KFUPM HAS Level 3 Wordlist by stariya

VIEWS: 17 PAGES: 12

									Headway Academic    definition (n)    literature (n)
Skills Level 3     delay (v)      locate (v)
Wordlist        description (n)   main (n)
            develop (v)     majority (n)
            development (n)   manageable (adj)
Unit 1         differ (v)      management (n)
            difference (n)    match (v)
abbreviation (n)    discuss (v)     material (n)
ability (n)      discussion (n)    meaning (n)
academic (adj)     divide (v)      memorize (v)
accurate (adj)     draft (n)      mention (v)
adjective (n)     edition (n)     mixture (n)
agree (v)       education (n)    module (n)
alert (adj)      effective (adj)   national (adj)
aloud (adj)      effectively (adv)  neat (adj)
apply for (v)     encourage (v)    note (n)
approximately (adv)  entrance exam (n)  occur (v)
article (n)      essay (n)      on the other hand
assignment (n)     expect (v)      organic (adj)
attend (v)       expression (n)    organize (v)
auditory (adj)     extremely (adv)   overseas (adv)
auxiliary (v)erb (n)  find out (v)     overview (n)
available (adj)    form (n)       part of speech (n)
badge (n)       formula (n)     participle (n)
basic (adj)      full-time (adj)   phrase (n)
biological (adj)    further (adj)    physical education (n)
certainly (adv)    generally (adv)   plan (n)
chart (n)       grammar (n)     plural (n)
check (v)       graph (n)      poem (n)
chemistry (n)     habit (n)      preposition (n)
choose (v)       hand in (v)     previous (adj)
co-educational (adj)  hardly ever (adv)  private (adj)
collocate (v)     heading (n)     problem (n)
commitment (n)     hold (v)       process (n)
compare (v)      however (adv)    pronunciation (n)
complete (v)      illustration (n)   punctuation (n)
complicated (adj)   immediately (adv)  put off (v)
comprehensive (adj)  improve (v)     qualifications (n pl)
compulsory (adj)    incentive (n)    quality (n)
concentrate (v)    include (v)     quotation (n)
conclusion (n)     inorganic (adj)   realistic (adj)
consist of (v)     intensive (adj)   reason (n)
content (n)      intransitive (adj)  receive (v)
continue (v)      irregular (adj)   recent (adj)
contrast (v)      journal (n)     record (v)
cram (v)        law (n)       refer to (v)
crucial (adj)     lecture (n)     register (v)
curriculum (n)     lecturer (n)     relevant (adj)
daunting (adj)     linking word (n)   remain (v)
definite (adj)     list (n)       require (v)

                                   1
research (v)    vocabulary (n)     consider (v)
research (n)    well-organized (adj)  constantly (adv)
result (n)     whereas (conj)     consumption (n)
retrieve (v)    whether (conj)     copy (v)
revise (v)     worthwhile (adj)    correct (adj)
revision (n)                credit (v)
reward (n)                 cure (n)
score (n)      Unit 2         currently (adv)
secondary (adj)              cut (v)
serious (adj)    accelerate (v)     daily (adv)
set (n)       accept (v)       damage (n)
several       according to      data (n)
significant (adj)  action (n)       demand (v)
similar (adj)    activate (v)      depend on (v)
similarity (n)   adult (n)       destroy (v)
sit (v)       advanced (adj)     detail (n)
skill (n)      affected by (v)    develop (v)
skim (v)      alternative (n)    diet (n)
society (n)     amount (n)       directly (adv)
source (n)     ancient (adj)     disability (n)
specialize (v)   anecdotal (adj)    disease (n)
specific (adj)   antibiotics (n pl)   divide (v)
spelling (n)    approach (v)      document (n)
staff (n)      associate with (v)   due to (adj)
state (n)      attack (v)       effect (n)
stress (n)     attribute (v)     effective (adj)
style (n)      balance (v)      electrical (adj)
subject (n)     balanced (adj)     encouraging (adj)
suit (v)      base on (v)      essential (adj)
survey (v)     beneficial (adj)    evidence (n)
syllable (n)    benefit (n)      exercise (n)
symbol (n)     body (n)        explain (v)
system (n)     brain (n)       fact (n)
table (n)      brainstorm (v)     fewer (adj)
target (n)     cancel (v)       finding (n)
am thirty.     cancer (n)       focus (v)
tense (n)      carry out (v)     general (adj)
term (n)      cause (n)       growth (n)
tertiary (adj)   cell (n)        guideline (n)
text (n)      century (n)      harmful (adj)
timing (n)     change (n)       heal (v)
title (n)      common (adj)      health (n)
topic (n)      completely (adv)    illness (n)
transitive (adj)  concern (n)      immune system (n)
tutor (n)      conclude (v)      important (adj)
underline (v)    condition (n)     in fact
usually (adv)    conduct (v)      include (v)
vague (adj)     confirm (v)      increase (v)
vast (adj)     confusion (n)     ineffective (adj)
visual (adj)    connection (n)     inject (v)

