Buku Indonesia Fajar Ilmu Baru

Document Sample
Buku Indonesia Fajar Ilmu Baru Powered By Docstoc
					                                                            BUKU INDONESIA
                                                           JUN 2010

No               Judul Buku                        Pengarang               Penerbit     Harga
   ( Arab ) Al-Majmu'atul Mubarakah Manqulatun Minkutubussalaf    Sayyid Ahmad Bin Abdirahman Bahsin      Mutiara Ilmu        RM  22.50
1
   (Arab) Al-Minhajus Syawi Bi Syarhu Ushul Thariqah Sayyidul     Al-Habib Zain Bin Ibrahim bin Sumaith    Darul Ulum         RM  135.00
2  Alawiyah
3  (Arab) An-Nafahat Ala Syarah Waraqat                Syaikh Ahmad bin Abdul Thaif         Al-Haramain        RM  17.50
4  (Arab) Faidhul Khabir Wa Khulasatuttaqrin             Sayyid Alawi Bin Sayyid Abbas Al-Maliki   Al-Haramain        RM  12.80
   (Arab) Fathul Wahhab Bi Syarah Minhajul Thullab          Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshari Darul Ulum         RM  44.50
5
   (Arab) Syarah Al-ainiyah - Nadzmu Sayyidina Al-Habib Al-Quthbi   Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zaini bin Alawi Darul Ulum        RM  45.50
6  Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi               Al-Habsyi
7  (Novel) Bumi Cinta - Sebuah novel pembangun jiwa          Habiburrahman El Shirazy           Basmala          RM  39.50
   (Novel) Dan Bidadari Pun Mencintaimu - Sebuah Perjuangan      Ali Imron Al-Shirazy             Semesta          RM  32.50
8  Menepis Luka, Menapaki Cita-cita & Cinta
9  (Novel) Decoding The Lost Symbol                  Simon Cox                  Hikmah           RM  52.50
   (Novel) Ketika Tuhan Jatuh Cinta 1 - Dwilogi Novel Religius    Wahyu Sujani                 Diva Press         RM  35.50
10  Keshalihan Hati & Kekuatan Hidup
   (Novel) Ketika Tuhan Jatuh Cinta 2 - Dwilogi Novel Religius    Wahyu Sujani                 Diva Press         RM  35.50
11  Keshalihan Hati & Kekuatan Hidup
12  (Novel) Master of The Jinn - Sebuah Novel Spiritual        Irving Karchmar               Kayla Pustaka       RM  26.50
13  (Novel) Percikan Revolusi Subuh                  Pramoedaya Ananta Toer            Hasta Mitra        RM  27.50
14  (Novel) Pukat - Serial Anak-anak Mamak               Tere-Liye                  Republika         RM  36.50
15  (Novel) Rindu Callista - Jalan Panjang Menggapai Cinta       Abhie Albahar                Alvabet          RM  36.80
16  (Novel) Syair Cinta - Pejuang Damaskus               Elvandi                   Semesta          RM  26.80
17  (Novel) The Gate of Heaven                     R. h. Fitriadi                Semesta          RM  34.50
   (Novel) The Legend of Cairo - Kisah Penguasa Agung Kota      Jamal Al-Ghitani               Alvabet          RM  48.50
18  Seribu Menara
   10 Resep Menyelami Makna Al-Quran - Menjadikan Al-Quran Itu    Dr. Khalid Abdul Karim Al-Laahim       Insan Kamil        RM  15.50
19  Bukan Sekadar Bacaan, Namun Ada Di Hati
20  12 Formula Dahsyat Merancang Masa Depan Hebat           Dr. Ibrahim Al-Fiky             Pustaka Iltizam      RM  19.50
   17 Anak Yang Dibina Rasulullah - Hasan bin Ali bin Abi Thalib,   Dr. Muhammad Husni Musthafa         Akbar           RM  19.80
21  Husain bin Ali bin Abi Thalib DLL
22  20 Kesalahan Dalam Mendidik Anak                  Muhammad Rasyid Dimas            Robbani Press       RM  15.50
23  26 Dosa Istri Yang Meresahkan Hati Suami              Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd         Kiswah           RM  16.80
24  30 Wanita - Kisah Penuh Hikmah & Inspirasi             Najwa Husein Abdul Aziz           Gema Insani Press     RM  28.80
   35 Amalan Penghapus Dosa - Berdasarkan Al-Quran & As-       Fatin binti Abdul Aziz            Pustaka Arafah       RM  17.50
25  Sunnah
   5 Tantangan Abadi Terhadap Agama & Jawaban Islam          Sayyid Fareed Ahmad & Sayyid Salahuddin   Mizan           RM  42.50
26  Terhadapnya                            Ahmad
   6 Hal Yang Akan Membuat Anda Menderita - Sebagian Dengan      Ahmad Muchlish Amrin             Diva Press         RM  42.80
27  Tuhan & Sebagian Dengan Sesama
28  6 Tahun Lagi Imam Mahdi Akan Datang                Jaber Bolushi                Papyrus          RM  35.50
   99 Ilmuwan Muslim Perintis Sains Modern - Buku Biografi      Wahyu                    Diva Press         RM  33.50
29  Lengkap, Praktis & Inspiratif
30  Ada apa setelah mati?                       Husain Bin Audah Al-Awayisyah        Darus Sunnah        RM  32.50
31  Adab & Akhlak Penuntut Ilmu                    Yazid bin Abdul Qadir Jawas         Pustaka At-Taqwa      RM  17.50
   Adab As-Suluk Wa At-Tawassul Ila Manazil Al-Muluk - Pedoman    Syekh Abdul Qadir Al-Jilani         Diva Press         RM  49.50
32  Suluk & Tawasul Menggapai Wajah Ilahi
   Agar Anak Anda Hafal Al-Quran - Kiat Sukses Mencetak Generasi   Abdul Salam Al-Adandany, Dr. Yahya Al-    Fawaid           RM  15.50
33  Penghafal Al-Quran Di Rumah Anda                  Ghautsani & Syaikh Nabil Al-Awadhy
34  Agar Hati Tak Mati Berkali-kali                  Muhammad Al-Bani               Era Intermedia       RM  13.50
35  Agar Istri Disayang Suami                     Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd         Pustaka At-Tazkia     RM  13.50
36  Agar Shalat Jadi Penolongmu, Penyejuk Hatimu            Prof. Dr. Yunasril Ali            Zaman           RM  29.50
   Akar Tasawuf Di Indonesia - Antara Tasawuf Sunni & Tasawuf     Dr. Alwi Shihab               IIMAN           RM  34.50
37  Falsafi
   Akhlak Tasawuf 2 - Pencarian Makrifah Bagi Sufi Klasik &      Drs. Mahyuddin                Kalam Mulia        RM  28.50
38  Penemuan Kebahagiaan Batin Bagi Sufi Kontemporer
39  Aku & Al-Ikhwan Muslimin                      Dr. Yusuf Al-Qardhawi            Tarbawi Press       RM  53.50
   Akuntansi Syariah : Mudah & Sederhana Dalam Penerapan Di      Firdaus Furywardhana             Pendidikan & Pelatihan   RM  22.50
40  Lembaga Keuangan Syariah                                            Perbankan Syariah (PPPS)
   Akuntansi Syariah : Mudah & Sederhana Dalam Penerapan Di      Firdaus Furywardhana             Pendidikan & Pelatihan   RM  22.50
41  Lembaga Keuangan Syariah                                            Perbankan Syariah (PPPS)
42  Akuntansi Syariah- Arah, Prospek & Tantangannya          Drs. M. Akhyar Adnan             UII Press         RM  22.50
43  Allah Mengajariku                         Ambar Sari Setiadi              Gybraltar Wahyamaya    RM  56.50
44  Allah, Kokohkan Kaki Kami Di Atas Jalan-Mu             Muhammad Lili Nur Aulia           Tarbawi Press       RM  35.80
   Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Jlid 2 (Tahqiq & Taqliq :      Imam An-Nawawi                Pustaka Azzam       RM  135.00
45  Muhammad Najib Al-Muthi'i)
   Al-Mughni Jilid 7 (Tahqiq: Dr. M. Syarafuddin Khatab, Dr. Sayyid  Ibnu Qudamah                 Pustaka Azzam       RM  130.00
46  Muhammad Sayyid, Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq)
   Al-Qiyamah - Mengungkap Berita-berita Besar Tentang Hari Akhir   Sayyid Quthb                 Uswah           RM  32.50
47  Dalam Al-Quran
48  Al-Quran & Rahasia Angka-angka                   Dr. Abu Zahra An-Najdi            Pustaka Hidayah      RM  15.80
49  Al-Quran & Realtitas Umat                     Ahmad Syafii Maarif             Republika         RM  29.50
