YA Dato' Aziz - The Kuala Lumpur Bar by linzhengnd

VIEWS: 75 PAGES: 22

									                                                                 A' TRACK

                KES-KES DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM DATO' ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM
                       PADA HARI ISNIN 17 OGOS 2009 JAM 9.00 PAGI
                              DALAM KAMAR
                     KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.

BIL.    NO. KES        PLAINTIF          DEFENDAN        KDG.     PERMOHONAN       NOTA  KEPUTUSAN


 1.  29-7012-2002   Foo Kum Yuen         Malaysian Building Society Bhd  (29) Notis Rayuan penghutang     (KB)
            (T/n Vicknaraj, R.D Ratnam  (T/n Khong & Soon)          penghakiman terhadap
            Rajesh Kumar & Assoc.)                       keputusan PKP bertarikh
                                              22.4.09 yang memerintahkan
                                              Saman Dalam Kamar
                                              penghutang penghakiman
                                              bertarikh 25.11.08 (Lamp. 24)
                                              ditolak dengan kos.


 2.  D5-22-1844-2005 Orix Factoring Malaysia Sdn  Beng Technologies Sdn Bhd    (31) SDK-permohonan untuk hidup    (B)
            Bhd                                 semula tindakan.
            (T/n Yuen & Co.)
 3.  D2(D4)22-1956-  Pengurusan Danaharta     Dato' Dr. Mohd Aminuddin bin   (32) Notis Rayuan kepada Hakim    (B)
            Nasional Bhd         Mohd Rouse              Dalam Kamar
            (T/n Albar & Partners)
                                    2
BIL.    NO. KES         PLAINTIF           DEFENDAN       KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 4.  22-723-2000    Sepakat Setia Perunding Sdn  Kemaman Henry Industries   (49) Rayuan Defendan terhadap      (K)
             Bhd              Sdn Bhd              keputusan TP bertarikh 11.12.08.
             (T/n Norendra & Yap)     (T/n Haris & Co.)
 5.  D2-22-1114-1999 Indah Nyata Sdn Bhd       Arab-Malaysian Merchant    (22) SDK-permohonan di bawah      (K)
            (T/n Wang & Co.)         Bank Bhd              Aturan 18 kaedah 19 KMT 1980
                            (T/n Shearn Delamore & Co.)
    Didengar bersama

     22-134-2005

       Dan

    D6-24-224-1999
    (2.30 P.M.)
 6.   D-24-195-2009   KNM Ogpet (East Coast)    Segmen Bara Sdn Bhd      (3)  Saman Dalam Kamar         (B)
             Sdn Bhd                              Permohonan Plaintif untuk
             (T/n Dennis Nik & Wong)                      suatu perintah injunksi.

                                            (1)  Saman Pemula           (S)
                                               Permohonan Plaintif untuk
                                               satu perintah injunksi.
                                     3

BIL.    NO. KES         PLAINTIF           DEFENDAN       KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN
7.  D3-28-677-2007  Mayban Trustee Berhad  Memory Tech Sdn Bhd   (30) Saman Dalam Kamar       (S)
   (11.30 A.M.)   (T/n Shook Lin & Bok)                oleh Penyelesai Syarikat
                                      responden- Seksyen 249 Akta
                                      Syarikat 1965.
                                      (Untuk Pemeriksaan)
                                                        A' TRACK

               KES-KES DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM DATO' ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM
                      PADA HARI ISNIN 17 OGOS 2009 JAM 10.00 PAGI
                          MAHKAMAH TERBUKA
                    KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.
BIL.    NO. KES       PLAINTIF           DEFENDAN    KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 1.  D-28-279-2009  Harbour-Link Logistic Sdn Bhd Legacy Assets Sdn Bhd  (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (KB)
            (T/n Onn & Partners)
                                                               A' TRACK

