verkoop 20 20slideshow

Document Sample
verkoop 20 20slideshow Powered By Docstoc
					VERKOOP
Isabel Van der Auwera
  Anouk Devriese
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 1
SAP R/3 informatiemodel

  Vaste                                  Crediteuren
                      Debiteuren
  Activa

                                            FI
                      Grootboek


 Verkoop &                                 Materiaalstam
 verkoop                  Controlling
 Distributie
                                     (Voorraadbeheer)
        SD
          SD                      CO

  Cash                  (Productie             Inkoop
Management                 Planning)
          TR                      PP            MM
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 2
Uitgangspunt


                   Verkoop van
                   goederen
                    en/of
                   diensten
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 3
         Verkoopproces
Klant    Artikel   Prijs      Stam-               Verkoop
                   gegevens
                                      Debiteurenadmin.
                                      Aankoop
     Verkooporder


 Leverings-
 document
                         Credit nota
    Verkoopfactuur                              Credit nota
                          aanvraag


                   Openstaande vorderingen
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 4
            Dagindeling
  Tijdsduur  Topic

08h30 – 10h00  Klanten stamgegevens

10h00 – 10h15  Pauze

10h15 – 11h30  Artikel stamgegevens

11h30 – 12h00  Prijs stamgegevens

12h00 – 13h00  Middagpauze

13h00 – 14h15  Verkooporder

14h15 – 14h45  Leveringsdocument

14h45 – 15h00  Pauze

15h00 – 16h00  Verkoopfactuur

16h00 – 16h30  Credit nota aanvraag en credit nota

16h30 – 16h45  Rapportage

16h45 – 17h00  Overzicht bijkomende sessies + evaluatie
                E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 5
       Bijkomende sessies
•  Facturatieplannen
•  Verantwoording
•  Rapportage
•  Interne verrichtingen
              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 6
         Verkoopflows
                          Verkoop

     Interne verkoop                    Externe verkoop


Verkoop                               Terugvord.     Overige
-proces   Interne          Projecten
     verrichtingen        (contracten)            van     (standaard
                                   personeel    verkoop)
                                         Centraal
                                         (De)centraal

              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 7
          Terminologie
•  Vestiging:      Vakgroep of dienst
•  Verkooporganisatie:  Vakgroep of dienst
•  Distributiekanaal:  01 “algemeen”
•  Productgroep:     01 “algemeen”
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 8
Klant    Artikel   Prijs      Stam-              Verkoop
                    gegevens
                                      Debiteurenadmin.

     Verkooporder     Klanten stamgegevens
 Leverings-
 document
                          Credit nota
    Verkoopfactuur                              Credit nota
                          aanvraag


                   Openstaande vorderingen


             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 9
            Inleiding (1)
  Bij de creatie van een verkooporder, moet de klant waaraan verkocht
  wordt, bestaan in SAP. Daartoe worden de klantengegevens vastgelegd
  in SAP, we spreken van klanten stamgegevens.

• “Soorten” klanten
  – Externe klanten    (externe verkopen)
  – Interne klanten    (interne verkopen - “interne verrichtingen”)


• Klanten definiëren per verkooporganisatie
  Om een klant te gebruiken in SAP, moet deze klant bestaan voor de eigen
  verkooporganisatie
              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 10
           Inleiding (2)

• Gegevens in de klantenstam (zie volgende slide)
  – Algemene gegevens
  – Bedrijfsnummer gegevens
  – Verkooporganisatiegegevens
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 11
        Gegevens klantenstam
             Algemene gegevens
                                          Geldig voor
               Adres                        verkoop en
               Besturingsgegevens                 boekhouding
               Betalingsverkeer                 (1maal te creëren
               (Bankgegevens)                    voor RUG)
                                                  Bedrijfs-
                                             RUG    nummer
  Gegevens                          Bedrijfsnummer
verkooporganisatie                        gegevens
  Verkoop                            Rekeningbeheer
  Verzending                          Betalingsverkeer
  Factuur                            Correspondentie
  Partnerrollen   Geldig voor één                        Geldig voor de
  Verkooporganisatie                       boekhouding
   (te creëren per                       (1maal te creëren
  verkooporganisatie)                       voor RUG)

               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 12
           Inleiding (3)
• Verplicht in te vullen in de klanten stamgegevens
  – Verkooporganisatie
  – Naam
  – Straat / Postcode / Woonplaats / Land
  – Taal (“Nederlands”)
  – Betalingscondities (“R03”)
    – Condities voor verkooporganisaties  bedrijfsnummer
  – Valuta (“EUR”)
  – Leverende vestiging
  – Rubriceringsgroep (grootboekrekening)


  Bij het invullen van deze gegevens, raadpleeg de werkprocedure
  (cfr. appendix)

