DOCUMENT DE PREZENTARE A EMITENTULUI by 6ht8xuXD

VIEWS: 57 PAGES: 28

									            DOCUMENT DE PREZENTARE A EMITENTULUI


    1. Denumirea emitentului: SOCIETATEA COMERCIALA TURBOMECANICA
S.A.BUCURESTI are sediul in Bucuresti, sector 4, str. Iuliu Maniu nr. 244, cod 77826,
tel.(401)312.92.06;312.93.95, fax (401)312.91.65;220.86.35, tx. 10151.Societatea este inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/533/1991.

    2. Istoric:
    TURBOMECANICA a fost infiintata in anul 1975, cu scopul de a produce motoare,
ansamble mecanice si echipamente pentru aeronave, pentru redezvoltarea industriei aeronautice
romane si pentru reluarea unei vechi traditii in constructia de motoare si aeronave din prima
jumatate a secolului.
  TURBOMECANICA alaturi de celelalte intreprinderi constructoare sau reparatoare de aeronave
a devenit asfel in perioada anilor 1980 varful de lance din punct de vedere tehnic si tehnologic din
cadrul industriei romane.
  Fazele evolutiei societatii:
        - Fabrica de motoare Bucuresti:                      1975 –
1977;
        - Intreprinderea Turbomecanica Bucuresti:              1977 – 1990;
        - Societatea Comerciala Turbomecanica S.A.:            din 20.11.1990
prin Hotararea Guvernului nr. 1213
  De mentionat ca dupa anul 1991, din cadrul societatii “mama“ s-au desprins doua unitati
economice distincte ce s-au constituit ca societati comerciale separate sub numele AEROTEH S.A.
si MICRON – TURBOTEH S.A.
  In cadrul industriei romanesti, Turbomecanica este unicul producator de motoare cu turbina de
gaze si ansamble mecanice pentru aeronave, reprezentand un inalt nivel tehnologic, gratie dotarilor
sale moderne si a personalului tehnic – productiv de inalta calificare, specializat in tara si peste
hotare.
  Punand in opera licentele occidentale de la firme renumite (Rolls – Royce, Turbomeca,
Eurocopter) pentru tehnologii speciale in aeronautica (conventionale si neconventionale) de
fabricatie, montaj si incercare, in primii 20 ani de functionare Turbomecanica a reusit sa produca
mai mult de 1000 motoare de aeronave si ansamble mecanice, asigurand conditii de securitate in
functionare, calitate, pret competitiv pe plan mondial si respectarea termenelor de livrare. Procedee
de sudura in flux de electroni, metalizare cu plasma, electroeroziune, etc. sunt procese utilizate
curent. Comanda numerica este larg utilizata pe un numar considerabil de masini unelte moderne,
fiind cel mai mare detinator astfel de masini unelte din Romania.

    2.1 Data infiintarii si temeiul legal
    Data infiintarii. S.C. TURBOMECANICA S.A. s-a infiintat la data de 19.02.1991 si a fost
inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/533/1991. La data infiintarii societatii,
proprietarul actiunilor fiind statul roman, nu s-a incheiat un contract de societate.
    Temeiul legal. Societatea s-a constituit in temeiul Legii nr.31/1990, a Legii nr.15/1990 si in
baza H.G. nr.1213/1990, ca societate pe actiuni cu statut propriu.

    2.2 Documente de constituire
    Documentele de constituire ale societatii sunt urmatoarele:
     Hotararea Guvernului nr. 1213/1990 cu anexele
     Statutul societatii

    2.3 Schimbari ale numelui
    Fabrica de motoare Bucuresti (1975 - 1977) devine intre 1977 - 1990 INTREPRINDEREA
TURBOMECANICA BUCURESTI, ca dupa 20.11.1990 sa se numeasca Societatea Comerciala
TURBOMECANICA S.A.
    De mentionat este faptul ca in anii 1991, respectiv 1995, din cadrul societatii “mama” s-au
desprins doua unitati (producatoare de agregate si echipamente) ce s-au constituit ca societati
comerciale separate, sub numele AEROTEH S.A., respectiv MICRON TURBOTEH S.A.

    2.4. Schimbari ale capitalului social:
    La data infiintarii societatii, prin Cererea de inmatriculare nr. 710 din 30.01.1991 capitalul
social inregistrat a fost de 4.646,4 mil. lei, reprezentand 464.640 actiuni nominative, cu o valoare
nominala de 10.000 lei fiecare. Capitalul social a fost subscris in intregime de statul roman in
calitate de actionar unic.
    S.C. AEROTEH S.A. s-a desprins in 1991, inainte de a se inregistra capitalul social al S.C.
TURBOMECANICA S.A. AEROTEH S.A. a preluat din fosta INTREPRINDERE
TURBOMECANICA BUCURESTI un capital social de 323.121.600 lei.
    Dupa inmatricularea societatii, s-au facut modificari in ceea ce priveste marimea si structura
capitalului social, conform urmatoarelor cereri de inscriere de mentiuni:

  Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr. 3980 din 31.01.1994, urmare a aplicarii H.G.26/1992
  de reevaluare a mijloacelor fixe, a fost majorat capitalul social de la 4.646,4 mil. lei la 17.581,6
  mil. lei, corespunzator unui numar de 879.080 actiuni nominative.
       Prin aceeasi cerere de inscriere de mentiuni s-a modificat valoarea nominala a actiunilor,
   de la 10.000 lei la 20.000 lei/actiune.

  Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr. 28671 din 01.07.1994, prin aplicarea H.G.634/1992 si
  in temeiul Legii nr.15/1990 si a Legii nr.58/1991 se stabileste noua structura a actionariatului
  societatii in sensul transmiterii capitalului social in valoare de 17.581,6 mil. Lei catre FPS si
  FPP, dupa cum urmeaza :


     Actionar        Capital detinut   Nr. actiuni    Valoare     % din cap.
                    [lei]               nominala      soc
                                      [lei]
 Fondul Proprietatii de Stat   12.307.120.000     615.356     20.000        70
Fondul Proprietatii Private
IV Muntenia            5.274.480.000     263.724      20.000       30
Total               17.581.600.000     879.080      20.000       100

    Transmiterea s-a facut in baza Actului de transmitere catre FPS nr.20604/1994 si a Actului
de transmitere catre FPP nr.7975/1994.

 Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr.5698 din 03.02.1995, datorita divizarii S.C.
  TURBOMECANICA S.A. si infiintarii S.C. MICRON TURBOTEH S.A., capitalul social s-a
  modificat de la 17.581.600.000 lei la 16.583.800.000 lei, reducandu-se corespunzator numarul de
  actiuni nominative (cu valoare nominala de 20.000 lei) de la 879.080 la 829.190.
      Nota: Diferenta de capital social preluat de S.C. MICRON TURBOTEH S.A. – de la
997.800.000 lei, cat rezulta din Cererea de inscriere de mentiuni, la 3.791.268.154,97 lei, cat rezulta
din Protocolul de constituire a patrimoniului societatii, se datoreaza reevaluarii imobilizarilor
corporale conform H.G. nr.500/1994.
      Structura actionariatului a devenit urmatoarea:
     Actionar        Capital detinut   Nr. actiuni    Valoare    % din cap.
                   [lei]               nominala      soc
                                     [lei]
Fondul Proprietatii de Stat   11.608.660.000     580.433     20.000       70
Fondul Proprietatii Private
IV Muntenia            4.975.140.000     248.757      20.000       30
Total              16.583.800.000     829.190      20.000      100

  Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr.15747 din 12.03.1996, s-a majorat capitalul social de la
  16.583.800.000 lei la 48.221.400.000 lei, in urma reevaluarii imobilizarilor corporale conform
  H.G. nr.500/1994. Prin aceeasi cerere de inscriere de mentiuni s-a modificat valoarea nominala a
  unei actiuni de la 20.000 lei la 25.000 lei, numarul actiunilor modificandu-se in consecinta de la
  829.190 (valoare nominala 20.000 lei) la 1.928.856 (valoare nominala 25.000 lei).
      Structura actionariatului a devenit urmatoarea:

     Actionar        Capital detinut   Nr. actiuni    Valoare    % din cap.
                   [lei]               nominala      soc
                                      [lei]
  Fondul Proprietatii de Stat   33.754.975.000    1.350.199     25000       70
Fondul Proprietatii Private
IV Muntenia            14.466.425.000    578.657     25.000       30
Total               48.221.400.000    1.928.856    25.000       100
 Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr.37161 din 16.06.1996, in urma ajustarii reevaluarii
imobilizarilor corporale conform H.G. nr.500/1994, s-a majorat capitalul social de la 48.221.400.000
lei la 49.515.850.000 lei, rezultand o crestere corespunzatoare a numarului de actiuni de la 1.928.856
la 1.980.634, cu o valoare nominala de 25.000 lei.
      Structura actionariatului a devenit urmatoarea:

     Actionar        Capital detinut   Nr. actiuni    Valoare    % din cap.
                   [lei]               nominala      soc
                                      [lei]
Fondul Proprietatii de Stat   34.661.100.000    1.386.444     25000       70
Fondul Proprietatii Private
IV Muntenia           14.854.750.000     594.190      25.000       30
Total              49.515.850.000    1980.634      20.000      100

 Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr.68488 din 13.10.1997, s-a inregistrat modificarea
structurii capitalului social. S.C. Turbomecanica s-a inregistrat pentru subscriptie conform Legii
nr.55/1995 cu un capital social total de 48.221.400.000 lei (in procesul verbal de la I.M.I. si in
C.I.M.-ul nr. 68488 din 13.10.1997 s-a trecut gresit cifra de 48.471.400.000 lei). Datorita unor
diferente rezultate din reevaluarea capitalului social conform H.G. nr.500/1994, prin cererea de
inscriere de mentiuni nr.37161din 13.06.1996, capitalul social s-a majorat pana la concurenta sumei
de 49.515.850.000 lei (dupa incheierea procesului de subscriere conform Legii nr.55/1995).
   S.I.F. a cedat catre persoanele care au subscris 578.657 actiuni (aferente capitalului social de
48.221.400 mii lei)plus inca 3000 de actiuni (din majorarea de capital social), numarul total de
actiuni cedate fiind de 581.657. Cesiunea s-a facut in baza actului de cesiune dintre S.I.F. si P.P.M.
nr.29190din data de 25.04.1997.
   F.P.S. a cedat la randul sau 143.825 actiuni catre persoanele care au subscris. . Cesiunea s-a
facut in baza actului de cesiune dintre F.P.S.. si P.P.M. nr.210/2504 din 18.07.1996.
   Astfel persoanele care au subscris (18.285 actionari conform procesului verbal de la I.M.I. detin
un numar de 725.482 actiuni (25.000 lei valoare nominala ) in valoare de 18.137.050 mii lei.
Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr.68488 din 13.10.1997 ,si in baza contractelor de cesiune
din 28.03.1997, 31.05.1996,30.06.1995, F.P.S. cedeaza 1.125 actiuni managerului CIORAPCIU
IOAN SERBAN.
   In urma majorarii capitalului social , detinerile de actiuni ale S.I.F. Muntenia sunt de 12.533
actiuni in valoare de 313.325 mii lei , iar ale F.P.S. sunt de 1.241.494 in valoare de 31.037.350 mii
lei.

    Structura actionariatului rezultata in urma acestor modificari este urmatoarea:

     Actionar        Capital detinut    Nr. actiuni    Valoare     % din cap.
                   [lei]               nominala      soc
                                      [lei]
Fondul Proprietatii de Stat    31.037.350.000   1.241.494     25.000      62,68
Fondul Proprietatii Private    313.325.000      12533      25.000       0,63
IV Muntenia
Manager               28.125.000      1.125      25.000       0,06
Actionari PPM           18.137.050.000    725.482      25.000      36,63
Total               49.515.850.000    1.980.634     25.000       100    2.6 Schimbari/Completari ale obiectului de activitate
    Obiectul de activitate al societatii in conformitate cu statutul initial este urmatorul:
     proiectarea, experimentarea, dezvoltarea produselor si comercializarea in tara si in
strainatate a motoarelor de aeronave, subansamblelor mecanice, agregatelor si echipamentelor:
confectionarea pieselor inclusiv activitatea de reparatii, servicii si asistenta tehnica;
     executarea operatiunilor de comert exterior, engineering, colaborare directa cu banci de
comert exterior, efectuarea operatiunilor de fond valutar, putand participa si conveni la operatiuni de
credit; desfasoara activitati cu caracter social in favoarea salariatilor;
    Obiectul de activitate al societatii a fost completat prin Cererea de inscriere de mentiuni nr.
28738/07.06.1993:
     proiectare si productie de produse din domeniul industriei aeronautice, activitati de
depozitare - stocare piese de schimb, utilaje gabarite, echipamente, scule;
     comercializarea sau intermedierea livrarii de produse din domeniul aeronauticii
     activitati de transport aerian intern si international de marfuri si persoane, cu aparate
proprii sau inchiriate, intermedieri si transport aerian, organizare si exploatare de baze de reparatii
pentru material aeronautic, angajari de personal de specialitate din domeniul aeronautic pentru
anumite operatii in tara si strainatate, activitati de handling;
     activitati de atestare si servicii in domeniul atestarii pentru personalul aeronautic;
     cercetare, brevetare de tehnologii si retete de fabricatii, transferul si comercializarea
acestora in tara si strainatate;orice alte servicii in domeniul aeronautic;
     cercetare, dezvoltare, proiectare, experimentare, fabricatie, reparatie, montaj, desfacere si
service de produse tehnice industriale (inclusiv productie de aparatura tehnico - medicala,
farmaceutica, energetica si tehnica militara), asistenta tehnica, scolarizare, atestare, consulting,
expertize, studii de fezabilitate;
     proiectarea si executarea de mobilier, confectii metalice, activitati de prelucrare a
materialelor lemnoase;
     activitati de constructii - montaj, lucrari de punere in functiune, lucrari de prestatii in
constructii si instalatii;
     inchirieri de masini si utilaje; service in orice domeniu;
     activitati de proiectare, prelucrare automata a datelor si servicii de informatica (utilizare,
vanzare a programelor de software);
     comercializare de produse realizate prin propria activitate productiva; comercializarea de
produse industriale, tehnico - medicale, farmaceutice, energetice si tehnica militara, cu ridicata si cu
amanuntul;
     import de materii prime si materiale, precum si de masini si utilaje, de produse tehnico -
medicale, farmaceutice, energetice;
     editare, traduceri, tipografiere si copiere de lucrari diverse, lucrari fotografice, realizari de
micro - filme, filmari video, inregistrari audio;
     transport de marfuri si calatori, precum si expeditie in trafic intern si international, cu
mijloace de transport proprii sau inchiriate; inchirieri de autovehicule;
     servicii de intermediere, reprezentare si mandatare decontate pe baza de comision sau pe
baza de tarif international;
     activitati de asistenta medicala, fizio - terapie, programe de intretinere a sanatatii, etc;
     cursuri de formare si perfectionare socio - profesionala, testare psihologica, reorientare
profesionala a personalului propriu si a tertilor, din sectorul particular sau de stat;
     inchirieri de spatii si/sau cumparare de terenuri, birouri, spatii de productie necesare
pentru a sustine activitatile societatii sau pentru terti; servicii de consignatie;
     organizare de cluburi si locuri de intalnire in tara si in stainatate; intretinere de instalatii
hoteliere;
     reprezentare, reclama comerciala, organizare de simpozioane, expozitii, servicii de
informare;
     prepararea, ambalarea si desfacerea produselor agro - alimentare din domeniul cinegetic si
piscicol;
     servicii prestare privind activitatea de panificatie, amenajarea de restaurant - cantina,
bufet, casa de comenzi;
     producerea si imbutelierea bauturilor de orice fel;
     servicii de turism si de agrement, precum si activitati de alimentatie publica;
     import de produse agro - alimentare din domeniul cinegetic si piscicol;
     orice fel de activitati de import si export in toate domeniile permise de lege, pentru sine
sau pentru terte persoane fizice si juridice, cu utilizarea oricaror forme de plata sau compensatii
admise de legea romana si de practicile internationale (leasing, factoring, loan, barter, cliring,
contrapartida, marketing, finantare, asociere, etc.);
     orice alte operatiuni financiare, comerciale, industriale, mobiliare si imobiliare, in legatura
directa sau colaterala cu obiectul de activitate, care sunt de natura sa ajute la realizarea si dezvoltarea
acestuia.
    Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediari, in unitati
proprii sau inchiriate, pe cont propriu sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice, precum si
prin participarea la societati sau intreprinderi similare.

