Docstoc

xls - Ventspils 4

Document Sample
xls - Ventspils 4 Powered By Docstoc
					                                                                Mācību priekšmetu st
             Iveta Dadeika          Aiva Belte        Biruta Luste        Biruta Virbule         Baiba Millere
Nedēļas Stundas         5.a             5.b             5.c            6.a                6.b
 diena       Mācību priekšmets  kab.   Mācību priekšmets  kab. Mācību priekšmets kab. Mācību priekšmets        kab.  Mācību priekšmets  kab.
  P    1.  Matemātika       24. Latviešu valoda      20. Informātika 1     15. Sports               Sports
  I   2.  Mūzika         23. Matemātika        11. Matemātika       29. Krievu v./vācu v.     28./22.a Krievu v./vācu v. 34./22.a
  R    3.  Angļu v.1/Informātika2 22./15. Matemātika       11. Mūzika         23. Vizuālā māksla        16.  Pasaules vēsture   13.
  M    4.  Latviešu valoda     17. Angļu val.1/Informātika2 29./15. Vizuālā māksla   16. Mūzika            23.  Latviešu valoda    18.
  D    5.  Literatūra       17. Angļu val.2/Informātika1 10./15. Angļu valoda     3. Matemātika          24.  Sociālās zinības   16.
  I   6.                                Latviešu valoda   17. Angļu valoda        22./3. Matemātika       25.
  E    7.                                            Latviešu valoda        17.  Angļu valoda
  N    8.
  A    9.
     10.
  O    1.  Koris meit./Angļu val.2 22. Koris meitenēm          Koris meitenēm     Koris meitenēm            Angļu val.        3
  T    2.  Mājturība un tehnol.  m.k. Dabaszinības       11. Latviešu valoda    17. Matemātika          24.   Sociālās zinības    29
  R    3.  Mājturība un tehnol.  m.k. Angļu valoda      10./30. Dabaszinības    11. Matemātika          24.   Latviešu valoda     18
  D    4.  Latviešu valoda     17. Matemātika        11. Mājturība un tehnol. m.k. Angļu valoda         22./3.  Matemātika       25.
  I   5.  Literatūra       17. Latviešu valoda      20. Mājturība un tehnol. m.k. Dabaszinības         19   Matemātika       25.
  E    6.  Matemātika       24. Literatūra        20. Matemātika       29. Literatūra          17.   Literatūra       18
  N    7.  Klases stunda      22. Mūzika          23. Klases stunda      3. Klases stunda        17.   Klases stunda     22.a
  A    8.
      9.
     10.
  T    1.  Angļu valoda 1     22. Sports              Sports         Mājturība un tehnol.    m.k.  Mājtur. un teh.meit.  m.k.
  R    2.  Matemātika       24. Matemātika        11. Latviešu valoda    17. Mājturība un tehnol.    m.k.  Mājtur. un teh.meit.  m.k.
  E    3.  Dabaszinības      11. Mūzika          23. Literatūra       17. Sports               Sports
  Š    4.  Sports             Latviešu valoda    20. Matemātika       12. Latviešu valoda       17.  Dabaszinības       19.
  D    5.  Sociālās zinības    29. Angļu valoda       10./32. Matemātika     17. Matemātika          24.  Matemātika        25.
  I   6.  Latviešu valoda     17. Dabaszinības       11. Angļu valoda      3. Krievu v./vācu v.     28./22.a Krievu v./vācu v.   34./22.a
  E    7.  Koris zēniem          Koris zēniem         Koris zēniem      Koris zēniem            Koris zēniem
  N    8.
  A    9.
     10.
C   1.  Koris zēniem/Angļu v.1  22.   Koris zēniem         Koris zēniem       Koris zēniem            Koris zēniem