               KES-KES DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM DATO' ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM
                      PADA HARI SELASA 18 OGOS 2009 JAM 9.00 PAGI
                             DALAM KAMAR
                     KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.
BIL.    NO. KES        PLAINTIF           DEFENDAN        KDG.     PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 1.  D6-22-1775-2006 The Zytas Medical Co.     GD Express Sdn Bhd       (17) Tuntutan Balas Defendan.      (B)
 2.  D3-22-1170-2003 Danaharta Urus Sdn Bhd     Loy Teik Hok & 2 lagi      (12) Rayuan oleh Plaintif terhadap
            (T/n A.B. Sidek & Co.)     (T/n Heng & Co. D2 & 3)       keputusan PKP bertarikh
                                              13.12.06 yang menolak
                                              permohonan untuk memasukkan
                                              penghakiman terus terhadap
                                              Defendan kedua & ketiga.
 3.  D8-24-395-08   Ong Thuan Wong        VTI Vintege Berhad & 3 lagi   (27) SDK-permohonan Defendan 1 &    (B)
    (3.00 P.M.)   (T/n Soosay Dhillon Sharma)  (T/n MS Vethanayagam &        2 untuk kebenaran menggantung
                           Assoc.)               perlaksanaan perintah bertarikh
                                              20.4.09 sehingga rayuan
                                              diputuskan di Mahkamah Rayuan.

                                           (31) SDK-permohonan Defendan 3 &    (B)
                                              4 menurut A45 KMT 1980 untuk
                                              gantung perintah bertarikh
                                              20.4.09 sementara menunggu
                                              keputusan rayuan di Mahkamah
                                              Rayuan.
                                     2

BIL.    NO. KES        PLAINTIF           DEFENDAN        KDG.     PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 4.  D-22-505-2009  Dato' See Teow Chuan &    Ooi Woon Chee & 4 lagi     (35) SDK-permohonan Defendan-      (B)
            13 lagi            (T/n Kadir, Andri & Partners)    Defendan di bawah Aturan 18
            (T/n V.K. Lingam & Co.)                      kaedah 19(1)(b) KMT 1980.
                                         (37) SDK-permohonan Defendan-      (B)
                                           Defendan di bawah Aturan 18
                                           kaedah 19(1)(b) KMT 1980.

                                         (49) SDK-permohonan Defendan-      (B)
                                           Defendan di bawah Aturan 18
                                           kaedah 19(1)(b) KMT 1980.

                                         (40) SDK-permohonan Defendan-      (B)
                                           Defendan di bawah Aturan 18
                                           kaedah 19(1)(b) KMT 1980.
 5.  29-1183-2008  Lau Tiong Lim         Malayan Banking Bhd     (9)  Notis Rayuan Pemiutang      (B)
           (T/n Enna Nadra Yacob)     (T/n Khaled Mutang Chan &     Penghakiman merayu keputusan
                           Lim)                PKP bertarikh 15.4.09 yang
                                            memerintahkan permohonan
                                            penghutang penghakiman untuk
                                            mengenepikan notis kebankrapan
                                            bertarikh 28.4.08 dibenarkan
                                            dengan kos.
                                   3

BIL.    NO. KES       PLAINTIF           DEFENDAN      KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 6.  26-27-2009   MIDF Investment Holdings Sdn                (1)  Petisyen-permohonan di bawah   (B)
           Bhd                                Seksyen 64 Akta Syarikat 1965.
           (T/n Sharizat Rashid & Lee)
 7.  D4-28-264-1996  Chiew Sze Sun       Malayan Mechanical Foundry  (45) SDK-permohonan oleh        (B)
            (T/n Skrine & Co.)    Sdn Bhd              Pelikuidasi Malayan Mechanical
                                          Foundry Sdn Bhd untuk
                                          pelepasan daripada menjadi
                                          pelikuidasi.
                                                              A' TRACK

                KES-KES DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM DATO' ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM
                       PADA HARI SELASA 18 OGOS 2009 JAM 10.00 PAGI
                            MAHKAMAH TERBUKA
                     KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.

BIL.    NO. KES        PLAINTIF         DEFENDAN      KDG.      PERMOHONAN       NOTA  KEPUTUSAN


 1.  D7-28-769-2006  Sunlite Textile Sdn Bhd  Motilal Realty Sdn Bhd    (1)  Penggulungan syarikat.     (B)
            (T/n T. K. Wong, Tan &
            Assoc.)
 2.  D2-21-72-2008  Kerajaan Malaysia      Fal Berhad           (15) Notis Usul            (B)
            (Lembaga Hasil Dalam Negeri) (T/n Raja Darryl & Loh)       Permohonan oleh pemiutang
                                             bagi sattu perintah kebenaran
                                             menggantikan nama pihak
                                             pempetisyen.
                                                                 A' TRACK

                 KES-KES DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM DATO' ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM
                         PADA HARI RABU 19 OGOS 2009 JAM 9.00 PAGI
                               DALAM KAMAR
                       KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.

