PNEUMONIE by FU84Hzk

VIEWS: 54 PAGES: 40

									        PNEUMONIE
   Gemeenskapsverworwe Pneumonie
   Community-acquired pneumonia
         (CAP)

Ref: Harrison‟s Principles of Internal Medicine. 14th Edition. Vol.2 P1437 -P1445
                    1995
       DEFINISIE:

„n Infeksie van die longparenchiem.
 Verskeie bakteriele spesies,
 mikoplasma, chlamidia, ricketsia,
 virusse, fungi of parasiete kan
 pneumonie veroorsaak.
Pneumonie is nie „n enkele siekte nie maar „n
 groep van spesifieke infeksies, elk met „n
 spesifieke epidemiologie, patogenese,
 kliniese beeld en verloop.
   EPIDEMIOLOGIE -
Omstandighede wat leidrade gee
tov die etiologie van pneumonie
•  Leef omstandighede
•  Beroep
•  Reisgeskiedenis
•  Diere blootstelling
•  Kontakte met ander siek mense
•  Geneesheer se kennis van die epidemiese
  kurwe van “gemeenskaps goggas”
     VEROORSAKENDE
      PATOGENE
•  Mycoplasma pneumoniae
•  Streptococcus pneumoniae
•  Haemophilus influenzae
•  Chlamydia pneumoniae
•  Legionella pneumophila
•  Orale anaerobe
•  Moraxella catarrhalis
       VEROORSAKENDE
         PATOGENE
•  Staphylococcus aureus
•  Nocardia spp
•  Virusse*
•  Fungi#
•  Mycobacterium tuberculosis
•  Chlamydia psittaci

* Influenza virus, cytomegalovirus,respiratory syncytial virus, measles
  virus and varicella-zoster virus


# Histoplasma, Coccidioides, and Blastomyces spp
      Community-acquired respiratory
         tract pathogens
                    Prevalence in infection (%)

              S. pneumoniae    H. influenzae    M. catarrhalis
Acute otitis media (AOM)    42           38          17

Acute sinusitis         42           29          22

Community-acquired
pneumonia (CAP)        20–75         3–10          –

Acute exacerbations
of chronic bronchitis      15           32          13                    Hoberman et al. Pediatr Infect Dis J 1996; 15:955–962
                       Bartlett & Mundy. NEJM 1995; 333:1618–1624
                          Zeckel et al. Clin Ther 1992; 14:214–228
KLINIESE MANIFESTASIES

• CAP kan presenteer as een van 2 sindrome:

 – “ Tipiese” pneumonie

 – “ Atipiese ” pneumonie
   “ TIPIESE “ PNEUMONIE
• Sx en Tx:
 –  Skielike aankoms koors
 –  hoes purulente sputum
 –  pleuritiese borskaspyn
 –  tekens van konsolidasie
• Causative organisms:( most common)
 – S. pneumoniae
 – H. influenza
  “ ATIPIESE PNEUMONIE
• Sx en Tx:
 – Stadige aanvang
 – non produktiese hoes
 – Prominente ekstra pulmonale simptome
  (hoofpyn, mialgie, moegheid, naarheid,
  braking, seer keel)
 – abnormaliteite op X-fotos
• Organismes (mees algemeen)
 – Mycoplasma pneumoniae
 – Chlamydia pneumoniae
 – Legionella pneumophila
      INVESTIGATIONS

• X - fotos
 – bevestig die teenwoordigheid en posisie van
  infiltrate.
 – Selfs normaal by:
   • geen inflammatoriese respons (bv. agranulositose)
   • vrooe staduim van „n infiltratiewe proses. (bv.
    Pneumocystis pneumonie)
      Spesiale ondersoeke
• Sputum
 – Die hoeksteen van die evaluasie. Ongelukkig
  meestal gekontamineer deur patogene
  kolonisasie en orofaringeale organismes.
• Serologiese studies
 – Van waarde by sekere etiologiese tipes
  pneumonie
     Spesiale ondesoeke

• Indringende Prosedures
 – Transtracheale aspirasie:
   • nie algemeen hedendaags
 – Perkutane transtorakale longpunksie
 – Veseloptiese brongoskopie
   • Veilig en goed verdra
   • Goue standaard indringende prosedure.
       Behandeling