             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 13
             Inleiding (4)
•   Optioneel in te vullen in de klanten stamgegevens
    – Aanhef                 – Oud rekeningnummer /
    – Huisnummer                personeelsnummer
    – Postbus                 – Correspondentiegegevens
    – Telefoon / fax / e-mail          (cfr aanmaning)
    – BTW-nummer               – Klantgroep / ABC
     (eenduidige identificatie van      – Deelleveringen
     klanten mogelijk!)           – Factuurtermijnen
    – Bankgegevens              – Incoterms
                         – Partners

  Bij het invullen van deze gegevens, raadpleeg de werkprocedure
  (cfr. appendix)

                E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 14
           Inleiding (5)
• Transacties
  –  XD01   Creatie klant
  –  XD02   Wijzigen klant
  –  XD03   Weergeven klant
  –  XD05   Blokkeren klant
  –  XD06   Markeren klant om te verwijderen
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 15
            Creatie klant
Uitgangspunt:   Klant nodig voor eigen vakgroep / dienst
Controle:     Bestaat klant in SAP voor eigen vakgroep / dienst?
Procedure:

   Bestaat klant in SAP ?

      Neen    Creatie klant

       Ja    Bestaat klant voor gewenste vakgroep / dienst ?

              Neen        Uitbreiden klant voor vakgroep / dienst

               Ja        Onderhoud klant (indien nodig)

                  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 16
Creatie klant                  Uitbreiden klant
                      (voor verkooporganisatie)
  XD01                          XD01
 Algemene                       Algemene
 gegevens                       gegevens


Boekhoud-                       Boekhoud-
 gegevens                        gegevens


Verkooporg.-                     Verkooporg.-
 gegevens                       gegevens


        (Zelfde nummer)

        E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 17
          Wijzigen klant
• Transactie: XD02 – wijzigen klant

• Volgende klanten stamgegevens kunnen decentraal WEL gewijzigd
 worden
  – Verkooporganisatiegegevens (van de eigen verkooporganisatie)


• Volgende klanten stamgegevens kunnen decentraal NIET gewijzigd
 worden
  – Algemene gegevens
  – Bedrijfsnummer gegevens
  Let wel: algemene gegevens kunnen wel decentraal gecreëerd worden.
              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 18
       Weergeven klant
• Transactie: XD03 – weergeven klant
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 19
Blokkeren / verwijderen klant
 Blokkeren klant – XD05              Verwijderen klant – XD06

          E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 20
Voorbeelden
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 21
       Demo:

Creatie nieuwe klant
  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 22
     Oefening:

Creatie nieuwe klant
  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 23
   Begeleide oefening:

  Uitbreiden klant
(voor verkooporganisatie)
   E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 24
STAP 1             KLANT NODIG: KLANT OPZOEKEN
 Transactie              XD03 (Weergeven klant)
 1. Ga na       Bestaat klant in SAP?          (F4) (debiteur algemeen)
          Neen                             Ja
 2. Ga na                     Bestaat klant voor gewenste
                       verkooporganisatie?                   .

                             Neen                Ja

STAP 2    KLANT BESTAAT        KLANT BESTAAT IN              KLANT BESTAAT
        NIET IN SAP        SAP MAAR NIET VOOR              IN SAP VOOR
                     EIGEN VERKOOPORG.              VERKOOPORG.
       CREATIE KLANT       UITBREIDEN KLANT               ONDERHOUD?
 Transactie  XD01 creatie kl.       XD01 creatie kl.              XD02 wijzigen
Startscherm                    Klantnummer             Klantnummer
         Verkooporg.
                          Verkooporg.             Verkooporg.
Te creëren   Algemene geg.
        Bedrijfsnr. geg.         Verkooporg.geg.           Verkooporg.geg.
       Verkooporg. geg.
                E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 25
      Demo:

 Wijzigen klant
Weergeven klant
Blokkeren klant
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 26
Klant    Artikel   Prijs      Stam-               Verkoop
                    gegevens
                                      Aankoop

     Verkooporder     Artikel stamgegevens
 Leverings-
 document
                          Credit nota
    Verkoopfactuur                              Credit nota
                          aanvraag


                   Openstaande vorderingen


             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 27
            Inleiding (1)
  Bij de creatie van een verkooporder, moet het artikel dat verkocht
  wordt, bestaan in SAP. Daartoe worden de artikelgegevens vastgelegd
  in SAP, we spreken van artikel stamgegevens.

• Artikelen definiëren per verkooporganisatie
  Om een artikel te gebruiken in SAP (voor verkoop), moet dit artikel bestaan
  voor de eigen verkooporganisatie


• Artikelsoorten
  –  Specifiek materiaal en specifieke dienst
  –  Algemeen materiaal en algemene dienst
  –  Overkoepelend materiaal en overkoepelende dienst (centraal!)
  –  Verantwoording project (centraal!)


