Cap

Document Sample
Cap Powered By Docstoc
					Cap. 1 – Integrare europeană

Nr.                                       Entitatea implicată în
                  Acţiunea                                Persoana responsabilă    Termen de realizare
crt.                                         realizare


1   Campanie de informare şi instruire a reprezentanţilor        Instituţia Prefectului    Emanuela Bujder      ianuarie – martie 2008
    administraţiei publice locale din judeţ privind oportunităţile de                 Alina Dimofte       septembrie – noiembrie 2008
    dezvoltare oferite de Fondurile Structurale
2   Campanie de informare şi conştientizare a primarilor din mediul Instituţia Prefectului      Emanuela Bujder      februarie – noiembrie 2008
    rural privind oportunităţile de dezvoltare oferite de fondurile                  Alina Dimofte
    europene
3   Campanie de conştientizare şi informare a opiniei publice din Instituţia Prefectului       Vasile Cocuz        15 martie – 15 aprilie 2008
    mediul rural cu privire la importanţa arborilor pentru mediul                   Laurenţiu Ginghină
    înconjurător şi sănătatea oamenilor
4   Seminarii de informare a IMM-urilor din mediul urban privind     Instituţia Prefectului    Emanuela Bujder      martie – aprilie 2008
    oportunităţile de dezvoltare oferite de fondurile structurale    CCIA Vaslui         Alina Dimofte
                                                     Adrian Costea
5   Campanie de informare a populaţiei privind direcţionarea       Instituţia Prefectului    Filofteia Penişoară    aprilie – mai 2008
    procentului de 2% din impozitul pe venit către organizaţiile
    neguvernamentale
6   Monitorizarea, de către grupul de lucru special constituit, a Instituţia prefectului       Alina Dimofte       Permanent
    posibilelor bariere în calea liberei circulaţii a serviciilor şi a Grupul de lucru special    Filofteia Penişoară
    dreptului de stabilire                       constituit           Laurenţiu Ginghină
7   Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Pactului Regional Instituţia prefectului    Emanuela Bujder      Permanent
    şi a Parteneriatelor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi                 Alina Dimofte
    Incluziune Socială
8   Organizarea unei manifestări de tip "Porţile deschise" la Instituţia Instituţia Prefectului    Emanuela Bujder      09 mai 2008
    Prefectului cu ocazia Zilei Europei                 Serviciul integrare europeană Alina Dimofte
                                                     Filofteia Penişoară
                                                     Laurenţiu Ginghină
9   Organizarea de manifestări pentru marcarea Săptămânii Europene Instituţia Prefectului       Emanuela Bujder      16-22 septembrie 2008

                                           1
   a Mobilităţii şi a Zilei Fără Maşini                 Serviciul integrare europeană  Alina Dimofte
   -organizarea unei conferinţe de presă pentru lansarea        Agenţia pentru Protecţia    Filofteia Penişoară
   evenimentului şi atragerea atenţiei publice asupra lui        Mediului            Vasile Cocuz
   - limitarea accesului autovehiculelor în zonele centrale din     Inspectoratul Şcolar Judeţean  Laurenţiu Ginghină
   municipiile judeţului                        Inspectoratul JUdeţean de
   - editarea şi distribuirea de pliante şi amteriale informative pe  Poliţie
   această temă                             Direcţia pentru Sport
   - organizarea de întâlniri tematice cu elevi             Asociaţia Judeţeană de
                                     Atletism
                                     Inspectoratul Şcolar Judeţean
                                     Primăriile municipiilor din
                                     judeţ
10  Organizarea de manisfestări dedicate Zilei Europene a Limbilor    Instituţia Prefectului    Alina Dimofte        26 septembrie 2008
   Străine în toate unităţile şcolare din judeţ             Serviciul integrare europeană Filofteia Penişoară
                                     Inspectoratul Şcolar Judeţean
                                     Unităţile de învătământ
11  Furnizarea de informaţii legate de procesul de integrare       Instituţia prefectului     Alina Dimofte       Permanent
   europeană ca urmare a solicitărilor primite din partea populaţiei,  Serviciul integrare europene  Filofteia Penişoară
   direct la Biroul de integrare europeană sau prin e-mail
12  Dezvoltarea şi îmbunătăţirea eficienţei Reţelei judeţene de     Instituţia prefectului     Alina Dimofte       Permanent
   multiplicatori de informaţie europeană prin transmiterea       Serviciul integrare europene  Filofteia Penişoară
   permanentă de informaţii corecte şi complete legate de fondurile   Serviciile publice
   europene, prin atragerea de noi membri şi implicarea lor în     deconcentrate
   diferite activităţi organizate în parteneriat            Autorităţile publice locale
                                     Organizaţii non-
                                     guvernamentale
13  Reactualizare site www.prefecturavaslui.ro cu informaţii legate   Instituţia prefectului     Alina Dimofte       Permanent
   de domeniul afacerilor europene                   Serviciul integrare europene  Filofteia Penişoară
14  Funcţionarea Centrului de Informare şi informarea populaţiei din Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,    permanent
   judeţul Vaslui                          Centrul de Informare Europa integrare europeană, relaţii
                                   Vaslui           internaţionale - Centrul de
                                                 Informare Europeană
15  Realizarea site-ului EU Direct Vaslui                Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,  martie 2008
                                     Centrul de Informare Europa integrare europeana, relaţii
                                     Vaslui           internaţionale - Centrul de
                                         2
                                                      Informare Europeana
16  Lansarea Centrului EUROPE DIRECT Vaslui               Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,     martie 2008
                                     Centrul de Informare Europa integrare europeana, relatii
                                     Vaslui           internationale - Centrul de
                                                   Informare Europeana
17  Manifestări dedicate “Zilei Europei”                 Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,    mai 2008
                                     Centrul Europe Direct Vaslui integrare europeana, relaţii
                                                    internaţionale - Centrul
                                                    Europe Direct Vaslui
18  Editare Buletin Informativ al Centrului Europe Direct Vaslui     Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,    un numar/ la doua luni
                                     Centrul Europe Direct Vaslui integrare europeana, relaţii
                                                    internaţionale - Centrul
                                                    Europe Direct Vaslui
19  Participarea cu materiale informative la târgurile expoziţionale   Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,    permanent
   anuale, diverse evenimente culturale                 Centrul Europe Direct Vaslui integrare europeana, relaţii
                                                    internaţionale - Centrul
                                                    Europe Direct Vaslui
20  Sprijinirea şcolilor în deschiderea de puncte de informare      Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,    permanent
                                     Centrul Europe Direct Vaslui integrare europeana, relaţii
                                                    internaţionale - Centrul
                                                    Europe Direct Vaslui
21  Sprijinirea şcolilor în organizarea de seminarii/dezbateri privind  Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,    permanent
   Uniunea Europeană                          Centrul Europe Direct Vaslui integrare europeana, relaţii
                                                    internaţionale - Centrul
                                                    Europe Direct Vaslui
22  Eur-ORA de dirigenţie – sediul Centrului Europe Direct şi şcolile Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,      permanent
   din judeţ                             Centrul Europe Direct Vaslui integrare europeana, relaţii
                                                  internaţionale - Centrul
                                                  Europe Direct Vaslui
23  Seminarii „Politica de Coeziune a Uniunii Europene-         Consiliul judeţean Vaslui    Direcţia dezvoltare locala,  aprilie/mai
   oportunităţi de finanţare pentru administraţia publică”       Centrul Europe Direct Vaslui   integrare europeana, relaţii
                                     Direcţia pentru Agricultură şi  internaţionale - Centrul
                                     Dezvoltare Rurală        Europe Direct Vaslui

                                         3
24  Seminarii „Politica Agricolă a Uniunii Europene- oportunităţi Consiliul judeţean Vaslui     Direcţia dezvoltare locala,  mai/iunie
   de finanţare pentru dezvoltare rurală”            Centrul Europe Direct Vaslui    integrare europeana, relaţii
                                  Direcţia pentru Agricultură şi   internaţionale - Centrul
                                  Dezvoltare Rurală         Europe Direct Vaslui
25  Program de voluntariat pentru cei ce doresc să fie aproape de   Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,   permanent
   informaţia europeană                        Centrul Europe Direct Vaslui integrare europeana, relaţii
                                                   internaţionale - Centrul
                                                   Europe Direct Vaslui
26  Realizarea şi prezentarea montajului                Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,   septembrie/decembrie
   « Casa noastră, Europa »                      Centrul Europe Direct Vaslui integrare europeana, relaţii
                                                   internaţionale - Centrul
                                                   Europe Direct Vaslui
27  Realizarea unui sondaj privind nevoile de informare        Consiliul judeţean Vaslui  Direcţia dezvoltare locala,   aprilie/decembrie
                                    Centrul Europe Direct Vaslui integrare europeana, relaţii
                                                   internaţionale - Centrul
                                                   Europe Direct Vaslui
28  Sesiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor şi     Inspectoratul Teritorial de  Inspector sef         2008
   lucrătorilor din IMM, promovarea bunelor practici de securitate şi Munca Vaslui         Adimi Aniela
   sănătate în muncă (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01).                   Inspector sef adjunct
                                                   Harja Costel
29  Implementarea Planului naţional de acţiune al Inspecţiei Muncii  Inspectoratul Teritorial de  Inspector sef         2008
   privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în  Munca Vaslui         Adimi Aniela
   IMM (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01).                          Inspector sef adjunct
                                                   Harja Costel
30  Campanie europeană privind manipularea manuală a maselor Inspectoratul Teritorial de       Inspector sef         2008
   (coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Munca Vaslui            Adimi Aniela
   Muncii – en. SLIC).                                       Inspector sef adjunct
                                                   Harja Costel
31  Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Inspectoratul Teritorial de   Inspector sef         Trim. III şi IV 2008
   Sănătate în Muncă, sub egida Agenţiei Europene pentru Munca Vaslui                Adimi Aniela
   Securitate şi Sănătate în Muncă.                                 Inspector sef adjunct
                                                   Harja Costel
32  Promovarea ghidurilor de finantare privind programele de      CCIA Vaslui          Presedinte           Trimestrial incepand cu luna
   asistenta pentru dezvoltarea IMM-urilor (finantate din F.S.)                   Director general        februarie
                                         4
33  Depunerea aplicatiei ―Centru de Eco-business‖ in cadrul        CCIA Vaslui          Presedinte          19 februarie 2008
   Programului de colaborare transfrontaliera Phare-CBC 2006       Fil. Hancesti a CCI a R.   Echipa de proiect
   (proiectul vizeaza cresterea gradului de informare si participare a  Moldova
   comunitatii oamenilor de afaceri din zona transfrontaliera la     Asociatia Oamenilor de
   managementul integrat al mediului in vederea asigurarii        Afaceri Hancesti
   dezvoltarii durabile comune)
34  Depunerea aplicatiei aferente proiectui ―IMPULS 2008‖ in cadrul CCIA Vaslui, CADDRU         Presedinte          20 Aprilie 2008
   programului Phare-CES 2006, ―Dezvoltarea Resurselor Umane‖ Bucuresti                Director general, echipa de
   (proiectul prevede instruirea personalului din compartimentele                   proiect
   economice ale firmelor in vederea cresterii numarului de
   specialisti implicati in atragerea de finantari din Fondurile
   Structurale pentru proiecte de investii, precum si crearea unui
   Centru local care sa ofere consultanta in domeniu).
35  CURS: „Scrierea si managementul proiectelor finantate din       CCIA Vaslui, CADDRU      Director general, Director  Iunie 2008
   Fondurile Structurale.‖                                       Dept. Comunicare si
                                                     Formare profesionala
36  Implementarea proiectului PLATO+ destinat pregatirii         CCIA Vaslui          Echipa de proiect (general Incepand cu luna septembrie
   intreprinderilor mici si mijlocii din Regiunea Nord-Est pentru a   OTIMMC Iasi          manager, economic manager, 2008
   face fata exigentelor Pietei Unice. Program-mentor de training    Camera de Comert si      doi consultanti)
   destinat proprietarilor de firme si managerilor, susţinut de     Industrie Halle – Vilvoorde
   specialisti români şi belgieni.                    (Belgia)
ARMONIZAREA LEGISLATIEI LA AQUIS-UL COMUNITAR
37  Reducerea fenomenului criminalitatii si crearea unui climat de    IPJ Vaslui          Seful inspectoratului     Decembrie 2008
   stapanire a fenomenului infractional la granita U.E.
38  Identificarea grupurilor de crima organizata implicate in traficul  IPJ Vaslui          Seful inspectoratului     Decembrie 2008
   de fiinte umane.
39  Continuarea implementării conceptului politiei de proximitate si   IPJ Vaslui          Seful inspectoratului     Decembrie 2008
   in mediul rural.
40  Cooperarea cu I.J.P.F. pe linia prevenirii şi combaterii       IPJ Vaslui          Seful inspectoratului     Decembrie 2008
   infracţionalităţii transfrontaliere si migratiei ilegale.
41  Perfecţionarea pregătirii personalului I.P.J. VASLUI, în       IPJ Vaslui          Seful inspectoratului     Decembrie 2008
   perspectiva asimilării unitare a cadrului normativ şi procedural
   aferent domeniului Schengen.

                                          5
42  Creşterea nivelului de siguranţă publică a cetăţeanului, cu IPJ Vaslui  Seful inspectoratului  Decembrie 2008
   următoarele priorităţi:
    - siguranţa rutieră;
    - combaterea violenţei stradale;
    - prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de
       droguri şi reducerea violenţei în şcoli.
                                     6
Cap.2 – Mediul de afaceri
Nr.                                     Entitatea implicată în
                 Acţiunea                                Persoana responsabilă   Termen de realizare
crt.                                         realizare
1  Implementare proiect „Centru de resurse pentru afaceri Vaslui‖    Consiliul judeţean Vaslui  Echipa de management a  2008
  finanţat în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune        Consiliul local al     proiectului
  Economică şi Socială – Proiecte mari de infrastructură regională   municipiului Vaslui
COMBATEREA CORUPTIEI SI INFRACTIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE
2  Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri       IPJ Vaslui         Seful inspectoratului   Decembrie 2008
   Prevenirea şi combaterea fenomenelor infracţionale de natură
  economică care se manifestă în sfera economico-financiară, în
  special în domeniile considerate prioritare pentru Uniunea
  Europeană, constituie o misiune inportantă a I.P.J. VASLUI.
  Direcţionarea eforturilor va fi spre combaterea faptelor ilegale
  grave din economia naţională, pentru menţinerea unui climat de
  legalitate în sfera afacerilor, consolidarea unui mediu de afaceri
  stabil şi predictibil, capabil a asigura buna funcţionare a
  economiei româneşti, în perspectiva alinierii la normele şi
  standardele Uniunii Europene
ELIMINAREA BARIERELOR ADMINISTRATIVE
3  Preluarea comenzilor de formulare tipizate prin Biroul de       CCIA Vaslui         Consilier birou      Permanent
  asistenta pentru intreprinzatori
4  Organizarea de licitatii in vederea achizitionarii de bunuri si    CCIA Vaslui prin      Directorul Terminalului  Permanent
  servicii de catre firme indiferent de forma lor de capital si de   Terminalul Vaslui al    Vaslui al B.R.M.
  catre institutii ale administratiei publice              B.R.M.
CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI
5  Organizarea arbitrajului comercial                  CCIA Vaslui prin Centrul  Presedinte        Permanent
                                     de afaceri şi relaţia cu  Consilier juridic
                                     membrii
6  Promovarea şi continuarea activităţii de înregistrare în Arhiva    CCIA Vaslui prin Centrul  Consilier juridic
  Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (asigura publicitatea, in   de initiere in afaceri şi               Permanent
  vederea opozabilitatii fata de terti, a tuturor tipurilor de garantii asistenta juridica
  mobiliare aferente diverselor forme de finantare comerciala,
  creditare, vanzare-cumparare, leasing)
7  Implementarea proiectului „Centrul de Informare Tehnologica‖     CCIA Vaslui prin Centrul  Presedinte        Permanent incepand cu al
  care va oferi informatii si asistenta firmelor din domeniul      de Informare Tehnologica  Responsabil proiect    doilea trimestru al anului
  productiei agricole si procesatorilor din industria alimentara in                              2008

                                        7
   ceea ce priveste transferul tehnologic, solutii inovatoare in
   domeniile specificate, reglementari nationale si comunitare,
   accesarea surselor de finantare pentru transfer tehnologic
8   Misiune economica in Belgia                     CCIA Vaslui          Presedinte           Iunie 2008
                                                     Director General
9   Forum de afaceri in cadrul programului de colaborare         CCIA Vaslui, CERC Iasi     Director Dept. Evenimente   Octombrie 2008
   transfrontaliera Romania-Moldova                                  Director CERC
10  TOPUL FIRMELOR, editia judeteana a anului 2008- Actiune de      CCIA Vaslui          Presedinte,          Noiembrie 2008
   promovare a firmelor cu cele mai bune rezultate in anul 2007                    Director General
                                                     Director Economic
POLITICA IN DOMENIUL IMM SI COOPERATIEI
11 Sprijinirea constituirii de noi firme in judet prin consultanta de   CCIA Vaslui          Consilier juridic       Permanent
  specialitate (rezervare firma/emblema, îndrumare pentru
  completarea corecta a cererii de inregistrare si autorizare a
  comerciantului, îndrumare pentru intocmirea documentatiei
  tehnice in vederea autorizatiilor de functionare, redactare acte
  constitutive)
12 Consultanta pentru modificarea actelor constitutive ale        CCIA Vaslui          Consilier juridic       Permanent
  societatilor comerciale (redactare acte aditionale, contracte de
  societate, hotarari, procese verbale, declaratii, imputerniciri,
  contracte de inchiriere, subinchiriere, asociatiune in
  participatiune, etc, consultanta si intocmire documente in vederea
  inscrierii diverselor mentiuni in Registrul Comertului).
13 Asistenţă acordată intreprinzatorilor in privinta accesarii de surse  CCIA Vaslui prin Centrul    Presedinte           Permanent
  de finantare (guvernamentale si europene), alinierii activitatii    de Informare, Consultanta si  Director General
  acestora cu cerintele acquis-ului comunitar, precum si in privinta   Instruire           Consilier Centru
  organizării lor pe domenii de activitate (IMM-uri, firme
  cooperative si asociatii ale acestora)
14 Implementarea proiectului „Instruiti pentru o slujba mai sigura‖    CCIA Vaslui          Responsabil proiect din    Lunar
  in cadrul caruia 130 de persoane, salariati ai IMM-urilor din                     cadrul Centrului de Initiere
  judetul Vaslui vor participa GRATUIT la cursuri de                          in afaceri si asistenta
  perfectionare in IT si utilizarea calculatorului (dupa programa                    juridica
  ECDL), precum si la cursuri de limba engleza (dupa programa
  BULATS)
15 Targ cu profil general pentru IMM-uri                 CCIA Vaslui          Presedinte,          Mai/iunie 2008
                                                     Director Dept. Evenimente
16  Organizarea de seminarii si cursuri de perfectionare in domenii   CCIA Vaslui          Director General
   solicitate de micii intreprinzatori:                                Director Dept. Comunicare
                                         8
-  Management de proces;                       si Formare Profesionala  Februarie 2008
-  Noutati legislative in domeniile fiscal, vamal si statistic    Scoala Romana de Afaceri  Aprilie 2008
-  Reglementari privind achizitiile publice                           Iunie 2008
-  Promovarea politicii concurentiale                              Noiembrie 2008
                                 9
 Cap. 3 - Politica in domeniul educaţiei

 Nr                                         Entitatea implicata                     Termen de
                   Acţiunea                                Persoana responsabila
 crt                                          in realizare                       finalizare

A. MANAGEMENT SI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALA
 1. Actualizarea strategiei de dezvoltare, pe termen mediu, a     ISJ Vaslui             Inspectorul Şcolar      20.01.2008
   învăţământului din judeţul Vaslui pe baza unei diagnoze realizată                  General
   prin analize de tip PEST şi SWOT, a noutăţilor din domeniul                     Inspector Şcolar General
   Reformei şi a Programului de guvernare pe perioada 2004-2008.                    Adjunct Management si
                                                     dezvoltare institutionala


 2.  Organizarea unor activităţi de perfecţionare metodică, în legislaţie ISJ Vaslui          Inspector Şcolar       Săptămânal
    şcolară şi legislaţie a muncii şi în management educaţional cu                   General
    inspectorii şcolari, în scopul eficientizării inspecţiei şcolare, a                 Inspector Şcolar
    coordonării activităţii din sectoare.                               General Adjunct
                                                     Management si
                                                     dezvoltare
                                                     institutionala
                                                     Consilierul juridic
 3.  Cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea corectă în unităţile şcolare, a   ISJ Vaslui        Inspectorul şcolar general  Lunar
    întregii legislaţii referitoare la sistemul educaţional, la relaţiile de              adjunct Inspector şcolar
    muncă şi contractuale, la tipurile de finanţare şi autofinanţare a                 cu managementul si
    învăţământului, la sistemul de audit.                               dezvoltarea institutionala


 4.  Continuarea activităţilor de pregătire managerială a directorilor    ISJ Vaslui ,        Inspector şcolar general   Decembrie 2008
    în funcţie şi a unor cadre didactice ce doresc a participa la      CCD Vaslui         adjunct management si
    concursul de ocupare a funcţiei de director, cu finanţare diferită,                dezvoltare institutionala
    în parteneriat cu Casa Corpului Didactic sau alţi parteneri                    Director Casa Corpului
    acreditati                                             Didactic
                                           10
5.  Organizarea si desfasurarea concursului pentri inspectori scolari   M.E.C.T., ISJ   Inspector scolar RU      Februarie 2008
   generali.                               Vaslui
6.  Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea        M.E.C.T., ISJ   Inspector Scolar        Martie 2008
   posturilor vacante de inspectori scolari.               Vaslui      General, Inspector
                                               şcolar general adjunct
                                               management si
                                               dezvoltare
                                               institutionala, Inspector
                                               scolar RU

7.  Organizarea de concursuri pentru ocuparea funcţiei de         ISJ Vaslui    Inspector şcolar general,  Martie – aprilie 2008
   director în conformitatea cu Metodologia M.E.C.T. pentru                Inspector şcolar general
   unităţile în care expiră mandatul, postul este ocupat cu                adjunct management si
   delegaţie sau se eliberează în urma evaluării.                     dezvoltare institutionala
                                               Inspector cu resursele umane


8.  Asigurarea necesarului de personal pe posturile eliberate pe timpul  ISJ Vaslui    Inspector şcolar general,   Conform
   anului şcolar şi în conformitate cu Metodologia privind Mişcarea            Inspector şcolar general    Calendarului
   personalului didactic, coordonarea constituirii catedrelor, a              adjunct management si     mişcării
   vacantarii posturilor, a derularii lucrărilor de pretransferare şi           dezvoltare institutionala   personalului
   transferare prin restrângere de activitate a cadrelor didactice, a           Inspector cu resursele umane  didactic
   organizarii concursului de ocupare a posturilor didactice din iulie
   2008.

9.  Dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic     ISJ Vaslui, CCD  Inspector şcolar general    Conform Calendarului
   auxiliar prin grade didactice si alte tipuri de formare continua.   Vaslui,      Inspector şcolar cu dezv.   M.E.C.T. si programelor
                                      Universităţi   profesională Director     institutiilor de invatamant
                                               C.C.D.             superior.
                                         11
10. Stimularea şi motivarea personalului didactic prin acordarea        ISJ Vaslui   Inspector şcolar general,   Ianuarie - Martie 2008
  premiilor lunare, anuale, a salariilor şi gradaţiilor de merit, cu             Inspectori şcolari
  respectarea metodologiilor stabilite de M.E.C.T, precum şi                generali adjuncţi
  acordarea de medalii şi ordine în conformitate cu Statului                 Inspectori scolari de
  Personalului Didactic.                                  specialitate

11. Aprobarea de catre M.E.C.T. a planului de scolarizare pentru        M.E.C.T.    Inspector şcolar general,   Februarie 2008
  anul scolar 2008 – 2009.                                 Inspectori şcolari
                                               generali adjuncţi

12. Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare şi eficientizarea    ISJ Vaslui   Inspector şcolar general,   Noiembrie – decembrie 2008
  reţelei şcolare, pentru anul şcolar 2009 - 2010, ţinând seama de              Inspectori şcolari generali
  evoluţia populaţiei şcolare, de realizare a unei reţele de şcoli de arte         adjuncţi Coordonator
  şi meserii în mediul rural, de cerinţele pieţii muncii şi ale agenţilor          C.J.A.P.
  economici.


13. Continuarea derularii proiectelor de parteneriat si a formarii continue ISJ Vaslui    Inspector şcolar general,
  in cadrul programelor educaţionale europene (Lifelong Learning, Unităţi de invatamant   Inspector şcolar general
  Youth for Europe, Programul Consiliului Europei)            Cadre didactice  adjunct management si
  -Depunerea de proiecte noi Comenius                            dezvoltare institutionala   15.02.2008
  -Depunerea de proiecte de mobilităţi Leonardo da Vinci                  Inspector şcolar        08.02.2008 15.02.2008
  -Depunerea de proiecte noi Gruntdvig si Leonardo da Vinci                 programe comunitare      31.01.2008
  -Depunerea de candidaturi pentru burse de formare continua                                31.03.2008
  Comenius                                                         31.10.2008
                                                               31.03.2008
                                                               Septembrie 2008
   -Depunerea de candidaturi pentru vizite de studiu pe programul                             31.01.2008
   transversal, actiunea –cheie 1.1.                                            31.03.2008
                                                               31.10.2008
   -Depunerea de candidaturi pentru burse de formare continua                               Conform datelor-limita
   Grundtvig(educatia adultilor)                                              impuse de organizatori
   -Depunerea de candidaturi pentru participarea la cursuri
   organizate de Consiliul Europei
                                           12
14. Derularea Programului de Granturi pentru dezvoltarea scolara    ISJ Vaslui          Inspector şcolar -prof.    Decembrie 2008
                                    Unităţi de invatamant     Landiana Mihnevici
                                    Cadre didactice
15. Derularea Proiectului pentru învăţământul Rural Componenta     ISJ Vaslui UJIP Vaslui    Inspector şcolar general    Permanent
  1                                 UMP              Membrii UJIP Vaslui
  •  Subcomponenta 1.1- dezvoltarea profesionala pentru      Unităţile de invatamant din  Reprezentatnti UMP
  cadrele didactice din mediul rural pe baza activităţii proprii   judeţ             Mentori
  desfăşurate in scoală                       UJIP                             Iunie 2008
  Componenta 2 - îmbunătăţirea parteneriatului comunitate - scoală
  •  Participarea la Programul de granturi Scoală - Comunitate
16. Participarea cu proiecte la Programul de granturi pentru      ISJ Vaslui          Inspector scolar programe   Martie 2008
  Dezvoltare Scolara                         Unităţile de invatamant din  comunitare
                                    judeţ             Responsabili de proiecte sin
                                                   scoli17. Accesarea Fondului Social European, pentru obtinerea de      ISJ Vaslui          Inspector şcolar general    Decembrie 2008
  finantari pentru proiecte de dezvoltare institutionala       Unităţile de invatamant din  Inspector scolar programe
                                    judeţ             comunitare18. Participarea la concursul national „Scoala europeana‖       ISJ Vaslui          Inspector scolar programe   Martie 2008
                                    Unităţile de invatamant din  comunitare
                                    judeţ             Responsabili de proiecte sin
                                                   scoli
                                       13
19. Participarea la concursul national de produse finale Comenius    ISJ Vaslui           Inspector scolar programe   Mai 2008
  „Made for Europe‖ - Editia a II - a                 Unităţile de invatamant din   comunitare
                                    judeţ care au derulat      Responsabili de proiecte sin
                                    proiecte Comenius        scoli


20. Derularea programului guvernamental "Lapte - corn"         ISJ Vaslui CJ Vaslui      Inspector şcolar general,   Iunie 2008
                                                    Inspector şcolar general
                                                    adjunct management si
                                                    dezvoltare institutionala21. Acordarea de facilitaţi pentru elevi                ISJ Vaslui           Inspector şcolar
  •  Depunerea dosarelor - Ajutor financiar pentru achiziţionarea  Unităţile de invatamant     general,            31.03.2008
  de calculatoare, conf. Legii nr. 269 / 2004             din judeţ            Directori
  •  Depunerea dosarelor - Ajutor financiar "Bani de liceu",                                    01.10.2008
  conf. H.G. nr. 1488/2004
  •  Acordarea de rechizite şcolare gratuite, conf. O.G. nr. 33 /                                 25.04.2008
  2001 aprobata prin Legea nr. 126 / 2002
  •  Acordarea de burse pentru elevi (depunerea dosarelor)                                     10.10.2008


22. Implementarea proiuectului „O scoala pentru toti si pentru     ISJ Vaslui           Inspector şcolar general    Decembrie 2007 – noiembrie
  fiecare‖, finantat prin Programul PHARE 2005            Unităţile de invatamant pilot  Echipa de management din    2008
                                    din judeţ            ISJ Vaslui
                                    CJ Vaslui            Directorii de scoli pilot
                                    CCD Vaslui
                                    CJRAE Vaslui
                                    CREI „Aurora‖ Vaslui
                                        14
 23. Implementarea Strategiei judetene pentru asigurarea accesului la   ISJ Vaslui          Inspector şcolar general,    Decembrie 2008
   educatie a grupurilor dezavantajate(romi, copii cu CES) si a     Unitatile de invatamant-pilot Inspector şcolar general
   programului „A doua sansa‖ la invatamantul primar si secundar     din judet           adjunct curriculum si
   inferior (asigurarea de şanse egale la educaţie pentru etniile                   inspectie scolara
   naţionale şi pentru elevii cu deficienţe uşoare şi medii, adaptarea                 Inspector scolar programe
   cerinţelor curriculare naţionale la nevoile acestora în vederea                   comunitare
   integrării în învăţământul de masă).                                Inspector scolar invatamant
                                                     special
                                                     Inspector scolar minoritatiB. MANAGEMENT DE CURICULUM
 1. Diseminarea informaţiilor privind curriculum-ul pentru şcoala de ISJ Vaslui SAM           Inspector şcolar general    Permanent
   arte şi meserii, dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici  din judeţ            adjunct curriculum si insp.
   de pe plan local în elaborarea curriculum-ului de dezvoltare                    scolara Inspectori de
   locală, asigurarea calităţii în pregătirea profesională a elevilor.                 specialitate aria curriculară
                                                     Tehnologii

 2.  Aplicarea şi monitorizarea sistemului de evaluare după       ISJ Vaslui          Inspector şcolar general,    Permanent
    standardele naţionale de calitate, a noutăţilor curriculare,    Unităţile de         Inspector şcolar general
    introducerea în regimul opţionalelor a educaţiei inclusive, a    invatamant          adjunct curriculum si
    educaţiei pentru sănătate şi a educaţiei fiscale.extinderea     din judeţ           inspectie scolara, inspectori
    metodelor moderne de instruire centrată pe elev în toate ariile                  scolari de specialitate
    curriculare.
 3.  Diversificarea activităţilor extracurriculare în concordanţă cu   ISJ Vaslui          Inspector şcolar general,    Permanent
    interesele şi aptitudinile elevilor, baza didactice—materială,   Unităţile de         Inspector şcolar general
    specializarea cadrelor didactice şi specificul local.        invatamant          adjunct curriculum si
    -Programul naţional de educaţie civică               din judeţ           inspectie scolara
    -Programul naţional de educaţie de mediu                             Inspectori educativ
    -Programul naţional de educaţie cultural-artistică si ştiinţifică                 Inspectori scolari de
    -Programul naţional de educaţie prin sport                            specialitate
    -Programul national educaţia pentru carieră
    -Programului naţional de educaţie pentru sănătate
                                         15
 4.  Cuprinderea întregii populaţii de vârstă şcolară într-o formă de    ISJ Vaslui,        Inspector şcolar general,   Permanent
   învăţământ în condiţiile asigurării frecventării cursurilor prin    CJRAE Vaslui       Inspector şcolar general
   respectarea legislaţiei în vigoare,derularea unor programe în      Unităţile de       adjunct curriculum si
   vederea diminuării abandonului şcolar şi a şcolarizării tinerilor şi  ivatamant din judeţ    inspectie scolara
   adulţilor.                                            Inspectori scolari de
                                                    specialitate
                                                    Director CJRAE

 5.  Eficientizarea activităţii de consiliere şi de orientare şcolară şi   ISJ Vaslui        Inspector şcolar general,   Permanent
   profesională care să implice elevii, profesorii, părinţii, societatea  CJRAEVaslui        Inspector şcolar general
   civilă.                                 Unităţile de       adjunct Director CJRAE
                                       ivatamant din judeţ

 6.  Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare , a examenelor    ISJ Vaslui        Inspector şcolar general,   Conform calendarului stabilit
   naţionale colaborarea cu unităţi de învăţământ superior.        Unităţile de       Inspector şcolar general    de M.E.C.T.
                                       invatamant din      adjunct curriculum si
                                       judeţ, universităţi    inspectie scolara,
                                                    Inspectori

