Foaie1 ANEXA 7 Lista by ePvf9c4b

VIEWS: 0 PAGES: 31

									                                                                          ANEXA 7

                Lista standardelor române originale propuse pentru examinare
Nr.crt    Indicativ STAS  Titlul in limba română                                                CT ASRO
     1  STAS 881-88    Motoare electrice asincrone trifazate de la 0,06 la 200 kV. Puteri, tensiuni şi turaţii nominale                1
     2  STAS 1399-74   Maşini electrice rotative. Glisiere. Dimensiuni                                         1
     3  STAS 1893/2-87  Maşini electrice rotative. Reguli şi metode pentru verificarea calităţii                            1
     4  STAS 1893/3-87  Maşini electrice rotative. Marcare ambalare, livrare, garanţii, documente                            1
     5  STAS 3432/2-84  Maşini electice rotative. Capete de arbore conice. Forme şi dimensiuni                             1
     6  STAS 3528-82   Plăcuţe indicatoare pentru maşini electrice rotative                                      1
     7  STAS 6587-79   Motoare asincrone trifazate de la 132 kW la 2000 kW. Puteri, tensiuni şi turaţii nominale                    1
     8  STAS 6968/1-87  Motoare asincrone cu inele pentru instalaţii de ridicat şi transportat. Condiţii tehnice speciale                1
     9  STAS 6968/2-88  Motoare asincrone cu inele pentru instalaţii de ridicat şi transportat. Corelarea puterilor cu dimensiuni de montaj       1
     10  STAS 6991-86   Motoare sincrone trifazate de la 110 la 1600 kw. Puteri, tensiuni şi turaţii nominale                      1
     11  SR 7246:1998   Motoare asincrone trifazate. Metode de încercare                                        1
     12  STAS 7814-89   Maşini de curent continuu. Metode de verificare                                         1
     13  STAS 7833-91   Generatoare electrice pentru biciclete. Condiţii tehnice generale de calitate                          1
     14  STAS 8198-78   Găuri de centrare filetate pentru arborii maşinilor electrice. Dimensiuni                            1
     15  STAS 8457/2-88  Plăci de borne pentru maşini electrice rotative. Plăci cu 6 borne. Dimensiuni                          1
     16  STAS 8457/1-79  Plăci de borne pentru maşini electrice rotative. Condiţii tehnice generale de calitate                     1
     17  STAS 9385/2-82  Hidrogeneratoare sincrone. Reguli şi metode de verificare a calităţii                              1
     18  STAS 9385/1-85  Hidrogeneratoare sincrone. Condiţii tehnice generale                                      1
     19  STAS 9544/3-84                                                                  puterilor cu dimensiunile de monta
                Motoare asincrone trifazate cu rotorul în scurt circuit, în construcţie antiexplozivă, cu capsulare antideflagranată. Corelarea 1
     20  STAS 9904/13-80  Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Determinarea creşterii de temperatură cu rotorul blocat             1
     21  STAS 9904/1-81  Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Prescripţii generale                              1
     22  STAS 9904/2-81  Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Verificarea izolaţiei                              1
     23  STAS 9904/3-75  Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Determinarea rezistenţşei înfăşurărilor în curent continuu           1
     24  STAS 9904/4-81  Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Încercarea la încălzire                             1
     25  STAS 9904/5-75  Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Încercarea la suprasarcină de scurtă durată şi la suprasaturaţie        1
     26  STAS 9904/6-84  Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Determinarea cuplului şi curentului iniţial de pornire, a cuplului maxim şi a cuplului minim în timpul pornirii
                                                                                1
27  STAS 9904/7-75  Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Verificarea comutaţiei                              1
28  STAS 9904/9-82  Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Determinarea momentului de inerţie al rotorului                 1
29  STAS 9904/10-76  Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Determinarea debitului fluidelor de răcire                    1
30  STAS 10308-89   Motoare asincrone monofazate. Condiţii tehnice generale                                     1
31  STAS 10784/2-87  Turbogeneratoare. Reguli şi metode de verificare a calităţii                                   1
32  STAS 10784/1-77  Turbogeneratoare. Condiţii tehnice generale de calitate                                     1
33  STAS 10999/1-78  Maşini electrice rotative. Semifabricate pentru perii. Condiţii tehnice generale de calitate                   1
34  STAS 11000-86   Masini electrice rotative. Perii. Conditii tehnice generale de calitate                             1
35  STAS E 11017-78  Motoare asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit. Metodă de determinarea a fiabilităţii                   1
36  STAS 11456-80   Masini electrice rotative. Dezechilibrul rezidual al rotoarelor. Valori admise si metode de determinare.             1
37  STAS 11628-83   Cutii de borne pentru motoare asincrone de 6 kV. Condiţii constructive şi dimensiuni                       1
38  STAS 12000-81   Motoare de curent continuu pentru metalurgie. Condiţii tehnice generale de calitate                       1
39  STAS R 12407-86  Maşini electrice rotative pentru vehicule feroviare şi rutiere. Criterii de apreciere a comutaţiei.               1
40  STAS 12756-89   Motoare electrice de curent continuu pentru aeronave. Condiţii tehnice generale de calitate                   1
41  SR 13377:1997   Motoare asincrone trifazate. Metoda pentru determinarea pierderilor în fier si a randamentului în orice regim de functionare 1
42  STAS 2740-69   Materiale electroizolante. Metode pentru determinarea permitivităţii şi a tangentei unghiului de pierderi dielectrice      5
43  STAS 3471-85   Materiale ceramice electroizolante. Condiţii tehnice generale                                  5
44  STAS 3897-82   Materiale electroizolante. Mase izolante bituminoase                                       5
45  STAS 3898-80   Materiale electroizolante. Masă izolantă nebituminoasă                                      5
46  STAS 6205-86   Materiale electroizolante solide. Metodă de determinare a indicilor de rezistenţă şi de ţinere la curenţi de scurgere pe suprafaţă, în condiţii de umiditate
                                                                            5
47  STAS 6415/2-90  Materiale electroizolante solide. Determinarea rezistenţei la arc electric de înaltă tensiune, în curent alternativ       5
48  STAS 6415/1-90  Materiale electroizolante solide. Determinarea rezistenţei la arc electric de joasă tensiune, în curent continuu         5
49  STAS 7543-83   Lacuri electroizolante. Lacuri de impregnare şi acoperire cu solvent. Metode de încercare                    5
50  STAS 8383-74   Materiale electroizolante solide. Condiţionarea epruvetelor                                   5
51  STAS 9297-73   Tuburi flexibile din împletitură de fire de vâscoză sau bumbac, lăcuite (linoxinice)                       5
52  STAS 9463-80   Materiale stratificate dure. Tuburi rulate din hârtie impregnată                                 5
53  STAS 10242/2-75  Lacuri electroizolante. Determinarea stabilitatii termice. Metoda pierderii de masa.                       5
54  STAS 10242/3-75  Lacuri electroizolante. Determinarea stabilităţii termice. Metoda formării de fisuri                       5
55  STAS 10368-82   Materiale electroizolante solide. Metode pentru determinarea coroziunii electrolitice a metalelor în prezenţa materialelor electroizolante
                                                                            5
56  STAS 11300-83   Piese izolante din răşini sintetice pentru instalaţii electrice interioare. Verificarea comportării în atmosferă umedă şi sub condens
                                                                            5
57  STAS 12149/3-85  Materiale electroizolante solide. Determinarea efectelor radiaţiilor ionizante asupra materialelor electroizolante. Metode de determinare a efectelor permanente
                                                                            5
58  STAS 12149/2-84  Materiale electroizolante solide. Determinarea efectelor radiaţiilor ionizante asupra materialelor electroizolante. Metode de iradiere
                                                                            5
59  STAS E 12267-84  Materiale electroizolante solide. Metode de determinare a inflamabilităţii în cazul expunerii la o sursă de aprindere      5
60  STAS 12969-91   Materiale electroizolante solide. Metoda pentru determinarea permitivităţii şi tangentei unghiului de pierderi la temperatura de 77 K
                                                                            5
61  STAS E 11119-78  Încercarea izolaţiei autoregeneratoare cu tensiuni mixte. Prescripţii generale                          8
62  STAS 4264-86   Sonerii şi buzere electrice. Condiţii tehnice de calitate                                    9
63  STAS 6797-81   Limitatoare de cursă pentru instalaţii de ridicat şi transportat. Condiţii tehnice de calitate                  9
64  STAS 7208-83   Electromagneti de actionare. Conditii tehnice speciale de calitate.                               9
 65  STAS 10802-80                                                                   9
            Fiabilitatea aparatajului de joasa tensiune. Metoda statistica de determinare a andurantei mecanice limitata la nivel de fiabilitate specificat.
 66  STAS 552-89    Doze de aparat si doze de ramificatie pentru instalatii electrice. Dimensiuni                          11
 67  STAS 3184/3-85  Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V curent alternativ şi 250 V curent continuu şi până la 25 A. Forme şi dimensiuni
                                                                            11
 68  STAS 3184/4-88  Prize, fise si cuple pentru instalatii electrice pâna la 380 V curent alternativ si 250 V curent continuu pâna la 25 A. Calibre de verificare a prizelor si fiselor pâna
                                                                            11
 69  STAS 4002-74                                                                   11
            Materiale auxiliare pentru retele si instalatii electrice. Cleme de sir pentru circuite cu conductoare din cupru si aluminiu. Conditii tehnice speciale de calitate.
 70  STAS 9429-73   Comutatoare rotative. Metode de încercare                                            11
 71  STAS 1652-75   Izolatoare din porţelan electrotehnic pentru siguranţe fuzibile. Condiţii tehnice speciale                   15
 72  STAS 5764-80   Tile de porţelan pentru tuburi izolante şi de protecţie. Dimensiuni                               15
 73  STAS 6729/1-82  Energia nucleara. Fizica reactorilor nucleari. Terminologie                                   16
 74  STAS 6729/2-84  Energie nucleară. Tehnologia reactoarelor nucleare. Terminologie                                16
 75  STAS 6729/3-84  Energie nucleară. Dozimetrie şi radio protecţie. Terminologie                                  16
 76  STAS 9437-73   Conectoare coaxiale pentru aparatură nucleară. Parametri principali                               16
 77  STAS 9989/1-86  Aparate cu surse incorporate. Aparate cu surse intense instalate la post fix. Prescripţii de construcţie pentru protecţia persoanelor împotriva radiaţiilor ionizant
                                                                            16
 78  STAS 10811/1-83  Surse închise de radiaţii nucleare. Condiţii tehnice generale                                  16
 79  STAS 11134-84   Stiloexpozimetre şi stilodozimetre cu măsurare directă de tip electrometru. Condiţii tehnice generale              16
 80  STAS 11683-83   Surse deschise de radiaţii nucleare. Marcare şi certificare                                   16
 81  STAS 12290-85   Instalaţii de gamagrafiere. Condiţii tehnice generale.                                     16
 82  STAS 12409/2-86  Detectoare Geiger-Muller pentru radiaţii gama şi beta. Metode de măsurare.                           16
 83  STAS R 12771-89  Radiatii X si gama de referinta pentru etalonarea pozimetrelor si debitmetrelor si determinarea raspunsurilor în functie de energia radiatiilor.
                                                                            16
 84  STAS R 12772-89  Radiatii beta de referinta pentru etalonarea dozimetrelor si debitmetrelor si determinarea raspunsurilor în functie de energia radiatiei beta.
                                                                            16
 85  STAS 12897-90   Radioprotecţie. Ecranarea radiaţiilor gama. Prescripţii de calcul                                16
 86  STAS 12912-90   Detectoare de radiatii pentru instrumentatia si protectia reactorilor nucleari. Caracteristici si metode de încercare.     16
 87  STAS 12913-91   Contaminometre si monitoare de contaminare alfa, beta, alfa-beta. Conditii tehnice generale.                  16
 88  STAS 12986-91   Surse închise de radiaţii gama pentru gamagrafie industrială. Dimensiuni                            16
 89  STAS 6270-73   Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Terminologie                                    17
 90  STAS 6360-74   Materiale şi dispozitive semiconductoare. Terminologie                                     17
 91  STAS 7128/10-84  Simboluri literale pentru dispozitive semiconductoare si circuite integrate. Simboluri pentru circuite integrate analogice.   17
 92  STAS 7128/7-86                                                                  diode de amestec.
            Simboluri literale pentru dispozitive semiconductoare si circuite integrate. Simboluri pentru diode cu capacitate variabila si 17
 93  STAS 7128/6-86  Simboluri literale pentru dispozitive semiconductoare si circuite integrate. Simboluri pentru tiristoare.            17
 94  STAS 7128/12-85                                                                  17
            Simboluri literale pentru dispozitive semiconductoare si circuite integrate. Simboluri pentru diode stabilizatoare de tensiune si diode cu tensiune de referinta.
 95  STAS 7128/4-71  Dispozitive semiconductoare si circuite integrate. Simboluri literale pentru diode tunel.                    17
 96  STAS 7128/3-85  Simboluri literale pentru dispozitive semiconductoare si circuite integrate. Simboluri pentru diode de semnal de mica putere.  17
 97  STAS 7128/9-80  Dispozitive semiconductoare si circuite integrate. Simboluri literale pentru tranzistoare unijonctiune.             17
 98  STAS 9214-73   Dispozitive semiconductoare. Reguli de prezentarea desenelor şi dimensiuni                           17
 99  STAS 9214/1-81  Circuite integrate. Capsule. Reguli generale de prezentare a desenelor de gabarit şi dimensiunilor               17
100  STAS 9264-82   Tranzistoare cu germaniu de mică putere. Condiţii tehnice generale                               17
101  STAS 9704-74   Componente electronice active. Reguli generale de verificare a condiţiilor tehnice                       17
102  STAS 10407-84   Circuite integrate analogice. Terminologie şi nomenclator de parametri principali                        17
103  STAS 11048-78   Circuite integrate liniare. Prescripţii pentru măsurarea parametrilor stabilizatoarelor de tensiune continuă         17
104  STAS 11066/1-89  Dispozitive semiconductoare. Tiristoare. Clasificare şi terminologie                             17
105  STAS 11066/2-80  Tiristoare. Metode de verificare                                               17
106  STAS 11206-80   Circuite integrate liniare. Amplificatoare operationale. Metode de masurare a parametrilor principali.            17
107  STAS 11418-80   Dispozitive semiconductoare. Tranzistoare unijoncţiune. Terminologie                             17
108  STAS 11437-80   Tranzistoare unijonctiune. Metode de masurare a parametrilor principali.                           17
109  STAS 12123/4-84  Dispozitive semiconductoare. Diode cu capacitate variabilă. Metode de măsurare a caracteristicilor electrice         17
110  STAS 12123/3-83  Dispozitive semiconductoare. Diode cu tensiune de referinţă şi diode stabilizatoare de tensiune. Metode de măsurare a caracteristicilor electrice
                                                                           17
111  STAS 12123/2-83  Dispozitive semiconductoare. Diode de semnal de mică putere, inclusiv diode de comutaţie. Metode de măsurare a caracteristicilor electrice
                                                                           17
112  STAS 12258/7-87  Dispozitive semiconductoare optoelectronice. Celule fotovoltaice. Terminologie şi caracteristici principale          17
113  STAS 12258/8-90  Dispozitive semiconductoare optoelectronice. Cuploare optoelectronice. Terminologie şi caracteristici principale       17
114  STAS 12258/2-84  Dispozitive semiconductoare optoelectronice. Fotodiode. Terminologie şi caracteristici principale               17
115  STAS 12258/3-85  Dispozitive semiconductoare optoelectronice. Fototranzistoare. Terminologie şi caracteristici principale           17
116  STAS 12258/4-86  Dispozitive semiconductoare optoelectronice. Diode electroluminescente. Terminologie şi caracteristici principale       17
117  STAS 12258/5-86  Dispozitive semiconductoare optoelectronice. Elemente de afişare. Terminologie şi caracteristici principale          17
118  STAS 12258/6-87  Dispozitive semiconductoare optoelectronice. Diode electroluminescente în infraroşu. Terminologie şi caracteristici principale17
119  STAS 12258/1-84  Dispozitive semiconductoare optoelectronice. Terminologie generală şi nomenclator de parametri principali generali      17
120  STAS 12258/9-91  Dispozitive semiconductoare optoelectronice. Metode de măsurare a parametrilor optoelectronici                17
121  STAS 6667-85   Protecţia climatică. Program de încercări climatice                                      19
122  STAS 9251-80   Protecţia climatică. Materiale de vopsire şi lacuri electroizolante de acoperire şi impregnare. Încercarea rezistenţei la mucegai
                                                                           19
123  STAS 10757-87   Protecţia împotriva biodeteriorării. Terminologie                                       19
124  STAS 9543-74   Materiale oxidice magnetic moi. Terminologie, simboluri                                    20
125  STAS 10097-88   Materiale oxidice magnetic moi. Bare cilindrice, plate şi cilindric-trunchiate din ferite pentru antene. Forme şi dimensiuni 20
126  STAS 10154-87   Materiale oxidice magnetic moi. Miezuri jugulare pentru sistemul de deflexie TV. Dimensiuni                  20
127  STAS 10918-77   Materiale oxidice magnetic moi. Miezuri pătrate din fontă (RM). Dimensiuni                          20
128  STAS 10745-87   Materiale oxidice magnetic moi. Miezuri tip UU şi UI din ferită. Dimensiuni                          20
129  STAS 11091-85   Materiale oxidice magnetic dure. Magneţi ceramici pentru difuzoare. Dimensiuni                        20
130  STAS 12148-82   Materiale oxidice magnetic moi. Miezuri tip X din ferite. Dimensiuni                             20
131  STAS E 12280-84  Miezuri magnetice pentru bobine de inductanţă şi transformatoare pentru telecomunicaţii. Metode de măsurare          20
132  STAS 12305-85   Aliaje magnetice moi. Clasificare.                                              20
133  STAS 10570-83   Conductoare de bobinaj. Clasificare şi simbolizare                                      21
134  STAS 8147/1-80  Tensiometrie electrica rezistiva. Terminologie                                        24
135  STAS 8918-88   Tehnica impulsurilor. Terminologie                                              24
136  STAS 9422/1-80  Osciloscoape. Terminologie                                                  24
137  STAS 9422/2-81  Osciloscoape. Metode de încercare                                               24
138  STAS 9422/3-81  Osciloscoape. Modul de prezentare a caracteristicilor                                     24
139  STAS 11176/2-84  Osciloscoape cu eşantionare. Metode de încercare                                       24
140  STAS 11176/1-84  Osciloscoape cu eşantionare. Terminologie                                           24
141  STAS 11176/3-84   Osciloscoape cu eşantionare. Modul de prezentare a caracteristicilor                              24
142  STAS 11190/1-80   Aparate electronice de masurat. Surse de alimentare stabilizate pentru masurari. Terminologie                  24
143  STAS 11190/2-80   Aparate electronice de masurat, surse de alimentare stabilizate pentru masurari. Prescriptii privind modul de prezentare a 24  caracteristicilor si performantelor
144  STAS 11190/3-80   Aparate electronice de masura, surse de alimentare stabilizate pentru masurari. Prescriptii generale privind metodele de încercare
                                                                             24
145  STAS 11232/5-81   Surse stabilizate de curent continuu. Masurarea erorii de temperatura, a performantelor în regim tranzitoriu, a efectelor stabilirii termice. Prescriptii.
                                                                             24
146  STAS 11232/1-80   Surse stabilizate de curent continuu. Terminologie.                                       24
147  STAS 11232/2-80   Surse stabilizate de curent continuu. Prescriptii.                                       24
148  STAS 11232/3-80   Surse stabilizate de curent continuu. Masurarea erorilor datorate sarcinii si tensiunii de alimentare. Prescriptii.       24
149  STAS 11232/4-81                                                                   24
             Surse stabilizate de curent continuu. Masurarea deviatiilor periodice si aleatorii, a derivei si a impedantei de iesire. Prescriptii.
150  STAS 11232/8-86   Surse stabilizate de curent continuu. Masurarea capacitatii de transfer.                            24
151  STAS 11232/6-81                                                                   24
             Surse stabilizate de curent continuu. Masurarea erorilor individuale, cumulate, globale, masurarea efectelor variatiilor diferitelor marimi caracteristice ale surse
152  STAS 11232/7-81                                                                   24
             Surse stabilizate de curent continuu. Masurarea capacitatii fata de masa, a curentului de fuga, a pragurilor de limitare, a nivelului acustic si a efectelor de com
153  STAS 12326/1-85   Osciloscoape cu memorie. Terminologie.                                             24
154  STAS 12326/2-85   Osciloscoape cu memorie. Prescripţii generale şi metode de încercare specifice.                         24
155  STAS 12401/1-86   Exprimarea caracteristicilor generatoarelor de semnal. Terminologie.                              24
156  STAS 12401/2-86   Exprimarea carateristicilor generatoarelor de semnal. Prescripţii privind exprimarea caracteristicilor funcţionale şi a performanţelor.
                                                                             24
157  STAS 12401/3-86   Exprimarea caratersiticilor generatoarelor de semnal. Prescripţii privind verificarea performanţelor, condiţiile şi metodele de încercări.
                                                                             24
158  STAS 2549/2-83   Difuzoare electrodinamice cu radiaţie directă. Condiţii tehnice generale                            26
159  STAS 2549/3-83   Difuzoare electrodinamice cu radiaţie directă. Metode de încercare                               26
160  STAS 2549/1-77   Difuzoare electrodinamice cu radiaţie directă. Clasificare şi terminologie                           26
161  STAS 7773-74    Aparate electroacustice. Microfoane. Clasificare şi terminologie                                26
162  STAS 11286-79    Scari si marimi pentru trasarea caracteristicilor de frecventa si a diagramelor polare.                     26
163  STAS 6048/5-71   Perturbaţii radioelectrice. Transportul electric. Limite admisibile ale perturbaţiilor şi condiţii speciale de încercare    30
164  STAS 6048/8-71   Perturbaţii radioelectrice. Linii aeriene de transport de energie electrică de înaltă tensiune şi echipament de linie. Metode speciale de încercare
                                                                             30
165  STAS 10769-87                                                                    a
             Cuptoare electrice industriale cu regim de lucru discontinuu, încălzite indirect cu rezistoare. Reguli şi metode de verificare 31calităţii
166  STAS 9006/1-90   Echipamente electronice. Panouri şi structuri de fixare, seria 482,6 mm. Dimensiuni                       36
167  STAS 9006/2-90   Echipamente electronice. Dulapuri şi distanţe între structuri de fixare, seria 482,6. Dimensiuni                36
168  STAS 10298-75    Convertoare statice monofazate de putere pentru tracţiune. Încercări                              36
169  STAS 10954-77    Redresoare cu semiconductoare. Condiţii tehnice generale de calitate                              36
170  STAS 11200/462-81  Simboluri grafice. Simbol grafic pentru sudarea WIG                                       39
171  STAS 7194-79    Sudabilitatea otelurilor. Elemente de baza                                           39

