10_melleklet_jan1 marcius_31 ig_kotelezettsegvallalasok by PBB69y

VIEWS: 304 PAGES: 208

									 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. január 1- 2010. március 31. között kötött megKörnyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Igazgatása                 Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                       Kelte       Lejárata
                   megnevezése


              Közreműködik a
              hulladékgazdálkodást érintő jogi
              szabályozás szakmai
              előkészítésében, a veszélyes
              hulladékok kezelésével
              kapcsolatos szakterületi feladatok
Kardos Judit        ellátásában                  1/4/2010   3/31/2010
              Orvos írnoki teendők ellátasa heti
Laffers Ildikó       2 órában                    1/1/2010  határozatlan
              Előirányzat kezelő rendszer
              működésével, összesített
              beszámoló elkészítésével
              kapcsolatos adminisztratív
Szorcsik Mária       feladatok ellátása               2/1/2010   5/31/2010

Összesen


Magyar Állami Földtani Intézet                 Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                       Kelte       Lejárata
                   megnevezése


Tóth Károly        tűzvédelmi feladatok ellátása    2010/01/05      2010/12/31
Gazdagné Kun Zsuzsanna   mintaraktári kisegítő tevékenység  2010/01/01      2010/06/30
Hlogyik József       mintaraktári kisegítő tevékenység  2010/01/01      2010/06/30
Hlogyik Adrenn       mintaraktári kisegítő tevékenység  2010/01/01      2010/06/30
Laczkóné Őri Gabriella   intézeti bemutató          2010/03/10      2010/03/06
Papp Péter         intézeti bemutató          2010/03/10      2010/03/12
Balóné Lehmayer Judit   intézeti bemutató          2010/03/10      2010/03/07
Papp Péter         intézeti bemutató          2010/01/12      2010/01/10
Balóné Lehmayer Judit   intézeti bemutató          2010/01/12      2010/01/09
Balóné Lehmayer Judit   intézeti bemutató          2010/02/11      2010/02/07
Péterdi Bálint      intézeti bemutató       2010/02/11      2010/01/30
Papp Péter        intézeti bemutató       2010/02/11      2010/02/06
Összesen

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság               Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                   Kelte       Lejárata
                 megnevezése


Rémai János        szakmai tanácsadás           1/1/2010   12/31/2010
             Mosonyi hagyaték
Szőkéné Fekete Erzsébet  feldolgozása,+egyéb           1/1/2010   12/31/2010
Összesen

Országos Meteorológiai Szolgálat               Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                   Kelte       Lejárata
                 megnevezése


566 fő észlelő      Észlelés                1/1/2010   12/31/2010
Tabi Krisztián      Észlelés                3/1/2010   6/30/2010Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság


               Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                   Kelte       Lejárata
                 megnevezése

Boholy Attiláné      Belső ellenőrzés            1/2/2010   12/31/2010
Halmai István       Műszaki tervezés            2/1/2010   3/31/2010
Összesen

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
               Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                   Kelte       Lejárata
                 megnevezése


             2009. évi beszámoló
Dr. Nagy László      könyvvizsgálata           2/23/2010     3/31/2010
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság                 Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                        Kelte       Lejárata
                   megnevezése               Ipolyt. ősvilági Ponpeji turisztikai
Hegedűsné Orosz Nóra     célú fejl. kommunikációs tréning        3/8/2010   4/30/2010
               Erőszakmentes kommunikáció
Jakubács László        előadás                  2/22/2010    4/30/2010
               Erőszakmentes kommunikáció
F.Nagy Zsuzsanna       előadás                  2/22/2010    4/30/2010
               Barlangok Nógr.m. tanulmány
Prakfalvi Péter        készités                  2/25/2010    3/29/2010
Összesen

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság                 Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                        Kelte       Lejárata
                   megnevezése

               Denevérmúzeum gondnoki
Tárnok Istvánné        feladatainak ellátása             3/2/2010  10/15/2010
               Nemzeti Biodiverzionális-
               monitorozó rendszer keretében
Lájer Konrád         végzett tevékenység            3/15/2010    5/20/2010
Összesen

Őrségi Nemzeti Park Igazatóság                 Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                        Kelte       Lejárata
                   megnevezése

Dr. Paukovits Ügyvédi Iroda  Megbízási díj változása            1/4/2010  határozatlan

Aradi Eü. Bt.         Egészségügyi feladatok ellátása      1/14/2010    12/31/2010

               Egészségügyi feladaok ellátása/
Aradi Eü. Bt.         közmunkaprogram              1/14/2010    12/31/2010
               Közbeszerzési tanácsadói
               feladatok
Vígh Edit          ellátása                 1/25/2010    5/31/2010
Összesen

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség                Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                       Kelte       Lejárata
                   megnevezése

               Jogi ügyek ellátása:közig. És
               egyéb perekben, jogi állásfogl.
Gellérthegyi Ügyvédi Iroda  Jogi konzultáció               1/1/2010  12/31/2010
               OKTVF belső ellenőri
RÉ-DUÓ Kft          feladatainak ellátása             3/1/2010   5/31/2010
Összesen

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség                Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                       Kelte       Lejárata
                   megnevezése


Balanyi Zoltánné       kézbesítési és takarítási feladatok      1/1/2010  12/31/2010
Gubala István        gondnoki tevékenység             1/1/2010  12/31/2010
               környezet és természetvédelmi
               engedélyezési osztály ügyeinek
Rónai Anikó         segítése                   2/1/2010  12/31/2010
Összesen

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség                Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                       Kelte       Lejárata
                   megnevezése


Perfekt Audit Kft      belső ellenőrzés             2/22/2010    12/31/2010

Felső-tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
                 Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                             Kelte        Lejárata
                    megnevezése


               Román nemzetközi
Luidort Antal 4735 Hermánszeg kapcsolatokkal és a román
                                          3/22/2010     12/31/2010
Lehel u. 6.          eredetű rendkívűli körrnyezeti
               állapotokkal összeföggő

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség                 Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                             Kelte        Lejárata
                    megnevezése


Fejérvíz Zrt.         felszín alatti minták laboratoriumi vizsgálat      1/1/2010 határozatlan

Fejérvíz Zrt.         vízminták érzékszervi vizsgálata            1/1/2010 határozatlan
Összesen:

Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség                 Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                             Kelte        Lejárata
                    megnevezése


Molnár Lajosné         telefonközpont kezelés                1/1/2010     12/31/2010
Elefánti Csabáné        telefonközpont kezelés                1/1/2010     12/31/2010
Kovács Jánosné         VKJ adatbázis kezelése                1/1/2010     12/31/2010
Pallagi Anett         adminisztrációs munka                1/11/2010     2/15/2010
Süki Istvánné         adminisztrációs munka                2/19/2010     3/22/2010
Összesen

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség                 Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                             Kelte        Lejárata
                    megnevezése

Dr. Szabó Ügyvédi Iroda    jogi képviselet, tanácsadás               1/5/2010   12/31/2010
Szombathely Város
Tűzoltósága          tűzjelző berendezés felügyelete             2/3/2010   12/31/2010
SALDO Zrt. Budapest      pénzügyi, gazdasági tanácsadás             1/3/2010   12/31/2010
Összesen
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség                Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                        Kelte        Lejárata
                  megnevezése

              gázkromatográfiás vizsgálatok
Kauker Bálint        elvégzése                   3/26/2010    12/31/2010
              ügyirat forgalom ellenőrzése
Sipos Csilla        (belső ellenőr)                3/30/2010     4/30/2010
Összesen

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság                Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                        Kelte        Lejárata
                  megnevezése

Tolnai Imre         vízrajzi észlelés            3/10/2010      határozatlanDél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság                 Szerződés tárgya/feladat
     Szerződő fél                        Kelte        Lejárata
                   megnevezése

Gyulai Istvánné       Belső ellenőri megb.               1/1/2010   12/31/2010
Herczeg Márta        Ügyvédi megbízás                 1/1/2010   12/31/2010
Tarnai Bence        Szakfordítás, tolmácsolás            1/1/2010   12/31/2010
Tatai Ferencné        Takarítás                   1/1/2010   12/31/2010
Skrinyár József        Szivattyú gépész                1/1/2010   12/31/2010
Samu Gáborné         Takarítás                   1/1/2010   12/31/2010
Csoknya Sándor        Szivattyú gépész                1/1/2010   12/31/2010
Észlelők 31 fő        Vízmérce figyelés               2/1/2010   12/31/2010
   Európai Uniós projektekhez kapcsolódó megbízási szerződések
Berta Ferenc         Közbeszerzési tanácsadó /KEOP/       1/27/2010    12/31/2010
Kapos Hidro Kft.       Műszaki ellenőrzés /DDOP/          2/19/2010    11/30/2011
Hádinger Britta        GEF projekt                 1/1/2010     6/30/2010
Összesen

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
               Szerződés tárgya/feladat
    Szerződő fél                     Kelte       Lejárata
                 megnevezése


Dr. Hegedüs Tamás     ügyvédi munkadíj              1/1/2010  12/31/2010


Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság               Szerződés tárgya/feladat
    Szerződő fél                     Kelte       Lejárata
                 megnevezése


Pusztai Jánosné      észlelés                  1/1/2010  12/31/2010
Némedi István       észlelés                  1/1/2010  12/31/2010
Hankó András       észlelés                  1/1/2010  12/31/2010
Jantó Csilla       észlelés                  1/1/2010  12/31/2010
Medve István       észlelés                  1/1/2010  12/31/2010
Juhász Ágnes Anikó    projekt.műsz.terület felelős        3/1/2010   5/31/2011
Összesen

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság               Szerződés tárgya/feladat
    Szerződő fél                     Kelte       Lejárata
                 megnevezése

87 magánszemély      észlelési tevékenység           1/1/2010  12/31/2010

Tisztántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság               Szerződés tárgya/feladat
    Szerződő fél                     Kelte       Lejárata
                 megnevezése

             talajvízszint észlelés, vízállás
38 magánszemélyek     leolvasás               1/15/2010    12/31/2010

Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
               Szerződés tárgya/feladat
    Szerződő fél                     Kelte      Lejárata
                 megnevezése

             Körös-éri belvízfőcsatorna
             mederfejlesztése és
             rekonstrukciója -
             kisajátítások,területbevételek             kisajátítás
Dr. Mosonyi Csaba     ügyvédi tev.            2/4/2010      lezárultáig
Dr. Bús András      kibővített orvosi vizsgálat    1/6/2010      3/31/2010

Dr.Szentes és Tsa     Közmunkások eü. alk. vizsgálata  1/15/2010      8/31/2010
Dr.Szentes és Tsa     elvezényelhetők orsz. vizsg.    1/6/2010      3/31/2010

37 fő           észlelés              1/2/2010     12/31/2010
3 fő           észlelés              1/1/2010      1/31/2010
3 fő           észlelés              2/1/2010      2/28/2010
3 fő           észlelés              3/1/2010      3/31/2010
1 fő           takarítás             2/15/2010     12/31/2010
1 fő           gondnok              3/10/2010     12/31/2010
1 fő           kisegítő              2/23/2010      3/6/2010
Összesen


Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság               Szerződés tárgya/feladat
    Szerződő fél                     Kelte      Lejárata
                 megnevezése

Juhos Károly       Vízrajzi feladatok            1/16/2010   4/30/2010
31. között kötött megbízási szerződéseinek listája
                    adatok: ezer forintban
              2010.
             március
       Teljes
              31-ig    Teljesítés igazolója
      összege
             kifizetett
             összeg
         1,223     1214 Farkas Hilda dr.

          895     222 Sasi Nagy Edit dr.
         1,342     666 Csók Csilla

         3,461    2,102                   adatok: ezer forintban
              2010.
             március
       Teljes
              31-ig    Teljesítés igazolója
      összege
             kifizetett
             összeg
          384      32  Chikán Géza
          180      60  Hatvani Istvánné
          120      40  Hatvani Istvánné
          120      40  Hatvani Istvánné
           5      0  Kordos László
          10      0  Kordos László
           8      0  Kordos László
           7      7  Kordos László
           7      7  Kordos László
           8      8  Kordos László
      5       5 Kordos László
      13      13 Kordos László
     867      212                 adatok: ezer forintban
          2010.
         március
  Teljes
          31-ig     Teljesítés igazolója
 összege
         kifizetett
         összeg
    2,400      800 Miklósné Nagy Andrea

     592      197 Szalkai Tímea
    2,992      997                adatok: ezer forintban
          2010.
         március
  Teljes
          31-ig     Teljesítés igazolója
 összege
         kifizetett
         összeg
    21.900     5475 Hálózati főellenőr
  6/szolgálat      0 Megfigyelési főov.            adatok: ezer forintban
          2010.
         március
  Teljes
          31-ig     Teljesítés igazolója
 összege
         kifizetett
         összeg
    1,800         0 Szentgyörgyi Péter
     225         0 Kőszeghy L.
    2,025         0                adatok: ezer forintban
          2010.
         március
  Teljes     31-ig
                 Teljesítés igazolója
összege eFt.   kifizetett
         összeg
          eFt.

     750      750
           adatok: ezer forintban


         2010.
        március
 Teljes
         31-ig     Teljesítés igazolója
összege
        kifizetett
        összeg


    200         0

     13        0

     13        0

    85       85 Holló Sándor
    310       85

           adatok: ezer forintban


         2010.
        március
 Teljes
         31-ig     Teljesítés igazolója
összege
        kifizetett
        összeg

    385       31 Wodtke Szilvia


    200       0 Molnár Dániel
    585       31

           adatok: ezer forintban

         2010.
        március
 Teljes
         31-ig     Teljesítés igazolója
összege
        kifizetett
        összeg
180/hó+ ÁFA      413 igazgatóhelyettes

    324         0 igazgatóhelyettes


   161.5     161.5 igazgatóhelyettes
      600      0 igazgatóhelyettes
     1,266     574               adatok: ezer forintban
          2010.
         március
   Teljes
          31-ig    Teljesítés igazolója
  összege
         kifizetett
         összeg

              Horváthné dr. Antal
    10,800    2,700 Márta

      563      0 Dr.Hecsei Pál
    11,363    2,700               adatok: ezer forintban
          2010.
         március
   Teljes
          31-ig    Teljesítés igazolója
  összege
         kifizetett
         összeg
      600     150 gazdasági igh.
      580     130 gazdasági igh.


     1100      200 KEO osztályvezető
     2280      480

g
               adatok: ezer forintban
          2010.
         március
   Teljes
          31-ig    Teljesítés igazolója
  összege
         kifizetett
         összeg
    1,250     250   belső ell.vezető               adatok: ezer forintban
           2010.
          március
  Teljes
           31-ig     Teljesítés igazolója
 összege
          kifizetett
           összeg

    180         -
                  adatok: ezer forintban
           2010.
          március
  Teljes
           31-ig     Teljesítés igazolója
 összege
          kifizetett
           összeg
      2,500         4 Balogi Zsolt
                  Balogi Zsolt,Varga
       75         1 Zoltán
      2,575         5                  adatok: ezer forintban
           2010.
          március
  Teljes
           31-ig     Teljesítés igazolója
 összege
          kifizetett
           összeg
      1,200      300   inf.csop.vez.
      1,200      300   inf.csop.vez.
      5,112     1,278   Ig.jog.titkárságv.
       125      125   Humánpol.ov.
       125      125   Humánpol.ov.
      7,762     2,128                  adatok: ezer forintban
           2010.
          március
  Teljes
           31-ig     Teljesítés igazolója
 összege
          kifizetett
           összeg
1200 + Áfa     300+ Áfa    KTVF igazgató

313+ Áfa       -        -
86 + Áfa    43 + Áfa  Gazd.ig.h.
      1599     343
                adatok: ezer forintban
          2010.
         március
  Teljes
          31-ig    Teljesítés igazolója
  összege
         kifizetett
          összeg

      1800         mérőállomás vezetője
                gazdasági
      300         igazgatóhelyet-tes
      2100                adatok: ezer forintban
          2010.
         március
  Teljes
          31-ig    Teljesítés igazolója
  összege
         kifizetett
          összeg
   36       0
                  adatok: ezer forintban
         2010.
        március 31-
Teljes összege          Teljesítés igazolója
        ig kifizetett
         összeg
     2,161      540 DDKÖVZIG
     1,125      281 DDKÖVZIG
Teljesítményar
             90
ányos              DDKÖVZIG
      372      93  DDKÖVZIG
      882      221  DDKÖVZIG
      302      76  DDKÖVZIG
     1,308      327  DDKÖVZIG
     1,370      340  DDKÖVZIG

     1,975       0 DDKÖVZIG
     2,800       0 DDKÖVZIG
     1,950      975 DDKÖVZIG
    14,245     2,943                adatok: ezer forintban
        2010.
       március
 Teljes
        31-ig    Teljesítés igazolója
összege
       kifizetett
       összeg
   3,600     900 Janák Emil
             adatok: ezer forintban
        2010.
       március
 Teljes
        31-ig    Teljesítés igazolója
összege
       kifizetett
       összeg
   100      25   Kendrella János
   360      90   Kendrella János
   80      20   Kendrella János
   80      20   Kendrella János
   80      20   Kendrella János
   135       0  Varga Melinda
    835     175             adatok: ezer forintban
        2010.
       március
 Teljes
        31-ig    Teljesítés igazolója
összege
       kifizetett
       összeg
   4,940    1,113    Somogyi Péter             adatok: ezer forintban
        2010.
       március
 Teljes
        31-ig    Teljesítés igazolója
összege
       kifizetett
       összeg
            Monitoring osztály
   1437      359 vezetője             adatok: ezer forintban
          2010.
         március
  Teljes
          31-ig    Teljesítés igazolója
 összege
         kifizetett
          összeg
70 eFt/ingatlan              Varju Lajos
      126              Takács Attila

      400      368       Felkai István
      120      120       Csató László

     3750      624       szmg. vezető
      82      82       szmg.vezető
      82      82       szmg.vezető
      82              szmg. vezető
      180      30       szmg. vezető
      300              szmg. vezető
      24              szak.véd.vez.
     5,146     1,306
                adatok: ezer forintban
          2010.
         március
  Teljes
          31-ig    Teljesítés igazolója
 összege
         kifizetett
          összeg
      306      90 Szabályzat alapján
   A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. január 1.- 2010. március 31. között kötött vá


Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Igazgatás                          Szerződés
          Szerződő fél          tárgya/feladat     Kelte
                         megnevezése
                       KvVM által használt
                       Forrás-SQL integrált pü-
                       i program
GriffSoft Informatikai Rt.          rendszerkövetése,      1/1/2010
                       A nemzetközi
                       együttműködéshez
                       kapcsolódó
Komlós Norbert Zoltán egyéni vállalkozó    adminisztratív        1/1/2010
                       A nemzetközi
                       együttműködéshez
                       kapcsolódó
Takács Bence egyéni vállalkozó        adminisztratív        1/1/2010

                       Alkotmány u.27.sz alatti
Zolnai Professional Security Kft.       ingatlan üzemeltetés     1/1/2010                       2010.évben
                       közbeszerzési eljárások
                       lebonyolítása egyedi
                       felkérés szerint,
                       valamint közbeszerzési
APEX-MM Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedő  kérdésekhez
Kft.                     kapcsolódó tanácsadás    1/1/2010
                       A miniszter, az
                       államtitkár, a
                       szakállamtitkár
                       részvételével zajló
                       hivatalos események
                       fényképen, digitális
                       adathordozón történő
Bano-Foto Keresk. Szolgáltató Kft.      rögzítése          1/1/2010TOP-NET Nívó Kft.               Aga u. 4. takarítás     1/1/2010
                         Kapcsolattartás az
                         izzócsere-pályázatot
                         nyert szervezetekkel,
                         valamint közreműködés
                         a Balatoni
                         Halgazdálkodási
                         Nonprofit Zrt. által
                         lehalászott
                         busaállomány
                         szociálisan rászorult
                         embereket, csoportokat
                         segítő szervezeteknek
Juliette Keresk. és Szolgált.BT.         történő átadásban     1/1/2010
                         A miniszter hivatalos
                         megjelenésével
                         kapcsolatos PR
Gallai Sándor                  felkészítők megírása    1/1/2010
                         Tanácsadás a
                         vállalatgazdálkodási
                         szempontok alapján
Regionális Gazdaságépítő Bt.           történő          1/1/2010

                         Környezetvédelmi
                         hírszolgáltatás a sajtó
DIKTA BT.                    számára          1/1/2010

                         Környezetvédelmi PR-
                         tanácsadás a
NOACOM Bt.                    Sajtóiroda számára     1/1/2010
                         Stratégiai tanácsadás,
                         oktatás, PR marketing
Hard News Műsorkészítő és Szolgáltató Bt     tanácsadás         2/1/2010
                         Az elektronikus
Improvement Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató médiával kapcsolatos
Kft.                       stratégiai tanácsadás   1/1/2010
                         A miniszter hivatalos
                         megjelenésével
                         kapcsolatos PR
Anna Press Bt.                  felkészítők megírása    1/1/2010
                         A KvVM által
                         meghírdetett "2009.évi
                         izzócsere program"
                         című pályázat alapján
                         az izzók cseréjének
TIMBER-EX Kft.                  lebonyolítása       1/21/2010
                         Hibrid
                         személygépkocsik
                         üzemeltetésével
                         kapcsolatos
R.G. TRADE Kereskedelmi és Szolg. Bt.      tanácsadás         1/1/2010
                  Pályázatok pénzügyi
                  elszámolásának és a
                  benyújtott
                  hiánypótlásainak
Econlex Tanácsadó Bt.        ellenőrzése        1/1/2010

                  A Zöld Beruházási
                  Rendszer
                  forrásrendszeréhez
                  kapcsolódó tanácsadás
                  és karbonpiaci
                  elemzések készítése,
                  valamint szakértői
Eckberg Consulting Kft.       képviselet biztosítása  1/1/2010
                  EU ETS 2008-as
                  működése során
                  visszaadott CER-ek
                  értékesíthetőségének
Carbon-Aero Tanácsadó Kft.     vizsgálata        1/1/2010
                  Minőségbiztosító
                  feladatok ellátása a
                  Megrendelő "Integrált
                  Területhasználati
                  Monitoring Rendeszer
                  kialakítása a Közép-Mo-
                  i Régió területére az
                  OKIR és a TeIR
                  rendszerekkel
                  kialakítandó on-line
                  kapcsolatra építve" c
                  projektjében a
                  Megrendelő
IFUA Horváth és Partners Kft.    képviseletébe       1/8/2010
                  Zöld Holnap
                  környezetvédelmi
Aposztrof-Z Bt.           hírlevél elkészítése.   1/1/2010

                  Dunasor 15.sz alatti
                  irattárban VKK és
                  jogelődei (OKTV
                  Főigazgatóság,KG,KÖF
                  I),illetve a KAC-
                  KÖVICE iratanyagainak
                  rendezése, kezelése,
                  számítógépes
                  rendszerbe történő
                  felvitele és
Kovács József - egyéni vállalkozó  nyilvántartása.      1/1/2010
Observer Médiafigyelő Kft.     Hírfigyelés        1/1/2010
                    Híranyag-, sajtófotó-,
                    híradatbank-,
                    informatikai
Magyar Távirati Iroda Zrt.       szolgáltatás        1/1/2010
                    Felhasználói jog
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület  átruházás         1/1/2010
                    Vezetői szemle
                    készítése
                    munkanapokon,
Neten Média Kft.            címlistára való      1/1/2010
                    Az ENSZ
                    Éghajlatváltozási
                    Keretegyezménye és
                    annak Kiotói
                    Jegyzőkönyve
                    végrehajtási
                    keretrendszeréről szóló
                    2007. évi LX. trv által
                    nevesített, állami
                    tulajdonú, de a
                    környezetért felelős
                    miniszter
                    vagyonkezelésébe
                    tartozó kibocsátható
Horicsányi László dr. Ügyvédi Iroda   Ügyvédi képviselet     1/1/2010
                    2010. évi gyűrűző- és
                    solymászu
                    természetvédelmi
                    vizsgák
                    megszervezése, a
                    vizsgáztatók díjának
                    kifizetése, a gyűrűző-
                    vizsgáztatáshoz
                    szükséges
                    preparátumok
Tölgy Természetvédelemi Egyesület    biztosítása        2/26/2010
                    Kommunikációs
GREENFO Környezetvédelmi Hírszolg.Bt.  tevékenység        1/1/2010
                    Aga u.4 sz. alatti
                    ingatlan őrzési,
                    vagyonvédelmi,
                    portaszolgálati,
                    recepciós feladatok
Zolnai Professional Security Kft.    ellátása          1/1/2010
                    Meleg étkezési utalvány
Accor Services             beszerzése         3/8/2010
                    Nyugdíjasoknak
Accor Services             ajándékutalvány      3/10/2010
                  A KvVM Vízügyi
                  Igazgatóságai által
                  használt Forrás-SQL
                  integrált program
                  hazsnálati jogának
                  biztosítása, valamint
                  rendszerkövetése a
                  szerződés
GriffSoft Informatikai Rt.     időtartamára.         1/1/2010

           ÖsszesenMagyar Állami Földtani Intézet


                     Szerződés
          Szerződő fél    tárgya/feladat     Kelte
                    megnevezése

Colorspectrum Kft         nyomtató         2010/01/25
GriffSoft             Forrás SQL telepítése   2010/01/28
                  salétromsav, sósav,
Spektrum-3D kft          szcintillációs edény   2010/01/19
OMV                üzemanyag         2010/01/07

                  A Recski bányászati
                  mintater-en való
                  2010.tavaszi terepi
                  bejárásra és
                  talajmintázásra
                  ismertető anyagokkal
                  való felkészülés,
                  valamint a bányászattal
                  kapcsolatos archív
                  adatok, publikációk és
                  dokumentumok
                  fellelése és lehetőség
Somody Anikó            szerinti beszerzése    2010/01/14

                  CORINE vektoros
                  adatbázis EOV
                  koordinátákkal a Galga
                  patak vízgyűjtő
Földmérési és Távérzékelési    területére        2010/01/11


Euro-One              számítógép, monitor    2010/01/08
Euro-One              SQL szoftver       2010/01/07
Euro-One              SQL szerver        2010/01/07
               talaj- és
               levegővizsgálati
               körmérések,
VITUKI KHT          minták,értékelés      2010/01/21

               PRAMS környezeti
               kockázatelemző
               módszer
               végrehajtásával
               kapcsolatos adatbázis
               feldolgozás és szoftver
Török István         telepítés         2010/01/20

               telefon vonalak
Com-Sec Bt          áthelyezése        2010/01/20
KAL-BAU Kft          festés           2010/01/23
               internetes térképek
Febor Bt           készítése         2010/01/28


               bárium-klorid, hidrogén-
Reanal            fluorid,etanol, sósav   2010/02/23

               nVidia Geforce 9500
Euro-One           GT 2 db          2010/02/16
KAL-BAU Kft          festés           2010/01/23
Állami Autópálya Kezelő Zrt  éves autópályamatrica   2010/01/27
NextiraOne Magyarország Kft  tel.kp.kártyajavítás    2010/02/10

MÁK              forintszámlavezetési díj  2010/01/01
               Mo.földtani atlasza
Térkép Stúdió Bt       országjáróknak       2010/02/26
               szoftverkövetés és
Jakab és Társai Kft      frissítés         2010/03/10
               szoftverkövetés és
Jakab és Társai Kft      frissítés         2010/03/10
               biohit proline pipetta,
               polipropilén kémcső,
               150 ml
               al.főzőpoház,perem
               nélk.kémcső,
               szűrőpapír, indikátro
               papír, latex kesztyű,
               óraüveg,számológép,
Spektrum-3D kft        stopperóra         2010/03/09

               tricium tartalom
Hydrosys Kft         vizsgálat vízmintából   2010/02/09
                       D és O meghatározása
MTA GKKI                   vízmintából        2010/02/09
VITUKI Nonprofit Kft             Toc vizsgálat       2010/02/01

ELTE Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék   radontartalom vizsgálat  2010/02/09
Autómax Szerviz               gk.gumi          2010/02/05
KAL-BAU Kft                 festés          2010/02/25
Colorspectrum Kft              fénymásológép       2010/03/19
                       BAF maganyagának
                       ásvány-kőzettani és
Mecsekérc                  geokémiai vizsgálata   2010/03/01

Breitlander                 4 db MV Marl standard   2009/11/18
Terova Kft                  rtg vizsgálat       2010/01/12
GOLDER ASSOCIATES /Hungary/ Kft       vízelemzés        2010/01/13
Országos Bányászati és Kohászati Egyesület  Mo.földtani atlasza
Dorogi Helyi Szervezete           országjáróknak      2010/02/01
Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földtani és  Mo.földtani atlasza
Őslénytani Tanszék              országjáróknak      2010/01/19
                       Mo.földtani atlasza
Pécsi Direkt kft               országjáróknak      2010/01/27
Országos Bányászati és Kohászati Egyesület  Mo.földtani atlasza
Dorogi Helyi Szervezete           országjáróknak      2010/01/25
Sütő Zoltánné                pollenfeltárás      2010/01/06
Magyar indokína Társaság           ICP-MS vizsgálat     2010/01/05
AIB-Vincotte Hungari Kft           kémiai elemzés      2010/01/20
Invertmetal Kft               kémiai vizsgálat     2010/01/26
Omninvest Kft                hg vizsgálat       2010/02/01
                       elektronmikroszkópos
Tóth Gábor                  vizsgálat         2010/02/16
                       intézeti térképsorozt
                       rendelése
ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék    magyarázókkal       2010/02/11