                                2
innovation (n)     rediscovery (n)    Unit 3
investigate (v)     reduce (v)
involved in (v)     relate to (v)     accommodation (n)
kill (v)        remember (v)      add (v)
laboratory (n)     rephrase (v)      address (v)
lack of (n)       replace (v)      administrative (adj)
lead (v)        report (v)       advantages (n pl)
level (n)        require (v)      advisor (n)
lifestyle (n)      researcher (n)     agriculture (n)
limb (n)        rest (v)        apparent (adj)
limit (n)        result (n)       appear (v)
long-term (adj)     rhythm (n)       appoint (v)
loss (n)        risk (n)        architect (n)
lower (adj)       scientist (n)     argue (v)
maintain (v)      sensible (adj)     arguments (n pl)
manufacture (v)     show (v)        as stated in (v)
medical (adj)      sight (n)       aspects (n pl)
medical condition (n)  signal (n)       atmosphere (n)
monitor (v)       sound (n)       attempt (v)
mysterious (adj)    specialist (n)     availability (n)
need (v)        specifically (adv)   average (adj)
observation (n)     speed (n)       backward (prep)
obvious (adj)      spread (v)       boat (n)
opinion (n)       stage (n)       borders (n pl)
overuse (v)       stimulate (v)     bridges (n pl)
paraphrase (v)     structure (n)     building (n)
participate (v)     study (n)       business park (n)
patient (n)       substance (n)     capital (n)
performance (n)     suffer from (v)    challenge (n)
physical (adj)     suggest (v)      choice (n)
plagiarism (n)     suitable (adj)     climate (n)
population (n)     summarize (v)     coast (n)
portion (n)       summary (n)      coastal (adj)
positive (adj)     synonym (n)      cohesion (n)
practitioner (n)    target (n)       colleagues (n pl)
predict (v)       test (v)        collocate (v)
prescribe (v)      theory (n)       commence (v)
pretend (v)       therapy (n)      commerce (n)
previously (adv)    treat (v)       commercial (adj)
profession (n)     treatment (n)     commission (n)
progress (n)      trial (n)       committee (n)
promising (adj)     truth (n)       community (n)
proof (n)        unhealthy (adj)    compete (v)
protect (v)       vaccine (n)      complete (v)
provide (v)       various (adj)     conclude (v)
publish (v)       weight (n)       conference (n)
radiation (n)      well-being (n)     consequences (n pl)
recommend (v)      well-developed (adj)  consequently (adv)
recover (v)       wound (n)       consideration (n)
recovery (n)                  construction (n)