172  STAS 438/1-89    Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate          42
173  STAS 438/2-91    Produse de otel pentru armarea betonului. Sârma rotunda trefilata                               42
174  STAS 564-86     Otel laminat la cald. Otel U                                                 42
175  STAS 8183-80    Oteluri pentru tevi fara sudura, de uz general. Marci si conditii tehnice de calitate                     42
             Încercarile metalelor. Încercarea la tractiune a otelului beton, a sârmei si a produselor din sârma pentru beton
176 STAS 6605-78     precomprimat                                                         42
177 STAS 8619/3-90    PH-metrie. Determinarea electrometrică a pH-ului soluţiilor apoase                              42
178  STAS 2028-80   Otel laminat la cald. Tabla zincata                                        42
179  STAS 2029-80   Otel laminat la cald. Tabla ondulata                                       42
180  STAS 5500-74   Metalografic. Defecte. Terminologie                                        42
181  STAS 7626-79   Metalografie. Microstructuri. Scari etalon pentru oteluri                             42
182  STAS 8619/1-90  PH-metrie. Scara de pH a soluţiilor apoase                                    42
183  STAS 1552-78   Încercarile metalelor. Încercarea la compresiune                                 42
184  STAS 1800-87   Otel rotund calibrat                                               42
185  STAS 1946-80   Otel laminat la cald. Tabla neagra                                        42
186  STAS 3480-80   Otel laminat la cald. Tabla striata                                        42
187  STAS 505-86   Otel laminat la cald. Table groase. Conditii tehnice de calitate                         42
            Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului de materii în suspensie, a pierderii la calcinare si a
188  STAS 6953-81   reziduului de calcinare                                              52
189  STAS 9187-84   Ape de suprafata, ape subterane si ape uzate. Determinarea reziduului                       52
190  STAS 12574-87  Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate                                  52
191  STAS 1342-91   Apă potabilă                                                   52
192  STAS 8601-70   Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea sulfatilor                              52
193  STAS 3001-91   Apă. Analiză bacteriologică                                            52
194  STAS 6364-78   Apa potabila. Determinarea clorului rezidual                                   52
195  STAS 7884-91   Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de crom                         52
196  STAS 12663-88  Apa potabila. Determinarea continutului de seleniu                                52
197  STAS 12997-91  Apa potabila. Determinarea continutului de trihalometani                             52
198  STAS 12998-91  Apă potabilă. Determinarea conţinutului de pesticide triazinice                          52
199  STAS 3662-90   Apa potabila. Determinarea continutului de calciu                                 52
200  STAS 8663-70   Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea clorurilor                              52
201  STAS 10267-89  Apa potabila. Determinarea continutului de mercur                                 52
202  STAS 3069-87   Apa potabila. Determinarea continutului de sulfati                                52
203  STAS 6326-90   Apă potabilă. Determinarea conţinutului de aluminiu                                52
204  STAS 6674-77   Apa potabila. Determinarea magneziului                                      52
205  STAS 3638-76   Apă potabilă. Determinarea reziduului fix                                     52
206  STAS 7722-84   Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conductivităţii electrice                  52
207  STAS 7661-89   Ape de suprafata si ape uzate. Determinarea continutului de sulfiti                        52
208  STAS 10847-77  Apă potabilă. Determinarea cianurilor libere                                   52
209  STAS 11003-77  Apă potabilă. Determinarea iodului                                        52
210  STAS 3223/1-92  Apă potabilă. Determinarea conţinutului de potasiu                                52
211  STAS 3223/2-80  Apă potabilă. Determinarea sodiului                                        52
212  STAS 7313-82   Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea durităţii, alcalinităţii şi acidităţii            52
213  STAS 10331-92  Puritatea aerului. Principii şi reguli generale de supraveghere a calităţii aerului                53
214  STAS 10195-75  Puritatea aerului. Determinarea pulberilor sedimentabile                             53
215  STAS 10329-75  Puritatea aerului. Determinarea bioxidului de azot                                53
216  STAS 10813-76  Puritatea aerului. Determinarea pulberilor în suspensie                                 53
217  STAS 10812-76  Puritatea aerului. Determinarea amoniacului                                       53
218  STAS 10946-77  Puritatea aerului. Determinarea clorului                                         53
219  STAS 12532-87  Puritatea aerului. Determinarea conţinutului de mercur                                  53
220  STAS 10814-76  Puritatea aerului. Determinarea hidrogenului sulfurat                                  53
221  STAS 10931-77  Puritatea aerului. Determinarea arsenului                                        53
222  STAS 6909-75   Organizarea şi normarea muncii. Terminologie                                       54
223  STAS 6269-90   Documentaţia tehnică în construcţia de maşini. Clasificare                                55
224  STAS 6857/1-85  Documentaţia tehnică în construcţia de maşini. Condiţii generale pentru desene de execuţie                55
225  STAS 104-80   Desene tehnice. Haşurarea în desenul industrial                                     55
226  STAS 1434-83   Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator                   55
227  STAS 4659-87   Documentaţia tehnică în construcţia de maşini. Borderoul documentaţiei de bază                      55
228  STAS 6134-84   Desene tehnice. Desene de ansamblu în desenul industrial                                 55

229 STAS 7075-90    Documentaţia tehnică în construcţia de maşini. Reguli de efectuare a modificărilor în documentaţia de bază        55
            Verificarea calităţii loturilor de produse pe baza nivelului de calitate acceptabil (AQL). Procedee şi tabele
230 STAS 3160/2-84   statistico-matematice pentru verificarea calităţii prin atribute                             57
231 STAS R 12898-90  Planuri simple de verificare prin atribute, cu număr de acceptare zero, a calităţii loturilor de produse         57

232 STAS 6085-86    Verificarea calităţii loturilor de produse. Metode de prelevare a eşantioanelor pentru produse în bucăţi         57

233 STAS 11111-86   Abateri limită pentru dimensiuni fără indicaţii de toleranţă ale pieselor obţinute prin tăiere, îndoire sau ambutisare  58
234 STAS 7384-85    Abateri şi toleranţe geometrice. Terminologie                                      58

235 STAS 8796/3-89   Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretesionare la îmbinarea structurilor din oţel. Şaibă IP      59
            Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite prin pretensionare la îmbinarea structurilor din oţel. Condiţii
236 STAS 8796/4-89   tehnice generale de calitate                                               59
            Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretensionare la îmbinarea structurilor din oţel. Şuruburi IP.
237 STAS 8796/1-80   Dimensiuni                                                        59
            Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretensionare, la îmbinarea structurilor din oţel. Piuliţe IP.
238  STAS 8796/2-80  Dimensiuni                                                        59
239  STAS 2350-92   Şuruburi pentru fundaţii. Clasa de execuţie C                                      59
240  STAS 8121/1-85  Elemente filetate pentru asamblarea flanşelor. Condiţii tehnice generale de calitate                   59
241  STAS 8121/2-84  Elemente filetate pentru asamblarea flanşelor. Prezoane. Dimensiuni                           59
242  STAS 11432-90  Filet metric ISO de uz general. Sistemul de toleranţe pentru ajustaje intermediare                    59
243  STAS 2242-80   Şaibe pentru profile U şi I. Dimensiuni                                         59
244  STAS 4593-90   Corpuri abrazive cu lianţi ceramici şi de bachelită. Condiţii tehnice de calitate                    74
            Armături industriale din oţel. Robinete de închidere cu ventil. Pn16, Pn 25, Pn 40, Pn 64, Pn 100, Pn 160, Pn
245 STAS 1357-91    250, Pn 400. Dimensiuni principale                                            89
246 STAS 2250-73       Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de lucru. Maxime admisibile       89
               Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil. Condiţii
247  STAS 1180-90      tehnice speciale de calitate                                              89
248  STAS 2099-89      Elemente pentru conducte. Diametre nominale                                      89
249  STAS 482-90      Fitinguri din fontă maleabilă. Racorduri olandeze. Dimensiuni principale                        89
250  STAS 482-90      Fitinguri din fontă maleabilă. Racorduri olandeze. Dimensiuni principale                        89
251  STAS 838-82      Fitinguri din fontă maleabilă. Condiţii tehnice generale de calitate                          89
252  STAS 1155-80      Flanşe pentru armături şi conducte. Tipuri, presiuni şi diametre nominale                       89

