activity chart 2008 09 by yIleSCd

VIEWS: 153 PAGES: 98

									          Total Number of Events: 1867
          Total Number of Places: 260

                        Andhra Pradesh
Number Of Events  124             Places
      Date  Artiste           Art Form
    17/11/08  D. Balakrishna        Carnatic Veena
    03/02/09  Bonthalakoti Sambmurty    Thoorpu Bhagavatham
    22/01/09  Mambalam M.K.S.Siva     Nadaswaram
    04/02/09  Bonthalakoti Sambmurty    Thoorpu Bhagavatham
    05/12/08  R. Vedavalli         Carnatic Vocal
    22/01/09  Bonthalakoti Sambmurty    Thoorpu Bhagavatham
    24/01/09  Mambalam M.K.S.Siva     Nadaswaram
    17/10/08  Tarapada Rajak        Purulia Chau
    28/08/08  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
    19/08/08  Malladi Brothers       Carnatic Vocal
    20/08/08  Malladi Brothers       Carnatic Vocal
    08/10/08                 Chaplin
          The Great Dictator by CharlieFilm
    08/10/08                 Chaplin
          The Great Dictator by CharlieFilm
    14/10/08  Tarapada Rajak        Purulia Chau
    14/10/08  Tarapada Rajak        Purulia Chau
    15/10/08  Tarapada Rajak        Purulia Chau
    15/10/08  Tarapada Rajak        Purulia Chau
          Iqbal Hussain Bandanawazi
    18/10/08                Qawwali
          & troupe
    22/10/08  R. Vedavalli         Carnatic Vocal
    06/11/08                Theatre
          Habib Tanveer (Charandas Chor)
    07/11/08                Theatre
          Habib Tanveer (Charandas Chor)
          Iqbal Hussain Bandanawazi
    08/11/08                Qawwali
          & troupe
    20/11/08  D. Balakrishna        Carnatic Veena
    23/11/08  Ronu Majumdar        Hindustani Flute
    23/11/08  Ronu Majumdar        Hindustani Flute
    24/11/08  Ronu Majumdar        Hindustani Flute
    24/11/08  Ronu Majumdar        Hindustani Flute
    24/11/08  Ronu Majumdar        Hindustani Flute
    01/12/08  Vishwa Mohan Bhatt      Mohan Veena
    01/12/08  Vishwa Mohan Bhatt      Mohan Veena
    02/12/08  Vishwa Mohan Bhatt      Mohan Veena
    02/12/08  Vishwa Mohan Bhatt      Mohan Veena
    26/08/08 Rahim Fahimuddin Dagar    Dhrupad
    27/08/08  Rahim Fahimuddin Dagar   Dhrupad
    27/08/08  Rahim Fahimuddin Dagar   Dhrupad
    30/11/08  Vishwa Mohan Bhatt     Mohan Veena
    03/01/09  Kala Krishna        Andhra Natyam
    03/01/09  Shivkumar Sharma      Santoor
    03/01/09  Krishna Das & Group    Kalaripayattu
    03/01/09  Krishna Das & Group    Kalaripayattu
    03/01/09  Krishna Das & Group    Kalaripayattu
  04/01/09  M.V. Simhachala Sastry    Harikatha
  05/01/09  Krishna Das & Group      Kalaripayattu
  05/01/09  Krishna Das & Group      Kalaripayattu
  09/01/09                 Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
  10/01/09                 Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
  11/01/09                 Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
  19/01/09  Mambalam M.K.S.Siva      Nadaswaram
  19/01/09  Hariprasad Chaurasia     Hindustani Flute
  20/01/09  Roshomon by Akira Kurusawailm F
  21/01/09                 Film
       Seven Samurai by Akira Kurusawa
  23/01/09  Bonthalakoti Sambmurty    Thoorpu Bhagavatham
  23/01/09  Bonthalakoti Sambmurty    Thoorpu Bhagavatham
  23/01/09                 Film
       Seven Samurai by Akira Kurusawa
  23/01/09                 Chaplin
       The Great Dictator by CharlieFilm
  24/01/09  Bonthalakoti Sambmurty    Thoorpu Bhagavatham
  01/02/09  City Lights by Charlie ChaplinFilm
  04/02/09                 Qawwali
       Janab Iqbal Hussain Bande Nawaz
  06/02/09                 Qawwali
       Janab Iqbal Hussain Bande Nawaz
  06/02/09  Rashomon by Akira Kurusawailm F
  06/02/09                 Qawwali
       Janab Iqbal Hussain Bande Nawaz
  07/02/09  Saswati Sen          Kathak
  07/02/09                 Chaplin
       The Great Dictator by CharlieFilm
  08/02/09  Sasidhar Acharya       Seraikala Chau
  10/02/09                 Carnatic Vocal
       Lalitha & Haripriya (Hyderabad Sisters)
  10/02/09  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
  10/02/09  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
  11/02/09  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
  11/02/09  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
  12/02/09                 Carnatic Vocal
       Lalitha & Haripriya (Hyderabad Sisters)
  12/02/09  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
  12/02/09  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
12-14/02/09  Jayprakash Raju        Pottery workshop
  13/02/09  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
  13/02/09  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
  19/02/09  Mambalam M.K.S.Siva      Nadaswaram
  21/02/09                 Qawwali
       Janab Iqbal Hussain Bande Nawaz
  25/03/09                 Kuchipudi
       Vedantham Venkata Naga Chalapathi Rao
  26/08/08  Malladi Brothers       Carnatic Vocal
  04/12/08  R. Vedavalli         Carnatic Vocal
  18/10/08  Tarapada Rajak        Purulia Chau
  29/08/08  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
  27/08/08  Malladi Brothers       Carnatic Vocal
  18/01/09  Bonthalakoti Sambmurty    Thoorpu Bhagavatham
  31/08/08  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
  23/01/09  Mambalam M.K.S.Siva      Nadaswaram
  23/01/09  Mambalam M.K.S.Siva      Nadaswaram
  19/11/08  D. Balakrishna        Carnatic Veena
  19/11/08  D. Balakrishna        Carnatic Veena
  26/08/08  Malladi Brothers       Carnatic Vocal
  04/12/08  R. Vedavalli         Carnatic Vocal
  20/01/09  Mambalam M.K.S.Siva      Nadaswaram
  21/01/09  Bonthalakoti Sambmurty    Thoorpu Bhagavatham
          18/11/08  D. Balakrishna      Carnatic Veena
          21/01/09  Bonthalakoti Sambmurty  Thoorpu Bhagavatham
          29/08/08  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
          21/01/09  Mambalam M.K.S.Siva    Nadaswaram
          31/08/08  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
          25/03/09               Kuchipudi
                Vedantham Venkata Naga Chalapathi Rao
          28/08/08  Malladi Brothers     Carnatic Vocal
          28/08/08  Malladi Brothers     Carnatic Vocal
          29/08/08  Malladi Brothers     Carnatic Vocal
          02/12/08  R. Vedavalli       Carnatic Vocal
          03/12/08  R. Vedavalli       Carnatic Vocal
          21/01/09  Mambalam M.K.S.Siva    Nadaswaram
          22/01/09  Mambalam M.K.S.Siva    Nadaswaram
          03/02/09  Bonthalakoti Sambmurty  Thoorpu Bhagavatham
          04/02/09  Bonthalakoti Sambmurty  Thoorpu Bhagavatham
          01/09/09  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
          01/09/09  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
          02/09/09  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
          02/09/09  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
          17/11/09  D. Balakrishna      Carnatic Veena
          18/08/08  Malladi Brothers     Carnatic Vocal
          18/08/08  Malladi Brothers     Carnatic Vocal
          08/11/08               Theatre
                Habib Tanveer (Charandas Chor)
          16/10/09  Tarapada Rajak      Purulia Chau
          18/01/09  Mambalam M.K.S.Siva    Nadaswaram
          25/08/08  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
          18/11/08  D. Balakrishna      Carnatic Veena
      State Convention
         03-05/01/09 Krishna Das & Group     Workshop-Kalaripayattu
Jawahar Navodaya Vidyalayas
         23/03/2009 M.S. Sheela         Carnatic Vocal
         24/03/2009 D. Balakrishna        Carnatic Veena
         28/03/2009 Jayanthi Kumaresh      Carnatic Veena

                             Bihar
     Number Of Events   55            Places
           Date   Artiste          Art Form
         19/02/09   Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
         14/05/08   Malabika Mitra      Kathak
         23/09/08   Meeta Pandit       Hindustani Vocal
         23/09/08   Meeta Pandit       Hindustani Vocal
         24/09/08   Ronu Majumdar       Flute
         06/03/09   Ram Kumar Mallik     Dhrupad
         06/03/09   Ram Kumar Mallik     Dhrupad
         07/05/08   Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
         07/05/08   Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
         24/09/08   Ronu Majumdar       Flute
         17/02/09   Raman Kutty Nair     Kathakali
         17/02/09   Raman Kutty Nair     Kathakali
         18/02/09   Raman Kutty Nair     Kathakali
         16/05/08   Malabika Mitra      Kathak
       24/09/08  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
       18/02/09  Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
       22/02/09  Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
       19/02/09  Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
       21/02/09  Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
       07/04/08  Bharti Bandhu       Kabir Gayan
       07/04/08  Bharti Bandhu       Kabir Gayan
       08/04/08  Bharti Bandhu       Kabir Gayan
       08/05/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
       31/05/08  The Gold Rush       Film
       03/06/08  The Great Dictator    Film
       25/09/08  Ronu Majumdar       Flute
       25/09/08  Ronu Majumdar       Flute
       01/10/08  The Great Salt March   Film
       16/11/08  Bhoomika         Film
       29/03/09  Hazaron Khwahishen Aisi  Film
       05/05/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
       05/05/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
       06/05/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
       09/05/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
       10/05/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
       10/05/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
       05/07/08  Ruchira Kale       Hindustani Vocal
       05/07/08  Rishikesh Kumar      Violin
       22/09/08  Ronu Majumdar       Flute
       22/09/08  Ronu Majumdar       Flute
       23/09/08  Ronu Majumdar       Flute
       23/09/08  Ronu Majumdar       Flute
       27/09/08  Ronu Majumdar       Flute
       16/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
       18/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
       19/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
       15/05/08  Malabika Mitra      Kathak
       15/05/08  Malabika Mitra      Kathak
       22/09/08  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
       18/02/09  Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
       20/02/09  Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
East Zone Convention
       05/04/08  Abdul Rashid Khan     Hindustani Vocal
       05/04/08  Jagat Narayan Pathak   Dhrupad
       06/04/08  Bharti Bandhu       Kabir Gayan
       06/04/08  Kashyap Bandhu      Hindustani Vocal

                         Chandigarh
  Number Of Events   6
       Date   Artiste          Art Form
      18/11/08   Shashank Subramanyam   Flute
      25/11/08   Margi Vijaykumar     Kathakali
      28/02/09   Prabha Atre        Hindustani Vocal

       27/03/09 Biswajeet Roy Choudhuri   Sarod
    28/03/09 Jamie Dowdy (USA)       Talk
    31/03/09 Rajan and Sajan Mishra    Hindustani Vocal

                        Chattisgarh
Number Of Events  12             Places
      Date  Artiste           Art Form
    19/02/09  Kavita Dwibedi       Odissi
    20/01/09  Sombala Kumar        Dhrupad
    18/02/09  Kavita Dwibedi       Odissi
    21/01/09  Sombala Kumar        Dhrupad
    27/01/09  Tarapada Rajak       Purulia Chau
    21/02/09  Kavita Dwibedi       Odissi
    28/01/09  Tarapada Rajak       Purulia Chau
    20/02/09  Kavita Dwibedi       Odissi
    20/02/09  Kavita Dwibedi       Odissi
    21/02/09  Kavita Dwibedi       Odissi
    29/01/09  Tarapada Rajak       Purulia Chau
    21/01/09  Sombala Kumar        Dhrupad

                        Delhi
Number Of Events  387
      Date  Artiste           Art Form
    02/09/08  Hariprasad Chaurasia    Flute
    02/09/08  Girija Devi         Hindustani Vocal
    02/09/08  Hariprasad Chaurasia    Flute
    03/09/08  Girija Devi         Hindustani Vocal
          Throne of Blood by Akira
    04/09/08  Kurosawa          Film
    04/09/08  Prerana Srimali       Kathak
    04/09/08  Agantuk by Satyajit Ray   Film
          Visit to The National
    06/09/08  Museum, Janpath       Visit
    06/09/08  Kavita Dwibedi       Odissi
          The Great Dictator by
    06/09/08  Charlie Chaplin       Film
    08/09/08  Prerana Srimali       Kathak
    08/09/08  Kamala Shankar       Guitar
    09/09/08  Jalsaghar by Satyajit Ray  Film
    09/09/08  Arushi Mudgal        Odissi
    09/09/08  Daya Shankar        Shehnai
          Seven Samurai by Akira
    09/09/08  Kurosawa          Film
    10/09/08  Vishwamohan Bhatt      Mohan Veena

    10/09/08 Ajantrik by Ritwick Ghatak  Film
    10/09/08 Savita Devi          Hindustani Vocal
    10/09/08 Vishwamohan Bhatt       Mohan Veena

    10/09/08 Sanjeev & Ashwini Shankar Shehnai
    10/09/08 Jalsaghar by Satyajit Ray Film
    11/09/08 Vishwamohan Bhatt     Mohan Veena
     Megha Dhaka Tara by
11/09/08 Ritwick Ghatak         Film
11/09/08 Vishwamohan Bhatt       Mohan Veena
     Subarnarekha by Ritwick
12/09/08 Ghatak             Film
     Seven Samurai by Akira
12/09/08 Kurosawa            Film
12/09/08 Vishwamohan Bhatt       Mohan Veena

     Visit to The National Crafts
13/09/08 Museum, Pragati Maidan     Visit
     Komal Gandhar by Ritwick
13/09/08 Ghatak             Film
15/09/08 Deepak Maharaj         Kathak
16/09/08 Manjari Asnare Kelkar     Hindustani Vocal
16/09/08 Johar Ali           Violin
16/09/08 Manjari Asnare Kelkar     Hindustani Vocal
17/09/08 Chand & Shadab Nizami     Qawwali
17/09/08 Manjari Asnare Kelkar     Hindustani Vocal
     Seven Samurai by Akira
18/09/08 Kurosawa            Film
19/09/08 Ashok Vajpeyi         Talk
19/09/08 La Strada by Fellini      Film
20/09/08 Biswajeet Roy Choudhuri    Sarod
     The Great Dictator by
21/09/08 Charlie Chaplin        Film
22/09/08 Sharvari Jamenis        Kathak
22/09/08 Margi Vijay          Kathakali
22/09/08 Saswati Sen          Kathak
22/09/08 T. N. Seshagopalan       Carnatic Vocal
     Kagemusha by Akira
22/09/08 Kurosawa            Film
22/09/08 Geeta Chandran         Bharatanatyam
23/09/08 Margi Vijay          Kathakali
23/09/08 Teejan Bai           Pandavani
23/09/08 Sharvari Jamenis        Kathak
23/09/08 Margi Vijay          Kathakali
23/09/08 Teejan Bai           Pandavani
24/09/08 Uma Sharma           Kathak
24/09/08 Teejan Bai           Pandavani
24/09/08 Teejan Bai           Pandavani
     The Great Dictator by
24/09/08 Charlie Chaplin        Film
25/09/08 Ashwini Bhide Deshpande    Hindustani Vocal
25/09/08 Kiran Segal          Odissi
25/09/08 Bhajan Sopori         Santoor
25/09/08 Teejan Bai           Pandavani
26/09/08 Bhajan Sopori         Santoor
26/09/08 Ashwini Bhide Deshpande    Hindustani Vocal

27/09/08 P. L. Dhar           Anapana Meditation
       Modern Times by Charlie
  29/09/08  Chaplin          Film
  30/09/08  Kavita Dwibedi      Odissi
  30/09/08  Anupriya Deotale     Violin
15-19/09/08  Anis Siddiqui       Calligraphy-Workshop
                    Workshop Patwa
15-19/09/08 Karuna Chitrakar      Painting
16-23/09/08 C.B. Singh         Yoga
22-26/09/08 C.B. Singh         Yoga
                    Workshop-
22-26/09/08 Sashidhar Acharya      Seriakella Chau
      Seven Samurai by Akira
  01/10/08 Kurosawa          Film
  01/10/08 Rajendra Prasanna      Flute
  01/10/08 Chand & Shadab Nizami    Qawwali
      Ghulam Sabir & Ghulam
  07/10/08 Waris            Qawwali
  13/10/08 Priyadarshini Govind    Bharatanatyam
  13/10/08 Mahua Shankar        Kathak
      The Great Dictator by
  14/10/08 Charlie Chaplin       Film
  14/10/08 Debu Chaudhuri       Sitar
  14/10/08 Ranjana Gauhar       Odissi
  15/10/08 Rajendra Gangani      Kathak
  15/10/08 Chand & Shadab Nizami    Qawwali
  16/10/08 Rajendra Gangani      Kathak
  16/10/08 Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
  16/10/08 Rajendra Gangani      Kathak
  16/10/08 Dadi Pudumjee        Talk
      Modern Times by Charlie
  16/10/08 Chaplin           Film
  17/10/08 Meeta Pandit        Hindustani Vocal
  17/10/08 S. D. Sharma        Holistic Food
  20/10/08 Alarmel Valli        Bharatanatyam
  20/10/08 Sulochana Brihaspati    Hindustani Vocal
  20/10/08 Kiran Segal         Odissi
  20/10/08 Sharon Lowen        Odissi
  20/10/08 Dadi Pudumjee        Talk
  20/10/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  21/10/08 Birju Maharaj        Kathak
  21/10/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  21/10/08 Kiran Segal         Odissi
  21/10/08 Sarathi Chatterji      Hindustani Vocal
  21/10/08 Alarmel Valli        Bharatanatyam
  21/10/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
      The Great Dictator by
  22/10/08 Charlie Chaplin       Film
      Modern Times by Charlie
  22/10/08 Chaplin           Film
      Paras Pathar by Satyajit
  23/10/08 Ray             Film
  23/10/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
 23/10/08  Krishna Chandra Sahu     Prahllad Natak
 24/10/08  Rajan & Sajan Mishra     Hindustani Vocal
 24/10/08  Dadi Pudumjee        Talk
 24/10/08  Rajan & Sajan Mishra     Hindustani Vocal
       Seven Samurai by Akira
  24/10/08  Kurosawa           Film
  25/10/08  Rajan & Sajan Mishra     Hindustani Vocal
13-17/10/08  C.B. Singh          Yoga
13-17/10/08  Sabri Khan          Workshop-Sarangi
23-25/10/08  Sentila Yanger        Naga Weaving
  03/11/08  Margi Madhu         Kutiyattam
  03/11/08  Debu Chaudhuri        Sitar
  04/11/08  Sunaina Hazarilal      Kathak
  04/11/08  Margi Madhu         Kutiyattam
  04/11/08  Sunaina Hazarilal      Kathak
  04/11/08  Ritesh & Rajnish Mishra   Hindustani Vocal
  04/11/08  Bhajan Sopori        Santoor
  04/11/08  U. Srinivas         Mandolin
  04/11/08  Prateek Chaudhuri      Sitar
  04/11/08  Debu Chaudhuri        Sitar
  04/11/08  Ranjana Gauhar        Odissi
  04/11/08  Margi Madhu         Kutiyattam
  04/11/08  Sunaina Hazarilal      Kathak
  04/11/08  Qutabi Brothers       Qawwali
  04/11/08  Chinibas Mahato       Purulia Chau
  04/11/08  Haji Aslam Sabri       Qawwali
       Ghulam Sabir & Ghulam
 04/11/08  Waris            Qawwali
 05/11/08  Hozagiri           North East Folk
 05/11/08  Debu Chaudhuri        Sitar
       The Great Dictator by
 05/11/08  Charlie Chaplin       Film
 05/11/08  Hozagiri           North East Folk
 05/11/08  U. Srinivas         Mandolin
 05/11/08  Margi Madhu         Kutiyattam
 05/11/08  Raghu Rai          Talk
 05/11/08  Chinibas Mahato       Purulia Chau
 05/11/08  Chinibas Mahato       Purulia Chau
       The Great Dictator by
 05/11/08  Charlie Chaplin       Film
 06/11/08  Anjolie Ela Menon      Talk
 06/11/08  Bharati Shivaji       Mohiniattam
 06/11/08  Ritesh & Rajnish Mishra   Hindustani Vocal
 06/11/08                 Manipuri
       Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
                      Heritage Walk-
 06/11/08  Ramji Narayan        Tughlaqabad Fort
 06/11/08  Chinibas Mahato       Purulia Chau
 06/11/08  Haji Aslam Sabri       Qawwali
 06/11/08  S. D. Sharma         Holistic Food
 07/11/08  Bharati Shivaji       Mohiniattam
 07/11/08  Sunanda Sharma        Hindustani Vocal
 07/11/08  Ritesh & Rajnish Mishra   Hindustani Vocal
07/11/08 Sunanda Sharma      Hindustani Vocal
07/11/08 Rita Ganguli       Hindustani Vocal
07/11/08 Bholanath Mishra     Hindustani Vocal
     Ghulam Sabir & Ghulam
07/11/08 Waris           Qawwali
     Modern Times by Charlie
07/11/08 Chaplin          Film
     The Great Dictator by
07/11/08 Charlie Chaplin      Film
08/11/08 Rajeev Lochan       Visit-National Gallery of Modern Art
10/11/08 Shivkumar Sharma     Santoor
10/11/08 Madhavi Mudgal      Odissi
11/11/08 Shivkumar Sharma     Santoor
11/11/08 Sunanda Sharma      Hindustani Vocal
12/11/08 Madhavi Mudgal      Odissi
12/11/08 Rita Ganguli       Hindustani Vocal
12/11/08 Anjolie Ela Menon     Painting
12/11/08 Vanashree & Jayarama Rao Kuchipudi
                  Heritage Walk-Vijay
12/11/08 Ramji Narayan       Mandal
14/11/08 Bholanath Mishra     Hindustani Vocal
16/11/08 Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
17/11/08 Sangeeta Das       Odissi
17/11/08 S. Kanaka         Bharatanatyam
18/11/08 Rani Khanam        Kathak
18/11/08 Sangeeta Das       Odissi
18/11/08 S. Kanaka         Bharatanatyam
                  Heritage Walk-
18/11/08 Ramji Narayan       Purana Qila
19/11/08 Geeta Chandran      Bharatanatyam
19/11/08 Shovana Narayan      Kathak
19/11/08 Sangeeta Das       Odissi
19/11/08 Sangeeta Das       Odissi
20/11/08 Daya Shankar       Shehnai
20/11/08 Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
20/11/08 Sulochana Brihaspati   Hindustani Vocal
     Life is Beautiful by R.
21/11/08 Benigni          Film
21/11/08 Ram Kailas        Biraha
22/11/08 Ram Kailas        Biraha
25/11/08 Charulata by Satyajit Ray Film
25/11/08 Debu Chaudhuri      Sitar
25/11/08 Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
25/11/08 Agantuk by Satyajit Ray  Film
26/11/08 Mazaar & Jawaad Ali    Hindustani Vocal
26/11/08 Sikkil Sisters      Carnatic Flute
27/11/08 Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
27/11/08 Sikkil Sisters      Carnatic Flute
27/11/08 Shujat Khan        Sitar
     Ghulam Sabir & Ghulam
27/11/08 Waris           Qawwali
27/11/08 Anjolie Ela Menon     Talk
  28/11/08 Meeta Pandit       Hindustani Vocal
  28/11/08 Vanashree & Jayarama Rao Kuchipudi
      Wild Strawberries by
  29/11/08 Ingmar Bergman      Film
  29/11/08 Sarathi Chatterji    Hindustani Vocal