   Al-Quran Bayan,Dilengkapi,Tajwid,Terjemah,Mutiara         Departemen Agama Indonesia          Bayan quran        RM  220.00
   ayat,Munasabah kelompok ayat,indeks alquran,untaian
   hikmah,doa-doa dalam alquran,munasabah
   surah,asbabunnuzul,hadis-hadis berkaitan,kumpulan dalil
   keutamaan membaca alquran,pesan alquran untuk wanita &
50  keluarga
   Al-Quran Kitab Cinta - Menyelami Bahasa Kasih Sang Pencipta    Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy     Hikmah           RM  29.80
51
52  Al-Quran Pertamaku 1-5 (Bonus DVD) : Untuk Anak-anak        Muhammad Abdul Ghoffar            Almahira          RM  224.00
53  Al-Quran Sang Penyembuh                      Abdul Mun'im Al-Hasyimi           Pustaka Amani       RM  26.50
54  Alquran Tajwid & terjemah Mushaf Ar-Rusydi             Departemen Agama Indonesia          Cahaya Quran        RM  120.00
55  An Introduction to the sharia economic               Mohamad Hidayat.MBA             Zikrul           RM  39.50
56  Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam Vol. 3           Adonis                    LKIS            RM  84.50
57  Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam Vol. 4           Adonis                    LKIS            RM  84.50
No               Judul Buku                        Pengarang                Penerbit   Harga
   Aunul Ma'bud-Syarah Abu Daud - Jilid 4 - Ta'liq : Ibnu Qayyim &  Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al- Pustaka Azzam        RM  110.00
58  Tahqiq : Ishamuddin Ash-Shababithi                Azhim Abadi
59  Awas Bahaya Bid'ah - Bid'ah Berkedok Sunnah            Dr. Said bin Ali Wahf Al-Qahthani    Maktabah Al-Hanif      RM  19.80
   Ayat-ayat Wanita - Kisah Nyata Perempuan-perempuan Penyebab    Fathi Fawzi Abdul Al-Muthi        Zaman            RM  28.50
60  Turunnya Wahyu
61  Bagaimana Istri Mencari Keredhaan Suami              Adil Fathi Abdullah             Najla Press       RM  16.50
   Bangkit Dari Terpuruk - Kisah Sejati Seorang Perempuan Tentang  Masriyah Amva                Kompas         RM  43.50
62  Keagungan Tuhan
63  Bank Islam, Analisis fiqih & keuangan edisi keempat        Ir.Adiwarman A>Karim S.E           Rajawali Press     RM  65.50
64  Batavia Kota Hantu                        Alwi Shihab                 Republika        RM  29.80
   Bebas Sakit Dengan Al-Quran - Aneka Resep Pengobatan Qurani    Muhammad Mahmud Abdullah           Fawaid         RM  17.50
65  Untuk Keluhan Fisik & Mental
66  Beginilah Cara Mengamalkan Al-Quran                Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim     Pustaka At-Tazkia    RM  14.50
67  Beginilah islam melindungi wanita                 Dr.Muhammad Ya'kub Ad-Dahlawy        Pustaka Imam Syafi'i  RM  22.50
68  Belajar Bahasa Arab Dengan Mudah                 Rafi Al-Imad Faynan             Marja          RM  24.50
69  Benarkah Shalahuddin Al-Ayyubi Merayakan Maulid Nabi?       Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa       Muawiyah        RM  42.50
   Berguru Pada Rasulullah SAW - Tips-tips Menjadi Pribadi Yang   Dr. Abdullah Syahatah            Akbar          RM  33.50
70  Berkarakter
71  Berjuta Berkah Karena Sedekah                Syaikh Abdul Malik Al-Qasim            Elba          RM  17.50
72  Berobatlah Dengan Doa & Istighfar              Hasan bin Ahmad Hammam              Aqwam          RM  24.50
73  Berobatlah Dengan Puasa & Sedekah              Hasan bin Ahmad Hammam              Aqwam          RM  19.50
   Berobatlah Dengan Shalat & Al-Quran             Ahmad bin Salim Baduwailan & Hishshah binti    Aqwam          RM  24.50
74                                 Rasyid
   Bersahabat Dengan Malaikat Rahmat - 57 Rahasia Meraih Rezeki Imam Al-Ghazali                  Mitra Press       RM  11.80
75  Lebih Mudah & Lebih Barakah
   Berzikir Untuk Kesehatan Saraf - Rahasia La Ilaha Illallah & Dr. Arman Yurisaldi Saleh             Zaman          RM  17.80
   Astaghfirullah Untuk Menghilangkan Nyeri Serta Menumbuhkan
76  Ketenangan & Kestabilan Saraf
77  Betapa Allah Menyayangimu Saudariku             Ratna Dewi Idrus                 Pro-U Media       RM  17.80
   Bid'ah Pembaca Al-Quran - Koreksi Kesalahan Saat Kita    Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid         Qiblatuna        RM  12.80
78  Membaca Al-Quran
   Bijak Dalam 5 Menit - Kumpulan Pepatah Bijak Yang Bisa    Hussain M. Al-Amily                Lentera Hati      RM  33.50
79  Mengubah Hidup Anda
80  Bila Hati Rindu Menikah                   Mas Udik Abdullah                 Pro-U Media       RM  17.50
81  Bimbingan Shalat 5 Waktu                   Labib Mz                     Pustaka Agung Harapan  RM   5.80
   Bingkisan Spesial Untuk Istriku Di Malam Pertama -Menyingkap Hakim Haula Putra                 Al-Aziziyyah      RM  26.80
   Teoari Perhubungan Intim Menurut Perspektif Islam
82
   Bisnis & Investasi Sistem Syariah - Perbandingan Dengan Sistem  Inggrid Tan                 Universitas Atma Jaya  RM  28.50
83  Konvensional
84  Bisnis berbasis syariah                      Prof.Jusmaliani,M.E,.dkk           Bumi Aksara       RM  29.50
   Buku Pegangan Bimbingan Konseling Untuk Pendidikan Anak      Suyadi                    Diva Press       RM  31.50
85  Usia Dini (PAUD)
   Buku Petunjuk Bagi Orang-orang Yang Menginginkan Pertolongan   Syekh Abdul Qadir Al-Jilani         Sahara Publishers    RM  59.80
86  & Rahmat Allah
   Buku Pintar Berdoa - Panduan Praktis Bimbingan Shalat Untuk    Nur Cahayanik                Pustaka Agung Harapan  RM   4.80
87  Anak-anak
88  Buku Pintar Jin, Sihir & Ruqyah Syar'iyyah            Musdar Bustamam Tambusai           Pustaka Al-Kautsar   RM  97.50
   Buku Pintar Shalat - Panduan Praktis Bimbingan Shalat Untuk    M. Hamid                   Pustaka Agung Harapan  RM   4.80
89  Anak-anak
   Buku Pintar Transaksi Syariah - Menjalin Kerja Sama Bisnis &   Dr. Musthafa Dib Al-Bugha          Hikmah         RM  67.50
   Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam
90
   Buku Pintar Transaksi Syariah - Menjalin Kerja Sama Bisnis &   Dr. Musthafa Dib Al-Bugha          Hikmah         RM  67.50
   Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam
91
   Buku Putih Ihya 'Ulumuddin Imam Al-Ghazali            Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi,Pentahqiq    Darul Falah       RM  79.50
                                    Mahmud Mahdi Al-Istambuli,Muhammad 'Ied
92                                   Abbasi
93  Cahaya Langit - Hidup Tak Selamanya Hitam             Ust. Bobby Herwibowo             Kuwais         RM  29.80
94  Capita Selecta 1-3 ( set )                    M.Natsir                   Media Da'wah      RM  260.00
95  Cara Cepat & Mudah Berbahasa Arab (Sistem Terpadu)        Idrus H. Alkaf                Hasyimi Press      RM  49.50
96  Catatan Hati Bunda                        Asma Nadia DKK                Lingkaran Pena     RM  37.50
97  Cheng Ho - Penyebar Islam Dari China Ke Nusantara         Tan Ta Sen                  Kompas         RM  59.50
   Cina Menuju Super Power - Dalam Cakrawala Pemikiran Islam,    Wawan Susetya                Media Insani      RM  22.80
98  Barat & Jawa
   Cinta Rasul SAW - Antara sikap Berlebihan & Menyepelekan     Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan DKK  Darul Haq        RM  24.50
 99