PTE TTK HÖK                 vékonycsiszolatkészítés  2010/01/13
Missing-Link Versandbuchhandlung       intézeti kiadványok    2010/02/23
Massmann International Booksellers      intézeti kiadványok    2010/02/25
Römisch-Germanisches Zentralmuseum      intézeti kiadványok    2010/02/23
Schmelzmetall Kft              ICP-OES vizsgálat     2010/02/16
OVIBER Kft                  DTA vizsgálatok      2010/02/26
                       Mo.földtani atlasza
Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár  országjáróknak      2010/03/08
                       Mo.földtani atlasza
Geo-Log Kft                 országjáróknak      2010/03/16
                       Mo.földtani atlasza
GOLDER ASSOCIATES /Hungary/ Kft       országjáróknak      2010/03/16
ÖsszesenVízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
                       Szerződés
        Szerződő fél        tárgya/feladat       Kelte
                      megnevezése
Arany-Iroda Bt.             Központi ügyeleti szolgálat ellátása
                                    1/5/2010
ÁBKSZ KHT                Hármashatár-hegyi áll.üzemeltetése
                                    1/1/2010
Audit Nova Könyvvizsgáló Kft.      Belső ellenőrzés        1/1/2010
C-Copy Bt.               Fénymásológép karbantartás 1/1/2010
ÉMI-TÜV SÜD Kft.            Felvonó biztonságtechnikai felülvizsg.
                                    1/1/2010
ESPA Kereskedelmi Szolg.Kft.      Bp.XXII.ker.Gádor u.52-54. 1/20/2010
GRANPOL Kft.              Állandó kiáll.üzemelt.Dunamúz.,Levéltár
                                    1/1/2010
Nádor Rendszerház Kft          Infotech ISC 4050 üzemeltetése 1/1/2010
Nagy Annamária vállalkozó        PR Tanácsadás         1/1/2010
Osys Kft.                VPN üzemeltetés        1/1/2010
Scarabeus 2004 Kft.           Porta szolgálat,őrzés-védelem1/1/2010
Unioffice Rendszerház Kft.       Üzemeltetési támogatás nyújtása1/1/2010
Intézményi összesen
Apex-MM Tanácsadó,Szolgáltató és    Szamos tározó közbeszerzési eljárásai
                                   3/11/2010
Buzás Ügyvédi Iroda           Jogi feladatok - EU támogatásra
                                   1/1/2010
Dr. Grolmusz István egyéni ügyvéd    Szamos adásvételi szerz.ellenjegyz.,felt
                                   3/9/2010
Földmérő Iroda Kft.           Földrészletek kis.határvonalak kitűzése
                                   3/4/2010
Geo-Ro-Ver Bt.             Földrészletek kisaj.határvon.kitűzése
                                   3/1/2010
Kacsóh és Társa Ügyvédi Iroda      Jogi feladatok - EU támogatásra
                                   1/1/2010
Szász és Markovics Ügyvédi Iroda    Jogi szakértés        3/22/2010
Központi és EU-s beruházások összesen
MindösszesenKvVM Fejlesztési Igazgatóság


                       Szerződés
        Szerződő fél        tárgya/feladat       Kelte
                      megnevezése

RMI Rézsó Mária Inventory RendszerházLeltározás              1/7/2010
                   Heti 1 alkalommal joga
ELANTRADE BT.            óra tartása             1/4/2010
                   EMIR folyamatos
VEYRON RENDSZERHÁZ KER.ÉS SZOLG.KFT. működtetése             1/1/2010
                   FI gépkocsipark
P.WASH System Kft          mosása               3/16/2010
                   Internetes hírdetési
MAGYAR CÉGBANK KFT.         felület               2/19/2010
                   FI gépkocsik
Csaba-L Kereskedelmi Szolg.Kft    szervízelése            1/22/2010
                   Kontrolling feladatok
BAKER TILLY HUNGÁRIA TANÁCSADÓ KFT. ellátása               2/2/2010
Dobos C József Vendéglátóipari SZKI    Tornaterem bérlése       1/4/2010

Cégadatkezelő Kft             Cégadat nyilvántartása     2/1/2010
                      EKG Kormányzati
Magyar Telekom Nyrt.Mobil Szolg.Üzletág  Gerinc szolgáltatás      1/1/2010

MOL NYRT.                 Üzemanyag beszerzés      1/26/2010
Összesen

Országos Meteorológiai Szolgálat  Szerződés tárgya/feladat megnevezése      Kelte       LejárataÁram számla                        1/1/2010  határozatlan

Telefon,adatátvitel                    1/1/2010  határozatlan

Gáz számla                         1/1/2010  határozatlan

Áram számla                        1/1/2010  határozatlan

Telefon,adatátvitel                    1/1/2010  határozatlan

Áram számla                        1/1/2010  határozatlan

Telefon,adatátvitel                    1/1/2010  határozatlan

Áram számla                        1/1/2010  határozatlan

Csatorna díj                        1/1/2010  határozatlan

Bérleti díj                        1/1/2010  határozatlan

Szemét szállítás                      1/1/2010  határozatlan

Víz díj                          1/1/2010  határozatlan

Áram számla                        1/1/2010  határozatlan

Szemét szállítás                      1/1/2010  határozatlan

Közületi szippantás                    1/1/2010  határozatlan

Áram számla                        1/1/2010  határozatlan

Szemét szállítás                      1/1/2010  határozatlan
Víz-csatorna díj     1/1/2010  határozatlan

Szemét szállítás     1/1/2010  határozatlan

Szemét szállítás     1/1/2010  határozatlan

kéményseprés       1/1/2010  határozatlan

kéményseprés       1/1/2010  határozatlan

Víz díj          1/1/2010  határozatlan

Víz díj          1/1/2010  határozatlan

Szemét szállítás     1/1/2010  határozatlan

Szemét szállítás     1/1/2010  határozatlan

Szemét szállítás     1/1/2010  határozatlan

Szemét szállítás     1/1/2010  határozatlan

kéményseprés       1/1/2010  határozatlan

Víz-csatorna díj     1/1/2010  határozatlan

Rovarírtás        1/1/2010  12/31/2010

Szemét szállítás     1/1/2010  határozatlan

Számítógép beszerzések  1/1/2010   4/30/2010

Support         1/20/2010   1/20/2010

Met.adat szolg.      1/1/2010  12/31/2010

Takarítás         1/1/2010  12/31/2010

Szoftver követés     1/1/2010  12/31/2010

Met.adat szolg.      1/1/2010   6/30/2010

Biztonsági szolg.     1/1/2010  12/31/2010

Met.adat szolg.      1/1/2010  12/31/2010

Met.adat szolg.      1/1/2010  12/31/2010

stúdiós techn.szolg.   1/1/2010  12/31/2010

Met.adat szolg.      1/1/2010  12/31/2010
Met.szaktanácsadás       1/1/2010  12/31/2010

Stúdiós tevékenység       1/1/2010  12/31/2010

Tanácsadás           1/1/2010  12/31/2010

Programozás           1/1/2010  12/31/2010

Met.adat szolg.         1/1/2010  6/30/2010

Adatfeldolgozás         1/1/2010  12/31/2010

Met.adat szolg.         1/1/2010  12/31/2010

Gázok              3/4/2010   3/4/2010

Met.adat szolg.         1/1/2010  12/31/2010

Met.adat szolg.         1/1/2010  12/31/2010

Met.adat szolg.         1/1/2010  6/30/2010

Met.adat szolg.         1/1/2010  12/31/2010

Rendszerfelügyelet       1/1/2010  12/31/2010

Gázok             3/22/2010  3/22/2010

Met.adat szolg.         1/1/2010  12/31/2010

Met.adat szolg.         1/1/2010  12/31/2010
Nyelvtanfolyam         1/1/2010  10/15/2010

Met.adat ellenőrzés       1/1/2010  12/31/2010

Met.szaktanácsadás       1/1/2010  12/31/2010
Adminisztratív szolg.      1/1/2010  12/31/2010

Beléptetőrendsz. Karbantart.  1/1/2010  12/31/2010


Met.adat szolg.         1/1/2010  6/30/2010

Adatrögzítés          3/11/2010  3/11/2010

Informatikai szaktanácsadás   1/1/2010  12/31/2010

Áram díj,digi tv        1/1/2010  12/31/2010

Gázérzékelő karb.        1/1/2010  12/31/2010
Met.adat szolg.       1/1/2010  6/30/2010

Stúdiós tevékenység     1/1/2010  12/31/2010

Adatátvitel         1/1/2010  12/31/2010
Szakmai eszköz működtetés  1/1/2010  12/31/2010

Bérleti díj         1/1/2010  12/31/2010

Bérleti díj         1/1/2010  12/31/2010

Kazánüzemeltetés       1/1/2010  12/31/2010

Klíma karbantartás      1/1/2010  12/31/2010

Adatrögzítés         1/1/2010  12/31/2010

Sajtó figyelés       2/23/2010  2/23/2010

Bérleti díj         1/1/2010  12/31/2010

Patyolat          3/11/2010  3/11/2010

Terem bérlés         2/8/2010   2/8/2010

Met.adat szolg.       1/1/2010  6/30/2010

Szőnyeg csere        1/1/2010  12/31/2010


Egészségügyi szolg.     1/1/2010  12/31/2010

Biztonsági szolg.      1/1/2010  12/31/2010

Kazánházi szolg.       1/1/2010  12/31/2010

Gázérzékelő karb.      1/1/2010  12/31/2010

Met.állomás karbantartása  1/5/2010   1/5/2010

Gázérzékelő karb.      1/1/2010  12/31/2010

Met.automata üzemeltetés   1/1/2010  12/31/2010

Gázok            3/24/2010  3/24/2010

Takarítás          1/1/2010  12/31/2010

Egészségügyi szolg.     1/1/2010  12/31/2010

Bérleti díj         1/1/2010  12/31/2010
Bérleti díj            1/1/2010  12/31/2010

Távfelügyelet           1/1/2010  12/31/2010

Terem bérlés           1/1/2010  12/31/2010

Biztonsági szolg.         1/1/2010  12/31/2010

Mérőáll.üzemeltetés        1/1/2010  12/31/2010

Lift karbantartás         1/1/2010  12/31/2010

Lift karbantartás         3/9/2010   3/9/2010

Riasztó karbantartás       1/1/2010  12/31/2010

Telefon              1/1/2010  12/31/2010

Távfelügyelet           1/1/2010  12/31/2010

Met.automata üzemeltetés     1/1/2010  12/31/2010

Egészségügyi szolg.        1/5/2010  12/31/2010

Riasztó karbantartás       1/1/2010  12/31/2010

Távfelügyelet           1/1/2010  12/31/2010

Víz-csatorna díj         1/1/2010  12/31/2010

Egészségügyi szolg.        1/6/2010   1/6/2010

HP support            1/20/2010  1/20/2010

IT support            1/21/2010  1/21/2010
Tagdíjak             3/31/2010  3/31/2010
Kiküldetés            3/31/2010  3/31/2010

EDGE szoftver licensz       1/1/2010  1/25/2010

Műholdvevő karbantartása     1/20/2010  1/20/2010

Adatszolgáltatás         3/31/2010  3/31/2010

Adatszolgáltatás         3/31/2010  3/31/2010

Radar javítás           1/1/2010  1/25/2010

Windprofil javítás        1/22/2010  1/22/2010

Rádiószonda,Digi-Cora szoftver  3/31/2010  3/31/2010
Biztosítás          3/31/2010  3/31/2010

Biztosítás          3/31/2010  3/31/2010

Szoftver követés       3/31/2010  3/31/2010

SGI Altix 3700 support    1/1/2010  12/31/2010

Szünetmentes karbantartása  1/6/2010   1/6/2010
Kiküldetés          3/31/2010  3/31/2010

Papír,toner beszerzés    3/31/2010  3/31/2010

Ügyvédi szolg.        3/31/2010  3/31/2010

Kémiai kutatás        3/1/2010   3/1/2010

Üzemanyag          3/31/2010  3/31/2010

Posta            3/31/2010  3/31/2010

Nyomdai szolg.        3/31/2010  3/31/2010


Vegyszerek          3/31/2010  3/31/2010

Üzemanyag          3/31/2010  3/31/2010

Audit            3/31/2010  3/31/2010

Autópálya matrica      3/31/2010  3/31/2010
Tagdíj            3/31/2010  3/31/2010

Kalibrálás          3/31/2010  3/31/2010

Számítógép beszerzés     3/31/2010  3/31/2010
Légi szállítás        3/31/2010  3/31/2010

Pek             3/31/2010  3/31/2010

Szakmai eszköz beszerzés   3/31/2010  3/31/2010

Irodaszer          3/31/2010  3/31/2010

Szakmai eszköz beszerzés   3/31/2010  3/31/2010

Nyomdai szolg.        3/31/2010  3/31/2010

Bérlet            3/31/2010  3/31/2010
Kiküldetés          3/31/2010  3/31/2010
Biztosítás         3/31/2010  3/31/2010

Bérlet           3/31/2010  3/31/2010

Bérlet           3/31/2010  3/31/2010

Könyv beszerzés      3/31/2010  3/31/2010
Kiküldetés         3/31/2010  3/31/2010

Szakmai eszköz beszerzés  3/31/2010  3/31/2010

kazán karbantartás     3/31/2010  3/31/2010

Szekrény          2/17/2010  2/17/2010

Licensz          3/31/2010  3/31/2010

Irodaszer         3/31/2010  3/31/2010

Autó karbantartás     3/31/2010  3/31/2010


Vegyszerek         3/31/2010  3/31/2010

Ups karbantartás      3/31/2010  3/31/2010
Szállítás         3/31/2010  3/31/2010

Fénymásoló karbantartás  3/31/2010  3/31/2010

szakmai eszköz beszerzés  3/31/2010  3/31/2010
Kiküldetés         3/31/2010  3/31/2010

Vendéglátás        3/31/2010  3/31/2010

Bérlet           3/31/2010  3/31/2010

Könyvizsgálat       3/31/2010  3/31/2010

Szakmai eszköz       3/31/2010  3/31/2010

Irodaszer         3/31/2010  3/31/2010

Szoftver követés      3/31/2010  3/31/2010

Tandíj           3/31/2010  3/31/2010

Tagdíj           3/31/2010  3/31/2010

Törvények frissítése    3/31/2010  3/31/2010

Fotó állvány        3/31/2010  3/31/2010
Rendezvény          3/31/2010  3/31/2010

Fűtés átalakítás       3/31/2010  3/31/2010

Mikrofon           3/31/2010  3/31/2010

Ktv magyarázat        3/31/2010  3/31/2010

Szabványok          3/31/2010  3/31/2010
Szakmai tanácsadás      1/5/2010  1/5/2010

Vendéglátás         3/31/2010  3/31/2010

Szalagfüggöny javítás    3/31/2010  3/31/2010
Továbbképzés         3/31/2010  3/31/2010

Szakmai eszköz        3/31/2010  3/31/2010

Fénycső           3/31/2010  3/31/2010

Padlóburkolás        3/31/2010  3/31/2010

Szakmai eszköz        3/31/2010  3/31/2010

Továbbképzés         3/31/2010  3/31/2010

Környezetvédelmi szakértés  3/31/2010  3/31/2010

Jogtár            3/31/2010  3/31/2010

Szakmai eszköz        3/31/2010  3/31/2010

Világítás javítás      3/31/2010  3/31/2010

Kalibrálás          3/31/2010  3/31/2010

Szakmai eszköz        3/31/2010  3/31/2010

Fordítás           3/31/2010  3/31/2010

Út só            3/31/2010  3/31/2010

Nyomtatvány         3/31/2010  3/31/2010

Szakmai eszköz        3/31/2010  3/31/2010

Kalibrálás          3/31/2010  3/31/2010
Közig. Vizsgák        3/31/2010  3/31/2010

Kazán szerelés        3/31/2010  3/31/2010

Szakmai eszköz beszerzés   3/31/2010  3/31/2010
Munkavédelmi vizsga     3/31/2010  3/31/2010

Behajtási engedély      3/31/2010  3/31/2010
Lemeztörvénytárak      3/31/2010  3/31/2010

Takarítás          3/31/2010  3/31/2010
Továbbképzés         3/31/2010  3/31/2010

Beszéd órák         3/31/2010  3/31/2010
Továbbképzés         3/31/2010  3/31/2010
Akreditálási okirat díja   3/31/2010  3/31/2010

Folyóirat előfizetés     3/31/2010  3/31/2010

Autó karbantartás      3/31/2010  3/31/2010
Tagdíj            3/31/2010  3/31/2010

Elsősegélynyújtó tanfolyam  3/31/2010  3/31/2010

Csillagászati évkönyv    3/31/2010  3/31/2010
Szállítás          3/31/2010  3/31/2010

Adatátviteli út díja     3/31/2010  3/31/2010

Könyvtári szolg.       3/31/2010  3/31/2010

Regenerálás         3/31/2010  3/31/2010
Folyóirat előfizetés     3/31/2010  3/31/2010

Talajterhelési díj      3/31/2010  3/31/2010

Üzemanyag          3/31/2010  3/31/2010

Tagdíj            3/31/2010  3/31/2010

Kerti traktor javítása    3/31/2010  3/31/2010


Vegyszerek          3/31/2010  3/31/2010
Oklevél gravírozás      3/31/2010  3/31/2010

Számítástechnikai szolg.   3/31/2010  3/31/2010

Nyomdai szolg.        3/31/2010  3/31/2010
Tandíj            3/31/2010  3/31/2010

Továbbképzés         3/31/2010  3/31/2010

Riasztó karbantartás     3/31/2010  3/31/2010

Vendéglátás         3/31/2010  3/31/2010
Könyv                       3/31/2010   3/31/2010

Fénymásoló karbantartás              3/31/2010   3/31/2010
Szak folyóirat                   3/31/2010   3/31/2010

Épület javítás                   3/31/2010   3/31/2010

Továbbképzés                    3/31/2010   3/31/2010

Egészségügyi szolg.                3/31/2010   3/31/2010


Műszer kalibrálás                 3/31/2010   3/31/2010


Elemzés nehézfémekre                3/31/2010   3/31/2010

Autó karbantartás                 3/31/2010   3/31/2010

Modem                       3/31/2010   3/31/2010

Tűzoltókészülék ellenőrzése            3/31/2010   3/31/2010
ÖsszesenAggteleki Nemzeti Park Igazgatóság


                      Szerződés
          Szerződő fél     tárgya/feladat     Kelte
                     megnevezése
Dr. Fülöp Zsolt           Állattartás         1/20/2010
Prime Date Kft.           Kiadványok készítése    1/28/2010
Karszt Egyesület           Fordítás          2/22/2010
Összesen

Bükki Nemezti Park Igazgatóság


                      Szerződés
          Szerződő fél     tárgya/feladat     Kelte
                     megnevezése
GELKA SYSTEM Kft.          Ipolyt. üzemelt. sz.     1/1/2010
                   oktató éa bemut. épület
Guzsaly 2008 Építésziroda Kft.    kivit. terve.        1/7/2010
                   Nógrádi Geopark infras.
Madop Bt..              fejleszt.          1/8/2010
                   Mátrai TE látog kp.
COMP-TERV Kft.            ivóvizell. kivit. munkái  1/20/2010
                    CSERÉPVÁRALJA 48
Ballók Lajos              a                 2/17/2010
                    BNPI Rejteki Erdei Isk.
                    Kut.h. átépités, bővités,
Zikkurat Épitészeti Stúdió Bt      korszerűsités           2/20/2010
                    Anna b. felújitás a
ÉK 2003 Bt.               KV/566-hoz tart.          3/5/2010
Berecz Péter              FÖLD VÁS.              3/5/2010
                    TISZABÁBOLNA 032/1
                    HRSZ. VADÁSZHÁZ
Északerdő Zrt.             VÁS.                3/17/2010
                    Denevérek monit. a
Bükki Emlőstani Kut.csoport Egyesület  BNP ter.              6/15/2010
Összesen

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság                       Szerződés
          Szerződő fél       tárgya/feladat        Kelte
                      megnevezése

                    gépkocsi flotta kezelési
Olle-Szerviz Bt.            díj           2010 01 31

                    Jakab-hegy TT
Teca Mama kft.             területén szemétgyüjtés 2010 01 01
                    Mésztufa barlang
Ebugatus Bt.              üzemeltetése      2010 01 01
                    Berzence 0285/1 hrsz
Pongrácz és Társa Bt.          altalajlazítás     2010 03 01

                    Csokonyavisonta 59L,
                    Darány 26A
Pongrácz és Társa Bt.          pásztanyitás és lazítás   2010 03 01
                    erdőművelési munkák
Nek Bt                 Nagybajom 58 U       2010 03 29

                    erdővédelmi kerítés
Nek Bt                 építés Nagybajom 61 E    2010 03 20
                    erdővédelmi kerítés
Nek Bt                 építés Nagybajom      2010 03 04
                    Nagybajom 0506 B
Nek Bt                 erdőtelepítés        2010 03 01
                    Erdőművelés
Csoboz Andrea              Csokonyavisonta       2010 03 18

                    Vadvédelmi kerítés
Csoboz Andrea              építés Csokonyavisonta 2010 03 18
                  Erdőtelepítés Berzence
Csoboz Andrea            0285 hrsz       2010 03 10
                  160 bála széna
Dráva-Frucht kft          szállítása       2010 03 29

Boros Bt.              Paks 224 erdőtelepítés   2010 03 01
                  Paks 224O, d
Boros Bt.              erdőültetés 1 kivitel   2010 03 25
                  vadvédelmi kerítés
Fair 69 kft             építés Paks 620d      2010 03 15
                  Közép-dráva Te -ben
                  erdészeti, gondnoki
Stix József             feladatok elvégzése    2010 03 01
                  Csokonyavisonta
                  vadvédelmi kerítés
Vízvár és Környéke Vadásztársaság  építése          2010 03 05
                  Tettye 9-8 takarítási
Mr. Clean              munkák           2010 01 01
                  Tűzvédelmi és
                  munkavédelmi
Csökli József            szaktanácsadás       2010 01 01

                  riasztórendszer
                  üzemeltetése Abaliget
                  tettye tér, Drávatamási,
                  Drávaszentes,
Multi Alarm             Denevérmúzeum       2010 01 01
E.on Energiaszolgáltató Kft.    Áramszolgáltatás      2010 01 01
E.on Energiaszolgáltató Kft.    gázszolgáltatás      2010 01 01
                  Vízdíj Drávaszentes,
                  abaliget,
                  denevérmúzeum,
DRV                 Drávatamási Darány     2010 01 01
                  hulladékszállítás Tettye
Biokom kft             térről           2010 01 01
                  Abaligetről
Dél-Kom Kft             hulladékszállítás     2010 01 01
T-system Kft            vezetékes telefon     2010 01 01
T-Mobil               mobil telefon       2010 01 01
GTS Datanet Kft           vezetékes telefon     2010 01 01
Vodafon               internet szolgáltatás   2010 01 01
                  Postai küldemények ki-
Magyar Posta Zrt.          és beszállítása      2010 01 01
                  Gépkocsik kötelező és
Uniqua Biztosító zrt        casco biztosítása     2010 01 01
Generali-Providencia Biztosító   vagyonbiztosítás      2010 01 01
Generali-Providencia Biztosító   pajzs biztosítás      2010 01 01
Print Copi Irodatechnikai Kft.   Tüsz elszámolás      2010 01 01
                  Színes fénymásoló
Euro-Profil Kft.          üzemeltetése        2010 01 01
Összesen
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság


                      Szerződés
           Szerződő fél     tárgya/feladat     Kelte
                     megnevezése
                   Tűz- és munkavédelmi
Tűzvédelmi Mérnöki Iroda Kft     feladatok           1/1/2010
Budapesti Elektromos Művek Nyrt.   áram             1/1/2010
Észak Magyarországi Áramszolg.Nyrt.  áram Nagykáta,
Salgótarjáni Kir.           Ipolyvece, Farmos       1/1/2010
E.ON Észak-dunántúli Áramsz. Zrt.   áram             1/1/2010
                   gázdíj Pilisszentiván,
                   Ócsa, Gödöllő,
Tigáz Zrt.              Nagykőrös, Ipolyvece     1/1/2010
T Home                internet           1/1/2010
CORIOLIS KFT             Iktató program        1/1/2010
                   Gödöllő
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.  hulladékszállítás       1/1/2010
Fővárosi Vízművek Zrt.        vízdíj            1/1/2010
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.   szennyvíz           1/1/2010
                   szennyvíz szállítás-
PÓCSI GYÖRGY             Királyrét           1/1/2010
                   Vadex: irodabérlet +
                   továbbszámlázott
VADEX Mezőföldi Zrt.         telefon            1/1/2010
                   biztonsági rendszer
RAW 911 Kft              távfelügyeleti díja      1/1/2010
                   kötelező gépjármű
                   felelősségbiztosítás
UNIQA Biztosító Zrt.         2010             1/1/2010
                   fénymásoló
Euro-Profil Szerviz Kft        karbantartás         1/1/2010
Kábelsat-2000 Kft.          internet Dinnyés       1/1/2010
Mon-Da Kft              Ipolyvece távfelügyelet    1/1/2010
                   szemétszállítás:
                   központ, Pál-völgyi
                   barlang, Szemlőhegyi -
                   barlang, barlangtani,
Fővárosi Közterület-fenntartó ZRt.  Sas-hegy           1/1/2010
                   vízdíj Tardos,
Északdunántúli Vízmű Zrt.       Esztergom           1/1/2010
                   vízdíj: Pilisszentiván,
DUNA MENTI REGIONÁLIS VIZMŰ ZRT.   Gödöllő, Királyrét      1/1/2010
                   vízdíj: Pilisszentiván,
DMRV Rt                Gödöllő, Királyrét      1/1/2010
                   Nagykáta-Egreskáta
                   állattartás, gyepkezelési
Árvai Ágoston ifj.          munkák            1/1/2010
                       Nagykáta-Egreskáta
                       állattartás, gyepkezelési
Árvai Ágoston( 549 )             munkák           1/1/2010
                       közbeszerzési
Xon Bt                    tanácsadás         1/1/2010
                       TÁVFELÜGYELET
DAN Kft                   NAGYKÁTA          1/1/2010
                       Nagykőrös vízdíj,
KŐRÖSI VAGYONKEZELŐ ZRT           szemétszállítás       1/1/2010
UPC MAGYARORSZÁG Kft. (Monor Telefon     internet, telefon Ócsa,
Társaság)                  Nagykáta          1/1/2010
                       állatternyésztési
ARBU KFT                   szolgáltatás        1/1/2010
Észak Magyarországi Áramszolg.Nyrt.
Salgótarjáni Kir.              áramdíj           1/1/2010
Magyar Államkincstár             számlavezetés 2010     1/1/2010

Multi Alarm Zrt.               Sas-hegy- távfelügyelet   1/1/2010
Magyar Posta Zrt.              POSTAKTG.          1/1/2010

Fővárosi Gázművek Zrt.            GÁZDÍJ SZEMLŐ, PÁL     1/1/2010
                       ÁLLATI
                       HULLADÉKKEZELÉS
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt          2010 ÉVRE          1/1/2010
                       Takarnet
                       ingatlannyilvántartási
Földmérési és Távérzékrelési Intézet     hozzáférés         1/1/2010
DÉMÁSZ ZRT                  Nagykőrös- áramdíj     1/1/2010
                       CSOPORTOS
                       BALESETBIZTOSÍTÁS
CHARTIS Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe 2010            1/1/2010
                       VADÁSZATI
                       FELELŐSSÉGBIZTOSÍ
ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ Zrt.       TÁS 2010 ÉVRE        1/1/2010
Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások  2010. ÉVI
Üzletága                   MOBILTELEFON        1/1/2010
                       GÁZDÍJ: KÖLTŐ U.
Fővárosi Gázművek Zrt.            21., NAGYKÁTA        1/1/2010
T Systems( 68 )               vezetékes telefon      1/1/2010