• Aanvanklikse terapie meestal empiries op
 grond van:
• situasie waar infeksie opgedoen is
• kliniese beeld
• X-foto bevindinge
• Gevolge van sputum MKS.
• Huidige partrone van gevoeligheid van
 moontlike organismes vir antibiotika.
        TREATMENT
• Empirical Outpatient therapy for CAP
 – “Typical” pneumonia
   •  amoxicillin/clavulanate
   •  2nd generation cephalosporins
   •  doxycycline
   •  older fluoroquinolones
 – “Atypical” pneumonia
   • beta-lactam & macrolide combination
   • doxycycline
       TREATMENT
• Empirical Inpatient therapy for CAP
 – “Typical” pneumonia/moderately ill
   • 2nd /3rd generation cephalosporins
   • ampicillin/sulbactam
   • metronidazole
 – “Atypical” pneumonia - moderately ill
   • beta-lactam & macrolide combination
  Behandeling - CAP - ernstig
    gehospitaliseerd
• Intraveneuse beta laktam met
• met makrolied
• of nuwere generasie kinoloon
 (verbeterde effektiwiteit teen
 pneumokok).
• Pneumonie - klinies
• Weerstandigheid internasionaal
• Farmakologie van antiobiotika
• Oordeelkundige voorkryfmetodiek.
S. pneumoniae: prevalence of penicillin-
 non-susceptible strains – 1992 to 1999
 Prevalence of pen-non-
  susceptible strains
 (MIC 0.12 µg/ml; %)
                    Felmingham et al. J Chemother 1999; 11:5–21
             Alexander Project 1998/1999 – GlaxoSmithKline, data on file
                Alexander Project 1997 (www.alexander-network.com)
S. pneumoniae: prevalence of macrolide-
   resistant strains – 1992 to 1999
  Prevalence of macrolide
     resistance
 (erythro MIC 1 µg/ml; %)
                      Felmingham et al. J Chemother 1999; 11:5–21
               Alexander Project 1998/1999 – GlaxoSmithKline, data on file
                  Alexander Project 1997 (www.alexander-network.com)
H. influenzae: prevalence of -lactamase
  producing strains – 1992 to 1999
 Prevalence of -lactamase-
     producing
   H. influenzae (%)
                      Felmingham et al. J Chemother 1999; 11:5–21
               Alexander Project 1998/1999 – GlaxoSmithKline, data on file
                  Alexander Project 1997 (www.alexander-network.com)
M. catarrhalis: prevalence of -lactamase
  producing strains – 1992 to 1998
 Prevalence of -lactamase-
    producing
   M. catarrhalis (%)
                   Felmingham et al. J Chemother 1999; 11:5–21
               Alexander Project 1998 – GlaxoSmithKline, data on file
                Alexander Project 1997 (www.alexander-network.com)
  The clonal spread of S. pneumoniae 23F

                       Finland
                     France
                     BM4200
                         Germany 1994
                     1978 ?
   Cleveland             Spain
                                   South Korea
Tennessee
Mexico                                  Taiwan
                                   Hong Kong
                                     Philippines
                                 Thailand
      Colombia                          Malaysia
                                 Singapore
            Brazil        Chile                South Africa
               Uruguay
            Argentina
        The Alexander Project –
       data from across the globe
• Longitudinal, multi-country surveillance since 1992
• Clinical isolates of community-acquired lower respiratory tract
 infections (RTIs)
• 1999 worldwide collection
  – 8676 isolates
  – 77 centers
  – 23 countries
• 1999 European collection
  – 3662 isolates
  – 25 centers
  – 13 countries
• MIC data for 23 antibacterials, including amoxicillin, penicillin,
               Slide no             24
 cefuroxime, erythromycin and amoxicillin/clavulanate
   S. pneumoniae: prevalence of penicillin-
   intermediate and -resistant strains – 1999
                                          Russia
                                         5.0% 2.0%

                                         Poland
  UK                                     5.0% 17.2%
5.9% 7.8%
                                          Czech Rep
 Belgium                                     1.0% 2.0%
5.8% 12.6%
                                          Slovakia
Switzerland                                    15.5% 15.5%
3.2% 11.2%
                                         Germany
                                        0.8% 3.9%
  Portugal
 12.9% 9.9%
                                         Greece
      Spain      France   Italy
                                        19.4% 29.0%
     9.9% 37.4%   17.2% 45.3% 6.9% 5.9%