BIL.    NO. KES         PLAINTIF          DEFENDAN       KDG.     PERMOHONAN       NOTA  KEPUTUSAN


 1.  D3-22-448-2008  Bank Pembangunan Malaysia   Qiming Hang Sdn Bhd & 4 lagi  (8)  SDK-permohonan di bawah    (K)
    (2.30 P.M.)   Berhad            (T/n Lee Ong & Kandiah)        Aturan 14 KMT 1980.
            (T/n Adam Abdullah & Mani)
 2.  D7(D4)29-1774-  Chia Kung Hooi        Avenue Securities Sdn Bhd  (40) Notis Rayuan Penghutang     (B)
    2004       (T/n Anantha Krishnan)                    Penghakiman terhadap
                                           keputusan PKP bertarikh
                                           6.11.08.
 3.  D-24-45-2009   Ireka Corporation Bhd    Ng Chin           (1)  Saman Pemula-Injunksi     (S)
            (T/n Skrine)                          di bawah Aturan 29 & 92(4).


                                         (3)  Saman Dalam Kamar       (S)
                                            (Inter-Parte) Injunksi.

 4.  D4-22-583-2005  Datuk Dr. Kamal Bin Mat   Mei Ling Young & 1 lagi   (10) Notis pengurusan kes.      (S)
            Salih & 1 lagi
            (T/n A.J. Ariffin, Yeo &
            Harpal)                         (21) Notis Rayuan terhadap      (S)
                                           keputusan PKP bertarikh
                                           30.12.08.
                                    2

BIL.    NO. KES        PLAINTIF           DEFENDAN     KDG.      PERMOHONAN      NOTA  KEPUTUSAN


 5.  D2-22-1094-2008 Aminvestment Bank Bhd     Extrobuse Sdn Bhd      (6)  SDK-permohonan di bawah    (B)
            (T/n Lee Hishammuddin Allen  (T/n Rajan Navaratnam)       Aturan 14 KMT 1980.
            & Gledhill)
 6.  D6-22-254-2008  RHB Bank Bhd         Mujur Zaman Sdn Bhd     (15) SDK-permohonan di bawah     (B)
            (T/n Sidek Teoh Wong &     (T/n Rajan Navaratnam)     Aturan 14 KMT 1980.
            Dennis)
 7.  D7-22-13-2004  Malaysian Airline System    Air Malddives Limited  (56) Permohonan Plaintif bagi      (B)
    (11.30 P.M.)  Berhad             (T/n Shook Lin & Bok)     penggantungan prosiding.
            (T/n Lee Hishammuddin Allen
            & Gledhill)                       (64) Permohonan Defendan         (B)
                                          di bawah Aturan 18 kaedah
                                          19(1) KMT 1980.

                                        (70) Permohonan di bawah         (B)
                                          Aturan 28 kaedah 2
                                          kebenaran memeriksa balas
                                          Deponen.
                                    3

BIL.    NO. KES        PLAINTIF           DEFENDAN    KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 8.  24-217-2009   Kumpulan Perangsang                   (1)  Saman Pemula-permohonan      (B)
            Selangor Berhad                        Pemohon bagi perintah
                                           kebenaran lanjutan masa daftar
                                           Borang 34.
10. 24-218-2009    Brisdale Hotel International               (1)  Saman Pemula-permohonan      (B)
           Sdn Bhd                             Pemohon bagi perintah
                                           kebenaran lanjutan masa daftar
                                           Borang 34.
11. D6-22-1598-2007 Penaga Dresser Sdn Bhd     Ranhill Engineers &    (13) SDK-permohonan Defendan      (K)
          (T/n Abdul Aziz, Ong & Co.)   Constructors Sdn Bhd      untuk menggantung prosiding
                          (T/n Abdul Halim Ushah &    perlaksanaan penghakiman
                          Assoc.)             bertarikh 19.1.09.
12. D8-22-2098-2008 RHB Bank Bhd          Seri Indah Sdn Bhd     (6)  SDK-permohonan di bawah      (B)
          (T/n Firdaus Azlina & Co.)   (T/n Abdullah & Maznah)      Aturan 14 kaedah 1 KMT 1980.
                                                               A' TRACK

               KES-KES DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM DATO' ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM
                      PADA HARI RABU 19 OGOS 2009 JAM 10.00 PAGI
                          MAHKAMAH TERBUKA
                    KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.

