükséges. Ezek a következők:
 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (továbbiakban: Szt.),
 a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel hatályba léptetett Országos Képzési
  Jegyzék (továbbiakban: OKJ), illetve a 2006. április 1-jétől hatályos, az
  1/2006. (II. 17.) OM rendelettel hatályba léptetett új OKJ (továbbiakban:
  új OKJ),

Az államilag elismert szakképesítéseket az Szt. 3. § (1) bekezdése a
következő szerint határozza meg: „Az állam által elismert szakképesítéseket
az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza.”
Az Szt. 54/B. § szerint az Szt. alkalmazásában: „állam által elismert
szakképesítés: az OKJ-ben meghatározott szakképesítés”.

Az OKJ egyáltalán nem tartalmazta a teherkötözőt, mint szakképesítést, az
új OKJ-ban is csak darukötöző szerepel, 2006. április 1-je óta.

Tehát továbbra is a munkáltató adhat ki teherkötözői jogosultságot (de nem
bizonyítványt), továbbá szükséges az e munkakörre vonatkozó
munkavédelmi oktatás (tematikával), valamint az általánoson túli, szintén az
e veszélyes tevékenységre vonatkozó orvosi alkalmasság megléte is. Fontos
itt megjegyezni, hogy a veszélyes tevékenységek esetén a munkaköri orvosi
alkalmasság hiánya munkavédelmi bírságalap lehet.

Ugrás a dokumentum tetejére


55.  VÉP-en 1992-ben kiállított targoncavezetői
igazolvány (kék lapok) megfelel-e az „államilag


92                                 Emelőgépek
                                                          elismert” kategóriának arra a típusra, amire
                                                          kiállították, illetve ha az a típus már megszűnt, akkor
                                                          mostani hasonló üzemű és teherbírású targoncára?
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          A válasz NEM, ugyanis ilyen jogosítványt az 5/1985-ös IpM rendelet szerint
                                                          csak 1990. május 1-jéig lehetett kiadni.
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          Ugrás a dokumentum tetejére


                                                          56.  Megteheti-e a munkáltató, hogy nem adja a
                                                          munkavállalói kezébe az építőgép-kezelői
                                                          jogosítványukat, ha a munkáltató iskolázta be a
                                                          munkavállalóit építőgép-kezelő tanfolyamra és fizette
                                                          is annak az árát?

                                                          Igen megteheti, semmilyen előírás nem lelhető fel arra vonatkozóan, hogy a
                                                          munkáltató köteles lenne az általa fizetett jogosítványt a munkavállalói
                                                          kezébe/zsebébe adni. Véleményem szerint ezzel akarja a munkáltató
                                                          megakadályozni, hogy a kiképeztetett munkavállalói máshol keressenek
                                                          munkalehetőséget. Munkabiztonsági szempontból csak annak van
                                                          jelentősége, hogy az ellenőrzéskor igazolni tudják, hogy a gépet kezelő
                                                          személy jogosult arra. Ez megoldható pl. az irodában is.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére                                                          57.  A 4451 kódszámú járműdaru (6 t alatt)
                                                          jogosítvány, milyen daruk kezelésére jogosít?
                                                          Emelőgépek                               93
Az építőiparban használatos gépek kategóriába sorolási jegyzéke szerint a
jogosítványa a 4451 kódszámmal a 6 t teherbírás alatti „Autóra szerelhető
daruk” kezelésére, az érvényes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálati
bejegyzéssel érvényes.
                                          FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
Értelmezésem szerint „autóra szerelhető daru” azonos a „járműre szerelt
rakodódaru”-val.
                                          E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
A „Daruk. Rakodódaruk” című MSZ EN 12999:2005 szabvány határozza
meg a rakodódaru fogalmát:
„3.1.1. rakodódaru: Gépi hajtású daru, amely az alaphoz viszonyítva elforgó
toronyból és a torony végéhez csatlakozó gémrendszerből áll. A daru
rendszerint járműre (beleértve a nyerges pótkocsit is) van szerelve, és a
jármű megrakására vagy lerakására való.”