    3.Capital
    3.1. Capitalul social total
    Capitalul social total a fost subscris si varsat in totalitate si are in prezent valoarea de
49.515.850 mii lei, fiind divizat in 1.980.634 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare
nominala de 25.000 lei, cu seriile de la numarul 0000001 la numarul 1.980.634.
    S.C. TURBOMECANICA S.A. este in fapt societate comerciala pe actiuni de tip captiv
(inchis).

    3.2 Emisiuni diferite de actiuni pentru capitalul social
    Societatea Comerciala TURBOMECANICA S.A. nu a facut emisiuni diferite de actiuni
pentru marirea capitalului social prin oferta publica sau plasament privat.

   3.3 Actiuni rezervate
   Societatea Comerciala TURBOMECANICA S.A. nu a emis actiuni rezervate

    3.4 Emisiuni cu drepturi speciale, de garantie, conversie
    Societatea Comerciala TURBOMECANICA S.A. nu a facut emisiuni cu drepturi speciale de
garantie sau conversie.

   3.5 Structura capitalului social


     Actionar        Capital detinut   Nr. actiuni      Valoare     % din cap.
                   [lei]                nominala       soc
                                      [lei]
Fondul Proprietatii de Stat    31.037.350.000   1.241.494      25.000       62,68
Fondul Proprietatii Private    313.325.000      12533       25.000        0,63
IV Muntenia
Manager              28.125.000      1.125       25.000        0,06
Actionari PPM          18.137.050.000    725.482       25.000       36,63
Total              49.515.850.000    1.980.634      25.000        100
   4.Datorii si creante

   4.1 Datorii si creante directe
   Datoriile S.C. “ TURBOMECANICA ” S.A. la data de 30.04.1998 sunt urmatoarele :

     Imprumuturi si datorii asimilate              11.000.000 mii lei

     Furnizori si conturi asimilate                6.150.908 mii lei

     Datorii fata de bugetul statului               5.267.325 mii lei

     Alte datorii                           11.712.910 mii lei

     Clienti creditori                         297.985 mii lei

   TOTAL DATORII                          34.429.128 mii lei lei

   Creantele societatii la data de 30.04.1998 sunt urmatoarele :
      Clienti                          6.984.275 mii lei

      Creante cu bugetul statului                44.150 mii lei

      Alte creante                        9.728.597 mii lei

      Cheltuieli inregistrate in avans              1.404.949 mii lei

    TOTAL CREANTE                         18.161.971 mii lei

    4.2. Datorii si creante indirecte
    S.C. TURBOMECANICA S.A. nu are datorii sau creante indirecte deoarece nu detine pozitii
de control in alte societati comerciale.

    4.3. Sume datorate si creante
    S.C. Turbomecanica S.A. a contractat de la Banca Romana pentru Dezvoltare – Sucursala
Militari un credit pe termen scurt pentru cheltuieli de aprovizionare, productie si desfacere sub
forma de linie de credit pe o perioada de 1 an incepand cu data de 01.01.1998 si pana la data de
31.12/1998. Creditul se pune la dispozitia societatii sub forma limitei de creditare trimestriale, astfel:
        trim.I – 01.01.-25.01.1998 – 6.000.000.000 lei
            - 26.01-31.03.1998 – 11.000.000.000 lei
        trim.II 1998              - 11.000.000.000 lei
        trim.III 1998              - 11.000.000.000 lei
        trim.IV 1998              - 11.000.000.000 lei
    Dobanda creditului este de 50% pe an.
    Creditul este garantat cu o ipoteca asupra urmatoarelor imobile, aflate in proprietatea S.C.
Turbomecanica S.A. si situate in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr.244, sector 6:
    -             Constructie denumita “Obiectiv 2”: Hala prelucrari mecanice si
      montaj, cod Y-2792, inclusiv terenul aferent constructiei si curtii interioare, cu o
      suprafata totala de 37.651.12 mp.
    -             Constructie denumita “Obiectiv 2a”: anexa tehnica, cod Y-2862,
      inclusiv terenul aferent constructiei si curtii interioare, cu o suprafata totala de 4830 mp.