C. INSPECTIA ŞCOLARA


 1.  Monitorizarea nivelului atingerii standardelor educaţionale de     ISJ Vaslui        Inspector şcolar general,   Permanent (conform
   către elevi la fiecare disciplină de învăţământ şi a formelor de    Unităţile de invatamant  Inspector şcolar general    graficului
   evaluare utilizate.                           din judeţ         adjunct curriculum si     de inspectie scolara)
                                                    inspectie scolara Inspectori


 2.  Verificarea managementului în domeniul informării, planificării     ISJ Vaslui        Inspector şcolar general,  Permanent
   şi proiectării activităţilor: la nivelul conducerii şcolii,       Unităţile de invatamant  Inspector şcolar general
   Consiliului de Administraţie, în colectivele de catedră (clasei),    din judeţ         adjunct curriculum si
   fiecarui cadru didactic.                                     inspectie scolara
                                                    Inspector scolar management
                                           16
3.  Imbunătăţirea activităţii consilierilor pe probleme educative din    ISJ Vaslui         Inspector şcolar general,  Permanent
   şcoli, formarea, informarea monitorizarea şi evaluarea periodică.                  Inspector şcolar general
                                                     adjunct curriculum si
                                                     inspectie scolara
                                                     Inspector educativ
                                                     Coordonator CJRAE

4.  Monitorizarea stării disciplinare a elevilor, în vederea         ISJ Vaslui         Inspector şcolar general,  Permanent
   combaterii violenţei în şcoală şi prevenirii comportamentelor      Unităţile de invatamant  Inspector şcolar general
   deviante. Actualizarea Regulamentului intern de organizare şi      din judeţ         adjunct curriculum si    Septembrie 2008
   funcţionare a unităţilor de învăţământ, implicarea elevilor în                   inspectie scolara
   elaborarea regulamentului de ordine internă şi respectarea                     Coordonator CJRAE,
   prevederilor lui.                                          Directori

5.  Eficientizarea activităţii diriginţilor în vederea desfăşurării unor   ISJ Vaslui, CJRAE Vaslui  Inspector şcolar general,  Permanent
   ore de interes general privind educaţia, adaptate nivelului de      Unităţile de invatamant  Inspector şcolar general
   vârstă şi intereselor elevilor, în conformitate cu ghidul "Repere    din judeţ         adjunct curriculum si
   educative", completat cu noile aspecte vizând programul                       inspectie scolara
   naţional "Educaţie pentru sănătate".                                Inspector educativ
                                                     Director CJRAE
6.  Punerea in practica a Strategiei naţionale de dezvoltare a        ISJ Vaslui         Inspector şcolar general,  Permanent
   Educaţiei fizice şi sportului şi a programului naţional "Mişcare     Unităţile de invatamant  Inspector şcolar general
   pentru sănătate", prin atragerea elevilor şi cadrelor didactice     din judeţ         adjunct curriculum si
   spre activităţi sportiv-turistice de timp liber si participarea la                 inspectie scolara
   Olimpiada Nationala a Sportului Scolar                               Inspector de
                                                     specialitate

7.  Stimularea participării elevilor la activităţi culturale, ştiinţifice,  ISJ Vaslui         Inspector şcolar general,  Permanent
   sportive, educative, şcolare şi extraşcolare.              Unităţile de invatamant  Inspector şcolar general
                                       din judeţ         adjunct curriculum si
                                                     inspectie scolara
                                                     Inspector educativ
                                                     Inspector arte
                                                     Inspector educatie fizica
                                                     Consilierii educativi din
                                                     scoli


                                           17
D. DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE SI ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE

 1.  Derularea Proiectului de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare      ISJ Vaslui        Inspector şcolar
   Componenta III D                             U.C.M.P.R.S. – M.E.C.T.  general
      -Gr. Se. Agr. Murgeni – Sc. cu cls. I – VIII – finalizare      Unităţile de invatamant  Coordonator judetean  30.05. 2008
   executie scoala noua                           vizate          de proiect
   Componenta V – rural zidarie - 26 scoli din mediul rural
   reabilitate
     -Etapa I:                                                       30.08.2008
       -3 scoli in executie                                                30.12.2008
       -5 scoli in executie                                                31.04.2008
       -3 scoli in proiectare                                               30.06.2008
       -15 scoli in pregatire documentatie licitatie proiect

 2.  Derularea Proiectului pentru Invăţământul Rural              ISJ Vaslui        Inspector şcolar
   Componenta I.3. "Asigurarea facilitaţilor minime pentru şcolile      U.C.M.P.R.S. – M.E.C.T.  general
   din zonele sărace" - 113 scoli– alimentare cu apa+grup sanitar      Unităţile de invatamant  Coordonator judetean
   -Transa I – 20 scoli                           vizate          de proiect       Octombrie 2008
                                                                 Septembrie 2008
   -Transa II – 78 scoli                                                   Septembrie 2008

   -Transa III – 15 scoli

 3.  Monitorizarea desfăşurării în plan judeţean a Programului de       ISJ Vaslui        Inspector şcolar    Conform graficului
   reabilitare a unităţilor şcolare : recepţionarea clădirilor reabilitate  Unităţile de invatamant  general,
   de către conducerile de şcoli, remedierea unor lucrări în perioada    Primăriile        Şef compartiment
   de garanţie de un an, recepţia finală şi preluarea în patrimoniu de                 investiţii
   către autorităţile locale.

 4.  Fundamentarea Programului de reabilitare a unor unităţi de        ISJ Vaslui        Inspector şcolar    15.01.2007
   învăţământ ce necesită reparaţii capitale, ce se va desfăşura după    Unităţile de invatamant  general,
   încheierea Programului finanţat de Banca Mondială.                         Şef compartiment
                                                     investiţii
                                                     Directorii de scoli
                                            18
5.  Demararea Programului National de asigurare cu utilitati        ISJ Vaslui          Inspector şcolar     2008 (cu finalizare in
    -20 unitati scolare – grupuri sanitare, microstatie de epurare si  U.C.M.P.R.S. – M.E.C.T.    general          2009)
   alimentare cu apa                           Unităţile de invatamant    Coordonator judetean
                                      vizate            de proiect


6.  Derularea Programului Operational Regional, finantat din FEDR     ISJ Vaslui           Inspector Scolar     2008 (cu finalizare in
    -7 unitati scolare                         Primariile din Vaslui, Barlad, General         2010)
                                      Berezeni, Costesti, Stanilesti Primari
                                                      Directori de scoli
                                                      Inspector programe
                                                      comunitare7.  Dezvoltarea bazei materiale a cluburilor sportive, a cluburilor    ISJ Vaslui          Inspector şcolar     Permanent
   elevilor şi palatului copiilor prin identificarea de noi surse de   Unităţile de invatamant    general,
   finanţare, prin accesarea unor programe de finanţare externă, cu                   Contabil şef al I.S.J.
   focalizare pe activităţile extraşcolare .                              Inspector de
                                                     specialitate

8.  Demararea construirii de săli de sport - 10 sali de sport       ISJ Vaslui          Inspector scolar     2008(cu finalizare in
                                      Primariile          general          2009)
                                                     Inspector scolar
                                                     general adjunct
                                                     curriculul si inspectie
                                                     scolara
                                                     Coordonator Judetean
                                                     de proiect
                                          19
9.  Derularea Programului Campusuri scolare si SAM         ISJ Vaslui         Inspector şcolar   2008(cu finalizare in
   Etapa I:                             Autoritati locale     general,       2011)
   -2 campusuri (Vaslui, Liceul Teoretic „Cuza Voda‖ Husi      Unitatile scolare vizate  Şef compartiment
   -2 SAM (SAM Vetrisoaia, Gr. Sc. Ind. Negresti‖)                       Investiţii
                                                 Primari        2008(cu finalizare in
   Etapa II:                                          Directorii de scoli  2012)
   -1 campus sportiv – Vaslui
   -1 campus scolar – Falciu
   -1 SAM – Codaesti

10. Demararea Programului „Bazine de inot‖              ISJ Vaslui         Inspector şcolar   2008(cu finalizare in
  -Bazine de inot – Mun. Vaslui – Liceul cu Program Sportiv Vaslui Autoritati locale      general,       2009)
                                   Unitatea scolara vizata   Şef compartiment
                                                 Investiţii
                                                 Primari
                                                 Director liceu
11. Demararea proiectului pentru reforma invatamantului prescolar   ISJ Vaslui         Inspector şcolar   2008(cu finalizare in
  -construirea a 21 gradinite noi.                 U.C.M.P.R.S. – M.E.C.T.  general,       2011)
                                   Unităţile de invatamant  Şef compartiment
                                   vizate           Investiţii
                                   Autoritatea locala     Primari
                                                 Directorii de scoli
                                       20
12. Derularea si finalizarea investitiilor finnatate prin hotarare de    ISJ Vaslui         Inspector şcolar     Decembrie 2008
  guvern in 2006 si 2007                         Autoritati locale     general,
  -186 unitati scolare (reabilitare, consolidare, reparatii capitale si  Unitatile scolare vizate  Şef compartiment
  constructia de scoli noi)                                     Investiţii
                                                    Primari
                                                    Directorii de scoli
13. Achizitionarea a 8 microbuze scolare pentru transportul elevilor    ISJ Vaslui         Inspector şcolar     Decembrie 2008
  (conform criterrlor M.E.C.T.)                                   general,
                                                    Contabil şef al I.S.J.
   Achzitionarea a 22 8 microbuze scolare pentru transportul elevilor
   (in functie de analiza de nevoi din reteaua scolara)
                                          21
Cap.4 – Politica de protectie sociala

PIATA MUNCII
 Nr.                  Acţiunea                   Entitatea implicata in     Persoana     Termen de finalizare
 crt.                                        realizare          responsabila
      PROMOVAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN IMM
 1.  Sesiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din    Inspectoratul      Inspector sef       2008
    IMM, promovarea bunelor practici de securitate şi sănătate în muncă      Teritorial de Munca    Adimi Aniela
    (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01).                      Vaslui      Inspector sef adjunct
                                                         Harja Costel
 2.  Implementarea Planului naţional de acţiune al Inspecţiei Muncii         Inspectoratul
    privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM                   Inspector sef
                                           Teritorial de Munca
    (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01).                                Adimi Aniela        2008
                                              Vaslui
                                                       Inspector sef adjunct
                                                         Harja Costel

    CAMPANII NATIONALE
 3.  Campanie europeană privind manipularea manuală a maselor         Inspectoratul                       2008
                                                         Inspector sef
    (coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii – Teritorial de Munca
                                                        Adimi Aniela
    en. SLIC).                                  Vaslui
                                                       Inspector sef adjunct
                                        Ungureanu Aurel
                                                         Harja Costel
                                       Asoltanei Ionel Viorel
 4.  Campanii naţionale de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în   Inspectoratul          Inspector sef       2008
    muncă – pe domenii de activitate.                   Teritorial de Munca        Adimi Aniela
                                           Vaslui         Inspector sef adjunct
                                                         Harja Costel
 5.  Informarea şi controlul persoanelor implicate în aplicarea prevederilor     Inspectoratul
    HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate      Teritorial de Munca                 Trim. I - IV
    pentru şantierele temporare sau mobile.                       Vaslui
                                                       Inspector sef adjunct
                                            Lupascu Ion
                                                         Harja Costel
                                      22
Nr.                  Acţiunea                   Entitatea implicata in     Persoana     Termen de finalizare
crt.                                        realizare          responsabila
 6.  Promovarea îmbunătăţirii mediului de muncă pentru lucrătorii expuşi la      Inspectoratul
    riscurile biologice în activităţile de creştere a animalelor, păsărilor,   Teritorial de Munca                 Trim. I - IV
    abatoare şi carmangerii.                               Vaslui      Inspector sef adjunct
                                             Dima Dan        Harja Costel
                                           Raclariu Catalin

7.   Supravegherea pieţei în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii şi      Inspectoratul    Inspector sef adjunct
    instruirea inspectorilor de muncă pentru noile Directive Maşini şi      Teritorial de Munca     Harja Costel      Trim. I - IV
    Motoare Termice Nerutiere.                              Vaslui
                                            Lupascu Ion8.                                           Inspectoratul       Inspector Sef     Trim. I - IV
    Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără     Teritorial de Munca     Aniela Adimi
    forme legale în domenii cu incidenţă majoră: construcţii, industria         Vaslui      Inspector sef adj.RM,
    textilă, prestări servicii, industria alimentară şi panificaţie, industria                Lucica Maican
                                            Alin Mocanu
    lemnului, comerţ, pază, jocuri de noroc.                                Şef serviciu CC-RM
                                                        Cristian Cimpeanu
9.   Campanie privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin       Inspectoratul       Inspector Sef     Trim. I - IV
    muncă.                                    Teritorial de Munca     Aniela Adimi
                                              Vaslui      Inspector sef adj.RM,
                                                        Lucica Maican
                                           Anisoara Besleaga
                                                       Şef serviciu CC-RM
                                                        Cristian Cimpeanu
10.  Campanie privind respectarea de către angajatori a prevederilor OUG       Inspectoratul       Inspector Sef     Trim. I - IV
    nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe      Teritorial de Munca     Aniela Adimi
    teritoriul României, desfăşurată în colaborare cu Oficiul Român pentru        Vaslui      Inspector sef adj.RM,
    Imigrări.                                                Lucica Maican
                                           Mircea Irimia
                                                       Şef serviciu CC-RM
                                                        Cristian Cimpeanu


                                      23
Nr.                  Acţiunea                   Entitatea implicata in     Persoana     Termen de finalizare
crt.                                        realizare          responsabila
11.  Campanie de verificare a respectării prevederilor directivelor europene,     Inspectoratul                  Trim. I – IV
    transpuse în legislaţia naţională, privind:                  Teritorial de Munca
    - munca cu fracţiune de normă;                            Vaslui        Inspector Sef
    - concedierile colective;                            Alin Mocanu       Aniela Adimi
    - munca pe durată determinată;                                    Inspector sef adj.RM,
    - organizarea timpului de lucru;                                     Lucica Maican
    - protecţia drepturilor lucrătorilor în cazul transferului întreprinderii,               Şef serviciu CC-RM
      al capitalului sau al unor părţi ale acestora;                           Cristian Cimpeanu
     obligaţia patronului de a informa lucrătorul asupra condiţiilor
      aplicabile contractului său individual de muncă.

    SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
12.  Monitorizarea respectării condiţiilor pentru care au fost acordate        Inspectoratul                  Trim. II şi IV
    autorizaţiile de funcţionare a depozitelor de materii explozive.       Teritorial de Munca
                                              Vaslui      Inspector sef adjunct
                                            Voinescu Dan        Harja Costel


13.  Verificarea modului de efectuare a autorizării electricienilor care       Inspectoratul                  Trim. II şi III
    acţionează în instalaţiile electrice de înaltă tensiune.           Teritorial de Munca   Inspector sef adjunct
                                              Vaslui      Harja Costel
                                           Ungureanu Aurel
14.  Controlul modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a          Inspectoratul                  Trim. I şi IV
    dispozitivelor de „scos-apropiat‖ la exploatarea doborâturilor de vânt, a   Teritorial de Munca   Inspector sef adjunct
    arborilor aninaţi şi a semnalizării de securitate în parchetele de          Vaslui      Harja Costel
    exploatare şi pe drumurile forestiere.                     Asoltanei Viorel
15.  Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi         Inspectoratul                    Trim.
                                                       Inspector sef
    Sănătate în Muncă, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi      Teritorial de Munca
                                                       Adimi Aniela         III şi IV
    Sănătate în Muncă.                                  Vaslui
                                                       Inspector sef adjunct
                                           Sandulescu Cornelia
                                                       Harja Costel


                                      24
Nr.                  Acţiunea                  Entitatea implicata in     Persoana     Termen de finalizare
crt.                                       realizare          responsabila
16.  Controlul modului de aplicare a O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce     Inspectoratul                    2008
    pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia    Teritorial de Munca
    persoanelor încadrate în muncă.                          Vaslui      Inspector sef adjunct
                                           Voinescu Dan      Harja Costel    RELAŢII DE MUNCĂ
17.  Control cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii         Inspectoratul    Inspector sef adj.RM,    Trim. I - IV
    (punându-se accent şi pe prevederile legale referitoare la formarea     Teritorial de Munca    Lucica Maican
    profesională), a altor acte normative de dreptul muncii, precum şi a        Vaslui      Şef serviciu CC-RM
    clauzelor contractelor colective de muncă.                   Lucian Balan      Cristian Cimpeanu
18.  Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 202/2002 referitoare la     Inspectoratul    Inspector sef adj.RM,    Trim. I - IV
    egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi a O.U.G. nr. 96/2003     Teritorial de Munca   Lucica Maican
    privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.                Vaslui      Şef serviciu CC-RM
                                          Anisoara Besleaga    Cristian Cimpeanu
19.  Verificarea respectării prevederilor OUG nr. 56/2007 privind          Inspectoratul                  Trim. I – IV
                                                      Inspector sef adj.RM,
    încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României,     Teritorial de Munca
                                                      Lucica Maican
    precum şi a OUG nr. 102/2005 actualizată privind libera circulaţie pe       Vaslui
                                                      Şef serviciu CC-RM
    teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE şi spaţiului     Irimia Mircea    Cristian Cimpeanu
    economic european.
20.  Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile       Inspectoratul    Inspector sef adj.RM,    Trim. I – IV
    Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în  Teritorial de Munca   Lucica Maican
    străinătate.                                    Vaslui      Şef serviciu CC-RM
                                           Lucian Balan     Cristian Cimpeanu
21.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.     Inspectoratul    Inspector sef adj.RM,    Trim. I – IV
    344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii   Teritorial de Munca   Lucica Maican
    transnaţionale.                                  Vaslui      Şef serviciu CC-RM
                                                      Cristian Cimpeanu
                                            Eugen Boza


                                     25
Nr.                  Acţiunea                  Entitatea implicata in     Persoana     Termen de finalizare
crt.                                       realizare           responsabila
22.  Verificarea respectării condiţiilor de funcţionare a agenţilor de muncă    Inspectoratul     Inspector sef adj.RM,    Trim. I – IV
    temporară, prevăzute de H.G. nr. 938/2004.                 Teritorial de Munca   Lucica Maican
                                             Vaslui      Şef serviciu CC-RM
                                            Eugen Boza      Cristian Cimpeanu
23.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 77 din    Inspectoratul     Inspector sef adj.RM,    Trim. I – IV
    Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor       Teritorial de Munca   Lucica Maican
    persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.        Vaslui      Şef serviciu CC-RM
                                           Lucian Balan     Cristian Cimpeanu
24.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile HG nr.       Inspectoratul                  Trim. I - IV
    161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de      Teritorial de Munca   Inspector sef adj.RM,
    evidenţă a salariaţilor.                              Vaslui      Lucica Maican
                                          Inspectorii de munca   Şef serviciu CC-RM
                                         din cadrul Corpului de  Cristian Cimpeanu
                                            Control RM
25.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Ordinului     Inspectoratul    Inspector sef adj.RM,    Trim. I - IV
    nr. 370/2007 în ceea ce priveşte stabilirea obligaţiilor fiscale pentru   Teritorial de Munca   Lucica Maican
    comisionul datorat, conform art. 5 din Legea nr. 130/1999 republicată.       Vaslui      Şef serviciu CC-RM
                                                      Cristian Cimpeanu
                                          Inspectorii de munca
                                         din cadrul Corpului de
                                            Control RM
26.  Predarea carnetelor de muncă către CNPAS şi CJPAS în vederea         Inspecţia Muncii şi   Inspector sef adj.RM,
                                                                    Trim. I – IV
    scanării.                                 Inspectoratul Teritoril  Lucica Maican
                                           de Munca Vaslui    Şef serviciu EM
                                                      Ioan Alexandrescu
                                           Functionarii din
                                           cadrul serviciului
                                          Evidenta Muncii din
                                          cadrul ITM Vaslui                                     26
 Nr.                     Acţiunea                      Entitatea implicata in     Persoana     Termen de
 crt.                                              realizare          responsabila    finalizare
I.   SISTEMUL DE PENSII
     Revizuirea pensiilor pe baza documentelor in completare depuse de           Casa Judeţeană de Pensii
                                                                Dir. Ex.     Tot anul
      pensionari ulterior procesului de recalculare a pensiilor                  Vaslui
    Programul de formare profesionala in domeniul administratiei publice, la care                               2008
    vor fi cuprinsi funtionarii publici de conducere si executie.
       Programe de perfectionare a cunostintelor profesionale, in administratia
         publica, organizate prin Institutul National de Administratie sau alti
         furnizori de servicii de formare profesionala acreditati;
 O1      Programe de pregatire primara in informatica, organizate prin Institutul     Casa Judeţeană de Pensii
                                                                Dir. Ex.
         National de Administratie, centrele teritoriale ale acestuia sau alte centre      Vaslui
         acreditate de ECDL Romania;                                                   Sem.II
       Programe de specializare in informatica, cu durata de 1-5 saptamani,
         organizate de furnizori de servicii de formare profesionala acreditati;


       Implementarea fluxului de scanare a carnetelor de munca in vederea
                                                                        Semestrul II
       informatizarii istoricului perioadelor de asigurare.

       Imbunatatirea procedurii de urmarire a respectarii, de catre angajatori, a
       prevederilor legale privind declararea obligatiilor catre BASS, in scopul     Casa Judeţeană de Pensii    Dir. Ex.
 02     evidentierii punctajelor medii lunare obtinute de asigurati si a             Vaslui
       determinarii corecte a obligatiilor de plata catre fondurile de pensii
                                                                        Permanent
       administrate privat, pentru asiguratii eligibili.

II.   OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SI SOMAJ
    Medierea locurilor de munca -medierea persoanelor neincadrate in munca, in                     Dir. Ex. Adj. MPM
    vederea ocuparii unui loc de munca corespunzator cu pregatirea, aptitudinile,        AJOFM Vaslui      Sef Agentie Locala  permanent
 1.  experienta si interesele acestora                                          pentru Ocuparea
                                                              Fortei de Muncă
Form Formarea profesionala – organizarea de cursuri de formare profesionala, prin                     Dir. Ex. Adj. MPM
cuprinderea unui numar sporit de someri in cursuri de specializare, calificare si          AJOFM Vaslui      Sef Agentie Locala  permanent
recalificare prin intermediul furnizorilor autorizati de formare
  2.                                                            pentru Ocuparea
                                                              Fortei de de Muncă
    Consilierea si informarea in cariera – acordarea de servicii gratuite de informare                 Dir. Ex. Adj. MPM
    si consiliere profesionala in centrele specializate ale AJOFM Vaslui, in special      AJOFM Vaslui      Sef Agentie Locala  permanent

                                          27
Nr.                     Acţiunea                     Entitatea implicata in     Persoana      Termen de
crt.                                              realizare           responsabila     finalizare
    tinerilor, femeilor, persoanelor aflate in somaj de lunga durata, persoanelor cu                  pentru Ocuparea
3.   handicap, absolventilor de peste 18 ani proveniti din institutii de ocrotire sociala,                Fortei de Muncă
    persoanelor elibberate din detentie, romilor                                     Compartiment
                                                            informare si consiliere
    Bursele de locuri de munca - organizarea Bursei generala a locurilor de munca,                   Dir. Ex. Adj. MPM     2007
    Bursei locurilor de munca pentru absolventii de invatamant si a altor burse         AJOFM Vaslui      Sef Agentie Locala
4.   pentru grupuri ţintă                                                pentru Ocuparea
                                                              Fortei de Muncă
    Stimularea ocuparii persoanelor aflate in perioada cat primesc indemnizatie de                   Dir. Ex. Adj. MPM
    somaj prin acordarea unei alocatii daca se incadreaza inainte de expirarea         AJOFM Vaslui      Sef Agentie Locala   permanent
5.   perioadei de somaj                                                 pentru Ocuparea
                                                              Fortei de Muncă
    Stimularea mobilitatii fortei de munca prin acordarea de prime somerilor care se                  Dir. Ex. Adj. MPM
6.   incadreaza la distante mai mari de 50 de km de domiciliu sau ca urmare a          AJOFM Vaslui      Sef Agentie Locala   permanent
    angajarii isi schimba domiciliul                                          pentru Ocuparea
                                                              Fortei de Muncă
    Stimularea agentilor economici de a incadra, prin subventionarea locului de                    Dir. Ex. Adj. MPM
    munca, persoane provenind din randul somerilor si apartinand unor categorii         AJOFM Vaslui      Sef Agentie Locala   permanent
    defavorizate pe piata muncii:                                            pentru Ocuparea
    -persoane peste 45 de ani sau parinti sustinatori unici ai familiilor                        Fortei de Muncă
7.   monoparentale;
    -someri care mai au teri ani pana la pensie;
    -absolventi ai unei forme de invatamant;
                                                  AJOFM Vaslui     Dir. Ex. Adj. MPM
    Stimularea încadrării absolvenţilor de învăţământ prin acordarea de prime                     Sef Agentie Locala    permanent
8.                                                            pentru Ocuparea
                                                             Fortei de Muncă
    Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru ocuparea temporara in                    Dir. Ex. Adj. MPM
    lucrari de dezvoltare locala, oferind persoanelor aflate in somaj de lunga durata      AJOFM Vaslui     Sef Agentie Locala    permanent
9.   de a se reintegra pe piata muncii chiar si pentru o perioada de timp determinata                  pentru Ocuparea
                                                             Fortei de Muncă
    Subventionarea locurilor de munca conform Legii nr.116//2002 privind                        Director executiv
    prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, pentru tinerii aflati in situatii     AJOFM Vaslui      adjunct MPM      permanent
    deosebite: tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a                  Sef Agentie Locala
10.  copilului, tineri singuri cu copii in intretinere, tineri familisti cu copii in                  pentru Ocuparea
    intretinere, tineri familisti fara copii in intretinere, tineri familisti care au                 Fortei de Munca
                                          28
 Nr.                     Acţiunea                      Entitatea implicata in    Persoana     Termen de
 crt.                                               realizare         responsabila    finalizare
    executat pedepse privative de libertate, alte categorii de tineri aflati in dificultate
                                                              Director executiv
    Organizarea unei campanii de informare a populatiei din mediul rural cu privire                   adjunct MPM     permanent
 11.  la serviciile oferite de catre AJOFM si riscurile somajului                  AJOFM Vaslui     Sef Agentie Locala
                                                              pentru Ocuparea
                                                              Fortei de Munca
                                                              Director executiv
    Scutirea angajatorilor de plata contributiei la fondul de somaj, pe o perioada de       AJOFM Vaslui      adjunct MPM     permanent
    un an, pentru somerii incadrati si apartinand urmatoarelor categorii: absolventi                  Dir. Ex. Adj. buget
 12.  de invatamant, persoane peste 45 de ani si parinti unici sustinatori ai famiilor                  Sef Agentie Locala
    monoparentale                                                    pentru Ocuparea
                                                              Fortei de Munca
                                                              Dir. Ex. Adj. MPM
    Organizarea caravanei ocuparii in comunittatile de romi pentru cresterea           AJOFM Vaslui     Sef Agentie Locala  permanent
 13.  masurilor de integrare socio-profesionala a cestei categorii defavorizate                      pentru Ocuparea
                                                              Fortei de Munca
                                                                 Dir. ex.
    Realizarea şi actualizarea periodică, pe pagina oficială de Internet a unor          AJOFM Vaslui      Compartiment    permanent
 14.  materiale cu caracter informativ                                            informatica
                                                              Compartimente de
                                                                specialitate
ASISTENTA SOCIALA
   Implementarea OUG 116/2007privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei                          Dir.exec.      2008
 1.  Naţionale pentru Prestaţii Sociale şi a agenţiilor judeţene pentru prestaţii sociale,                Dir.exec.adj.asist.
   ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică.
                                                     DMSSF
    Prelucrările de control şi de validare a bazelor de date existente la nivelul DMPS                   Dir.exec.      2008
    Vaslui, înainte de migrarea acestora pe un sistem informaţional unic la nivel           DMSSF      Dir.exec.adj.asist.
 2.   naţional (folosit în comun de către toţi actorii Agenţiei atât la nivel central cât şi
    la nivel teritorial).
    Migrarea bazelor de date pe sistem informaţional unic la nivel naţional SAFIR –                    Dir.exec.      2008
    crearea dosarului familial unic pentru toţi beneficiari, regruparea plăţilor.                   Dir.exec.adj.asist.
                                                              Compartimentul
 3.                                                              informatica
                                                     DMSSF
    Implementarea prevederilor OUG 97/2007 pentru modificarea şi completarea                        Dir.exec.     2008
                                            29
Nr.                    Acţiunea                      Entitatea implicata in    Persoana     Termen de
crt.                                             realizare         responsabila    finalizare
    Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copiii – preluarea plăţii acestei        DMSSF      Dir.exec.adj.asist.
    prestaţii pentru toţi copiii din judeţe în vârstă de până la 18 ani, inclusiv pentru
    cei înscrişi în unităţile de învăţământ – (a căror plată a fost asigurată până la data
    de 01.01.2008 de ISJ Vaslui), pentru copiii cu handicap (plăţi asigurate pana la
4.   31.12.2007 de DGASPC Vaslui), precum şi pentru copiii aflaţi în centre
    rezidenţiale (care nu au primit niciodată alocaţia de stat până la data de
    01.01.2008) – acordarea alocaţie de stat in cuantum de 32 lei, conform OUG
    97/2007 in perioada ianuarie-februarie 2008 si in cuantum de 40 lei, începând cu
    data de 1 martie 2008, conform Lg.3882007.
    Îndrumarea metodologica a primăriilor din judeţ, monitorizarea acordării in                   Personalul DMPS     2008
5.   continuare a ajutorului social, pentru asigurarea venitului minim garantat,          DMSSF         Vaslui
    conform Lg.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si
    completările ulterioare
    Acordarea in continuare a sprijinului financiar la constituirea casatoriei in                  Personalul DMPS     2008
6.   cuantum de 200 euro, conform Lg.396/2006                            DMSSF         Vaslui
    Susţinerea financiara a instituţiilor de asistenta sociala la care se executa lucrări     DMSSF      Dir.exec.adj.asist.   2008
7.   de construcţii, reparaţii, modernizări, conform Lg.366/2001
    Implementarea Ordinul Comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de                    Dir.exec.      2008
    şanse, al ministrului de interne şi reformei administrative şi al ministrului                  Dir.exec.adj.asist.
    educaţiei, cercetării şi tineretului, pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a
    prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408 din 14 iunie 1971
    privind aplicarea regimurilor de securitate socială, lucrătorilor salariaţi,
    lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor care se deplasează în interiorul
8.   Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale – asigurarea exportabilităţii
    prestaţiilor sociale (alocaţie de stat, indemnizaţie creştere copil, indemnizaţie
    lunară pentru creşterea copilului cu handicap) în ţările membre ale UE.            DMSSF
    Derularea în continuare a proiectelor de interes naţional în domeniul asistenţei                  Dir.exec.      2008
    sociale a persoanelor vârstnice conform contractelor de finanţare încheiate între                Dir.exec.adj.asist.
9.   DMPS Vaslui şi furnizorii de servicii sociale (DGASPC Vaslui, Asociaţia „Totul         DMSSF
    pentru viaţă‖ Huşi).
    Acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică                 Dir.exec.
10.  care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în conformitate cu                Dir.exec.adj.asist.
    Lg. 34/1998 şi a convenţiilor încheiate între DMPS Vaslui şi furnizorii de                               lunar
    servicii sociale.                                       DMSSF
    Derularea programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei                    Personalul
11.  conform OUG 5/2003, modificată şi completată cu OUG 121/2007 şi a H.G.             DMSSF       DMPS Vaslui      lunar
                                         30
Nr.                     Acţiunea                      Entitatea implicata in    Persoana     Termen de
crt.                                              realizare          responsabila    finalizare
    1197/2007, acordarea în continuare de ajutoare băneşti în vederea instalării de
    centrale termice şi arzătoare automatizate conform OUG 91/2005.
    Asigurarea plăţii corecte şi la timp pentru toţi beneficiarii, conform prevederilor                 Personalul
    legislative, a prestaţiilor sociale acordate de către compartimentul de asistenţă                  DMPS Vaslui
    socială din cadrul DMPS Vaslui privind: alocaţia de stat pentru copiii, alocaţie        DMSSF                   lunar
    de plasament, alocaţia familială complementară, alocaţia de susţinere pentru
    familia monoparentală, ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică,
    gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru celelalte familii şi
    persoane singure altele decât cele beneficiare de ajutor social, indemnizaţii
12.  lunare de hrană pentru adulţi sau copiii infectaţi cu HIV sau bolnavi SIDA,
    indemnizaţii pentru creşterea copilului, stimulent lunar, indemnizaţii pentru
    creşterea copilului cu handicap 3 – 7 ani, acordarea de trusouri pentru copiii nou
    născuţi.
    Efectuarea de anchete sociale, întocmirea documentaţiei necesare şi acordarea de                  Personalul
    ajutoare financiare şi de urgenţă familiilor aflate în situaţii de maximă dificultate      DMSSF       DMPS Vaslui.      lunar
13.  datorită stării de sănătate, accidentelor, incendiilor, calamităţilor naturale,
    conform Lg.366/2001 şi a Lg.416/2001 cu modificările şi completările
    ulterioare.
    Acreditarea furnizorilor de servicii sociale în baza prevederilor HG nr.                       Dir.exec.
    1024/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG 68/2003                    Dir.exec.adj.asist.
14.  privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor        DMSSF                   lunar
    de servicii sociale.
    Asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei Judeţene privind incluziunea           DMSSF         Dir.exec.      anual
15.  socială, conform art. 13 din H.G. 1217/2006 privind mecanismul naţional pentru                  Dir.exec.adj.asist.
    promovarea incluziunii sociale.
    Campanii de informare şi educare a populaţiei asupra impactului negativ al           DMSSF         Personalul
16.  violenţei în familie.                                                DMPS Vaslui      lunar
    Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a D.M.P.S. privind coordonarea                     Personalul desemnat
17.  sistemului de acordare a prestaţiilor sociale, prin elaborarea unei strategii de        DMSSF                   lunar
    comunicare internă şi externă.
    Pregatirea personalului in domeniul asistentei sociale, cu privire la:
    Legea nr.47/2006 privind stistemul national de asistenta sociala, care stabileste                   Dir.exec.
    o noua constructie institutionala in domeniul asistentei sociale, respectiv           DMSSF       Dir.exec.adj.asist.  permanent
18.  infiintarea Agentiei Nationale de Plati Prestatii Sociale la nivel central si legea
    cadru privind prestaţiile de asistenta sociala
    Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului care lucrează în                    Personalul desemnat
                                          31
Nr.                     Acţiunea                    Entitatea implicata in      Persoana       Termen de
crt.                                            realizare            responsabila      finalizare
19.  domeniul asistenţei sociale, prin urmarea cursurilor de formare în vederea         DMSSF                     permanent
    exploatării noului sistem informaţional „SAFIR”
     Domeniul relatiilor de munca si a formarii profesionale continue a
    adultilor
    Acordarea de asistenta legislativa in vederea negocierilor colective, inregistrarea                Compartimentul
20.  contractelor colective de munca.                              DMSSF           juridic       permanent
    Concilierea conflictelor de interese.                                       Compartimentul
21.                                                DMSSF           juridic       permanent
    Autorizarea si monitorizarea furnizorilor de formare profesionala continua a                  Comisia de acreditare
22.  adultilor.                                         DMSSF         a furnizorilor     permanent
    Reformarea sistemului de protecţie a copilului
    Dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii   D.G.A.S.P.C. Vaslui,     Director general    22.07.2008
    abandonului şi reducerii instituţionalizării prin: înfiinţarea de centre maternale,  Autorităţile locale    adjunct pe probleme
1.   înfiinţarea de centre de urgenţă pentru femei şi copii victime ale violenţei                  de protecţie a copilului
    domestice                                                       şi Echipa de
                                                              implementare
    Dezvoltarea unor centre de primire în regim de urgenţă pentru copiii          Consiliul Judeţean,     Director general    30.11.2008
    refugiaţi/traficaţi                                  D.G.A.S.P.C. Autorităţi  adjunct pe probleme
2.                                                  locale.      de protecţie a copilului
                                                               şi Echipa de
                                                              implementare
    Îmbunătăţirea şi profesionalizarea serviciilor sociale acordate copiilor cu      D.G.A.S.P.C. Vaslui.     Director general    Permanent
3.   dizabilităţi din centrele de zi                               ONG-uri       adjunct pe probleme
                                                              de protecţie a
                                                                copilului.
    Dezvoltarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor copiilor cu tulburări de   D.G.A.S.P.C. Vaslui.     Director general
    comportament                                        ONG-uri       adjunct pe probleme    31.12.2008
                                                              de protecţie a
4.                                                            copilului, Serviciul
                                                             strategii, programe,
                                                            proiecte şi echipa de
                                                              implementare
    Dezvoltarea serviciilor integrate de prevenire prin înfiinţarea de adăposturi de zi  D.G.A.S.P.C. Vaslui.     Director general    31.05.2010
    şi de noapte pentru copiii străzii                             ONG-uri       adjunct pe probleme
5.                                                             de protecţie a
                                                             copilului, Serviciul
                                           32
Nr.                    Acţiunea                     Entitatea implicata in     Persoana       Termen de
crt.                                            realizare          responsabila      finalizare
                                                           strategii, programe,
                                                           proiecte şi echipa de
                                                             implementare
    Program de dezvoltare a sistemului alternativ de protecţie specială a copilului cu  D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general   Decembrie 2009
    dizabilităţi                                     ONG-uri, Autorităţi   adjunct pe probleme
6.                                                 locale        de protecţie a
                                                           copilului, Serviciul
                                                           strategii, programe,
                                                           proiecte şi echipa de
                                                             implementare
    Dezvoltarea unui serviciu social pentru informarea asupra situaţiilor de risc     D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general   Decembrie 2009
7.   social, precum şi asupra drepturilor sociale ale copilului              ONG-uri, Autorităţi   adjunct pe probleme
                                                  locale        de protecţie a
                                                           copilului, Serviciul
                                                           strategii, programe,
                                                           proiecte şi echipa de
                                                             implementare
8.   Crearea unui serviciu pentru prevenirea oricărei forme de delincvenţă juvenilă    D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general    Iunie 2009
    prin acţiuni de identificare, ajutor, susţinere, informare, consiliere.        ONG-uri, Autorităţi   adjunct pe probleme
                                                  locale        de protecţie a
                                                           copilului, Serviciul
                                                           strategii, programe,
                                                           proiecte şi echipa de
                                                             implementare
    PROTECTIA PERSOANELOR VARSTNICE
    Program de dezvoltare a serviciilor pentru persoanele vârstnice în vederea      D.G.A.S.P.C. Vaslui.   Director general     Permanent
    creşterii calităţii vieţii în centrele rezidenţiale                    ONG-uri        adjunct pentru
9.                                                          protecţia persoanelor
                                                           adulte, Serviciul de
                                                           protecţie rezidenţială
                                                             pentru adulţi
    Program de dezvoltare a serviciilor la domiciliu pentru persoanele vârstnice în    D.G.A.S.P.C. Vaslui.   Director general     30.10.2008
    vederea creşterii calităţii vieţii                             ONG-uri        adjunct pentru
10.                                                         protecţia persoanelor
                                                           adulte, Serviciul de
                                                           protecţie rezidenţială
                                         33
Nr.                     Acţiunea                    Entitatea implicata in     Persoana       Termen de
crt.                                            realizare           responsabila      finalizare
                                                             pentru adulţi
    Program de dezvoltare şi profesionalizare a personalului din instituţiile de     D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general     Permanent
    protecţie pentru persoanele vârstnice                                       adjunct pentru
11.                                                          protecţia persoanelor
                                                           adulte şi Serviciul de
                                                             resurse umane

