LPJ Pengurus 08-09 ALL - Yimg by xXLVYE

VIEWS: 329 PAGES: 117

									LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
     PENGURUS
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA
 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA


   PERIODE 2008-2009
 SINTOK, UNIVERSITI UTARA
     MALAYSIA
   27 OKTOBER 2009
DAFTAR ISI
I.   PENDAHULUAN                         2
II.  SUSUNAN KEPENGURUSAN PPI UUM PERIODE 2008/2009       3
III.  PROGRAM KERJA PENGURUS PPI UUM 2008/2009          5
IV.  KEGIATAN-KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN          5
V.   LAPORAN BIRO – BIRO
    5.1.  Biro Pendidikan dan Pelatihan            7
    5.2.  Biro Kerohanian                   22
    5.3.  Biro Seni dan Budaya                 44
    5.4.  Biro Olahraga                    49
    5.5.  Biro Informasi dan Publikasi             55
    5.6.  Biro Keusahawanan                  59
VI.  LAPORAN KEGIATAN UMUM
    6.1.  Orientasi Pelajar Indonesia Sesi Januari 2008/2009  70
    6.2.  Orientasi Pelajar Indonesia Sesi Juli 2009/2010   80
    6.3.  Leadership Gathering Camp (LGC)           87
    6.4.  Indonesia Sport and Art Festival (ISAF)       94
    6.5  Sarasehan “Pahlawan dan Mahasiswa”          108
    6.6  Penyuluhan tatacara pemilu 2009           108
    6.7  Rapat Tahunan Anggota                108

VII.  LAPORAN KEUANGAN                      112
VIII. INVENTARIS KESEKRETARIATAN                  115
IX.  PENUTUP                           116
                                     1
I.   PENDAHULUAN


    Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia (PPI UUM) ialah sebuah badan
persatuan pelajar-pelajar Indonesia yang menghimpun segala aktifitas dan kegiatan para pelajar
Indonesia di Universiti Utara Malaysia. PPI UUM telah didirikan pada 20 Juni 2000 yang pada
saat itu pelajar Indonesia di Universiti Utara Malaysia berjumlah 24 orang. Seiring dengan
berjalannya waktu, perkembangan jumlah kemasukan pelajar Indonesia di Universiti Utara
Malaysia semakin meningkat.
    Kepengurusan kami, yaitu periode 2007/2008, merupakan kepengurusan periode ke-8
PPI UUM. Di dalam kepengurusan kami ini, kami mencoba berbagai cara untuk lebih
mengeratkan hubungan diantara para pelajar Indonesia baik Undergraduate (S1) maupun
Postgraduate (Master dan PhD) dan juga mengupayakan berbagai kegiatan untuk lebih
mengharumkan nama Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia.
    Sebelumnya kami ingin memohon maaf kepada semua pihak apabila dalam periode
kepengurusan kami ini masih banyak kekurangan disana-sini. Namun kami sudah mencoba untuk
melakukan yang terbaik bagi mengharumkan nama PPI UUM dan juga menampung sekaligus
menyalurkan bakat dan aspirasi dari anggota PPI UUM.
    Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kami sebesar-besarnya kepada Kedutaan Besar
Republik Indonesia-Kuala Lumpur, Konsulat Jendral Republik Indonesia-Penang, Para Penasehat
PPI UUM, Para Alumni, seluruh pelajar Postgraduate dan Undergraduate yang telah banyak
menyumbangkan ide-ide kreatif, dorongan dan tenaga mereka.
                               Sintok, 27 Oktober 2009
Ketua Umum PPI UUM 2008/2009             Sekretaris Umum PPI UUM 2007/2008
   Gumuruh Samudra S.P,J                  Yanuar Todi Baidowi
                                              2
II.   SUSUNAN KEPENGURUSAN PPI UUM PERIODE 2008/2009


Pengurus Harian
Ketua Umum      :     Gumuruh Samudra SPJ
Wakil Ketua 1    :     Dinul Adli Arjuna
Wakil Ketua 2    :     Puji Wati
Sekretaris Umum   :     Yanuar Todi Baidowi
Wakil Sekretaris 1  :     Turseena Amelia Yahya
Wakil Sekretaris 2  :     Rahmi Fadila
Bendahara Umum    :     Khoiroh Ummatin
Wakil Bendahara 1  :     Leonis Marchalina
Wakil Bendahara 2  :     Rosa Juwita
Wakil Bendahara 3  :     Septiana Fitarini


Biro-biro
1. Biro Pendidikan dan Pelatihan
   Ketua     : Chairannisa
   Anggota    : Daisy Puspita Sari
             Putri Berlinda Zair
             Ayesha Lorenza
             Dian Putri Utami


2. Biro Kerohanian
   Ketua     : Luthfita Kartika Sari
   Anggota    : Hani Fati Zatalani
             Putifatma Hanum Melati
             Nurul Hidayah
             Juwita Qadarsi RPV
                             3
3. Biro Seni dan Budaya
  Ketua      : Dwinta Marthasari
  Anggota     : Raden Siti Sephienia Lasmiufianti
          Diani Paramitha
          Dety Nurfadilah
          Iffa Aisya Umaya
          Fiescarini Hasky


4. Biro Olahraga
  Ketua      : Rizki Pratama
  Anggota     : Kanya Nadra Andhina
          Faizal Farhan Arifin
          Alditya Aris Rinandy
          Alfa Fawzan Zahari


5. Biro Informasi dan Publikasi
  Ketua      : Fazlan Caesariki
  Anggota     : Muhammad Nanda Rimansyah
          Ulka Chandini Pendit
          Muhammad Fauzan
          Irvan Putra
          Farisa Novia
          Adelia Ayuningrum
          Hari Fitrian


6. Biro Keusahawanan
  Ketua      : Nico Elton John
  Anggota     : Maila Fatimah
          Mutia Meilina
          Muhammad Devrian Adi
          Maulita Syahyar

                             4
III.   PROGRAM KERJA PENGURUS PPI UUM 2007/2008
      Merupakan suatu keharusan bagi pengurus dalam sebuah organisasi untuk membuat
suatu Program Kerja dimana Program Kerja tersebut akan dijadikan panduan dan landasan bagi
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pengurus pada periode tersebut.
      Kami mencoba untuk merangkai berbagai kegiatan yang akan kami laksanakan selama
satu periode kepengurusan kami ini. Namun pada pelaksanaannya, tidak semua kegiatan yang
kami canangkan dalam Program Kerja kami dapat terlaksanan dengan baik. Ada beberapa
kegiatan dari Program kerja kami yang tidak dapat terlaksana karena satu dan lain hal.
      Dibawah ini adalah program kerja kami yang telah diputuskan pada rapat Program Kerja
Pengurus PPIUUM Periode 2008/2009
     1. Seminar Scientific
     2. Study Corner
     3. Indonesian Sports and Arts Festival (PORSENI)
     4. Website Interaktif
     5. Holiday Trip
     6. Magazine Online
     7. PPI Souvenir
     8. Leadership and Spiritual Training


IV. KEGIATAN-KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN
     Berbagai kegiatan telah kami laksanakan selama periode kepengurusan kami 2007/2008.
Kegiatan dipengurusan kami dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
A. Kegaiatan Besar
    1. Orientasi Pelajar Indonesia Sesi Januari 2008/2009
    2. Orientasi Pelajar Indonesia Sesi Juli 2009/2010
    3. Indonesia Sport and Art Festival (PORSENI)
    4. Leadership Gathering Camp (LGC)
    5. Penyuluhan Pemilu 2009
    6. Sarasehan “Pahlawan dan Mahasiswa”
    7. Rapat Tahunan Anggota PPI UUM periode 2008/2009
    8. Workshop Creative Writing
    9. Workshop Creative Design
    10. Buka bersama PPI UUM dan PPI seMalaysia regional Utara

                                               5
B. Kegiatan Rutin
   1. Study Corner
   2. Spiritual Training (Mentoring, OASIS, Talin)
   3. Upgrade dan Maintenance Website PPI UUM
   4. Membuka Waroeng PPI
   5. Penggalangan dana kemanusiaan dan bencana alam


V.   LAPORAN BIRO – BIRO
    Berikut ini akan kami laporkan hasil perkembangan dan tugas yang telah kami lakukan
selama satu tahun periode kepengurusan kami. Hasil perkembangan dari tugas – tugas biro yang
akan kami laporkan ialah sebagai berikut:


   1. Biro Pendidikan dan Pelatihan
   2. Biro Kerohanian
   3. Biro Seni dan Budaya
   4. Biro Olahraga
   5. Biro Informasi dan Publikasi
   6. Biro Keusahawanan
                                             6
LAPORAN BIRO PENDIDIKAN
  DAN PELATIHAN
             7
    Biro Pendidikan dan Pelatihan adalah salah satu biro dalam organisasi PPI
(Persatuan Pelajar Indonesia) Universiti Utara Malaysia yang bertujuan sebagai wadah
penyaluran aspirasi dan membantu teman-teman anggota PPI dalam bidang akademik.
Selama periode kepungurusan, biro pendidikan dan pelatihan mempunyai beberapa
kegiatan mendasar.
    Kegiatan mendasar tersebut antara lain:
1.   Mengadakan kegiatan berupa forum-forum untuk membantu akademik para
    anggota Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia.
2.   Menjadi wadah untuk memberikan pelatihan-pelatihan non-akademik bagi
    anggota Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia.
3.   Menampung aspirasi dan pendapat dari pelajar Indonesia di Universiti Utara
    Malaysia dalam hal pendidikan dan pelatihan kemudian memberikan respon
    seputar hal tersebut.
    Berkat kerja sama dari berbagai pihak , maka kami dapat menyukseskan
beberapa kegiatan pada periode kepengurusan kami. Adapun laporan dari kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut :


1. Study Corner
Study Corner adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan Persatuan Pelajar
Indonesia khususnya bagian Biro Pendidikan dan Pelatihan. Adapun acara ini bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Indonesia dalam pembelajaran dikelas
maupun skill-skill lain yang diperlukan dalam kehidupan nyata sehari-hari, melalui
pembekalan yang berisi konsep saling membantu antar mahasiswa dan meningkatkan
sosialisasi antara mereka melalui diskusi.
Acara ini bertemakan “Let’s share our knowledge” , sebagai ajakan untuk berbagi ilmu
dan bertukar pikiran dengan sesama. Adapun laporan kegiatannya adalah sebagai berikut:
   I. NAMA KEGIATAN
   Nama kegiatan ini ialah Study Corner


   II. TEMA KEGIATAN
    Tema kegiatan ini adalah “Let’s share our knowledge”

                                           8
III. LATAR BELAKANG
 Sektor pendidikan amatlah berperan penting dalam pembangunan nasional karena
 menghasilkan   Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas,  handal  serta
 berkemampuan dan berintelektual tinggi. Namun, seperti yang kita ketahui, dalam
 setiap pembelajaran formal pada umumnya, banyak terdapat gangguan-gangguan
 kecil yang sekiranya menghambat proses pembelajaran. Dan gangguan-gangguan
 kecil ini, pada umumnya pula, sering kita lihat berupa fenomena mahasiswa segan
 bertanya dikarenakan tidak kenal atau takut kepada dosen atau senior. Oleh sebab
 itu, kami membuat suatu program kelompok belajar intern Mahasiswa Indonesia
 di Universiti Utara Malaysia yang mana didalam forum itu, mahasiswa dapat
 mendiskusikan dan berupaya untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran
 didalam kelas pada subjek umum dan bahasa asing serta menumbuhkan rasa
 berani dan kritis pada jiwa mahasiswa Indonesia. Forum itu kami sebut dengan
 “Study Corner”.


IV. TUJUAN
 Melalui program Study Corner ini diharapkan mahasiswa Indonesia yang
 mengalami kesulitan dalam pembelajaran dikelas akan terbantu dan kemampuan
 berbahasa asing mereka meningkat serta mempererat tali persaudaraan dan rasa
 tolong menolong antar mahasiswa.


V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
   A. WAKTU PELAKSANAAN
   Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan berdasarkan persetujuan pengajar
   dengan peserta, minimal satu kali seminggu.


   B. TEMPAT PELAKSANAAN
   Tempat pelaksanaan kegiatan disesuaikan berdasarkan persetujuan pengajar
   dengan peserta.                                         9
VI. PANITIA PELAKSANA
     Penasihat             : Bapak Musafir Kelana
     Ketua               : Dian Putri Utami
     Wakil Ketua            : Putri Berlinda Zair
     Sekretaris             : Daisy Puspita Sari
     Bendahara             : Mutia Pamela
     Seksi Acara            : Alma
                       Ni Nyoman Yudhiarti
                       Hana Yulia
     Seksi Logistik           : Ayesha Lorenza
     Seksi Publikasi          : Farisa Novia


VII.  PESERTA
    Kami mengundang seluruh Mahasiswa Indonesia di Universiti Utara Malaysia


VIII.  PENDANAAN
    a. Pemasukan :
      Iuran peserta      =10orang x RM 2.50x 3         = RM 75
    b. Pengeluaran
      Konsumsi Pengajar    = 5orangxRM1.20x10           = RM 60.00
      Spidol         = 2 x RM 2.00             = RM 5.00
      Ballpoint        = 1 x RM 1.00             = RM 1.00
      Kertas 1 rim      = 1 x RM 10              = RM 10.00 +
      Total                               RM 75.00
IX. PELAKSANAAN KEGIATAN
    Secara keseluruhan kegiatan berjalan lumayan lancar namun tidak seperti yang
    dijangkakan,  walaupun  ada  beberapa  kendala  dan  masalah  yang  cukup
    mengecewakan, tetapi secara keseluruhan pencapaian yang kami dapatkan setidaknya
    sudah sesuai dengan tujuan dari kegiatan tersebut.
                                             10
      Ada pun nama-nama pengajar yang berpartisipasi dalam kegiatan Study Corner ini
      ialah sebagai berikut :
      Statistik and Mathematic for IT             : Dian Putri Utami
                                   Ni Nyoman Yudhiarti
                                   Daisy Puspita Sari
      Bahasa Inggris                     : Hana Yulia
      Business Accounting/Introduction to Accounting     : Alma


   X. MASALAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI


      Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya publikasi yang menyebabkan
      sedikitnya tanggapan daripada mahasiswa Indonesia, serta keterbatasan pengajar
      mengakibatkan kegiatan Study Corner ini menjadi tersendat dan hanya berjalan
      selama tiga bulan saja. Dan juga berbagai masalah kecil lainnya, namun masalah-
      masalah tersebut sebagian besar dapat diatasi.


2.   Bengkel Penulisan Kreatif / Creative Writing Workshop
Bengkel Penulisan Kreatif atau Creative Writing Workshop adalah salah satu kegiatan
yang diselenggarakan Persatuan Pelajar Indonesia bagian Biro Pendidikan dan Pelatihan
yang bekerjasama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Bejana dan Majlis Perwakilan
Pelajar UUM. Dengan suksesnya kerjasama ini, kami dapat menyelenggarakan acara
tersebut. Adapun acara tersebut memiliki beberapa tujuan, yaitu :
   1. Melatih kreatifitas generasi muda dalam menulis.
   2. Menggali potensi dan bakat generasi muda.
   3. Mengembangkan ide-ide generasi muda yang kreatif dalam menuangkannya
    dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami dan menarik untuk dibaca.
   4. Mendorong generasi muda agar tidak ragu-ragu dan takut untuk memulai sebuah
    karya tulis.
Acara ini bertemakan “Let’s be Creative in Writing” , sebagai ajakan untuk lebih
kreatif dalam menulis. Adapun laporan kegiatannya adalah sebagai berikut :
                                             11
I. NAMA KEGIATAN
   Nama kegiatan ini ialah Bengkel Penulisan Kreatif.


II. TEMA KEGIATAN
   Tema kegiatan ini adalah “Let’s be Creative in Writing”


III. LATAR BELAKANG
   Dunia kesusastraan sekarang ini banyak didominasi oleh kaum senior,
   generasi muda jarang mendapat kesempatan untuk mengembangkan bakat dan
   kemampuannya dalam penulisan fiksi, padahal generasi muda sangat peka dan
   tanggap terhadap situasi sosial dan budaya di masyarakat.
   Menulis adalah salah satu cara untuk menyebarluaskan ide-ide perubahan sosial.
   Oleh karena itu dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda
   mengembangkan bakat kreatif dalam penulisan fiktif serta mendorong mereka untuk
   menghasilkan sebuah karya sebagai metode penyebarluasan ide-ide perubahan sosial
   serta agar kelak generasi muda dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki
   kemampuan   akademis   dan/atau  profesional  yang  dapat  menerapkan,
   mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian
   serta memperkaya budaya, maka diselengggarakanlah acara ini.


IV. TUJUAN
   Acara ini diharapkan dapat menghasilkan output sebagai berikut :
    Peserta memiliki pengetahuan tentang teknik menulis kreatif
    Peserta memiliki pengetahuan tentang sistematika dalam penulisan kreatif
    Peserta memiliki dasar-dasar keterampilan dalam membuat atau menulis kreatif
     dan mengarang
    Peserta mampu membagi pengetahuan dan keterampilannya kepada teman-
     temannya yang lain dan mengembangkan atmosfer gemar menulis.


V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
   A. WAKTU PELAKSANAAN
    Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2009
                                          12
   B. TEMPAT PELAKSANAAN
    Kegiatan ini telah dilaksanakan di Dewan Kuliah Gugusan 4/2, Fakulti Teknologi
    Maklumat.


VI. PANITIA PELAKSANA
   Ketua Panitia       : Robi Permana             (115332)
   Wakil Ketua        : Chairannisa             (122568)
   Sekretaris I       : Putri Berlinda Zair         (122732)
   Sekretaris II       : Daisy Puspita Sari          (122711)
   Bendahara         : Dian Putri Utami           (122662)
   Ex-Officio        : Putriana Perwita Sari        (115352)
   Biro Acara        : Ayesha Lorenza            (122725)
                Zidmadji Al-Gifar           (122725)
                Syahrul Muhharom L          (115361)
                Testarossa Gandhi           (115350)


   Biro Konsumsi       : Yulizar Widiatama          (193169)
                Debi Septiani             (193235)
                Sri Wahyuni              (193170)
                Indreswari Setyarini         (193171)


   Biro Logistik       : M. Nanda Rimansyah          (115377)
                 Eko Aditya              (115362)
                 Muhammad Febriansyah         (115325)
                 Andri Jutawan Saputra        (193167)


   Biro Transportasi     : Alditya Aris Rinandy         (115315)
                 Barru Danisworo           (115336)
                 M. Aliyan Perkasa          (115380)
                 Danie Hayam Mada           (115319)
                 Arumbinang Muhammad         (123198)


                                          13
    Biro Dokumentasi      : Ulka Chandini Pendit         (122680)
                   Raden Siti Sepfienia Lasmiufianti (125538)
                   Farisa Novia             (123439)
                   Rahmadina Aina Saraswati       (115376)


    Biro Humas          :Hari Fitrian             (115374)
                   Devlita Hartarti           (193251)
                   Hesty Ramadhyanti           (115379)
                   Desfi Widiastuti           (115343)


VII.  PESERTA
    Seluruh Mahasiswa Universiti Utara Malaysia


VIII.  PENDANAAN
    TERLAMPIR


IX. TENTATIF ACARA
    TERLAMPIR


X. PELAKSANAAN KEGIATAN
    Secara keseluruhan acara berjalan lumayan lancar, walaupun ada beberapa kendala
    dan masalah yang cukup mengecewakan, namun secara keseluruhan pencapaian yang
    kami dapatkan setidaknya sudah sesuai dengan tujuan dari kegiatan tersebut.


XI. MASALAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI
    Masalah utama yang dihadapi adalah terjadinya perubahan waktu pelaksanaan dari
    tanggal 28 juli 2009 menjadi 11 agustus 2009 dikarenakan perubahan jadwal aktivitas
    kampus yang disebabkan oleh libur H1N1, yang mana kebetulan pelaksanaannya
    juga bertepatan dengan acara kampus yaitu UUM CAS day sehingga mengakibatkan
    pengurangan jumlah peserta yang hadir, dari kurang lebih 90 orang yang mendaftar,
    tetapi yang hadir hanya sekitar 30 orang saja. Masalah lain yang kami hadapi adalah
    keterbatasan dana dan kurangnya partisipasi dari pihak KJRI dan Universiti dalam

                                            14
legalitas mencari sponsor. Dalam pelaksanaan acara sendiri juga masih banyak
kekurangan, seperti kekurang-siapan para panitia yang bertugas dan berbagai
masalah kecil lainnya, namun masalah-masalah tersebut sebagian besar dapat diatasi.