APEH SZJA BESZED.SZLA.            Nagykőrösi iroda bérlet   1/1/2010

Kovács Zoltán                Nagykőrösi iroda bérlet   1/1/2010
                       ÁFA befizetési
APEH ÁFA Beszed. szla.            kötelezettség 2010 év    1/1/2010
                       GÉPEK, ESZKÖZÖK
APEH SZJA BESZED.SZLA.            LETÉTEMÉNYE         1/1/2010
                       GÉPEK, ESZKÖZÖK
NAGY LÁSZLÓNÉ                LETÉTEMÉNYE         1/1/2010
                        MÚZEUMI
                        ÖLTÖZTETŐ BABÁK
                        ÉS HOZZÁ RUHÁK
                        NYOMDAI
Benedek és Fiai Bt.               KIVITELEZÉSE      1/19/2010
                        BELSŐ ELLENŐRI
Hegyháti Mihály                 FELADATOK 2010     1/1/2010
                        TÚRAVEZETÉS PÁL-
                        ÉS SZEMLŐ HEGYI
Adventure Caving Bt               BARLANGOKBAN      1/4/2010
                        TÚRAVEZETÉS PÁL-
                        ÉS SZEMLŐ HEGYI
Tetaráta Bt.                  BARLANGOKBAN      1/4/2010
                        RENDSZERÜZEMELT
                        ETÉS+
                        RENDELKEZÉSREÁLL
                        ÁS
                        (RENDSZERGAZDAI
COMPUTER PERIFERIAK BT.             FELADATOK)       1/1/2010
OMV HUNGÁRIA KFT                üzemanyag 2010     1/4/2010
                        Munkaalkalmassági
 Évek -Med. Eü. Szolg. Bt.           vizsgálat (22fő)    2/1/2010
 APEH Nyugdíjbiztosítási Alapotmegillető bev.
beszed.szla.                  Állateü szolgáltatás  1/1/2010
 APEH SZJA BESZED.SZLA.             Állateü szolgáltatás  1/1/2010
 dr. Silverio András              Állateü szolgáltatás  1/1/2010
                        DINNYÉSI
                        KUTATÓHÁZ
KISS PÁLNÉ                   TAKARÍTÁSA       1/1/2010

                        MŰSZAKI ELLENŐRI
                        FELADATOK HUSK
                        0801/153 SZEMLŐ-
                        HEGYI BARLANG
                        TURISZTIKAI
                        FOGADÓKÉPESSÉGÉ
Dalosmadár Kft                 NEK JAV. PROJEKT    1/19/2010

                        MŰSZAKI ELLENŐRI
                        FELADATOK HUSK
                        0801/153 SZEMLŐ-
                        HEGYI BARLANG
                        TURISZTIKAI
                        FOGADÓKÉPESSÉGÉ
Dalosmadár Kft                 NEK JAV. PROJEKT    1/19/2010
                        SZELEKTÍV
HUMUSZ RECYCLING KFT.              HULLADÉKGYŰJTÉS     1/1/2010

                        2010. ÉVI BÉREN
                        KÍVÜLI JUTTATÁS
                        (ÉTKEZÉSI-, ÜDÜLÉSI-
Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft          , SULI CSEKK)     1/18/2010
                      2010. ÉVI BÉREN
                      KÍVÜLI JUTTATÁS
                      (ÉTKEZÉSI-, ÜDÜLÉSI-
SODEXO PASS HUNGARIA KFT          , SULI CSEKK)      1/18/2010
                      KEU061 MŰSZAKIRA
                      FELKÉSZÍTÉS,
                      JAVÍTÁS,
Bonifert Bernát              VIZSGÁZTATÁS      1/25/2010
                      MOSATÁS A
                      KIRÁLYRÉTI
                      OKTATÓKÖZPONRBA
 MAGYAR EGESZSÉGÜGYI MOSODÁK KFT.     N            1/1/2010
 SALDO PENZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS
INFORMATIKAI ZRT.             2010. ÉVI TAGDÍJ     1/1/2010
                      CARRARO 9400 TRG
Agrolánc Kft.               traktor motorjavítása  2/10/2010
                      AUTÓBUSZOS
Aród Bt.                  SZÁLLÍTÁS        2/24/2010
Máth Mihály                SZEMES KUKORICA     3/1/2010
                      TERÜLETSZÁMÍTÁSI
                      VÁZRAJZOK
Nógrádi Agrár Nonprofit Kft.        ELKÉSZÍTÉSE       2/17/2010
                      TERÜLETSZÁMÍTÁSI
                      VÁZRAJZOK
Akantiszné Kármán Gabriella        ELKÉSZÍTÉSE       2/17/2010
                      Alcsúti Arborétum
                      belépőjegyek grafikai
                      tervezése és nyomdai
Gatier Hungary Reklám Kft         kivitelezése      3/16/2010
                      Madárdal tanösvény
                      megvalósításához
Tájoló 98. Bt.               szükséges térképek   2/15/2010
                      CSÍPŐSZÚNYOG
                      TENYÉSZLELŐHELYE
Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói  K TERKÉPEINEK
Koordinációs Kft.             ELKÉSZÍTÉSE       3/18/2010
                      RÖPDE -
ASCONA Kft.                ANYAGKÖLTSÉG      3/16/2010
                      2010. ÉVI
                      VÍZÉRDEKELTSÉGI
Gerecse-Pilis Vizi Társulat        HOZZÁJÁRULÁS       1/1/2010

                      NÖVÉNYREKONSTRU
                      KCIÓRA VONATKOZÓ
                      TENDERTERV
Lépték-Terv Tájépítész Iroda Bt      ELKÉSZÍTÉSE       2/1/2010

Benedek és Fiai Bt.            FÖLD NAPJA PLAKÁT    3/25/2010
                      Nagykőrös LIFE: mezei
Kardosné Pál Andrea            szil csemete      3/26/2010
                    Nagykőrös LIFE: korai
5B Bt                  juhar csemete      3/26/2010
                    Hűvösvölgyi út 52.
                    irodaház 2010.évi
TVM Ingatlan Kft.            bérleti díja       1/1/2010
                    Nagykőrös LIFE:
                    tatárjuhar csemete,
Bényi Sándor              vadkörte csemete     3/26/2010
                    Nagykőrös LIFE:
Faludi József              facsemeték vásárlása   3/26/2010

                    Nagykőrös LIFE:
                    kocsányos tölgy, fehér
                    nyár és fekete nyár
Zöld Szil Kft              csemete vásárlása    3/26/2010
                    Szürkemarha szállítása
Imre László               a vágóhídra        3/8/2010
                    irodaszer (mappa,
                    papír, geotherm, toll,
ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Zrt.        hibajavító)       3/24/2010
MEZŐGAZDASÁGI SZAKIG. HIVATAL      füljelzők        3/22/2010
GT és P KFT               kiadvány         3/31/2010
Bodo Kft                konténer         3/31/2010
                    KEU-064 gumiköpeny
BALLO PAL                csere          3/29/2010
                    FELELŐS MŰSZAKI
                    VEZETŐI
                    NYILATKOZAT ÓCSA
                    L.U. 5.
                    CSATORNABEKÖTÉS
TECTUM-ART KFT.             HEZ           3/17/2010
                    óCSA L.U.5.
DHRV Kft.                Csatornadíj       3/17/2010
                    GPS KÉSZÜLÉKKEL
                    TÖRTÉNŐ
Fejér Megyei Agrár Nonprofit Kft.    TERÜLETMÉRÉS       2/17/2010
                    Királyrét: gáztartály
TOTAL HUNGÁRIA KFT.           feltöltés        3/31/2010
                    ELŐADÁS FÖLD
                    NAPJA
Treff Kiadó Kft.            RENDEZVÉNYRE       4/2/2010
                    TÁJISMERTETŐ
                    FÜZET GRAFIKAI
                    TERVEZÉSE ÉS
                    NYOMDAI
Soproni Anzsu Kft.           KIVITELEZÉSE       3/26/2010

                    Szemlő-hegy Interreg
                    fogadóépület felújítás
Összesen

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
                           Szerződés
         Szerződő fél           tárgya/feladat    Kelte
                          megnevezése
Vizgazd.társulat Móvár             fenntartási munkák     2/4/2010
Vizgazd.társulat Kapuvár            fenntartási munkák     2/4/2010
Vizgazd.társulat Győr             fenntartási munkák     2/4/2010
                        NYDOP pályázat László-
Boroszlán Épitőipari Kft            major kiv         3/29/2010
                        őshonos
Pannon-Agro-Natur kft             állattenyészt.feladatok   4/1/2010
                        őshonos
Kosztra Kerecsen                állattenyészt.feladatok   4/1/2010
Giczi Zoltán Bősárkány             Klima erdősítés       2/5/2010
OMV Hungáruia                 üzemanyag         1/14/2010
H és L Kft                   bálaszállítás       1/10/2010
Pro Kultúra                  üzletbérleti díja      2/6/2010
Összesen

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság


                           Szerződés
         Szerződő fél           tárgya/feladat    Kelte
                          megnevezése
                        Ivóvíz szolgáltatás
INNO-KOM 2002 Kft. Izsák            biztosítása         2/1/2010
                        Vagyonvédelmi
                        biztonságtechnikai
                        rendszer GPRS-es
                        távjelző rendszeren
                        keresztül a 24 órás
                        működésű Központi
                        Felügyeleti Állomás
TÁVŐR Monitoring Kft.             ellenőrzése         2/1/2010

                        Kecskemét, Liszt F. u.
                        19. Épületkomplexum
                        vagyon- és tűzvédelmi
                        rendszere
ANDOL Biztonságtechnikai Szolg. És Ker. Kft.  karbantartása       1/14/2010

                        Szuperinfo c.
                        kiadványban
                        folyamatos megjelenés
Hírös Modul Szuperinfo Kft.          biztosítása        2/18/2010
                        Búzaszalma állattartó
                        telepre történő
Hómann István                 szállítása         3/3/2010
                     Műszaki felügyelet,
                     karbantartási és
                     szervízszolgáltatás
                     meghatározott
                     mezőgazdasági
IKR Rt.                 gépekre          2/28/2010
                     Pusztaszeri állattartó
                     telepen 360 egyed
                     szürke szarvasmarha
                     130 egyed gondozása,
Commercio Cavalli di Simon László Kft.  őrzése           3/3/2010
                     Pusztaszeri állattartó
                     telepen 360 egyed
                     szürke szarvasmarha
                     130 egyed gondozása,
Commercio Cavalli di Simon László Kft.  őrzése           1/5/2010
                     Állattartó telepekre,
                     kukorica siló
Androvicz István             elszállítása       1/20/2010

Kanyó László               Gondnoki tevékenység    1/5/2010
                     Mezőgazdasági gépek
                     üzemeltetéséhez,
                     műszaki áruk,
                     kenőanyagok
                     kedvezményes
IKR Rt.                 biztosítása        2/12/2010
Saldo Zrt.                üzletviteli tanácsadás   1/1/2010
                     telefon és internet
Kal-Kom Network Bt.           hálózat karb.       1/5/2010
                     1. sz. fahasználati
MOTRIX 2000 Kft.             csomag           3/1/2010
                     2. sz. fahasználati
MOTRIX 2000 Kft.             csomag           3/1/2010
                     3. sz. fahasználati
MOTRIX 2000 Kft.             csomag           3/1/2010
Összesen
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság


                        Szerződés
          Szerződő fél       tárgya/feladat    Kelte
                       megnevezése
                     Csanádi-pusztákon
Katona Mihály              szemes termény      3/31/2010
                     betakarítása
           Csanádi-pusztákon zab
Zöld Határ Kft    vetése, lucerna      3/31/2010
           telepítése
           Dévaványa Ecsegi
           pusztákon tavaszi árpa
           vetése, lucerna
Murányi Károly                 3/31/2010
           telepítése, szemes
           termény betakarítása,
           tisztítása, tárolása
           Kardoskúti Fehértó zab
Tóth és Tóth Kft                3/31/2010
           vetése
           Kardoskúti Fehértó
           lucerna telepítése,
ifj. Zanócz Antal  kukorica vetése,      3/31/2010
           szemes termény
           betakarítása
           Kígyósi pusztákon
           tavaszi kultúrák vetése,
Steigervald Tamás  lucerna telepítése,    3/31/2010
           szemes takarmány
           betakarítása
           állatgondozás,
Kovács és Társa Bt  traktorbérlés Montág-   3/31/2010
           pusztán
           juh állomány
Lantos János                  3/26/2010
           gondozása Sóstón
           szürke marha állomány
Nagy Zoltán                   3/30/2010
           gondozása Sóstón
           állatgondozáshoz
           kapcsolódó gépi
Móga László Pál                 3/30/2010
           munkák elvégzése
           Sóstón
           növényvédőszerek
Bo-Ti Zrt.                    4/1/2010
           vásárlása
           növényvédőszerek
Farkas Zoltán                  4/1/2010
           vásárlása
           erdősítés
Nagy Zoltán                   4/1/2010
           növényvédelmi munkái
           erdősítés
Várdai Imre                   4/1/2010
           növényvédelmi munkái
           erdősítés
Imre János                    4/1/2010
           növényvédelmi munkái
Szűcs Katalin    járművezetői tanfolyam   3/5/2010
           informatikai
Kventa Kft                   3/25/2010
           kellékanyagok
           Kardoskúti Fehértó
           területi egység
Bierbaum Bt.                  2/23/2010
           térképezése és
           cönológiai vizsgálata
                        Natura 2000 területek
Deák József Áron                             2/24/2010
                        élőhelytérképezése
                        Egyenesszárnyú
Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelt Közhasznú
                        rovarok közösségi      3/4/2010
Egyesület
                        monitoring felmérése
Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelt Közhasznú
                        Stys-tarsza felmérés    3/4/2010
Egyesület
                        Vátyoni-erdők
Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület   lepkefaunisztikai      3/4/2010
                        vizsgálata
                        Kisvízfolyások
                        halfaunisztikai
Vaskos Csabak Bt.                             2/18/2010
                        vizsgálata a Kis-
                        Sárréten
                        Együttmőködési
MME Békés Megyei Helyi Csoport                      3/31/2010
                        megálapodás
                        Együttmőködési
MME Csongrád Megyei Helyi Csoport                     3/31/2010
                        megálapodás
                        Épületlakó denevérek
Magyar Denevérkutatók Baráti Köre                     3/31/2010
                        monitorozása
                        Kisemlősök
                        monitorozása
Magyar Denevérkutatók Baráti Köre                     3/31/2010
                        bagolyköpetek
                        vizsgálatával
                        Kisemlős csapdázás
Oecosystem Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.                3/31/2010
                        mintaterületen
OMV Hungária Kft                üzemanyag ellátás      1/7/2010
Bódai József                  lakásbérlet        1/21/2010
                        állatorvosi szolgáltatás
Dr Csatári Géza                              1/7/2010
                        (Túzoktelep)
Egyesített Szociális Intézmény         mosatás          3/24/2010
                        információs táblák
MemoArt Reklám Stúdió                           3/23/2010
                        készítése
                        információs táblák
Védő Tamás                   faszerkezetek       3/23/2010
                        készítése
Lázár Julianna                 mézeskalács rendelés    3/22/2010
Digiterra Kft                 akkumulátorok       3/22/2010
Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri
                       erdélyi hérics őrzése    3/16/2010
Hivatala
Szitó Szabolcs                változási vázrajz      3/15/2010
Vektor Holding Kft              erőgépek vásárlása      3/19/2010
WETEX Kft                   munkagépek vásárlása    3/11/2010
Miksi Holding Kft               istálló felújítás     3/10/2010
Páka-Duplex Bt                 motoros tisztító      3/23/2010
                        Közbeszerzési eljárás
                        lebonyolítása
OKFON Közbeszerzési Zrt                          2/26/2010
                        (Vagyonvédelmi
                        szolgáltatás)
Összesen
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság


                      Szerződés
          Szerződő fél     tárgya/feladat      Kelte
                     megnevezése
                   élőhelytérképezési
                   feladatok
Mohos Csitri KKT.           SI-HU Interreg      2010.március 22.
                   nappali lepke
Természeti Örökségünk         térképezési feladatok
Alapítvány              SI-HU Interreg      2010.március 22.
                   ÖNPI területén
Medes-Flóra Bt.            erdőtelepítés       2010.február.05
                   ÖNPI területén
Cont-Eco Kft.             klímaerdőtelepítés     2010.január 25
                   Konténeres gázolajkút
                   telepítési tervének
                   összeállítása,
                   engedélyeztetés
                   lebonyolítása,kocsimos
                   ó és olaj-iszapfogó
                   tervezése eng.
Környezetterv 2004 Bt.        Lebonyolítása       2010.március 08
                   Őriszetpéter, 0199/28.
                   hrsz.-u területen
                   szociális blokk építési
                   engedélyezési
Göcsej-Art Bt.            tervdokumentáció     2010.március 08
                   Őriszentpéter 0199/28
                   hrsz.
                   épületek és gázolajkút
Bali László              elektromos ellátás    2010.február 12.
                   ŐNPI major épületek
                   szennyvíz csatorna
                   építés,
                   vízvezeték építés,
Fitting 848 Kft.           belső gázszerelés     2010.február 12.
Összesen

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság


                      Szerződés
          Szerződő fél     tárgya/feladat      Kelte
                     megnevezése
                       Engedélyes terv
KLINKER MERNOKI I. KFT            készítése pályázathoz    1/4/2010

ATEV FEHERJEFELDOLGOZO ZRT.         Állati hulladék kezelése   1/4/2010
                       ÉAOP pótmunkák,
EPKERSERVICE ZRT               Vadaspark          1/12/2010

                       ÉÁOP építési- felújítási
Épkerservice Építőipari-Ker.és Szolg.Kft.  munkák kivitelezése     1/12/2010
                       ÉÁOP Kisvasút
Épkerservice Építőipari-Ker.és Szolg.Kft.  pótmunkái          1/12/2010
                       Hortobágyi csárda
Violet Kereskedelmi, Reklám és Szolg. Bt.  arculati kézikönyv     2/24/2010
Összesen:Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság


                          Szerződés
          Szerződő fél         tárgya/feladat     Kelte
                         megnevezése

                       Bakonybél Erdők Háza
                       és Kismesterségek
2P-70-73 Bt.                 Háza fűtése        2010-01-01
AVE Zöldfok Zrt.               szemétszállítás      2010-03-16
Balatoni Futár                hirdetés          2010-02-03
                       gépke, berendezések
Felújítási terv               felújítása         2010-01-01
                       Kotsy vizimalom
Kotsy Nándor                 üzemeltetése        2010-03-01
Növényorvos 2005 Kft.            fakivágás         2010-03-04
                       üzemanyag
OMV Kft.                   szolgáltatás        2010-01-01
                       Pénzügyi-Számviteli
Perfekt Zrt.                 ügyintézői tanfolyam    2010-02-11

Perfekt Zrt.                 TB ügyintézői tanfolyam  2010-03-02
                       Erdők Háza
Stúdió Delta Bt               üzemeltetése        2010-03-01

Varga Gyula                 Hegyestű üzemletetése   2010-03-01
Veszprémi Televizió Kft.           Bfnpi reklám és PR     2010-02-23
Összesen:Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
                       Szerződés
          Szerződő fél      tárgya/feladat     Kelte
                      megnevezése
                    Jégtörő VIII. hajó
                    felújítása
                    vízkárelhárítási
                    feladatok ellátása
Horváth és Csiki Kft.         céljából          2010/03/16

                    Somogy vízkárelhárítási
                    bázishajó hajójavítási
Horváth és Csiki Kft.         és felújítási munkái    2010/03/16
                    Forrás-SQL integrált
                    pénzügyi program
GriffSoft Informatikai Zrt.      rendszerkövetése      2010/03/24
                    Műszaki Biztonsági
                    Szolgálat
                    gázkonvektorok
                    beépítése és
Bogács Viktor             üzembehelyezése       3/4/2010
                    Műszaki Biztonsági
                    Szolgálat beltéri festő-
                    mázoló munkák
Pécsics János EV            elvégzése          2/3/2010
                    Gépjármű-üzemanyag
                    és üzemanyagkártya
                    töltőállomási
OMV Hungária Ásványolaj Kft.      kiszolgálással (*)      1/7/2010
                    KIEPR-2008-
                    0007/DARF
                    földterületek
                    kisajátításához
                    kapcsolódó
"SACC" Építőipari és Értékbecslő Bt.  értékbecslés        1/22/2010
                    Kalocsai
                    Szakaszmérnökség
                    foglalkozás-
                    egészségügyi
Dr. Szilágyi Krisztina ás Társa Bt.  szolgáltatás nyújtása    1/2/2010
                    Foglalkozás
                    egészségügyi ellátás
                    Kunszentmiklósi
Humánia Quint Egészségügyi Kft.    Szakaszmérnökség      2/15/2010
                    Dunai lebegtetett
                    hordalék minták
VITUKI                 vizsgálata         2/11/2010
                    Villanyenergia
EDF DÉMÁSZ Zrt.            szolgáltatás         3/1/2010
Flagagáz                PB gáz vásárlása (*)     3/1/2010
                      Hulladékgyűjtés,
                      szállítás, tárolás
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.   igénybevétele                        2010/01/05
                      Foglalkozás-
SUGÓ-MED Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat egészségügyi
Kft.                    szolgáltatás                          2/1/2010
                      Hulladékgyűjtés,
                      szállítás, tárolás
Városi Kommunális Intézmény         igénybevétele                        2010/01/20
                      Légifotó készítése
Kevély Kft.                 belvízes elöntésről                     3/16/2010
Összesen

A határozatlan idejű, valamint a közüzemi szerződések esetén a teljes összeg rovatban a 2010. évi várható kiadás szerepel.
A (*)-gal jelölt szerződések esetén a szerződés a szolgáltatás, termék egységárát határozza meg, a teljes összeg rovat becsült érték került megjelölésre.


Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság


                                    Szerződés
            Szerződő fél                 tárgya/feladat          Kelte
                                   megnevezése
                                Szentes irodahelyésig
Hajdú 2001 Bt.                                              1/14/2010
                                takaritás
                                Kiadvány
Csm-i Móra Ferenc Múzeum                    megjelenítése,              1/13/2010
                                nyomtatás
Lázárné Kontor Emília                      Vízmérce leolvasás             1/4/2010
                                HURO/0802/110-AF
GEO-LOG 2000 Kft.                        Maros f. árvizv. fejl.          1/18/2010
                                Műszeres vizsg.
                                Csongrádi Szm.
Lantos József                                              1/14/2010
                                Irodatakaritás
Kis-Kör Bt.                           Vizmérce leolvasás             1/4/2010
                                Fénymás.berend.szervi
KONICA Kft.                                               1/18/2010
                                z szolg.
                                1970.árviz
Csm-i Levéltár                                               2/8/2010
                                kapcs.kiállitás
                                Mindszent 080 hrsz
Juhász Ferenc                                              2/12/2010
                                fakivágás
                                Foglalkozás
Oláh Doktornő és Tsa Kft.                                         1/4/2010
                                egészségügyi ell.
                                Stúdióbeszélgetés
Telin TV                                                  3/4/2010
                                reklám
                                Stúdióbeszélgetés
Cég-ÉR                                                   3/3/2010
                                reklám
Csongrád Kör-Vízép Kft.                     Kotró bérblet               3/1/2010
                                Energiah.pály.hatékony
Alternconsult Kft.                       ság KEOP                  2/8/2010
                                Szentes/Szegedi Szm.
                       ISO
Méra Kft.                                 2/10/2010
                       minőségir.karbantart.
                       Tűzjelzőrendszer.bővité
Szilléri Bt                                3/11/2010
                       se
HDS Kft.                   Hattyasi sztp.javitása    3/16/2010
                       Hattyasi sztp.javitása
Pleso-Pleso Kft.                             3/16/2010
                       szerelése
                       Algyői
Pleso-Pleso Kft.                             3/16/2010
                       sztp.alkatr.ujragyártás
                       TAKARNET ingatlan
Földm.és Távérzékelő Intézet.                       3/16/2010
                       nyilvt.
Homoki Fenyves Kft.             Fakitermelésre kijelőlés   3/22/2010
Griffsoft Zrt.                SQL rendszerkövetés     3/24/2010
Agrilusz Bt.                 Fakivágás előkész.      3/26/2010
                       Rádiótel.haszn.+Flex-
Magyar Telekom NYRT                            1/1/2010
                       com
                       Maros
Helyi Érték Építészet Iroda Kft.       belvizr.HURO/0802/106     3/9/2010
                       terv..
                       Közbeszerzési
Lucsik és Tsa Kft.                             3/1/2010
                       szolg.tanácsadás
                       Maros
Helyi Érték Építészet Iroda Kft.       árvizv.HURO/0802/110     3/9/2010
                       terv..
Dadent Bt.                  Fogszakorvosi ellátás     1/4/2010
DÉGÁZ                    Földgáz vásárlás       1/1/2010
OMV                     Üzemanyag vásárlás      1/1/2010
Vízmű Zrt                  Víz és catornadíj       1/1/2010
Összesen

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság


                          Szerződés
           Szerződő fél        tárgya/feladat     Kelte
                         megnevezése
   Működéshez kapcsolódó szerződések
TERMOKOMPAKT                 Fűtés-hűtés tervezés     2/10/2010
Kaposújlak Önkorm.              Cserjeirtás          2/2/2010
MÉRA Kft.                  ISO karbantartás       2/10/2010
ARCHITEK Kft.                Gépészeti tervezés      3/12/2010
GRIFFSOFT Zrt.                Forrás SQL karbantartás    1/1/2010
   Európai Uniós projektekhez kapcsolódó szerződések
Nádor Rendszerház Kft.            Szoftver fejlesztés/KEOP/  1/18/2010
MarkCon Kft.                 PR tevékenység /DDOP/    1/28/2010
Szabadics és Tsa               Kivitelezési munkák/DDOP   2/19/2010
Összesen

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
                     Szerződés
          Szerződő fél    tárgya/feladat     Kelte
                    megnevezése

                  ÉDUKÖVIZIG védelmi
Magyar Vízépítő Zrt.        gépeinek karbantartása   1/22/2010
                  FORRÁS SQL
                  adatbázis alatt
                  kialakított központi
GRIFFSOFT Zrt.           törzsek karbantartása    1/1/2010
                  Vagyonvédelmi
Security Patent Kft.        feladatok ellátása      1/1/2010
                  Fertőrákosi
                  Hidrometeorológiai
Lampinfo Szolg. Bt.         Állomás takarítása      1/1/2010

                  Symantec tűzfal + VPN,
                  vírusírtó, spamszűrő
Osys Kft.              frissítése, üzemeltetése   1/1/2010
                  Telefonhálózat
Montel Kft.             karbantartása        1/1/2010

Városkert Kft.           kaszálógép beszerzése    4/1/2010
                  Munkabiztonsági
Pro-San Kft.            szaktevékenység       1/1/2010
                  Foglalkozás
                  egészségügyi
Pro-San Kft.            szolgáltatás         1/1/2010

OTIS Felvonó Kft.          Felvonók karbantartása    1/1/2010
                  Fénymásoló
Euro-Profil Győr Kft.        karbantartása        1/1/2010
DUO-KARB Kft            Épület karbantartás     1/1/2010
                  Győr és Gönyű
                  rendezési terv
Regioplan Kft.           módosítás          2/10/2010
EH-SZER Kft.            Áramváltók cseréje     2/10/2010

                  Minőségirányítási
MÉRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft  rendszer karbantartása    3/2/2010

                  Dunakiliti duzzasztómű
                  vezérlő épületének
Flexcenter Kft.           tetőtéri beázás javítása  3/19/2010
                  Győr-Gönyű OKK
                  vasúti hálozaton a
                  sínszékek kenése és
                  nyomcsatornák
Vas-Út-Cell Kft.          tisztítása          3/9/2010
                          Győr-Gönyű OKK -
                          KIOP projekt keretében
                          felmerülő szakmai
                          kérdésekben
KOMIR Komplex Mérnöki Iroda Szövetkezet      közreműködés         2/20/2010
                          Forrás SQL integrált
                          program használati
                          jogának biztosítása t.
                          szerz.
Griffsoft Informatikai Zrt.            Meghosszabbítása       3/24/2010

                          Dunakiliti duzzasztómű
                          akkutöltő berendezés
KATRON Bt.                     karbantartása         3/30/2010
                          Gépjármű-üzemanyag
                          és üzemanyagkártya
                          töltőállomási
OMV Hungária Kft. *                kiszolgálással         1/4/2010
                          tartályos üzemanyag
MOL Nyrt. *                    beszerzés           1/1/2010
                          Épületegyüttes
GAMESZ                       üzemeltetése          1/1/2010
Győri Kommunális Szolgáltató Kft.         parkolóhelyek bérlete     1/1/2010

Győri Kommunális Szolgáltató Kft.         szemétszállítás        1/1/2010
                          villamosenergia-
                          szolgáltatás, gáz-, víz,
                          hőszolgáltatás,
közüzemi szolgáltatások *             telekommunikáció        1/1/2010
Összesen
* a teljes összeg oszlopban a 2010. évi várható érték szerepel

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság


                             Szerződés
          Szerződő fél            tárgya/feladat     Kelte
                            megnevezése
Powered Kft                    diesel motor beszerzés   2/12/2010
                          akadály eltávolítás
Patak-Vizép Kft                  kotrógéppel        2/26/2010