    Program de asigurare a accesului persoanelor vârstnice la servicii socio-medicale   D.G.A.S.P.C. Vaslui,    Director general     Permanent
12.  specializate                                     Direcţia de Sănătate    adjunct pentru
                                                Publică Vaslui    protecţia persoanelor
                                                 ONG-uri      adulte şi Coordonatorii
                                                            serviciilor socio-
                                                              medicale
    Organizarea de campanii media de informare privind problematica persoanelor      D.G.A.S.P.C. Vaslui   Compartimentul de     Permanent
13.  vârstnice aflate în dificultate                                        relaţii cu publicul şi
                                                             mass-media
    Dezvoltarea parteneriatelor între instituţiile implicate în asistenţa vârstnicilor   D.G.A.S.P.C. Vaslui    Director general     Permanent

14.
    PROTECTIA SOCIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI
    Program de restructurare a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele cu      D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general   Decembrie 2010
    handicap adulte, cu un număr mai mare de 50 de beneficiari                 ONG-uri         adjunct pentru
                                                           protectia persoanelor
15.                                                           adulte, Serviciul
                                                            strategii, programe,
                                                           proiecte şi Echipa de
                                                             implementare
    Program de dezinstituţionalizare şi prevenire a instituţionalizării persoanelor cu  D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general    Iunie 2010
    handicap                                          ONG-uri         adjunct pentru
16.                                                          protecţia persoanelor
                                                            adulte, Serviciul de
                                                           protecţie rezidenţială
                                                              pentru adulţi
    Program de dezvoltare a sistemului alternativ de asistenţă – protecţie specială    D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general   Decembrie 2010
    Construirea de locuinţe protejate                             ONG-uri         adjunct pentru
17.                                                          protecţia persoanelor
                                          34
Nr.                     Acţiunea                    Entitatea implicata in     Persoana      Termen de
crt.                                            realizare           responsabila     finalizare
                                                           adulte, Serviciul de
                                                           protecţie rezidenţială
                                                             pentru adulţi
    Program de înfiinţare de ateliere protejate pentru persoanele cu dizabilităţi    D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general   31.12.2009
                                                 ONG-uri         adjunct pentru
                                                           protecţia persoanelor
18.                                                           adulte, Serviciul
                                                           strategii, programe,
                                                           proiecte şi Echipa de
                                                             implementare
    Program de promovare a egalităţii şanselor, pentru combaterea discriminării li    D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general   Permanent
    excluziunii sociale a persoanelor cu handicap                       ONG-uri         adjunct pentru
19.                                                         protecţia persoanelor
                                                              adulte şi
                                                          Compartimentul relaţii
                                                           cu publicul şi mass-
                                                               media
    Program de sensibilizare a opiniei publice şi implicare a comunităţii în       D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general   Permanent
    problematica persoanelor cu handicap                           ONG-uri         adjunct pentru
20.                                                         protecţia persoanelor
                                                              adulte şi
                                                          Compartimentul relaţii
                                                           cu publicul şi mass-
                                                               media
    Crearea unui serviciu social rezidenţial pentru persoanele vârstnice cu handicap   D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general   Iulie 2015
                                              ONG-uri, autorităţile    adjunct pentru
                                                publice locale    protecţia persoanelor
                                                            adulte, Serviciul
                                                           strategii, programe,
21.                                                         proiecte şi Echipa de
                                                             implementare
    Program de dezvoltare a sistemului alternativ de asistenţă – protecţie specială a  D.G.A.S.P.C. Vaslui.    Director general   Dec.2010
    persoanelor cu handicap                               ONG-uri, autorităţile    adjunct pentru
                                                publice locale    protecţia persoanelor
                                                            adulte, Serviciul
                                                           strategii, programe,
                                         35
Nr.                     Acţiunea             Entitatea implicata in     Persoana       Termen de
crt.                                     realizare          responsabila      finalizare
22.                                                  proiecte şi Echipa de
                                                     implementare
    Alte actiuni
23.  Înfiinţarea unui centru de resurse                    D.G.A.S.P.C. Vaslui   Director general      Iunie 2009
24.  Dezvoltarea parteneriatului interinstituţional transfrontalier.     D.G.A.S.P.C. Vaslui   Director general,   30 noiembrie 2008
                                                      echipa de
                                                     implementare
                                     36
Cap.5 – Politica de domeniul sanatatii

Nr.                   Acţiunea                   Entitatea implicata in    Persoana      Termen de
crt.                                         realizare          responsabila     finalizare
    Atragerea unui număr sporit de medici specialişti – în prezent un mare
 1.  număr de specialităţi având încadrare deficitară.                  ASP Vaslui      Director executiv   permanent
                                                        Serviciu RUNOS
    Îmbunătăţirea dotărilor cu aparatură de investigare la standarde
 2.  corespunzătoare de performanţă pentru realizarea criteriilor de           ASP Vaslui      Director executiv   permanent
    acreditare.
 3.   Stimularea retehnologizării unităţilor sanitare                  ASP Vaslui      Director executiv   permanent
 4.  Dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală primară şi asigurarea cadrului      ASP Vaslui      Director executiv   permanent
    concurenţial
 5.   Stimularea înfiinţării de noi unităţi medicale private, dispensare şcolare,    ASP Vaslui      Director executiv   permanent
    cabinete medicale individuale, cabinete stomatologice
 6.  Adaptarea serviciilor de sănătate la schimbările în structura cererii şi      ASP Vaslui      Director executiv   permanent
    ofertei resurselor de sănătate
 7.   Mobilizarea resurselor financiare spre serviciile deficitare            ASP Vaslui      Director executiv   permanent
                                                          Director adj.
                                                        Financiar-contabil
 8.   Evaluarea performanţelor, a calităţii îngrijirilor, a productivitătii şi a      Spitale      Director executiv   permanent
    impactului serviciilor medicale asupra stării de sănătate
 9.  Toate spitalele vor fi supuse activităţii de acreditare: se va stopa        ASP Vaslui      Director executiv   permanent
    funcţionarea acelor unităţi care nu îndeplinesc condiţiile de funcţionare                Inspector sanitar şef
    din punct de vedere sanitar.
10.   Diminuarea birocraţiei excesive care grevează accesul populaţiei la        ASP Vaslui      Director executiv   permanent
    medicamente gratuite
                                              ASP Vaslui      Director executiv   permanent
11.   Urmărirea strictă a implementării Programelor Naţionale de Sănătate                    Serviciul Jud.
    finanţate în anul 2008                                         Programe de sănătate

12.  Sprijinirea dezvlotării unor servicii medicale integrate în scopul creşterii    ASP Vaslui      Director executiv   permanent
    calităţii îngrijirilor la nivelul spitalelor

                                       37
Nr.                   Acţiunea                   Entitatea implicata in    Persoana      Termen de
crt.                                         realizare          responsabila     finalizare
13.  Organizarea de acţiuni pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru                    Director executiv
    promovarea sănătăţii                                ASP Vaslui      Biroul promovarea   permanent
                                                          sănătăţii
14.  Organizarea şi coordonarea asistenţei medicale în caz de calamităţi,        ASP Vaslui      Director executiv   permanent
    catastrofe şi situaţii deosebite
15.  Coordonarea şi monitorizarea asistenţei materno-infantile             ASP Vaslui      Director executiv   Permanent
16.  Identificarea problemelor de sănătate publică sau ameninţări la adresa       ASP Vaslui      Director executiv   Permanent
    unei comunităţi                                            Inspector Sanitar Şef
17.   Dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală comunitară astfel încât         ASP Vaslui      Director executiv   Permanent
    populaţia fiecăirei comune să beneficieze de serviciile asistentului                    Serviciul Jud.
    medical comunitar                                           Programe de sănătate
                                                        Serviciul RUNOS
18.  Stabilirea relaţiilor de colaborare cu intituţii şi organizaţii, în vederea    ASP Vaslui      Director executiv   Permanent
    desfăşurării de acţiuni comune în domeniul sănătăţii publice                      Biroul promovarea
                                                          sănătăţii
19.  Controlarea aplicării normelor de funcţionare a unităţilor medicale,        ASP Vaslui      Director executiv   Permanent
    indiferent de forma de organizare şi aplicarea măsurilor în caz de                   Inspector Sanitar Şef
    neconformitate
20.   În colaborare cu Colegiul Medicilor şi Ordinul Asistenţilor Medicali şi      ASP Vaslui                 Permanent
    Moaşelor se va asigura pregătirea profesionala continuă prin cursuri,                  Director executiv
    obţinerea de competenţe.                                          OAMMR
                                                        Colegiul Medicilor
21.  Creşterea nivelului profesional, tehnic, de intervenţie şi de rezultat în     ASP Vaslui      Director executiv   permanent
    conformitate cu legislaţia naţională adaptată la standardele UE.
                                       38
Cap. 6 – Politica agricola si de dezvoltare rurala


Nr              ACTIUNEA               INSTITUTIA           PERSOANE          TERMEN DE
crt                               RESPONSABILA          RESPONSABILE         REALIZARE
   I.Stimularea transformarii gospodariei in ferme agricole familiale cu caracter comercial , formarea clasei
                               de mijloc in spatiul rural
 1.  Sprijinirea producatorilor agricoli in organizaarea      D.A.D.R.      Specialistii D.A.D.R. si cei ai   Permanent
   exploatatiilor agricole comerciale conform OUG                   centrelor agricole comunale
   nr.108/2001 privind exploatatiile agricole.                        ing.Crudu Gigel

 2  Verificarea documentatiilor privind scoaterea terenurilor      OCPI          ing.Bejenaru Vasile    Permanent
   din circuitul agricol conform Ordinului nr.897/798/2005       DADR           ing.Crudu Gigel
   al MAPDR si MAI.

 3.  Promovarea avantajelor pe care le ofera asiguraarea       Biroul judetean       ing.Mazilu Danut     Permanent
   rentei funciar viagere pentru persoanele care renunta    de renta viagera agricole
   la folosirea terenului in favoarea unei exploatatii
   agricole.

   II.Alocarea eficienta a resurselor bugetare pentru sprijinirea producatorilor agricoli

 1.  Verificarea si certificarea documentelor privind           DADR          ing.Crudu Gigel      Permanent
   determinarea corecta a volumului creditelor pentru                     ec.Enea Loredana
   productia vegetala si zootehnica solicitate in baza                      ing.Anghel Ion
   Lg.150/2003, aprobarea si plata procentului din
   valoarea creditului acordat de MAPDR.

 2  Sustinea productiei marfa la culturile de sfecla de zahar      DADR        Persoane nominalizate prin   Permanent
   , in , canepa pentru fibra , culturi energetice ( floarea                decizie de catre directorul
   soarelui , soia si rapita).                                    executiv

 3.  Sustinerea unor costuri pentru intrarea si operarea la        DADR        Persoane nominalizate prin   Permanent
   bursa a producatorilor agricoli/comerciantilor.                     decizie de catre directorul
                                                    executiv
 4.  Sustinerea asociatiilor in vederea participarii la          DADR        Persoane nominalizate prin   Permanent
   organizatiile constituite la nivelul UE                         decizie de catre directorul

                                     39
                                                     executiv

5.  Sustinerea a sase activitati din sectorul zootehnic         DADR         Persoane nominalizate prin     Permanent
   pentru ameliorarea populatiilor de animale , activitati                  decizie de catre directorul
   prevazute in anexa nr.3 din OUG nr.123/2006.                            executiv

6.  Sustinerea unor activitati din sectorul de imbunatatiri       DADR         Persoane nominalizate prin     Permanent
   funciare , activitati prevazute in anexa nr.4 din OUG                   decizie de catre directorul
   123/2006.                                              executiv

7.  Verificarea si aprobarea documentatiilor privind       ANIF – Unitatea de        ing.Ciocoiu Adrian       Permanent
   acordarea subventiilor de la bugetul de stat in sectorul   Administrare Vaslui        ing.Crudu Gigel
   de imbunatatiri funciare , conform Legii nr.138/2004 ,     DADR Vaslui
   modificaata si completata.

   III.Monitorizarea desfasurarii activitatilor de sezon in agricultura

1.  Monitorizarea executarii lucrarilor agricole privind    Centre agricole DADR     Specialistii centrelor agricole   Permanent
   infiintarea , intretinerea si recoltarea culturilor,        Vaslui          ing.Mihuta Catalin
   intocmirea situatiilor statistice AGR-2 A,AGR-2 B si                      ing.Crudu Gigel
   balanta insamantarilor de t-na si propunerile pentru                     ing.Filimon Viorel
   culturile de primavara.
2.  Monitorizarea asigurarii necesarului de seminte ,       Centre agricole      Specialistii centrelor agricole   Permanent
   ingrasaminte chimice , erbicide si insectofungicide.        DADR           ing.Mihuta Catalin

3.  Punerea in aplicare si monitorizarea tuturor actelor     Centrele agricole    Responsabili de programe numiti    Permanent
   normative ce vor aparea in cursul anului 2007 si care    Serviciile de resort din  prin decizie de directorul executiv
   se adreseaza producatorilor agricoli si celor din        cadrul DADR
   industria alimentara.

   IV.Actiuni de verificare si control

1.  Actiuni de control in conformitate cu tematica de       D.A.D.R.Vaslui –         Ing.Istrate Doinita      Permanent
   inspectii nr.63.031/09.01.2008 transmisa de M.A.D.R. –    Directia de inspectii
   D.G.I.T.C., ce au ca obiective : respectarea conditiilor   Compartimentul de
   care au stat la baza acordarii licentei de fabricatie a   inspectii tehnice si
   agentilor economici care desfasoara activitati in     control pentru realizarea
   domeniul productiei de produse alimentare (conform       si promovarea
                                    40
   O.M.A.A.P.nr. 357/2003, O.U.G.nr.42/1995 privind      produselor din industria
   productia de produse alimentare destinate             alimentara
   comercializarii) si a respectarii legislatiei pe filiera
   cerealelor si a comercializarii painii si produselor de
   panificatie (conform O.U.G.nr.12/2006 pentru stabilirea
   unor masuri de reglementare a pietei pe filiera
   cerealelor si a produselor procesate din cereale).
2.  Actiuni de verificare ce vor viza respectarea         D.A.D.R.Vaslui –     Ing.Nechita Diana   Permanent
   prevederilor Legii viei si vinului nr . 244/2002       Directia de inspectii    Ing.Lupu Neculai
   completata cu Legea nr 83/2007 si a H.G.1134/2002 ,     Inspectia de Stat pentru
   a O.M. nr. 75 si O.M. nr 234 /2004 privind evidentele      Controlul Tehnic
   obligatorii in sectorul vitivinicol, precum si a O.M. nr.     Vitivinicol
   52/2003 privind aprobarea normelor metodologice
   pentru producerea si comercializarea DOC, a O.M. nr.
   462/2006 privind normele de instituire si gestionare a
   drepturilor de plantare si O.M. nr. 532/2007 privind
   aprobarea procedurii si conditiile de acordare a
   drepturilor de plantare noua si a drepturilor individuale
   de plantare din rezerva nationala si regionala de
   drepturi de plantare, precum si de monitorizare a
   programelor de restructurare , respectiv de
   modernizare a plantatiilor viticole conform OM nr.
   211/2007 , campania 2007-2008 , derulate cu sprijin
   comunitar.

3.  Actiuni ce au ca obiectiv principal implementarea si      D.A.D.R.Vaslui –    Ing.Angheluta Gabriela  Permanent
   respectarea prevederilor legislatiei nationale si       Directia de inspectii    Ing.Bunea Ionel
   comunitare in sectorul legume si fructe proaspete,     Inspectia de Stat pentru
   respectiv Legea nr.348/2003 - legea pomiculturii        Controlul Tehnic in
   modificata si completata prin Legea nr.60/2007, Legea      Producerea si
   nr.312/2003 privind producerea si valorificarea       Valorificarea Legumelor
   legumelor, modificata si completata prin Legea           si Fructelor
   nr.112/2007, Regulamentul Consiliului (CE) 2200/1996
   privind organizarea comuna a pietei fructelor si
   legumelor, Regulamentul (CE) 1580/2007 de stabilire a
   normelor de aplicare a Regulamentelor
   (CE)2200/1996, (CE)2201/1996 si (CE)1182/2007, ale
   Consiliului, in sectorul fructe si legume, privind
                                    41
   importurile din tarile terte agreate.
4.  Actiuni de control cu privire la OMG, in conformitate cu     D.A.D.R.Vaslui –     Ing.Stan Constantin  Permanent
   tematica de inspectie a M.A.D.R. – D.G.I.T.C.nr.         Directia de inspectii
   63.023/08.01.2008 avand ca obiective:implementarea       Inspectia de Stat pentru
   si respectarea legislatiei actuale din domeniul         Controlul Organismelor
   organismelor modificate genetic                  Modificate Genetic
   (O.M.A.P.D.R.nr.237/2006), inventarierea si
   monitorizarea tuturor culturilor de plante modificate
   genetic care sunt permise a se cultiva in anul
   2008.Colaborarea si schimbul de informatii cu celelalte
   institutii guvernamentale care au atributii in respectarea
   legislatiei referitoare la OMG, respectiv Garda
   Nationala de Mediu, ANSVSA si ANPC.
5.  Actiuni conform tematicii de inspectie a M.A.D.R. -        D.A.D.R.Vaslui –     Ing.Stan Constantin  Permanent
   D.G.I.T.C. nr. 63.023/08.01.2008, a               Directia de inspectii
   O.M.A.P.D.R.nr.648/2006 pentru autorizarea           Inspectia de Stat pentru
   laboratorului in vederea executarii de analize pentru      Controlul Fertilizantilor
   ingrasamintele care circula pe piata si a
   Regulamentului CE 2003/2003 pentru ingrasaminte –
   cu masuri de aplicare stabilite prin H.G.nr.1261/2007,
   ce vizeaza: verificarea modului de cunoastere a
   legislatiei de catre importatori, depozitari, comercianti si
   distribuitori de ingrasaminte, intocmirea bazei de date a
   operatorilor de ingrasaminte, urmarirea modului de
   depozitare, ambalare si etichetare a ingrasamintelor
   conform legislatiei in vigoare.

   V.Programe de modernizare si dezvoltare a spatiului rural

1.  Informare, comunicare si promovare publica a Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013

   Circuite informationale in mediul rural (caravana)         DADR Vaslui        Jalba Merisor    Permanent
                                                  Anca Popescu

   Seminare si ateliere de lucru tematice               DADR Vaslui        Jalba Merisor    Permanent
                                                  Anca Popescu

   Elaborare, tiparire si diseminare materiale informative :      DADR Vaslui        Jalba Merisor   Permanent
                                      42
   pliante, afise                                       Anca Popescu

   Difuzarea informatiilor prin mass media            DADR Vaslui         Jalba Merisor      Permanent
                                                Anca Popescu
2.  Implementare si monitorizare masuri PNDR

   Implementarea masurilor 111, 143, 431 din PNDR,       DADR Vaslui          Jalba Merisor      Permanent
   potrivit competentelor stabilite de catre AM PNDR                     Anca Popescu


3.  Asigurarea procedurii de evaluare a indeplinirii conditiilor privind recunoasterea grupurilor de producatori, pentru comercializarea
   produselor agricole
   Verificarea documentatiei depuse si inregistrarea     DADR Vaslui         Jalba Merisor         Permanent
   cererilor                                       Iacob Ovidiu

4.  Dinamizarea activitatilor economice din agricultura

   1) Vizite de lucru la Grupuri de producatori , active          DADR Vaslui    Jalba Merisor      Permanent
     Seminar : Experiente practice pentru o mai buna intelegere a    OJCA Vaslui    Anca Popescu
   importantei asocierii fermierilor
     Pliant : Grupuri de producatori
   2) Seminar „ Importanta infiintarii grupurilor de producatori”     DADR Vaslui    Jalba Merisor      Permanent
   Pliant: Grupuri si organizatii de producatori              OJCA Vaslui    Anca Popescu

   3) Schimb de informatii si experienta, cu asociatii sau         DADR Vaslui     Jalba Merisor      Permanent
   cooperative deja infiintate                       OJCA Vaslui    Anca Popescu
    Seminar : Experiente practice pentru o mai buna intelegere a
   importantei asocierii fermierilor
     Pliant : Cooperativele Agricole
   4) Organizarea Expo-Zoo Agroind editia a XI-a              DADR Vaslui   Vasile Dumitru Iulian  6-8 Septembrie 2008
                                        Asociatia    Merisor Jalba
                                       crescatorilor    Nitica Mircia
                                       de animale     Miklos Attila
                                        Birlad    Prajica Gheorghe
                                        OJCA      Vasui Valeriu
                                               Echipa de proiect


                                    43
5.  Informare si consiliere privind constituirea GAL
   Actiuni de informare si promovare dedicate axei         DADR Vaslui           Jalba Merisor        Permanent
   LEADER                                         Florentina Iftode , Ciprian Lupu

   Realizare de materiale informative cu privire la axa       DADR Vaslui           Jalba Merisor        Permanent
   LEADER                                          Florentina Iftode, Ciprian Lupu
6.  Proiecte şi iniţiative pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor fondurilor europene
   Organizarea unei Conferinte nationala cu participare       DADR Vaslui         Vasile Iulian Dumitru    20-21 martie 2008
   internationala „ Evaluarea prospectiva a spatiului rural. Academia Romana filiala         Jalba Merisor
   Experiente Europene”                   Iasi-Institutul de cercetari     Bohateret Valentin
                                Economice si Sociale Gh
   Scopul conferintei : Evaluarea rezultatelor obtinute in    Zane- colectivul de
   cadrul proiectului „Studiu privind evaluarea prospectiva    economie rurala
   a dezvoltarii economico-sociale, a spatiului rural din   Institutul de economie
   judetul Vaslui” si compararea metodologiei de       agrara Bucuresti, INCE
   diagnostic al starii de dezvoltare economico-sociale cu    Academia de Studii
   metodologie utilizata indemersuri similare in alte tari –  Economice Bucuresti
   Anglia, Polonia ,Ungaria
   Participare ca parteneri la diverse proiecte de         DADR Vaslui         Vasile Iulian Dumitru      Permanent
   dezvoltare rurala                                         Jalba Merisor

   VI.Domeniul reproductiei si selectiei animalelor – Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie

1.  Realizarea a 34100 vaci montate total                UARZ            Dr.Munteanu Paul       31.12.2008
                                                  Ing. Cojocaru Dorel
                                                 Ing.Corbeanu Dumitru
                                                  Dr. Cojan Gheorghe
2.  din care, vaci insamantate artificial ( IA) 25606          UARZ            Dr.Munteanu Paul       31.12.2008
                                                  Ing. Cojocaru Dorel
                                                 Ing.Corbeanu Dumitru
                                                  Dr. Cojan Gheorghe
3.  Realizarea a 4750 vitele montate total               UARZ            Dr.Munteanu Paul       31.12.2008
                                                  Ing. Cojocaru Dorel
                                                 Ing.Corbeanu Dumitru
                                                  Dr. Cojan Gheorghe
4.  din care, insamantate artificial (IA) 3560             UARZ            Dr.Munteanu Paul       31.12.2008
                                                  Ing. Cojocaru Dorel
                                                 Ing.Corbeanu Dumitru
                                    44
                                         Dr. Cojan Gheorghe
5.  Obtinerea de 34120 Vitei total                 UARZ     Dr.Munteanu Paul      31.12.2008
                                         Ing. Cojocaru Dorel
                                        Ing.Corbeanu Dumitru
                                         Dr. Cojan Gheorghe
6.  din care, 12280 obtinuti din insamantari artificiale (IA)   UARZ     Dr.Munteanu Paul      31.12.2008
                                         Ing. Cojocaru Dorel
                                        Ing.Corbeanu Dumitru
                                         Dr. Cojan Gheorghe
7.  Realizarea de 3400 Scroafe si Scrofite montate         UARZ     Dr.Munteanu Paul      31.12.2008
                                         Ing. Cojocaru Dorel
                                        Ing.Corbeanu Dumitru
                                         Dr. Cojan Gheorghe
8.  din care, 1020 insamantate artificial (IA)           UARZ     Dr.Munteanu Paul      31.12.2008
                                         Ing. Cojocaru Dorel
                                        Ing.Corbeanu Dumitru
                                         Dr. Cojan Gheorghe
9.  Realizarea de 178700 Oi si mioare montate total        UARZ     Dr.Munteanu Paul      31.12.2008
                                         Ing. Cojocaru Dorel
                                        Ing.Corbeanu Dumitru
                                         Dr. Cojan Gheorghe

10.  Obtinerea de 196800 Miei total                 UARZ      Dr.Munteanu Paul      31.12.2008
                                          Ing. Cojocaru Dorel
                                         Ing.Corbeanu Dumitru
                                         Dr. Cojan Gheorghe
11.  Realizarea unui efectiv de 7700 vaci in controlul oficial   UARZ   Dir.Ex.Adj. Ing. Miklos Attila  31.12.2008
   al productiei de lapte                            Ing. Cojocaru Dorel
                                         Ing.Corbeanu Dumitru
                                         Dr. Cojan Gheorghe
12.  Realizarea unui efectiv de 9800 ovine in control oficial    UARZ   Dir.Ex.Adj. Ing. Miklos Attila  31.12.2008
   al productiei de lana                            Ing. Cojocaru Dorel
                                         Ing.Corbeanu Dumitru
                                         Dr. Cojan Gheorghe
   VII.Domeniul protectiei fitosanitare a plantelor – Unitatea

1.  Implementarea legislatiei de protectia plantelor la      DADR-UF     Specialisti UF      Permanent
   comercializarea si utilizarea  produselor de protectia
                                  45
   plantelor


2.  Monitorizarea eficienta a organismelor de carantina in          DADR-UF       Rinder C-tin        Permanent
   anul 2008                                          Ifteni Maria
                                                 Specialisti UF

3.  Aplicarea in termen optim a OM 911/ OM 950;               DADR-UF      Specialisti UF       Permanent

4.  Implementarea eficienta a procedurilor generale pentru          DADR-UF       Rinder C-tin        Permanent
   inregistrarea producatorilor,DC, CE si a importatorilor                   Ifteni Maria
   de plante, produse vegetale sau alte obiecte vizate de                   Specialisti UF
   reglementarile fitosanitare;

5.  Determinarea reziduurilor de pesticide din plante si         DADR- UF        Specialisti UF       Permanent
   produse vegetale;