253  STAS 1156-91      Flanşe din oţel. Flanşe pentru armături şi elemente de conductă. Condiţii tehnice generale de calitate         89
254  STAS 1302/2-71     Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Conditii generale                              89
255  STAS 1730-89      Flanşe. Suprafeţe de etanşare. Forme şi dimensiuni                                   89
256  STAS 1738-73      Conducte. Dimensiuni de legătură ale flanşelor rotunde Pn 64 şi Pn 100                         89
257  STAS 1741-89      Garnituri nemetalice. Garnituri pentru suprafeţe de etanşare cu canal şi pană Pn 10...Pn 160              89
               Flanşse din fontă şi oţel. Garnituri pentru suprafeţe de etanşare cu prag cu şanţ şi adâncitură Pn 10...Pn 40.
258 STAS 1742-80       Dimensiuni                                                       89
               Armături industriale din oţel. Robinete de reţinere cu clapă Pn 16; Pn 25; Pn 40; Pn 64; Pn 100; Pn 160; Pn 250;
259  STAS 2502-87      Pn 400. Dimensiuni                                                   89
260  STAS 4656-86      Armături industriale din oţel. Robinete de închidere cu sertar. PN 100. Dimensiuni                   89
261  STAS 471-85      Fitinguri de fontă maleabilă. Nomenclator                                       89
262  STAS 477-84      Fitinguri din fontă maleabilă. Reducţii. Dimensiuni                                  89
263  STAS 485-90      Fitinguri din fontă maleabilă. Piuliţe. Dimensiuni principale                             89
               Microbiologie. Directive generale pentru stabilirea numarului de bacterii coliforme. Tehnica numarului cel mai
264  STAS ISO 4831-92    probabil                                                        95
265  STAS 9065/4-81     Carne si preparate din carne. Determinarea substantelor proteice totale                        95
266  STAS 7031-83/A1:1997  Carne de pasare                                                    95
267  STAS 1981-80      Brânza telemea                                                     95
268  STAS 2213/4-68     Produse dulci. Determinarea umiditatii                                         95
269  STAS 2443-74/A1:1997  Carne de porcine                                                    95

270  STAS 3103-83      Preparate din carne. Reguli pentru verificarea calitatii, ambalare, marcare, depozitare, transport si documente    95
271  STAS 5785-81      Tarâte de grâu                                                     95
272  STAS 7031-83      Carne de pasare                                                    95
273  STAS 7586-75      Carne. Examenul organoleptic                                              95
274  STAS 784/2-89     Miere de albine. Conditii tehnice de calitate la desfacere                               95
               Carne si preparate din carne. Metode de apreciere a stadiului de oxidare a grasimii (Reactia Kreis si indicele de
275 STAS 9065/10-75     peroxid)                                                        95
276 STAS 9065/2-73      Carne si preparate de carne. Determinarea continutului de substante grase                       95
277 STAS 9065/9-74      Carne si preparate de carne. Determinarea continutului de nitriti                         95
               Microbiologie. Directive generale pentru stabilirea numarului de bacterii coliforme. Metoda prin numararea
278  STAS ISO 4832-92    coloniilor                                                     95
279  STAS 11061-88     Preparate din carne. Analiza senzoriala si verificarea dimensiunilor                        95
280  STAS 12788-89     Lapte si produse lactate. Determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice                  95
281  STAS 143-84/A1:1997  Lapte de consum                                                  95
               Produse dulci. Determinarea continutului total de substante proteice si a continutului de substante proteice din
282  STAS 2213/17-76    lapte                                                       95
283  STAS 2443-74      Carne de porcine                                                  95
284  STAS 5559-83/A1:1997  Lapte praf                                                     95
285  STAS 6344-88      Lapte si produse lactate. Determinarea substantei uscate si a apei                         95
286  STAS 6350-74      Lapte si produse lactate. Aprecierea gradului de prospectiune a untului prin reactia Kreis             95

287  STAS 6352/1-88     Lapte si produse lactate. Determinarea continutului de grasime din lapte, produse lactate acide si subproduse   95
288  STAS 6355-89      Lapte si produse din lapte. Determinarea substantelor proteice                           95
289  STAS 784/3-89     Miere de albine. Metode de analiza                                         95
290  STAS 9065/3-73     Carne si preparate de carne. Determinarea continutului de apa                           95
291  STAS 9065/5-73     Carne si preparate din carne. Determinarea clorurii de sodiu                            95
292  STAS 9065/6-87     Carne si preparate din carne. Determinarea continutului în amidon                         95
293  STAS 9065/7-74     Carne si preparate de carne. Determinarea azotului usor hidrolizabil                        95
294  STAS 9065/8-74     Carne si preparate de carne. Determinarea pH-ului                                 95
295  STAS 10578-82     Lapte si produse lactate. Prescriptii generale de ambalare, marcare, depozitare si transport            95
296  STAS 12587-87     Lapte si produse lactate. Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate                  95
297  STAS 12588-87     Carne si produse din carne. Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate                 95
298  STAS 12636-88     Peste si produse de peste. Determinarea rezidurilor de pesticide organoclorurate                  95
299  STAS 12682-88     Carne si produse din carne. Determinarea rezidurilor de pesticide organofosforice                 95
300  STAS 12819-90     Peste si produse din peste. Determinarea rezidurilor de pesticide organofosforice                 95
301  STAS 143-84      Lapte de consum                                                  95
302  STAS 2213/11-69    Produse dulci. Determinarea continutului de grasime                                95
303  STAS 2213/1-88     Produse dulci. Analiza senzoriala                                         95
304  STAS 2213/9-68     Produse dulci. Determinarea valorii pH                                       95
305  STAS 2418-61      Lapte crud integral                                                95
306  STAS 2713-74      Carne de bovine                                                  95
307  STAS 2713-74/A1:1997  Carne de bovine                                                  95
308  STAS 5559-83      Lapte praf                                                     95
309  STAS 6343-81      Lapte si produse lactate. Pregatirea probelor pentru analiza                            95
310  STAS 6347-73      Lapte si produse lactate. Determinarea densitatii prin metoda areometria                      95
311  STAS 6349/2-80     Lapte si produse lactate. Proba reductazei pentru lapte                              95
312  STAS 6352/3-82     Lapte si produse lactate. Determinarea continutului de grasime din produse sub forma de praf            95
313  STAS 5-90     Marmelada                                                97
314  STAS 1287-71   Miez de nuca                                               97
315  SR 723-7:1996   Piei finite. Determinarea formaldehidei                                 102
316  SR 8994-1:1994  Înlocuitori de piele. Determinarea permeabilităţii, absorbţiei şi desorbţiei vaporilor de apă      102
317  SR 4674:1994   Piei finite pentru incaltaminte. Şpalt pentru căptuseli                         102
318  SR 5045:1999   Piei finite. Rezistenta la sfâsiere a pieilor moi, rigide sau semirigide                102
319  STAS 1216/4-92  Piei brute de bovine. Conditii tehnice generale de calitate                       102
320  STAS 1217-92   Piei brute de ovine                                           102
321  STAS 1883-74   Materiale tonante. Luarea probelor si metode de analiza                         102
322  STAS 723/6-74   Piei finite. Determinarea substanţelor tanante combinate şi a indicelui de tăbăcire           102
323  SR 8994/12:1993  Înlocuitori de piele. Determinarea rezistenţei la uzură                         102
324  SR 8994/13:1993  Înlocuitori de piele. Determinarea rezistenţei la acţiunea radiaţiilor ultraviolete           102
325  STAS 1216/5-92  Piei brute de bovine. Marcare, transport si documente                          102
326  STAS 13141-93   Piei finite. Determinarea rezistenţei culorii la radiaţii ultraviolete                 102
327  STAS 1617-82   Piei finite pentru partea de jos a încaltamintei. Talpa din piei de bovine               102
328  STAS 2088-76   Pielicele brute de rasa turcana brumarie                                102
329  STAS 3232-89   Piei finite pentru fete de încaltaminte. Piei de caprine. Conditii tehnice generale de calitate     102
330  STAS 4673-88   Piei finite pentru fete de încaltaminte. Piei de porcine. Conditii tehnice generale de calitate     102
331  STAS 4900-81   Piei finite. Piei de bovine pentru echipament de protectie si de lucru                 102
332  STAS 5048/1-84  Piei finite. Determinarea permeabilitatii la apa                            102
333  STAS 5048/3-71  Piei finite. Determinarea permeabilitatii la aer                            102
334  STAS 5235-87   Piei finite pentru marochinărie. Piei de porcine. Condiţii tehnice generale de calitate         102
335  STAS 8602-90   Piei finite. Determinarea oxidului de crom                               102
336  STAS 8994/10-80  Înlocuitori de piele. Încercarea la tractiune                              102
337  STAS 8994/2-71  Piei artificiale si sintetice. Determinarea masei pe metru patrat                    102
338  STAS 8994/3-71  Piei artificiale si sintetice. Determinarea densitatii aparente                     102
339  STAS 7047-64   Piei finite. Determinarea rezistenţei la călcare                            102
340  STAS 6083-89   Piei finite pentru feţe de incaltaminte şi marochinărie. Clase de calitate               102
341  STAS 13134-92   Piei finite cu blană. Determinarea rezistenţei la uzură a blănii                    102
342  SR 13287:1994   Solutii bazice de crom refolosibile. Determinarea cromului. Metoda gravimetrica             102
343  SR 5053:1998   Piei si blanuri în curs de prelucrare si piei si blanuri finite. Determinarea indicelui de contractie  102
344  SR 8994/14-93   Inlocuitori de piele. Determinarea indicelui de suplete                         102
345  STAS 1218-76   Piei brute de caprine                                          102
346  STAS 12697-88   Piei finite. Încercarea la acţiunea mucegaiurilor                            102
347  STAS 13030-91   Piei finite cu blana. Determinarea rezistentei vopsirii la frecare                   102
348  STAS 13044-91   Piei brute de bovine. Determinarea gradului de conservare                        102
349  STAS 8994/6-74  Piei arificiale si sintetice. Determinarea rezistentei peliculei la frecare               102
350  SR 7523:1994   Tesaturi. Determinarea rezistentei la alunecare a firelor în tesatura                  103
351  STAS 11014-88   Materiale textile. Determinarea rezistivitatii                              103
352  STAS 7718-86   Tricoturi şi confecţii din tricot. Determinarea modificărilor dimensionale la spălat           103
353  STAS 9051/10-83  Suporturi textile acoperite cu elastomeri sau materiale plastice. Determinarea comportarii la sifonare  103
354  STAS 11484-81   Fire simple de bumbac si de bumbac în amestec cu 16,6%, 20% si 33% celofibra, pentru tricotaje.     103
355  STAS 7271-73   Fire textile. Determinarea densitatii de lungime.                            103
356  STAS 1688-85   Fire de matase naturala nedegomate                                    103
357  STAS 6802-91   Îmbracaminte pentru barbati. Dimensiunile corpurilor                           103
358  STAS 10378-75   Produse textile tricotate. Determinarea masei                              103
359  STAS 11215-79   Tesaturi din matase si tip matase. Latimi.                                103
360  STAS 11238-83   Tesaturi din fibre liberiene si tip liberiene. Latimi.                          103
361  STAS 11627-86   Sfoara de sisal pentru uz general                                    103
362  STAS 12235-84   Tesaturi si tricoturi plusate. Determinarea masei pe metru patrat a plusului (florului)         103
363  STAS 6584-77   Tesaturi de lâna si tip lâna pentru îmbracaminte. Latimi                         103
364  STAS 6665-83   Tesaturi din bumbac si tip bumbac. Latimi                                103
365  STAS 8361-76   Confectii din tesaturi. Cearşafuri pentru paturi metalice                        103
366  STAS 10843-78   Tesaturi. Determinarea modificarilor dimensionale la curatarea cu percloretilena (metoda de laborator)  103
367  STAS 11077-90   Încercari ale rezistentelor vopsirilor materialelor textile. Tesatura etalon din lâna          103
368  STAS 11137-78   Fire liberiene în amestec cu poliester. Determinarea contractiei                     103
369  STAS 11181-78   Fire chimice texturate. Determinarea contractiei de încretire                      103
370  STAS 11322-79   Tesaturi si tricoturi. Determinarea draparii                               103
371  STAS 12244-84   Tricoturi. Determinarea capacitatii de agatare                              103
372  STAS 12708-89   Tesaturi. Determinarea masei firelor din urzeala si din batatura pe unitatea de suprafata a tesaturii  103
373  STAS 12749-89   Materiale textile. Determinarea capacitatii de hidroscopicitate                     103
374  STAS 12750-89   Materiale textile. Determinarea capacitatii de absorbtie a apei prin imersie statica totala       103
375  STAS 1714-89   Fibre de in                                               103
376  STAS 1715-76   Fibre de cânepa                                             103
377  STAS 1716-90   Fire simple crude de cânepa                                       103
378  STAS 1717-90   Fire simple crude de in                                         103
379  STAS 1930-86   Sfoara de cânepa fabricata mecanic                                    103
380  STAS 5397-89   Fire din fibre textile. Formare, marcare, ambalare, depozitare, transport si documente          103
381  STAS 5665-77   Confectii din tesaturi. Marcare, depozitare si transport                         103
382  STAS 6316-85   Coloranti organici. Determinarea finetii                                 103
383  STAS 780-87    Tesaturi de lâna si tip lâna. Formare, marcare, ambalare, depozitare si transport            103
384  STAS 7914-84   Coloranti organici. Indulina R                                      103
385  STAS 8955-71   Materiale textile. Determinarea cenusii                                 103
386  STAS 9051/12-75  Suporturi textile acoperite cu elastomeri sau materiale plastice. Determinarea rezistentei la plesnire  103
387  STAS 9051/5-87  Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Determinarea impermeabilitatii la apa   103
388  STAS 9569-82   Tesaturi. Determinarea rezistentei la patrunderea apei. (Încercarea la presiune hidrostatica)      103
389  STAS 13138-93   Banda etalon multifibra pentru efecte                                             103
390  STAS 10396-75   Matase naturala (soiul Bombyx Mory). Determinarea degradarii                                 103
391  STAS 10912-86   Tesaturi si împletituri înguste. Formare, marcare, ambalare, depozitare si transport                     103
392  STAS 11296-79   Materiale textile celulozice. Determinarea gradului de polimerizare a celulozei din fibrele de in               103
393  STAS 11985-85   Lâna. Determinarea indicelui de solubilitate în acid performic - amoniac                           103
394  STAS 344-85    Tesaturi de bumbac, bumbac în amestec cu celofibra sau de celofibra. Tifon                          103
395  STAS 6040-77   Tricoturi. Determinarea masei pe metru patrat si pe metru                                   103
396  STAS 6429-83   Materiale textile. Determinarea rezistentei la stropire                                    103
397  STAS 6483/1-69  Fibre liberiene. Reguli pentru verificarea calitatii, ambalare, marcare, depozitare si transport               103
398  STAS 6805-92   Materiale textile. Determinarea gradului de mercerizare                                    103
399  STAS 9051/4-71  Suporturi textile acoperite cu elastomeri sau materiale plastice. Determinarea supletei                    103
400  STAS 9487-73   Materiale textile. Determinarea elasticitatii                                         103
401  STAS 12830-90   Îmbrăcăminte pentru femei. Dimensiunile corpurilor                                      103
402  STAS 5279-93   Imbrăcăminte. Măsurarea corpului omenesc                                           103
403  STAS 8495-89   Îngrăşăminte chimice. Uree                                                  105
404  STAS 3047-74   Făină din oase calcinate                                                   105
405  STAS 8379/3-69  Superfosfat. Determinarea umidităţii                                             105
406  STAS 8379/5-69  Superfosfat. Identificarea fluorului                                             105
407  STAS 8379/8-69  Superfosfat. Determinarea rezistenţei granulelor                                       105
408  STAS 9788-80   Îngrăşăminte chimice. Superfosfat concentrat granulat                                     105
409  STAS 11411/3-86  Îngrăşăminte chimice complexe. Determinarea potasiului                                    105
410  STAS 13018-91   Îngrăşăminte chimice complexe, granulate                                           105
411  STAS 4721-80   Îngrăşăminte chimice. Sulfat de amoniu                                            105
412  STAS 4890/1-87  Îngrăşăminte chimice. Azotat de amoniu granulat                                        105
413  STAS 4904-87   Îngrăşăminte chimice. Nitrocalcar                                               105
414  STAS 8379/1-84  Superfosfat. Determinarea conţinutului de pentoxid de fosfor solubil în acid citric                      105
415  STAS 8379/6-69  Superfosfat. Determinarea conţinutului de arsen                                        105
416  STAS 10506-76   Azotat de potasiu tehnic                                                   105
417  STAS 6174-73   Materiale plastice. Determinarea stabilitatii termice prin metoda Martens                           108
418  STAS 12531-87   Fermoare din materiale plastice injectate                                           108
419  STAS 10551-76   Rasini poliesterice nesaturate. Determinarea temperaturii maxime si a vitezei de crestere a temperaturii în procesul de întarire la 80grade C
                                                                           108
420  STAS 10566-76   Rasini pentru lacuri si vopsele. Determinarea densitatii. Metoda cu picnometrul                        108
421  STAS 10567-76   Rasini epoxidice pentru turnare. Determinarea continutului de impuritati mecanice                       108
422  STAS 12003-81   Fire de sticla. Clasificare                                                  108
423  STAS 5800-58   Materiale plastice. Determinarea materiilor volatile si a umiditatii din amestecurile de formare               108
424  STAS 7309-65   Materiale plastice. Determinarea densitatii aparente a materialelor tasate                          108
425  STAS 10409-75   Materiale plastice. Determinarea temperaturii de fragilitate la frig a amestecurilor din PVC plastifiat. Metoda prin înfasurare
                                                                           108
426  STAS 10947-77   Fire de sticla. Terminologie                                                 108
427  STAS 12432-86   Materiale plastice. Evaluarea efectelor îmbatrânirii naturale si artificiale                         108
428  STAS 12458-86   Rasina fenol-formaldehidica cu întaritor pentru industria cauciucului                            108
429  STAS 12566-87   Fire de sticla. Determinarea fortei de rupere si a alungirii la rupere la tractiune                     108
430  STAS 12593/1-87  Rasina furanica cu întarire la cald pentru abrazivi                                     108
431  STAS 12664-88   Fire de sticla. Determinarea densitatii de lungime                                      108
432  STAS 12665-88   Fire de sticla. Determinarea continutului de umiditate si a continutului de ancolant                     108
433  STAS 12713-89   Materiale plastice. Determinarea rezistentei la sfâsiere a filmelor si foilor din materiale plastice prin metoda Elmendorf  108
434  STAS 12810-90   Materiale plastice. Determinarea indicelui de izotacticitate a materialelor plastice pe baza de polipropilena        108
435  STAS 5691-80   Materiale plastice. Determinarea absorbtiei de apa în fierbere                                108
436  STAS 6127-87   Materiale plastice. Determinarea rezistentei la sfâsiere a foilor flexibile din materiale plastice              108
437  STAS 6175-80   Materiale plastice. Determinarea rezistentei la soc cu aparatul Dynstat                           108
438  STAS 7516-80   Polietilena. Determinarea rezistentei la soc a foliilor (filmelor) prin metoda caderii libere                108
439  STAS 9739-74   Materiale plastice. Determinarea indicelui de viscozitate a solutiilor diluate de polietilen-tereftalat           108
440  STAS 10553-76   Rasini pentru lacuri si vopsele. Determinarea punctului de înmuiere prin metoda "inel si bila"                108
441  STAS 12276-91   Articole tehnice. Curele late din poliamida pentru transmisii                                108
442  STAS 12971-91   Filme si folii din material plastic. Determinarea rezistentei la sfâsiere. Metoda epruvetei dreptunghiulare         108
443  STAS 5991-91   Materiale plastice termoreactive. Determinarea capacitatii de curgere a materialelor de formare dupa metoda RASCHIG     108
444  STAS 7405-88   Materiale plastice. Determinarea uzurii prin abraziune. Metoda cu cilindru abraziv                      108
445  STAS 7725-67   Materiale plastice. Determinarea continutului de apa în poliamide                              108
446  STAS 8759-86   Materiale plastice. Metode de expunere la surse de lumina artificiala                            108
447  STAS 9554-87   Materiale plastice. Metode de expunere la îmbatrânire naturala                                108
448  STAS 6563-83   Măsurarea presiunii, vitezei şi debitului cu tuburi Pitot-Prandtl. Metode de măsurare                    109

