SCOALA CU CLASELE I � VIII NR.280

Document Sample
SCOALA CU CLASELE I � VIII NR.280 Powered By Docstoc
					SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280
      “Mihail Sebastian”

  Raport privind starea si calitatea
      invatamantului
    - an scolar 2011-2012-
A. ANALIZA INSTITUTIONALA A
  UNITATII DE INVATAMANT

  Contextul legislativ
  Puncte tari, puncte slabe
  Propuneri, solutii
  Inspectia scolara
         Contextul legislativ

Organizarea activitatii in unitatea de invatamant pentru anul scolar
 2010-2011 s-a realizat pe baza urmatoarelor acte normative:
 Legea invatamantului nr. 84/1995 modificata si completata de Le
 nr. 268/2003 si Legea nr. 354/2004 precum si Legea Educatiei
 Nationale Nr. 1/2011;
 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatam
 preuniversitar aprobat prin Ordinul M.Ed.C. Nr. 4925/2005;
 Metodologii emise de minister si de ISMB privind desfasurarea a
 activitati specifice: teze, evaluare nationala, olimpiade si concurs
 scolare, activitati educative, programe educationale;
 Documente legislative generale (legislatia muncii, finantelor, a
 sanatatii etc.).
          Puncte tari
  SCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 280 dispune de baza materiala si mijloace didactice
  care permit desfasurarea activitatilor scolare specifice in conditii optime si la cote de calitate
  ridicate;
  Rezultate deosebite obtinute de elevii scolii la testari, examene, evaluare nationala,
  olimpiade si concursuri;
  Corpul didactic alcatuit numai din cadre didactice calificate;
  Biblioteca este dotata cu un numar mare de volume (peste 15.000), calculatoare si
  imprimanta racordate la internet, puse la dispozitia cadrelor didactice;
  Cabinetul de informatica are in dotare 14 calculatoare cu acces la internet, program de
  aplicare a lectiilor AeL si beneficiaza de asistenta oferita de informatician;
  Doua table Smart, montate in cabinetul de informatica si in laboratorul de chimie care pot fi
  utilizate, prin rotatie, in desfasurarea orelor la orice clasa si orice disciplina;
  Doua sisteme de videoproiectare montate in salile 2 si 17 care pot fi utilizate, prin rotatie, la
  orice clasa si orice disciplina;
  Sala de sport ofera spatiul si dotarea necesare desfasurarii unor ore de educatie fizica cat
  mai atractive si utile;
  Existenta cabinetului de consiliere psiho-pedagogica;
  Oferta educationala diversa;
  Continuitate in desfasurarea activitatii manageriale; actuala conducere a scolii, director,
  director adjunct, activeaza in aceasta formula din anul 1994;
  Metodisti, responsabili de cercuri pedagogice, membri in consilii consultative ale
  I.S.M.B.:
       - Gabriel Silvasanu – membru in consiliul consultativ al I.S. - 5;
       - Gabriel Raducanu – metodist matematica, responsabil cerc pedagogic al
  profesorilor de matematica – sector 5, membru in consiliul consultativ al ISMB pentru
  disciplina matematica;
       - Nicoleta Grecu, Cristiana Silvasanu, – metodisti clasele I – IV, responsabili cerc
  pedagogic inv. primar, membri in consiliul consultativ al ISMB pentru inv. primar;
       - Silvia Girtan – metodist chimie, membru in consiliul consultativ al ISMB pentru
  disciplina chimie, responsabil cerc pedagogic al profesorilor de chimie, sector 5
       - Violeta Filip – metodist consiliere psihopedagogica
  18 cadre didactice din scoala beneficiaza de gradatie de merit;
  Indrumatori de practica pedagogica:
    - Dinu Dorina – 16 studenti de la Universitatea “SPIRU HARET”, Facultatea de
  Psihologie, Facultatea de Sociologie
    - Petrache Daniela, Dumitrache Madalina, Simion Ecaterina, Silvasanu Cristiana,
  Vornicu Anda, Feiffer Mihaela, Gruev Anca, Aioanei Cristina au indrumat practica
  pedagogica pentru 74 de studenti de la Universitatea Bucureşti, Facultatea - Pedagogie
  pentru învăţământul şcolar şi preşcolar;
   - Kuttesch Nicoleta - studenti – Univ. Bucureşti – Facultatea de Litere
   - Niculae Kristine, Dosaru Mariana - grupe de studenti UNEFS.
AUTORI SI COAUTORI MANUALE SI AUXILIARE DIDACTICE


 Dorina Dinu
  - “CAIET DE SCRIS SI SOCOTIT”- matematica
  - “CAIET DE SCRIS SI CITIT”- abecedar
  - “DESCOPERIM LUMEA CU MATEMATICA”- culegere de exercitii
 si probleme, clasa I - Editura CARTEA IULIEI, Pitesti, 2010
 Kuttesch Nicoleta LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (STIU-
 DESCOPĂR - AM AFLAT), Ed. ART (coautor)
 Răducan Gabriel, Răducan Adriana coautori la culegerea “GHID DE
 PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE NATIONALĂ-
 MATEMATICĂ” Editura SIGMA
 Nicoleta Grecu - publicatia: revista EUROJUNIOR (subiecte pentru
 concursul naţional interdisciplinar) Editura: Asociaţia pentru tineret
 Olimp, aprilie 2011
AUTORI ARTICOLE PUBLICATE

  DORINA DINU, articolul “Parteneriat educaţional şcoală – gradiniţă -
  „Poveştile celor mici”publicat in CONSENS DIDACTIC - Revista de opinii -
  Editura “CARTEA IULIEI”, Pitesti, 2010
  DUMITRACHE MADALINA – „‟Influenta mass-media asupra sistemului
  educational‟‟ in revista „‟COMPER‟‟ - articole publicate la Pagini Scolare.ro
  Dumitrache M. – “ Alice in Tara Minunilor si Absurdul”- articol in revista
  www.pagini-scolare.ro;
  Dumitrache M.- “ Pagini din istoria literaturii dramatice romanesti”, articol
  publicat in rev. Comper nr.1/2011
  BAJAN ARIANA – lucrari de specialitate in nr. 3 si 4 la revista „‟INTERFERENTE
  DIDACTICE‟‟, Bacau

  DAICU A., CRUCEANU MINETA “Jocul si jucaria”- Rev. FICE\ Univ. Bucuresti
  –
  DAICU A., CRUCEANU MINETA“ Serbarea scolara”, “ Activitatile
  matematice”, “ Implicarea parintilor in organizarea unei serbari” –
  CONSENS DIDACTIC,“
  DAICU A., CRUCEANU MINETA Agresivitatea si prevenirea ei in randul
  adolescentei” – Interferente didactice, Bacau
  DAICU A., “ Familia monoparentala” - Interferente didactice, nr. 3,4 – Daicu A.
  GRUEV ANCA articolul “Metode de stimulare a creativităţii” revista
  “Proeducaţia”-revistă naţională de ştiinţă şi educaţie, nr.1, Editura CCD Olt,
  decembrie 2010
 MIHAELA FEIFFER - “ Trebuie! şi eu să mă implic” revista
 “Voluntariat pentru educaţie”, editura Atelier Didactic, 2011,
 “ Educarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin orele
 de limba şi literatura română ” revista “Didactica modernă
 ”, ediţia a IVa, mai 2011
 NICOLETA GRECU- “ Păstraţi România curată!” revista
 “Voluntariat pentru educaţie”, editura Atelier Didactic, 2011
 KUTTESCH NICOLETA “Cititor de Rahova” publicat in
 Perspective - revista Asociaţiei Profesorilor de Limba Română
 DOSARU MARIANA – Interviu – prezentarea Scolii
  Nr. 280 revista (publicatia) Atelierul de creatie CCD
         Puncte slabe
  Nu se utilizeaza la capacitate maxima baza materiala a scolii;
  Nu se respecta in totalitate normele legale de completare a documentelor
  scolare (cataloage, in primul rand, registre matricole);
  Dificultati in asigurarea unei frecvente ridicate a elevilor la cursuri;
  Slaba implicare a unor cadre didactice in aplicarea tuturor prevederilor
  Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
  preuniversitar si ale Regulamentului intern;
  Nu se respecta termenele de predare a unor situatii, de realizare a unor lucrari
  ( a se vedea activitatea comisiilor pe probleme);
  Legatura sporadica cu parintii elevilor care ridica probleme de disciplina,
  frecventa, tinuta sau care intampina greutati la invatatura;
  Interesul scazut pe care-l manifesta unele cadre didactice pentru asigurarea
  unui ambient cat mai placut si mai util (a se vedea panourile din clase si de
  pe holuri);
  Discutii neprincipiale cu parintii, cu persoane straine de scoala, cu privire la
  aspecte legate de activitatea sau conduita altor cadre didactice;
  Nu toate cadrele didactice din scoala depun eforturi pentru promovarea imaginii
  si mentinerea prestigiului scolii.
        Oportunitati
 Posibiltatea de a folosi internetul, softurile educationale pentru
  desfasurarea orelor;
  Oferta foarte diversa de cursuri de formare si perfectionare a
  cadrelor didactice propusa de CCD, universitati, ONG-uri
  specializate in formare;
  Posibilitatea implicarii cadrelor didactice si elevilor in numeroase
  proiecte si programe educationale, in tara si in strainatate;
  Colaborarea deosebit de stransa cu comitetele de parinti pe
  clase si cu comitetul reprezentativ al parintilor din scoala si
  suportul financiar primit care permite o functionare relativ
  normala a scolii;
  Posibilitatea de a implica in activitatea scolii, in dimensiuni mai
  extinse, comunitatea locala( Politia de proximitate, Politia
  rutiera, serviciul pentru invatamant din Primarie, Agentia pentru
  Protectia copilului etc)
           Amenintari
 Lipsa manualelor la unele discipline, in special limbi straine si folosirea, in
  mare parte, a unor manuale uzate din cauza transmisibilitatii excesive, la alte
  discipline;
  Tendinta de supraincarcare a cadrelor didactice cu sarcini suplimentare si
  proceduri greoaie in derularea unor activitati, nu neaparat benefice pentru
  procesul de invatamant;
  Lipsa unei supravegheri atente si constante pentru toti elevii scolii din partea
  parintilor/sustinatorilor legali;
  Existenta unui numar mare de copiii care nu beneficiaza de prezenta
  permanenta a ambilor parinti;
  Utilizarea excesiva a internetului, a paginilor de socializare de catre copii, fara
  a avea acordul si controlul parintilor, tendinta care se demonstreaza a exercita
  o influenta negativa in formarea personalitatii lor;
  Influenta, de multe ori negativa, a mijloacelor MEDIA si lipsa unui control al
  parintilor asupra programelor vizionate de copii;
  Influenta negativa a strazii si necunoastrea, in multe cazuri, de catre parinti a
  anturajului in care se formeaza copiii;
  Degradarea situatiei materiale, ca o tendinta generala, care afecteaza
  personalul scolii si familiile elevilor, deopotriva;
  Marginalizarea invatamantului si a personalului care lucreaza in invatamant, in
  contextul actual.
 Propuneri
 Raport lunar prezentat membrilor consiliului de administratie de
  catre fiecare responsabil de comisie pe probleme;
  Prelucrarea si aplicarea cu strictete a tuturor prevederilor
  regulamentelor scolare de catre fiecare diriginte si invatator;
  Intensificarea programului de asistente ale directorilor la ore de
  curs, in primul rand, la cadrele didactice nou venite in scoala
  precum si la colectivele de elevi cu unele probleme;
  Intensificarea colaborarii dintre cadrele didactice si parinti in
  monitorizarea bilaterala a activitatii si comportamentului elevilor
  la scoala si acasa si, in mod deosebit, a prezentei;
  Solicitarea interventiei politistului de proximitate in sprijinirea
  eforturilor depuse de invatatori si diriginti pentru asigurarea
  frecventei elevilor la cursuri, a disciplinei si comportamentului
  civilizat al acestora.
Inspectia speciala si de specialitate