                                   3
continually (adv)   housing (n)      re-development (n)
continuity (n)     identify (v)     reference (n)
courageous (adj)    immigrants (n pl)   reference material (n)
create (v)       importance (n)    regional (adj)
cross (v)       industry (n)     religious (adj)
cross out (v)     influence (n)     rethink (v)
cultural (adj)     inhabitants (n pl)  review (v)
deal with (v)     initial (adj)     roads (n pl)
demand (v)       innovative (adj)   role (n)
demonstrate (v)    instructions (n pl)  rubbish (n)
depend on (v)     integrate (v)     sanitation (n)
developments (n pl)  introduction (n)   scheme (n)
diploma (n)      investigate (v)    search (v)
disadvantages (n pl)  jumbled (adj)     section (n)
discursive essay (n)  leader (n)      select (v)
discuss (v)      locations (n pl)   seminar (n)
district (n)      logical (adj)     separately (adv)
draw up (v)      minimize (v)     services (n pl)
drawbacks (n pl)    model (n)       site (n)
economic (adj)     modern (adj)     social (adj)
employ (v)       mountain range (n)  solution (n)
environment (n)    national (adj)    space (n)
error (n)       natural (adj)     split (v)
establish (v)     network (n)      superb (adj)
evaluate (v)      options (n pl)    supplies (n pl)
event (n)       order (n)       thriving (adj)
example (n)      original (adj)    throughout (prep)
existing (adj)     overall (adj)     together (adv)
experience (n)     overcome (v)     top-quality (adj)
experiment (v)     overcrowding (n)   trade fair (n)
face (v)        persuade (v)     traffic congestion (n)
facilities (n pl)   persuasive (adj)   transport (n)
factors (n pl)     phrases (n pl)    transportation (n)
factual (adj)     physicist (n)     unfortunately (adv)
farming (n)      possible (adj)    urban planning (n)
final (adj)      preserve (v)     various (adj)
finally (adv)     pressure (n)     waste (n)
first-class (adv)   prioritise (v)    well-written (adj)
flow (v)        priority (n)
for this reason    private (adj)
forward (prep)     problems (n pl)    Unit 4
found (v)       produce (v)
frequently (adv)    properly (adv)    abundant (adj)
functions (n pl)    proposal (n)     act as (v)
furthermore (adv)   public (n)      adequate (adj)
growth (n)       purpose (n)      annually (adv)
heavily (adv)     rapidly (adv)     Antarctic (n)
historic (adj)     realize (v)      apartment blocks (n pl)
hospital (n)      recreation (n)    as a result
household (n)     recycling (n)     billion (n)

                                   4
break down (v)    generate (v)      remove (v)
briefcase (n)     global warming (n)   renewable (adj)
build (v)       governments (n pl)   repair (v)
carbon dioxide (n)  guideline (n)     reproduction (n)
centuries (n pl)   heartbeat (n)     reservoir (n)
chain (n)       heating (n)      resource (n)
characteristic (n)  hope (v)        respiration (n)
classified (adj)   hyphenated (adj)    review (v)
collect (v)      in brief        rise (v)
combination (n)    in conclusion     roots (n pl)
combine (v)      in use (adj)      rules (n pl)
compensate (v)    indicate (v)      secondary (adj)
competition (n)    industrial (adj)    sequence (n)
compound (n)     inexpensive (adj)   serious (adj)
concern (n)      install (v)      shortage (n)
conditions (n pl)   lab coat (n)      skyscraper (n)
consequently (adv)  leaves (n pl)     steps (n pl)
conserve (v)     manage (v)       subsequent (adj)
considerably (adv)  maximize (v)      succeed (v)
construct (v)     medicine (n)      successful (adj)
consumer (n)     medium (adj)      sum up (v)
contaminants (n pl)  micro (adj)      supply (n)
convert (v)      mineral water (n)   surface (n)
cost (n)       molecules (n pl)    take for granted (v)
crude oil (n)     movement (n)      tap (n)
dependent on ad    obliged (adj)     technology (n)
desalination (n)   official (adj)     tips (n pl)
die (v)        oil refining (n)    traditionally (adv)
directly (adv)    operate (v)      transfer (v)
earth (n)       organism (n)      turn into (v)
economically (adv)  outline (n)      undrinkable (adj)
efficiency (n)    oxygen (n)       unique (adj)
end (n)        paper (n)       utilize (v)
energy (n)      participation (n)   valuable (adj)
eventually (adv)   parts (n pl)      whales (n pl)
everywhere (adv)   petrol (n)       widespread (adj)
examine (v)      pipe (n)        wood (n)
expect (v)      precious (adj)
expensive (adj)    products (n pl)
explain (v)      propose (v)      Unit 5
exploit (v)      prove (v)
express (v)      public (n)       abroad (adv)
factory (n)      purify (v)       accountancy (n)
farm (n)       rapid (adj)      accumulate (v)
feed (v)       raw materials (n pl)  acquire (v)
for instance     regularly (adv)    adverse (adj)
form (v)       relationship (n)    afford (v)
fossil fuels (n pl)  relatively (adv)    against (prep)
functions (n pl)   release (v)      agreement (n)
generally (adv)    removal (n)      analyse (v)