100  Cinta Sejati - Mencari Arti Kebahagiaan Hakiki          Dr. Shahba Muhammad Bunduq          Akbar          RM  26.50
101  Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia        Mal An Abdullah               Ar-Ruzz Media      RM  22.50
102  Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia        Mal An Abdullah               Ar-Ruzz Media      RM  22.50
103  Corporate Governance,Lembaga keuangan syariah           M.Umer Chapra,Habib Ahmed          Bumi Aksara       RM  32.50
104  Dahsyatnya Hidayah                        Amru Khalid                 Akbar          RM  23.50
105  Damaikan Hatimu!...Wahai Saudaraku…                Musthafa Al-Adawi              Aulia Press       RM  24.50
106  Dari Neo Modernisme ke islam liberal               Prof.Dr.Abd.A'la.MA             Dian Rakyat       RM  37.50
107  Dari Puncak Baghdad - Sejarah Dunia Versi Islam          Tamim Ansary                 Zaman          RM  75.50
108  Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah                M. Nur Rianto Al-Arif            Alfabeta        RM  29.50
109  Deep-Mind Power Engineering - Jurus Jitu Meraih Sukses      Ir. H. Purwanto Yusdarmanto         Prestasi        RM  35.50
   Delapan Mata Air Kecemerlangan - Menemukan Kembali Model     Anis Matta                  Tarbawi Press      RM  45.50
110  Manusia Muslim & Mata Air Kecemerlangannya
111  Demokrasi La Roiba Fih                      Emha Ainun Nadjib              Kompas         RM  33.50
   Di Jalan Dakwah Ku Gapai Sakinah - Panduan Merencanakan      Cahyadi Takariawan              Era Intermedia     RM  99.50
   Pernikahan Hingga Mencapai Kebahagiaan Puncak Dalam Rumah
112  Tangga
   Dinarnomics - Membangun Keberkahan Usaha Dengan Uang       Muhaimin Iqbal                Sinergi         RM  39.50
113  Yang Adil
   Dinarnomics - Membangun Keberkahan Usaha Dengan Uang       Muhaimin Iqbal                Sinergi         RM  39.50
114  Yang Adil
   Doa & Obat Penyembuh Menurut Ajaran Rasulullah          Allamah Sayyid Muhammad Mahdi & Sayyid    Lutfi Agency      RM  28.50
115                                   Hasan Al-Khurasan
116 Doa & Zikir Sehari-hari Untuk Anak-anak               Abu Atiyah                  Sholahuddin Press    RM   6.80
No                Judul Buku                        Pengarang                Penerbit     Harga
117 Ekonomi Islam - Perspektif Teori, Sistem & Aspek Hukum        Prof. Dr. H. Ismail Nawawi           ITS Press         RM   45.50
  Ekonomi Kelembagaan Syariah - Dalam Pusaran Perekonomian       Prof. Dr. H. Ismail Nawawi           ITS Press         RM   39.50
118 Global Sebuah Tuntunan & Realitas
  Ekonomi Kelembagaan Syariah - Dalam Pusaran Perekonomian       Prof. Dr. H. Ismail Nawawi           ITS Press         RM   39.50
119 Global Sebuah Tuntunan & Realitas
  Emak Ingin Naik Haji - Cinta Hingga Tanah Suci            Asma Nadia                   Asma Nadia Publishing House RM  33.50
120
121 End of The Day - Ramalan Akhir Zaman                 Muhammad Waliyullah An-Nadawi         Embun Publishing      RM   24.50
  Ensiklopedi Dunia Islam - Dari Masa Nabi Adam AS Sampai       Amirullah Kandu                Pustaka Setia       RM  120.00
122 Dengan Abad Modern
  Ensiklopedi Metodologi Al-Quran 1-6                 Drf. Muhammad As-Sayyid Yusuf, Dr. Ahmad    Kalam Publika       RM 1,450.00
                                     Durrah & Dr. Muhammad Abdul Qadir Hatim
123
   Ensiklopedi Metodologi Al-Quran 1-6                Drf. Muhammad As-Sayyid Yusuf, Dr. Ahmad    Kalam Publika       RM 1,450.00
                                     Durrah & Dr. Muhammad Abdul Qadir Hatim
124
   Ensiklopedi Shalat - Jawaban Lebih Dari 500 Permasalahan      Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim   Cordova Mediatama     RM   99.50
125 Shalat
126 Ensiklopedia Arti Mimpi                       Muhammad Ibnu Sirin              Pustaka Hidayah      RM   99.50
   Ensiklopedia Tafsir - Jliid 1 (Terjemahan At-Tafsir Wa Mufassirun) Dr. Muhammad Husein Adz-Dzahabi        Kalam Mulia        RM   49.50
127
128 Fathul Baari - Syarah Shahih Al-Bukhari - Kitab Ilmu : Jilid 2    Ibnu Hajar Al-Asqalani             Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM   79.50
  Fathul Baari - Syarah Shahih Al-Bukhari - Kitab Wahyu & Iman :    Ibnu Hajar Al-Asqalani             Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM   79.50
129 Jilid 1
  Fatwa-fawa lengkap seputar jenazah                  Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin     Darul Hikmah        RM   55.50
130
   Fikih Asmaul Husna                         Syaikh Abdul Razak bin Abdul Mushin As-    Darus Sunnah        RM   78.50
131                                   Abbad Al-Badr
   Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab      Dr. Mushthafa Al-Bugha             Media Zikir        RM   79.50
132 Syafi'i
133 Fikih Sunnah Untuk Remaja                   Dr. Athif Lamadhoh                  Cendekia          RM   27.80
134 Filsafat Islam                         Dr.Hasyimsyah Nasution MA              Gaya Media Pratama     RM   35.80
   Fiqh Mawaris - Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy         Pustaka Rizki Putra    RM   28.50
135
136 Fiqih Imam Syafi'I 1-3                     Prof. Dr. Wahbah Zuhaili              Almahira          RM  250.00
  Fiqih Jihad - Sebuah Karya Monumental Tentang Jihad Menurut Al- Dr. Yusuf Al-Qardhawi                Mizan           RM  210.00
137 Quran & As-Sunnah
138 Funtastic Learning                       Ryan Martin                     Pro-U Media        RM   17.80
139 Gara-gara Jilbabku?                       Asma Nadia DKK                   Lingkaran Pena       RM   25.80
  Gejolak Api Permusuhan : Styiah-Khawarij & Orientalist Terhadap Ibnu Arabi                     Akbar           RM   36.80
  Sahabat Nabi SAW, Tahqiq : Syaikh Muhibbudin Al-Khatib
140
141 Gerpolek - Gerilya, Politik & Ekonomi                Tan Malaka                   LPPM Tan Malaka      RM   24.80
   Hadis-hadis & Atsar Yang Menjelaskan Tentang Keutamaan       Dr. Ibrahim Ali As-Sayyid Ali Isa       Sahara Publishers     RM   59.80
142  Surah-surah Al-Quran
143  Hadis-hadis Pilihan Jilid 1 - Utk TK - SD - SMP          Abu Al-Ayyubi                 Sholahuddin Press     RM   3.80
144  Hadis-hadis Pilihan Jilid 2 - Utk TK - SD - SMP          Abu Al-Ayyubi                 Sholahuddin Press     RM   3.80
145  Hadis-hadis Ramadhan                        Abduh Zulfikar Akaha              Pustaka Al-Kautsar     RM   35.50
146  Hafalan Hadis Untuk Anak-anak                   Ummu Rahmah                  Rahmah Press        RM   1.80
   Haji Bersama Nabi (Petunjuk Haji & Umrah Sesuai Sunnah Nabi)    Saad bin Said Al-Hajari            Darus Sunnah        RM   24.50
147
148 Happy Ending Full Barokah (HERO)                   Solikhin Abu Izzuddin             Pro-U Media        RM   33.50
   Hidup Bahagia Hingga Akhir Hayat - Cinta, Komunikasi, Emosi &   Muhammad Said, Karim Al-Shazly, Ahmad     Akbar           RM   49.50
   Spiritual Keluarga                         Abdurrahman & Isham Muhammad Syarif
149
   Hidup Sehat Tanpa Obat - Manfaat Kesehatan Dalam Shalat,      Dr. Jamal Muhammad Az-Zaki           Cakrawala Surya Prima   RM   75.50
150 Puasa, Zakat & Haji
151 Hidup Setelah Mati                          Ibrahim Muhammad Al-Jamal           Pustaka Setia       RM   33.50