02-05/11/08  Dadi Pudumjee      Workshop-Puppetry
03-07/11/08  Rani Khanam       Workshop-Kathak
03-07/11/08  Reela Hota        Workshop-Odissi
03-07/11/09  C.B. Singh        Yoga
                    Workshop-
04-07/11/08 Shanti Devi        Madhubani
                    Workshop-
10-14/11/08 Anis Siddiqui       Calligraphy
                    Workshop-
17-21/09/08 Anis Siddiqui       Calligraphy
                    Workshop-
17-21/09/08 Shanti Devi        Madhubani
  18/11/08 S. D. Sharma        Holistic Food
  05/10/08 Visit to Purana Quila   Heritage Walk
                    Theatre-Charandas
  01/12/08 Habib Tanvir        Chor
  02/12/08 Shovana Narayan      Kathak
  02/12/08 Shovana Narayan      Kathak
  02/12/08 Ghana Kanta Bora      Sattriya Dance
      City Lights by Charlie
  02/12/08 Chaplin          Film
      Seventh Seal by Ingmar
  02/12/08 Bergman          Film
  02/12/08 Raj Rakt by Habib Tanvir  Theatre
                    Theatre-Charandas
  02/12/08 Habib Tanvir        Chor
      Charandas Chor by Habib
  03/12/08 Tanvir           Theatre
  03/12/08 Ghana Kanta Bora      Sattriya Dance
  03/12/08 Habib Tanvir        Theatre-Raj Rakt
  03/12/08 Uma Sharma         Kathak
  04/12/08 Habib Tanvir        Theatre-Raj Rakt
  04/12/08 Subhendra Rao       Sitar
                    Theatre-Charandas
  04/12/08 Habib Tanvir        Chor
      Autumn Sonata by Ingmar
  05/12/08 Bergman          Film
  05/12/08 Uma Sharma         Kathak
  05/12/08 Subhendra Rao       Sitar
  05/12/08 Geeta Chandran       Bharatanatyam
  05/12/08 Rajesh Mishra       Yoga
  06/12/08 Ram Mohan Maharaj     Kathak
      The Great Dictator by
  06/12/08 Charlie Chaplin      Film
                    Theatre-Charandas
 08/12/08 Habib Tanvir        Chor
      Ghulam Sabir & Ghulam
 10/12/08 Waris            Qawwali
      Ghulam Sabir & Ghulam
 11/12/08 Waris             Qawwali
 11/12/08 Saswati Sen          Kathak
 15/12/08 Qutabi Brothers        Qawwali
                     Workshop-
02-06/12/08  Shanti Devi         Madhubani
                     Workshop-
05-08/12/08  Anis Siddiqui        Calligraphy
05-12/12/08  C.B. Singh         Yoga
06-12/12/08  Rajesh Mishra        Yoga
  21/01/09  Uday Bhawalkar       Dhrupad
  27/01/09  Vishwamohan Bhatt      Mohan Veena
  28/01/09  Shovana Narayan       Kathak
  28/01/09  Deepak Maharaj       Kathak
  28/01/09  Vishwamohan Bhatt      Mohan Veena
  29/01/09  Vanashree & Jayarama Rao Kuchipudi
  02/02/09                Violin
       G.J.R. Krishnan & Vijaylakshmi
  03/02/09  Kiran Segal         Odissi
  04/02/09  Uma Sharma         Kathak
  05/02/09  Sunanda Sharma       Hindustani Vocal
  06/02/09  Mahua Shankar        Kathak
  10/02/09  Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
  10/02/09  Ashwini Bhide Deshpande Hindustani Vocal
  12/02/09  Debu Chaudhuri       Sitar
  12/02/09  U. Srinivas         Mandolin
  12/02/09  Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
  17/02/09  S. Kanaka          Bharatanatyam
  17/02/09  Geeta Chandran       Bharatanatyam
  18/02/09                Mangaladhwani-Nadaswaram
       T.V.S. Kandaswamy & T.V. Subramanian
  18/02/09  Sonal Mansingh       Odissi
  18/02/09  Hariprasad Chaurasia    Flute
  19/02/09  Subhendra Rao        Sitar
  24/02/09  Rajshekhar Mansur      Hindustani Vocal
  25/02/09  Rashid Khan         Hindustani Vocal
  25/02/09  Jamil Khan         Sufi Music
  28/02/09  Ritesh & Rajnish Mishra   Hindustani Vocal
  23/03/09  Ram Mohan Maharaj      Kathak
  25/03/09  Saswati Sen         Kathak
  27/03/09  Meeta Pandit School
       CSKM Public         Hindustani Vocal
       Virasat
 09/09/08  S. D. Sharma        Holistic Food
 20/10/08  Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
 21/10/08  Shovana Narayan       Kathak
       The Great Dictator by
  22/10/08  Charlie Chaplin       Film
23-25/10/08  Sentila Yanger       Naga Weaving
22-26/10/08  Pratishtha Sharma      Yoga
      Maharaja Agarsen
      College, VIRASAT
 23/09/08 Sharvari Jamenis     Kathak
 25/09/08 Teejan Bai        Pandavani
                   Theatre-Charandas
 05/12/08 Habib Tanvir       Chor

      Netaji Subhashchandra Institute of Technology (NSIT), VIRASAT
  23/09/08 T. N. Seshagopalan      Carnatic Vocal
                     Intensive-
06-08/10/08 Asad Ali Khan        Rudraveena
  13/10/08 Asad Ali Khan        Rudra Veena
  21/10/08 Krishna Chandra Sahu     Prahllad Natak
      Delhi College of
      Engineering, VIRASAT
  20/10/08 Qutabi Brothers       Qawwali
  21/10/08 Alarmel Valli        Bharatanatyam
  22/10/08 Krishna Chandra Sahu     Prahllad Natak
  23/10/08 Debu Chaudhuri        Sitar
      Roshomon by Akira
  24/10/08 Kurosawa           Film
      Navyug Schools,
      VIRASAT
  20/09/08 Chand & Shadab Nizami    Qawwali
                     Manipuri
  27/09/08 Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
  15/10/08 Johar Ali          Violin
  20/10/08 Alarmel Valli        Bharatanatyam
  23/10/08 Qutabi Brothers       Qawwali
  30/10/08 Saskia Rao          Cello
  24/10/08 Prateek Chaudhuri      Sitar
      Ghulam Sabir & Ghulam
  04/11/08 Waris            Qawwali
  07/11/08 Hozagiri           North East Folk
  21/11/08 Vanashree & Jayarama Rao Kuchipudi
  25/11/08 Madhumita Raut        Odissi
  25/11/08 Sanjay Malik         Dhrupad
  29/11/08 Kamal Sabri         Sarangi
  04/12/08 Murad Ali          Sarangi
  06/12/08 Mahua Shankar        Kathak
  06/12/08 Munna Shukla         Kathak
  10/12/08 Ghulam Hussain Niazi     Qawwali

      Modern School, Barakhamba Road, VIRASAT
  22/09/08 Sharvari Jamenis      kathak
22-26/09/08 Karuna Chitrakar      Patwa Painting
  24/09/08 Ashok Vajpeyi       Talk
      City Lights by Charlie
  25/09/08 Chaplin          Film
      Walk to Sultani Ghari with
  27/09/08 Ramji Narayan       Walk
      Sarvodaya, VIRASAT
  25/09/08 Rajendra Prasanna     Flute
  26/09/08  Rani Khanam       Kathak
  27/09/08  Bholanath Mishra    Hindustani Vocal
  29/09/08  Anupriya Deotale    Violin
  30/09/08  Saroja Vaidyanathan   Bharatanatyam
  13/10/08  Kavita Dwibedi     Odissi
  15/10/08  Ghulam Hussain Niazi  Qawwali
  16/10/08  Meeta Pandit      Hindustani Vocal
  17/10/08  Anant Lal        Shehnai

  18/10/08  Deepak Maharaj     Kathak
  30/10/08  Munna Shukla      Kathak
20-24/10/08  C.B. Singh       Yoga
  03/11/08  Sanjay Malik      Dhrupad
  17/11/08  Sangeeta Das      Odissi
  18/11/08  Pratibha Prahlad    Bharatanatyam
  01/12/08  Ghana Kanta Bora    Sattriya Dance
  02/12/08  Savita Devi       Hindustani Vocal
  03/12/08  Ghana Kanta Bora    Sattriya Dance
  04/12/08  Mazaar & Jawaad Ali   Qawwali
                   Theatre-Charandas
  05/12/08 Habib Tanvir       Chor
                   Theatre-Charandas
  06/12/08 Habib Tanvir       Chor
  08/12/08 Ram Mohan Maharaj     kathak
  09/12/08 Daya Shankar       Shehnai
  10/12/08 Qutabi Brothers      Qawwali
  11/12/08 Ghulam Hussain Niazi   Qawwali
      Heritage School, Vasant
      Kunj, VIRASAT
  20/10/08 Shovana Narayan      Kathak
  21/10/08 Krishna Chandra Sahu   Prahllad Natak
      Seven Samurai by Akira
  22/10/08 Kurosawa         Film
                   Heritage Walk-
  23/10/08 Ramji Narayan       Begumpuri Masjid
  23/10/08 S. D. Sharma       Holistic Food
  24/10/08 Dadi Pudumjee       Talk
      Swami Atmabhisek
20-25/10/08 Saraswati         Yoga
  25/10/08 Rajan & Sajan Mishra   Hindustani Vocal

      New Era Public School, Mayapuri, VIRASAT
  03/11/08Sunaina Hazarilal    Kathak
  04/11/08Raghu Rai        Talk
  05/11/08Haji Aslam Sabri     Qawwali
  06/11/08Hozagiri         North East Folk
  07/11/08Agantuk by Satyajit Ray Film
      Heritage Course, Delhi
      University
                  Heritage Course-
 18/09/08 Raghu Rai        Photography
                     Heritage Course-
 25/09/08 Raghu Rai           Photography
                     Heritage Course-
 16/10/08 Birju Maharaj         Kathak
                     Heritage Course-
 23/10/08 Birju Maharaj         Kathak
                     Heritage Course-
 06/11/08 Asad Ali Khan         Rudra Veena
                     Heritage Course-
 13/11/08 Anjolie Ela Menon       Painting
                     Heritage Course-
 20/11/08 Anjolie Ela Menon       Painting
                     Heritage Course-
 27/11/08 Dadi Pudumjee         Puppetry
                     Heritage Course-
 30/11/08 Asad Ali Khan         Rudra Veena
                     Heritage Course-
 04/12/08 Dadi Pudumjee         Puppetry

       N.S.S. Camp, VIRASAT
 17/01/09  SPIC MACAY Volunteers    Talk-Indian Heritage
 18/01/09  Saswati Sen         Kathak
 19/01/09  Sanjeev & Ashwini Shankar Shehnai
 20/01/09  Ranjana Gauhar        Odissi
 21/01/09  Asad Ali Khan        Rudra Veena
       Indian Institute of Technology (IIT), VIRASAT
  23/01/09                Visit
       Visit to 'Manjit Bawa Retrospective' at NGMA with Rajeev Lochan
  19/02/09  T. N. Krishnan        Violin
  19/02/09  M. Venkatesh Kumar      Hindustani Vocal
  20/02/09  Sujata            Visit-National Gallery of Modern Art
  20/02/09  Jalsaghar by Satyajit Ray  Film
  21/02/09  Shanti Devi         Workshop-Madhubani
  22/02/09  Roshomon by Akira KurosawailmF
  23/02/09                Bergman
       Wild Strawberries by Ingmar Film
  24/02/09  Jamil Khan          Sufi Music
  25/02/09  Rajshekhar Mansur      Hindustani Vocal
  25/02/09  Asad Ali Khan        Rudra Veena
  26/02/09  N. Rajam           Violin
  26/02/09  Rashid Khan         Hindustani Vocal
  27/02/09  Gandhi: Images of Truth’ by Dadi Pudumjee
                      Puppet Theatre
  28/02/09  Ramji Narayan        Heritage Walk-Tughlaqabad Fort
19-28/02/09  Yoga by Swami DhirendracharyaYoga
       Maulana Azad Medical College (MAMC), VIRASAT
 16/02/09                 Film
       Throne of Blood by Akira Kurosawa
 17/02/09  Rahmat Khan Langa      Rajasthani Folk
 18/02/09                 Mangaladhwani-Nadaswaram
       T.V.S. Kandaswamy & T.V. Subramanian
 18/02/09  Hariprasad Chaurasia     Flute
 18/02/09  Birju Maharaj        Kathak
 19/02/09  M. Venkatesh Kumar      Hindustani Vocal
 20/02/09  Shanti Devi         Workshop-Madhubani
 21/02/09  Shivkumar Sharma       Santoor
                        Gujarat
Number Of Events  59             Places
      Date  Artiste           Art Form
    12/02/08  Ronu Majumdar        Flute
    21/08/08  Ranjana Gauhar       Odissi
    21/08/08  Ranjana Gauhar       Odissi
    22/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    26/08/08  Ranjana Gauhar       Odissi
    02/12/08  Ronu Majumdar        Flute
    29/01/09  Hariprasad Chaurasia    Flute
    10/02/09  Debu Chaudhuri       Sitar
    28/02/09                Tabla
          Aditya Kalyanpur and Allarakha Kalawat
    15/03/09                Violin
          Ganesh Kumaresh Falgun Krishnaswamy
    16/03/09                Violin
          Ganesh Kumaresh Falgun Krishnaswamy
    17/03/09                Violin
          Ganesh Kumaresh Falgun Krishnaswamy
    12/04/08  Arvind Parikh        Sitar
    27/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    27/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    27/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    28/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    28/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    28/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    28/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    02/09/08  Dharmiklal Pandya      Man Bhatt
    02/09/08  Dharmiklal Pandya      Man Bhatt
    11/11/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    12/11/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    04/12/08                Meera Bhajans
          Dolly Desai-Thakkar and Group
    21/04/08  Abhay Sopori        Santoor
    04/02/09  Debu Chaudhuri       Sitar
    04/02/09  Debu Chaudhuri       Sitar
    28/02/09                Tabla
          Aditya Kalyanpur and Allarakha Kalawat
    14/03/09                Violin
          Ganesh Kumaresh Ramesh Krishnaswamy
    16/03/09                Violin
          Ganesh Kumaresh Falgun Krishnaswamy
    16/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    16/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    22/08/08  Ranjana Gauhar       Odissi
    22/08/08  Ranjana Gauhar       Odissi
    03/02/09  Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
    03/02/09  Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
    06/02/09  Debu Chaudhuri       SITAR
    06/02/09  Debu Chaudhuri       SITAR
    12/02/09  Geeta Mahalik        Odissi
    12/02/09  Geeta Mahalik        Odissi
    13/02/09  Geeta Mahalik        Odissi
    19/08/08                Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    25/08/08  Ranjana Gauhar       Odissi
    21/12/08  Baha'uddin Dagar      Rudra Veena
    05/02/09  Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
    08/02/09  Debu Chaudhuri       Sitar
    10/04/08  Arvind Parikh        Sitar
    10/04/08  Arvind Parikh        Sitar
      11/04/08  Arvind Parikh        Sitar
      29/08/08                Rajasthani Folk
           Bhutte Khan Manganiar and Group
      30/08/08                Rajasthani Folk
           Bhutte Khan Manganiar and Group
      19/02/09  Shruti Sadolikar       Hindustani Vocal
      19/02/09  Shruti Sadolikar       Hindustani Vocal
      20/02/09  Shruti Sadolikar       Hindustani Vocal
      30/09/08  Darshana Jhaveri       Manipuri
      07/02/09  Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
      09/02/09  Debu Chaudhuri        SITAR
20/12/08 - 21/12/08  State Convention
                          Goa
Number Of Events   4              Places
      Date    Artiste           Art Form
    16/09/08   Guru Raman Kutty Nair    Kathakali
    17/09/08   Guru Raman Kutty Nair    Kathakali
    18/09/08   Guru Raman Kutty Nair    Kathakali
    06/02/09   Yograj Borkar        Sitar
                          Haryana
Number Of Events   27              Places
      Date    Artiste           Art Form
    06/02/09   Danish Aslam Khan      Sarod
    20/09/08   Margi Vijaykumar       Kathakali
    05/02/09   Danish Aslam Khan      Sarod
    02/02/09   Danish Aslam Khan      Sarod
    04/03/09   Ranjana Gauhar        Odissi
    04/02/09   G.J.R Krishanan       Violin
    02/12/08   Margi Vijaykumar       Kathakali
    17/09/08   Margi Vijaykumar       Kathakali
    21/09/08   Teejan Bai          Pandavani
    22/09/08   Teejan Bai          Pandavani
    22/10/08    Mahua Shankar        Kathak
    01/12/08   Margi Vijaykumar       Kathakali
    17/09/08   Margi Vijaykumar       Kathakali
    03/02/09   G.J.R Krishanan       Violin
    18/04/09   Ranjana Gauhar        Odissi
    19/09/08   Margi Vijaykumar       Kathakali
    20/03/09   Mahua Shankar        Kathak
    28/03/09   Danish Aslam Khan      Sarod
    23/04/09                  Manipuri
           Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
    18/09/08   Margi Vijaykumar       Kathakali
    07/08/08   Mumtaz Hussain Khan     Shehnai
    12/09/08   Rahim Fahimuddin Dagar Dhrupad
    15/09/08   Teejan Bai          Pandavani
    15/09/08   Teejan Bai          Pandavani
    16/09/08   Margi Vijaykumar       Kathakali
    12/11/08   Deepti Omcheri Bhalla    Mohiniattam
    02/02/09   Gulam Qadar Niazi      Sufiyana Kallam

                         Himachal Pradesh
Number Of Events 11                Places
      Date Artiste              Art Form
    20/04/08 Prateek Chaudhuri        Sitar
    04/05/08 Biswajeet Roy Choudhuri   Sarod
    01/05/08 Ritesh and Rajneesh
         Mishra           Hindustani Vocal
    02/05/08 Ritesh and Rajneesh
         Mishra           Hindustani Vocal
    03/05/08 Ritesh and Rajneesh
         Mishra           Hindustani Vocal
    22/04/08 Prateek Chaudhuri      Sitar
    23/04/08 Prateek Chaudhuri      Sitar
    21/04/08 Prateek Chaudhuri      Sitar
    21/04/08 Prateek Chaudhuri      Sitar
    02/05/08 Biswajeet Roy Choudhuri   Sarod
    02/05/08 Biswajeet Roy Choudhuri   Sarod
    03/05/08 Biswajeet Roy Choudhuri   Sarod
    24/04/08 Prateek Chaudhuri      Sitar
    25/04/08 Prateek Chaudhuri      Sitar
    28/04/08 Abhay Sopori        Santoor
    29/04/08 Abhay Sopori        Santoor
    30/04/08 Abhay Sopori        Santoor
    01/05/08 Biswajeet Roy Choudhuri   Sarod
    27/04/08 Abhay Sopori        Santoor
    26/04/08 Prateek Chaudhuri      Sitar

                       Jammu and Kashmir
Number Of Events  2             Places
      Date  Artiste          Art Form
    12/4/2008  Surender Singh      Hindustani Vocal
    13/4/2008  Surender Singh      Hindustani Vocal

                      Jharkhand
Number Of Events  11            Places
      Date  Artiste         Art Form
    25/09/08  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
    25/09/08  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
    04/11/08              Rajasthani Folk
          Roze Khan Manganiar and Group
    17/11/08  Malabika Mitra      Kathak
    13/05/08  Malabika Mitra      Kathak
    26/09/08  Ronu Majumdar      Flute
    18/11/08  Malabika Mitra      Kathak
    27/09/08  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
    27/09/08  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
    12/05/08  Malabika Mitra      Kathak
    26/09/08  Meeta Pandit       Hindustani Vocal