   In cadrul inspectiei speciale sunt incluse toate tipurile de
  inspectii declansate la solicitarea scrisa a cadrului didactic (pentru
  obtinerea definitivarii in invatamant, a gradelor didactice I si II).
   Inspectia de specialitate s-a desfasurat in conformitate cu
  cerintele metodologiei specifice care vizeaza formarea si
  dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.
   Au fost vizate urmatoarele domenii:
  calitatea activitatilor de predare – invatare – evaluare ;
  proiectarea didactica ;
  gradul de participare a elevilor la lectii ;
  curriculum oferit de scoala;
  nivelul de atingere a standardelor de performanta pentru fiecare nivel
  de studiu;
  orarul scolii;
  serviciul pe scoala al cadrelor didactice;
 Scoala noastra a fost inclusa in graficul ISMB
 pentru inspectia de specialitate la disciplina
 ed. fizica si sport: au fost verificate atat
 documentele catedrei cat si cele individuale,
 au fost asistate toate cadrele didactice din
 catedra de catre inspectorul de specialitate si
 metodisti.
 Cadre didactice asistate la clasa de
  catre inspectorii de specialitate
 Brad Madalina – inspectie curenta de specialitate pentru
  inscrierea la gradul didactic I
  Alina Silvasanu – inspectia speciala pentru obtinerea
  definitivarii in invatamant
  Fotescu Olivia - inspectie curenta de specialitate pentru
  inscrierea la gradul didactic I
  Dumitru Carmen - 2 inspectii curente de specialitate pentru
  obtinerea gradului didactic II
  Petrache D – Inspectie curenta pentru obtinerea gradului did. I
  si inspectia speciala pentru obtinerea gradului didactic I
  Claudiu Capatana – 2 inspectii curente in vederea obtinerii
  gradului didactic II
  Rapan Cristina - inspectie speciala pentru definitivarea in
  invatamant
  Toti profesorii de educatie fizica si sport
Aspecte pozitive evidentiate in urma
  inspectiilor de specialitate
 documentele de proiectare a activitatilor didactice demonstreaza
  competente bine formate cu privire la cunoasterea continuturilor
  fiecarei discipline de invatamant, alegerea strategiilor adecvate
  fiecarui tip de lectie, organizarea colectivului de elevi pentru
  diverse forme de activitate;
  abordarea creativa a lectiilor;
  predarea integrala si corecta a continuturilor stiintifice;
  integrarea eficienta a materialelor didactice in diversele
  momente ale lectiilor;
  utilizarea calculatorului in activitatile didactice;
  realizarea corecta si stimulativa a evaluarii curente;
  inregistrarea progreselor elevilor in portofolii individuale.
      Inspectia tematica
  In anul scolar 2010/2011 inspectorul care raspunde de controlul si indrumarea
  unitatii noastre a efectuat 4 inspectii tematice care au vizat urmatoarele
  aspecte:
  existenta tuturor documentelor de planificare si organizare a activitatii
  manageriale;
  existenta Autorizatiei de functionare a unitatii scolare pentru anul in curs;
  respectarea normativelor in vigoare cu privire la efectivele de elevi din clase;
  functionarea legala a consiliului de administratie, a tuturor comisiilor si
  colectivelor de catedra;
  desfasurarea examenelor de corigenta, de incheiere a situatiei scolare pentru
  elevii amanati, de echivalare de studii pentru elevii intorsi din strainatate si
  completarea tuturor documentelor scolare;
  graficul de asistente la ore ale directorilor;
  prelucrarea metodologiilor vizand desfasurarea evaluarii nationale si
  repartizarea absolventilor clasei a VIII-a;
  stadiul participarii tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare si
  perfectionare;
 validarea situatiei la invatatura la final de an scolar;
 incadrarea corecta pe functii a tuturor cadrelor didactice;

 functionarea Consiliului elevilor si a Comisiei pentru prevenirea

 si combaterea violentei in mediul scolar.
 De asemenea, scoala a fost verificata de catre o delegatie ISMB
 care a urmarit corectitudinea aplicarii legislatiei scolare in ceea ce
 priveste Curriculumul la decizia scolii si Curriculumul national.
 Inspectiile tematice s-au finalizat cu procese verbale care
consemneaza faptul ca echipa manageriala a scolii isi exercita
corect rolul de conducere si respecta atributiile prevazute de
regulamentele scolare.
 Recomandari pentru conducere
 Evidenta mai exacta cu privire la participarea individuala a cadrelor
 didactice din scoala la diverse stadii de formare si perfectionare a
 cadrelor didactice in specialitate si in metodica predarii disciplinelor de
 studiu.
 O mai stransa colaborare cu parintii, cu politia, cu comunitatea pentru
 imbunatatirea frecventei la cursuri a elevilor si eliminarea completa a
 cazurilor de abandon scolar si de situatii neincheiate la finalul
 semestrului I sau al anului scolar din cauza absentelor;
 Urmarirea mai atenta si mai sustinuta a calitatii actului instructiv –
 educativ prin marirea numarului de asistente la clase, realizate
 impreuna cu responsabilii de comisii metodice si colective de catedra;
 Monitorizarea si stimularea implicarii mai eficiente a cadrelor didactice
 in organizarea si desfasurarea unor activitati extracurriculare pentru
 timpul liber al elevilor, menite sa preintampina influentele negative ale
 cartierului, ale strazii, ale mijloacelor media.
B. STRUCTURA ORGANIZATORICA
  A UNITATII DE INVATAMANT


 Organizarea colectivului de elevi
 Organizarea colectivului de cadre
 didactice
 Organizarea compartimentelor
 auxiliare
 Organizarea colectivului de elevi


  In anul scolar 2010 – 2011, in unitatea
 noastra scolara au fost inscrisi 1341 elevi
 ( 661 la clasele I – IV si 688 la clasele
 V – VIII) si au ramas la finalul anului 1332
 de elevi. Elevii au fost cuprinsi in 52 de
 colective, 25 la clasele I – IV si 27 la
 clasele V – VIII.
Organizarea colectivului de cadre
     didactice

  In anul scolar 2010 - 2011, in unitatea noastra au
 fost incadrate 87 de cadre didactice ( 72 cu baza in
 scoala noastra si 15 cu baza in alte scoli)
  la clasele I - IV - 25 institutoare si invatatoare
  la clasele V – VIII - 62 de profesori.
 Cadrele didactice au fost organizate in 9 comisii
 metodice, (4 la clasele I – IV si 5 la clasele V – VIII ),
 5 colective de catedra si 14 comisii pe
 probleme.
    Compartimentele auxiliare
 Cabinetul de consiliere psiho-pedagogica
 Secretariatul
 Biblioteca
 Cabinetul medical
 Cabinetul de informatica
 Administratie
C.  RESURSE UMANE


   Raport
   Statistica
   Formare si perfectionare
     Raport
   In baza Programului Managerial al I.S.M.B.,
  a Programului Managerial al scolii noastre,
  a actelor normative transmise in anul scolar
  2010 – 2011 ( ordine ale M.E.C.T.S., decizii
  I.S.M.B.), a unor cerinte nou aparute pe
  parcursul anului scolar, conducerea scolii a
  actionat pentru a asigura permanent
  acoperirea tuturor posturilor si catedrelor
  din scoala cu personal calificat.
            Statistica
 Personalul didactic care a functionat in anul scolar 2010 - 2011 la
 nivelul unitatii noastre, pe niveluri de clase:
       27 de invatatoare - 25 titulare, o detasata (post didactic
             rezervat), un suplinitor (concediu ingrijire copil);
 21 au gradul didactic I
 un titlul de doctor
 3 gradul didactic II
 2 definitivat.
       70 de profesori
                - 51 de titulari ( 2 detasati)
                - 19 suplinitori ( 4 pe cat. rez.)
  38 gradul didactic I
  16 gradul didactic II
  12 definitivat
  4 debutanti
Personalul didactic auxiliar:
  2 secretare
  1 bibliotecara
  1 informatician
  1 administrator
Personalul nedidactic:
   1 mecanic de intretinere
   8 ingrijitoare
   2 paznici de noapte
Personalul medical al scolii (angajati ai Ministerului Sanatatii)
 un medic pediatru;
 o asistenta medicala.
    Formare si perfectionare

1. prin activitati organizate la nivelul comisiilor
  metodice si al colectivelor de catedra din scoala;
2. prin activitati organizate la nivelul cercurilor
  pedagogice pe discipline, la nivelul sectorului;
3. prin activitati organizate de inspectorii de
  specialitate la nivelul municipiului;
4. prin participarea la cursuri de formare organizate de
  CCD, facultati, institute de specialitate;
5. prin sustinerea gradelor didactice;
6. prin continuarea studiilor;
7. prin participarea la sesiuni si simpozioane stiintifice.
1. Formare si perfectionare prin activitati organizate
  la nivelul comisiilor metodice si al colectivelor de
          catedra din scoala