   Hidup Tanpa Dusta - Cara Menghilangkan Kebiasaan Bohong      Akram Utsman                  Nakhlah Pustaka      RM   19.80
152
153 Hikmah Di Balik Kisah - Spiritual Stories              MB. Tamam                   Hasyimi Press       RM   15.50
154 Himpunan Doa-doa Mustajabah Disertai Wirid-wirid Pilihan       Labib Mz                    Karya Agung        RM   6.80
155 Ibn Athailah Al-Hikam untuk semua                  Abdurrahman El Ashiy              Hikmah           RM   35.80
   Ibnu Khaldun Sang Mahaguru - Sebuah Novel Yang Diangkat      Bensalem Himmish                Lentera Hati        RM   44.50
156 Dari Perjalanan Hidup Sang Ilmuwan Muslim
   Ikhlas tanpa batas,belajar hidup tulus dan wajar kepada 10 ulama- Imam Al-Ghazali,Imam Al-Muhasibi,Ibnu      Zaman           RM   22.50
   Psikolog klasik                          'Athaillah,Ibnu Taimiyah,Abd Qadir Al-Jilani
157
   Ilmu Nahwu Praktis - Terjemahan Matan Al-Jurumiyah Beserta     Drs. Ghaziadin Jupri              Apollo           RM   4.80
158  Contoh-contoh Praktis
159  Ilmu Nahwu Terjemah praktis Nadhom Amriyhi             M.Ridwan Qoyyum Sa'id             Mitra Gayatri       RM   26.50
160  Index Al-Quran Dalam Shahih Tafsir Ibnu Katsir           TIM Pustaka Ibnu Katsir            Pustaka Ibnu Katsir    RM   79.50
161  Invasi Barat - Ateis, Liberal, Sekuler, Humanis & Pluralis     Syaikh Abdul Aziz bin Baz & Haneef Oliver   Toobagus Publishing    RM   24.50
162  Investasi Pada Pasar Modal Syariah                 Nurul Huda & Musthafa Edwin Nasution      Kencana          RM   32.50
163  Investasi Pada Pasar Modal Syariah                 Nurul Huda & Musthafa Edwin Nasution      Kencana          RM   32.50
   Islamic Banking - Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi       Prof. Dr. H. Veithzal Rivai & Ir. H. Arviyan  Bumi Aksara        RM  185.00
   Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai      Arifin
164  Persoalan Perbankan & Ekonomi Global
   Islamic Banking - Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi       Prof. Dr. H. Veithzal Rivai & Ir. H. Arviyan  Bumi Aksara        RM  185.00
   Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai      Arifin
165  Persoalan Perbankan & Ekonomi Global
166  Izinkan Aku Menangis Di Depan-Mu, Rabb!              Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi         Indiva           RM   57.80
167  Jalur Gaza - Tanah Terjanji, Intifada & Pembersihan Etnis     Trias Kuncahyono                Kompas           RM   44.50
168  Jangan Menangis Istriku - Refleksi Cinta Suami           Tanzil Tanzania                Irsyad Baitus Salam    RM   16.80
   Jangan Takut Sakit - Panduan Praktis Menikmati Ujian Sakit     Muhammad Abdurrahman Al-Arifi         Fawaid           RM   22.50
169
170 Jangan Zalimi Istri                         Dr. Najah binti Ahmad Zhihar          Kiswah           RM   26.50
171 Jangan Zalimi Suami                         Dr. Najah binti Ahmad Zhihar          Kiswah           RM   21.50
172 Jurus Jitu Menghafal Al-Quran                    Taufik Hamim Effendi              Tauhid Media Center    RM   12.80
No                Judul Buku                        Pengarang                Penerbit    Harga
  Kado Ilahi Yang Dinanti - Sebuah Buku Yang Mengungkap        Muhsin bin Ali Hamid Ba' Alawi        Ar-Raudhah         RM  29.50
  Kemuliaan Nabi Muhammad SAW Sebelum & Sesudah Beliau
173 Dilahirkan
  Kado Pernikahan Buat Mempelai - Bulir-bulir Cinta Untuk Suami    Dr. Karim Asy-Syadzili            Insan Kamil        RM  59.50
174 Istri Demi Terwujudnya Pernikahan Yang Barokah
175 Kaidah-kdaih Fiqih Keuangan & Transaksi Bisnis           Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori       Ulil Albaab Institute
  Kajian tematik al-quran tentang Fiqih Ibadah            Editor.Abudin Nata,Pengantar Dr.Azyumardi   Angkasa          RM  55.50
176                                   Azra MA
   Kajian tematik al-quran tentang Kemasyarakatan          Editor.Abudin Nata,Pengantar Dr.Azyumardi   Angkasa          RM  62.50
177                                   Azra MA
   Kajian tematik al-quran tentang Ketuhanan             Editor.Abudin Nata,Pengantar Dr.Azyumardi   Angkasa          RM  69.50
178                                   Azra MA
   Kajian tematik al-quran tentang konstruksi sosial         Editor.Abudin Nata,Pengantar Dr.Azyumardi   Angkasa          RM  59.50
179                                   Azra MA
   Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris         Billy Berlian Alexanderm DN Aisyah Halsey &  Serba Jaya         RM  32.50
180                                   Risa Agustin
   Kamus Syirik - Telaah Kritis Atas Doktrin Faham Salafi / Wahabi  A. Shihabuddin                Pustaka Basma       RM  59.50
181
182 Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer              Absul Aziz & Mariyah Ulfah          Alfabeta          RM  39.50
183 Karenamu Aku Cemburu - Catatan Hati Seorang Istri          Asma Nadia DKK                Lingkaran Pena       RM  27.50
   Keajaiban Kitab Suci Al-Quran                   Ust. Mujaddidul Islam & Ust. Jalaluddin Al-  Delta Prima Press     RM   9.80
184                                   Akbar
   Kearifan Syariat - Menguak Rasionalitas Syariat Dari Perspektif  TIM Penulis                  Khalista          RM  43.50
185 Filosofis, Medis & Sosiohistoris
   Keep Your Brain Young - Agar Otak Awet Muda : Panduan    Guy McKhann & Marilyn Albert            Media Pressindo      RM  48.50
   Lengkap Untuk Kesehatan Fisik & Emosional Serta Umur Panjang
186
   Keistimewaan & Keutamaan Shalawat & Asmaul Husna         Abdullah Afifi Thaifuri            Karya Agung        RM   6.80
187  Dilengkapi Doa-doa Penting
188  Keluarnya Dajjal                         Firzatullah Dwiko               Pustaka Media       RM   8.80
189  Kenalilah Aqidahmu                        Habib Mundzir Al-Musawa            Nafas           RM  36.80
190  Khalid bin Walid - The Sword of Allah               Agha Ibrahim Akram              Samara           RM  95.50
   Khazanah Khatulistiwa - Potret Kehidupan & Pemikiran Kiai-Kiai  Muhammad Hasyim & Ahmad Athoilah       Kaki Langit        RM  26.50
191  Nusantara
192  Khutbah Jum'at - Barometer Muslim                 Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi     Karya Agung        RM  12.50
193  Khutbah Jum'at - Membumikan Ajaran-ajaran Islam          Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi     Karya Agung        RM  12.50
194  Khutbah Jum'at - Menuju Pribadi Taqwa               Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi     Karya Agung        RM  12.50
195  Khutbah Jum'at - Panduan Hidup Muslim               Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi     Karya Agung        RM  12.50
196  Khutbah Jum'at - Panduan Ke Jalan Kebenaran            Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi     Karya Agung        RM  12.50
   Kiat Bijak Mengambil Keputusan - Bercermin Dari Kisah Nabi    Amru Khalid                  Cakrawala Surya Prima   RM  29.50
197  Yusuf AS
198  Kisah-kisah Inspiratif Para Pelaku Shadaqah            Amrin Rauf                  Diva Press         RM  22.50
199  Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal            Fahmi Salim                  Perspektif         RM  79.50
   Ku Buat Nama Anakkku Nama Islami - Pilihan Lengkap Nama-     Aqis Bil Qisthi                Mulia Jaya         RM   8.80