                      Karnataka
Number Of Events  90            Places
      Date  Artiste         Art Form
    07/04/08  Ronu Majumdar      Hindustani Flute
    02/11/08  Kiran and Sandhya Subramaniyam
                      Bharatanatyam
    12/11/08  Jayanthi Kumaresh    Veena
    12/11/08  Jayanthi Kumaresh    Veena
    08/04/09  Ronu Majumdar      Hindustani Flute
17/02/09  Praveen Godkhindi      Hindustani Flute
18/02/09  Kiran and Sandhya Subramaniyam
                    Bharatanatyam
20/02/09  Praveen Godkhindi      Hindustani Flute
22/02/09  Hariprasad Chaurasia     Hindustani Flute
25/01/09  Ranjini and Gayathri     Carnatic Vocal
25/01/09  Ronu Majumdar        Flute
25/01/09  Mysore Brothers       Carnatic Violin
25/01/09  Urmila Satyanarayanan    Bharatanatyam
28/02/09                Manipuri
      Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
31/12/08  Giridhar Udupa & Group    Layatharanga
20/09/08  Roze Khan Manganiar and GroupRajasthani Folk
13/01/09  R Ganesh           Talk
06/03/09                Manipuri
      Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
      Bhutte Khan Manganiar and
17/09/08  Group            Rajasthani Folk
16/09/08  Roze Khan Manganiar and GroupRajasthani Folk
01/03/09                Manipuri
      Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
18/09/08                Rajasthani Folk
      Bhutte Khan Manganiar and Group
19/09/08  Raman Kutty Nair       Kathakali
25/09/08  Debu Chaudhuri        Sitar
01/10/08  Kiran Segal         Odissi
23/10/08  Manjiri Kelkar        Hindustani Vocal
15/09/08  Roze Khan Manganiar and GroupRajasthani Folk
29/09/08  Kiran Segal         Odissi
04/10/08  Margi Vijaykumar       Kathakali
21/10/08  Manjiri Kelkar        Hindustani Vocal
02/03/09                Manipuri
      Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
25/08/08  Orientation         Orientation
17/09/08                Rajasthani Folk
      Bhutte Khan Manganiar and Group
17/09/08                Rajasthani Folk
      Bhutte Khan Manganiar and Group
18/09/08  Raman Kutty Nair       Kathakali
19/09/08  Roze Khan Manganiar and GroupRajasthani Folk
23/09/08  Debu Chaudhuri        Sitar
24/09/08  Debu Chaudhuri        Sitar
26/09/08  Debu Chaudhuri        Sitar
27/09/08  T. M. Krishna        Carnatic Vocal
27/09/08  T. M. Krishna        Carnatic Vocal
30/09/08  Margi Vijaykumar       Kathakali
30/09/08  Margi Vijaykumar       Kathakali
12/01/09  R Ganesh           Talk
26/02/09  Shanthala Subramanyam    Carnatic Flute
08/03/09  R Ganesh           Talk
18/09/08  Roze Khan Manganiar and GroupRajasthani Folk
19/09/08  Raman Kutty Nair       Kathakali
24/09/08  Debu Chaudhuri        Sitar
25/09/08  T. M. Krishna        Carnatic Vocal
02/10/08  Kiran Segal         Odissi
20/10/08  Manjiri Kelkar        Hindustani Vocal
03/01/09  Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
12/01/09  R Ganesh           Talk
05/03/09                Manipuri
      Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
01/08/08  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
        01/08/08  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
        02/08/08  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
        02/08/08  Bhaskar Kogga Kamath     Yakshagana Gombeyata
        02/08/08  Orientation         Orientation
        17/09/08  Roze Khan Manganiar and GroupRajasthani Folk
        18/09/08  Roze Khan Manganiar and GroupRajasthani Folk
        02/10/08  Margi Vijaykumar       Kathakali
        04/10/08  Kiran Segal         Odissi
        03/03/09                Manipuri
              Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
        29/07/08  Orientation         Orientation
        01/08/08  P Subbanna Bhat       Talk
        17/08/08  Orientation         Orientation
        20/08/08  Bhagayya           Talk
        16/09/08                Rajasthani Folk
              Bhutte Khan Manganiar and Group
        20/09/08  Raman Kutty Nair       Kathakali
        25/09/08  Debu Chaudhuri        Sitar
        26/09/08  T. M. Krishna        Carnatic Vocal
        26/09/08  Smt and Shri. J Niranjan   Kalamkari
        27/09/08  U Shrinivas         Mandolin
        27/09/08  Smt and Shri. J Niranjan   Kalamkari
        29/09/08  Kiran Segal         Odissi
        29/09/08  Margi Vijaykumar       Kathakali
        24/10/08  Manjiri Kelkar        Hindustani Vocal
        12/12/08  Ishwarayya          Talk
        05/01/09  Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
        13/01/09  R Ganesh           Talk
        24/02/09  Shanthala Subramanyam    Carnatic Flute
        04/03/09                Manipuri
              Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
        08/03/09  R Ganesh           Ashtavadhana
        09/03/09  R Ganesh           Talk
        01/10/08  Margi Vijaykumar       Kathakali
        02/10/08  Kiran Segal         Odissi
        04/01/09  Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
        09/03/09  R Ganesh           Talk
   Weekly Meetings
Saturday 4.00 to 5.30 pm  Weekly Meeting        Weekly Meeting
Thursday 5.30 to 6.30 pm  Weekly Meeting        Weekly Meeting
                            Kerala
   Number Of Events   74              Places
        Date    Artiste           Art Form
       27/03/08   Shivkumar Sharma       Santoor
       28/03/08   Shivkumar Sharma       Santoor
     21-25/04/08   Anis Siddiqui        Calligraphy-Workshop
       21/08/08   Ronu Majumdar        Flute
       20/10/08                  Rajasthani Folk
              Bhutte Khan Manganiar and Group
       21/10/08                  Rajasthani Folk
              Bhutte Khan Manganiar and Group
       21/10/08                  Rajasthani Folk
              Bhutte Khan Manganiar and Group
       22/10/08                  Rajasthani Folk
              Bhutte Khan Manganiar and Group
       26/11/08   Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
       26/11/08   Rama Vaidyanathan      Bharatanatyam
       06/03/09                  Manipuri
              Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
       28/10/08                  Rajasthani Folk
              Bhutte Khan Manganiar and Group
       Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
  14/11/08  & troupe
11-13/04/08  Anis Siddiqui       Calligraphy-Workshop
  22/08/08  Ronu Majumdar       Flute
  14/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
       Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
  11/11/08  & troupe
26-30/04/08  Anis Siddiqui       Calligraphy-Workshop
  22/08/08  Ronu Majumdar       Flute
  13/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
  14/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
  16/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
       Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
 12/11/08  & troupe
       Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
 12/11/08  & troupe
 24/11/08  Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
 19/08/08  Ronu Majumdar       Flute
 26/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
 26/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
 27/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
       Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
  14/11/08  & troupe
  23/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
  27/11/08  Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
15-19/04/08  Anis Siddiqui       Calligraphy-Workshop
  24/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
       Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
 13/11/08  & troupe
 28/11/08  Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
 24/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
       Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
 13/11/08  & troupe
 28/11/08  Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
 22/08/08  Ronu Majumdar       Flute
       Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
  11/11/08  & troupe
01-05/04/08  Anis Siddiqui       Calligraphy-Workshop
  27/04/08  T.N. Krishnan       Carnatic Violin
  28/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
  25/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
  27/11/08  Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
  21/08/08  Ronu Majumdar       Flute
  17/10/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
06-10/04/08  Anis Siddiqui       Calligraphy-Workshop
  28/04/08  T.N. Krishnan       Carnatic Violin
  15/07/08  Raman Kutty Nair     Kathakali
  15/07/08  Raman Kutty Nair     Kathakali
  16/07/08  Raman Kutty Nair     Kathakali
  16/07/08  Raman Kutty Nair     Kathakali
  17/07/08  Raman Kutty Nair     Kathakali
  17/07/08  Raman Kutty Nair     Kathakali
            18/07/08  Raman Kutty Nair     Kathakali
            18/07/08  Raman Kutty Nair     Kathakali
            19/07/08  Raman Kutty Nair     Kathakali
            19/07/08  Raman Kutty Nair     Kathakali
            18/08/08  Ronu Majumdar       Flute
            18/08/08  Ronu Majumdar       Flute
            19/08/08  Ronu Majumdar       Flute
            19/08/08  Ronu Majumdar       Flute
            29/10/08               Rajasthani Folk
                 Bhutte Khan Manganiar and Group
            29/10/08               Rajasthani Folk
                 Bhutte Khan Manganiar and Group
            30/10/08               Rajasthani Folk
                 Bhutte Khan Manganiar and Group
            30/10/08               Rajasthani Folk
                 Bhutte Khan Manganiar and Group
            31/10/08               Rajasthani Folk
                 Bhutte Khan Manganiar and Group
Kerala on February 6 to 8, 2009
          07-08/02/09  Yoga             Surendranath
            07/02/09  Shankaranarayana Menon (from Villa Bhatta Kalari Sangam)
                                Kalaripayattu
            08/02/09  Tadepalli Lokanatha SharmaCarnatic Vocal
            07/02/09                 Sangam)
                 Santhosh (from Maitri Kolkali Kolkali
            08/02/09  Payannur Panchavadyam group  Panchavadyam

                              Madhya Pradesh
      Number Of Events   94            Places
            Date    Artiste         Art Form
          25/08/08   Sombala Kumar      Dhrupad
          10/04/08                Rajasthani Folk
                 Roze Khan Manganiar and Group
          09/07/08   Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
          09/07/08   Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
          10/07/08   Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
          10/07/08   Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
          27/08/08   Mahua Shankar      Kathak
          27/08/08   Mahua Shankar      Kathak
          18/10/08   Manoj Shrivastava    Talk
          18/10/08   Bhajan Sopori      Santoor
          19/10/08   Bhajan Sopori      Santoor
          01/11/08   Gundecha Bandhu     Dhrupad
          02/11/08   Gundecha Bandhu     Dhrupad
          18/11/08   Salil Bhatt       Saatvik Veena
          19/11/08   Salil Bhatt       Saatvik Veena
          19/11/08   Ram Kailash Yadav    Birha Gayan
          20/11/08   Ram Kailash Yadav    Birha Gayan
          10/02/09   Raman Kutty Nair     Kathakali
          10/02/09   Raman Kutty Nair     Kathakali
          28/08/08   Mahua Shankar      Kathak
          26/12/08   Kavita Dwibedi      Odissi
          22/10/08   Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
          22/10/08   Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
          31/01/09   Sarwar Hussain      Sarangi
          12/02/09                Rajasthani Folk
                 Bundu Khan Langa and Group
          12/02/09                Rajasthani Folk
                 Bundu Khan Langa and Group
          21/10/08   Bhajan Sopori      Santoor
          06/12/08                Rajasthani Folk
                 Roze Khan Manganiar and Group
          29/12/08   Kavita Dwibedi      Odissi
29/12/08  Kavita Dwibedi      Odissi
30/12/08  Kavita Dwibedi      Odissi
13/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
30/08/08  Mahua Shankar      Kathak
30/08/08  Mahua Shankar      Kathak
06/04/08              Rajasthani Folk
      Roze Khan Manganiar and Group
07/04/08              Rajasthani Folk
      Roze Khan Manganiar and Group
07/07/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
08/07/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
08/07/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
25/08/08  Mahua Shankar      Kathak
26/08/08  Mahua Shankar      Kathak
08/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
09/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
09/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
10/04/08              Rajasthani Folk
      Roze Khan Manganiar and Group
11/04/08              Rajasthani Folk
      Roze Khan Manganiar and Group
11/04/08              Rajasthani Folk
      Roze Khan Manganiar and Group
04/08/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
04/08/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
21/10/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
11/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
11/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
12/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
07/07/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
25/08/08  Mahua Shankar      Kathak
08/04/08              Rajasthani Folk
      Roze Khan Manganiar and Group
08/04/08              Rajasthani Folk
      Roze Khan Manganiar and Group
 4/9/208              Rajasthani Folk
      Roze Khan Manganiar and Group
28/08/08  Mahua Shankar      Kathak
29/08/08  Mahua Shankar      Kathak
20/10/08  Bhajan Sopori      Santoor
20/10/08  Bhajan Sopori      Santoor
30/12/08  Kavita Dwibedi      Odissi
31/12/08  Kavita Dwibedi      Odissi
31/12/08  Kavita Dwibedi      Odissi
03/02/09  Sarwar Hussain      Sarangi
03/02/09  Sarwar Hussain      Sarangi
04/02/09  Sarwar Hussain      Sarangi
04/02/09  Sarwar Hussain      Sarangi
13/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
14/02/09  Raman Kutty Nair     Kathakali
15/02/09              Heritage Walk
29/08/08  Mahua Shankar      Kathak
06/07/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
24/08/08  Sombala Kumar      Dhrupad
24/08/08  Sombala Kumar      Dhrupad
25/08/08  Sombala Kumar      Dhrupad
23/10/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
01/02/09  Sarwar Hussain      Sarangi
01/02/09  Sarwar Hussain      Sarangi
20/10/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
     20/10/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     12/04/08               Rajasthani Folk
          Roze Khan Manganiar and Group
     28/08/08  Sombala Kumar       Dhrupad
     28/08/08  Sombala Kumar       Dhrupad
     28/08/08  Sombala Kumar       Dhrupad
     24/10/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     02/02/09  Sarwar Hussain      Sarangi
     06/12/08               Rajasthani Folk
          Roze Khan Manganiar and Group
     27/12/08  Kavita Dwibedi      Odissi
     05/02/09  Sarwar Hussain      Sarangi
     05/02/09  Sarwar Hussain      Sarangi
   18-19/10/08  State Convention
   14-15/02/09  State Convention
                       Maharashtra
Number Of Events  118            Places
      Date   Artiste          Art Form
    23/09/08  Jayarama Rao       Kuchipudi
    30/09/08  Ronu Majumdar       Flute
    17/01/09  Kavita Dwibedi      Odissi
    31/03/09  Dhananjay Daithankar   Santoor
    30.03.09  Dhananjay Daithankar   Santoor
    14/07/08  Teejan Bai        Pandavani
    24/01/09  Dhananjay Daithankar   Santoor
    16/01/09  Kavita Dwibedi      Odissi
    26/01/09  Dhananjay Daithankar   Santoor
    04/08/08  Prateek Chaudhuri     Sitar
    30/09/08  Ronu Majumdar       Flute
    04/01/09  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
    26/02/08  Ronu Majumdar       Flute
    01/07/08               Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    02/08/08  N. Rajam         Violin
    11/08/08               Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    13/08/08               Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    19/08/08  N. Rajam         Violin
    23/08/08  Asad Ali Khan       Rudra Veena
    25/08/08  Asad Ali Khan       Rudra Veena
    27/08/08  N. Rajam         Violin
    29/08/08  Sunaina Hazarilal     Kathak
    30/08/08  Anand Patwardhan     Film
    31/08/08  Ashwini Bhide-Deshpande Hindustani Vocal
    26/09/08  Sangeeta Shankar     Violin
    04/10/08  Ronu Majumdar       Flute
    08/10/08  Raghunandan Panshikar   Hindustani Vocal
    10/10/08  Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
    18/10/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
    19/02/09  N. Rajam         Violin
    23/02/09  Arvind Parikh       Sitar
    05/03/09  N. Rajam         Violin
    06/03/09  Baha'uddin Dagar     Rudra Veena
    28/03/09  Sunaina Hazarilal     Kathak
    08/10/09  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
    13/07/08  Teejan Bai        Pandavani
  14/07/08  Teejan Bai        Pandavani
  15/07/08  Teejan Bai        Pandavani
  05/08/08  Prateek Chaudhuri     Sitar
  24/09/08  Jayarama Rao       Kuchipudi
  25/09/08  Jayarama Rao       Kuchipudi
  25/09/08  Jayarama Rao       Kuchipudi
  26/09/08  Jayarama Rao       Kuchipudi
  26/09/08  Jayarama Rao       Kuchipudi
  01/10/08  Ronu Majumdar       Flute
  10/11/08               Theatre
       Charan Das Chor by Habib Tanveer
  02/01/09  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
  11/07/09  Shivkumar Sharma     Santoor
  12/07/09  Ronu Majumdar       Flute
  12/07/09  Teejan Bai        Pandavani
  13/07/09  Buddadev Das       Esraj
  13/07/09  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
  13/07/09  N. Rajam         Violin
  13/07/09  Malladi Brothers     Carnatic Vocal
  13/07/09  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
  13/07/09  Uday Bhawalkar      Dhrupad
09-14/05/08  Munna Shukla       Workshop-Kathak
11-13/07/08  Ram Kumar Mishra     Workshop-Tabla
  12/01/09  Kamal Sabri        Sarangi
  12/01/09  Kamal Sabri        Sarangi
  20/07/08  Hariprasad Chaurasia   Flute
  12/08/08  Sharvari Jamenis     Kathak

  12/08/08 Arvind Parikh        Sitar
  13/08/08 Arvind Parikh        Sitar
      The Great Dictator by
  28/08/08 Charlie Chaplin       Film
      Modern Times by Charlie
  29/08/08 Chaplin           Film
                    Dhrupad
  04/09/08 Rahim Fahimuddin Dagar   (Workshop)
  04/09/08 Rahim Fahimuddin Dagar    Dhrupad

  05/09/08 Rahim Fahimuddin Dagar   Dhrupad
  06/09/08 Rahim Fahimuddin Dagar   Dhrupad
  07/09/08 Rahim Fahimuddin Dagar   Dhrupad
      Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
  16/09/08 & troupe
      Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
  16/09/08 & troupe
      Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
  17/09/08 & troupe
      Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
  17/09/08 & troupe
      Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
  18/09/08 & troupe
      Iqbal Hussain Bandanawazi
                    Qawwali
  19/09/08 & troupe
  23/09/08  Asad Ali Khan       Rudra Veena
  24/09/08  Asad Ali Khan       Rudra Veena
  24/10/08  Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
  21/11/08  Sharvari Jamenis     Kathak

  22/12/08 Ronu Majumdar        Flute
  22/12/08 Ronu Majumdar        Flute
  23/12/08 Ronu Majumdar        Flute
      Shivanand Hegde and
  04/01/09 Troupe           Yakshagana
      Shivanand Hegde and
  05/01/09 Troupe           Yakshagana
      Shivanand Hegde and
  05/01/09 Troupe           Yakshagana
      Shivanand Hegde and
  06/01/09 Troupe           Yakshagana
  12/01/09 Shahid Parvez        Sitar
  13/01/09 Rajshekhar Mansur      Hindustani Vocal

  15/01/09 Rajshekhar Mansur      Hindustani Vocal
  15/01/09 Kamal Sabri         Sarangi

  16/01/09 Rajshekhar Mansur      Hindustani Vocal

  16/01/09  Kamal Sabri        Sarangi
  16/01/09  Kamal Sabri        Sarangi
  17/01/09  Kamal Sabri        Sarangi
  26/01/09  Saswati Sen        Kathak
  26/01/09  Saswati Sen        Kathak

  27/01/09 Saswati Sen         Kathak
  05/02/09 Sharvari Jamenis      Kathak
  19/02/09 Dhananjay Daithankar    Santoor
  19/03/09 Dhananjay Daithankar    Santoor
      Ritesh and Rajneesh
  23/03/09 Mishra           Hindustani Vocal
                    Workshop-Block
04-09/08/08 Jayantibhai Chitara     Printing
                    Workshop-Block
04-09/08/08 Jayantibhai Chitara     Printing
                    Workshop-Block
11-14/08/08 Jayantibhai Chitara     Printing
                    Workshop-Block
11-14/08/08  Jayantibhai Chitara    Printing
  03/08/08  Prateek Chaudhuri     Sitar
  29/09/08  Ronu Majumdar       Flute
  14/01/09  Kavita Dwibedi      Odissi
  05/08/08  Prateek Chaudhuri     Sitar
  24/01/09  Dhananjay Daithankar   Santoor
  15/07/08  Teejan Bai        Pandavani
  25/01/09  Dhananjay Daithankar   Santoor
  26/03/09  Dhananjay Daithankar   Santoor
    27/03/09 Dhananjay Daithankar   Santoor
    04/08/08 Prateek Chaudhuri    Sitar
    25/03/09 Dhananjay Daithankar   Santoor

                     North-Eastern States
                     Assam
Number Of Events  28           Places
      Date  Artiste        Art Form
    04/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    05/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    05/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    17/05/08  Kaushiki Chakraborty  Hindustani Vocal
    18/05/08  Kaushiki Chakraborty  Hindustani Vocal
    19/05/08  Kaushiki Chakraborty  Hindustani Vocal
    20/05/08  Kaushiki Chakraborty  Hindustani Vocal
    21/05/08  Kaushiki Chakraborty  Hindustani Vocal
    21/05/08  Kaushiki Chakraborty  Hindustani Vocal
    17/06/08  Mysore Brothers    Violin
    17/06/08  Mysore Brothers    Violin
    18/06/08  Mysore Brothers    Violin
    18/06/08  Mysore Brothers    Violin
    07/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    08/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    08/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    09/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    21/08/08  Teejan Bai       Pandavani
    22/08/08  Teejan Bai       Pandavani
    22/08/08  Teejan Bai       Pandavani
    22/08/08  Teejan Bai       Pandavani
    23/08/08  Teejan Bai       Pandavani
    23/08/08  Teejan Bai       Pandavani
    27/09/08  Vishwa Mohan Bhatt   Mohan Veena
    28/09/08  Vishwa Mohan Bhatt   Mohan Veena
    29/09/08  Vishwa Mohan Bhatt   Mohan Veena
    06/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    04/08/08  Ronu Majumdar     Flute

                     Tripura
Number Of Events  10           Places
      Date  Artiste        Art Form
    12/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    13/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    13/08/08  Ronu Majumdar     Flute
    18/08/08  Teejan Bai       Pandavani
    19/08/08  Teejan Bai       Pandavani
    20/08/08  Teejan Bai       Pandavani
    30/09/08  Vishwa Mohan Bhatt   Mohan Veena
    30/09/08  Vishwa Mohan Bhatt   Mohan Veena
    01/10/08  Vishwa Mohan Bhatt   Mohan Veena
    01/10/08  Vishwa Mohan Bhatt   Mohan Veena

                     Manipur
Number Of Events   3             Places
      Date   Artiste          Art Form
    25/09/08   Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
    26/09/08   Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
    26/09/08   Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena

                        Orissa
Number Of Events   22            Places
       Date  Artiste          Art Form
     19/02/08  Hariprasad Chaurasia   Flute
     17/04/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     18/04/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     18/04/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     19/04/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     19/04/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     19/11/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     20/11/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     29/11/08  Teejan Bai        Pandavani
     30/11/08  Teejan Bai        Pandavani
     17/11/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     17/11/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     18/11/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     18/11/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     18/11/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     18/11/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     01/12/08  Teejan Bai        Pandavani
     01/12/08  Teejan Bai        Pandavani
     02/12/08  Teejan Bai        Pandavani
 State Convention
     21/04/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     21/04/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk
     19/11/08  Langa and Manganiar    Rajasthani Folk

                        Pondicherry
Number Of Events 1               Places
      Date Artiste            Art Form
    31/01/09 Krishna Das & Group      Kalaripayattu