6.  Monitorizarea eficienta a culturilor agricole, plantatii viti-      DADR-UF      Specialisti UF       Permanent
   pomicole, sere,solarii, parcuri si aliniamente din punct
   de vedere fitosanitar;
7.  Implementarea procedurilor legislatiei comunitare,            DADR-UF      Specialisti UF       Permanent
   transpuse in legislatia nationala;
8.  Monitorizarea calitatii produselor de protectia           DADR_UF        Racu Corneliu   Conform Programului
   plantelor(pesticidelor)                                              National De
                                                            Monitorizare
9.  Avertizarea producatorilor agricoli in timp optim la     DADR-UF          Serban Coca        Permanent
   aparitia bolilor si daunatorilor pentru o combatere cat                Statiile de prognoza
   mai eficienta a acestora
   VIII. Domeniul de studii pedologice si agrochimice – Oficiul Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice

1.  Întocmirea de studii pedologice şi agrochi￿ înice
   vederea realizarii şi reactualizării sistemului naţional de
                                   OJSPA       Specialişti OJSPA     Trim. I
   monitorizare sol-teren pentru agricultură, faza de birou,
   comunele Arsura, Măluşteni, Stănileşti
2.  Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice în
   vederea realizarii şi reactualizării sistemului naţional de   OJSPA          Specialişti OJSPA  Trim. II
   monitorizare sol-teren pentru agricultură, faza de teren,
                                       46
   comunele Micleşti, Codăieşti
3.  Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice în              Specialişti OJSPA
   vederea realizarii şi reactualizării sistemului naţional de
   monitorizare sol-teren pentru agricultură, faza de teren,   OJSPA               Trim. III
   comunele Buneşti-Avereşti, Duda-Epureni, Lunca
   Banului, faza de birou, comuna Micleşti
4.  Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice în              Specialişti OJSPA
   vederea realizarii şi reactualizării sistemului naţional de
   monitorizare sol-teren pentru agricultură, faza de teren,   OJSPA               Trim. IV
   comunele Ibăneşti, Alexandru Vlahuţă, faza de birou,
   comuna Codăieşti
5.  Studii agrochimice în vederea utilizării corecte a
   îngrăşămintelor chimice, organice şi aplicării corecte a   OJSPA     Specialişti OJSPA  Permanent
   amendamentelor
6.  Studii agrochimice în vederea înfiinţării de plantaţii
                                  OJSPA     Specialişti OJSPA  Permanent
   pomicole şi viticole
7.  Clase de calitate                       OJSPA     Specialişti OJSPA  Permanent
   IX. Oficiul judetean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
1.  După lansarea licitaţiei de proiecte finanţate prin            Specialiştii OJPDRP
   FEADR vom primi pentru verificare cereri de finanţare
   pe măsurile prevăzute în PNDR 2007-2013.           OJPDRP               Permanent


   X. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
1.  Achizitionarea unui sediu pentru B.C.P.I. Barlad       OJCPI     Specialiştii OJCPI  31.12.2008
2.  Implementarea si la nivelul B.C.P.I. Barlad a                Specialiştii OJCPI
                                  OJCPI               31.12.2008
   programului e -Terra
3.  Implementarea la nivelul judetului Vaslui a modificărilor
   care vor surveni în cursul anului 2008 asupra
   „Regulamentului privind continutul si modul de        OJCPI               31.12.2008
   intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea
   inscrierii in cartea funciara (Ordinul directorului general
   al A.N.C.P.I. nr. 634/2006), in sensul corelarii acestuia          Specialiştii OJCPI
                                      47
     cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata
     cu modificarile si completarile ulterioare. In speta, art.
     25 din Regulament este in contradictie cu art. 258, alin.
     8 din Codul fiscal
     XI. Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Unitatea de Administrare Vaslui
1.
     Amenajări de desecare                     ANIF RA   STMS  UA    Inspector şef      31.12.2008
     Executarea lucrărilor de revizii şi reparaţii la staţiile de  Vaslui            Insp.zona 4-5
     pompare de desecare şi a reţelei de canale aferente      Alti terti        Diriginte de santier
     suprafeţei amenajate de 20487 ha
2.    Evacuarea apei din incintele amenajate prin pompare      ANIF RA   STMS  UA    Inspector şef
     funcţie de necesităţi                     Vaslui             IZ 4-5         31.12.2008
3.
     Amenajari CES                        ANIF RA     STMS  UA    Inspector şef       31.12.2008
     Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a reţelei Vaslui              Insp. zona
     de circulaţie a construcţiilor hidrotehnice a plantaţiilor Alti Terti          Diriginte de santier
     antierozionale şi altor lucrări cu rol de protecţie
     antierozional aferente suprafeţei amenajate de 224506
     ha
4.                                  ANIF RA     STMS  UA    Inspector şef
     Aparare impotriva inundaţiilor               Vaslui           IZ 4;5;8; 13;12;19;20     31.12.2008
     Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru                 Diriginte de santier
     barajele de atenuare a undelor de viitură          Alti Terti
5.
     Amenajari pentru irigaţii                   ANIF RA STMS – UA                   31.09.2008
     Încheierea contractelor multianuale cu OUAI          Vaslui
                                                   Inspector şef
                                                    IZ 4;5;14
     XII. Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură - Sucursala Vaslui
   1.  Finalizarea controlului administrativ a cererilor privind       A.P.I.A.      Siminic Rodica    Ianuarie-februarie 2008
     platile directe pe unitatea de suprafata si a platilor
     nationale directe complementare (P.N.D.C.) –
     campania 2007
   2.  Autorizarea la plata a cererilor privind platile directe pe      A.P.I.A.      Siminic Rodica    Februarie-martie 2008
     unitatea de suprafata si a platilor nationale directe
     complementare (P.N.D.C.) – campania 2007
                                        48
3.  Informarea fermierilor privind modul de completare a         A.P.I.A.          Siminic Rodica  12.02.– 28.02.2008
   cererilor şi materialelor grafice, pentru obţinerea         D.A.D.R.
   sprijinului financiar direct pe unitate de suprafaţă de la      O.J.C.A.
   U.E. şi a plăţilor naţionale directe şi complementare –       U.A.R.Z.
   campania 2008

4.  Primirea cererilor privind plăţile directe pe unitate de       A.P.I.A.         Siminic Rodica  15 iunie 2008
   suprafaţă şi a plăţilor naţionale directe complementare
   (P.N.D.C) – campania 2008
5.  Controlul pe teren privind suprafeţele declarate şi          A.P.I.A.          Furcoi Diana   Iunie-Septembrie 2008
   respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu (
   GAEC).
6.  Acordarea sprijinului financiar în cadrul schemelor de        A.P.I.A.        Pantiru Georgiana  Permanent
   plăţi directe şi plăţilor naţionale directe complementare,
   care se acorda în agricultură, sectoarele vegetal şi
   animal, pentru anul 2008, în conformitate cu legislaţia
   europeana şi naţională.
   XIII. Direcţia Silvică Vaslui
1.  Menţinerea    integrităţii fondului  forestier  din Direcţia Silvica Vaslui   Director             Permanent
   administrarea direcţiei silvice, extinderea suprafeţelor Ocoalele Silvice din     Director tehnic
   cu vegetaţie forestieră prin: intensificarea pazei subordine              Şefii de ocoale
   pădurilor, protecţia pădurilor împotriva factorilor biotici
   şi abiotici, creşterea numărului de controale de fond în
   cantoanele silvice, împădurirea terenurilor degradate
   achiziţionate prin cumpărare de la persoanele fizice,
   împădurirea suprafeţelor goale din fondul forestier,
   respectarea cotelor de exploatare a masei lemnoase
   alocate

2  Asigurarea   stabilitaţii şi  creşterea   capacitaţii Direcţia Silvica Vaslui  Director             Permanent
   polifuncţionale a ecosistemelor forestiere prin: Ocoalele Silvice din         Director tehnic
   respectarea prevederilor amenajamentelor silvice, subordine              Şefii de ocoale
   aplicarea tratamentelor silviculturale, promovarea şi
   îngrijirea regenerărilor naturale, aplicarea sistemului de
   îngrijire şi conducere a arboretelor tinere, refacerea
   arboretelor degradate şi a celor slab-productive


                                      49
3.  Reconstrucţia ecologică a padurilor prin : refacerea prin    Direcţia Silvica Vaslui  Director     Decembrie 2008
   împăduriri a perdelei forestiere din zona dig-mal a       Ocoalele Silvice din   Director tehnic
   Râului Prut, împădurirea terenurilor goale din Lunca       subordine         Şefii de ocoale
   Râului Bârlad
4.  Achiziţia de terenuri agricole destinate împăduririi de la    Direcţia Silvica Vaslui  Director      Permanent
   persoanele fizice şi juridice, precum şi achiziţia de      Ocoalele Silvice din   Director tehnic
   terenuri forestiere de la personele fizice            subordine         Şefii de ocoale
5.  Prevenirea şi stingerea incendiilor în fondului forestier    Direcţia Silvica Vaslui  Director      Permanent
   din administrarea direcţiei silvice               Ocoalele Silvice din   Director tehnic
                                    subordine         Şefii de ocoale
6.  Finalizarea procesului de retrocedarea a terenurilor       Direcţia Silvica Vaslui  Director     Decembrie 2008
   forestiere în conformitate cu prevederile Legii nr.       Ocoalele Silvice din   Director tehnic
   247/2005                             subordine         Şefii de ocoale
7.  Preluarea în pază şi administrare a fondului forestier      Direcţia Silvica Vaslui  Director      Permanent
   proprietate privată, acordarea de asistenţa tehnică de      Ocoalele Silvice din   Director tehnic
   specialitate deţinătorilor terenurilor forestiere        subordine         Şefii de ocoale
8.  Reabilitarea drumurilor forestiere existente în raza       Direcţia Silvica Vaslui  Director     Decembrie 2008
   direcţiei silvice prin demarararea investiţiilor de 7990     Ocoalele Silvice din   Director tehnic
   mii lei suportate din fondurile extrabugetare        la  subordine         Şefii de ocoale
   drumurile forestiere: Oprişiţa-Floreşti, Pietrosu-Ezer,
   Buda-Scorţosu, Vladia, Zgura-Barboşi, Poieneşti,
   Viişoara
9.  Gestionarea durabilă a fondului cinegetic şi a celui       Direcţia Silvica Vaslui  Director      Permanent
   piscicol prin: ocrotirea speciilor de interes vânătoresc,    Ocoalele Silvice din   Director tehnic
   realizarea cotelor de recoltă, combaterea braconajului,     subordine         Şefii de ocoale
   crearea zonelor de refugiu pentru vânat etc.
10.  Creşterea    producţiei  silvice  prin  valorificarea  Direcţia Silvica Vaslui  Director      Permanent
   produselor accesorii ale pădurii : fructe de pădure,       Ocoalele Silvice din   Director tehnic
   plante medicinale, vânat, etc.                  subordine         Şefii de ocoale

11.  Creşterea calităţii corpului silvic prin:întărirea disciplinei Direcţia Silvica Vaslui   Director      Permanent
   la locul de muncă, respectarea legislaţiei şi a Ocoalele Silvice din            Director tehnic
   regulamentelor în vigoare, planificarea de instructaje cu subordine            Şefii de ocoale
   caracter tehnic, crearea condiţiilor de acordarea a
   şanselor egale pentru promovarea şi încadrarea în
   muncă.


                                        50
     XIV. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor şi Materialului Săditor Vaslui
  1.  Acreditarea Laboratorului ITCSMS Vaslui pe ISO -                   Specialiştii ITCSMS
                                   ITCSMS                          Permanent
     17025 şi ISO 9001
  2.  Dotarea cu aparatură pentru determinarea parametrilor                Specialiştii ITCSMS
     la cereale precum şi cu un sistem pentru analiza OMG     ITCSMS                          Permanent
     (organisme modificate genetice)
  3.  Doarea cu un autolaborator şi cu calculatoare        ITCSMS         Specialiştii ITCSMS        Permanent
  4.  Cresterea suprafetelor lacertificarea in camp-privind                Specialiştii ITCSMS
     producerea si controlul loturilor semincere si aloturilor  ITCSMS                          Permanent
     de hibridare
  5.  Efectuarea controalelor in piete, targuri, oboare si                 Specialiştii ITCSMS
                                   ITCSMS                          Permanent
     magazine de specialitate
  6.  Cresterea incasarilor extrabugetare             ITCSMS         Specialiştii ITCSMS        Permanent


              DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SĂNĂTATEA ALIMENTELOR VASLUI
     Închiderea unităţilor agro-alimentare neconforme cu acquis-    DSVSA               Decembrie 2008
1    ul comunitar                           VASLUI  Specialişti DSVSA

     Implementarea prevederilor in domeniu prin aplicarea
     Programului de supraveghere si                  DSVSA               Semestru I si II
2    control a contaminantilor la unele produse de origine non-    VASLUI  Specialişti DSVSA
     animală

     Evaluarea, modernizarea şi controlul unităţilor          ANSVSA
3    prelucrătoare din industria alimentară               DSVSA  Specialişti DSVSA     Martie 2008
                                      DISPV
                                      ANSVSA
     Re-evaluarea tuturor unitatilor de profil , in mod special cele  DSVSA  Specialişti DSVSA        Lunar
4
     de capacitate mica.                         SISA

     Dotari cu aparatura necesara pentru administratia la nivelul   ANSVSA
5    central si local (calculatoare,                  DSVSA  Specialişti DSVSA        Lunar
     imprimante, etc.)

                                        51
I. – Bunăstarea animalelor
    Adoptarea de măsuri în domeniul bunăstării animalelor       ANSVSA             Termen
6    şi a comerţului cu animale vii (RCE)                DSVSA  Specialişti DSVSA   Pemanent

II.1. protecţia animalelor în timpul transportului
  1  - evidenţa mijloacelor de transport ce corespund pentru     ANSVSA            Decembrie 2008
     transportul animalelor conform noii legislaţii transpuse şi a   DSVSA  Specialişti DSVSA
     transportatorilor autorizaţi
  2  - evaluarea mijloacelor de transport utilizate pentru      ANSVSA              Lunar
     transportul de animale şi a transportatorilor de animale     DSVSA  Specialişti DSVSA
     conform legislaţiei transpuse
  3  - realizarea de controale de frontieră şi în teritoriu vizând  ANSVSA              Lunar
     respectarea legislaţiei transpuse privind protecţia animalelor  DSVSA  Specialişti DSVSA
     în timpul transportului
  4  - Implementarea prevederilor legislative in domeniu prin     ANSVSA              Lunar
     programe si masuri specifice                   DSVSA  Specialişti DSVSA


II 2 -protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri
  1  - evidenţa instituţiilor din România ce utilizează animale    ANSVSA  Specialişti DSVSA    Raport
    pentru experimentare                        DSVSA             Trimestrial
  2  - realizarea de controale în aceste instituţii pentru evaluarea  ANSVSA  Specialişti DSVSA    Raport
    conformităţii cu noua legislaţie transpusă             DSVSA             Trimestrial
  3  - Implementarea prevederilor legislative in domeniu prin     ANSVSA              Raport
    programe si masuri specifice                    DSVSA  Specialişti DSVSA   Trimestrial
II 3 - protecţia animalelor la momentul tăierii sau uciderii
  1  - evidenţa abatoarelor şi a unităţilor de tăiere din fiecare   ANSVSA  Specialişti DSVSA   Trimestrial
    judeţ                               DSVSA
  2  - evidenţa metodelor şi mijloacelor de asomare şi tăiere     ANSVSA  Specialişti DSVSA   Trimestrial
    existente în fiecare abator sau unitate de tăiere         DSVSA
  3  - implementarea prevederilor legislative în domeniu prin     ANSVSA  Specialişti DSVSA    Lunar
    programe şi măsuri specifice                    DSVSA
II 4 - protecţia animalelor de fermă
  1  - evidenţa exploataţiilor de animale sub formă codificată pe   ANSVSA  Specialişti DSVSA    Lunar
    specii de animale în sistem computerizat              DSVSA
  2  - evidenţa exploataţiilor de animale pe specii care        ANSVSA  Specialişti DSVSA    Lunar
    corespund noii legislaţii transpuse                DSVSA
                                      52
III - Identificarea şi înregistrarea animalelor
 1   - Identificarea si înregistrarea bovinelor            ANSVSA  Specialişti DSVSA  Lunar
                                     DSVSA
 2   -Identificarea si inregistrarea ovinelor             ANSVSA  Specialişti DSVSA  Lunar
                                     DSVSA
 3   -Identificarea si inregistrarea caprinelor            ANSVSA  Specialişti DSVSA  Lunar
                                     DSVSA
 4   -Identificarea si inregistrarea porcinelor            ANSVSA  Specialişti DSVSA  Lunar
                                     DSVSA
IV - Măsuri pentru controlul bolilor la animale
 1   Instruirea si implementarea măsurilor de control privind     ANSVSA            Lunar
    febra aftoasă, controlul pestei porcine clasice, pestei      DSVSA  Specialişti DSVSA
    porcine africane, boala veziculoasă.                IDSA
 2   Instruirea şi implementarea măsurilor privind controlul     ANSVSA            Lunar
    influenţei aviare, boala de Newcastle.              DSVSA  Specialişti DSVSA
                                      IDSA
 3   Instruirea şi implementarea măsurilor privind bolile peştilor,  ANSVSA            Lunar
    bolile moluştelor, boala bluetongue                DSVSA  Specialişti DSVSA
                                      IDSA
 4   Instruirea şi implementarea măsurilor privind rabia.       ANSVSA            Lunar
                                     DSVSA  Specialişti DSVSA
                                      IDSA
 5   Instruirea şi implementarea măsurilor privind bruceloza,     ANSVSA            Lunar
    tuberculoza, leucoza enzootică bovină, pesta africană a      DSVSA  Specialişti DSVSA
    calului.                              IDSA
 6   Instruirea şi implementarea măsurilor privind eradicarea     ANSVSA            Lunar
    bolilor la animale                        DSVSA  Specialişti DSVSA
                                      IDSA
 7   Instruirea privind notificarea bolilor transmisibile ale     ANSVSA            Lunar
    animalelor                            DSVSA  Specialişti DSVSA
                                      IDSA
V - Protecţia sănătăţii publice
 1   Implementarea acquisului din domeniul sănătăţii publice in    ANSVSA            Lunar
    toate unitatile din Romania, cu o atentie speciala acordată    DSVSA  Specialişti DSVSA
    unitatilor in tranzitie si masurilor de control                                      53
 2  Implementarea prevederilor legislatiei transpuse privind    ANSVSA            Semestru I,II
    conditiile la importul unor produse de origine non-animala    DSVSA
    (numar controale efectuate, numar probe prelevate si           Specialişti DSVSA
    analizate de laboratoarele de specialitate, masuri luate)
VI - Comerţul cu animale vii
 1  Instruire şi implementarea noii legislaţii ce reglementează   ANSVSA             Trimestrial
    comerţul statelor membre ale Uniunii Europene cu România     DSVSA  Specialişti DSVSA
    cu bovine şi porcine, ovine, caprine               IDSA
 2  Instruirea şi implementarea măsurilor noii legislaţii      ANSVSA             Trimestrial
    transpuse ce reglementează importul din ţări terţe de      DSVSA  Specialişti DSVSA
    bovine, porcine, ovine şi caprine, ecvidee            IDSA
 3  Instruirea şi implementarea măsurilor noii legislaţii      ANSVSA             Trimestrial
    transpuse ce reglementează importul din ţări terţe de păsări   DSVSA  Specialişti DSVSA
    şi ouă de incubaţie                        IDSA
VII - Comerţul material germinativ de origine animală
 1  Instruirea şi implementarea măsurilor noii legislaţii      ANSVSA             Trimestrial
    transpuse ce reglementează importul din ţări terţe de      DSVSA  Specialişti DSVSA
    material seminal de bovine, porcine, ovine, ecvine.        IDSA
 2  Instruirea şi implementarea măsurilor pentru comerţul      ANSVSA             Trimestrial
    statelor membre ale Uniunii Europene cu România cu        DSVSA  Specialişti DSVSA
    embrioni de bovine, ovine, caprine, porcine, ecvine.       IDSA
 3  Instruirea şi implementarea măsurilor pentru comerţul      ANSVSA             Trimestrial
    statelor membre ale Uniunii Europene cu România cu        DSVSA  Specialişti DSVSA
    material seminal de bovine, ovine, porcine, caprine, ecvine    IDSA
VIII - Nutriţia animalelor
 1  Instruirea şi implementarea noii legislaţii transpuse ce    ANSVSA            Decembrie 2008
    reglementează comercializarea furajelor combinate        DSVSA  Specialişti DSVSA
                                     IDSA
 2  Instruirea şi implementarea noii legislaţii transpuse ce    ANSVSA            Decembrie 2008
    reglementează condiţiile de autorizare şi înregistrare a     DSVSA  Specialişti DSVSA
    întreprinderilor de furaje                    IDSA
 3  Instruirea şi implementarea noii legislaţii transpuse ce    ANSVSA            Decembrie 2008
    reglementează interzicerea utilizării în furaje a proteinelor  DSVSA
    derivate din Candida, metodele de calculare a valorii       IDSA  Specialişti DSVSA
    energetice a furajelor combinate pentru păsări.
IX - Comerţul cu produse de origine animala

                                     54
 1  - instruire şi implementarea măsurilor cu referire la comerţul ANSVSA                Trimestrial
   dintre statele membre ale Uniunii Europene şi România cu    DSVSA  Specialişti DSVSA
   carne proaspătă roşie                      IDSA
 2  - instruire şi implementarea măsurilor cu referire la comerţul ANSVSA                Trimestrial
   dintre statele membre ale Uniunii Europene şi România cu    DSVSA  Specialişti DSVSA
   carne proaspătă de pasăre                    IDSA
 3  - instruire şi implementarea măsurilor cu referire la comerţul ANSVSA                Trimestrial
   dintre statele membre ale Uniunii Europene şi România cu    DSVSA  Specialişti DSVSA
   carne de vânat sălbatic                     IDSA
 4  - instruire şi implementarea măsurilor cu referire la comerţul ANSVSA                Trimestrial
   dintre statele membre ale Uniunii Europene şi România cu    DSVSA  Specialişti DSVSA
   produse din carne                        IDSA
 5  - instruire şi implementarea măsurilor cu referire la comerţul ANSVSA                Trimestrial
   dintre statele membre ale Uniunii Europene şi România cu    DSVSA  Specialişti DSVSA
   lapte şi produse din lapte                    IDSA
 6  - instruire şi implementarea măsurilor cu referire la comerţul ANSVSA                Trimestrial
   dintre statele membre ale Uniunii Europene şi România cu    DSVSA  Specialişti DSVSA
   miere şi produse apicole                     IDSA
                           DIRECTIA APELOR PRUT – SGA VASLUI
Cap. 1 OBIECTIVE PENTRU ACTIVITATEA DE INTEGRARE EUROPEANA SI COOPERAREA INTERNATIONALA
   Urmarirea si raportarea stadiului de realizare a
   masurilor cuprinse in planurile de actiune ale
1.1.                                   DAP                       permanent
   Directivelor Europene din ACQUIS-ul Comunitar Cap.
   22 Protectia Mediului – Calitatea Apei
   Elaborarea draftului Planului de Management pe bazin
1.2. hidrografic, in conformitate cu cerintele Directivei        DAP   - Director S.G.A. Vaslui-        Decembrie
   Cadru Apa (2000/60/EC)                           ing. Gabriel Besleaga
   Elaborarea contributiei Directiilor de Ape la realizarea          - Inginer sef S.G.A. Vaslui-
 1.3 rapoartelor catre Comisia Europeana avand in vedere             ing. Gheorghe Chelsoi          Decembrie
   implementarea:                              - Sef Birou Gestiunea Resurselor
   Directivei pentru standardizarea si rationalizarea            de Apa
1.3.
   rapoartelor privind implementarea anumitor directive            ing. Constantin Dorobat         Septembrie
1.                                    DAP
   referitoare la mediu – 91/692/EEC
1.3. Directivei privind protectia apelor impotriva poluarii cu
                                                              Iunie
2.  nitrati din surse agricole – 91/676/EEC
1.3. Directivei privind calitatea apelor dulci care necesita
                                                             Septembrie
3.  protectie sau imbunatatire pentru a sustine fauna

                                  55
    piscicola – 78/659/EEC (inlocuita de Directiva
    2006/44/EC
    Directivei privind cerintele calitative pentru apa de
1.3.
    suprafata destinata prepararii apei potabile –                 Septembrie
4.
    75/440/EEC
    Directivei privind metodele de masurare si frecventele
1.3.
    de prelevare si analiza a apelor de suprafata destinate            Septembrie
5.
    potabilizarii – 79/869/EEC
1.3.  Directivei privind protectia apelor subterane impotriva
                                           Septembrie
6   poluarii cauzate de substante periculoase – 80/68/EEC
    Directivei privind poluarea cauzata de evacuarea
1.3.  substantelor periculoase in mediul acvatic si a celor 7
                                           Septembrie
7.   Directive fiice – 76/464/EEC (inlocuita de Directiva
    2006/11/EC)
                                    DAP
1.3.  Directivei privind epurarea apelor uzate orasenesti –
                                 Consiliul judetean  Decembrie
8.   91/271/EEC
                                    Vaslui
                                    56
Cap. 2 OBIECTIVE PENTRU ACTIVITATEA DE GOSPODARIRE A RESURSELOR DE APA
2.1 Cunoasterea resurselor de apa, monitorizarea starii si evolutiei cantitative a resurselor de apa
2.1.1 Realizarea programului de control pentru anul 2008               - Director S.G.A. Vaslui-
 .  privind monitoringul cantitativ al resurselor de apa    SGA Vaslui     ing. Gabriel Besleaga     Decembrie
     - 231 folosinte consumatoare de apa                     - Inginer sef S.G.A. Vaslui-
2.1.2 Asigurarea volumelor de apa bruta in surse, conform               ing. Gheorghe Chelsoi
 .  cerintelor utilizatorilor,                           -Sef Birou Gestiunea
    -Total :                     24344             Resurselor de Apa
    mii mc, din care :                               ing. Constantin Dorobat
     -populatie                     9821
                                   S.G.A. Vaslui                  Permanent
    mii mc
     -industrie                     5743
    mii mc
     -agricultura (zootehnie+piscicultura+irigatii) 8780 mii
    mc
2.1.3  Reactualizarea Planului de hidrometrie de exploatare a    S.G.A. Vaslui
 .   folosintelor                                                 Septembrie
2.1.4  Actiuni pentru asigurarea functionarii Sistemului      S.G.A. Vaslui
 .   National de Veghe Hidrologica si Hidrogeologica prin:
     - intretinere si reparatii statii hidrometrice si                              Permanent
                                           - Director S.G.A. Vaslui-
    hidrogeologice din retea :
                                           ing. Gabriel Besleaga
        - 31 statii hidrometrice de riu
                                           - Inginer sef S.G.A. Vaslui-
        - 5 statii la folosinte cu masuratori sistematice
                                           ing. Gheorghe Chelsoi
        - 14 statii pe lacuri
                                           - Sef Statie hidrologica-
        - 28 statii hidrogeologice
                                           Ing. Gugiuman Petru
        - 6 statii la folosinte cu masuratori expeditionale                          Permanent
        - 35 posturi pluviometrice
        - 1 statie evaporimetrica
                                     57
2.2 MONITORIZAREA STARII SI EVOLUTIEI CALITATIVE A RESURSELOR DE APA
2.2.1 Aplicarea prevederilor din Manualul de Operare al             - Director S.G.A. Vaslui-
 .  Laboratorului pe anul 2008, pentru ape curgatoare de            ing Gabriel Besleaga
   suprafata, lacuri, ape subterane, ape uzate:        S.G.A. Vaslui  - Inginer sef S.G.A. Vaslui-
    - sectiuni de caracterizare a cursurilor de apa – 12           ing. Gheorghe Chelsoi
                                                        Permanent, cu raportari
      buc                                 - Sef laborator -
                                                           trimestriale
    - sectiuni de caracterizare a lacurilor - 28 buc             chim.Gina-Marcela Moraru
    - sectiuni ape subterane (foraje)      - 37 buc
    - subsistemul ape uzate – surse de poluare      - 41
                                                          Decembrie 2008
      surse
    - Acreditarea laboratorului S.G.A. Vaslui
2.2.2 Realizarea programelor de control pentru anul 2008          - Director S.G.A. Vaslui-
 .  privind monitoringul calitativ al resurselor de apa         ing. Gabriel Besleaga
                                 S.G.A. Vaslui
     - 28 de folosinte cu evacuare in receptor naturali        - Inginer sef S.G.A. Vaslui-     Permanent, cu raportari
   din totalul de 231 folosinte consumatoare de apa           ing. Gheorghe Chelsoi           trimestriale
                                      -Sef Birou Gestiunea
2.2.3 Raport privind stadiul calitatii apelor        S.G.A. Vaslui Resurselor de Apa
 .                                    ing. Constantin Dorobat           Lunar
                                      - Sef laborator -
                                      chim.Gina-Marcela Moraru
Cap. 3 REGLEMENTAREA FOLOSINTELOR DE APA PRIN AVIZE SI AUTORIZATII DE GOSPODARIRE A APELOR
 3.1.  Emiterea actelor de reglementare din punct de           - Director S.G.A. Vaslui-
    vedere al gospodaririi apelor cu respectarea            ing. Gabriel Besleaga
    prevederilor Planului de Implementare a Directivei  S.G.A. Vaslui - Inginer sef S.G.A. Vaslui-
    91/271/CEE, oprivind epurarea apelor uzate             ing. Gheorghe Chelsoi
    orasenesti, a Directivei 76/464/CEE si directivele         -Sef Birou Gestiunea
    « fiice » referitoare la poluarea cauzata de anumite        Resurselor de Apa
    substante periculoase evacuate in mediul acvatic :         ing. Constantin Dorobat
                                                           Decembrie
     - Notificari        - 40
                                                           Decembrie
     - Consultatii tehnice - 4
                                 58
Cap. 4 ELABORAREA PROGRAMELOR DE GOSPODARIRE A APELOR SI A SINTEZELOR BAZINALE PRIVIND FOLOSIREA SI
                              PROTECTIA RESURSELOR DE APA
 4.1  Contributii la sinteza privind calitatea apelor pe
                                                           Ianuarie
    bazine hidrografice (b.h. Prut si b.h. Barlad).        S.G.A. Vaslui
 4.2. Realizarea prevederilor balantei apei pe cele doua
                                                           Octombrie
    bazine hidrografice (b.h. Prut si b.h. Barlad).        S.G.A. Vaslui
 4.3. Raport privind stadiul calitatii apelor in bazinele
    hidrografice                         S.G.A. Vaslui                  trimestrial
    (b.h. Prut si b.h. Barlad).
 4.4.  Raport privind gospodarirea apelor subterane.
                                          - Director S.G.A. Vaslui-      August
                                   S.G.A. Vaslui
                                          ing. Gabriel Besleaga
 4.5. Raport privind stadiul indeplinirii prevederilor
                                          - Inginer sef S.G.A. Vaslui-   Trimestrial
    programelor de etapizare.                   S.G.A. Vaslui
                                          ing. Gheorghe Chelsoi
 4.6. Raport privind stadiul realizarii lucrarilor pentru
                                          -Sef Birou Gestiunea
    asigurarea cerintelor de apa a localitatilor si epurarea   S.G.A. Vaslui
                                          Resurselor de Apa         Trimestrial
    apelor uzate urbane ale agentilor economici
                                          ing. Constantin Dorobat
    industriali si agrozootehnici
 4.7. Raport privind colectarea si epurarea apelor uzate
                                                           Trimestrial
                                   S.G.A. Vaslui
 4.8. Contributii la elaborarea anuarului, pentru Romania,
                                                           Mai 2008
    privind caracterizarea si gospodarirea apelor         S.G.A. Vaslui
 4.9.  Rezolvarea sesizarilor si alte actiuni de inspectie in
                                                        Permanent cu raportari
    domeniul apelor dispuse de conducerea ANAR sau a       S.G.A. Vaslui
                                                          trimestriale
    DAP.
Cap.5 OBIECTIVE PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A LUCRARILOR HIDROTEHNICE
5.1. Exploatarea si intretinerea Sistemului de Gospodarire a Apelor
5.1.1. Exploatare si intretinerea sistemului de gospodarire           -Director S.G.A. Vaslui-
     a apelor din administrare in scopul satisfacerii    S.G.A.Vaslui   ing. Gabriel Besleaga
     cerintelor folosintelor de apa                     -Inginer sef S.G.A. Vaslui-      Permanent
                                         ing. Gheorghe Chelsoi
                                  59
5.1.2.  Actualizarea Regulamentelor si instructiunilor de                   -Director S.G.A. Vaslui-
     exploatare, pentru lucrarile din administrare                     ing. Gabriel Besleaga
                                                -Inginer sef S.G.A. Vaslui-
      -Barajele de acumulare : Puscasi, Ripa Albastra                  ing. Gheorghe Chelsoi
     si Minjesti                              S.G.A.Vaslui  - Sef Birou Exploatare lucrari -  Decembrie
                                                ing. Iordache Florica
                                                - Responsabil U.C.C. -
                                                ing. Dragomirescu Elena
5.1.3.  Urmarirea realizarii fizice si valorice a programului de exploatare,         -Director S.G.A. Vaslui-
     intretinere si reparatii ( Programul de Gospodarire a Apelor             ing. Gabriel Besleaga
     2008) :
       - ore exploatare - (ore)         103405                  -Inginer sef S.G.A. Vaslui-
       - terasamente - (mii mc)           220                 ing. Gheorghe Chelsoi
       - lucrari din betoane (mc)          183                 - Sef birou Exploatare lucrari -
            din care peree (mp)        80                 ing. Iordache Florica
       - lucrari din piatra (mc)          775          S.G.A.Vaslui                   Permanent
            din care: peree (mp)       1355
       - regularizari si reprofilari de albii (km) 21
       - intretinere cursuri de apa (km)      110
       - vopsitorii si zugraveli la lucrari hidrotehnice (mp) 23468
       - cosiri vegetative la lucrari hidrotehnice (ha)     257
       - consolidari vegetative (ml)        2300
5.2.Urmarirea comportarii constructiilor si asigurarea sigurantei barajelor in exploatare
5.2.1.  Intocmirea rapoartelor de Urmarire a Comportarii                   -Director S.G.A. Vaslui-
     Constructiilor pentru obiectivele din administrarea                  ing. Gabriel Besleaga
     SGA Vaslui:                                      -Inginer sef S.G.A. Vaslui -
       - 16 baraje de acumulare                             ing. Gheorghe Chelsoi
       - 482,786 km indiguiri                              - Sef birou Exploatare lucrari -
       - 331,119 km regularizari de albii                S.G.A.Vaslui  ing. Iordache Florica       Trimestrial
       - 12,725 km consolidari de mal                          -Responsabil U.C.C. -
                                                ing. Dragomirescu Elena
       - 2 statii de pompare