E   2.  Matemātika        24.   Matemātika       11.  Matemātika     16.  Latviešu valoda      17.   Mūzika        23.
 T  3.  Matemātika        24.   Mājturība un tehnol.  m.k.  Dabaszinības    11  Literatūra        17.   Latvijas vēsture   13.
U   4.  Vizuālā māksla      16.   Mājturība un tehnol.  m.k.  Latviešu valoda  17.  Matemātika        24    Latviešu valoda    18.
R   5.  Sociālās zinības     29.   Latviešu valoda    20.  Literatūra     17.  Anglu v.1/informātika2  3./15.  Matemātika      25.
 T  6.  Mūzika          23.   Sociālās zinības    24.  Sociālās zinības  29.  Pasaules vēstire     13.   Angļu valoda      3.
D   7.  Angļu v.2/Informātika1  22./15.  Vizuālā māksla     16.  Angļu valoda    3  Sociālās zinības     24.   Mājturība un teh.z.  m.k.
IE  8.  Koris meitenēm           Koris meitenēm        Koris meitenēm      Koris meitenēm           Mājturība un teh.z.  m.k.
N   9.
A  10.
P   1.  Sports               Sociālās zinības    29.  Mūzika       23. Matemātika          24   Latviešu valoda    18.
 I  2.  Latviešu valoda      17.   Latviešu valoda    20.  Matemātika     24. Sociālās zinības      28.   Literatūra      18.
E   3.  Matemātika        24.   Matemātika       11.  Latviešu valoda  17. Angļu v.2/informātika1   22./15.  Dabaszinības     19.
K   4.  Latviešu valoda      17.   Literatūra       20.  Sociālās zinības  29. Mūzika           23.   Matemātika      25.
 T  5.  Dabaszinības       11.   Sports            Sports         Latvijas vēsture      13.   Informātika      15.
D   6.  Angļu valoda 2      22.   Klases stunda     11.  Informātika 2   15. Dabaszinības         19   Mūzika        23.
IE  7.                                              Latviešu valoda       17   Vizuālā māksla    16.
N   8.
A   9.
metu stundu               saraksts 2011./2012.m.g.
     Ketija Krinkele            Inese Stepanova            Linda Grigorjeva         Daiga Mikleušanu        Malda Porniece
         7.a                  7.b                  8.a               8.b              9.a
   Mācību priekšmets     kab.    Mācību priekšmets     kab.    Mācību priekšmets    kab.     Mācību priekšmets  kab.  Mācību priekšmets         kab.
                                       Matemātika          26   Krievu valoda      34 Bioloģija                12.
 Bioloģija           12.   Angļu valoda        27./32. Matemātika          26   Ģeogrāfija       19. Matemātika               25.
 Angļu valoda          29.   Matemātika          25.  Sports                Sports            Latviešu valoda            20
 Matemātika           26.   Krievu v./vācu v.     28./22.a Angļu valoda        32./22.  Ķīmija          2. Literatūra               20
 Krievu v./vācu v.      28./22.a  Latviešu valoda        18.  Latvijas un pasaules vēst.  13   Bioloģija        12. Ģeogrāfija               19.
 Latviešu valoda        18.   Vizuālā māksla        16.  Latviešu valoda       20   Angļu valoda      24. Mūzika                 32.
 Literatūra           18.   Ģeogrāfija          19.  Fizika            14   Latviešu valoda     20. Ķīmija                 2.
 Latvijas un pasaules vēst.   13.                     Krievu valoda        34   Fizika         14. Angļu valoda             3./22.