                        Punjab
Number Of Events   68            Places
      Date   Artiste          Art Form
    21/11/08   Shashank Subramanyam   Carnatic Flute
    26/11/08   Rani Khanam        Kathak
    29/11/08   Margi Vijay Kumar     Kathakali
    25/11/08   Margi Vijay Kumar     Kathakali
    10/04/08   Sunanda Sharma      Hindustani Vocal
           Ritesh and Rajneesh
     03/05/08  Mishra          Hindustani Vocal
           Ritesh and Rajneesh
     03/05/08  Mishra          Hindustani Vocal
     23/09/08  Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
     23/09/08  Biswajeet Roy Choudhuri  Sarod
 24/09/08  Biswajeet Roy Choudhuri   Sarod
 24/09/08  Ranjana Gauhar        Odissi
 25/09/08  Ranjana Gauhar        Odissi
 25/09/08  Ranjana Gauhar        Work Shop-Odissi
       Ritesh and Rajneesh
 25/09/08  Mishra            Hindustani Vocal
 26/09/08  Ranjana Gauhar        Odissi
 26/09/08  Daya and Ashwini Shankar Shehnai
       Ritesh and Rajneesh
 26/09/08  Mishra            Hindustani Vocal
       Ritesh and Rajneesh
 26/09/08  Mishra            Hindustani Vocal
       Ritesh and Rajneesh
  27/09/08  Mishra            Hindustani Vocal
  27/09/08  Uma Sharma          Kathak
  28/09/08  Uma Sharma          Kathak Workshop
  20/11/08  Shashank Subramanyam     Carnatic Flute
  24/11/08  Meeta Pandit         Hindustani Vocal
  25/11/08  Rani Khanam         Kathak
  27/11/08  Margi Vijaykumar       Kathakali
  28/11/08  Purbayan Chatterjee     Sitar
  24/12/08  Father Mathews P       Talk Spiritual
  24/12/08  Mid Night Mass        Visit / Lecture
25-28/12/08  Harballabh Intensive     Various Artists
  29/12/08                Visit
       Field Visit to Sri Golden Temple
  13/02/09  Rajan and Sajan Mishra    Hindustani Vocal
  13/02/09  Mehmood Dhaulpuri      Music Workshop
  17/02/09  Shubhendra Rao        Sitar
  17/02/09  Shubhendra Rao        Sitar
  19/02/09                Manipuri
       Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
  29/03/09  Daanish Khan         Sarod
  20/11/08  Shashank Subramanyam     Carnatic Flute
  28/11/08  Purbayan Chatterjee     Sitar
  13/02/09  Mehmood Dhaulpuri      Workshop-Music
  17/02/09  Shubhendra Rao        Sitar
  29/04/08  Kavita Dwibedi        Odissi
  21/11/08  Shashank Subramanyam     Carnatic Flute
  22/11/08  Meeta Pandit         Hindustani Vocal
  22/11/08  Meeta Pandit         Hindustani Vocal
  26/11/08  Margi Vijaykumar       Kathakali
  27/11/08  Purbayan Chatterjee     Sitar
  27/11/08  Purbayan Chatterjee     Sitar
  12/02/09  Rajan and Sajan Mishra    Hindustani Vocal
  16/02/09  Shubhendra Rao        Sitar
  16/02/09  Shubhendra Rao        Sitar
  18/02/09                Manipuri
       Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
  11/01/08  Saskia Rao          Cello
  28/04/08  Kavita Dwibedi        Odissi
  03/05/08  Ritesh and Rajneesh
       Mishra            Hindustani Vocal
       Ritesh and Rajneesh
 03/05/08  Mishra            Hindustani Vocal
    21/11/08  Shashank Subramanyam     Carnatic Flute
    26/11/08  Rani Khanam         Kathak
    28/11/08  Purbayan Chatterjee     Sitar
    31/01/09  Ronu Majumdar        Flute
    19/02/09                Manipuri
          Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
    18/02/09  Sunanda Sharma        Hindustani Vocal
    19/02/09  Sunanda Sharma        Hindustani Vocal
    20/02/09  Sunanda Sharma        Hindustani Vocal
    22/10/08  Mahua Shankar        Kathak
    23/10/08  Shankar Bandhu        Sehnai
    28/02/09  Ritesh and Rajneesh Mishra Hindustani Vocal
    28/03/09  Biswajeet Roy Choudhuri   Sarod
    31/03/09  Hari Prasad Chaurasia    Flute

                       Rajasthan
Number Of Events  283            Places
      Date  Artiste          Art Form
    19/08/08  Mallika Sarabhai     Bharatanatyam
    20/08/08  Mallika Sarabhai     Bharatanatyam
    23/08/08  Miraz Ahmad Nizami & GroupQawwali
    24/08/08  Miraz Ahmad Nizami & GroupQawwali
    27/08/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
    28/08/08  Arushi Mudgal       Odissi
    02/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    03/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    28/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
    15/01/09  Prerana Shrimali     Kathak
    21/01/09  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
    30/01/09  Ranjana Gauhar      Odissi
    30/08/08  Arushi Mudgal       Odissi
    31/08/08  Miraz Ahmad Nizami & GroupQawwali
    01/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    01/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    06/09/08  Saskia Rao        Cello
    08/09/08  Malabika Mitra      Kathak
    22/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
    30/09/08  Vidya and Group      Yakshagana
    13/10/08  Kapila Venu        Kutiyattam
    06/08/08  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
    26/08/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
    04/09/08  Saskia Rao        Cello
    27/04/08               Rajasthani Folk
          Bhutte Khan Manganiar and Group
    28/04/08  Rani Khanam        Kathak
    29/04/08  Bade Thakur        Folk (Raslila)
    26/04/08  Geeta Mahalik       Odissi
    07/08/08  Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
    06/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    16/09/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
    29/04/08  Geeta Mahalik       Odissi
    11/08/08  Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
    23/08/08  Miraz Ahmad Nizami & GroupQawwali
    15/01/09  Ronu Majumdar       Flute
   22/04/08 Rani Khanam       Kathak
   28/08/08 Miraz Ahmad Nizami & Group
                    Qawwali
   10/09/08 Malabika Mitra      Kathak
   13/09/08 Malabika Mitra      Kathak
   18/09/08 Jamil Khan & Group    Sufi Music
   19/01/09 Meeta Pandit       Hindustani Vocal
   02/02/09 Murad Ali        Sarangi
   10/08/08 Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
   10/09/08 Teejan Bai        Pandavani
   21/01/09 Yamini Reddy       Kuchipudi
 17-26/03/09 Rajiv Ayachi       Theatre Workshop
                    Bharatanatyam
   23/04/08
       Rama Vaidyanathan
   14/05/08
         Bundu Khan Langa and GroupRajasthani Folk
  17-24/05/08  Anis Siddiqui       Workshop Calligraphy
  17-24/05/08  Anis Siddiqui       Workshop Calligraphy
  19-24/05/08  Kaushalya Bai       Workshop Mandana
   21/05/08               Rajasthani Folk
         Bhutte Khan Manganiar and Group
  21-27/05/08  Shalini Sharma      Workshop Kathak
  21-27/05/08  Shalini Sharma      Workshop Kathak
  21-27/05/08               Workshop Kalbelia, Bhawai
         Bhutte Khan Manganiar and Group
  21-27/05/08               Workshop Kalbelia, Bhawai
         Bhutte Khan Manganiar and Group
28/05-11/06/08  Gulshan Kr. Jangir    Workshop Miniature Painting
30/05-08/06/08  Manoj Nayar        Workshop Theatre & Mime
   01/06/08  Manoj Nayar        Talk-Theatre
01-08/06/2008  Dinesh Prajapat      Workshop Molella Terecota
01-08/06/2008  Dinesh Prajapat      Workshop Molella Terecota
   05/08/08               Hindustani Vocal
         Sarathi Chatterjee
   10/08/08  Rama Vaidyanathan    Bharatanatyam
   21/08/08  Mallika Sarabhai     Bharatanatyam
   21/08/08  Mallika Sarabhai     Bharatanatyam
   22/08/08  Miraz Ahmad Nizami & Group
                     Qawwali
   22/08/08  Miraz Ahmad Nizami & Group
                     Qawwali
   27/08/08  Arushi Mudgal      Odissi
   07/09/08  Teejan Bai        Pandavani
   08/09/08  Teejan Bai        Pandavani
   08/09/08
       Teejan Bai          Pandavani
   18/09/08 Malabika Mitra        Kathak
   18/09/08               Kathak
         Malabika Mitra
   19/09/08               Mohan Veena
         Vishwa Mohan Bhatt
   27/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
   27/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
   02/10/08  Vidya and Group      Yakshagana
   13/12/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
   14/12/08  L.S.Chundawat       Heritage Walk-Fort Chittor
   14/12/08  Manguji Kailashji Bhopa  Phad Vachan
   12/01/09  Ronu Majumdar       Flute
12/01/09 Ronu Majumdar        Flute
18/01/09 Prerana Shrimali      Kathak
31/01/09 Bhajan Sopori        Santoor
13/02/09               Sufi Music
      Muktiyar Ali
13/02/09              Sufi Music
      Muktiyar Ali
02/09/08  Saskia Rao        Cello
14/01/09  Prerana Shrimali     Kathak
20/01/09  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
31/01/09  Ranjana Gauhar      Odissi
25/04/08  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
12/09/08  Malabika Mitra      Kathak
20/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
20/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
31/01/09  Murad Ali        Sarangi
23/04/08  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
26/04/08  Rani Khanam       Kathak
29/04/08  Ranjana Gauhar      Odissi
29/04/08  Ranjana Gauhar      Odissi
10/05/08  L. Subramanium      Carnatic Violin
04/08/08  Rama Vaidyanathan    Bharatanatyam
18/08/08  Mallika Sarabhai     Bharatanatyam
25/08/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
26/08/08  Miraz Ahmad Nizami & Group
                  Qawwali
26/08/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
27/08/08  Miraz Ahmad Nizami & Group
                  Qawwali
29/08/08  Arushi Mudgal      Odissi
02/09/08
      Teejan Bai         Pandavani
04/09/08  Saskia Rao         Cello
04/09/08  Seven years with Dalai LamaFilm
17/09/08  Malabika Mitra       Kathak
17/09/08  Farookh Shaikh       Talk
17/09/08  Farookh Shaikh       Talk
18/09/08  Farookh Shaikh       Talk
24/09/08              Sufi Music
      Jamil Khan & Group
25/09/08  T. N. Seshagopalan    Carnatic Vocal
26/09/08              Rajasthani Folk
      Roze Khan Manganiar and Group
01/10/08  Vidya and Group     Yakshagana
17/10/08  Shivkumar Sharma     Santoor
19/11/08  Norway Group       Three Trumpets
20/11/08  Norway Group       Three Trumpets
13/12/08  Hariprasad Chaurasia   Flute
10/01/09  Ronu Majumdar      Flute
10/01/09  Ashwini Bhide-Deshpande Hindustani Vocal
16/01/09               Kuchipudi
     Yamini Reddy
16/01/09 Yamini Reddy        Kuchipudi
17/01/09 Yamini Reddy        Kuchipudi
17/01/09 Yamini Reddy        Kuchipudi
 20/01/09  Rajan and Sajan Mishra  Hindustani Vocal
 21/01/09  Prerana Shrimali     Kathak
 24/01/09  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
 28/01/09  Bhajan Sopori      Santoor
 31/01/09  Ranjana Gauhar      Odissi
 13/02/09               Rajasthani Folk
       Bundu Khan Langa and Group
 14/02/09  Muktiyar Ali       Sufi Music
 25/02/09               Rajasthani Folk
       Bundu Khan Langa and Group
 14/03/09  Shujaat Khan       Sitar
 16/02/09  Muktiyar Ali       Sufi Music
  20/08/08              Qawwali
       Miraz Ahmad Nizami & Group
 20/09/08  Malabika Mitra      Kathak
 20/09/08  Malabika Mitra      Kathak
 21/09/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
 28/04/08  Geeta Mahalik      Odissi
 28/04/08  Geeta Mahalik      Odissi
 06/08/08  Rama Vaidyanathan    Bharatanatyam
 04/09/08  Teejan Bai        Pandavani
 05/09/08
       Teejan Bai        Pandavani
  05/09/08  Teejan Bai        Pandavani
  15/09/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
  13/01/09  Prerana Shrimali     Kathak
  15/02/09  Muktiyar Ali       Sufi Music
  03/10/08  Vidya and Group      Yakshagana
  17/01/09  Prerana Shrimali     Kathak
  21/04/08  Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
  22/04/08  Rama Vaidyanathan     Bharatanatyam
  26/04/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
  26/04/08               Rajasthani Folk
       Bhutte Khan Manganiar and Group
  29/04/08  Rani Khanam        Kathak
  30/04/08  Geeta Mahalik       Odissi
  30/04/08  Bade Thakur        Folk (Raslila)
01-10/05/08  Shalini Sharma      Workshop Kathak
11-20/05/08  Kavita Dwibedi      Workshop-Odissi
01-07/05/08  Dinesh Kumar Chandra   Workshop Molela Art
08-18/05/08  Manoj Nayar        Workshop Theatre & Mime
06-13/05/08  Jyotsna Banerjee     Workshop Kathak
06-13/05/08  Anis Siddiqui       Workshop Calligraphy
16-26/05/08  Shivani Mathenia     Workshop Hindustani Vocal
08-15/05/08  Dinesh Kumar Chandra   Workshop Molela Art
  02/08/08  Murmai Sikins       Hindustani Vocal
  02/08/08  Malti Shyam        Kathak
  03/08/08  Jayprabha Menon      Mohiniattam
  11/08/08  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
  12/08/08  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
  17/08/08  Miraz Ahmad Nizami & GroupQawwali
  18/08/08  Miraz Ahmad Nizami & GroupQawwali
  18/08/08  Miraz Ahmad Nizami & GroupQawwali
  19/08/08  Miraz Ahmad Nizami & GroupQawwali
  23/08/08  Mallika Sarabhai     Bharatanatyam
23/08/08  Mallika Sarabhai     Bharatanatyam
25/08/08  Arushi Mudgal      Odissi
25/08/08  Arushi Mudgal      Odissi
26/08/08  Arushi Mudgal      Odissi
28/08/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
28/08/08  Shruti Sadolikar     Hindustani Vocal
09/09/08  Teejan Bai        Pandavani
09/09/08  Teejan Bai        Pandavani
10/09/08  Teejan Bai        Pandavani
19/09/08  Malabika Mitra      Kathak
19/09/08  Malabika Mitra      Kathak
20/09/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
20/09/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
22/09/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
25/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
25/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
26/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
04/10/08
      Vidya and Group     Yakshagana
12/10/08  Teejan Bai        Pandavani
13/10/08  Muktiyar Ali       Sufi Music
14/10/08  Prerana Shrimali     Kathak
15/10/08  Yamini Reddy       Odissi
16/10/08  Ronu Majumdar      Flute
17/10/08  Rajan and Sajan Mishra  Hindustani Vocal
18/10/08  Shivkumar Sharma     Santoor
15/01/09  Yamini Reddy       Kuchipudi
15/01/09  Yamini Reddy       Kuchipudi
16/01/09  Ronu Majumdar      Flute
16/01/09  Ronu Majumdar      Flute
19/01/09 Prerana Shrimali      Kathak
19/01/09 Prerana Shrimali     Kathak
20/01/09 Prerana Shrimali     Kathak
21/01/09 Rajan and Sajan Mishra  Hindustani Vocal
22/01/09 Meeta Pandit       Hindustani Vocal
23/01/09 Meeta Pandit       Hindustani Vocal
28/01/09 Ranjana Gauhar      Odissi
29/01/09 Bhajan Sopori      Santoor
29/01/09 Bhajan Sopori      Santoor
30/01/09 Bhajan Sopori      Santoor
10/02/09 Muktiyar Ali       Sufi Music
11/02/09 Muktiyar Ali       Sufi Music
11/02/09 Muktiyar Ali       Sufi Music
11/02/09 Muktiyar Ali       Sufi Music
22/04/08 Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
25/04/08 Rani Khanam       Kathak
30/08/08 Miraz Ahmad Nizami & Group
                 Qawwali
02/02/09 Ranjana Gauhar      Odissi
24/04/08 Rani Khanam       Kathak
07/08/08 Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
03/09/08 Saskia Rao        Cello
  14/09/08  Malabika Mitra      Kathak
  23/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
  17/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
  11/01/09  Ronu Majumdar      Flute
  01/02/09  Bhajan Sopori      Santoor
  27/04/08  Rani Khanam       Kathak
  09/08/08  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
  09/08/08  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
  16/01/09  Prerana Shrimali     Kathak
  24/04/08  Rama Vaidyanathan    Bharatanatyam
  24/04/08  Rama Vaidyanathan    Bharatanatyam
  22/08/08  Mallika Sarabhai     Bharatanatyam
  13/01/09  Ronu Majumdar      Flute
  27/08/08  Arushi Mudgal      Odissi
  19/09/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
  21/04/08  Rani Khanam       Kathak
  22/04/08  Rani Khanam       Kathak
  26/04/08  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
  28/08/08  Miraz Ahmad Nizami & Group
                    Qawwali
  29/08/08  Miraz Ahmad Nizami & Group
                    Qawwali
  01/09/08  Saskia Rao        Cello
  01/09/08  Saskia Rao        Cello
  09/09/08  Malabika Mitra      Kathak
  09/09/08  Malabika Mitra      Kathak
  21/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
  21/09/08  Jamil Khan & Group    Sufi Music
  25/09/08  T. N. Seshagopalan    Carnatic Vocal
  17/01/09  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
  18/01/09  Meeta Pandit       Hindustani Vocal
  20/01/09  Yamini Reddy       Kuchipudi
17-21/03/09  Anis Siddiqui      Calligraphy-Workshop
 15/09/08               Kathak
       Malabika Mitra
 19/09/08               Sufi Music
       Jamil Khan & Group
 20/01/09  Yamini Reddy       Kuchipudi
 03/02/09  Murad Ali        Sarangi
 23/04/08  Rani Khanam       Kathak
 24/04/08  Sarathi Chatterjee    Hindustani Vocal
 28/04/08  Ranjana Gauhar      Odissi
 25/08/08  Miraz Ahmad Nizami & Group
                    Qawwali
 03/09/08  Saskia Rao        Cello
 16/09/08  Malabika Mitra      Kathak
 19/01/09  Yamini Reddy       Kuchipudi
  24/04/08              Odissi
       Geeta Mahalik
 25/04/08  Geeta Mahalik      Odissi
 08/08/08  Rama Vaidyanathan    Bharatanatyam
 17/09/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
 11/09/08  Malabika Mitra      Kathak
 30/01/09  Murad Ali        Sarangi
 23/04/08  Geeta Mahalik      Odissi
    25/04/08 Rama Vaidyanathan    Bharatanatyam
    09/08/08 Rama Vaidyanathan    Bharatanatyam
    21/08/08 Miraz Ahmad Nizami & Group
                     Qawwali
    18/09/08              Mohan Veena
         Vishwa Mohan Bhatt
    14/01/09 Ronu Majumdar       Flute
    29/01/09 Ranjana Gauhar       Odissi

                      Tamilnadu
Number Of Events  5            Places
      Date  Artiste         Art Form
    09/03/09  Kalamandalam Ramankutty Nair
                      Kathakali
    09/03/09  Kalamandalam Ramankutty Nair
                      Kathakali
    11/03/09  Kalamandalam Ramankutty Nair
                      Kathakali
    12/03/09  Kalamandalam Ramankutty Nair
                      Kathakali
    12/03/09  Kalamandalam Ramankutty Nair
                      Kathakali

                      Uttaranchal
Number Of Events  83            Places
      Date  Artiste         Art Form
    06/05/08  Anna Tanvir       Celtic Folk
    10/10/08  Nizami Bandhu      Qawwali
    22/08/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
    24/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    25/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    25/09/08  Bhajan Sopori      Santoor
    25/09/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
    26/09/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
    28/09/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
    15/11/08  Deepti Omcheri Bhalla  Mohiniattam
    15/11/08  Deepti Omcheri Bhalla  Mohiniattam
    04/02/09  Qazar Niazi Qawaal    Qawwali
    21/03/09  Sulochana Brahaspati   Hindustani Vocal
    02/03/08  T.N. Krishnan      Carnatic Violin
    15/04/08  Rupan Sarkar       Hindustani Vocal
    19/04/08  Anna Tanvir       Celtic Folk
    25/04/08  Anna Tanvir       Celtic Folk
    09/05/08  Anna Tanvir       Celtic Folk
    04/08/08  Mumtaz Hussain Khan   Shehnai
    05/08/08  Mumtaz Hussain Khan   Shehnai
    05/08/08  Mumtaz Hussain Khan   Shehnai
    06/08/08  Mumtaz Hussain Khan   Shehnai
    06/08/08  Mumtaz Hussain Khan   Shehnai
    12/09/08  Rahim Fahimuddin Dagar  Dhrupad
    13/09/08  Rahim Fahimuddin Dagar  Dhrupad
    17/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    18/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    19/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    19/09/08  Teejan Bai        Pandavani
    11/10/08  Nizami Bandhu      Qawwali
    11/10/08  Nizami Bandhu      Qawwali
    11/10/08  Nizami Bandhu      Qawwali
12/10/08  Nizami Bandhu      Qawwali
13/10/08  Nizami Bandhu      Qawwali
13/10/08  Nizami Bandhu      Qawwali
14/11/08  Deepti Omcheri Bhalla  Mohiniattam
16/11/08  Deepti Omcheri Bhalla  Mohiniattam
17/11/08  Deepti Omcheri Bhalla  Mohiniattam
01/02/09  SALIL BHATT       Saatvik Veena
05/02/09  Qazar Niazi Qawaal    Qawwali
05/02/09  Qazar Niazi Qawaal    Qawwali
22/02/09  Jaindre and group from  Folk-Uttranchal
      Hanol
22/02/09  Jaindre and group from  Folk-Uttranchal
      Hanol
19/03/09  Sulochana Brahaspati   Hindustani Vocal
20/03/09  Sulochana Brahaspati   Hindustani Vocal
21/03/09  Sulochana Brahaspati   Hindustani Vocal
25/09/08  Teejan Bai        Pandavani
27/09/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
23/09/08              Rajasthani Folk
     Langa and Manganiar
24/09/08 Teejan Bai         Pandavani

25/09/08 Bhajan Sopori       Santoor

25/09/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
06/08/08  Mumtaz Hussain Khan   Shehnai
19/09/08  Teejan Bai        Pandavani
16/09/08  Teejan Bai        Pandavani
17/09/08  Teejan Bai        Pandavani
18/09/08  Teejan Bai        Pandavani
13/10/08  Nizami Bandhu      Qawwali
21/02/09  Jaindre and group from  Folk-Uttranchal
      Hanol
18/03/09  Sulochana Brahaspati   Hindustani Vocal
27/09/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
07/02/09  Bhola Nath Mishra    Hindustani Vocal
28/09/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
13/09/08  Rajendra Prasanna    Flute
29/09/08  Bhawar Khan and Group  Rajasthani Folk
06/02/09  Bharti Shivaji      Mohiniattam
06/02/09  Bharti Shivaji      Mohiniattam
07/02/09  Bhola Nath Mishra    Hindustani Vocal
04/02/09  Qazar Niazi Qawaal    Qawwali
23/02/09  Jaindre and group from  Folk-Uttranchal
      Hanol
20/03/09  Sulochana Brahaspati   Hindustani Vocal
23/09/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
24/09/08  Langa and Manganiar   Rajasthani Folk
25/09/08  Bhawar Khan and Group  Rajasthani Folk
16/04/08  Rupan Sarkar       Hindustani Vocal
07/08/08  Mumtaz Hussain Khan   Shehnai
     20/09/08  Teejan Bai        Pandavani
     02/02/09  Salil Bhatt       Saatvik Veena
     02/02/09  Qazar Niazi Qawaal    Qawwali
     02/03/08  T.N. Krishnan      Carnatic Violin
     24/04/08  Anna Tanvir       Celtic Folk
     12/10/08  Nizami Bandhu      Qawwali
     17/11/08  Deepti Omcheri Bhalla  Mohiniattam

