Docstoc

Gui bai tham gia hoi nghi Ung thu

Document Sample
Gui bai tham gia hoi nghi Ung thu Powered By Docstoc
					                 BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
              Dự án Ung thư Nhi Việt Nam - Lund, Thụy Điển
                 879/18 La Thành - Đống Đa - Hà Nội
                 ĐT: 04.6273 8876 - Fax: 04.6273 8573
                   THÔNG BÁO LẦN I
         V/v: Gửi bài tham gia Hội thảo Ung thư Nhi lần thứ IV

   Kính gửi: ....................................................................................................

   Bệnh viện Nhi Trung ương và Dự án Ung thư Nhi Việt Nam – Lunch,
Thụy Điển sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo Ung thư Nhi lần thứ IV vào hai ngày
16, 17 tháng 3 năm 2011, với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài
nước.
   Bệnh viện Nhi Trung ương trân trọng kính mời các quý giáo sư, bác sỹ làm
công tác Nhi khoa tham gia Hội thảo khoa học và gửi bài tham gia báo cáo tại Hội
thảo.
   Thời hạn nhận bài: Trước 16h ngày 20 tháng 2 năm 2011
   Nơi nhận bài: ThS. Đinh Thị Thu Huyền, Phòng Tổng hợp, Viện nghiên
cứu sức khỏe Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, Số 18/879 Đường La Thành,
Quận Đống Đa - Hà nội,
   Email: vncskte@nhp.org.vn
   Điện thoại: 04.627.38.648       Fax: 04.627.38.648.
Yêu cầu đối với các bài báo toàn văn gửi đăng xin xem ở trang sau.
Bệnh viện Nhi Trung ương trân trọng cảm ơn các quý giáo sư, bác sỹ và các quý
đồng nghiệp đã gửi bài và rất mong tiếp tục được nhận sự hưởng ứng tham gia
của các quý giáo sư, bác sỹ và các đồng nghiệp./.

                                           GIÁM ĐỐC
                                    GS. TS. Nguyễn Thanh Liêm
         THỂ LỆ GỬI BÀI THAM GIA HỘI NGHỊ
I. MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ BÀI ĐĂNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
- Gửi bài đăng kết quả công trình nghiên cứu khoa học phải chưa được đăng ở bất kỳ
 tạp chí Quốc gia nào.
- Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam.
 - Bài gửi đăng phải được chế bản bằng tiếng Việt, font Time New Roman (hệ font
Unicode), cỡ chữ 14, khoảng cách dòng 1,5 (line spacing), mỗi bài không quá 7 trang
khổ A4, kể cả bảng, hình minh hoạ và tài liệu tham khảo. Mỗi bảng tối đa 10 dòng và
6 cột. Tổng số bảng và hình minh hoạ không quá 4. ảnh được quét đưa vào đúng chỗ
minh hoạ và gửi kèm theo ảnh gốc. Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước
ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ
gốc của các chữ viết tắt.
- Trình tự và cách trình bày các mục trong bài:
   * Đầu đề: Cần ngắn gọn, cuối tiêu đề không để dấu chấm, font chữ Time New
Roman 14, đậm, viết in.
   * Họ và tên tác giả, nơi làm việc, chức danh, học vị, số điện thoại liên hệ.
   * Tóm tắt tiếng Việt: Nêu rõ các phần đặt vấn đề, mục tiêu; đối tượng và
phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu, bàn luận và kết luận được trình bày
thành một paragraph không quá 200 từ.
1. Nội dung: Các phần được đánh số La Mã từ I đến V
      I. Đặt vấn đề
      II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
      III. Kết quả nghiên cứu
      IV. Bàn luận
      V. Kết luận
2. Tài liệu tham khảo: Không quá 10 tài liệu tham khảo theo thứ tự tiếng Việt lên trên,
tài liệu nước ngoài xuống dưới theo tên tác giả. Cần nêu đủ: Tên tác giả, năm xuất bản,
tên bài báo, tạp chí/báo, quyển (tập), số, trang được xếp theo thứ tự vần A, B, C, v.v..
3. Tóm tắt tiếng Anh hoặc tiếng Pháp: Được dịch từ phần tóm tắt tiếng Việt kể cả từ
khoá và đầu đề.
II. ĐỐI VỚI THÔNG TIN, BÀI DỊCH
- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tài liệu và các thông tin bài dịch.
Đối với bài dịch cần chụp toàn văn bài báo tiếng nước ngoài gửi kèm theo bài dịch.
- Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên quan
đến Luật báo chí và Quyền tác giả.
III. TẠP CHÍ ĐĂNG BÀI
- Những bài tham gia Hội nghị có thể đăng ở tạp chí Nhi khoa hoạc tạp chí Ung thư.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:11/11/2011
language:Vietnamese
pages:2