Gátépítő Kft                    uszadék eltávolítása    3/1/2010
                          anyagszállítás,
Műtárgyépítő és Vízépítő kft            helyreállítás       3/10/2010

Gátépítő Kft                    rézsűburkolat javítás   3/6/2010

Műtárgyépítő és Vízépítő kft            gépbérlet         3/1/2010
Összesen:
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság


                        Szerződés
         Szerződő fél        tárgya/feladat     Kelte
                       megnevezése
Áramszolgáltatók             Áramszolgáltatás       1/1/2010
Gázszolgáltatók             Gázszolgáltatás        1/1/2010
Vízszolgáltatók             Víz- és csatornadíj      1/1/2010
Távhőszolgáltató Kft           Távhő             1/1/2010
MOL                   Tartályos üzemanyag      1/1/2010
OMV                   Üzemanyag           1/1/2010
T-SYSTEMS                Telefon            1/1/2010
T-MOBIL                 Telefon            1/1/2010
VÁROSKERT Kft.              Kaszagép alkatrészek     1/21/2010
BREKK MŰVEK               Szivattyú alkatrészek    3/22/2010
PINKERTON                Őrzés-védés         1/10/2010
GRIFF                  FORRÁS SQL karbantartás    1/4/2010
ACCOR SERVICE              Étkezési utalvány       1/4/2010
Térségi Hulladék Kft           Hulladék szállítás      1/4/2010
OVIBER                  Mérnöki szolgáltatás     2/26/2010
FIBI és Tsa               Vagyonvédlmi rendszer     3/1/2010
UNIOFFICE                Ügykövetési rendszer     3/16/2010
Magyar Államkincstár           Számlavezetés         1/1/2010
Magyar Posta               Postai szolgáltatás      1/1/2010
                     Területvásárlás (KEOP
Magánszemélyek                            1/15/2010
                     pályázat)
                     Közmunka programhoz
Közmunka Tanács             saját forrás
                                   1/15/2010
          Összesen

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság


                        Szerződés
         Szerződő fél        tárgya/feladat     Kelte
                       megnevezése

                     A "Szúnyogi szivattyúte-
                     lep rekonstrukciója"
                     projekt során felmerülő
COLAS-
                     tervezési és kivitelezési  2/25/2010
ALTERRA Zrt.
                     munkák elvégzése a
                     dokumentációban
                     foglaltak szerint
                     Szentendre, Dózsa
                     György laktanya
                     területén klórozott
                     szénhidrogén
                     szennyeződés részletes
ÖKOPROJEKT
                     tényfeltárása,       2/16/2010
EGER Kft.
                     tényfeltárási
                     dokumentáció, valamint
                     a kármentesítési
                     monitoring terv
                     elkészítése

Összesen
NC&& Könyvvizsg. Kft           Könyvizsgáló feladatok    1/8/2010
Lamdamed Kft               Gép megrendelés       2/22/2010
Főlak Kft                Bója gyártás        2/17/2010
Black Boksz Tradition BT         Munkaruha megrendelés    3/24/2010
Sánta és Tsa Kft             Ellenőrzési feladatok    1/27/2010
Tirtox Szol. És Ker. BT         Rovarirtás         1/14/2010
Agisz Oktató Bt             Fakitermelő tanfolyam    3/8/2010
Összesen

Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

                        Szerződés
                       tárgya/feladat
         Szerződő fél                   Kelte
                       megnevezése

                     Anti gth.bekötőút
DUNA ASZFALT KFT. TISZAKÉCSKE                   1/12/2010
                     javítás
                     Anti gth.bekötőút
DUNA ASZFALT KFT. TISZAKÉCSKE                   1/4/2010
                     javítás
                     Szivárgó rendszer
BÉKÉS-DRÉN KFT BÉKÉS                       1/19/2010
                     helyreállít
OMV HUNGÁRIA KFT.BUDAPEST        Üzemanyag         1/1/2010
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT.    Gázdíj          1/1/2010
E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.    Áramdíj          1/1/2010
KÖRÖSI VIZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT     Gaztalanítás       1/1/2010
SZALKAY ISTVÁN NYÍREGYHÁZA        Belső ellenőri munkák  2/11/2010
EDF DÉLMAGYARORSZÁGI
                     Áramdíj         1/1/2010
ÁRAMSZOLG.NYRT.
KÖRÖS KONTROLL KFT.           Segédőrök bizt      1/1/2010
BÉKÉS-DRÉN KFT BÉKÉS           Belvízkár elhárítás   1/1/2010
                     Gátőrtelep
BÉKÉS-VILL KFT BÉKÉS                       2/12/2010
                     érintésvéd.jav
GRIFFSOFT INFORMATIKAI RT SZEGED     SQL integrált pénzügyi  3/24/2010
                     Peres II. sztp.oszlop
MÉTER 96                             3/11/2010
                     kapcs.Jav.
                     LÉTSZÁM
BÓLEM ÉPÍTŐIPARI KFT.          BIZTOSÍTÁSA VÍZKÁR-     1/1/2010
                     ELH.
                     Fekete-K.Anti
BÚVÁR KFT.                              3/10/2010
                     lapvízmérce jav.
                     Tüzvédelem, villám
BÉKÉS-VILL KFT BÉKÉS                         3/29/2010
                     véd.
FORMART ÉPÍTÉSZ ÉS BELSŐ ÉPÍTÉSZ KFT.  Kiviteli terv dok.     3/1/2010
                     Távjelző, vízmérce
TENGERSZEM BÚVÁR KKT.                        3/29/2010
                     fenntert
NAGY ÉS TÁRSAI TERVEZŐ SZOLGÁLTATÓ
                     Terv dokumentáció      3/1/2010
BT.
                     Kisőrvezetői
KÁDÁR NÉMETH MÁRK EVA.                        3/9/2010
                     gth.vízhálózat jav.
NC&C KÖNYVSZAKÉRTŐ            Könyvizsgálói feladatok   2/26/2010
                     Digitális rádiótávközlési
PRO-M PROFESZIONÁLIS MOBILRÁDIÓ ZRT.                 1/10/2010
                     szolg
BÉKÉS-VILL KFT BÉKÉS           Lámpatestek szerelése    3/29/2010

FORMART ÉPÍTÉSZ ÉS BELSŐ ÉPÍTÉSZ KFT.  Kiviteli terv dok.     3/1/2010
BÉKÉS-VILL KFT BÉKÉS           Éves felülvizsgálat     2/24/2010
                     Fazekaszugi
BÉKÉS DRÉN KFT                            2/25/2010
                     belvízöb.kapacitás fej
                     Pályázatok
ERBO-PLAN KFT.                            2/10/2010
                     előkészítése
                     Pályázatok
TENGERSZEM BÚVÁR KKT.                        2/22/2010
                     előkészítése
Összesen

Közép-Tisza -vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság


                        Szerződés
         Szerződő fél        tárgya/feladat      Kelte
                       megnevezése

                     Tiszaroffi vésztározó
R&R Agria Betéti Társaság        légi felvétel         1/14/2010
                     Vízkárelh.m.10.09.Árv.s
GEO-TÖMÖS KFT              zakaszon            1/16/2010
                     Vízkárelh.m.10.10.Belví
GEO-TÖMÖS KFT              zvéd. szakaszon         3/2/2010
                     Vízkárelh.m.10.08..Á10
GEO-TÖMÖS KFT              .10.B. szakaszon        1/5/2010
                     Vízkárelhárítási
                     munkák a
                     10.10.Belvízvéd.szakas
GEO-TÖMÖS KFT              zon              1/12/2010
                   Vízkárelh.m.10.10.Belví
GEO-TÖMÖS KFT             zvéd. szakaszon         1/12/2010
                   Vízkárelh.m.10.10.Belví
GEO-TÖMÖS KFT             zvéd. szakaszon         1/12/2010
Krupatechnika Kft.          Vízkárelh.m.10.10.Belvízvéd. szakaszon
                                   1/22/2010
Autó és kamionmentő          Vízkárelh.m.10.10.Belvízvéd. szakaszon
                                   2/22/2010
Bihari Gábor             Vízkárelh.m.10.10.Belvízvéd. szakaszon
                                    3/1/2010
Kalics József             Vízkárelh.10.05.Árvízvéd. Szakaszon
                                   1/13/2010
                   szivattyútelep
                   megközelítő útvonalak
FEHÉR Kft.              helyreállítása         3/16/2010
                   Vízkárelhárítási
                   munkák elvégzése,
                   létszám és gépkocsi
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt  biztosítása           1/12/2010

                   Védekezés alatti és
                   kivüli fuvarozás, ár és
VIZÉP-KÖR Kft.            belvízvéd. tevékenység     3/4/2010
                   Védekezés alatti és
                   kivüli fuvarozás, ár és
SZILAJ 2000 Kft.           belvízvéd. tekénység      3/4/2010

                   Védekezés alatti és
                   kivüli fuvarozás, ár és
KISS ÉS TÁRSA Kft.          belvízvéd. tevékenység     3/4/2010

                   Védekezés alatti és
                   kivüli fuvarozás, ár és
KOFE-ÉP Magas és mélyépítőipari Kft  belvízvéd. tevékenység     3/4/2010

                   Védekezés alatti és
                   kivüli fuvarozás, ár és
GŐZ TRANS Kft.            belvízvéd. tevékenység     3/4/2010

                   Védekezés alatti és
                   kivüli fuvarozás, ár és
KRUPATECHNIKA Kft.          belvízvéd. tevékenység     2/21/2010

                   Védekezés alatti és
                   kivüli fuvarozás, ár és
ZÖLD F. Kft.             belvízvéd. tevékenység     2/26/2010
                   bérleti szerződés-
FEHÉR Kft.              lakókocsi bérlése       2/21/2010
                   gépjármű CASCO
Generali-Providencia Biztosító Zrt.  biztosítás keret        2/1/2010
Borsányi József - vállalkozó -    erőgép bérlése         2/22/2010

                   Védekezés alatti és
                   kivüli fuvarozás, ár és
FEHÉR Kft.              belvízvéd. tevékenység     2/28/2010
                    Védekezés alatti és
                    kívüli fuvarozás, ár és
SZEBIK 2001. Kft.            belvízvéd. tevékenység      1/5/2010

                    Védekezés alatti és
                    kívüli fuvarozás, ár és
MÉTER 96 Kft.              belvízvéd. tevékenység      1/6/2010

                    Védekezés alatti és
                    kívüli fuvarozás, ár és
PACZIGA Kft.              belvízvéd. tevékenység       1/6/2010
Vituki                 2010-évi interkalibráiós körvizsg 1/28/2010
OKI                   2010-évi interkalibráiós körvizsg 1/15/2010
Földmű KKT               III. bvcs kotrás         2/10/2010
Földmű KKT               Karcagi II.csat iszapt.      2/26/2010
                    LABEL külső szakértői
Víziterv Erviron Kft          feladatok             2/1/2010
                    Csoportos balesetbizt.
                    Ig-i gépjárművekben
CHARTIS EUROPE SA Mo-i Fióktelepe    utaz.               3/9/2010
Cél-ipari Kft.             Orsz. Vízkárelh. értekezlet dokumentálása.
                                      2/4/2010

Vízmérleg Tervező és Kutató Kft.                      vizsgálat
                    Lebegtetett hordalék mintavétel és1/5/2010
MÉRA Tanácsadó Kft.                           rsz.karbantart.
                    ISO 9001:2000 Minőségirányítási2/10/2010
Griff Soft Zrt.             Forrás SQL rendszerkövetés    3/24/2010
Szebik 2001. Kft.            Védekezési anyagok szállítása   1/5/2010
SZOL-Medicina Kft.           Foglalkozás és eü. ellátás    3/16/2010
Generali Providencia Bizt. Zrt.     Gépjárművek casco biztosítása 1/20/2010
Búvár Kft.               búvár munkák           3/31/2010

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság


                       Szerződés
          Szerződő fél      tárgya/feladat       Kelte
                      megnevezése
                    Területi
                    Hulladékgazdálkodási
Progressio Mérnöki Iroda Kft.      Terv készítése          1/25/2010
                    Gépjármű
                    felelősségbiztosítás
Groupama Garancia biztosító Zrt.    2010.              1/28/2010
                    Velencei-tó téli
Frits János               nádvágás, parttisztítás     1/21/2010
                    Fénymásoló papír
ÁBP Ápisz Zrt.             rendelések            1/19/2010

                    Tűzvédelmi eszközök
Piraqua Kft.              kötelező felülvizsgálata     1/1/2010
PBS Hungária Kft.            Eü. papír, papírtörlő      1/22/2010
Groupama Garancia biztosító Zrt.  Casco biztosítás 2010.  1/28/2010
Groupama Garancia biztosító Zrt.  Vagyonbiztosítás     1/28/2010
                  Aqua Mobile újság
Alto Nyomda            2010. évre        1/26/2010
                  Balaton 2009/2010.téli
Kovács Péter            nádvágás          2/2/2010
                  Balaton 2009/2010.téli
Vinarius Kft.           nádvágás          2/2/2010

Preventer Kft.           Munka- és védőruházat   1/1/2010
                  Havi takarítószer
A.N.I. Divus Kft.         megrendelések       1/22/2010
                  Szekszárd Lőtéri
                  vízbázis
                  szennyezettség
                  tényfeltárása,
                  záródokumentáció
BGT Hungária Kft.         összeállítása       3/18/2010
                  Adás-vételi hírdetési
Tolnai Népújság          díj/gépkocsi       3/18/2010
                  Szemétszállítás/B.kene
AVE Zöldfok Zrt.          se            2/16/2010
                  Jegenyenyár korona
SPECIALALPIN Bt.          visszabontás       3/10/2010
Magyar Posta Zrt          Postafiók bérlete     1/3/2010
Összesen

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG


                     Szerződés
          Szerződő fél    tárgya/feladat    Kelte
                    megnevezése
                  Lukácsházi tározó
EFFIX-MARKETING KFT.        építése          1/1/2010
                  Lukácsházi tározó
                  mérnöki, műszaki
WESTBER MÉRNÖKI IRODA KFT.     feladatok         1/1/2010
                  Keszthelyi
                  munkásszálló
HORVÁTHNÉ TÓTH KRISZTINA      üzemeltetése        1/1/2010
                  Vörösmarty utca 2.
P+P 2008 KFT            takarítása         1/1/2010

                  Iroda-számítástechnika
COLORSPECTRUM KFT.         szerviz          1/1/2010
                  Szelektív
SZOVA VAGYONHASZN. ZRT,      hulladékszállítás     1/1/2010
                  Szerves anyag
KESZTHELYI VÁROSÜZEM. KFT.     szállítása         1/1/2010
MAGYAR POSTA ZRT.      Kézbesítés         1/1/2010
ANTI-PYRO KFT.       Munka- és tűzvédelem    1/1/2010
PURE SOLVE HUNGARY KFT.   Bérbeadás          1/1/2010
              KÜM számtech.
GERCO ELEKTRONIKA      karbantartása        1/1/2010
              Bérelt vonal
GTS-DATANET KFT.      szolgáltatás        1/1/2010
ZALA-DEPO KFT.       Hulladék elszállítása    1/1/2010

GTS-DATANET KFT.      Adatátviteli szolgáltatás  1/1/2010

TOTALGAZ          Tartálybérleti szerződés  1/1/2010
FÖMI            Takarnet szolgáltatás    1/1/2010
VASI LÁNGTECHNIKA KFT.   Fűtés karbantartása     1/1/2010
VASI EGÉSZSÉGÜGYI KHT.   Egészségügyi ellátás    1/1/2010

VASI NYUGALOM KFT.     Zanati út 42. takarítása  1/1/2010
              Vörösmarty utca 2. őrző-
VASI NYUGALOM KFT.     védő szolgálat       1/1/2010
              Villanyhálózat
VAS VILL. SZER. KARB. BT.  karbantartása        1/1/2010
Dr. GYURÁCZ JÁNOS      Ügyvédi munka        1/1/2010
              Faxgépek
DUP-LINE          karbantartása        1/1/2010
              ProRaab fordítási
BERLINA BT.         munkák           1/1/2010
              ProRaab előrejelzési
ENCO LINE KFT.       modell           1/1/2010

              Tűzvédelmi szabályzat
ATLANTISZ HOLDING KFT.   elkészítése         1/1/2010

              ProRaab közbeszerzési
HORVÁTH TIBOR        eljárás lebonyolítása    1/1/2010
LINDSTRÖM KFT.       Szőnyegbérlés        1/1/2010
INVITEL ZRT.        Előfizetői szerződés    1/1/2010
              Forrás-központi törzsek
GRIFFSOFT ZRT.       karbantartása        1/1/2010
              Tűzfal vírusirtó foly
OSYS KER.ÉS SZOLG. KFT.   frissítése         1/1/2010
              Könyvvizsgálói
CORRECT KFT.        feladatok          1/1/2010
              Kányavári parkerdő
BALATONMAGYARÓD ÖNKORM.   üzemeltetése        1/1/2010
              Keszthely szilárd
ZÖLDFOK ZRT.        hulladék elszállítása    1/1/2010
BERCSÉNYI ÁLT. ISKOLA    Tornaterem bérlése     1/1/2010
INFOPONT SZÁMÍTÁSTECH.   Szoftver karbantartása   1/1/2010
BERCSÉNYI ÁLT. ISKOLA    Tornaterem bérlése     3/1/2010
              Műszerek
ELEKTRO-OPTIKA KFT.     karbantartása        1/8/2010
                     Megvalósíthatósági
LIMEX KFT.                tanulmány Balaton     1/27/2010
                     Helyreállítási munkák
                     Vasszentmihály,
SOLVEX KFT.                Körmend           1/1/2010
                     Helyreállítási munkák
SOLVEX KFT.                Szentgotthárd        1/1/2010
                     Körmend árvízvédelmi
                     központ helyreállítási
VÍZÉPTEK ÉPÍTŐIPARI BT.          munkák           1/1/2010
                     Szentgotthárd
                     árvízvédelmi központ
VÍZÉPTEK ÉPÍTŐIPARI BT.          helyreállítási munkák    1/1/2010
                     WEB Mura nagyvízi
DATAQUA ELEKTRONIKAI KFT.         modell           1/1/2010
                     WEB Mura nagyvízi
KALOCSA ENGINEERING E.V.         modell           1/1/2010
                     Lukácsházi tározó
BUDA ÜGYVÉDI IRODA            pótmunkák          1/1/2010
NYUGAT-BALATONI TURISZTIKAI IRODA KFT.  Turizmus          1/1/2010
                     Inke kármentesítési
REWOX HUNGÁRIA KFT.            munkák           1/1/2010
                     IP COMPLEX PLUSZ
KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT.       szolgált.         2/17/2010
UNISZOV KFT.               Kenőanyag szállítása    2/16/2010
                     Fenékpuszta őrző védő
REGE SECURITY BT             szolgálat          1/1/2010
                     Műszerek
MICHELLER LÁSZLÓ             karbantartása       1/20/2010
                     KÜM analízátor
ANALTERM KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT.   karbantartása        2/8/2010
                     CATERPILLAR
KAPTUR ZOLTÁN               bérbeadása         1/4/2010
                     KÜM analízátor
SYMETHRON KFT.              karbantartása       2/19/2010

Tisztántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság


                        Szerződés
         Szerződő fél        tárgya/feladat     Kelte
                       megnevezése
Campus-véd KFT              örzés-védés        1/29/2010
NC&C KFT                 könyvvizsgálat       1/8/2010
StrateGIS KFT               projekt előkészítés    3/12/2010
                     ügyviteli program
GriffSoft ZRT               rendszerkövetés      3/24/2010
Dr Soha Erzsébet             munkaegészségügyi szolg   1/5/2010
Bana Jánosné vállalkozó          takarítás          1/5/2010
Bánhidi Béla               felvonó karbantartás    1/25/2010
Összesen
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


                          Szerződés
         Szerződő fél          tárgya/feladat     Kelte
                         megnevezése
Bakos Mónika                 Takarítás (laborépület)    2/9/2010
NET Surf Távkölési Szolg.Kft.        Internet           3/29/2010
Opten Informatikai Kft.           Törvénytár online       3/17/2010
Oláh Doktornő és Társa Kft.         Fogllalkozás eü-i szolg.   2/10/2010
Összesen

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Pécs


                          Szerződés
         Szerződő fél          tárgya/feladat     Kelte
                         megnevezése

Kódlabor Kft.                Iktatóprogram támogatása  1/5/2010

                       Budapesti Vegyiművek
                       Zrt. Fa. Hidasi
                       Gyáregységének
                       működése során
                       kialakult klórbenzol
                       szennyeződés
BGT Hungária Környezettechnológiai Kft.   állapotfelmérése      8/20/2010
Szomor Kázmér                Parkgondozás        3/18/2010
MLU Műszaki Kft.               Műszerek karbantartása   1/27/2010
Összesen

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


                          Szerződés
         Szerződő fél          tárgya/feladat     Kelte
                         megnevezése
VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási  felszíni vízek biológiai
Kutató Intézet Nonprofit Kft         vizsgálata           3/9/2010
                       irodaépület
                       folyadékhűtő
                       berendezések
Johnson Controls International Kft      karbantartása         2/10/2010
Győri Kommunális Szolgáltató Kft       takarítási szolgáltatás    3/1/2010

LH Patent Security Kft            biztonsági távfelügyelet    1/1/2010
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


                            Szerződés
         Szerződő fél            tárgya/feladat      Kelte
                           megnevezése
OMW                       üzemanyag          1/7/2010
                         gépkocsik
WEPP Autó Bt                   tisztántartása        3/1/2010
KFKI                       alközponti díj       12/20/2007
DIGI TV                     előfizetési díj        1/6/2010
ÁNTSZ                      dioxin analízis       2/10/2010
Összesen:

Felső-tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


                            Szerződés
         Szerződő fél            tárgya/feladat      Kelte
                           megnevezése
Czakó és Társai Kft               klimakarbantartás szerverszoba 3/16/2010
                         Kötelező és Casco
Generáli Providencia Biztosító          biztosítás+ épület és      1/1/2010
                         vagyon biztosítás
Összesen

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


                            Szerződés
         Szerződő fél            tárgya/feladat      Kelte
                           megnevezése
Közép-Dunántúli Regionális Államigazgatési Hivataltárgyi felkészítő tanfolyam és vizsga/1/2010
                                           1
Velencei-tavi Vizi Sportiskola Nonprofit Kft.   motorcsónak bérlése         3/1/2010
VITUKI Nonprofit Kft.               iszapvíz körmérés          3/8/2010
                         emissziós
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Reg.Intézeteminták toxikus szerv.komp.meghat.
                                           2/10/2010
Alba-Nord Kft.                  klíma műszaki karbantartás     2/25/2010
OMV Hungária Kft.                 üzemanyag              1/5/2010
GENERALI Biztostó                 gépkocsi casco           2/1/2010
GENERALI Biztostó                 gépjármű felelősségbiztosítás    1/1/2010
Yellowstone Szid Kft.               hőszigetelés            1/1/2010
Összesen:

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
                       Szerződés
         Szerződő fél       tárgya/feladat     Kelte
                      megnevezése
NH Hungary Kft             garázsbérlet        2/23/2010
Túri-Nett Bt              takarítás + nagytak     2/1/2010
Émi-Tüv-Süd Kft             felvonó bizt.techn.vizsg  2/15/2010
Medi-Kerfa Bt              eü ellátás         1/11/2010
OMV Business              üzemanyag          1/11/2010
Hello HD Kft              TV csomag előfiz      1/26/2010
Szabán Bt                eü ellátás         1/11/2010
NETInfobank Kft             számtechn szolg       1/7/2010
Inertex Kft               kazán felügyelet       1/4/2010
Holecska Bt               szennyvíz szállítás     1/1/2010
SZIGSZI Kft               Hardver szaktan       1/1/2010
Dr.Tyahun Sz.              Szakértői tev        1/1/2010
TGI Osmosis               ivóvíz            1/1/2010
Agenor-Power              Mérőáll.Porta        3/1/2010
Bajakó Bizt.Sz.             Nagydió Porta        3/1/2010
Összesen

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


                       Szerződés
         Szerződő fél       tárgya/feladat     Kelte
                      megnevezése
Matos Lajos               Munkavédelmi feladatok 1/26/2010
2L-97 Bt.                Tiszaligeti mérőállomás takarítás
                                  1/1/2010
Összesen

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


                       Szerződés
         Szerződő fél       tárgya/feladat     Kelte
                      megnevezése
                    Felügyelőségi
                    másológépek
Quint Copy Kft. Győr          karbantartása        1/26/2010
                    Bérmentesítő gép,
                    levélmérleg
Postaktív Kft.             karbantartása        1/13/2010
                    Működési területet
                    érintő vízgyűjtőgaz-
                    dálkodási tervek
EliteNet Bt. Budapest          szakvéleményezése.      3/1/2010
Összesen
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


                        Szerződés
         Szerződő fél        tárgya/feladat        Kelte
                       megnevezése
                     4 db imisszió
                     mérőállomás
MLU Kft                 karbantartás       2010,01,25
                     tornaterem bérlet
Vegyipari Szakközépiskola        asztali teniszhez     2010,01,14
Összesen

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG


                        Szerződés
         Szerződő fél        tárgya/feladat        Kelte
                       megnevezése
Helion Kft.               Iktatórendszer karb.       1/1/2010
Lansystem Kft.              rendszerüzem.          1/1/2010
Innofactor Ltd.             emmisz.ker.szoft.tám.      1/1/2010
Erando Kft.               belépt.rendsz.karb.       3/2/2010
Magyar Mediprint             zöldhatósági közl.       1/31/2010
OMV                   üzemanyag            1/1/2010
BusinessLike Kft.            HNYR feltöltése,kiseg.fel.    1/1/2010
Könyvelőiroda.net Kft.          ügyviteli rendszer felügyelet  3/1/2010
Összesen
2010. március 31. között kötött vállalkozási szerződéseinek listája
                               adatok: ezer forintban
                       2010.
                      március 31-
       Lejárata    Teljes összege         Teljesítés igazolója
                      ig kifizetett
                       összeg        12/31/2010      14,287      0 Bita Róbert        5/31/2010       1,650     660 Fehér László dr.        5/31/2010       1,700     680 Fehér László dr.


        12/31/2010       9,987    1,665 Cséki Edit dr.
        12/31/2010      41,077    2,223 Cséki Edit dr.
        4/30/2010       1,700      0 Olt Boglárka        12/31/2010       2,400     200 Cséki Edit dr.
4/30/2010  1,750  875 Orbán Péter dr.4/30/2010  1,000   50 Olt Boglárka3/31/2010  450    0 Zolnai Mária4/15/2010  1,650  825 Olt Boglárka4/15/2010  1,650  825 Olt Boglárka


4/30/2010  2,100    0 Olt Boglárka


4/30/2010  1,500    0 Olt Boglárka4/30/2010  800    0 Olt Boglárka
4/30/2010  4,250  2,125 Cséki Edit dr.
6/30/2010  750   250 Orbán Péter dr.
6/30/2010  4,125  1,375 Csók Csilla
4/30/2010  313    0 Orbán Péter dr.
3/31/2010  563    0 Orbán Péter dr.
7/31/2010  1,200    0 Bita Róbert


4/15/2010  1,250  625 Olt Boglárka
4/30/2010  1,350  675 Cséki Edit dr.
6/30/2010  2,835   0 Olt Boglárka
 6/30/2010  3,720    0 Olt Boglárka

 1/31/2012  5,000    0 Olt Boglárka 4/15/2010  1,450  725 Olt Boglárka
 4/30/2010  3,000    0 Orbán Péter dr.
11/25/2010  700    0 Érdi Péter Ferencné dr.

 4/30/2010  755    0 Pap Ágnes
12/31/2010  8,035  1,339 Cséki Edit dr.