449  STAS 4068/1-82  Debite si volume maxime de apa. Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa               109
450  STAS 545/1-80   Ipsos pentru construcţii                                                   111
451  STAS 545/3-80   Ipsos pentru pudrarea îngrasamintelor chimice                                        111
452  STAS 10092-78   Ciment pentru drumuri şi piste de aeroporturi                                        111
453  STAS 6200/17-91  Pietre naturale pentru construcţii. Determinarea comportării la acţiunea agenţilor atmosferici                115
454  STAS 6200/3-81  Piatră naturală pentru construcţii. Luarea probelor, confecţionarea secţiunilor subţiri şi a epruvetelor           115
455  STAS 1928-90   Cherestea de stejar. Clase de calitate                                            118
456  STAS 228/1-87   Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Condiţii tehnice generale de calitate                        118
457  STAS 5194-88   Cherestea. Masurare, reguli si metode de verificare a calitatii, marcare si prescriptii de transport             118
458  STAS 5223-88   Mobilier din lemn. Conditii generale de ambalare                                       118
459  STAS 5402-86   Mobilier, tapiterie. Conditii tehnice generale de calitate                                  118
460  STAS 5513-87   Furnir, placaj, panel. Clasificare si terminologie                                      118
461  STAS 6000/3-87  Mobilier de lemn. Finisare transparenta si opaca. Determinarea aderentei la suport a peliculei                118
462  STAS 1040-85   Lemn rotund de răşinoase pentru construcţii. Manele şi prăjini                                118
463  STAS 1245/4-74  Placaj de lemn. Determinarea rezistenţei la compresiune                                   118
464  STAS 228/2-89   Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Terminologie                                     118
465  STAS 228/3-77   Parchet din lemn masiv de stejar pentru pardoseli. Clase de calitate                            118
466  STAS 228/4-77   Parchet din lemn masiv de fag pentru pardoseli. Clase de calitate                              118
467  STAS 3344/1-75  Pavele din lemn masiv pentru pavaje. Clasificare şi terminologie                              118
468  STAS 12027/1-90  Relee electrice. Terminologie                                                128
469  STAS 3008-85   Lampi electrice cu incandescenta. Clasificare                                        131
470  STAS 3009-90   Lampi electrice cu incandescenta de format normal. Tensiuni si puteri nominale                       131
471  STAS 4986-90   Lanterne electrice de uz general. Conditii tehnice generale de calitate                           131
472  STAS 7290-75   Lampi electrice cu descarcari în gaze. Clasificare si terminologie.                             131
473  STAS 7624-90   Lămpi electrice cu incandescenţă pentru lanterne                                      131
474  STAS 8506-90   Lămpi electrice cu incandescenţă pentru scală                                        131
475  STAS 8674/1-91  Determinarea caracteristicilor fotometrice ale surselor de lumină. Măsurarea fluxului luminos al lămpilor electrice cu incandescenţă
                                                                          131
476  STAS 8674/2-91  Determinarea caracteristicilor fotometrice ale surselor de lumină. Măsurarea fluxului luminos al lămpilor fluorescente tubulare şi al lămpilor cu vapori de mercu
                                                                          131
477  STAS 8740-76   Sfere fotometrice                                                      131
478  STAS 9153-90   Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase 131
479  STAS 9183-85   Lămpi electrice cu incandescenţă pentru semnalizare. Tensiuni şi puteri nominale                      131
480  STAS 9190-91   Condensatoare destinate utilizării în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi ale altor lămpi cu descărcare      131
481  STAS 9418/2-84  Lămpi electrice cu incandescenţă telefonice. Condiţii tehnice generale                           131
482  STAS 9418/1-86  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru instalaţii telefonice. Dimensiuni şi caracteristici principale           131
483  STAS 9419/2-91  Lămpi electrice cu incandescenţă ornamentale. Lămpi simbol OP. Dimensiuni şi caracteristici principale           131
484  STAS 9419/3-91  Lămpi electrice cu incandescenţă, ornamentale. Lămpi simbol OL. Dimensiuni şi caracteristici principale           131
485  STAS 9419/4-91  Lămpi electrice cu incandescenţă, ornamentale. Lămpi simbol OT. Dimensiuni şi caracteristici principale           131
486  STAS 9419/5-91  Lămpi electrice cu incandescenţă, ornamentale. Lămpi simbol OK. Dimensiuni şi caracteristici principale           131
487  STAS 9419/1-82  Lămpi electrice cu incandescenţă ornamentale. Condiţii tehnice generale                           131
488  STAS 9673/3-87  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru semnalizare. Lămpi sferice. Dimensiuni şi caracteristici principale         131
489  STAS 9673/5-87  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru semnalizare. Lămpi miniatură. Dimensiuni şi caracteristici             131
490  STAS 9673/4-87  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru semnalizare. Lămpi tronconice. Dimensiuni şi caracteristici principale       131
491  STAS 9673/1-87  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru semnalizare. Condiţii tehnice generale de calitate                 131
492  STAS 9673/2-87  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru semnalizare. Lămpi tubulare. Dimensiuni şi caracteristici principale        131
493  STAS 9866-74   Corpuri de iluminat industriale. Iluminatul local al locului de muncă. Prescripţii de proiectare              131
494  STAS 10270/3-85  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru locomotive Diesel. Dimensiuni şi caracteristici principale             131
495  STAS 10270/1-85  Lampi electrice cu incandescenta pentru vehicule de cale ferata. Conditii tehnice generale de calitate.           131
496  STAS 10270/4-86  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru vagoane de călători. Dimensiuni şi caracteristici principale            131
497  STAS 10270/2-86  Lampi electrice cu incandescenta pentru locomotive electrice. Dimensiuni si caracteristici principale.           131
498  STAS 10876/2-84  Lampi electrice cu incandescenta pentru aeronave. Lampi subminiatura. Conditii tehnice speciale de calitate.        131
499  STAS 10876/1-88  Lampi electrice cu incandescenta pentru aeronave. Conditii tehnice generale de calitate.                  131
500  STAS 10876/4-84  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru aeronave. Lămpi miniatură cu puteri peste 5 W. Condiţii tehnice speciale de calitate131
501  STAS 10876/3-84  Lampi electrice cu incandescenta pentru aeronave. Lampi miniatura. Conditii tehnice speciale de calitate.          131
502  STAS 12014-81   Lămpi electrice cu incandescenţă pentru semnalizare optică pe calea ferată. Condiţii tehnice de calitate          131
503  STAS 9071-79     Condensatoare şi rezistoare. Diametrele terminalelor                                  135
504  STAS 9337-79     Componente şi subansamble pentru aparatură radioelectronică. Reguli pentru prezentarea datelor de fiabilitate     135
505  STAS 9486-79     Termistoare cu coeficient de temperatură negativ, cu încălzire directă. Condiţii tehnice generale de calitate     135
506  STAS 9507-82     Condensatoare fixe cu dielectric ceramic tip 2. Condiţii tehnice generale de calitate                 135
507  STAS 9521-82     Condensatoare fixe cu dielectric ceramic tip 1. Condiţii tehnice generale de calitate                 135
508  STAS 10002/1-84    Pregătirea componentelor electronice pentru operaţii automatizate. Fixarea componentelor electronice cu terminale axiale, pe benzi continue
                                                                          135
509  STAS 10003-75     Componente electronice pasive. Metoda de măsurare a neliniarităţii rezistoarelor                    135

510  STAS 12604/5-90    Protectia împotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare       136
511  STAS 12604/4-89    Protectia împotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii                          136
512  STAS 2612-87     Protectia împotriva electrocutarilor. Limite admise                                      136
513  STAS R 12007/5-86   Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Planuri de eşantionare pentru confirmarea proporţiei succesului          144
514  STAS R 12007/3.1-89  Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Condiţii preferenţiale de încercare. Echipamente portabile de interior       144
515  STAS R 12007/4-89   Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Metode de calcul al estimărilor punctuali şi al limitelor de încredere, rezultate din încercările de determinare a fiabilit
                                                                              144
516  STAS R 12007/6-89   Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Teste de validitate a ipotezei unei rate de defectare constante          144
517  STAS R 12007/3.2-89  Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Condiţii preferenţiale de încercare. Echipamente staţionare protejate la intemperi 144
518  STAS 12689-88     Tehnici de analiză a fiabilităţii sistemelor. Analiza modurilor de defectare şi a efectelor defectărilor            144
519  STAS 9565-74     Bobine de şoc de antiparazitare. Condiţii tehnice generale de calitate                             145
520  STAS 11413-80     Conectoare pentru frecvenţe până la 3 MHz. Conectoare rectangulare multipolare cu contacte lamelare. Condiţii tehnice speciale de calitate
                                                                              145
521  STAS 12743/8-91    Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri de încercări de bază şi metode de măsurare. Încercări mecanice ale conectoarelor,
                                                                              145
522  STAS 12743/9-91    Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri de încercări de bază şi metode de măsurare. Încercări de fixare a cablului, încercări
                                                                              145
523  STAS 12743/7-89    Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încercări de bază şi metode de măsurare. Încercări de funcţionare mecanică
                                                                              145
524  STAS 7582-91     Lucrari de cale ferata. Terasamente. Prescriptii de proiectare si de verificare a calitatii                  146
525  STAS 10128-86     Protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane din oţel. Clasificarea mediilor agresive               157
526  STAS 10166/1-77    Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Pregătirea mecanică a suprafeţelor             157