                       Uttar Pradesh
Number Of Events 115             Places
      Date Artiste           Art Form
    03/09/08 Kamal Sabri         Sarangi
    17/09/08 Kavita Dwibedi       Odissi
     05/09/08 Kamal Sabri        Sarangi
     05/09/08 Kamal Sabri        Sarangi
     20/09/08 Kavita Dwibedi       Odissi
     20/09/08 Kavita Dwibedi       Odissi
     23/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
     23/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
     24/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
     25/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
     25/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
     25/09/08 Bhawar Khan and Group   Rajasthani Folk
     09/08/08 Rajendra Prasanna     Flute
     08/09/08 Rajendra Prasanna     Flute
     08/09/08 Rajendra Prasanna     Flute
     10/09/08 Rajendra Prasanna     Flute
     10/09/08 Rajendra Prasanna     Flute
     12/09/08 Rajendra Prasanna     Flute
     19/09/08 Ritesh and Rajneesh Mishra Hindustani Vocal
     20/09/08 Ritesh and Rajneesh Mishra Hindustani Vocal
     21/09/08 Ritesh and Rajneesh Mishra Hindustani Vocal
     23/09/08 Ritesh and Rajneesh Mishra Hindustani Vocal
     23/09/08 Ritesh and Rajneesh Mishra Hindustani Vocal
     04/02/09 Bharti Shivaji       Mohiniattam
     04/02/09 Bharti Shivaji       Mohiniattam
     04/02/09 Bharti Shivaji       Mohiniattam
     04/02/09 Bharti Shivaji       Mohiniattam
     05/02/09 Bharti Shivaji       Mohiniattam
     05/02/09 Bharti Shivaji       Mohiniattam
     06/02/09 Bharti Shivaji       Mohiniattam
  06/02/09 Bharti Shivaji       Mohiniattam
  26/09/08 Bhawar Khan and Group    Rajasthani Folk
  26/09/08 Bhawar Khan and Group    Rajasthani Folk
  27/09/08 Bhawar Khan and Group    Rajasthani Folk
  27/09/08 Bhawar Khan and Group    Rajasthani Folk
  21/08/08 Salil Bhatt         Satvic Veena
  11/09/08 Bhola Nath Mishra      Hindustani Vocal
  25/09/08 Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
                     Manipuri
  19/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  19/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  20/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
16-20/03/09 Massi            Workshop-Tabla
  22/08/08 Salil Bhatt         Satvic Veena
  06/09/08 Kamal Sabri         Sarangi
  18/09/08 Kavita Dwibedi       Odissi
  28/09/08 Bhawar Khan and Group    Rajasthani Folk
  17/09/08 Uma Sharma         Kathak
  18/09/08 Uma Sharma         Kathak
  19/09/08 Uma Sharma         Kathak
  15/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  16/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  17/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  17/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  18/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  22/09/08 Bhawar Khan and Group    Rajasthani Folk
  27/09/08 Bhawar Khan and Group    Rajasthani Folk
  14/02/08 Rahim Fahimuddin Dagar   Dhrupad
  14/02/08 Mumtaz Hussain Khan     Shehnai
  14/02/08 Sonal Mansingh       Odissi
  17/08/08 Salil Bhatt         Satvic Veena
  18/08/08 Salil Bhatt         Satvic Veena
  18/08/08 Salil Bhatt         Satvic Veena
  19/08/08 Salil Bhatt         Satvic Veena
  19/08/08 Salil Bhatt         Satvic Veena
  20/08/08 Salil Bhatt         Satvic Veena
  08/09/08 Bhola Nath Mishra      Hindustani Vocal
  09/09/08 Bhola Nath Mishra      Hindustani Vocal
  09/09/08 Bhola Nath Mishra      Hindustani Vocal
  10/09/08 Bhola Nath Mishra      Hindustani Vocal
  21/09/08 Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
                     Manipuri
  22/09/08 Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
                     Manipuri
  22/09/08 Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
                     Manipuri
  23/09/08 Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
                     Manipuri
  23/09/08 Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
                     Manipuri
  24/09/08 Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
                     Manipuri
  24/09/08 Singhajit Singh & Charu Sija Mathur
                     Manipuri
  24/09/08 Ritesh and Rajneesh Mishra Hindustani Vocal
  30/08/08 Tarun Bhattacharya     Santoor
  21/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  22/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  24/09/08 Bhawar Khan and Group    Rajasthani Folk
  15/08/08 Kavita Dwibedi       Odissi
  04/09/08 Kamal Sabri         Sarangi
  11/09/08 Rajendra Prasanna      Flute
  24/09/08 Bhawar Khan and Group    Rajasthani Folk
  13/09/08 Rajendra Prasanna     Flute
  19/09/08 Ritesh and Rajneesh Mishra Hindustani Vocal
  07/02/09 Bharti Shivaji       Mohiniattam
  07/02/09 Bharti Shivaji       Mohiniattam
  26/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
  10/09/08 Rajendra Prasanna      Flute
  29/11/08 Malabika Mitra       Kathak
28-29/12/08 Malabika Mitra       Workshop-Kathak
28-29/12/08 Malabika Mitra       Workshop-Kathak
  29/12/08 Malabika Mitra       Workshop-Kathak
  19/09/08 Kavita Dwibedi       Odissi
  11/08/08 Tarun Bhattacharya     Santoor
  01/09/08 Tarun Bhattacharya     Santoor
  01/09/08 Tarun Bhattacharya     Santoor
  02/09/08 Tarun Bhattacharya     Santoor
  02/09/08 Tarun Bhattacharya     Santoor
  04/09/08 Tarun Bhattacharya     Santoor
  04/09/08 Tarun Bhattacharya     Santoor
  04/09/08 Tarun Bhattacharya     Santoor
  14/10/08 Ronu Majumdar        Flute
  10/11/08 Krishna Chandra Sahu    Prahllad Natak
     11/11/08 Krishna Chandra Sahu     Prahllad Natak
     11/11/08 Krishna Chandra Sahu     Prahllad Natak
     12/11/08 Krishna Chandra Sahu     Prahllad Natak
     12/11/08 Krishna Chandra Sahu     Prahllad Natak
     12/11/08 Krishna Chandra Sahu     Prahllad Natak
     03/09/08 Kamal Sabri         Sarangi
     16/09/08 Kavita Dwibedi        Odissi
     16/09/08 Kavita Dwibedi        Odissi
     16/09/08 Kavita Dwibedi        Odissi

                         West Bengal
Number Of Events   28             Places
       Date  Artiste           Art Form
 29/04/08-30/04/08  MILAAP 08 (an inter-school fest)
     17/07/08  Ronu Majumdar        Flute
     25/07/08  Vishwa Mohan Bhatt     Mohan Veena
     01/10/08  State Convention      Malabika Mitra
     01/10/08  Kiran Seth         Talk
     02/10/08  Kiran Seth         Volunteers' Meet
     01/11/08  Akhil Ranjan Sarkar     Heritage Walk
     06/12/08  Akhil Ranjan Sarkar     Heritage Walk
     20/12/08  Akhil Ranjan Sarkar     Heritage Walk
     19/01/09  Abdul Rashid Khan      Hindustani Vocal
     20/01/09  Malabika Mitra       Kathak
    01-05/12/08  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Terracotta)
    01-05/12/08  Satyananda Yoga Kendra Workshop Yoga
    02-05/02/09  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Terracotta)
    02-05/02/09  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Patachitra)
    10-15/11/08  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Jute Embroidery)
    10-15/11/08  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Shola)
    10-15/11/08  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Patachitra)
    10-15/11/08  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Palm-leaf Toy Making)
    10-15/11/08  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Chhau-mask Making)
    10-15/11/08  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Grass and Beads Jewellery Making)
    10-15/11/08  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Sara Painting)
    10-15/11/08  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Shell-craft)
     23/12/08  Sandipan Samajpati     Hindustani Vocal
     13/01/09  Malabika Mitra       Kathak
    16-20/3/09  Craft Council of West BengalCraft Workshop (Terracotta)
     21/01/09  Purbayan Chatterjee     Sitar
     21/01/09  Akhil Ranjan Sarkar     Heritage Walk

                        UK
Number Of Events 1               Places
      Date Artiste             Art Form
    16/05/08 Vishwa Mohan Bhatt       Mohan Veena

                        USA
Number Of Events 32               Places
      Date  Artiste          Art Form
     11/04/08  T. M. Krishna       Carnatic Vocal
     07/06/08  Bhajan Sopori       Santoor
     05/10/08  Mysore Brothers      Carnatic Violin
     22/02/09  Sujata Mohapatra     Odissi
     02/04/08  Wasifuddin Dagar     Dhrupad
     13/04/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
     08/11/08  Veena Sahasrabuddhe    Hindustani Vocal
     02/10/08  Anupama Bhagwat      Sitar
     18/05/08  Tarun Bhattacharya    Santoor
     09/11/08  Veena Sahasrabuddhe    Hindustani Vocal
     06/04/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
     02/05/08  Ravikiran         Chitra Veena
     03/05/08  Wasifuddin Dagar     Dhrupad
     18/04/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
     01/05/08  Ganapati Bhat       Hindustani Vocal
     13/03/09  Sashikiran & Ganesh    Carnatic Vocal
     21/09/08  Prasanna         Guitar
     21/03/09  Sriran Krishnan      Carnatic Violin
     21/03/09  Indrajit Banerjee     Sitar
     25/04/08  Ronu Majumdar       Flute
     16/05/08               Carnatic Vocal
          Jayalakshmi Santhanam & Mythraeyee Mukundan
     28/05/08  Gundecha Brothers     Dhrupad
     08/08/08  Aruna Sairam       Carnatic Vocal
     18/08/08  Sharmishtha Sen      Sitar
     17/09/08  Sanjay Subrahmanyan    Carnatic Vocal
     20/09/08  Ashvin Bhogendra     Carnatic Vocal
     26/09/08  Sanjoy Bandopadhyaya   Sitar
     29/09/08  Kumar Mardur       Hindustani Vocal
     15/10/08  Kushal Das        Sitar
     15/10/08  Tejen Narayana Majumdar Sarod
     22/10/08  Sikkil Mala Chandrasekhar Flute
     29/04/08  Zakir Hussain       Tabla

                       Spicmacay Foundation Programmes
Number Of Events 16              Places
      Date Artiste            Art Form
                       Music in the Park
     11/08/08  Shahid Parvez       Sitar
     08/11/08  Girija Devi        Hindustani Vocal
     06/12/08  Amjad Ali Khan      Sarod
     01/03/09  Ravi Shankar       Sitar
     19/10/08  Vishwa Mohan Bhatt    Mohan Veena
     19/10/08  Rashid Khan        Hindustani Vocal
     20/02/09  Shivkumar Sharma     Santoor
     20/02/09  Zakir Hussain       Tabla
     12/04/08  Rashid khan        Hindustani Vocal
     10/05/08  L. Subramanium      Violin-Carnatic
     10/01/09  Ashwini Bhide-Deshpande  Hindustani Vocal
     13/12/08  Hariprasad Chaurasia   Flute
     14/03/09  Shujaat Khan       Sitar
     19/02/09  Shivkumar Sharma     Santoor
    19/02/09 Zakir Hussain         Tabla
                        Other Programmes
    30/03/09 Rahul Sharma          Santoor

                        World Heritage Programmes
Number Of Events  84             Places
      Date  Artiste           Art Form
    15/10/08  Geof Page (from Australia) Talk-English literature, creative writing and poetry
    19/11/08                M
          Paul Giger (from Switzerland) usic
    28/08/08  German Group        Hohonle
    14/11/08                M
          Paul Giger (from Switzerland) usic
          Indo-Norwegian Exchange Programmes
    18/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    17/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    14/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    14/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    15/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    10/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    10/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    11/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    11/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    12/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    12/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    15/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    13/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    13/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    19/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    20/11/08  Three Trumpets       Trumpets
    16/12/08  Seven Winds         Folk Music
    17/12/08  Seven Winds         Folk Music
    28/10/08  Mukesh Sharma        Sarod
    28/10/08  Mukesh Sharma        Sarod
    29/10/08  Mukesh Sharma        Sarod
    29/10/08  Mukesh Sharma        Sarod
    30/10/08  Mukesh Sharma        Sarod
    30/10/08  Mukesh Sharma        Sarod
    31/10/08  Mukesh Sharma        Sarod
    31/10/08  Mukesh Sharma        Sarod
    03/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    03/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    04/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    04/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    05/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    05/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    06/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    06/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    07/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    07/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    10/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    10/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    11/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
    11/11/08  Mukesh Sharma        Sarod
12/11/08  Mukesh Sharma      Sarod
12/11/08  Mukesh Sharma      Sarod
09/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
09/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
10/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
10/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
11/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
11/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
11/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
12/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
12/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
12/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
15/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
15/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
16/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
16/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
17/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
17/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
18/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
18/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
19/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
19/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
22/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
22/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
23/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
24/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
24/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
24/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
25/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
25/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
      Programmes in Denmark
29/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
29/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
30/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
30/09/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
01/10/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
01/10/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
02/10/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
02/10/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
03/10/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
03/10/08              Music
      Sunanda Sharma, Baha'uddin Dagar, Mithilesh Kumar Jha
Activity Chart
2008-2009
(Number of Events Outside India: 95 )
(Number of Places Outside India: 13 )


17
Venue                  Chapter
S O S Village              Bheemunipatnam
S.O.S. Village              Bheemunipatnam
Vignana Vihara School          Gudilova
Vignana Vihara School          Gudilova
J.K.C. College              Guntur
J.K.C. College              Guntur
J.K.C. College              Guntur
J.K.C. College              Guntur
J.K.C. College              Guntur
University of Hyderabad         Hyderabad
Obul Reddy High School          Hyderabad
JNTU School of Planning & Architecture  Hyderabad
Glendale Academy             Hyderabad
Keyes High School            Hyderabad
Glendale Academy             Hyderabad
Kallam Anji Reddy Vidyalaya       Hyderabad
Obul Reddy High School          Hyderabad
University of Hyderabad         Hyderabad
Kalpa School                Hyderabad
J.N.T.U. School of Planning & Architecture Hyderabad
University of Hyderabad, Gacchibowli    Hyderabad
ICFAI Business School          Hyderabad
ICFAI Business School           Hyderabad
ICFAI Business School           Hyderabad
ISB (Indian School of Business)      Hyderabad
Meridian School              Hyderabad
Naandi Foundation School         Hyderabad
                     Hyderabad
MCR HRD Institute(Civil Services Probationers)
I H M Shri Shakti             Hyderabad
ISB (Indian School of Business)      Hyderabad
Glendale Academy             Hyderabad
Bharatiya Vidya Bhavan          Hyderabad
English and Foreign Language University Hyderabad
Glendale Academy             Hyderabad
University of Hyderabad, Gacchibowli   Hyderabad
ICFAI Business School          Hyderabad
ICFAI Business School, Shankarpalli   Hyderabad
ICFAI Business School, Shankarpalli   Hyderabad
ICFAI Business School, Shankarpalli   Hyderabad
Hyderabad Public School, Begumpet    Hyderabad
Indus World School            Hyderabad
ICFAI Business School, Shankarpalli   Hyderabad
P. Obul Reddy High School        Hyderabad
Kallam Anji Reddy Vidyalaya       Hyderabad
Hyderabad Public School, Begumpet    Hyderabad
I I I T, Gacchibowli           Hyderabad
University of Hyderabad, Gacchibowli   Hyderabad
Kallam Anji Reddy Vidyalaya       Hyderabad
Hyderabad Public School, Begumpet    Hyderabad
JNTU School of Planning & Architecture  Hyderabad
JNTU School of Planning & Architecture  Hyderabad
P. Obul Reddy High School        Hyderabad
Kallam Anji Reddy Vidyalaya       Hyderabad
I H M Shri Shakti            Hyderabad
I I I T, Gacchibowli           Hyderabad
Kalpa School               Hyderabad
University of Hyderabad         Hyderabad
Pallavi Model School           Hyderabad
Vidyaranya School            Hyderabad
Arora Degree College           Hyderabad
I I I T, Gacchibowli           Hyderabad
Glendale Academy             Hyderabad
I H M Shri Shakti            Hyderabad
Vidyaranya School            Hyderabad
Amina Institute of Technology      Hyderabad
Vidyaranya School            Hyderabad
Sow Radhabai Palnitkar High School    Hyderabad
Amina Institute of Technology      Hyderabad
Hyderabad Public School, Ramanthapur   Hyderabad
University of Hyderabad, Gacchibowli   Hyderabad
Glendale Academy             Hyderabad
Pranava School, Golconda         Hyderabad
Hyderabad Public School, Ramanthapur   Hyderabad
Bharatiya Vidya Bhavan’s Jubliee Hills  Hyderabad
University of Hyderabad         Hyderabad
Hyderabad Public School, Begumpet    Hyderabad
Amina Institute of Technology      Hyderabad
Jawahar Navodaya Vidyalaya        Hyderabad
Ashram Public School           Kakinada
V.S.Lakshmi Degree College for Women   Kakinada
Akshara School              Kakinada
P.R. Govt. College            Kakinada
Sainik School              Korukonda
Sainik School              Korukonda
Sainik School              Korukonda
Balaji Vidyalayam            Machilipatnam
Amaleswari Vidyalaya           Machilipatnam
Jawahar Public School          Machilipatnam
Balaji Vidyalayam            Machilipatnam
Jawahar Navodaya Vidyalaya        Peddapuram
Sri Prakash Vidyalaya          Peddapuram
Jawahar Navodaya Vidyalaya        Peddapuram
Jawahar Navodaya Vidyalaya        Peddapuram
Jawahar Navodaya Vidyalaya       Peddapuram
Bharat Public School          Pithapuram
Bharat Public School          Pithapuram
GMR Institute of Technology      Rajam
D.A.V. Public School          Rajam
Jawahar Navodaya Vidyalaya       Vargal
Sri Krishna Vidya Mandir        Visakhapatnam
Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kommadi Visakhapatnam
DPS, Ukkunagaram            Visakhapatnam
Ramanath Secondary School       Visakhapatnam
De Paul School Ukkunagaram,      Visakhapatnam
Sri Prakash Vidyaniketan        Visakhapatnam
Chaitanya Public School, Ukkunagaram  Visakhapatnam
Aurobindo Ideal High School UkkunagaramVisakhapatnam
Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kommadi Visakhapatnam
D.A.V. Public School          Visakhapatnam
Kendriya Vidyalaya, Ukkunagaram    Visakhapatnam
Navy Children School,Navsenabag    Visakhapatnam
Ramanath Secondary School       Visakhapatnam
GITAM College of Management Studies Visakhapatnam
Warangal Central Public School     Warangal
N. I. T.                Warangal
N. I. T.                Warangal
Care Pharmaceutical Science College  Warangal
N. I. T.                Warangal
N. I. T.                Warangal
Jawahar Navodaya Vidyalaya       Yanam


ICFAI Business School, Shankarpalli  Hyderabad


Jawahar Navodaya Vidyalaya      Udupi
Jawahar Navodaya Vidyalaya      Galibeedu
Jawahar Navodaya Vidyalaya      Doddaballapur


12
Venue                 Chapter
Mahila Mahavidyalaya         Araria
DPS                  Bhagalpur
DPS                  Bhagalpur
Bhagalpur University         Bhagalpur
Hansraj Public School         Bodh Gaya
L N Mithila University        Darbhanga
Mithila University          Darbhanga
D.A.V. Public School         Gaya
Maitreya Project           Gaya
Hansraj Public School         Gaya
Secondary DPS             Gaya
Manav Bharti National School     Gaya
D.A.V. Public School         Gaya
IRMEE                 Jamalpur
IRMEE                 Jamalpur
Colonel's Academy           Katihar
S S S K E G V Sansthan         Katihar
Jawahar Navodaya Vidyalaya       Kishanganj
Jawahar Navodaya Vidyalaya       Madhepura
DPS                  Muzaffarpur
Senate Hall, BRA Bihar University   Muzaffarpur
Dolphin Public School         Muzaffarpur
DPS                  Muzaffarpur
Kids Camp International School     Muzaffarpur
Kids Camp International School     Muzaffarpur
DPS                  Muzaffarpur
Kids Camp International School     Muzaffarpur
Kids Camp International School     Muzaffarpur
Paawas                 Muzaffarpur
Vrat School of Computer Sciences    Muzaffarpur
D.A.V. Public School          Patna
DPS                  Patna
J D Women's College          Patna
Bhartiya Nritya Kala Mandir      Patna
Krishna Niketan            Patna
                    Patna
L N Mishra College of Business Management
Patna Museum              Patna
Patna Museum              Patna
Patna Women's College         Patna
Bankipur Girls High School       Patna
DPS                  Patna
St. Michael's High School       Patna
                    Patna
L N Mishra College of Business Management
DPS, Sr. Wing             Patna
DPS, Jr. Wing             Patna
Magadh Mahila College         Patna
Bijendra Public School         Purnea
Vidyanidhi Girls College        Purnea
Sangita Sangeet Vidyalaya       Purnea
Purnea Mahila College         Purnea
Bijendra Public School         Purnea

DPS                  Patna
DPS                  Patna
DPS                  Patna
DPS                  Patna
Venue                 Chapter
Panjab Engineering College       Chandigarh
AKSIP School              Chandigarh
Government College Girls, Sect 11   Chandigarh

Navodaya Vidyalaya           Chandigarh
Navodaya Vidyalaya            Chandigarh
Government Medical College        Chandigarh


7
Venue                  Chapter
D-Hillock Public School         Ambikapur
DPS                   Bhilai
DPS                   Bhilai
Government Engineering College      Bilaspur
Choksey Engineering College       Bilaspur
Bhatkandey Sangeet Mahavidyalaya     Bilaspur
BIT                   Durg
DPS, NTPC                Korba
Ambedkar Bhawan             Korba
GEC                   Korba
Vivekanand Vidya Peeth          Raipur
Takshshila School            Tifra
Venue                  Chapter
Vice Regal Lodge, Delhi University    Delhi
Vice Regal Lodge, Delhi University    Delhi
Ansal Institute of Technology, Gurgaon  Delhi
Tagore Intl., Vasant Vihar        Delhi

Indian Institute of Technology (IIT)   Delhi
Tagore Intl, East of Kailash       Delhi
DAV, Ballabhgarh             Delhi

Indian Institute of Technology (IIT)   Delhi
Salwan Public, Rajendra Nagar      Delhi

Bal Bharti, Pitampura          Delhi
Bal Bharti, Pitampura          Delhi
Bal Bharati, Brij Vihar         Delhi
Keshav Mahavidyalaya,K'puram       Delhi
Amity Intl., Gurgaon           Delhi
R.S.J. Modern, Humayun Road       Delhi

Tagore Intl., East of Kailash      Delhi
Kirori Mal, N. Campus          Delhi

IP, Shamnath Marg            Delhi
Uttam, Ghaziabad             Delhi
Bal Bharti Public, Noida         Delhi

Jaspal Kaur, Shalimar Bagh        Delhi
Amity Intl., Pushp Vihar         Delhi
ITM, Gurgaon               Delhi
IP, Shamnath Marg           Delhi
ITL Public, Dwarka           Delhi

IP, Shamnath Marg           Delhi

Acharya Narendra Dev, K'kaji      Delhi
Bloom Public, Vasant Kunj       Delhi


Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi

IP, Shamnath Marg           Delhi
Amity Intl., Vasundhara        Delhi
Netaji Subhash Inst. of MS,Pitampura  Delhi
Amity Intl., Saket           Delhi
DPS Indirapuram, Delhi         Delhi
Jaipuria, Noida            Delhi
St Pauls, Hauz Khas          Delhi