               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 28
           Inleiding (2)

• Keuze artikelsoort (zie volgende slide)
  – Materiaal versus dienst
    – Leveringsdocument nodig?
  – Specifiek versus algemeen artikel
    – Frequent nodig?
    – Rapportage op artikelniveau nodig?
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 29
            Keuze artikelsoort
STAP 1  SPECIFIEK OF ALGEMEEN?

                    Artikel frequent nodig?

         Ja                              Neen

                        Rapportage op artikelniveau vereist?

                            Ja                  Neen

              Specifiek                            Algemeen

STAP 2  DIENST OF ARTIKEL?
                  Leveringsdocument nodig?

            Neen                              Ja

            Dienst                           Materiaal

               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 30
           Inleiding (3)
• Overkoepelend versus specifiek en algemeen
  – Nummering
    – Specifiek / algemeen:    code vakgroep + nummer (bv TW1510003256)
    – Overkoepelend:        (bv 80000456)
  – Centrale versus decentrale creatie

• Gegevens in de artikelstam (zie volgende slide)
  – Algemene gegevens
  – Aankoopgegevens
  – Verkoopgegevens
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 31
        Gegevens artikelstam
               Algemene gegevens
                Basisgegevens 1                   Geldig voor
                                            Aankoop
                                             en
                                            Verkoop
                                         (altijd te creëren)
  Aankoop- en                            Verkoop-
boekhoudgegevens                           gegevens
  Inkoop                             Verkooporg.geg. 1
  Inkoopbesteltekst                       Verkooporg.geg. 2
  Boekhouding 1                         Vestigingsgegeven
                                  s
                                  Verkooptekst


    Artikel wordt                         Artikel wordt
    aangekocht                           verkocht
(te creëren per vestiging)                     (te creëren per
                                 verkooporganisatie)

                E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 32
            Inleiding (4)
• Verplicht in te vullen in de artikel stamgegevens (verkoop)
  –  Artikelsoort
  –  Vestiging / verkooporganisatie
  –  Artikelomschrijving
  –  Basishoeveelheidseenheid
  –  Goederengroep
  –  (Positietypegroep)
  –  Leverende vestiging
  –  Rubriceringsgroep (grootboekrekening / overhead standaard verkoop)


  Bij het invullen van deze gegevens, raadpleeg de werkprocedure
  (cfr. appendix)


              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 33
            Inleiding (5)
• Optioneel in te vullen in de artikel stamgegevens (verkoop)
  –  Omschrijving artikel in verschillende talen
  –  Oud artikelnummer
  –  (Gewichten en afmetingen)
  –  Verkoopshoeveelheidseenheid
  –  Minimale orderhoeveelheid
  –  Verkooptekst (in verschillende talen)
  –  Algemene tekst (in verschillende talen)


  Bij het invullen van deze gegevens, raadpleeg de werkprocedure
  (cfr. appendix)               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 34
           Inleiding (6)
• Transacties
  – MM01    Creatie artikel
  – MM02    Wijzigen artikel
  – MM03    Weergeven artikel
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 35
           Creatie artikel
Uitgangspunt:   Verkoopgegevens van artikel nodig voor eigen vakgroep / dienst?
Controle:     Bestaan verkoopgegevens van artikel in SAP voor eigen vakgroep
                                   / dienst?
Procedure:
   Bestaat artikel in SAP voor gewenste vakgroep / dienst?

      Neen    Creatie verkoopgegevens artikel

       Ja    Bestaan verkoopgegevens?

              Neen        Uitbreiden artikel verkoop

               Ja        Onderhoud artikel (indien nodig)

                  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 36
Creatie artikel                    Uitbreiden artikel
(verkoopgegevens)                  (met verkoopgegevens)
  MM01                            MM01
 Algemene                          Algemene
 gegevens                          gegevens


  Verkoop-                          Aankoop-
  gegevens                          gegevens


                               Verkoop-
                               gegevens
          E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 37
        Wijzigen artikel
• Transactie: MM02 – wijzigen artikel

• Alleen de artikelen van de eigen vakgroep / dienst kunnen gewijzigd
 worden
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 38
      Weergeven artikel
• Transactie: MM03 – weergeven artikel
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 39
Voorbeelden
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 40
        Demo:

 Creatie artikel
(verkoopgegevens)
 (artikel bestaat niet in SAP)
  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 41
                Oefening:

          Creatie artikel
         (verkoopgegevens)
(artikel bestaat in SAP, maar niet voor de gewenste vakgroep of dienst)
           E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 42
 (Begeleide) oefening :

 Uitbreiden artikel
(met verkoopgegevens)
  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 43
STAP 1        VERKOOPGEGEVENS ARTIKEL NODIG: OPZOEKEN
 Transactie              MM03 (Weergeven artikel)
 1. Ga na  Bestaat artikel in SAP voor verkooporg?             (F4) (vest.art. via omschr.)
          Neen                              Ja
 2. Ga na                        Bestaan verkoopgegevens?         .
                               Neen               Ja