Comisia Metodica a Claselor I
   - lectie deschisa Inv . Angelica Haritache, cls. I F –
 matematica
Tema : « Numere naturale 0-10 »
   - referat :« Metode activ participative utilizate in cadrul orelor
 de matematica » Prof. Inv. Primar : Dorina Dinu
   - lectie demonstrativa - Inv. Dinu Dorina cls I A - tema
 lectiei: “Salata de fructe”( lectie interdisciplinara) in cadrul
 obiectului abilitati practice
Comisia Metodica a Claselor a II-a
   - Referate : - „‟Influenta mass-media asupra scolarului mic‟‟ –
 Dumitrache M.
    - „‟ Sa invatam reguli de circulatie‟‟ – Petrache D, Udrea G
Comisia Metodica a Claselor a III-a – dezbateri pe marginea unor
   referate
   - Orientări noi privind evaluarea prin competenţe în invăţământul
   primar – Vornicu Anda;
   - Stimularea creativităţii elevilor prin jocuri – Cruceanu Mineta ;
   - Abordarea integrată în învăţarea ştiinţelor naturii - Brad Madalina –
   - Strategii interactive pentru formarea conduitei civice – Badescu
   Gabriela
   - Lectie demonstrativa cls. a III-a B si a III-a E, cu tema « Ziua
   pasarilor – proiect interdisciplinar »,prof. Ghenade L., Badescu G.
   - Referat cu tema « Jocul didactic », Inv. Cruceanu M., cls. a III-a D
Comisia Metodica a Claselor a IV-a – lectie demonstrativa
la istorie, cu tema Popoare de ieri şi de azi” (recapitulare) -prof. Feiffer
   Mihaela - clasa a IV a B
Catedra de limba şi literatura română
   prof Oprea A. – lecţie demonstrativă Comentarea unor secvenţe ale textului
   literar – clasa a VII-a C ;
   prof Lemnaru M – lecţie demonstrativă Basmul Prâslea cel voinic şi
   merele de aur – clasa a V-aB;
   prof Oprea A , prof Kuttesch N – prezentare ppt si dramatizare “Steaua fără
   nume” - M. Sebastian;
 Catedra de matematică
   In cadrul şedinţelor comisiei metodice au fost discutate şi analizate
   rezultatele testelor iniţiale, stabilite masuri organizatorice pentru
   concursurile de matematică din şcoală, pentru pregătirea elevilor claselor a
   VIII-a in vederea sustinerii evaluarii nationale.
   Lectie demonstrativa -“Rezolvarea triunghiului dreptunghic”cl. a VII-a G
   – Prof.Onțica Mariana -
   Prof. Milea Maria a susţinut referatul cu tema :”Pregătirea viitorilor
   absolvenţi”
 Comisia de fizică - educaţie tehnologică
   Dumitrescu Lucica – referat – tema « Evaluarea – aspecte specifice
   disciplinei fizica »
 Catedra de limbi straine – lectie demonstrativa organizata la
  nivelul cercului pedagogic al profesorilor de limba engleza –
  sector 5 – propunator prof. Mariana Voica, tema THE GREAT
  ADVENTURE WITH ANIMALS;
 Comisia istorie – geografie - educatie civica
 - prof. Tanase Ionel - clasa a VII aF - istorie « Unirea de la 1
  Decembrie 1918. »
 - prof.Tanase Ionel - clasa a VII- aD - referate, comunicari -
  istorie tema « Romania - Membra a Uniunii Europene »
 - prof. Voicu Ion , Dascalu Rodica, geografie « Vegetatia, fauna,
  solurile orizontului local. - deplasare in teren cu clasele a V a.
  Cabinetul de consiliere
        psihopedagogica
  Participarea la un Focus –grup cu tema Violenta in scoli, organizat de Cetrul de
  Resurse Juridice, in 24 martie 2011
  Coordonare grup elevi ai scolii participanti la Activitatea de parteneriat intre
  diferite scoli si gradinite din sector si Liceul de muzica « Dinu Lipatti »
  Colaborarea la sustinerea unei lectii de dirigentie la nivelul scolii, alaturi de Prof.
  Maria Milea si prof. Mihaela Achim. Tema « Sunt indecis. Ce ma fac ? », clasa a
  VIII-a , OSP
  Coordonarea activitatii caritabile de donare de jucarii catre Centrul de Servicii
  Sociale « Sf. Maria », sector 5, Bucuresti
  Coordonarea Campaniei de colectare deseuri DEEE « Vanatoarea de monstri »
  Sustinerea unei activitati in cadrul Campaniei Globale pentru Educatie. Tema
  « Femei celebre din Romania », clasa a VIII-a
  Implicarea in studiul privind motivatia pentru invatare, organizat de CMBRAE
  (aplicare / interpretare de chestionare adresate elevilor, parintilor, dirigintilor)
  Participarea la sedinte cu parintii. Tematica : OSP (clasa a VIII-a), comunicare –
  relationare (clasa a VI-a), conflictele si rezolvarea lor (clasa a VII-a)
  Elaborare, aplicare, interpretare chestionare pentru elevi si parinti cu tema
  « Relatii intre elevi si intre elevi si profesorul diriginte, precum si relatia parinti –
  profesorul diriginte » (clasa a VII-a)
 Coordonarea activitatilor Consiliului elevilor
 Organizarea alegerilor pentru Consiliul
 elevilor la nivelul scolii
 Organizarea activitatilor semestriale cu scop
 caritabil « Ziua fara uniforma », in colaborare
 cu managerii scolii si cu cadrele didactice
 Elaborarea, tehnoredactarea ziarului scolii cu
 titlul www.scoalanr280.ro
 Membru in Comisia ISMB pentru elaborarea
 metodologiei privind activitatile extrascolare
 2.   Formare si perfectionare prin activitati
    organizate la nivelul cercurilor pedagogice pe
      discipline, la nivelul sectorului


  Pentru fiecare disciplina de invatamant,
precum si la clasele I – IV, functioneaza la nivelul
sectorului, cercuri pedagogice care organizeaza
de asemenea, activitati de perfectionare.
   In unitatea noastra, in anul scolar 2010 - 2011
au fost numiti cu delegatie de metodisti si responabili
de cercuri pedagogice Nicoleta Grecu, Cristiana
Silvasanu, Violeta Filip, Raducan Gabriel si Silvia
Girtan.
3. Formare si perfectionare prin activitati organizate de
inspectorii de specialitate, la nivelul municipiului

 Toate cadrele didactice au participat la
 consfătuiri .
 Inspectorii de specialitate au organizat pe
 parcursul intregului an scolar activitati
 metodico-stiintifice menite sa contribuie la
 ridicarea calitatii actului de predare-invatare-
 evaluare.
 Inspectorii de specialitate au organizat
 intalniri cu prezentare de manuale, auxiliare
 si materiale didactice.
    4. Formare si perfectionare prin
    participarea la cursuri organizate de CCD,
      facultati, institute de specialitate
- Nicolescu Anca - curs de pedagogie organizat de Universitatea
  Politehnica- Bucuresti
- Daicu Andreea, Cruceanu Mineta, Milea Maria, Raducan Adriana,
  Florea Lamaita, Botosaru Mariana – Scoala incluziva – CCD, 89
  credite;
- Bajan Adriana - Curs CCD “ Practica pentru formatori”
- Gabriela Badescu - Curs Formator CEPECOM
- Grecu Nicoleta – curs de formare ,,Expert accesare fonduri structurale
  si de coeziune europene” - Corpul Experţilor in Accesarea de Fonduri
  Structurale şi de Coeziune Europene - curs – “Inspecţia şcolară, suport
  al dezvoltării carierei didactice” – CCD Bucureşti
 - Mirela Lemnaru - Curs de mentor CCD Bucureşti
 - Oprea A, Kuttesch N. – Cercurile de lectură – CCD Bucureşti
 - Girtan S. Program de formare Director în învăţământul gimnazial –
 “Zece +”
- Dosaru M. , Niculae K. - cursul Mentorat in educatie fizica - UNEFS
 Mihaela Feiffer, Nicoleta Grecu workshop-ul cu tema: “ ADHD –
 Acceptă-mă, înţelege-mă, învaţă-mă!” - unitatea(institutia)
 formatoare : M.E.C.T.S. şi C.N.S.M.L.A. Eli Lilly România
 Filip Violeta – cursuri de formare : “Rolul cadrelor didactice in
 integrarea sociala a copilului cu dizabilitati”, “Metode inovatoare
 in educatia adultilor », Praga, « Educarea copiilor cu ADHD »,
 « Tinerii impotriva violentei »
 Serban Constanta - cursuri de formare: « Rolul cadrelor
 didactice in integrarea sociala a copilului cu dizabilitati »,
 « Proiectul pentru Reforma Educatiei timpuriii », “ADHD-
  Comunicare eficienta cu parintii », « Eu si copilul meu »-
 Formare familiala in abilitati educative.
 Timofte Delia - Curs de perfectionare - Horverstehen, sustinut la
 Goethe Institut.
5.  Formare si perfectionare prin
   pregatirea si sustinerea gradelor
        didactice


 Petrache Daniela – gradul didactic I
 Brad Madalina – gradul didactic I
 Silvasanu Alina – definitivare in invatamant
 Dumitru Carmen – gradul didactic II
 Fotescu Olivia – gradul didactic I
6.     Formare si perfectionare prin
        continuarea studiilor
  MARIA NEGRE- Facultatea de Psihologie, Univ. “SPIRU HARET;
  ANGELICA HARITACHE- Facultatea de Psihologie , Univ. “SPIRU HARET”
  EMILIA MIU- continuare de studii- Facultatea pentru Invatamant Primar si
   Prescolar- ID- Univ. BUCURESTI
  SIMION ECATERINA – Fac. De Psihologie si Stiintele Educatiei, specializarea
   Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
  DAICU ANDREEA - Universitatea Bucuresti – Pedagogia Invatamantului
   Prescolar si Primar –
  GHENADE LUIZA - Universitatea Bucuresti, Credis – Pedagogia
   Invatamantului Prescolar si Primar-
  COLŢAN CONSUELA - Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea
   psihologie
   STOICHECI ROXANA - Universitatea Ecologica - Facultatea de drept
  DASCĂLU LUMINIŢA- Univ. Politehnică Bucureşti –Facultatea de Ingineria
   Managementului Sistemelor Tehnologice -master în Consiliere şi Orientare în
   Carieră
  NICOLESCU ANCA – curs post universitar Univ. Politehnica Bucuresti »-
   specialzarea psihpedagogie.
  ACHIM MIHAELA – curs postuniversitar reconversie profesionala – Univ.
   Politehnica Bucuresti – specializ. Psihopedagogie - curs postuniversitar”
   Teologie, stiinta, filozofie” – Univ. Bucuresti, Facultatea de Teologie
7. Formare si perfectionare prin participare la
  sesiuni de referate si comunicari stiintifice

 Simpozion national „‟Activitati extracurriculare „‟ Adriana Bajan, Daicu
  Andreea, Cruceanu Mineta
  Simpozion national „‟ La multi ani, Europa!‟‟ – Adriana Bajan, Daicu
  Andreea, Cruceanu Mineta
  Simpozion international„‟Jocul si jucaria in educatia si dezvoltarea
  copilului‟‟ – Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta
  Simpozion international „‟ Educatia pentru toti‟‟ – Adriana Bajan, Daicu
  Andreea, Cruceanu Mineta
  Sesiuni de comunicari stiintifice – publicatii in parteneriat cu scoala „‟
  Mihail Sadoveanu‟‟, Bacau – Adriana Bajan
  Conferinta nationala “ Exemple de bune practici din activitatea didactica
  romaneasca”, Botosani, Vornicu A., Ghenade L.
  Simpozion national „O investiţie în educaţie înseamnă un pas spre
  succes” Rămânerea în urmă la învăţătură-modalităţi de rezolvare-
  Gruev Anca
  Conferinta „Modelul educational finlandez- performanta si excelenta”
  CCD - Grecu Nicoleta
  workshop-ul cu tema: “ ADHD – Acceptă-mă, înţelege-mă, învaţă-mă!”
  Mihaela Feiffer, Nicoleta Grecu, org. : M.E.C.T.S. şi C.N.S.M.L.A. Eli
  Lilly România
Mihaela Feiffer - “ Trebuie! şi eu să mă implic” sesiunea: “Voluntariat
 pentru educaţie” - Conferinţă Naţională C.C.D. şi Fundaţia
 Dezvoltarea Popoarelor;“Legende şi tradiţii româneşti în context
 european ” sesiunea “ Arta şi tradiţia în Europa” - Simpozion
 Internaţional; “ Educarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin
 orele de limba şi literatura română ” – sesiunea “ Ştiinţa învăţării –
 provocări educaţionale pentru profesori şi elevi” - Simpozion
 Naţional
Anca Gruev - „Dimensiunea psihopedagogica a insuccesului scolar”
 sesiunea “O investitie in educatie inseamna un pas spre succes ” -
 Simpozion naţional „Rolul scolii in pastrarea datinilor la romani”,
 “Traditii si obiceiuri la romani” Simpozion naţional
Grecu Nicoleta - “ Păstrează România curată” - “ Voluntariat pentru
 educaţie” - Conferinţă Naţională organizată de C.C.D. Bucureşti şi
 Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor
 Kuttesch Nicoleta - Conferinţa mentorilor – Rolul mentorului în
 contextul învăţământului actual - Al X-lea Colocviu al Catedrei de
 Limba Română – Univ. Bucuresti – Fac. de Litere- Metode de
 abordare a deixisului în gimnaziu - participarea la masa rotundă
 “Noua sinteză a Gramaticii Limbii Române”
D.  EVALUAREA
 RANDAMENTULUI SCOLAR
 Promovabilitate
 Pondere elevi foarte buni
 Pondere elevi slabi
 Frecventa la cursuri
 Rezultatele obtinute la evaluarea nationala
 Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a
 Rezultatele inregistrate la olimpiade si
 concursuri scolare
       Promovabilitate