DPS, Indirapuram            Delhi
Shaheed Bhagat Singh College      Delhi
Lady Shriram College (LSR)       Delhi
Amity Intl., Pushp Vihar        Delhi

Lady Irwin College           Delhi
Lady Irwin College           Delhi
Lady Shriram College (LSR)       Delhi
Miranda House, N. Campus        Delhi
Karakoram, IIT, Hauz Khas       Delhi

St. Stephens, N. Campus        Delhi
Kothari Intl., Noida          Delhi
IP, Shamnath Marg           Delhi
St. Stephens, N. Campus        Delhi
Manav Rachna Intl., Faridabad     Delhi
Bal Bharati, Dwarka          Delhi
Kothari Intl., Noida          Delhi
SRCC, N. Campus            Delhi
Deen Dayal U'dyay,K'pura        Delhi
Evergreen Public, Vasundhara      Delhi

Kothari Intl., Noida          Delhi
Acharya Narendra Dev, K'kaji      Delhi
St. Stephens, N. Campus        Delhi
Netaji Subhash Inst. of MS,Pitampura  Delhi
Manav Rachna Intl., Faridabad     Delhi
Keshav Mahavidyalaya,K'puram      Delhi
Jawaharlal Nehru University (JNU)   Delhi

NRCVEE, IIT, Hauz Khas         Delhi
Richmond Global, Mainwali Nagar    Delhi
DAV Ballabhgarh            Delhi
Richmond Global, Mainwali Nagar    Delhi
BIMTECH, Greater Noida         Delhi

Bal Bharati, Pitampura         Delhi
Richmond Global, Mainwali Nagar    Delhi
BIMTECH, Greater Noida         Delhi

DAV Sector-14, Faridabad        Delhi

IMI, Qutab Inst. Area         Delhi
Silverline, Ghaziabad         Delhi
Bal Bharati, Pitampura         Delhi

ITM, Gurgaon              Delhi
Scottish High Intl., Sushant Lok    Delhi
Geeta Bal Niketan, Faridabad      Delhi

Jamia Milia Islamia Univ.       Delhi
KIET, Gaziabad             Delhi
Greenfields, Safdarjung Enclave    Delhi
St. Marks, Meera Bagh         Delhi
Geeta Bal Niketan, Faridabad      Delhi
Sri Ram, DLF              Delhi
DPS, Noida               Delhi
Sri Ram, DLF              Delhi
St. Marks, Meera Bagh         Delhi

Geeta bal Niketan, Faridabad      Delhi
Amity Intl., Noida           Delhi
Geeta Bal Niketan, Faridabad      Delhi
Seminar Hall, IIT, Hauz Khas      Delhi
Sanskriti, Chanakyapuri        Delhi
DPS, Greater Noida           Delhi
Lotus Valley, Noida          Delhi
DAV Public, Faridabad         Delhi
Bal Bharti Public, Rohini       Delhi
Jawaharlal Nehru University (JNU)   Delhi
BIMTECH, Greater NOIDA         Delhi
Sanskriti, Chanakyapuri        Delhi
Amrita Vidyalayam, Pushp Vihar     Delhi
Doon Public, Paschim Vihar       Delhi
Vishwa Bharati, Noida         Delhi

C.S.K.M.,Chattarpur          Delhi

DAV Sector-37, Faridabad        Delhi

Jaipuria, Noida            Delhi
Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
DPS, Greater Noida            Delhi
BIMTECH, Greater Noida          Delhi
Bhaskaracharya              Delhi
Vishwa Bharati, Noida          Delhi

Sanskiriti, Chanakyapuri         Delhi
Univ. Hostel for Women, N. C.      Delhi
Geeta Bal Niketan, Faridabad       Delhi
Geeta Bal Niketan, Faridabad       Delhi
Miranda House, N. Campus         Delhi
Aravali, IIT, Hauz Khas         Delhi
DPS, R.K. Puram             Delhi
Keshav Mahavidyalaya,K'puram       Delhi
Ansal Institute of Technology, Gurgaon  Delhi
Indian Institute of Technology (IIT)   Delhi
JMC, Chanakyapuri            Delhi
NIMS, Pitampura             Delhi
Vice Regal Lodge, Delhi University    Delhi
DPS, Maruti Kunj             Delhi
Ganga Intl., Moti Nagar         Delhi
Greenfields, Safdarjung Enclave     Delhi
New Era Public, Pochanpur        Delhi
DPS, Sushant Lok             Delhi
DPS, Vasant Kunj             Delhi
DAV Sector-14, Faridabad         Delhi
DPS, Vasant Kunj             Delhi

Amity Intl., Vasundhara         Delhi
Maulana Azad Inst. Of Dental Sciences  Delhi
Ram Lai Anand, Rao Tula Ram Mg      Delhi

Laxmibai, Ashok Vihar          Delhi
RSJ, Modern, Humayun Road        Delhi
Bloom Public, Vasant Kunj        Delhi
Bal Bharati, Gangaram          Delhi
DPS, Vasant Kunj             Delhi
DPS Maruti Kunj             Delhi
Bal Bharati Public, Noida        Delhi

Ganga Intl., Moti Nagar         Delhi
Maitreyi College             Delhi
DPS, Vasant Kunj .            Delhi
Scottish High Intl., Gurgaon       Delhi
Universal Public, Preet Vihar      Delhi

St. Marks, Meera Bagh          Delhi
Sri Ram, DLF               Delhi
Tagore Intl., Vasant Vihar        Delhi
Bal Bharti Public, Gangaram Road     Delhi
CIE, North Campus            Delhi
Jaipuria, Noida             Delhi
Bal Bharti Public, Rohini        Delhi
DPS, Ghaziabad             Delhi
Sarla Chopra DAV Public, Noida     Delhi
Suncity, Gurgaon            Delhi

New Era Pub., Pouchanpur        Delhi

DPS, R.K. Puram            Delhi

Universal Public, Preet Vihar     Delhi
Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
Miranda House, N. Campus        Delhi
DPS Intl., Saket            Delhi
Maitreyi College            Delhi
DPS Sector-45, Gurgaon         Delhi
Kamla Nehru, Panchsheel Park      Delhi
North East Students Hostel, N.Campus  Delhi
Maitreyi College            Delhi
GD Salwan Pub., Rajendra Ngr.     Delhi

DPS, Indirapuram            Delhi
Suncity World, Gurgaon         Delhi
DPS, Noida               Delhi
Jaypee Institute, Noida        Delhi
Mira Model, Janakpuri         Delhi
DAV Sector-14, Faridabad        Delhi
Modern, Faridabad           Delhi
Mount Abu Public, Rohini        Delhi

Uttam, Ghaziabad            Delhi
IP College,Shamnath Marg        Delhi
JMC, Chanakyapuri           Delhi
IMI, Qutub Inst. Area         Delhi
DAV Public-37, Faridabad        Delhi
Shaheed Bhagat Singh College      Delhi
Deen Dayal Upadhyay,K'pura       Delhi
DPS Sector-45, Gurgaon         Delhi

Lady Shriram College (LSR)       Delhi
Sarla Chopra DAV Public, Noida     Delhi
DAV Sector-49, Faridabad        Delhi
Bhaskara Charya Coll, Sec-2, Dwarka  Delhi
DPS, Mathura Road           Delhi
KDB, Ghaziabad             Delhi
DAV, Sector-49, Faridabad       Delhi
Bhaskaracharya, Sec-2 Dwarka      Delhi
Jawaharlal Nehru University (JNU)   Delhi
Vivekananda, Vivek Vihar        Delhi
V.K.R.V. Rao Hostel, DU        Delhi
Jamia Milia Islamia Univ.       Delhi

VKRV Rao Hostel. N.C          Delhi
Lady Shriram College (LSR)       Delhi
Fortune Institute of Mgmt., Vasant Gaon  Delhi
NIMS, Pitampura              Delhi  p

Vivekananda, Vivek Vihar         Delhi
Blind Relief Asso., Lodhi Road      Delhi

Amity Intl., Noida            Delhi
DPS, Dwarka                Delhi
KDB, Ghaziabad              Delhi
S.K.V., No. 2, Jama Masjid        Delhi

Uttam, Ghaziabad             Delhi

IP, Shamnath Marg             Delhi

DPS Dwarka                Delhi

Meera Model, Janakpuri          Delhi
Meera Model, Janakpuri          Delhi
Vivekananda, Vivek Vihar         Delhi

DPS, Sector-45, Gurgaon          Delhi
Daulat Ram, North Campus         Delhi
ICGEB, Aruna Asaf Ali Marg        Delhi
Hansraj, N. Campus            Delhi

Shaheed Bhagat Singh College       Delhi

Vivekananda, Vivek Vihar         Delhi
Maulana Azad Inst. Of Dental Sciences   Delhi

The Sri Ram, DLF             Delhi

Khalsa, N. Campus             Delhi
Laxmibai, Ashok Vihar           Delhi
Keshav Mahavidyalaya,K'puram       Delhi
Evergreen Public, Vasundhara       Delhi
Miranda House, N. Campus         Delhi
Scotish High Intl., Sushant Lok      Delhi

DPS, Mathura Road             Delhi

Vivekananda, Vivek Vihar         Delhi
Khaitan Public, Noida           Delhi
CRPF, Rohini               Delhi
Air Force School, Subroto Park      Delhi
Evergreen Public, Vasundhara       Delhi
DAV, Palwal                Delhi

DAV, Palwal                Delhi
Tagore Intl., East of Kailash    Delhi

Khaitan Public, Noida        Delhi

Air Force School, Subroto Park    Delhi
Sriram, Aravalli           Delhi
Mount Abu Public, Rohini       Delhi

Mount Public, Sec-5, Rohini     Delhi

The Sri Ram, DLF           Delhi
DPS, Maruti Kunj           Delhi
DAV, Palwal             Delhi
Vice Regal Lodge, Delhi University  Delhi
Shivaji College, Rajauri Garden   Delhi
Vishwa Bharati, Dwarka        Delhi
Mother Teresa Public, Preet Vihar  Delhi
M. Azad Inst. of Dental Sci.     Delhi
 NIMS, Pitampura           Delhi
New Era Public School, Mayapuri   Delhi
New Era Public School, Mayapuri   Delhi
New State Academy, Pitampura     Delhi
New Era Public School, Pochanpur   Delhi
DPS, Indirapuram           Delhi
Salwan Public, Mayur Vihar      Delhi
IIIT, NSIT Campus, Dwarka      Delhi
CCA, Gurgaon             Delhi
NSIT, Dwarka             Delhi
Gwyer Hall, D.U.           Delhi
ITL Public, Sect 9, Dwarka      Delhi
Vishwa Bharati, Dwarka        Delhi
Lady Shriram College (LSR)      Delhi
Lady Shriram College (LSR)      Delhi
Lady Shriram College (LSR)      Delhi
Shriram Aravali, Gurgaon       Delhi
Vice Regal Lodge, Delhi University  Delhi
Vice Regal Lodge, Delhi University  Delhi
M. Azad Inst. of Dental Sci.     Delhi
Delhi School of Social Work, D.U.  Delhi
Bal Bharti Pub., Pitampura      Delhi
DPS, Mathura Road          Delhi
Mata Jai Kaur, Ashok Vihar      Delhi

CSKM Public School          Delhi
CSKM Public School          Delhi
CSKM Public School          Delhi

CSKM Public School          Delhi
CSKM Public School          Delhi
CSKM Public School          Delhi
     Maharaja Agrasen College      Delhi
     Maharaja Agrasen College      Delhi

     Maharaja Agrasen College      Delhi

Technology (NSIT), VIRASAT
     NSIT, Dwarka            Delhi

     NSIT, Dwarka            Delhi
     NSIT, Dwarka            Delhi
     NSIT, Dwarka            Delhi


     Delhi College of Engineering    Delhi
     Delhi College of Engineering    Delhi
     Delhi College of Engineering    Delhi
     Delhi College of Engineering    Delhi

     Delhi College of Engineering    Delhi


     NP Boys Sr. Sc., Mandir Marg    Delhi
     NP Bengali, Gole Market      Delhi
     Navyug, Laxmi Bai Nagar      Delhi
     Navyug, Sarojani Nagar       Delhi
     Navyug, Peshwa Road        Delhi
     NP Girls Sr. Sec., Gole Market   Delhi
     NP Girls Sr. Sc., Havlock Square  Delhi

     Navyug, Moti Bagh         Delhi
     NP CO-ED, Sr. Sc, A'gzeb Lane   Delhi
     Navyug, Vinay Marg         Delhi
     NP CO-ED, Tilak Marg        Delhi
     NP CO-ED, Moti Bagh        Delhi
     NP CO-ED, Sr. Sc., Ansari Nagar  Delhi
     NP CO-ED, Lodhi Estate       Delhi
     NP Girls, Bapu Dham        Delhi
     NP Boys Sr. Sc, Bapu Dham     Delhi
     NP Laxmi Bai Nagar         Delhi


     Modern School, Barakhamba Road   Delhi
     Modern School, Barakhamba Road   Delhi
     Modern School, Barakhamba Road   Delhi

     Modern School, Barakhamba Road   Delhi

     Modern School, Barakhamba Road   Delhi

     G.G.S.S.S, Jhilmil Colony     Delhi
G.G.S.S.S, Kondli           Delhi
S.K.V., Shankar Nagar         Delhi
S.K.V.,Gulabi Bagh          Delhi
S.K.V.,Timarpur            Delhi
G.G.S.S.S., Shalimar Bagh       Delhi
S.K.V.,Badli             Delhi
S.K.V., Bharati Nagar         Delhi
S.K.V.,Pooth Kalan          Delhi
G.Co-edCap. Sanjeev Dhatnija,Sec-
9Rohini                Delhi
S.K.V., Ranjeet Nagar         Delhi
G. Co-ed, S.S.S., Sec-6, Dwarka    Delhi
G.G.S.S.S., No-l, Modipur       Delhi
S.K.V., B-1, Janakpuri        Delhi
S.K.V., A-Block, Janakpuri      Delhi
Sarvodya Co-ed B-4, Paschim Vihar   Delhi
Ishan, S.K.V., G-Block, Saket     Delhi
G.G,S.S.S., Sriniwaspuri       Delhi
S.K.V., C.R. Park           Delhi

G. Co-ed S.S.S., Vasant Kunj     Delhi

G.Sar.Co-ed S.S.S.Sec-6, R.K. P'ram  Delhi
S.G. Co-ed S.S., Swehra        Delhi
G. Co-ed S.S.S., Sec-6, Dwarka    Delhi
S.K. V., Kichner Road         Delhi
S.K. V., No-2, Jama Masjid      Delhi


Heritage School, Vasant Kunj     Delhi
Heritage School, Vasant Kunj     Delhi

Heritage School, Vasant Kunj     Delhi

Heritage School, Vasant Kunj     Delhi
Heritage School, Vasant Kunj     Delhi
Heritage School, Vasant Kunj     Delhi

Heritage School, Vasant Kunj     Delhi
Heritage School, Vasant Kunj     Delhi


New Era Public School, Mayapuri    Delhi
New Era Public School, Mayapuri    Delhi
New Era Public School, Mayapuri    Delhi
New Era Public School, Mayapuri    Delhi
New Era Public School, Mayapuri    DelhiDelhi University           Delhi
       Delhi University           Delhi

       Delhi University           Delhi

       Delhi University           Delhi

       Delhi University           Delhi

       Delhi University           Delhi

       Delhi University           Delhi

       Delhi University           Delhi

       Delhi University           Delhi

       Delhi University           Delhi


       N.S.S. CAMP, Ambedkar Bhawan     Delhi
       N.S.S. CAMP, Ambedkar Bhawan     Delhi
       N.S.S. CAMP, Ambedkar Bhawan     Delhi
       N.S.S. CAMP, Ambedkar Bhawan     Delhi
       N.S.S. CAMP, Ambedkar Bhawan     Delhi

      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
AMC), VIRASAT
      Maulana Azad Medical College      Delhi
      Maulana Azad Medical College      Delhi
      Maulana Azad Medical College      Delhi
      Maulana Azad Medical College      Delhi
      Maulana Azad Medical College      Delhi
      Maulana Azad Medical College      Delhi
      Maulana Azad Medical College      Delhi
      Maulana Azad Medical College      Delhi
7
Venue                   Chapter
Performing Arts College          Ahmedabad
C N Vidyalaya               Ahmedabad
National Institute of Design, NID     Ahmedabad
Riverside school              Ahmedabad
MICA                    Ahmedabad
Umiyaji Girls College, Sola        Ahmedabad
Indian Institute of Management       Ahmedabad
Blind Peoples Association         Ahmedabad
Anandniketan School            Ahmedabad
Mahatma Gandhi International School, MGIS Ahmedabad
National Institute of Design, NID     Ahmedabad
Vimukti Vishwa Vidyalaya, Jain Gurukulam Ahmedabad
Anand Agricultural University       Anand
H M Patel Institute of English - V V N   Anand
G J SHARDAMANDIR - V V N          Anand
I B Patel Eng. Teaching - V V N      Anand
Smt. K J Thakkar Guj. M. School      Anand
Institute of Rural Management, Anand (IRMA)Anand
Shri B P Patel Arts College        Anand
Shri V Z Patel Comm. College        Anand
Shri B P Patel Arts College        Anand
Shri V Z Patel Comm. College        Anand
Westzone Inter University Festival     Anand
Anand Agricultural University       Anand
Anand Agricultural University       Anand
National Institute of Fashion Design, NIFT Gandhinagar
Indian Institute of Technology       Gandhinagar
Entrepreneurship Development Institute, EDIGandhinagar
Dhirubhai Institute of ICT, DAIICT     Gandhinagar
Indian Institute of Technology       Gandhinagar
Prathmik Shala, Gh 26, Municipal School Gandhinagar
J N Vidyalaya Aliabada           Jamnagar
J. R. Sanskrit Pathashala         Jamnagar
K.D. Ambani School, Motikhavdi       Jamnagar
Essar School                Jamnagar
K.D. Ambani School, Motikhavdi       Jamnagar
Shree Satyasai Vidyalaya          Jamnagar
K.D. Ambani School, Motikhavdi       Jamnagar
Essar School                Jamnagar
B. Ed. College, Aliabada          Jamnagar
Army Camp, Infantry Lines         Jamnagar
Khambhalia School             Jamnagar
Shamaldas Gandhi Hall           Junagadh
Gurukul, Aksharwadi            Junagadh
Rupayatan                 Junagadh
N. B. Kambaliya Vidyalaya         Junagadh
Rupayatan                 Junagadh
Vashishtha Vidyalaya, Kamrej        Surat
Kendriya Vidyalaya, ONGC Hazira      Surat
SVNIT               Surat
SVNIT               Surat
Shardayatan School        Surat
Sri Sathya Sai School, Althan   Surat
SVNIT               Surat
DPS, Vesu             Surat
Ankur Vidyalaya          Vadodara
Vidyut Board Vidyalaya      Vadodara
Vidyut Board Vidyalaya      Vadodara
Narsinha Mehta Bhavan,Rupayatan  Junagadh

3
Venue               Chapter
Birla Institute of Technology   Zuari Nagar
Smt Parbatibai Chowgule College  Margao
DMC Bandekar College       Mapusa
Smt Parbatibai Chowgule College  Margao

10
Venue               Chapter
Ambala Engineering College    Ambala
M.M. College           Fatehbad
M.M. College           Fatehbad
O.P. Jindal Public School     Hisar
D.N. College           Hisar
Nisant Public School       Karnal
B.P.S Mahila Vishwavidhyalya   Khanpur Kalan
DPS                Panipat
Bal Vikas Progressive School   Panipat
DPS                Panipat
DPS                Panipat
D.A.V. Public School, Huda    Panipat
M.N.S.S              Rai
M.N.S.S              Rai
M.N.S.S              Rai
C.M.K College           Sirsa
National Educational College   Sirsa
Navodaya Vidyalaya        Sirsa
Jenus Public School        Sirsa
Bright Scolar Public School    Sonipat
D.A.V. for Girls College     Yamuna Nagar
G.N.G Colleges for Girls,     Yamuna Nagar
Anand Public School (Morning)   Yamuna Nagar
Anand Public School (Evening)   Yamuna Nagar
Springfield Public School     Yamuna Nagar
Guru Nanak Khalsa College     Yamuna Nagar
Guru Nanak Girls College     Yamuna Nagar


20
Venue               Chapter
D.A.V. School           Barmana
     Lal Chowk                Barmana
     Dalhousie Public School         Dalhousie

     Guru Nanak public School         Dalhousie

     Hilltop School              Dalhousie

     D.A.V. School              Dera Gopipur
     D.A.V. School              Dharamshala
     NIT                   Hamirpur
     D.A.V. School              Hamirpur
     OLS School                Kullu
     Raisana School              Kullu
     Kullu valley School           Kullu
     D.A.V. School              Narwana
     D.A.V. School              Palampur
     Auckland house School          Shimla
     St Thomas School             Shimla
     ARTRAC School              Shimla
     Portmore School             Shimla
     Pine Grove School            Subatho
     Dr Rajendra Prashad Medical College   Tanda

and Kashmir
     1
     Venue                Chapter
     Jammu University           Jammu
     Govt. College for Women Gandhi Nagar Jammu


     5
     Venue                  Chapter
     DPS                   Bokaro
     Bokaro Ispat S S School         Bokaro
     DPS                   Bokaro
     DPS                   Bokaro
     Hindi Vidyapeeth             Deoghar
     Hindi Vidyapeeth             Deoghar
     DPS                   Dhanbad
     CMC, Karim City College         Jamshedpur
     XLRI                   Jamshedpur
     Birsa Agricultural University      Ranchi
     Birsa Agricultural University      Ranchi


     13
     Venue                  Chapter
     Rashtriya Military School        Bangalore
     Amrita Institute of Technology      Bangalore
     Vani Vidya Kendra, Rajaji Nagar     Bangalore
     IIM                   Bangalore
     National Centre for Biological Science  Bangalore
Bharatiya Vidya Peeth, Vijayanagar    Bangalore
PES Institute of Technology, Bangalore  Bangalore
MVIT, Bangalore              Bangalore
PES Institute of Technology, Bangalore  Bangalore
IIM                    Bangalore
IIM                    Bangalore
IIM                    Bangalore
IIM                    Bangalore
Rishi Valley School, Madanapalli     Bangalore
HAL Management Academy, Bangalore     Bangalore
SVS School                Bantwal
SVS College                Bantwal
Indian Institute of Management (IIM)   Calicut