527 STAS 10702/1-83     Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Acoperiri protectoare. Condiţii tehnice generale      157
              Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel, supraterane. Acoperiri protectoare pentru construcţii situate în
528  STAS E 10702/2-80   medii neagresive, slab agresive şi cu agresivitate medie                                    157
529  STAS 243-86      Papuci de cablu stanţaţi pentru conductoare de cupru. Dimensiuni                                159
530  STAS 1596-71     Papuci presaţi sau turnaţi pentru conductoare multifilare din cupru                              159
531  STAS 6865-89     Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe                                  159
532  STAS 9293/1-85    Papuci de cablu pentru conductoare de cupru. Condiţii tehnice generale                             159
533  STAS 9293-73     Papuci de cablu. Condiţii tehnice generale de calitate                                     159
534  STAS 9436/8-74    Cabluri şi conducte electrice. Cabluri navale. Clasificare şi simbolizare                           159
535  STAS 9436/2-80    Cabluri şi conducte electrice. Cabluri de energie de joasă şi medie tensiune. Clasificare şi simbolizare            159
536  STAS 9436/1-73    Cabluri si conducte electrice . Clasificare si principii de simbolizare                            159
537  STAS 9436/9-84    Cabluri şi conducte electrice. Cabluri şi conducte miniere. Clasificare şi simbolizare                     159
538  STAS 9436/4-73    Cabluri şi conducte electrice. Cabluri şi conducte pentru instalaţii electrice mobile. Clasificare şi simbolizare       159
539  STAS 9436/3-73  Cabluri şi conducte electrice. Conducte pentru instalaţii electrice fixe. Clasificare şi simbolizare                159
540  STAS 9436/7-73  Cabluri şi conducte electrice. Conducte pentru instalaţii electrice pe vehicule. Clasificare şi simbolizare             159
541  SR 11388:2000   Metode de încercări comune pentru cabluri şi conductoare electrice                                 159
542  STAS 7757/1-86  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Condiţii tehnice generale                               160
543  STAS 7757/5-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-I 7x0,32-50. Condiţii tehnice speciale de calitate       160
544  STAS 7757/3-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-I 7x0,17-50. Condiţii tehnice speciale de calitate       160
545  STAS 7757/4-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-I 7x0,20-50. Condiţii tehnice speciale de calitate       160
546  STAS 7757/14-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-II 1x0,64-93. Condiţii tehnice speciale de calitate      160
547  STAS 7757/13-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-II 1x0,70-75. Condiţii tehnice speciale de calitate      160
548  STAS 7757/12-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-I 7x0,40-75. Condiţii tehnice de calitate           160
549  STAS 7757/11-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-I 7x020-75. Condiţii tehnice speciale de calitate       160
550  STAS 7757/10-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-I 1x1,10-75. Condiţii tehnice speciale de calitate       160
551  STAS 7757/9-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-I 1x0,70-75. Condiţii tehnice speciale de calitate       160
552  STAS 7757/8-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-I 1x0,60-75. Condiţii tehnice speciale de calitate       160
553  STAS 7757/7-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-I 19x0,20-50. Condiţii tehnice speciale de calitate      160
554  STAS 7757/6-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC 2Y-I 7x0,75-50. Condiţii tehnice speciale de calitate       160
555  STAS 7757/2-79  Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Cabluri coaxiale TCC2Y-I 1x0,90-50. Condiţii tehnice speciale de calitate       160
556  STAS 8779-86   Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de PVC                                         160
557  STAS 9436/5-73  Cabluri şi conducte electrice. Cabluri de semnalizare, comandă şi control. Clasificare şi simbolizare                160
558  STAS 9436/6-73  Cabluri şi conducte electrice. Cabluri şi conducte de telecomunicaţii. Clasificare şi simbolizare                  160
559  STAS 10366/1-87  Cordoane pentru telecomunicaţii. Cordoane cu conductoare multifilare                                160
560  STAS 10366/2-87  Cordoane pentru telecomunicaţii. Cordoane cu conductoare multifilare echipate cu papuci                       160
561  STAS 10431-88   Cabluri de radiofrecvenţă. Cabluri coaxiale şi conducte bifilare pentru antene de recepţie. Prescripţii generale şi metode de încercare
                                                                              160
562  STAS 443-89    Acumulatoare acide cu plumb pentru telecomunicaţii şi laboratoare. Condiţii tehnice generale de calitate              161
563  STAS 445/2-75   Acumulatoare acide cu plumb cu plăci pozitive de mare suprafaţă. Dimensiuni şi caracteristici electrice principale         161
564  STAS 445/1-75   Acumulatoare acide cu plumb, cu plăci pozitive de mare suprafaţă. Condiţii tehnice generale de calitate               161
565  STAS 9616-88   Cleme pentru acumulatoare. Dimensiuni                                                161
566  STAS 11530-91   Electrozi pentru baterii. Forma si dimensiuni.                                           161
567  STAS 12191/1-90  Acumulatoare staţionare acide, cu plăci pozitive tubulare. Condiţii tehnice generale de calitate                  161
568  STAS 12191/2-90  Acumulatoare staţionare acide, cu plăci pozitive tubulare. Caracteristici principale şi dimensiuni                 161
569  STAS 4198-79   Contoare electrice de curent alternativ pentru energie activa si reactiva. Conditii tehnice generale de calitate          164
570  STAS 234-86    Branşamente electrice. Prescripţii generale de proiectare şi execuţie                                165
571  STAS 832-79    Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunicaţii. Prescripţii              165
572  STAS 3915-79   Linii electrice aeriene până la 1 kV. Socluri pentru siguranţe aeriene până la 30 A. Condiţii tehnice generale de calitate 165
573  STAS 2547-80   Armături pentru fixarea barelor dreptunghiulare pe izolatoarele suport de interior, până la 3000 A. Condiţii tehnice de calitate  165
574  STAS 4936-87   Marcarea barelor si baretelor colectoare pentru centrale si statii electrice de conexiuni si transformare              165
575  STAS 7944-79   Bare conductoare de curent. Curenţi maximi admisibili de durată. Prescripţii                            165
576  STAS 8074-76                                                                     Prescripţii
            Încrucişări între liniile de contact pentru tramvaie şi troleibuze şi linii electrice aeriene sau linii aeriene de telecomunicaţii. 165
577  STAS 593-90       Utilaj petrolier. Broaste cu pene articulate pentru tevi de extractie                          169
578  STAS 215-92       Utilaj petrolier. Pene manuale pentru prăjini de foraj                                 169
579  STAS 3674-80       Utilaj petrolier. Niplu pentru întregit coloana pierdută                                169
580  STAS 12814-90/C91:2005  Aluminiu si aliaje de aluminiu. Analiza prin spectrometrie de emisie optica                       170
581  STAS 91-83        Pâine, produse de franzelarie si specialitati de panificatie. Metode de analiza                     180
582  STAS 90-88        Faina de grâu. Metode de analiza                                            180
583  STAS 12/1-84/A1:1996   Uleiuri comestibile. Ulei rafinat de floarea-soarelui                                  180
                Produse cerealiere, de panificatie, paste fainoase si biscuiti. Determinarea reziduurilor de pesticide
584 STAS 13137-93       organofosforice                                                     180

585 STAS 1069-77        Seminţe agricole pentru consum. Determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe cu defecte          180
                Produse cerealiare, de panificatie, biscuiti si paste fainoase. Determinarea reziduurilor de pesticide
586  STAS 13004-91      organoclorurate                                                     180
587  STAS 7522-89       Seminte pentru consum. Defecte. Terminologie                                      180
588  STAS 756/1-85/A1:1997  Paste fainoase. Conditii tehnice generale de calitate                                  180
589  STAS 985-79       Drojdie pentru panificaţie                                               180
                Produse cerealiere, de panificatie, biscuiti si paste fainoase. Mineralizarea probelor în vederea determinarii
590  STAS 13013/1-91     metalelor                                                        180
591  STAS 13013/2-91     Produse cerealiere, de panificatie, biscuiti si paste fainoase. Determinarea cuprului                  180
592  STAS 145/16-67      Uleiuri si grasimi vegetale. Determinarea aciditatii libere                               180
593  STAS 145/1-87      Uleiuri si grasimi vegetale. Analiza senzoriala                                     180
                Seminte agricole pentru consum. Grâu. Determinarea continutului de gluten si a indicelui de deformare a
594  STAS 6283/1-83      glutenului; calculul indicelui glutenic                                         180
595  STAS 6534-91       Seminte pentru consum. Depozitare, pastrare si transport                                180
596  STAS 6482/3-80      Sârma de otel si produse de sârma pentru beton precomprimat. Sârma ampentata                      184
597  STAS 6482/4-80      Sârme de otel si produse din sârma pentru beton precomprimat. Toroane                          184
598  STAS 6482/1-73      Sârme de otel si produse din sârma pentru beton precomprimat. Reguli pentru verificarea calitatii            184
599  STAS 6482/2-80      Sârme de otel si produse din sârma pentru beton precomprimat. Sârma neteda                       184
600  STAS 2111-90       Cuie din sârma de otel                                                 184
601  STAS 9850-89       Lucrari de îmbunatatiri funciare.Verificarea compactarii terasamentelor                         185

602  STAS 1478-90       Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industraiale. Prescriptii fundamentale de proiectare  186
603  STAS 2448-82       Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare                                186
604  STAS 1846-90       Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare. Prescriptii de proiectare              186
605  STAS 2308-81       Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare                        186
606  STAS 3272-80       Canalizari. Gratare cu rama, din fonta, pentru guri de scurgere                             186
607  STAS 6002-88       Alimentări cu apă. Cămine pentru branşamente de apă. Prescripţii tehnice                        186
608  STAS 1343/5-86      Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru amenajari piscicole              186
609  STAS 6701-82       Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit                                    186
610 STAS 1795-87    Instalaţii sanitare. Canalizare interioară. Prescripţii fundamentale de proiectare                      186

611 STAS 3051-91    Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare         186

612  STAS 9274-79   Construcţii industriale. Capace din table striate pentru canale interioare, goluri de acces şi goluri de montaj       186
613  STAS 9312-87   Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare                        186
614  STAS 9570/1-89  Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri, în localităţi                            186
615  STAS 2914-84   Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate                            187
616  STAS 6400-84   Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate                  187
            Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. Condiţii tehnice generale
617 STAS 10473/1-87   de calitate                                                         187

618 STAS 175-87     Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase turnate,executate la cald. Condiţii tehnice generale de calitate        187
619 STAS 2900-89    Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor                                            187

620 STAS 767/0-88    Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Construcţii din oţel. Condiţii tehnice generale de calitate        187
621 STAS 12253-84    Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiţii tehnice generale de calitate                         187
            Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier.
622 STAS 1709/1-90   Prescripţii de calcul                                                    187
            Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii
623 STAS 10796/2-79   de proiectare şi execuţie                                                  187
            Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-
624 STAS 1709/2-90   dezgheţ. Prescripţii tehnice                                                 187
            Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau
625 STAS 10473/2-86   puzzolanici. Metode de determinare şi încercare                                       187
            Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltate şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor
626 STAS 1338/1-84   pregătirea probelor şi confecţionarea epruvetelor                                      187
627 STAS 1339-79    Lucrări de drumnuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale                        187
            Construcţii civile, industriale şi agricole. Îmbinări nituite şi îmbinări cu şuruburi la construcţii din oţel. Prescripţii
628 STAS 767/2-78    de execuţie.                                                         187

629  STAS 8840-83   Lucrări de drumuri. Straturi de fundaţii din pământuri stabilizate mecanic. Condiţii tehnice generale de calitate      187
630  STAS 8877-72   Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă pentru lucrările de drumuri                          187
631  STAS 10144/2-91  Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti. Prescripţii de proiectare                      187
632  STAS 10144/3-91  Elemente geometrice ale străzilor. Prescripţii de proiectare                                 187