200  nama Islami
201  Kumpulan Kisah Abu Nawas                     MB. Rahimsyah                 Karya Agung        RM   5.50
202  Kurikulum Pendidikan Anak Muslim                 Syaikh Fuhaim Musthafa            Elba            RM  32.50
203  La Tahzan For Broken Hearted Muslimah               Asma Nadia DKK                Lingkaran Pena       RM  33.50
204  La Tahzan For Working Mothers                   Izzatul Jannah DKK              Lingkaran Pena       RM  31.50
   La Ya'tihil Bathil - Takkan Datang Kebatilan Terhadap Al-Quran  Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy      Hikmah           RM  31.50
205
   Langkah Emas Pengusaha Muslim                  Zainal Abidin bin Syamsudin & Fadil Fuad    Al-Manar          RM  45.50
206                                  Basymeleh
   Langkah Emas Pengusaha Muslim                  Zainal Abidin bin Syamsudin & Fadil Fuad    Al-Manar          RM  45.50
207                                  Basymeleh
   Laskar Pelangi - The Phenomenon -: Di Balik Buku Terlaris Dalam Asrori S. Karni                 Hikmah           RM  30.00
208  Sejarah Indonesia
   Lautan Hikmah Dari Kisah-kisah Nyata & Berharga - Hikmah &   Shalahuddin Mahmud As-Said           Buana Ilmu Islami     RM  63.50
   Faidah Dari Kisah-kisah Nyata Yang Diuraikan oleh Syaikh Al-
209  Utsaimin
   Lelaki Penggenggam Kairo - Sosok Di Balik Perjuangan Hasan Al- Ahmad Jamaluddin                 Uswah           RM  24.50
210  Banna
   Lembaran Kecemerlangan Kehidupan Para Sahabat Wanita      Prof. Dr. Thalat Muhammad Afifi         Alif Media         RM  14.50
211  Rasulullah
212  M. Quraish Shihab Membumikan Kalam Di Indonesia         Drs. Mustafa                  Pustaka Pelajar      RM  28.50
   M. Quraish Shihab Menjawab…101 Soal Perempuan Yang Patut M. Quraish Shihab                   Lentera Hati        RM  55.50
213  Anda Ketahui
214  Madrasah pendidikan jiwa                    Abdul Hamid Al-Bilali              Gema Insani Press     RM  15.50
215  Makin Sehat Dengan Berjilbab                  Muhammad Hanun Siregar             Pro-U Media        RM  12.80
216  Manajemen Bank Syariah - Edisi Revisi              Drs. Muhammad                  UPP            RM  42.50
217  Manajemen Bank Syariah - Edisi Revisi              Drs. Muhammad                  UPP            RM  42.50
218  Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Islam          Dr.Muhamad M.Ag                 Rajawali Press       RM  27.50
219  Manajemen resiko lembaga keuangan syariah            Tariqullah Khan,Habib Ahmed           Bumi Aksara        RM  35.50
220  Manajemen syariah sebuah kajian historis & Kontemporer     Dr.Ahmad Ibrahim Abu Sin            Rajawali Press       RM  33.50
221  Manaqiban - Syirik Atau Bid'ah kah?               M. Fikri Al-Hakim                Al-Aziziyyah        RM  14.50
   Manunggalin Kawula Lan Gusti - Dalam Wacana Pemikiran &     Muhammad Syahrul Munir             Pustaka Media       RM  29.50
   Kontemplasi Ayat Nasikh, Mansukh, Mutasyabih, Muhkam &
   Rahasia Dhamir Menurut Perspektif Kosmos
222
223 Manusia Bumi Mansia langit                     Syaikh Muhammad Amin Al-Khrdi         Pustaka Hidayah       RM  52.50
224 Manusia-manusia Tanpa Dosa                     Fakhruddin Ar-Razi              Hasyimi Press        RM  22.50
   Maryam Mah Kapok - Mirip-mirip Rantang              Asma Nadia DKK                Asma Nadia Publishing House RM  26.50
225
226 Masyhur Tapi Tak Shahih Dalam Sirah Nabawiyah            Muhammad bin Abdullah Al-Usyan        Zam Zam           RM  46.50
227 Matematika Islam 3                         KH.Fahmi Basya                Republika          RM  24.50
   Meluruskan Paradigma : Baik & Buruk                Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi         Yayasan Alumni Timur Tengah RM  14.80
228
229 Memahami Jarimatika Untuk Pemula                  Dwi Sunar Prasetyono DKK           Diva Press         RM  29.50
230 Membangkitkan energi qalbu                     Imam Al-Ghazali                Mitra Press        RM  17.80
231 Membela Allah                            Agus Mustofa                 Padma Press        RM  39.50
No               Judul Buku                          Pengarang            Penerbit   Harga
   Membuat Orang Jatuh Cinta Dalam 1 Detik - Keahlian Menarik     Atif Abdul Id              Al-Jadid        RM  19.80
232  Simpati & Mempengaruhi Orang Lain
233  Membuka Pintu Rahmat Dengan Membaca Al-Quran            Gus Arifin                Zikrul         RM  22.50
   Memoar Penghafal Al-Quran - Menelusuri Jejak Sukses Penghafal   Hidayatullah               Tauhid Media Center   RM  18.80
234  Al-Quran
235  Mencapai Tuhan Tanpa Godaan - Terapi Ruhani            Abdul Wahab Asy-Sya'rani         Nafas          RM  26.80
   Mencetak Generasi Muslim Teladan - Hak & Perlindungan Anak     H. Ahmad Razzaqi             Sinar Baru Algensindo  RM  39.50
236  Dalam Perspektif Pendidikan Islam
   Mendesain Rumah Islami - Karakteristiks Fisik & Penghuninya    Ali bin Nayif Asy-Syuhud         Aqwam          RM  28.80
237
   Meneladani Akhlak Nabi - Himpunan Hadis & Riwayat Shahih      Imam Abu Syaikh             Qisthi Press      RM  59.50
238 Tentang Akhlak Mulia Nabi
   Mengenal Lebih Detail Fungsi-fungsi Otak Tengah Dari Usia 4    Winda Oktavia              Diva Press       RM  23.80
   Hingga 15 Tahun - Dilengkapi Kumpulan Istilah-istilah Seputar
239  Otak Tengah
240  Mengenali Jalan-jalan Langit                    Salahuddin At-Tijani           Pustaka Hidayah     RM  36.50
   Menggairahkan Perjalanan Halaqah - Kiat Agar Halaqah Lebih     Satria Hadi Lubis            Pro-U Media       RM  14.50
241  Dahsyat Full Manfaat
   Menggapai Hidayah Dari Kisah - Kumpulan Kisah Dari Buku-buku    Imam Al-Ghazali             Hasyimi Press      RM  15.50
242  Al-Ghazali
   Menggapai Mukjizat Al-Quran - Berita Surga Bagi Para Pecinta Al-  Syamsuri                 Al-Manar        RM  22.50
243  Quran
244  Menggugat Islam                          Muhammad Quthb              Era Intermedia     RM  28.50
   Menghidupkan Suasana Tarbawi Di Mihwar Muassasi -         Hadi Munawar               Era Intermedia     RM  19.50
245  Manajemen Halaqah Muntijah
246  Menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan             Haifa binti Abdullah Ar-Rasyid      Pustaka Imam Syafi'i  RM  37.50
   Mengislamkan Nalar - Sebuah Respons Terhadap Modernitas      Mulyadhi Kartanegara           Erlangga        RM  35.80
247
   Menjadi Guru Yang Dirindu - Bagaimana Menjadi Guru Yang      Mahmud Khalifah & Usamah Quthub     Ziyad Books       RM  25.50
248 Memikat & Professional
   Menjadi Manusia Ma'rifat & Berjiwa Besar - Dari Kitab Al-Insanun  Imam Al-Ghazali             Mitra Press       RM  14.80
249 Arifun Indahu Ruuhul Adhim
   Menuju Kemenangan Dakwah Kampus - Panduan Bagi Aktivis       Ahmad Atian               Era Intermedia     RM  18.80
250 Dakwah Kampus
251 Menyelami Ayat-ayat Hati                       Nur Faizin Muhith            Ziyad Books       RM  16.50
  Menyongsong Mihwar Daulah - Mempersiapkan Kader-kader        Cahyadi Takariawan            Era Intermedia     RM  28.50
252 Dakwah Menjadi Pemimpin Negara
253 Metode Cepat & Efektif Menghafal Al-Quran Al-Karim          Muhammad Ahmad Abdullah         Garailmu        RM  35.50