       - 31 cantoane si sedii
5.2.2.  Participarea la avizarea starii de siguranta in                    -Director S.G.A. Vaslui-
                                                ing. Gabriel Besleaga
     cadrul Comisiei Teritoriale de Avizare Moldova                    -Inginer sef S.G.A. Vaslui-
                                        S.G.A.Vaslui                   Trimestrial
                                                ing. Gheorghe Chelsoi
     pentru barajele din categoria C si D.                         -Responsabil U.C.C. -
                                                ing. Dragomirescu Elena


                                          60
5.3. Patrimoniul si Cadastrul apelor
5.3.1. Actualizareai bazei de date de cadastrul apelor:          S.G.A. Vaslui  - Director S.G.A. Vaslui
                                                              Permanent
      - verificare 2239 km retea hidrografica                     ing. Gabriel Besleaga
5.3.2. Actualizarea inventarului bunurilor din administrarea       S.G.A. Vaslui  - Inginer sef S.G.A. Vaslui
     SGA Vaslui apartinand domeniului public al statului                ing. Gh.Chelsoi
                                             - Responsabil Cadastrul     Permanent
                                             Apelor
                                              ing. Bostan Marlena
5.4 Sistemul informational si de aparare impotriva inundatiilor
    Asigurarea fluxului informational al S.G.A. Vaslui prin
                                      Sistemul de
5.4.1  dispeceratul unitatii si colaborarea cu Inspectoratul
                                     Gospodarire a                  Permanent
 .   Judetean pentru Situatii de Urgenta si Comitetele
                                     Apelor Vaslui
    pentru Situatii de Urgenta la nivel judetean si local.
    Avertizarea si alarmarea Comitetelor pentru Situatii de
                                      Sistemul de
5.4.2  Urgenta la nivel judetean si local privind prognozarea
                                     Gospodarire a                  Permanent
 .   sau producerea de fenomene hidrometeorologice
                                     Apelor Vaslui
    periculoase.
    Exploatarea corecta a lucrarilor hidrotehnice cu rol de
    aparare impotriva inundatiilor in vederea limitarii        Sistemul de
5.4.3
    efectelor si pagubelor produse de inundatii, accidente      Gospodarire a                  Permanent
 .
    la constructiile hidrotehnice, poluari accidentale si de     Apelor Vaslui  -Director S.G.A. Vaslui-
    seceta hidrologica.                                ing Gabriel Besleaga
    Asigurarea stocului minim de materiale si mijloace de               -Inginer sef S.G.A. Vaslui-
    aparare impotriva inundatiilor in conformitate cu         Sistemul de  ing. Gheorghe Chelsoi
5.4.4
    Normativul cadru de dotare aprobat prin Ordinul          Gospodarire a  -Sef birou Dispecerat-Aparare  Permanent
 .
    comun nr.420/638/2005 al M.M.G.A. si M.A.I din          Apelor Vaslui  ing.Glavan Ioan
    fonduri bugetare si dupa caz din fonduri proprii.
    Verificarea lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare
    impotriva inundatiilor din administrarea S.G.A. Vaslui si a    Sistemul de                  Martie-Aprilie
5.4.5  altor detinatori in perioadele de primavara si toamna.
                                     Gospodarire a
 .       - 16 controale la acumularile S.G.A. Vaslui                                Aug.- Sept.
        - 76 controale la acumularile din administrarea tertilor  Apelor Vaslui

    Organizarea de cursuri pentru calificarea in domeniul
    hidrotehnic a personalului de exploatare a acumularilor      Sistemul de                   Decembrie
5.4.6
    mici, din categoriile C+D, aflate in administrarea        Gospodarire a
 .
    tertilor:                             Apelor Vaslui
         -atestare personal de exploatare – 11
                                       61
    Verificarea Comitetelor locale pentru situatii de
    urgenta, privind:
      - reactualizarea componentei C.L.S.U.                                      Febr.-Apr.
      - asigurarea stocurilor minime de aparare impotriva                               Aug.- Sept.
                                   Sistemul de
5.4.7  inundatiilor
                                  Gospodarire a
 .    - asigurarea sectiunilor de scurgere a cursurilor de
                                  Apelor Vaslui
    apa in zonele
       localitatilor
     - salubrizarea cursurilor de apa

    Montarea de sirene electronice PAVIAN la barajele
    din administrare pentru alarmarea si avertizarea
    populatiei din localitatile situate in aval, in caz de
                                   Sistemul de
5.4.8  dezastre , conform programului Watman intocmit de                                 Decembrie
                                  Gospodarire a
 .   I.C.P.G.A. in colaborare cu A.N.”Apele Romane” :
                                  Apelor Vaslui
        - acumularile :Tungujei, Solesti, Cazanesti,
    Puscasi, Rapa Albastra, Cuibul Vulturilor.

    Informarea populatiei si educarea acesteia cu privire la
                                              -Director S.G.A. Vaslui-
    modul de actiune in caz de inundatii, accidente la
                                              ing Gabriel Besleaga
    constructiile  hidrotehnice,  seceta  si  poluari
                                              -Inginer sef S.G.A. Vaslui-
    accidentale, prin:                                                 Octombrie
                                              ing. Gheorghe Chelsoi
                                              -Sef birou Dispecerat-Aparare
       - exercitii de simulare pe teme de managementul
                                              ing.Glavan Ioan
    dezastrelor in colaborare cu Comitetele locale pentru    Sistemul de
5.4.9
    situatii de urgenta si cu Protectia Civila         Gospodarire a
 .
       Exercitiul de simulare de inundatii :Accident     Apelor Vaslui
    la barajul de acumulare Posta Elan
      C.L.S.U. implicate : Vutcani, Ggesti, Murgeni,
    BlagestiCap. 6 OBIECTIVE PENTRU ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE GOSPODARIRE A APELOR

6.1.  Obiectivele de investitii finantate de la bugetul de stat si din credite externe                                     62
6.1.1  Aparare impotriva inundatiilor a localitatilor Solesti-
.    Vaslui-Secuia judetul Vaslui                D.A. Prut Iasi
    -Valoare totala = 37.169.000 lei din care:          Sistemul
          -C+M = 33.735.500 lei             de Gospodarire a
    -Program 2008 = 2.000.000 lei                Apelor Vaslui
          -C+M = 1.900.000 lei
6.1.2  Lucrari de aparare de mal rau Barlad (pod Crasna-
.    limita judet Vaslui)                    D.A. Prut Iasi
    -Valoare totala = 14.649.600 lei din care:          Sistemul
          -C+M = 13.952.000 lei             de Gospodarire a
    -Program 2008 = 2.000.000 lei                Apelor Vaslui  - Director A.L. D.A.P. Iasi
          -C+M = 1.800.000 lei                           ing. Deliu Petru
6.1.3  Indiguire rau Prut la Dranceni, judetul Vaslui                 -Director SGA Vaslui
.    -Valoare totala = 6.624.740 lei din care:          D.A. Prut Iasi    ing Gabriel Besleaga
          -C+M = 5.584.905 lei                Sistemul
    -Program 2008 = 860.000 lei                de Gospodarire a
         -C+M = 850.000 lei                 Apelor Vaslui
                                                           Functie de fondurile
6.1.4  Indiguire rau Prut pe sectorul Albita-Falciu, judetul                           alocate de la bugetul de
.    Vaslui                           D.A. Prut Iasi                      stat
    -Valoare totala = 37.389.450 lei din care:          Sistemul
          -C+M = 32.773.390 lei             de Gospodarire a
    -Program 2008 = 1.500.000 lei                Apelor Vaslui
          -C+M = 1.400.000 lei
6.1.5  Punerea in siguranta a acumularii Rapa Albastra,
.    judetul Vaslui                       D.A. Prut Iasi
    -Valoare totala = 3.626.298 lei din care:           Sistemul
          -C+M = 2.940.992 lei              de Gospodarire a
    -Program 2008 = 50.000 lei                 Apelor Vaslui  - Director A.L. D.A.P. Iasi
          -C+M = 40.000lei                             ing. Deliu Petru
6.1.6  Punerea in siguranta a acumularilor din BH Racova,               -Director SGA Vaslui
..   judetul Vaslui                       D.A. Prut Iasi    ing Gabriel Besleaga
    -Valoare totala = 20.039.520 lei din care:          Sistemul
          -C+M = 17.673.072 lei             de Gospodarire a
    -Program 2008 = 40.000 lei                 Apelor Vaslui
          -C+M = 20.000 lei                                    63
6.1.7  Punerea in siguranta a acumularii Pereschiv, judetul
.    Bacau                          D.A. Prut Iasi
    -Valoare totala = 20.039.520 lei din care:         Sistemul
         -C+M = 17.673.071 lei            de Gospodarire a
    -Program 2008 = 40.000 lei                Apelor Vaslui
         -C+M = 20.000lei
                                   64
    CAP.7 – Politici anticoruptie
Nr.           OBIECTIV/ACTIUNE               Entitate implicata      Persoana           Termen de
crt.                                   in realizare      responsabila          Finalizare
1.   Combaterea şi eradicarea factorilor de risc           I.P.J.VASLUI      Seful inspectoratului       Permanent
    reprezentaţi de corupţia internă prin identificarea
    acestora şi colaborarea constantă cu structurile de
    specialitate ale M.I.R.A.
2.   Creşterea rolului proactiv pentru identificarea si        I.P.J.VASLUI     Seful inspectoratului    31.12.2008
    instrumentarea marii criminalitati economico-
    financiare.
3.   Instituirea unei conduite corespunzatoare a           I.P.J.VASLUI     Seful inspectoratului    Permanent
    personalului propriu. Toleranta “0” fata de coruptie.
4.   Realizarea sarcinilor prevăzute în planul de acţiune       I.P.J.VASLUI     Seful inspectoratului    31.12. 2008
    privind lupta împotriva corupţiei, în rândul personalului
    I.P.J. VASLUI.
5.   Amplificarea capacitatii institutionale si asigurarea      I.P.J. VASLUI    Seful inspectoratului,şeful  31.12.2008
    structural-functionala, pentru protejarea proprietatii               serviciului de investigare a
    intelectuale, industriale, a drepturilor de autor si a                    fraudelor
    mediului de afaceri.
6.   Cresterea gradului de siguranta a mediului de afaceri,      IJP VASLUI    Seful inspectoratului, şeful  31.12.2008
    prin imbunatatirea calitatii serviciului politienesc si      Serviciul de   serviciului de investigare a
    eficientizarea activitatilor pentru combaterea coruptiei,    investigare a        fraudelor
    a infractiunilor privind concurenta neloiala,            fraudelor
    contrafacerea de produse si valori si a celor conexe,
    protectiei mediului inconjurator.
7.   Intensificarea activitatilor de combatere a ilegalitatilor    IJP VASLUI    Seful inspectoratului, şeful  permanent
    ce au drept rezultat crearea unor presiuni deosebite       Serviciul de   serviciului de investigare a
    asupra bugetului de stat (restituiri de TVA, evaziune      investigare a        fraudelor
    fiscala, accize, firme fantoma, fraude vamale).           fraudelor
8.   Descoperirea si cercetarea operativa din domeniul         IJP VASLUI    Seful inspectoratului, şeful  permanent
    privatizarii si administrarii patrimoniului public si privat   Serviciul de   serviciului de investigare a
    (falimentarea voita, legalitatea cheltuirii banilor publici,   investigare a        fraudelor
    identificarea persoanelor predispuse a comite fapte de       fraudelor
    coruptie si a celor asimilate.
9.   Operativizarea activitatilor intreprinse pe linia        IJP VASLUI     Seful inspectoratului, şeful  permanent

                                      65
   descoperirii si cercetarii fraudelor bancare si a       Serviciul de  serviciului de investigare a
   infractionalitatii specifice pietii de capital.       investigare a       fraudelor
                                   fraudelor
10.  Diversificarea si perfectionarea metodelor de         IJP Vaslui  Seful inspectoratului, şeful  Permanent
   interventie in ceea ce priveste descoperirea si        Serviciul de  serviciului de investigare a
   cercetarea infractiunilor generatoare de bani murdari,    investigare a       fraudelor
   combaterea fenomenului de spalare a banilor.          fraudelor
11.  Reorientarea activitatilor desfasurate pe linia prevenirii   IJP Vaslui  Seful inspectoratului, şeful  permanent
   si combaterii fraudelor savarsite cu ocazia contractarii   Serviciul de  serviciului de investigare a
   si administrarii fondurilor provenite de la Comunitatea   investigare a       fraudelor
   Europeana.                           fraudelor
                                    66
Cap. 8 – Reforma administratiei publice

Nr.   Acţiunea                        Entitatea implicată în       Persoana responsabilă       Termen realizare
crt.                              realizare
    Modernizare sediu administrativ Primaria Barlad     Consiliul Local Barlad       Ing.Vicol Mihai          30.03.2008
    – 815.000 lei Ron
    Modernizare centrala termica Primaria Barlad –  Consiliul Local Barlad          Ing.Vicol Mihai          30.03.2008
    70.000 lei Ron
    Server pentru serviciul impozite si taxe – 15.000 Consiliul Local Barlad          Ing.Vicol Mihai          30.03.2008
    lei Ron
Phare - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
    Implementarea proiectului „Europarteneri‖     Consiliul judeţean Vaslui         Echipa de management a      2009
                                                  proiectului
    Implementarea proiectului „Management de        Consiliul judeţean Vaslui      Echipa de management a      2009
    calitate la Consiliul judeţean Vaslui‖                           proiectului
    Implementarea proiectului „Centrul judeţean de     Consiliul judeţean Vaslui      Echipa de management a      2009
    informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă‖                     proiectului
    Comuna Dimitrie Cantemir /Asistenţă imediată în    Consiliul Local Dimitrie      Echipa de management a      2009
    situaţii de urgenţă                  Cantemir              proiectului
    Derularea Proiectului Economia bazată pe        Consiliul Local Murgeni       Echipa de management a      2009
    cunoaştere                                         proiectului
    Derularea Proiectului Economia bazată pe        Consiliul Local Rebricea,      Echipa de management a      2009
    cunoaştere                       Fereşti, Olteneşti, Iana, Arsura,  proiectului
                                Hoceni, Ibăneşti, Pochidia,
                                Bogdăniţa, Lunca Banului,
                                Fălciu, Vetrişoaia şi Rafaila
Reforma administraţiei publice locale
   Buna colaborare între reprezentanţii consiliului                       Compartimentele de
   judeţean şi ai instituţiilor şi serviciilor publice de                    specialitate, instituţiile şi
                                Consiliul judeţean Vaslui                       Permanent
   interes judeţean prin întâlniri periodice de bilanţ                     serviciile publice de interes
                                                  judeţean
    Implementarea unui mecanism de monitorizare a                       Secretarul general al judeţului
                             Consiliul judeţean Vaslui                         Permanent
    realizării Programului de dezvoltare economică şi                     împreună cu direcţiile de

                                       67
socială a judeţului                                 specialitate ale Consiliului
                                           judeţean Vaslui
Creşterea eficienţei şi eficacităţii prin repartizarea
                                           Compartimentul resurse umane
sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor
                             Consiliul judeţean     şi celelalte compartimente de
membrilor aparatului propriu de specialitate în                                   Ianuarie în fiecare an
                             Vaslui           specialitate ale aparatului
funcţie de noile realităţi ale sistemului din cadrul
                                           propriu
administraţiei publice locale
Implementarea strategiei de formare continuă la
nivelul aparatului propriu de specialitate al
Consiliului judeţean Vaslui prin stabilirea cererii
                             Consiliul judeţean Vaslui  Serviciul resurse umane     Ianuarie în fiecare an
de formare continuă şi prin evidenţierea clară la
aceste nivele a unui fond special destinat
realizării acestui proces
Crearea unei baze de date a funcţiei publice,
operaţională şi realizată la cerinţele unei
                             Consiliul judeţean Vaslui  Serviciul resurse umane     2008
administraţii moderne pentru îmbunătăţirea
managementului funcţiei publice
                                    68
Cap. 9 – Politica fiscala

 Nr.               Denumirea actiunii                  Entitatea   Persoana responsabilã     Termen de realizare
 crt.                                         implicatã în
                                            realizare

 0                     1                       2           3              4

 CAPITOLUL I ACTIUNI DE INSPECTIE FISCALÃ


 1.   Inspectii fiscale în vederea verificãrii modului de calculare,         D.G.F.P.   Director executiv adjunct  Lunar
    evidentiere si virare, în cuantumurile si la temenele stabilite de lege,    VASLUI
    a obligaþiilor fiscale datorate bugetului general consolidat,
    administrate de Agenþia Nationalã de Administrare Fiscalã.
    -Inspectii fiscale din proprie initiativã la contribuabilii cu risc ridicat
    pentru administratia fiscalã.
    -Inspectii fiscale în vederea aplicãrii Ordinului presedintelui A.N.A.F.
    nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor
    inactivi.
    -Inspectii fiscale la contribuabilii care efectueazã tranzactii
    intracomunitare.

 2.   Efectuarea de inspectii fiscale în vederea solutionãrii deconturilor de    D.G.F.P.   Director executiv adjunct  Lunar
    taxã pe valoarea adãugatã cu sume negative cu optiune de            VASLUI
    rambursare.
    Inspectii fiscale pentru solutionarea deconturilor de taxã pe valoarea
    adãugatã cu sume negative, cu optiune de rambursare.

 3.   Efectuarea de inspectii fiscale, conform competentelor, în baza        D.G.F.P.   Director executiv adjunct  În functie de comunicãri si
    informatiilor transmise de Garda Financiarã sau alte institutii ale      VASLUI                      competente
    statului (Corpul de Control al Guvernului; Ministerul Muncii, Familiei
    si Egalitãtii de sanse; Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
    Prefecturi; Curtea de Conturi sau alte institutii ale statului)
                                        69
3.  Verificãri, în vederea aplicãrii ordinului presedintelui A.N.A.F. nr.      D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
   575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor      VASLUI
   inactivi, la agentii economici considerati contribuabili cu risc ridicat de
   evaziune fiscalã.

4.  Verificarea modului de stabilire si virare a fondurilor speciale: fondul     D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
   special pentru produse petroliere, fondul special al aviatiei civile etc.    VASLUI

CAPITOLUL II CONTROALE INOPINATE

 1.  Desfãsurarea de actiuni pentru verificarea realitãtii si legalittii       D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
    sediilor sociale declarate de contribuabili; operatiunilor economice      VASLUI
    realizate de acestia; exactitãtii si realitãtii documentelor, declaratiilor
    si a oricãror alte înscrisuri fiscale.

 2.  Organizarea si desfasurarea de actiuni operative si inopinate la        D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
    unitãtile si subunitãtile contribuabililor sau la oricare alte locuri în    VASLUI
    care acestia desfãsoarã activitãti producãtoare de venituri.

 3.  Actiuni de control inopinat în centre comerciale angro, piete, târguri,     D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
    oboare, magazine, unitãti turistice, de alimentatie publicã, baruri,      VASLUI
    cluburi, restaurante, pe linia respectãrii regulilor de comert, a
    prevederilor legale si normelor fiscale din diferite domenii de
    activitate.

CAPITOLUL III ALTE ACTIUNI

 1.  Dezvoltarea bazei de date proprii referitoare la activitatea unor        D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
    contribuabili care prezintã abateri grave de la legislatia fiscalã si      VASLUI
    care au caracter de repetitivitate.

 2.  Fundamentarea si elaborarea programelor lunare pentru activitatea        D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
    de inspectie fiscalã.                              VASLUI


                                         70
3.  Intocmirea Situatiei privind realizarea programului de activitate.      D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
                                          VASLUI

4.  Întocmirea raportului pentru activitatea desfãsuratã în anul 2007 si     D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
   transmiterea cãtre Directia Generalã de Inspectie Fiscalã.          VASLUI

5.  Intocmirea informãrilor cu cazuri deosebite si transmiterea cãtre      D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
   Directia Generalã de Inspectie Fiscalã.                   VASLUI

6.  Realizarea programului de pregãtire profesionalã a personalului cu      D.G.F.P.  Director executiv adjunct  Lunar
   atribuþii de inspectie fiscalã.                       VASLUI
CAPITOLUL IV activitati in plan juridic


1  Actiuni de reprezentare a      DGFP     Director executiv                             permanent
   institutiei in instanta pentru   VASLUI
   plangerile formulate de
   agentii economici


CAPITOLUL V ACTIVITATE DE PLANNING


1  Programarea activitatilor de   DGFP Vaslui   Director executiv adjunct                         permanent
   control


2  Coordonarea activitatilor de   DGFP Vaslui   Director executiv adjunct                         permanent
   analiza , programare
   activitatilor de control,
   pregatire profesionala

                                      71
CAPITOLUL VI ACTIVITATI DE ANALIZA


1  Analiza anuala a activitatii  DGFP Vaslui  Serviciul de programare,coordonare analiza si sinteza a activitatii de inspectie  ianuarie
  desfasurate in anul 2007           fiscala                                      2008


2  Analiza actelor de control   DGFP Vaslui  Director executiv adjunct                             permanent
  intocmite , evaluarea
  eficientei si a rezultatelor
  obtinute

3  Analiza periodica a      DGFP Vaslui  Director executiv adjunct                             lunar
  sesizarilor penale
  transmise catre Parchet
  sau Politie, identificarea
  formelor noi de manifestare
  a evaziunii fiscale, mãsuri
  de combatere , inclusiv
  elaborarea de propuneri
  pentru imbunatatirea
  cadrului legislativ

4  Analiza solutiilor       DGFP Vaslui  Director executiv adjunct                             lunar
  pronuntate de instantele de
  judecata fata de plangerile
  formulate de agentii
  economici in raport cu
  actele de control intocmite
  de comisari

5  Analiza modului de       DGFP Vaslui  Director executiv adjunct                             lunar

                                  72
  solutionare a sesizarilor ,
  petitiilor si reclamatiilor
  adresate D.G.F.P. VASLUI

CAPITOLUL VII ACTIVITATI DE PREGATIRE PROFESIONALA


1  Organizarea pregatirii si    DGFP Vaslui  Director executiv    lunar
  perfectionarii profesionale ,
  conform Programului
  respectiv pe anul 2008 , in
  special pentru cunoasterea
  legislatiei europene in
  domeniul evaziunii si a
  fraudei fiscale , precum si a
  atributiilor personalului de
  specialitate din acest
  domeniu.

2  Organizarea unor cursuri    DGFP Vaslui  Director executiv    trimestrial
  de pregatire si
  perfectionare in
  urmatoarele domenii :
  - utilizarea calculatorului
  - juridic
  - limbi straine
  -alte activitati

CAPITOLUL VIII ALTE ACTIVITATI


1  Mediatizarea          DGFP Vaslui  Director executiv    lunar
  principalelor activitati
  desfasurate si a
                                   73
  rezultatelor obtinute de
  D.G.F.P. VASLUI

      Stabilirea de
  programe de educare
  fiscala
      Informarea publica
  asupra realizarilor D.G.F.P.
      Dezvoltarea
  comunicarii institutionale
      Intarirea capacitatii
  de comunicare externa a
  D.G.F.P.
      Diversificarea
  canalelor, instrumentelor si
  metode de comunicare
  externa.


2  Analiza actelor de       DGFP Vaslui  Director executiv      permanent
  indisciplina savarsite de
  angajatii institutiei  CAPITOLUL IX
  DEZVOLTAREA SI
  IMBUNATATIREA
  SERVICIILOR DE
  ASISTENTA.

1  Construirea unei baze de    DGFP Vaslui  Director executiv adjunct  permanent
  date cu cele mai frecvente


                                   74
  intrebari/raspunsuri

2  Dezvoltarea comunicarii de    DGFP Vaslui  Director executiv adjunct   permanent
  specialitate cu contribuabilii
  in scopul educarii fiscale a
  acestora

CAPITOLUL X DEZVOLTAREA RELATIILOR INSTITUTIONALE

1  Extinderea si diversificarea   DGFP Vaslui  Director executiv adjunct   permanent
  schimbului de informatii cu
  alte institutii

2  Stabilirea siasigurarea     DGFP Vaslui  Director executiv adjunct   Permanent
  desfasurarii unor relatii
  continue de colaborare
  cu administratiile fiscale
  europene, atat direct, cât
  si in contextul participãrii
  României in organizatia
  intra-europeana a
  administratiilor fiscale

CAPITOLUL XI MODERNIZAREA SI IMBUNATATIREA FUNCTIONARII ADMINISTRATIEI FISCALE

1  Perfectionarea planificarii   DGFP Vaslui  Director executiv adjunct   permanent
  -Dezvoltarea procedurilor
  de monitorizare a colectãrii
  creantelor bugetare
  -Dezvoltarea capacitatii
  analitice de planificare a
  veniturilor bugetare
  -Perfectionarea

                                   75
  instrumentelor de
  conducere. Managementul
  performantei

2  Intãrirea capacitãtii de    DGFP Vaslui  Director executiv adjunct  Permanent
  analizã a nivelului de
  conformare a plãtitorilor
  de impozite si taxe3  Imbunatatirea proceselor    DGFP Vaslui  Director executiv adjunct  permanent
  interne si a coordonarii
  -Actualizarea si
  gestionarea Registrului
  contribuabililor
  -Imbunatatirea activitatii de
  solutionare a contestatiilor
  si crearea unei baze de
  date
  -Dezvoltarea suportului
  informatic necesar
  activitatii de administrare
  fiscala
  -Reproiectarea sistemului
  informatic în vederea
  gestionarii unei baze de
  date cuprinzând informaTii
  privind contribuabilii
  -Reducerea timpului de
  reactie a administratiei
  fiscale prin automatizarea
  tuturor procedurilor de

                                  76
 gestionare a declaratiilor
 fiscale
 -Adaptarea procedurilor de
 audit public intern la
 specificul ANAF
 -Dezvoltarea
 compartimentului de audit
 si crearea procedurilor de
 auditare a proceselor
 informatizate


CAP XII ACTIVITATI DE VERIFICARE SI CONTROL ALE GARZII FINANCIARE
 1. Actiuni de control privind     DGFP Vaslui comisar sef sectie  permanent
 cresterea aportului Garzii       IPJ Vaslui comisar sef div.
 Financiare in descoperirea si     Vama Albita
 combaterea evazunii si fraudei     IJPF Vaslui
 fiscale .                 Garda
   Desfasurarea de activitati      Financiara
 specifice la agentii economici care ,
 produc ori importa produse supuse
 regimului de accizare si sunt
 autorizati sa functioneze ca
 antrepozite fiscale .
    1. In domeniulaccizelor
 armonizate pentru urmatoarele
 produse provenite din productia
 interna sau din import :
 a) bere
 b)vinuri
 c)bauturi fermentate , altele decat
 bere si vinuri
 d)produse intermediare
 e)alcool etilic
 f)tutun prelucrat
 g)produse energetice
 h)energie electrica
                              77
   2. In domeniulmarcarii
produselor alcoolice si tutunului
prelucrat.

   3. Alte produse si grupe de
produse din import si din productie
interna pentru care se datoreaza
accize (accize nearmonizate)
2. Actiuni de control specifice la    DGFP    comisar sef sectie
agentii economici care isi       VASLUI   comisar sef div.
desfasoara activitatea in baza      Garda
licentelor de exploatare ,       Financiara
autorizatiilor de colectare ,
licentelor de fabricatie ,licentelor
de transport si executie
(OUG109/2005) atestatelor pentru
distribuirea si comercializarea
engro de produse supuse
regimului de accizare sau care isi
desfasoara activitatea ca
operator inregistrat si operator
neinregistrat(raportat la
prevederile Codului Fiscal 1
ian.2007)si autorizatiilor pentru
schimbul valutar .
   - agenti economici care
organizeaza jocuri de noroc tip
cazinou , bingo si altele ;
   - agenti economici care
colecteaza si valorifica deseuri
reciclabile , in principal , deseuri
metalice feroase si neferoase ;
   - agenti economici care au ca
activitate de baza productie de
produse alimentare destinate
comercializarii .