633 STAS 10796/1-77   Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescripţii generale de proiectare       187
            Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări de drumuri. Prescripţii
634 STAS 1598/1-89   generale de proiectare şi de execuţie                                            187
                Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a
635  STAS 1709/3-90      pământurilor de fundaţie. Metoda de determinare                                     187
636  STAS 1848/6-77      Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. Condiţii tehnice generale de calitate                      187
637  STAS 2916-87       Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor. Prescripţii generale de proiectare        187
638  STAS 863-85       Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare                     187
639  STAS 9095-90       Lucrări de drumuri. Pavaje din piatră brută sau bolovani                                 187
640  STAS 10248-80      Furnire estetice din specii exotice                                           187
                Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescripţii de proiectarea şi
641 STAS 10796/3-88      amplasare                                                        187
                Lucrări de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metodă de determinare
642 STAS 10969/3-83      cantitativă                                                       187
                Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescripţii generale
643  STAS 1598/2-89      de proiectare şi de execuţie                                               187
644  STAS 1848/5-82      Semnalizare rutieră. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Condiţii tehnice de calitate                187
645  STAS 2914/4-89      Lucrări de drumuri şi de cale ferată. Determinarea modulului de deformaţie liniară                    187
646  STAS 10144/1-90     Străzi. Profiluri transversale. Prescripţii de proiectare                                187
647  STAS 11108-92      Talpi din cauciuc celular vulcanizate în matrite                                     189
648  STAS 11419-80      Placi tehnice din cauciuc compact                                            189
649  STAS 13082-92      Anvelope de cauciuc. Determinarea neuniformitatii de forte                                189
650  STAS 1322-86       Furtunuri de cauciuc pentru frâna cu aer comprimat                                    189
651  STAS 2431-85       Materiale pentru repararea anvelopelor                                          189
652  STAS 4917-85       Furtunuri, coturi, mansoane si tuburi de cauciuc pentru sistemul de racire a autovehiculelor               189
653  STAS 6699-89       Cauciuc vulcanizat. Determinarea rezistentei la abraziune                                189
654  STAS 7191/2-71      Cauciuc regenerat. Metode de încercare                                          189
655  STAS 10689-83      Furtunuri cu una doua insertii metalice si învelis de cauciuc pentru instalatii hidraulice                189
656  STAS 1164/1-91      Curele trapezoidale. Dimensiuni                                             189
657  STAS 7141-92       Placi flexibile din cauciuc pentru încaltaminte. Conditii tehnice generale de calitate                  189
658  STAS 7320/1-85      Inele O din cauciuc pentru etansari. Conditii tehnice generale de calitate                        189
659  STAS 7503/1-85      Curele trapezoidale late pentru variatoare de viteza de uz general. Dimensiuni si metode de verificare          189
660  STAS 7358-91       Furtun flexibil pentru sistemul de frânare hidraulic al autovehiculelor rutiere. Conditii tehnice generale de calitate  189
661  STAS 12555-87      Furtunuri de cauciuc. Metode de încercare a rezistentei la vid                              189
662  STAS 627/1-89      Camere de aer pentru anvelope de biciclete. Marimi si marcare                              189
663  STAS 627/2-89      Camere de aer pentru anvelope de motorete, scutere si motociclete. Marimi si marcare                   189
664  STAS 627/3-90      Camere de aer pentru anvelope de autoturisme. Marimi si marcare                             189
665  STAS 6386/1-86/A1:1998  Anvelope de cauciuc. Anvelope pentru biciclete. Conditii tehnice generale de calitate                  189
666  STAS 7734-85       Cauciuc sintetic tip butadienstirenic. Determinarea continutului de ulei                         189
667  STAS 10634-76      Cauciucuri izopren-izobutilenice. Conditii tehnice generale de calitate                         189
668  STAS 10635-76      Cauciucuri etilen-propilenice. Conditii tehnice generale de calitate                           189
669  STAS 11067-88      Cauciuc butadienic. Determinarea continutului de izomer 1,4 CIS                             189
670  STAS 11069-84   Garnituri din materiale textile cauciucate rezistente în medii petroliere. Conditii tehnice generale de calitate       189
671  STAS 11616-88   Anvelope pneumatice. Ambalare, transport, manipulare si depozitare                              189
672  STAS 11965-83   Anvelope de cauciuc. Determinarea rigiditatii statice radiale si a razei statice                       189
673  STAS 12043/1-81  Inele O din cauciuc. Încercarea la tractiune                                         189
674  STAS 12043/2-81  Inele O din cauciuc. Determinarea deformatiei la compresiune sub deformatie constanta                     189
675  STAS 12043/3-82  Inele O din cauciuc. Încercarea rezistentei la imersiune                                   189
676  STAS 12043/4-82  Inele O din cauciuc. Încercarea rezistentei la îmbatrânire                                  189
677  STAS 12809-90   Anvelope de cauciuc. Reguli de pregatire în vederea executarii încercarilor pe stand                     189
678  STAS 3077-87   Furtunuri de cauciuc pentru refularea produselor alimentare lichide                              189
679  STAS 3230-84   Garnituri din cauciuc de uz general pentru ferestre si usi de autovehicule si vagoane. Conditii tehnice generale de calitate 189
680  STAS 3731-80   Piese de ebonita pentru baterii de acumulatoare cu placi de plumb                               189
681  STAS 4697-88   Frâne automate cu aer comprimat pentru vehicule de cale ferata. Garnituri de cauciuc pentru semiacuplari si robineti de alarma189
682  STAS 5112-87   Produse de cauciuc vulcanizat. Depozitare si transport                                    189
683  STAS 5867-80   Cauciuc. Determinarea plasticitatii prin comprimare si a reveniri elastice                          189
684  STAS 6195-88   Încaltaminte de cauciuc. Reguli si metode pentru verificarea calitatii                            189
685  STAS 7191/1-88  Cauciuc regenerat. Conditii tehnice de calitate                                        189
686  STAS 7458-85   Cauciuc sintetic de tip butadienstirenic. Determinarea continutului de stabilizator                      189
687  STAS 7459/2-74  Elastomeri. Cauciuc butadien-stirenic rece. Determinarea continutului de monomer alfa-metilstirenic legat           189
688  STAS 7736/1-88  Cauciuc. Determinarea continutului de negru de fum. Metoda prin piroliza                           189
689  STAS 7736/2-88  Cauciuc. Determinarea continutului de negru de fum. Metoda prin degradare acida                        189
690  STAS 7946/1-75  Cauciuc natural brut. Determinarea continutului de impuritatii                                189
691  STAS 7946/2-75  Cauciuc natural brut. Determinarea cantitativa a stratului de acoperire a baloturilor de cauciuc               189
692  STAS 10408-75   Cauciuc natural brut si latex de cauciuc natural. Determinarea azotului                            189
693  STAS 10739-83   Furtunuri pentru absorbtia si refularea solutiilor de acizi si baze                              189
694  STAS 11428-87   Valturi metalice cauciucate. Conditii tehnice generale de calitate                              189
695  STAS 11639-83   Placi tehnice din cauciuc cu insertii textile. Conditii tehnice generale de calitate                     189
696  STAS 1164/2-79  Curele trapezoidale clasice. Conditii tehnice generale de calitate                              189
697  STAS 11964-83   Furtunuri din cauciuc pentru absorbirea lichidelor alimentare                                 189
698  STAS 12408-86   Cauciuc sintetic brut. Determinarea continutului de cupru, fier si titan                           189
699  STAS 1815-79   Curele de transmisie. Curele late din cauciuc cu insertii textile                               189
700  STAS 4147-84   Petice din cauciuc pentru reparat camere de aer pentru anvelope                                189
701  STAS 6193-92   Încaltaminte din cauciuc de uz general vulcanizata liber. Conditii tehnice generale de calitate                189
702  STAS 6437-91   Placi din cauciuc celular pentru talpi de încaltaminte. Conditii tehnice generale de calitate                 189
703  STAS 7192/1-78  Curele trapezoidale înguste. Conditii tehnice generale de calitate                              189
704  STAS 7192/2-83  Curele trapezoidale înguste. Dimensiuni                                            189
705  STAS 7277-86   Garnituri din cauciuc de uz general nerezistente la produse petroliere                            189
706  STAS 7406-66   Cauciuc vulcanizat utilizat în industria alimentara. Determinarea zincului, plumbului, arsenului, bariului si identificarea mercurului
                                                                           189
707  STAS 7413-75   Garnituri din cauciuc celular fara strat compact, pentru etansari. Conditii tehnice generale de calitate           189
708  STAS 7459/1-82  Cauciuc butadienstirenic. Determinarea continutului de manomer stirenic legat                         189
709  STAS 7503/2-80  Curele trapezoidale late pentru variatoare de viteza de uz general. Conditii tehnice generale de calitate           189
710  STAS 7950/2-87  Mansete de etansare pentruarbori în rotatie. Tipuri si dimensiuni                               189
711  SR 13352:1997   Încaltaminte. Determinarea deformatiei totale si remanente la staifuri si bombeuri                       190
712  SR 7049:1994   Încaltaminte. Determinarea rezistentei fixarii talpii                                     190
713  STAS 11228-85   Confectii din piele si înlocuitori de piele pentru îmbracaminte. Reguli pentru verificarea calitatii, metode de verificare, marcare, ambalare, depozitare, transport
                                                                            190
714  STAS 2531-85   Confectii de blana naturala. Reguli pentru verificarea calitatii, marcare, ambalare, depozitare, transport si documente    190
715  STAS 5687-87   Confectii din blana. Îmbracaminte din piei de ovine (înnobilate pe derma).Conditii tehnice generale de calitate        190
716  STAS 6341-87   Încaltaminte. Marcare, ambalare, transport si depozitare                                    190
717  STAS 7317-65   Încaltaminte. Determinarea rezistentei fixarii prin coasere a partii de jos cu partea de sus                  190
718  STAS 8252-89   Încaltaminte de uz general. Conditii tehnice generale de calitate                               190
719  STAS 9579/2-76  Încaltaminte. Gamele de lungimi în sistemul Mondopoint                                     190
720  STAS 9668-87   Confectii din blana. Caciuli. Conditii tehnice generale de calitate                              190
721  STAS 9689/1-80  Încaltaminte. Rezistenta fixarii talpii                                            190
722  STAS 9689/2-84  Încaltaminte. Rezistenta fixarii talpii în zona vârfului                                    190
723  STAS 9689/3-84  Încaltaminte. Rezistenta fixarii prin coasere a pieselor fetei                                 190
724  STAS 9689/5-89  Încaltaminte. Determinarea flexibilitatii                                           190
725  STAS 9689/9-91  Încaltaminte. Norme de flexibilitate                                              190
726  STAS 12363-88   Articole de marochinarie. Serviete, mape si ghiozdane. Conditii tehnice generale de calitate                  190
727  STAS 7632-76   Articole tehnice din piele. Curele de transmisie rotunde                                    190
728  STAS 8950-71   Încaltaminte. Corespondenta dintre sistemele pentru indicarea lungimii piciorului                       190
729  STAS 7410-86   Stratificate placate cu folie de cupru pentru circuite imprimate. Metode de încercare.                     193
730  STAS 8393/11-90  Încercări climatice şi mecanice. Rezistenţa mecanică a terminalelor. Metodele de încercare Ua1, Ua2, Ub, Uc şi Ud       193
731  STAS 530/1-87   Tevi de otel fara sudura, trase sau laminate la rece                                      202
732  STAS 7656-90   Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii                                       202
733  STAS 10358-88   Tevi rotunde fara sudura, trase sau laminate la rece, din oteluri inoxidabile si refractare                  202
734  STAS 7941-90   Tevi patrate si dreptunghiulare din otel, sudate longitudinal                                 202
735  STAS 10321-88   Tevi rotunde fara sudura, extrudate la cald, din oteluri inoxidabile si refractare                       202
736  STAS 8873-72   Pigmenti anorganici. Terminologie                                               203
737  STAS 10022-75   Lacuri si vopsele. Determinarea indicelui de tixotropie                                    203
738  STAS 11196-79   Lacuri si vopsele. Determinarea categoriei de pericol prin punctul de inflamabilitate (metoda cu creuzet închis)        203
739  STAS 12718-89   Lacuri si vopsele. Determinarea sterilitatii sau a gradului de contaminare cu microorganisme a produselor peliculogene 203
740  STAS 12719-89   Lacuri si vopsele. Determinarea rezistentei la infectare în masa cu microorganisme a produselor peliculogene          203
741  STAS 6082-70   Cerneluri poligrafice. Determinarea intensitatii de culoare.                                  203
742  STAS 6105-70   Cerneluri poligrafice. Determinarea puterii de acoperire.                                   203
743  STAS 8931-71   Cerneluri poligrafice. Determinarea timpului de scurgere                                    203
744  STAS 8940-71   Cerneluri poligrafice. Determinarea viscozitatii cu aparatul Laray                               203
745  STAS 297/2-92   Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări                                       216
746  STAS 297/1-88   Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale                                216
747  STAS 701-74    Utilaj de stins incendii. Racorduri fixe. Dimensiuni                                     216
748  STAS 3479-80   Utilaj de stins incendii. Hidrant de suprafaţă                                        216
749  STAS 6793-86   Cosuri si canale de fum pentru focare obisnuite la constructii civile. Presciptii generale                  217
750  STAS 10903/2-79  Măsuri de protecţie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice, în construcţii                     217
751  STAS 4258-87   Carton ondulat                                                        221
752  STAS 4438-79   Echipament de protecţie. Halate pentru bărbaţi                                        227
753  STAS 7023-79   Echipament de protecţie. Halate pentru femei                                         227
754  STAS 1280-83   Echipament de protecţie şi de lucru. Costume salopetă pentru bărbaţi                             227
755  STAS 1282-71   Echipament de protecţie. Pantaloni cu pieptar pentru bărbaţi                                 227
756  STAS 4133-75   Echipament de protecţie. Costum vătuit                                            227
757  STAS 7063-71   Echipament de protecţie. Pantaloni cu pieptar pentru femei                                  227
758  STAS 11015-77   Echipament de protecţie şi de lucru. Costum salopetă pentru femei                               227
759  STAS 1281-71   Echipament de protecţie. Combinizon obişnuit pentru bărbaţi                                  227
760  STAS 2529-88   Echipament de protecţie. Şube                                                 227
761  STAS 4338-77   Echipament de protecţie şi de lucru. Bluză pentru bărbaţi                                   227
762  STAS 2106-84   Carti si brosuri. Reguli generale de paginatie                                        229
763  STAS 10914-89   Articole si dispozitive de uz medical din materiale plastice. Metode de analiza pentru evaluarea compatibilitatii biologice 237
764  STAS 11337/2-80  Rasini poliesterice armate cu fibre de sticla. Determinarea rezistentei la actiunea agentilor chimici prin metoda imersiei totale
                                                                           237
765  STAS 11337/3-80  Rasini poliesterice armate cu fibre de sticla. Determinarea rezistentei la actiunea agentilor chimici prin metoda insertiei totale
                                                                           237
766  STAS 12128-82   Plastifianti pentru materiale plastice. Determinarea aciditatii                                237
767  STAS 12155-82   Plastifianti pentru materiale plastice. Determinarea continutului de ester si a indicelui de saponificare           237
768  STAS 13016-91   Piese injectate din materiale termoplastice pentru industrie. Conditii tehnice generale de calitate              237
769  STAS 6675/3-76  Tevi de PVC neplastifiata. Metode de încercare. Indicatii generale                              237
770  STAS 6675/5-76  Tevi din policlorura de vinil neplastifiata. Determinarea variatiei dimensiunilor si aspectul dupa încalzire         237
771  STAS 11337/1-89  Rasini poliesterice armate cu fibre de sticla. Indicatii generale pentru determinarea rezistentei la actiunea agentilor chimici
                                                                           237
772  STAS 6675/1-92  Ţevi din policlorură de vinil neplastifiată. Condiţii tehnice generale de calitate                      237
773  STAS 6675/2-92  Ţevi din policlorură de vinil neplastifiată. Dimensiuni                                    237
774  STAS 5057/1-75  Ciocane de lipit electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Conditii tehnice speciale de calitate            238
775  STAS 8141/3-89  Racitoare electrice pentru uz casnic cu sau fara compartiment de temperatura joasa. Reguli de verificare           238
776  STAS 8141/2-88                                                                 238
            Racitoare electrice pentru uz casnic cu sau fara compartiment de temperatura joasa. Conditii tehnice privind aptitudinea la functionare
777  STAS 8141/4-88  Conservatoare de alimente congelate si congelatoare de uz casnic. Caracteristici principale si metode de verificare      238
778  STAS 10361/2-84  Încalzitoare de apa, electrice, cu acumulare, pentru uz casnic si scopuri similare. Metode de verificare a aptitudinii de functionare
                                                                           238
779  STAS 10585-76   Pistoale de lipit electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Conditii tehnice speciale de calitate            238
780  STAS 10585/2-80  Pistoale electrice de lipit. Parametri principali                                       238
781  STAS 6221-89   Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al încaperilor. Prescriptii de calcul          240
782  STAS 166/2-72   Produse refractare silico-aluminoase. Determinarea pierderii la calcinare                           258
783  STAS 1079-83   Borcane de sticlă pentru conserve sterilizate. Condiţii tehnice generale de calitate                     270
784  STAS 10921-91   Capac de aluminiu cu inel de siguranţă pentru butelii de sticlă                               270
785  STAS 1648-85   Ambalaje de lemn. Butoaie de uz general                                           270
786  STAS 2281-74   Ambalaje de lemn. Lăzi pentru conserve alimentare                                      270
787  STAS 2684-86   Ambalaje de lemn. Butoaie de stejar pentru vin şi băuturi distilate                             270
788  STAS 3327/2-90  Ambalaje metalice. Tuburi. Condiţii tehnice de calitate                                   270
789  STAS 4113-82   Borcane de sticlă pentru miere                                                270
790  STAS 4623-85   Ambalaje de lemn. Lăzi compartimentate pentru butelii de sticlă                               270
791  STAS 4857/5-87  Ambalaje de lemn. Lăzi şi stelaje. Reguli pentru verificarea calităţii, metode de verificare, marcare, depozitare şi transport
                                                                           270
792  STAS 5005-70   Ambalaje metalice. Cutii cilindrice pentru cerneluri poligrafice                               270
793  STAS 5055/1-91  Ambalaje. Marcarea încărcăturilor. Prescripţii generale                                   270
794  STAS 5118/15-86  Ambalaje. Determinarea etanşeităţii la praf                                         270
795  STAS 5160-83   Ambalaje de lemn. Lăzi pentru exportul geamurilor plane şi a altor produse din geamuri plane                 270
796  STAS 5845/2-70  Ambalaje de lemn. Terminologie                                                270
797  STAS 6028/4-82  Palete plane de transport din lemn. Paletă de uz portuar cu două plăci şi două intrări                    270
798  STAS 6299/3-90  Containere mari din seria 1. Clasificare, dimensiuni şi mase brute                              270
799  STAS 6401-81   Ambalaje. Indici pentru stabilirea eficienţei economice a ambalajelor                            270
800  STAS 7532-83   Ambalaje din materiale plastice. Saci din polietilenă pentru îngrăşăminte chimice                      270
801  STAS 7673-84   Ambalaje de lemn. Butoaie cilindrice din plăci de fibre de lemn                               270
802  STAS 7683-88   Ambalaje metalice. Butoaie din tablă decapată                                        270
803  STAS 7726-85   Ambalaje de sticla. Borcane pentru conserve sterilizate. Gura borcanului. Forme si dimensiuni                270
804  STAS 8694-70   Palete de transport. Palete 600x800 mm. Conditii tehnice generale                              270
805  STAS 6876/1-92  Distribuţia mărfurilor. Elemente componente. Corelare dimensională                              270
806  STAS 11309-80   Ambalaje din carton. Codificarea tipurilor constructive.                                   270
807  STAS 12498-86   Ambalaje de sticlă. Borcane pentru conserve seterilizate. Forme şi dimensiuni                        270
808  STAS 1687/1-81  Ambalaje metalice. Cutii pentru conserve. Condiţii tehnice generale de calitate                       270
809  STAS 1687/4-82  Ambalaje metalice. Calibre de verificare cutii cilindrice de conserve. Dimensiuni                      270
810  STAS 3111-86   Ambalaje din hârtie. Pungi de hârtie                                             270
811  STAS 3612-69   Ambalaje metalice. Bidoane cu capac filetat de uz general                                  270
812  STAS 4857/4-87  Ambalaje de lemn. Lăzi din plăci din fibre de lemn. Tipuri principale şi condiţii tehnice generale de calitate        270
813  STAS 5055/2-91  Ambalaje. Simboluri grafice de avertizare                                          270
814  STAS 5159-89   Ambalaje de lemn. Lăzi pentru geamuri şi produse din geamuri plane sau curbe                         270
815  STAS 5845/8-86  Ambalaje. Operaţii şi metode de ambalare. Terminologie                                    270
816  STAS 5894-74   Materiale subţiri pentru ambalaje. Determinarea permeabilităţii la vapori de apă                       270
817  STAS 6024-91   Ambalaje de carton. Lăzi. Reguli şi metode pentru verificarea calităţii                           270
818  STAS 6439-83   Ambalaje metalice. Cutii şi bidoane cilindrice de uz general cu capac presat                         270
819  STAS 8861-72   Montanţi metalici pentru palete simple de uz general, cu două plăci şi patru intrări. Condiţii tehnice generale de calitate 270
820  STAS 1334-79   Butelii de sticlă. Condiţii tehnice generale de calitate                                   270
821  STAS 4999-90   Ambalaje. Sistem de dimensiuni                                                270
822  STAS 5845/1-86  Ambalaje. Terminologie generala                                     270
823  STAS 5845/3-87  Ambalaje de carton şi hârtie. Terminologie                               270
824  STAS 6299/19-79  Containere pentru produse solide în vrac. Condiţii tehnice şi metode de încercare            270
825  STAS 13086-92   Ambalaje de sticlă. Borcane pentru uz casnic                              270
826  STAS 6299/5-89  Containere mari. Piese de colţ. Condiţii tehnice speciale de calitate                  270
827  STAS 4857/3-77  Ambalaje de lemn. Lăzi şi stelaje fixe din lemn masiv. Tipuri principale şi condiţii tehnice generale  270
828  STAS 6408-72   Ambalaje metalice. Lăzi- navete pentru butelii de lapte                         270
829  STAS 7684-72   Ambalaje metalice. Lăzi-navete pentru borcane de iaurt                         270
830  STAS 6299/1-85  Containere. Terminologie                                        270
831  STAS 6299/12-83  Containere termice. Condiţii tehnice generale de calitate                        270
832  STAS 10192-90   Ambalaje de sticlă. Butelii tip Rhein. Formă şi dimensiuni                       270
833  STAS 10193-90   Ambalaje de sticlă. Butelii tip Bordeaux. Formă şi dimensiuni                      270
834  STAS 10315-82   Butelii de sticlă. Butelii tip Naville. Formă şi dimensiuni                       270
835  STAS 10328-75   Butelii de sticlă. Butelie pentru şampanie. Formă şi dimensiuni                     270
836  STAS 10489-84   Ambalaje de lemn. Lăzi pentru borcane cu azotat de argint                        270
837  STAS 10490-84   Ambalaje de lemn. Lăzi pentru ţevi de plumb                               270
838  STAS 10491-84   Ambalaje de lemn. Lăzi pentru lingouri de aur şi argint                         270
839  STAS 10492-84   Ambalaje de lemn. Lăzi pentru table şi plăci de plumb                          270
840  STAS 10640-91   Ambalaje de sticlă. Butelii pentru băuturi răcoritoare. Forme şi dimensiuni               270
841  STAS 11123-78   Ambalaje din carton. Lăzi pliante din carton ondulat pentru explozivi de mine              270
842  STAS 11284-79   Ambalaje din carton. Lazi pliante pentru sare.                             270
843  STAS 12331-85   Ambalaje de sticla. Butelie pentru ulei comestibil, 1000 ml. Forma si dimensiuni.            270
844  STAS 12469-86   Ambalaje de lemn. Ladă pentru drojdie pentru panificaţie comprimată                   270
845  STAS 2861-85   Ambalaje de sticlă. Butelie obişnuită, capacitate 1000 ml. Formă şi dimensiuni.             270
846  STAS 4291-80   Butelii de sticlă pentru lapte. Forme şi dimensiuni                           270
847  STAS 4386-69   Butelii de sticlă pentru capsulare. Butelii pentru apă minerală. Formă şi dimensiuni          270
848  STAS 4857/1-87  Ambalaje de lemn. Elemente componente din lemn de foiase. Grosimi nominale               270
849  STAS 4887-86   Ambalaje de sticlă. Butelii pentru închidere cu capsulă. Gura buteliei. Forme şi dimensiuni       270
850  STAS 5118/5-71  Ambalaje de transport. Determinarea rezistenţei la manipulare brutală în toba rotativă         270
851  STAS 5147-80   Ambalaje de lemn. Panouri de lemn pentru ambalarea produselor din industria hârtiei           270
852  STAS 6025/2-88  Ambalaje din mucava sau carton dur. Condiţii tehnice generale                      270
853  STAS 6025/3-88  Ambalaje din carton duplex, triplex şi velin. Condiţii tehnice generale                 270
854  STAS 6157-78   Ambalaje de lemn. Lăzi din plăci din fibre de lemn pentru uz general                  270
855  STAS 6222-80   Ambalaje metalice. Bidon pentru vaselină                                270
856  STAS 7643-79   Ambalaje din carton. Lăzi pliante pentru electrozi înveliţi pentru sudare                270
857  STAS 5118/8-71  Ambalaje de transport. Determinarea rezistenţei la încovoiere statică a fundului            270
858  STAS 10182-82   Butelii de sticlă pentru închidere cu capac filetat. Gura buteliei. Formă şi dimensiuni         270
859  STAS 1042-86   Ambalaje de lemn. Ladă pentru săpun de rufe                               270
860  STAS 10639-76   Butelii de sticlă pentru închidere prin capsulare. Butelie pentru Pepsi-Cola. Formă şi dimensiuni    270
861  STAS 1123-84   Ambalaje de lemn. Butoaie cilindrice din placaj                             270
862  STAS 11288-87   Ambalaje de carton. Ladă colectivă pentru încălţăminte de cauciuc.                   270
863  STAS 12464-87   Containere mici şi mijlocii. Clasificare şi parametri principali                    270
864  STAS 1247-89   Ambalaje de lemn. Lăzi pentru exportul legumelor şi fructelor. Condiţii tehnice generale de calitate  270
865  STAS 1250-86   Ambalaje de lemn. Ladă de plăci din fibre de lemn pentru marmeladă                   270
866  STAS 152-86    Ambalaje de lemn. Lăzi pentru organe de asamblare metalice                       270
867  STAS 2205-87   Ambalaje de mucava. Lăzi pentru chibrituri                               270
868  STAS 2726-75   Ambalaje metalice. Butoaie din tablă zincată cu cercuri de rostogolire din oţel H            270
869  STAS 2999-81   Ambalaje din carton. Cutii pentru fiole farmaceutice umplute                      270
870  STAS 3341-74   Capsulă din tablă de oţel pentru butelii de sticlă                           270
871  STAS 4624-85   Ambalaje de lemn. Lazi din lemn de foioase pentru legume si fructe proaspete              270
872  STAS 4857/2-77  Ambalaje de lemn. Elemente componente din lemn masiv pentru lăzi şi stelaje. Condiţii tehnice      270
873  STAS 5118/13-75  Ambalaje. Determinarea permeabilităţii la umiditate                           270
874  STAS 5118/14-75  Ambalaje. Determinarea influenţei temperaturilor înalte şi joase asupra rezistenţelor fizico-mecanice  270
875  STAS 5180-88   Ambalaje de carton. Ambalaje pliante pentru lămpi electrice cu incandescenţă              270
876  STAS 5226-79   Ambalaje de lemn. Lăzi pentru electrozi înveliţi pentru sudura electrică                270
877  STAS 5274-85   Ambalaje de lemn. Lăzi pentru plante medicinale                             270
878  STAS 5300-65   Ambalaje de lemn. Lazi pentru explozivi de mina.                            270
879  STAS 5470-74   Ambalaje metalice. Butoaie din tablă subţire                              270
880  STAS 5528-80   Ambalaje metalice. Cutie pentru pulbere de vânătoare fără fum                      270
881  STAS 5593-87   Ambalaje din mucava şi din carton ondulat. Ladă pentru margarină                    270
882  STAS 5596-80   Ambalaje din împletituri. Coşuri pentru baloane de sticlă pentru produse industriale          270
883  STAS 5638-90   Ambalaje de carton. Cutii pentru fiole farmaceutice goale                        270
884  STAS 5655-78   Ambalaje de lemn. Lăzi fixe din lemn de foioase pentru uz general                    270
885  STAS 5670-90   Ambalaje de sticlă. Butelii pentru bere. Forme şi dimensiuni                      270
886  STAS 5750-76   Ambalaje metalice. Butoaie. Reguli si metode pentru verificarea calitatii, marcare si depozitare    270
887  STAS 5761-86   Ambalaje de lemn. Lada pentru fitil de amorsare                             270
888  STAS 5845/4-69  Ambalaje metalice. Terminologie                                     270
889  STAS 5845/5-75  Ambalaje textile. Terminologie                                     270
890  STAS 5845/9-86  Ambalaje. Accesorii. Terminologie                                    270
891  STAS 6263-87   Ambalaje de carton. Lăzi pliante de uz general                             270
892  STAS 6337-74   Butelii de sticlă pentru închidere cu dop. Gura buteliei. Dimensiuni                  270
893  STAS 6593-78   Ambalaje din carton. Lăzi pliante pentru produse alimentare preambalate şi conservate prin frig     270
894  STAS 6876/2-92  Distribuţia mărfurilor. Ambalaje de transport. Corelare cu paleta de transport             270
895  STAS 6955-85   Ambalaje de lemn. Lăzi din plăci, din fibre de lemn (PFL) pentru unt, untură, margarină şi plantol.   270
896  STAS 7261-86   Ambalaje de lemn. Lada din lemn de foioase si placi din fibre de lemn pentru oua.            270
897  STAS 7370-85   Ambalaje de lemn. Lazi-gratar din lemn de foioase pentru bidoane metalice cilindrice.          270
898  STAS 7429-89    Ambalaje de carton. Lazi colective pentru detergenti.                                    270
899  STAS 9908-89    Ambalaje de carton. Lăzi şi cutii pliante pentru confecţii şi tricotaje                           270
900  STAS 10257-75    Palete-lăzi metalice pentru uz industrial. Condiţii tehnice generale                            270
901  STAS 10319-90    Palete-lada metalice cu role. Conditii tehnice de calitate                                 270
902  STAS 10448-86    Ambalaje de sticlă. Borcane pentru iaurt                                          270
903  STAS 10475-89    Ambalaje de carton. Cutii pliante pentru încălţăminte                                    270
904  STAS 10710-80    Etichete de hârtie pentru butelii şi borcane de sticlă. Condiţii tehnice generale de calitate                270
905  STAS 10971-87    Ambalaje din materiale plastice. Ambalaje din folie de polietilenă de joasă densitate                    270
906  STAS 6025/1-90   Ambalaje de carton ondulat. Condiţii tehnice generale de calitate                              270
907  STAS 1957/1-88   Acustică. Acustică fizică. Terminologie                                           274
908  STAS 10009-88    Acustica în constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot                     276
             Acustica în constructii. Protectia împotriva zgomotului în constructii civile si social - culturale. Limite admisibile si
909 STAS 6156-86     parametri de izolare acustica                                                276
             Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii.
910 STAS 2355/2-87    Prescripţii generale de proiectare şi execuţie                                       281