                                  5
anti-globalists (n pl)  ethical (adj)      movement (political)
appear (v)        evaluate (v)       (n)
arguments (n pl)     examiner (n)       multiple (adj)
as a result        exchange (v)       naturally (adv)
as far as I’m concerned  exhaust (v)       neutral (adj)
astronomer (n)      expectation (n)     objective (n)
at present        expertise (n)      one-sided (adj)
aware (adj)        exploit (v)       opportunity (n)
balanced (adj)      export (v)        ordinary (adj)
believe (v)        fair (adj)        over-priced (adj)
calculate (v)       fair (n)         packaging (n)
caution (n)        fair trade (n)      particles (n pl)
certainty (n)       familiar (adj)      past (adj)
charge (v)        feelings (n pl)     pay (n)
chemicals (n pl)     figures (n pl)      peak seasons (n pl)
cite (v)         finally (adv)      per capita (adj)
claim (v)         financial (adj)     percentage (n)
commercial (adj)     fixed (adj)       point of (v)iew (n)
commodities (n pl)    flaw (n)         policy (n)
concerns (n pl)      focus on (v)       popular (adj)
consumerism (n)      foodstuffs (n pl)    present (v)
consumption (n)      force (v)        price (n)
contract (v)       gain (v)         pricing (n)
contract (n)       generalizations (n pl)  probably (adv)
control (n)        globalization (n)    profit margin (n)
critical (adj)      gross domestic product  proven (adj)
critically (adv)     (GDP) (n)        reduction (n)
damage (v)        guaranteed (adj)     relatively (adv)
debate (v)        illustrate (v)      remote (adj)
debts (n pl)       impact (n)        responsible (adj)
decide (v)        import (v)        result in (v)
decrease (v)       improvement (n)     retail (n)
define (v)        in favour of (adj)    retailer (n)
degree (n)        in order to       sales (n)
desire (n)        in particular      scientifically (adv)
despite the fact that   income (n)        seasons (n pl)
destination (n)      inflated (adj)      seem (v)
direct (adj)       insignificant (adj)   share (v)
dispose of (v)      investment (n)      similarly (adv)
distinguishing (adj)   judge (v)        situation (n)
doubt (v)         label (n)        slight (adj)
drastically (adv)     labour force (n)     soil (n)
earn (v)         legal (adj)       speculation (n)
earthquake (n)      local (adj)       state (v)
economic powers (n pl)  malaria (n)       stoppage (n)
economy (n)        managerial (adj)     strict (adj)
enormously (adv)     minority (n)       strike (v)
environmental (adj)    morally (adv)      substantial (adj)
equally (adv)       moreover (adv)      substantially (adv)
equipment (n)                   successfully (adv)

                                     6
supporters (n pl)    become (v)      in addition
supporting (adj)    brief (adj)      inaccessible (adj)
technical (adj)     burial place (n)   inappropriate (adj)
technological (adj)   bury (v)       Inca (n)
tend to (v)       cautiously (adv)   indicate (v)
tendency (n)      clause (n)      infinitive (n)
term (n)        clay (n)       infinitive.
thesis statement (n)  clearly (adv)     inscription (n)
tin (n)         collapse (v)     invade (v)
total (n)        completely (adv)   irrelevant (adj)
tourism (n)       complicated (adj)   ivory (n)
trades people (n pl)  conquer (v)      knowledge (n)
traditions (n pl)    correctly (adv)    last (v)
true (adj)       covered by (v)    life-like (adj)
undoubtedly (adv)    craftsmen (n)     life-sized (adj)
unfairly (adv)     death (n)       linked (adj)
unfortunately (adv)   deserve (v)      lucky (adj)
varying (adj)      display (n)      magnificent (adj)
village (n)       drawings (n pl)    major (adj)
wealthy (adj)      educate (v)      manuscript (n)
widely (adv)      emperor (n)      methodically (adv)
win-win (adj)      endeavour (n)     military (n)
wish (v)        enemies (n)      monument (n)
with reference to    entrance fee (n)   mosaic (n)
world market (n)    equipped (adj)    museum (n)
            eventually (adv)   nearby (adv)
            excavations (n pl)  north (n)
Unit 6         exhibit (v)      objects (n pl)
            exhibition (n)    occupy (v)
abandon (v)       expand (v)      optimistic (adj)
accidentally (adv)   explanations (n pl)  order (n)
achievements (n pl)   expose to (v)     outstanding (adj)
actively (adv)     extensive (adj)    palace (n)
admire (v)       extensively (adv)   peel off (v)
adverbial (adj)     facial (adj)     period (of time) (n)
afterlife (n)      fairly (adv)     pilot (n)
ancient (adj)      figures (n pl)    position (n)
appropriately (adv)   fire (n)       precision (n)
archaeological (adj)  formation (n)     preserved (adj)
archaeologists (n pl)  fragment (n)     president (n)
archer (n)       funding (n)      primary (adj)
armour (n)       helicopter (n)    production line (n)
army (n)        heritage (n)     protect (v)
arrange (v)       high up (prep)    province (n)
artwork (n)       highlighted (adj)   rank (n)
ash (n)         highpoint (n)     rebuilt (v)
aside (adv)       historian (n)     recall (v)
assemble (v)      honour (n)      reconstruct (v)
attentively (adv)    imperial (adj)    relate to (v)
bake (v)        impressive (adj)   remarkably (adj)