 Total elevi ramasi inscrisi la finalul anului scolar -
 1332:
           658 la clasele I – IV
           674 la clasele V - VIII
 Total elevi promovati la finalul anului scolar :1331
          658 la clasele I – IV (100%)
          673 la clasele V – VIII(prom.99,85%)
    Promovabilitate pe scoala – 99,92%
 Pondere elevi pe calificative
   clasele I - IV


Total elevi  Calificative   Calificative  Calificative
promovati   preponderent  prepondererent  preponderent
          “S”       “B”      “FB”

  658       68       232       358

Pondere %    10,33%      35,25%     54,40%
 Pondere elevi pe grupe de medii
   clasele V - VIII


Total elevi   Medii    Medii    Medii
promovati   5,00 – 6,99  7,00- 8,99  9,00 – 10

  673      91     238     344

Pondere%    13,42%    35,36%   51,11%
 Frecventa la cursuri
  Total absente 17535( 13382 motivate, 4153 absente
  nemotivate)
      Clasele I-IV  5568 (4895 motivate, 673 nemotivate)
      Clasele V-VIII 11967(8487 motivate, 3480 nemotivate)

    Clase cu numar mare de absente:
  Clasa aVII- a B –1456 abs.–1221 motiv. dirig. Raducan G
  Clasa a VIII- a F – 1308 abs. – 923 motiv.dirig. Cohal M
  Clasa a VIII-a E – 1276 abs - 790 motiv. dirig. Popa V.
  Clasa a VII-a G – 1035 abs. – 644 motiv.dirg. Prostean A
  Clasa a VIII-a C – 1033 abs. - 749 motiv.dirig Milea M.
Rezultatele inregistrate la Evaluarea
       Nationala
 Limba si literatura romana:
-  Elevi inscrisi – 198
-  Absenti – 1
-  Note 1 – 1,99 : 0   Procent note peste 5: 95,43%
-  Note 2 – 2,99: 1    Procent note peste 9: 30,45%
-  Note 3 – 3,99: 5
-  Note 4 – 4,99: 3
-  Note 5 - 5,99: 20
-  Note 6 – 6,99: 28
-  Note 7 – 7,99: 42
-  Note 8 – 8,99: 38
-  Note 9 – 9,99:53
-  Note 10: 7
 Matematica:
-  Elevi inscrisi – 198
-  Absenti – 1
-  Note 1 – 1,99: 1    Procent note peste 5: 79,18%
-  Note 2 – 2,99: 2    Procent note peste 9: 17,76%
-  Note 3 – 3,99: 9
-  Note 4 – 4,99: 29
-  Note 5 - 5,99: 30
-  Note 6 – 6,99: 36
-  Note 7 – 7,99: 30
-  Note 8 – 8,99: 25
-  Note 9 – 9,99: 31
-  Note 10: 4
 Repartizarea absolventilor
    clasei a VIII-a
  Colegiul National Sf. Sava – 10
  Colegiul National Mihai Viteazul - 3
  Colegiul National Matei Basarab - 7
  Colegiul National Gh. Lazar - 3
  Colegiul National Gh. Sincai - 6
  Colegiul National Mihai Eminescu – 11
  Colegiul National Ion Creanga - 4
  Colegiul National Grigore Moisil - 4
  Colegiul National Spiru Haret - 2
  Colegiul National Bilingv George Cosbuc – 4
  Liceul Teoretic Ion Barbu – 7
  Liceul Teoretic Stefan Odobleja – 13
  Colegiul Economic Virgil Madgearu -2
  Scoala Superioara Comerciala N. Kretzulescu – 10
  Liceul teoretic D. Bolintineanu – 10
 Rezultate la olimpiade
si concursuri scolare
            Clasele I
  “TRADITII SI OBICEIURI DIN TARA MEA”- Sc. “Alecu Russo”IASI (Proiect CAIERI)
   clasele I A,D,F
  “COPIL CA TINE SUNT SI EU!- Parteneri: Fundatia NANE si Sc. Nr. 117 Buc.–
   clasele I A,D,F
  Premii:   1 premiu I clasele :I A,D,F
        1 premiu II clasele :I A,D,F
        1 premiu III clasele :I A,D,F
        1 mentiune clasa I F
  “AUTOPORTRET”-Scoala cu clasele I-VIII Liliesti –Baicoi (proiect national) clasele: I
   A,B,D,F
   Premii: 1 premiu I clasele :I A,B,D,F
        1 premiu II clasele :I A, B,D,F
        Cate 2 premii III clasele :I A,D,F
        1 mentiune clasa I F
  MAGIA TOAMNEI” –Liliesti Baicoi, clasele: I A,B,D,F
    Premii: 2 premii I clasa I F
       cate un premiu I clasele I A,B,D
  “MAGIA IERNII”- G.P.P. Nr. 5 Slatina, clasele: I A,B,D,F
    Premii: cate 1 premiu I, clasele I A,B,C,D
         2 premii II, clasele I A, B,D
  “CHIPUL MAMEI”- G.P.P. NR. 5 Slatina, clasele: I A,B,D,F
        - premiul II, clasa I A, B, D
        - mentiune, clasa I F
  “PLAIURI NATALE” – Liliesti –Baicoi, clasele: I A,B,D,F
  Fiecare clasa a obtinut cate un premiu I, II si III
  “HORA ANOTIMPURILOR”-Baicoi, clasele: I A,B,D,F
      Premii: 2 premii I – IA
         2 premii I – I B
         2 premii I – I D
          3 premii I – I F.
  “NU UITA CA ESTI ROMAN!” Caracal, clasele: I A,D,F
       Premii: 2 premii I – IA
           1premiu I – I D, F
  CALATOR PRINTRE RANDURI”clasele I
   Premii: cate un premiu II - clasele I A, E
       cate un premiu III – clasele IA,B,C,D,E,F
  “EUROJUNIOR” S-au evidentiat clasele IC, IB, IF,IE
  “GINGASIA FLORILOR IN SUFLET SI MAINI DE COPIL-”Sc. Curtisoara, Olt (concurs
  interjudetean)clasele: I A,D,F
       Premii: 2 premii II
          3 premii III
  “CANGURASUL MATEMATICIAN”toate clasele I .
  “CANGURASUL IN LUMEA POVESTILOR”
  “EUROJUNIOR”
  ”PRIMAVARA- CUVANT SI CULOARE”-Grup Scolar Cumpana, Constanta (proiect National CAEN)
  clasele: I A,D,F
             3 premii I, clasele I A, D, F
             6 premii II, clasele I A, D, F
  ”MICUL ACTOR” –Sc.”G. Calinescu”- Onesti, Bacau, (festival national) clasa I F- 2 premii colective
              Clasele a II-a
  Concursul National de Evaluare in Educatie la Matematica – etapa I
    prof. Petrache Daniela – 2 premii
    prof. Dumitrache Madalina – 1 premiu
  Concursul National de Evaluare in Educatie la lb. romana – etapa I
    prof. Petrache Daniela – 4 premii
    prof. Dumitrache Madalina – 1 premiu
    prof. Simion Ecaterina – 2 premii
  Concursul de cultura generala “EUROJUNIOR”
    prof. Dumitrache Madalina – 2 premii
    prof. Simion Ecaterina – 1 premiu
  Concursul national de matematica Euclid:
   prof. Petrache D, - 3premii
   prof. Simion E, - 3 premii
   prof. Udrea G. – 1 premiu
  Concursul National „‟Fantezii de toamna 2010‟‟(desen)
   prof.Petrache D. – 1 premiu
  Concursul National de Creatie Literara si Plastica „‟Plaiuri Natale‟‟
   prof. Adriana Bajan
  Concursul „‟ Cangurasul explorator‟‟ -
            Excelent – 13 elevi
            Foarte bine – 11 elevi
            Bine – 12 elevi
               Clasele a III-a
  Concursul de cultura generala “Eurojunior”
    Mentiune speciala: 2 elevi - Ghenade Luiza;
              1 elev - Vornicu Anda,
              1 elev - Cruceanu Mineta
  Evaluare in educatie – limba romana –20 de elevi cu peste 90 de puncte
   - Ghenade L., - 10 elevi - Daicu A. – 5 elevi     - Cruceanu M. – 3 elevi
   - Vornicu A. – 2 elevi
  Evaluare in educatie – matematica –20 de elevi cu peste 90 de puncte
   - Ghenade L., - 5 elevi      - Daicu A. – 3 elevi    - Cruceanu M. – 3 elevi
   - Vornicu A. – 3 elevi    - Silvasanu C. – 1 elev
  Concursul “ Calator printre randuri”:
     - premiul I – Vornicu A – 1 elev;
           - Ghenade L- 2 elevi
           - Cruceanu M – 1 elev
     - premiul II - Vornicu A – 2 elevi
           - Ghenade L-1elev
    Concursul de creatie “ Marcela Penes”
       – 1 elev mentiune – prof. Badescu G
 Concursul national de matematica Euclid – 33 de elevi au obtinut
  peste 85 de puncte
    - Ghenade L., - 12 elevi
    - Daicu A. – 9 elevi
    - Cruceanu 5. – 3 elevi
    - Vornicu A. – 7 elevi
  Concursuri national de creatie artistica si plastica – “Magie de toamna\
  magie de iarna”, “Scrisoare catre prietenul meu”, “ Autoportretul”, “
  Plaiuri natale”, “ Omagiu planetei albastre”, “ Hora anotimpurilor” –
  Daicu A., Cruceanu M.;
  Concursul international “Munca si creatie”, ed. a VI-a; Daicu A.,
  Cruceanu M., Silvasanu C.;
  Concursul international de desen “ In lumea povestilor”, ISJ Harghita,
  Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.;
  Concursul international de creatie plastica “ Roata anotimpurilor” ISJ
  Neamt- Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.;
  Concursul national de creatie literara si plastica “ Fantezii de vacanta”,
  Vornicu A., Ghenade L.;
       Clasele a IV-a
 Concursul de cultura generala “Eurojunior”
  - mentiune – 1 elev – Laura Spahiu
 Concurs Naţional Lumina Math – 33 premii si
 mentiuni
  prof. Feiffer Mihaela – 8 premii
  prof. Gruev Anca – 3 premii
  prof. Grecu Nicoleta – 9 premii
  prof. Spahiu Laura – 6 premii
  prof. Coltan Consuela – 7 premii
    Concurs Naţional Euclid - 31 premii si mentiuni
      prof. Feiffer Mihaela - 10 premii si mentiuni
      prof. Gruev Anca – 2 mentiuni
      prof. Grecu Nicoleta – 7 premii si mentiuni
      prof.Colţan Consuela – 3 mentiuni
      prof.Stoicheci Roxana – 3 premii
      prof. (Spahiu Laura – 6 mentiuni