STAP 2    ART. BESTAAT NIET        ART. BESTAAT VOOR             VERKOOPGEG.
       IN SAP VOOR EIGEN         VAKGR./DIENST,             ARTIKEL BESTAAN
        VAKGR./DIENST         MAAR VERKOOPGEG.                VOOR
       CREATIE ARTIKEL          ONTBREKEN                VAKGR./DIENST
                        UITBREIDEN ART.             ONDERHOUD?
Transactie    MM01 creatie           MM01 creatie              MM02 wijz.
Startscherm                     Artikelnummer
         Artikelsoort                              Artikelnummer
                           (Artikelsoort)
Organisatie    Vakgroep               Vakgroep              Vakgroep

Te creëren   Algemene geg.             Verkoopgeg.            Algemene geg.
         Verkoopgeg.                                Verkoopgeg.
                 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 44
       Demo:

 Wijzigen artikel
Weergeven artikel
  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 45
Uitbreiden artikel  Uitbreiden klant


   Uitbreiden van een                     Uitbreiden van een
     artikel met                     klant naar een nieuwe
   verkoopgegevens                     Verkooporganisatie
(binnen 1 vakgroep of dienst)                 (vakgroep of dienst)
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 46
Klant    Artikel   Prijs      Stam-               Verkoop
                    gegevens


     Verkooporder      Prijs stamgegevens
 Leverings-
 document
                          Credit nota
    Verkoopfactuur                              Credit nota
                          aanvraag


                   Openstaande vorderingen


             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 47
            Inleiding (1)
  Bij de creatie van een verkooporder, moet de prijs van het artikel dat
  verkocht wordt, gekend zijn. Het is ook mogelijk om de prijs van een
  artikel vast te leggen in SAP, we spreken van prijs stamgegevens.

• Twee mogelijkheden
  – Prijsstam
  – Prijs manueel ingeven in verkooporder


• Wanneer de prijsstam gebruiken?
  – Vaste prijs voor artikel is gewenst
  – Prijs bestaat niet in SAP
  – Het betreft een specifiek artikel               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 48
           Inleiding (2)
• Prijs wordt gedefinieerd
  – Per verkooporganisatie
  – Per artikel


• “Soorten” prijzen (condities) (cfr volgende slide)
  –  BTPR
  –  NTPP
  –  PRIV
  –  PRPE (geen prijsstam)
              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 49
          Keuze Prijssoort
                        Verkoop

      Interne verkoop                   Externe verkoop


                     Standaard          Overhead  Overhead
                     overhead           0%    variabel
                       12%                 (cfr WBS)

Conditie
 -soort
        PRIV                    BTPR           NTPP
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 50
            Inleiding (3)
• Verplichte velden
  –  Conditiesoort (prijssoort)
  –  Verkooporganisatie
  –  Artikelnummer
  –  Prijs


• Optionele velden
  – Eenheid
  – geldigheidsperiode
               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 51
          Inleiding (4)
• Transacties
  – VK11    Creatie prijsstam
  – VK12    Wijzigen prijsstam
  – VK13    Weergeven prijsstam
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 52
            Creatie prijs
Uitgangspunt:   Prijsstam nodig
Controle:     Bestaat prijs artikel reeds in SAP?
Procedure:

   Bestaat gewenste prijs in SAP voor gewenste vakgroep / dienst?

      Neen    Creatie gewenste prijs

       Ja    Onderhoud prijs indien nodig
                 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 53
         Wijzigen prijs
• Transactie: VK12 – wijzigen prijs
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 54
        Weergeven prijs
• Transactie: VK13 – weergeven prijs
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 55
Voorbeelden
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 56
       Demo:

Creatie prijs artikel
   (conditiesoort BTPR)
  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 57
     Oefening:

Creatie prijs artikel
   (conditiesoort BTPR)
  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 58
STAP 1          PRIJSSTAM NODIG: PRIJS OPZOEKEN
 Transactie              VK13 (Weergeven prijs)
  Ga na       Bestaat prijs in SAP voor verkooporganisatie?
 In te geven     Conditiesoort / verkooporganisatie (/ artikel)

STAP 2      GEWENSTE PRIJS BESTAAT              GEWENSTE PRIJS BESTAAT
         NIET IN SAP VOOR EIGEN              IN SAP VOOR EIGEN
           VERKOOPORG.                   VERKOOPORG.
           CREATIE PRIJS                  ONDERHOUD PRIJS?
 Transactie     VK11 creatie prijs                  VK12 wijzigen prijs

 Conditiesoort    BTPR/PRIV/NTPP                    BTPR/PRIV/NTPP

 Verkooporg.       Vakgroep                        Vakgroep

 In te geven       Artikel                        Artikel
              Bedrag                      Wijzigen mogelijk

             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 59
      Demo:

 Wijzigen prijs
Weergeven prijs
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 60
Klant    Artikel   Prijs      Stam-               Verkoop
                    gegevens


     Verkooporder           Verkooporder
 Leverings-
 document
                          Credit nota
    Verkoopfactuur                              Credit nota
                          aanvraag


                   Openstaande vorderingen


             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 61
      Inleiding

• Interne versus externe verkoop
  – Interne verkoop:        interne klant
  – Externe verkoop:        externe klant


• Transacties
  – VA01:     creatie verkooporder
  – VA02:     wijzigen verkooporder
  – VA03:     weergeven verkooporder
      E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 62
Creatie verkooporder

 • Essentële elementen in verkooporder
   – Verkoopordersoort
    (cfr. volgende slide)
   – Creatie met of zonder referentie
   – Verkooporganisatie
    (vakgroep / dienst)
   – Debiteur
   – Posities (artikelen)
       E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 63
          Keuze ordersoort                          Centraal
                                            (De)centraal


                         Verkoop

      Interne verkoop                    Externe verkoop


Verkoop    Interne         Contracten          Terugvord.    Overige
-proces
      verrichtingen        (projecten)           van    (standaard
                    Overhead           personeel   verkoop)
                     variabel                  Overhead
                    (cfr WBS)                  12% / 0%

Conditie
 -soort    PRIV             NTPP             PRPE    BTPR

Order-
soort     VKIV            VKCO             VKPE    VKOR


              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 64
In te geven per positie•  Artikel (code)
•  Hoeveelheid
•  WBS-element of CO-order
•  (Prijs)
•  (Fonds)
•  (Positiesoort)
     E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 65
             Positiesoorten
• Automatisch bepaald op basis van de artikelsoort (cfr artikelstam)
  – “algemene diensten” & “specifieke diensten”: ZLD (zonder leveringsdocument)
  – “algemene materialen” & “specifieke materialen”: MLD (met leveringsdocument)


• Steeds manueel overschrijfbaar
  – ZLD voor artikel zonder leveringsdocument
  – MLD voor artikel met leveringsdocument
  – MPP voor mijlpaalfacturatie met percentages
  – MPW voor mijlpaalfacturatie met waarden   Facturatieplannen
  – PEF voor periodieke facturatie
               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 66
  Ordersoorten en positiesoorten

VKOR       MLD, ZLD, MPP, MPW, PEF
VKIV      MLD, ZLD, (MPP, MPW, PEF)
VKCO          ZLD, MPP, MPW, PEF
VKPE         ZLD, (MPP, MPW, PEF)


      E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 67
        Facturatieplan

• Standaard SAP
  – 1 facturatiedatum per positie


• Optioneel
  – verschillende facturatiedata per positie

   ! Specificatie te factureren bedrag / percentage per facturatiedatum
              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 68
          Facturatieplan
   Mijlpaalfacturatie                  Periodieke facturatie
   Factureren van een               Periodiek factureren van het
deel van het volledige bedrag              volledige bedrag op
 op vastgelegde tijdstippen              vastgelegde tijdstippen
                                       PEF

 Met waarden    Met percentages

  Factureren    Factureren
 deelbedragen     % van
   van het    het volledige
volledige bedrag    bedrag

  MPW        MPP
              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 69
    Wijzigen verkooporder
• Transactie: VA02 – wijzigen verkooporder
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 70
  Weergeven verkooporder
• Transactie: VA03 – weergeven verkooporder
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 71
Voorbeelden
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 72
          Demo:

Creatie standaard order
  1 artikel met leveringsdocument
  1 artikel zonder leveringsdocument
     E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 73
     Prijscalculatie standaard verkoop (VKOR), met overhead
• OVHP: standaard overheadpercentage (12%)
• BTPR: Brutoprijs (prijs inclusief overhead)               NTPR
  • NTPR: nettoprijs (prijs exclusief overhead)              OVH +
  • OVH: overheadbedrag                          BTPR
• MWST: belasting (BTW)


             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 74
    Prijscalculatie standaard verkoop (VKOR), zonder overhead
• BTPR: Brutoprijs
• MWST: belasting (BTW)           ??? Overhead van toepassing ???

