Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

KIERUNEK GRAFIKA_

VIEWS: 4 PAGES: 3

									KIERUNEK GRAFIKA,

SPECJALNOŚĆ      GRAFIKA WARSZTATOWA
Wybrane zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej – rekrutacja rok akademicki
2010/2011 1.Uzasadnienie wyboru kierunku studiów.

 Np.: Czego oczekuję jako kandydat na studia na kierunku grafika ?

    Czym charakteryzuje się grafika jako dziedzina sztuki?

   Jak wyobrażam sobie w przyszłości pracę w zawodzie artysty grafika ?

 2.Warsztat graficzny – znajomość technik graficznych.

 Np.: Czy matryca może stać się dziełem sztuki?

   Co rozumiesz pod pojęciem grafika artystyczna?

   Czym różnią się grafika artystyczna od grafiki projektowej?

 3.Elementy obrazu

  Np.: Wymień podstawowe elementy budowy kompozycji

    Jaka funkcję spełnia światło w budowaniu obrazu?

    Kolor w malarstwie a kolor w grafice.

 4. Fotografia artystyczna a użytkowa

   Np.:Czy fotografia i grafika artystyczna mają wspólne obszary?

     Co to jest fotografia analogowa?

     Czy są granice dokumentu fotograficznego?

 5. Scharakteryzuj multimedia i intermedia.

  Np.: Czym różni się sztuka sieci od sztuki w sieci?

     Co to jest wirtualność?

     Co to jest net art.?  6. Wystawy, krajowe i światowe przeglądy grafiki.
  Np.: Opisz jakąś wystawę, którą ostatnio oglądałeś?

    Jakie wystawy ważne dla grafiki artystycznej odbywają się cyklicznie w
  Katowicach ?

    Czym się zajmuje kurator wystawy a czym krytyk sztuki?

  7. Dzieła graficzne w zbiorach polskich i światowych.

  Np: Kiedy narodziła się grafika polska ?

   Wymień przynajmniej jedną znaną kolekcję grafiki w Polsce ?

   Dlaczego i jak sygnowane są odbitki graficzne?  8. Ulubiony artysta, charakterystyka jego twórczości.

   Np.: Jakich znasz współczesnych artystów grafików i czym charakteryzuje się
ich sztuka?

    Na przykładzie kilku prac wybranego żyjącego artysty grafika opisz jego
  warsztat graficzny.

    Na ile ważna w twórczości ulubionego artysty jest technika która się
  posługuje?

  9. Zainteresowanie szeroko rozumianą kulturą ( literatura, teatr, film,
    muzyka, architektura itp.)

   Np.: Jakie zagadnienia związane z kulturą szczególnie cię interesują ?

     Czy kultura może być komercyjna?

     Co to są subkultury?

   10. Kultura a media.

    Np.:Rola mediów w kształtowaniu kultury.

       Czy polityka powinna zajmowac się kulturą?

     Wymień nazwiska krytyków sztuki i czasopisma poświęcone kulturze i
  sztuce.
ZALECANA LITERATURA MISTRZOWIE GRAFIKI EUROPEJSKIEJ - Maciej Bóbr, KAW, Warszawa 2000

 POLSKA GRAFIKA WSPÓŁCZESNA – Danuta Wróblewska, Interpress,
 Warszawa 1983

 GRAFIKA NA ŚLĄSKU – praca zbiorowa, Biblioteka Katowicka, Katowice 2001

 TECHNIKI RYSUNKU – Karel Teissig, WA i F, Warszawa 1982

 TECHNIKI SZTUK GRAFICZNYCH – Aleś Krejća, WA i F, Warszawa 1984

 PODRĘCZNIK METOD GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ – Andrzej Jurkiewicz, Arkady,
 Warszawa 1975

 PODSTAWY TECHNOLOGII MALARSTWA I GRAFIKI – Jerzy Werner, PWN,
 Kraków 1981

 PODRĘCZNIK WARSZTATOWY- GRAFIKA ARTYSTYCZNA – praca zbiorowa,
 ASP Poznań 2007

 GRAFIKA W KSIĄŻCE, TECE I ALBUMIE – Maria Grońska, Ossolineum, 1994

 NARODZINY POLSKIEJ GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ – Irena Kossakowska,
 Universitas, Kraków 2000

 GRAFIKA POLSKA POLISH PRINTMAKING- ASP Wrocław 2008 Czasopisma poświęcone kulturze i sztuce tj.:

 Atreon, Format, Artluk, Opcje, Ultramaryna, Notes Strony internetowe poświęcone kulturze i sztuce tj.:

 www.triennial.cracow.pl

 http://o.pl/

 www.polishprintmaking.com

								
To top