 Evaluare în educaţie la română- Concurs Naţional - etapa 1
  - premiul II 1 elev (Colţan Consuela)
  - Premiul III 1 elev (Grecu Nicoleta)
  - Mentiune 1 elev (Spahiu Laura)
 Evaluare în educaţie la matematica -Concurs Naţional - etapa 1
  - Premiul I 1 elev (Stoicheci Roxana)
  - Premiul III 1 elev (Gruev Anca)
  - Premiul II 2 elevi (Spahiu Laura)
  - Locul II clasament centru evaluare 1 elev (Grecu Nicoleta)
   Concursul de creaţie literară
     « Marcela Peneş »
   etapa  naţională
      - Premiul al II lea – Neguţ Ana Adriana, cls.
   a IV a B – înv. Mihaela Feiffer
     - Menţiune – Bădoi Andra, cls a IV a A –
   înv. Roxana Stoicheci
  etapa: municipiu
     - Premiul al III lea – Neguţ Ana Adriana, cls.
   a IVa B – înv. Mihaela Feiffer
     - Menţiune – Bădoi Andra, cls. a IVa A – înv.
   Roxana Stoicheci
Concursul şcolar de limba română – sector - 44 premii
Concursul şcolar de matematica – sector–19 premii


                   română    matematică
  - clasa a IV a A – R. Stoicheci - 5 premii   3 premii
 - clasa a IV a B – M. Feiffer - 12 premii    4 premii
 - clasa a IV a C – L. Spahiu - 7 premii     6 premii
 - clasa a IV a D – A. Gruev    - 6 premii   2 premii
 - clasa a IV a E –C. Aioanei   - 4 premii
 - clasa a IV a F – N. Grecu    - 6 premii   4 premii
 - clasa a IV a G – C. Colţan    - 5 premii  1 premiu
Concursul şcolar de limba şi
literatura română - etapa municipală
             41 de premii

     clasa a IV a A – Roxana Stoicheci - 5 premii
 -    clasa a IV a B – Mihaela Feiffer - 10 premii
 -    clasa a IV a C – Laura Spahiu   - 7 premii
 -    clasa a IV a D – Anca Gruev    - 6 premii
 -    clasa a IV a E – Cristina Aioanei - 3 premii
 -    clasa a IV a F – Nicoleta Grecu   - 5 premii
 -    clasa a IV a G – Consuela Colţan - 5 premii
Concursul şcolar de matematică
   - etapa municipală -

         14 premii


 - clasa a IV a A – Roxana Stoicheci - 3 premii
 - clasa a IV a B – Mihaela Feiffer  - 4 premii
 - clasa a IV a C – Laura Spahiu    - 4 premii
 - clasa a IV a D – Anca Gruev     - 1 premiu
 - clasa a IV a F – Nicoleta Grecu   - 2 premii
Concursul şcolar “Călător printre...
rânduri”- etapa pe sector

               18 premii


     clasa a IV a A – Roxana Stoicheci - 2 premii
 -    clasa a IV a B – Mihaela Feiffer - 3 premii
 -    clasa a IV a C – Laura Spahiu   - 3premii
 -    clasa a IV a D – Anca Gruev    - 3 premii
 -    clasa a IV a E –Cristina Aioanei  - 2 premii
 -    clasa a IV a F – Nicoleta Grecu   - 3 premii
 -    clasa a IV a G – Consuela Colţan - 2 premii
Concursul şcolar “Călător printre...
rânduri”- etapa pe municipiu
              15 premii


     clasa a IV a A – Roxana Stoicheci - 2 premii
 -    clasa a IV a B – Mihaela Feiffer - 2 premii
 -    clasa a IV a C – Laura Spahiu   - 3premii
 -    clasa a IV a D – Anca Gruev    - 3 premii
 -    clasa a IV a E –Cristina Aioanei  - 1 premiu
 -    clasa a IV a F – Nicoleta Grecu   - 3 premii
 -    clasa a IV a G – Consuela Colţan - 1 premiu
Concursul Naţional de matematică
“Euclid” etapele 2 si 3
              71 premii si mentiuni

   - clasa a IV a A – R. Stoicheci - 8 premii
 -   clasa a IV a B – M. Feiffer    - 21 premii si mentiuni si
                 5 elevi calificati pentru etapa finala
 -   clasa a IV a C – L. Spahiu     - 25 premii si mentiuni
 -  clasa a IV a D – A. Gruev      - 3 premii si mentiuni
 -  clasa a IV a E –C. Aioanei      - 4mentiuni
 -  clasa a IV a F – N. Grecu      - 10 premii si mentiuni
Concursul naţional de matematică
,,Arhimede” etapele 2 + 3


  clasa a IV-a C- Laura Spahiu :
  -
       – mentiune: 1 elev
       – premiul al III-lea: 2 elevi
 - clasa a IV-a F – Nicoleta Grecu
       - premiul II: 1 elev
       - premiul III: 1 elev
 - clasa a IV-a D – Anca Gruev
       - mentiuni : 2 elevi
  Concursul de matematică “Comper”- etapa naţională
 - clasa a IV a B – M. Feiffer – premiul I : 4 elevi
- clasa a IV-a D – Anca Gruev -premiul II : 1 elev
 Concursul naţional ,,Evaluare în educaţie la Matematică ”
  (etapele 2 + 3)
- clasa a IV a B - M. Feiffer - premiul I: 5 elevi
                - premiul al II lea: 2 elevi
                - 5 elevi calificaţi la etapa finală
- clasa a IV-a F – N. Grecu - premiul I clasament naţional: 3 elevi
               - premiul I clasament judeţean: 3 elevi
 Toti elevii care au obtinut premiul I au fost calificaţi la etapa
  finală a concursului.
Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie la
Limba şi literatura română (etapele 2 si 3)

- clasa a IV a A – Roxana Stoicheci:      - premiul I : 2 elevi
- clasa a IV a B - Mihaela Feiffer       - premiul I: 5 elevi
                         - premiul al II lea : 2 elevi
     - 5 elevi calificaţi la etapa finală a concursului
 - clasa a IV-a C- Laura Spahiu :     - premiul I : 2 elevi
- clasa a IV-a D – Anca Gruev:       - premiul I : 1 elev
- clasa a IV-a E – C. Aioanei :       - premiul I : 2 elevi
 - clasa a IV-a F – N. Grecu: - premiul I clasament naţional: 2 elevi
                 - premiul I clasament judeţean: 2 elevi
 - clasa a IV a G – Consuela Colţan - premiul I : 2 elevi
  Toti elevii care au obtinut premiul I au fost calificaţi la etapa
  finală a concursului.
   Concursul de matematica
      “Cangurul”

 - clasa a IV a A – Roxana Stoicheci:
    - 2 elevi calificati la proba de baraj
 - clasa a IV a B – Mihaela Feiffer
    - 4 elevi calificati la proba de baraj
 - clasa a IV-a D – Anca Gruev
    - 2 elevi calificati la proba de baraj
  - Concursul de limba romana “Povestile Cangurului”
- clasa a IV-a D – Anca Gruev
    - 6 elevi cu calificativ Excelent
 Concursul „Cangurasul explorator”
- clasa a IV-a D – Anca Gruev
-    - 3 elevi cu calificativ Excelent
- Concursul naţional de creaţii literare şi plastice “ Bucuriile
 sărbătorilor de Paşte”
- clasa a IV a B – Mihaela Feiffer – 5 premii si mentiuni
- clasa a IV-a D – Anca Gruev      - 3 premii
-  clasa a IVa E - Cristina Aioanei - 3 premii
 Concursul de creaţie artistico- plastică “ Bucuriile de
  Paşte”,etapa a III-a a proiectului naţional “Culori, bucurii,
  sărbători”
  -clasa a IV a B – Mihaela Feiffer - 3 premii
  - clasa a IV-a D – Anca Gruev – 2 premii
  Concursul de artă plastică şi creaţie literară ”Copil ca tine
  sunt şi eu...”
-  clasa a IV a A – R. Stoicheci: - 4 premii si mentiuni
-  clasa a IV a C – Laura Spahiu - 5 premii si mentiuni
-  clasa a IV-a D – Anca Gruev - 3 premii si mentiuni
-  clasa a IVa E – C. Aioanei    - 3 premii si mentiuni
-  clasa a IV a F – N. Grecu    - 3 premii si mentiuni
-  clasa a IV a G – C. Colţan   – 6 premii si mentiuni
 Concursul National “Nu uita ca esti roman”
 - cls. a IV a A – Roxana Stoicheci: - premiul I 1 elev
 - clasa a IV-a C- Laura Spahiu:      - premiul I: 1 elev
- clasa a IV-a D – Anca Gruev:      - premiul I : 2 elevi
 Concursul national de creatie literara si plastica “Plaiuri
  natale”
- clasa a IV-a D – Anca Gruev - premiul I : 3 elevi
 Lucrarile copiilor au aparut si in revista cu acelasi nume.
 Concursul national de creatie literara si plastica “Hora
  anotimpurilor”
- clasa a IV-a D – Anca Gruev - pr. I : 3 elevi
 Lucrarile copiilor au aparut si in revista cu acelasi nume.
 Concursul interjudetean de creatie plastica “Chipul
  mamei”
- clasa a IV-a D – Anca Gruev - pr. I : 1 elev
 Limba si literatura romana V - VIII
      etapa locala
15 premii si mentiuni:
     - 2 premii III – prof. Balan Adelina si Kuttesch Nicoleta
     - 13 mentiuni – prof. Balan Adelina – 2
            - prof. Nicoleta Kuttesch – 9
            - prof. Oprea Anca - 2
 Olimpiada de limba română V - VIII
  – etapa pe municipiu -
 7 premii si mentiuni
   - Kuttesch Nicoleta
       - 2 premii III (cls. VIIB, VIIIB)
       - 4 mentiuni (cls. VD, VIIIB, VIIID)
   - Balan Adelina
       - 1 mentiuni (cls. VF)
Limba romana – alte concursuri
 Comunicare.ortografie.ro
      7 – menţiuni – prof Kuttesch N
 Evaluare în educaţie – etapa finală
   - prof Kuttesch N. - 8 elevi
   - prof Oprea A. - 3 elevi
 Concursul +- Poezie –sector
   – Premiul III - VA Bălan A; Raducan G
    - Premiul III - VIE Oprea A; Raducan A
    - 2 Menţiuni - VD Kuttesch N, Milea M
 Concursul +- Poezie –municipiu
  – Menţiune - VA Bălan A; Raducan G
    - 2 Menţiuni - VD Kuttesch N, Milea M
  CANGURUL IN LUMEA POVESTILOR - baraj:
  - Tutu Alina – 8B – prof. Kuttesch Nicoleta
  - Paraschivescu Tudor – 8G – prof. Oprea Anca
 Limba Engleza- Concursul
National de Evaluare in Educatie
  Etapa locala
    - 2 premiul I cls. a III-a B
    - 5 diplome de merit obtinute de elevi de la clasele
 a III-a D, aIII-a B si aVII-a B.
  Etapa judeteana
    - 1 diploma de merit cls. a III a- B
  Etapa nationala
    - 3 elevi (cls.a III-a B si III D) au obtinut medalie si
   diploma de merit
 Prof. Voica Mariana
 Olimpiada creativitatii – limba
   engleza - etapa pe sector
 prof. Voica Mariana
    - 5 elevi premiul I – clasa a VII aB –
 prof. Hazu Suavina
    - 1 elev premiul I – clasa VIII-a D
    - 1 elev premiul II – clasa a VIII-a D
 prof. Stanculescu Anca
    - 1 elev premiul I – clasa a VIII- a A
 Olimpiada creativitatii – limba
 engleza - etapa pe municipiu
 prof. Voica Mariana
    - 1 elev premiul I – clasa a VII aB
    - 1 elev premiul II – clasa a VII-aB
    - 2 elevi premiul III – clasa a VII-a B
    - 1 elev mentiune – clasa a VII-a B
 prof. Hazu Suavina
    - 1 elev premiul I – clasa VIII-a D
 prof. Stanculescu Anca
    - 1 elev premiul III– clasa a VIII- a A
 Olimpiada de matematica
   - etapa pe sector
 prof. Raducan Adriana
    – 9 mentiuni – elevi din clasele aVI-aE, a VIII-aA, a VIII-aB
  prof. Raducan Gabriel
    - 4 mentiuni – elevi din clasele a V-a A, a VII-a B, a VIII-aD
  prof Milea Maria
    - 3 mentiuni – elevi din calsele a VIII-a C , a VIII-a G
  prof. Ontica Mariana
    - 1 mentiune – elev din clasa a V-a E
  prof. Fotescu Olivia
    - 1 mentiune – elev din clasa a VI-a C
  prof. Florea Lamaita
    - 1 mentiune – elev din clasa a VII-a F
  etapa municipala – prof. Raducan Adriana
   - 1 mentiune – clasa a VI-a E.
      Matematica
     - alte concursuri -