254 Metode Penelitian Sastra - Analisis Struktur Puisi          Siswantoro                Pustaka Pelajar     RM  36.50
  Metodologi penelitian ekonomi islam pendekatan kuantitatif      Dr.Muhamad M.Ag             Rajawali Press     RM  48.50
255
256 Mintalah Kepada-Ku                          Gus Arifin                Quanta         RM  43.50
257 Modul Tarbiyah Islamiyah - Jilid 1                  TIM Penyusun               Robbani Press      RM  56.50
  Muhammad - The Greatest Leader : Kajian Tentang           Abdurrahman Azzam            Qisthi Press      RM  27.50
  Kepemimpinan Rasulullah Berdasarkan Sumber-sumber Sejarah
258 Yang Otentik
259 Muhammad SAW - Mengapa Begitu Agung ?                Dr. Shalih Ibrahim            Nakhlah Pustaka     RM  19.80
  Muhammad Sebagai Pedagang - Akhirnya Terbongkar Juga         Ippho Sabtosa, Andalus, Khalifa     Elex Media       RM  24.50
  Pelajaran-pelajaran Tersembunyi Dari Sang Khalifah Tentang
260 Otak Kanan, Entrepreneurship & Kekayaan
  Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006       Syarifuddin Jurdi            Pustaka Pelajar     RM  59.50
261
   Muhasabah Cinta Seorang Istri - Ketika Cinta Tak Lagi Indah,    Asma Nadia DKK              Lingkaran Pena     RM  33.50
262 Saatnya Menelusuri Jejak Yang Terlupa
   Mujarobat Zikir-zikir - Penjagaan & Perlindungan Dari Sesuatu   Abdullah bin Muhammad As-Sadhan     Pustaka Ibnu Umar    RM   3.00
263 Menurut Al-Quran & As-Sunnah
   Musnad Imam Ahmad - Jilid 10 - Syarah : Ahmad Muhammad       Imam Ahmad bin Hambal          Pustaka Azzam      RM  130.00
264 Syakir
   Musnad Imam Ahmad - Jilid 7 - Syarah : Ahmad Muhammad       Imam Ahmad bin Hambal          Pustaka Azzam      RM  117.50
265 Syakir
   Musnad Imam Ahmad - Jilid 8 - Syarah : Ahmad Muhammad       Imam Ahmad bin Hambal          Pustaka Azzam      RM  110.00
266 Syakir
   Musnad Imam Ahmad - Jilid 9 - Syarah : Ahmad Muhammad       Imam Ahmad bin Hambal          Pustaka Azzam      RM  139.50
267 Syakir
   Musthalah Hadits                          Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin  Media Hidayah      RM  12.50
268
   Nabi Sulaiman & Burung Hud Hud - Pengasah SQ, EQ, IQ Anak-     Imam Ahmad Ibnu Nizar          Diva Press       RM  29.80
   anak Dengan Metode Yang Unik, Menarik & Kaya Hikmah
269
   Naskah Laut Mati, Injil Barnabas & Perjanjian Baru Studi      M. A. Yusuf               Fima Rodheta      RM  24.50
270  Perbandingan
271  Negeri 5 Menara                          A. Fuadi                 Gramedia        RM  39.50
272  Never Give Up, Keep Fight!                     Tim Penulis               Qisthi Press      RM  25.80
273  Pajak menurut Syariah,Adakah pajak dalam islam?          Gusfahmi,S.E.,M.A            Rajawali Press     RM  35.50
   Pandangan Muslim Moderat - Tolenransi, Terorisme & Oase      Zuhairi Misrawi             Kompas         RM  36.50
274  Perdamaian
275  Panduan lengkap menuntut ilmu                   Muhammad bin Shalih al-Utsaimin     Pustaka Ibnu Katsir   RM  52.50
276  Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah          Muhammad                 Graha Ilmu       RM  32.50
277  Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah          Muhammad                 Graha Ilmu       RM  32.50
278  Pedoman Doa-doa Pilihan Disertai Wirid-wirid Pilihan        Labib Mz                 Karya Agung       RM   6.80
279  Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran & As-Sunnah        Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk     Al-Qowam        RM  59.80
280  Pelaporan Zakat penguran pajak penghasilan             Gustian Juanda DKK            Rajawali Press     RM  39.50
   Pembangunan Dalam Perspektif Islam - Kajian Ekonomi, Sosial &   Prof. Dr. H. Ismail Nawawi        ITS Press        RM  39.50
281  Budaya
   Pembangunan Dalam Perspektif Islam - Kajian Ekonomi, Sosial &   Prof. Dr. H. Ismail Nawawi        ITS Press        RM  39.50
282  Budaya
283  Pembaruan Islam - Dari Mana & Hendak Ke Mana?           Abdu Filali Ansary            Mizan          RM  42.50
   Pembuka Pintu Surga Makna & Hakikat Kalimat Tauhid         Sayyid Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad Pustaka Hidayah     RM  26.50
284
   Pengantar Memahami Alfiyyah Ibnu Malik -(Maqashid An-       M. Sholihuddin Safwan          Mitra Gayatri      RM  26.50
285 Nahwiyyah) - Juz Awal
No                Judul Buku                         Pengarang           Penerbit   Harga
   Pengantar Memahami Alfiyyah Ibnu Malik -(Maqashid An-       M. Sholihuddin Safwan         Mitra Gayatri      RM  26.50
286  Nahwiyyah) - Juz Khomis
   Pengantar Memahami Alfiyyah Ibnu Malik -(Maqashid An-       M. Sholihuddin Safwan         Mitra Gayatri      RM  26.50
287  Nahwiyyah) - Juz Robi'
   Pengantar Memahami Alfiyyah Ibnu Malik -(Maqashid An-       M. Sholihuddin Safwan         Mitra Gayatri      RM  26.50
288  Nahwiyyah) - Juz Thani
   Pengantar Memahami Alfiyyah Ibnu Malik -(Maqashid An-       M. Sholihuddin Safwan         Mitra Gayatri      RM  26.50
289  Nahwiyyah) - Juz Tsalis
290  Pengantar memahami Al-Jurmiyyah                  M.Sholihuddin Shofwan         Darul Hikmah      RM  24.50
   Pengantar Memahami Nadzom Al-Imrithi (Al-Fawaid An-        M. Sholihuddin Safwan         Mitra Gayatri      RM  22.50
291  Nahwiyyah) - Juz Awal
   Pengantar Memahami Nadzom Al-Imrithi (Al-Fawaid An-        M. Sholihuddin Safwan         Mitra Gayatri      RM  24.50
292  Nahwiyyah) - Juz Thani
   Pengantar Memahami Nadzom Jauharul Maknun (Mabadi Al-       M. Sholihuddin Safwan         Mitra Gayatri      RM  26.50
293  Balaghah) - Juz Awal
   Pengantar Memahami Nadzom Jauharul Maknun (Mabadi Al-       M. Sholihuddin Safwan         Mitra Gayatri      RM  24.50
294  Balaghah) - Juz Thani
   Pengantar Memahami Nadzom Jauharul Maknun (Mabadi Al-       M. Sholihuddin Safwan         Mitra Gayatri      RM  24.50
295  Balaghah) - Juz Tsalis
296  Pengantar Psikologi Umum                      Sarlito W. Sarwono           Rajawali Press     RM  39.50
   Penjelasan Syaikh Al-bani Tentang Dasar-dasar Manhaj Salaf     Amr Abdul Mun'im Sulaim        Pustaka Ibnu Umar    RM  14.50
297
   Perjuagan Muslim Patani - Antara Sejarah Penindasan & Cita-cita Herry Nurdi                Sabili         RM  25.50
298 Perdamaian Di Patani Darussalam
299 Persembahan Cinta Istri Hasan Al-Banna              Muhammad Lili Nur Aulia          Tarbawi Press      RM  12.50
   Pesona Terindah Generasi Shahabiyah - Belajar Dari Keteladanan Prof. Dr. Thalat Muhammad Afifi      Pustaka Iltizam     RM  19.80
   & Kehebatan Wanita Muslimah Di Zaman Rasulullah
300
   Petunjuk Praktis Ziarah Wali Songo - Panduan Lengkap Ziarah    K. H. Buchori Dahlan          Karya Agung       RM   5.80
301 Kubur Wali Songo
   Pidato Tiga Bahasa Arab-Inggris-Indonesia             Abdul Rahman, Aidy Albab & Muhammad  Pustaka Agung Harapan  RM  10.80
302                                   Fadlun
   Pintar Jarimatika - Bimbingan Menghitung Cepat & Tepat Hanya    Dwi Sunar Prasetyono DKK        Diva Press       RM  23.50
   Dengan Jari Plus Metode Hensis (Hand System) & Simulasi
303  Hitungan
304  Poligami Tidak Sunnah                       Abuya Adil Akhyar           Studia Press      RM  26.50
   Politik Kaum Modernis - Perlawanan Muhammadiyah Terhadap      Dr. Afian               Al-Wasat        RM  69.50
305  Kolonialisme Belanda
