Docstoc

UPORABA MULTIMEDIJE U POSLOVANJU

Document Sample
UPORABA MULTIMEDIJE U POSLOVANJU Powered By Docstoc
					UPORABA MULTIMEDIJE U
POSLOVANJU        Članovi tima
        Ivana Mijatović,
        Domagoj Matozan
POJAM MULTIMEDIJA

  dolazi od latinskih riječi multus
  (mnogi) i medium (medij)
  Riječ multimedija koristimo za nešto
  što ima višestruko značenje
RAZVOJ MULTIMEDIJE

  Ključni su bili:
    novi, brzi procesori i algoritmi koji ih
    iskorištavaju
    razvoj tehnologije i pad cijena medija
    za pohranu
    razvoj operativnih sustava (GUI)
    razvoj računalnih mreža (posebno
    Internet tehnologija)
MULTIMEDIJSKI ELEMENTI
  Tekst
  Zvuk
  Grafika
  Video
  Animacija
TEKST

  dokument koji sadrži tekstualnu
  poruku, opis, tekst koji se
  elektronički predstavlja na ekranu
  računala
ZVUK

  Zvuk je po svojoj prirodi val koji se
  širi zrakom u odreĎenom intenzitetu
  i odreĎenom brzinom
  Zvučni sadržaj predstavlja značajan
  prilog
GRAFIKA

  predstavlja ugradnju odgovarajućih
  slikovnih izraza koji dopunjavaju
  informacijsku poruku
  mogućnost prihvata i ugradnje slike
  koja je prethodno izraĎena nekim
  od namjenskih alata za izradbu
  crteža, grafike, slike ili izravno
  prihvaćen sadržaj ekrana računala
VIDEO ZAPIS

  namijenjeni su dodavanju
  informacijskih sadržaja
  zahtijeva ugradnju digitaliziranih
  fotografija i filmskih sadržaja
  (živa/pokretna slika)
ANIMACIJA

  kao vremenski slijed različitih
  slikovnih sadržaja, omogućava
  dinamičko predstavljanje činjenica,
  dogaĎaja…
PRIMJENA MULTIMEDIJE U
POSLOVANJU

  Poslovne multimedijske aplikacije:
  marketing, prezentacije, reklame,
  simulacije, katalozi
  Obuka zaposlenika
  Videokonferencije
  On-line prodaja
  Elektroničko poslovanje
Marketing

  proces planiranja i provoĎenja
  koncepcija cijena, promocije i
  distribucije ideja roba i usluga
  marketing znači tržišnost, odnosno
  istraživanje i ispitivanje tržišta
Prezentacije

  korisnicima omogućava korištenje
  zvuka, videa, animacije, grafike i
  teksta za stvaranje efektnih
  vizualnih materijala
Simulacije

  ili poslovne ratne igre su biznis
  operacije i tržišno nadmetanje u
  najboljem izdanju
  obuhvaćaju simulirane organizacije
  koje se nadmeću u realističnom
  okruženju.
  postojale još prije 5000 godina u
  Kini
OBUKA ZAPOSLENIKA

  glavni cilj obuke je da zaposlenici
  usvoje znanja, vještine i ponašanja
  istaknuta u programima obuke i da
  ih primjene u svakodnevnom
  poslovanju.
VIDEOKONFERENCIJE

  je povezivanje pojedinaca i grupa
  preko telekomunikacijskih mreža i
  video-tehnologije tako da ljudi
  imaju dojam istovremenog
  prisustvovanja sastancima u obliku
  žive video-veze na zaslonu računala
ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

  Elektroničko poslovanje je opći
  koncept koji obuhvaća sve oblike
  poslovnih transakcija ili razmjene
  informacija koje se izvode
  korištenjem informacijske i
  komunikacijske tehnologije i to
  meĎu tvrtkama, izmeĎu tvrtki i
  njihovih kupaca, ili unutar samih
  tvrtki.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:89
posted:11/14/2011
language:Croatian
pages:16