    Datoriile catre furnizori la data de 30.04.1998 s-au ridicat la 6.150.908 mii lei, principalii
furnizori neachitati fiind urmatorii:
NR.      DENUMIRE FURNIZOR             TOTAL VALOARE (lei)
CRT.
 1   AEROTEH                               1.732.442.405
 2   SNFA                                1.299.050.478
 3   AEROSTAR BACAU                            904.507.411
 4   RADET                                 851.442.986
 5   RGAB                                 243.204.975
 6   UM 0456                                117.944.240
 7   ARAL                                 108.284.684
 8   FRIGOCOM                                98.084.521
 9   INCAS                                 85.777.776
 10   BERIMPEX                                70.594.270
 11   IIRUC                                 61.824.256
 12   INDUSTRIA FRANTA                            57.933.290
 13   WALTER                                 48.414.768
 14   IOVA PROD. S.R.L.                           27.764.511
 15   CASTROL ROMANIA                            23.968.160
 16   RBC S.R.L.                               21.262.857
 17   TEHNOIMPORT                              20.473.672

    Sumele neincasate de la clienti la data de 30.04.1998 sunt de 6.984.275 mii lei,
principalii clienti cu datorii fata de societate fiind prezentati mai jos:

NR.       DENUMIRE CLIENT                  SUMA
CRT.
 1   ALLIED SIGNAL                            2.445.647.595
 2   ELBIT                                 391.352.813
 3   G.E. INTERNATIONAL INC.                        78.614.600
 4   HELENIC AEROSPACE                           50.274.821
 5   IAI SHL                                221.625.978
 6   TEHNOIMPORT                              77.237.497
 7   UAE ARMED FORCES                           507.166.060
 8   AEROTEH                                515.780.689
 9   AVIOANE CRAIOVA                            227.570.696
 10   CITC                                  67.186.968
 11   FRIGOCOM                                70.438.000
 12   MICRON                                153.643.651
 13   ROMLINE                                55.083.000
 14   UM 1835J                              1.263.353.652
 15   ROMGAZ R.A. MEDIAS                          538.670.000


    5.Valori mobiliare emise in anii anteriori- nu s-au emis valori mobiliare.

    6.Natura activitatii:
  Activitatea desfasurata in S.C.TURBOMECANICA S.A. se concretizeaza in urmatoarele
produse si servicii:
  Motoare TURMO;
  Motoare VIPER pentru M.Ap.N (program in asteptare);
  Motoare navale (program in perspectiva);
  Modernizare elicoptere PUMA;
  Reparatii de tehnica aeronautica: motoare, cutie transmisie ansambluri mecanice
                    agregate si echipamente, etc.;
  Echipamente diverse pentru M.Ap.N;
  Motoare si instalatii pentru statii de pompare gaz metan;
  Piese schimb pentru motoare TURMO, SPEY si VIPER;
  Componente pentru aviatie I.A.I., Israel;
  Subcontractare directa de la firma ALLIED SIGNAL;
  Piese si repere pentru firma ROLLS-ROYCE;
  Reparatii de tehnica aeronautica: motoare, ansambluri;
  Prezentare generala a capacitatilor de productie, tehnologiilor si a starii tehnice
  Procesul de fabricatie al S.C. TURBOMECANICA S.A. este structurat pe doua categorii de
produse:
    - produse de aviatie (turbomotoare, agregate si ansamble mecanice pentru elicoptere si
avioane);
    - produse industriale (altele).
    Productia are un caracter special, de unicat si serie mica.
    Activitatea societatii este structurata pe centre de productie si profit (CPP), fiecare centru
fiind specific activitatii sale .
    Se remarca existenta intregii palete de activitati incepand cu cea de proiectare si terminand cu
montaj si deservire generala.
    Pregatirea fabricatiei este laborioasa datorita complexitatii tehnice a componentelor si a
utilajelor pe care urmeaza a fi prelucrate.
    Principalele procese de fabricatie frecvent intalnite in cadrul societatii sunt:
    - debitare;
    - prelucrari mecanice;
    - presaj;
    - sudura;
    - tratament termic;
    - acoperiri metalice;
    - electroeroziune;
    - montaj, probe, expeditie.
  Societatea comercializeaza si distribuie produsele in mod direct, fara intermediari.
  Nu exista contracte de exclusivitate pentru desfacerea produselor.

  O prezentare detaliata a proceselor de fabricatie utilizate in cadrul S.C. TURBOMECANICA
S.A. , principalele utilaje si dotari tehnologice existente in cadrul societatii se pezinta astfel:
LISTA PROCESELOR TEHNOLOGICE REALIZATE IN TURBOMECANICA

   TIPUL   TIPUL  TIPUL PIESEI        DIMENSIUNI      PRECIZIA M.U.
  OPERATIEI   M.U.                  (mm)         (mm)
    1     2       3             4           5
 I. PRELUCRARI MECANICE
 STRUNJIRE       Arbori cu flansa      Diam. max. flansa  Tdiam. = 0,050
                          : 700        T lung. = 0,150
                          Diam. max.
                          arbore : 300
                          Lung. max.:
                          1200
        Strung    Arbori in trepte    Diam. max: 300   Tdiam. ext. = 0,050
        universal   interior si exterior  Lung. max.ext.:   Tdiam. int. = 0,100
        vertical CN             1200        Tlung. ext. = 0,120
                          Lung. max. int.:  Tlung. int. = 0,250
                          600


               Carcase complexe    Diam. max: 800   Tdiam. = 0,025
               din aliaje       Lungimea: 400    Tlung. = 0,01/100
               refractare
               Discuri        Diam. max.: 600   Tdiam. = 0,0115
                          Lung. max.: 100   Tlung. = 0,020
               Piese tubulare     Diam. max.: 600   Tdiam. = 0,050
                          Lung. max.:l200   Tlung. =  0,25
               Roti          Diam. max.: 500   Tdiam. = 0,050
                          Lung. max.: 100   Tlung. = 0,015
               Diverse piese :              T =  0,1...0,25
               flanse, axe
 FREZARE    Masina de   Arbori, carcase,    Diam.max.: 700   Tdiam. =  0,1
        frezat    discuri, piese     Lung. max.:1200   Tlung. =  0,25
        universala  tubulare
        CN
               Palete         60x40x150      Tlung. = 0,100
        Masini de   Arbori, axe,      Diam. max.: 50   Tdiam. =  0,10
        gaurit    flanse, carcase              Tlung. =  0,20
        vertical
        radial

 GAURIRE    - SIG     Piese cu gauri     Diam. max.SIG:   Tdiam.=  0,050
               lungi         80         Tlung. =  0,250
                          Lung. max.SIG:
                          1000
       - speciale   Discuri       Diam. max.: 500   Tdiam. = 0,012
                         Diam. gaurii: 3...7
               Palete        Diam. piesei:
                         60x40
        Masina de   Carcase, flanse   Diam. de alezat   Tdiam. = 0,020
       alezat -              50
       vertical

ALEZARE    - orizontal  Arbori, discuri,   Diam. barei.: 200  Tdiam. = 0,012...0,050
               palete
       - special
       - Strung    Arbori, axe     Diam. max. : 200  Tdiam. = 0,050
                                   Tlung. = 0,250
       - Masina de  Carcase, flanse   Diam. max. : 50   Tdiam. = 0,050
       gaurit                         Tlung. = 0,250
FILETARE   - Manual    Carcase, flanse   Diam. max. : 50   Tdiam. = 0,050