             Rubriceringsgroep artikel
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 75
    Oefening:

Creatie contract
 (zonder facturatieplan)
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 76
        Prijscalculatie Contract (VKCO)
• Onderscheid tussen
  – Standaard overheadpercentage (12%)
  – Overhead die de klant betaalt (WBS-element)
  – Overhead doorgerekend naar de boekhouding
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 77
        Prijscalculatie Contract (VKCO) – Overhead > 12%
• OVHP: standaard overheadpercentage (12 %)                NTPP
• NTPP: nettoprijs (prijs exclusief overhead)               OHK +
• OHK: overhead te betalen door de klant                 Brutoprijs
 Brutoprijs: prijs inclusief overhead

  • OHOS: af te dragen overhead                     OHOS
  • REST: restwaarde overhead                      REST +
• MWST: belasting (BTW)                          OHK

            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 78
Prijscalculatie Contract (VKCO) – Overhead < 12%
     E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 79
                    CREATIE VERKOOPORDER

Transactie            VA01 (Creatie verkooporder)
Startscherm  Ordersoort (VKOR / VKIV / VKCO / (VKPE))
        Verkooporganisatie (vakgroep / dienst)
       IN TE GEVEN OP KOPNIVEAU
         Opdrachtgever (klantnummer)
 Positie-
 overzicht  IN TE GEVEN PER ARTIKEL
         Artikel (artikelnummer)
         Orderhoeveelheid (verkochte hoeveelheid)
         Positiesoort (MLD/ZLD/MPP/MPW/PEF)
         WBS-element of Order (Projectnummer of kostenplaats)

Rubricering   Fonds

 Condities    Conditiesoort (BTPR/PRIV/NTPP/PRPE)
         Bedrag (prijs artikel)


             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 80
            Varianten (1)
• Voor het hele verkooporder of per artikel
  –  Blokkeren voor levering
  –  Blokkeren voor facturatie
  –  Facturatiekalender
  –  Facturatiedatum
  –  Betalingscondities
  –  Incoterms
  –  Tekst


  Voor meer informatie, raadpleeg de eindgebruikersdocumentatie
               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 81
           Varianten (2)
• Voor het hele verkooporder
  – Gebruik van betaalkaarten (proton / visa / Bank Contact)
  – Ingeven van partners
   (verantwoordelijke facturatie, contactpersoon RUG, ...)
  – “Facturerend adres” bij afdrukken verkoopfactuur


• Per artikel
  – Afzeggen van artikelen
  – Betalingswijze


  Voor meer informatie, raadpleeg de eindgebruikersdocumentatie              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 82
    Begeleide oefening:

Creatie standaard verkooporder
         (met varianten)
    E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 83
       Afdrukvoorbeeld
• Een verkooporder kan afgedrukt worden en opgestuurd worden naar de
 klant als bestelbevestiging
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 84
Klant    Artikel   Prijs      Stam-               Verkoop
                    gegevens


     Verkooporder


 Leverings-       Leverings-
             document
 document
                          Credit nota
    Verkoopfactuur                              Credit nota
                          aanvraag


                   Openstaande vorderingen


             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 85
    Inleiding (1)

• Nut

• Mogelijk bij volgende
 verkoopdocumentsoorten
  – Interne verrichtingen (VKIV)
  – Standaard verkoop (VKOR)


• Verplicht voor artikelen met
 positiesoort MLD
      E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 86
    Inleiding (2)

• Transacties
  – VL01N
   VL10     creatie leveringsdocument
   order
  – VL02N:    wijzigen leveringsdocument
  – VL03N:    weergeven leveringsdocument
      E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 87
Creatie Leveringsdocument

  • Creatie van een leveringsdocument steeds
   met referentie aan verkooporder
     Nummer referentie verkooporder !
  • Gebruik transactie VA05 – lijst van orders
   om het referentie order op te zoeken

  • Verschillende mogelijkheden
   (cfr volgende slide)
    – afzonderlijke creatie
    – collectieve creatie
         E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 88
  Afzonderlijke / collectieve creatie

  Alternatief 1                       Alternatief 2
Afzonderlijke creatie                  Collectieve creatie

 Verkooporder             Lijst van te leveren
                     verkooporders
                       opvragen

      VL01N / order                         VL10

          Leveringsdocument(en)
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 89
 Wijzigen leveringsdocument
• Transactie: VL02N – wijzigen leveringsdocument
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 90
Weergeven leveringsdocument
• Transactie: VL03N – weergeven leveringsdocument
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 91
Voorbeelden
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 92
         Demo:

Afzonderlijke creatie
 leveringsdocument
 Nummer verkooporder niet gekend
    E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 93
        Demo:

Afzonderlijke creatie
 leveringsdocument
  Nummer verkooporder gekend
   E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 94
      Oefening:

Afzonderlijke creatie
 leveringsdocument
   E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 95
       Demo:

 Collectieve creatie
leveringsdocumenten
  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 96
                   CREATIE LEVERINGSDOCUMENT

Transactie       Afzonderlijke creatie                   Collectieve creatie

        Ordernummer         Ordernummer
        niet gekend          gekend
        Ordernummer
         opzoeken
                           OF
Transactie     VA05         VA02       VL01N             VL10
        Lijst van orders    Wijz.ord.       cr. lev.       coll. creatie lev.doc

In te vullen  Selectiecriteria    Ordernr.      Ordernr.         Selectiecriteria

Resultaat    Lijst orders       Order       Levdoc.       Lijst te leveren orders

