Aqidah teras kehidupan

Document Sample
Aqidah teras kehidupan Powered By Docstoc
					              AQIDAH TERAS KEHIDUPAN
             MANUSIA BERTANGGUNGJAWAB.
               Surah Al-An’am ayat 161 - 165
Bahagian              Tajuk kecil              Cadangan
                                      Soalan
 AL-            Surah al-Anam ayat 161 - 165
QURAN
 5
      -  Menyatakan maksud keseluruhan ayat
      -  Mengetahui perkara utama dalam kenhidupan seperti;
      -  Islam agama lurus (benar)
      -  Ajaran Nabi Muhammad kekal hingga akhir zaman
      -  Manusia dijadikan untuk beribadat kepada Allah swt
      -  Manusia dilarang mensyirikkan Allah
      -  Manusia adalah khalifajh di muka bumi
      -  Setiap amalan akan dinilai
      -  Peranan pelajar dalam membentuk iklim dini di sekolah
      -  Peranan/tugas manusia sebagai khalifah
      -  Kesan buruk tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai
        khalifah
      -  Pengertian islam sebagai ad-Din
      -  Kumpulan manusia yang diredahai Allah;
      -  Para ulama’Sahabat Rasul
      -  Al-Auliya’
      -  Iktibar dari kumpulan yang dimurkai Allah;
      -  Kaum Thamud
      -  Nabi Palsu
      -  Balasan Allah bagi setiap perbuatan manusia
      -  Sifat manusia yang menderhakai Allah berdasarkan surah
        ar-Rum ayat 41
      -  Implikasi apabila ingkar melaksanakan perintah Allah swt
      -  Tugas seorang muslim
Maksud
Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku telah
diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang
betul lurus, (kepada) ugama yang tetap teguh, iaitu ugama
Nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tiadalah ia dari orang-orang
musyrik".

Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku,
hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang
memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.


Tiada sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian sahaja
aku diperintahkan, dan aku (di antara seluruh umatku)
adalah orang Islam yang awal pertama - (yang berserah diri
kepada Allah dan mematuhi perintahNya)".Katakanlah: "(Sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah
diri kepadaNya) patutkah aku mencari Tuhan selain Allah,
padahal Dia lah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu?
Dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiap-tiap
seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung
dosanya; dan seseorang yang boleh memikul tidak akan
memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya
sahaja); kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu
kembali, lalu Ia menerangkan kepada kamu akan apa yang
kamu berselisihan padanya.
Dan Dia lah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan
meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain
beberapa darjat, kerana Ia hendak menguji kamu pada apa
yang telah dikurniakanNya kepada kamu. Sesungguhnya
Tuhanmu amatlah cepat azab seksaNya, dan sesungguhnya
Ia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
Umat Nabi                                Allah memberi
Muhammad                    Umat Islam juga     peringatan bahawa
             INTISARI AYAT
telah diberi                  hendaklah        setiap individu
petunjuk                    berpegangn teguh     bertanggungjawab
(hidayat) oleh      Umat Islam      pada ajaran Islam    terhadap
kejadian yang      dituntut       dengan mematuhi     perbuatannya
             mengerjakan      segala yang
benar dan                                semasa di dunia dan
             ibadat solat &    diperintah dan
diredai oleh-Nya                            di akhirat
iaitu agama Islam    ibadat lain yg    meninggalkan segala
             ditentukan oleh    larangan-Nya
             syarak sebagai
             menunaikan
             perintah Allah      Orang yang
                         teguh imannya
                         tidak akan
                         mensyirikkan
                         Allah dan sesuatu
                         yang lain
                    MATLAMAT HIDUP MUKMIN                   Nikmat Utama: Islam dan Iman
                     [Insan yang mulia]

            Hendaklah memelihara Iman dan Islam dgn sentiasa berdoa
             dan melakukan ibadat semata-mata kerana Allah swt

          Menyerahkan semua urusan hidup kerana Allah swt sebagaimana
          yg kita lafazkan dalam solat

          Semua kerja yang dilakukan hendaklah berlandaskan keimanan
          [jujur dan khlas]