 4/15/2010  7,900  6,108 Bakos-Galambos Zoltán

 3/31/2010  1,250  1,183 Bakos-Galambos Zoltán
       KvVM közvetít, Vízügyi Igazgatások fizetnek a
 12/31/2010 szolgáltatásért, a teljesítést is ők igazolják           132,146    22,408                       adatok: ezer forintban
                2010.
              március 31-
Lejárata   Teljes összege           Teljesítés igazolója
              ig kifizetett
               összeg
2010/01/31        272      272 Kordos László
2010/03/31       1,600       0 Kordos László

2010/03/22        125      125 Bartha András
2010/12/19       4,400      592 Hatvani Istvánné
2010/01/25        270      270 Jordán Győző
2010/01/15         61       0 Jordán Győző


2010/01/14        568      568 Kordos László
2010/01/14        180      180 Kordos László
2010/03/03       1,410       0 Kordos László
2010/12/31  375   0 Bartha András
2010/02/08  150   0 Jordán Győző2010/02/08  444  444 Kordos László
2010/02/09  401  401 Kordos László

2010/02/15  88   0 Jordán Győző2010/02/28  177  177 Bartha András2010/03/31  47   0  Maros Gyula
2010/01/26  535  535  Kordos László
2009/02/05  409  409  Kordos László
2010/02/15  144  144  Hatvani Istvánné

2010/12/31  480  168 Kordos László

2010/04/02  100   0 Maros Gyula

2010/03/24  50   0 Szőcs Teodóra

2010/03/24  59   0 Szőcs Teodóra
2010/03/31  184  86 Bartha András


2010/05/31  720   0 Balla Zoltán
2010/05/31   200    0 Balla Zoltán
2010/05/31   31    0 Balla Zoltán

2010/05/31   53    0  Balla Zoltán
2010/02/09   117   117  Gyalog László
2010/03/01   270   270  Hatvani Istvánné
2010/03/22   370    0  Kordos László


2010/03/16   191    0 Bartha András

2010/01/22   77    0 Bartha András
2010/01/19   58   58 Bartha András
2010/01/19   70   70 Bartha András

2010/02/02   10    0 Piros Olga

2010/01/20    6    6 Piros Olga

2010/01/27   78    0 Piros Olga

2010/01/25   10    0  Piros Olga
2010/01/29   13   13  Bartha András
2010/02/08   110    0  Bartha András
2010/02/08   22    0  Bartha András
2010/02/08   43   43  Bartha András
2010/02/05    6    6  Bartha András

2010/02/10   28   27 Bartha András


2010/02/15   41   41 Piros Olga

2010/02/19   10    0  Bartha András
2010/03/02   18   18  Piros Olga
2010/02/25   32   32  Piros Olga
2010/02/26    9    5  Piros Olga
2010/03/03   70   70  Bartha András
2010/03/16   87    0  Bartha András

2010/03/08    4    0 Piros Olga

2010/06/30   125    0 Maros Gyula

2010/06/30   125    0 Maros Gyula
       15,533  5,147
                         adatok: ezer forintban
                   2010.
                 március 31-
  Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                 ig kifizetett
                  összeg
  6/30/2012       98,601    8,047     Jakus György
  12/31/2010       24,400    12,200     Jakus György
  12/31/2010        4,500     750     Nováczky László
  12/31/2010         100      16      Tóth Péter
  12/31/2010         65      58      Tóth Péter
  4/12/2010        2,609      0      Tóth Péter
  12/31/2010       62,865    10,478      Tóth Péter
  12/31/2010        2,600     207     Rátkai György
  12/31/2010        8,000    1,250     Antók Gábor
  12/31/2010       118,125    19,688     Rátkai György
  12/31/2010       12,444    2,872      Tóth Péter
  12/31/2010        9,990     833     Rátkai György
             344,299    56,399
  12/31/2010        4,875     525  Szentgyörgyvölgyi László
  12/31/2010        3,375     563  Szentgyörgyvölgyi László
  12/31/2010       20,625    12,500  Szentgyörgyvölgyi László
  3/31/2010        9,875      0  Szentgyörgyvölgyi László
  3/31/2010        9,750      0  Szentgyörgyvölgyi László
  12/31/2010        3,375     563  Szentgyörgyvölgyi László
  12/31/2010       37,128      0  Szentgyörgyvölgyi László
              89,003    14,151
             433,302    70,550
                         adatok: ezer forintban
                   2010.
                 március 31-
  Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                 ig kifizetett
                  összeg
                        Mátyási István/Miklósi
   12/31/2010       2,375     714 Mátyás

   12/31/2010        250     39 Palich Etelka

   12/31/2010       6,000    1,120 Siposné Hamza Krisztina
                        Mátyási István/Miklósi
határozatlan     igény szerint       Mátyás
                        Mátyási István/Miklósi
    2/19/2011        125     125 Mátyás
                        Mátyási István/Miklósi
   12/31/2010       1,000     226 Mátyás

    6/30/2010       2,875        Koncsikné Káli Andrea
                         Mátyási István/Miklósi
   12/31/2010         48      16 Mátyás
                         Mátyási István/Miklósi
   1/31/2011         63      63 Mátyás
                         Mátyási István/Miklósi
   12/31/2011       9,750       0 Mátyás
           felhasználás        Mátyási István/Miklósi
   12/31/2010       szerint    1,051 Mátyás
              22,486   #REF!

         adatok: ezer forintban


        2010. március
                   Teljesítés
Teljes összege 31-ig kifizetett
                   igazolója
         összeg
                    Ingatlan
     44,163       14,940    üzem.
                   Informatikai
     53,986       13,324    főov.
                    Ingatlan
     11,819       6,084    üzem.
                    Ingatlan
     7,220       2,461    üzem.
                   Informatikai
     4,012        962    főov.
                    Ingatlan
     2,978        866    üzem.
                   Informatikai
     1,910        444    főov.
                    Ingatlan
     1,669        634    üzem.
                    Ingatlan
     1,101        355    üzem.
                    Ingatlan
      890        317    üzem.
                    Ingatlan
      882        229    üzem.
                    Ingatlan
      817        260    üzem.
                    Ingatlan
      446        138    üzem.
                    Ingatlan
      509        132    üzem.
                    Ingatlan
      172         72    üzem.
                    Ingatlan
      461         85    üzem.
                    Ingatlan
       42         46    üzem.
           Ingatlan
  201    24    üzem.
           Ingatlan
  45    32    üzem.
           Ingatlan
  57    16    üzem.
           Ingatlan
  11    12    üzem.
           Ingatlan
  67    12    üzem.
           Ingatlan
  22    11    üzem.
           Ingatlan
  45    14    üzem.
           Ingatlan
  27    7    üzem.
           Ingatlan
  24    7    üzem.
           Ingatlan
  24    7    üzem.
           Ingatlan
  16    13    üzem.
           Ingatlan
   1    2    üzem.
           Ingatlan
   7    2    üzem.
           Ingatlan
  150    75    üzem.
           Ingatlan
  15    4    üzem.
          Informatikai
196,999  10,005    főov.
          Informatikai
 7,443  7,443    főov.
          Megfigyelési
 9,750  4,184    főov.
           Ingatlan
 12,360  2,720   üzem.
          Informatikai
 8,250  2,063    főov.
          Megfigyelési
 7,500  1,991    főov.
           Ingatlan
 6,525  1,632   üzem.
          Megfigyelési
 3,600  1,471    főov.
          Megfigyelési
 5,115  1,279    főov.
          Ügyfélkapcs.
 5,079  1,245    ov.
          Megfigyelési
 4,965  1,242    főov.
        Ügyfélkapcs.
4,500  1,125    ov.
        Ügyfélkapcs.
4,500  1,125    ov.
        Ügyfélkapcs.
2,400  1,125    ov.
        Ügyfélkapcs.
4,500  1,125    ov.
        Megfigyelési
4,200  1,050   főov.

3,750  938 Pénzügyi ov.
       Megfigyelési
3,276  827   főov.
       Megfigyelési
 887   887   főov.
       Megfigyelési
3,607  814   főov.
       Megfigyelési
3,420  803   főov.
       Megfigyelési
3,120  780   főov.
       Megfigyelési
3,120  780   főov.
       Megfigyelési
3,000  750   főov.
       Megfigyelési
 742   742   főov.
       Megfigyelési
2,655  695   főov.
       Megfigyelési
2,835  687   főov.
1,944  648  Elnök
        Szakmai
2,550  638  elnök h.
       Ügyfélkapcs.
2,550  638   ov.
1,800  900  Elnök
        Ingatlan
 763   604  üzem.
       Levegőkörny
       ezeti elemző
1,905  477   ov.
       Ügyfélkapcs.
 462   462   ov.

2,700  450 Pénzügyi ov.
       Informatikai
1,078  450   főov.
        Ingatlan
 735   405  üzem.
       Megfigyelési
1,872  376    főov.
       Ügyfélkapcs.
2,250  375    ov.
       Informatikai
1,444  362    főov.
1,394  349   Elnök
       Megfigyelési
 348  348    főov.
       Megfigyelési
 928  330    főov.
        Ingatlan
1,200  300   üzem.
       Informatikai
1,777  297    főov.
       Ügyfélkapcs.
1,116  264    ov.
       Ügyfélkapcs.
 279  279    ov.
       Megfigyelési
 762  195    főov.
        Ingatlan
 179  179   üzem.
        Gazdasági
 164  164    főov.
       Megfigyelési
 554  139    főov.
        Ingatlan
 535  134   üzem.
       Levegőkörny
       ezeti elemző
 406  127    ov.
       Megfigyelési
 473  120    főov.
       Megfigyelési
 137  115    főov.
       Megfigyelési
 205  103    főov.
       Megfigyelési
 100  100    főov.
       Megfigyelési
 615  93    főov.
       Megfigyelési
 270  90    főov.
       Megfigyelési
 101  101    főov.
       Megfigyelési
 330  83    főov.
        Gazdasági
 236  112    főov.
       Megfigyelési
 150  79    főov.
         Megfigyelési
  67    67   főov.
         Megfigyelési
 225    64   főov.
         Gazdasági
 264    77   főov.
         Megfigyelési
 199    50   főov.
         Megfigyelési
 100    48   főov.
          Ingatlan
 225    57   üzem.
          Ingatlan
  23    23   üzem.
          Ingatlan
  83    22   üzem.
         Megfigyelési
  78    21   főov.
         Megfigyelési
  75    19   főov.
         Megfigyelési
  36    18   főov.

  16    16 Állomás vez.
        Megfigyelési
  54    14   főov.

  52    14 Állomás vez.
        Megfigyelési
  59    10   főov.
        Megfigyelési
  6     6   főov.
        Informatikai
23,501  23,501   főov.
        Informatikai
 9,966  9,966   főov.
11,728  11,728   Elnök
 1,347  1,347   Elnök
        Megfigyelési
 4,424  4,424   főov.
        Megfigyelési
 2,066  2,066   főov.
        Megfigyelési
 282    282   főov.
        Megfigyelési
 272    272   főov.
        Megfigyelési
 105    105   főov.
        Megfigyelési
 2,290  2,290   főov.
        Megfigyelési
 9,607  9,607   főov.
         Gazdasági
 4,256  4,256    főov.
         Gazdasági
 3,525  3,525    főov.
         Gazdasági
 3,515  3,515    főov.
         Informatikai
18,360  3,060    főov.
         Informatikai
 1,623  1,623    főov.
 1,768  1,768   Elnök
          Ingatlan
 1,247  1,247   üzem.
         Gazdasági
 1,155  1,155    főov.
         Tudományos
 1,000  1,000   munkat.
          Ingatlan
 948   948    üzem.
         Gazdasági
 887   887    főov.
         Ügyfélkapcs.
 1,406  1,406    ov.
         Levegőkörny
         ezeti elemző
 744   744     ov.
          Ingatlan
 718   718    üzem.
         Gazdasági
 600   600    főov.
          Ingatlan
 521   521    üzem.
 500   500    Elnök
         Megfigyelési
 473   473    főov.
         Informatikai
 455   455    főov.
 454   454    Elnök
         Gazdasági
 449   449    főov.
         Megfigyelési
 446   446    főov.
          Ingatlan
 405   405    üzem.
         Megfigyelési
 387   387    főov.
         Ügyfélkapcs.
 363   363     ov.
         Gazdasági
 362   362    főov.
 682   682    Elnök
       Gazdasági
350  350    főov.
       Gazdasági
340  340    főov.
       Gazdasági
326  326    főov.
       Gazdasági
305  305    főov.
291  291   Elnök
      Megfigyelési
288  288    főov.
      Megfigyelési
287  287    főov.
       Gazdasági
282  282    főov.
      Nemzetközi
278  278  kapcs.ov.
       Ingatlan
442  442   üzem.
       Ingatlan
250  250   üzem.
      Levegőkörny
      ezeti elemző
243  243    ov.
      Informatikai
240  240    főov.
229  229   Elnök
       Ingatlan
214  214   üzem.
      Megfigyelési
164  164    főov.
189  189   Elnök
      Nemzetközi
142  142  kapcs.ov.
       Gazdasági
139  139    főov.
       Gazdasági
125  125    főov.
      Megfigyelési
120  120    főov.
       Ingatlan
120  120   üzem.
       Gazdasági
113  113    főov.
       Gazdasági
105  105    főov.
       Gazdasági
98  98    főov.
       Gazdasági
121  121    főov.
      Ügyfélkapcs.
87  87     ov.
85  85   Elnök
     Megfigyelési
82  82    főov.
     Ügyfélkapcs.
81  81    ov.
      Gazdasági
68  68    főov.
     Megfigyelési
67  67    főov.
65  65   Elnök
     Nemzetközi
64  64  kapcs.ov.
      Ingatlan
63  63   üzem.
60  60   Elnök
     Megfigyelési
59  59    főov.
      Ingatlan
56  56   üzem.
     Megfigyelési
54  54    főov.
     Megfigyelési
54  54    főov.
      Gazdasági
53  53    főov.
      Ingatlan
50  50   üzem.
      Gazdasági
47  47    főov.
     Megfigyelési
47  47    főov.
     Megfigyelési
44  44    főov.
     Megfigyelési
66  66    főov.
     Megfigyelési
43  43    főov.
     Ügyfélkapcs.
42  42    ov.
      Ingatlan
42  42   üzem.
      Szakmai
40  40   elnök h.
     Megfigyelési
37  37    főov.
     Megfigyelési
35  35    főov.
35  35   Elnök
     Megfigyelési
35  35    főov.
     Megfigyelési
35  35    főov.
      Megfigyelési
30   30    főov.
      Megfigyelési
30   30    főov.
30   30   Elnök
      Megfigyelési
28   28    főov.
25   25   Elnök
       Szakmai
25   25   elnök h.
21   21   Elnök
20   20   Elnök
       Gazdasági
18   18    főov.
       Ingatlan
17   17   üzem.
15   15   Elnök
      Megfigyelési
11   11    főov.
      Megfigyelési
11   11    főov.
 9   9   Elnök
       Ingatlan
 8   8   üzem.
       Gazdasági
11   11    főov.
       Ingatlan
 5   5   üzem.
 5   5   Elnök
      Megfigyelési
 3   3    főov.
       Ingatlan
 2   2   üzem.
       Gazdasági
 1   1    főov.
      Megfigyelési
50   50    főov.
      Levegőkörny
      ezeti elemző
54   54    ov.
56   56   Elnök
       Gazdasági
38   38    főov.
      Ügyfélkapcs.
 65  65    ov.
102  102   Elnök

50   50 Pénzügyi ov.
     Megfigyelési
17   17  főov.
     Nemzetközi
170  170 kapcs.ov.
                  Nemzetközi
      63        63   kapcs.ov.
                  Megfigyelési
      157       157    főov.
      48        48    Elnök
                   Ingatlan
      151       151    üzem.
                  Gazdasági
      10        10    főov.
                  Megfigyelési
      4         4    főov.
                  Levegőkörny
                  ezeti elemző
      148       148     ov.
                  Levegőkörny
                  ezeti elemző
    1,050        1,050    ov.
                   Ingatlan
      69        69    üzem.
                  Megfigyelési
      206       206    főov.
                  Megfigyelési
     5          5    főov.
  610,833       210,299
                         adatok: ezer forintban
                  2010.
                március 31-
Lejárata     Teljes összege           Teljesítés igazolója
                ig kifizetett
                 összeg
 12/31/2010       3,600      547 Trungel L.
  6/30/2010       10,656       0 Szőke Á.
  5/30/2010        782       0 Szőke Á.
             15,038      547                         adatok: ezer forintban
                  2010.
                március 31-
Lejárata     Teljes összege           Teljesítés igazolója
                ig kifizetett
                 összeg
 12/31/2010      10,312.5    1,875.0 MOLNÁR TIBOR DR.

  3/20/2010       2,500.0    2,500.0 DUDÁS GYÖRGY

  3/31/2011        875.0      0.0

  7/15/2010       3,425.0      0.0
   12/30/2010    305.6       0.0


    6/15/2010    990.0     100.0 MOLNÁR TIBOR DR.

    4/30/2010    500.0     100.0 MOLNÁR TIBOR DR.
    3/30/2010     50.0      50.0 MOLNÁR TIBOR DR.


    3/25/2010    8,212.0    6,569.5 Szabó Szilárd

    6/15/2010     39.0     39.0 SULYOK JÓZSEF
           27,209.1   11,233.5                        adatok: ezer forintban

                  2010.
          Teljes    március 31-
  Lejárata                  Teljesítés igazolója
          összege    ig kifizetett
                  összeg

2010 12 31      1,320      330   Löffler Attila


2010 12 31       132       22   Völgyi Sándor

határozatlan     5,513      919   Wodtke Szilvia

2010 03 31       825           István Imre2010 03 31       599           István Imre

2010 04 15      1,358           István Imre


2010 03 31       351           István Imre

2010 03 31       668           István Imre

2010 03 31      3,931           István Imre

2010 03 31       555           István Imre


2010 03 31       750           István Imre
2010 03 31  2,284       István Imre

2010 04 15   100    0    Ács Lászlóné

2010 04 30  1,250       István Imre

2010 04 30   237        István Imre

2010 04 30  1,438       István Imre


2010 04 30   350        Fenyősi László


2010 03 31   124        István Imre

2010 12 31  2,544    636 Závoczky Szabolcs


2010 12 31   663    166 Závoczky Szabolcs
2010 12 31   475   118 Závoczky Szabolcs
2010 12 31  8,460   1529 Závoczky Szabolcs
2010 12 31  2,695   674 Závoczky Szabolcs2010 12 31   600    151 Závoczky Szabolcs

2010 12 31   568    142 Závoczky Szabolcs

2010 12 31   365    91  Wodtke Szilvia
2010 12 31  1,683    400  Závoczky Szabolcs
2010 12 31  3,960    930  Závoczky Szabolcs
2010 12 31   360    90  Závoczky Szabolcs
2010 12 31   336    84  Gáspár Attila

2010 12 31  1,947    455 Závoczky Szabolcs

2010 12 31  4,101   1025   Löffler Attila
2010 12 31  2,264   566   Závoczky Szabolcs
2010 12 31   184    46   Závoczky Szabolcs
2010 12 31   372    82   Gáspár Attila

2010 12 31   900      79 Gáspár Attila
       54,262  8,535
                       adatok: ezer forintban
                 2010.
               március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
               ig kifizetett
                összeg
                      VKO
 12/31/2010      1,375      250
 12/31/2010      12,631     2,958 VKO
                      VKO
 12/31/2010        797     274
 12/31/2010       1,523     281 VKO

                      VKO
 12/31/2010       1,125     275
 12/31/2010        905     245 GO
 12/31/2010        135      0 Iktatás
                      VKO
 12/31/2010        20      0
 12/31/2010       1,070     141 VKO
 12/31/2010       1,409     189 VKO
                       VKO
 12/31/2010       908      83

                       Tájegységvezető
 12/31/2010       323      91
                       VKO
 12/31/2010       110      20


 12/31/2010       1,201     321 VKO

 12/31/2010       1,730     290 VKO
 12/31/2010        74     18 VKO
 12/31/2010        29      5 VKO
 12/31/2010       1,294     142 VKO

 12/31/2010        45       7 VKO

 12/31/2010       100       3 VKO

 12/31/2010        21       0 VKO


 12/31/2010      12,500     1,410 VKO
12/31/2010  14,250   0 VKO

12/31/2010  1,100  200 VKO

12/31/2010   98   24 VKO

12/31/2010   44    7 VKO

12/31/2010   374   37 VKO

12/31/2010  7,000  2,031 VKO

12/31/2010   135   16 VKO
12/31/2010  1,100  160 GO

12/31/2010   120   0 KNO
12/31/2010  1,200  269 Iktatás

12/31/2010  1,930  404 VKO


12/31/2010   450    0 VKO


 1/30/2010   270    0 VKO
12/31/2010   160   21 VKO


12/31/2010   215   54 VKO


12/31/2010   208   104 VKO

12/31/2010  5,820  707 VKO

12/31/2010  2,850  785 VKO
12/31/2010  2,970  443 VKO

12/31/2010   250   42 projekt menedzser

12/31/2010   749   187 projekt menedzser

12/31/2010  8,100  2,119 GO

12/31/2010   213   106 VKO

12/31/2010   638   319 VKO
 2/15/2010   428    0 KNO

12/31/2010  3,150  525 Igazgató


12/31/2010  10,410  1,735 KNO


12/31/2010  10,282  1,714 KNO
12/31/2010  4,751  792 VKO
12/31/2010  15,516  445 VKO

 3/31/2010   282    0 VKO

12/31/2010   29    2 VKO
12/31/2010   65    5 VKO
12/31/2010   495   82 VKO


12/31/2010   768   128 VKO
 7/31/2010   625    0 KNO
 9/30/2010   446    0 KNO

12/31/2010   330   55 VKO
12/31/2010  1,800   0 GO
12/31/2010  7,000  682 GO 2/28/2010  137  117 Tájegységvezető12/31/2010  500   75 Okt.Közp. Vezető

12/31/2010  134   67 GO

 2/10/2010  1,276   0 VKO

 4/15/2010   96   0 KNO
 4/30/2010   50   0 VKO


 4/10/2010  223   0 TMO


 4/10/2010  355   0 TMO 4/20/2010   53   0 KNO


 4/30/2010  105   0 KNO 6/30/2010  8,025   0 TMO

 3/31/2010  200  120 TMO


 9/20/2010  709   0 VKO
 6/30/2010  2,000   0 VKO

 4/25/2010   98   0 KNO

 5/1/2010  192   0 projekt menedzser
 5/1/2010    68    0 projekt menedzser


12/31/2010  38,000    0 VKO


 5/1/2010   268    0 projekt menedzser

 5/1/2010   649    0 projekt menedzser
 4/20/2010   968    0 projekt menedzser

 4/15/2010    72    0 VKO


 4/15/2010   161    0  Iktatás
 5/1/2010    90    0  VKO
 4/12/2010    49    0  KNO
 4/10/2010    26    0  VKO

 5/1/2010   140    0 Tájegységvezető
 4/10/2010    85    0 KNO

 4/9/2010   158    0 VKO


 4/1/2010   174    0 VKO

 5/1/2010   850    0 Okt.Közp. Vezető


 4/30/2010   125    0 KNO
 4/30/2010    475    0 KNO
       202,451  21,581

       92,000      KNO oszt.vez
       496,903  21,581
                          adatok: ezer forintban
                   2010.
                  március 31-
  Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                  ig kifizetett
                   összeg
2010 dec31          1,500    1,500 Szalai Imre
2010 dec31          6,000       Szalai Imre
2010 dec31           100     100 Szalai Imre

2010 dec 31         18,002         Fersch A

határozatlan         4,368    1,092 Jakálné

határozatlan         2,480        Jakálné
2010 május 31        9,937        Reischl G
keretszerződés        4,000     1,120 Péter István
2010 ápr.30         7,900        Németh L
határozatlan        63 Ft/hó      63 Jakálné
              54,287     3,812                          adatok: ezer forintban
                   2010.
                  március 31-
  Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                  ig kifizetett
                   összeg

                          Bognár Sándor
     2/1/2012       861      38 Bognár Sándor
                300         Bognár Sándor
    2/28/2011        150         Tóth Endre


    3/31/2010       6,500        Illésné Papp Mária
 12/31/2010       1,388     694 Bognár Sándor
 12/31/2010      10,929         Illésné Papp Mária
  3/2/2010       2,168    1,118 Illésné Papp Mária


  1/31/2010       600     451 Illésné Papp Mária

  6/30/2010       1,313     563 Gilly Zsolt
 11/30/2010       6,600    1,533 Bognár Sándor
 12/31/2010        134      67 Szabóné Bazsó Ágnes

 12/31/2010       1,500     250 Tóth Attila

 12/31/2010       6,425      0 Kismarczi Attila

 12/31/2010       750       0 Kismarczi Attila

 12/31/2010      8,628       0 Kismarczi Attila
            48,244     4,712
                       adatok: ezer forintban
                 2010.
               március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
               ig kifizetett
                összeg

  9/30/2010       1,125      0 Zelenák Krisztián
 9/30/2010  2,000  0 Zelenák Krisztián
 9/30/2010  9,500  0 Zelenák Krisztián 9/30/2010  500  0 Zelenák Krisztián 9/30/2010  7,863  0 Zelenák Krisztián
 9/30/2010  2,375  0 Zelenák Krisztián
 9/30/2010  4,425  0 Pozderka Imre


 9/30/2010  3,375  0 Pozderka Imre


 9/30/2010  3,450  0 Pozderka Imre 9/30/2010  1,080  0 Pozderka Imre


       1,456  0 Czanka Gábor

       1,510  0 Czanka Gábor

       477  0 Czanka Gábor

       411  0 Czanka Gábor

       196  0 Czanka Gábor

       482  0 Buzás Krisztina

       279  0 Orcsikné Fazekas Edit


11/30/2010  1,700  0 Sallainé Kapocsi Judit
12/15/2010   650    0 Rómerné Bota Viktória


11/30/2010   500    0 Danyik Tibor


11/30/2010   250    0 Danyik Tibor


11/30/2010   550    0 Danyik Tibor11/30/2010   700    0 Rómerné Bota Viktória


11/30/2010   250    0 Bánfi Péter

11/30/2010   250    0 Bánfi Péter

11/30/2010   350    0 Szelényi Balázs


11/30/2010   550    0 Szelényi Balázs


11/30/2010   563    0 Szelényi Balázs
       22,100  2,521 Weisz Zoltán
12/31/2010    264   66 Szelényi Balázs

12/31/2010   480   80 Pozderka Imre

12/31/2010   293    0 Kovács Krisztina
        241    0 Gyenes Nóra


        364    0 Gyenes Nóra

 3/31/2010    48    0 Kovács Krisztina
        120    0 Mogyorós Edit
 5/15/2010   100    0 Sallainé Kapocsi Judit
 4/20/2010    45    0 Pusztai Mátyás
       46,875    0 Weisz Zoltán
       14,022    0 Weisz Zoltán
 5/20/2010  30,038    0 Weisz Zoltán
         215    0 Harsányi Dezső


        563      Weisz Zoltán


       162,585  2,667
                         adatok: ezer forintban
                   2010.
                 március 31-
 Lejárata     Teljes összege          Teljesítés igazolója
                 ig kifizetett
                  összeg
                         Természetmegőrzési
2011.december
                         osztályvezető
     31.       15,550
                         Természetmegőrzési
2011.december
                         osztályvezető
     31.       13,980
                         Természetmegőrzési
2010.április 20.       4,740        osztályvezető
                         Természetmegőrzési
2010.április 30       6,209        osztályvezető
                         Igazgató-helyettes2010.május 30        1,133


                         Igazgató-helyettes

2010.április 20        175


                         Igazgató-helyettes
2010.június 30.       2,004


                         Igazgató-helyettes

2010.június 30.       5,197
              48,988                         adatok: ezer forintban

                   2010.
          Teljes összege március 31-
 Lejárata                      Teljesítés igazolója
             eFt.   ig kifizetett
                 összeg eFt.
  2/5/2010       5,125    5,125 HNP

 12/31/2010        200       0

  6/30/2010      30,920     3,347


 12/31/2010      38,734       0

 12/31/2010      10,413       0

  4/30/2010        438       0
            85,830     8,472
                          adatok: ezer forintban
                 2010.
                március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                ig kifizetett
                 összeg 2010-04-30        592         Primusz József
 határozatlan       160         Deveczné
 2011-02-01        125         Dr. Kopek Annamária

 2010-12-31        1,800     188 Gál Róbert

 2011-02-29        1,000     61 Hajdú Anita
 2010-04-30        1,930       Nagy Attila

 határozatlan      30,000     3,300 Takács Edina

 2011-03-15        132         Gál Róbert

 2010-12-31        118         Gál Róbert

 2011-02-29        2,000     260 Hajdú Anita

 2011-02-28       4,000      150 Dr. Kopek Annamária
 2011-02-28        438        Dr. Kopek Annamária
            42,295     3,959
                        adatok: ezer forintban
                 2010.
               március 31-
Lejárata    Teljes összege         Teljesítés igazolója
               ig kifizetett
                összeg
  5/31/2010      40,336       0  5/31/2010      20,554       0


 12/31/2010       859       0
  5/31/2010       230       0  5/25/2010       1,942     646 12/31/2010      23,200     179
Határozatlan       5,400    5400
Határozatlan       247       0 12/31/2010       156       0


 12/31/2010       656       0

 2010.12.31      18,600     7452
Határozatlan      1,500     1311
                         az igazgatóság
                       kötelezettségvállalási,
                       érvényesítési, szakmai
            Határozatlan           750       157

                                         az igazgatóság
             12/31/2010          1,290      129  kötelezettségvállalási,
                                       érvényesítési, szakmai
                                       teljesítmény igazolási és
            Határozatlan           178       21 utalványozási rendjéről
                                       szóló igazgatói utasítás
              3/31/2010           1100       0     alapján
                           116,998     15,295

ható kiadás szerepel.
jes összeg rovat becsült érték került megjelölésre.
                                adatok: ezer forintban
                             2010.
                            március 31-
            Lejárata    Teljes összege              Teljesítés igazolója
                            ig kifizetett
                             összeg
             12/31/2010           252        62 Virág Mónika