       - WAGNER Arbori, axe        Diam. max. : 30   Tdiam. = 0,025
       -Masina de Arbori, axe       Diam. max. : 110  Tdiam. = 0,010
       rulat                Lung. max. :    Tlung. = 0,250
                         40
DANTURARE   -       Roti si coroane cu  Diam. max. : 450  Eroare de profil = 0,005
       GLEASON    dantura elicoidala  Lung. max. :
                         75;
                         Modul 2-12

       - Masina de  Pinioane si roti   Diam.max. : 300   Eroare de profil = 0,005
       danturat    dintate conice    Lung. max. : 60;
       plan                Modul:1-8
CUTIT ROATA  - Masina de  Roti         Diam. max. : 600  Eroare de profil = 0,010
       mortezat              Lung. max. : 150
                         Modul : 1...8
MORTEZARE   - Freza de   Arbori cu      Diam. max. : 200  Tdiam. = 0,025
       canelat    canelura       Lung. max. : 500
               rectangulara,
               triunghiulara si
               evolventa
       - Masina de  Roti, flanse     Diam. max. : 300  Tdiam. =  0,10
       mortezat              Lung. max. : 50
RECTIFICARE  Masina de   Arbori, axe,     Diam. max.ext.:   Tdiam.ext. =0,005
       rectificat   flanse, etc.     700
       - universal             Lung.max.ext.:
       - exterior             800
         - interior            Diam.max.int.: 200  Tdiam.int. = 0,008
                          Diam.min.int. : 3
         - in     Piese complexe   Diam.max.: 200    Tdiam. = 0,010
         coordonate            Diam.min.: 3
         -       Roti elicoidale  Diam.max.: 450    Eroare de profil = 0,005
         GLEASON             Lung.max.: 80
                          Modul : 2...12
         - SPUR    Roti dintate cu  Diam.max. : 320   Tdiam. = 0,025
                dinti drepti si  Lung.max. : 300   Eroare de profil = 0,005
                conici
         - Masina de  Discuri si roti  Diam.max.: 600    Eroare de profil = 0,005
         rectificat  dintate cu dinti  Inaltimea max.: 10
         roti dintate drepti
         cilindrice cu
         dinti drepti
         - Masina de Discuri, inele    Diam.max.: 300    Tdiam. = 0,025
         rectificat            Inaltimea max.: 5
         - Masina de  Arbori, axe    Diam.max. : 180   Tdiam. = 0,025
         filetat             Lung. max.: 500
REGLARE      Stand de   Diverse piese        -           -
         proba
ASAMBLARE     Stand de   Diverse piese        -           -
         proba
AJUSTARE     Stand de   Arbori, alezaje  Diam. max.: 100   Tdiam. = 0,005
         proba              Lung. max.: 50
SUPERFINISA       -    Arbori, axe    Diam. max.: 100   Tdiam. = 0,005
RE                                   Ra = 0,2
LEPUIRE      Stand de   Carcase      Diam. max.: 300   T  = 0,005
         proba              Lung. max.: 300   T   = 0,005
REGLAJ         -    Scule       Diam.max.: 100    Tdiam. = 0,020
SCULE                       Lung. max.: 300
PRELUCRARE    -Masina    Profile variate  Diam.max. : 500   Tdiam. = 0,100
PRIN       speciala             Lung. max : 100   Tlung. = 0,100
ELECTRO-
EROZIUNE
BROSARE      Masina de   Flanse, inele   Diam.max.: 100    Tdiam. = 0,020
         brosat
         - vertical
         - interior
         - exterior  Discuri      Diam.max.: 600    Tdiam. = 0,025
                          Lung.max.: 80    Eroare de profil = 0,006
                Palete       Diam.max. : 60x40  Tdiam. = 0,025
                                    Eroare de profil = 0,006
CENTRE DE     -SIP,     Carcase, flanse,  Diam.max.: 800    Tdiam. = 0,010
PRELUCRARE    WOTAN,    piese tubulare   Lung.max.: 600    Tlung. = 0,015
(20...50 scule)  MCV               Greutatea
                         max.:4000Kg
II PRESARE

IMPRIMARE    Masina de presat Piese      Diam.:      T = 0,150
                 complexe    100...1000
                 din tabla    Grosimea :
                         0,5...5
PERFORARE    Masina de     Piese din   Diam.: 5...200  T = 0,100
        perforat      tabla     Grosimea :
                         0,3...5
DEFORMARE    Masina de     Diferite   Diam.: 60...500  Tdiam. = 0,150
PLASTICA    deformat      profile    Lung.max.:    Tlung. = 0,150
                         1200
CURBARE TEVI  Masina de     Tevi     Diam.: 4...50,8  T = 0,25
        curbat       curbate    Lung. : 2500
INDREPTARE   Manual       Piese cu       -           -
                  pereti
                  subtiri
III SUDARE
        Instalatie cu   Carcase,   Diam.max.:   Tdiam = 0,500
        ARGON       tevi     1000      Tlung. = 0,500
                         Lung.max.: 1200
SUDURA     Masina de sudat  Ansamble   Lung.:1400          -
        cu flux             Grosimea: 3
       Masina de sudat   Ansamble   Diam.max,: 600        -
       cu flux de             Lung.max.: 100
       electroni
IV TRATAMENTE TERMICE
       Instalatie de    Roti,     Diam.max.: 500        -
       normalizare     carcase,   Lung.max.:
                  arbori    1200

        Instalatie de   Roti,     Diam.max.: 500        -
        tratamente     arbori,    Lung.max.: 500
        chimice      axe, palete
        - cromizare
        - aluminizare
        - cianurare
        - carbonitrurare
TRATAMENTE   GLEASON      Roti     Diam.max.: 450        -
TERMICE                     Lung.max.: 100
                  Arbori    Diam.max. : 300 Tdiam. = 0,012
                         Lung.max.:   Tlung. = 0,100
                         1200
        Instalatie prin  Piese     Diam.max.:            -
        explozie     diverse    1000
                        Adancimea
                        max.: 800
V ACOPERIRI DE SUPRAFATA
        Instalatie de   Discuri,   300x200x200     T = 0,003...0,005
        acoperire cu    arbori,
        argint       inele
        Instalatie de   Discuri,   200x200x400     T = 0,003...0,005
        acoperire cu    arbori,
        nichel       inele
BAI SI CUVE  Instalatie de   Discuri,   800x500x800     T = 0,003...0,005
        cadmiere      arbori,
                 inele
        Instalatie de   Discuri,   800x500x800     T = 0,003...0,005
        acoperire cu   arbori,
        cupru       inele
        Instalatie de   Discuri,   600x350x600     T = 0,003...0,005
        acoperire cu   arbori,
        crom       inele