                                78
Actiuni de control la agentii      IPJ Vaslui   comisar sef sectie  permanent
economici si asupra mijloacelor    ARR Vaslui    comisar sef div.
de transport privind transportul     Garda
de persoane , bunuri si servicii    Financiara
precum si pe principalele artere
de circulatie , in zonele si
centrele comerciale en gross.
Actiuni de control privind       IPJ Vaslui   comisar sef sectie  permanent
circulatia materialelor lemnoase     Directia   comisar sef div.
si controlul circulatiei acestora si  Silvica Vaslui
al instalatiilor de transformat      Garda
lemn rotund;              Financiara

Actiuni de control privind       DGFP Vaslui   comisar sef sectie  permanent
respectarea disciplinei financiar-    Garda     comisar sef div.
contabile , dotare si utilizare cu   Financiara
AMEF
Actiuni de control privind       IPJ Vaslui   comisar sef sectie  permanent
supravegherea si controlul               comisar sef div.
circulatiei produselor purtatoare     Garda
de drepturi de autor si drepturi    Financiara
comexe.
Actiuni de control specifice      ONPCSB     comisar sef sectie  permanent
pentru prevenirea si sanctionarea     Garda     comisar sef div.
spalarii banilor precum si pentru    Financiara
instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a
finantarii actelor de terorism.
Actiuni de control cu caracter        -     comisar sef sectie  la cerere
specific efectuate la solicitarea            comisar sef div.
altor sectii ( controale incrucisate
) , controale punctuale dispuse
de Comisariatul General .
Identificarea firmelor care      DGFP Vaslui   comisar sef sectie  permanent
actioneaza sub forma celor de tip   ORC Vaslui    comisar sef div.
“ fantoma “ si              Garda
comunicareadatelor catre        Financiara
institutiile abilitate pentru
                                  79
  dispunerea masurilor legale
  Controale in piete agroalimentare      Serviciile  comisar sef sectie  permanent
  , targuri si oboare pentru          locale   comisar sef div.
  verificarea legalitatii         deconcentrate
  documentelor folosite de           Garda
  administratiile pietelor si a       Financiara
  documentelor de provenienta
  pentru marfurile comercializate ,
  a autorizatiilor prevazute de lege
  , a certificatului de producator ,
  precum si legalitatea actelor si
  faptelor de comert din aceste
  incinte .
  Actiuni in colaborare cu toate      DGFP Vaslui   comisar sef sectie  permanent
  institutiile teritoriale al MFP ,     IPJ Vaslui   comisar sef div.
  cooperarea cu serviciile         OJPC Vaslui
  deconcentrate apartinand         Vama Albita
  Ministeruui Administratiei si       Parchet
  Internelor , Autoritatii Nationale     Vaslui
  pentru Protectia Consumatorului
  , ANSV , Parchetului General.
  Actiuni de verificare si control             comisar sef sectie  permanent
  specifice la societatile         OJRC Vaslui   comisar sef div.
  comerciale care nu au depus         Garda
  situatiile financiare la registrul    Financiara
  comertului pe anii 2004/2005

II. ACTIVITATI IN PLAN JURIDIC
      Actiuni de reprezentare a    DGFP Vaslui   comisar sef sectie  permanent
      institutiei in instanta pentru   Garda    comisar sef div.
      plangerile formulate de      Financiara
      agentii economici

III. ACTIVITATE DE PLANNING
   1   Programarea activitatilor de  DGFP Vaslui   comisar sef sectie  permanent
      control              Garda    comisar sef divizie
                       Financiara

                                    80
2      Coordonarea activitatilor de  DGFP Vaslui  comisar sef sectie  permanent
      analiza , programare        Garda   comisar sef divizie
      activitatilor de control,    Financiara
      pregatire profesionala

IV. ACTIVITATI DE ANALIZA
   1   Analiza anuala a activitatii   DGFP Vaslui  comisar sef sectie  ianuarie
      desfasurate de sectia        Garda              2007
      Vaslui in anul 2006        Financiara

  2    Analiza actelor de control   DGFP Vaslui  comisar sef sectie  permanent
      intocmite , evaluarea             comisar sef divizie
      eficientei si a rezultatelor    Garda
      obtinute             Financiara

  3    Analiza periodica a       DGFP Vaslui  comisar sef sectie  lunar
      sesizarilor penale         Garda   comisar sef divizie
      transmise catreParchet sau    Financiara
      Politie, identificarea
      formelor noi de manifestare
      a evaziunii fiscale, măsuri
      de combatere , inclusiv
      elaborarea de propuneri
      pentru imbunatatirea
      cadrului legislativ
  4    Analiza solutiilor pronuntate  DGFP Vaslui  comisar şef secţie  lunar
      de instantele de judecata     Garda   comisar şef divizie
      fata de plangerile formulate   Financiara
      de agentii economici in
      raport cu actele de control
      intocmite de comisari
  5    Analiza modului de       DGFP Vaslui  comisar sef sectie  lunar
      solutionare a sesizarilor ,
      petitiilor si reclamatiilor    Garda
      adresate Garzii Financiare    Financiara

V. ACTIVITATI DE PREGATIRE PROFESIONALA
  1   Organizarea pregatirii si DGFP Vaslui      comisar şef secţie  lunar
                                   81
     perfectionarii profesionale ,   Garda   comisar şef divizie
     conform Programului       Financiara
     respectiv pe anul 2007 , in
     special pentru cunoasterea
     legislatiei europene in
     domeniul evaziunii si a
     fraudei fiscale , precum si a
     atributiilor personalului de
     specialitate din acest
     domeniu.
  2   Organizarea unor cursuri    DGFP Vaslui  comisar şef secţie  trimestrial
     de pregatire si          Garda   comisar şef divizie
     perfectionare in         Financiara
     urmatoarele domenii :
        - utilizarea
     calculatorului
        - juridic
        - limbi straine
        -alte activitati
3     Efectuarea tragerilor cu    DGFP Vaslui  comisar şef secţie  trimestrial
     armamentul din dotare ,      Garda   comisar şef divizie
     utilizarea mijloacelor de    Financiara
     autoaparare si pregatire
     fizica
VI. ALTE ACTIVITATI
     Mediatizarea principalelor   DGFP Vaslui  comisar şef secţie  lunar
     activitati desfasurate si a    Garda
     rezultatelor obtinute de     Financiara
     Garda Financiara
     Analiza actelor de       DGFP Vaslui  comisar şef secţie  permanent
     indisciplina savarsite de     Garda
     angajatii institutiei      Financiara
                                  82
Cap. 10 - Politica de dezvoltare regională

Nr.               Acţiunea                Entitatea implicată în      Persoana responsabilă      Termen de realizare
crt.                                      realizare
COOPERARE TRANSFRONTALIERA SI TRANSNATIONALA INTRE REGIUNI
 1  Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în cadrul Acordurilor de Consiliul judeţean Vaslui    Direcţia Dezvoltare Locală,  Permanent
   cooperare între Consiliul judeţean Vaslui şi consiliile raionale                 Integrare Europeană, Relaţii
   Hânceşti şi Leova din Republica Moldova şi Administraţia                     Internaţionale
   judeţului Riebe din Danemarca
 2  Realizarea în parteneriat cu consiliile raionale din Republica  Consiliul judeţean Vaslui    Direcţia Dezvoltare Locală,  2008
   Moldova a unor proiecte în cadrul Programului de Bună                       Integrare Europeană, Relaţii
   Vecinătate 2004-2006                                       Internaţionale
 3  Realizarea şi depunerea spre finanţare a unor proiecte în cadrul Consiliul judeţean Vaslui    Direcţia Dezvoltare Locală,  2008
   Programului Operaţional Regional                                 Integrare Europeană, Relaţii
                                                    Internaţionale
 4  Încheierea unui acord de cooperare cu Corsica de Nord       Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia Dezvoltare Locală,  2008
                                    Consiliul General Corsica de  Integrare Europeană, Relaţii
                                    Nord              Internaţionale
 5  Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Husi      Primăria mun. Huşi       Oficiul Integrare si      2009 (70% pentru 2008)
                                                    Dezvoltare Locala
 6 Dezvoltarea durabila a municipiului Barlad prin regenerarea     Consiliul Local Barlad     Ing.Vicol Mihai        2009-2013
  cartierelor Deal II, Bariera Puiesti si Complex Scolar
  (reabilitarea infrastructurii urbane si dezvoltarea mediului de
  afaceri ) – 15.000.000 Euro
COMPETITIVITATEA REGIONALA
 7 Implementarea în cadrul Programului PHARE 2004-2006         Consiliul judeţean Vaslui   Echipa de management a     2008
  Coeziune Economică şi Socială – Proiecte mari de infrastructură   Consiliul local al       proiectului
  regională, a proiectului „Centru de resurse pentru afaceri Vaslui‖  municipiului Vaslui
 8 Organizarea de burse de contacte intre firmele din regiune, firme  CCIA Vaslui          Preşedinte,          2008
         din R. Moldova si firme din tari ale UE                        Director General
 9   Organizarea de actiuni de advocacy si lobby, work-shops,     Camere de Comert si      Presedintii Camerelor     Lunar
   seminarii si intalniri pe domenii ce privesc asistenta acordata  Industrie din Regiunea NE,   teritoriale
   mediului de afaceri din Regiunea NE in cadrul Camerei de     inclusiv CCIA Vaslui
   Comert regionale (infiintata de CCI Iasi, CCI Bacau, CCIA
     Vaslui, CCI Neamt, CCIA Suceava si CCIA Botosani)

                                        83
10  Organizarea de actiuni (seminarii, mese-rotunde, work-shops    CCIA Vaslui prin CTICI  Director General  2008
   dedicate cresterii competititvitatii IMM-urilor) in colaborare cu  Vaslui, OTIMMC Iasi
   Oficiul Teritorial pentru IMM-uri si Cooperatie Iasi (structura
             regionala a MIMMCTPL)
                                        84
Cap. 11 – Politica privind amenajarea teritoriului
 Nr.            Acţiunea              Entitatea implicată în realizare     Responsabili      Termen de finalizare
 crt.
  1  Întocmire Planuri Urbanistice Generale şi      Consiliile locale          Primari           2008
    Regulamente locale de urbanism pentru
    comunele re-înfiinţate şi oraşul Murgeni
  2  Avizarea Planului de Amenajare a Teritoriului    Consiliul Judeţean          Arhitect şef         2008
    Judeţean (P.A.T.J.) şi aprobarea acestuia.
  3  Avizarea hărţilor de hazard natural         Consiliul Judeţean          Arhitect şef         2008
  4  Demararea procedurilor de achiziţii pentru     Consiliul judeţean          Arhitect şef         2008
    întocmirea hărţilor de risc natural
Lucrări publice şi locuinţe
  5  Consolidare palat administrativ, Sediu       Consiliul judeţean Vaslui      Direcţia tehnică       2008
    Prefectură şi Consiliul Judeţean Vaslui.      Prefectura judeţului Vaslui
    Valoarea totală – 50.000
  6  Verificare proiecte l ,Palat Administrativ,     Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica       2008
    Program2008, 20.000
  7  Consolidare Spital judeţean Vaslui, pavilion    Consiliul judeţean şi Spitalul    Direcţia tehnică din     2008
    ATI, chirurgie.                   judeţean Vaslui           cadrul Consiliului
                                                 judeţean şi conducerea
                                                 Spitalului judeţean Vaslui
  8  Consolidare Spital Judetean(Corp C)-        Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica       2008
    Mun.Vaslui,Jud.Vaslui,Program 2008         Spitalul judetean Vaslui
    =228.000
  9  Consolidare ,reparatii capitale,modernizare si   Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica       2008
    extindere prin mansardare sectie de
    pneumoftiziologie,Spital Vaslui ,Program
    2008 =437.600
  10  Alte cheltuieli ,verificare +proiecte Spital Jud.  Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica       2008
    Vaslui,Program 2008 =354.400
  11  Reabilitare unitati scolare afectate de       Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica       2008
    fenomene meteorologice majore inundatii din
    perioada aprilie –august 2005 Program 2008=

                                        85
 Nr.            Acţiunea             Entitatea implicată în realizare     Responsabili  Termen de finalizare
 crt.
    2.807.780
  12 Documentatii cadastrale ,raport de evaluare,    Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    studii de fezabilitate ,intabulare teren si cladire
    (Referat nr.7967/17.12.2007)Program 2008 =
    671.850
  13 Amenajare si modernizare Biblioteca         Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Judeteana Vaslui,Program 2008=350.000
  14 Sala de sport a Scolii pentru Surzi Vaslui      Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2009
    Program 2008=400.000
  15. Extindere pavilion expozitional Marcel       Consiliul Judetean Vaslui      Directia Tehnica   2008
    Guguianu,mun Barlad,jud. Vaslui, Program
    2008 = 170.000
  16. Demolare pavilion Spital urgenta nr.2 Vaslui    Consiliul Judetean Vaslui      Directia Tehnica   2008
  17. Construire gard Spital urgenta nr. 2 Vaslui     Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
Program privind alimentarea cu apă a satelor – HG 577/1997
  18. Alimentare cu apă Chirceşti, com. Micleşti,     Consiliul judeţean Vaslui      Direcţia tehnică   2008
    Program 2008 - 50.000RON
  19. Alimentare cu apă sat M\nzati, com. Ibăneşti,    Consiliul judeţean Vaslui      Direcţia tehnică   2008
    Program 2008 -173.210 RON


  20. Alimentare cu apă sat Şuletea, com. Şuletea,   Consiliul judeţean Vaslui      Direcţia tehnică   2008
    Program 2008 - 70.000
  21. Alimentare cu apă Negreşti Sat, oraş. Negreşti,  Consiliul judeţean Vaslui      Direcţia tehnică   2008
    Program 2008 - 257.684 RON
  22. Reabilitare alimentare cu apă Satu - Nou oraş   Consiliul judeţean Vaslui      Direcţia tehnică   2008
    Murgeni,sat Schineni ,sat Sarateni Program
    2008 - 1.169.216RON
  23. Alimentare cu apa Bacani ,Program 2008      Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    1.428.229 1lei
  24. Alimentare cu apa com.Dragomiresti,sate      Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Radeni si Tulesti,Program 2008 1.946.772lei

                                     86
 Nr.            Acţiunea           Entitatea implicată în realizare     Responsabili  Termen de finalizare
 crt.
  25. Alimentare cu apa com. Stefan cel Mare,sat   Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Stefan cel Mare ,Program 2008 1.202.028
  26. Alimentare cu apa com.Vulturesti, sat     Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Vulturesti,Program 2008 1.610.824 lei
  27. Extindere alimentare cu apa Vetrisoia ,sat   Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Vetrisosia .Program 2008 1.500.038lei
  28. Reabilitare alimentare cu apa ,com Dimitrie  Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Cantemir ,sat Hurdugi Program 2008 760.375
    lei
  29. Alimentare cu apa ,Comuna Osesti ,sat     Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Buda,Progrm 2008 1.335.362lei
  30. Alimentare cu apa ,com Lipovat,sat Chitoc   Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Program 2008 =50.000
  31. Alimentare cu apa ,com .            Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Epureni.sate:Epureni,Barlalesti,Horga,Bursuci,
    Program 2008 = 100.000
  32. Alimentare cu apa ,com Voinesti,sat Voinesti , Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Program 2008 = 100.000
  33. Alimentare cu apa ,com Munteni de Sus,sat   Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Munteni de Sus si Satu Nou,Program 2008
    50.000
  34. Alimentare cu apa ,com.Garceni ,sat Garceni  Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
  35. Reabilitare sistem alimentare cu apa ,com   Consiliul Judetean Vaslui      Directia tehnica   2008
    Codaesti ,sat Codaesti,Program 2008 =
    100.000
Program alimentare cu apă a satelor - HG 687/1997 şi HG 1036/2004
  36. Finalizare alimentare cu apă Lipovăţ şi Corbu, Consiliul judeţean Vaslui      Direcţia tehnică   2008
    com. Lipovăţ
  37. Finalizare alimentare cu apă Berezeni şi    Consiliul judeţean Vaslui      Direcţia tehnică   2008
    Fălciu
  38. Alimentare cu apă Dragomireşti, com.      Consiliul judeţean Vaslui      Direcţia tehnică   2009
    Dragomireşti

                                   87
 Nr.            Acţiunea            Entitatea implicată în realizare      Responsabili    Termen de finalizare
 crt.

Politica privind amenajarea teritoriului municipiul Birlad
  39. Documentatie tehnico – economica « Amenajare     Consiliul Local Barlad  Direcţia tehnică         2008
     zona de agrement Prodana » - 35.000 lei Ron
  40. Proiect tehnic – Delimitare si bornare teritoriu   Consiliul Local Barlad  Direcţia tehnică         2008
     municipiul Barlad – 30.000 lei Ron
  41. Documentatie expertizare locuinte si obiecte     Consiliul Local Barlad  Direcţia tehnică         2008
     tehnologice administrate de RAGCL – 20.000 Lei
     Ron
  42. Studiu de Fezabilitate privind alternativa de     Consiliul Local Barlad  Direcţia tehnică         2008
     alimentare cu apa din surse de mare adancime din
     zone din interiorul sau din zone limitrofe
     municipiului Barlad – 40.000 lei Ron
  43. Alimentare cu apa str. Dosoftei – 339.200 lei Ron   Consiliul Local Barlad  Direcţia tehnică         2008
  44. Locuinte Sociale Cpt Grigore Ignat – 5.100.000    Consiliul Local Barlad  Direcţia tehnică         2008
     lei Ron
Politica privind amenajarea teritoriului municipiul Husi
45.   Depunere cerere de finantare pentru proiectul    Consiliul Local Husi   Oficiul Integrare si Dezvoltare  2008
     ―Realizare infrastructura si suprastructura cartier              Locala
     Dacia‖
46.   Elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a zonei    Consiliul Local Husi   Oficiul Integrare si Dezvoltare  2008
     ―Centru Municipiului Husi‖                          Locala
                                     88
Cap. 12 - Politica în domeniul transporturilor

 Nr. crt.           Acţiunea            Entitatea implicată în    Responsabili    Termen de finalizare
                                   realizare
                  Program de pietruire a drumurilor comunale de pământ – HG 577/1997
   1.   Pietruire DC 84 –Băcani (DJ 245) – Suseni –   Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia tehnică      2010
       Puţu Olarului – Ibăneşti – Mînzaţi, km 4+000 –
       13+615
   2.   Pietruire DC 2 – Dobrosloveşti (DC 1) –     Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia tehnică      2008
       Unceşti – Măcreşti – Butucăria – Telejna (DJ
       247), km 0+000 – 9+450

   3.   DC 64: Blăgeşti – (DN 26) - SIpeni       Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia tehnică     2008
   4.   Pietruire DC 53- DJ 244 A (Gara Roşieşti) –   Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia tehnică     2008
       DJ 244 H Viişoara, km 2+900 – 7+870

   5.   Pietruire DC 74 C – DJ 242G (Brădeşti) –    Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia tehnică     2008
       Mânăstirea Grăjdeni (DJ 242F)km 0+000 –
       2+254

   6.   Pietruire DC 137A – DN 2F (Bleşca) –      Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia tehnică     2009
       Mînăstirea Poiana Borş – DJ 245B (Ivăneşti)

   7.   DC 119: Negreşti (DJ 207E) - Cioatele      Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia Tehnică      2009
   8.   DC 86: DJ 245C (Coroieşti) – Cârţibaşi –    Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia Tehnică      2009
       Tunseşti – Suceveni (DJ 245A) km 5+500 –
       10+800
   9.   DC 38: DJ 244 (Şişcani) – Mănăstirea Dimitrie  Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia Tehnică      2008
       Cantemir
   10.   DC 163: DJ 245 Poieneşti Deal (DJ 245M)     Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia Tehnică      2008
   11.   DC 153: DN 15D - Glodeni            Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia Tehnică      2009
   12.   Stradă principală acces Casa Apelor, Sat    Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia Tehnică      2009
       Negreşti
   13.   DC 62: DN 24A Cârja               Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia Tehnică      2010
   14.   DC 47: DJ 244A – Roşieşti – Gura Idrici     Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia Tehnică      2009
   15.   DC 37: Hoceni (DJ 244B) - Grumezoaia      Consiliul judeţean Vaslui   Direcţia Tehnică      2010
                                   89
Nr. crt.           Acţiunea              Entitatea implicată în       Responsabili       Termen de finalizare
                                    realizare
  16.   DC17:Satu Nou(DN24)-Portari             Consiliul judeţean Vaslui     Direcţia Tehnică         2010
  17.   DC 109: Ştefan cel Mare (DN 15D) -          Consiliul judeţean Vaslui     Direcţia Tehnică         2010
      Brăhăşoaia
  18.   DC76:Crivesti(DJ243A)-Vizureni            Consiliul judeţean Vaslui     Direcţia Tehnică         2010
  19.   DC 67: DJ 244I-Malusteni               Consiliul judetean vaslui     Directia Tehnica         2010
  20.   DC 65 DJ 244I-Tutcani                 Consiliul judetian vaslui     Directia Tehnica         2010
                       21. Programul privind reducerea riscului la alunecările de teren
  22.   Reducerea riscului la alunecări de teren pe DJ      Consiliul judeţean       Direcţia tehnică        2008
      284 Arsura,
  23.   Reducerea riscului la alunecări de teren pe DJ      Consiliul judeţean       Direcţia tehnică        2008
      248 A Plopoasa, Rafaila,
  24.   Stabilzare versanţi la DJ 247 Zăpodeni-       Consiliul local Dăneşti şi  Direcţia tehnică şi Direcţie     2008
      Dăneşti-Codăeşti- 300887,34 RON           Consiliul judeţean Vaslui    de dezvoltare locală,
                                                integrare europeană şi
                                                 relaţii internaţionale
                    25. Programul privind lucrările ce se execută pe drumurile judeţene
  26.   Cadastrul drumurilor publice               Consiliul judeţean       Direcţia tehnică        2008
  27.   Întocmirea documentaţiilor pentru lucrările de      Consiliul judeţean       Direcţia tehnică        2008
      drumuri (avize, taxe, traduceri autorizate
      documentaţii tehnice)
  28.   Investigaţii expertizări, cercetări şi testări      Consiliul judeţean       Direcţia tehnică        2008
      poduri
  29.   DJ 159 : Limită judeţ Neamţ - Băceşti -         Consiliul judeţean       Direcţia tehnică        2008
      Băbuşa - Păltiniş - Slobozia - Rahova - Trohan
      - Pungeşti - Siliştea - Armăşoaia - Bleşca (DN
      2F), km:54+500 - 55+815, km: 76+945 -
      86+035, (10,405 km)
  30.   DJ 242 : Bârlad (DN 24) Trestiana - Griviţa -      Consiliul judeţean       Direcţia tehnică        2008
      Limită judeţ Galaţi, km:0+000 - 9+140 (9,140
      km)

  31.   DJ 242F : Trestiana (DJ 242) - Grăjdeni -        Consiliul judeţean        Direcţia tehnică        2008
      Mănăstire Grăjdemi, km: 6+900 - 8+600
      (1,700 km)
  32.   DJ 242G : Vinderei (DJ 242C km 0+000) -         Consiliul judeţean        Direcţia tehnică        2008

                                     90
Nr. crt.            Acţiunea             Entitatea implicată în  Responsabili    Termen de finalizare
                                    realizare
      Brădeşti, KM:2+500 - 3+500 (1,000 km)
  33.   DJ 243 : Bîrlad (DN 24) - Pogana - Iana -       Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Vadurile - Iezer - Puieşti - Fîntînele -Rădeni -
      Dreagomireşti (DN 2F), km: 0+000 - 52+500
      (52,500 km)
  34.   DJ243A : Pogana (DJ 243) - Crângu Nou -        Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Ciocani - Iveşti - Pogoneşti - Tutova - Criveşti -
      Pochidia - Satu Nou - Limită judeţ Galaţi, km:
      13+840 - 20+840, km:22+740 - 31+370
      (15,630 km)
  35.   DJ 244 A : DN 24 (Gara Rosiesti) - Rosiesti -     Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Valea lui Darie - Vutcani - Posta Elan -
      Stuhulet - Ranceni - Berezeni (DN 24 A),
      Vutcani - D 244B, km : 0+000 - 17+900
      (17,900 km)
  36.   DJ 244 : 23 August (DN 24 A) - Suletea -        Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Stoisesti - Gara Banca Km 0+000 - 25+000
      (25,000 Km)
  37.   DJ 244D : Huşi (DN 24B) - Limită judeţ Iaşi ,     Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      km: 0+000 - 8+800 (8,800 km)
  38.   DJ 244E : DN 24B(Husi)-Tatarani-Botesti-        Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      DN24 (Miclesti), km 0+000-7+340, km 9+000-
      11+500, km18+500 - 19+500, km:19+500 -
      20+200, km: 24+360 -27+750 (14,930km)
  39.   DJ 244M : DN 24 (Crasna) - Albeşti - Idrici de     Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Sus - DJ 244A (Idrici de Sus), km: 3+330 -
      4+430 (1,100 km)
  40.   DJ 244N : DN 24A - DN 24A (Vetrişoaia), km :      Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      0+000 - 4+800    (4,800 km)
  41.   DJ 245A : Munteni de Jos (DN 24) - Lipovăţ -      Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Suceveni - Bogdana - Similişoara - Găvanu -
      Morăreni - Ghergheşti - Valea Lupului - Lunca
      - Siliştea - Iana (Dj 243), km: 0+000 - 12+030,
      km: 15+500 - 18+000, km : 31+960 –
      32+960, km:38+310 - 46+310 (23,530 km)
  42.   DJ 245E : DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni     Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
                                    91
Nr. crt.           Acţiunea            Entitatea implicată în  Responsabili    Termen de finalizare
                                   realizare
      - Moreni - DJ 245L (Costeşti), km:0+000 -
      1+600, km:4+200 - 5+700, km:14+000 -
      14+635 (3,735 km)
  43.   DJ 245L : DN 24 (Costeşti) - Puntişeni -       Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Chiţcani - Pârveşti - Mănăstire Pârveşti,
      km0+000 - 4+000 (4,000 km)
  44.   DJ 245M : DN 2F (Poieneşti) - Poieneşti,       Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      km:0+000 - 1+990 (1,990 km)
  45.   DJ 245 : DN 24 (Barlad) - Drujesti - Bacani -    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Vulpaseni - Ghicani - Alexandru Vlahuta -
      Buda - Morareni - Floresti - Oprisita ( DN 2F)
      Km 0+000 - 20+200, km: 46+555 - 48+955
      (22,600 Km)
  46.   DJ 247 : Telejna - Zapodeni - Balteni - Laza     Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      (DN2F), Km 50+174 - 60+074, Km 66+659 -
      68+659 (11,900 Km)
  47.   DJ 244 H :Viisoara - Urdesti - Gagesti, Km :     Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      0+000 - 15+980    (15,980 Km)
  48.   DJ 248B : Limită judeţ Iaşi - Negreşti (DN      Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      15D), km:68+240 - 68+740 (0,500 km)
  49.   DJ 248F : DN 15D (Negreşti) - Limită judeţ      Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Iaşi, km: 0+000 - 1+800 (1,800 km)
  50.   DJ 284 : DN 24 B Husi) Epureni - Duda -       Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Arsura - Ghermanesti,     Km : 0+000 -
      1+850, Km 23+300 - 24+900 (3,450 km)
  51.   DJ 243 : Bîrlad (DN 24) - Pogana - Iana -      Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Vadurile - Iezer - Puieşti - Fîntînele -Rădeni -
      Dreagomireşti (DN 2F), km: 0+000 - 52+500
      (52,500 km) (RESTANŢĂ 2007)
  52.   DJ 245 : DN 24 (Bârlad) - Drujesti - Bacani -    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Vulpaseni - Ghicani - Alexandru Vlahuta -
      Buda - Morareni - Floresti - Oprisita ( DN 2F)
      Km : 21+203 - 34+705 13,502 Km)
      (RESTANŢĂ 2007)
  53.   DJ 244B : DN 24B (Cretesti de Sus) - Siscani -    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Tomsa - Hoceni - Dimitrie Cantemir - Gusitei-
                                   92
Nr. crt.           Acţiunea            Entitatea implicată în  Responsabili    Termen de finalizare
                                  realizare
      Posta Elan - Tupilati - Popeni - Gagesti -
      Ciurcani - Murgeni (DN 24A), km : 19+700 -
      40+000, km : 48+500 - 51+080 (22,880 Km)
      (RESTANŢĂ 2007)
  54.   DJ 245L : DN 24 (Costeşti) - Puntişeni -      Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Chiţcani - Pârveşti - Mănăstire Pârveşti, km :
      6+157 - 12+157 (6,000 km) (RESTANŢĂ
      2007)
  55.   DJ 242C : Limită judeţ Galaţi (Gara         Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Docăneasa) - Limită judeţ Galaţi (Gara
      Tălăşmani), km : 6+000 - 14+000 (8,000 km)
      (RESTANŢĂ 2007)
  56.   DJ 245C : Băcani (DJ 245) - Băltăţeni -       Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Cepeşti - Rădăeşti -Coroieşti - Bogdăniţa -
      Schitu (DJ245A) , km : 0+000 - 25+000
      (25,000km)
  57.   DJ 248 A : Limită judeţ Iaşi - Siliştea - Huc -   Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ 207E (Oşeşti),
      Km : 51+525 - 68+355 (16,830 Km)
      (RESTANŢĂ 2007)
  58.   DJ 244D : Husi (DN24B) - Limită judeţ Iasi, km   Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      : 8+800 - 25+500
      (16,700km)(RESTANŢĂ2007)
  59.   DJ 245 B : Ghergheşti (DJ245A) - Corodeşti -    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Chetrosu - Draxeni - Rugăria - Ivănesti
      (DN2F), km : 0+000 - 2+000, km : 15+490 -
      17+830 (4,340 km) (RESTANŢĂ 2007)
  60.   DJ 244C : Huşi (DN 24B) - Pădureni - Leoşti -    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Urlaţi - Dimitrie Cantemir (DJ 244A), km:8+000
      - 20+370, km:21+370 - 23+590, km:27+470 -
      33+070 (20,190 km) (RESTANŢĂ 2007)
  61.   DJ 284 : DN 24 B (Huşi) - Epureni - Duda -     Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Arsura - Ghermăneşti,    Km : 15+950 -
      20+300 (4,350 km) (RESTANŢĂ 2007)
  62.   DJ 241C : Limită judeţ Bacău (Stejaru) -      Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Doagele - Poiana Pietrei - Dragomireşti (DN
                                  93
Nr. crt.           Acţiunea            Entitatea implicată în  Responsabili    Termen de finalizare
                                  realizare
      2F), km : 24+000 - 25+625, km: 27+625 -
      32+625 (6,625 km)
  63.   DJ 242B : DN 24A (Popeni) - Limită judeţ      Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Galaţi, km: 0+000 - 10+000 (10,000 km)
  64.   DJ 159 E : Gîrceni - (DJ 159A) - Mălineşti -    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Mănăstire Mălineşti,    km : 0+000 - 5+000
      (5,000 km)
  65.   DJ 242 : Bârlad (DN 24) Trestiana - Griviţa -    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Limită judeţ Galaţi,   km : 1+000 - 9+140
      (8,140 km)
  66.   DJ 243C : DJ 243 (Mărăşeşti) - Voineşti, km:    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      0+000- 5+105 (5,102 km)
  67.   DJ 244J : DN 24A (Epureni) - Horga km:0+000     Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      - 6+250 (6,250 km)
  68.   DJ 245A : Munteni de Jos (DN 24) - Lipovăţ -    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Suceveni - Bogdana - Similişoara - Găvanu -
      Morăreni - Ghergheşti - Valea Lupului - Lunca
      - Siliştea - Iana (DJ 243), km : 18+000 -
      19+500, km : 19+500 - 31+960, km : 32+960
      - 38+310 (19,310 km)
  69.   DJ 247 : Limită judeţ Iaşi - Codăeşti - Emil    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Racoviţă - Dăneşti - Bereasa - Telejna -
      Zăpodeni - Bălteni - Bejeneşti - Sauca - DN 2F
      (Laza),     km : 27+060 - 41+060, km :
      41+060 - 50+174, km : 60+074 - 62+074, km :
      62+074 - 66+659 (29,699 km)
  70.   DJ 248B : Limită judeţ Iaşi - Negreşti (DN     Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      15D), km:65+000 - 68+240 (3,240 km)
  71.   DJ 248G : DJ 248A - Mănăstire Rafaila, km :     Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      0+000 - 2+500 (2,500 km)
  72.   DJ 246 B : DN 24 - Schitu Movila lui Burcel,    Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      km : 0+000 - 0+750    (0,750 km)
  73.   DJ 246 C : Codăeşti - DJ 246 (Mănăstirea      Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
      Ştefan cel Mare),      km : 0+000 - 0+800
      (0,800 km)
  74.   DJ 284A : DN 24 (Popeni) - Mănăstire        Consiliul judeţean   Direcţia tehnică     2008
                                  94
Nr. crt.            Acţiunea          Entitatea implicată în     Responsabili        Termen de finalizare
                                 realizare
      Bujoreni, km : 0+000 - 4+600 (4,600 km)
  75.   Întretinere curentă pe timp de iarnă       Consiliul judeţean      Direcţia tehnică          2008

  76.   Siguranţa rutieră                Consiliul judeţean      Direcţia tehnică          2008

  77.   Stabilizare versanti pe DJ 284: Arsura -     Consiliul judeţean      Direcţia tehnică          2008
      Pahnesti, Km 15+454 - 16+300 (0,846 Km)
  78.   Stabilizare versanti pe DJ 248 A:Rafaila -    Consiliul judeţean      Direcţia tehnică          2008
      Plopoasa, Km 62+800 - 63+180 (0,380 Km)
  79.   Pod beton armat pe DJ 245B, Chetrosu       Consiliul judeţean      Direcţia tehnică          2008
  80.   Elaborare SF consolidare terasamente pe DJ    Consiliul judeţean      Direcţia tehnică          2008
      243, Perieni
  81.   Elaborare SF consolidare terasamente pe DJ    Consiliul judeţean      Direcţia tehnică          2008
      244A, Vutcani

             82. Programul privind lucrările ce se execută pe drumurile judeţene din Fondul de Rulment
  83.   DJ 244I : Murgeni - Sărăţeni - Măluşteni - DC    Consiliul judeţean     Direcţia tehnică         2008
      67, km : 6+400 - 10+400 (4,000 km)
  84.   DJ 244L : Tăbălăieşti - Avereşti, km : 0+000 -   Consiliul judeţean     Direcţia tehnică         2008
      2+500 (2,500 km)
  85.   DJ 159A : Băceşti - Gîrceni - Pungeşti, km :    Consiliul judeţean     Direcţia tehnică         2008
      10+720 - 18+720 (8,000 km)
  86.   DJ 207H : DN 2F (Vaslui) - Fabrica Ceramica -    Consiliul judeţean     Direcţia tehnică         2008
      Chiţoc - Poiana Căprioarei, km : 1+000 -
      2+500 (1,500 km)
  87.   DJ 245E : DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni    Consiliul judeţean     Direcţia tehnică         2008
      - Moreni - DJ 245L (Costeşti),    km :
      3+000 - 4+000 (1,000 km)
  88.   Reabilitare DJ 159 : Băceşti - Pungeşti, km :    Consiliul judeţean     Direcţia tehnică         2008
      54+500 - 55+815, km : 76+945 - 86+035
      (10,405 km)
  89.   Reabilitare DJ 243 : Bârlad - Dragomireşti, km   Consiliul judeţean     Direcţia tehnică         2008
      :0+000-52+500 (52,500 km)
  90.   Reabilitare DJ 243A : Pogoneşti - Tutova -     Consiliul judeţean     Direcţia tehnică         2008
      Pochidia - Limită judeţ Galaţi, km : 0+600 -

                                 95
Nr. crt.             Acţiunea            Entitatea implicată în      Responsabili       Termen de finalizare
                                    realizare
        3+000, km : 3+000 - 9+000, km : 9+600 -
        13+840,   km : 20+840 - 22+740, km :
        31+370 - 33+940 (18,310 km)
  91.    Reabilitare DJ 244C : Huşi - Pădureni -        Consiliul judeţean     Direcţia tehnică        2008
        Dimitrie Cantemir - DJ 244A (Muşata), km :
        0+000 - 33+070 (33,070 km)
  92.    Reabilitare DJ 244E : Tătărăni - Boţeşti -      Consiliul judeţean     Direcţia tehnică        2008
        Micleşti (DN 24),    km : 0+000 - 27+750
        (27,750 km)
  93.    Reabilitare DJ 245 : DN 24 (Bârlad) - Băcani -    Consiliul judeţean     Direcţia tehnică        2008
        Alexandru Vlahuţă - Floreşti - Oprişiţa (DN
        2F), km : 21+200 - 46+555 (25,355 km)
  94.    Reabilitare DJ 245A : Lipovăţ - Bogdana -       Consiliul judeţean     Direcţia tehnică        2008
        Ghergheşti - Iana,     km : 0+000 -
        46+310 (46,310 km)
  95.    Reabilitare DJ 243D : DJ 243 - Perieni, km :     Consiliul judeţean     Direcţia tehnică        2008
        0+000- 3+790 (3,790 km)
  96.    Reabilitare DJ 248B : Limită judeţ Iaşi -       Consiliul judeţean     Direcţia tehnică        2008
        Negreşti (DN 15D),       km : 65+000 -
        68+240 (3,240 km)
                             Secţia de Drumuri Naţionale Bârlad