 Elevii claselor V – VIII îndrumaţi de profesorii
 lor au participat la numeroase concursuri:
 Lumina Math, Euclid, Evaluare in Educaţie,
 Arhimede, L.Panaitopol, Jose Marti, Comper.
    Concursul Euclid
 - a avut trei etape de evaluare curenta si o etapa
 finala.
 - La etapa finala s-au calificat elevii care au obtinut
 peste 270 de puncte la cele trei etape.
 - Profesorii care i-au pregatit sunt:
    - Milea Maria (2 elevi clasa a V-a si 2 elevi
 clasa a VIII-a)
    - Raducan Adriana (2 elevi clasa a VI-a si o
 eleva clasa a VIII-a)
    - Raducan Gabriel (1 elev clasa a VII-a)
 Concursul Lumina Math
 - organizat  de Liceul International de
 Informatica a desemnat 14 premianti
 (1premiu III, 13 mentiuni), elevi pregatiti de
 profesorii:
   Raducan Gabriel, Raducan Adriana,
 Ontica Maria si Milea Maria.
   Doamna profesoara Milea Maria a avut
 cei mai multi participanti si elevi premiati si
 a fost invitata de conducerea liceului la o
 excursie in Turcia.
 Concursul Arhimede
 - un concurs de matematica ce se
 desfasoara pana la faza nationala;
 - s-au calificat la fazele superioare
 majoritatea elevilor care s-au inscris initial.
 - la faza a doua s-au obtinut 1 premiu II si 12
 mentiuni (elevii profesorilor Raducan
 Adriana,Raducan Gabriel,Milea Maria si
 Florea Lamaita);
 - la etapa 1 premiu III -prof.Raducan Gabriel
 Concursul Cangurul
 - Au participat peste 300 de elevi din clasele
 IV-VIII
 - La baraj au obtinut rezultate foarte bune
 majoritatea elevilor din clasele IV-VI iar elevii
 Tender Laura-IV A, Gherghescu IV B si
 Tudose Mihai VI C au participat gratuit la
 tabara de la Poiana Zanelor.
         Fizica

  etapa pe sector


      - 1 premiu II: Dinescu Bogdan clasa a VI-a A
         prof. Dumitrescu Lucica
                Chimia

    etapa pe sector – 10 premii si mentiuni
    – prof. Gîrtan Silvia
          1 premiu II
          5 mentiuni
    - prof. Ulmeanu Adriana
          4 mentiuni
    etapa judeteana - 8 premii si mentiuni
    – prof. Gîrtan Silvia
          1 premiu III
          5 mentiuni
    - prof. Ulmeanu Adriana
          2 mentiuni
    etapa nationala - 2 mentiuni
 Elevii Darie Teodor, clasa a VIII-a A, si Piersinaru Cristian, clasa a VII-aB,
 au participat la etapa nationala a olimpiadei de chimie si au obtinut o mentiune
 speciala, respectiv o mentiune - profesor Silvia Girtan
             Biologia

      etapa pe sector - 5 premii III si o mentiune
– prof. Dascălu Luminiţa
      - 3 premii III (cls. VIIB, VII C, VII F)
      - 1 mentiune (cls. VII B)
- prof. Stoicea Cristina
      - 2 premii III (cls. VIID, VIII E)

     etapa pe municipiu - 5 premii si o mentiune
– prof. Dascălu Luminiţa
      - 2 premii II (cls. VIIB, VII F)
      - 1 mentiune (cls. VII C)
- prof. Stoicea Cristina
      - 1 premiu II (cls. VIIE)
      - 1 premiu III (cls. VIID)
    Geografie
   faza pe sector
   1 premiu I
   1 premiu II
- elevi din clasa a VIII-a C
     prof. Dascalu Rodica
    Educatie tehnologica
 etapa pe sector
    - 1 premiu II clasa a VI-a A

    - 1 premiu III clasa aVII-a C
   prof. Radu Maria
            Religie
 Religie Olimpiada Sector
 Clasa a VII a
     – prof. Achim M - 1 premiu I
     – prof. Nedelea M. 2 premii II

 Clasa a VIII a
     – prof. Achim M - 3 premii

 Religie Olimpiada Municipiu
 Clasa a VII a
     – prof. Nedelea M. 1 premiu II

 Clasa a VIII a
      – prof. Achim M - 1 premiu III

      Educatie fizica si sport
        etapa pe sector
 ONSS CROS – LOCUL II– prof. Mateescu Lucia – Tarasila
  Beatrice clasa a VIII a C
  ONSS FOTBAL – LOCUL I– prof. Nedelcu Georgian
  ONSS TETRATLON FETE –Prof. Dosaru Mariana – 4 eleve
  LOCUL I
  ONSS TETRATLON BAIETI – MENTIUNE - Prof. Dosaru
  Mariana
  ONSS BASCHET FETE – LOCUL I - Prof. Dosaru Mariana
  ONSS BASCHET BAIETI –LOCUL I - Prof. Dosaru Mariana
  si Niculae Kristine
  ONSS MINIBASCHET FETE SI BAIETI – LOCUL II –
  prof.NICULAE KRISTINE
  ONSS SAH – LOCUL II - prof. Mateescu Lucia –
   Educatie fizica si sport

FAZA PE MUNICIPIU
 ONSS tetratlon fete – locul III – prof. Dosaru
 Mariana
 ONSS baschet fete – locul I -   Prof. Dosaru
 Mariana
 ONSS baschet baieti – mentiune - Prof.
 Dosaru Mariana si Niculae Kristine
FAZA NATIONALA
 ONSS baschet baieti –locul II -   Prof.
 Dosaru Mariana si Niculae Kristine
   Programe si
parteneriate educationale
            clasele I