 Koris meitenēm            Koris meitenēm             Koris meitenēm           Krievu valoda        34   Koris meitenēm
 Angļu valoda          29.  Latviešu valoda        18.   Latviešu valoda      20    Latvijas un pasaules vēst.  13.  Matemātika           25.
 Krievu v./vācu v.      28./22.a Ģeogrāfija           19.   Literatūra        20    Matemātika          26.  Sports
 Sports                Sports                 Ķīmija           2.   Matemātika          26.  Latviešu valoda        20
 Latviešu valoda        18.  Latvijas un pasaules vēst.   13.   Matemātika        26.   Fizika            14.  Krievu valoda        28./34.
 Matemātika           26.  Matemātika           25.   Mājturība un tehnol.   m.k.   Vizuālā māksla        16.  Fizika            14.
 Klases stunda         15.  Klases stunda         25.   Mājturība un tehnol.   m.k.   Ģeogrāfija          19.  Sociālās zinības        29
 Informātika1          15.                      Klases stunda       26.   Klases stunda        20.  Klases stunda         16.


 Bioloģija           12.   Angļu valoda         32.   Vācu valoda        22.a   Vācu valoda         22.a  Krievu v.1/vācu v.      34./22.a
 Mūzika             23.   Bioloģija          12.   Mūzika           32.   Literatūra          20.  Matemātika           25.
 Latviešu valoda        18.   Matemātika          25.   Angļu valoda       32./22.  Matemātika          26.  Literatūra           20.
 Krievu v./vācu v.      28./22.a  Matemātika          25.   Matemātika         26.   Angļu valoda         32  Latvijas un pasaules vēst.   13.
 Matemātika           26.   Krievu v./vācu v.     28./22.a  Sports               Sports              Mājturība un tehnol.       m.k.
 Angļu valoda          32.   Latviešu valoda       18.   Ģeogrāfija         19.   Sociālās zinības       29 Mājturība un tehnol.        m.k.
 Koris z./Informātika2     15.   Literatūra          18.   Latviešu valoda      20   Mājturība un tehnol.     m.k. Angļu valoda          3./22.
                     Sociālās zinības       29.   Krievu valoda       34   Mājturība un tehnol.     m.k. Bioloģija            12.
Koris zēniem            Mājturība un tehnol.      m.k.   Krievu v./vācu v.      34./22a  Vācu valoda         22.a  Krievu v.2/vācu val.     28./22.a
Matemātika          26.  Mājturība un tehnol.      m.k.   Bioloģija           12.   Latvijas un pasaules vēst.  13.  Ķīmija             2.
Ģeogrāfija          19.  Vācu v./krievu v.      28./22.a  Matemātika           26.   Bioloģija           12  Latviešu valoda        20.
Latvijas un pasaules vēst.  13.  Informātika/angļu v.     15./27.  Ģeogrāfija           19.   Matemātika          26.  Matemātika           25.
Mājturība un tehnol.     m.k.  Literatūra           18.   Latvijas un pasaules vēst.   13.   Matemātika          26.  Krievu valoda         28./34.
Mājturība un tehnol.     m.k.  Matemātika           25.   Vizuālā māksla         16.   Latviešu valoda       20.  Ģeogrāfija           19.
Literatūra          18   Mūzika             23.   Sociālās zinības        29   Literatūra          20.  Sports
Koris meitenēm           Koris meitenēm             Koris meitenēm                               Koris meitenēm


Matemātika          26.  Angļu valoda          27.  Ķīmija              2.   Krievu valoda         34  Matemātika           25.
Matemātika          26.  Latvijas un pasaules vēst.   13.  Fizika              14.   Mūzika            32  Matemātika           25.
Vizuālā māksla        16.  Latviešu valoda        18.  Bioloģija             12.   Angļu valoda         32  Latvijas un pasaules vēst.   13.
Sports               Sports                Angļu valoda          32./22.  Matemātika          26.  Vizuālā māksla         16.
Latviešu valoda       18.  Matemātika          25.  Matemātika            26.   Latviešu valoda       20.  Angļu valoda         22./3.
Sociālās zinības       29.  Bioloģija           12.  Literatūra            20   Ķīmija            2.  Fizika             14.
Ģeogrāfija          19.  Angļu v./informātika     32./15. Vācu valoda           22.a   Vācu valoda         22.a  Vācu valoda          22.a
     Ieviņa Ziemane
        9.b
  Mācību priekšmets     kab.
Latvijas un pasaules vēst.  13.
Latviešu valoda        20
Matemātika          26.
Ģeogrāfija          19.
Literatūra           20
Krievu valoda        28./34.
Koris meitenēm
Matemātika          26.
Sports
Krievu valoda        28./34.
Angļu valoda         3./22.
Latvijas un pasaules vēst.   13.
Ķīmija             2.
Klases stunda         m.k.