                                   7
resignation (n)    common (n)      instantly (adv)
revenue (n)      congestion (n)    Islamic (adj)
ruin (n)        consideration (n)   islands (n pl)
rulers (n pl)     continents (n pl)   issues (n pl)
scan (v)        continuing (adj)   joint (adj)
settlement (n)     controversial (adj)  land (n)
several (adv)     conventions (n pl)  launch (v)
sharply (adv)     crash-land (v)    leisure (n)
sink (v)        credit (v)      length (n)
soldiers (n pl)    crew (n)       lifts (n pl)
solution (n)      cubic (adj)      limitless (adj)
south (n)       culture (n)      line (train) (n)
speculate (v)     dam (n)        luxury (n)
statues (n pl)     debris (n)      make sense (v)
steadily (adv)     decade (n)      make up (v)
storage (n)      desert (n)      man-made (adj)
surround (v)      design (n)      marinas (n pl)
temples (n pl)     dominate (v)     meteorological (adj)
terracotta (n)     during (prep)     mission (n)
thriving (adj)     employ (v)      necessary (v)
tomb (n)        energy (n)      noticeable (adj)
undamaged (adj)    engineering (n)    observations (n pl)
uniforms (n pl)    engineers (n pl)   obtain (v)
united (adj)      entertainment (n)   on sale (adv)
violent (adj)     environmental (adj)  overcrowding (n)
volcanic (adj)     equivalent (n)    pass (v)
website (n)      estates (n pl)    phenomenon (n)
workers (n pl)     estimate (v)     privately-owned (adj)
            existing (adj)    project (n)
            expansion (n)     publisher (n)
Unit 7         extend (v)      pull back (v)
            extreme (adj)     rail (n)
a series of (n)    fireworks (n pl)   railway (n)
acknowledge (v)    forecasters (n pl)  reach (v)
addition (n)      giant (adj)      reclaim (v)
amazing (adj)     gravitational (adj)  recognizable (adj)
area (n)        ground control (n)  reflect (v)
artificial (adj)    height (n)      rehearsal (n)
astonishing (adj)   high-rise (n)     remarkable (adj)
author (n)       high-speed (adj)   repetition (n)
base (n)        horizontally (adv)  residential (adj)
bibliography (n)    hydroelectric (adj)  resorts (n pl)
blood (n)       impressive (adj)   retrieval (n)
break (a record) (v)  inaugurate (v)    retrieve (v)
breakwater (n)     incorporate (v)    roof (n)
ceremony (n)      increase (n)     safety (n)
challenging (adj)   influence (n)     safety measures (n)
classical (adj)    initially (adv)    sample (n)
coastline (n)     initials (n pl)    sand (n)
combine with (v)    innovative (adj)   seismic (adj)