A jogosítványában a „6 t alatti” bejegyzésnél típusbejegyzésnek is kell(ene)
lennie, pl. KCR család. Az itt bejegyzett típusú, járműre szerelt rakodódaru
kezelésére érvényes az Ön jogosítványa.

Ugrás a dokumentum tetejére


58.  Veszélyes munkaeszköz-e a gépi hajtású
szállító, illetve vontató targonca? Milyen vizsgálatokat
és milyen előírás szerint kell ezeknél a targoncáknál
elvégezni?

Nem veszélyes munkaeszközök, mivel nem tartoznak a Mvt. végrehajtási
rendeletének az 1/a mellékletében felsoroltak közé.

Időszakos vizsgálataikat viszont az MSZ 16225:1985 szabvány szerint kell
végezni (szerkezeti, fő, illetve időszakos biztonsági felülvizsgálat) mivel ez a
szabvány nem az emelő, hanem a gépi hajtású targoncákra vonatkozik.
94                                  Emelőgépek
                                                          Ugrás a dokumentum tetejére
                                                          59.  A mellékelten felsorolt emelőgépeket és kézi
                                                          emelőket milyen képzettséggel lehet működtetni, a
                                                          munkavédelmi    oktatáshoz   elegendő-e   a
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy,
                                                          vagy az emelőgép-ügyintézőnek, mint szakembernek
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          is vannak-e kötelezettségei a megfelelő szakmai
                                                          ismeretek átadásában?
                                                          Emelőgépek:
                                                            dízelüzemű villástargonca,
                                                            gázüzemű villástargonca,
                                                            gyalogvezérlésű villástargonca,
                                                            elektromos villástargonca,
                                                            kétoszlopos csápos autóemelő,
                                                            szerelőkosaras teheremelő asztal,
                                                            teheremelő asztal,
                                                            zártterű teheremelő (200 kg),
                                                            futómacska,
                                                            körülkerített emelőterű emelőberendezés (200 kg).
                                                          Kézi emelők:
                                                            láncos emelő,
                                                            hidraulikus kézi emelő,
                                                            műhelydaru,
                                                            hidraulikus kézi emelővillás targonca,
                                                            fogasrudas emelő,
                                                            láncos emelő,
                                                            szabadonfutó futómacska.

                                                          Kérdéseire a következő választ adom:
                                                          Az emelőgépek kezeléséhez alapvetően
                                                             kisgépkezelői (KIG.), vagy
                                                             könnyűgépkezelői (KÖG.), vagy
                                                             nehézgépkezelői jogosultság, valamint


                                                          Emelőgépek                        95
      érvényes munkaegészségügyi alkalmasság és
      munkavédelmi oktatás szükséges.

A kezelői jogosultság kategóriáját alapvetően a Kategóriába Sorolási
Jegyzék:
                                           FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
(http://www.gkm.gov.hu/data/5364/Kat.Sor.Jegyz_k.doc)
határozza meg.
                                           E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
Kódszám        Megnevezés             Kezelési kategória
33           Targoncák
3311          Kézi emelővillás targoncák
3312          Gyalogkíséretű targonca
                                 5*
3324          Robbanómotoros villás targoncák
      2**
3325          Robbanómotoros oldalvillás targoncák
3326          Robbanómotoros teleszkópos targoncák
3327          Robbanómotoros vontató targoncák
3332          Elektromos villás targoncák
3333          Elektromos oldalvillás targoncák
3334          Elektromos teleszkópos targoncák
                                 2**
3335          Elektromos vontató targoncák
3336          Elektromos komissiózó targoncák
3341          Egyéb gázüzemű targoncák
3342          Egyéb robbanómotoros targoncák
                                 2**