Lampiran I
LAPORAN KEUANGAN


Pemasukan
Peruntukan HEP                           = RM 500
Iuran peserta             = (95xRM10)         = RM 950
Iuran panitia             = (33xRM5)         = RM 165   +
Total Pemasukan                          = RM 1615


Pengeluaran
Tiket Pesawat 28 Juli 2009                     = RM 177
Tiket Pesawat 11 Agustus 2009                   = RM 124
Banner                               = RM 85
Ballpoint  (3.90 x 10)                      = RM 39
Kertas Sijil (8.00 x 2) + (4.60 x 2)                = RM 25.2
Cindera Mata                            = RM 83.5
Sewa Kereta + Bensin                        = RM 150
Penginapan UNI in                         = RM 90
Konsumsi
  Dengan rincian :
  Breakfast VIP (3.00 x 8)                    = RM 24
  Lunch VIP (5 x 8)                       = RM 40
  Lunch Peserta + Panitia + pengisi acara (3 x 95) + (3 x (33+5)) = RM 399
  Air Mineral Peserta + Panitia + pengisi acara (0.60 x 133)   = RM 79.8
  Makan Malam Pak Alwi Alatas                  = RM 151.2
Name Tag                              = RM 80.5
Tinta Printer Black & Colour                    = RM 25
Pulsa Digi                             = RM 20
2 A4                                = RM 21.8 +
Total pengeluaran                         = RM 1615

                                         15
Lampiran II
Waktu    Acara                   Pelaksana         Keterangan
8.30-9.45    a) Panitia berkumpul            Tim acara          Konsumsi      ambil
        b) Briefing                 Ketua            makanan
        c) Persiapan                 pelaksana.         Transportasi    jemput
                                            Bapak Alwi Alatas
                                            Logistik   dan  Band
                                            mengadakan     check
                                            sound.
9.45-      a) Pendaftaran dan makan pagi        Tim konsumsi        Tim     pengecekan
10.00      b) Performing    band  sebagai     band            ticket stand by.
          opening.                              Protokol       siap
                                            menyambut     Bapak
                                            Alwi Alatas
10.00-   Pembukaan acara dan pemberian kata       MC             Tim acara mengecek
10.45    sambutan dari :                 Robi Permana        penasehat yg datang
        -  Ketua pelaksana             Nafi Nur Rauf        Konfirmasi persiapan
        -  Ketua umum BEJANA            Gumuruh SSPJ        untuk   Bapak  Alwi
        -  Ketua umum PPI.UUM           Bapak            Alatas ke protokol.
        -  Penasehat PPI.UUM            Abubakar
                               Ebyhara
10.45-   Pengenalan   profil  pembicara  dan    MC
12.15    pemberian materi.                Bapak     Alwi
                               Alatas
12.15-   Sesi diskusi                  MC          Tim acara
12.45                            Bapak     Alwi
                               Alatas
12.45-     a) Kesimpulan dan penutupan         MC             Tim    dokumentasi
13.30      b) Foto bersama diiringi band.       Bapak     Alwi     stand by
                               Alatas           Band siap
                                            Tim konsumsi siap.
13.30-   Makan siang dan ramah tamah.          Tim konsumsi
selesai                           Semua panitia.


                                               16
3. Workshop Basic Desain Graphics
Basic Design Graphics Workshop adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh
unit kegiatan mahasiswa UKM PANDA (Photography and Digital Art) Persatuan Pelajar
Indonesia Universiti Utara Malaysia yang bekerja sama dengan Biro Informasi dan
Publikasi dan Biro Pendidikan dan Pelatihan. Acara ini diselenggarakan dengan beberapa
tujuan yaitu :
    1. Melatih kreatifitas generasi muda dalam mendesain.
    2. Menggali potensi dan bakat generasi muda dalam desain.
    3. Mengembangkan ide-ide generasi muda yang kreatif dalam menuangkannya
      dalam bentuk desain visual dan grafik spasial yang menarik.
    4. Mendorong generasi muda agar tidak ragu-ragu dan takut untuk memulai
      sebuah karya.


Acara ini bertemakan “Let’s be creative in design” , sebagai ajakan untuk lebih kreatif
dalam mendesain khususnya dalam desain grafik. Adapun laporan kegiatannya adalah
sebagai berikut:
  I. NAMA KEGIATAN
      Nama kegiatan ini ialah Basic Design Graphics Workshop


  II. TEMA KEGIATAN
      Tema kegiatan ini adalah “Let’s be creative in design”


  III. LATAR BELAKANG
      Dunia desain sekarang ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang
      berkecimpung dalam media, cetak maupun elektronik, namun desain visual
      dan grafik spasial sudah menjadi suatu trend tersendiri dalam masyarakat luas.
      Bahkan dikalangan generasi muda khususnya mahasiswa, desain telah
      menjadi suatu hobi. Maka oleh karena itu, sebagai mahasiswa Indonesia yang
      berusaha menjadikan bangsa kita agar setara dengan bangsa-bangsa lainnya,
      kita tidak boleh tertinggal dan menjadi out of date dengan perkembangan
      dunia sekarang ini.


                                           17
IV. TUJUAN
    Acara ini diharapkan dapat menghasilkan output sebagai berikut :
    1. Peserta memiliki pengetahuan tentang teknik mendesain dan komposisi
      warna yang menarik.
    2. Peserta memiliki pengetahuan tentang sistematika dalam membuat desain
      visual dan grafik.
    3. Peserta memiliki dasar-dasar keterampilan dalam membuat atau
      mendesain.
    4. Peserta mampu membagi pengetahuan dan keterampilannya kepada
      teman-temannya yang lain dan mengembangkan atmosfer kreatif dalam
      kecerdasan visual spasial.


V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
  A. WAKTU PELAKSANAAN
    Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 25 Agustus 2009 .
  B. TEMPAT PELAKSANAAN
    Kegiatan ini telah dilaksanakan di Makmal Networking, Fakulti Teknologi
    Maklumat, Universiti Utara Malaysia.


VI. PANITIA PELAKSANA
    Ketua Panitia           : Pipin Ramadhani
    Wakil Ketua            : Daisy Puspita Sari
    Sekretaris             : Putri Berlinda Zair
    Bendahara             : Nur Apriani
    Ex-Officio             : Muhammad Fauzan
    Seksi Logistik dan Konsumsi    : Febrian Amran
    Seksi Humas & Publikasi      : Raden Sephinia Lasmiufianti
                      Qadhli Adrian


VII.  PESERTA
    Seluruh pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia


                                      18
VIII.  PENDANAAN
    Pemasukan :
    19 peserta x RM7            = RM 133


    Pengeluaran :
    DVD-R (RM0,80 x 40 pcs)        = RM 32.00
    Photostat 100 pcs           = RM 5.0
    Plastic DVD 50 pcs           = RM 4.0
    Hadiah peserta             = RM 24.50
    Kantung Hadiah             = RM 7.60
    Sewa mobil               = RM 15.00
    Print sijil (RM1 x 27)         = RM 27.00
    Kertas Sijil              = RM 17.90  +
    Total                  RM 133.00


IX. TENTATIF ACARA
  Waktu          Acara                    P. Jawab
  10.30 - 11.00      Kedatangan dan registrasi          Sie. Acara
  11.00 – 12.30      Pembukaan                  Sie. Acara
              Doa Pembuka
              Pembentangan materi sesi I
  12.30 – 13.30      Pembentangan materi sesi II         Sie. Acara


  13.30 – 14.00      Rehat dan Shalat              Sie. Acara


  14.00 – 16.00      Lanjutan pembentangan materi sesi II    Sie. Acara
  16.00 – selesai     Peserta Bersurai              Sie Acara


X. PELAKSANAAN KEGIATAN
    Secara keseluruhan acara berjalan lumayan lancar, walaupun ada beberapa kendala
    dan masalah yang cukup mengecewakan, namun secara keseluruhan pencapaian yang
    kami dapatkan setidaknya sudah sesuai dengan tujuan dari kegiatan tersebut.
                                           19
   XI. MASALAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI
       Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya publikasi yang menyebabkan
       sedikitnya tanggapan daripada mahasiswa Indonesia. Dalam pelaksanaan acara
       sendiri juga masih banyak kekurangan, seperti kekurang-siapan para panitia yang
       bertugas dan berbagai masalah kecil lainnya, namun masalah-masalah tersebut
       sebagian besar dapat diatasi.


   XII.  INVENTARIS BIRO

                       Alat Tulis
    Nama            Jumlah         Keterangan       PJ
  Crayon Pentel         1 kotak        Tidak lengkap   B. Pendidikan
    Cutter           4 buah           Ada
 Cutter kecil lipat          -          Tidak ada
 Double tape besar
                  1 buah           Ada
    coklat
 Double tape coklat        1 buah          Terpakai
 Double tape putih        2 buah          Terpakai
    Glitter            -           Terpakai
  Gunting kecil           -           Tidak ada
   Isi staples         3 kotak        Tidak lengkap
    Jangka            -
 Kertas laminating        1 pack         Tidak lengkap
Kertas sijil dengan list      1 pack         Tidak lengkap
   Kertas putih         1 pack         Tidak lengkap
  Lem kertas cair          -           Terpakai
 Lem kertas stick         2 buah         Terpakai 1
     Map:
  Warna abu-abu          1 buah
  Warna merah           5 buah
 Warna kuning tua         1 buah
                               Ada
 Warna kuning muda           -
   Warna hijau          15 buah
                 -----------+
                  22 buah
    Punch            1 buah           Ada
   Penggaris           1 buah           Ada
   Penghapus           1 buah           Ada
    Pulpen           68 buah           Ada
  Selotip bening         1 buah         Terpakai
  Selotip merah           -          Tidak ada


                                             20
  Spidol glitter         -          Tidak ada
   Spidol          2 buah          Ada
   Stapler           -          Tidak ada    Dengan demikian, adalah rincian kegiatan yang berhasil kami laksanakan. Sekali lagi
tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada berbagai pihak atas bantuan dan segala bentuk
kerja sama baik moril, materil, tenaga dan sumbangan ide, demi menyukseskan rangkaian
kegiatan kami.
    Walaupun, biro ini baru dibentuk pada periode kepengurusan kali ini, kami mencoba
membuat hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi kami, namun kami merasa harus memohon
maaf karena banyaknya kelalaian dan kekurangan selama periode kepengurusan kami.


Biro Pendidikan dan Pelatihan PPI UUM 2008/2009,
         Chairannissa                Daisy Puspita Sari
    Putri Berlinda Zair      Ayesha Lorenza         Dian Putri Utami
                                            21
LAPORAN BIRO KEROHANIAN
             22
    Biro Kerohanian adalah salah satu biro dalam organisasi PPI (Persatuan Pelajar
Indonesia) UUM yang bertujuan sebagai wadah penyaluran aspirasi dan mengakomodir
minat dan bakat keagamaan anggota-anggota PPI UUM. Biro kerohanian dalam
menjalankan tugasnya mempunyai beberapa kegiatan mendasar.
    Kegiatan mendasar tersebut antara lain:
    1.  Mengadakan kegiatan kerohanian dan bagi memberikan input yang positif
       secara berkala untuk seluruh anggota Persatuan Pelajar Indonesia UUM.
    2.  Mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bersifat religi dan keilmuan kepada
       Pelajar Indonesia UUM.
    3.  Menampung aspirasi dan pendapat dari pelajar Indonesia di UUM dalam hal
       kerohanian dan memberikan respon seputar hal kerohanian.
    Alhamdulillah berbagai kegiatan telah kami lakukan dalam periode kepengurusan
kami. Adapun laporan dari kegiatan-kegiatan tersebut ialah sebagai berikut:


I.  AGENDA RUTIN
   1. MENTORING
    Pengenalan
    Mentoring adalah kegiatan rutin sepekan sekali yang diadakan setiap hari Jum‟at.
    Kegiatan ini terbuka bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi muslim di UUM,
    khususnya anggota PPI UUM.


    1. Visi
       Agar mahasiswa-mahasiswi Indonesia PPI UUM dapat menyeimbangkan
       antara kehidupan akademik (duniawi) dengan sisi spiritual (akhirat) sehingga
       menjadi mahasiswa yang tidak sekedar mahasiswa.


    2. Misi
       a. Membahas, mendiskusikan, dan membuka wacana mahasiswa-mahasiswi
        muslim mengenai Islam.
       b. Mengenal Allah, Rasul, dan ciptaan-Nya.
       c. Saling mengingatkan mengenai amar ma‟ruf dan nahi munkar.

                                           23
Pelaksanaan
    Mentoring adalah grup diskusi keislaman yang sampai saat ini diikuti
kurang-lebih 20 orang. Dipersiapkan seorang mentor yang bertugas sebagai
pemberi input dan narasumber di setiap pertemuan. Kegiatan yang sudah berjalan
sejak awal masa kepengurusan ini, sudah berganti mentor sebanyak dua kali yaitu
Akhmad Farhan (alumni master UUM) dan Fathi Nasrullah (mahasiswa master
UniMAP).
    Berbagai materi juga telah dibahas dalam mentoring ini seperti Akidah,
Fiqih, dan materi-materi pembangunan jiwa lainnya yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari seperti Manajemen Waktu, dll.
    Target peserta kegiatan ini tidak terbatas pada mahasiswa-mahasiswi
semester atas namun juga untuk mahasiswa-mahasiswi semester baru. Namun
karena keterbatasan mentor maka untuk sementara mahasiswa-mahasiswi baru
beum dapat difasilitasi.


Hambatan
1. Kurangnya sambutan dari anggota PPI UUM untuk ikut serta dalam kegiatan
  ini. Sehingga hanya beberapa orang saja yang mengikuti kegiatan ini secara
  rutin.
2. Jauhnya tempat mentor kedua yakni Fathi Nasrullah (UniMAP) sehingga
  ketika cuaca buruk dan beberapa kendala teknis menyebabkan beliau tidak
  dapat hadir dalam kegiatan.
3. Tempat kegiatan mentoring yang terkadang kurang kondusif (ramai) sehingga
  mengganggu proses penerimaan informasi dan diskusi.
4. Kelompok mentoring untuk mahasiswa baru (semester 1 dan 2) belum dapat
  berjalan karena kurangnya mentor dan kurangnya peserta yang berminat.
                                      24
 Saran
 a. Proses promosi dan penyebaran informasi mengenai kegiatan ini dibuat
   dengan lebih menarik dan intensif sehingga akan lebih banyak mahasiswa
   yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini.
 b. Mencari tempat mentoring yang lebih kondusif.


2. TADZKIRAH ON/OFF-LINE
     Taline (Tadzkirah Online) merupakan salah satu program rutin dari Biro
 Kerohanian PPI 2008-2009, yang diterbitkan melalui website PPI UUM setiap
 bulan. Taline adalah kumpulan tulisan-tulisan yang berunsur Islami dan
 disediakan dalam bahasa yang renyah khas remaja agar lebih menarik dan mudah
 untuk dipahami.


 1. Visi
   Berdakwah melalui tulisan.


 2. Misi
   a. Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa muslim PPI UUM dalam
     bidang kepenulisan islami.
   b. Memanfaatkan fasilitas website yang dimiliki PPI UUM sebagai media
     dakwah.
   c. Berbagi ilmu dengan seluruh mahasiswa PPI UUM.
     Adapun beberapa bagian Taline adalah sebagai berikut:
   1. Rasul berkata: mengutip beberapa hadis Rasululullah SAW dan diberikan
     sedikit penjelasan mengenai hadis tersebut
   2. Penaku: artikel Islami
   3. Kamut: kata mutiara, berupa serangkaian kata motivasi ataupun puisi
   4. Q n A: Tanya jawab seputar Islam dan pada beberapa edisi diganti dengan
     humor
   5. Cerita berhikmah: cerita yang dibuat sendiri oleh penulis (mahasiswa
     UUM) ataupun bersumber dari internet.

                                        25
  Pelaksanaan
       Sepanjang masa kepengurusan, Taline telah diterbitkan sebanyak 6 kali
  dimana terdapat 4 edisi online (website PPI UUM: www.ppiuum.uum.edu.my)
  dan 2 offline (berupa selebaran sewaktu orientasi pelajar baru). Waktu upload ke
  dalam website adalah setiap pertengahan bulan. Tulisan hanya akan dibuat ketika
  masa aktif belajar, dengan kata lain selama liburan maka tidak ada penerbitan
  Taline. Penulis Taline adalah anggota biro kerohanian dan terbuka untuk semua
  mahasiswa Indonesia di UUM. Tema yang diangkat adalah bergantung pada
  „event‟ khas setiap bulannya. Berikut perinciannya:


   Edisi         Bulan        Tema
   1           Januari       Ilmu dan Amal
   2           Februari       Cinta
   3           Maret        Rasulullah
   4           Juli         Dunia lain (kampus sebagai dunia
                         baru bagi mahasiswa baru)
   5           Agustus       Ramadhan


  Hambatan
       Selama program ini dijalankan tentunya kami menemukan beberapa hal
  yang menjadi halangan untuk peng-upload-an tulisan, berikut beberapa
  masalahnya:
  Beberapa amanah lain yang harus dipenuhi mahasiswa seperti keperluan kuliah,
  ada banyak tugasan yang harus diselesaikan dan kuis. Dengan demikian terkadang
  penulis tidak dapat mengumpulkan tulisan tepat pada tanggal deadline, namun
  keterlambatan tidak berlarut terlalu lama, penulis hanya diberi waktu 3 hari
  setelah tanggal deadline.
  Selain itu dari segi waktu, apabila musim mid-semester dan ujian semester maka
  penulisan Taline juga ditangguhkan.
  Penyusunan Taline di dalam website PPI UUM kurang sistematis, di setiap
  edisinya tergabung dalam satu folder jadi terlihat kurang rapi.

                                         26
  Masalah terakhir adalah website PPI UUM tidak dapat berfungsi sebagaimana
  mestinya di pertengahan semester ke-2/2009, sehingga Taline yang ke-5 tidak
  dapat diterbitkan.
  Saran
      Dari beberapa masalah yang pernah kami jumpai (di atas) maka dapat
  diambil pelajaran bagi pengurusan seterusnya agar dapat meneruskan salah satu
  program biro kerohanian ini dengan lebih baik. Seperti dari segi waktu, tema, dan
  juga pengaturan di dalam website. Selain itu alangkah lebih baik apabila untuk
  selanjutnya sub bidang Taline ditambah lagi, sehingga input yang didapat lebih
  banyak dan melatih mahasiswa untuk aktif menulis tulisan yang bernuansa Islami.


3. KENCLENG
  Pengenalan
  Kencleng  adalah  program  biro  kerohanian,  merupakan  kegiatan  rutin
  penggalangan dana (infaq) yang bertujuan untuk membantu pihak yang
  memerlukan. Kencleng berbentuk gelas plastik diedarkan di setiap kamar
  mahasiswa Indonesia. Dana kencleng kemudian ditarik dan dikumpulkan dengan
  masa antara satu hingga tiga bulan setelah diedarkan. Dana kencleng yang
  terkumpul kemudian dimasukan ke dalam rekening Bank Islam dengan no
  rekening 02093027396199 untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang
  memerlukan.


  Kendala
  1.   Distribusi yang tidak efisien dan efektif.
  2.   Sistem universitas yang mengharuskan perpindahan kamar setiap semester
      mengakibatkan permasalahan pendataan ulang alamat pelajar.
  3.   Banyaknya pelajar yang tidak menetap di alamat yang sebenarnya
      mengakibatkan banyak kencleng yang tidak terdistribusi.
  4.   Banyaknya pelajar yang tidak berada di tempat ketika pendistribusian atau
      pun pengambilan dana kencleng sehingga banyak kencleng yang tidak
      terkumpul.

                                          27
Saran
1.   Penyediaan sarana transportasi akan membantu kelancaran distribusi
    kencleng.
2.   Kerjasama yang baik antara setiap pelajar Indonesia dapat membantu
    efisiensi dan efektivitas dari pendistribusian kencleng.


Laporan keuangan
(02/02/09)       Deposit awal              : RM 20.00
(02/02/09)       ATM card charge            : RM  8.00 -
                               : RM 12.00
(06/05/09)       Simpanan                : RM 750.00
(07/05/09)       Simpanan                : RM 49.80
            Bagi hasil               : RM  1.25 +
            Total                 : RM 813.05
(31/05/09)       Dana duka cita             : RM 100.00
(31/07/09)       Dana duka cita             : RM 100.00
(16/10/09)       Potongan simpanan           : RM  1.00 -
(16/10/09)       Tutup simpanan akhir periode      : RM 612.05
(17/10/09)       Tambahan simpanan           : RM 32.60
(19/10/09)       Tambahan simpanan           : RM 65.00
(23/10/09)       Tambahan simpanan           : RM 18.95 +
            Total                 : RM 728.60
(02/10/09)       Dana Sumbangan ke Padang        : RM 678.60
(23/10/09)       Dana Sumbangan Sakit          : RM 50.00  -
            Total akhir               RM   0
                                        28
4. OASIS
 Pengenalan
     OASIS merupakan agenda rutin Biro Kerohanian PPI UUM yang
 dilaksanakan setiap bulan. Dalam kegiatan ini kami mengundang seorang ustadz
 atau pembicara yang memang menguasai Islam (mumpuni). Kegiatan ini
 merupakan kegiatan lanjutan dari kepengurusan PPI sebelumnya.


 Pelaksanaan
 Kegiatan ini telah berlangsung sebanyak dua kali.


     Bulan          Pembicara         Tema
     Februari        Ustadz Zaid        Ilmu
     Maret          Akhmad Farhan       Impian, Realita, dan
     (Dalam rangka Maulid               Idealita
     Nabi)
 Kegiatan ini mengambil tempat di Dewan Kuliah Pusat Islam UUM.


 Hambatan
 1. Kurangnya sambutan dari anggota PPI UUM sehingga jumlah peserta yang
   datang sangat sedikit.
 2. Waktu pelaksanaan di malam hari sehingga anggota PPI yang bertempat
   tinggal di DPP laluan C dan D merasa agak kesulitan karena tidak ada lagi bis.
 Saran
 1. Promosi dilakukan dengan lebih gencar sehingga anggota PPI UUM.
 2. Tema dan kemasan acara dibuat dengan lebih menarik.
 3. Sebaiknya transportasi disediakan bagi peserta yang bertempat tinggal di DPP
   laluan C dan D.
                                        29
5. WARUNG MUSLIMAH (WarMus)
    Warung muslimah adalah salah satu kegiatan rutin yang dijalankan oleh Biro
  Kerohanian yang mempunyai tujuan untuk mencari pemasukan dana yang
  nantinya  akan  digunakan  untuk  membiayai  keperluan-keperluan  dalam
  melaksanakan kegiatan-kegiatan dari biro kerohanian.
  1. Visi
    Kemandirian finansial Biro Kerohanian PPI UUM.
  2. Misi
    a. Mendapatkan pemasukan dari hasil penjualan barang-barang keperluan
      muslimah.
    b. Membiayai operasional Biro Kerohanian PPI UUM (agenda rutin)
    c. Mengasah bakat kewirausahaan anggota Biro Kerohanian PPI UUM.