Adichunchungiri Institute of Technology  Chicmagalur
Malnad College of Engineering       Hassan
Malnad College of Engineering       Hassan
NMAMIT, NITTE               Karkala
NMAMIT, NITTE               Karkala
NMAMIT, NITTE               Karkala
NMAMIT, NITTE               Karkala
NMAMIT, NITTE               Karkala
Bharatiya Vidya Bhavan          Madikeri
NITK                   Madikeri
Bharatiya Vidya Bhavan          Madikeri
Bharatiya Vidya Bhavan          Madikeri
Bharatiya Vidya Bhavan          Madikeri
St. Agnes College             Mangalore
Sharadha P U College           Mangalore
KSHEMA, Deralakatte            Mangalore
KSHEMA, Deralakatte            Mangalore
Vittla High School            Mangalore
SDM College, Ujire            Mangalore
Ganapathi High School           Mangalore
Canara Engineering College        Mangalore
Sri Bharathi College, Nanthoor      Mangalore
KMC                    Mangalore
St. Agnes College             Mangalore
KMC                    Mangalore
Sanskrit College, Kateel         Mangalore
Mangalore University           Mangalore
Sanskrit College, Kateel         Mangalore
MIT                    Manipal
MIT                    Manipal
MIT                    Manipal
MIT                    Manipal
MIT                    Manipal
MIT                    Manipal
MIT                    Manipal
MAHE                   Manipal
MAHE                   Manipal
Shri Vikasa Vidya Samithi         Shimoga
Jnana Deepa P U College          Shimoga
Vasavi Vidya Samithi           Shimoga
Edurite College              Shimoga
Edurite College              Shimoga
JNN College of Engineering        Shimoga
Gnana Deepa Vidya Samsthe         Shimoga
Adi Chunchunagiri Vidya Samsthe      Shimoga
Jawaharlal Nehru College of Engineering  Shimoga
Sneha School               Sullia
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
NITK                   Surathkal
Sharadha Residential School        Udupi
Sharadha Residential School        Udupi
Sharadha Residential School        Udupi
SMSP College               Udupi

Chitrakala Parishad            Bangalore
NITK                   Surathkal

15
Venue                   Chapter
NITK                   Calicut
Medical College              Calicut
Veda Vyasa School             Calicut
Chinmaya Vidyalaya            Calicut
M.S.S. Public School           Calicut
Vedavyasa Vidyaniketan          Calicut
Providence WomensCollege         Calicut
Medical College              Calicut
Chinmaya Vidyalaya            Calicut
Indian Institute of Management (IIM)   Calicut
Indian Institute of Management (IIM)   Calicut
Chinmaya Vidyalaya            Chengan
Saraswathi Vidyalaya          Ernakulam
Chinmaya Vidyalaya           Kalladathur
Chinmaya Vidyalaya           Kanhangad
Chinmaya Vidyalaya           Kanhangad

Chinmaya Vidyalaya           Kanhangad
Chinmaya Vidyalaya           Kasaragod
Chinmaya Vidyalaya           Kasaragod
Chinmaya Vidyalaya           Kasaragod
Chinmaya Vidyalaya           Kasaragod
Kendriya Vidyalaya No.1         Kasaragod

Chinmaya Vidyalaya           Kasaragod

Chinmaya Vidyalaya           Kasaragod
Chinmaya Vidyalaya           Kasaragod
Naval Base Headquarters         Kochi
Naval School              Kochi
Bharatiya Vidya Bhavan         Kochi
Saraswati Vidya Niketan, Elemakkara   Kochi

Navy School               Kochi
Chinmaya Vidyalaya           Kollengode
Chinmaya Vidyalaya           Kollengode
Chinmaya Vidyalaya           Palakkad
Chinmaya Mission College        Palakkad

Chinmaya Mission College        Palakkad
Chinmaya Mission College        Palakkad
Chinmaya Vidyalaya           Pallavur

Chinmaya Vidyalaya           Pallavur
Chinmaya Vidyalaya           Pallavur
Jawahar Navodaya Vidyalaya       Periye

Jawahar Navodaya Vidyalaya        Periye
Sopanam auditorium            Quilon
Sopanam auditorium            Quilon
Govt. Boys High School          Quilon
Chinmaya Vidyalaya            Tattamangalam
Chinmaya Vidyalaya            Tattamangalam
NTTF                   Tellicherry
Mahe Govt. College            Tellicherry
Chinmaya Vidyalaya            Trivandrum
Swathi Thirunal Sangeetha College     Trivandrum
                     Trivandrum
Mannakad Karthika Thirunal Govt. Girls High Sec. School
Pattom Girls Higher Sec. School      Trivandrum
Chinmaya Vidyalaya            Trivandrum
SMV High schol              Trivandrum
Cotton Hill Girls H.S.          Trivandrum
Model School               Trivandrum
Govt. Model Boys H.S.          Trivandrum
Chinmaya Vidyalaya           Trivandrum
Cotton Hill Girls H.S.         Trivandrum
Valiya Sala Samajam Hall        Trivandrum
Tagore Theatre             Trivandrum
Swati Tirunal Music College       Trivandrum
Bharatiya Vidya Bhavan         Trivandrum
Bharatiya Vidya Bhavan         Trivandrum
Sreemula Vilasam H.S.          Trivandrum
Cotton Hill Boys H.S.          Trivandrum
Manakkad Govt. GirlsSchool       Trivandrum
Chalai Boys High School         Trivandrum
Govt.UP School,Chalai          Trivandrum

Chinmaya Campus             Kasaragod
Chinmaya Campus             Kasaragod
Chinmaya Campus             Kasaragod
Chinmaya Campus             Kasaragod
Chinmaya Campus             Kasaragod


17
Venue                  Chapter
Gandharva Sangeet Vidyalaya       Amarpatan
Sarojini Naidu Mahavidyalaya      Bhopal
Career College             Bhopal
Indian Institute of Forest Management  Bhopal
Sharda Vidya Mandir           Bhopal
NLIU                  Bhopal
Geetanjali College           Bhopal
Excellence School            Bhopal
Indian Institute of Forest Management  Bhopal
Indian Institute of Forest Management  Bhopal
SOS Balagram              Bhopal
Kendriya Vidyalaya No.1         Bhopal
Herman Meiner School          Bhopal
Maharshi Vidya Mandir          Bhopal
Career College             Bhopal
Kendriya Vidyalaya No.1         Bhopal
Kendriya Vidyalaya No.3         Bhopal
Career College             Bhopal
SOS Balagram              Bhopal
Saraswati Vidya Mandir         Chirgaon
L.D. Kanya Inter College        Chirgaon
Govt. Polytechnic            Damoh
Nav Jagriti H.S.School         Damoh
Shri Guru Nanak Public School      Damoh
Gyanodaya Vidyalaya           Damoh
Navodaya Vidyalaya           Damoh
Rawatpura Sarkar Engineering College  Datia
Rawatpura Sarkar Engineering College  Datia
Rawatpura Sarkar Engineering College  Datia
Rani Laxmi Bai Public School       Datia
Saraswati Balika Vidya Mandir       Datia
Rawatpura Sarkar Engineering College   Datia
Scindia Girls School           Gwalior
IIITM                   Gwalior
Pandit Ramlal Sharma H.S. School     Hoshangabad
Navodaya School              Hoshangabad
Navodaya School              Hoshangabad
N.E.S. College              Hoshangabad
T.T.C. Budhni               Hoshangabad
N.E.S. College              Hoshangabad
Girls College               Hoshangabad
Muskan Bal Sanstha            Hoshangabad
Govt. Girls College            Hoshangabad
Pandit Ramlal Sharma H.S. School     Hoshangabad
Devi Ahilya University          Indore
Keshav Vidyapeeth             Indore
                     Indore
Prestige Institute of Management & Research
The Shishukunj International School    Indore
Govt. Nirbhay Singh Patel Science College Indore
Indus World School            Indore
The Emerald Heights International School Indore
Devi Ahilya University          Indore
Sri Satya Sai Vidya Vihar         Indore
Central Railway School          Itarsi
Railway Yard School            Itarsi
Jay Academy                Jhansi
BHEL Shiksha Niketan           Jhansi
Ram Lakhan S. Gyan Mandir         Jhansi
Bal Bharti Public School         Jhansi
BHEL Shiksha Niketan           Jhansi
Arya Kanya Vidyalaya           Jhansi
Lokmanya Tilak Inter College       Jhansi
Guru Nanak Khalsa Inter College      Jhansi
Deen Dayal Upadhyaya Vidyapeeth      Jhansi
Bal Bharti Public School         Jhansi
Bipin Bihari Degree College        Jhansi
Ganesh Sangeet Mahavidyalaya       Jhansi
Tendar Heart Public School        Jhansi
Rani Laxmi Bai Public School       Jhansi
BHEL Shiksha Niketan           Jhansi
Bhani Devi Goyal Shiksha Niketan     Jhansi
Orchha                  Jhansi
Ramratan Vidya Mandir           Lalitpur
Govt. Girls School            Maheshwar
Sarla Vidya Niketan            Maihar
Sharda Montessori School         Maihar
Gandhi H.S. School            Maihar
Sarla Vidya Niketan            Maihar
Mahakal H.S. School            Maihar
Sarla Vidya Niketan            Maihar
Mandsaur Institute of Technology     Mandsaur
B.R. Nahata College of Pharmacy     Mandsaur
Patwa Mahavidyalaya           Neemuch
Bonanza Convent School         Satna
Govt. Kanya Vidyalaya          Satna
                    Satna
Allauddin Khan Sangeet Mahavidyalaya, Dhawari
Ramkrishna College           Satna
Bonanza Convent School         Satna
Happy Days School            Shivpuri
Happy Days School            Shivpuri
Happy Days School (Junior)       Shivpuri
Happy Days School (Senior)       Shivpuri
Indian Institute of Forest Management  Bhopal
Bhani Devi Goyal Shiksha Niketan    Jhansi

14
Venue                 Chapter
SIPNA College of Engineering      Amravati
SIPNA College of Engineering      Amravati
SIPNA College of Engineering      Amravati
Jawahar Navodaya Vidyalaya       Amravati
Jawahar Navodaya Vidyalaya       Buldhana
IRA International School        Butibori
IRA International School        Butibori
North Maharashtra University      Jalgaon
North Maharashtra University      Jalgaon
J.C. High School            Karanja
J.C. High School            Karanja
J.C. High School            Karanja
Rachna Sansad             Mumbai
Vidyalankar Institute of Technology  Mumbai
American School of Bombay       Mumbai
Saraswati Mandir            Mumbai
Yuva Center              Mumbai
Whistling woods            Mumbai
Kelkar College             Mumbai
Bal Bharti School           Mumbai
JJ School of Art            Mumbai
Indian Institute of Technology (IIT)  Mumbai
Indian Institute of Technology (IIT)  Mumbai
Indian Institute of Technology (IIT)  Mumbai
ITM                  Mumbai
CKT school               Mumbai
UICT                  Mumbai
NITIE                 Mumbai
KV, IIT                Mumbai
TIFR                  Mumbai
NMIMS                 Mumbai
NITIE                 Mumbai
IGIDR                 Mumbai
IGIDR                 Mumbai
ITM                  Mumbai
Ordinance Factory-OF Staff College   Nagpur
Centre Point, Wardhaman Nagar        Nagpur
Centre Point, Katol Road          Nagpur
BVM Shreekrishnanagar            Nagpur
BVM Shreekrishnanagar            Nagpur
C P, Wardhamannagar             Nagpur
Pt. Bachraj Vyas High School        Nagpur
C.P. School Katol Road           Nagpur
Bhide Girls' High School          Nagpur
KV Vayusenanagar              Nagpur
BRA Mundle School              Nagpur
Bhide Girls' High School          Nagpur
BRA Mundle School              Nagpur
BRA Mundle School              Nagpur
BRA Mundle School              Nagpur
BRA Mundle School              Nagpur
BRA Mundle School              Nagpur
BRA Mundle School              Nagpur
BRA Mundle School              Nagpur
BRA Mundle School              Nagpur
BRA Mundle School              Nagpur
C.P. School Katol Road           Nagpur
Niri Modern School             Nagpur
HPT College of Arts and Science       Nasik
KK Wagh College of Engineering       Nasik
INS Shivaji, Lonavla            Pune
College of Military Engineering       Pune
Symbiosis Institute of Mass
Communication                Pune
ICFAI Business School            Pune
Jnana Prabodhini Navnagar Vidyalaya,
Nigdi                    Pune
Jnana Prabodhini Navnagar Vidyalaya,
Nigdi                    Pune

Sahyadri School, Rajgurunagar        Pune
Sahyadri School, Rajgurunagar        Pune
Indian Institute of Science Education and
Research                  Pune
Film and Television Institute of India   Pune
SICSR                    Pune

DPS                     Pune

Tolani Maritime Institute, Talegaon     Pune
D.A.V. Public School
                      Pune

National Defence Academy          Pune

Jnana Prabodhini Prashala          Pune
Symbiosis Institute of Management
Studies                   Pune
MIT School of Business           Pune
Film and Television Institute of India   Pune
Film and Television Institute of India   Pune
Symbiosis International School       Pune

Global Indian International School, Pimpri Pune
Sahyadri School, Rajgurunagar       Pune
ICFAI Business School           Pune

Sahyadri School, Rajgurunagar        Pune

DPS                     Pune

INS Shivaji, Lonavla            Pune

Film and Television Institute of India   Pune
National Defence Academy          Pune
Film and Television Institute of India   Pune

D.Y. Patil College of Engineering, Pimpri  Pune
Symbiosis Institute of Design        Pune
Jnana Prabodhini Navnagar Vidyalaya,
Nigdi                    Pune
Sharadabai Pawar Educational Campus,
Sharadanagar                Pune
MIT Engineering College           Pune
Film and Television Institute of India   Pune
DPS                     Pune
Film and Television Institute of India   Pune
Sharadabai Pawar Educational Campus,
Sharadanagar                Pune
College of Engineering, Pune        Pune
MIT School of Business           Pune
Tolani Maritime Institute, Talegaon     Pune

Film and Television Institute of India   Pune

Gurukul School               Pune

Balkalyan Sanstha              Pune

DPS                     Pune
D.A.V. Public School
                      Pune
Babasaheb Naik College of Engineering    Pusad
Babasaheb Naik College of Engineering    Pusad
Babasaheb Naik College of Engineering    Pusad
Royal Gondwana Public School        Shankarpur
Royal Gondwana Public School        Shankarpur
School of Scholars             Vanadongri
School of Scholars             Vanadongri
Jawahar Navodaya Vidyalaya         Wardha
      Jawahar Navodaya Vidyalaya       Washim
      School of Scholars           Yavatmal
      Jawahar Navodaya Vidyalaya       Yavatmal

astern States

      6
      Venue                 Chapter
      Air Force Station           Chabua
      Digboi College             Digboi
      Air Force Station           Dinjam
      B Baruah College            Guwahati
      B Baruah College            Guwahati
      Sarla Birla Gyan Jyoti School     Guwahati
      Don Bosco School of Management     Guwahati
      Sanskriti Gurukul           Guwahati
      South Point School           Guwahati
      Sanskriti Gurukul           Guwahati
      Indian Institute of Technology (IIT)  Guwahati
      Sarla Birla Gyan Jyoti School     Guwahati
      Hindustani Kendriya Vidyalaya     Guwahati
      Sarla Birla Gyan Jyoti School     Guwahati
      DPS                  Guwahati
      SOS Village School           Guwahati
      Indian Institute of Technology (IIT)  Guwahati
      SOS Village School           Guwahati
      Sanskriti Gurukul           Guwahati
      South Point School           Guwahati
      Army School              Guwahati
      Happy Child School           Guwahati
      Sarla Birla Gyan Jyoti School     Guwahati
      Assam Engineering College       Guwahati
      South Point School           Guwahati
      DPS                  Guwahati
      Jorhat College             Jorhat
      Budding Bud High School        Tinsukhia


      1
      Venue                 Chapter   World Dance Day
      Tripura Central University       Agartala  World Dance Day
      Don Bosco School            Agartala
      Government Music College        Agartala
      Don Bosco School            Agartala  World Dance Day
      Tripura Central University       Agartala  Music In The Park
      Government Music College        Agartala
      Government Music College        Agartala
      Auxillium Girls School         Agartala
      Tripura Central University       Agartala
      Don Bosco School            Agartala
1
Venue                   Chapter
Sainik School               Imphal
DM College of Arts            Imphal
JN Manipur Dance Academy         Imphal


5
Venue                    Chapter
SAI International School          Bhubaneswar
Sai International School          Bhubaneswar
IRC Village Govt. High School        Bhubaneswar
Faculty Club, Utkal University       Bhubaneswar
B.J. English Medium School         Bhubaneswar
                      Bhubaneswar
Institute of Minerals and Materials Technology
Krupajal Group of Institution        Bhubaneswar
Xavier Institute of Management       Bhubaneswar
Phulbani Town Community Centre       Bhubaneswar
SAI International School          Bhubaneswar
Ravenshaw University            Cuttack
Community Center              G. Udayagiri
Raikia College               Kandhamal
Phulbani College              Kandhamal
Phiringia College              Kandhamal
Tikabali High School            Kandhamal
KIIT International School          Bhubaneswar
KIIT School of Engineering         Bhubaneswar
HDF School of Management          Bhubaneswar

Open Learning School           Bhubaneswar   State Convention
Bakul Foundation             Bhubaneswar   State Convention
HDF School of Management         Bhubaneswar   State Convention


1
Venue                   Chapter
Pondicherry Engineering College      Pondicherry


8
Venue                   Chapter
Springdales School            Amritsar
Springdales School            Amritsar
Springdales School            Amritsar
Red Cross / Govt.School          Faghwara
HansRaj Maha Vidyalya           Jalandhar

C.T. Institute              Jalandhar

M.G.N. College of Education        Jalandhar
Virsa Vihar                Jalandhar
L.P.U.                  Jalandhar
C.T. Institutes              Jalandhar
L.P.U.                   Jalandhar
Kanya Maha Vidyalaya            Jalandhar
Virsa Vihar/Govt Schools          Jalandhar

L.P.U.                   Jalandhar
Red Cross/Govt Schools           Jalandhar
Red Cross/Govt Schools           Jalandhar

BBSI Adampur                Jalandhar

N. I. T.                  Jalandhar

HansRaj Maha Vidyalya           Jalandhar
HansRaj Maha Vidyalya           Jalandhar
Virsa Vihar                Jalandhar
L.P.U.                   Jalandhar
L.P.U.                   Jalandhar
Virsa Vihar                Jalandhar
Virsa Vihar/Govt Schools          Jalandhar
Virsa Vihar/Govt Schools          Jalandhar
Doaba College               Jalandhar
St. Mary's Church             Jalandhar
Harballabh Sammelan            Jalandhar
Harimandir Sahib              Jalandhar
Mayor World School             Jalandhar
Virsa Vihar/Govt Schools          Jalandhar
PAP DAV School               Jalandhar
Apeejay College of Fine Arts        Jalandhar
L.P.U.                   Jalandhar
Jawahar Navodaya Vidyalaya         Jalandhar
Hindu Kanya College            Kapurthala
Hindu Kanya College            Kapurthala
Virsa Vihar/H.K.College          Kapurthala
Cosmic College of Education        Lakhanpur
Lions Bhawan                Ludhiana
Ramgariha Girls School           Ludhiana
Ramgariha Girls School           Ludhiana
DPS                    Ludhiana
DPS                    Ludhiana
Master Tara Singh Memorial College     Ludhiana
Synetic Business School          Ludhiana
Master Tara Singh Memorial College     Ludhiana
Devki Devi Jain Memorial College      Ludhiana
Voluntary Rehabilitation Training Centre  Ludhiana
Drishti Innovative School         Ludhiana
Modern School               Pathankot
Montesorie Cambridge School        Pathankot
Management college             Pathankot


Indian Heritage School           Pathankot
Pratap Girls School           Pathankot
Modern School              Pathankot
Pathankot Public School         Pathankot
DAV School               Pathankot
JMK School               Pathankot
DAV School               Pathankot
Alishan Institute of Hotel Management  Pathankot
DPS, Badhani              Pathankot
Thapar University            Patiala
Thapar University            Patiala
Thapar University            Patiala
Navodaya Vidyalaya           Patiala
Thapar University            Patiala