*
  KÖG. 300 mm és 300 mm emelési magasság felett
  KIG. 300 mm emelési magasság alatt
**
   NG. 5000 kg és 5000 kg-nál nagyobb teherbírás felett
  KÖG. 5000 kg teherbírás alatt
96                                   Emelőgépek
                                                          3343         Egyéb elektromos targoncák
                                                          3344         Egyéb teleszkópos targoncák
                                                          3352         Gázüzemű villás targoncák
                                                          3353         Gázüzemű oldalvillás targoncák
                                                                                        2**
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          3355         Gázüzemű szállító targoncák
                                                          41          Emelőszerkezetek
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                                                        KÖG.
                                                          4111         Gépi csörlők
                                                          4111         Kézi csörlők
                                                                                        KIG.                                                          4131         Villanymotoros futómacskák
                                                                                        3***

                                                          4132         Villamos emelődob
                                                                                        6****
                                                          4191         Egyéb emelőszerkezetek
                                                                                        4*****
                                                          42          Emelő- és szerelőállványok
                                                          ***
                                                            NG. 6000 kg és 6000 kg-nál nagyobb teherbírás felett
                                                          KÖG. 6000 kg teherbírás alatt
                                                          ****
                                                            NG. 6000 kg és 6000 kg-nál nagyobb teherbírás felett
                                                           KÖG. 500-6000 kg teherbírás között
                                                           KIG. 500 kg alatt
                                                          *****
                                                             Egyedi típusonkénti besorolás alapján
                                                          Emelőgépek                              97
4211         Ollós emelőállvány
                              3***
4213         Gépjármű hátfalemelő
4221         Mobil szerelőállvány
           Mobil függőleges szerelőállvány
                                         FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
4222
                              KÖG.
4223         Mobil függőleges szerelőkosár
                                         E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
4225         Hidraulikus emelő
                              KIG.

4229         Egyéb emelőberendezés
                              4*****
43          Daruk
4331         Forgódaruk
                              3***

4373         Kézimozgatású daru
                              6****

4391         Egyéb daruk
                              4*****
***
  NG. 6000 kg és 6000 kg-nál nagyobb teherbírás felett
KÖG. 6000 kg teherbírás alatt
****
   NG. 6000 kg és 6000 kg-nál nagyobb teherbírás felett
  KÖG. 500-6000 kg teherbírás között
  KIG. 500 kg alatt
*****
   Egyedi típusonkénti besorolás alapján
98                                  Emelőgépek
                                                          Az Egyéb emelőberendezések közé tartoznak:
                                                             a teheremelő asztalok,
                                                             a körülkerített emelőterű emelőberendezések.
                                                          Ezekre – a konkrét műszaki adatokkal – egyedi típusbesorolást kell kérni az
FÓRUM Média Kiadó Kft. –  1145 Budapest, Szugló u. 52–54. – : (36-1) 467-2283, 467-2284 – Fax: (36-1) 467-2285
                                                          ÉKKO Kft.-től (4032 Debrecen, Vámospércsi út 84.).
E-mail: forum-media@forum-media.hu – Internet: www.forum-media.hu – Utánnyomása vagy sokszorosítása tilos!
                                                          A gépjárműemelők kezeléséhez az EKKO Kft. egyedi besorolása szerint
                                                          könnyűgépkezelő jogosítvány szükséges, 6 t teherbírás alatt szervízemelők, 6
                                                          t teherbírás felett a konkrét típusmegjelölés (ollós, csápos, oszlopos, vagy
                                                          aknaperem emelő) bejegyzésével.

                                                          A 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendeletben előírtak szerint a kisgép
                                                          kategóriába tartozó emelőberendezések kezelőinek képzését a munkáltató is
                                                          végezheti, ebben részt vehet a munkavédelmi szakképzettségű személy,
                                                          illetve az emelőgép-ügyintéző is, azonban ebben az esetben is a munkáltató
                                                          adja ki a saját munkaterületére érvényes kezelői jogosultságot.
                                                          Az emelőgép kezelők munkavédelmi oktatására természetesen a
                                                          munkavédelmi szakember és az emelőgép ügyintéző is jogosult, megfelelő
                                                          tematika kidolgozása mellett.

                                                          Ugrás a dokumentum tetejére
                                                          Emelőgépek                                99

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:766
posted:11/17/2011
language:Hungarian
pages:99