 Acties    Selectie order                         Selectie te leveren orders
               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 97
             Varianten
• Voor het hele leveringsdocument of per artikel
  – Informatie omtrent gewichten en afmetingen
  – Blokkeren voor facturatie
  – Tekst


• Voor het hele leveringsdocument
  – Incoterms


  Voor meer informatie, raadpleeg de eindgebruikersdocumentatie
              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 98
       Afdrukvoorbeeld
• Een leveringsdocument kan afgedrukt worden en meegegeven worden
 aan de persoon die de goederen levert.
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 99
Klant    Artikel   Prijs      Stam-               Verkoop
                    gegevens


     Verkooporder        Verkoopfactuur
 Leverings-
 document
                          Credit nota
    Verkoopfactuur                              Credit nota
                          aanvraag


                   Openstaande vorderingen


             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 100
       Inleiding

• Transacties
  – VF01
   VF04      creatie verkoopfactuur
   order
  – VF02:     wijzigen verkoopfactuur
  – VF03:     weergeven verkoopfactuur
       E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 101
Creatie verkoopfactuur

 • Creatie van een verkoopfactuur steeds met
  referentie (cfr verkoopproces)
   – Aan verkooporder
    “ordergerelateerde facturatie”
      Nummer referentie verkooporder !
   OF
   – Aan leveringsdocument
    “leveringsgerelateerde facturatie”
      Nummer referentie leveringsdocument !
        E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 102
• Let wel:

  Het gebruik van order- en leveringsgerelateerde facturatie is
  vastgelegd in SAP

  – Als geen leveringsdocument bestaat, is ordergerelateerde facturatie
   van toepassing.
  – Als wel een leveringsdocument bestaat, is leveringsgereleteerde
   facturatie van toepassing.


• Volgende transacties kunnen gebruikt worden om het
 referentiedocument op te zoeken:
  – VA05 – lijst van order (opzoeken verkooporder)
  – VL06O – lijst van leveringen (opzoeken leveringsdocument).              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 103
• Verschillende mogelijkheden
 (cfr volgende slide)
  – afzonderlijke creatie
  – collectieve creatie
       E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 104
  Afzonderlijke / collectieve creatie

  Alternatief 1                       Alternatief 2
Afzonderlijke creatie                  Collectieve creatie

 Verkooporder /          Lijst van te factureren
Leveringsdocument           verkooporders /
                  leveringsdocumenten
                      opvragen


      VF01/Order                           VF04

             Verkoopfactur(en)            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 105
   Wijzigen verkoopfactuur
• Transactie: VF02 – wijzigen verkoopfactuur
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 106
 Weergeven verkoopfactuur
• Transactie: VF03 – weergeven verkoopfactuur
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 107
Voorbeelden
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 108
         Demo:

Afzonderlijke creatie
 verkoopfactuur
Nummer referentie document niet gekend
    E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 109
         Demo:

Afzonderlijke creatie
 verkoopfactuur
 Nummer referentie document gekend
    E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 110
      Oefening:

Afzonderlijke creatie
 verkoopfactuur
   E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 111
       Demo:

Collectieve creatie
 verkoopfacturen
  E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 112
                      CREATIE VERKOOPFACTUUR

Transactie       Afzonderlijke creatie                     Collectieve creatie

        Nummer ref.doc.       Nummer ref.doc.
         niet gekend          gekend
         Nummer
         opzoeken
                         OF
Transactie     VF01 +         VA02(*)  VF01                   VF04
        Creatie factuur      Wijz.ord.      cr. fact..      collectieve creatie facturen

In te vullen  Selectiecriteria      Ordernr.      Doc.nr.          Selectiecriteria


Resultaat     Lijst docu„s        Order       Factuur        Lijst te factureren docu‟s

 Acties    Selectie document                          Selectie te factureren docu‟s
                 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 113
              Varianten
• Volgende elementen kunnen gewijzigd worden bij de creatie van een
 verkoopfactuur
  –  Rubriceringsgroep klant en artikel
  –  Tekst, per artikel én op niveau van de factuur
  –  BTW-nummer van de klant
  –  Prijs per artikel


  Voor meer informatie, raadpleeg de eindgebruikersdocumentatie
               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 114
        Afdrukvoorbeeld
• Een verkoopfactuur wordt afgedrukt en verstuurd naar de klant.
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 115
Klant    Artikel   Prijs      Stam-               Verkoop
                    gegevens


     Verkooporder           Credit nota
 Leverings-
 document
                         Credit nota
    Verkoopfactuur                              Credit nota
                          aanvraag


                   Openstaande vorderingen


             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 116
      Inleiding
• Waarom?
  – Teveel gefactureerd
  – Eindejaarskorting
  – ...
   Nood aan correctie
   (negatieve verkoop)

• Twee stappen (cfr verkoopproces)
  – Credit nota aanvraag ~ order
  – Credit nota ~ verkoopfactuur      E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 117
Creatie credit nota aanvraag