 “Spring Day” - Dorina Dinu, partener ISMB
 “Sa citim pentru mileniul III”, toate clasele I, parteneri: Gradinita 203,
  sector 1 si Gradinita 178” Flori de tei”, sector 5
 “Prietenie si cunoastere”- priect national – Dinu Dorina,Vlad Mariana
 Haritache Angelica, Miu Emilia- Partener : Scoala LILIESTI- Baicoi,
  jud. Prahova
 Proiect educatinal interjudetean ”Pe urmele traditiei-MICII MESTERI
  MARI”- Dinu Dorina, partener “FABIOLA Turism”
 “ Pe urmele inaintasilor nostri”- Dinu Dorina- partener “ASOCIATIA
  NATIONALA A INVATATORILOR DIN ROMANIA”
 “Traditii Si Obiceiuri Din Tara Mea”- partener Sc. “Alecu Russo”IASI
(Proiect international CAIERI) - Haritache Angelica si Dinu Dorina
          Clasele a II-a
  Parteneriat Activitate Extraşcolară în colaborare cu Asociaţia pentru
  Tineret Olimp, organizator al Programului Naţional EUROJUNIOR.
  Parteneriat Pentru Educaţie- colaborare cu Asociaţia „Media Kinder ”.
  Parteneriat Educaţional „ Tradiţia olăritului la români ” încheiat cu
  Asociaţia pentru promovarea tradiţiilor populare româneşti „ Meşterul
  Olar ”.
  Proiect Educational "Scoala Arborilor".
  Parteneriatul Educaţional „ Grădiniţă – Şcoală – Familie ” în cadrul
  programului „Să citim pentru mileniul III”.
  Acord de parteneriat cu Agenţia de turism AVIA TRANS CO TOURS
  în cadrul proiectului "Parteneriat pentru educaţie".
  Acord de parteneriat cu Fargo Production în proiectul "Mai frumoşi şi
  mai buni prin muzică".
 Proiect national Evaluare in Educatie, in parteneriat cu Fundatia
  de Evaluare in Educatie;
  Parteneriat cu Fundatia pentru Integrare Europeana Sigma
  Parteneriat cu Circul Globus – Petrache D., Simion E, Udrea G
  Proiect educational “ Si eu mananc sanatos “, Fundatia Prais
  Parteneriat cu opera comică pentru copii.
  Proiectul Educaţional: “Cum să concepem materiale didactice
  moderne, desfăşurat în parteneriat cu Infomedia Pro Bucureşti.
  Proiectul naţional “Prietenie şi Cunoaştere”, în parteneriat cu ISJ
  Prahova şi Şcoala cu cls I-VIII, Lilieşti, Baicoi.
 Clasele a III-a
   • Parteneriat Activitate Extraşcolară în colaborare
   cu Asociaţia pentru Tineret Olimp, organizator al
   Programului Naţional EUROJUNIOR.
   • Parteneriat Pentru Educaţie în colaborare cu
   Asociaţia „ Media Kinder ”.
   • Parteneriat Educaţional „ Tradiţia olăritului la
   români ” încheiat cu Asociaţia pentru promovarea
   tradiţiilor populare româneşti „ Meşterul Olar ”.
   • Proiect Educational "Scoala Arborilor".
   • Parteneriatul Educaţional „ Grădiniţă – Şcoală –
   Familie ” în cadrul programului „Să citim pentru
   mileniul III”.
  Acord de parteneriat cu Fargo Production în
  proiectul "Mai frumoşi şi mai buni prin muzică". –
  prof. Daicu A.
  Parteneriat cu opera comică pentru copii.
  Proiectul Educaţional: “Cum să concepem
  materiale didactice moderne, desfăşurate în
  parteneriat cu Infomedia Pro Bucureşti.
  Proiectul naţional-modalităţi de comunicare între
  toţi copiii - colaborare cu Organizaţia Salvaţi Copiii
  şi Asociaţia Reninco România.- prof. Silvasanu C.,
  Vornicu A
  • Proiectul naţional “Prietenie şi Cunoaştere”, în parteneriat cu
  ISJ Prahova şi Şcoala cu cls I-VIII, Lilieşti, Baicoi.
  Parteneriat cu Fundatia pentru Integrare Europeana Sigma
  Proiect national Evaluare in Educatie, in parteneriat cu
  Fundatia de Evaluare in Educatie;
  Parteneriat cu ISJ Mures si ed. Edu;
  Parteneriat cu Circul Globus
  Proiect educational “ Si eu traiesc sanatos “, Fundatia Prais
  Parteneriat Educaţional „ Micii mari muzicieni de lângă noi ” în
  colaborare cu Liceul de Muzică „ Dinu Lipatti ”- prof. Silvasanu
  C., Vornicu A
       Clasele a IV-a
Roxana Stoicheci, Mihaela Feiffer, Laura Spahiu, Anca Gruev,
 Cristina Aioanei, Nicoleta Grecu, Consuela Colţan -
 programul: “Să citim pentru mileniul III” – Săptămâna lecturii
 partener: Grădiniţa Nr. 33
Mihaela Feiffer, Nicoleta Grecu, Consuela Colţan Programul
 educaţional naţional “Igiena acasă şi la şcoală” - partener: M.
 E. C. T. S. si Domestos
Mihaela Feiffer, Laura Spahiu, Anca Gruev, Cristina Aioanei,
 Nicoleta Grecu, Consuela Colţan programul: “Reciclează! Să
 readucem la viaţă dozele din aluminiu!”- program de
 colectare a dozelor din aluminiu - partener: ALUCR
Mihaela Feiffer, Anca Gruev, Cristina Aioanei, Nicoleta Grecu
 programul “Vânătoarea de monştri”- program de colectare a
 deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
          - partener: As. Ecotic
 Programul “Săptămâna familiei, săptămâna fără TV” - parteneri:
  Asociaţia ZIBO HELP - Gruev Anca, Feiffer Mihaela, Aioanei Cristina
  Programul “Igiena acasă şi la şcoală” - parteneri: MECTS şi
  Domestos- Unilever - Feiffer Mihaela, Grecu Nicoleta, Colţan
  Programul “Voluntariat” parteneri: Centrul Plasament Nr 5 Peris,
  jud. Ilfov- Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei
  Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela
  Programul “Copil ca tine sunt si eu” - partener: Fundatia Nane pentru
  copiii cu dizabilitati - Roxana Stoicheci, Laura Spahiu, Anca Gruev,
  Cristina Aioanei, Nicoleta Grecu, Consuela Colţan
  Programul: “Copiii ajută mediul” - partener: Earth- Voice Romania
   Mihaela Feiffer, Nicoleta Grecu
 Programul “Culori, bucurii, sărbători” -parteneri: S.A.M.
  Adjudeni, com. Tămăşeni, Neamţ - Gruev Anca, Feiffer
  Mihaela
  Programul de parteneriat “Circul Globus” - Gruev Anca,
  Colţan Consuela, Stoicheci Roxana
  Programul “Vis de iarnă”- ediţia I - parteneri: Şcoala Specială
  Nr. 2 Ploieşti - Gruev Anca
  Programul: “ECOFEST Junior” - parteneri: Simeria-Hunedoara
  - Feiffer Mihaela, Gruev Anca
  Programul: “Şcoala arborilor” - Stoicheci Roxana, Feiffer
  Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu
  Nicoleta, Colţan Consuela
  Programul “Meşterul olar” - parteneri: Asociatia “Meşterul
  olar” Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei
  Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela
 Prof. Radu Maria - programul educational “Ne
 informam, constientizam si protejam” - partener:
 Primaria
 Prof. Cohal Marian - colaborare cu Institutul de
 Cercetare in Stiintele Educatiei pentru Programul
 “Zep”
            - coordonator al Programului de
 invatare a limbii engleze in colaborare cu Peace
 Corps
Programul ”Junior Achievement” România.
  1  FAMILIA MEA      DINU DORINA     1A  29

  2  FAMILIA MEA      HARITACHE      1F  24

  3  ORAȘUL NOSTRU     DAICU ANDREEA    3C  20

  4  ORASUL NOSTRU     CRUCEANU MINETA   3D  23

  5  ORASUL NOSTRU     FEIFFER MIHAELA   4B  29

  6  ORASUL NOSTRU     GRUEV ANCA     4D  28

  7  ORASUL NOSTRU     AIOANEI CRISTINA  4E  26

  8  COMUNITATEA NOASTRĂ  GRECU NICOLETA   4F  28

  9  PIATA SI COMERTUL   ACHIM MIHAELA    5D  30

  10  SENSUL BANILOR     RĂDUCAN ADRIANA   6E  29

  11  ECONOMIA ȘI SUCCESUL  OPREA ANCA     7C  23

  12  ECONOMIA ȘI SUCCESUL  DASCĂLU LUMINIȚA  8A  30

  13  NOI IN EUROPA     KUTTESCH NICOLETA  8B  24

  14  NOI IN EUROPA     MILEA MARIA     8C  26
    Activitati extracurriculare
         clasele I
   Vizionare spectacole:
   - Circul Globus
   - “Maria Sa...Magarul!”-Teatrul Excelsior
   - “Un Lup, O Capra Si Trei Iezi”-Teatrul Ion Creanga
   Excursie ”Traditii mestesugaresti”- Cosesti,
    Arges- Lectia de olarit- Clasele I A si I D
   Tabara BALVANYOS- coordonator Dorina Dinu 26
   iunie-02 iulie 2011
   Ziua Scolii - noiembrie -2010
   « De ziua celor mici »- activitati educative la Mall
   Platza - 1 iunie, clasa I A, inv.Dinu Dorina
        Clasele a II -a
 Excursii tematice „‟ La olarit‟‟ – Cosesti, jud. Arges –
 prof. Dumitrache M., Bajan A., Simion E., Petrache D
 Spectacolul „‟Galele Circului‟‟ – Circul Globus, Buc. –
 prof. Simion E., Bajan A.
 Activitati literar-artistice
    - Mirajul sarbatorilor de iarna – prof.Bajan A.
    - “24 Ianuarie” – prof. Petrache D. , Simion E.,
 Udrea G., Dumitrache M.
 Pregatire suplimentara a elevilor capabili de
 performante scolare – prof. Petrache D.
          Clasele a III-a
 Dezbatere cu tema,,Cum putem proteja animalele”
 - realizarea de afişe,desene, compuneri referitoare la
 protectia animalelor Ziua mondială a animalelor-
 toate clasele a III-a;
 ,,Să mâncăm sănătos !” realizarea unei expoziţii cu
 afişe, desene , compuneri realizate de către elevi;
 toate clasele a III-a;
 Excursie tematica: Turul Bucurestiului cu vizitarea:
 Palatul Parlamentului, Muzeul de Istorie a Romaniei,
 Muzeul Militar, Muzeul Satului – cls. aIII-a A; B si G –
 prof. Silvasanu Cristiana, Ghenade Luiza, Vornicu
 Anda.
 Circul Globus “ Galele circului” – decembrie 2010,
 cls. a III-a D; G- Cruceanu M.; Vornicu A;
 Concerte simfonice pentru copii, in cadrul proiectului “Clasic e
 fantastic” la Ateneul Roman – cls. a III –a E, prof.Badescu G.
     - “Instrumente cu coarde”
     - “Anotimpurile in muzica”
 Serbare de Craciun cls. a III –a E, Badescu Gabriela.
 Serbare de Halloween”- cls. a III –a E, Badescu Gabriela.
 ,,Iată, vine Moş Crăciun!”- serbare cu ocazia apropierii
 sărbătorilor de iarnă, cântece, poezii, scenete, dansuri, vizita lui
 Moş Crăciun – toate clasele a III-a;
 Evaluari nationale initiale- lb. romana,matematica- Asociatia
 pentru tineret Olimp;cls.III C,D – prof.Daicu A., Cruceanu M.
 Opera comica pentru copii – activitati dedicate micilor
 melomani, cls. III C, D – Daicu A.,Cruceanu M
          Clasele a IV-a
 “Pe urmele strămoşilor”- excursie tematică Bucureşti -
 Posada – Sinaia - Bran cls. IV B, IV E prof.Feiffer Mihaela,
 Aioanei Cristina
 “Să ne cunoaştem frumuseţile patriei”-excursie tematică
 Bucureşti –Vulcanii Noroioşi– Manastirea Ciolanu – Tabăra
 de sculptură Măgura clasa: IV A, IV D, IV G prof.Stoicheci
 R., Gruev A., Colţan C.
 „Turul oraşului Bucureşti”- excursie Obiective turistice
 vizitate: Palatul Parlamentului, Muzeul de Istorie a României,
 Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I”, Muzeul Satului – cl.
 IV F prof. Grecu N.
 “Roadele toamnei” – activitate interdisciplinară cls. IV G -
 prof.Colţan C.
 “Voluntarii curăţeniei” – activitate de voluntariat –
 curăţarea de deşeuri in zona râului Argeş, jud. Giurgiu –
 toate clasele a IV-a
 Cu ocazia zilei de 25 noiembrie 2010- Ziua Porţilor Deschise cadrele
 didactice din Comisia metodică a claselor a IV-a au susţinut
 următoarele activităţi:
    - “Oraşul nostru” cls: IV B, IV D, IV E Feiffer Mihaela, Gruev
 Anca, Aioanei Cristina
    - “Roadele toamnei” – activitate interdisciplinară clasa: IV G
 Colţan Consuela
    - “Iarna pe coline – pictura pe lemn” clasa: IV C Spahiu Laura
    - “Traditii si obiceiuri romanesti” clasa: IV A Stoicheci
 Roxana
    - “Meseriile parintilor nostri” clasa: IV F Grecu Nicoleta
 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, toate cadrele didactice din comisia
 claselor a IV-a au desfăşurat activităţi specifice şi serbări intitulate
 sugestiv “Serbare de Crăciun”, „Moş Crăciun vine la Mall”, „Uite,
 vine Moş Crăciun!”, amintindu-le elevilor tradiţiile şi obiceiurile
 româneşti.
 “Galele Circului” Circul Globus cls: IV A, IV D, IV G Gruev Anca,
 Stoicheci Roxana, Colţan Consuela
     Clasele V - VIII
  Program de cântece, recitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă VIII E; prof Popa V
  Prezentarea unor scenete reprezentând dramatizări dupa I.L. Caragiale V E;
  prof Popa V.
  Concurs de recitări M. Eminescu VI B; prof Popa V.
  Cântec şi poezie “Vine Moş Crăciun” V B; prof Lemnaru M
  Atelier Muzeul Literaturii Române V B; Eminescu – Luceafărul – recitări; prof
  Lemnaru M.
  Scoala mea – creaţii - Ziua şcolii- prof Lemnaru M.
  Lansare de carte “Care-i faza cu cititul” Ed. Art; prof Kuttesch Nicoleta
  Prezentarea si vizitarea Târgului de carte Gaudeamus (VIII B) prof Kuttesch
  Nicoleta
  Vizită la Muzeul Literaturii Române (V D) prof Kuttesch Nicoleta
  Prezentare ppt si dramatizare Steaua fără nume – Mihail Sebastian; prof.
  Oprea A., Kuttesch N.
  Implicare în redactarea revistei aniversare a şcolii; prof Oprea A., Kuttesch N.
  Organizarea concursurilor Comunicare.ortografie.ro şi O carte pentru fiecare
  prof Oprea A., Kuttesch N.
  Vizite -Târgul Educational-clasele VIII C-prof.Milea M.,VII B-prof.Răducan G.
  Lecții deschise la dirigenție
    - Construirea unei afaceri.Lecţia face parte din programul de educaţie
  economică a elevilor “SENSUL BANILOR ”-clasa a VI-a E-prof.Răducan A
    - Probleme de orientare școlară-clasa a VIII a C-prof.dirig.Milea Maria
  Excursii
    - Gura Diham- prof. Raducan A.,Florea L. cu clasele VI E,VI F
    - Excursie la săniuş, la Predeal, Azuga, clasei V C, prof. Botosaru M.
    - Pârâul Rece cls. VIII A, prof. Dascălu Luminiţa
    - Predeal cls. 8F,8D,7E prof. Cohal Marian;
    - Cozia, VI A, prof. Radu Maria
  Sceneta: “Familia” – cls. a VI-a A –prof Radu M.(aniversarea scolii)

