CONTOH PERSEMBAHAN POWER POINT AUDIT AKADEMIK BM

Document Sample
CONTOH PERSEMBAHAN POWER POINT AUDIT AKADEMIK BM Powered By Docstoc
					ANALISIS MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
               MEI 2011


   SK TAMAN KOTA KULAI 2
   JLN SRI PUTRI 4/9
   TAMAN PUTRI, 81000 KULAIJAYA,
   JOHOR.
  LAPORAN POST MORTEM
PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR
   TAHUN 6 UPPM 2/2011
 MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
 BM1   2007  2008  2009  2010  2011
PERATUS                ?
  (%)

 GPS                  ?
 BM2   2007  2008  2009  2010  2011
PERATUS                ?
  (%)
 GPS                  ?
        BIL   BIL
PERKARA/GRED          A  B  C  D  E  BIL LULUS  % LULUS  GPMP
        CALON  AMBIL


  TOV


  OTR1


  AR1


  OTR2


  AR2


  OTR3


  AR3


  ETR
        BIL   BIL
PERKARA/GRED          A  B  C  D  E  BIL LULUS  % LULUS  GPMP
        CALON  AMBIL


  TOV


  OTR1


  AR1


  OTR2


  AR2


  OTR3


  AR3


  ETR
       CALON  CALON  GRED A    GRED B    GRED C    GRED D    GRED E    BIL
BIL  KELAS                                                GPS
       DAFTAR  AMBIL  BIL  %   BIL  %   BIL  %   BIL  %   BIL  %   TH

1   UPSI   34   34   14  41.18  17  50.00  3   8.82  0   0.00  0   0.00  0   1.68


2   UIAM   36   36   3   8.33  19  80.56  4   11.11  0   0.00  0   0.00  0   2.03


3   USM    35   35   0   0.00  16  45.71  19  54.29  0   0.00  0   0.00  0   2.54


4   UPM    34   34   0   0.00  10  29.41  20  58.82  4   11.75  0   0.00  0   2.82


5   UTM    33   32   0   0.00  0   0.00  8   25.00  24  75.00  0   0.00  1   3.75


 JUMLAH    172   171  17  9.94  72  42.11  54  31.58  28  16.37  0   0.00  1   2.54
       CALON  CALON  GRED A    GRED B    GRED C    GRED D    GRED E    BIL
BIL  KELAS                                                GPS
       DAFTAR  AMBIL  BIL  %   BIL  %   BIL  %   BIL  %   BIL  %   TH

1   UPSI   34   34   23  67.65  11  32.35  0   0.00  0   0.00  0   0.00  0   1.68


2   UIAM   36   36   15  41.67  20  55.56  1   2.78  0   0.00  0   0.00  0   2.03


3   USM    35   35   4   11.43  19  54.29  11  31.43  1   2.86  0   0.00  0   2.54

4   UPM    34   34   0   0.00  12  35.29  18  52.94  4   11.76  0   0.00  0   2.82

                                               28.1
5   UTM    33   32   0   0.00  1   3.13  13  40.63  9   28.13  9      1   3.75
                                               3

 JUMLAH    172   171  42  24.56  63  36.84  43  25.15  14  8.19  9   5.26  1   2.54
100%
               6.86%   10.46%
80%   43.18%   19.72%

60%
               58.17%         CEMERLANG
                    48.99%
40%        28.73%              SEDERHANA
    56.82%
20%                         GALUS
          8.46%   10.46%   6.99%
 0%   5.20%
    2010 PKSR 1 2011 UPPM1 2010 1/2 2011 UPPM2
     THN 5         THN 5
    KELEMAHAN
BAHAGIAN PEMAHAMAN

 Murid tidak menguasai banyak
 perbendaharaan kata.
 Murid cuai dalam membaca soalan dengan
 betul.
 Murid banyak melakukan kesalahan ejaan.
 Murid tidak faham kehendak soalan
 Murid tidak menggariskan kata kunci ejaan
 dan struktur ayat kurang gramatis.
  MARI MENGENAL KOSA KATA
  1 HARI = 3 perkataan berserta maksud dan contoh
  ayat.
  1 MINGGU = 30 perkataan (400 kosa kata sebelum
  UPSR)
  *diuji pada permulaan kelas/permainan
   bahasa.

 PROGRAM BIMBINGAN BERPANDU (KERTAS 1)
 Latihan diberi pada hari Jumaat (format UPSR)
* Guru berbincang dengan murid soalan dan jawapan
    KELEMAHAN
BAHAGIAN A DAN B

 Murid tidak menguasai banyak
 perbendaharaan kata.
 Struktur ayat kurang gramatis.
 Kurang isi dan huraian kurang tepat.
 Kerangka idea tidak dibuat.
 Pengembangan isi yang tidak jelas.
  KARANGAN BERPANDU
  *Guru dan murid berbincang idea.
  *Murid membina ayat (perenggan demi
   perenggan/ayat demi ayat) sambil dipantau
   dan dibimbing guru.
  *Ujian dijalankan 2 minggu sekali

CITRA BAHASA
* Setiap hari Khamis. Murid menyalin semula
 karangan berformat.
     KELEMAHAN
BAHAGIAN C

 Murid tidak menguasai banyak perbendaharaan kata
 _kata berlawanan (sombong, boros dsb).
 Murid lemah dalam pembinaan ayat yang gramatis.
 Murid kurang mahir dalam mengurai nilai murni.
 Perkataan yang terdapat dalam petikan disalin semula
 tanpa huraian yang sesuai terutama murid pemulihan.
  MENGENAL NILAI/PENEGUHAN NILAI
  *Murid dikenalkan dengan 5 dari 18 nilai
   murni pada peringkat awal (sehingga
   menguasai) dan diikuti dengan tiga nilai
   yang lain. Seperti: Baik Hati, Kerajinan,
   Hormat, Kasih Sayang, Berdikari.
  *Kuiz diberikan setiap kali guru ke kelas.
  *Penyediaan mural nilai murni di laluan murid
  Sila bawa bahan-bahan yang berkaitan
  semasa mesyuarat. Contohnya, modul,
  gambar, contoh soalan yang digunapakai dan
  sebagainya.
  Sila buat headcount bagi kedua-dua kertas
  BM dan sasaran sekolah masing-masing.
  Juga sertakan program yang terlibat untuk
  mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:240
posted:11/16/2011
language:Malay
pages:15