        Instalatie de   Carcase    1000x800x800     T = 0,003...0,005
        fosfatare
        Instalatie de     -    1000x1000x100    T = 0,003...0,005
        lustruire            0
        electrolitica
VOPSIRE     Instalatie de     -    1000x1000x100    T = 0,003...0,005
        acoperire cu          0
        teflon
        Instalatie de
        emailat
        Instalatie de
        lacuit
VI.       Echipamente    Piese de   Diam.max.:            -
DEPOZITARE            orice tip   1000
                        Lung.max.:
                        1200
VII ASAMBLARE SI TESTARE
        Masina de     Arbori, axe  Diam.max.: 200      0,100...0,010
ECHILIBRARE  echilibrat            Lung.max.: 800       (g/cm)
        dinamic              Greutate : 150 kg
        orizontal
         Masina de     Discuri    Diam.max.: 500
         echilibrat            Greutatea : 50 kg
         dinamic vertical
ACOPERIRE     METCO       Arbori,    Diam.max.: 400   Tdiam. = 0,1
METALICA     PLAT        discuri,    Lung.max.: 800   Tlung. = 0,5
                   flanse,
                   palete
TESTE DE     Instalatie     Carcase,    Diam.max.: 500   5 atmosfere
PRESIUNE               flanse     Lung.max.: 500
TESTE DE     Instalatie     Carcase,    Diam.max.: 500   5 atmosfere
SCURGERE               flanse     Lung.max.: 500

ASAMBLARE     Stand de proba   Rotor     Diam.max.: 1000        -
SUBANSAMBLE             compresor   Lung.max.: 1000
MOTOR
ASAMBLARE     Stand de proba   Pompa     Diam.max.: 400         -
ACCESORII              combustibil  Lung.max.: 400
ASAMBLARE     Stand de proba   -VIPER     Diam.max.: 1000        -
PRODUSE               633-43     Lung.max.: 500
                   -TURMOIV
                   -C
                   -AM-SA33
                   0
                   -SPEY512
TEST DE      Stand de proba   -VIPER633 Diam.max.: 1000           -
ANDURANTA              -43    Lung.max.: 500
                   -TURMOIV
                   -C
                   -AM-SA33
                   0
                   -SPEY512
TEST DE      Instalatie     Palete  Diam.max.: 1000     40.000Hz
VIBRATII                    Lung.max.: 500
                        Greutatea : 50 kg
VIII OPERATII DE CONTROL
CONTROL      Instrumente de   Diverse    Diam.max.: 1000   Precizia max.=
DIMENSIONAL    control      piese     Lung.max.: 1200   0,005
         universale
CONTROL      YOTA        Carcase,    Diam.max.: 800   0,005
MULTI-      BETA        flanse, etc.  Lung.max.: 500
DIMENSIONAL
(3D)
CONTROL      TALYSURF      Arbori,    300x250x250     Ra =0,001...0,10
SUPRAFETE              flanse,
FINISATE               discuri,
                   palete
 CONTROL DE  TALYROND       Arbori,     200x180       0,002
 COAXIALITATE            flanse,
 SI                 discuri
 CIRCULARITATE
 CONTROL    VERNON        Palete     60x40x200      0,005
 MULTI-DIMENSI
 ONAL
 CONTROL (NDT) Echipament      Carcase,    Diam.max.: 600         -
                   corpuri,    Lung.max.: 600
                   flanse     Greutatea: 150Kg
 CONTROL        Echipament  Arbori, axe   Diam.max.: 200         -
 MAGNETIC                      Lung.max.: 1200
 CONTROL        Echipament  Piese      Diam.max.: 2000   Grosime pereti =
 RAZE X               tubulare,    Lung.max.:3000   30mm
                   axe
 CONTROL        Echipament  Arbori     Diam.max.: 300   d = 1,27
 ULTRASONIC                     Lung.max.: 2000
                   Discuri     Diam.max.: 600
                           Lung.max.:150
 CONTROL PRIN Instalatie      Roti, arbori,  400x400            -
 ATACARE CU             flanse
 ACIZI
 IX DEFORMARE  Instalatie     Dopuri,     100x100       0,150x0,150
   PLASTICA            invelisuri
 X PRODUSE    Echipament     Inele,     250x250       0,100x0,100
  CAUCIUC             garnituri
 XI PRELUCRARE SCULE
 SCULE     Masini       - Gaurire    Diam. : 2...80   TD =0,0025
         universale si    - Frezare    Diam. : 5...50   TD=0,005...0,01
         speciale pentru   - Filetare   Metric : M3...M40  TD=0,005
         scule
 CALIBRE    Masini       - Calibre    Diam.: 2...120   TD=0,0025
         universale si    - Calibre cu  Metric: M3...M150  TD=4H...3H
         speciale pentru   filet metric
         scule
 ACCESORII   Masini       Accesorii    Diam.max.: 500   0,005...0,01
         universale si            Lung.max.: 800
         speciale pentru
         scule


6.2.Suma veniturilor anuale:
mii lei
.
Nr.  Denumire indicator                   An
crt.
                   1995     1996      1997    30.04.1998
 1   Venituri din exploatare  17.241.770   34.119.726   97.494.069  30.122.775
 2   Venituri financiare     622.506    1.266.853    4.733.441   518.801
 3   Venituri exceptionale    121.174    1.539.038   18.183.806  7.157.055
 4   Total           17.985.450   36.925.617   120.411.316  37.798.631    7. Planul de activitate:

Pe termen lung, S.C. TURBOMECANICA S.A. isi propune marirea capitalului social prin emisiune
de actiuni sau obligatiuni.

Pe termen scurt, societate isi propune urmatorul program de restructurare:
Nr                             EFFORT FINANCIAR
 .             MASURA                                  EFECT
crt
 .
                              TOTAL   Acoperit
                                    din:
                                  Surse Alte
                                  propr surse
                                   ii
A. MÃSURI DE NATURÃ TEHNICÃ SI
  TEHNOLOGICÃ
A.    Crearea retelei informatice de productie     1500  1500     Scaderea cheltuielilor cu personalul indirect
1 prin dotarea cu tehnica de calcul (HARD + SOFT)                         productiv

A.       Modernizarea si retehnologizarea CPP2
2 - "Procese neconventionale" prin:
       - modernizarea dotarilor sectiei       5500  5500      Obtinerea autorizarii societatii de firmele
  Tratamente termice in vederea functionarii tuturor              licentionare si posibilitatea cresterii cifrei de
  liniilor tehnologice necesare tehnologiilor                       afaceri cu 2500 mil. lei
  existente si a celor viitoare
       -reproiectarea organizatorica a fluxurilor  4500  4500      Obtinerea autorizarii societatii de firmele
  si redotarea sectiei Acoperiri de suprafata in                licentionare si posibilitatea cresterii cifrei de
  vederea functionarii tuturor tehnologiilor necesare                   afaceri cu 2500 mil. lei
         - modernizarea si reparatia capitala a  1200  1200          Masura cu caracter ecologic
   statiei de epurarea apelor in vederea reducerii
   poluarii si inscrierii in limitele impuse
A.     Organizarea personalului conform                       Reducerea cheltuielilor de proiectare
3 necesitatilor sistemului de cercetare -proiectare
  asistata de calculator
A.    Crearea retelei informatice de proiectare  870  870  Cresterea productivitatii muncii in proiectare cu
4 prin dotare cu tehnica de calcul in vederea             50% si scaderea cheltuielilor cu personalul
  eficientizarii activitatii de proiectare                    indirect productiv