911 STAS 2355/1-85    Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Lucrări de hidroizolaţii în construcţii. Clasificare şi terminologie   281
             Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri.
912 STAS 2355/3-87    Prescripţii generale de proiectare şi execuţie                                       281
913 STAS 6472/2-83    Fizica construcţiilor. Higrotermică. Parametri climatici exteriori                             281

914  STAS 6472/7-85   Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii      281
915  STAS 7184/21-82   Soluri. Determinarea conţinutului de humus                                          285
916  STAS 7184/14-79   Soluri. Determinarea fosforului total                                            285
917  STAS 7184/7-87   Soluri. Determinarea sărurilor minerale din extractul apos 1:5                                285
918  STAS 7184/12-88   Soluri. Determinarea proprietăţilor de schimb cationic                                    285
919  STAS 7184/16-80   Soluri. Determinarea carbonaţilor alcalino-pământoşi                                     285
920  STAS 7184/1-84   Soluri. Recoltarea probelor pentru studii pedologice şi agrochimice                             285
921  STAS 7184/18-80   Soluri. Determinarea conţinutului de potasiu accesibil şi potenţial accesibil pentru plante                 285
922  STAS 960-80     Conducte de aprindere pentru autovehicule                                          292
923  STAS 1590/17-79   Semne convenţionale în electrotehnică. Semne convenţionale pentru echipament electric auto                  292
924  STAS 5518/2-82   Bujii pentru motoare cu aprindere prin scânteie. Valoare termică                               292
925  STAS 8385/3-89   Scheme electrice auto. Marcarea bornelor şi conductoarelor. Codul culorilor pentru conductoare                292
926  STAS 8763/6-86   Legături electrice între vehicule care tractează şi vehicule tractate. Amplasarea dispozitivelor de cuplare electrică pe traversă spate
                                                                            292
927  STAS 9647/3-90   Elemente terminale pentru conexiuni rapide. Fişe plate feminine. Dimensiuni                         292
928  STAS 11057-78    Echipament electric auto. Tensiune de alimentare pentru luminile montate pe autovehicule şi remorci. Valori impuse şi metode de verificare
                                                                            292
929  STAS 11200/506-81  Simboluri grafice. Simbol grafic pentru lumina de ceata spate.                                292
930  STAS 4605/9-88   Produse miniere nemetalifere cu conţinut de carbonaţi. Determinarea oxidului de calciu                    295
931  STAS 10910-77    Agenti activi de suprafata neionici. Dezemulsionanti tip E                                  298
932  STAS 3476-76   Produse auxiliare pentru industria textila. Agent de udare pe baza de dibutil-naftalin-sulfonat de sodiu            298
933  STAS 4117-76   Produse auxiliare pentru industria textila. Agent de spalare pe baza de alcooli grasi sulfatati                 298
934  STAS 6413-86   Formaldehid-sulfoxilat de sodiu tehnic                                             298
935  STAS 8544-76   Produse auxiliare pentru industria textila. Agent de udare pentru mercerizare pe baza de alcooli primari sulfatati       298
936  STAS 6118-80   Agenti de suprafata. Determinarea tensiunii superficiale si interfaciale                            298
937  STAS 6098-80   Agenti de suprafata. Determinarea solubilitatii si stabilitatii fata de hidroxid de sodiu                    298
938  STAS 7254-65   Agenti de udare pentru mercerizare. Determinarea stabilitatii în solutie de hidroxid de sodiu                  298
939  STAS 7255-65   Agenti de udare pentru mercerizare. Determinarea scurtarii firelor de bumbac                          298
940  STAS 7256-80                                                                   pentru mercerizare.
            Produse auxiliare pentru industria textila. Determinarea rezistentei culorii materialului textil la actiunea agentilor de udare 298
941  STAS 6099-80   Agenti de suprafata. Determinarea stabilitatii fata de acizi                                  298
942  STAS 6262-81   Agenti de suprafata. Determinarea efectului de stabilizare a emulsiilor                             298
943  STAS 7257-72   Produse auxiliare pentru industria textila. Agenti de udare pentru mercerizare. Determinarea eficacitatii la folosire îndelungata.
                                                                            298
944  STAS 9062-76   Produse auxiliare pentru industria textila. Agent de spalare pe baza de dodecil-benzensulfonat de sodiu             298
945  STAS 9063-88   Produse auxiliare pentru industria textila. Agent pentru detasare si spalare pe baza de substanta activa anionica        298
946  STAS 13139-93  Produse chimice auxiliare pentru industria textila. Determinarea clasei de ionogenitate a agentilor activi de suprafata     298
947  STAS 3417-85   Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzire centrală. Prescripţii de calcul termotehnic               302
            Instalaţii de încălzire centrală. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura
948 STAS 7132-86    maximă de 115 grade C                                                      302
949 STAS 11984-83   Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire                    302
            Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne şi culori
950 STAS 185/1-89   convenţionale                                                          302
            Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Fitinguri şi piese auxiliare pentru
951 STAS 185/2-89   conducte. Semne convenţionale                                                  302