             12/31/2010           400          Nagy Ferenc

             12/31/2010           724       188 Lábdy Jenő

              2/10/2010           375          Busa Fekete János


             12/31/2010           253          Biatovszki László
             12/31/2010           240        60 Lábdy Jenő
             12/31/2010           300          Zubánics János
                                        Pusztainé dr. Koppány
              3/1/2010           200
                                        Csilla
              3/15/2010           112          Jászné Gyovai Ágnes
                                        Pusztainé dr. Koppány
             12/31/2010          2,500      434
                                        Csilla
              3/8/2010           37        37 Andó Mihály

              3/8/2010           40          Andó Mihály
              3/20/2010           600          Nagy Ferenc


              4/30/2010          2,000         Schilsong János
  5/31/2010       288         Andó Mihály
                       Pusztainé dr. Koppány
  3/31/2010       1,806
                       Csilla
  4/6/2010       860         Temesvári Mihály
  4/6/2010       980         Temesvári Mihály

  4/23/2010       975         Temesvári Mihály
                       Pusztainé dr. Koppány
Határozatlan       200
                       Csilla
  3/26/2010        56         Galambos Éva
 12/31/2010       1,074        Nagy Ferenc
  4/9/2010        150        Galambos Éva
 12/31/2010       6,000    2,133 Hűse Zsolt


  6/30/2010       4,475        Versegi László


  3/12/2010       938         Frank Szabolcs


  6/30/2010       5,462        Jenei Gábor

                      Pusztainé Dr. Koppány
Határozatlan       360      90
                      Csilla
Határozatlan      22,000    3,829 Dr.Dobi László
Határozatlan      30,000    6,423 Dr.Dobi László
Határozatlan      6,000    1,037 Dr.Dobi László
            89,657    14,293                         adatok: ezer forintban
                 2010.
               március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
               ig kifizetett
                összeg

  4/2/2010       1,215      0  DDKÖVIZIG
  3/31/2010       1,250      0  DDKÖVIZIG
  5/31/2010        313      0  DDKÖVIZIG
  4/15/2010        98      0  DDKÖVIZIG
 12/31/2010        859      0  DDKÖVIZIG

  6/30/2011      99209       0 DDKÖVZIG
  1/0/1900       1124       0 DDKÖVZIG
  8/31/2011      586980       0 DDKÖVZIG
           691,048
                         adatok: ezer forintban
                 2010.
               március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
               ig kifizetett
                összeg


  1/1/2011       4,651        Dunai Ferenc 12/31/2010       238         Fülöp Péter

 12/31/2010      18,929     4,744 Petrőcz Bálint


 12/31/2010       517     135 Kutrucz Gyula 12/31/2010       1,248        Sütheő László

 12/31/2010       720     188 Sütheő László

  5/28/2010      33,375         Petrőcz Bálint

 12/31/2010       2,160     375 Petrőcz Bálint


 12/31/2010       5,400    1,350 Petrőcz Bálint

 12/31/2010       504      126 Petrőcz Bálint
                      Mohácsiné Simon
 12/31/2010        300      27 Gabriella
 12/31/2010       5,184    1,350 Petrőcz Bálint


  7/1/2010       1,800        Petrőcz Bálint
 12/31/2010        181        Kertész József


 10/17/2010       2,288        Petrőcz Bálint  5/15/2010       274         Kertész József
  3/12/2010       140         Petrőcz Bálint
  12/31/2010       2,475        Petrőcz Bálint
  12/31/2010       1,074        Fülöp Péter  10/15/2010       393         Kertész József  12/31/2010      45,000     4,484 szervezeti egység vezetők

  12/31/2010      29,448     9,927 szervezeti egység vezetők

  12/31/2010       8,040    1,396 Petrőcz Bálint
  12/31/2010       1,915     479 Petrőcz Bálint

  12/31/2010       1,370     266 szervezeti egység vezetők  12/31/2010      90,000    32,292 szervezeti egység vezetők
            257,624    57,139
                        adatok: ezer forintban
                  2010.
 Lejárata
                március 31-
 /teljesítés   Teljes összege          Teljesítés igazolója
                ig kifizetett
 időpontja/
                 összeg
 4/30/2010        1,544   1,544        ügyintéző

 3/10/2010        1,500         szakaszmérnökség vezető

 3/12/2010        4,200         szakaszmérnökség vezető

 3/9/2010        1,420         szakaszmérnökség vezető

 3/12/2010       1,850         szakaszmérnökség vezető
 Megrendelő
igénye szerint      1,654         szakaszmérnökség vezető
           12,168    1,544
                adatok: ezer forintban
                 2010.
               március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
               ig kifizetett
                összeg
 12/31/2010      59,000     31,302  Szabályzat alapján
 12/31/2010      12,500     4,362  Szabályzat alapján
 12/31/2010       770      140  Szabályzat alapján
 12/31/2010      1,100      436  Szabályzat alapján
 12/31/2010      14,800     7,147  Szabályzat alapján
 12/31/2010      8,600      846  Szabályzat alapján
 12/31/2010      9,600     2,542  Szabályzat alapján
 12/31/2010      8,750     2,225  Szabályzat alapján
  4/18/2010      7,615         Szabályzat alapján
  4/30/2010      2,010         Szabályzat alapján
 12/31/2010      4,612     1,098  Szabályzat alapján
 12/31/2010       237         Szabályzat alapján
 12/31/2010      44,100     11,075  Szabályzat alapján
  6/30/2011       607      103  Szabályzat alapján
 12/31/2010      2,625         Szabályzat alapján
  4/6/2010      1,646         Szabályzat alapján
  4/9/2010       240         Szabályzat alapján
 12/31/2010      3,350      617  Szabályzat alapján
 12/31/2010      2,725      854  Szabályzat alapján
  9/30/2010      58,117         Szabályzat alapján


            23,500
  8/31/2010                  Szabályzat alapján
           266,504     62,747                        adatok: ezer forintban
                 2010.
               március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
               ig kifizetett
                összeg
        bruttó             Baross
  5/31/2011          -
        266 216,451           Károly
                       Baross
  4/30/2010 bruttó 8 625   -
                       Károly
           274841.5       0
 12/31/2010      1,112       0 Betáné
  4/30/2010      9,863       0
  4/30/2010      7,992       0
  4/15/2010       543       0
 12/31/2010      1,250       0
 12/31/2010        88      22
  3/16/2010      2,058       0
            22,906      22                       adatok: ezer forintban
                 2010.
               március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
               ig kifizetett
                összeg
1/22/2010       6,193     3,768  Kisházi Péter K.

1/15/2010       4,475     2,750  Kisházi Péter K.

1/24/2010       5,319      0   Portörő Sándor
12/31/2010      74,171    12,362  Portörő Sándor
12/31/2010      13,748     6,565  Szabóné Bíró Márta
12/31/2010      32,455    16,290  Szabóné Bíró Márta
12/31/2010       3,550       0  Megyeri Mihály
12/31/2010       2,363       0  Bak Sándor
12/31/2010      98,554    67,836  Frolyó Miklós
12/31/2010      10,758      0   Megyeri Mihály
12/31/2010      17,792      0   Kiss Lajos
4/30/2010       1,764      0   Reményi Zoltán

12/15/2010        967      0   Such Pál Ifj.

3/11/2010        219      0   Portörő Sándor
12/31/2010      116,559    40,190   Megyeri Mihály


4/30/2010        700       0   Reményi Zoltán

5/31/2010        4,515      0   Schriffert András

4/30/2010        625       0   Varga Melinda

4/20/2010        500       0   Lúczi Gergely

3/30/2010        425       0   Varga Melinda

4/30/2010        288       0   Reményi Zoltán

12/31/2010        894       0   Tarkó Eszter

12/31/2015       4,052      0   Budás Péter

5/31/2010        2,534      0   Reményi Zoltán

 4/6/2010        125       0   Varga Melinda
3/31/2010        578       0   Reményi Zoltán
11/15/2010      774,954       0   Varga Melinda

3/30/2010        5,500      0   Reményi Zoltán

3/15/2010        300       0   Reményi Zoltán
           1,184,877   149,761                        adatok: ezer forintban

                 2010.
                március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                ig kifizetett
                 összeg

  1/25/2010    225.000 Ft  225.000 Ft     Fejes Lőrinc

  1/17/2010       200     200     Kovács Ferenc

   3/3/2010       153           Kovács Ferenc

  1/31/2010       159     200    Kov.F. -Tóth.Tamás  1/12/2010       240     200     Kovács Ferenc
    2/15/2010      451       Kovács Ferenc

    2/27/2010      200  200    Kovács Ferenc
    1/27/2010      200  200    Rávai László
    3/4/2010      225  225    Kovács Ferenc
    3/3/2010      248       Kovács Ferenc
    1/16/2010      125  125    Mucsi Antal


    3/30/2010      701       Csesznik Zoltán   lemondásig   egységáras  1768     Bódi Illés   lemondásig   egységáras        Bódi Illés


   lemondásig   egységáras        Bódi Illés   lemondásig   egységáras        Bódi Illés   lemondásig   egységáras        Bódi Illés   lemondásig   egységáras        Bódi Illés   lemondásig   egységáras        Bódi Illés   lemondásig   egységáras  535     Bódi Illés

    3/16/2010   egységáras  138    Aszódi Csaba
                     gk ügyintéző - Farkas
határozatlan idejű     820  206      Róbert
   lemondásig   egységáras      Hegedűs Sziveszter   lemondásig   egységáras        Bódi Illés
 lemondásig     egységáras     1244   területi felelősők lemondásig     egységáras     3823    Fehér Károly lemondásig     egységáras          Fehér Károly
 12/31/2010        590           Laborvezető
 12/31/2010        357           Laborvezető
  3/10/2010       1000         Sólyomvári Szilárd
  3/18/2010        475         Sólyomvári Szilárd

  12/1/2011       5375     3125     Szécsi Kata


  3/31/2011        485           Böhm János
  2/11/2010        194          Csibrán Zoltán
                        Dr.Kovács Sándor,
  12/1/2010       1500          Dr.Teszárné N.M.
 11/30/2010        375         Váriné Szőlősi Irén
 12/31/2010       1074           Böhm János
          egyságáras         szakaszvéd. vezető
 határozatlan   130000 Ft/hó
 határozatlan       1439     366
  3/31/2011    egységáras                        adatok: ezer forintban
                 2010.
                március 31-
Lejárata    Teljes összege         Teljesítés igazolója
                ig kifizetett
                 összeg


  6/25/2010       4,000    1,250   Osztályvezető


 12/31/2010       3,552    1,776     Igazgató

  4/30/2010       2,040      0   Szakaszm.vezető

 12/31/2010        700     246    Osztályvezető


Határozatlan        90      0    Osztályvezető
 12/31/2010        250     120    Osztályvezető
 12/31/2010       3,552    1,776    Szakaszm.vezető
 12/31/2010       1,079     268    Osztályvezető

 12/31/2010       354      90       Igazgató

  3/24/2010       585       0    Szakaszm.vezető

  3/17/2010       975       0    Szakaszm.vezető
                          Osztályvezető/
  6/30/2010       500     391    szakaszm. vezető

 12/31/2010       840     147     Osztályvezető
  6/25/2010      27,100       0     Osztályvezető

  4/4/2010       128       0    Szakaszm.vezető

Határozatlan       196       0    Szakaszm.vezető

  3/31/2010       608       0    Szakaszm.vezető
 12/31/2010        16       4    Szakaszm.vezető
            46,565     6,068                       adatok: ezer forintban
                 2010.
               március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
               ig kifizetett
                összeg

  6/30/2010       5,593      0 Gaál Róbert


  8/25/2010       6,862    2,606 Gaál Róbert


 12/31/2010       1,000     80 Temesi Csaba

 12/31/2010       5,445     485 Temesi Csaba


 12/31/2010       1,649     318 Temesi Csaba

 12/31/2010       323      35 Temesi Csaba

 12/31/2010       748     193 Simon Zoltán
12/31/2010  1,026  333 Nádor István
12/31/2010   240  40 Nádor István
12/31/2010   250  118 Laki István

12/31/2010  332   0 Dr. Korponai János

12/31/2010  684  231 Tomor Tibor
12/31/2010   18   0 Hercsel Róbert

12/31/2010  1,370   0 Obál Zoltán

12/31/2010  3,491   0  Nádor István
12/31/2010   26  11  Nádor István
12/31/2010   265   0  Temesi Csaba
12/31/2010  1,386   0  Kállóné Németh Judit

12/31/2010  375   31 Temesi Csaba

12/31/2010  3,504  597 Temesi Csaba

12/31/2010   300   0 Temesi Csaba
12/31/2010  1,050  175 Nádor István

12/31/2010  168   31 Temesi Csaba

12/31/2010  960   0 Somogyi Péter

12/31/2010  665   0 Nádor István


12/31/2010  210   0 Temesi Csaba


 12/1/2010  104   0 Somogyi Péter
12/31/2010   95   0 Temesi Csaba
12/31/2010   22   11 Dr. Csejtei István

12/31/2010  237   0 Obál Zoltán

 7/31/2010  728   0 Tomor Tibor

 3/31/2010  387   0 Dr. Csejtei István

12/31/2010  362   0 Laki István

12/31/2010   79   0  Temesi Csaba
 2/28/2010   37   18  Kiss Ágnes
 6/30/2010   48   0  Nádor István
 6/15/2010   65   0  Kiss Ágnes

12/31/2010   80   0 Süle György
  2/25/2010       187       0 Szimandel Dezső


  1/31/2010       7,108    7,108 Dániel Tibor

  1/31/2010       3,011    3,011 Dániel Tibor


  2/28/2010       3,245      0 Horváth Csaba


  2/28/2010       3,794      0 Horváth Csaba

  3/31/2010       918       0 Sali Ajkas László

  3/31/2010       1,890      0 Sali Ajkas László

  9/30/2010       843      0 Gaál Róbert
  1/31/2010       125     125 Juhászné Lotz Éva

  6/30/2010      10,711       0 Nádor István

 12/31/2010       2,177      0 Temesi Csaba
 12/31/2010        500      0 Lucz József

 12/31/2010       7,499    1,189 Laki István

 12/31/2010       150       0 Süle György

 12/31/2010       426     106 Süle György

  9/30/2010       5,713      0 Laki István

 12/31/2010       1,300      0 Süle György                       adatok: ezer forintban
                 2010.
               március 31-
Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
               ig kifizetett
                összeg
  4/30/2010       2304     1133 gazd.ig.h
 12/31/2010       1013      0 gazd.oszt.vez
  3/31/2010       2125      0 igazgató

 12/31/2010       967      0  gazd.oszt.vez
 12/31/2010       1764     435  gazd.ig.h
 12/31/2010       1440     240  igazgató
 12/31/2010        66      21  műszaki oszt.vez
             9679     1829
                                adatok: ezer forintban
                         2010.
                        március 31-
        Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                        ig kifizetett
                         összeg
     határozatlan           1785      85 Szabó László
         5/31/2012         1013        Dr.Börcsök Levente
     határozatlan           165      165 Dr.Börcsök Levente
     határozatlan           660        Dr.Börcsök Levente
                      3623      250

yelőség, Pécs
                             adatok: ezer forintban
                         2010.
                        március 31-
        Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                        ig kifizetett
                         összeg
                                informatikai csoport
        12/31/2010        420     95    vezető
         6/18/2010       47,682         hatósági eng. irodavezető
        12/21/2010        536         mérőközpont vezető
        12/31/2010       1,584    514    mérőközpont vezető
                    50,222    609                                adatok: ezer forintban
                         2010.
                        március 31-
        Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                        ig kifizetett
                         összeg

          1/31/2011       4336        mérőállomás vezetője                      751        gondnok
         12/31/2010        8000        gondnok

                8/hó            28 mérőállomás vezetője
i Felügyelőség
                                adatok: ezer forintban
                         2010.
                        március 31-
         Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                        ig kifizetett
                         összeg
       határozatlan       12,500     1,016  gépjármű ügyint.

       határozatlan        264       55  épületüz.ügyint.
       határozatlan        230       59  telekomm.ügyint.
       határozatlan         77       6  épületüz.ügyint.
       12/17/2010         990          mérközpont vez.
                   14,061     1,136

lügyelőség
                         adatok: ezer forintban
                         2010.
                        március 31-
         Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                        ig kifizetett
                         összeg
       folyamatos         13        -  Gyarmati

       folyamatos        1,969      500   dr.Csipkés

                    1,982      500                                adatok: ezer forintban
                         2010.
                        március 31-
         Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                        ig kifizetett
                         összeg
       határozatlan        1,487      287 Suriné Hittner Mária
       határozatlan         755        Balogi Zsolt
          12/31/2010      1,565        Balogi Zsolt
          12/17/2010       147       27 Balogi Zsolt
       határozatlan         181      181 Lamatsch Tamás
       határozatlan        8,300     1,012 Husz Lajos
       határozatlan        1,170      462 Husz Lajos
       határozatlan         376      186 Husz Lajos
          3/20/2010      4,246     3,300 Fülöp Zoltán
                    18,227     5,455

elügyelőség
                                adatok: ezer forintban
                        2010.
                       március 31-
        Lejárata    Teljes összege            Teljesítés igazolója
                       ig kifizetett
                        összeg
         12/31/2010        500       50  Üzemelt.Csv.
         4/30/2010        nm       3322  Üzemelt.Csv.
         12/31/2010                 0  Üzemelt.Csv.
         12/31/2010        655       106  Humánpol.Ov.
         folyamatos    fogy szerint      385  Üzemelt.Csv.
         folyamatos         49        4  Inform.Csv.
         12/31/2010       3078       769  Humánpol.Ov.
         12/31/2010        112       112  Inform.Csv.
         12/31/2010       3337        0  Üzemelt.Csv.
         12/31/2010    igény szerint      432  Labor Vezető
         12/31/2010       3600       600  Inform.Csv.
         12/31/2010       3600       600  Labor Vezető
         12/31/2010       2940       744  Üzemelt.Csv.
         2/28/2011   335000/hó/fő        0  Labor Vezető
         2/28/2011   910 Ft/óra/fő      3623  Üzemelt.Csv.
                             10747

Felügyelőség
                                 adatok: ezer forintban
                        2010.
                       március 31-
        Lejárata    Teljes összege            Teljesítés igazolója
                       ig kifizetett
                        összeg
       12/31/2010     1200            300 Sz. Cs.
     határozatlan/folyamatos 450            181 Sz. Cs.
                 1650            481


                                 adatok: ezer forintban
                        2010.
                       március 31-
        Lejárata    Teljes összege            Teljesítés igazolója
                       ig kifizetett
                        összeg


         12/31/2010 823 e Ft + Áfa    110 e Ft + Áfagazdasági ig.h.


         11/14/2010 109 e Ft + Áfa    55 e Ft + Áfa Leíró iroda vezető         4/12/2010 384 e Ft + Áfa       -           -
                    1,316        165
                             adatok: ezer forintban
                      2010.
             Teljes összege március 31-
      Lejárata                    Teljesítés igazolója
              2010-ben   ig kifizetett
                      összeg


    folyamatos          2,252     257 Mérőállomás vezető

    2010,06,30           139      0 igazgató
                  2,391     257

FŐFELÜGYELŐSÉG
                             adatok: ezer forintban
                      2010.
                     március 31-
      Lejárata    Teljes összege          Teljesítés igazolója
                     ig kifizetett
                      összeg
     12/31/2010        1,068       0   Karancsi Gábor
     12/31/2010        9,075     1,650    Molnár Géza
     12/31/2010        17,100     3,211    dr. Varga Pál
     3/2/2011          354       0   Paróczai Csaba
     12/31/2010        5,925      988   Sztipán Orsolya
     határozatlan       3,200      534   Paróczai Csaba
     12/31/2010        1,463       0 Karancsi Gábor
       5/31/2010       630       0 Kondás Edit
                 38,815     6,383
  2010. január 1-2010. március 31. között született kötelezettségvállalások listája

258890 10-2-41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában Zöld Forrás pályáz


                 Szerződés
  Szerződő fél        tárgya/feladat        Döntés kelte  Lejárata
                megnevezése
Tokaji          A "Tájak találkozása (Tokaj és
Természetvédelmi     környéke)" című kiadvány       2010.05.01  2011.05.31
Egyesület        megjelentetése
             Szent-kúti ösvény - a
             Csobánkai Tanösvények
             befejező szakasza a helyi
Csobánkai Értékőrző
             lakosok és kirándulók
és Községszépítő                       2010.03.01  2011.05.31
             környezettudatos
Egyesület
             szemléletformálása a
             fenntarthatóságra nevelés
             jegyében
Kiskunsági
             Az éjszakai élővilág
Madárvédelmi                         2010.05.01  2011.05.31
             bemutatása a Kolon-tavon.
Egyesület
MAGYAR
KÖRNYEZETI        Programsorozat a biológia
                               2010.03.01  2011.05.31
NEVELÉSI         sokféleség megőrzéséért
EGYESÜLET

             A Fejetéki-mocsár megőrzését
Szélkiáltó
             és a környezettudatosság
Természetvédő                         2010.02.20  2011.05.31
             széleskörű fejlesztését szolgáló
Egyesület
             tanösvény kialakítása


Somogy Megyei      Környezeti nevelés és oktatás-
                               2010.07.01  2010.10.31
Minoritas Egyesület   a hulladékmentes környezetért.

Dél-Nyírség-Bihari   Fényszennyezés és
Tájvédelmi és      csillagoségbolt-parkok –
                               2010.06.01  2011.05.31
Kulturális Értékőrző  ismeretterjesztő rövidfilmek
Egyesület        készítése
            AZ VAGY, AMIT MEGTESZEL -
            Környezettudatosságra
Zöld Fiatalok Egyesület                    2010.05.01  2011.05.31
            ösztönző szemléletformáló
            program pécsi fiataloknak
Madárkórház
            Vándorkiállítás            2010.03.01  2011.05.31
Alapítvány
            "Az utolsó mohikánok!... (vagy
Kelet-magyarországi
            mégsem?)", gyermek kortárs
Környezetvédelmi                       2010.03.01  2011.05.31
            képzők nevelése
Egyesület

             Magyar Zöld Könyv -
Erdei Iskola Egyesület                    2010.06.01  2011.05.31
             környezeti nevelési kézikönyv
Iszkaszentgyörgyi
Természet- és
            Zöldüljön Iszkaszentgyörgy     2010.07.01  2011.05.31
Környezetvédő
Egyesület
            "Gyermeknap másképp"
Mátranovákért     Játékos környezetvédelmi
Faluvédő és Szépítő  akadályverseny a          2010.04.01  2010.07.15
Közhasznú Egyesület  Bátonyterenyei kistérség
            iskolásainak


           Környezetvédelmi problémák
           feltárása Csobánkán -
           Környezettudatos
Oszoly Környezetvédő szemléletformáló,
                              2010.05.01  2011.05.31
Egyesület      szokásalakító programsorozat
           környezetvédelmi jeles
           napokon a fenntarthatóságra
           nevelés jegyében


            "Ne légy birka!"
            vetélkedősorozat - a 7-
Ifjúsági Unió
            8.osztályos tanulók fogyasztási   2010.09.01  2011.05.31
Szekszárd
            szokásainak környezettudatos
            alakítása

            "Ne légy birka!" Klub -
Ifjúsági Unió     közösségi szemléletformáló
                              2010.09.01  2011.05.31
Szekszárd       alkotóműhely a fenntarthatóság
            és lokalizáció jegyében

Magyar ProGEO     Geotóp Nap - A földtudományi
                              2010.05.01  2010.10.10
Egyesület       értékek napja

           "Élj úgy, mint az Erdő..." -
           oktatási segédanyag
Süni Magazin     megjelentetése a biodiverzitást
                              2010.02.20  2011.05.31
Barátainak Egyesülete megőrizni képes életminták
           átadásáról, általános iskolai
           pedagógusok részére

           zoldful.hu - az ország állandó
Süni Magazin
           és időszaki, gyerekeknek szóló    2010.02.20  2011.05.31
Barátainak Egyesülete
           zöldprogram-gyűjteménye

            Környezeti nevelési
            bemutatóhely kialakítása,
            kezelése és fenntartása a
            szombathelyi Potyondi-
Borostyán
            mocsáron, a terület oktató
Környezetvédelmi                      2010.04.01  2011.05.31
            jellegű botanikai és faunisztikai
Oktatóközpont
            felmérésével, tanösvény
            kialakításával, illetve az
            oktatáshoz szükséges
            tananyag összeállításával.
           Börzsönyi Természetvédelmi
Börzsöny Természet
           Ismeretterjesztő Táborok
és Környezetvédelmi                  2010.03.01  2011.05.31
           továbbfejlesztése
Közhasznú Alapítvány

            A Miskolci Várhegy úti
Tapolcai Óvodásokért
            Zöldóvoda udvarának       2010.04.01  2010.06.30
Alapítvány
            környezetbarát kialakítása
            Önellátó ökolögiai kertek a
NOÉ Bárkája
            városban. (Előadássorozat és  2010.06.01  2011.05.31
Egyesület
            kertlátogatások.)

            A HuMuSz oktatási programja a
Hulladék        hulladékmegelőzésről és a
                            2010.07.01  2011.05.31
Munkaszövetség     fenntartható fogyasztási
            szokásokról

            Invazív növények a
Meteora Mászócsapat  környezetünkben - Iskolások   2010.04.01  2010.11.30
            monitoring hálózata Zsombón

           "ZÖLD ÜZENET 2010"
Huniverzum az Emberi
           Környezetvédelmi Tábor      2010.05.01  2010.08.31
Értékekért Alapítvány
           nagycsaládosok részére
           Földtani értékek
Pangea Kulturális és
           népszerűsítése és megóvás a
Környezetvédelmi                    2010.07.01  2011.05.31
           Bakony-Balaton Geopark
Egyesület
           területén
Somogy Megyei     "Göncölszekér játszótér és
Erdész és       tanösvény" létrehozása
                            2010.06.01  2010.08.31
Természetvédő     Kardosfán, a Zselici
Egyesület       Csillagoségbolt-parkban

Környezeti Tanácsadó
           A KÖTHÁLÓ működése és
Irodák Hálózata                    2010.03.01  2011.05.31
           programjai
Szövetség(KÖTHÁLÓ)


           HÁTRÁNYBÓL ELŐNYT! -
Ökorégió Alapítvány A
           Fenntartható, ökológikus,
Fenntartható                      2010.05.01  2011.05.31
           autonóm vidékfejlesztési
Fejlődésért
           modellprogram a Kerkamentére

            Környezeti tanácsadó iroda
Gaja Környezetvédő   működtetése - Előadások,
                            2010.03.01  2011.05.31
Egyesület       konferenciák szemléletformáló
            programok.

