KERTAS 2

Document Sample
KERTAS 2 Powered By Docstoc
					KERTAS 2
MASA : 1 jam 15 minit
 PENGENALAN

            Terbahagi kepada tiga
               bahagian


                 Bahagian A –
        BENTUK      Memindahkan
                 maklumat /
                 Mentafsir bahan
Masa 1 jam 15 mint        grafik


   Bahagian C –       Bahagian B –
   Membuat ulasan      Menulis karangan
 UPSR (BAHASA MELAYU)
FORMAT BAHARU MULAI 2005
KERTAS 2

Markah.

  Markah penuh : 60 markah

  Bahagian A  : 10 markah
  Bahagian B  : 30 markah
  Bahagian C  : 20 markah
BAHAGIAN A  BAHAGIAN B
 Mentafsir        BAHAGIAN C
        Karangan  Membuat
  Bahan
  Grafik           Ulasan
        40 minit
 15 minit          20 minit
     BAHAGIAN A
    Mentafsir Bahan
      Grafik
  10 markah
  Tiada had bilangan
  patah perkataan
  Tulis 5 ayat
  berpandukan grafik
  Soalan berdasarkan
  bahan grafik yang
  diberikan
  APA ITU BAHAN GRAFIK ?

  Gambar - Tunggal    Contoh : Gambar
  @ Bersiri       Tunggal
  Carta
  Graf
  Jadual
  Peta
  Pelan
      SOALAN BAHAGIAN A
    - Cadangan masa menjawab -
         15 minit


-Wajib dijawab

-Soalan berdasarkan grafik yang diberi

-Mungkin terdiri daripada gambar bersiri
 atau gambar tunggal.

-Ayat yang dibina mestilah berdasarkan apa yang
 terdapat dalam gambar sahaja.
3. Buat lima ayat sahaja, walaupun terdapat banyak
  maklumat dalam bahan grafik yang diberi.

 a. Bina ayat berdasarkan kehendak soalan.
   i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-
    aktiviti yang terdapat dalam gambar .
    - Maknanya calon dikehendaki menulis lima
     ayat tentang aktiviti yang melibatkan kata
     kata kerja sahaja.
ii. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar /
  situasi di bawah.
   - Maknanya calon boleh membina apa saja perkara
  yang terdapat dalam bahan grafik, tidak kira sama
  ada melibatkan kata kerja atau situasi yang ada
  dalam bahan grafik yang diberi.
iii. Boleh gunakan nama watak, tempat, atau apa saja
   yang sesuai asalkan ayatnya baik tanpa kesalahan
   ejaan, tanda baca dan struktur ayat.
4. Kalau gambar bersiri, pastikan ayat yang dibina
  seimbang.
                Tiga ayat daripada
                gambar pertama atau
                dua ayat daripada gambar
                pertama.
  Dua ayat daripada
  gambar kedua atau
  tiga ayat daripada
  gambar kedua.
       BAHAGIAN B
       KARANGAN
  30 markah       Karangan
  Tidak kurang 80    Berformat
  patah perkataan
  Diberikan tiga buah
  karangan. Pilih dan  Karangan
  jawab satu
  karangan sahaja.
              Tidak
             Berformat
1. Tuliskan kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum.

2. Kelas kamu akan mengadakan majlis
  perpisahan sempena guru kelas kamu yang akan
  akan bertukar sekolah. Selaku wakil kelas, kamu
  dikehendaki menyampaikan ucapan pada majlis
  tersebut. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.