35
Venue                  Chapter
Mayo College Girls School        Ajmer
Military School             Ajmer
Mayo College              Ajmer
Sanskriti - The School         Ajmer
All Saints' School           Ajmer
Mayo College Girls School        Ajmer
Military School             Ajmer
Mayur School              Ajmer
Military School             Ajmer
All Saints' School           Ajmer
Military School             Ajmer
Sanskriti - The School         Ajmer
Alwar Public School           Alwar
Jawahar Navodaya Sec. School      Alwar
IET Engineering College         Alwar
Kala Bharti Auditorium         Alwar
G.D. College              Alwar
G.D. College              Alwar
V L Memorial Public School       Alwar
I.E.T. engineering college       Alwar
Kala Bharti Auditorium         Alwar
Banasthali Vidyapeeth          Banasthali
Banasthali Vidyapeeth          Banasthali
Banasthali Vidyapeeth          Banasthali
Central Academy             Baran
Central Academy             Baran
Central Academy             Baran
Jai Narayan Vyas Bed.college, Barmer  Barmer
Govt. Sr. Sec. Girls School       Barmer
The Modern School            Barmer
M.B.C.Govt. Girls college        Barmer
Mangal Newton Public School       Beawar
Vivekanand Kendera Vidhyalaya, Hurda  Bhilwara
Green Valley Sr. Sec. School      Bhilwara
Adarsh Vidya Sr. Sec. School      Bhilwara
BRJD Public School           Bhorugram
BRJD Public School           Bhorugram
BRJD Public School           Bhorugram
Jain Girls College           Bikaner
College of Vertinary & Animal Sciences Bikaner
Jawahar Navodaya Vidyalaya, Gajner   Bikaner
Keen College              Bikaner
Police Auditorium            Bundi
St. Annies School            Bundi
Dalmia Vidya Mandir           Chirawa
Dalmiya Public School          Chirawa
Vishal Academy Sr. Sec. School,
                    Chittorgarh
Gandhinagar
Vidya Niketan Sr. Sec. School, Gandhi
                    Chittorgarh
Nagar
Hind Zink School, Zink Nagar      Chittorgarh
                    Chittorgarh
Caliber Academy Sec. School, Railway Colony
Hind Zink School, Zink Nagar      Chittorgarh
RNT B. Ed. College, Gandhi Nagar    Chittorgarh
L.B.S. Sr. Sec. School, Pratap Nagar  Chittorgarh
Hind Zink School, Zink Nagar      Chittorgarh
Alakh Studies, Gandhi Nagar       Chittorgarh
Hind Zink School, Zink Nagar      Chittorgarh
Sanskriti Academy, Senthi        Chittorgarh
                    Chittorgarh
Caliber Academy Sec. School, Railway Colony
Alakh Studies, Gandhi Nagar       Chittorgarh
Imperial Club, Zink Nagar        Chittorgarh
Birla Club, Madhav Nagar        Chittorgarh
Sanwaliya Govt. Rashtriya Kanya
                    Chittorgarh
Mahavidhayala Gandhinagar
Sainik School              Chittorgarh
Sainik School              Chittorgarh
Vision School of Management       Chittorgarh
Hind Zink School, Zink Nagar      Chittorgarh
R.N.T. P.G. College           Chittorgarh
Sainik School              Chittorgarh
Sainik School              Chittorgarh
Mewar Girls College, Gandhinagar    Chittorgarh
Vishal Academy Sr. Sec. School,
                    Chittorgarh
Gandhinagar
Birla Shiksha Kendra, Madhav Nagar   Chittorgarh
Central Academy Sr. Sec. School, Senthi Chittorgarh
The Aditya Birla Public School,
                    Chittorgarh
Adityapuram
Govt Sr. Sec. Girls School, City    Chittorgarh
M. P. P. G. College           Chittorgarh
Sainik School              Chittorgarh
Shree Sanwaliya Vishranti Grih     Chittorgarh
Fort Chittor              Chittorgarh
Shree Sanwaliya Vishranti Grih     Chittorgarh
Hind Zink School, Zink Nagar      Chittorgarh
Mewar Girls College            Chittorgarh
Sainik School               Chittorgarh
Sainik School               Chittorgarh
Central Academy Sr. Sec. School, Senthi
                      Chittorgarh
Children Paradise Sec. School, Chanderia
                      Chittorgarh
Nimawat Public School           Fetehpur
L. K. Singhania Edu. Centre        Gotan
L. K. Singhania Edu. Centre        Gotan
L. K. Singhania Edu. Centre        Gotan
Sri Devi Polytechnic Girls College     Hanumangarh
Sri Devi Mahila Poly-technique College   Hanumangarh
Bansal School of Nursing          Hanumangarh
Parshuram Park, DAV School, Nohar     Hanumangarh
SKM Public School, Sangaria        Hanumangarh
Maharaja Sawai Mansingh Vidyalaya     Jaipur
Seedling Modern High School        Jaipur
MAIET                   Jaipur
Subodh Public School            Jaipur
Central Park                Jaipur
Global Institute of Technology       Jaipur
DPS                    Jaipur
Rukhmani Birla Modern High School     Jaipur
Kanoria Girls College           Jaipur
Mahaveer Public School           Jaipur
Maharani's College             Jaipur
Jagannath Gupta Institute of Technology  Jaipur
Maharishi Arvind Institute of Engineering
                     Jaipur
& Technology
M G D School               Jaipur
Malviya National Institute of Technology Jaipur
International College for Girls      Jaipur
                     Jaipur
Jaipur Engineering College & Research Center
Maharani Gayatri Devi Hostel       Jaipur
International College for Girls      Jaipur
Mahatama Jyoti Rao Phule Girls College   Jaipur
Jaipur Engineering College & Research Center
                    Jaipur
Global Institute of Technology     Jaipur
Subodh Public School          Jaipur
Indian International School       Jaipur
Maharaja Sawai Mansingh Vidyalaya    Jaipur
Seedling Public School         Jaipur
Central Park              Jaipur
MAIET                  Jaipur
Central Park              Jaipur
Faculty of Fine Arts, University of
                    Jaipur
Rajasthan
Rukhmani Birla Modern High School    Jaipur
International College for Girls     Jaipur
Jaipuria Institute of Management    Jaipur
MGD Girls School              Jaipur
Maharani's Girls College          Jaipur
D.A.V. Public School            Jaipur
JECRC                   Jaipur
Jaipuria Institute of Management      Jaipur
                      Jaipur
Uttam Devi Mohan Lal College of Information & Technology (UDML)
Mahatma Jyoti Rao Phule Girls P G College Jaipur
                      Jaipur
Malviya National Institute of Technology (MNIT)
Central Park                Jaipur
Govt. College               Jalore
Lady Anusuiya Singhania Education
                      Jhalawar
Center
Govt. Engineering College         Jhalawar
Roop Nagar Public School          Jhalawar
Govt. Engineering College         Jhalawar
Central Academy Sr. Sec. School      Jodhpur
Nehru Memorial               Jodhpur
Rajmata Krishana Kumari Girls School    Jodhpur
Town Hall                 Jodhpur
Jodhpur Institute of Engineering &
                      Jodhpur
Technology
Rajmata Krishana Kumari Girls School    Jodhpur
SMS Girls School              Jodhpur
Rajmata Krishana Kumari Girls School    Jodhpur
Rajmata Girls School            Jodhpur
Maharaja Sumer Singh Public School     Kishangarh
Maharaja Sumer Singh Public School     Kishangarh
Spring Dales, Naya Gaon          Kota
Govt. Engineering College, Jhalawar    Kota
D.A.V. Public School, Lakheri       Kota
Lawrence & Mayo School           Kota
M B International School          Kota
Arkedia Academy              Kota
CFCL, Garhepal               Kota
NTPC, Anta                 Kota
NTPC, Anta                 Kota
NTPC, Anta                 Kota
NTPC, Anta                 Kota
Akalank Public School           Kota
Akalank Public School           Kota
D.A.V. Public School, CFCL         Kota
D.A.V. Public School, CFCL         Kota
IBB College                Kota
IBB College                Kota
IBB College                Kota
Annapurna Public School          Kota
Vidya Mandir, Dadabari           Kota
Chambal Fertilizers Corp. Ltd.       Kota
D.A.V. School, Gadepal           Kota
Pragati International School        Kota
JDB Girls College             Kota
Akalank PG Girls College          Kota
Modi College               Kota
D.A.V. School, Lakheri          Kota
Mittal International School       Kota
Vidyashram School            Kota
Sangeet Vidyalaya            Kota
Women's Polytechnic College       Kota
L.B.S. College              Kota
Medical College             Kota
Rotary Padmini              Kota
Lawrence & Mayo School          Kota
Prashanti Vidya Mandir          Kota
Akalank Public School          Kota
Modern Sr. Sec. School          Kota
Mulchand Girls College, Lakheri     Kota
Nalanda Academy School          Kota
Rajasthan Technical University      Kota
Maharani Girls School          Kota
Sir Padampat Singhania Sr. Sec. School  Kota
C. V. Garden               Kota
C. V. Garden               Kota
C. V. Garden               Kota
C. V. Garden               Kota
C. V. Garden               Kota
C. V. Garden               Kota
C. V. Garden               Kota
Modi Girls College            Kota
Springdales School            Kota
Insight International          Kota
LBS TT College              Kota
IBB College               Kota
Pragati International School       Kota
Akalank Vidyalaya, Rampura        Kota
Akalank PG Girls College         Kota
Mittal International School       Kota
Insight, Talwandi            Kota
Shiv Jyoti Convent School        Kota
ICFAI                  Kota
Maa Bharati Girls College        Kota
Women's Polytechnic College       Kota
CF DAV                  Kota
D.A.V. School, Lakheri          Kota
IIJT                   Kota
Maharshi Arvind Technical College    Kota
The Rajasthan School           Kotputli
The Rajasthan School           Kotputli
The Rajasthan School           Kotputli
The Rajasthan School           Kotputli
Modi Institute of Education & Research  Laxmangarh
Modi Institute of Education & Research  Laxmangarh
Modi Institute of Education & Research  Laxmangarh
Modi Institute of Education & Research  Laxmangarh
Modi Institute of Education & Research  Laxmangarh
L K Singhania Sr. Sec. School, Gotan   Nagore
Govt. Sr. School             Naraina
Govt. Sr. Sec. School          Naraina
Jawahar Navodaya Vidyalaya        Nasirabad
Jawahar Navodaya Vidyalaya        Nasirabad
Kendriya Vidyalaya            Nasirabad
Kendriya Vidyalaya            Nasirabad
Alok Sr. Sec. School, Kankroli      Nathdwara
L. P. Singhania School, Kankroli     Nathdwara
Rajkiya Kanya Mahavidhyala        Nathdwara
Vidya Niketan              Nathdwara
Mohit Sec. Sr. School, Adarash Colony  Nimbaheda
K.V.V.S. School, J.K. Colony       Nimbaheda
BITS                   Pilani
Birla Public Sr. Sec. School       Pilani
Birla Public Sr. Sec. School       Pilani
BITS                   Pilani
Birla Balika Vidyapeeth         Pilani
Birla Balika Vidyapeeth         Pilani
BITS                   Pilani
Birla Public Sr. Sec. School       Pilani
BITS                   Pilani
Birla Public Sr. Sec. School       Pilani
BITS                   Pilani
BITS                   Pilani
BITS                   Pilani
Birla Public Sr. Sec. School       Pilani
BITS                   Pilani
BITS                   Pilani
Gandhi Vidya Mandir, IASE Deemed
                     Sardarshahar
University
Gandhi Vidya Mandir, IASE Deemed
                     Sardarshahar
University
IASE Deemed University          Sardarshahar
IASE University, Gandhi Vidya Mandir   Sardarshahar
Vidya Bharti Public School        Sikar
Shobhasaria Engineering College     Sikar
Bharat Bharti Public School       Sikar
Shobhasaria Engineering College     Sikar
Vidya Bharti Public School        Sikar
Harnath Public School          Sikar
Bharat Bharti Public School       Sikar
Laxmipat Singhania School, J. K. Puram  Sirohi
H. G. International School, Abu Road   Sirohi
Nirmla School Mount Abu         Sirohi
Sufia Girls High School, Mount Abu    Sirohi
Gupta Bal Bharti             Sri Ganganagar
Radha Krishan Kanya Mahavidyalaya    Sri Ganganagar
Saint Anthony Sr. Sec. School      Udaipur
St. Marry School              Udaipur
Aishwarya College             Udaipur
Indo American School            Udaipur
Saint Pauls' Sr. Sec. School, Bhupalpura  Udaipur
St. Anthony School             Udaipur
Pragya Public School            Vijaynagar


2
Venue                   Chapter
AMM Matriculation School          Chennai
WCC College                Chennai
Bal Vidya Mandir              Chennai
Chinmaya International School       Coimbatore
ALG Matriculation School          Coimbatore


15
Venue                   Chapter
SBS Institute               Ballawala
S.B.S Institute of Bio-Medical       Ballawala
Birla Institute for Applied Sciences    Bhimtal
Jan Shikshan Sansthan           Bhimtal
Hermam Gmeiner School           Bhimtal
Birla Institute for Applied Sciences    Bhimtal
Harman Gemenier              Bhimtal
Lakes International            Bhimtal
Birla Institute for Applied Sciences    Bhimtal
Army School                Clement Town
Graffic Era University           Clement Town
ICFAI                   Clement Town
Graffic Era University           Clement Town
Graphic Era Institute of Technology    Dehradun
Bhatkandey Music University        Dehradun
The Doon Girls School           Dehradun
R.I.M.C                  Dehradun
Mahar Academy of Hospitality        Dehradun
Welham Girls School            Dehradun
Scholars Home               Dehradun
Col Brown School              Dehradun
St. Joseph’s Academy            Dehradun
Summer Valley School            Dehradun
The Asian School              Dehradun
Jaswant Modern School           Dehradun
The Doon School              Dehradun
Drona International School         Dehradun
MKP Inter College             Dehradun
D.A.V. Public School            Dehradun
Brooklyn School              Dehradun
Seven Oaks School             Dehradun
RIMC                    Dehradun
Col Brown School            Dehradun
Carman School             Dehradun
Summer Valley School          Dehradun
I.G.N.F.A.               Dehradun
Sai Institute             Dehradun
Convent of Jesus and Mary       Dehradun
MKP PG College             Dehradun
MKP PG College             Dehradun
Indian Military Academy (IMA)     Dehradun
Summer Valley School          Dehradun

Bhatkandey Music University      Dehradun

Career Launcher            Dehradun
Mahar Academy of Hospitality      Dehradun
NIVH                  Dehradun
Sainik School             Ghorakhal
Sanik School              Ghorakhal
Amrapali Institute of Technology and  Haldwani
Management
Amrapali Institute of Technology and  Haldwani
Management
Amrapali Institute of Technology and  Haldwani
Management
D.A.V. School             Haldwani
DPS                  Haridwar
Chinmaya Inter College         Haridwar
LBSNAA                 Mussoorie
Guru Nanak 5th Centenary School    Mussoorie
IMS & DIT               Mussoorie
LBSNAA                 Mussoorie
LBSNAA                 Mussoorie

LBSNAA                 Mussoorie
All Saints' College          Nainital
G,B. Pant Unversity          Pant Nagar
Panthnagar University         Panthnagar
G.B. Pant University          Pantnagar
Pant Nagar University         Pantnagar
G.B. Pant Unversity          Pantnagar
G.B. Pant Unversity          Pantnagar
G.B. Pant Unversity          Pantnagar
Kasiga School             Purkul Village
Unison School             Rajpur

Uttranchal Ayurvedic Colleger     Rajpur
Birla School, Ashok Hill        Ranikhet
Army School              Ranikhet
Army School              Ranikhet
Indian Institute of Technology (IIT)  Roorkee
Indian Institute of Technology (IIT)  Roorkee
Indian Institute of Technology (IIT)   Roorkee
Indian Institute of Technology (IIT)   Roorkee
Indian Institute of Technology (IIT)   Roorkee
Hope Town Girl’s School         Selakui
Hope Town School             Selakui
The Selaqui School            Selakui
Hope Town School             Selakui


29
Venue                  Chapter
DPS, Shastripuram            Agra
BMAS College               Agra
Three Dots School            Aligarh
St. Fidlis School            Aligarh
Three Dots School            Aligarh
I.I.M.T. College             Aligarh
DPS                   Allahabad
HRI                   Allahabad
Army School               Allahabad
Jagat Taran Golden jublee School     Allahabad
Sewa Samity Vidya Mandir         Allahabad
Koornachal Academi            Almora
Radha Madhaw Public School        Bareilly
Bal Vidyapeeth              Bareilly
Kendriya Vidyalya, IFFCO, Aonla     Bareilly
Inverties institute Of Management    Bareilly

Manas Sthali, Faridpur          Bareilly
SRMS College Of Medical Sciences     Bareilly
Inverties Institute Of Management    Bareilly
G.P.M.Public School           Bareilly
SRMS College Of Engineering       Bareilly
Sahu Gopi Nath Inter College       Bareilly
L.B.S. Institute Of Management, Cantt.  Bareilly
G.P.M. Public School           Bareilly
Inverties Institute Of Management    Bareilly
G.P.M.Public School           Bareilly
Inverties Institute Of Management    Bareilly
Arya Kanya Degree College        Bareilly
Arya Kanya Degree College        Bareilly
SRMS Institute Of Medical Sciences    Bareilly
SRMS Institute Of Medical Sciences   Bareilly
Hermann Gmeiner School         Bhimtal
All Saints College           Bhimtal
Birla Institute Of Applied Sciences   Bhimtal
Lakes International           Bhimtal
Subhash Academy Sr. Sec. School     Chhibramau
Subhash Academy Sr. Sec. School     Chhibramau
Subhash Academy             Chhibramau
Udeya Public School           Faizabad
S. Vidya Mandir, Darshan Nagar     Faizabad
J.B. Academy              Faizabad
Jingle Bells Academy          Faizabad
Blue Bell Sr. School          Fatehgarh
D.D.M. PG College            Firozabad
D.D.M. PG College            Firozabad
Sainik School              Ghorakhal
MMM Engineering College         Gorakhpur
Vikas Bharti School           Gorakhpur
GRD Army School             Gorakhpur
Littil Flower School          Gorakhpur
MMM Engineering College         Gorakhpur
Metropolitan School           Gorakhpur
Army School               Gorakhpur
Vikas Bharti School           Gorakhpur
Amarpali Institute Of Technology And  Haldwani
Management Public School
DAV Centenary              Haldwani
Virendra Swarup Inter College      Kanpur

Virendra Swarup Inter College      Kanpur

Virendra Swarup Inter College      Kanpur
Indian Institute of Technology (IIT)  Kanpur
DPS, Azad nagar             Kanpur
Dr. Virendra Swarup Education Centre,  Kanpur
Awadhpuri
DPS, Kalyanpur             Kanpur
Dr. Virendra Swarup Education      Kanpur
Centre,Shyam Nagar
Inner Wheel Shiksa Niketan       Kanpur
Dr. Virendra Swarup Education      Kanpur
Centre,Shyam Nagar
Sanatam Dharm Education Centre     Kanpur
Dayanand Girl’s College         Kanpur
Indian Institute of Technology (IIT)  Kanpur
Indian Institute of Technology (IIT)  Kanpur
Dr. Virendra Swarup Education Centre,  Kanpur
Shyam Nagar
Dr. Virendra Swarup Education      Kanpur
Centre,Kidwai Nagar Niketan
Puran Chandra Vidya           Kanpur
.Sanatam Dharm Education Centre     Kanpur
Woodbine Gardenia School        Kanpur
NLK Inter College            Kanpur
Chandravati Kanya Degree College    Kashipur
Sun Beam School             Lahartara
Army Public School           Lucknow
Lorretto Convent School         Lucknow
Ashoka Hall               Majhkhali
Gyandeep Vidya Bharti School      Mathura
Birla School              Mathura
Wilsonia Degree College         Moradabad
Aarohi For GIC             Peora
St. Aloysius College          Pilibhit
Benhur Public School          Pilibhit
Lions Vidya Mandir Public School    Pilibhit
Lions Vidya Mandir Public School    Pilibhit
SJS Public School            Rai Bareilly
Dayavati Modi Acedemy          Rampur
Aditya Birla Public School       Renukoot
Birla Vidya Mandir (Eng)        Renusagar
Birla Vidya Mandir (Hin)        Renusagar
Birla Bal Mandir            Renusagar
Gyandeep public School         Shikohabad
DIM Sun Beam School, Ram katora     Varanasi
W.H.Smith School, Sigra         Varanasi
Sun Beam Academy, Samne Ghat      Varanasi
Raj English School           Varanasi
K.F.I., Rajghat             Varanasi
Agrasen Girl’s PG College        Varanasi
School of Management Sciences      Varanasi
DLW Inter College            Varanasi
Dim Sun Beam School           Varanasi
Sun Beam School, Bhagwanpur       Varanasi
Raj English School, Sarnath        Varanasi
DLW Inter College             Varanasi
Agrasen Girls' PG College         Varanasi
Shepa Institute Of Management       Varanasi
DIM Sun Beam School, Ram Katora      Varanasi
Kanha Makhan Public School        Vrindavan
Sadeepani Muni School           Vrindavan
Chatanya Prem Sansthan          Vrindavan
Kanha Makhan Public School        Vrindavan1
Venue                   Chapter
Apeejay School, Salt Lake         Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Apeejay School, Salt Lake         Kolkata
Indian Institute of Management, Joka   Kolkata
Regency Centre              Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Manovikas Kendra             Kolkata
M B Girls' H S School           Kolkata
M B Girls' H S School           Kolkata
M P Birla Foundation H S School      Kolkata
M P Birla Foundation H S School      Kolkata
M B Girls' H S School           Kolkata
M B Girls' H S School           Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
Lakshmipat Singhania Academy       Kolkata
South Point School            Kolkata
Army Public School            Kolkata
DPS, New Town               Kolkata
M B Girls' H S School           Kolkata
M B Girls' H S School           Kolkata1                     Chapter
                     Oxford
Jacqueline du Pré Music Building, Oxford University


10
     Venue             Chapter
     Texas A&M University     College Station
     Texas A&M University     College Station
     Texas A&M University     College Station
     Texas A&M University     College Station
     University of North Alabama  Florence
     University of California   Irvine
     University of California   Irvine
     Cornell University      Ithaca
     University of California   Los Angeles
     University of California   Los Angeles
     University of Virginia    Madison
     Standford University     Palo Alto
     Standford University     Palo Alto
     Carnegie Mellon University  Pittsburg
     Carnegie Mellon University  Pittsburg
     Carnegie Mellon University  Pittsburg
     Arizona State University   Tempe
     Arizona State University   Tempe
     Arizona State University   Tempe
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign
     University of Illinois    Urbana-Champaign

cay Foundation Programmes
      2
      Venue            Chapter

     Nehru Park          Delhi
     Nehru Park          Delhi
     Nehru Park          Delhi
     Nehru Park          Delhi
     Nehru Park          Delhi
     Nehru Park          Delhi
     Nehru Park          Delhi
     Nehru Park          Delhi
     Central Park         Jaipur
     Central Park         Jaipur
     Central Park         Jaipur
     Central Park         Jaipur
     Central Park         Jaipur
     Central Park         Jaipur
      Central Park              Jaipur

      Central Park              Jaipur

eritage Programmes
      10
      Venue                  Chapter
      Modern School, Barakhamba Road     Delhi
      The Cathedral Church of the Redemption Delhi
                          Jaipur
      Jaipur Engineering College & Research Center
      Max Mueller Bhavan           Kolkata

      Ajmer Military School          Ajmer
      Vidyapeeth Institue           Banasthali
      Mithi Govindram Public School      Bhopal
      Career College             Bhopal
      Father Agnel School           Bhopal
      Tagore International School       Delhi
      Bloom Public School           Delhi
      Uttams School for Girls         Delhi
      BIMTECH                 Delhi
      Navyug sch               Delhi
      Indian Institute of Technology (IIT)  Delhi
      Pt.Ram Lal Sharma School        Hoshangabad
      Emerald Heights School         Indore
      Satya Sai Vihar             Indore
      Seedling Public School         Jaipur
      DPS                   Jaipur
      Greenfields School           Delhi
      Sanskriti School            Delhi
      Krødern school             Norway
      Flå school               Norway
      Nes school               Norway
      Hemsedal school             Norway
      Gol school               Norway
      Ål school                Norway
      Hol school               Norway
      Rødberg school             Norway
      Hole school               Norway
      Tyristrand school            Norway
      Sokna school              Norway
      Hallingby school            Norway
      Veienmarka school            Norway
      Veienmarka school            Norway
      Haugsbygd school            Norway
      Haugsbygd school            Norway
      Hov School               Norway
      Hov School               Norway
      Nordre Modum School           Norway
      Nordre Modum School           Norway
      Sødre Modum school           Norway
      Sigdal school              Norway
Flesberg school        Norway
Veggli school         Norway
Vennesla           Norway
Vennesla           Norway
Kyrkjebygd school       Norway
Byremo school         Norway
Finsland school        Norway
Songdalen school       Norway
Songdalen school       Norway
Øyslebø school        Norway
Tinntjønn school       Norway
Tinntjønn school       Norway
Skarpengland school      Norway
Tangvall School        Norway
Kvinesdal school       Norway
Kvinlog school        Norway
Sinnes school         Norway
Tonstad school        Norway
Flekkefjord school      Norway
Flekkefjord school      Norway
Vassmyra school        Norway
Vassmyra school        Norway
Blomdalen school       Norway
Blomdalen school       Norway
Lindesnes           Norway
Berge school         Norway
Berge school         Norway
Å school           Norway
Lista school         Norway
Farsund school        Norway

Skibet school         Denmark
Skibet school         Denmark
Thyregod school        Denmark
Ødested school        Denmark
Båringen school        Denmark
Nørre Åby school       Denmark
Hyllehøjskolen        Denmark
Lillebæl school        Denmark
Fjeldsted - Harndrup school  Denmark
Gelsted school        Denmark

								
To top