BIL.   NO. KES        PLAINTIF           DEFENDAN     KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 1.  D-25-8-2009  Gana Baskaran A/L Nadason   Lim Tian Huat & 1 lagi   (1)  Usul Pemula            (S)
           @ Darzin                            Permohonan di bawah Seksyen
           (T/n Soosay Dhillon Sharma)                   279 Akta Syarikat 1965 kaedah
                                           penggulungan syarikat.
                                                              A' TRACK

               KES-KES DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM DATO' ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM
                      PADA HARI KHAMIS 20 OGOS 2009 JAM 9.00 PAGI
                             DALAM KAMAR
                     KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.

BIL.    NO. KES       PLAINTIF           DEFENDAN     KDG.     PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 1.  D-24-151-2009  Dato' Robert Teo Keng Tuan  Orimicro Alloys Sdn Bhd  (1)  Saman Pemula           (S)
            sebagai Penerima Syarikat                   Deklarasi.
            Orimicro Alloys Sdn Bhd
            (T/n Raja Darryl & Loh)                 (7)  SDK-Permohonan Defendan     (B)
                                           menurut Aturan 92 KMT 1980
                                           untuk pindahkan saman pemula
                                           ke Mahkamah Tinggi Shah Alam.
 2.  D8-26-42-2007  Koperasi Doktor Malaysia   Fomena Sdn Bhd & 1 lagi    (7)  SDK-permohonan di bawah      (B)
    (10.30 A.M)   Berhad            (T/n Kadir Andri)          Aturan 18 kaedah 19(1)(b) (d).
            (T/n Arbain & Co.)      (T/n Kadir Andri Aidham &
                           Partners)
                           (T/n Mazlan & Assoc.)     (21) SDK-permohonan Responden 2     (B)
                                            bagi satu perintah.
 3.  D3-24-3-2009   Maya Maju (M) Sdn Bhd    Abdul Aziz Bin Mohd Rejab   (1)  Saman Pemula-           (B)
            (T/n Badruzzaman & Kamal)                     Permohonan Plaintif bagi satu
                                             perintah injunksi.
                                    2

BIL.    NO. KES        PLAINTIF          DEFENDAN       KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 4.  D6-22-2289-2008 P.T. Surya Tubal Indonesia  Orgawa Packaging Industries  (4)  Aturan 14.            (B)
            (T/n Adliza Subra & Assoc.)  Sdn Bhd
                           (T/n Y.H. Teh & Quek)
 5.  D-24-207-2009  EON Bank Berhad       Alpace Engineering Sdn Bhd   (1)  Saman Pemula           (KB)
                           (T/n Romzi & Vijay)         Permohonan Pemohon di bawah
                                             Seksyen 114 Akta Syarikat 1965
                                             untuk meminda Borang 34
                                             dengan SSM.
 6.  22-778-2003   Pan Malaysia Equities Sdn Bhd Elias Abdullah Ng        (37) Notis Rayuan kepada Hakim     (B)
            (T/n Izral Patnership)    (T/n Ranjit Ooi & Robert Law)    Dalam Kamar.
                                    3

BIL.    NO. KES        PLAINTIF           DEFENDAN        KDG.     PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 7.  D8-22-1313-2004 Smart Frame Sdn Bhd      Anjung Bahasa Sdn Bhd &     (60) Notis Rayuan terhadap keputusan  (B)
            (T/n Skrine)          3 lagi                PKP bertarikh 31.3.09.

                                           (61) Notis Rayuan terhadap keputusan  (B)
                                              PKP bertarikh 31.3.09.