  Penicillin intermediate (defined as penicillin MIC 0.121 µg/ml)
  Penicillin resistant (defined as penicillin MIC 2 µg/ml)
                    Alexander Project data 1999 – GlaxoSmithKline, data on file
  Patterns of antibacterial activity

Pattern          Pharmacodynamic
                correlate
Time-dependent killing    Time above MIC
and minimal to moderate     (T>MIC)
persistent effects
Time-dependent killing    AUC/MIC ratio
and prolonged persistent
effects
Concentration-dependent    AUC/MIC ratio
killing and prolonged       or
persistent effects      Peak/MIC ratio
 Pharmacokinetic/pharmacodynamic
parameters correlating with efficacy in
  murine thigh and lung infections
 Time Above MIC   AUC/MIC or Peak/MIC
 Penicillins    Aminoglycosides
 Cephalosporins   Fluoroquinolones
 Carbapenems    Azithromycin
 Monobactams    Tetracyclines
 Macrolides     Vancomycin
 Clindamycin    Ketolides
 Oxazolidinones   Streptogramins
                   Time above MIC
 Correlation of serum pharmacokinetics with
          MIC (susceptibility) of an organism
                 8
  Antibacterial concentration                 6
                         Drug A
                                     X
       (µg/ml)
                    Drug B           Time above MIC
                 4


                 2
                     B A

                 0
                               Time
                      Dosing interval

Drug A present at concentration of 2 µg/ml for 50% of dosing interval
                of 2 µg/ml for 30% of dosing interval 28
Drug B present at concentration Slide no
                24-hour AUC/MIC
Correlation of serum pharmacokinetics with
         MIC (susceptibility) of an organism
 Antibacterial concentration                  Area under the curve
                     over MIC
      (µg/ml)
                          Time

    24-hour AUC/MIC is correlated with outcome of infection,
    the magnitude required for success and MIC at which this
    occurs becomes the PD breakpoint
                 Slide no             29
     Cefaclor         20–40 mg/kg/day (bid or tid)
                  250–500 mg tid or 500 mg ext rel bid

  64          Pen R: MIC90= >64 µg/ml
             Pen I: MIC90= 64 µg/ml


Conc.
(µg/ml)       H. infl and M. cat: MIC90= 16 µg/ml

  10
                                 Peak 13 µg/ml


             Pen S: MIC90= 2 µg/ml
  1

             PK/PD bkpt. 0.5 µg/ml
  0.1
     0           12 hr                     24
           Adapted from Craig et al. Pediatr Infect Dis J 1996; 15:944–948
        and Jacobs et al. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43:1901–1908
     Cefuroxime               30 mg/kg/day (bid)
                        500 mg bid

Conc.
(µg/ml)
  10                         Peak 5.1 µg/ml
               Pen R: MIC90= 8 µg/ml

               Pen I: MIC90= 4 µg/ml

  1                   H. infl and M. cat: MIC90= 2 µg/ml
       PK/PD bkpt. 1 µg/ml  0.1           Pen S: MIC90= 0.12 µg/ml
     0            12 hr                     24


            Adapted from Craig et al. Pediatr Infect Dis J 1996; 15:944–948
          and Jacobs et al. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43:1901–1908
     Amoxicillin (S. pneumoniae)
     Amox/clavulanate (H. influenzae; M. catarrhalis)
     45 mg/kg/day (bid); 500 mg tid; 875 mg bid
Conc.
(µg/ml)                            Peak 12 µg/ml
  10


                   Pen R: MIC90= 4 µg/ml
                   PK/PD bkpt. 2 µg/ml

  1
       Pen I: MIC90= 1 µg/ml            H. infl: MIC90= 1 µg/ml
                  M. cat: MIC90= 0.25 µg/ml


  0.1               Pen S: MIC90= 0.03 µg/ml

     0               12 hr                      24
                Adapted from Craig et al. Pediatr Infect Dis J 1996; 15:944–948
             and Jacobs et al. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43:1901–1908
     Amoxicillin (S. pneumoniae)
     Amox/clavulanate (H. influenzae; M. catarrhalis)
     90 mg/kg/day (bid); 1000 mg tid; 1750 mg bid
Conc.
(µg/ml)
  10

                   PK/PD bkpt. 4 µg/ml

                   Pen R: MIC90= 4 µg/ml
  1
       Pen I: MIC90= 1 µg/ml            H. infl: MIC90= 1 µg/ml
                  M. cat: MIC90= 0.25 µg/ml