Matemātika          26.
Matemātika          26.
Mājturība un tehnol.     m.k.
Mājturība un tehnol.     m.k.
Latviešu valoda        20
Literatūra          20
Bioloģija           12.
Angļu valoda         3./22.
Matemātika     26.
Fizika       14.
Sociālās zinības   29
Krievu valoda   28./34.
Ģeogrāfija     19.
Mūzika       32.
SportsFizika       14.
Bioloģija      12.
Latviešu valoda   20
Ķīmija        2.
Vizuālā māksla   16.
Matemātika     26.
Angļu valoda    3./22.
              Inguna Bērzniece            Jana Andersone        Sarmīte Bērzkalne         Sandra Muktupāvela
Nedēļas Stundas          10.a                  10.b              10.c               11.a
 diena        Mācību priekšmets    kab.      Mācību priekšmets  kab.    Mācību priekšmets   kab.     Mācību priekšmets   kab.
  P    1. Koris                   Psiholoģija/koris    17.  Ģeogrāfija/koris      19.   Vācu v./angļu v. 2/koris 22.a/27.
  I    2. Literatūra           17.    Latviešu valoda     18.  Matemātika         24.   Fizika           14.
  R    3. Ģeogrāfija           19.    Literatūra        18.  Latviešu valoda       21.   Fizika           14.
  M    4. Sports                  Sports             Vēsture           13.   Matemātika         25.
  D    5. Ķīmija             2.    Matemātika        26.  Angļu valoda        29.   Literatūra         22.
  I    6. Matemātika           30.    Matemātika        26.  Fizika           14.   Bioloģija          12.
  E    7. Krievu v./vācu v.      34./22.a   Informātika 1      15.  Krievu/vācu v      28./22.a  Mūzika/viz.m.       32./16.
  N    8. Mūzika/vizuālā m.      32./16.   Mūzika          32.  Mūzika           32.   Spāņu v./informātika1  22.a/15.
  A    9.
      10.
  O    1. Spāņu valoda         22.a    Spāņu valoda      22.a  Spāņu valoda        22.a   Psiholoģija        20.
  T    2. Informātika 1         15.    Matemātika        16.  Sports               Krievu valoda       28.
  R    3. Informātika 1/ekonomika   15./29.   Ekonomika        29.  Ķīmija           2.    Matemātika         25.
  D    4. Bioloģija           12.    Angļu valoda       27.  Angļu valoda        29.   Vēsture          13.
  I    5. Angļu valoda          27     Ķīmija          2.  Matemātika         24.   Sports
  E    6. Matemātika           30.    Bioloģija        12.  Krievu valoda       28.   Sports
  N    7. Vēsture            13.    Fizika          14.  Bioloģija         12.   Krievu valoda       28.
  A    8. Klases stunda          2.    Klases stunda      14.  Klases stunda       21.   Klases stunda       27.
      9.                                                        Angļu valoda        27.
      10.
  T    1. Matemātika           30.    Fizika          14.  Angļu valoda        27.   Matemātika         25.
  R    2. Krievu valoda         34.    Fizika          14.  Ekonomika         29.   Programēšana/spāņu v.  15./22.a
  E    3. Informātika2/vācu/vesel.m. 15./22.a/29.  Veselības mācība     29.  Vācu v./ veselības m.  22.a/29.  Vēsture          13.
  Š    4. Informātika 2         15.    Krievu valoda      34.  Fizika           14.   Latviešu valoda      21.
  D    5. Angļu valoda          27.    Krievu valoda      34.  Fizika           14.   Ķīmija           2.
  I    6. Fizika             14.    Angļu valoda       27.  Matemātika         24.   Ķīmija           2.
  E    7. Fizika             14.    Vēsture         13.  Literatūra         21.   Angļu val. 2/vācu v.   27./22.a
  N    8. Vēsture            13.    Literatūra        18.  Informātika 1       15.   Ģeogrāfija         19.
  A    9. Spāņu valoda         22.a    Spāņu valoda      22.a  Spāņu valoda       22.a   Tehniskā grafika      m.k.
      10.
C   1.  Psiholoģija       20.  Bioloģija           12.   Informātika 2        15.   Sports
 E  2.  Matemātika       30.  Krievu valoda         34.   Informātika 2        15.   Matemātika         25.
 T  3.  Matemātika       30.  Matemātika          27.   Vizuālā māksla        16.   Matemātika         25.
U   4.  Sports            Sports                 Bioloģija          12.   Literatūra         21.
R   5.  Sports            Sports                 Matemātika          24.   Latviešu valoda       21.
 T  6.  Latviešu valoda    17.  Latviešu valoda        18.   Latviešu valoda       21.   Angļu v./informātika2   27./15.
D   7.  Latviešu valoda    17.  Angļu valoda         27.   Literatūra          21.   Krievu valoda        28.
IE  8.  Vācu v./krievu v.  22.a/34. Informātika2         15.   Vācu/krievu v.       22.a/28.  Politika un t./angļu v.  29./27.
N   9.                 Informātika2         15.                      Vācu valoda        22.a
A  10.
 P  1.  Spāņu v./ koris    22.a  Spāņu v./inform1/koris   22.a/15.  Psiholoģ./spāņu v./koris  20./22.a Koris
 I  2.  Ķīmija         2.   Vizuālā māksla        16.   Sports               Ekonomika           29.
 E  3.  Matemātika       30.  Matemātika          28.   Sports               Ķīmija            2.
K   4.  Fizika         14.  Ģeogrāfija          19.   Literatūra          21.  Bioloģija           12.
 T  5.  Literatūra       17.  Ķīmija            2.   Matemātika          24.  Fizika            14.
D   6.  Angļu valoda      27.  Matemātika          28.   Vēsture           13.  Matemātika          25.
IE  7.  Bioloģija        12.  Vēsture           13.   Ķīmija            2.  Angļu valoda         27.
N   8.                                    Informātika1         15.  Spāņu valoda         22.a
A   9.