    Warung muslimah menyediakan barang-barang keperluan perempuan,
  khusunya muslimah seperti mukena, baju, kaos kaki dan lain lain. Dimana target
  market kami bukan hanya dari mahasiswi Indonesia sendiri namun juga
  mahasisiwi tempatan (Melayu).
    Sistem yang kami gunakan yaitu sistem bagi hasil. Dimana modal didapatkan
  dari anggota kerohanian, dan sesuai kesepakatan bahwa 30% keuntungan dari
  penjualan akan dimasukkan kedalam kas keuangan biro kerohanian. Barang2 nya
  sendiri kami bawa dari Indonesia pada setiap liburan semester.
  Sistem penjualan kami menggunakan cara door to door ke kamar setiap
  mahasiswi dimasing2 blok dpp.


  Kendala-kendala yang dihadapi :
  Sulitnya mendapatkan modal yang cukup banyak sehingga kami mengalami
  keterbatasan dalam memebeli barang-barang yang akan dijual.
  Tidak adanya sarana atau tempat untuk kami bisa menjual barang-barang
  dagangan karena setelah dirasakan dengan menggunakan sistem door to door ini
  kami cukup mendapat kesulitan untuk melaksanakannya.                                        30
Agenda Besar:
1. Daurah Kuala Nerang
   I.    NAMA KEGIATAN
        “Daurah Kuala Nerang”
   II.    TEMA KEGIATAN
        Tema kegiatan ini adalah “Open your ears, eyes, and feel the sound of
        nature”
   III.   LATAR BELAKANG
        Kegiatan Daurah ke Kuala Nerang ini merupakan salah satu agenda baru
        yang dilaksanakan dilaksanakan di awal semester untuk mempererat tali
        silaturahmi kepada sesama pelajar Indonesia di Universiti Utara Malaysia.
        Kegiatan ini juga merupakan salah satu dari agenda program kerja Biro
        Kerohanian Persatuan Pelajar Indonesia di Universiti Utara Malaysia.
        Selain itu dengan adanya kegiatan Daurah Kuala Nerang ini diharapkan
        dapat memotivasi baik mahasiswa baru maupun lama agar meningkatkan
        sisi spiritualitas dengan lebih mengenal Allah melalui ayat kauniyah-Nya
        (ciptaan-Nya berupa alam semesta).
   IV.    TUJUAN KEGIATAN
        Kegiatan ini bertujuan untuk:
        1.  Melaksanakan program kerja Persatuan Pelajar Indonesia periode
           kepengurusan 2008/2009 Universiti Utara Malaysia.
        2.  Mempererat tali silaturahmi dalam bingkai ukhuwah islamiyyah.
        3.  Memotivasi mahasiswa Indonesia di UUM agar meningkatkan
           keimanan kepada Allah SWT.
        4.  Memotivasi mahasiswa dalam menghadapi Ujian Tengah Semester.
        5.  Memperkenalkan kehidupan masyarakat di Kuala Nerang (Malaysia)
           kepada mahasiswa baru.
   V.    BENTUK KEGIATAN
        Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa:
        Diskusi/ pemberian materi keagamaan
        Outbond Games

                                           31
    Qiyamullail dan doa bersama


VI.   WAKTU dan TEMPAT PELAKSANAAN
    A. Waktu Pelaksanaan
      Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 29-30 Januari 2009
    B. Tempat Pelaksanaan
      Kegiatan ini telah dilaksanakan di Kuala Nerang, Kedah, Malaysia.


VII.  PESERTA
    Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa-mahasiswi baru dan lama Persatuan
    Pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia.


VIII.  PANITIA PELAKSANA
    Terlampir
IX.   TENTATIF ACARA
    Terlampir
X.   PENDANAAN
    Terlampir
XI.   PELAKSANAAN
    Kegiatan ini dilaksanakan pada 29-30 Januari 2009 bertempat di Kuala
    Nerang, Kedah tepatnya di kediaman bapak Neilwan dan Ibu Titi
    (Indonesia) yang berdomisili di Kuala Nerang karena tugas bekerja
    sebagai dokter. Kegiatan ini Alhamdulillah berjalan dengan cukup baik
    dan lancar. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari
    masalah dan kekurangan namun secara keseluruhan Alhamdulillah
    kegiatan ini telah mencapai tujuan dibuatnya kegiatan ini.


XII.  MASALAH YANG DIHADAPI
    a. Tidak adanya pemasukan selain dari iuran peserta. Namun banyaknya
      donatur (salah satunya Bapak Neilwan dan Ibu Titi) sangat membantu
      hal finansial kegiatan ini.

                                        32
        b. Transportasi yang kurang nyaman karena kondisi van yang sudah
          cukup tua.
        c. Waktu pelaksanaan yang hanya satu hari satu malam dirasa kurang
          oleh peserta.
    XIII.  PENUTUP
        Demikianlah laporan ini dibuat untuk memberikan penjelasan terperinci
        berkaitan dengan kegiatan “Daurah Kuala Nerang” Persatuan Pelajar
        Indonesia Universiti Utara Malaysia agar dapat dipergunakan untuk hal-
        hal yang bersifat teknis dan finansial.
        Kepada semua pihak yang terkait, sebelumnya kami ucapkan terima kasih
        atas perhatian dan dukungannya.


LAMPIRAN I
PANITIA PELAKSANA
Ketua Projek      : Juwita Qadarsi             (115371)
Sekretaris       : Luthfita Kartika Sari         (122672)
Bendahara       : Leonis Marchalina           (122705)
ANGGOTA PANITIA


Biro Acara       : Hani Fati Zatalini           (122714)
             Agung Kusuma              (100396)
             Akhmad Farhan             (801949)
Biro Publikasi &
Dokumentasi      : Nurul Hidayah             (125507)
             Maila Fatimah             (123658)
Biro Konsumsi     : Puti Fatma Hanum Melati        (122709)
             Khoiroh Ummatin            (122735)
Biro Transportasi
& Logistik       : Yanuar Todi Baidowi          (122706)

                                         33
LAMPIRAN II
TENTATIF ACARA
Khamis (29 Januari 2009)
04.00 PM          Peserta Berkumpul
04.15 PM - 04.30 PM    Pembukaan dan briefing
04.30 PM – 05.00 PM    Shalat Ashar Berjamaah
05.00 PM – 07.00 PM    Perjalanan ke lokasi kegiatan
07.00 PM – 08.00 PM    MCK, Shalat Maghrib berjamaah
08.00 PM – 08.30 PM    Makan malam
08.30 PM – 09.00 PM    Shalat Isya berjamaah
09.00 PM – 10.30 PM    Diskusi/Materi “Become a Muslim Super Student”
              oleh Akhmad Farhan
10.30 PM – 11.30 PM    Games
11.30 PM – 04.00 AM    Tidur


Jum’at (30 Januari 2009)
04.30 AM – 05.00 AM    Shalat Qiyamullail dan Muhasabah
05.00 AM – 06.00 AM    Tadarus
06.00 AM – 06.30 AM    Shalat Shubuh
06.30 AM – 07.30 AM    MCK
07.30 AM – 08.00 AM    Sarapan
08.00 AM – 01.30 PM    Outbond Games
01.30 PM – 02.00 PM    Shalat Jum‟at (laki-laki)
02.00 PM – 02.30 PM    Makan Siang
02.30 PM – 04.30 PM    Pulang ke UUM
                                   34
LAMPIRAN III
PENDANAAN
 I. Pendapatan
     Iuran Peserta    (33 orang x RM15)          RM 495.00
     Donatur (Bapak Neilwan dan Ibu Titi)           RM 100.00
     Donatur (Hamba Allah)                  RM 100.00
     Total                          RM 695.00
 II. Pengeluaran
     Konsumsi                         RM 250.00
     Hadiah Pemenang                     RM 21.50
     Sewa Van          (2 van x RM150)       RM 300.00
     Bensin                          RM 90.00
     Peralatan Outbond                    RM 33.50
     Total                          RM 695.00
2. Buka Bersama PPI UUM dan PPI se-Malaysia Utara
 I. NAMA KEGIATAN
   “GATHERING ON RAMADHAN” Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara
   Malaysia sesi Juli 2009/2010.


 II. TEMA KEGIATAN
   Tema kegiatan adalah “RAMADHAN CERIA RAMADHAN BERMAKNA”.


 III. LATAR BELAKANG
   Kegiatan Gathering on Ramadhan merupakan salah satu agenda yang
   dilaksanakan di bulan suci Ramadhan untuk mempererat kebersamaan
   mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Malaysia dalam nuansa religi dan
   kekeluargaan di bulan Ramadhan. Kegiatan ini juga merupakan salah satu dari
   agenda program kerja Biro Kerohanian Persatuan Pelajar Indonesia Universiti
   Utara Malaysia. Sekaligus merupakan kelanjutan acara buka bersama ramadhan

                                       35
 tahun lalu di USM. Dengan adanya kegiatan Gathering on Ramadhan ini
 diharapkan dapat mengobati rasa rindu mahasiswa-mahasiswi Indonesia di
 Malaysia akan keluarga dan nuansa bulan Ramadhan di Indonesia dengan berbuka
 puasa bersama-sama dengan teman-teman sebangsa dan setanah air. Selain itu
 acara ini juga dapat digunakan sebagai ajang silaturahim dan mempererat
 hubungan kekeluargaan antara mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ada di
 USM, UUM, UniMAP, dan universitas lain di bagian utara Malaysia.


IV. TUJUAN KEGIATAN
 Kegiatan ini bertujuan untuk:
 1. Melaksanakan  program   kerja  Persatuan  Pelajar  Indonesia  periode
  kepengurusan 2008/2009 Universiti Utara Malaysia.
 2. Mengisi bulan suci Ramadhan dengan kegiatan positif yang dapat memotivasi
  mahasiswa-mahasisiwi Indonesia agar dapat memaksimalkan ibadah di bulan
  suci Ramadhan.
 3. Memotivasi mahasiswa-mahasiswi agar semangat untuk berlomba-lomba
  dalam kebaikan semakin bertambah.
 4. Mempererat hubungan silaturahmi seluruh pelajar Indonesia di Universiti
  Utara Malaysia dan universiti-universiti di wilayah utara Malaysia seperti
  USM, UniMAP, dan Insanniyyah Kedah.


V. BENTUK KEGIATAN
 Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa:
 1. Ceramah dan motivasi dari pembicara
 2. Ice Breaking (games)
 3. Buka puasa bersama
 4. Shalat berjamaah.
                                        36
VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
   A. Waktu Pelaksanaan
     Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2009
    B. Tempat Pelaksanaan
     Kegiatan ini telah dilaksanakan di Dewan Semarak Budi Dewan Penginapan
     Pelajar Tradewinds Universiti Utara Malaysia.


VII.   PESERTA
   Peserta kegiatan adalah mahasiswa Indonesia di Universiti Utara Malaysia
   (UUM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
   dan perwakilan dari KJRI Penang.


VIII.  PANITIA PELAKSANA
     Terlampir
IX.   TENTATIF ACARA
     Terlampir
X.    PENDANAAN
     Terlampir


XI.   PELAKSANAAN KEGIATAN
     Kegiatan Gathering on Ramadhan ini telah dilaksanakan pada tanggal 12
     September 2009 dan kegiatan ini telah dilaksanakan bertempat di Dewan
     Semarak Budi Dewan Penginapan Pelajar Tradewinds, secara keseluruhan
     kegiatan ini telah berlangsung dengan cukup baik dan juga seperti yang telah
     diharapkan. Didalam pelaksanaan kegiatan ini setidaknya sudah sesuai dengan
     tujuan dari kegiatan tersebut walaupun disana-sini masih ada beberapa
     kekurangan dalam melasanakan kegiatan ini, tetapi tentunya kami selaku
     panitia sudah berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin dalam
     menjalankan kegiatan Gathering on Ramadhan ini.
                                         37
XII.     MASALAH YANG DIHADAPI
  Ada beberapa masalah yang kami hadapi dalam menjalankan kegiatan ini adalah :
    1. Biro Logistik tidak bisa mendapatkan peralatan yang diharapkan,   contoh:
     Soundsystem dengan kondisi yng tidak terlalu baik.
    2. Banyak mahasiswa yang terlambat datang sehingga acara mulai terlambat
     selama satu jam.
    3. Konsumsi agak terlihat kacau karena kekurangan panitia dan koordinasi.
     Contohnya sewaktu berbuka puasa masih ada beberapa pelajar yang belum
     mendapatkan makanan berbuka.
    4. Kurangnya koordinasi antar panitia saat pelaksanaan untuk menenangkan
     para pelajar yang tidak teratur dengan baik.
    5. Kurangnya penyediaan toilet yang cukup memadai menyebabkan para pelajar
     lama menunggu untuk menggunakannya.
    6. Penggunaan  letak-tempat  berwudhlu  untuk  jama‟ah  lelaki  maupun
     perempuan kurang efisien.


XIII.   PENUTUP
       Demikianlah laporan ini dibuat untuk memberikan penjelasan terperinci
  berkaitan dengan kegiatan “Gathering on Ramadhan” Persatuan Pelajar Indonesia
  Universiti Utara Malaysia agar dapat dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat
  teknis dan finansial.


  Kepada semua pihak yang terkait, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas
  perhatian dan dukungannya.
                                          38
LAMPIRAN I
PANITIA PELAKSANA
   Ex-officio     : Yanuar Todi Baidowi
   Ketua Projek    : Hani Fati Zatalini
   Sekretaris     : Sri Wahyuni
   Bendahara      : Putifatma Hanum Melati
   ANGGOTA PANITIA
  Biro Acara      :Yulizar Widiatama
             Yanuar Todi Baidowi
             Juwita Qadarsi
             Audi Tatia Sudhana
             Fathania Queen Genisa
   Biro Dokumentasi  : Nurul Hidayah
             Putri Chandra Kartika
             Debi Septiani
   Biro Konsumsi    : Lidya Olivia
             Indreswari Setyarini
             Nur Aslamiah Supli
             Judistira Srimariastuty Arsyad
   Biro Transportasi  : Eksa Fattah
             Hanry Syahputra H.
             Shaula Decesia
   Biro Logistik    : Andri Jutawan
             Luthfita Kartika Sari
                              39
LAMPIRAN II
TENTATIVE ACARA


Berikut ialah tentative acara yang berlangsung pada 12 September 2009.
06.30 pm – 06.35 pm Pembukaan
06.35 pm – 06.40 pm Kata Sambutan Ketua Projek
06.40 pm – 06.45 pm Kata Sambutan Ketua PPI UUM
06.55 pm – 07.05 pm Pembacaan Ayat Suci Al-Qur‟an
07.05 pm – 07.15 pm Dzikir Asmaul Husna
07.15 pm – 07.30 pm Games
07.30 pm – 07.40 pm Berbuka Puasa
07.40 pm – 07.45 pm Persiapan Shalat
07.45 pm – 08.05 pm Shalat Maghrib Berjama‟ah
08.05 pm – 08.30 pm Makan Malam dan Persembahan Nasyid
08.30 pm – 09.00 pm Arahan dari KJRI
09.00 pm – 09.45 pm Ceramah agama
09.45 pm – 10.00 pm Penutup dan foto bersama


LAMPIRAN III
PENDANAAN
Anggaran Pendapatan
    Peserta, RM5/ orang
    115 orang @ RM5                          RM 575.00
    Sumbangan dari KJRI                        RM 350.00
    Kerohanian                            RM 156.00
    Donatur                              RM 119.10


    Total                               RM1,200.10


    Anggaran Perbelanjaan
    1. Konsumsi
     1.1.Makan Besar (180 orang @ RM4)               RM 720.00
     1.2.Air mineral                        RM  90.00
     1.3.Kolak                           RM  60.50
   2. Transportasi
     2.1.Sewa mobil dan minyak                   RM  95.00


   3. Sekretariat
     3.1.Fotokopi asmaul husna                   RM  12.60
     3.2.Print name tag dan tali                  RM  9.90
     3.3.Fax, fotokopi dan print (proposal dan surat-surat)     RM  63.30


   4. Penceramah                           RM  50.00


   5. Logistik
     5.1.Souvenir penceramah                    RM  23.00
     5.2. Hadiah                          RM  20.20
     5.3. Dekorasi                         RM  55.60
                             Total     RM 1,200.10
   Keterangan:
   Peserta yang membayar iuran adalah yang berasal dari UUM saja, selebihnya
   tamu undangan (universitas lain) tidak dipungut bayaran.


3. Penggalangan Dana Padang
  Pengenalan
    Penggalangan dana ini dibuat dalam rangka membantu saudara-saudara setanah
  air di Sumatra Bara yang mengalami musibah gempa bumi (7.6 SR) yang
  mengakibatkan kerugian materiil dan juga korban jiwa. Penggalangan dana dilakukan
  dengan cara door to door dan juga penjualan pin.
   Pengeluaran
   Pembuatan Pin (100 buah)                      RM 270.00
   Pemasukan
   1. Sumbangan “Membalut Sintok dengan Batik”(2 Oktober 2009) RM 378.90
   2. Dana Kencleng                          RM 678.60
   3. Penjualan Pin Padang Hingga (25 Oktober 2009)          RM 213.00 +
                                    RM 1000.50
  Nb: Penjualan Pin masih berlangsung hingga semua pin terjual habis


                                           41
LAPORAN KEUANGAN BIRO KEROHANIAN PPI-UUM 2008-2009


Tanggal   Pemasukan Pengeluaran    Balance    Keterangan
12/29/2008  50.00            50      Donasi
12/29/2008        24       26      Beban kencleng
6/1/2009         6.8      19.2     Beban printing
1/15/2009  63.00            82.2     warung muslimah
1/16/2009  11.20            93.4     warung muslimah
2/3/2009   19.60            113      warung muslimah
2/27/2009         28.6      84.4     Beban oasis
3/2/2009   50.00            134.4     Donasi
4/3/2009         12.9      121.5     Beban mentoring
4/30/2009         19.9      101.6     Souvenir
7/22/2009         10       91.6     Beban mentoring
8/12/2009         9.5      82.1     Beban mentoring
8/14/2009         11       71.1     Beban mentoring
8/14/2009  100.00           171.1     Donasi
8/21/2009         49.5      121.6     Souvenir
8/24/2009         25       96.6     Beban kencleng
                            Pengembalian    sisa
8/26/2009  25.00            121.6     belanja
9/10/2009  156.00           277.6     warung muslimah
                            Alokasi acara “Gathering
9/12/2009         156      121.6     on Ramadhan”
TOTAL    RM474.8   RM353.2    RM 121.6


 Jadi, sisa dana kas Biro Kerohanian PPI UUM sebesar RM 121.60.
                                         42
  INVENTARIS BIRO KEROHANIAN PPI UUM


  No   Nama Barang                   Jumlah
  1   Buku Islami (Hibah). Inventaris Mentoring    8
  2   Gelas                      8
  3   White Board Portable              1
  4   Bolpen                     2
  5   Spidol                     2
  6   Double Tape                   1
  7   Tali                      2 gulung
  8   Mangkok Sterofoam                1 bungkus
  9   Baju Batik                   3 helai
    Akhir kata, kami ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang
telah membantu kami sehingga kegiatan Biro Kerohanian sepanjang kepengurusan kami
dapat berjalan dengan lancar. Terimakasih kami yang tidak terhingga kepada Penasehat
PPI UUM, para pengurus dan seluruh Keluarga Besar PPI UUM atas dukungan, bantuan
dan dorongan semangatnya.
 Luthfita Kartika Sari      Hani Fati Zatalani    Putifatma Hanum Melati
          Nurul Hidayah         Juwita Qadarsi RPV
                                         43
LAPORAN BIRO SENI DAN
   BUDAYA
            44
Alhamdulillah atas berkat Allah SWT, kegiatan-kegiatan yang dijalankan Biro Seni dan
Budaya PPI UUM dapat terselenggara dengan baik. Hal ini tak luput dari bantuan semua
pihak, para penasehat PPI UUM, pelajar-pelajar Phd, Master, dan Degree yang dengan
komitmen dan usahanya yg sungguh-sungguh dalam membantu terlaksananya kegiatan-
kegiatan di biro ini dan ikut menyalurkan serta mengembangkan bakat-bakat seni dan
budaya para anggota PPI UUM secara keseluruhan.


    Adapun kegiatan mendasar yang telah dijalankan iaitu:
1.   Membuka peluang bagi setiap anggota PPI UUM untuk menyalurkan dan
    mengembangkan bakat seni dan budayanya.
2.   Mendukung perkembangan seni dan budaya para anggota PPI UUM.
3.   Mengikutsertakan tim tari PPI UUM dalam acara dan kompetisi tari yg diadakan di
    Universiti Utara Malaysia
4.   Berusaha mengakomodir keperluan dan peralatan seni dan budaya yang
    diperlukan UKM yang bertanggung jawab kepada biro seni dan budaya PPI UUM.