  0.1               Pen S: MIC90= 0.03 µg/ml

     0               12 hr                      24
                Adapted from Craig et al. Pediatr Infect Dis J 1996; 15:944–948
             and Jacobs et al. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43:1901–1908
     Clarithromycin           15 mg/kg/day (bid)
                      250–500 mg bid

          Macrolide R: MIC90= >32.0 µg/ml
Conc.
(µg/ml)         H. infl: MIC90= 16 µg/ml
  10
                          Peak 2.5 µg/ml
                          (parent + metabolite)


  1
             M. cat: MIC90= 0.5 µg/ml
             PK/PD bkpt. 0.25 µg/ml

  0.1        Macrolide S: MIC90= 0.06 µg/ml
     0          12 hr                     24
           Adapted from Schito et al. J Chemother 1997; 9(suppl 3):18–28
        and Jacobs et al. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43:1901–1908
   Azithromycin           10 mg/kg day 1; 5 mg/kg d 2–5
                    500 mg day 1; 250 mg d 2–5
    32
         Macrolide R: MIC90= >32 µg/ml; AUC:MIC ratio <0.1
    16

    8          AUC = 3 mg.l/hr
Serum
conc. 4
(µg/ml) 2    Haemophilus: MIC90= 1 µg/ml; AUC:MIC ratio = 3
    1
        Peak conc. = 0.2–0.4 µg/ml
   0.5

   0.25
               PK/PD bkpt. 0.12 µg/ml
   0.12
              M. cat: MIC90= 0.12 µg/ml
   0.06
        Macrolide S: MIC90= 0.06 µg/ml; AUC:MIC ratio = 50
      0             12 hr                  24


            Adapted from Drusano et al. J Chemother 1997; 9(suppl 3):38–44
    Ciprofloxacin            500–750 mg bid

    32

    16
             24-h AUC = 23–40 mg.l/hr
             Protein binding 30%
    8
Serum 4                         Peak conc. = 2.4–4.3 µg/ml
conc.
(µg/ml) 2
          S. pneumoniae: MIC90 = 2 µg/ml; AUC:MIC ratio = 12–20
    1
                PK/PD bkpt. 1 µg/ml
   0.5

   0.25

   0.12

   0.06
        Haemophilus/Moraxella: MIC90 <0.06 µg/ml; AUC:MIC ratio >1000
      0                12 hr                   24

               Adapted from Drusano et al. J Chemother 1997; 9(suppl 3):38–44
                               and Craig. Clin Infect Dis 1999
    Levofloxacin            500 mg qd

    32

    16
             24-h AUC = 47.5 mg.l/hr
    8
             Protein binding 31%
                               Peak conc. = 5.1 µg/ml
Serum 4
conc.                 PK/PD bkpt. 2 µg/ml
(µg/ml) 2
    1
            S. pneumoniae: MIC90 = 1 µg/ml; AUC:MIC ratio = 47
   0.5

   0.25

   0.12

   0.06
        Haemophilus/Moraxella: MIC90 <0.06 µg/ml; AUC:MIC ratio >1000
      0                12 hr                   24

               Adapted from Drusano et al. J Chemother 1997; 9(suppl 3):38–44
                               and Craig. Clin Infect Dis 1999
                 Duration of symptoms in 139
% of patients with symptom       rhinovirus colds

               70
                                             fever
               60

               50
                                            sore throat

               40                             cough
               30                           nasal discharge
               20

               10

               0
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
                         Day of illness


                                       Gwaltney. JAMA 1967; 202:158
       Acute sinusitis

• Antibacterial treatment should be limited to
 patients with:
 – prolonged nonspecific upper respiratory signs and
  symptoms (i.e. rhinorrhea and cough) without
  improvement for at least 10 days
 – worsening of symptoms (i.e. fever  39ºC, facial
  swelling, facial pain, maxillary tooth pain) after
  5–7days
    Relative rank order of predicted
     efficacy in adults with ABRS
Predicted efficacy  Agents

>90%         amoxicillin/clavulanate
           gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin

80%–90%       amoxicillin, cefpodoxime, cefixime, cefuroxime
           TMP/SMX
           doxycycline

70%–80%       clindamycin
           cefprozil
           azithromycin, clarithromycin, erythromycin

50%–60%       cefaclor, loracarbef

46.6%        placebo (i.e. predicted rate of spontaneous
           resolution)

								
To top