A.    Retehnologizarea instalatiei de incalzire  1700  1700  Reducerea chelt. cu incalzirea cu 500 mil. / an
5 exixtente in vederea asigurarii independentei
  societatii fata de RADET
A.6       Modernizarea activitatii de control al  3400  3400      Cresterea productivitatii muncii de
   calitatii prin dotarea cu echipamente speciale de          contol cu 20% si scaderea cheltuielilor cu
   inalta productivitate si modernizari de utilaje              personalul indirect productiv

A.7      Implementarea sistemului de proiectare    900   900  Cresterea productivitatii muncii in proiectare
   tehnica si tehnologica rapida si moderna prin :            cu 40%, reducerea cheltuielilor directe cu
                                     20% si a costurilor cu pregatirea de fabricatie
                                               cu 30%
        -proiectare pe grupe de piese si
  proiectanti
        -utilizarea pachetelor de programe
  pentru reducerea timpului de proiectare
        -structurarea de baze de date
  tehnologice (operatii
   tip, procese tip,tehnologii tip)
        -echiparea cu S.D.V.-uri performante
A.8     Dezvoltarea unui atelier si laborator    2000  2000       Reducerea cheltuielilor de proiectare
  experimental pentru modele functionale si                       si testare
  prototipuri
A.9     Introducerea unui sistem de finantare                    Reducerea cheltuielilor de
  /gestionare adecvat programelor de                           proiectare
  cercetare-dezvoltare
            TOTAL A              21570  21570      500           5000
Nr                             EFFORT FINANCIAR
 .           MASURA                                 EFECT
crt
 .
                              TOTAL   Acoperit
                                    din:
                                  Surse Alte
                                  propr surse
                                   ii
B.    MÃSURI DE NATURÃ FINANCIARÃ
B.       Vanzarea caminelor de nefamilisti      100   100     Crestere de incasari cu 1200 mil. lei
1
B.         Vinzarea activelor din cadrul      400   400     Crestere de incasari cu 20000 mil. lei
2 investitiei de dezvoltare a TmB (anterioara anului
  1990)
B.        Valorificarea de mijloace fixe       200   200      Crestere de incasari cu 500 mil. lei
3 disponibile precum si a componentelor rezultate
  in urma dezmembrarii utilajelor scoase din
  functiune

B.         Plata la zi a datoriilor fata de stat  8168  8168
4
          TOTAL     B            8868  8868       3500          21200
8.Dividende, dobanzi

      Indicator       1995  1996   1997
Valoare dividend (mii lei)    234.170 365.786 4.401.365
Valoare nominala (lei)      20.000 25.000   25.000
Dividend net/actiune
(lei/actiune)              121    185    2.000
Data platii            In cursul In cursul In cursul
                   anului  anului   anului
                    1996   1997    1998
Mentionam ca dividendele pe anul 1996 s-au platit in intregime iar cele pe anul 1997 nu s-au platit
inca.
    9. Sucursale, filiale si agenti economici in care respectivul emitent detine pozitii de
control
         S.C. TURBOMECANICA S.A. nu are sucursale si/sau filiale si nu detine pozitii de
control in alte societati.

    10.Proprietati imobiliare

Nr                  Suprafata (m2)      Valoarea
     Amplasarea                            Vechi    Situatia
crt.                             contabila   mea     juridica*)
                Construita Desfasurata     (mii lei)  (ani)
    BUCURESTI, BD.        122,50    122,50    19.804     21   Proprietate
1.   IULIU MANIU NR.                                 deplina
    244, SECT. 6 –
    Obiectivul 1: Anexa
    tehnica – cabina
    poarta
    BUCURESTI, BD.      20.594,00    20.594,00   5.776.648   13;22   ipotecata
2.   IULIU MANIU NR.
    244, SECT. 6 –
    Obiectivul 2: Hala
    prelucrari mecanice
    si montaj
    BUCURESTI, BD.      1.830,00    1.830,00    616.607     21   ipotecata
3.   IULIU MANIU NR.
    244,  SECT.   6:
    Obiectivul  2a  -
    Anexa tehnica
    BUCURESTI, BD.      1.586,00    7.930,00   2.579.316     20   Proprietate
4.   IULIU MANIU NR.                                 deplina
    244,  SECT.   6:
    Obiectiv 2b – Anexa
    tehnico-sociala
    BUCURESTI, BD.        6986,36    7683,88   2.090.062     20   Proprietate
5.   IULIU MANIU NR.                                 deplina
    244,  SECT.   6:
    Obiectiv 3 – Hala
    T.T.,  galvanizare,
   presaj - sudura
   BUCURESTI, BD.      159,26   159,26   10.365  20  Proprietate
6.  IULIU MANIU NR.                         deplina
   244, SECT. 6:
   Obiectiv 5 – Depozit
   butelii gaze
   combustibile si
   necombustibile
   BUCURESTI, BD.     2546,14  5086,14   234.592  21  Proprietate
7.  IULIU MANIU NR.                         deplina
   244,   SECT.   6:
   Magazii generale
   BUCURESTI, BD.      143,75   143,75   129.643     Proprietate
8.  IULIU MANIU NR.                         deplina
   244,   SECT.   6:
   Obiectiv 7 - Centrala
   termica
   BUCURESTI, BD.     1650,00  1650,00   105.149  20  Proprietate
9.  IULIU MANIU NR.                         deplina
   244, SECT. 6:
   Obiectiv 8 – Depozit
   combustibil si
   carburant
10  BUCURESTI, BD.     1.028,63  1.028,63  118.839  17  Propritate
.  IULIU MANIU NR.                         deplina
   244, SECT. 6:
   Obiectiv 9 –
   Gospodaria
   ambalaje
11  BUCURESTI, BD.     3.586,25  3.586,25  2.547.196    Proprietate
.  IULIU MANIU NR.                         deplina
   244, SECT. 6:
   Obiectiv 10, 10-1,
   10-2 – Standuri
   incercari finale
   turbomotoare
12  BUCURESTI, BD.     1000,00  1000,00   29.752  17  Proprietate
.  IULIU MANIU NR.                         deplina
   244, SECT. 6:
   Obiectiv 11 –
   Gospodarie
   laminate
13  BUCURESTI, BD.      264,00   528,00   61.034  21  Proprietate
.  IULIU MANIU NR.                         deplina
   244,   SECT.   6:
   Obiectiv fara numar
   – Corp de garda
14  BUCURESTI, BD.      248,00   248,00   55.391  19  Proprietate
.  IULIU MANIU NR.                         deplina
   244,   SECT.   6:
   Obiectiv fara numar
   – Gospodaria de
   apa I.M.F.C.A.
15  BUCURESTI, BD.        1099,85      2199,70    484.618     21   Proprietate
.  IULIU MANIU NR.                                     deplina
   244,  SECT.   6:
   Obiectiv fara numar
   – Cantina restaurant


    S.C. TURBOMECANICA S.A. detine in proprietate deplina un teren cu suprafata de
74.311,82 m2 situat in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu (fost Pacii) nr.244, sector 6. Valoarea
terenului este de 3.100.681.752 lei. Dreptul de proprietate este atestat de Certificatul de Proprietate
asupra terenului M03 nr.1478.