                                           (62) Notis Rayuan terhadap keputusan  (B)
                                              PKP bertarikh 31.3.09.
 8   D2-22-379-3008  FDM Asia Pacific Pte Ltd   Chan Foong Choo & 1 lagi     (5)  SDK-permohonan di bawah     (K)
    (2.30 P.M.)   (T/n Jesvinderjit Singh)                       Aturan 14 KMT 1980.
 9.  D1-22-684-2008  Affin Investment Bank Berhad  Coshsharemall Sdn Bhd &        SDK-permohonan di bawah
            (T/n Khaw & Partners)     2 lagi                Aturan 14 KMT 1980.
                            (T/n Mahyudin Zainal &
                            Puteri)
10. D10(D3)22-1140- Affin Investment Bank Berhad    Cosharecap Sdn Bhd          SDK-permohonan di bawah
  2008      (T/n Khaw & Partners)       (T/n Mahyudin Zainal &        Aturan 14 KMT 1980.
                            Puteri)
                                                                A' TRACK

                KES-KES DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM DATO' ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM
                      PADA HARI KHAMIS 20 OGOS 2009 JAM 10.00 PAGI
                            MAHKAMAH TERBUKA
                     KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.

BIL.    NO. KES        PLAINTIF           DEFENDAN       KDG.     PERMOHONAN     NOTA  KEPUTUSAN


 1.  D4-28-258-2005  Morgan Stanley Emerging    Metroplex Berhad        (  ) Notis Usul oleh Pemohon   (KB)
            Markets Inc.                            untuk mencelah prosiding.
            (T/n Shearn Delamore & Co.)
 2.  D8-22-1204-05  KVC Electric (M) Sdn Bhd    Centralite M & E Engineering  (1)  Sambung bicara.       (S)
            (T/n Micheal Chow)       Sdn Bhd & 2 lagi
 3.  D-28-371-2009  Danny Hoo Kee Sin       Attractive Media (M) Sdn Bhd   (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (KB)
            (T/n Wong)
 4.  D-28-375-2009  Pudu Sinar Sdn Bhd      Cui Garden Restaurant Sdn     (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (KB)
            (T/nKamaruddin & Partners)  Bhd
                                     2

BIL.    NO. KES        PLAINTIF           DEFENDAN        KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 5.  D-28-379-2009  Karpers Trading (Malaysia)  Ebiza Sdn Bhd           (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (KB)
            Sdn Bhd
            (T/n Ngae Shan Kalai & Co.)
 6.  D-28-383-2009  PM Securities Sdn Bhd     Intergrated Equity Services    (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (KB)
            (T/n Rajes Hisham Pillai &  Sdn Bhd
            Gopal)
 7.  D-28-387-2009  Hardev Kaur A/P Karta Singh  Nall's Silks Saris Traders Sdn  (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (KB)
            (T/n Adha Selvi & Assoc.)   Bhd
 8.  D-28-391-2009  Well Industrial Services   MISL & Associates Sdn Bhd   (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (KB)
            Limited
            (T/n KK Chong)
                                    3

BIL.    NO. KES        PLAINTIF          DEFENDAN       KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 9.  D-28-395-2009  CIMB Bank Berhad       Amanoya (M) Sdn Bhd      (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (KB)
            (T/n Soo Thien Ming &
            Nashrah)
10. D3-28-335-2007   Vashini A/P Parmanand     Rentak Timur Sdn Bhd      (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (B)
            (T/n Shaharudin Sham Sunder
            & Partners)
11. D-28-283-2009   Nacco Materials Handling   Richmatt Materials Handling  (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (B)
            Group Pty Ltd         (M) Sdn Bhd
            (T/n Shearn Delamore & Co.)
12. D-28-61-2008    Sukmawati Bt Omar & 3 lagi  Damai Bistari Sdn Bhd     (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (B)
            (T/n Rajindrar Singh & Co.)
                                                                  A' TRACK

                KES-KES DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM DATO' ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM
                       PADA HARI JUMAAT 21 OGOS 2009 JAM 9.00 PAGI
                             DALAM KAMAR
                     KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.

BIL.    NO. KES        PLAINTIF           DEFENDAN      KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 1.  D7-22-135-2007  Sun Hup Hing Construction   RHB Bank Berhad        (3)  Injunksi (Inter-Parte)       (S)
    (3.00 P.M.)   Sdn Bhd            (T/n Firdaus Azlina & Co.)
            (T/n Skrine)                        (9)  Permohonan Pencelah untuk     (S)
                                             mengenepikan perintah
                                             Mahkamah bertarikh 5.2.07.

                                          (22) Permohonan Plaintif bagi       (S)
                                            kebenaran meminda writ saman
                                            & penyata tuntutan.