   Problem & Solusi Kaderisasi - Halaqah Tarbawiyah Menjawab     Abdul Hamid Al-Bilali         Era Intermedia     RM  24.50
306  Masalah
307  Qasidah Pilihan & Terjemahannya                  Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf  Ahbabul Musthofa    RM   9.80
308  Quantum Istiqamah - Sinergi Zikir, Pikir & Ikhtiar         Suyadi                 Mitra Pustaka      RM  23.50
   Quantum Teaching - Melejitkan Potensi Guru-Murid Seoptimal     Miftahul Ala              Diva Press       RM  24.50
309  Mungkin
310  Qunut Witir Rasulullah SAW                     Muhammad Umar Bazmul          Akbar          RM  16.50
311  Rahasia & makna huruf Hijaiyyah                  M.Fauzi Rachman            Citra Risalah      RM  42.50
312  Rahasia Di Balik Nama Para Nabi & Rasul Allah           Ahmad Muhammad Al-Mughaini       Akbar          RM  14.50
313  Rahasia doa keselamatan & Memohon rizqi              Ust.Labib Mz              Putra Jaya       RM   6.80
314  Rahasia Haji - Berjumpa Allah Di Kaabah Hati            Ali Syariati              Mizan          RM  32.50
315  Rahasia hari & Primbon Islam                    Muhsin Labib              Zahra          RM  37.50
   Rahasia Mencintai Allah - Buku 1 : Bimbingan Spiritual       Syekh Abdul Qadir Al-Jilani      Diva Press       RM  22.50
316  Pembanguin Iman & Jiwa (Triologi Rahasia Sufi Agung)
317  Rahasia Menjadi Guru Teladan Penuh Empati             Wajihudin Alantaqi           Garailmu        RM  28.50
   Rahasia Menjadi Kekasih Allah - Buku 3 : Bimbingan Spiritual    Syekh Abdul Qadir Al-Jilani      Diva Press       RM  29.50
   Pembanguin Iman & Jiwa (Triologi Rahasia Sufi Agung)
318
319 Rahasia Sembahyang                          K. H. M. Zen Syukri          Azhar Publishing    RM  17.50
320 Ramuan Lengkap Herbal Taklukan Penyakit               Prof. H. M. Hembing Wijayakusuma    Pustaka Bunda      RM  55.50
   Raudhatuh Thalibin - Jilid 3 - Tahqiq & Takhrij : Fuad bin Siraj  Imam An-Nawawi             Pustaka Azzam      RM  125.00
321 Abdul Ghafar. Ta'liq : Al-Albani & Al-Utsaimin
322 Reformasi Ekonomi Sebuah solusi perspektif islam           M.Umer Chapra             Bumi Aksara       RM  15.50
323 Regulasi & Pengawasan Bank Syariah                  M.Umer Chapra,Tariqullah Khan     Bumi Aksara       RM  23.50
   Re-Spiritualizing Governance - Meleburkan Kesucian Spiritual    Dr. Syakrani              Pustaka Pelajar     RM  32.50
   Menjadi Kemuliaan Profesional Di Tempat Kerja Berdasarkan
324  Teologi Bekerja di Surga
325  Retorika Haraki - Seni Berbicara Aktivis Dakwah          Amirudin Rahim             Era Intermedia     RM  24.50
   Revolusi Sejarah Manusia - Peran Rasul Sebagai Agen        Dr. Munzir Hitami           LKiS          RM  31.50
326  Perubahan
327  Revolusi Shalat                          Ibnu Arabi               Pustaka Hidayah     RM  59.50
328  Saat Al-quran Butuh (Perlu) Pembelaan               Dr. Abdul Shabur Syahin        Erlangga        RM  67.50
329  Saat Cinta Datang Belum Pada Waktunya               Ari Pusparini             Pro-U Media       RM  15.50
   Saatnya Kita Berangkat - Seri Recik-recik Spiritualitas Islam   Abu Ridha               Ain Publishing     RM  54.50
330
   Sabda Terakhir - Nyanyian Orang-orang Terluka : Kumpulan Puisi Safari Nurzaman              Karya Anda       RM  24.50
331 & Cerpen
   Saladin & The Fall of The Kingdom - Runtuhnya Kerajaan Salib &   Stanley Lane-Poole           Mozarta Mediatama    RM  42.50
332 Kembalinya Yerusalem Ke Pangkuan Islam
333 Santapan Jiwa                         K. H. M. Zen Syukri              Azhar Publishing    RM  42.50
334 Sayyid Quthb - Biografi & Kejernihan Pemikirannya       Nuim Hidayat                 Perspektif       RM  15.50
   Sebaik-baik Kamu Yang Mempelajari Al-Quran & Mengajarkannya Abu Yahya Badrusalam             Pustaka Al-Bashirah   RM  17.50
335
336 Sedekah - Cara Ajiab Menjadi Kaya                  Irfan Abdul Azhim           Pustaka Iltizam     RM  19.50
   Sejarah Al-Quran - Mengungkap Keautentikan Teks Suci Al-Quran   Prof. Dr.Abdussabur Syahin       Kalam Publika      RM  960.00
337  1-3
   Sejarah Al-Quran - Mengungkap Keautentikan Teks Suci Al-Quran   Prof. Dr.Abdussabur Syahin       Kalam Publika      RM  960.00
338  1-3
   Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam - Dari Masa Klasik Hingga     Dr. Euis Amalia            Gramata         RM  49.50
339  Kontemporer
   Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam - Dari Masa Klasik Hingga     Dr. Euis Amalia            Gramata         RM  49.50
340  Kontemporer
341  Sejarah Peradaban Islam                      Drs. Samsul Munir Amin         Amzah          RM  57.50
No                Judul Buku                         Pengarang                Penerbit     Harga
342 Shahadah Raja Ibadah                          Amiruddin Syah                 Az-Zukhruf         RM  29.80
   Shahih & Dha'if Kitab Al-Adzkar - 2                  Imam Nawawi,Tahqiq Syaikh Salim bin 'Ied al-  Pustaka Imam Syafi'i    RM  99.50
343                                     Hilali
344 Shahih Sirah Nabawiyah                         Dr. Akram Dhiya Al-Umuri            Pustaka As-Sunnah
   Shahih Thibbun Nabawi - Panduan & Metode Pengobatan Nabi       Aiman bin Abduh bin Abdul Fattah        Pustaka Imam Ahmad     RM  36.50
345
346 Shalat Tolak Miskin                           Muhammad Syafi Al-Bantanie           Quanta           RM  37.50
347 Shariah Principles On Management In Practice              Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung       Gema Insani Press     RM  46.50
   Situs-situs Dalam Al-Quran - Dari Banjir Nuh Hingga Bukit       Syahruddin Al-Fikri              Republika         RM  39.50
348 Thursina
   Sosiologi Islam & Masyarakat Modern - Teoari, Fakta & Aksi      Dr. Syarifuddun Jurdi             Kencana          RM  39.50
349 Sosial
   Spirit Ber-ISLAM - Cara Cerdas Memahami & Berkhidmat         Sholeh Hasyim                 Pustaka Nuun        RM  54.50
350  Terhadap Al-Quran
351  Stilistika Al-Quran - Makna Di Balik Kisah Ibrahim          Dr. Syihabuddin Qalyubi            LKiS            RM  32.50
352  Sudah Benarkah Aqidah Kita?                      Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan     Pustaka Ash-Shahihah    RM  45.50
353  Suluk Di Jalan Allah : Syariat-Thariqah-Hakikat-Makrifat       M. Ridhwan Qayyum Said             Mitra Gayatri       RM  19.80
   Sunan Gunung Jati - Sebuah Novel Epos Napak Tilas Islam Jawa     Fathony Effendi                Diva Press         RM  22.50
354
355 Syahadat - Pembuka Jalan Menuju Kebahagian Hakiki        H. Bachtiar Ma'ani                  Pustaka Al-Mala      RM  29.80
356 Syamaail Rasulullah                       Dr. Ahmad Musthafa Mutawalli             Qisthi Press        RM  59.50
  Syarah Adabul Mufrad 1                      Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad         Griya Ilmu         RM  79.50
357                                 As-Salafi
358 Syarah Bulughul Maram                      Dr. Abdurrasyid Abdul Aziz Salim           Halim Jaya         RM  98.50
359 Syarah Shahih Muslim 1 ( Mukaddimah-Kitab Iman )         Imam An-Nawawi                    Darus Sunnah        RM  135.00
  Syarah Shahih Muslim 2 ( Kitab Iman,Kitab Thaharah,Kitab Haidh ) Imam An-Nawawi                    Darus Sunnah        RM  135.00
360