3. Kamu telah lewat datang ke sekolah. Ceritakan
  tindakan yang kamu akan lakukan pada hari
  tersebut.
   BAHAGIAN C

    MEMBUAT
     ULASAN
Cadangan masa menjawab Bahagian C
       20 minit
  Membuat Ulasan
 20 markah
 Ulasan yang dibuat berpandukan
 soalan kepada situasi yang
 diberikan.
 Tidak kurang 50 patah
 perkataan atau tidak melebihi 50
 patah perkataan.
Cara Menjawab Soalan
  Baca dan fahami situasi.
  Gariskan kata kunci dalam soalan.
  Sediakan rangka karangan. Catatkan
   nilai-nilai murni atau pengajaran yang
   terdapat dalam teks.
  Tulis karangan pendek lebih kurang 5 hingga
  10 ayat sahaja.
  Panjang jawapan tidak kurang 50 patah
  perkataan.
Contoh Soalan
Membuat Ulasan
Setiap hari Salina akan bangun awal pagi. Setelah
 menyiapkan diri, Salina akan ke dapur
 membantu ibunya menyiapkan sarapan. Salina
 dan keluarganya akan bersarapan bersama-
 sama. Sebelum pergi ke sekolah, Salina akan
 bersalaman dengan ayah dan ibunya.
 Sementara menunggu bas, Salina membaca
 buku. Tiba di sekolah, Salina terus masuk ke
 kelas. Dia akan menyapu atau mengemaskan
 kelasnya. Dia akan memastikan kelasnya
 berada dalam keadaan ceria.
Senaraikan nilai murni/pengajaran/
amalan baik yang terdapat dalam petikan


 1.  Bangun awal pagi – disiplin diri
 2.  Menolong ibu di dapur
 3.  Bersarapan bersama – kasih sayang
 4.  Bersalam – menghormati orang tua
 5.  Rajin / tidak suka membuang masa
 6.  Suka kepada kebersihan
BAHAGIAN C – Cara menulis.

Antara nilai murni yang terdapat di dalam petikan
Ini, kita mestilah……………………(huraian/contoh).
Seterusnya, kita haruslah……………………
..................................(huraian/contoh)……………...
Di samping itu, kita hendaklah……………......
(huraian/contoh)………………………………………..
Selain itu, kita mestilah ……………………….
……………………………..(huraian/contoh)………….
………………………………………………………………
Akhirnya, kita wajarlah……………………….(huraian/c
……………………………………………………………..
2. BACA AYAT/KARANGAN TERSEBUT SEKALI LAGI
  SAMBIL MENURUNKAN SIMBOL ATAU TANDA -
  TANDA PEMERIKSAAN & MENETAPKAN SKOR
  BERPANDUKAN KRITERIA PENSKORAN.

           ISI

 (        )  KESALAHAN ISI

 /\/\/\/\/\/\/    KESALAHAN STRUKTUR AYAT

           KESALAHAN PENGGUNAAN PERKATAAN

           KESALAHAN TANDA BACA

           KESALAHAN EJAAN

           KESALAHAN EJAAN BERULANG

           KESALAHAN IMBUHAN

           KESALAHAN IMBUHAN BERULANG
    Kesilapan yang biasa dilakukan
    oleh calon semasa menjawab
       soalan peperiksaan


1
1. Tidak benar-benar memahami kehendak soalan
   Kurang teliti membaca dan memahami arahan,
. - kehendak soalan dan jawapan yang dituliskan.

2. Jawapan yang diberikan tidak terancang dan tidak
  tersusun dengan kemas.
  - tidak mempersembahkan jawapan dalam bentuk
   format yang teratur dan betul.
    3. Jawapan tidak mempunyai pendahuluan, isi
      dan penutup.
      - tiada mempunyai perenggan.

4. Menggunakan ejaan, imbuhan, tanda baca serta
  struktur ayat yang salah dan kurang sesuai.

5. Terlalu kerap menyelitkan unsur perbualan atau
  dialog dalam jawapan.

6. Gagal mengatur masa dengan bijak sehingga gagal
  menjawab cukup soalan.

7. Terkeluar tajuk. Tidak menjawab apa yang
  diminta oleh soalan.
8. Ayat yang dibina terlalu ringkas dan mudah.
  Tidak menarik.

9. Ulasan tidak dibuat dengan ayat yang tersusun
  kemas. Kurang menggunakan penanda wacana.
  Penanda wacana yang digunakan tidak sesuai.
        SELAMAT BERTEMU LAGI.
        JUMPA LAGI DI LAIN MASA &
            KETIKA.
Disampaikan oleh:
PUAN ROSLINA OTHMAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG INDAH
SENYUMLAH…..SENYUMLAH……
AHAI….CIK MEK MOLEK……
SENYUMLAH…..SENYUMLAH….
AHAI….CIK MEK MOLEK…..

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:11/16/2011
language:Malay
pages:24