115 by savaserd

VIEWS: 2 PAGES: 1

									Hava yastklar kaza annda açlyor ve hayat kurtaryor. Ama içindeki madde özellikle tamirciler için çok zararl.
Araçlardaki hava yastklarnn kaza annda açlmasyla ortaya çkan pudra eklindeki “sodyum hidroksit” adl
maddenin ciltte ve gözlerde tahrie neden olabildii, bu konuda özellikle tamircilerin duyarl davranmalar
gerektii bildirildi.


Uluda Üniversitesi (UÜ) Tp Fakültesi bünyesindeki “Uluda Zehir Danma Merkezi”nin sorumlusu Prof. Dr.
Gürayten Özyurt yapt açklamada, araçlardaki hava yastklarnn baz durumlarda zararl olabileceini söyledi.


Hava yastklarnn çalmasn salayan düzenein içinde “sodyum asit” denilen bir madde bulunduunu ve bu
maddenin kaza annda reaksiyona girerek “sodyum hidroksit”e dönütüünü belirten Prof. Dr. Özyurt,
“Sodyum hidroksit, beyaz toz halinde hava yastnn açlmasyla birlikte yolcu bölümüne dalyor. Literatürde, bu
maddenin neden olduu etkilerle ilgili bilgiler var. Bu madde, deride ve gözde kzarklklara, yanklara neden
olabiliyor” dedi.


Prof. Dr. Özyurt, araç tamiriyle uraanlarn bu konuda daha duyarl olmalar gerektiini vurgulayarak, öyle
konutu:


“Bu madde, göze, deriye bazen de kulaa baz önemli zararlar verebiliyor. Kaza annda hava yastklar tabii ki
hayat kurtaryor. Çok önemliler. Ama içindeki bu maddenin de baz yan etkilerinin olabilecei düünülmeli, ona
göre hareket edilmelidir. Özellikle otomobil tamircileri bu konuda duyarl olmal. Çünkü tamir srasnda bu
maddeyle temas halinde olabiliyorlar.”
yabanci dizi izle


yabanci dizi izle

								
To top