                                   8
severe (adj)       award (v)       historical (adj)
shape (n)        aware of (v)     hospitality (n)
size (n)         bid (n)        host (v)
skyline (n)       blunt (adj)      improvements (n pl)
sleepiness (n)      brackets (n pl)    in spite of
slender (adj)      broadcast (v)     in terms of
solar (adj)       broadcasting rights  increase (v)
solar system (n)     (n pl)        inevitable (adj)
sophisticated (adj)   budget (n)      inferior (adj)
spectacular (adj)    burden (n)      inflation (n)
stilts (n pl)      busy (adj)      infrastructure (n)
structural (adj)     cafeteria (n)     invest (v)
studios (n pl)      camp (v)       invite (v)
suffixes (n pl)     capital (adj)     involved (adj)
sustain (v)       catering (n)     knife (n)
symbolize (v)      charity (n)      later (adv)
televise (v)       citizen (n)      long lasting (adj)
theorize (v)       claim (v)       look out for (v)
ton (n)         clearly (adv)     lucrative (adj)
tourist attraction (n)  committee (n)     manpower (n)
tunnel (n)        context (n)      marketing (n)
undoubtedly (adv)    conversation (n)   match (n)
unnecessarily (adv)   danger (n)      middle (adj)
unquestionably (adv)   decision (n)     multinational (adj)
vehicles (n pl)     department (n)    needs (n pl)
vertically (adv)     despite (adv)     nevertheless (conj)
volume (book) (n)    destinations (n pl)  normal (adj)
wheel (n)        disagreement (n)   note-taking (n)
withstand (v)      disruption (n)    occasion (n)
wonders (n pl)      distribution (n)   odd (adj)
             draw (n)       operate (v)
             employment (n)    origins (n pl)
Unit 8          enable (v)      outweigh (v)
             enormous (adj)    overheads (n pl)
act of (n)        enter (v)       patient (n)
address (v)       even (adv)      per cent (n)
adopt (v)        event (n)       permanent (adj)
advertise (v)      everyday (adj)    permission (n)
advertising (n)     exact (adj)      personalities (n pl)
afterwards (adv)     exist (v)       pitch (n)
allow (v)        fall on (v)      possibility (n)
already (adv)      fiercely (adv)    promotion (n)
although (conj)     finance (n)      proportion (n)
announce (v)       fundamental (adj)   publication (n)
antonym (n)       funds (n pl)     quote (v)
arrangements (n pl)   gain (v)       raise (v)
athletes (n pl)     give rise to (v)   real (adj)
attract (v)       global (adj)     redundancy (n)
audiences (n pl)     governing body (n)  rent (v)
avoid (v)        ground (n)      requirements (n pl)

                                   9
resign (v)        bar chart (n)      insurance (n)
respect (n)        between (prep)     interpret (v)
reuse (v)         bilateral (adj)     intranet (n)
rights (n pl)       biochemistry (n)    IT (information
rings (n pl)       candidate (n)      technology) (n)
security (n)       clarify (v)       just over
slot (n)         comparisons (n pl)   kilometres (n pl)
sociology (n)       composite (n)      lead up to (v)
sponsor (v)        considerably (adv)   level out (v)
sponsors (n pl)      constantly (adv)    line graph (n)
sponsorship (n)      consultancy (n)     male (n)
stadium (n)        contain (v)       marginal (adj)
state (v)         critics (n)       marginally (adv)
statement (n)       decline (v)       means of (n)
sufficient (adj)     decrease (v)      media (n)
sum (of money) (n)    decrease (n)      million (n)
support (v)        dentistry (n)      modify (v)
take into consideration  disorganized (adj)   monorail (n)
take place (v)      distribution (n)    multilingual (adj)
taxes (n pl)       dramatic (adj)     nanosecond (n)
ticket (n)        dramatically (adv)   nearly (adv)
transmit (v)       drop by (v)       notice (v)
underpaid (adj)      economists (n pl)    noticeable (adj)
unexpected (adj)     enrol (v)        noticeably (adv)
unskilled (adj)      enrolments (n pl)    numerical (adj)
upgrade (v)        equivalent (n)     office (n)
upgrade (n)        estimate (v)      particularly (adv)
view (v)         explore (v)       patterns (n pl)
vigilance (n)       faculties (n pl)    percentage (n)
visitors (n pl)      fall (v)        photosynthesis (n)
voluntary (adj)      female (n)       pie chart (n)
walk off (v)       fluctuate (v)      plants (n pl)
weak (adj)        fungi (n)        plummet (v)
welcome (v)        future (n)       plunge (n)
wide-reaching (adj)    globally (adv)     postgraduate (n)
win (v)          go down (v)       predict (v)
world-class (adj)     go up (v)        prefixes (n pl)
             graduate (n)      prepositions (n pl)
             gram (n)        preview (v)
Unit 9          graphics (n pl)     process (n)
             grow (v)        public services (n pl)
a tenth (n)        hand in (v)       quarters (n pl)
academic year (n)     happen (v)       radically (adv)
actually (adv)      higher education (n)  reach a peak (v)
age (n)          illegible (adj)     recession (n)
agriculture (n)      illustrate (v)     reduce (v)
approximately (adv)    impact (n)       represent (v)
around (prep)       imperfect (adj)     reread (v)
automation (n)      industrialization (n)  rocket (v)
bacteria (n)       instrument (n)     sectors (n pl)