   Syarah Shahih Muslim jili 3,Kitab Shalat,Kitab Masjid,tempat-     Imam Nawawi                  Darus Sunnah        RM  135.00
361 tempat shalat
  Syarah Shahih Muslim jili 4,Kitab Masjid,tempat shalat,shalat      Imam Nawawi                  Darus Sunnah        RM  135.00
  musafir,shalat jum'at,shalat dua hari raya,shalat istisqa',shalat al-
362 kusuf,kitab jana'iz
  Syariat Jihad,Makna,hukum,adab & prinsip-prinsip dalam jihad      Dr.Abdullah Azzam               Al-Fajr Media       RM  24.50
363
   Syiah - Menguak Tabir Kesesatan & Penghinaannya Terhadap       Drs. Muhammad Thalib              El-Qossam         RM  25.80
364 Islam
   Tafsir As-Sa'di Jilid 3 (Tahqiq : Sa'ad bin Fawwaz Ash-Shumail)    Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di     Pustaka Sahifa       RM  85.50
365
366 Tafsir doa Kumayl,Berguru kepada nabi Khidir              Muhammad Husein Fadhullah           Marja           RM  75.50
367 Tafsir Juz Amma Berikut Penjelasannya                  Muhammad Abduh                 Sinar Baru Algensindo   RM  23.80
368 Tafsir Sejarah Nagara Kretagama                     Prof. Dr. Slamet Muljana            LKiS            RM  42.50
369 Tafsir Surat Yasin Sebagai Inti Al-Quran                Syekh Hamami Zadah               Karya Agung        RM   7.80
  Tai Chi - The Great Harmony - Seni Menjalankan Kehidupan &       Yusuf Sutanto                 Kompas           RM  35.50
370 Falsafah, Gerakan & Manfaat
  Tammamul Minnah - Shahih Fikih Sunnah Jilid 1              Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-    Pustaka As-Sunnah    RM  95.50
371                                     Azazi
   Tammamul Minnah - Shahih Fikih Sunnah Jilid 2             Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-    Pustaka As-Sunnah    RM  95.50
372                                     Azazi
   Tanya Jawab Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah               Al-Habib Zainal Abidin bin Ibrahim bin Smith Al- Khalista         RM  17.80
373                                     Alawi Al-Husaini
   Tarbiyah Siyasiah - Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah     Ahmad Zakirin                  Era Intermedia      RM  16.80
374
375 Tarikh Tasyri - Sejarah Pembentukan Hukum Islam             Dr. Yayan Sopyan                Gramata          RM  32.50
376 Tasawuf Kultural - Fenomena Shalawat Wahidiyah             Sokhi Huda                   LKiS            RM  37.50
377 Tashrif Kilat - Pasangan Nahwu Kilat                  Syamsul Maarif                 Nuansa Aulia        RM  22.50
   Tathbiq Syariah - Menimbang Status Penguasa Yang Menolak       Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz       Media Islamika       RM  12.80
378 Syariat
   Tazkiyatun Nafs - Gelombang Energi Penyucian Jiwa Menurut Al-     Dr. Anas Ahmad Karzon             Akbar           RM  65.50
   Quran & As-Sunnah Di Atas Manhaj Salafus Shalih
379
380 Tazkiyatun Nufus Para Nabi                       Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali         Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  29.80
381 Temukan Surga Di Hatimu                         Pir Vilayat Inayat Khan            Pustaka Hidayah      RM  29.50
   Terapi Asmaul Husna untuk Zaman kita                 Neil Douglas-Klotz ( Saadi Shakur Chihti )   Serambi          RM  48.50
382
   Terapi Makrifat, pelatihan lengkap menyenangi setiap kenyataan    Ibnu 'Athaillah Al-Sakandari          Zaman           RM  99.50
383 (mengandungi 4 macam buku ).
   Terapi Maksiat - Dosa Lagi, Taubat Lagi, Godaan-godaan Maksiat, Nabil bin Muhammad Mahmud & Syaikh          Toobagus Publishing    RM  22.50
384 Momen Istighfar, 62 Efek Maksiat & Pamer Aib           Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaisy
385 Terjemah Majalisus Saniyyah - 40 Hadis Arbain An-Nawawi      Syaikh Ahmad bin Syaikh Alfasyani          Mutiara Ilmu        RM  24.50
   Terjemah Matan empat Kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah    Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi, Ibnu Taimiyah      Darul Haq         RM  22.50
   (Aqidah Ath-Thahawiyah, Aqidah Wasithiyah, Al-Ushul Ats-    & Muhammad Abdul Wahab
386  Tsalasah & Kasyf Asy-Syubhat)
387  Terjemah Maulid Syaraf Al-Anam                 Syarif Mursal                    Darul Ulum Press      RM  19.80
388  Terjemah Tafsir Ruhul Bayan Juz 1 hingga 11 ( 11Jilid )     Ismail Haqqi Al-Buruswi               Diponegoro         RM  220.00
389  Terjemah Tashil Ath-Thuruqot Ushul Fiqh             M. Ridhwan Qayyum Said                Mitra Gayatri       RM  16.80
390  Terorisme - Fundamentalis Kristen, Yahudi & Islam        A. M. Hendropriyono                 Kompas           RM  68.50
391  The Garden of Truth - Mereguk Sari Tasawuf           Seyyed Hossein Nasr                 Mizan           RM  45.50
392  The Power Of Sakinah - Agar Engkau Tenang            Zainul Muttaqin Yusufi                Fima Rodheta        RM  42.50
   The Secret Of Friendship - 40 Pintu Sukses Membangun      Muhammad Rajab & Abdul Wahid Shomad         Prestasi          RM  19.80
393  Persahabatan
   Tiga Guru Sufi Tanah Jawa - Syaikh Muslih Mranggen, Abuya    H. Murtadho Hadi                   Pustaka Pesantren     RM  33.80
394  Dimyathi Banten & Syaikh Romli Tamim Rejozo
395  Tobat - Kembali Kepada Allah                  Ibnu Qayyum                     Gema Insani Press     RM  45.50
396  Trend Pembentukan Bank Umum Syariah               Khotibul Umam                    BPFE Yogyakarta      RM  49.50
397  Trend Pembentukan Bank Umum Syariah               Khotibul Umam                    BPFE Yogyakarta      RM  49.50
   Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah - Panduan Praktis Untuk Muhammad Abdul Jawwad                  Pustala Iltizam      RM  17.50
398  Anda Yang Ingin Sukses Memimpin Bisnis
399  Ulumul Hadis                          Drs. M. Agus Solahudin & Agus Suyadi         Pustaka Setia       RM  24.50
   Umat Bertanya Ulama Menjawab - Fatwa-fatwa Penting Seputar Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin          Cordova Mediatama     RM  67.80
400  Persoalan Ibadah Sehari-hari
401  Ummu Salamah - Istri Rasulullah Penuh Inspirasi         Dr. Hishah Abdul Karim                Pustaka Al-Kautsar     RM  36.50
No               Judul Buku                     Pengarang            Penerbit      Harga
   Untaian Kisah-kisah Qurani Dalam Surat Al-Kahfi       Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi       Yayasan Alumni Timur Tengah RM  12.50
402
   Ushul Fiqih                         Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin  Media Hidayah       RM  11.80
403
404 Wahai Wanita….Merekalah Teladanmu               Prof. Dr. Thalat Muhammad Afifi     Najma Publishing      RM  12.50
   Wanita Dalam Perspektif Al-Quran              Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi       Yayasan Alumni Timur Tengah RM  12.50
405
   Ya Allah, Taburkan Cinta Pada Kami - Pengalaman & Rahasia  Amru Khalid               IIMAN           RM  22.50
406 Menyambut Hidayah Cinta
407 Zaadul Ma'ad - Bekal Perjalanan Akhirat - Jilid 5       Ibnu Qayyim Al-Jauziyah         Griya Ilmu         RM  69.80
408 Zikir Pagi & Petang & Sesudah Shalat Fardhu          Dr. Said bin Ali Wahf Al-Qahthani    Pustaka Ibnu Umar     RM   3.00

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1272
posted:11/15/2011
language:Indonesian
pages:8