  În ultima zi de şcoală din anul 2010 ,în cadrul orelor de dirigenţie
  s-au desfăşurat serbări cls. VI F-dir. Florea L.,VIE dir.Răducan A.
  “FRIENDSHIP” - Let‟s write a poem (Sa scriem o poezie !) –
  V A – prof Voica M
  Lectie demo pentru parinti si profesori – IV C – prof Hazu
  Suavina
  Inter-classes competition “general knowledge”–cls.VIB,
  VI C, prof Carmen Dumitru, Alina Silvasanu
  “Actorul de langa tine” – scenete in limba engleza cls.V
  E, prof. Scurtulescu Alexandra
  « Halloween » - Concurs : Cine stie castiga !, prof. Voica
  Mariana
  « Merry Christmas ! » - Serbare de Craciun, prof. Voica
  Mariana
  DEUTSCH AKTIV (Lehrbuck 1A) – prof.Timofte Delia
  “Les saisons” program pregatit de prof. Prostean Adriana –
  “ Cunoasterea orizontului local”, - excursie tematica
  Valea raului Dambovita, zona centrala, spre iesire din oras.
  cls. a Va si aVI a, prof. Voicu I., Dascalu R.
  Vizita tematica la Muzeul National de Istorie Bucuresti
  cls. VII a F, prof.Tanase I., Voicu Ion,
  Concurs “Construirea unei afaceri “ cls.VI A,B, C, D, E, F.
  Catedra de geografie si cea de matematica cu invitati de
  specialitate.
  Prof.Dosaru M, Mateescu L.,Nedelcu G., Niculae K.,
  Constantin C. au participat cu elevii la actiuni de sport de
  masa:
       - Crosul PETROM- P-ta Constitutiei
       - Crosul Loteriei Nationale - P-ta Constitutiei
       - “Cea mai numeroasa scoala “ locul I maratonul
  Bucuresti - P-ta Constitutiei-
      Catedra de religie
 Pelerinaje la moaştele sfântului Dimitrie cel Nou;
 Ziua şcolii noastre, 26 noiembrie:
    - Şezătoarea cu tema Tradiţii de Sfântul Andrei, elevii
 claselor V D şi V E, prof. Mihaela Achim;
   - Concurs interclase de cultură generală în limba
 engleză, prof. Alina Silvăşanu;
   - Concurs de desen cu titlul Sfântul Nicolae, prof.
 Mariana Nedelea;
 Naşterea Domnnului – pregătire elevilor din şcoală pentru
 marea sărbătoare creştină prin primirea Sfintei Împărtăşanii,
 profesorii de Religie;
 Serbare de Căciun, clasa V D – Crăciun în bojdeuca lui
 Creangă, prof. Mihaela Achim;
 Serbare de Crăciun, piesă de teatru, clasa VII E, prof.
 Silvăşanu Alina.
ACTIVITATEA CABINETULUI DE
CONSILIERE PSIHO-PEDAGOCICA
 Cabinetul de consiliere psihopedagogica, prin consilierii Violeta
  Filip si Cristina Mihailescu, a realizat activitati de informare a
  elevilor, individuala si in grup, urmarind adaptarea lor la mediul
  scolar, optimizarea relatiei elevi- parinti- cadre didactice,
  autocunoaterea si sporirea increderii in sine, imbunatatirea
  calitatii relatiilor intercolegiale. De asemenea, a efectuat
  activitati de consiliere a parintilor, a acordat sprijin cadrelor
  didactice in solutionarea unor probleme specifice, manifestate in
  colectivele pe care le conduc.
   Au participat la ore de dirigentie, la sedinte cu parintii, s-au
  implicat in derularea unor proiecte.
  Au coordonat desfasurarea alegerilor pentru desemnarea
  reprezentantilor scolii in Consiliul National al elevilor.
  S-au implicat in desfasurarea activitatilor dedicate Zilei scolii.
  Violeta Filip a coordonat, in colaborare cu Mihaela Achim,
  activitatea Consiliului elevilor si a indrumat, impreuna cu Anca
  Oprea, colectivul de redactie al primului ziar al Scolii Nr. 280.
 ACTIVITATEA SECRETARIATULUI

- intocmirea si transmiterea catre forurile superioare a tuturor
  situatiilor solicitate atat referitoare la elevi cat si la cadrele
  didactice:
    - situatii statistice;
    - fisa de incadrare;
    - statul de functii;
    - necesar rechizite;
    - dosare burse;
    - state de plata
    - documente pentru Casa de pensii;
    - verificarea mediilor absolventilor claselor a VIII-a in
  vederea repartizarii computerizate;
    - multe, foarte multe alte situatii catre IS5, ISMB, Primarie,
  nucleul Ion Barbu etc.
ACTIVITATEA BIBLIOTECII

 În acest an şcolar în cadrul bibliotecii şcolii s-au realizat
 următoarele activităţi:
    - înscrierea la bibliotecă a cadrelor didactice şi a elevilor în
 anul şcolar 2010-2011
   - vizita la bibliotecă a claselor a II-a împreună cu doamnele
 învăţătoare;
 S-au organizat acţiuni şi expoziţii de carte:
   - expoziţie cu poezii de toamnă şi un gând bun pentru început
 de an şcolar;
   - Halloween - expoziţie în care s-au prezentat date despre
 sărbătoarea Halloween-ului;
   - Costahe Negruzzi - expoziţie cu date biografice, fotografii şi
 volumele: „Negru pe alb”, „Fragmente istorice”, „Păcatele
 tinereţelor”, „Alexandru Lăpuşneanul”, „Pagini alese”
 - Traian Vuia şi Aurel Vlaicu - expoziţie cu date biografice şi
  fotografii ale inventatorilor şi pionierilor aviaţiei române şi
  mondiale.
  - 1 Decembrie – Ziua Naţională a României şi Marea Unire de la
  Alba Iulia - expoziţie cu date despre Unirea de la 1 Decembrie
  1918
  - E vremea colindelor... - expoziţie conţinând obiceiurile de
  Crăciun de la noi şi din alte ţări
  - Mihai Eminescu - expoziţie cu date biografice, critică, fotografii
  şi volumele: „Integrala operei poetice”, „Luceafărul şi alte
  poezii”, „Geniu pustiu” , „Sonete”, „Poezii”, Zoe Dumitrescu-
  Buşulenga – „Eminescu – Viaţă, Operă, Cultură”, George
  Călinescu – „Viaţa lui Mihai Eminescu”, *** „Eminescu şi copiii”
  - 24 Ianuarie 1859 Unirea Principatelor Române - expoziţie cu
  date despre Unirea Principatelor Române 24.I.1859 şi ale
  Domnitorului Ioan Cuza şi Elena Doamna.
ACTIVITATEA CABINETULUI DE
INFORMATICĂ
  De la începutul anului şcolar , cabinetul de informatică a participat la
  următoarele activităţi:
  Completare si actualizare elevi si SC-uri in BDNE
  centralizare rezultate la diverse olimpiade si concursuri scolare :
     „Evaluare in educatie” – matematica si limba romana
     „Euclid”
     „Lumina Math”
     Olimpiada de matematica
     Olimpiada de limba si literatura romana
     Olimpiada de chimie
  Membru in diverse comisii : comisia de inventariere si casare, comisia de
  perfectionare, comisia de stabilire a serviciului pe scoala a cadrelor didactice,
  comisia de evidenta a rezultatelor si concursurilor scolare
  Activităţi educative
  Indrumarea cadrelor didactice in utilizarea programului educational AEL si a
  tablei inteligente SMART.
  Am colaborat cu catedra de limba romana pentru realizarea editiei aniversare a
  revistei scolii „TRADITII” .
  Am colaborat la organizarea zilei scolii prin realizarea de pliante si invitatii.
Activitatea cabinetului medical
În cadrul cabinetului medical şcolar se desfăşoară două tipuri de activităţi :
   - activitatea medicală profilactică
   - activitatea medicală curativă
I. Activitatea medicală profilactică reprezintă 90% din totalul activităţilor desfăşurate:
      - triaj epidemiologic;
      - vaccinări (clasa I, clasa a III-a, clasa aVIII-a)
      - examene de bilaţ (clasa I, clasa a IV-a, clasa a VIII-a);
      - ore de educaţie sanitară

II.Activitatea curativă :
      - consultaţii elevi
      - tratamente
      - dispensarizare
   Nr total copii :
Clasele I-IV : 660 elevi
      V-VIII : 680 elevi
Copii bolnavi :
    Clasele I-IV : 119 elevi
         V-VIII : 112 elevi
Nr. total afecţiuni cronice :
           clasele I-IV : 127 elevi
                V-VIII : 123 elevi
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV


      Pentru începutul de an şcolar, compartimentul administraţie în
  colaborare cu cele 8 îngrijitoare şi atelierul mecanic s-au ocupat de
  pregătirea şcolii prin reparaţii, igienizare şi curăţenie.Administraţia:
     - a adus şi distribuit în şcoală manualele necesare desfăşurării
  procesului de învăţământ, cât şi cataloage, carnete de elev şi alte
  tipizate;
    - s-a îngrijit de primirea, recepţionarea şi distribuirea produselor din
  programul „Lapte şi corn”, conform OUG 96/2002, şi a programului
  „Încurajarea consumului de fructe la elevi”, cât şi de întocmirea actelor
  şi evidenţelor transmise la Primărie;
    - a efectuat plata burselor, precum şi distribuirea ajutoarelor sub
  formă de rechizite acordate elevilor ai căror părinţi au situaţie materială
  precară;
    - a luat parte la orice activitate din şcoală unde a fost nevoie de
  serviciul administrativ, cum ar fi: olimpiade, concursuri, inspecţii;
   - - s-a ocupat de repartizarea şi instruirea îngrijitoarelor în vederea
  asigurării unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ în
  şcoală;
  - s-a ocupat şi se ocupă în continuare de casarea bunurilor vechi din
  şcoală şi inventarierea celor existente.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1870
posted:11/16/2011
language:Romanian
pages:122