          Untuk menjadi Insan yang mulia, kita hendaklah bertqwa.
          Kemewahan dan kesempurnaan fisikal juga penting dalam
          menentukan taraf seseorang.
     -  Semua rasul, [Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir]] dgn tujuan yg
       sama mengajak manusia ke jalan yg lurus, menyembah Allah swt dan
       menekankan aqidah tauhid[hubungan dgn Allah dan hubungan dgn
       manusia]
     -  Hubungan Allah seperti solat, puasa, haji, membaca al-Quran dan berzikir
     -  Hubungan dgn mausia sedekah,[hubungan dgn Allah dan hubungan dgn
       manusia]
     -  Hubungan Allah seperti solat, puasa, haji, membaca al-Quran dan berzikir
     -  Hubungan dgn manusia seperti bersedekah,berjual beli dan amalan
       berjiran

                 ISLAM AGAMA LURUS            Manusia bertanggungjawab atas semua perbuatan

 Manusia bertanggungjawab meliputin3 bidang utama
- Khalifah Allah di atas muka bumi ini.
- Dianugerahkan pelbagai kelebihan berbanding makhluk lain seperti akal, imu
pengetahuan
-Tujuannya adalah untuk makluman pelbagai suruhan-Nya di samping tidak melanggar
larangan yang disyariatkan.
-Orang Islam hendaklah melakukan amalan salih dan amal kebaikan disamping
menjauhkan diri daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah
Setiap individu bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya semasa di dunia sama
ada baik, jahat, kecil oleh Allah
Allah akan memberi balasan kepada hamba-Nya dengan adil
Terhadap Allah-taat   Terhadap diri-     Terhadap masyarakat-     Terhadap alam
pada perintahnya    beribadat dan     tolong-menolong dan     sekitar-memulihara
dan menjauhi      menuntut ilmu     berakhlak mulia       dan memelihara
larangan-Nya                                alam ini                  Manusia dicipta utk mengabdikan kepada Allah swt. Ibadat
      Al-Ibadah        merangkumi ibadat umum contohnya;mempelajari ilmu dan
                  kemahiran terkini dan ibadat khusus seperti solat

                  Membina kekusaan di uka bumi untuk menjalankan perintah
      Al-Khilafah       Allah swt dan system hidup yang berteraskan pengabdian diri
      [pemerintah]      kepada Allah. Contohnya empayar Khulafa’ al-Rasyidin


                  Membina prasarana dalam pelbagai bidang pembangunan
      Al-‘Imarah
                  spritual danmaterial utk membentuk negara maju, hidup
                  dalam kemakmuran dan selamat
          manusia hidup dalam   menjatuhkan maruah
 Mengapa      keadaan yang tidak    dan mengaibkan
 dilarangan    tenang          seseorang
Buruk Sangka                            mengelakkan orang
                                  yang tidak bersalah
                                  menderita
          mengelakkan fitnah   mewujudkan
           dan pergaduhan     masyarakat yang
                      berpecah belah
e. Kesan Hidayah
1. Setiap orang Islam hendaklah sentiasa berdoa memohon petunjuk dan hidayat kepada
  Allah supaya ditunjukkan jalan yang benar
2. Seseorang yang mendapat hidayat daripada Allah akan berubah daripada seorang
  yang tidak baik kepada seorang yang baik dan taat pada agama Allah.Hal ini
  demikian kerana dirinya sentiasa diberi petunjuk oleh Allah sama ada pemikiran,
  tindakan, percakapan atau perbuatan
3. Jiwa dan perasaan mereka yang mendapat hidayat daripada Allah sentiasa berada
  dalam keadaan tenang, tenteram dan bahagia.
4. Dalam melakukan sesuatu perkara, mereka yang mendapat hidayat daripada Allah
  selalu melakukan perkara-perkara yang baik dan mengajak orang lain supaya
  melakukan kebaikan
5. Orang-orang mukmin hendaklah sentiasa melakukan amal-amal kebaikan dan
  menunaikan perintah Allah, menjaga kebersihan zahir dan batin dan menjauhi
  perkara-perkara maksiat agar sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah


d. Kelebihan Darjat Sebagai Ujian Allah
1. Allah menjadikan manusia dalam keadaan yang berbeza dan berlainan antara satu
  dengan yang lian. Perbezaan tersebut dapat dilihat sama ada pada bentuk fizikal, rupa
  paras, harta, kedudukan, kekuatan dan sebagai
2. Segala keadaan ini Allah jadikan untuk menguji keimanan dan ketabahan hamba-Nya
  dalam menjalani kehidupan
3. Segala harta kekayaan yang dianugerahkan kepada seseorang merupakan dugaan dan
   ujian daripada Allah.Pada hari akhirat akan bertanya tentang bagaimana harta itu
   dapat?, bagaimana harta itu dijaga ? dan ke mana harta tersebut dibelanjakan?
4. Ketinggian darjat atau kedudukan yang dianugerahkan kepada seseorang adalah untuk
   menguji dirinya dalam menggunakan kedudukan yang dimilikinya
5. Allah menyuruh manusia berusaha untuk memperoleh kejayaan dahulu dengan
   menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh-Nya
SOALAN
1. Matlamat hidup mukmin
Tandakan ‘Ya’ pada perkataan yang etul dan ‘Tidak’ bagi yang salah.
    a) Mulia disisi manusia
    b) Bebas melakukan apa saja
    c) Bertaqwa kepada Allag swt
    d) Dihormati oleh masyarakat
    e) Mendapat keredaan Allah swt
    f) Beribadat supaya dipuji oleh orang ramai
2. Islam agama yang lurus
Isikan tempat yang kosong
i. Sejak Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw, ajaran Islam menegakkan prinsip
hidup yang berteraskan……………….iaitu : [aqidah]
-……………….[hablu minallah] yang bermaksud hubungan dengan Allah dan yang
bermaksud hubungan sesama manusia.
ii.


1. Apakah pengertian Hidayah
Pengertian Hidayah ialah;
Petunjuk daripada Allah SWT atau penyuluh hidup seseorang pada jalan yang benar bagi
mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.


2. Bagaimanakah cara untuk memperoleh hidayah Allah SWT:-
- Bertafakur menggunakan fikiran dengan cermat berlandaskan wahyu Allah.
- Bergaul dengan para cendekiawan dan ulama yang alimin (beramal dengan ilmunya)
- Menjaga hubungan baik sesame manusia
- Meningkatkan ibadat
- Sentiasa berdoa kepada Allah swt
- Menyelidik dan mendalami ilmu pengetahuan.
- Berdoa kepada Allah memohon hidayah.
- Niat kerana hendak mendapat petunjuk Allah.


3. Contoh orang/mereka yang mendapat hidayah Allah:-
Orang yang mati dalam beriman seperti ASiah isteri Firaun, Saidina Abu Bakar dan Saidina
Umar.


4. Nyatakan ciri orang yang tidak mendapat hidayah Allah:-
- Individu itu sentiasa berada dalam kesesatan dan kejahilan
- Individu itu lebih gemar mengamalkan akhlak yang tidak baik.
- Individu itu benci kepada kebaikan dan suka kejahatan.
 - Individu itu sentiasa berada dalam keadaan keluh kesah, takut dan kecewa.
 - Individu itu akan ingkar pada perintah Allah swt.
5. Contoh orang yang tidak mendapat hidayah Allah SWT:-
 Orang yang mati dalam kekafiran seperti anak Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh dan Abu
Jahal.


6. Bagaimanakah hidayah berperanan dalam kehidupan umat Islam.
Peranan hidayah dalam kehidupan umat Islam:-
     Memperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
     Mendapat keberkatan dan keredhaan Allah SWT atas setiap apa-apa yang
     dilakukan di dunia.
     Mendapat keredaan Allah SWT di dunia dan di akhirat.
     Mendorong seseorang melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.
     Menyebabkan seseorang itu sentiasa sabar dan tenang dalam menghadapi dugaan
     hidup.


7. Mengapakah manusia perlu bertanggungjawab?
Manusia perlu bertanggungjawab kerana:-
     Menusia dianugerahkan pelbagai kelebihan berbanding makhluk lain seperti akal,
     ilmu pengetahuan dan lain-lain untuk melakukan pelbagai suruhan-Nya disamping
     tidak melanggar larangan yang disyariatkan.
     Setiap individu bertanggungjawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan di
     dunia sama ada yang baik ataupun yang sebaliknya.
     Setiap balasan yang Allah SWT turunkan setimpal dengan kesalahan yang
     dilakukan oleh hamba-Nya di dunia.


8. Nyatakan hikmat Allah manjadikan manusia kaya, miskin, tinggi, rendah
Hikmat Allah manjadikan manusia kaya, miskin, tinggi, rendah dan sebagainya:-
- Untuk menguji keimanan dan ketabahan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.
- Sebagai dugaan kepada hamba-Nya.
- Untuk menguji dirinya dalam menggunakan kedudukan yang dimiliki-Nya itu.
- Allah SWT menyuruh manusia berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk
memperolehi kejayaan dalam hidup.