                Kursīvā(slīprakstā) - grupu vai fakultatīvās nodarbības
                1 - 1.grupa
                2 - 2.grupa
                kab. - kabinets
       Ineta Kraule            Sanita Ekmane              Ligita Ziemane           Marga Tropiņa
         11.b                12.a                   12.b                12.c
   Mācību priekšmets    kab.    Mācību priekšmets     kab.     Mācību priekšmets     kab.   Mācību priekšmets kab.
Koris                Vācu v./koris         22.a   Vācu v./koris         22.a   Vācu v./koris    22.a
Vēsture            13.  Matemātika            30.   Latviešu valoda         21.   Ķīmija        2.
Matemātika           2.  Matemātika            30.   Angļu valoda          3./27.  Matemātika     24.
Fizika             14.  Angļu valoda          3./27.  Matemātika            30.   Matemātika     24.
Fizika             14.  Krievu valoda          34.   Matemātika            30.   Latviešu valoda   21.
Angļu v./informātika     27./15. Vēsture             13.   Ķīmija              2.   Literatūra     21.
Mūzika/vācu v.       32./22.a Latviešu valoda         21.   Vēsture             13.   Bioloģija      12.
Spāņu valoda         22.a                      Ģeogrāfija            19.   Ģeogrāfija     19.


Angļu valoda        27./16. Program./sports meitenēm     15.   Program./sports meitenēm     15.   Krievu valoda    28.
Ģeogrāfija          19.   Matemātika            30.   Bioloģija            12.   Sports
Krievu valoda        32.   Latviešu valoda         21.   Angļu valoda          27./16.  Vēsture       13.
Matemātika          16.   Literatūra            21.   Matemātika            30.   Matemātika     24.
Sports                Bioloģija            12.   Ekonomika            19.   Latviešu valoda   21.
Sports                Ķīmija              2.   Latviešu valoda         21.   Angļu valoda    27.
Literatūra          18.  Krievu valoda          34.   Literatūra            21.   Angļu valoda    27.
Klases stunda         12.  Klases stunda          19.   Klases stunda          18.   Klases stunda    32.
                   Filozofija/spāņu v.      29./22.a  Filozofija/spāņu v.      29./22.a  Filozofija     29.
                   Spāņu valoda          22.a   Spāņu valoda          22.a
Psiholoģija          20.  Programēšana/politika un t.  15./29.  Programēšana/politika un t.  15./29.  Krievu valoda   28.
Vizuālā m./spāņu v.     16./22.a Matemātika            30.   Literatūra            21.   Krievu valoda   28.
Vācu v./krievu v.      22.a/34. Matemātika            30.   Krievu valoda          28.   Matemātika     24.
Latviešu valoda        18.  Ekonomika            29.   Angļu valoda          27./3.  Matemātika     24.
Angļu v./informātika2    3./15. Vēsture              13.   Matemātika            30.   Bioloģija      12
Bioloģija           12.  Literatūra            21.   Matemātika            30.   Vēsture      13.
Ķīmija             2.  Krievu v./vācu v.       34./22.a  Krievu v./vācu v.       28./22.a  Vācu valoda    22.a
Ķīmija             2.  Sports zēniem              Sports zēniem
Sports               Tehniskā grafika    m.k.   Tehniskā grafika    m.k.   Tehniskā grafika  m.k.
Latviešu valoda      18.   Filozofija/spāņu v.  29./22.a  Filozofija/spāņu v.  29./22.a  Filozofija     29.
Literatūra         18.   Ķīmija          2.   Fizika         14.   Literatūra     21
Matemātika         32.   Ķīmija          2.   Fizika         14.   Ekonomika     29.
Matemātika         32.   Fizika         14.   Bioloģija        12.   Ķīmija       2.
Krievu valoda       34.   Fizika         14.   Krievu valoda      28.   Ķīmija       2.
Vēsture          13.   Bioloģija        12.   Ķīmija          2.   Fizika       14.
Politika un t./vācu v.  29./22.a  Ģeogrāfija       19.   Ķīmija          2.   Fizika       14.
                  Vācu valoda      22.a   Vācu valoda      22.a   Vācu valoda    22.a

Koris                Koris              Koris              Koris
Matemātika         22.   Angļu valoda      3./27.  Matemātika       30.   Sports
Fizika           14.   Angļu valoda      3./27.  Literatūra       21.   Sports
Angļu valoda       3./27.  Matemātika       30.   Vēsture         13.   Matemātika     24.
Bioloģija         12.   Literatūra       21.   Matemātika       30.   Angļu valoda    27.
Literatūra         18.   Sports              Sports              Literatūra     21.
Ekonomika         29.   Sports              Sports
Spāņu valoda       22.a

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:11/14/2011
language:Latvian
pages:10