  • Credit nota aanvraag
   ~ verkooporder
    – VA01 creatie order / credit nota aanvraag
    – VA02 wijzigen order / credit nota aanvraag
    – VA03 weergeven order / credit nota aanvraag
           E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 118
• Creatie credit nota aanvraag
  – Zonder referentie
  OF
  – Met referentie aan verkoopfactuur


• Ordersoort (zie volgende slide)
  Ordersoorten CAOR, CAIV, CACO en CAPE


• Positiesoort: CNP
         E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 119
       Keuze credit nota aanvraag soort                        Centraal
                                              (De)centraal


                            Verkoop

        Interne verkoop                    Externe verkoop


Verkoop      Interne         Contracten          Terugvord.    Overige
-proces
        verrichtingen        (projecten)           van    (standaard
                       Overhead           personeel   verkoop)
                       variabel                  Overhead
                       (cfr WBS)                  12% / 0%
 Order-
 soort      VKIV             VKCO             VKPE    VKOR
Lev.doc.-
 soort      LDIV                                 LDOR
CN-aanvr.-
 soort      CAIV             CACO             CAPE    CAOR
                E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 120
  Creatie credit nota

• Credit nota
 ~ verkoopfactuur
  – VF01
   VF04    creatie verkoopfactuur / credit nota
   order/CNA
  – VF02:   wijzigen verkoopfactuur / credit nota
  – VF03:   weergeven verkoopfactuur
                 / credit nota
           E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 121
• Creatie credit nota steeds met referentie aan
 credit nota aanvraag

• Creatie van een credit nota
 ~ creatie verkoopfactuur
  – afzonderlijke creatie
  OF
  – collectieve creatie
          E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 122
  Afzonderlijke / collectieve creatie

  Alternatief 1                       Alternatief 2
Afzonderlijke creatie                  Collectieve creatie

  Credit nota           Lijst van te factureren
   aanvraag            credit nota aanvragen     VF01 / vanuit CNA                        VF04

             Credit nota(‟s)
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 123
Voorbeelden
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 124
          Demo:

 Creatie credit nota aanvraag,
gevolgd door creatie credit nota
     E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 125
        Oefening:

 Creatie credit nota aanvraag,
gevolgd door creatie credit nota
     E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 126
             CREATIE CNA, GEVOLGD DOOR CREATIE CN
 Transactie         VA01 (Creatie credit nota aanvraag)
 Startscherm   Ordersoort (CAOR / CAIV / CACO / CAPE)
         Verkooporganisatie (vakgroep / dienst)
  Actie                                  Zonder referentie
 In te vullen  Nummer referentie factuur                  Raadpleeg creatie order


  Actie

Te selecteren    Te kopiëren posities
  Actie

 CN aanvraag   Breng wijzigingen aan

 Menupad             Verkoopdocument - factureren
  Credit nota              Credit nota verschijnt
  Actie                      (opslaan)
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 127
Klant    Artikel   Prijs      Stam-
                    gegevens
                                       Debiteurenadmin.

     VerkooporderBoekhoudkundige verwerking
 Leverings-
 document
                          Credit nota
    Verkoopfactuur                               Credit nota
                          aanvraag


                  Openstaande vorderingen


             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 128
             Conclusie
Klant    Artikel   Prijs      Stam-                Verkoop
                   gegevens
                                       Debiteurenadmin.
                                       Aankoop
     Verkooporder


 Leverings-
 document
                         Credit nota
    Verkoopfactuur                               Credit nota
                          aanvraag


                   Openstaande vorderingen
             E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 129
           Rapportage (1)
  SAP biedt verschillende mogelijkheden om informatie op te vragen. In
  functie van een aantal selectieparameters kunnen lijsten van artikelen,
  orders, ... opgevraagd worden.

• Rapportage is mogelijk op elk moment in het verkoopproces
  –  klanten stamgegeven, klantenrekeningen, klantensaldi, ...
  –  Artikel stamgegeven
  –  Prijs stamgegevens
  –  Verkooporders (en credit nota aanvragen)
  –  Leveringsdocumenten
  –  Te leveren documenten
  –  Verkoopfacturen (en credit nota‟s)
  –  Te factureren documenten

               E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 130
         Rapportage (2)
• Belangrijkste output mogelijkheden
  – Weergave op scherm
  – Weerave op papier
  – Naar bestand
              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 131
? VRAGEN ?
 E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 132
   BIJKOMENDE SESSIES
•  Facturatieplannen
•  Verantwoording
•  Rapportage
•  Interne verrichtingen
              E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 133
         EVALUATIE
• Beoordeling training en trainingsmateriaal
• Deelname aan bijkomende sessie(s) gewenst?
            E-Counting project 10/04/01 15:41 Dianummer: 134

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:35
posted:11/11/2011
language:Dutch
pages:134