Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

seznam VS

VIEWS: 1 PAGES: 1

									Semináře oktávy a 4.D 2009 - 2010 2. kolo


1  Reálie VB a USA - Jitka Hrubá
2  Anglická konverzace - Jitka Hrubá
3  Praxe a teorie překladu - Hana Mondelli Lhotáková
4  Teoretická fyzika - Michal Schovánek
5  Média zblízka - Táňa Holasová, VÚP Praha
6  Dějiny mimoevropských civilizací - Martin Fanta
7  Politologie - Michal Hrdlička
8  ČSR a svět ve 20. století - Michal Hrdlička
9  Pražská architektura a její slohy - Eliška Jágrová
10  Mozek - komunikace - chování - Vít Růžička
11  Ekonomie - Vyučující z FSV UK Praha Jakub Matějů
12  Ruský jazyk - Zdena Lebedová
13  Malba - Akad. malíř Jan Tichý
14  Kapitoly z dějin literatury - Ilona Pařízková
15  Rozvoj osobnosti - Eva Soukupová
16  Globální svět v geopolitické perspektivě - Michael Romancov FSV UK
17  JAVA - vyučující z VŠE Jarmila Pavlíčková
18  Robotika - Martin Hlinovský, FEL ČVUT
19  Seminář zdravého životního stylu - Lenka Čejková, stud. PřF UK Petra Jandová
20  Britská a americká literatura - V. Švadlenková
21  Základy práva - vyučující z MV ČR
22  Seminář z matematiky - diferenciální a integrální počet - vyučující M
23  Seminář z matematiky - prohloubení poznatků k maturitě - vyučující M
24  Grafika a tvorba www stránek - Markéta Kožíšková
25  Elektronická komunikace - Eva Soukupová
26  Seminář programování Delphi nebo C# - Jana Málková, vyuč. z MFF UK
27  Seminář a cvičení z chemie - Alena Načeradská, Vladimíra Zvěřinová nebo Ludmila Libíčková
28  Mezinárodní vztahy - Miroslav Polreich
29  Společensko-vědní seminář - Drahomíra Humhalová
30  Seminář a cvičení z biologie - Vít Růžička nebo Alena Načeradská
31  Francouzská konverzace - Karel Chottous
32  Seminář z českého jazyka a literatury - vyučující Čj
33  Němčina ve světě - reálie, literatura a kultura - Michael Kniehl

								
To top