1348 2FUZK8ZT9E8L by 3Fix10

VIEWS: 7 PAGES: 1

									       Deltakarliste for ”Mamma Mia” – Bømlo Kulturhus 2010.


Anita Myhre               Kjell Arne Røksund
Anne.Solfrid Solås            Kjersti Hilt
Arne Alexander Aarnes          Kjersti Vestvik Hovland
Arnhild Kvandal             Knut Nordbø
Bjørg Grov                Kristine Stokkvik
Brit Anne Helle Kallevåg         Laila H Røksund
Brit Sætre                Lene F Nesse
Christin H Sele             Lene Karin Lundervik
Dordi Hjelland              Linda Hellen
Eldbjørg Krukhaug            Lisbeth Solhiem
Eva Elise Tveit             Liv-Kari Bødker
Finn Bakke                Margunn H Hallaråker
Gro Solås Vold              Mari Mæland
Gunn Haldorsen              Maria L Haldorsen
Heidi I Halleraker            Marianne Ese
Heidi Vestvik              Marianne N Tvedt
Heine H Valvatna             Marit Bjerk
Henriette Milje             Marita Haukenes
Hilde Lodden               Mats Moe
Inger Alice Lothe            Nina Sele
Inger Lise Ekkjestøl           Ola Krukhaug
Inger Marie Gjerde            Per Arne Pettersen
Ingerid Mæland Innvær          Signe Lund Jansen
Ingvild Norvang Nesse          Sigurd Lars Haldorsen
Janne Robberstad             Sissel Johannessen
Jenny Elin Hope             Solveig Myhre Kvinnesland
Jenny Steinsland             Stian Rene Furu
Jofrid Landvik              Ståle Skjetne
Johannes Aadland             Svein Bjarne Brandsgård
June Lodden               Tonje Stautland
Kari Bødker               Tor Storesund
Karina Helen Grung            Torunn Lothe Foseid
                     Torunn Samdal Olson
                     Trine Vangen
                     Vigleik Lie
                     Øystein Gjerde

								
To top