    11. Investitii in valori mobiliare - S.C. TURBOMECANICA S.A. nu a efectuat pana in
prezent investitii in valori mobiliare.

    12. Propuneri de achizitii de proprietati sau alte active:- Societatea Comerciala
TURBOMECANICA S.A. nu isi propune pe termen scurt sa faca achizitii de proprietati, cu exceptia
celor prezentate la punctul 7.

    13. Drepturi conferite de valorile mobiliare
    Conform Statutului societatii, art.11, drepturile conferite de actiunile S.C.
TURBOMECANICA S.A. sunt:
 Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea
  Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a
  participa la distribuirea profitului, alte drepturi prevazute in statut.
 Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
 Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea
  altor persoane.
 Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii raspund in limita
  valorii actiunilor ce la detin.
 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un
  creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va
  repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti cuvenite acestuia la
  lichidarea societatii.
Toate actiunile societatii sunt liber transferabile.

    14. Contractul cu privire la emisiunea, subscrierea si vanzarea valorilor mobiliare-
Societatea Comerciala TURBOMECNICA S.A. nu a incheiat nici un fel de contract cu privire la
emisiunea, subscrierea si vanzarea valorilor mobiliare.

    15. Alte valori mobiliare rezervate- Societatea Comerciala TURBOMECANICA S.A. nu
are valori mobiliare rezervate.

    16. Adunari Generale ale Actionarilor
    Ultima A.G.A. a avut loc in Bucuresti – Sala Leul de festivitati a Universitatii Politehnica -
in data de 11 aprilie 1998.
    Urmatoarea A.G.A. va avea loc la o data stabilita ulterior.
    17. Sediul central si alte sedii:
    Sediul central: BUCURESTI
                     strada: Iuliu Maniu, nr. 244
                     telefon: 01/312.96.06; 312.93.95
                    fax: 01/312.91.65; 220.86.35
    Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr.19830/01.04.1997 s-a modificat adresa sediului
(datorita schimbarii numelui strazii) din Bucuresti, B-dul Pacii nr.244, sector 6, in Bucuresti, B-dul
Iuliu Maniu nr.244, sector 6.


    18.Cenzorii emitentului:

18.1 Comisia de cenzori interni
Comisia de cenzori interni este formata din:
     Nicolae STEFAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Bd.Unirii, nr.7, bl. 1C,
ap.3, sector 5
     Carmen Beatrice LINCAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Fabricii nr.2
B-A, bl.15D, sc.1, et.7, ap.39, sector 5.
     Petre Oprea, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Str.Ion Urdeanu, sc.1, et.4, ap.
20, sector 5.

18.2 Cenzor supleant
     Teodora VITA, cetatean roman.
     Cursaru Camelia, cetatean roman.

18.3 Cenzor extern independent

    Belgun Cleopatra Gabriela, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Col. Popeia
nr.10, sector 5 (autorizatie C.N.V.M. nr.A254/05.05.1997).

19.Membrii conducerii:
Directorul General al societatii TURBOMECANICA S.A. este inginerul Ciorapciu Ioan
Serban domiciliat in Bucuresti, Str. T. Aman nr.3-5,ap.1, sector 1
H
Conducerea executiva:
 Nr.     Numele si          Functia    Profesia        Domiciliu
crt.     prenumele
 1  Radulescu Nicolae Paul Director Resurse      Inginer  Bucuresti, Str. Sold. Latea Gh.
                  Umane              nr.3, bl.C81, et.2, ap.15, sector
                                  6
 2  Dinca Ion          Director Financiar Economis Bucuresti, Piata Romana nr.9,
                              t   sc.E, ap.34, sector 1
 3  Spirea Danut         Director Operatiuni  Inginer  Bucuresti, Bld. Timisoara, nr.39,
                                  Bl.36, ap.27, sc.1, et.6, sector 6
 4  Viehmann Radu        Director       Inginer  Bucuresti, Str. Moinesti, nr.10,
                  Marketing-Vanzari        Bl.203, et.2, ap.17, sect 6
 5  Popescu Stefan        Director Cercetare  Inginer  Bucuresti, Str. Alex.
                  Dezvoltare            Constantinescu nr.1, sector 1
 6   Ghete Constantin       Director Calitate     Inginer   Bucuresti, Bld. Timisoara, nr.39,
                                      Bl.36, ap.19, sc.1, et.4, sector 6

Consiliu de administratie:
S.C. TURBOMECANICA S.A. are ca membrii ai Consiliului de Administratie urmatoarele
persoane, numite in urma Hotararii nr. 20/01.07.1998:
    -CIORAPCIU IOAN SERBAN;
    -VALCEA LIVIU VALENTIN;
    -GEORGESCU IOAN;
    -VOSGANIAN MELNIC;
    -TONCEA MIHAI;

   Se numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie Dl. Ciorapciu
Ioan Serban


Comitetul Director:
S.C. TURBOMECANICA S.A. nu are Comitet Director.

    20.Actionari semnificativi:

Nr. Actionar Nr. valori mobiliare Valoare (mii lei) Pondere
crt.                         (%)
 1  FPS     1.241. 494    31.037.350    62.68


FPS - persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. C.A. Rosetti, nr.21;

    21. Serviciul juridic
    Serviciul juridic este asigurat de :-domnul Badulescu Florin , cetatean roman,
domiciliat in Bucuresti, Str. Aurel Botea, nr. 4, Bl.B8, sc.A, et.3, ap.20, sector 3.
    Telefon: 3.23.58.30.
                                 -doamna Pantazi Giusepia,
cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Bd.Iuliu Maniu, nr. 55, Bl.17, sc.I, et.10, Ap.381,
sector 6.
    Telefon: 094.50.30.35.


    22. Litigii
    S.C. TURBOMECANICA S.A. nu are litigii la data de 30.04.1998.

    23. Lichiditate
    In urma Programului de Privatizare in Masa, au fost subscrise de catre 16.362
actionari 725.482 actiuni a 25.000 lei fiecare, reprezentand 36,63 % din actiunile societatii.
    Conform ultimului extras R.R.A. din data de 19.06.98 numarul persoanelor fizice
care detin actiuni la S.C. TURBOMECANICA S.A. sunt de 8869 dintre care 650 actionari
sunt implicati direct fiind angajati ai firmei.
   24. Alte evenimente importante

    Ca un eveniment important pentru S.C. TURBOMECANICA S.A. este procesul de
privatizare.De asemenea, aici mentionam intentia S.C. TURBOMECANICA de a splita
valoarea actiunilor sale.
    Dezvoltarea de programe pertinente pentru a deveni un furnizor competitiv al unor
firme de prestigiu ca: Pratt &Whitney, Short Brothers, Westland, Rolls-Royce, General
Electric, Allied Signal, etc. a situat S.C. TURBOMECANICA S.A. pe o pozitie de interes
deosebit pentru o alianta strategica care sa determine consolidarea pozitiei sale in
industria aeronautica.

								
To top