KISTELEK
VÁROSVÉDŐ ÉS      ÖKOPROGRAMOK
                            2010.08.01  2011.04.30
SZÉPÍTŐ        KISTELEKEN (2)
EGYESÜLET
          "Vannak erdők vidéken is-
CSEMETE Természet-
          Programkidolgozás a Dél-alföldi
és Környezetvédelmi                  2010.05.01  2011.05.31
          Régió legértékesebb
Egyesület
          erdőállományaira"
Somosi          Somoskőújfalu lakosságának
Környezetnevelési     környezettudatos         2010.04.01  2010.12.31
Központ          szemléletformálása

CSEMETE Természet- A CSEMETE vállalatok és
és Környezetvédelmi hatóságok zöldítését célzó       2010.03.01  2011.05.31
Egyesület      kampánya

             Civilisatio, avagy a
Esztergomi        fenntarthatóság ezer nyelve -
Környezetkultúra     komplex szemléletformálási    2010.08.01  2011.05.31
Egyesület         tevékenység az Esztergomi
             Kistérségben

E-misszó Természet-    Környezettudatos
és Környezetvédelmi    szemléletformáló         2010.03.01  2011.05.31
Egyesület         tevékenységek az oktatásban

Göncöl Alapítvány     Környezetbúvár "képzés"      2010.03.01  2010.08.09

Sz-Sz-B Természet- és
           Környezeti nevelés a Szatmár-
Körny.véd. Kulturális                    2010.06.01  2011.05.31
           Beregi Natúrparkban
Ért.őrző Alapítv

Válaszúton
Hagyományőrző és     Környezeti szemléletformálás a
                              2010.02.20  2011.05.31
Környezetvédő       falusi fiatalok körében
Alapítvány
             „Nézd, hallgasd, szagold,
Vackor Környezet- és
             érezd!”- érzékenyítő
Természetvédelmi                      2010.05.01  2011.04.30
             foglalkozássorozat általános-
Egyesület
             és középiskolásoknak
             "Liget Erdő Tanösvény"
Cívilek Sződligetért
             Engedélyezési eljárás és     2010.03.15  2011.03.15
Egyesület
             kialakítás megkezdése.
             Klímatudatossági
Közép-magyarországi    szemléletformálás iskolásoknak
                              2010.05.01  2011.05.31
Zöld Kör         komplex vetélkedő
             módszerével
Réthy Zsigmond
Természettudományi    Táj és Ember 2010         2010.03.01  2010.12.31
Alapítvány

             A Dunakanyar Erdei Iskola
Dunakanyar Erdei     Egyesület kistérségi kötnyezeti
                              2010.03.01  2011.05.31
Iskola Egyesület     nevelési, szemléletformáló
             programjai Visegrádon

Gyíkpohár         E-learning környezetvédelmi
Környezetvédelmi és    tananyagtár bővítése további 8  2010.06.01  2011.05.31
Művészeti Alapítvány   tanórával
Zagyva-mente
Környezet- és       A Zagyva folyó vizes
                              2010.03.01  2011.04.30
Természetvédő       élőhelyeinek ismertető füzete
Egyesület
             Piliscsaba és környéke
Piliscsabáért Egyesület                   2010.05.01  2010.11.01
             természeti és épített értékei
Támasz az Embernek -
Támasz a       Nomád őslénytani tábor
                             2010.06.20  2010.08.03
Természetnek     szervezése
Közhasznú Alapítvány

            Örök Zöld
            Komplex természet és
Barangoló Közhasznú   környezetvédelmi képzési és
                             2010.03.13  2011.05.31
Egyesület        felvilágosítási program
            Végegyházán és környékén


Ócsai Madárvárta    Tudományos ismeretterjesztés
                             2010.03.01  2011.05.31
Egyesület        az Ócsai Madárvártán

            A világ helyzete 2010 c. könyv
Föld Napja Alapítvány  magyar nyelvű kiadása és     2010.03.26  2011.05.31
            országos terjesztése

Dombóvári Önkéntes
            "2010. a Konda-völgy éve"
Polgári Természetőr                   2010.05.01  2010.12.31
            programsorozat megvalósítása.
Egyesület

Porta Könyezet-és
Természetvédelmi,
            Környezetünk az életünk     2010.02.20  2011.02.28
Városvédő, Kulturális
Egyesület

Magosfa Környezeti   A Magosfa Alapítvány
Nevelési és       szemléletformáló programjai
                             2010.06.01  2011.05.31
Ökoturisztikai     gyerekeknek és felnőtteknek a
Alapítvány       Börzsöny térségében

            Kétéltűek, hüllők és egyéb
            "nemszeretem" állatok az
Serpentes Alapítvány                   2010.02.21  2011.05.31
            oktatásban - a
            szemléletformálás pedagógiája

Zöld Kör-A Föld
            Környezeti tanácsadás Hajdú-
Barátai Magyarország                   2010.08.01  2011.05.31
            Bihar megyében
tagja

            Az Ökoszolgálat új lakossági
Ökoszolgálat
            környezeti tanácsadó       2010.05.01  2010.12.31
Alapítvány
            irodájának elindítása Óbudán

            Kaán Károly XVIII. Országos
Benkő Gyula
            Természet és
Környezet- és Term.
            Környezetismereti verseny    2010.02.01  2010.12.31
véd. Oktatóközp.
            megyei és országos döntőjének
Egyesület
            megszervezése.

Natura Hungarica   "Természetes élménypark az
                             2010.10.01  2011.05.22
Közhasznú Alapítvány iskolában"

Castanea
            Egészséges hűség - együtt a
Környezetvédelmi                     2010.02.24  2011.05.31
            soproni tájért
Egyesület
Zöld Kapcsolat     Fesztiválok, jeles napok a
                             2010.09.01  2011.05.31
Egyesület       környezettudatosság jegyében

KÖRÖS KLUB
Természet       Pósteleki fészekrakó
Környezetvédő     avagy               2010.05.01  2011.05.31
Természetbarát     ezermester természetbúvárok
Társadalmi Szervezet

            A Zempléni Tájegység
Abaúj-Zemplén     természeti értékeinek
Értékeiért Közhasznú  megismertetése a tájegység    2010.03.01  2011.05.31
Egyesület       lakosságával, az ide érkező
            turistákkal.
Szegedi Karszt- és
            Kaland és tanulás - földrajz a
Barlangkutató                      2010.05.01  2011.02.28
            föld alatt
Egyesület
Zöld Pont
Környezetvédelmi    "Zöld térben zöld pontok"     2010.03.01  2011.05.20
Egyesület
Öko-völgy Alapítvány  A környezettudatos életmód
az Alkalmazott     népszerűsítése egy 3 napos    2010.04.01  2010.08.31
Fenntarthatóságért   Búcsún

            Az alapítvány Klorofill
Esze Tamás       Oktatóközpontjának folyamatos
                             2010.07.01  2011.05.31
Alapítvány       környezeti nevelési programjai
            a fenntarthatóságért

            A gombák ismeretét és
Magyar Mikológiai
            védelmét elősegítő oktatási    2010.02.20  2011.05.31
Társaság
            segédanyagok készítése
Péceli Állatbarátok
            PÁE a természetért 2010.     2010.08.01  2010.12.20
Egyesülete

            Természetes vizeink és folyóink
            környezetének és élővilágának
Sikeres Gyuláért
            védelme, a horgászok és a     2010.02.20  2011.05.31
Egyesület
            természetbarátok széles
            körének bevonásával.

            Középiskolások a vizeink
GREEN Pannónia
            védelmében: 3. BISEL       2010.08.01  2010.12.01
Alapítvány
            mesterkurzus
            Budapest természeti és
            környezeti értékeinek
Földrajztanárok
            megismertetése keretében a    2010.08.02  2010.08.07
Egylete
            környezettudatos gondolkodás
            fejlesztése

            Nyugat-dunántúli komplex
Reflex Környezetvédő  környezeti nevelési program a
                             2010.06.01  2011.05.31
Egyesület       környezettudatos
            gondolkodásmód terjesztésére

            Időszakos kiadványokkal a
Természetesen
            természettudatos magatartás    2010.08.01  2010.12.30
Egyesület
            népszerűsítése
            Szemléletformálás akciókkal,
Baranya Természeti
            rendezvényekkel és gyakorlati   2010.03.01  2011.05.31
Értékeiért Alapítvány
            madárvédelmi feladatokkal

             Tudományos ismeretterjesztő
            előadások megrendezése
            hátrányos helyzetű
Tiszántúli       kistelepüléseken a
Természetvédők     természetvédelmi oltalom alatt   2010.09.01  2011.05.31
Társulata        álló és a Natura 2000
            hálózatába tartozó
            természetszerű erdők
            megóvásának fontosságáról.

            Helyi termék fesztivál
Bors Alapítvány                      2010.03.01  2011.05.31
            Nyíregyházán
MESSZELÁTÓ       On line városi piactér -
                              2010.05.01  2011.05.01
EGYESÜLET        hagyomány és modern élet
            Környezetileg és társadalmilag
Védegylet Egyesület   elkötelezett szakácskönyv     2010.06.01  2011.05.31
            létrehozása
            Vásárlásaink zöldítése pécsi
Pécsi Zöld Kör     kisiskolásoktól a városi      2010.04.01  2011.05.31
            intézményekig.
Pangea Kulturális és  Vegyszermentes termelés és
Környezetvédelmi    hagyományőrzés a fenntartható   2010.12.01  2011.05.31
Egyesület        jövőért

            "Az Élő Tisza védjegyrendszer
Szövetség az Élő
            fejlesztése a környezettudatos   2010.09.01  2011.04.30
Tiszáért Egyesület
            termelésért a Tisza-mentén"

Csalán Környezet- és
Természetvédő      Helyi utak a helyi élelmiszerhez  2010.06.01  2011.05.31
Egyesület

            Környezeti Tanácsadó Irodánk
            fenntartása, és annak keretein
NIMFEA
            belül térségi klímavédelmi
Természetvédelmi                      2010.03.01  2011.05.31
            akcióprogram lebonyolítása
Egyesület
            (napkollektor népszerűsítő
            előadássorozat)

            Környezeti Tanácsadó Iroda
            (környezet- és
Kerekerdő Alapítvány                    2010.06.01  2011.05.31
            természetvédelmi központ)
            működtetése Vas megyében
            Zöld Kalauz a mindennapi
Esztergomi       környezetvédelemhez, avagy
Környezetkultúra    környezeti tanácsadás       2010.09.01  2011.05.31
Egyesület        Komárom-Eszttergom
            megyében
            Környezetvédelmi
Környezeti       jogsegélyszolgálat - a
Management és Jog    környezeti információ, mint a   2010.06.01  2011.05.31
Egyesület        döntéshozatalban való
            társadalmi részvétel kulcsa
           Környezettudatosság
Tisza Klub      fejlesztése a Közép-Tisza    2010.05.01  2011.05.31
           térségben
           Lakossági Környezeti
Domberdő
           Tanácsadó működtetése
Természetvédelmi                    2010.03.01  2011.05.31
           Zalaegerszeg belvárosában,
Egyesület
           megyei hatókörrel.

            Környezeti tájékoztatás,
            tanácsadás és az
Ökológiai Intézet a
            információhoz való jog
Fenntartható                      2010.09.01  2011.05.31
            érvényesítése a környezeti
Fejlődésért Alapítvány
            tudatosság növelése
            érdekében B.-A.-Z.-megyében

Pro Natura St.Gotthard
Civil Összefogás    Határesetek           2010.02.20  2011.03.20
Egyesület

           A környezettudatos szemlélet
           erősítése a dél-dunántúli
Pécsi Zöld Kör                     2010.03.01  2011.05.31
           régióban, lakossági tanácsadó
           iroda működtetése.

Környezeti Nevelési
           Megújuló energia
Hálózat Országos                    2010.03.01  2011.05.31
           forgatókönyvek
Egyesület           Az Ökoszolgálat utólagos
           nyílszáró szigetelési
           programjának továbbfejlesztése
Ökoszolgálat     a háztartások
                            2010.06.01  2011.05.31
Alapítvány      energiahatékonyságának
           javítására
           Kibocsátás-csökkentés a
Energia Klub     hőenergia-termelésben,
Környezetvédelmi   megújuló energiaforrások     2010.09.01  2011.05.31
Egyesület       segítségével

Magyarországi
           Éghajlatvédelem közösségi
Éghajlatvédelmi                    2010.03.01  2011.05.31
           szinten
Szövetség

Máriahalmi Faluvédő  A hatékony és környezetkímélő
                            2010.09.01  2011.02.28
Egyesület       lakossági fatüzelésért

Amatőr
           Publikus éghajlati adatbázis
Meteorológusok Első
           építése a várható hatások    2010.05.01  2011.05.31
Magyarországi
           bemutatására
Közhasznú Egyesület
           A Nagy közösségi kihívás:
           megoldás orientált klímabarát
Védegylet Egyesület                    2010.03.01  2011.02.28
           film program a lakóság
           számára
Energia Klub
           Települések felkészítése az
Környezetvédelmi                      2010.03.01  2011.05.31
           éghajlatváltozás hatásaira
Egyesület

           Helyi közösségek, döntéshozók
"Hód" Honismereti   és véleményformálók az
                              2010.04.01  2010.09.15
Túraegylet      éghajlatváltozás hatásainak
           csökkentéseéért

           Környezet-egészségügyi
Göncöl Alapítvány   Információs Pont létrehozása a    2010.03.01  2011.05.31
           Göncöl Házban

Magyar Kertépítők   Települési zöldfelület fejlesztési
                              2010.09.01  2011.03.01
Országos Szövetsége  modell bevezetése

Mecsekszabolcsi
           A Szabolcsi Emlékpark
Környezet- és                       2010.07.01  2010.08.01
           reformációja
Érdekvédő Egyesület

           „Városaink magunk vagyunk”
           kiállítás megrendezése és az
Lélegzet Alapítvány                    2010.06.01  2010.12.31
           "Ajánlások Budapestért"
           kiadása

           Zöld területekkel az élhetőbb
Ökováros Alapítvány                    2010.03.01  2011.05.31
           városért
LEVEGŐ
MUNKACSOPORT     STOP SZMOG –
ORSZÁGOS       Együttműködés a főváros       2010.05.01  2011.05.31
KÖRNYEZETVÉDŐ     tisztább levegőjéért
SZÖVETSÉG

           Települési önkormányzatok
Környezeti
           lehetőségei a zaj elleni
Management és Jog                     2010.03.01  2011.05.31
           küzdelemben - a helyi
Egyesület
           zajvédelmi szabályozás keretei

           Mobilitás-szervezés - a
           gépkocsi használat
Környezettudományi  visszaszorítása az utazók
                              2010.06.01  2011.05.31
Központ Alapítvány  hozzáállásának és
           viselkedésének a
           megváltoztatásával
           Kerékpáros és gyalogos
           közlekedésre szolgáló földút
Pomázi Közművelődési kialakítása Pomáz városa és a
és Környezetvédő   Szentendre városa között a      2010.04.01  2011.05.31
Egyesület      Dera patak jobb oldali
           töltéskoronájában 3 km-es
           szakaszon.
Keszthelyi
Környezetvédő    Keszthely Zöld Kincsei        2010.05.01  2011.04.30
Egyesület
Gömöri Környezet- és
             Gyümölcsöző Gömör          2010.07.01  2010.12.31
Tájfejlesztő Egyesület

          Madárvédő zöldfolyosó
          kialakítása a Dinnyési Fertőt
Madárdal Alapítvány                      2010.09.01  2011.05.15
          körbevevő szikes puszta
          peremén
DÉL-BALATONI    Égboltminőség-mérő hálózat
TERMÉSZETVÉDELMI kiépítése a Zselici             2010.05.01  2011.05.31
EGYESÜLET      Csillagoségbolt-parkban

             Miskolc Megyei Jogú Város
             Egyedi Tájérték Kataszterének
             elkészítése - II. ütem (belterület
Holocén         2/1) - az MSZ 20381:2009 és a
Természetvédelmi     TÉKA Projekt iránymutatásai     2010.06.01  2011.05.31
Egyesület        alapján (a K-36-09-00219W sz.
             nyertes pályázat - Miskolc
             külterületi ETK-jának
             elkészítése - folytatása)

Magosfa Környezeti
             Fogadj örökbe egy tájértéket! -
Nevelési és
             közösségi tájvédelmi program     2010.03.01  2011.05.31
Ökoturisztikai
             az Alsó-Ipoly-völgyben
Alapítvány

Gerecse Barlangkutató Denevérfaunisztikai vizsgálatok
és Természetvédő   a Gerecse- és Vértes-hegység      2010.05.01  2011.05.31
Egyesület       barlangjaiban

Vénic          A Devecseri Széki-erdő
Természetismereti és   közösségi jelentőségű
                               2010.08.01  2011.05.31
Természetvédelmi     élőhelyeinek Natura 2000
Alapítvány        szempontú felmérése.

             A Rába-völgy természetvédelmi
             értékeinek védelme, Körmend
Kerekerdő Alapítvány   és Vasvár közötti területen,     2010.03.01  2011.05.31
             kiemelten a "Hollósi erdő"
             térségében

Ökológiai Intézet a
Fenntartható      Védett és védtelen sokféleség     2010.05.03  2011.05.31
Fejlődésért Alapítvány

             Az északi pocok kis-balatoni
Fiatal Ökológusok    állományának megőrzésére
Természetvédelmi     irányuló monitorozás         2010.06.01  2011.05.31
Egyesülete        kiterjesztése védett és nem
             védett területen

Fiatal Ökológusok    Korábbi kisemlős monitorozó
Természetvédelmi     programok újraindítása a Duna-    2010.05.01  2011.05.31
Egyesülete        Dráva Nemzeti Park területén
           Térségi Natura 2000
           mintaprogram
Természetes Életmód
           megvalósításának II. üteme a  2010.05.15  2011.05.31
Alapítvány
           Gerecse-hegység nyugati
           lábánál

           Ragadozómadarak
Vanellus       (Falconiformes), szalakóta
Természetvédelmi   (Coracias garrulus) és haris  2010.03.01  2011.05.30
Alapítvány      (Crex crex) kutatása és
           védelme Debrecen környékén.

           Dunakanyar Biomonitoring
Pest Környéki    Program - madártani
                           2010.03.01  2011.05.31
Madarász Kör (PKMK) felmérések a Duna és az Ipoly
           mentén
           Túrkevei zártkertek tájhonos
           extenzív gyümölcsöseinek, ott
Herman Ottó
           található tájfajták és azok   2010.03.01  2011.05.31
Természetvédelmi Kör
           védett életközösségeinek
           védelme

Kelet-Magyarországi  Fás- legelők madárvilágának
Természet és     monitoringja, bemutatása
                           2010.03.01  2011.05.31
Környezetvédelmi   Hajdúnánás, Tiszavasvári és
Alapítvány      Polgár régiójában

           Szibériai nőszirom és
MME Somogy
           sárgaliliom élőhelyek
Természetvédelmi                   2010.05.01  2010.10.31
           természetvédelmi kezelése
Szervezete
           Petesmalomban

Bükki Emlőstani    A csíkos szöcskeegér
Kutatócsoport     fajmegőrzési program aktuális  2010.02.22  2011.05.31
Egyesület       feladatainak végrehajtás

           "Miénk itt a tér" -
Barangoló Közhasznú  környezetvédelmi akció a
                           2010.03.20  2011.05.31
Egyesület       Száraz-ér és környékének
           védelme érdekében	

Ócsai Madárvárta   Az Ócsai Madárvárta Egyesület
                           2010.03.01  2011.05.31
Egyesület       monitoring programja

           A természet több mint
           biomassza!
Magyar
           A biodiverzitás védelmétől a
Természetvédők                    2010.05.01  2011.05.31
           biomassza fenntartható
Szövetsége
           hasznosításáig

A Vonuló Madarakért  CES monitoring program
                           2010.03.01  2011.05.31
Alapítvány      működtetése
            "Mit tehetünk a biológiai
            sokféleség védelmének
            érdekében?”

           A programban a biológi
           sokféleség egyezménye
           mentén,mivel Magyarország is
           aláírta az egyezményt, a helyi
           értékek számbavételének és
           megőrzésének lehetőségeit,
           módszereireit mutatjuk be.
Beretzk Péter
           Bizonyítjuk, hogy a módszerek    2010.05.20  2011.05.31
Természetvédelmi Klub
           elsajátíthatók, a feladat
           elvégzésében a település
           lakosai is részt tudnak venni,
           de különösen az oktatási-
           nevelés folyamatba való
           beillesztésére mutatunk
           példákat. A feladatok
           elvégzhetőségének segítésére
           szakmai kézikönyvet készítünk,
           melyet az országba bárhol lehet
           használni.


Magyar Madártani és
            Országos fehérgólya-védelmi
Természetvédelmi                     2010.06.01  2011.05.31
            program
Egyesület
Magyar Madártani és
            Fokozottan védett madárfajok
Természetvédelmi                     2010.06.01  2011.05.31
            gyakorlati védelme
Egyesület
Tolna Megyei      Denevérvédelem és kutatás az
Természetvédelmi    Alsó-Duna-völgyben - új      2010.03.01  2011.05.31
Alapítvány       módszerrel

            Erdőlakó denevérek kutatása
Bükki Emlőstani
            és védelme különös tekintettel
Kutatócsoport                       2010.07.01  2011.05.31
            a kiemelten veszélyeztetett
Egyesület
            óriás koraidenevérre

Baranya Természeti   Faj- és élőhelyvédelem
                             2010.03.01  2011.05.31
Értékeiért Alapítvány  Baranya megyében

            Védett és veszélyeztetett
            nagygombafajokra vonatkozó
Magyar Mikológiai
            adatgyűjtő hálózat és       2010.02.20  2011.05.31
Társaság
            folyamatosan frissülő, országos
            adatbázis létrehozása

E-misszó Természet-
            Bokortanyák barátságos
és Környezetvédelmi                    2010.03.01  2011.05.31
            természetvédelme
Egyesület
NIMFEA
            Vizes élőhelyek védelme,
Természetvédelmi                     2010.03.01  2011.05.31
            rehabilitációja a Nagysárréten
Egyesület
           Vadászok és természetvédők
           szakmai együttműködése
Beklen a Nagykunsági apróvadas élőhelyek
Civil Társadalomért fejlesztése érdekében        2010.03.01  2011.05.31
Alapítvány      ragadozómadarak
           megtelepedésének,
           megtartásának elősegítésére

Zagyva-mente
Környezet- és      Tájrehabilitáció folyamata a
                             2010.03.20  2010.12.31
Természetvédő      gombosi Kistölgyesben
Egyesület
Abaúj-Zemplén
            Élőhelyrekonstrukció az István-
Értékeiért Közhasznú                   2010.03.01  2011.05.31
            kúti Nyírjes területén
Egyesület

Börzsöny Természet  Lépések a védett denevérek és
és Környezetvédelmi madarak érdekében a Börzsöny     2010.03.01  2011.05.31
Közhasznú Alapítvány hegységben

Csabagyöngye
Környezetvédelmi    Erdei sétány és tanösvény
                             2010.04.01  2010.11.30
Érdekvédelmi      kezelés és fenntartás
Egyesület
Albertirsa Barátainak
Köre          Invazív fajok irtása a Dolina-
                             2010.08.01  2011.05.31
Természetvédelmi    völgyben
Csoport
            Holtág állapotfelmérés,
Dráva Szövetség     rehabilitációs lehetőségek    2010.05.01  2011.05.31
            vizsgálata a Mura ártéren

            A biodiverzitás ökonómiája – a
CEEweb a Biológiai   TEEB tanulmány hazai
                             2010.11.01  2011.05.31
Sokféleségért      megismertetése és gyakorlati
            megvalósításának lehetőségei

            Helyi jelentőségű
Péceli Zöld Kör     természetvédelmi terület     2010.05.01  2011.04.30
            kialakítása
Csermely
Környezetvédelmi    A talaj mint élettér       2010.04.01  2011.03.31
Egyesület

            A szőlőbirtokok
Zempléni Nemzeti
            természetvédelmi szempontú    2010.03.01  2011.05.31
Parkért Szövetség
            fenntartható kezelése

           Szakmapolitikai
           érdekérvényesítés a
WWF Világ Természeti magyarországi erdők
Alap Magyarország  természetvédelmi célú        2010.06.01  2011.05.31
Alapítvány      fejlesztésében; mintaprojektek
           fenntartása és a lakosság
           bevonása
            Az erdőgazdálkodás környezeti
            aspektusai
            Folyamatos erdőborítással járó
Magyar Erdőgazda
            természetes folyamatokra     2010.08.02  2011.03.31
Szövetség
            alapozott erdőgazdálkodási
            módszerek elméleti bemutatása           A Duna hordalékegyensúlyának
WWF Világ Természeti javítását célzó nemzetközi
Alap Magyarország  együttműködés megalapozása     2010.06.01  2011.05.31
Alapítvány      a vízgyűjtő-gazdálkodási
           tervezésben

Reflex Környezetvédő  Patakok értékei- vízvédelmi
                            2010.04.01  2011.05.31
Egyesület       program a Bakonytól a Dunáig

            A Nyírmedi tó (mátranovák) és
Magyar Biológiai    vízgyűjtőjének vizsgálata a
                            2010.04.01  2011.04.30
Társaság        tájrehabilitációs lehetőségek
            tükrében

            A nemsitt.hu nonprofit
Független Ökológiai
            internetes használtépítőanyag  2010.06.01  2011.05.31
Központ Alapítvány
            börze továbbfejlesztése

SZIKE Környezet- és
            Helyi komposztálási
Egészségvédelmi                     2010.02.20  2011.05.31
            ismeretterjesztés
Egyesület

            Az EU által előírt 2013-as
            hulladékmegelőzési terv hazai
            előkészítése, az érdekelt
            társadalmi csoportok
Hulladék
            véleményeinek begyűjtése,    2010.05.01  2011.05.31
Munkaszövetség
            indikátorok kidolgozása, jó
            gyakorlatok gyűjtése és a terv
            tartalmi ajánlásának
            megfogalmazása.

Hernádi Környezetvédő
és Faluszépítő    Hernád tisztábbá tétele      2010.02.19  2011.05.31
Egyesület


            A budai barlangok és felszíni
            környezeteik
            hulladékmentesítése, a József-
Magyar Karszt- és   hegyi barlang világításának
                            2010.03.01  2011.05.31
Barlangkutató Társulat állapotfelmérése,
            veszélytelenítése a
            SpeleoHungary 100
            konferenciához kapcsolódóan

Összesen
ségvállalások listája

gvalósításában Zöld Forrás pályázat
              adatok: ezer forintban

        Teljes      Teljesítés
        összege      igazolója


           1,000
               Kabinetfőnök
            650               Kabinetfőnök

            680
               Kabinetfőnök


            900
               Kabinetfőnök            500


               Kabinetfőnök

            477
               Kabinetfőnök


            530
               Kabinetfőnök


           1,090
               Kabinetfőnök
            595
               Kabinetfőnök


            458
               Kabinetfőnök
            470
               Kabinetfőnök
 311
    Kabinetfőnök


 294

    Kabinetfőnök
 500
    Kabinetfőnök


 600

    Kabinetfőnök


 975

    Kabinetfőnök
 491
    Kabinetfőnök
 261


    Kabinetfőnök


 250
    Kabinetfőnök
1,025
    Kabinetfőnök
 167
    Kabinetfőnök

 218
    Kabinetfőnök

 499
    Kabinetfőnök


1,055

    Kabinetfőnök


 436
    Kabinetfőnök

 520
    Kabinetfőnök


 401
    Kabinetfőnök


 338
    Kabinetfőnök


2,000

    Kabinetfőnök


1,400

    Kabinetfőnök


 900

    Kabinetfőnök


 350
    Kabinetfőnök


 991
    Kabinetfőnök
 370
    Kabinetfőnök


1,641
    Kabinetfőnök


 350

    Kabinetfőnök


 799
   Kabinetfőnök
 217 Kabinetfőnök


 526
    Kabinetfőnök


 171
    Kabinetfőnök


 228
    Kabinetfőnök

 500
    Kabinetfőnök


 800
    Kabinetfőnök

 105
    Kabinetfőnök


 970

    Kabinetfőnök

 180
    Kabinetfőnök


 980
    Kabinetfőnök
 420
    Kabinetfőnök
 460

    Kabinetfőnök 575


    Kabinetfőnök

 500
    Kabinetfőnök


1,000
    Kabinetfőnök


 500
    Kabinetfőnök


 360
    Kabinetfőnök


 866

    Kabinetfőnök


 400

    Kabinetfőnök

1,100
    Kabinetfőnök


 839
    Kabinetfőnök


 690

    Kabinetfőnök

 289
    Kabinetfőnök

 978
    Kabinetfőnök
 869
    Kabinetfőnök 500


    Kabinetfőnök


 610

    Kabinetfőnök

 474
    Kabinetfőnök

 152
    Kabinetfőnök

 300
    Kabinetfőnök


 635

    Kabinetfőnök

 630
    Kabinetfőnök
 300
    Kabinetfőnök 500


    Kabinetfőnök

 580
    Kabinetfőnök


 500

    Kabinetfőnök


1,000

    Kabinetfőnök

 256
    Kabinetfőnök
1,000
    Kabinetfőnök
 476
    Kabinetfőnök
 750
    Kabinetfőnök
 975
    Kabinetfőnök

 850
    Kabinetfőnök

1,247
    Kabinetfőnök

 770
    Kabinetfőnök


1,790
    Kabinetfőnök

1,500
    Kabinetfőnök
1,002


    Kabinetfőnök


 762
    Kabinetfőnök


 657

    Kabinetfőnök


 800

    Kabinetfőnök
 970
    Kabinetfőnök


 500
    Kabinetfőnök
1,468


    Kabinetfőnök


 606
    Kabinetfőnök


 600

    Kabinetfőnök

 750
    Kabinetfőnök
1,196
    Kabinetfőnök


1,000

    Kabinetfőnök

 434
    Kabinetfőnök

 800
    Kabinetfőnök


 450

    Kabinetfőnök
1,378
    Kabinetfőnök

1,379
    Kabinetfőnök


 500

    Kabinetfőnök


 825
    Kabinetfőnök

1,000
    Kabinetfőnök

 200
    Kabinetfőnök


1,102

    Kabinetfőnök
 232
    Kabinetfőnök


1,223

    Kabinetfőnök


1,425

    Kabinetfőnök 877


    Kabinetfőnök
 675


    Kabinetfőnök

 400
    Kabinetfőnök
 842
    Kabinetfőnök


 432
    Kabinetfőnök

 500
    Kabinetfőnök
1,540
    Kabinetfőnök


1,304
    Kabinetfőnök


 375
    Kabinetfőnök


 480

    Kabinetfőnök 958


    Kabinetfőnök


1,723
    Kabinetfőnök


 450

    Kabinetfőnök


 450
    Kabinetfőnök
 680

    Kabinetfőnök 300


    Kabinetfőnök


 430
    Kabinetfőnök


1,567

    Kabinetfőnök


 310

    Kabinetfőnök


 419
    Kabinetfőnök


 529
    Kabinetfőnök


 420
    Kabinetfőnök

 785
    Kabinetfőnök1,980


    Kabinetfőnök
 995
    Kabinetfőnök
 700
    Kabinetfőnök

1,000
    Kabinetfőnök

1,000
    Kabinetfőnök

1,000
    Kabinetfőnök


 418

    Kabinetfőnök
 785
    Kabinetfőnök 450


    Kabinetfőnök

1,100
    Kabinetfőnök

1,285
    Kabinetfőnök
925
   Kabinetfőnök


620
   Kabinetfőnök

300
   Kabinetfőnök


674
   Kabinetfőnök


300
   Kabinetfőnök


430
   Kabinetfőnök

992
   Kabinetfőnök


953

   Kabinetfőnök

500
   Kabinetfőnök

723
   Kabinetfőnök


570
   Kabinetfőnök
980


   Kabinetfőnök
  436
     Kabinetfőnök 1,379


     Kabinetfőnök

 1,430
     Kabinetfőnök


  800
     Kabinetfőnök


  674
     Kabinetfőnök

  780
     Kabinetfőnök
 1,700
     Kabinetfőnök


  600
     Kabinetfőnök
 1,010
     Kabinetfőnök
120,000
 2010. január 1-2010. március 31. között született kötelezettségvállalások listája