1     Reparaţii asfaltice – 71.906 mp            Secţia de Drumuri    Şef Secţie, ing. Maftei Gicu   Decembrie 2008
                                  Naţionale Bârlad
2     Tratamente bituminoase – 46,85 km           Secţia de Drumuri    Şef Secţie, ing. Maftei Gicu   Decembrie 2008
                                  Naţionale Bârlad
3     Covoare asfaltice - 7,23 km              Secţia de Drumuri    Şef Secţie, ing. Maftei Gicu   Decembrie 2008
                                  Naţionale Bârlad
4     Siguranţa rutieră – 65 mii RON             Secţia de Drumuri    Şef Secţie, ing. Maftei Gicu   Decembrie 2008
                                  Naţionale Bârlad
5     Poduri                         Sectia de Drumuri    Sef Sectie, ing. Maftei Gicu   Decembrie 2008
                                 Nationale Barlad
                                    96
Cap. 13 – Politica privind protectia mediului inconjurator

Nr.  Prioritate/măsura                      Instituţie responsabilă     Persoana responsabilă   Termen realizare
crt
   I. Întărirea capacităţii instituţionale în domeniul Mediului:
   I.1. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului prin:
1   Reactualizarea lunara a bazei de date EIA –Evaluarea    APM Vaslui           Reprezentant Legislaţie  lunar
   Impactului asupra Mediului (conform instrucţiunilor     Serv Implementare Politici de  Orizontala
   transmise de MMDD la ARPM)                 Mediu
2   Reactualizarea lunară a bazei de date SEA –      APM Vaslui          Reprezentant Legislaţie  lunar
   Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe     Serv Implementare Politici de Orizontala
                              Mediu
   I.2. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului cu
   participarea publicului la luarea deciziilor, prin:
1   Organizarea unei campanii publicitare pe tema     APM Vaslui          Reprezentant        Decembrie 2008
   evaluării impactului asupra mediului         Serv Monitorizare Sinteză şi Comunicare şi Relaţii
                              Coordonare          Publice
   I.3. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul informaţiei de mediu, prin:
1   Actualizarea bazei de date pentru informaţia de mediu APM Vaslui          Comunicare şi Relaţii   permanent
   la nivel naţional şi local conform prevederilor Serv Monitorizare Sinteză şi    Publice
   Directivei 90/313/CEE privind accesul publicului la Coordonare
   informaţia de mediu
2   Actualizarea:                        APM Vaslui           Reprezentant       permanent
   -Registrului /listă cu informaţii de mediu deţinută     Serv MSC            Comunicare şi Relaţii
   -Registrului/ listă pentru înregistrarea solicitărilor de                  Publice
   informaţii
   -Registrului listă cu informaţia de mediu difuzată din
   oficiu
   I.4. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul calităţii aerului, prin:
1   Urmarirea conformării instalaţiilor care se afla sub APM Vaslui           Responsabil Calitatea      permanent
   incidenta Directivei 94/63/CE la termenele asumate în Compartiment Calitatea     Aerului
   procesul de negocieri                 Aerului
2   Raportarea catre Comisia Europeană a stadiului    APM Vaslui           Responsabil Calitatea      Decembrie 2008
   implementării Directivei Consiliului nr. 94/63/CE, în Compartiment Calitatea     Aerului
   conformitate cu prevederile articolulului 5 al    Aerului
   Directivei 91/692/CEE
                                         97
   I.5. Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor prin:
1  Pregătirea raportării datelor naţionale privind   APM Vaslui             Responsabil Gestiunea   Septembrie 2008
   deşeurile, conform cerinţelor Regulamentului,    Comp. GDC             Deşeurilor
   catre EUROSTAT.2000101 conform prevederilor
   Regulamentului CE nr. 2150/2002 privind
   statistica deşeurilor
2  Organizarea a 2 campanii de conştientizare a    APM Vaslui             Responsabil Gestiunea   2008
   populaţiei privind colectarea selectivă a      Comp. GDC             Deşeurilor
   deşeurilor
   I.6. Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul protectiei naturii, prin:
1  Promovarea educării şi informării publicului    APM Vaslui             Reprezentant        2008
   (art.22) conform prevederilor Directivei      Comp. Protecţia Naturii şi Arii Comp. PNANP
   92/43/EEC asupra conservarii habitatelor naturale Naturale Protejate
   şi a speciilor sălbatice de floră şi faună
2  Asigurarea unui mangement performant la nivelul APM Vaslui               Reprezentant        Permanent
   cerinţelor europene şi a convenţiilor la care    Comp. Protecţia Naturii şi Arii Comp. PNANP
   România este parte a ariilor naturale protejate din Naturale Protejate
   judeţul Vaslui
   I.7. Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul controlului poluarii industriale, prin:
1  Reactualizarea Inventarului             APM Vaslui             Sef serv. Autorizare şi  permanent
   instalaţiilor/activităţilor IPPC la nivel judeţean Serv. Autorizare şi Controlul   Controlul Conformării
                             Conformării
   II. Integrarea politicii de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi regionale
1.  Aprobarea Planului Local de Acţiune pentru     APM Vaslui             Director executiv     Ianuarie 2008
   Mediu revizuit in decembrie 2007
   III. Evaluarea stării actuale a factorilor de mediu
1.  Monitorizarea integrată a factorilor de mediu la  APM Vaslui             Sef serv. Monitorizare   Permanent
   nivelul judeţului Vaslui şi elaborarea raportului  Serv Monitorizare Sinteză şi    Sinteză şi Coordonare
   privind calitatea factorilor de mediu        Coordonare
   IV. Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale
   IV.1. Îmbunătăţirea calităţii aerului
1  Reabilitarea şi echiparea Retelei Naţionale de APM Vaslui               Sef serv. Monitorizare   Decembrie 2008
   monitorizare a calităţii aerului, conform Serv Monitorizare Sinteză şi         Sinteză şi Coordonare
   standardelor UE, în aglomerările şi regiunile de Coordonare

                                   98
  evaluare a calităţii aerului
  - Regiunea de Dezvoltare 1 Nord Est - Bacau
  IV.2. Îmbunătăţirea şi implementarea la nivel local a programului naţional de management al deşeurilor prin:
1  Realizarea bazei de date pe anul 2007 conform   APM Vaslui          Responsabil Gestiunea   Septembrie 2008
  prevederilor Directivei Parlamentului şi      Comp. Gestiunea Deşeurilor şi Deşeurilor
  Consiliului 94/62/CE privind ambalajele şi     Chimicalelor
  deseurile de ambalaje, modificata de Directiva
  Parlamentului şi Consiliului 2004/12/EC
2  Demararea actiunii de colectare a datelor în    APM Vaslui          Responsabil Gestiunea   Februarie 2008
  vederea realizarii bazei de date naţionale privind Comp. Gestiunea Deşeurilor şi Deşeurilor
  ambalajele şi deşeurile din ambalaje pentru anul  Chimicalelor
  2007
3  Atingerea obiectivului de colectare de       APM Vaslui          Responsabil Gestiunea   Decembrie 2008
  4kg/locuitor şi an prevazut în articolul 5.5 al  Producatori          Deşeurilor
  Directivei 2002/96/CE               Importatori
                            Distribuitori
4  Includerea aspectelor financiare privind      APM Vaslui          Responsabil Gestiunea   2008
  alternativele şi scenariile elaborate privind   Comp. Gestiunea Deşeurilor şi Deşeurilor
  continuarea implementării prevederilor Directivei Chimicalelor
  Cadru a Consiliului 75/442/CEE privind deşeurile
5  Evaluarea alternativelor şi scenăriilor şi     APM Vaslui, Comp.       Responsabil Gestiunea   2008
  selectarea celor optime              Gestiunea Deşeurilor şi    Deşeurilor
                            Chimicalelor
6  Urmărirea extinderii colectării selective a    APM Vaslui, Comp.       Responsabil Gestiunea   Permanent
  deşeurilor                     Gestiunea Deşeurilor şi    Deşeurilor
                            Chimicalelor
7  Revizuirea si urmarirea respectarii Planurilor   APM Vaslui, Comp.       Responsabil Gestiunea   2008
  Judeţene de Gestionare a Deşeurilor        Gestiunea Deşeurilor şi    Deşeurilor
                            Chimicalelor
8  Urmarirea desemnării unităţilor de colectare a   APM Vaslui          Responsabil Gestiunea   2008
  vehiculelor scoase din uz (VSU) şi care vor    Comp. GDC           Deşeurilor
  prelua VSU de la ultimul detinator conform
  prevederilor Directivei Consiliului nr.
  2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz
9  Urmarirea inchiderii celor 3 depozite de deşeuri  APM Vaslui          Responsabil Gestiunea   permanent
                                   99
   menajere (Vaslui, Bârlad, Huşi)            Comp. GDC            Deşeurilor
                              GNM
10  Monitorizarea implementării Planului naţional de   APM Vaslui           Responsabil Gestiunea  Decembrie 2008
   eliminare a echipamentelor şi materialelor care    Comp. GDC            Deşeurilor
   contin PCB/PCT conform prevederilor Directivei    GNM
   Directiva 96/59/CEE privind eliminarea
   bifenililor şi trifenililor policlorurati (PCB şi
   PCT)
   IV.3. Managementul resurselor de apă, prin:
1  Verificarea intocmirii corecte a documentatiilor   APM Vaslui           Serv. Autorizare şi   La solicitare
   necesare pentru modernizarea şi construirea      Serv. Autorizare şi Controlul  Controlul Conformării
   sistemelor de alimentare cu apă, a statiilor de    Conformării
   epurare şi sistemelor de canalizare
   IV.4. Controlul poluarii industriale, prin:
1  Primirea documentaţiilor necesare pentru       APM Vaslui           APM Vaslui       La solicitare
   eliberarea autorizaţiilor integrate de mediu,     Serv. Autorizare şi Controlul  Serv. Autorizare şi
   pentru instalaţiile conform prevederilor Directivei  Conformării           Controlul Conformării
   Consiliului nr. 96/61/CE privind prevenirea şi
   controlul integrat al poluării (IPPC)
2  Realizarea raportului anual de poluanţi emisi     APM Vaslui           Serv. Autorizare şi   Sem I 2008
   (EPER) la nivel regional şi naţional         Serv. Autorizare şi Controlul  Controlul Conformării
                              Conformării
3  Realizarea controlului conformării activităţilor   APM Vaslui           APM Vaslui       Permanent
   pentru care au fost emise autorizaţii integrate de  GNM               Serv. Autorizare şi
   mediu                                         Controlul Conformării
4  Urmărirea introducerii sistemului de management    APM Vaslui           Serv. Autorizare şi   permanent
   de mediu la nivelul agentilor economici cu      Serv. Autorizare şi Controlul  Controlul Conformării
   impact semnificativ asupra mediului si        Conformării
   reactualizarea bazei de date EMAS
5  Impunerea de tehnologii nepoluante prin actele   APM Vaslui             Sef Serv. ACC      Permanent
   de reglementare                  Serv. Autorizare şi Controlul
                            Conformării
   V. Extinderea retelei naţionale de arii protejate şi rezervatii naturale
1  Stabilirea măsurilor necesare pentru conservarea  APM Vaslui             Reprezentant      permanent

                                     100
  unor Situri de Importanţă Comunitară        Comp. Protecţia Naturii şi Arii Comp. PNANP
                            Naturale Protejate
2  Realizarea bazelor de date privind distribuţia   APM Vaslui           Reprezentant        2008
  speciilor de floră şi faună sălbatica şi a     Comp. Protecţia Naturii şi Arii Comp. PNANP
  habitatelor naturale de interes comunitar existente Naturale Protejate
  în România
  VI. Întărirea parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale în procesul de elaborare şi aplicare a politicilor publice în domeniu
1  Realizarea campaniilor de educare şi        APM Vaslui           Reprezentant        permanent
  conştientizare a populatiilor impreuna cu      Comp. Comunicare şi Relaţii   Comp. Comunicare şi
  organizatiile neguvernamentale           Publice             Relaţii Publice
  VII. Elaboraborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamităţilor naturale, accidentelor ecologice şi expunerii în zone
  de risc ecologic
1  Urmarirea intocmirii de către toate unităţile cu  APM Vaslui           Sef Serv. Autorizare şi   Permanent
  impact semnifivativ asupra mediului a planurilor Serv. Autorizare şi Controlul   Controlul Conformării
  de acţiune în cazul producerii unor fenomene    Conformării
  periculoase şi accidente ecologice
2  Urmarirea intocmirii de catre toate unitatile care APM Vaslui           Sef Serv. Autorizare şi   Permanent
  desfăşoară activităţi specifice a planurilor de   Serv. Autorizare şi Controlul  Controlul Conformării
  resticţii în situaţii de secetă, de reducere a   Conformării
  debitelor de apă, de îngheţ
  VIII. Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale
1  Reabilitare sisteme de alimentare cu apă, tratare, Consiliul judeţean Vaslui    Direcţia tehnică şi U.I.P. 2010
  distribuţie şi canalizare – epurare în oraşele   Consiliile locale municipale  (Unitatea de Implementare
  Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti,          Vaslui, Bârlad şi Huşi     a Proiectului)
                            Consiliul local Negreşti
2  Managementul regional al deşeurilor urbane în    Consiliul judeţean Vaslui    Direcţia tehnică şi U.I.P. 2010
  judeţul Vaslui, zona Bîrlad – Vaslui,        Consiliile locale municipale  (Unitatea de Implementare
                            Vaslui, Bârlad şi Huşi     a Proiectului)
                            Consiliul local Negreşti
3  Colectare selectiva a deşeurilor în zona: Puşcaşi- Consiliul local Ivăneşti     Direcţia tehnică şi U.I.P. 2008
  Laza-Ivăneşti-Poieneşti-Gîrceni-Dragomireşti    Consiliile locale        (Unitatea de Implementare
  (elaborare documentaţie)              partenere(Puşcaşi, Laza,    a Proiectului)
                            Poieneşti,Gîrceni,
                            Dragomireşti)

                                  101
                               Consiliul judeţean Vaslui
4    Colectare selectiva a deşeurilor în zona: Perieni,  Consiliul Judeţean Vaslui    Direcţia tehnică şi U.I.P.   2008
    Pogana, Iana, Puieşti, VoIneşti, Ghergheşti      Consilile locale Perieni,    (Unitatea de Implementare
    (elaborare documentaţie)               Pogana, Iana, Puieşti,      a Proiectului)
                               VoIneşti, Ghergheşti
5    Colectare selectiva a deşeurilor în zona:       Consiliul judeţean Vaslui    Direcţia de dezvoltare     2008
    Ciocani, Iveşti, Tutova, Pochidia,          Consilile locale Ciocani,    locală, integrare europeană
    Coroieşti,Pogoneşti                  Iveşti, Tutova, Pochidia,    şi relaţii internaţionale şi
    (elaborare documentaţie)               Coroieşti, Pogoneşti       U.I.P. (Unitatea de
                                                Implementare a Proiectului)
6    Gestiunea deşeurilor în regiunea Falciu Berezeni   Consiliul local Berezeni şi   Direcţia de dezvoltare     2008
    – proiect finanţat în cadrul Programului de Bună   Consiliul local Fălciu      locală, integrare europeană
    Vecinătate România –Moldova, Phare CBC        Consiliul judeţean Vaslui    şi relaţii internaţionale şi
                               partener             U.I.P. (Unitatea de
                                                Implementare a Proiectului)
7    Gestiunea deşeurilor Negresti – proiect        Consiliul local Negreşti şi   Direcţia de dezvoltare     2008
    implementat în cadrul Programului Phare 2004     Consiliul judeţean Vaslui    locală, integrare europeană
                               partener             şi ralaţii internaţionale
8    Managementul deseurilor in judetul Vaslui       Consiliul judetean Vaslui,    Direcţia dezvoltare locală,  2010
                               Consiliile Locale Padureni,   integrare europeană şi
                               Rosiesti,Lipovat, Solesti,    relaţii internaţionale
                               Asociaţia Ecowerf –Belgia si
                               Consiliul provinciei Brabantul
                               Flamand
  9  Pregatirea unui proiect prin care se solicita     Consiliul Local Husi       Oficiul Intrgrare si      2008
    fonduri pentru ―Reabilitare si extindere parcuri si                  Dezvoltare Locala
    spatii verzi‖
10   Implementare proiect                 Consiliul Local Husi       Seviciul Salubritate      2008
    ―Dezvoltarea selectiva a colectarii deseurilor‖

11   Reabilitare canalizare pluviala si menajera – zona Consiliul Local Barlad       Directia tehnica        2008
    Gara – 425.000 lei Ron
12   Reparatii capitale retea canalizare ( Aquavas ) – Consiliul Local Barlad        Directia tehnica        2008
    110.000 lei Ron

                                      102
13  Studiu de fezabilitate – Identificare terenuri Consiliul Local Barlad        Directia tehnica     2008
   pentru marirea suprafetei de spatii verzi in
   municipiul Barlad – 20.000 lei Ron
14  Studiu topo si studiu geo privind extinderea Consiliul Local Barlad         Directia tehnica     2008
   canalizarii menajere si pluviale din cartier
   Munteni si Podeni – 40.000 lei Ron
15  Studiu de fezabilitate – Extindere canalizare Consiliul Local Barlad                     2008
   menajera si pluviala in cartier Munteni si Podeni
   – 38.000 lei Ron
Planul de actiuni pentru anul 2008 al Comisariatului Judetean Vaslui al G.N. M.
Nr          Prioritate/măsura            Instituţie responsabilă    Persoana responsabilă     Termen realizare
 Crt
1    Realizarea controlului respectarii         Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu    permanent
    angajamentelor inscrise in autorizaţiile integrate Comisariatul Judetean Vaslui
    de mediu conform DIRECTIVEI IPPC –
    96/31/CE – PREVENIREA SI CONTROLUL
    INTEGRAT AL POLUARII

2    Urmarirea conformării instalaţiilor care se afla  Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu    permanent
    sub incidenta DIRECTIVEI SEVESO –         Comisariatul Judetean Vaslui
    SUBSTANTE PERICULOASE.

3    Urmărirea celor 3 depozite de deşeuri menajere   Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu    permanent
    care nu sunt conforme cu prevederile Directivei  Comisariatul Judetean Vaslui
    1999/31/CE in care s-a sistat depozitarea (
    Vaslui, Barlad, Husi).

4    Monitorizarea semestriala a extinderii       Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu    semestrial
    implementarii sistemului de colectare selectiva  Comisariatul Judetean Vaslui
    concomitent cu introducerea sau modernizarea
    serviciului de colectare, DIRECTIVEI

                                     103
   94/62/CE COLECTARE SELECTIVA A
   DESEURILOR

5  Participarea la campanii de conştientizare a      Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  Mai 2008
   populaţiei privind colectarea selectivă a       Comisariatul Judetean Vaslui            Septembrie 2008
   deşeurilor.
6  Participarea la campanii de conştientizare a      Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  Iulie – august 2008
   populaţiei privind conservarea habitatelor       Comisariatul Judetean Vaslui
   naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună.
7  Monitorizarea semestriala a implementării       Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  semestrial
   Planului naţional de eliminare a echipamentelor    Comisariatul Judetean Vaslui
   şi materialelor care contin PCB/PCT conform
   prevederilor Directivei Directiva 96/59/CEE
   privind eliminarea bifenililor şi trifenililor
   policlorurati (PCB şi PCT).
8  Participare activa in cadrul procesului de       Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  permanent
   reglementare a instalatiilor cu impact         Comisariatul Judetean Vaslui
   semnificativ din punct de vedere al protectiei
   mediului.
9  Urmarirea elaborarii programelor de reabilitate    Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  Ianuarie 2008
   si extindere spatii verzi din zonele urbane..     Comisariatul Judetean Vaslui
10  Actualizarea registrului obiectivelor controlate    Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  Decembrie 2008
   existente in judetul Vaslui.              Comisariatul Judetean Vaslui
11  Urmărirea atingerii a cel putin 75% din        Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  permanent
   obiectivele de reutilizare/reciclare si        Comisariatul Judetean Vaslui
   valorificare prevazute in articolul 7.2 al
   Directivei (vezi HG 448/2005)

12  Urmărirea atingerii obiectivului parţial de      Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  permanent
   colectare de cel puţin 3 kg de deseuri de       Comisariatul Judetean Vaslui
   echipamente electrice si electronice/locuitor/an
   prevăzut în articolul 5.5 al Directivei
   2002/96/CE
13  Verificarea instalatiilor de depozitare de la     Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  permanent

                                     104
   statiile de distributie a benzinei          Comisariatul Judetean Vaslui
14  Urmarirea si raportarea semestriala a situatiei   Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  semestrial
   referitoare la: numarul de notificari emise,     Comisariatul Judetean Vaslui
   cantitatile si tipurile de deseuri importate sau
   tranzitate modul de valorificare a deseurilor
   importate

15  Interventie pentru eliminarea sau diminuarea     Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  permanent
   efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor  Comisariatul Judetean Vaslui
   de mediu, şi la stabilirea cauzelor acestora.

16  Urmarirea realizarii investitiilor de mediu     Garda Nationala de Mediu –   Comisarii de mediu  lunar
   asumate de catre titularii instalatiilor cu impact  Comisariatul Judetean Vaslui
   semnificativ asupra mediului.
                                    105
Cap.14 – Politica de protectie a consumatorului

Nr.                    Acţiunea                     Entitatea implicata in  Persoana responsabila  Termen de
crt.                                            realizare                    finalizare
    Imbunatatirea coordonarii supravegherii pietei si aplicarii legislatiei in
    domeniul
 1.   - securitatii generale a produselor                           OJPC Vaslui      Director executiv   permanent
    - serviciilor financiare, inclusiv a asigurarilor,
    Cooperarea cu autoritatile competente in domeniul supravegherii pietei,
    in principal cu :
    - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
    - Autoritatea Nationala a Vamilor
    - ANSVSA
 2.   - MSP                                          OJPC Vaslui      Director executiv   permanent
    - MMGA
    - MAPDR
    - MEC
    - ANRGN
    - ANRE
    - ANRC
 3.  Prezentarea prevederilor legale in vigoare in domeniul protectiei
    consumatorilor in cadrul actiunilor de parteneriat cu societatea civila si        OJPC Vaslui      Director executiv   periodic
    asociatiile profesionale
 4.  Continuarea pregatirii profesionale conform recomandarilor programului
    PHARE 2002                                        OJPC Vaslui      Director executiv   decembrie
    Realizarea de actiuni de supraveghere a pietei privind respectarea prevederilor
    legale la comercializarea produselor nealimentare, inclusiv evaluarea securitatii
    produselor, in mod deosebit pentru :
        -   produse cosmetice si jucarii;
        -     electrosecuritatea si electrocompatibilitatea magnetica a
          aparatelor casnice si electronice;
        -   etichetarea produselor textile si a incaltamintei;             OJPC Vaslui      Director executiv   permanent
 5.      -    etichetarea    eficientei   energetice   a   produselor
        electrocasnice(frigidere,masini de spalat) si lampilor de uz casnic;
        -   indicarea consumului de carburant si emisiile de CO2 la
          comercializarea autoturismelor noi.


                                         106
6.  Masuri operative in scopul depistarii pe piata romaneasca a produselor
   notificate prin Sistemul RAPEX                            OJPC Vaslui  Director executiv  permanent
   Dezvoltarea de actiuni de supraveghere a modului de aplicare a legislatiei cu
   privire la :
      - produsele modificate genetic destinate consumatorului final existente la
        comercializare;                               OJPC Vaslui  Director executiv  permanent
7.     - prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
      - depistatea şi eliminarea produselor neconforme care pot afecta
        sănătatea şi interesele economice ale consumatorilor;
      - etichetarea şi publicitarea produselor alimentare;
8.  Participare activă la soluţionarea operativă a notificărilor transmise prin
   Sistemul Rapid de Alertă din domeniul siguranţei alimentare, conform         OJPC Vaslui  Director executiv  permanent
   competenţelor OJPC.
   Realizarea de actiuni de supraveghere a respectarii drepturilor consumatorilor
   in cazul prestarii de servicii:
    - transport persoane,
   - serviciilor turistice si de agrement,
9.  - servicii de igiena personala,                            OJPC Vaslui  Director executiv  permanent
   - analizarea contractelor din domeniile: telefonie fixa si mobila, cablu, internet,
   asigurari si late tipuri de contracte,
   -supravegherea pietei pentru identificarea publicitatii inselatoare si
   comparative, precum si alte tipuri de servicii.
   Actiuni de control privind produse si servicii oferite consumatorilor cu ocazia:
   - sarbatorilor de iarna
10.                                             OJPC Vaslui  Director executiv  ianuarie
   - zilei copilului                                                    decembrie
   - sarbatori Pascale                                                    iunie
                                                               martie-apr.

   -  Imbunatatirea activitatilor de monitorizare si evaluare a aplicarii legislatiei
     in domeniul financiar (creditul pentru consum, case de schimb valutar,
11.    servicii financiare la distanta)                         OJPC Vaslui  Director executiv  permanent

12.  -  Analiza clauzelor din contractele de utilitati publice
                                              OJPC Vaslui  Director executiv  permanent
13.  - Imbunatarirea sistemului de transmitere si urmarire a sesizarilor si
   reclamatiilor la nivelul OJPC Vaslui                         OJPC Vaslui  Director executiv  permanent

                                         107
   Actiuni de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale privind
14.  regimul metalelor pretioase si a pietrelor pretioase in Romania, desfasurate in  OJPC Vaslui  Director executiv  februarie
   colaborare cu specialistii DMPPP.
   Participarea reprezentantilor OJPC Vaslui la realizarea de emisiuni radio, TV,
15.  precum si articole in presa pe probleme din domeniul protecţiei consumatorilor   OJPC Vaslui  Director executiv  permanent
   Dezvoltarea parteneriatului public privat desfasurate de OJPC in scopul
   constientizarii operatorilor economici privind necesitatea dezvoltarii unui
16.  mediu de afaceri sanatos, inclusiv un inalt nivel de protectie a consumatorilor.  OJPC Vaslui  Director executiv   lunar

17.  Organizarea actiunilor pentru Ziua Internationala a drepturilor Consumatorilor   OJPC Vaslui  Director executiv  15 martie
   (15 martie)
18.  Organizarea Concursului scolar 2007 pe teme de protectia consumatorilor 2007
    - faza scolara
    - faza judeteana                                                  februarie
   - faza nationala                                  OJPC Vaslui  Director executiv  martie
                                                              august

19.  Evaluarea periodica a activitatii ONG de consumatori                OJPC Vaslui  Director executiv  semestrial
20.  Sprijin si consultanta pentru ONG-uri de consumatori                OJPC Vaslui  Director executiv  permanent
                                       108
Cap. 15 Politica în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei
 Nr.                 Acţiunea                  Entitatea implicată în        Persoana responsabilă      Termen de
 crt.                                      realizare                              finalizare
POLITICA ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR ŞI COMUNICAŢIILOR
   - Realizarea şi actualizerea periodică, pe paginile oficiale de Internet   Instituţia Prefectului -
                                                        Persoane responsabile din cadrul   permanent
    a unor materiale cu caracter informativ                  judetul Vaslui, servicii
                                                        serviciilor publice dec.
                                          publice deconcentrate
   - Îmbunătăţirea infrastructurii ITC prin proiecte locale şi naţionale     Instituţia Prefectului -
                                                        Persoane responsabile din cadrul
                                          judetul Vaslui, servicii
                                                        serviciilor publice deconcentrate   permanent
                                          publice deconcentrate,
                                                        şi primăriilor
                                            consiliile locale
   - Asigurarea transparenţei condiţiilor de concurs pentru ocuparea      Toate instituţiile publice  Persoane responsabile din cadrul
                                                                           permanent
    posturilor şi a normelor de funcţionare a instituţiilor publice                     instituţiilor publice
   - Dezvoltarea aptitudinilor funcţionarilor publici în utilizarea tehnicii   Instituţia Prefectului,  Goian Eduard – Instituţia
    de calcul prin participarea la cursuri tip ECDL, contabilitate, limbi     Camera de Comerţ,     Prefectului,
                                                                           permanent
    străine                                  Industrie şi Agricultură    Şcoala Română de Afaceri a
                                                        Camerei de Comerţ şi Industrie
     - Cooperarea internaţională în scopul prevenirii şi combaterii       Inspectoratul Judeţean de      Seful inspectoratului    Decembrie
    criminalităţii informatice (privind folosirea Internetului în activităţi       Poliţie                          2008
    ilegale).

