JADUAL

Document Sample
JADUAL Powered By Docstoc
					                     Universiti Putra Malaysia
                        Pusat Pendidikan Luar (PPL)
        JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR (GANTIAN) SEM. PERTAMA 2008/2009

                Tempat Pep. Pusat Pendidikan Luar, UPM Serdang
JADUAL BERTINDIH (CLASH ): Rujuk KETUA PENGAWAS sebelum 9:00 pagi hari peperiksaan kursus berkenaan.


Tarikh             22 NOV. 2008                           23 NOV. 2008
Masa     9:00 pagi      11:30 pagi      2:00 petang        9:00 pagi      11:30 pagi       2:00 petang

                  KOH3361
                Komunikasi Silang
                   Budaya
                  KOB3201                BBM3205
                           EDU3003
                  Pengenalan            Pengantar Psikolinguistik
                          Pengajian Moral
       BBM3411      Komunikasi Massa              KOC3431             BBM3206
                           KOH3432
     Ketrampilan Bahasa     BBM3103             Strategi Perhubungan         Semantik
                           Kemahiran
       BBM3204       Bahasa dan                 Awan             BBI2409
                         Komunikasi Antara
      Sosilinguistik    Kesusanteraan               KOM3305          English for Academic
                          Perseorangan
       PRT2008        Melayu              Media, Teknologi &          Purposes
                           BBM3105
 BABM    Pertanian dan      BBM3104                Masyarakat           KOM3207
                          Falsafah Bahasa
       Manusia      Bahasa Melayu               BBA2403          Pengenalan Teori
                            Melayu
       BBI2421         Klasik               Bahasa Arab 3          Komunikasi
                           BBM3402
     General Writing Skills   MTH3004                KOM3403             BBM3202
                          Sistem Tulisan
       SKP2101      Pengenalan Kpd            Pengucapan Awam         Fonetik & Fonologi
                             Jawi
     Kenegaraan Malaysia    Matematik               BBA2402           Bahasa Melayu
                            SKP2204
                  Ekonomi &               Bahasa Arab 2
                          Hubungan Etnik
                  Perniagaan               MGM2111
                  BBM3203
                  Tarabahasa
                   Melayu

                                         MGM2111
        BBI2420                           Pengurusan Organisasi
                   KOC3301
     Oral Interaction Skills                        dan Perniagaan
                  Pengenalan                              BBM3401
        KOC3232                  KOH3401          KOJ3332
                  Komunikasi                           Bahasa Melayu Tinggi
BCOMM   Teori Komunikasi               Komunikasi      Prinsip dan Amalan
                   Korporat                              KOM4361
      Keorganisasian               Kumpulan Kecil      Kewartawanan
                   KOC3461                             Etika Komunikasi
        KOJ3462                               KOJ3471
                 Penulisan Korporat
     Penerbitan Elektronik                       Proses Penyuntingan dan
                                        Penerbitan Berita
                                         EDU3231         EDU3000
                                       Trends in Language   Falsafah Pendidikan
                                         Teaching         EDU3201
        BBI3201                 EDU3213
                   BBI3421                   EDU3053      Language Deficient    SKP2203
 TESL  Introduction to General          Communication on
                 Expository Writing              Kepemimpinan         Learner       Titas
        Linguistics              Skills in TESL
                                         Pendidikan        EDU3067
                                         EDU3044      Literature in English
                                      Penyelidikan Pendidikan  Teaching Methods
       DCE3603
     Pengurusan Latihan    MGM3123
       Profesional      Pengurusan                   DCE3104
       DCE3002      Sumber Manusia     EDU3043       Metodologi Latihan
BSHRD
       Metodologi      DCE3401      Kemahiran Berfikir     DCE3601
       Penyelidikan     Pembangunan               Organisasi Pembelajaran
        BBI2417       Masyarakat
      Public Speaking

       ACT3121                  MGM2101
     Perakaunan Kewanan               Komunikasi
                  ACT2112
      Pertengahan 1                Perniagaan       ECN3102
 BBA               Perakaunan
       MGM 4254                  MGM3351        Makroekonomi
                  Pengenalan
       Pengurusan                Undang-undang
       Perunciatan                 Komersial
                    Universiti Putra Malaysia
                      Pusat Pendidikan Luar (PPL)
       JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR (GANTIAN) SEM. PERTAMA 2008/2009

                Tempat Pep. Pusat Pendidikan Luar, UPM Serdang
JADUAL BERTINDIH (CLASH ): Rujuk KETUA PENGAWAS sebelum 9:00 pagi hari peperiksaan kursus berkenaan.Tarikh             22 NOV. 2008                       23 NOV. 2008
Masa     9:00 pagi      11:30 pagi  2:00 petang       9:00 pagi      11:30 pagi  2:00 petang
                         KOM5317
                        Teori dan Amalan
       KOM5111
                         Komunikasi
      Teori Komunikasi
                          Korporat       KOM5115
       BBM5204
                          BBM5103       Statistik untuk
      Psikolinguistik
MASTER                      Perancangan   Penyelidikan Komunikasi
        Lanjutan
                          Bahasa        DCE5110
       DCE5231
                          DCE5011    Teori dan Amalam PSM
     Pengurusan latihan
                          Prinsip
     dan Pembangunan
                        Pembelajaran
                          Dewasa

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:11/17/2011
language:Malay
pages:2