    Berbagai cara dan usaha telah kami upayakan agar seluruh anggota PPI UUM dapat
menyalurkan dan mengembangkan bakat dan kemampuan mereka dalam bidang seni dan
budaya. Berbagai kegiatan seni dan budaya telah kami laksanakan dan kami sertai selama
periode pengurusan 2008/2009 ini. Adapun kegiatannya adalah:


1.   Menyelenggarakan kegiatan Indonesia Sport and Art Festival (PORSENI)
    Indonesia Sport and Art Festival atau lebih dikenal dengan nama PORSENI
    merupakan suatu wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat,
    kemampuan , serta kreatifitas pelajar-pelajar UUM dan pelajar-pelajar PPI cabang
    lainnya di Malaysia dalam bidang olahraga dan seni. Kegiatan ini dimotori oleh
    Biro Olahraga dan Biro Seni dan Budaya PPI UUM. Kenali Negerimu, Cintai
    Negerimu, merupakan tema yang diangkat dalam PORSENI tahun ini. Kegiatan–
    kegiatan yang diadakan meliputi pertandingan sepak bola, basket, tari, dan band.
    Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2009 dan telah diikuti oleh
    empat (4) universiti, UKM, USM, UTM, dan UUM selaku tuan rumah.
                                           45
2.  Ikut serta dalam acara kebudayaan yg diadakan di Universiti Utara Malaysia
     Acara   : Unitary Cultural Festival „09
     Tanggal  : 16-19 Maret 2009
     Tempat   : Laman Siswa, Pusat Kegiatan Pelajar (PKP)
     Dalam pameran ini, PPI UUM memperkenalkan pakaian-pakaian tradisional
     dari Indonesia dan juga memberikan brosur serta buku-buku tentang tempat-
     tempat pariwisata di Indonesia


     Acara   : Fashion Show, Unitary Cultural Festival 2009
     Tanggal  : 18 Maret 2009
     Tempat   : Dewan Budi Siswa, Pusat Kegiatan Pelajar (PKP)
     Dalam acara ini PPI UUM mengirimkan dua (2) wakilnya, Desfi Widiastuti dan
     Hari Fitrian. Disini, Desfi mengenakan baju kebaya dan berhasil mendapatkan
     juara ke-3, sedangkan Hari mengenakan baju adat Jawa dan berhasil
     mendapatkan juara ke-2.


3.  Mengikutsertakan Tim Tari PPI UUM kebeberapa acara dan perlombaan
   yang diadakan oleh PPI UUM, MPP dan DPP seperti:
     Acara   : Dance Competition, Unitary Cultural Festival 2009
     Tanggal  : 17 Maret 2009
     Tempat   : Dewan Budi Siswa, Pusat Kegiatan Pelajar (PKP)
     Acara ini diadakan oleh Majelis Perwakilan Pelajar (MPP) UUM. Disini PPI
     UUM mengirimkan Tim Tari Kipah Sikarang dalam pertandingan tari antar
     pelajar UUM. Tim Tari Kipah Sikarang berhasil mendapatkan peringkat ke 2
     dalam pertandingan ini.


     Acara   : Penutupan, Unitary Cultural Festival 2009
     Tanggal  : 21 Maret 2009
     Tempat   : EDC UUM
     Dalam acara penutupan ini, Tim Tari Saman PPI UUM diundang untuk mengisi
     acara sekaligus memperkenalkan tarian asal Indonesia.
                                         46
    Acara   : Dance Competition, PORSENI 2009
    Tanggal  : 9 Oktober 2009
    Tempat  : DKG 5/1
    Tim Tari PPI UUM mengirimkan dua (2) tim tari dalam kompetisi ini, Tim Tari
    Saman dan Tim Tari Kipah Sikarang. Tim Tari Saman berhasil mendapatkan
    juara pertama, sedangkan Tim Tari Kipah Sikarang berhasil mendapatkan juara
    ketiga.


    Acara   : Penutupan PORSENI 2009
    Tanggal  : 10 Oktober 2009
    Tempat  : DKG 5/1
    Tim Tari Saman PPI UUM selaku juara pertama diundang untuk mengisi acara
    penutupun PORSENI 2009.


    Acara   : International Multi Cultural Night, “Culture Fever”
    Tanggal  : 13 Oktober 2009
    Tempat  : Hall DPP Tradewinds
    Acara yang diadakan oleh DPP Tradewinds ini mengundang Tim Tari Saman
    PPI UUM untuk mengisi acara sekaligus mengenalkan tarian asal Indonesia.


4. Data Inventaris Biro
  Kostum Tari
               Kostum tari
            Kostum tari Dembas
 Nama         Jumlah      Keterangan           PJ
Rok merah       9 helai       Ada
 Keranjang       9 buah        Ada
Kain kepala      8 buah        Ada
      Kostum tari Saman *PENDING*
 Nama         Jumlah      Keterangan

 Sampin:
Warna Merah        4 helai
                         Tidak ada
Warna hijau        4 helai
 Warna pink        4 helai

Kain kepala        10 helai         Ada
  Tali           1                                         47
                  Dekorasi
    Nama       Jumlah       Keterangan      PJ
 Bunga mawar     1 plastik besar  Sebahagian rusak  B.Seni&Budaya
    Kawat       3 gulung
 kertas hias putih    2 gulung
Kertas hias merah     1 lembar
  Kertas lipat     1 plastik    Sebahagian rusak
   Kuas cat       1 buah
  Lem sepatu       1botol       terpakai
 Paku payung      3 kotak kecil       Ada
   Pita merah      2 gulung       Terpakai
   Pita putih     4 gulung       terpakai
    Peniti      1 plastik
  Paku beton     2 plastik kecil      Ada
  Paku kertas      1 plastik
   Tali nilon     1 gulung        Ada
   Tali putih      1 buah
                         Ada
Tali Tambang kecil     4 buah
                      Sudah terpakai
 Kain backstage      1 buah
                      (ada tempelan)
  Banner PPI       2 buah         Ada
 Kain dekorasi
 (kuning, ungu,     1 plastik       Ada
   hitam)   Biro Seni dan Budaya PPI UUM 2008/2009, Dwinta Marthasari    Fiescarini Hasky    Iffa Aisya Umaya
  Detty Nurfadillah    Diani Paramitha    Raden Siti Sephienia L.
                                      48
LAPORAN BIRO OLAHRAGA
            49
      Biro olahraga PPI UUM kepengurusan kali ini telah berusaha dan mengupayakan
semaksimal dan sebaik mungkin menjalankan tugasnya selama satu tahun kepengurusan dengan
menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan yang terangkum dalam satu tahun kepengurusan PPI
UUM 2008/2009.


I.     Kegiatan Mendasar
      Adapun kegiatan mendasar Biro Olahraga ialah:
1.     Membuka peluang bagi setiap anggota PPI UUM untuk mengembangkan bakat olahraganya.
2.     Membentuk beberapa tim manajemen bagi beberapa cabang olahraga yang cukup populer
      dan banyak diminati oleh anggota PPI UUM dan membuat jadwal latihan rutin.
3.     Ikut serta dalam beberapa kejuaraan yang diadakan di dalam kampus dan diluar kampus
      UUM.
4.     Berusaha mengakomodir keperluan dan peralatan olahraga yang diperlukan tim-tim olahraga
      PPI UUM.


II.    KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
      Berbagai cara telah kami usahakan dan upayakan untuk menyalurkan bakat dan
   kemampuan para anggota dalam bidang olahraga. Berbagai kegiatan olahraga telah kami
   laksanakan selama periode kepengurusan 2008/2009 ini. Berbagai kegiatan yang kami
   laksanakan seperti:


   1.  Pergantian Kepengurusan Manajemen Tim Sepakbola dan Tim
      Basket PPI UUM.
          Pergantian Kepengurusan Manajemen Tim Sepakbola dan Tim Basket PPI UUM
      merupakan rutinitas tiap tahunnya. Setelah dilakukan Rapat Pergantian Kepengurusan
      Manajemen Tim Sepakbola dan TIM Basket PPI UUM, maka ditunjuk dan ditetapkan:
      1. Saudara Muhammad Rajab Indra Hakim Hasibuan sebagai Manajer tim sekaligus
        pelatih sepakbola.
      2. Saudara Alditya Aris Rinandy sebagai manajer tim basket.
      3. Saudara Denny Hermawan sebagai kepala pelatih tim basket.


    2. Mengikutsertakan Tim Basket PPI UUM dalam UUM Basketball Turnamen 3
      Diawal kepengurusan biro olahraga PPI UUM, tim bola basket PPI UUM mengikuti
    turnamen UUM Basketball 3. Turnamen ini berlangsung pada tanggal 8, 9, 10 Januari 2009 di
    lapangan basket pusat sukan UUM. Program ini bertujuan menyalurkan hobi dan minat
    terhadap permainan basket di lingkungan UUM. Alhamdulillah jalannya kegiatan turnamen ini
    berjalan lancar dan baik.


                                                50
3. Mengikutsertakan Tim Sepak Bola PPI UUM Pada Kompetisi Garuda Cup Pada 28,
  29, 30 Januari 2009
I. Pendahuluan
  Biro olahraga PPI UUM mengirim Tim Sepakbola PPI UUM pada kompetisi Garuda Cup
  yang dilaksanakan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kegiatan yang berlangsung
  di lapangan sepak bola komplek UKM ini diikuti oleh 13 tim yang terdiri dari beberapa
  universiti di malaysia. Pada kompetisi kali ini, dengan menggunakan sistem kompetisi liga.
  tim PPI UUM menurunkan 1 tim, tim PPI UUM kalah pada perempat final. Walaupun
  belum mendapatkan juara, akan tetapi ini merupakan salah satu prestasi yang cukup
  membanggakan bagi kita semua.


II. Laporan keuangan


                                 RM      RM
    Pemasukan
    Kas PPI UUM                        350
    Sumbangan dari HEP (berupa bis)              1600
    Total Pemasukan                            1950


    Pengeluaran
    Pendaftaran peserta                    350
    Biaya bis                         1600
    Total Pengeluaran                           1950


    SISA                                  0
4. Mengikutsertakan Kompetisi Basket 3 on 3 UUM tanggal 6 Februari 2009
  Kompetisi yang dilaksanakan di lapangan basket komplek sukan ini berlangsung pada hari
  Jum‟at 6 februuari 2009. Pada kompetisi basket kali ini tim basket PPI UUM menurunkan
  4 tim, akan tetapi semua tim basket PPI UUM harus kandas di fase penyisihan.
                                             51
5.  Mengadakan Pertandingan Persahabatan antara Tim Basket PPI UUM dengan tim
   basket USM di USM pulau pinang
   Pertandingan persahabatan ini dilaksanakan di USM pulau pinang pada tanggal 14 agustus
   2009. Pertandingan yang dijalankan untuk menjalin silaturahmi antara Tim basket UUM
   dan USM ini berhasil dimenangkan oleh tim UUM.


6. Mengikutsertakan Tim Sepakbola PPI UUM Pada PPI USM CUP 2008 pada 15 dan
   16 Agustus 2009
   I.  Pendahuluan
     Biro olahraga PPI UUM mengirim dua tim sepakbola PPI UUM 1 dan PPI UUM 2
     untuk mengikuti kompetisi sepakbola yang dilaksanakan di USM. Dengan mengikuti
     kompetisi ini diharapkan bakat dan potensi keolahragaan yang ada, khususnya di
     bidang olahraga sepakbola bisa teruji, sehingga prestasi terbaik bisa diraih pada
     kompetisi ini dan juga sebagai sarana untuk bisa saling mengeratkan rasa
     persaudaraan dan silaturahmi sesama mahasiswa Indonesia di PPI cabang lainnya di
     Malaysia.


   Alhamdulillah pada kompetisi sepakbola PPI USM CUP 4 yang diikuti oleh 7 tim. Tim
   sepakbola PPI UUM 2 meraih juara ketiga setelah mengalahkan tim PPI USM 1 di
   perebutan juara ketiga, ini merupakan prestasi yang berhasil diraih oleh tim sepakbola PPI
   UUM dan merupakan prestasi yang membanggakan buat kita semua.


   II. Laporan Keuangan
                                  RM      RM
   Pemasukan
   Sumbangan HEP (berupa bis)                  1600
   Kas PPI UUM                         300
   Total Pemasukan                              1900
   Pengeluaran
   Biaya Pendaftaran                      300
   Biaya bis                          1600
   Total Pengeluaran                             1900

   SISA                                    0
                                              52
  7.  Menyelenggarakan kegiatan Indonesia Sport and Art Festival (PORSENI)
    Indonesia Sport and Art Festival atau lebih dikenal dengan nama PORSENI
    merupakan suatu wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat,
    kemampuan , serta kreatifitas pelajar-pelajar UUM dan pelajar-pelajar PPI cabang
    lainnya di Malaysia dalam bidang olahraga dan seni. Kegiatan ini dimotori oleh
    Biro Olahraga dan Biro Seni dan Budaya PPI UUM. Kenali Negerimu, Cintai
    Negerimu, merupakan tema yang diangkat dalam PORSENI tahun ini. Kegiatan–
    kegiatan yang diadakan meliputi pertandingan sepak bola, basket, tari, dan band.
    Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2009 dan telah diikuti oleh
    empat (4) universiti, UKM, USM, UTM, dan UUM selaku tuan rumah.


  Alhamdulillah dalam periode kepengurusan kami prestasi olahraga telah PPI UUM raih,
  diantaranya yaitu:
      1. Menjadi Juara 3 kompetisi sepakbola PPI – USM CUP di USM, Penang pada 15 –
        16 Agustus 2009.


Laporan Pengeluaran Biro Olahraga PPI UUM 2007/2008


                                      RM
1. Mengikutsertakan kompetisi sepakbola “Garuda cup 2009”         1950
2. Mengikutsertakan kompetisi sepakbola “PPI USM cup 2009”         1900
Total Pengeluaran Biro Olahraga PPI UUM Periode 2007/2008         3850


Laporan Inventaris Biro
                       Olahraga
    Nama           Jumlah        Keterangan       PJ
     Bola           4 buah        Tidak ada     B. Olahraga
Jersey Tim Sepakbola        17 set
    Pluitan          1 buah          Ada
     Piala           1 Set          Ada
    Medali           1 Set          Ada
 Bordir Lambang PPI        120 buah         Ada
                                             53
    Berbagai masalah kami hadapi seperti susahnya mencari lapangan yang boleh kami
gunakan dan sebagainya. Namun dengan adanya bantuan dari banyak pihak, masalah ini tidaklah
menjadi hambatan yang berarti.
    Kami ingin berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami; Konsulat
Jendral Republik Indonesia, Penang; Para Penasehat PPI UUM, Senior-senior kami baik yang
Postgraduate maupun Undergraduate, Tim Manajemen Sepakbola dan Basket PPI UUM, dan juga
tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh anggota PPI UUM. Semoga PPI UUM akan
lebih banyak lagi mengukir prestasi olahraga yang membanggakan. Terimakasih kami ucapkan
kepada semua anggota PPI UUM.
                 Sintok, 27 Oktober 2009
              Biro Olahraga PPI UUM 2007/2008,
     Rizky Pratama                   Alditya Aris Rinandy
     Alfa Fawzan                   Kanya Nadra Andhina
                                            54
LAPORAN BIRO INFORMASI
  DAN PUBLIKASI
             55
Kegiatan yang dijalankan oleh Biro Informasi dan Publikasi PPI UUM berjalan dengan
lancar. Walau terdapat beberapa masalah pada pelaksanaannya, berkat bantuan semua
pihak yang membantu biro kami untuk memberikan komitmennya bagi perkembangan
informasi dan publikasi PPI UUM yang lebih baik lagi


PROGRAM KERJA
Program Kerja yang diamanahkan kepada biro Informasi dan Publiksai PPI UUM
2008/2009 adalah berikut:


1.  Website PPI UUM.
   Tahun 2009 website PPI UUM (www.ppi.uum.edu.my) telah di upgrade dari segi
   tampilan hingga keamanannya, setelah berjalan selama kurang lebih 1 tahun tidak
   kurang lebih 200 orang telah terdaftar.


2.  Account Yahoo messenger PPI UUM
   Untuk mempermudah penyebaran informasi ke seluruh anggota PPI UUM, biro
   infomasi dan publikasi membuat account yahoo messenger (students_ppiuum), hingga
   saat ini sudah terdaftar 293 orang .


3. Mendata, mengurus, dan menangani pengumpulan segala bentuk inventaris yang
   dimiliki oleh PPI-UUM.


4. Membuat database mahasiswa Indonesia di UUM.


5. Mendata, mengurus, dan menangani pengumpulan segala bentuk dokumentasi dari
   setiap kegiatan dan acara yang dilakukan dan diikuti oleh PPI-UUM.


6. Ikut mensukseskan penyelenggaraan pemilu legsilatif dan presiden RI 2009, dengan
   cara membagikan kertas pemilu kesetiap pemilih.


7. Menyebarkan informasi-informasi dan undangan seputar kegiatan-kegiatan baik
   didalam atau diluar UUM yang bersangkutan dengan anggota PPI UUM.
                                         56
8. Melaksanakan inisiatif “Membalut Sintok dalam Batik” dengan UKM BEJANA dan
  UKM PANDA, dimana pelajar Indonesia berkumpul memakai batik dan berjalan
  sekitar UUM. UKM BEJANA menyediakan artikel tentang Batik yang dibagikan
  kepada mahasiswa-mahasiswi UUM terutama kepada pelajar Internasiional. UKM
  PANDA mengabadikannya melalui foto-foto bersama para peserta kegiatan. Pada saat
  itu juga derma gempa bumi Padang diminta kepada para peserta kegiatan.
HAMBATAN
  Pembinaan website masih dilakukan sampai saat ini. Ada juga hal-hal yang menjadi
  penghambat dalam kelancaran pembinaannya. Salah satunya adalah di hacknya
  website PPI UUM dan di batasinya akses admin oleh pihak server UUM. Kami
  berharap website ini bisa dipakai dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang sengaja
  ataupun tidak sengaja merusak, menghilangkan, menghapus ataupun tidak bekerja
  sama dengan adanya website ini.
  Milis PPI UUM sedang tidak bisa diurus karena tidak adanya akses admin, lebih
  tepatnya password yang tidak sesuai dengan user name pengurus.
  Alhamdulillah kegiatan-kegiatan diatas sudah dilaksanakan oleh biro ini walaupun
  terdapat  beberapa  kendala  dalam  menjalankannya.Akhir   kata,  kami  ingin
  mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak membantu
  biro ini dalam menjalankan tugasnya.


DATA INVENTARIS BIRO
Nama Barang                        Kuantiti
1. Kain Putih panjang                    1 buah
2. Tali rafia warna biru                  1 gulung
3. Kantong plastik warna kuning           1 bungkus (sudah tinggal sedikit)
4. Kantong plastik warna merah               1 bungkus
5. Kantong plastik warna biru                2 bungkus
6. Tali rafia warna hijau                  1 gulung
7. Benang wall warna merah                 1 gulung (kecil)
8. Click ball pen                      1 kotak / 1 pak isinya 50 buah
9. Punch besar warna abu-abu                1 buah
10. Double tape warna putih                 2 buah (1 masih segel)
11. Double sided foam tape warna kuning (ukuran sedang) 2 buah (1 masih segel)
12. Double sided foam tape warna kuning (ukuran besar) 1 buah
13. Selotip                         1 buah (masih segel)
14. Tali plastik (btknya mirip tali tambang) warna hitam 1 ikat
15. Tali plastik (btknya mirip tali tambang) wrn hitam+merah    1 ikat
16.Tali (bahannya dari kain) warna putih              1 ikat
17. White board marker                       4 buah (2 biru, 2


                                            57
hitam)
18. Lem stick                  2 buah
19. Paku                     2 bungkus
20. Cutter                    4 buah
21. Paku payung                 3 bungkus atau 3 kotak
22. Isi stapler                 3 bungkus
23. Click ball point               18 buah
24. Penghapus                  2 buah
25. Penggaris                  2 buah
26. Banner PPI UUM                4 buah
27. Berkas                    1 map kertas warna coklat
28. Kertas laminating              1 kotak
Sintok, 27 Oktober 2009
Biro Informasi dan Publikasi PPI UUM 2008/2009
  Fazlan Caesariki   Muhammad Fauzan     Ulka Chandini Pendit
   Irvan Putra       Farisa Novia     Adelia Ayuningrum
      Muhammad Nanda Rimansyah        Hari Fitrian
                                       58
  LAPORAN
BIRO KEUSAHAWANAN
          59
Alhamdulillah dengan izin Allah, kegiatan yang dijalankan oleh Biro Keusahawanan PPI
UUM berjalan dengan lancar walau terdapat beberapa masalah pada pelaksanaannya.
    Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari biro ini. Kegiatan
tersebut antara lain:
  1. Membuka kedai makanan “Waroeng PPI” dengan maksud memberi pengembangan jiwa
    keusahawanan secara umumnya, memberikan kesempatan kepada pelajar-pelajar untuk
    bekerja separuh waktu untuk menambah tabungan secara khususnya dan juga sebagai salah
    satu sumber pemasukan keuangan PPI UUM.
  2. Pembuatan jaket dengan tujuan menyokong kegiatan-kegiatan pelajar Indonesia yang
    bersifat majoriti dan pembuatan baju UKM PANDA ( Photography and Digital Art ) untuk
    meningkatkan rasa kebersamaan dalam UKM itu sendiri.
  3. Ikut serta dalam kegiatan yang diadakan PPI UUM atau pun UUM sendiri khususnya
    dalam bidang keusahawanan.
  4. Membuat dan menjual stiker PPI UUM
  5. Membantu penjualan mukena dengan mengambil keuntungan 5 persen dari keuntungan
    pemodal.


    Berbagai kegiatan telah kami adakan ialah sebagai berikut:


  2. Membuka “Waroeng PPI” pada 8 – 19 Mei 2009.
    Adapun laporan dari Waroeng PPI ialah sebagai berikut:


    I.   NAMA KEGIATAN
        “ Waroeng PPI “ Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia
        Sesi 2009-2010.


    II.   TEMA KEGIATAN
        Tema kegiatan   adalah “Membangun Jiwa dan Kepribadian dalam
        Keusahawanan”.


    III.  LATAR BELAKANG
        Berlatar keinginan untuk menjadi wadah bagi pelajar-pelajar Indonesia
        dalam bidang keusahawan khususnya yang bersifat gerai makanan. Dan
        mengenalkan makanan khas Indonesia kepada seluruh mahasiswa di
        Universiti Utara Malaysia.