952 STAS 185/3-89   Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Armături. Semne convenţionale          302
953 STAS 12781-89   Instalaţii de ventilaţie şi climatizare. Determinarea puterii termice a bateriilor de răcire cu apă              302
            Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Obiecte de uz gospodăresc,corpuri de
954 STAS 185/4-90   încălzire, guri de aer. Semne convenţionale                                          302

955  STAS 6648/1-82  Instalaţii de ventilare şi climatizare. Calculul aporturilor de căldură din exterior. Prescripţii fundamentale        302
956  STAS 6648/2-82  Instalaţii de ventilare şi climatizare. Parametri climatici exteriori                             302
957  STAS 6475-80   Conducte de aprindere pentru aviaţie cu izolaţie de cauciuc şi tresă textilă lăcuită                     303
958  STAS 9599-86   Aeronave. Conectoare de cuplare a bateriilor de acumulatoare. Dimensiuni                           303
959  STAS 9688-86   Aeronave. Caracteristicile reţelelor electrice de la bordul aeronavelor                            303
960  STAS 9728/3-75  Siguranţe fuzibile de precizie tip A pentru aeronave. Condiţii tehnice speciale de calitate                  303
961  STAS 9728/1-87  Aeronave. Siguranţe fuzibile de precizie. Condiţii tehnice generale de calitate                        303
962  STAS 9728/2-87  Aeronave. Siguranţe fuzibile lamelare până la 28 V, curent continuu. Condiţii tehnice speciale de calitate          303
963  STAS 9784-87   Aeronave. Întocmirea schemelor electrice utilizate la bordul aeronavelor. Prescripţii                     303
964  STAS 9913-92   Aeronave. Carcase pentru instrumente de bord. Dimensiuni de gabarit şi de fixare                       303
 965  STAS 9914-74    Aeronave. Cadranele, acele indicatoare şi cifrele instrumentelor de bord                        303
 966  STAS 9955/2-86   Întreruptoare cu pârghie cu comandă manuală pentru aeronave. Dimensiuni principale                   303
 967  STAS 9956/1-86   Disjunctoare unipolare cu buton de acţionare, pentru aeronave. Condiţii tehnice generale de calitate          303
 968  STAS 9956/2-86   Disjunctoare unipolare cu buton de acţionare pentru aeronave. Dimensiuni                        303
 969  STAS 9956/3-85   Disjunctoare tripolare cu buton de acţionare pentru aeronave. Dimensiuni                        303
 970  STAS 10225/2-85   Conectoare pentru alimentarea cu curent electric, la sol, a aeronavelor. Dimensiuni.                  303
 971  STAS 10253-88    Aeronave. Convertizoare statice. Condiţii tehnice generale de calitate                         303
 972  STAS 10884-85    Întreruptoare cu pârghie pentru aeronave. Sens de manevră                               303
 973  STAS 11115/14-92  Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Secţiunea 14: Ceaţă salină            303
 974  STAS 11115/1-88   Aeronave. Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord                     303
 975  STAS 11115/12-92  Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Secţiunea 12: Nisip şi praf            303
 976  STAS 11115/9-92   Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Secţiunea 9: Incercarea la antideflagranţă    303
 977  STAS 11115/8-92   Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Secţiunea 8: Vibraţii               303
 978  STAS 11115/7-90   Aeronave. Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Şocuri în funcţionare normală şi la aterizare forţată
                                                                         303
 979  STAS 11115/13-92  Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Secţiunea 13: Rezistenţa la ciuperci       303
 980  STAS E 11115/4-89  Aeronave. Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente. Temperatură şi altitudine            303
 981  STAS 11115/15-92  Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Secţiunea 15: Influenţa magnetică         303
 982  STAS 11115/10-91  Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Secţiunea 10: Impermeabilitate la apă       303
 983  STAS 11115/6-90   Aeronave. Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Umiditate                303
 984  STAS E 11115/5-89  Aeronave. Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Variaţii de temperatură         303
 985  STAS 11115/11-92  Condiţii de mediu şi metode de încercare pentru echipamente de bord. Secţiunea 11: Rezistenţa la fluide        303
 986  STAS 12865-90    Contactoare reparabile, neermetice, pentru aeronave. Conditii tehnice generale de calitate.              303
 987  STAS 13109-92    Aeronave. Litere şi cifre pentru cadranele instrumentelor de bord şi inscripţiile din postul de pilotaj        303
 988  STAS 9194-72    Arzătoare monobloc. Arzătoare de gaze naturale. Condiţii tehnice generale de calitate                 305
 989  STAS 4606-80    Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali "Metode de încercare"               306
 990  STAS 539-79     Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins în pulbere                            306
 991  STAS 8177-68    Agregate din zgură expandată pentru betoane uşoare                                   306
 992  STAS 2386-79    Agregate minerale uşoare. Condiţii tehnice generale de calitate                            306
 993  STAS 3999-75    Aparate de protectie contra supratensiunilor. Clasificare si terminologie.                       311
 994  STAS 466-92     Usi de lemn pentru constructii civile. Sectiuni                                    318
 995  STAS 469-79     Ferestre de lemn pentru cladiri industriale. Ferestre simple. Sectiuni                         318
 996  STAS 470-80     Usi de lemn pentru constructii industriale, agrozootehnice si tip M. Usi cu falt. Sectiuni               318
 997  STAS 799-88     Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale                                  318
 998  STAS 4928-89    Glasvanduri cu rame din lemn                                              318
 999  STAS 12217-88    Protectia împotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii             318
1000  STAS 465-91     Ferestre de lemn si usi de lemn pentru balcon. Sectiuni                                318
1001  STAS 871-81     Uleiuri minerale. Clasificare si notare                                        320
1002  STAS 8099-74    Bitumuri. Determinarea pierderii de masă prin încălzire                                320
1003  STAS 3360-86    Smoală de huilă                                                     320
1004  STAS 35-81     Ţiţei, produse petroliere lichide, semisolide şi solide. Determinarea densităţii                    320
1005  STAS 117-87     Produse petroliere lichide. Determinarea viscozităţii                                  320
1006  STAS 42-68     Bitumuri. Determinarea penetraţiei                                           320
1007  STAS 5489-80    Produse petroliere. Determinarea punctului de inflamabilitate în vas deschis Marcusson                 320

1008 STAS 6657/2-89    Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Reguli şi metode de verificare a calităţii      321
              Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee, instrumente si dispozitive de
1009 STAS 6657/3-89    verificare a caracteristicilor geometrice                                        321
              Tipare metalice pentru elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice de
1010  STAS 7721-90    calitate                                                        321
1011  STAS 3349/1-83   Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei                    321
1012  STAS 7039/1-81   Tuburi de presiune din beton precomprimat. Tipuri                                    321
1013  STAS 7039/2-83   Tuburi de presiune din beton precomprimat. Tuburi de presiune din beton precomprimat centrifugat            321

1014  STAS 7039/3-83   Tuburi de presiune din beton precomprimat. Tuburi de presiune din beton precomprimat vibrat si presat          321
1015  STAS 8331-69    Prefabricate din beton. Clasificare si terminologie                                   321
1016  STAS 2414-91    Betoane. Determinarea densitatii, compactitatii, absortiei de apa si porozitatii betonului întarit           321
1017  STAS 6652/1-82   Încercari nedistructive ale betonului. Clasificare si indicatii generale                        321
1018  STAS 2833-80    Încercari pe betoane. Determinarea contractiei axiale a betonului întarit                        321
1019  STAS 3518-89    Încercări pe betoane. Determinarea rezistenţei la îngheţ- dezgheţ                            321
1020  STAS 12835-90    Produse agroalimentare. Faina. Determinarea continutului de cesiu radioactiv                      331
1021  STAS 4908-85    Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale                       335
1022  STAS 2965-87    Construcţii civile. Scări. Prescripţii generale de proiectare                              335
1023  STAS 6131-79    Construcţii civile, industriale şi agricole. Înălţimi de siguranţă şi alcătuirea parapetelor              335
1024  STAS 7468-80    Calculul gradului de ocupare a termenului la amplasarea lucrărilor de investiţii                    335
1025  STAS 3303/2-88   Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Pantele învelitorilor. Prescripţii de proiectare           335
1026  STAS 7009-79    Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Toleranţe şi asamblări în construcţii. Terminologie         335
              Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor
1027 STAS 10493-76     si terenurilor                                                     335
1028 STAS 10101/21-92   Actiuni în constructii. Încarcari date de zapada                                    343
1029 STAS 10101/20-90   Actiuni în constructii. Încarcari date de vânt                                     343
              Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton
1030 STAS 10107/0-90    precomprimat                                                      343

1031  STAS 10101/2A1-87  Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice  343
1032  STAS 10101/0A-77  Actiuni în constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale          343
1033  STAS 6054-77    Teren de fundare. Adâncimi maxime de înghet. Zonarea teritoriului Republicii Socialiste România             343
1034  STAS 10101/23-75  Actiuni în constructii. Încarcari date de temperatura exterioara                            343
1035  STAS 10101/2-75   Actiuni în constructii. Încarcari datorita procesului de exploatare                       343
1036  STAS 10101/1-78   Actiuni în constructii. Greutati tehnice si încarcari permanente                         343
1037  STAS 10101/2A2-78  Acţiuni în construcţii. Acţiuni datorate procesului de exploatare. Încărcări datorate podurilor rulante     343
1038  STAS 10108/0-78   Constructii civile industriale si agricole. Calculul elementelor din otel                    343
1039  STAS 10101/23A-78  Actiuni în constructii. Încarcari date de temperaturi exterioare în constructii civile si industriale      343
              Constructii civile, industriale si agricole. Plansee curente din placi si grinzi din beton armat si beton
1040 STAS 10107/2-92    precomprimat. Prescriptii de calcul si alcatuire                                 343
1041 STAS 10109/1-82    Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor    343
1042 STAS 4273-83     Constructii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanta                           343
              Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Plansee din beton armat si beton precomprimat. Prescriptii
1043  STAS 10107/1-90   generale de proiectare                                              343
1044  STAS 10107/4-90   Constructii civile, industriale si agricole. Plansee casetate din beton armat. Prescriptii de proiectare     343
1045  STAS 9470-73    Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente                            343
1046  STAS 10100/0-75   Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor                           343
              Constructii civile, industriale si agricole. Plansee cu nervuri dese din beton armat si beton precomprimat.
1047 STAS 10107/3-90    Prescriptii de proiectare                                            343

1048 STAS 10111/1-77    Poduri de cale ferată şi şosea. Infrastructuri de zidărie beton şi beton armat. Prescripţii de proiectare    343
1049 STAS 10101/0B-87   Actiuni în constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru podurile de cale ferata si de sosea      343
              Construcţii din beton, beton armat şi beton precomprimat. Prevederi fundamentale pentru calculul şi alcătuirea
1050  STAS 10102-75    elementelor                                                   343
1051  STAS 10103-76    Construcţii din oţel. Principii fundamentale de calcul                              343
1052  STAS 10104-83    Constructii din zidarie. Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor structurale             343
1053  STAS 10108/1-81   Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel   343

1054 STAS 10108/2-83    Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la rece   343
              Poduri de cale ferată şi şosea. Suprastructuri din beton, beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii de
1055  STAS 10111/2-87   proiectare                                                    343
1056  STAS 10355-84    Constructii hidraulice. Materiale locale pentru terasamente. Metode de determinare                343
1057  STAS 1545-89    Poduri pentru străzi şi şosele; pasarele. Acţiuni                                343
1058  STAS 2389-92    Construcţii civile, industriale şi agricole. Jgheaburi şi burlane. Prescripţii de proiectare şi alcătuire    343
1059  STAS 2865-80    Corpuri ceramice cu goluri pentru plansee si acoperisuri                             347
1060  STAS 456-73     Cărămizi de construcţie din argilă arsă. Reguli şi metode pentru verificarea calităţii              347
1061  STAS 1913/13-83   Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor                361
1062  STAS 3300/2-85   Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundarii directe                    361
1063  STAS 2745-90    Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice                   361
1064  STAS 1242/4-85   Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate în pamânturi                    361
1065  STAS 1913/4-86   Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate                             361
1066  STAS 1913/12-88     Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii mari  361
1067  STAS 1913/2-76     Teren de fundare. Determinarea densităţii scheletului pământului                           361
1068  STAS 1913/3-76     Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor                                361
1069  STAS 1913/5-85     Teren de fundare. Determinarea granulozitatii                                    361
1070  STAS 3300/1-85     Teren de fundare. Principii generale de calcul                                    361
1071  STAS 8942/3-90     Teren de fundare. Determinarea modului de deformatie liniara prin încercari pe teren cu placa            361
                Teren de fundare. Cercetări geologico-tehnice şi geotehnice specifice traseelor de căi ferate, drumuri şi
1072  STAS 1242/2-83     autostrăzi                                                      361
1073  STAS 1242/3-87     Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise                                  361
1074  STAS 1913/15-75     Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice, pe teren                             361
1075  STAS 1913/1-82     Teren de fundare. Determinarea umidităţii                                      361
1076  STAS 2561/3-90     Teren de fundare. Piloti. Prescriptii generale de proiectare                             361
1077  STAS 7107/1-76     Teren de fundare. Determinarea materiilor organice                                  361
1078  STAS 7206-87      Fundaţii de maşini. Prescripţii de proiectare                                    361

1079 STAS 8942/2-82      Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamânturilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directa      361

1080  STAS 13006-91      Teren de fundare. Determinarea densitatii maxime corespunzatoare starii uscate a pamânturilor necoezive       361
1081  STAS 1913/6-76     Teren de fundare. Determinarea permeabilităţii în laborator                             361
1082  STAS 184/2-87/A1:1999  Alcool etilic si bauturi alcoolice. Determinarea concentratiei alcoolice.                      367
1083  STAS 6182/25-73     Vin. Determinarea substantei uscate solubile cu refractometrul                            367
1084  STAS R 12928/3-90    Roboti industriali. Module de executie. Parametri principali.                            371
1085  STAS R 12928/2-90    Roboti industriali. Simboluri grafice.                                        371
1086  STAS 5780-90      Material de stins incendii. Produs generator de spumă aeromecanică                          372
1087  STAS 9839-74      Socluri pentru tuburi cinescoape. Dimensiuni                                     375

								
To top