 2.  D8-22-1243-2008 Malaysian Debt Ventures    Airstar (M) Sdn Bhd      (6)  SDK-permohonan di bawah      (K)
    (3.00 P.M.)   Berhad             (T/n Ellia Jamaluddin &       Aturan 14 KMT 1980.
            (T/n Raslan Loong)       Partners)
 3.  D1-22-491-2008  Ambank (M) Berhad     Gaya setia Maju Sdn Bhd &  (5)  SDK-permohonan di bawah    (B)
            (T/n Sidek, Teoh, Wong &  3 lagi               Aturan 14 KMT 1980.
            Dennis)
                                   2

BIL.    NO. KES        PLAINTIF         DEFENDAN      KDG.     PERMOHONAN      NOTA  KEPUTUSAN


 4.  29-1184-2008   Low Tiong Liang      Malayan Banking Berhad    (9)  Notis Rayuan terhadap    (K)
    (3.00 P.M.)                                  keputusan PKP bertarikh
                                           27.3.09.
 5.  D1-22-1316-2008 Terra Max Sdn Bhd      Macpal Enterprise Sdn Bhd  (35) SDK-permohonan di bawah     (B)
            (T/n Haizan Choo & Co.)   (T/n S M Nasir Hussain &     Aturan 18 kaedah 19 KMT 1980
                          Co.)
 6.  D7-22-289-2008  RHB Bank Berhad      U-Trend Manufacturing Sdn  (4)  SDK-permohonan di bawah    (B)
            (T/n Goh & Partners)    Bhd & 2 lagi            Aturan 14 KMT 1980.
                          (T/n Kamil Hashim Pury &
                          Lim)
 7.  D2-22-2137-2008 St. John Freight Systems Sdn  All Ports Logistics Sdn Bhd  (5)  SDK-permohonan Plaintif       (B)
            Bhd              (T/n Vasanthan Gopalan)       di bawah Aturan 14 KMT 1980.
            (T/n Rastam Singa & Co.)
                                     3

BIL.    NO. KES         PLAINTIF          DEFENDAN       KDG.      PERMOHONAN         NOTA     KEPUTUSAN


 8.  22-1624-2007   Siow Chung Peng       Yan Swee Wan         (12) Notis Rayuan kepada Hakim       (B)
    (3.00 P.M)    (T/n Joginder Singh & Co.)  (T/n David Gurupathan &      Dalam Kamar.
                           Koay)
 9.  D-22-8-2009    Mirza Mohamed Tariq Beg   Margaret Low Saw Lai      (5)  SDK-injunksi Inter-Parte.      (S)
             Bin Mirza HH Beg       (T/n Raja Darryl & Loh)
             (T/n Rosley Zechariah)
                                          (10) SDK-permohonan Plaintif bagi      (B)
                                             satu perintah penggabungan kes/
                                             perpindahan kes.
10. D2-24-344-08     MBF Holdings Berhad     Jeyaraj A/L Ratnaswamy &    (1)  Untuk menyingkirkan likuidator-   (S)
             (T/n Adnan Sundra & Low)   1 lagi                likuidator dan perlantikan
                           (T/n Bodipalar Ponnudurai      likuidator-likuidator baru.
                           Nathan)
                                           (9)  Untuk membatalkan Afidavit    Klarifikasi
                                              yang diikrarkan pad 25.9.08.

                                          (14) Untuk meneruskan prosiding-      (S)
                                       prosiding melalui writ.
                                                            A' TRACK

                KES-KES DI HADAPAN YANG ARIF HAKIM DATO' ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM
                      PADA HARI JUMAAT 21 OGOS 2009 JAM 10.00 PAGI
                            MAHKAMAH TERBUKA
                     KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN DUTA.

BIL.    NO. KES        PLAINTIF        DEFENDAN   KDG.      PERMOHONAN        NOTA  KEPUTUSAN


 1.  D-22-1308-2000  Mohd Pancha        Tham Kut Cheong    (1)  Writ Saman-Klarifikasi      (K)
    (3.30 P.M.)
 2.  D6-28-288-2008  G.Y. Trading       Redah Jaya Sdn Bhd  (1)  Petisyen penggulungan syarikat.  (B)
            (T/n Francis Goh & Co.)

								
To top