Soal Soal by nugrohobudhiwaluyo

VIEWS: 405 PAGES: 4

									                DINAS PENDIDIKAN
      SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
        Jalan : Urip Sumoharjo Nomor 15 Telanaipura Telp: 0741-63147
                  KOTA JAMBI

           SOAL UJIAN SEMESTER GENAP
      MATA PELAJARAN     : BIOLOGI
      KELAS /SEMESTER     : XI IPA/ GENAP
      LAMANYA               : 75 menit

  Pilihlah satu jawaban yang paling tepat ,pada lembar jawaban.
1. Bahan makanan yang sejak di rongga mulut mengalami pencernaan baik secara
  mekanik maupun secara kimiawi adalah ….
  a. protein          d. karbohidrat
  b. lemak           e. vitamin
  c. garam mineral

2. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan terganggunya pembekuan darah, sebab
  vitamin ini penting untuk menpengaruhi pembentukan ....
  a. trombin da dalam hati    d. fibrinogen dalam sumsum
  b. trombosit di dalm hati    e. fibrin dalam plasma darah
  c. protrombin di dalam hati

3. Manusia memerlukan yodium dalam makanan atau minuman. Yodium terutama
  digunakan untuk pembentukan hormon ....
  a. adrenalin         d. adenocorticoid hormon
  b. parathormon        e. Insulin
  c. tiroksin

4. Kebutuhan kalori untuk metabolisme basal rata-rata (BMR) seorang wanita dengan
  usia 21 tahun, berat badan 54 kg adalah …. Kalori
  a. 44,6              d. 58
  b. 48,6              e. 60
  c. 52,4

5. Bagian dari gigi yang paling banyak mengandung pembuluh darah dana saraf
  adalah ….
  a. email           d. semen
  b. dentin          e. rahang
  c. pulpa

6. Enzim yang dihasilkan pankreas dan berfungsi memecah sukrosa menjadi glukosa
  adalah ....
  a. tripsinogen        d. Amilase
  b. pepton           e. Peptidase
  c. disakarase

7. Zat makanan yang ditunjukkan dengan menggunakan larutan bluret adalah ….
  a. protein           d. amilum
  b. glucosa           e. karbohidrat
  c. lemak

8. Penyakit pellagra dengan gejala 3D ( dermatitis, diare, dan dimensia ) disebabkan
  oleh kekurangan ….
  a. vitamin C          d. biotin dan kolin
  b. vitamin B1          e. Karbohidrat
  c. asam nikotin dan piridoksin
9. Pernafasan pada laba-laba dan kalajengking menggunakan ....
  a. stigma            d. insang
  b. paru-paru           e. paru-paru buku
  c. trakea

10. Lubang pernafasan pada serangga disebut ....
  a. paru-paru          d. Trakeol
  b. spirakel          e. Trakea
  c. insang

11. Organ pernafasan manusia berikut ini yang berhubungan dengan kapilerdarah
  adalah ....
  a. laring          d. Alveolus
  b. trakea          e. Bronkus
  c. paru-paru

12. Urutan yang tepat untuk menunjukkan keluarnya karbon dioksida dari tubuh
  adalah ....
  a. alveolus-bronkiolus-bronkus-laring-trkea
  b. alveolus-bronkiolus-bronkus-trakea-laring
  c. alveolus-bronkus-bronkeolus-trakea-laring
  d. laring-trakea-bronkus-bronkeolus-alveolus
  e. trakea-laring-bronkus-bronkiolus-alveolus

13. Pada inspirasi atau ekspirasi, volume udara yang dimasukkan atau dikeluarkan
  berjumlah ....
  a. 500 cc            d. 3500 cc
  b. 1500 cc           e. 4000 cc
  c. 2500 cc

14. Tubulus malphing pada serangga berfungsi sebagai alat ....
  a. peredaran darah       d. Pencernaan
  b. indra            e. ekskresi
  c. pernafasan

15. Sisa-sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh adalah ....
  a. albumin hasil pemecahan protein
  b. asam amino hasil pemecahan protein
  c. asam lemak hasil pemecahan lemak
  d. glukosa hasil pemecahan amilum
  e. asam urat hasil memecahan protein

16. Jika kandungan air dalam darah rendah maka kelenjar hipotesis mengeluarkan
  hormon ....
  a. ADH            d. FSH
  b. HCG            e. LH
  c. ACTH

17. Asam amino yang terbentuk dalam proses pengubahan NH3 dengan bantuan ortinin
  menjadi urea adalah ....
  a. timin dan sitrulin     d. sitrulisn dan timin
  b. sitrulin dan arginin    e. arginin dan lisin
  c. arginin dan timin

18. Berikut ini merupakan contoh pengeluaran zat sisa dengan cara ekreasi, kecuali ....
  a. pengeluaran urin       d. Pengeluaran ureum
  b. pengeluaran gas CO2     e. pengeluaran keringat
  c. pengeluaran feses
19. Seseorang yang mengalami kerusakan pada otak besar bagaian belakang ( lobus
  oksipitalis ), maka orang tersebut akan mengalami gangguan ....
  a. kurangnya pendengaran atau tuli
  b. hilangnya penglihatan atau kebuataan
  c. hilangnya kecerdasan
  d. hilangnya daya ingat
  e. hilangnya perasaan