                                             60
IV.   TUJUAN KEGIATAN
     Kegiatan ini bertujuan untuk:


   1) Membuka kedai makanan dengan maksud memberi pengembangan jiwa
     keusahawanan secara umumnya dan juga memberi kesempatan kepada
     pelajar-pelajar untuk bekerja separuh waktu untuk menambah tabungan
     secara khususnya.
   2) Memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada pelajar UUM melalui
     produk-produk makanan khas Indonesia.
   3) Sebagai sarana untuk belajar, melatih minat, kreatifitas dan kemandirian
     anak PPI dalam bidang keusahawanan.
   4) Menambah uang tabungan bagi masing-masing pelajar yang ikut bekerja
     paruh waktu di kedai ini.
   5) Menambah pemasukan keuangan kas PPI UUM.
V.   WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
   A. Waktu Pelaksanaan
     Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 8 – 19 Mei 2009, pukul 7.00pm-
     12.00pm.
   B. Tempat Pelaksanaan
     Kegiatan ini telah dilaksanakan di pelataran parkir Maybank.


VI.   PELAKSANA
     Pelaksana kegiatan adalah Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara
     Malaysia Sesi Juli 2009/2010.


VII.   PESERTA
     Peserta kegiatan adalah dibuka untuk umum.


VIII. PENDANAAN
     TERLAMPIR.                                       61
 IX.   PELAKSANAAN KEGIATAN
     Secara keseluruhan, kegiatan berjalan seperti yang diharapkan dan lancar.
     Dalam pelaksanaan kegiatan, kami tidak menghadapi masalah yang cukup
     besar.


 X.   MASALAH YANG DIHADAPI
     Ada beberapa masalah kecil yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber
     tenaga dan juga transportasi. Tetapi masalah-masalah tersebut masih dapat
     kami tanggulangi dengan baik.


 XIV. PENUTUP
     Demikianlah laporan ini kami buat untuk memberikan penjelasan terperinci
     berkaitan dengan kegiatan “Waroeng PPI” Persatuan Pelajar Indonesia
     Universiti Utara Malaysia.Kami memohon maaf atas segala keterbatasan
     selama   kegiatan  dilaksanakan   hingga     pembuatan  laporan
     pertanggungjawaban ini dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
     besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelenggarakan
     kegiatan ini.


     Laporan Keuntungan Bersih Waroeng PPI

                             RM     RM

Pemasukan

Modal                           200

Total Hasil Penjualan 8 -19 Mei 2009           674Total pemasukan                            874Pengeluaran

Pembelanjaan 10.5.2009 (Belanja I)            73.47

Pembelanjaan 11.5.2009 (Belanja II)            92.34

Pembelanjaan 12.5.2009 (Belanja III)           42.49


                                        62
   Pembelanjaan 13.5.2009 (Belanja IV+V)           78.9

   Pembelanjaan 17.5.2009 (Belanja VI)            53.69

   Pembelanjaan 18.5.2009 (Belanja VII + Transportasi)    80.5

   Gaji pegawai                        108

   Total Pengeluaran                         629.35   SISA                                244.65


      Jenis masakan yang dijual
No. Jenis Makanan        Harga    No. Jenis Minuman      Harga
1   Batagor         RM3.00    1  Kopi          RM1.50
2   Burger daging      RM3.00    2  Fanta susu       RM1.50
3   Burger ayam       RM3.00    3  Cola susu        RM1.50
4   Mie goreng        RM2.50    4  Sprite         RM1.50
5   Mie Rebus        RM2.50    5  Apel susu        RM1.50
6   Mie goreng komplit    RM3.50    6  Es kopi         RM1.50
7   Mie rebus komplit    RM3.50    7  Sprite susu       RM1.50
  3. Pembuatan jaket PPI UUM dan baju PANDA ( Photography and Digital Art )
    Membuat jacket dengan tujuan menyokong kegiatan-kegiatan pelajar Indonesia
    yang bersifat majoriti dan pembuatan baju UKM PANDA ( Photography and
    Digital Art ) untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam UKM itu sendiri.
                                          63
Laporan Keuangan


                    RM     RM
      Pemasukan
      Pembayaran jaket :
      Pengurus PPI        1,540
      Pelajar semester 1     1,365


      Pembayaran baju :
      PANDA            1,050
      Dana PPI          600
      Total Pemasukan            4,555


      Pengeluaran
      Biaya pembuatan jaket dan
      baju            3955
      Pajak pengambilan barang  600
      Total Pengeluaran           4,555
      SISA                  0
 4. Jamuan Hari Raya untuk Seluruh International student di UUM
       Adapun laporan dari Jamuan Hari Raya ialah sebagai berikut:


   I.    NAMA KEGIATAN
       “Jamuan Hari Raya International Students” Universiti Utara Malaysia
       Sesi 2009/2010.


   II.   TEMA KEGIATAN
       Tema kegiatan   adalah “Menjalin Silaturahmi diantara Mahasiswa
       internasional di UUM”.
                                       64
III.   LATAR BELAKANG
     Berlatar belakang untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh UUM
     dan untuk memperkenalkan makanan khas dari Indonesia.


IV.   TUJUAN KEGIATAN
     Kegiatan ini bertujuan untuk:
     1. Memperkenalkan makanan Indonesia kepada semua pelajar UUM melalui
      produk-produk makanan khas Indonesia.
     2. Sebagai sarana untuk belajar, melatih minat, kreatifitas dan kemandirian
      anak PPI dalam bidang keusahawanan.
     3. Berpartisipasi dalam Aktiviti Besar Tahunan Universiti Utara Malaysia
      sebagai sarana untuk memperkenalkan Persatuan Pelajar Indonesia
      UUM pada kalangan pelajar UUM.
     4. Meningkatkan silaturahmi diantara semua pelajar internasional di UUM.


V.   WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
   A. Waktu Pelaksanaan
     Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 13-17 Maret 2008, pukul
     11.00am-5.00pm
   B. Tempat Pelaksanaan
     Kegiatan ini telah dilaksanakan di Laman Perdana UUM.


VI.   PELAKSANA
     Pelaksana kegiatan adalah Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara
     Malaysia dan seluruh International students UUM sesi Juli 2007/2008.


VII.   PESERTA
     Peserta kegiatan adalah dibuka untuk seluruh pelajar UUM.


VIII. PENDANAAN
     TERLAMPIR.
                                         65
 IX.   PELAKSANAAN KEGIATAN
     Secara keseluruhan, kegiatan berjalan seperti yang diharapkan dan lancar.
     Dalam pelaksanaan kegiatan, kami tidak menghadapi masalah yang cukup
     besar.


 X.   MASALAH YANG DIHADAPI
     Ada beberapa masalah kecil yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber
     tenaga dan juga transportasi. Tetapi masalah-masalah tersebut masih dapat
     kami selesaikan dengan baik.


 XIV. PENUTUP
     Demikianlah laporan ini kami buat untuk memberikan penjelasan terperinci
     berkaitan dengan kegiatan “Jamuan Hari Raya”.Kami memohon maaf
     atas segala keterbatasan selama kegiatan dilaksanakan hingga pembuatan
     laporan pertanggungjawaban ini dan kami mengucapkan terima kasih yang
     sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam
     menyelenggarakan kegiatan ini.
 Laporan Keuntungan Bersih jamuan hari raya :
                            RM     RM
Pemasukan
Dana dari HEP                      500
Total pemasukan                          500
Pengeluaran


Gado-gado                        94
Peralatan Makan dan Minum                43
Rujak Aceh                       100
Tekwan                         187
Transportasi                      45
Total Pengeluaran                         469


SISA                                31
                                        66
  5. Menjual sticker PPI UUM dan mukena


Laporan Keuangan
                     RM      RM
      Pemasukan
      Penjualan mukena        105.0
      Penjualan sticker       126.5
      Total Pemasukan               231.5


      Pengeluaran
      Biaya pembuatan sticker    78.0
      Biaya pembelian mukena     100.0
      Total Pengeluaran              178.0
      SISA                    53.5
    Alhamdulillah kegiatan-kegiatan diatas sudah dilaksanakan oleh biro ini walaupun terdapat
beberapa kendala dan keterbatasan dana. Kami memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dan
banyak kekurangan. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
sudah banyak memberikan dukungan, materil, tenaga dan juga ide-ide yang sangat membantu biro
ini dalam menjalankan tugasnya.
                                               67
  6. Data Inventaris Biro
         Nama         Jumlah   Keterangan
    Name tag           12 buah    Ada
    Tali Rafia Biru       1 Gulung    Ada
    Tali Rafia Hijau       1 Gulung
    Tali Rafia Merah       1 Gulung
    Tempat minum          1 buah    Ada
    Gelas Plastik         1 Pek     Ada
    Plastik Kecil        3 Bungkus    Ada
    Taplak plastik        1 gulung    Ada
    Kain putih panjang     1 bungkus    Ada
    Sendok            2 Buah     Ada
    Sedotan Besar        3 Bungkus    Ada
    Sendok makan          8 buah    Ada
    Centong minum plastik     3 buah    Ada
    Tutup minum plastik     3 kantong    Ada
    Pipa hitam plastik      12 buah    Ada
    Sedotan           3 bungkus    Ada
    Kain merah panjang       2 buah    Ada
    Kain putih panjang       3 buah    Ada
    Tikar anyam          1 buah    AdaBiro Keusahawanan PPI UUM 2007/2008,
  Nico Elton John       Devrian Adi   Mutia Meilina Munawar
         Maulita Shahrar        Maila Fatimah
                                    68
 LAPORAN
KEGIATAN UMUM
        69
VI.  LAPORAN KEGIATAN UMUM
    Alhamdulillah berbagai kegiatan telah kami laksanakan selama periode kepengurusan
    kami. Berikut kami lampirkan Laporan Kegiatan yang telah kami laksanakan guna
    ketransparansian dan koreksi untuk kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang.


6.1. Laporan Kegiatan Orientasi Sesi Januari 2008/2009
 I.  NAMA KEGIATAN
    “TALLI” Tiga Hari Sillaturahim Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara
    Malaysia sesi Januari 2008/2009.


 II.  TEMA KEGIATAN
    Tema kegiatan     adalah “MEMBENTUK PERSAUDARAAN DALAM
    PERBEDAAN”.


III.  LATAR BELAKANG
    Kegiatan orientasi pelajar baru merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan
    setiap awal semester untuk memperkenalkan pelajar baru dengan pelajar lama yang
    ada di Universiti Utara Malaysia sehingga akan mampu menimbulkan rasa
    keakraban dan sekaligus mempererat rasa silaturahmi kepada sesama pelajar
    Indonesia di Universiti Utara Malaysia. Kegiatan ini juga merupakan salah satu dari
    agenda program kerja Persatuan Pelajar Indonesia di Universiti Utara Malaysia,
    dengan adanya kegiatan orientasi pelajar baru ini diharapkan bisa mengenalkan hal-
    hal yang berhubungan dengan akademik dan non akademik sehingga menunjang
    para pelajar baru untuk bisa melaksanakan pembelajaran di Universiti Utara
    Malaysia.
IV.  TUJUAN KEGIATAN
    Kegiatan ini bertujuan untuk:
    1. Melaksanakan program kerja Persatuan Pelajar Indonesia periode kepengurusan
      2008/2009 Universiti Utara Malaysia
    2. Mengenalkan kehidupan sosial di Universiti Utara Malaysia
                                                70
    3. memberikan penerangan kepada pelajar baru baik yang berkaitan dengan
      akademik ataupun non akademik sehingga menunjang proses pembelajaran di
      Universiti Utara Malaysia
    4. Mempererat hubungan silaturahmi seluruh pelajar Indonesia di Universiti Utara
      Malaysia baik pelajar baru maupun pelajar lama
 V.  BENTUK KEGIATAN
    Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa:
      1. Pengenalan mahasiswa baru, pembukaan acara secara resmi oleh konjen
      2. Post to post, yang bertujuan untuk mengenalkan kehidupan kampus
      3. Acara non formal sekaligus penutupan


 VI.  WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
    A. Waktu Pelaksanaan
      Kegiatan akan dilaksanakan insyaAllah pada tanggal 05-07 januari 2009.
    B. Tempat Pelaksanaan
      Kegiatan ini akan dilaksanakan di Universiti Utara Malaysia.


VII.  PESERTA
    Peserta kegiatan adalah pelajar baru Indonesia yang berada di Universiti Utara
    Malaysia


VIII.  PANITIA PELAKSANA
    Penasihat      : Bapak Musafir Kelana
    Ketua Projek     : Wafick Hikman               (122666)
    Wakil Ketua     : Indarto Puji Kuncoro            (122707)
    Sekretaris      : Rahmi Fadilla               (122636)
               Turseena Amelia yahya            (122728)
    Bendahara      : Mutia Pamela                (122649)
                                           71
ANGGOTA PANITIA
  Biro Acara     : Hani fati Zatalini     (122714)
             Shaula Decesia       (122704)
             Nadya Yomaretha       (122643)
             Febrian Amran        (122640)
  Biro Dokumentasi  : Rahmadina Aina Saraswati  ( 115376)
             Hafizh sallam        ( 122641)
             Farisa Novia        ( 123439)
             Indri Dwi Wardhani     ( 107068)
  Biro Humas     : Kanya Nadra Andhina    ( 115317)
             Sriluli Hutami Aisah    ( 115364)
             Ulka Chandini Pendit    ( 122680)
  Biro Konsumsi    : Ayesha Lorenza       ( 122725)
             Chairannisa         ( 122658)
             Lutfitha Kartika Sari    ( 122672)
             Akhmad Arif Luthfi     ( 122708)
             Rivaldo Angelo       ( 123194)
  Biro Transportasi  : Raedy Rahman        ( 122681)
             Alfa Fawzan         ( 122671)
  Biro Logistik    : Zidmajdi Al Gifar     ( 122730)
             Syahrul Muharro Lubis    ( 115361)
             Muhammad Febriansyah    ( 115325)
             Muhammad Aliyan Perkasa   ( 115380)
             Enggal Pamukti       ( 122639)
  Biro Kesehatan   : Riri Eka Putri       ( 122637)
             Ghea Cempaka Munawar    ( 122677)
  PJ Kelompok     : Kemas Hafiez Irsyad    ( 122731)
            Ahmad Kastro         ( 122613)
             Nurul Hidayah        ( 125507)
            Sri Lelvina         ( 125536)
            Febriandi Amran       ( 122638)
            Khoiroh Ummatin       ( 122735)
            Muhammad Yalzamul Insan   ( 123190)
            Maila Fatimah        ( 123628)


                                 72
                Hana Yulia                 ( 122654)
                Muhamad Luthfi Hamzah           ( 122765)
IX.  SUSUNAN ACARA
Kegiatan berlangsung pada 5-7 Januari 2009
Kegiatan yang dilakukan pada 5 Januari 2009
Bermula pada pukul 05.00 pm semua pelajar Indonesia beserta pelajar baru berkumpul di
Dewan Kolej Tradewinds Universiti Utara Malaysia. Jumlah pelajar baru yang hadir pada
malam itu ialah seramai 51 orang dan juga dihadiri sekitar 200 orang mahasiswa senior
Indonesia di Universiti Utara Malaysia. Kegiatan pada hari ini juga dihadiri oleh Bapak
Karnadi, selaku First Secretary yang merupakan perwakilan dari Konsulat Jenderal
Republik Indonesia yang ada di Penang. Beliau hadir memberikan pengarahan sekaligus
membuka rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa Indonesia ini.


Kegiatan ini berlangsung seperti berikut :
05.00 pm - 07.00 pm      Peserta berkumpul, Focus Group Discussion akademik
               membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan
               akademik di Universiti Utara malaysia
07.00 pm - 08.00 pm      Debat dengan topik “Fenomena Global Intelektual Diaspora”
08.00 pm - 09.00 pm      ISHOMA (istirahat, sholat, dan makan malam)
09.00 pm - 09.10 pm      Pembukaan, Menyanyikan lagu Indonesia Raya
09.10 pm - 09.20 pm      Doa pembukaan oleh Yanuar Todi Baidowi
09.20 pm - 09.35 pm      Kata sambutan Ketua Panitia Orientasi Pelajar Baru oleh
               Wafick Hikman.
09.35 pm - 09.50 pm      Kata sambutan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Universiti
               Utara Malaysia oleh Gumuruh Samudra S.P.J.
09.50 pm - 10.05 pm      Kata sambutan Penasehat Persatuan Pelajar Indonesia
               Universiti Utara Malaysia oleh Bapak Musafir Kelana
10.05 pm - 10.20 pm      Perkenalan seluruh siswa baru dipandu oleh MC
10.20 pm - 10.40 pm      Sambutan dan pembukaan orientasi secara resmi oleh Bapak
               Karnadi Kasan Sardji, First Secretary Konsulat Jenderal
               Republik Indonesia Penang.                                            73
10.40 pm -10.55 pm      Pengenalan PPI UUM, struktur organisasi dan program kerja
               oleh Gumuruh Samudra S.P.J.
10.55 pm - 11.10 pm      Pengenalan UKM PANDA (Photography art and design)
11.10 pm - 11.25 pm      Pengenalan UKM BEJANA (Bulletin)
11.25 pm - 11.30 pm      Penutupan hari pertama orientasi.
11.30 pm – 11.45 pm      Semua pelajar kembali ke kediaman masing-masing dengan
               menggunakan satu unit bas yang telah disediakan.


Kegiatan yang dilakukan pada 6 Januari 2009
Kegiatan pada 6 Januari 2009 adalah campus tour dengan konsep kompetisi. Setiap group
akan dinilai dengan kriteria penilaian tertentu dan di akhir rangkaian kegiatan akan dipilih
pemenang group terbaik. Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.00 PM. Semua peserta
dijemput dengan menggunakan bas untuk berkumpul di DKG 2 sebagai titik start acara
campus tour.


Kegiatan ini berlangsung seperti berikut :
09.00 am - 09.30 am      Peserta berkumpul di garis start (DKG2)
09.30 am - 10.00 am      Briefing. Pembagian kelompok peserta. Pengarahan tata cara
               dan peraturan selama pertandingan campus tour
10.00 am - 02.00 pm      Post to post
               Post 1 FTM. Akademik. Mencari question paper sem
               sebelumnya secara online dengan bantuan clue.
               Post 2 FPK. Kepemimpinan. Terdapat 2 games.
               Games “12 lidi”, menyusun lidi menjadi satu bentuk pecahan
               sesuai dengan clue. Games “lempar daku kau ku tangkap”
               yaitu melempar handphone yang telah disediakan sebagai
               test kepercayaan dan rasa tanggung jawab serta amanah.
               Post 3 FSKP. Seni budaya. Menampilkan tampilan sesuai
               dengan tema, yaitu suku-suku di Indonesia dengan
               menggunakan semua alat yang disediakan.
               Post 4 DKG 5. Checking post. Sebagai tempat pemeriksaan
               akhir dari beberapa tantangan yang diberikan.,
                                             74
                Post 5 Pusat konvensyen. Rohani. Permainan sempurna
                indera. Peserta berperan sebagai orang buta, tuli dan
                sebagainya untuk menyelesaikan sebuah tantangan.
                Post 6 FPAU. Sosial. Peserta ditantang untuk beradu
                argumen dengan orang asing dengan menggunakan Bahasa
                Inggris.
02.00 pm - 03.00 pm      ISHOMA. Makan siang dan shalat zuhur.
03.00 pm - 04.00 pm      Evaluasi. Penjelasan mengenai maksud dan amanah dari
                semua permainan dan tantangan yang diberikan
04.00 pm - 05.00 pm      Shalat Ashar
05.00 pm - 05.30 pm      Berjalan bersama menuju pusat sukan.
05.30 pm - 07.30 pm      Bermain games outbond di pusat sukan. Tarik tambang,
                bakiak, sepak bola, dll.
07.30 pm – 08.00 pm      Penutupan orientasi hari ke-2. Peserta menuju kediaman
                masing-masing dengan menggunakan satu bas yang
                disediakan.


Kegiatan yang dilakukan pada 7 Januari 2009
Kegiatan pada hari ini bermula pada pukul 8 pm bertempat di Dewan Kolej Tradewinds.
Pada hari ini adalah hari terakhir sekaligus malam penutupan Orientasi Pelajar Baru
Indonesia. Kegiatan yang dilakukan hari ini adalah penampilan dari pelajar baru serta
penampilan dari para senior.
Kegiatan ini berlangsung seperti berikut :


08.00 pm - 08.05 pm      Pembukaan
08.05 pm - 08.05 pm      Sambutan ketua orientasi, Wafick Hikman.
08.20 pm - 08.35 pm      Sambutan sekaligus penutupan orientasi secara resmi oleh
                wakil ketua Persatuan Pelajar Indonesia, Dinul Adli Arjuna
08.30 pm - 08.45 pm      Penyematan kartu anggota kepada pelajar baru yang
                dilakukan oeh wakil ketua Persatuan Pelajar Indonesia, Dinul
                Adli Arjuna dan ketua panitia orientasi pelajar baru
                Indonesia, Wafick Hikman
08.45 pm - 09.35 pm      Penampilan dari group peserta sesuai dengan tema yang
                telah diberikan sebelumnya.