9. Nyatakan 2 kelebihan golongan yang mendapat hidayah Allah SWT
a) Dijamin mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat.
b) Mendapat keredaan-Nya


10. Mengapakah setiap orang bertanggungjawab di atas apa yang dilakukan semasa di
dunia?
a) Manusia telah dibimbing oleh Rasulullah SAW
b) Manusia mempunyai pedoman Al-Quran
c) Manusia mempunyai kuasa berfikir untuk memilih yang mana baik dan sebaliknya.
11. Bagaimanakah peranan akal membawa kebaikan kepada manusia?
Peranan akal untuk membawa kebaikan kepada manusia ialah:-
 a) Berfikir perkara-perkara yang baik dan berfaedah.
 b)  Berfikir yang berlandaskan wahyu Ilahi.
 c)  Berfikir melakukan sesuatu untuk kebaikan ramai.


12. Apakah kesan bertindak mengikut akal fikiran tanpa berpandukan Al-Quran?
Kesan bertindak mengikut akal fikiran tanpa berpandukan Al-Quran ialah:
a) Membawa kepada kegagalan.
b)  Tidak diredai Allah SWT
c)  Banyak dipengaruhi oleh kepentingan diri.
d) Didorong oleh hawa nafsu.


13. Bagaimanakah anda memanfaatkan akal fikiran untuk memperolehi kebahagiaan
hidup di dunia dan akhirat?
Saya memanfaatkan akal fikiran untuk memperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan
akhirat dengan:-
 a) Memastikan bahawa sesuatu perkara yang dilakukan tidak bertentangan dengan
   syariat Islam.
 b)  Sentiasa mencari jalan yang dibenarkan dalam Islam untuk mendapatkan rezeki.
 c)  Sentiasa berikhtiar untuk mendapatkan keredaan Allah terhadap segala usaha yang
   dilakukan.
14. Mengapakah manusia disuruh berpandukan Al-Quran dalam melaksanakan sesuatu
perkara:-
Manusia disuruh berpandukan Al-Quran dalam melaksanakan sesuatu perkara kerana:-
 a) Akan mendapat keredhaan Allah.
 b)  Untuk menemui jalan yang benar bagi mencapai keberkatan Allah.
 c)  Supaya tidak berlaku penyelewengan terhadap tindakan yang dilakukan yang akan
   mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai.
15. Surah Al-An’am, ayat 161-162 merupakan ikrar setiap muslim dalam solat bahawa
hidup dan mati kerana Allah SWT semata-mata.
Apakah kesan ikrar tersebut terhadap kepatuhan seseorang pada perintah Allah SWT?
Kesan ikrar tersebut terhadap kepatuhan seseorang pada perintah Allah SWT ialah:-
a) Mendorong seseorang supaya mentaati/mengingati Allah SWT
b) Melakukan ibadat dengan sempurna
c) Menjauhi perkara mungkar berakhlak mulia menjaga hubungan baik sesame manusia
d) Melaksanakan segala perintah Allah SWT dengan bersungguh-sungguh.
e)    Merasakan dirinya seorang hamba yg lemah yang mesti patuh dan taat pada
   perintah-Nya.


16. Nyatakan pengakuan Nabi Muhammad SAW yang diperintah oleh Allah SWT
menyatakannya kepada kaumnya:-
Pengakuan Nabi Muhammad SAW:
   a) Allah memberi hidayah mengikut jalan yang lurus.
   b)   Solat, ibadat, hidup, dan mati untuk Allah.
   c)   Tiada sekutu bagi Allah.
   d) Setiap orang menanggung dosanya masing-masing.


17. Apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus dalam ayat di atas?
Maksud jalan yang lurus ialah agama Allah (Islam) seperti agama yang diturunkan kepada
nabi-nabi terdahulu.
18. Hidayah itu anugerah Allah,
Bagaimanakah memelihara hidayah itu agar sentiasa kekal?
a) berdoa memohon terus dipelihara hidayah.
b)  Berdisiplin dan beramal.
c)  Istiqamah melakukan kebaikan.
d) Reda dengan ujian Allah


19. Beri beberapa bukti menunjukkan Islam itu agama lurus.
Bukti Islam adalah agama yang lurus kerana
 a) Islam mengajar manusia ikhlas melakukan sesuatu yang benar kerana Allah
 b)  Islam mengajar manusia berkasih sayang dan saling nasihat-menasihati
 c) Segala larangan dan suruhan yang ada dalam Islam semuanya dengan fitrah naluri
   manusia
 d) Islam memelihara hak manusia
 e)  Islam sesuai dipraktikkan bagi semua zaman
 f)  Islam mewajibkan umatnya menghormati dan menunaikan hak orang lain yang
   menjadi kewajipan bersama

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:11/16/2011
language:Malay
pages:11