Universitatea Tomis din Constanta

Document Sample
Universitatea Tomis din Constanta Powered By Docstoc
					 Universitatea Tomis din Constanta
 FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE
 Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR
 Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR
 Durata programului de studio: 3 ani
 Forma de invatamant: ZI
 Titlul absolventului: ECONOMIST LICENTIAT
 Promotia: 2010-2013


                      ANUL I

Nr. Denumirea       Codul     Semestrul I        Semestrul II
crt disciplinei      disciplinei  C S L/Pr Fv    Nr.   C S L/Pr Fv    Nr.
                              Cred.           Cred.
  Microeconomie      SAA1101   2  1       4
  Bazele contabilitatii SAA1102    2  2       4
  Matematica       SAA1103   2  2       4
  aplicata      in
  economie
  Notiuni de drept si SAA1104     2  1       4
  limbaj juridic
  Elemente      de SAA1105   2    1     4
  informatica aplicata
  Comunicare     in SAA1106   1  2       4
  afaceri
  Limba     straina SAA1107/     2    V   3      2    V   3
  pentru     afaceri SAA1215
  (engleza, franceza,
  germana)
  Statistica afacerilor SAA1208                 2  1       4
  Macroeconomie      SAA1209                2  2       4
  Management       SAA1210                2  2       4
  general
  Economie        SAA1211                1  1       4
  europeana
  Marketing        SAA1212                2  1       4
  Antreprenoriat     SAA1213                2  2       4
  Baze de date      SAA1214                1    1     3
  Disciplina             2  1       3
  optionala
  Istoria economiei SAA1001
  nationale
  Geografie        SAA1002
  economica
  Educatie fizica     SAA1003         A/R            A/R
  Total ore/credite la disciplinele  13 11 1      30   12 11 1      30
  obligatorii si optionale        25             24
                  ANUL II

Nr. Denumirea disciplinei   Codul    Semestrul I     Semestrul II
crt              disciplinei C S L/Pr Fv Nr.   C S L/Pr    Fv Nr.
                             Cred.          Cred.
  Contabilitate financiara SAA2101 2 1         4
  Economia si gestiunea SAA2102 2 2          4
  intreprinderii
  Management       si SAA2103 2 1        3
  marketing in turism
  servicii
  Cercetari de marketing SAA2104 2 1          4
  Managementul        SAA2105 2 1        3
  resurselor umane
  Dreptul afacerilor     SAA2106 2 1        2
  Finante generale      SAA2107 2 1        4
  Corespondenta       SAA2108    2    C 2
  comerciala in limba
  engleza
  Moneda si credit      SAA2109 2 2        4
  Initierea unei afaceri   SAA2210             1 2      C  4
  Piete de capital si burse SAA2211             2 1        4
  de valori
  Mediul    de  afaceri SAA2212             2 1        4
  European
  Sisteme informationale SAA2213               2    2   C  4
  si aplicatii informatice
  in     administrarea
  afacerilor
  Finante antreprenoriale SAA2214              2 1        4
  Managementul relatiilor SAA2215              2 1        4
  cu clientii
  Practica          SAA2216                 6   C  3
  Disciplina optionala                    2 1        3
  Piete    si   preturi SAA2001
  competitive
  Management         SAA2002
  intercultural
  Dreptul UE         SAA2003
  Total ore/credite la disciplinele 16 12       30  13 7 8       30
  obligatorii si optionale
                      ANUL III

Nr. Denumirea disciplinei     Codul    Semestrul I    Semestrul II
crt                disciplinei C S L/Pr Fv Nr.  C S L/Pr Fv Nr.
                             Cred.       Cred.
  Negocieri in afaceri     SAA3101 2 2       5
  Asigurari si reasigurari   SAA3102 2 2       4
  Marketing international    SAA3103 2 2       4
  Comportamentul        SAA3104 2 1       5
  consumatorului
  Comunicare in afaceri     SAA3105    2    4
  in limba engleza
  Logistica si distributia   SAA3106  2  2    4
  marfurilor
  Analiza    economico   SAA3207           2  2     4
  financiara
  Management strategic     SAA3208           2  1     3
  Managementul calitatii    SAA3209           2  1     3
  Strategii de marketing    SAA3210           2  1     3
  Proiecte economice      SAA3211               2   4
  Elaborare proiect de     SAA3212               6   10
  licenta
  Disciplina optionala 1          2  1    4
  Control si audit       SAA3001
  Fonduri de investitii     SAA3002
  Metodica     cercetarii  SAA3003
  stiintifice
  Simulari manageriale     SAA3004
  Disciplina optionala 2                   2  1     3
  Drept comunitar        SAA3005
  Etica in afaceri        SAA3006
  Economia riscului       SAA3007
  Total ore/credite la     disciplinele 12 12   30  10 6  8   30
  obligatorii si optionale

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:11/16/2011
language:Romanian
pages:3