                                             75
09.35 pm - 09.55 pm      Hiburan akustik
09.55 pm - 10.10 pm      Slide orientasi
10.10 pm - 10.25 pm      Tea break
10.25 pm - 10.35 pm      Pengumuman peserta dan group terbaik dan terfavorite.
10.35 pm - 10.55 pm      Hiburan dan penutupan


 X.   PENDANAAN


Anggaran Pendapatan
1.1 Iuran peserta (RM 25 x 50 orang)                  RM 1250.00
1.2 Iuran panitia (RM 5 x 40 orang)                   RM   200.00
1.3 Kas PPI                               RM   170.00
1.4 Peruntukan HEP (peruntukan bas)                   RM   300.00
                        JUMLAH         RM 1920.00
Anggaran Perbelanjaan
1.0 Biro Program dan Aktiviti
   21/12/2008   Pembelian buku resit dan spidol merah       RM    5.60
   22/12/2008   Print proposal                  RM    2.40
   04/01/2009   Print                       RM    2.00
   04/01/2009   Print                       RM    7.60
   05/01/2009   Pembelian 41 tali name badge @ RM 2.00      RM   82.00
   05/01/2009   Pembelian 41 name badge transparan
           @ RM 0.90                     RM   36.90
  06/01/2009     Print dan photostat                RM    3.40
   07/01/2009   Hamper                      RM   39.00
   07/01/2009   Print                       RM    1.20
   07/01/2009   Print                       RM   20.00
   07/01/2009   Pembelian 60 name badge    @ RM 0.40      RM   24.00
   07/01/2009   Print colour                   RM    7.20
   09/01/2009   Pembelian 40 kertas untuk sertifikat
           @ RM 0.60                     RM   24.00
           Jumlah                      RM 255.30
                                            76
2.0 Biro Pengangkutan dan perlengkapan
  04/01/2009    Pembelian 5 Satin Ribbon @ RM 1.50      RM   7.50
  04/01/2009    Pembelian lem dan double sided tape      RM  10.20
  04/01/2009    Pembelian 3 gunting dan 3 double sided tape  RM  11.40
  05/01/2009    Pembelian clear tape dan double sided tape  RM   5.50
  05/01/2009    Minyak                    RM  40.00
  06/01/2009    Minyak                    RM  10.00
  06/01/2009    Pembelian plastik               RM   8.40
  06/01/2009    Pembelian 2 cutter, 1 foam tape, 20 glass
           paper colour                 RM  29.30
  06/01/2009    Pembelian baterai, plug, dan salo tape    RM  12.50
  06/01/2009    Sewa kereta 1 hari 3 jam           RM  95.00
           Sewa Bas UUM 3 hari              RM 300.00*
           Jumlah                    RM 529.80


  *Bas menggunakan bas UUM dengan harga RM 300.00, pembayaran dengan
  pemotongan peruntukan yang diberi.


3.0 Biro Makanan
 03/01/2009 Konsumsi tanggal 05, 06, 07 Januari 2009       RM  714.00
 05/01/2009 Mineral water                     RM  54.70
 05/01/2009 Kek                          RM  20.60
 05/01/2009 Roti Gardenia 130 buah @ RM 0.60           RM  78.00
 05/01/2009 Lilin                         RM   1.00
 06/01/2009 Sendok dan garpu plastik               RM  10.50
 06/01/2009 Deposit snack tanggal 07 Januari 2009         RM  150.00
 07/01/2009 Snack                         RM  75.00
           Jumlah                    RM 1,103.80


JUMLAH 1+2+3                            RM 1,888.90
SISA UANG                             RM  31.10
                                         77
XI.  PELAKSANAAN KEGIATAN
    Kegiatan Orientasi Pelajar Baru sesi kemasukan Januari 2008/2009 ini telah
    dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Januari 2009 dan kegiatan ini telah dilaksanakan di
    hampir seluruh kawasan UUM, namun acara pembukaan dan penutupan dilaksakan
    di Dewan Kolej Tradewids Universiti Utara Malaysia. Secara keseluruhan, kegiatan
    ini sudah berlangsung dengan baik. Tujuan dari acara ini yaitu untuk menjalin
    silaturrahim juga telah tercapai. Partisipasi dari senior pun cukup baik dalam acara
    ini. Kegiatan ini tidak luput dari kekurangan, namun kekurangan tersebut bisa
    diatasi dengan adanya loyalitas yang tinggi dalam diri panitia terhadap acara
    TALLI sesi kemasukan 2008/2009 ini.
XII.  MASALAH YANG DIHADAPI
    Ada beberapa masalah yang kami hadapi dalam menjalankan kegiatan ini,
    diantaranya adalah :
    1. Pada hari pertama kegiatan Orientasi, sebagian Pelajar Baru datang terlambat
      dikarenakan mereka masih harus mengikuti proses belajar di kelas. Begitu juga
      dengan sebagian panitia. Pada hari ini, sebagian senior juga kurang
      memberikan contoh yang baik sebagai seorang senior. Mereka kurang
      memberikan perhatian terhadap acara dan beekumpul di Luar Dewan Kolej
      Tradewinds dengan sebagian senior yang lain.
    2. Pada hari kedua kegiatan TALLI, ada sedikit masalah mengenai briefing ke
      mentor pos. Seharusnya briefing dilaksanakan pada 5 Januari 2009, namun
      karena banyak mentor pos yang tidak hadir, maka briefing pun dilakukan pada
      6 Januari 2009. Briefing ini membuat acara diundur satu jam.
    3. Pada hari ketiga kegiatan Orientasi Pelajar Baru, jumlah senior yang datang
      sangat banyak sehingga sedikit sulit untuk dikendalikan.
                                            78
XIII.  PENUTUP
     Demikianlah laporan ini dibuat untuk memberikan penjelasan terperinci berkaitan
     dengan kegiatan “TALLI” Tiga Hari Sillaturahim Persatuan Pelajar Indonesia
     Universiti Utara Malaysia Sesi Januari 2008/2009 agar dapat dipergunakan untuk
     hal-hal yang bersifat teknis dan finansial.


     Kepada semua pihak yang terkait, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas
     perhatian dan dukungannya.
                               Sintok, 14 Januari 2009


      Sekretaris,                   Ketua Pelaksana,
    Turseena Amelia Yahya               Wafick Hikman
                       Mengetahui,
                 Ketua Persatuan Pelajar Indonesia
                   Universiti Utara Malaysia
                   Gumuruh Samudra S.P.J.
                                            79
6.2. Laporan Kegiatan Orientasi Sesi July 2009/2010


  I. NAMA KEGIATAN
    “ORIENTASI PELAJAR BARU” Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara
    Malaysia sesi July 2009/2010


  II. TEMA KEGIATAN
    Tema kegiatan adalah “Melangkah Bersama dalam Kesatuan”.


  III. LATAR BELAKANG


    Kegiatan “Orientasi Pelajar Baru” merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan
    setiap awal semester untuk memperkenalkan pelajar baru dengan pelajar lama yang
    ada di Universiti Utara Malaysia sehingga akan mampu menimbulkan rasa
    keakraban dan sekaligus mempererat rasa silaturahmi kepada sesama pelajar
    Indonesia di Universiti Utara Malaysia. Kegiatan ini juga merupakan salah satu dari
    agenda program kerja Persatuan Pelajar Indonesia di Universiti Utara Malaysia,
    dengan adanya kegiatan orientasi pelajar baru ini diharapkan bisa mengenalkan hal-
    hal yang berhubungan dengan akademik dan non akademik sehingga menunjang
    para pelajar baru untuk bisa melaksanakan pembelajaran di Universiti Utara
    Malaysia.


  IV. TUJUAN KEGIATAN
    Kegiatan ini bertujuan untuk:
    1. Melaksanakan    program  kerja  Persatuan  Pelajar  Indonesia  periode
      kepengurusan 2008/2009 Universiti Utara Malaysia.
    2. Mengenalkan kehidupan sosial di Universiti Utara Malaysia.
    3. Memberikan penerangan kepada pelajar baru baik yang berkaitan dengan
      akademik ataupun non akademik sehingga menunjang proses pembelajaran di
      Universiti Utara Malaysia.
    4. Mempererat hubungan silaturahmi seluruh pelajar Indonesia di Universiti Utara
      Malaysia baik pelajar baru maupun pelajar lama.
                                            80
V. BENTUK KEGIATAN
 Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa:
  a) Pengenalan pelajar baru dengan pelajar lama.
  b) Pengenalan kehidupan kampus, akademik dan non akademik.
  c) Memberikan program motivasi, leadership dan kerjasama sesama pelajar di
    Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia.


VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
 A. Waktu Pelaksanaan
    Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 09-10 july 2009.
 C. Tempat Pelaksanaan
    Kegiatan ini telah dilaksanakan di DPP TM.


VII. PESERTA
 Peserta kegiatan adalah pelajar baru Indonesia yang berada di Universiti Utara
 Malaysia


VIII.   PANITIA PELAKSANA
      Penasihat       : Bapak Musafir Kelana
      Ex-officio      : Nafi Nur Rauf
      Ketua Projek     : Alfa Fawzan             (122671)
      Wakil Ketua      : Eko
      Sekretaris      : Dety Nurfadilah           (125495)
      Bendahara       : Raden Siti Sepfienia Lasmiufianti (125538)


      ANGGOTA PANITIA
      Biro Acara      : Alvania Ayu Utami          (125494)
                  Chairunnisa             (125534)
                  Sjofwinda Haroen           (125556)
                  Sri Lelvina             (125536)
                  Yulizar Widiatama          (193169)
                  Nur Apriani             (122668)
                  Mutia Pamela             (122649)
                  Judistira Arsyad           (193517)


                                          81
     Biro Transportasi   : Abdithiya Mopangga        (125496)
                 Arumbinang Muhammad        (123198)
     Biro Konsumsi     : Sunariya Utama          (193186)
                 Dian Putri Utami         (122662)
                 Anisa Nastiti Suriandari     (122717)
                 Ririn Wulandari Despitar     (109531)
     Biro Humas       : Qurratu a‟yunin         (130832)
     Biro Dokumentasi    : Diani Paramita Ayuningtyas    (125555)
     Biro Logistik     : Fandi Husen           (193177)
                 Hanry Syah            (193184)
                 Andri Jutawan Saputra       (193167)
                 Alpen               (193256)


IX. SUSUNAN ACARA
 Kegiatan berlangsung pada 9 – 10 July 2009.
 Kegiatan yang dilakukan pada 9 July 2009
 Bermula pada pukul 05.00 pm semua pelajar Indonesia beserta pelajar baru
 berkumpul di Dewan Kolej TM Universiti Utara Malaysia. Jumlah pelajar baru
 yang hadir pada malam itu ialah seramai 39 orang dari total 46 orang dan juga
 dihadiri sekitar 200 orang mahasiswa senior Indonesia di Universiti Utara
 Malaysia. Kegiatan pada hari ini juga dihadiri oleh Ibu Komalasari Syafei, selaku
 Atase Pendidikan, Sosial, dan Kebudayaan (Pensosbud) yang merupakan
 perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Penang. Beliau
 hadir memberikan pengarahan sekaligus membuka rangkaian kegiatan orientasi
 mahasiswa Indonesia ini.
 Kegiatan ini berlangsung seperti berikut :
 05.15 pm – 05.30 pm Peserta berkumpul dan pembagian kelompok
 05.30 pm - 06.30 pm Debat dengan topik “Mahasiswa Organisasi dan Mahasiswa
             Anti Sosial (Ansos)”
 06.30 pm - 07.00 pm UUM dan Portal UUM
 07.00 pm - 07.45 pm Shalat Maghrib
 07.45 pm - 08.00 pm Pembukaan Acara “Malam Silaturrahmi Mahasiswa
             Indonesia 2009/2010”
 08.00 pm – 08.10 pm Doa pembukaan oleh Yanuar Todi Baidowi


                                        82
08.10 pm -08.20 pm Kata sambutan Ketua Panitia Orientasi Pelajar Baru oleh
           Alfa Fawzan.
08.20 pm - 08.30 pm Kata sambutan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Universiti
           Utara Malaysia oleh Gumuruh Samudra S.P.J.
08.30 pm – 09.00 pm Kata sambutan Penasehat Persatuan Pelajar Indonesia
           Universiti Utara Malaysia oleh Bapak Abubakar Ebi Hara
09.00 pm – 09.30 pm Sambutan dan pembukaan orientasi secara resmi oleh Ibu
           Komalasari Syafei, Atase Pendidikan, Sosial, dan
           Kebudayaan (Pensosbud) Konsulat Jenderal Republik
           Indonesia Penang.
09.30 pm - 09.45 pm Penyematan Kartu Orientasi kepada wakil peserta
09.45 pm – 10.15 pm Makan Malam
10.15 pm – 10.30 pm Penutupan hari pertama dan briefing untuk hari kedua


Kegiatan yang dilakukan pada 10 July 2009
Kegiatan pada hari ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi malam.
Bermula pada pukul 8 am para peserta diminta berkumpul di tangga mesjid yang
berdekatan dengan PKP. Pada hari ini peserta akan dibawa menuju Maybank /
Puncak Vista untuk melakukan diskusi dengan mentor-mentor yang telah dibagi ke
dalam 5 pos, yaitu pos rohani, pos sosial, pos organisasi, pos akademik, dan pos
budaya. Kegiatan pada malam harinya yaitu perkenalan dari mahasiswa baru dan
beberapa penampilan dari para senior. Hari ini adalah hari terakhir sekaligus malam
penutupan Orientasi Pelajar Baru Indonesia.
Kegiatan ini berlangsung seperti berikut :
08.00 am – 09.00 am Peserta berkumpul
09.00 am – 09.15 am Peserta menuju Maybank / Puncak Vista
09.15 am – 09.30 am Briefing singkat kepada peserta
09.30 am – 12.00 am Piknik Maybank / Puncak Vista
12.00 pm – 01.00 pm Persiapan Sholat Jumat
01.00 pm – 02.00 pm Sholat Jumat
02.00 pm – 03.00 pm Briefing singkat untuk acara malam dan peserta kembali ke
           DPP masing-masing
09.00 pm – 09.10 pm Pembukaan Acara “Malam Silaturrahmi Mahasiswa
           Indonesia 2009/2010”


                                        83
 09.10 pm – 09.30 pm Kata sambutan oleh ketua PPI UUM sekaligus perkenalan
             PPI UUM
 09.30 pm – 09.45 pm Perkenalan UKM PPI UUM PANDA (Photogaphy, Art, and
             Design)
 09.45 pm – 10.00 pm Perkenalan UKM PPI UUM BEJANA (Buletin)
 10.00 pm – 10.10 pm Perkenalan mahasiswa baru sesi I
 10.10 pm – 10.25 pm Hiburan akustik
 10.25 pm – 10.35 pm Perkenalan mahasiswa baru sesi II
 10.35 pm – 10.50 pm Musikalisasi puisi
 10.50 pm – 11.10 pm Hiburan akustik
 11.10 pm        Penutupan


X. PENDANAAN


 Pemasukan Dana:
 Registrasi peserta   38 x RM15               = RM 570.00
 Kas Mahasiswa baru 39 x RM10                 = RM 390.00
 Donasi Panitia     1 x RM5                = RM 5.00
 Total pemasukan dana                     = RM 965.00


 Pengeluaran Dana:
 Print Color Nametag                     = RM 18.00
 Name Badge PVC/CLI      46 x RM 0.40          = RM 18.40
 Name Badge Transparent    21 x RM 0.70          = RM 14.70
 Sewa Gedung DPP TM                      = RM 50.00
 Dekorasi
     Manila Card Flour   2 x RM 0.70    = RM 1.40
     Manila Card      2 x RM 0.50    = RM 1.00
     Sugar Paper      2 x RM 0.50    = RM 1.00
 Total Dekorasi                        = RM 3.40
 Transportasi
     Sewa mobil hari pertama         = RM 60.00
     Bensin mobil hari pertama        = RM 10.00
     Sewa mobil pertama pada hari kedua    = RM 60.00


                                       84
     Sewa mobil kedua pada hari kedua      = RM 70.00
     Bensin mobil pertama pada hari kedua    = RM 10.00
     Bensin mobil kedua pada hari kedua     = RM 10.00
 Total Transportasi                        = RM 220.00
 Konsumsi
     Makanan peserta + VIP + minuman       = RM 340.00
     Makanan peserta    50 x RM 3.44     = RM 172.00
     Makanan        8 x RM 6.00     = RM 48.00
     Minuman        3 x RM 40.00     = RM 120.00
     Kuih Muih       500 x RM 0.30    = RM 150.00
     Air Mineral      6 x RM 9.50     = RM 57.00
     Roti Gardenia     100 x RM 0.6     = RM 60.00
     Kue / snack VIP    2 x RM 3.20     = RM  6.40
     Tissue         4 x RM 3.25     = RM 13.00
     Piring         2 x RM 2.70     = RM  5.40
     Minuman Mentor               = RM  4.10
 Total Konsumsi                          = RM 635.90
 Total pengeluaran keseluruhan                   = RM 960.40
 Sisa Dana Orientasi  = Total Pemasukan – Total Pengeluaran
             = RM 965.00 – RM 960.40
             = RM 4.60
XI. PELAKSANAAN KEGIATAN
 Kegiatan Orientasi Pelajar Baru sesi kemasukan July 2009/2010 ini telah
 dilaksanakan pada tanggal 9-10 July 2009, yang diadakan di DPP kolej TM. Secara
 keseluruhan, pelaksaan kegiatan ini telah berlangsung dengan baik karena sudah
 mencapai  beberapa   tujuan  yang  diharapkan,  walaupun  masih  banyak
 kekurangannya. Namun sebagai panitia, kami sudah berusaha semaksimal mungkin
 untuk bisa membuat kegiatan Orientasi pelajar baru sesi kemasukan July 2009/2010
 dapat berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat yang besar.
                                         85
XII.  MASALAH YANG DIHADAPI
  Ada beberapa masalah yang kami hadapi dalam menjalankan kegiatan ini adalah :
      Peserta yang datang tidak seluruhnya sehingga tidak menambah pemasukan
      dana.
      Tidak adanya bantuan dana.
      Peserta datang terlambat, sehingga acara dimulai lebih lama.
      Pada hari kedua kegiatan yaitu malam penutupan sekaligus malam
      Silaturrahmi pelahar baru dan lama, kurangnya kesigapan dari panitia acara
      untuk jalannya acara sehingga terlihat kurang berjalan dengan lancar.
      Kurangnya panitia yang ikut berpartisipasi untuk membantu jalannya
      kegiatan orientasi.


XIII. PENUTUP
  Demikianlah laporan ini dibuat untuk memberikan penjelasan terperinci berkaitan
  dengan kegiatan “Orientasi Pelajar Baru” Persatuan Pelajar Indonesia Universiti
  Utara Malaysia Sesi July 2009/2010 agar dapat dipergunakan untuk hal-hal yang
  bersifat teknis dan finansial.
  Kepada semua pihak yang terkait, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas
  perhatian dan dukungannya.
                                Sintok, 15 July 2009


    Sekretaris,                   Ketua Pelaksana,


  Dety Nurfadilah                    Alfa Fawzan
                    Mengetahui,
              Ketua Persatuan Pelajar Indonesia
                 Universiti Utara Malaysia


                  Gumuruh Samudra SPJ
                                          86
6.3 Laporan Kegiatan Leadership Gathering Camp (LGC)
1.  Bekerja sama dengan Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia demi menyukseskan
   LEADERSHIP GATHERING CAMP (LGC)
   Tema kegiatan adalah “Kokoh Internal, Konstributif Eksternal”.


LATAR BELAKANG
    Dengan dilaksanakannya kegiatan “Leadership Gathering Camp (LGC)” ini
diharapkan dapat memperkenalkan kampus Universiti Utara Malaysia kepada pelajar
Indonesia yang belajar di Universitas – universitas lain di Malaysia, diharapkan juga dapat
menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong menolong serta timbang rasa antar sesama
pelajar walaupun berbeda Universitas. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana
mempererat silaturahmi sesama pelajar Indonesia yang ada di seluruh Malaysia


TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk :

   1. Mencetak pemuda-pemuda yang siap menjadi pemimpin masa depan Bangsa.
   2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas personal serta organisasi seluruh anggota PPI
    di seluruh cabang yang ada di Malaysia;
   3. Menciptakan insan-insan organisatoris yang progresif, responsif, dan inovatif; serta
   4. Meningkatkan hubungan silaturahim antara pemuda dan pelajar di yang
    terkoordinasikan dibwah PPI-PPI seluruh cabang di Malaysia.


BENTUK KEGIATAN
Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa:
   5. Pemberian materi secara indoor dan outdoor.
   6. Menjelajahi hutan (hiking) dan outbond di UUM.


WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
    A. Waktu Pelaksanaan
      Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 07 – 08 Maret 2009.
    B. Tempat Pelaksanaan
      Kegiatan ini telah dilaksanakan di Dewan Seminar FTM dan Tapak
      Perkemahan Universiti Utara Malaysia.
                                             87
PESERTA
   Peserta kegiatan adalah pelajar – pelajar Indonesia yang berada di seluruh
   Malaysia.