20. Bagian dari otak yang merupakan pusat pengatur sensoris, yaitu menerima semua
  rangasanga yang berasal dari sensorik serebrum adalah ....
  a. otak besar          d. otak depan
  b. otak besar          e. jembatan varol
  c. otak tengah

21. Bagian otak yang bertugas sebagai pengantar impuls dari otak bagaian kanan dan kiri
  tubuh adalah ....
  a. otak kecil          d. otak depan
  b. otak besar          e. jembatan varol
  c. otak tengah

22. Struktur yang menghubungkan dua neuron dan berfungsi bagai alat komunikasi antar
  neuron adalah ….
  a. nodus lanvier       d. selschwan
  b. sinapsis mielin      e. mielin
  c. akson

23. Penjalaran impuls melalui sinaps melibatkan zat yang disebut ....
  a. neure transmitter       d. dendrik
  b. neurolema           e. Ganglion
  c. akson

24. Pusat pendengaran terletak pada serebrum bagaian ....
  a. lobus varietalis       d. lobus temperalis
  b. lobus frantalis        e. lobus oksifitalis
  c. lobus anterior

25. Pernyataan di bawah ini yang merupakan gerak refleks yang melalui sumsum tulang
  belakang ialah ....
  a. penarikan kaki ketika tertusuk duri
  b. menutupnya mata bila ada debu
  c. berkedipnya mata
  d. menypitnya pupil mata bila terkena sinar yang kuat
  e. gerak kristaltik usus bila ada makanan

26. Neuron yang berfungsi mengantarkan rangsang dari reseptor kepusat susunan syaraf
  disebut ....
  a. neuron motorik       d. neuron asosiasi
  b. neuron sensorik      e. neuron ajustor
  c. neuron konektor

27. Jalannya impuls dari proses gerak yang diatur sistem syaraf sadar adalah ....
  a. reseptor-neuronsensorik-otak-neuron motorik-efektor
  b. reseptor-neuron sensorik-inter neuron-neuron motorik-efektor
  c. reseptor-neuron motorik-otak-neuron sensorik-efektor
  d. reseptor-neuron motorik-sumsum belakang-efektor
  e. reseptor-neuron sensorik-neuron konektor-otak-efektor

28. Bagian dinding bola mata yang bertugas memberikan nutrisi dan ogsigen pada retina
  adalah ....
  a. lensa mata         d. koroidea
  b. kornea           e. iris
  c. sklera
29. Lensa mata yang terlalu cembung mengakibatkan cacat mata ....
  a. miopi            d. hipermiopi
  b. hipermetropi        e. emetrop
  c. presbiopi

30. Contoh kelenjar endokrin berdasarkan aktifitasnya yang bekerja pada saat tertentu
  adalah ....
  a. kelenjar adrenal      d. kelenjar timus
  b. kelenjar paratiroit     e. kelenjar gonade
  c. kelenjar tiroit


31. Reseptor yang terdapat dalam selaput lendir lidah dengan bentuk punting pengecap
  adalah ....
  a. tangoreseptor        d. fotoreseptor
  b. ponoreseptor        e. eksterreseptor
  c. komoreseptor

32. Tono sedang sakit selesma. Hidungnya tersumbat dan sering bersin-bersin. Serera
  makannyapun juga turun. Saat ini alat indra Tono yang sedang terganggu adalah ....
  a. indra penglihatan dan pendengaran
  b. indra penglihatan dan pembau
  c. indra penglihatan dan pengecap
  d. indra pengecap dan peraba
  e. indra pembau dan pengecap

33.Proses pertumbuhan folikel dipengaruhi oleh ...
  a.progresteron b. Estrogen c. LTH d. LH     e. FSH

34. Hormon yang berpengaruh pada persalinan adalah ....
  a. relaksin dan oksitosin c. Relaksin dan estrogen   e. relaksin dan progesteron
  b. oksitosin dan estrogen d. Oksitosin dan progesteron

35. Bagian testis yang mengandung calon calon sperma adalah...
  a. skrotum b. Epididimis c. Tubulus seminiferus d.vesikula seminalis e.vas deferens

36. Selaput pembungkus embrio yang berfungsi memberi makan bagi embrio adalah...
  a. amnion b. Korion c. Alantois d. Plasenta e. Kantong kuning telur

37. Penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga yang berbeda pohon,tetapi
  masih satu jenis disebut....
  a. bastar b. autogami c. geitonogami d. alogami e. entomogami

38 Masuknya zat asing ke dalam tubuh akan mendapat perlawanan dari....
  a. antibodi b. Antigen c.antitoksin d. Aglutinogen e. trombosit

39. Makrofag adalah sel raksasa yang dapat memangsa mikroba penyerang. Sel ini
   Merupakan perkembangan diri dari ....
  a. netrofil b.basofil c. Eosinofil d. Leukosit e. monosit

40. Zat yang dilepaskan saat terjadinya alergi adalah....
  a. antitoksin b. Presipitin c. Histamin d.interferon  e. Gammaglobulin              Semoga Sukses..........!!

								
To top