     - Combaterea criminalitatii informatice, in special a contrafacerilor   Inspectoratul Judeţean de     Seful inspectoratului     Decembrie
    cardurilor bancare.                                 Poliţie                        2008

     - Achizitionare sisteme de calcul                     Institutia Prefectului    Compartiment informatic       01.06.2008
                                          judetul Vaslui

     - Implementare program de registratura electronica            Institutia Prefectului    Compartiment informatic       01.04.2008
                                          judetul Vaslui

     - Implementare aplicatie nationala pentru Resurse umane – HRMIS      Institutia Prefectului    Compartiment informatic       01.04.2008
                                          judetul Vaslui

     - Implementare aplicatie contabila                    Institutia Prefectului    Compartiment informatic       01.10.2008
                                          judetul Vaslui


                                         109
Cap. 16 – Politica în domeniul culturii şi cultelor


 Nr.            Acţiunea          Entitatea implicată în     Responsabili   Termen de finalizare
 crt.                             realizare
ACTIVITĂŢI CARE VALORIFICĂ RESURSELE CULTURALE LOCALE
    Eminescu prin mileniul III           Centrul Judeţean pentru  Director Centru   15 ianuarie 2008
                           Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
    Spectacol dedicat Unirii Principatelor     Centrul Judeţean pentru  Director Centru   24 ianuarie 2008
                           Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
    Interferenţe muzicale – recital cvartet    Centrul Judeţean pentru  Director Centru   Februarie 2008
    „Giocosso”                   Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
    Editare şi tipărire carte „Antologie muzicală” Centrul Judeţean pentru  Director Centru   Februarie 2008
    de Nicolae Bălan                Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
    Spectacol de teatru – Ziua Internaţională a  Centrul Judeţean pentru  Director Centru   1,8 martie 2008
    Femeii                     Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui

    Ziua Mondială a Teatrului – Festivalul    Centrul Judeţean pentru  Director Centru   27 martie 2008
    judeţean de teatru pentru copii „Ştefan    Conservarea şi
    Ciubotăraşu”                 Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
    Editare vol. VII, VIII din Revista de artă,  Centrul Judeţean pentru  Director Centru   Martie-aprilie 2008
    literatură şi limbă „Ion Creangă”       Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                                 110
Nr.            Acţiunea           Entitatea implicată în     Responsabili   Termen de finalizare
crt.                              realizare
                           Tradiţionale Vaslui
    Festivalul naţional „Cântec drag din plai   Centrul Judeţean pentru  Director Centru   5 aprilie 2008
    străbun”                    Conservarea şi
                           Promovarea Culturii    Mihail Cornea
                           Tradiţionale Vaslui
                           Direcţia Judeţenă pentru
                           Cultură,Culte şi
                           Patrimoniul Cultural
                           Naţional Vaslui
    Ouă încondeiate. Icoane. Expoziţie, atelier,  Centrul Judeţean pentru  Director Centru   12-13 aprilie 2008
    vânzare                    Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
    Ziua satului                  Centrul Judeţean pentru  Director Centru   Mai 2008
                           Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
    Centenar – revista „Ion Creangă” lansarea   Centrul Judeţean pentru  Director Centru   Mai 2008
    ediţiilor complete Ion Creangă şi Miron    Conservarea şi
    Costin                     Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
    Ziua Europei                  Centrul Judeţean pentru  Director Centru   9 mai 2008
                           Conservarea şi
                           Promovarea Culturii    Mihail Cornea
                           Tradiţionale Vaslui
                           Direcţia Judeţenă pentru
                           Cultură,Culte şi
                           Patrimoniul Cultural
                           Naţional Vaslui
    Ziua copilului – jocuri uitate         Centrul Judeţean pentru  Director Centru   1 iunie 2008
                           Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
                                  111
Nr.           Acţiunea           Entitatea implicată în     Responsabili   Termen de finalizare
crt.                              realizare
    Festivalul fanfarelor             Centrul Judeţean pentru  Director Centru   8 iunie 2008
                           Conservarea şi
                           Promovarea Culturii    Mihail Cornea
                           Tradiţionale Vaslui
                           Direcţia Judeţenă pentru
                           Cultură,Culte şi
                           Patrimoniul Cultural
                           Naţional Vaslui
    Ziua satului – Roşieşti            Centrul Judeţean pentru  Director Centru   8 iunie 2008
                           Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
    Redactarea broşurii „Rapsozi populari,     Centrul Judeţean pentru  Director Centru   8 iunie 2008
    fanfare, ansambluri”              Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui
    Festival coral de muzică laică şi religioasă  Centrul Judeţean pentru  Director Centru   22 iunie 2008
    „Gheorghe Cucu” Puieşti            Conservarea şi
                           Promovarea Culturii    Mihail Cornea
                           Tradiţionale Vaslui
                           Direcţia Judeţenă pentru
                           Cultură,Culte şi
                           Patrimoniul Cultural
                           Naţional Vaslui
    Comemorare Ştefan cel Mare           Centrul Judeţean pentru  Director Centru   12 iulie 2008
                           Conservarea şi
                           Promovarea Culturii
                           Tradiţionale Vaslui    Mihail Cornrnea
                           Direcţia Judeţenă pentru
                           Cultură,Culte şi
                           Patrimoniul Cultural
                           Naţional Vaslui
    Campanie de cercetare             Centrul Judeţean pentru  Director Centru   28 iulie 2008
                                  112
Nr.           Acţiunea            Entitatea implicată în     Responsabili  Termen de finalizare
crt.                              realizare
                            Conservarea şi
                            Promovarea Culturii
                            Tradiţionale Vaslui
    Ziua satului                  Centrul Judeţean      Director Centru   August 2008
                            pentru Conservarea şi
                            Promovarea Culturii
                            Tradiţionale Vaslui
    Miron Costin                  Centrul Judeţean pentru  Director Centru   August 2008
                            Conservarea şi
                            Promovarea Culturii
                            Tradiţionale Vaslui
    Târgul meşterilor populari, ediţia a VI-a    Centrul Judeţean pentru  Director Centru   5-7 septembrie 2008
                            Conservarea şi
                            Promovarea Culturii
                            Tradiţionale Vaslui
    Festivalul de la Pădureni            Centrul Judeţean pentru  Director Centru   7 septembrie 2008
                            Conservarea şi
                            Promovarea Culturii
                            Tradiţionale Vaslui    Mihail Cornea
                            Direcţia Judeţenă pentru
                            Cultură,Culte şi
                            Patrimoniul Cultural
                            Naţional Vaslui
    Ziua satului                  Centrul Judeţean pentru  Director Centru   Octombrie 2008
                            Conservarea şi
                            Promovarea Culturii    Mihail Cornea
                            Tradiţionale Vaslui
                            Direcţia Judeţenă pentru
                            Cultură,Culte şi
                            Patrimoniul Cultural
                            Naţional Vaslui
    Festivalul umorului „C. Tănase”, ediţia a XX-  Centrul Judeţean pentru  Director Centru   6-12 octombrie 2008
    a                        Conservarea şi
                                  113
Nr.          Acţiunea           Entitatea implicată în     Responsabili  Termen de finalizare
crt.                             realizare
                          Promovarea Culturii
                          Tradiţionale Vaslui    Mihail Cornea
                          Direcţia Judeţenă pentru
                          Cultură,Culte şi
                          Patrimoniul Cultural
                          Naţional Vaslui
    Omagiere Dimitrie Cantemir          Centrul Judeţean pentru  Director Centru   26 octombrie 2008
                          Conservarea şi
                          Promovarea Culturii    Mihail Cornea
                          Tradiţionale Vaslui
                          Direcţia Judeţenă pentru
                          Cultură,Culte şi
                          Patrimoniul Cultural
                          Naţional Vaslui
    Festivalul – concurs „Fluieraş Vasluian”   Centrul Judeţean pentru  Director Centru   9 noiembrie 2008
                          Conservarea şi
                          Promovarea Culturii
                          Tradiţionale Vaslui    Mihail Cornea
                          Direcţia Judeţenă pentru
                          Cultură,Culte şi
                          Patrimoniul Cultural
                          Naţional Vaslui
    Omagiere Alexandru Vlahuţă          Centrul Judeţean pentru  Director Centru   23 noiembrie 2008
                          Conservarea şi
                          Promovarea Culturii    Mihail Cornea
                          Tradiţionale Vaslui
                          Direcţia Judeţenă pentru
                          Cultură,Culte şi
                          Patrimoniul Cultural
                          Naţional Vaslui
    Spectacol dedicat Zilei naţionale a României Centrul Judeţean pentru  Director Centru   1 Decembrie 2008
                          Conservarea şi
                          Promovarea Culturii
                                 114
 Nr.           Acţiunea             Entitatea implicată în     Responsabili   Termen de finalizare
 crt.                                realizare
                              Tradiţionale Vaslui    Mihail Cornea
                              Direcţia Judeţenă pentru
                              Cultură,Culte şi
                              Patrimoniul Cultural
                              Naţional Vaslui
    Festivalul „Datini şi obiceiuri de iarnă” – gala  Centrul Judeţean pentru  Director Centru   21 decembrie 2008
    laureaţilor                    Conservarea şi
                              Promovarea Culturii
                              Tradiţionale Vaslui    Mihail Cornea
                              Direcţia Judeţenă pentru
                              Cultură,Culte şi
                              Patrimoniul Cultural
                              Naţional Vaslui
    Participare ansambluri, interpreţi, meşteri la   Centrul Judeţean pentru  Director Centru   2008
    concursuri şi festivaluri din ţară şi în      Conservarea şi
    străinătate                    Promovarea Culturii
                              Tradiţionale Vaslui
    Aniversări şi comemorări ale unor          Muzeul Judeţean Vaslui   Toţi muzeografii   2008
    personalităţi reprezentative pentru cultura
    naţională şi universală, legate de judeţul
    Vaslui
MUZEUL JUDEŢEAN „ŞTEFAN CEL MARE”
I. PROGRAMUL: „MUZEUL – CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ”
    Colocviul „Vaslui, 10 ianuarie 1475 –    Muzeul Judeţean Vaslui       Laurenţiu Chiriac  10 ianuarie 2008
    demnitate românească şi onoare                         Albert Grecu
    europeană”
    Lecţia de muzeu „Unirea-n cuget şi-n    Muzeul Judeţean Vaslui       Adriana Ţibulcă   24 ianuarie 2008
    simţiri”                                    Oana Rusu
    Simpozionul „Antichităţile Văii Elanului şi Muzeul Judeţean Vaslui       Laurenţiu Chiriac  20 februarie 2008
    ale Prutului. Cultură şi civilizaţie
    străveche”
    Simpozionul „Vasluiul medieval –      Muzeul Judeţean Vaslui       Laurenţiu Chiriac  25 martie 2008

                                   115
 Nr.           Acţiunea            Entitatea implicată în      Responsabili   Termen de finalizare
 crt.                              realizare
    reşedinţă                   Institutul de Arheologie   Albert Grecu
    domnească şi capitală a Ţării de Jos a     Iaşi
    Moldovei”
    Colocviul ştiinţific „Revoluţia română de la  Muzeul Judeţean Vaslui    Adriana Ţibulcă   9 iunie 2008
    1848                                    Viorica Zgutta
    – eroi şi fapte, semnificaţie istorică”                   Maria Martinescu
                                          Mihai Şelaru
                                          Oana Rusu
    Simpozionul Naţional „Epoca metalelor în    Muzeul Judeţean       Ciprian Lazanu    16 mai 2008
    spaţiul Moldovei sudice”
                            Vaslui
    Simpozionul Naţional „Onor la mareşal.     Muzeul Judeţean Vaslui    Viorica Zgutta    27 - 29 august 2008
    Eroi ai neamului românesc”                         Adriana Ţibulcă
    Lecţia de muzeu „Zilele Patrimoniului     Muzeul Judeţean Vaslui    Oana Rusu      25 septembrie 2008
    Cultural European”                             Mihai Şelaru
                                          Laurenţiu Chiriac
    Colocviul ştiinţific „Holocaustul – o     Muzeul Judeţean Vaslui    Mihai Şelaru     9 octombrie 2008
    imagine a realităţii întâmplate”                      Albert Grecu
    Sesiunea Naţională Anulă de Comunicări     Muzeul Judeţean Vaslui    Toţi muzeografii   30 noiembrie 2008
    Ştiinţifice „Acta Moldaviae Meridionalis”
    a Muzeului Judeţean Vaslui
    Lecţia de muzeu „1 Decembrie –         Muzeul Judeţean Vaslui    Viorica Zgutta    1 decembrie 2008
    Ziua tuturor românilor”                           Adriana Ţibulcă
                                          Oana Rusu
                                          Mihai Şelaru
    Colocviul ştiinţific „Obiceiuri de iarnă în   Muzeul Judeţean Vaslui    Marian Antoniu    22 decembrie 2008
    zona judeţului Vaslui”
II. PROGRAMUL: „EXPOART - 2008”
    Expoziţia tematică de artă plastică       Muzeul Judeţean Vaslui    Laurenţiu Chiriac  15 ianuarie 2008
    „Eminesciana”, în cadrul manifestării      Fundaţia culturală „dr. C.  Marian Antoniu
    cultural-artistice “EMINESCU-MI”        Teodorescu”
    Expoziţia tematică de obiecte cu caracter    Muzeul Judeţean Vaslui    Adriana Ţibulcă   24 ianuarie 2008

                                  116
Nr.           Acţiunea           Entitatea implicată în     Responsabili   Termen de finalizare
crt.                             realizare
    memorialistic „Unirea-n cuget şi-n                    Oana Rusu
    simţiri”
    Expoziţia tematică de artă plastică      Muzeul Judeţean Vaslui   Laurenţiu Chiriac  15 februarie 2008
    „Înnobilare şi eleganţă estetică” a                   Marian Antoniu
    peisagistului ieşean MIHAI COŢOVANU
    Expoziţia tematică de artă plastică      Muzeul Judeţean Vaslui   Laurenţiu Chiriac  1 martie 2008
    „Primăvara în artă” a artiştilor bârlădeni  Institutul de Arheologie  Marian Antoniu
    EUGEN IFTENE şi DIONISIE GRADU        Iaşi
    Expoziţia tematică de obiecte arheologice   Muzeul Judeţean Vaslui   Laurenţiu Chiriac  22 martie 2008
    „Splendoarea culturii Cucuteni”        Muzeul „V. Pârvan”     Ciprian Lazanu
                           Bârlad           Mircea Mamalaucă
                           Complexul Muzeal      Lăcrămioara Istina
                           Bacău           Cotinel Munteanu
                           Complexul Muzeal Iaşi
                           Muzeul Mixt Tecuci
    Expoziţia tematică de artă plastică      Muzeul Judeţean Vaslui   Laurenţiu Chiriac  15 aprilie 2008
    „Culoare şi sentiment” a elevei bârlădene
    BERTA MARIA MOLDOVEANU
    Expoziţia tematică de obiecte arheologice   Muzeul Judeţean Vaslui   Laurenţiu Chiriac  10 mai 2008
    „Comorile tracilor”              Muzeul Naţional al     Ciprian Lazanu
                           Transilvaniei       Mircea Mamalaucă
                           Muzeul „V. Pârvan”     Lăcrămioara Istina
                           Bârlad           Bogdan Niculică
                           Complexul Muzeal      Mihai Wittenberg
                           Bucovina
                           Complexul Muzeal
                           Bacău
                           Complexul Muzeal Iaşi
    Expoziţia specială de artă fotografică    Muzeul Judeţean Vaslui   Marian Antoniu    1 iunie 2008
    „Lumea în imagini” a elevilor fotografi din
    judeţul Vaslui, în cadrul Proiectului
    “EDUCAŢIA ŞCOLARĂ ÎN MUZEU”
    Expoziţia tematică de artă plastică      Muzeul Judeţean Vaslui   Laurenţiu Chiriac  15 iunie 2008
                                117
 Nr.          Acţiunea           Entitatea implicată în     Responsabili   Termen de finalizare
 crt.                            realizare
    “Eminescu - revizor şcolar”                       Marian Antoniu

    Expoziţia tematică de obiecte arheologice Muzeul Judeţean Vaslui    Laurenţiu Chiriac  2 iulie 2008
    „Vasluiul epocii lui Ştefan cel Mare” – cu               Albert Grecu
    ocazia împlinirii a 10 ani de la reluarea
    cercetărilor arheologice de la Curtea
    Domnească din Vaslui
    Expoziţia specială de artă plastică      Muzeul Judeţean Vaslui  Marian Antoniu    1 august 2008
    „Identitate în creaţia plastică a copiilor” a
    elevilor artişti din judeţul Vaslui, în cadrul
    Proiectului “EDUCAŢIA ŞCOLARĂ ÎN
    MUZEU”
    Expoziţia tematică de obiecte cu caracter   Muzeul Judeţean Vaslui  Viorica Zgutta    29 august 2008
    memorialistic şi istoric “Onor la mareşal”               Adriana Ţibulcă
    – dedicată eroilor neamului românesc din
    primul război mondial
    Expoziţia tematică de artă plastică      Muzeul Judeţean Vaslui  Marian Antoniu    1 octombrie 2008
    „GEORGEL PASCU - 50” a artistului
    bârlădean GEORGEL PASCU
    Expoziţia tematică de obiecte arheologice Muzeul Judeţean Vaslui    Ciprian Lazanu    25 octombrie 2008
    „Civilizaţie şi cultură geto-dacică”
    Expoziţia specială cu caracter complex     Muzeul Judeţean Vaslui  Director muzeu    25 noiembrie 2008
    “Personalităţi vasluiene în colecţiile şi
    donaţiile muzeale”
    Expoziţia tematică de artă plastică şi     Muzeul Judeţean Vaslui  Marian Antoniu    22 decembrie 2008
    etnografie „Obiceiuri de iarnă în zona
    judeţului Vaslui”
III. PROGRAMUL: „MUZEUL ŞI SOCIETATEA CUNOAŞTERII”
    Regele Ferdinand I în timpul Primului     Muzeul Judeţean Vaslui  Mihai Şelaru     Februarie 2008
    Război Mondial (1914 – 1918)
    Colecţiile de etnografie şi artă plastică   Muzeul Judeţean Vaslui  Marian Antoniu    Martie 2008
    „COSTACHE BURAGA” şi „NICOLAE

                                118
Nr.           Acţiunea           Entitatea implicată în      Responsabili   Termen de finalizare
crt.                             realizare
    CIUBOTARU”
    ale Muzeului Judeţean Vaslui
    Problema evreiască în România          Muzeul Judeţean Vaslui   Mihai Şelaru     Mai 2008
    Evreii înscrişi la Camera de Comerţ şi     Muzeul Judeţean Vaslui   Mihai Şelaru     Iunie 2008
    Industrie din Vaslui
    Mănăstirea Floreşti – monument         Muzeul Judeţean Vaslui   Laurenţiu Chiriac  August 2008
    reprezentativ al arhitecturii religioase    Institutul de Arheologie  Costică Asăîvoaie
    medievale din Ţara de Jos a Moldovei            Iaşi
    Evoluţia târgului medieval VASLUI – ocolul   Muzeul Judeţean Vaslui   Laurenţiu Chiriac  Octombrie 2008
    şi hotarnica târgului; reşedinţa şi Biserica
    domnească
    Artişti români în dialog cu spiritualitatea   Muzeul Judeţean Vaslui   Marian Antoniu    Octombrie 2008
    europeană:
    perspectivă asupra artei şi responsabilităţii
    în creaţie
    Evoluţia metalurgiei bronzului în        Muzeul Judeţean Vaslui   Ciprian Lazanu    Noiembrie 2008
    epoca bronzului şi în epoca fierului
    Societate şi putere în epoca fierului      Muzeul Judeţean Vaslui   Ciprian Lazanu    Noiembrie 2008

    Edificiile religioase medievale din       Muzeul Judeţean Vaslui   Laurenţiu Chiriac  Decembrie 2008
    judeţul Vaslui (secolele XV- XVII)
    Cultura şi civilizaţia evreiască        Muzeul Judeţean Vaslui   Mihai Şelaru     Decembrie 2008

    Personalităţi vasluiene: EMIL RACOVIŢĂ,     Muzeul Judeţean Vaslui   Viorica Zgutta    Decembrie 2008
    CONSTANTIN PREZAN şi CONSTANTIN
    TĂNASE
    Cercetăşia în judeţul Vaslui          Muzeul Judeţean Vaslui   Adriana Ţibulcă   Decembrie 2008

    Personalităţi vasluiene: DUMITRU şi       Muzeul Judeţean Vaslui   Oana Rusu      Decembrie 2008
    FLORICA BAGDASAR
    Colecţia „VALENTIN SILVESTRU” –         Muzeul Judeţean Vaslui   Maria Martinescu   Decembrie 2008
    cercetare în vederea întocmirii catalogului

                                 119
 Nr.          Acţiunea           Entitatea implicată în    Responsabili   Termen de finalizare
 crt.                            realizare
    de colecţie
    Memoria patrimoniului industrial din judeţul Muzeul Judeţean Vaslui Viorica Zgutta    Decembrie 2008
    Vaslui
    Educaţia şcolară în muzeu. Muzeul –      Muzeul Judeţean Vaslui Ciprian Lazanu    Decembrie 2008
    factor educativ pentru comunitatea locală               Marian Antoniu
IV. PROGRAMUL: „JUDEŢUL VASLUI – EVOLUŢIE ŞI CONTINUITATE DE LOCUIRE”
    Continuarea cercetării arheologice la situl Muzeul Judeţean Vaslui  Laurenţiu Chiriac  31 august 2008
    “Scândureni” – sat Igeşti, comuna                   Ciprian Lazanu
    Blăgeşti, judeţul Vaslui
    Cercetări arheologice sistematice la un   Muzeul Judeţean Vaslui  Laurenţiu Chiriac  30 noiembrie 2008
    monument istoric şi religios reprezentativ - Institutul de Arheologie Costică Asăvoaie
    „Mănăstirea Floreşti”, comuna Alexandru   Iaşi
    Vlahuţă, judeţul Vaslui
    Cercetări arheologice sistematice la    Muzeul Judeţean Vaslui  Laurenţiu Chiriac  30 septembrie 2008
    cetatea geto-dacică „Vladnic”,                    Ciprian Lazanu
    comuna Albeşti, judeţul Vaslui                    Albert Grecu
    Cercetări de suprafaţă, sondaje arheologice, Muzeul Judeţean Vaslui  Laurenţiu Chiriac  23 decembrie 2008
    periegheze şi descărcări de sarcină istorică             Ciprian Lazanu
    în judeţul Vaslui                           Albert Grecu
V. PROGRAMUL: „MUZEUL VASLUIAN – PARTE COMPONENTĂ A CULTURII EUROPENE”
    Editarea ghidului cultural-turistic     Muzeul Judeţean Vaslui  Toţi muzeografii   10 ianuarie 2008
    “Vasluiul la întâlnirea cu Europa”
    Editarea lucrării ştiinţifice “Edificiile  Muzeul Judeţean Vaslui  Laurenţiu Chiriac  25 martie 2008
    religioase medievale din sudul judeţului
    Vaslui”
    Editarea catalogului „Colecţiile înv.    Muzeul Judeţean Vaslui  Marian Antoniu    30 martie 2008
    COSTACHE BURAGA şi înv. NICOLAE
    CIUBOTARU din Muzeul vasluian” –
    pentru cunoaşterea colecţiilor de arheologie
    şi etnografie ale celor doi învăţători de la
    Dăneşti şi, respectiv, Vultureşti
    Editarea monografiei „Biserica domnească Muzeul Judeţean Vaslui    Laurenţiu Chiriac  30 martie 2008

                                120
 Nr.           Acţiunea             Entitatea implicată în     Responsabili     Termen de finalizare
 crt.                               realizare
   şi                         Institutul de Arheologie  Costică Asăvoaie
   Curtea domnească de la Vaslui”           Iaşi
   Editarea catalogului „Cunoaşterea prin       Muzeul Judeţean Vaslui   Marian Antoniu      25 septembrie 2008
   imagini” – pentru cunoaşterea evoluţiei
   artei plastice şi
   artiştilor din municipiul Vaslui
   Editarea catalogului „Epoca metalelor –      Muzeul Judeţean Vaslui   Ciprian Lazanu      30 septembrie 2008
   reflectată în patrimonial muzeului
   vasluian”
   Realizarea catalogului “Colecţia muzeală      Muzeul Judeţean Vaslui   Maria Martinescu     30 noiembrie 2008
   VALENTIN SILVESTRU de la Vaslui”
   Editarea Anuarului Muzeului Judeţean        Muzeul Judeţean Vaslui   Toţi muzeografii     23 decembrie 2008
   Vaslui ”Acta Moldaviae Meridionalis” , nr.
   XVIII, 2 volume
   Realizarea de CD-uri, pliante, cărţi poştale,   Muzeul Judeţean Vaslui   Toţi muzeografii     31 decembrie 2008
   cataloage, programe, afişe şi alte elemente
   de popularizare a activităţii muzeului
MUZEUL „VASILE PÂRVAN”
I.CERCETAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
   Eneoliticul in zona Barladului           Muzeul „Vasile Pârvan”   arheolog Mircea Oanca  Trim. II – IV 2008

    Continuarea cercetărilor în necropola de     Muzeul „Vasile Pârvan   arheolog Mircea     Trim. II-IV 2008
    sec. IV p. Ch. Din com. Pogoneşti, sat.                   Mamalaucă
    Polocin, punctul „Izlaz”- campania a VI a
    Grafica si sculptura din patrimoniul muzeului  Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Niagu Fortu Octav  Trim.IV 2008
    Vasile Parvan
    Continuarea cercetării în teren în        Muzeul „Vasile Pârvan   muzeograf Ursachi    Trim. II – IV 2008
    subunitatea geomorfologică a podişului                   Laurenţiu
    Bârlad
    Investigatii asupra diversitatii floristice in  Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Cristina Carata   Trim. II-IV 2008
    zona Dealul Mare si imbogatirea
    patrimoniului

                                  121
 Nr.           Acţiunea           Entitatea implicată în     Responsabili     Termen de finalizare
 crt.                             realizare
    Carte veche românească din colecţiile     Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Butnaru Alina    2008
    muzeului
II. VALORIFICAREA ŞTIINŢIFICĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL
    Realizarea revistei muzeului „Acta Musei Muzeul „Vasile Pârvan      Muz. Mircea Mamalaucă  Trim. I – II 2008
    Tutovensis” nr. 3                             Muz. Oanca Mircea
                                         Muz. Niagu Fortu Octav
                                         Suprav. Năstac Mihaela
     Album Marcel Guguianu              Muzeul „Vasile Pârvan  muz. Mircea Mamalauca  Trim. II – III 2008
Studii şi articole
     Structuri sociale reflectate in practicile    Muzeul „Vasile Pârvan  muz. Mircea Mamalaucă  2008
     funerare din antichitatea tarzie
     Carte veche romaneasca din colectiile      Muzeul „Vasile Pârvan  muz. Butnaru Alina    Trim. IV 2008
     muzeului
     Lucrari ale unor mari graficieni aflate in    Muzeul „Vasile Pârvan  muz. Niagu Fortu Octav  Trim. IV 2008
     colectiile muzeului Vasile Parvan
     Arhitectura constructiilor de cult in neoliticul Muzeul „Vasile Pârvan  muz. Eugenia Popuşoi   Trim. IV 2008
     timpuriu la est de Carpati
     Elemente de fauna fosila descoperite in     Muzeul „Vasile Pârvan  muz. Laurenţiu Ursachi  trim. III 2008
     depozitele pliocene din loc. Movileni, com.
     Coroiesti, Jud. Vaslui
     Problema neoliticului pe teritoriul Romaniei   Muzeul „Vasile Pârvan  muz. Oanca Mircea    Trim. II 2008
     Simboluri in arta neolitica           Muzeul „Vasile Pârvan  muz. Oanca Mircea    Trim. IV 2008
     Plante decorative din flora spontana a jud.   Muzeul „Vasile Pârvan  muz. Cristina Carata   Trim III 2008
     Vaslui
III. SESIUNI ŞTIINŢIFICE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE ŞI CENACLURI
     Recitaluri muzicale – colaborare cu       Muzeul „Vasile Pârvan  muz. Mamalauca Mircea  Octombrie 2008
     Fundaţia „Remember Enescu” - Bucuresti
     Recitaluri muzicale – colaborare cu Scoala Muzeul „Vasile Pârvan     muz. Mamalauca Mircea  decembrie 2008
     de muzica si arte plastice „N. Tonizta”
     Barlad
    Recital muzical – Societatea Filarmonica    Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Mamalauca Mircea  Martie 2008

                                  122
 Nr.           Acţiunea           Entitatea implicată în     Responsabili     Termen de finalizare
 crt.                             realizare

    Serate literare                Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Alina Butnaru    Octombrie 2008

    Simpozion – Astronomia în viata cotidiana –  Muzeul „Vasile Pârvan   ing. Ioan Costache    Februarie 2008
    „ Polii pamantului – puncte de observatie
    pentru fenomene trestre si extra
    atmosferice”
    Simpozion – Astronomia in viata cotidiana –  Muzeul „Vasile Pârvan   ing. Ioan Costache    martie – aprilie 2008
    „Visand la astrii” – concursul national de
    pictura , grafica si fotografie astronomica
    Simpozion – Astronomia in viata cotidiana –  Muzeul „Vasile Pârvan   ing. Ioan Costache    Otombrie 2008
    „ Este moderna astrologia”
    Simpizion – „150 de ani de la nasterea lui  Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Butnaru Alina    Septembrie 2008
    Al. Vlahuta”
    Simpozion – Valori spirituale tutovene – „  Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Alina Butnaru    Otombrie 2008
    Profesorul Traian Nicola la cea de-a 80 –
    a aniversare.”
    Simpozion – „Clima Terei şi efectele ei”   Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Laurenţiu Ursachi  iunie 2008
    Simpozion – „Fenomene energetice      Muzeul „Vasile Pârvan    muz. Laurenţiu Ursachi  Februarie 2008
    insuficient cunoscute”
    Sesiunea de comunicări a muzeului – ediţia Muzeul „Vasile Pârvan     Director muzeu      Mai 2008
    a IV-a
    Recital muzical – Spectacol media oferit de Muzeul „Vasile Pârvan    Director muzeu      Mai 2008
    formatia : Romanian piano trio
IV. VALORIFICAREA PENTRU PUBLIC A PATRIMONIULUI
    Expoziţie – „Pietre fine”           Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Laurentiu Ursache  ianuarie 2008
    Expozitie Berta Moldoveanu o tanara      Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Niagu Fortu Octav  Februarie 2008
    speranta
    Expoziţia – „ Reptile vii”          Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Carata Cristina   Februarie 2008
    Expoziţie :” Florile primaverii”       Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Laurenţiu Ursachi  Martie 2008

                                 123
 Nr.           Acţiunea            Entitatea implicată în     Responsabili     Termen de finalizare
 crt.                              realizare
    Expoziţie: „Alexandru Ioan Cuza fiu al     Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Mircea Mamalauca   martie 2008
    Barladului”
    Expoziţie - „ Obiecte de podoaba din      Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Alina Butnaru    Aprilie 2008
    perioada medievala”
    Expoziţia – „ Animale de savana” in       Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Cristina Carata   Aprilie 2008
    antiteza cu animalele autohtone
    Expoziţia – „ Idoli Zoomorfi – mit si      Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Eugenia Popusoi si  Mai 2008
    realitate”                                Cristina Carata
    Expoziţie - Valentin Manaila si Bianca     Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Niagu Fortu Octav  Septembrie 2008
    Rator
    Expoziţie: „ Sahul-arta si joc al mintii”    Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Butnaru Alina    Noiembrie 2008
    Expoziţie – „ Ceramica – arta sau        Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Eugenia Popusoi si  2008
    mestesug”                                 Mircea Oanca
    Expozitie: Comorile Tracilor          Muzeul „Vasile Pârvan   muz. Mircea Mamalauca   Noiembrie 2008
    Expozitie: Grafica si sculptura existenta in  Muzeul „Vasile Pârvan   Muz. Niagu Fortiu Octav  2008
    patrimoniul muzeului
Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru”
    Simpozion „Cu cât trece vremea, Eminescu    Biblioteca judeţeană   Serviciul Programe    15 ianuarie 2008
    se înalţă...”                  „Nicolae Milescu     culturale
                            Spătaru”
    Colocviu: „Unirea, sufletul poporului, glasul  Biblioteca judeţeană   Serviciul Programe    24 ianuarie 2008
    românilor”                   „Nicolae Milescu     culturale
                            Spătaru”
    Serate muzicale                 Biblioteca judeţeană   Serviciul Programe    Lunar
                            „Nicolae Milescu     culturale
                            Spătaru”
    Ziua mondială a Teatrului: „Masă rotundă    Biblioteca judeţeană   Serviciul Programe    29 martie 2008
    „Constantin Ciubotăraşu”            „Nicolae Milescu     culturale
                            Spătaru”
    Zilele Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu  Biblioteca judeţeană   Serviciul Programe    Aprilie 2008
                            „Nicolae Milescu     culturale
                                   124
 Nr.           Acţiunea           Entitatea implicată în     Responsabili   Termen de finalizare
 crt.                             realizare
    Spătaru” Vaslui                Spătaru”
    Ziua bibliotecarului              Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe  23 aprilie 2008
                            „Nicolae Milescu      culturale
                            Spătaru”
    Salonul de carte pentru copii         Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe  Aprilie 2008
                            „Nicolae Milescu      culturale
                            Spătaru”
    Simpozion „Noi şi Europa”           Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe  Mai 2008
                            „Nicolae Milescu      culturale
                            Spătaru”
    Concurs internaţional „La izvoarele      Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe  Mai-iulie 2008
    înţelepciunii”                 „Nicolae Milescu      culturale
                            Spătaru”
    Concurs: „Ziua Europeană a limbilor      Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe  Septembrie 2008
    moderne”, ediţia a III-a            „Nicolae Milescu      culturale
                            Spătaru”
    Masă rotundă: „Ziua persoanelor în vârstă”   Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe  Octombrie 2008
                            „Nicolae Milescu      culturale
                            Spătaru”
158   Festivalul internaţional de umor „Constantin  Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe  Octombrie 2008
    Tănase”                    „Nicolae Milescu      culturale
                            Spătaru”
                            Direcţia Judeţenă pentru  Mihail Cornea
                            Cultură,Culte şi
                            Patrimoniul Cultural
                            Naţional Vaslui
    Tabăra de ştiinţă de la Pădureni        Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe  Noiembrie 2008
                            „Nicolae Milescu      culturale
                            Spătaru”
    Festivalul şanselor tale            Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe  Noiembrie 2008
                            „Nicolae Milescu      culturale
                            Spătaru”
                                 125
Nr.           Acţiunea             Entitatea implicată în     Responsabili      Termen de finalizare
crt.                               realizare
    Simpozion „Biblioteca virtuală”          Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe    Decembrie 2008
                             „Nicolae Milescu      culturale
                             Spătaru”
    Simpozion „Ziua Naţională a României”       Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe    Decembrie 2008
                             „Nicolae Milescu      culturale
                             Spătaru”
    Ziua Constituţiei                 Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe    Decembrie 2008
                             „Nicolae Milescu      culturale
                             Spătaru”
    Masă rotundă: „Victoria Revoluţiei Române     Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe    Decembrie 2008
    din 22 decembrie 1989”              „Nicolae Milescu      culturale
                             Spătaru”
    Manifestpri artistice: „Vine Moş Crăciun”     Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe    Decembrie 2008
                             „Nicolae Milescu      culturale
                             Spătaru”
    Scriitori şi personalităţi vasluiene: aniversări, Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe    Lunar
    comemorări, lansări de carte           „Nicolae Milescu      culturale
                             Spătaru”
    Conferinţe trimestriale: „De vorbă cu ....”    Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe    Trimestrial
                             „Nicolae Milescu      culturale
                             Spătaru”
    Simpozion „Anul Internaţional al Planetei     Biblioteca judeţeană    Serviciul Programe    trimestrial
    Pământ”                      „Nicolae Milescu      culturale
                             Spătaru”
    Şedinţa cu directorii de cămin cultural,     Direcţia Judeţeană     Corina-Nicoleta Ursache  20-21 martie
    spectacol de evaluare a formaţiilor artistice   pentru Cultură, Culte ţi  Mihail Cornea
    din judeţul Vaslui                Patrimoniul Cultural
                             Naţional
                             Centrul Judeţean pentru
                             Conservarea şi
                             Promovarea Culturii
                             Tradiţionale Vaslui

                                  126
Nr.           Acţiunea         Entitatea implicată în     Responsabili     Termen de finalizare
crt.                           realizare
    Şedinţa cu directorii de cămin cultural  Direcţia Judeţeană     Corina-Nicoleta Ursache  21 noiembrie
                         pentru Cultură, Culte ţi  Mihail Cornea
                         Patrimoniul Cultural
                         Naţional
                         Centrul Judeţean pentru
                         Conservarea şi
                         Promovarea Culturii
                         Tradiţionale Vaslui
                              127

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:411
posted:11/16/2011
language:Romanian
pages:127