PANITIA PELAKSANA
Penasehat : Irfan Syauqi Beik (Ketua Umum PPI Se-Malaysia)
   Steering Committee :
   Koordinator  :   Ahmad Dimyati
   Anggota    :   Fitri Andini A
              Poppy Irawan
              Muhammad Assad
              Satria Fajar
              Askar Triwiyanto
   Organizing Committee :
   Ketua        :   Agung Kusuma
                 (Universiti Utara Malaysia) (100396)
   Wakil Ketua     :   Aisyah Diauddin (Universiti Islam Antarbangsa)
                 Dian Putri Utami
                 (Universiti Utara Malaysia) (122662)
   Sekretaris      :   Fitri Andini A (KL Universiti)
   Wakil Sekretaris   :   Mutia Pamela
                 (Universiti Utara Malaysia) (122649)
                 Nur Apriani
                 (Universiti Utara Malaysia) (122668)
   Bendahara      :   Muhammad Amir (Universiti Islam Antarbangsa)
   Wakil Bendahara   :   Elnila Ziulda Egyptian
                 (Universiti Islam Antarbangsa)
                 Nadia Annisa Faurizqi
                 (Universiti Islam Antarbangsa)
   BIRO-BIRO PELAKSANA
   Biro Acara       :       Febrian Amran        (122640)
                      Rulli Pratama        (107641)
                      Alfa Fawzan         (122671)


                                          88
          Ahmad Kastro        (122613)
          Dyah Ayu Suyati      (122650)
          Chairannisa        (122658)
          Hani Fati Zatalini     (122714)
          Anisa Nastiti Suryandari  (122717)
          Gloria Christmadrea E. P  (122733)
          Ulka Chandini Pendit    (122680)
          Muhammad Andika G. A    (125533)
          Chairunnisa        (125534)
          Khiky Agustika Yuwana   (125535)
          Sri Lelvina        (125536)
          Raden Siti Sepfienia    (125538)
          Diani Paramita Ayuningtyas (125555)
          Yulizar Widiatama     (193169)
          Zuhdiati Ermy Putri    (193180)
          Ravika Hafizi       (193181)
          Indah Wardani       (193243)


Biro Konsumsi  :  Ni Nyoman Yudhiarti    (122721)
          Emma Luciana Vincarosa   (122653)
          Hana Yulia         (122654)
          Nur Aslamiah Supli     (193168)
          Sri Wahyuni        (193170)
          Indreswari Setyarini    (193171)
          Debi Septiani       (193235)


Biro Logistik  :  Hafizh Sallam       (122641)
          Zidmadji Al Gifar     (122730)
          Aprima Arta        (122679)
          Muhammad Yalzamul I.    (123190)
          Muhammad Israr Fathoni   (122741)
          Fandi Husen        (193177)
          Hanry Syahputra      (193184)
          Sunariya Utama       (193186)


                             89
            Alpen            (193258)
            Eksa Fattah         (122648)
            Mohamad Fariz Adiputra   (193242)


Biro Transportasi  :  Raedy Rahman        (122681)
dan Akomodasi      Wafick Hikman        (122666)
            Arumbinang Mohamad     (123198)
            Andri Jutawan S       (193167)
            Hadist Isra         (193178)


Biro Humas     :  Fathania Queen Genisa    (193254)
            Puji Wati          (107649)
            Marisa Lestaria       (122635)
            Cindy Augustie       (193233)
            Putri Maya Sari       (193247)
            Audi Tatia Sudhana     (193248)


Biro Keamanan    :  Muhammad Giry Ilham     (193246)
            Muzammil Al Fitrah     (193185)
            Nabil Ismail        (193234)
            Bramantyo Wisnu       (193236)
            Yovan Dennis        (193241)
            Riri Eka Putri       (122637)
            Pipin Ramadhani       (122647)
            Anditawati Diah Paramita  (122722)
            Lidya Olivia Umar      (193237)


Biro Dokumentasi  :  Farisa Novia        (123439)
            Rindy Aulia Chaidir     (122674)
            Nindityas Idhayanti Putri  (193182)
            Nindi Larizta Zuriadie   (193240)
            Puti Lenggo Geni      (193250)


            Suci Zirastivani      (193187)


                                90
SUSUNAN ACARA
    Kegiatan berlangsung pada 07 – 08 Maret 2009.


PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan Leadership Gathering Camp 2009 ini telah dilaksanakan pada tanggal 7 – 8
Maret 2009 dan kegiatan ini telah dilaksanakan bertempat di Dewan Seminar FTM dan
Tapak Perkemahan Universiti Utara Malaysia. Secara keseluruhan kegiatan ini telah
berlangsung dengan baik dan juga seperti yang telah diharapkan. Didalam pelaksanaan
kegiatan ini setidaknya sudah sesuai dengan tujuan dari kegiatan tersebut walaupun disana-
sini masih ada beberapa kekurangan dalam melasanakan kegiatan ini, tetapi tentunya kami
selaku panitia sudah berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin dalam
menjalankan kegiatan Leadership Gathering Camp 2009 ini.


Kegiatan yang dilakukan pada 7 Maret 2009
Bermula pada pukul 07.00 am semua peserta berkumpul Tapak Perkemahan Universiti
Utara Malaysia. Jumlah peserta yang hadir saat itu ialah seramai 80 orang dari seluruh
Malaysia. Kegiatan pada hari ini juga dihadiri oleh Bapak Munir Ari Sunanda, selaku
Konsul Jendral Republik Indonesia yang ada di Penang. Beliau hadir memberikan
pengarahan sekaligus membuka rangkaian kegiatan Leadership Gathering Camp ini.


Kegiatan ini berlangsung seperti berikut :
06.00 am - 07.30 am      Peserta melaksanakan sholat subuh dan persiapan acara.
07.30 am - 08.00 am      Registrasi peserta Leadership Gathering Camp.
08.00 am - 08.30 am      Sarapan pagi.
08.30 am - 09.00 am      Peserta menuju Dewan Seminar FTM.
09.15 am – 09.40 am      Kata Sambutan Ketua Pelaksana Leadership Gathering Camp
               oleh Agung Kusuma.
09.40 am - 09.50 am      Kata sambutan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Se-
               Malaysia oleh Irfan Syauqi Beik.
09.50 am -10.00 am      Kata sambutan Konsul Jendral Indonesia Bapak Munir Ari
               Sunanda.
10.00 am - 10.10 am      Peresmian Leadership Gathering Camp oleh Konsul Jendral
               Indonesia dengan pemukulan gong.
10.10 am – 10.40 am      Penyerahan Souvenir kepada KBRI, HETA, KJRI Penang,


                                            91
               Dan TNC HEP UUM.
10.40 am – 11.00 am      Penandatanganan MOU dengan ISTAWA yang disaksikan
               oleh atase pendidikan KBRI.
11.00 am - 11.20 am      Ice breaking oleh CELCOM
11.20 am – 12.30 pm      Materi Citra Diri, Leadership, dan Tantangannya oleh Bapak
               Imran Hanafi selaku atase pendidikan KBRI.
12.30 pm – 02.00 pm      Materi Manajemen Projek oleh Bapak Ahmad Aprayoga
               Nurhono.
02.00 pm – 03.00 pm      ISOMA.
03.00 pm – 05.00 pm      Lanjutan materi Manajemen Projek oleh Bapak Ahmad
               Aprayoga Nurhono.
05.00 pm – 06.00 pm      ISOMA.
06.00 pm – 07.00 pm      Materi Manajemen Komunikasi oleh Irfan Syauqi Beik.
07.00 pm – 08.00 pm      ISOMA.
08.00 pm – 10.00 pm      Materi POAC oleh David.
10.00 pm – 12.00 pm      Api Unggun di PLKN.
12.00 pm           Peserta kembali ke Tapak Perkemahan dan tidur.


Kegiatan yang dilakukan pada 8 Maret 2009
Kegiatan pada 8 Maret 2009 adalah kegiatan hiking dan outbond. Setiap group akan dinilai
dengan kriteria penilaian tertentu dan di akhir rangkaian kegiatan akan dipilih pemenang
group terbaik. Kegiatan hiking dan outbond dimulai pada pukul 09.00 AM.


Kegiatan ini berlangsung seperti berikut :
06.00 am - 09.00 am      Sholat Subuh, senam pagi, dan sarapan.
09.00 am - 02.00 pm      Kegiatan hiking dan outbond dimulai.
               Peserta berjalan dari Tapak Perkemahan menyusuri jalan di
               hutan PLKN. Di dalam hutan telah disiapkan beberapa pos
               sebagai check point dan tempat istirahat. Setelah selesai
               menyusuri, peserta diarakan ke halang rintang PALAPES
               dan diberikan materi yang berupa games.
02.00 pm - 03.00 pm      ISHOMA dan peserta berkumpul di Tapak Perkemahan.
03.00 pm – 04.00 pm      Games simulasi oleh David.                                           92
04.00 pm – 05.30 pm      Penutupan, Evaluasi, dan Pembagian hadiah Tim Terbaik,
               Tim Terkompak, dan Kampus Terbaik.
05.30 pm           Peserta check out dari Tapak Perkemahan.


MASALAH YANG DIHADAPI
Ada beberapa masalah yang kami hadapi dalam menjalankan kegiatan ini adalah :
    1.   Terjadinya misscommunication antara pihak panitia pusat dengan panitia
       UUM dalam hal penginformasian dana sehingga panitia dari UUM perlu
       melakukan reducing anggaran dana beberapa kali.
    7.   Kekurangan panitia dari UUM sehingga ada beberapa orang panitia yang
       melakukan double job.
    8.   Pada hari pertama pelaksanaan peserta LGC terlambat datang ke Dewan
       Seminar FTM sehingga pihak dari Konsulat Jenderal Penang dan beberapa
       orang tamu harus menunggu kedatangan peserta. Hal ini juga disebabkan
       karena adanya peserta dari wilayah Kuala Lumpur yang datang pada waktu
       yang berdekatan dengan saat acara akan dimulai. Namun penundaan acara
       tidak berlangsung lama.

PERINCIAN DANA LGC

Pemasukan
PPIM      Rm 9865.70
HEP UUM    Rm 1000.00
TOTAL     Rm 10865.70


Pengeluaran
   No       Biro    Jumlah Pengeluaran
   1    Keseketariat  RM 915.00
   2    Konsumsi    RM 5,041.80
   3    Logistik    RM 2,303.30
   4    Humas      RM 20.00
   5    Transportasi  RM 870.00
   6    Acara      RM 715.60

        TOTAL      RM 9,865.70

Sisa      Rm 1000.00
                                         93
 6.4 Laporan Kegiatan Indonesia Sport and Art Festival (PORSENI)
I.   NAMA KEGIATAN
    “Indonesia Sport and Art Festival” Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara
    Malaysia


II.  TEMA KEGIATAN
    Tema kegiatan adalah “KENALI NEGERIMU CINTAI NEGERIMU”.


III.  LATAR BELAKANG
    Kegiatan Indonesia Sport and Art Festival atau yang lebih dikenal sebagai
    “PORSENI” Indonesia Sport and Art Festival merupakan salah satu agenda
    tahunan yang dilaksanakan pada satu periode kepengurusan untuk mempererat tali
    persaudaraan di kalangan Pelajar Indonesia dan Pelajar Malaysia yang ada di
    Universiti Utara Malaysia. Kegiatan ini juga merupakan salah satu dari agenda
    program kerja Persatuan Pelajar Indonesia di Universiti Utara Malaysia, dengan
    adanya kegiatan ini diharapkan bisa mengenalkan budaya Indonesia di mata
    Malaysia dan dunia.


IV.  TUJUAN KEGIATAN
    Adapun tujuan yang akan dicapai dari terselenggaranya acara ini antara lain:
    1.  Mengembangkan dan menyalurkan minat, bakat, dan kreatifitas yang dimiliki
      oleh para mahasiswa Indonesia di Malaysia.
    2.  Memperkenalkan tarian tradisional Indonesia dan juga tarian tradisional
      Malaysia dalam bentuk perlombaan.
    3.  Mempererat rasa persaudaraan serumpun antara mahasiswa Indonesia dan
      Malaysia.
    4.  Mempererat rasa persaudaraan antara mahasiswa Indonesia yang tersebar di
      seluruh universitas di Malaysia.


 V.  BENTUK KEGIATAN
    Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa:
      Pertandingan kategori Olahraga yang berupa pertandingan basket dan sepak
      bola.
      Pertandingan kategori Seni yang berupa pertandingan band dan tari.


                                           94
 VI.  WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
    A. Waktu Pelaksanaan
       Kegiatan telah dilaksanakan pada 9-10 Oktober 2009
    B. Tempat Pelaksanaan
       Kegiatan ini dilaksanakan di Dewan Kuliah Gugusan (DKG) 5/1 Universiti
       Utara Malaysia.


VII.  PESERTA
    Peserta kegiatan adalah seluruh pelajar Indonesia di Malaysia dan juga pelajar
    Malaysia di Universiti Utara Malaysia


VIII. PANITIA PELAKSANA
Ex Officio       : Nafi Nur Rauf              (107643)
Pengarah Projek    : Pujiwati                 (107649)
Ketua Pelaksana    : Zulmi Ramdy               (115320)
Sekretaris       : Yanuar Todi Baidowi           (122706)
Bendahara       : Leonis Marchalina            (122705)
Ketua Sie. Olahraga : Rizky Pratama                (122665)
Ketua Sie. Seni    : Dwinta Marthasari            (115355)
Ketua Sie. Sponsor   : Mutia Meilina              (115372)


PERTANDINGAN SEPAK BOLA
Ketua         : Alfa Fawzan               (122671)
Sekretaris       : Kanya Nadra Andhina           (122711)
Sie. Acara       : Hadist Isra               (193178)
Sie. Logistik     : M. Hendarsyah              (115326)
Sie. Transportasi   : Barru Danisworo             (115336)
Sie. Konsumsi     : Lidya Olivia Umar            (193237)
Sie. Dokumentasi    : Rizal Lazuwardi             (109528)
Sie. Publikasi     : Danar Respati              (123192)
                                          95
PERTANDINGAN BASKETBALL
Ketua        : Alditya Aris Rinandy   (115315)
Sekretaris      : Purwaning Putri Utami  (115342)
Bendahara      : Testarossa Gandhi    (115350)
Sie. Acara      : M. Giry Ilham      (193246)
           Reza Muhammad Munawar   (193232)
Sie. Logistik    : Eko Aditya Wiratma    (115362)
           Irvan Putra        (115314)
           Alpen           (193256)
Sie. Transportasi  : Zulfadhli Hamzah     (109524)
Sie. Konsumsi    : Nur Aslamiah       (193168)
           Sri Wahyuni        (193170)
           Indreswari        (193171)
Sie. Publikasi    : Robi Permana       (115332)
           Ikhsan Hadiansyah     (193584)


PERTANDINGAN FUTSAL
Ketua        : Faizal Farhan      (115236)
Bendahara      : Sri Luli Hutami Aishah  (115364)
Sie. Acara      : M. Devrian Adi      (115335)


BAND COMPETITION
Ketua        : Zidmadji Al Gifar    (122730)
Bendahara      : Ulka Chandini Pendit   (122680)
Sie. Acara      : Nadya Yomareta      (122643)
           Dian Cahayani Rahayu   (122652)
           Rindi Aulia Chaidir    (122674)
           Hafizh Sallam       (122641)
           Iffa Aisya Umaya     (115363)
           Dety Nurfadilah      (125495)
           Hanry Syahputra      (193184)
Sie. Logistik & Trans : M. Luthfi Hamzah    (122765)
           Bagus Ahimsa Harun    (115350)
           Danie Hayam Mada CH    (115319)


                              96
           M. Abdul Ghani Rizqi      (122713)
           Abdithiya Mopangga       (125496)
           Sunariya Utama         (193186)
           Fandi Husen Harmani      (193177)
           Andri Jutawan S        (193167)
           Izal Arfian          (193244)
           Diva Yowanda          (107116)
Sie. Dokumentasi  : Dyah Ayu Suyati        (122650)
           Suci Dwi Kamalia        (122686)
           Gloria Christmadea Eka Putri  (122733)
           Puti Amalia          (122724)


DANCE COMPETITION
Ketua        : Hanifati Zatalini       (122714)
Bendahara      : Putri Chandra K        (193589)
Sie. Acara     : Nindi L Zuriadie       (193240)
           Marisa Lestaria        (122635)
           Fathania Queen Genisa     (193254)
           Fiescarini Hasky        (107895)
Sie. Publikasi   : Khoiroh Ummatin        (122735)
           Maila Fatimah         (123268)
           Leni Susanti          (108466)
           Zuhdiati EP          (193180)
Sie. Dokumentasi  : Puti Lenggo Gini       (193251)
           Shaula Decesia         (122704)
           Bramantyo Wisnu        (193236)
Sie. Logistik    : Riri Eka Putri        (122637)
           Luthfita Kartika Sari     (122672)
           M. Fariz Adiputra       (193242)
Sie. Transportasi  : Anditawati Diah Paramita   (122722)
           Devlita Hartarti        (193250)
           Muhd Andhika          (125533)
Sie. Konsumsi    : Emma Luciana V        (122653)
           Indah Wardani         (193243)


                                97
             Nindityas Idhayanti P         (193182)


PERTANDINGAN FOTOGRAFI
Ketua          : Putri Nanda Sari           (109433)
Bendahara        : Raden Siti Sepfienia Lasmiufianti   (125538)
Sie. Acara       : Hesty Ramadhyanti           (115379)
             Nur Apriani              (122668)
             Andri Jutawan Saputra         (193167)
Sie. Logistik & Trans  : Febrian Amran             (122640)
             Yulizar Widiatama           (193169)
Sie. Konsumsi      : Anisa Nastiti Suryandari       (122717)
             Pipin Ramadhani            (122467)
Sie. Dokumentasi    : Yolla Prisiskalia           (115356)
            Adelia Ayuningrum            (115359)


SUSUNAN ACARA
Kegiatan berlangsung pada 9-10 Oktober 2009
Kegiatan yang dilakukan pada 9 Oktober 2009
Bermula pada pukul 09.00 am acara dibuka dengan upacara pembukaan yang diresmikan
oleh Timbalan Naib Cancelor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (TNC HEPA) Prof. Madya
Datuk Dr. Ahmad Faiz Bin Hj Abd Hamid diikuti dengan kata sambutan oleh Perwakilan
KJRI Penang, Bapak Ayub dan juga kata sambutan oleh pihak penyelenggara. Acara
Upacara Pembukaan berakhir pada pukul 10.30 am dan dilajutkan dengan pertandingan tari
pada pukul 8.30 pm berakhir pada 11.40 pm.


Kegiatan yang dilakukan pada 10 Oktober 2009
Kegiatan pada 10 Oktober 2009 adalah pertandingan basket, sepak bola, band dan diakhiri
dengan Upacara penutupan serta pembagian hadiah.
Detail acara kegiatan seperti berikut
Dewan Kuliah Gugusan 5/1
11.30-11.50   Pembukaan oleh Mc
11.50-12.10   Band 1 : Nubitol
12.10-12-30   Band 2 : The Chair
12.30-12.50   Band 3 : The Bachelors                                          98
12.50-13.10  Band 4 : Endless Memory
13.10-14.10  Rehat
14.10-14.30  Band 5 : Si Jenggot Asoy
14.30-14.50  Band 6 : D‟ Slebor
14.50-15.10  Band 7 : The Johari
15.10-15.30  Band 8 : Semalam suntuk band
15.30-15.50  Band 9 : Lahmi Band
15.50-16.10  Penutupan dan pengumuman pemenang
Lapangan Basket Pusat Sukan UUM
2.00-3.00   Panitia berkumpul di komplek sukan, pengecekan perlengkapan
3.00-3.10   Briefing singkat kapten tim bersama dengan wasit
3.10-4.00   Pertandingan Pertama dan Kedua
4.00-4.50   Pertandingan Ketiga dan Keempat
4.50-5.40   Pertandingan Kelima dan Keenam
5.40-5.50   Rehat
5.50-6.40   Pertandingan Ketujuh dan kedelapan
6.40-7.30   Pertandingan Kesembilan dan kesepuluh (ditunda karena hujan)
7.30-11.00  Penutupan dan pengumuman pemenang


Lapangan Bola Sepak DPP YAB UUM
10.00-11.30  Pertandingan Pertama UUM 2 VS UTM
11.30-13.00  Pertandingan Kedua UUM 1 VS UUM 2
16.00-17.30  Pertandingan Ketiga UUM 1 VS UTM
17.30-18.00  Penutupan dan pengumuman pemenang
PENDANAAN
    Lampiran 1


PELAKSANAAN KEGIATAN
    Kegiatan PORSENI ini telah dilaksanakan pada tanggal 9-10 Oktober 2009 dengan
    melibatkan peserta dari UUM, UTM, USM dan UKM. Seluruh kegiatan berjalan
    dengan lancar sesuai yang diharapkan.                                         99
MASALAH YANG DIHADAPI


  Ada beberapa masalah yang kami hadapi dalam menjalankan kegiatan ini,
  diantaranya adalah :
  1.  Pada upacara pembukaan hanya sebagian kecil dari peserta dan panitia yang
     hadir dikarenakan banyaknya kegiatan kampus yang lain.
  2.  Pada pertandingan band
        Waktu yang sedikit untuk mempublikasikan acara sehingga tidak
        banyak peserta yang mengikuti aca porseni band ini.
        Sempitnya panggung sehingga peserta tidak dapat bergerak terlalu
        bebas.
  3.  Pada pertandingan tari
        Pemilihan tanggal yang kurang tepat mengakibatkan peserta yang dapat
        berpartisipasi hanyalah dalam jumlah yang kecil.
        Promosi yang kurang gencar dikarenakan tanggal yang dipilih hanyalah
        sangat singkat dihitung dari cuti hari raya sehingga persiapan dirasa
        kurang.
        Komitmen dari panitia dirasa kurang.
        Miss communication masih sering terjadi.
        Birokrasi administrasi terhambat dikarenakan persiapan dilakukan
        ketika cuti hari raya berlangsung sehingga banyak office yg tutup.
  4.  Pada pertandingan sepak bola
        Tim peserta dari UUM terlambat datang ke lapangan pertandingan
        Ada beberapa panitia yang kurang sadar atau tidak bekerja
        Keadaan Cuaca yang kurang mendukung
  5.  Pada pertandingan basket
        Cuaca yang kurang mendukung membuat panitia terlambat tiba di
        tempat
        Cuaca hujan lebat yang mebuat pertandingan harus diakhiri segera,
        lebih tepatnya pertandingan terakhir tidak dijalankan dan langsung
        memutuskan pemenang
                                            100
        Lampu komplek sukan yang seharusnya hidup ternyata tidak menyala,
        sehingga walaupun hujan berhenti, pertandingan tetap tidak bias
        dilanjutkan
        Kurangnya Tim kesehatan dan obat-obatan
        Terjadi Misscommunication antara pihak panitia pelaksana dengan
        panitia peralatan, sehingga ada beberapa peralatan yang tidak tersedia


PENUTUP
  Demikianlah laporan ini dibuat untuk memberikan penjelasan terperinci berkaitan
  dengan kegiatan Indonesia Sport and Art Festival Persatuan Pelajar Indonesia
  Universiti Utara Malaysia agar dapat dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat
  teknis dan finansial.
  Kepada semua pihak yang terkait, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas
  perhatian dan dukungannya.
                             Sintok, 17 Oktober 2009