                                      10
services (n pl)     centre (n)       library (n)
service-sector (n)   certain (adv)     literally (adv)
show (v)        certificate (n)    local (adj)
slight (adj)      circuit (n)      long-distance (adj)
slightly (adv)     code (n)        look like (v)
soar (v)        collect (v)      mastery (n)
social work (n)     communication (n)   meeting (n)
stabilize (v)      comparison (n)     membership (n)
statistical (adj)    complete (v)      microphone (n)
statistics (n pl)    conclude (v)      minimum (adj)
steadily (adv)     connect (v)      mirrors (n pl)
steady (adj)      consecutive (adj)   miss (v)
submarine (n)      consider (v)      mother tongue (n)
sub-sector (n)     deal with (v)     move (v)
substantial (adj)    decode (v)       multi-functions (n pl)
subtitles (n pl)    devices (n pl)     multiple (adj)
such as         dialects (n pl)    oral (adj)
tendencies (n pl)    digital (adj)     payment (n)
textile (n)       digitalized (adj)   pocket-sized (adj)
trade (n)        director (n)      portable (adj)
transform (v)      doubt (n)       positioning (n)
trends (n pl)      ease (n)        postpone (v)
undergraduates (n pl)  era (n)        practices (n pl)
upward (adj)      eruption (n)      preferable (adj)
values (n pl)      estimates (n pl)    presentations (n pl)
varied (adj)      everywhere (adv)    presenter (n)
wages (n pl)      fit (v)        press (v)
whole (n)        flag (n)        probable (adj)
workforce (n)      fluent (adj)      project (v)
            force (v)       protocols (n pl)
            foreign (adj)     provider (n)
Unit 10         formal (adj)      put (sth) off (v)
            gather (v)       radio (n)
accents (n pl)     generation (n)     radio waves (n pl)
access (n)       get in touch with   recap (v)
accommodate (v)     guesses (n pl)     recover (v)
ad hoc (adj)      hall (n)        requirements (n pl)
adapter (n)       homes (n pl)      resemble (v)
advisable (adj)     hotspots (n pl)    residents (n pl)
amplifiers (n pl)    idea (n)        revolution (n)
antenna (n)       illness (n)      role (n)
attach (v)       images (n pl)     schedule (n)
battery (n)       in addition to     screens (n pl)
bell (n)        informal (adj)     seconds (n)
birth (n)        institutions (n pl)  semaphore (n)
booth (n)        interpreter (n)    send (v)
bring back (v)     invention (n)     sign languages (n pl)
broad (adj)       inventors (n pl)    signal (n)
card (n)        keep up to date with  signalling (n)
carrier pigeon (n)   launch (v)       signed (v)

                                    11
simultaneous (adj)
sink (v)
situation (n)
smart (adj)
speaker (n)
speech (n)
stand for (v)
stocks and shares (n)
talk (n)
telecommunication (n)
telegraph (n)
text (v)
three-dimensional (adj)
time-consuming (adj)
tiny (adj)
tongue (n)
training (n)
transactions (n pl)
transatlantic (adj)
translate (v)
translation (n)
transmit (v)
truly (adv)
type (n)
typewriters (n pl)
undergo (v)
via (prep)
videoconferencing (n)
whisper (v)
widespread (adj)
wireless (adj)
             12

								
To top