   Ketua Pelaksana,                    Sekretaris,
     Zulmi Ramdi                  Yanuar Todi Baidowi
                    Mengetahui,
               Ketua Persatuan Pelajar Indonesia
                 Universiti Utara Malaysia
                 Gumuruh Samudra S.P.J.
                                          101
Lampiran 1
PEMASUKAN
                  Jumlah
 No      Tujuan Keperluan
                  Uang
 1  KJRI            Rm 2000.00
 2  REKAYASA INDONESIA     Rm 3000.00
 3  PALEMBANG GOVERNMENT    Rm 3500.00
 4  CELCOM           Rm 500.00
 5  LGC             Rm 800.00
 6  PUSRI            Rm 700.00
 7  HEP             Rm 1000.00
 8  SPONSORSHIP         Rm 310.00
 9  PENDAFTARAN
   Sepak bola         Rm 250.00
   Basket           Rm 475.00
   Tari            Rm 105.00
   Band            Rm 225.00
 10  UANG BAJU PANITIA INTI   Rm 160.00
                 Rm
   TOTAL
                 13025.00
PENGELUARAN
                                                    TOTAL
                           Nominal   Harga    Total    Total
 Jenis Acara  No     Jenis Pengeluaran                             PENGELUARAN
                           Barang   satuan   Harga   Keseluruhan
                                                    PORSENI
Sepak Bola   1  Hadiah Pemenang
          Juara 1                  Rm 500.00  Rm 500.00
        2  Minum Pemain                Rm 57.00  Rm 57.00
        3  Konsumsi
          Wasit ( 3 Orang, 1 hari )         Rm 21.40  Rm 21.40
        4  Biaya Wasit ( 3 wasit, 1 hari)   3   Rm 120.00  Rm 360.00
        5  Ongkos Wasit                Rm 50.00  Rm 50.00
        6  Counter Paint               Rm 7.20   Rm 7.20
        7  Transportation
          Sewa Mobil                 Rm 55.00  Rm 55.00
          Bensin Mobil Sewa             Rm 40.00  Rm 40.00
        8  Alat Tulis                 Rm 3.40   Rm 3.40
                                            Rm
          TOTAL PENGELUARAN SEPAK BOLA                    1094.00


Basket     1  Hadiah Pemenang
          Juara 1                  Rm 250.00  Rm 250.00
          Juara 2                  Rm 200.00  Rm 200.00
                                                          103
      Juara 3            Rm 150.00  Rm 150.00
    2  Konsumsi            Rm 115.00  Rm 115.00
    3  Biaya Wasit                Rm 400.00
    4  Transportasi Wasit             Rm 80.00
    5  Peluit (2 buah)      2  Rm 10.00  Rm 20.00
    6  P3K                    Rm 20.00
      TOTAL PENGELUARAN BASKET                Rm 1235.00


Dance  1  Hadiah Pemenang
      Juara 1            Rm 250.00  Rm 250.00
      Juara 2            Rm 200.00  Rm 200.00
      Juara 3            Rm 150.00  Rm 150.00
    2  Konsumsi            Rm 108.10  Rm 108.10
    3  Biaya Juri         2  Rm 100.00  Rm 200.00
    4  Transport           Rm 27.00  Rm 27.00

      TOTAL PENGELUARAN DANCE                Rm 935.10


Band  1  Hadiah Pemenang
      Juara 1            Rm 500.00  Rm 500.00
      Juara 2            Rm 250.00  Rm 250.00
      Juara 3            Rm 150.00  Rm 150.00
    2  Konsumsi
                                        104
        Juri             Rm 20.00  Rm 20.00
        Roti             Rm 49.50  Rm 49.50
      3  Air Minum          Rm 70.00  Rm 70.00
      4  Biaya Juri          Rm 150.00  Rm 150.00
        Dekorasi           Rm 500.00  Rm 500.00
      5  Sewa Mobil (2hari)    2  Rm 70.00  Rm 140.00
        Bensin            Rm 50.00  Rm 50.00
      6  Sewa Alat          Rm 800.00  Rm 800.00
      7  Banner            Rm 57.00  Rm 57.00
      8  Persiapan PraAcara      Rm 50.00  Rm 50.00
      9  Piring + Gelas        Rm 8.40   Rm 8.40


                                    Rm
        TOTAL PENGELUARAN BAND                2794.90


PENUTUPAN  1  Biro Logistik
DAN       Tissu Gulung               Rm 2.40
PEMBUKAAN    Baterai Panasonic            Rm 4.80
        Double Tape               Rm 2.60
        Print Susunan Acara           Rm 5.70
                                        105
       2  Biro Konsumsi
         Makan Acara Pembukaan
                        30  Rm 3.00
         (Panitia)                    Rm 90.00
         Makan Acara Pembukaan (VIP)  15  Rm 3.50   Rm 52.50
         Makan Acara Penutupan
                        35  Rm 3.00
         (Panitia)                    Rm 105.00
         Makan Acara Penutupan (VIP)  5   Rm 3.00   Rm 15.00
         (Discount)                   -Rm 2.50


       3  Biro Transportasi
         Sewa Mobil                   Rm 60.00
         Minyak                     Rm 30.00
         TOTAL PENGELUARAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN          Rm 365.50

       1  Baju Panitia         140  Rm 15.50  Rm 2170.00
PERCETAKAN
       2  Banner Panjang         1  Rm 158.00  Rm 158.00
       3  Banner tegak          2  Rm 29.00  Rm 58.00
       4  Name Tag           100  Rm 1.00   Rm 100.00
         TOTAL PENGELUARAN PERCETAKAN                 Rm 2486.00
TAMBAHAN2  1  Kertas Sijil            Rm 80.00  Rm 80.00

       2  Sewa Mobil Umum (1 mobil,   3   Rm 80.00  Rm 240.00
                                              106
   3hari)

 3  Bensin (3 hari)        Rm 100.00  Rm 100.00
 4  Jamuan Makan Malam UKM UTM  Rm 500.00  Rm 500.00
 5  Makan Malam Penutupan     Rm 800.00  Rm 800.00
 6  Photo Jamuan Makan Malam   Rm 35.00   Rm 35.00
 7  Amplop + Map Sijil      Rm 14.20   Rm 14.20
 8  Souvenir           Rm 28.40   Rm 28.40
 9  Konsumsi Kecil2        Rm 57.00   Rm 57.00
 10  Print Sijil          Rm 78.50   Rm 78.50
 11  Piala             Rm 1000.00  Rm 1000.00
 12  Transport Urusan Piala    Rm 80.00   Rm 80.00
 13  Print Proposal Dari Zulmi   Rm 100.00  Rm 100.00
 14  Claim Dari Dwinta       Rm 94.00   Rm 94.00
 15  Claim Dari Mutia       Rm 25.00   Rm 25.00
 16  Barbeque Anak Bola      Rm 400.00  Rm 400.00
 17  Pulsa Encik Majid       Rm 10.00   Rm 10.00
                               Rm
   TOTAL PENGELUARAN TAMBAHAN2               3642.10
TOTAL KESELURUHAN PENGELUARAN PORSENI 2009               Rm 12552.60
SISA KEUANGAN PORSENI 2009                       Rm 472.40
                                           107
6.4  Laporan Kegiatan Sarasehan “Pahlawan dan Mahasiswa”
    Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 26 November 2008, kegiatan ini adalah hasil
    kerjasama PPI UUM dan Fungsi Konsuler Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
    Acara ini turut dihadiri pemateri yang terdiri dari Dosen Indonesia di UUM seperti Bapak
    Oemar Hamdan dan Bapak Abubakar Ebi Hara, Dosen Indonesia di USM Prof. Indra,
    Fungsi Konsuler Imigrasi Bapak Endang dan juga beberapa staf KJRI. Kegiatan yang
    bertempat di Dewan Serba Guna Pusat Budaya dan Seni ini berlangsung dengan lancar dan
    diskusi berlangsung dengan sangat interaktif.


6.5  Laporan Penyuluhan Pemilu 2009
    Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 10 Maret 2009, Kegiatan ini hasil kerjasama
    PPIUUM dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Konsulat Jendral Republik
    Indonesia. Acara ini dihadiri kurang lebih seratus oran anggota PPI UUM dan Bapak
    Moenir Ari Soenanda (Konjen). Acara ini berisi pengenalan tatacara pemilihan pemilu
    diluar negeri, pengenalan partai peserta pemilu 2009 dan Pengumpulan database
    Mahasiswa Indonesia di UUM.


6.6  Laporan Rapat Anggota Tahunan 2008/2009
I.   PENGENALAN
    Aktiviti ini diadakan untuk meminta pertanggung jawaban pengurus Adhoc PPI-
    UUM periode 2008/2009 dan memilih Ketua Adhoc PPI-UUM periode 2009/2010.
    Aktiviti ini juga merupakan sarana mempererat silaturahmi sesama pelajar
    Indonesia yang ada di Universiti Utara Malaysia.


II.  MATLAMAT
    1. Meminta pertanggung jawaban Pengurus Adhoc PPI – UUM periode 2008/2009
    2. Memilih Ketua & Wakil Ketua periode 2009/2010
    3. Melakukan penyesuaian – penyesuaian keatas hal – hal yang
      dianggap mendasar dalam keorganisasian Adhoc PPI – UUM.


III.  OBJEKTIF
    1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Adhoc PPI UUM Periode 2008/2009
    2. Pembahasan Hasil Rapat Badan Rekomendasi AD/ART PPI
      UUM 2009/2010
    3. Pemilihan Ketua Adhoc PPI UUM 2009/2010
IV.  LATAR BELAKANG PROGRAM
    Program ini telah dilaksanakan pada :
    Tarikh    : 27 Oktober 2009
    Tempat    : Dewan Kuliah Gugusan ( DKG ) 3/1


V.   LATAR BELAKANG
    Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
    Tangga, Adhoc Persatuan Pelajar Indonesia – Universiti Utara Malaysia, telah
    setahun sudah periode kepengurusan Adhoc PPI – UUM telah pun berlalu. Maka
    sudah tiba masanya bagi anggota – anggota Adhoc PPI – UUM untuk meminta
    kembali pertanggung jawaban keatas amanah kepengurusan yang dibebankan
    keatas kepengurusan periode 2008/2009. Dengan itu, Adhoc PPI – UUM bercadang
    untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan bagi meminta pertanggung
    jawaban pengurus lama sekaligus melakukan pemilihan keatas pengurus baru.


VI.  PENYERTAAN
    Aktiviti ini akan disertai oleh seluruh pelajar-pelajar Indonesia yang berada di
    Universiti Utara Malaysia dan para undangan.


VII.  TENTATIF PROGRAM
    09.00-09.10 : pembukaan acara oleh pembawa acara
    09.10-09.30 : Sambutan oleh Ketua PPI-UUM
    09.20-09.40 : Sambutan oleh Penasihat PPI-UUM
    09.40-10.00 : Pemberitahuan oleh tim KPK
    10.00 -14.00 : Laporan Pertanggung Jawaban pengurus PPI-UUM periode
           2008/2009
    14.00-15.00 : Isoma
    15.00-15.10 : Pemilihan Presidium sidang
    15.15-17.00 : Pembahasan dan pengesahan AD/ART periode 2009/2010
    17.00-17.30 : Istirahat Sholat Ashar
    17.30-19.00 : Penentuan Calon dan kampaye calon Ketua PPI-UUM periode
          2009/2010
    19.00-19.30 : Istirahat sholat Maghrib


                                          109
   19.30-20.30 : Pemilihan Ketua PPI-UUM periode 2009/2010
   20.30-21.00 : Pemilihan wakil Ketua PPI-UUM periode 2009/2010
   21.00      : Bersurai..


VIII. PANITIA PELAKSANA
   Ex-officio        : Aditya Muhammad Akbar   (75042)
   Pengarah         : Gumuruh Samudra SPJ    (107017)
   Timb. Pengarah      : Dinul Adli Arjuna     (107057)
   Setiausaha        : Yanuar Todi Baidowi    (122706)
   Timbalan Setiausaha : Turseena Amelia Yahya      (122728)
   Bendahari         : Khoiroh Ummatin      (122735)


IX.  BIRO-BIRO PELAKSANA
   Biro Aktiviti       : Chairannisa        (122658)
                 Daisy Puspita Sari     (122711)
                 Putri Berlinda Zair    (122732)
                 Ayesha Lorenza       (122725)
                 Dian Putri Utami      (122662)


   Biro Pengangkutan     : Muhammad Fauzan      (107061)


   Biro Makanan       : Leonis Marchalina     (122705)
                 Luthfita Kartika Sari   (122672)
                 Hani Fati Zatalani     (122714)
   Biro Publisiti      : Fazlan Caesariki     (107060)
                 Irvan Putra        (115314)
                 Farisa Novia        (123439)
                 Adelia Ayuningrum     (115359)
                 Hari Fitrian        (115374)


   Biro Logistik       : Rizki Pratama       (122665)
                 Alditya Aris Rinandy    (115315)
                 Alfa Fawzan Zahari     (122671)                                    110
X.  ANGGARAN PENDAPATAN / PERBELANJAAN
   Pendapatan
   Kas PPIUUM              RM 1,027.00 +
   Total                 RM 1,027.00


   Pengeluaran
                Nominal                 Total
No
     Pengeluaran     Barang  Jumlah   Pengeluaran   Pengeluaran
 1  Undangan
   Sewa Mobil             Rm 20.00  Rm 20.00
   Bensin               Rm 5.00   Rm 5.00
   Fotocopy Undangan      400  Rm 0.05   Rm 20.00
                                   Rm 45.00

 2  LPJ
   Print             1   Rm 10.00  Rm 10.00
   Fotocopy Untuk
   Disebarkan          15   Rm 5.00   Rm 75.00
   Fotocopy Untuk Hari H    10   Rm 5.00   Rm 50.00
                                   Rm 135.00

 3  Konsumsi
   Makan Siang         245  Rm 3.00   Rm 735.00
                                   Rm 735.00

 4  Sewa Mobil Hari H          Rm 20.00  Rm 20.00
   Bensin               Rm 10.00  Rm 10.00
                                   Rm 30.00

 5  Kertas A4
   kertas A4          1 rim  Rm 10.00  Rm.10.00
   Sertifikat Pengurus     44   Rm 0.50   Rm 22.00
                                   Rm 32.00

 6  Operasional KPK           Rm 50.00  Rm 50.00
                                   Rm 50.00
              TOTAL PENGELUARAN            Rm 1,027.00

   Sisa  RM 1,027.00- RM 1,027.00              = RM 0,00
                                       111
VII.  LAPORAN KEUANGAN
    Kesuksesan sebuah organisasi sangat bergantung kepada laporan keuangan dari
organisasi tersebut. Sama halnya dengan PPI-UUM, keberadaan dana merupakan elemen
yang sangat vital dalam proses berjalannya organisasi.
    Sebagai sebuah organisasi mahasiswa yang menghimpun pelajar-pelajar Indonesia
yang ada di Universiti Utara Malaysia, pendanaan organisasi sampai saat ini sangat
bergantung kepada iuran yang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di UUM
pada setiap semester (RM10 per orang) dan sumber lainnya berasal dari Kedutaan Besar
Republik Indonesia Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang dan
PPI - Malaysia.
    Pada periode ini pendanaan rutin yang diperolehi ialah berasal dari iuran yang telah
dikutip dari anggota yang sampai dengan 19 Oktober 2009 adalah sebanyak RM 3,250.00
Dan bantuan dana dari KJRI Penang sebanyak RM 2,550.00 Dan Peruntukan HEP
sebanyak RM 6,300.00 Dengan dana yang diperolehi, PPI-UUM berusaha semaksimal
mungkin untuk memenuhi semua agenda yang telah direncanakan.
    Pada kepengurusan PPI-UUM periode 2008/2009 ini total pemasukan adalah
sebesar RM 25,109.75 Sedangakan total pengeluaran adalah sebesar RM 24,369.80


Berikut adalah rincian keuangan hingga 19 Oktober 2009 :
Pemasukan                     Jumlah      Total Keseluruhan


1. Kas PPI dari Iuran Anggota
 > Kas Periode 07/08               Rm 300.00
 > November 08/09                 Rm 1,110.00
 > Juli 08/09                   Rm 950.00
 > Kas Mahasiswa Baru Intake Nov 08        Rm 500.00
 > Kas Mahasiswa Baru intake Juli 09       Rm 390.00
                                  Rm 3,250.00
2. HEP
 > LGC                      Rm 800.00
 > Orientasi Sesi ke1               Rm 300.00
 > Orientasi Sesi ke 2              Rm 0.00
                                            112
 > porseni                  Rm 1,000.00
 > Jamuan Hari Raya international Students  Rm 500.00
 > Sumbangan dari HEP (berupa Bis) ke UKM  Rm 1,600.00
 > Sumbangan dari HEP (berupa Bis) ke USM  Rm 1,600.00
 > Seminar Creative Writing         Rm 500.00
                              Rm 6,300.00
3.KJRI
 > Sarasehan                 Rm 300.00
 > porseni                  Rm 2,000.00
 > sponsor sosialisasi pemilu        Rm 250.00
                              Rm 2,550.00
4. Sumbangan dari Berbagai Pihak
 > rekayasa                 Rm 3,000.00
 > pemerintah Palembang           Rm 3,500.00
 > CELCOM                  Rm 500.00
 > PUSRI                   Rm 700.00
 > Sumbangan pribadi untuk porseni      Rm 410.00
 > RAKER PPIM di KBRI            Rm 270.00
 > Iuran panitia Orientasi sesi ke 1     Rm 200.00
                              Rm 8,580.00
5. Pemasukan Lain-Lain
 > baju panitia porseni           Rm 1,215.00
 > kerohanian                Rm 121.60
 > Keusahawanan               Rm 298.15
 > Iuran Peserta Orientasi Nov 2008     Rm 750.00
 > Iuran Peserta Orientasi juli 2009     Rm 570.00
> Donasi Panitia Orientasi Juli 2009     Rm 5.00
                              Rm 2,959.75
6. Jaket Pengurus              Rm 1,470.00
                              Rm 1,470.00
TOTAL PEMASUKAN                      Rm 25,109.75
                                     113
                      Jumlah
Pengeluaran                pengeluaran  Total Pengeluaran


1. Biro Olahraga
 > Pertandingan Sepak Bola ”Garuda Cup”
PPI-UKM                  Rm 1,950.00
 > Pertandingan Sepak Bola PPI-USM Cup
2009                    Rm 1,900.00
                             Rm 3,850.00
2. Porseni                 Rm 12,617.60
                             Rm 12,617.60
3.Biro Keusahawanan
> pajak pengambilan jaket PPI       Rm 600.00
> jaket pengurus              Rm 1,540.00
> Jamuan Hari Raya             Rm 469.00
                             Rm 2,609.00
4. Seminar Creative Writing        Rm 500.00
 Sosialisasi Pemilu            Rm 248.90
 RAKER bersama PPIM            Rm 270.00
                             Rm 1,018.90
5. Orientasi Sesi ke 1           Rm 1888.90
 Orientasi sesi ke 2           Rm 960.40
                             Rm 2,849.30
6. photo kopi (keperluan bendahara)    Rm 7.70
                             Rm 7.70
7. Seminar Blogger di UTP         Rm 100.00
                             Rm 100.00
8. Bantuan kepada Anggota         Rm 115.80
                             Rm 115.80
9. Acara pelantikan            Rm 33.50
                             Rm 33.50
10.kompetisi ke UIA            Rm 100.00
                             Rm 100.00                                     114
 11.inventori PPI              Rm 41.00
                                Rm 41
 12.Rapat Anggota Tahunan          Rm 1,027.00
                                Rm 1,027.00
 TOTAL PENGELUARAN                      Rm 24,369.80


 SISA KEUANGAN KAS PPI            Debit      Kredit
 TOTAL PEMASUKAN               Rm 25,109.75
 TOTAL PENGELUARAN                      Rm 24,369.80
 SISA PENGELUARAN KAS PPI          Rm 739.95
 VII. DATA INVENTARIS KESEKRETARIATAN
                 Kesekretariatan
     Nama         Jumlah       Keterangan       PJ
Stempel PPI – UUM    1 buah        Terpakai       Gumuruh
Stempel Pad       1 buah        Terpakai       Gumuruh
Pendrive Kingston 1GB  1 buah        Terpakai       Rahmi
Arsip kongres PPI
            1 berkas       Ada
Malaysia
Undangan kongres PPI
            5 buah        Ada
Malaysia
Delegasi Kongres PPI
            2 buah        Ada
Malaysia IX
LPJ PPI 2007/2008    1 Buah        Ada
Map Plastik       4 Buah        Ada
                                       115
IX. PENUTUP
    Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPI UUM Periode 2006/2007 ini
kami buat dengan sebenar-benarnya guna ketransparansian dan koreksi bagi kegiatan di masa yang
akan datang.
    Kami memohon maaf apabila selama periode kepengurusan kami terdapat kesalahan dan
kurang memuaskan semua pihak. Kami berharap agar kepengurusan yang akan datang bisa lebih
baik lagi dalam menjalankan agenda persatuan dan kesatuan Indonesia di Universiti Utara
Malaysia.
    Terimakasih kami ucapkan kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kuala
Lumpur; Konsulat Jendral Republik Indonesia, Penang; Para Penasehat PPI UUM; Para Alumni
PPI UUM; Senior-senior kami baik yang Postgraduate maupun yang Undergraduate; semua pihak
terkait yang telah membantu kami dalam menjalankan kesemua projek kami; dan yang terakhir
ialah ucapan terimakasih kami kepada Keluarga Besar PPI UUM yang tiada kenal lelah
memberikan dukungan moriil, materiil, tenaga dan juga ide-ide yang telah membantu kami selama
satu tahun periode kepegurusan kami. Terima kasih


Sintok, 27 Oktober 2009
                   Menyetujui,


Ketua Umum PPI UUM 2007/2008            Sekretaris Umum PPI UUM 2007/2008
  Gumuruh Samudra S.P.J                   Yanuar Todi Baidowi


Wakil Ketua I PPI UUM 2008/2009            Wakil Ketua II PPI UUM 2008/2009
     Dinul Adli Arjuna                      Puji Wati


                    Mengetahui,
                  Penasehat PPI UUM
                   Musafir Kelana
                                             116

								
To top