284990  10-2-14 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása IZZÓ pályázat


               Szerződés
 Szerződő fél       tárgya/feladat      Kezdés     Lejárata
              megnevezése
Fészek Egyesület   143 család részére 2487
           izzó beszerzése (döntés: 1
           490 000,- Ft izzó beszerzés,         2010.05.15
           10 000,- Ft utiköltség)
           20100106-2223          1/6/2010
Nagycsaládosok    176 család részére 4388 db
Csepeli Egyesülete  izzó beszerzése (döntés: 3
           582 000,- Ft izzó beszerzés)         2010.05.15
           20100108-1406
                           1/8/2010
Nagycsaládosok   249 család részére 5987 db
Országos Egyesülete izzó beszerzése (döntés: 7
          000 000,- Ft izzó beszerzés)          2010.05.15
          20100108-1138
                           1/8/2010
"Add a kezed"    213 család részére 3500db
Püspökladányi    izzó beszerzése + 500 000,-
Nagycsaládosok    Ft utazási költség igény
Egyesülete      (döntés: 5 485 000,- Ft izzó         2010.05.15
           beszerzés, 15 000,- Ft
           utiköltség) 20091217-1928
                          12/17/2009
Nagycsaládosok    55 család részére 1685db
Szentendrei     izzó beszerzése (döntés: 1
Egyesülete      965 860,- Ft izzó beszerzés)         2010.05.15
           20081216-1205
                          12/16/2009
Ága-Boga      197 család részére 5910db
Nagycsaládosok Érdi izzó beszerzése+ 20 000,- Ft
Egyesülete     utiköltség (döntés: 7 099
                                  2010.05.15
          500,- Ft izzó csere, 12 500,-
          Ft utiköltség) 20091216-
          1132              12/17/2009
Nagycsaládosok   61 család részére 2100 db
Hernádi Egyesülete izzó beszerzése+20 000,- Ft
          saját felhasználás+ 5 000,-
          Ft utiköltség (döntés: 2460          2010.05.15
          000,- Ft izzócsere + 5 000,-
          Ft utiköltség) 20091217-
          0837              12/17/2009
"Puszi" Ásotthalmi  25 család részére 289 db
Nagycsaládosok    izzó beszerzése (döntés:
Egyesülete      433 500,-Ft összegben izzó          2010.05.15
           beszerzés) 20091218-1229
                           12/29/2009
Pécsi Székesegyház 307 család részére 3684db
Nagycsaládos    izzó beszerzése + 15 000,-
Egyesület      Ft utazási költség (döntés: 5
                                 2010.05.15
          526 000,- Ft + 15 000,- Ft
          utazási költség) 20091218-
          1208               12/18/2009
XVI. kerületi    21 család részére440 db
Nagycsaládosok   izzó beszerzése (döntés:
                                 2010.05.15
Egyesülete     572 000,- Ft izzó beszerzés)
          20100105-2112           1/5/2010
"Napsugaras Ősz"  Az otthon 315 helyiségébe
Alapítvány     140 gondozott részére izzó
          beszerzés (döntés: 1 000           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20091215-1409          12/9/2009
Nagycsaládosok   88 csalág részére 1760 db
Keszthelyi     izzó beszerzése + 6 000,- Ft
Egyesülete     utiköltség (döntés: 2 640
                                 2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzés + 6
          000,- Ft utiköltség)
          20091215-1656          12/9/2009
Családok a     29 család részére 779 db
Családért Házas- és izzó beszerzése + 43 500,-
Családpedagógiai  Ft utiköltség + 20 000,- saját
Egyesület      felhasználásra (döntés: 992
                                 2010.05.15
          300,- Ft izzó beszerzésre, +
          6 000,- Ft utiköltségre)
          20091216-1401
                           12/9/2009
Hódmezővásárhely   250 háztartás részére izzó
és Kistérsége    beszerzése (döntés: 2 818
                                 2010.05.15
Nyugdíjas      500,-Ft izzó beszerzés)
Szervezetei Szöv.  20100105-1601          1/5/2010
CELODIN Zalai    358 háztartás részére izzó
Alapítvány      beszerzés (döntés: 1 416
                                 2010.05.15
           450,- Ft izzó beszerzésre)
           20091218-1817          12/18/2009
Nyugdíjasok Helyi  180 időkorú részére izzó
Képviseletének    beszerzés (döntés: 2 210
Közhasznú      000,- Ft izzó beszerzésére)         2010.05.15
Egyesülete      20091217-1259
                           12/17/2009
Sz-Sz-B Megyei    100 időskoru részére izzó
Nyugdíjas      beszerzése 4 000 000,- Ft
Szervezetek     értékben (döntés: 2 442 500,-
                                  2010.05.15
Szövetsége      Ft izzó beszerzésre + 11
           500,- Ft utiköltságre)
           20091217-1532          12/17/2009
Alap Alapítvány   1088 háztartás részére izzó
           beszerzés + utiköltség
           (döntés. 4 971 500,- Ft + 28         2010.05.15
           500,- Ft) 20091217-1946
                           12/17/2009
Pilisilen      39 család részére 1357 db
Nagycsaládosok    izzó beszerzése + 5 000,- Ft
Közhasznú      utiköltség (döntés: 1 509
                                  2010.05.15
Egyesülete      554,-Ft izzó beszerzésre + 5
           000,- Ft utiköltség)
           20100107-2302           1/7/2010
Péceli        62 család részére 900 db
Nagycsaládosok    izzó beszerzése + 20 000,-
Madárfióka      Ft saját felhasználás
                                  2010.05.15
Egyesülete      (döntés: 1 370 000,- Ft izzó
           beszerzésre) 20091215-
           0723-2              12/15/2009
Nagycsaládosok    157 család részére 3140db
Kőröstarcsai     izzó beszerzése + 30 000,-
Egyesülete      Ft utazási költség (döntés: 2
                                  2010.05.15
           485 000,- Ft izzó beszerzés
           + 15 000,- Ft utiköltség)
           20100104-1751           1/4/2010
Nagycsaládosok    134 család részére 1072 db
Kaposvári      izzó beszerzése (döntés: 2
Egyesülete      485 000,- Ft izzó beszerzés
                                  2010.05.15
           + 15 000,- Ft utikoltség)
           20100107-1834
                            1/7/2010
Zselic Vidékfejlesztő 50 család részére 550db
Közhasznú       izzó beszerzése (döntés:
Egyesület       660 000,- Ft izzó beszerzés         2010.05.15
           + 10 000,- Ft utiköltség)
           20100107-1430          1/7/2010
Nagycsaládosok    1000 cslád részére izzó
Tápiógyörgyei     beszerzés 10 000 000,- Ft
Egyesülete      értékben (döntés: 3 000 000,-        2010.05.15
           Ft izzó beszerzés) 20100101-
           0825               1/1/2010
Héra Egyesület    16 háztartás részére izzó
           beszerzés (döntés: 81 200,-
                                  2010.05.15
           Ft izzó beszerzés) 20100106-
           1548/1              1/6/2010
Támasztma Zuglói   48 háztartás részére izzó
Egyesülete      beszerzés 1 566 000,- ft
           értékben (döntés: 800 000,-          2010.05.15
           Ft izzó vásárlására)
           20100102-0903           1/2/2010
Zselic Vidékfejlesztő 363 háztartás részére
Közhasznú       4026db izzó beszerzése+ 20
Egyesület       000,- Ft saját felhasználás +
           40 000,- Ft utiköltség
                                  2010.05.15
           (döntés: 4 851 200,- Ft izzó
           beszerzés + 20 000,- Ft
           utiköltség) 20100107-1430
                            1/7/2010
Nyugdíjasok      339 háztartás részére
Egyesülete Pécs    2000db izzó beszerzése +
           20 000,- Ft saját
           felhasználás + 100 000,- Ft
                                  2010.05.15
           utiköltség (döntés: 2 562
           500,- Ft izzó beszerzésre +
           10 000,- Ft utiköltség)
           20091209-1901          12/9/2009
A - Z Közhasznú    40 háztartás részére 300 db
Egyesület       izzó beszerzése + 19 980,-
           Ft saját felhasználásra + 25
           000,- Ft utiköltség (döntés:
                                  2010.05.15
           790 000,- Ft izzó beszerzés
           + 10 000,- Ft utiköltség)
           20100108-1712
                            1/8/2010
Héra Egyesület    9 család részére 68db izzó
           beszerzése + 10 000,- Ft
           utiköltség (döntés: 47 600,-
                                  2010.05.15
           Ft izzó beszerzés + 10 000,-
           Ft utiköltség) 20100106-
           1548/2              1/6/2010
Mindent a családért  66 család részére 1320 db
Nádudvari       izzó beszerzése + 20 000,-
Nagycsaládosok    Ft saját felhasználásra + 15
Egyesülete      000,- Ft utiköltség (döntés: 2
                                  2010.05.15
           660 000,- Ft izzó
           beszerzésre + 15 000,- Ft
           utiköltségre) 20100105-1256
                            1/5/2010
Mosolygó Arc     30 helyiségben 22 db izzó
Alapítvány      beszerzése 100 000,- Ft
                                  2010.05.15
           értékben (döntés: 100 000,-
           Ft izzó beszerzése)       12/16/2009
Perintparti Szó-   25 helyiségbe 50db izzó
Fogadó        beszerzése 100 000,- Ft
Szombathelyi     értékben (döntés: 100 000,-          2010.05.15
Waldorf ÁAMI     Ft izzó beszerzés) 20091218-
           1119               12/18/2009
Nyírmeggyes     19 helyiségbe 40db izzó
Községi       beszerzése 100 000,- Ft
Önkormányzat    értékben (döntés: 100 000,-         2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20091218-1207-1         12/18/2009
Nyírmeggyes     9 helyiségbe 16db izzó
Községi       beszerzése 100 000,- Ft
Önkormányzat    értékben (döntés: 100 000,-         2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20091218-1207/2         12/18/2009
Zsámbok Község   22 helyiségbe 60db izzó
Önkormányzata    beszerzése (döntés: 100
                                 2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzés)
          20091218-1300          12/18/2009
Lepsény       31 helyiségbe 50db izzó
Nagyközség     beszerzése (döntés: 100
                                 2010.05.15
Önkormányzata    000,- Ft izzó beszerzésre)
          20091215-1434          12/15/2009
Vackor Óvoda    20 helyiségbe 36 db izzó
Alsóújlak      beszerzése (döntés: 100
                                 2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20091217-0825          12/17/2009
Déryné Nyugdíjas  60 háztartás részére 2400
Klub        db izzó beszerzése 2 400
          000,- Ft értékben + 20 000,-
          Ft saját felhasználás (döntés
          2 420 000,- Ft izzó
          beszerzés) 20091228-1101           2010.05.15
          (a közhasznúság nem
          egyértelmű
          megállapíthatósága miatt a
          támogatás visszavonásra
          került)             12/28/2009
Segítő kezek Zirc  55 háztartás részére 958db
Alapítvány     izzó beszerzése (döntés. 1
          437 000,- Ft izzó              2010.05.15
          beszerzésre) 20100106-
          1537               1/6/2010
Tapolca Város    42 helyiségbe 122db izzó
Önkormányzata,   beszerzése (döntés: 100
                                 2010.05.15
Tapolcai Óvoda   000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100106-1240          1/6/2010
Tapolca Város    20 helyiségbe 54db izzó
Önkormányzata,   beszerzése (döntés : 100
                                 2010.05.15
Tapolcai Óvoda   000,- Ft izzó beszerzés)
          20100106-1415          1/6/2010
Tapolca Város    31 helyiségbe 44db izzó
Önkormányzata,   beszerzése (döntés: 66 000,-
                                 2010.05.15
Tapolcai Óvoda   Ft izzóbeszerzésre)
          20100106-1502          1/6/2010
Tapolca Város    43 helyiségbe 98db izzó
Önkormányzata,   beszerzése (döntés: 100            2010.05.15
Tapolcai Óvoda   000,- Ft) 20100106-1439      1/6/2010
Parád Nagyközség  35 helyiségbe 116db izzó
Önkormányzata    beszerzése (döntés: 100
                                 2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100107-1024           1/7/2010
Békéscsaba Városi  57 család részére 870db
Nagycsaládosok   izzó beszerzése 1 003 200,-
Egyesülete     Ft + 18 750,- Ft saját
          felhasználás + 11 000,- Ft
                                 2010.05.15
          utiköltség (döntés: 1032 950,-
          Ft izzóbeszerzésre és
          utiköltségre) 20091226-1911
                           12/26/2009
LENA Leányvári   60 család részére 155db
Nagycsaládosok   izzó beszerzése 2 400 000,-
Egyesülete     Ft +15 000,- Ft utiköltség          2010.05.15
          (döntés: 2 415 000,-Ft )
          20100107-1026           1/7/2010
Kondorosi      85 család részére 2135db
Nagycsaládosok   izzó beszerzése + 15 000,-
Egyesülete     Ft saját felhasználás
          (döntés: 2 565 000,- Ft
          izzóbeszerzés) 20100105-
                                 2010.05.15
          1907 (a közhasznúság nem
          egyértelmű
          megállapíthatósága miatt a
          támogatás visszovonásra
          került)              1/5/2010
Nagycsaládosok   50 család részére 882 db
Egyesülete     izzó beszerzése (döntés: 1
          896 875,- Ft izzó beszerzés)
          20100108-0918 (a
          közhasznúság nem               2010.05.15
          egyértelmű
          megállapíthatósága miatt a
          támogatás visszavonásra
          került)              1/8/2010
Nagycsaládosok   55 család részére 1100db
"Szivárvány"    izzó beszerzése + 20 000,-
Egyesülete     Ft saját felhasználás
                                 2010.05.15
          (döntés: 1 670 000,- Ft izzó
          beszerzés) 20100107-1423
                           1/7/2010
"Adj Esélyt"    196 család részére 2346db
Független Cigány  izzó beszerzése 14 44,- Ft
Társadalmi     saját felhasználás + 29 500,-
Szervezet      Ft utazási költség (döntés: 1         2010.05.15
          400 000,- Ft
          izzóbeszerzésre) 20100105-
          2005               1/5/2010
Nagycsaládosok   59 család részére 885db
Csanyteleki     izzó beszerzése (döntés: 1
Egyesülete     200 000,- Ft izzó
          beszerzésre) 20091230-
          1114 (a közhasznúság nem           2010.05.15
          egyértelmű
          megállapíthatósága miatt a
          támogatás visszavonásra
          került)             12/30/2009
Nagycsaládosok   60 család részére 360db
Nagykőrösi     izzó beszerzése + 6 000,- Ft
Egyesülete     utiköltség (döntés: 510 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20091230-1706          12/30/2009
Segítő kezek Zirc  7 család részére 135db izzó
Alapítvány     beszerzése (döntés: 202
          500,- Ft izzó beszerzésre)          2010.05.15
          20100106-1537/2
                           1/6/2010
Mese Óvoda és    127 fő létszámú óvoda 31
Bölcsőde      helyiségébe 90db izzó
          beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100108-1326          1/8/2010
Mese Óvoda és    108 fős óvoda 41
Bölcsőde      helyiségébe 120db izzó
          beszerzése (döntés: 140           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100108-1340          1/8/2010
Mese Óvoda és    162 fős óvoda 33
Bölcsőde      helyiségébe 162db izzó
          beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100108-1349          1/8/2010
Aranykapu Óvoda   149 férőhelyes óvoda 45
          helyiségébe izzó beszerzése
          (döntés: 92 400,- Ft izzó
                                 2010.05.15
          beszerzésre+ 7 600,- Ft
          utiköltségre) 20091222-1029
                          12/22/2009
       86 férőhelyes óvoda 35
Egyesített Óvodai
Intézmény   helyiségébe 131db izzó
       beszerzése (döntés: 100              2010.05.15
       000,- Ft izzóbeszerzésre)
       20091230-1433             12/30/2009
ZAMÁRDI    75 férőhelyes óvoda42
ÖNKORMÁNYZATA helyiségébe 126db izzó és
       24db fénycső beszerzése
                                 2010.05.15
       (döntés: 140 000,- Ft
       izzóbeszerzésre) 20100104-
       1146                  1/4/2010
Oktatási, nevelési  100 férőhelyes óvoda 44
intézmények     helyiségébe 70db izzó
gazdasági ellátó   beszerzése (döntés: 100          2010.05.15
szervezete      000,- Ft izzóbeszerzés)
           20100105-1518         1/5/2010
Lurkóház Óvoda    100 férőhelyes 42
           helyiségbe 90db izzó
           beszerzése (döntés: 140          2010.05.15
           000,- Ft izzó beszerzésre)
           20100106-0858         1/6/2010
Egyesített Óvodai  137 férőhelyes óvoda 22
Intézmény      helyiségébe 50db izzó
           beszerzése (döntés: 140          2010.05.15
           000,- Ft izzó beszerzésre)
           20100108-1414         1/8/2010
Egyesített Óvodai  74 férőhelyes óvoda 15
Intézmény      helyiségébe 52db izzó
           beszerzése (döntés: 100          2010.05.15
           000,- Ft izzó beszerzésre)
           20100108-1416         1/8/2010
Egyesített Óvodai  107 férőhelyes óvoda 54
Intézmény      helyiségébe140db izzó
           beszerzése (döntés: 100          2010.05.15
           000,- ft izzó beszerzésre)
           20100108-1418         1/8/2010
Apáczai Nevelési és 588 férőhelyes óvoda 129
Általános Művelődési helyiségébe 100db
Központ       izzóbeszerzése (döntés: 140
                                2010.05.15
           000,- Ft izzó beszerzésre)
           20100108-1208
                          1/8/2010
Vértes Többcélú    108 férőhelyes óvoda 26
Kistérségi      helyiségébe 200db izzó
Önkormányzati     beszerzése (döntés: 100         2010.05.15
Társulás       000,- Ft izzó beszerzésre)
           20100106-1406         1/6/2010
Általános Iskola és  79 férőhelyes óvoda 21
Óvoda         helyiségébe izzó beszerzése
           (döntés: 63 000,- Ft izzó
                                2010.05.15
           beszerzésre + 7 000,- Ft
           utiköltség) 20100108-1054
                          1/8/2010
Oktatási, nevelési  125 férőhelyes óvoda24
intézmények      helyiségébe 125 db izzó
gazdasági ellátó   beszerzése (döntés: 100         2010.05.15
szervezete      000,- Ft izzó beszerzésre)
           20100108-1230         1/8/2010
Szent Imre Katolikus 75 férőhelyes óvoda 44
Általános Iskola és helyiségébe 50db izzó
Óvoda        beszerzése (döntés: 75 000,-
                                 2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 4 000,-
           Ft utiköltség) 20100108-
           1242               1/8/2010
Pásztó Város     121 férőhelyes óvoda 42
Önkormányzata    helyiségébe145db izzó
Óvodái        beszerzése (döntés: 133           2010.05.15
           250,- Ft izzó beszerzésre)
           20091230-1739          12/30/2009
Pásztó Város     137 férőhelyes óvoda 23
Önkormányzata    helyiségébe 50db izzó
Óvodái        beszerzése (döntés: 52 500,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre)
           20091230-1851          12/30/2009
Pásztó Város     22 férőhelyes óvoda 17
Önkormányzata    helyiségébe izzó beszerzése
Óvodái        (döntés: 32 950,- Ft izzó          2010.05.15
           beszerzésre) 20091230-
           1915              12/30/2009
Vértes Többcélú   108 férőhelyes óvoda 26
Kistérségi      helyiségébe 200db izzó
Önkormányzati    beszerzése: (döntés: 100           2010.05.15
Társulás       000,- Ft izzó beszerzésre)
           20100106-1406-2         1/6/2010
Balatonfüred Város 97 férőhelyes óvoda 20
Önkormányzatának helyiségébe (a két helyre
Óvodái        összesen 108db) izzó
           beszerzése (döntés: 90 000,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 10
           000,- Ft utiköltség)
           20091221-1321          12/21/2009
Balatonfüred Város 48 férőhelyes óvoda 22
Önkormányzatának helyiségébe (a két helyre
Óvodái        összesen 108db) izzó
           beszerzése (döntés: 90 000,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 10
           000,- Ft utiköltség)
           20091221-1321-2         12/21/2009
Balatonfüred Város 96 férőhelyes óvoda 24
Önkormányzatának helyiségébe 80db izzó (a
Óvodái        három helyre összesen
           200db izzó) beszerzése
                                 2010.05.15
           (döntés: 93 500,- Ft izzó
           beszerzésre + 6 500,- Ft
           utiköltségre) 20100108-1331
                           1/8/2010
Balatonfüred Város 72 férőhelyes óvoda 17
Önkormányzatának  helyiségébe 61db izzó
Óvodái       beszerzése ( döntés: 93 500,-
                                2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 6 500,-
          Ft utiköltség) 20100108-
          1331-2             1/8/2010
Balatonfüred Város 41 férőhelye óvoda 15
Önkormányzatának helyiségébe 60db izzó
Óvodái       beszerzése (döntés: 93 500,-
                                2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 6 500,-
          Ft utiköltség) 20100108-
          1331-3             1/8/2010
Montessori Mária  57fős óvoda 20 helyiségébe
Óvoda        55db izzó beszerzése
          (döntés: 85 000,- Ft izzó          2010.05.15
          beszerzésre) 20100113-
          1225              1/13/2010
Váci Waldorf Óvoda 46 férőhelyes óvoda 19
          helyiségébe 56db izzó
          beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100114-2337          1/14/2010
Bp. XII. ker.    164 férőhelyes óvoda 7
Gazdasági Ellátó  helyiségébe40db izzó
Szolgálat      beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100114-1529          1/14/2010
Szent Erzsébet   37 férőhelyes óvoda 13
Katolikus Általános helyiségébe 65db izzó
Iskola és Óvoda   beszerzése + 5 000,- Ft
          útiköltség (döntés: 95 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 5 000,-
          Ft utiköltség) 20100114-
          1706              1/14/2010
Gárdonyi Géza    185 férőhelyes óvoda 96
közös fenntartású  helyiségébe 70db izzó
Általános Iskola és beszerzése+ 6 000,- Ft
Óvoda        útiköltség (döntés: 134 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 6 000,-
          Ft ) 20100115-1401
                          1/15/2010
Gyermekkert     50 férőhelyes óvoda
Személyiségfejlesztő helyiségeibe 40db izzó
Óvoda Alapítvány   beszerzés (döntés: 85 000,-        2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre)
           20100115-1801-1        1/15/2010
Pusztadobos Község 70 férőhelyes óvoda 24
Önkormányzata   helyiségébe 38db izzó
          beszerzése + 10 000,- Ft
          utiköltség (döntés: 86 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzés + 10 000,-
          Ft utiköltség) 20100112-
          0956              1/12/2010
Balatonfüzfő Város 64 férőhelyes óvoda 18
Önkormányzata   helyiségébe 157db izzó
          beszerzése + 1 250,- Ft
          utiköltség (döntés: 83 130,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre+ 1 250,-
          Ft utiköltség) 20100113-
          0917-1             1/13/2010
Balatonfüzfő Város 25 férőhelyes óvoda 15
Önkormányzata   helyiségébe 91db izzó
          beszerzése + 1 250,- Ft
          utiköltség (döntés: 77 790,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 1 250,-
          Ft utiköltség) 20100113-
          0917-2             1/13/2010
Balatonfüzfő Város 36 férőhelyes óvoda 11
Önkormányzata   helyiségébe 51db izzó
          beszerzése + 1 250,- Ft
                                2010.05.15
          utiköltség (döntés: 37120,-
          Ft izzó beszerzésre)
          20100113-0917-3         1/13/2010
Balatonfüzfő Város 50 fdérőhelyes óvoda 12
Önkormányzata   helyiségébe 100db izzó
          beszerzése + 1 250,- Ft
                                2010.05.15
          utiköltség (döntés: 60 430,-
          Ft izzóbeszerzésre)
          20100113-0917-4         1/13/2010
KOSSUTH      250 férőhelyes óvoda 42
NEVELÉSI ÉS    helyiségébe 143db izzó
OKTATÁSI      beszerzése + 1 000,- Ft
KÖZPONT      utiköltség (döntés: 99 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 1 000,-
          Ft utiköltség) 20100113-
          1232-1             1/13/2010
KOSSUTH      250 férőhelyes óvoda 42
NEVELÉSI ÉS    helyiségébe 143db izzó
OKTATÁSI      beszerzése + 1000,- Ft
KÖZPONT      utiköltség (döntés: 99 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 1 000,-
          Ft utiköltség) 20100113-
          1232-2             1/13/2010
"Az Én Ovim"    30 férőhelyes Óvoda 16
Alapítvány     helyiségébe 50db izzó
          beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100114-1953          1/14/2010
Ferencvárosi     90 férőhelyes intézmény 12
Komplex Óvoda és   helyiségébe 100db izzó
Általános Iskola   beszerzése 150 000,- Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 100 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100114-1128          1/14/2010
Tyúkanyó       16 férőhelyes óvoda
Óvodanevelési    helyiségeibe 149db izzó
Alapítvány a     beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
Gyermekekért     000,- Ft izzó beszerzésre)
           20100114-1221          1/14/2010
Nagyrábé       113 férőhelyes óvoda 45
Nagyközség      helyiségébe 50db izzó
Önkormányzata    beszerzése + 5 000,- Ft
                                 2010.05.15
           utiköltség (döntés: 22 500,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100114-1358-1         1/14/2010
Nagyrábé       113 férőhelyes óvoda 45
Nagyközség      helyiségébe 50db izzó
Önkormányzata    beszerzése + 5 000,- Ft
                                 2010.05.15
           utiköltség (döntés: 32 500,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100114-1358-2         1/14/2010
NAPKÖZIOTTHONO 238 férőhelyes óvoda 9
S ÓVODA -      helyiségébe 83db izzó
MÓRAHALOM      beszerzése (döntés: 96 031,-
                                 2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 3 969,-
           Ft utiköltség) 20100114-
           1401              1/14/2010
Polgár Város     258 férőhelyes Óvoda 40
Önkormányzata    helyiségébe 175db izzó
           beszerzése + 20 000,- Ft
           utiköltség (döntés: 100 000,-        2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre)
           20100114-1525 (a pályázó a
           támogatásról lemondott)     1/14/2010
Lesenceistvánd    38 férőhelyes óvoda 10
Község        helyiségébe 22 db izzó
Önkormányzata    beszerzés +1 560,- Ft
           utiköltség (döntés: 29 700,-        2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 1 560,-
           Ft utiköltség) 20100115-
           0815              1/15/2010
Kis Bálint Általános 14 férőhelyes óvoda 12
Iskola és Óvoda   helyiségébe 36db izzó
           beszerzése + 20 000,- Ft
                                 2010.05.15
           utiköltség (döntés: 100 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100115-0854          1/15/2010
Szolnoki Városi  1025 férőhelyes intézmény 9
Óvodák Egységes  helyiségébe 12db izzó
Pedagógiai    beszerzése + 8 000,- Ft
                               2010.05.15
Szakszolgálat   utiköltség (döntés: 18 000,-
         Ft izzó beszerzésre + 5 000,-
         Ft) 20100115-0901-1       1/15/2010
Szolnoki Városi  1025 férőhelyes intézmény 9
Óvodák Egységes  helyiségébe 11db izzó
Pedagógiai    beszerzése + 8 000,- Ft
Szakszolgálat   utiköltség (döntés: 17 000,-        2010.05.15
         Ft izzó beszerzésre + 5 000,-
         Ft utiköltség) 20100115-
         0901-2             1/15/2010
Szolnoki Városi  1025 férőhelyes intézmény 9
Óvodák Egységes  helyiségébe 8 db izzó
Pedagógiai    beszerzése + 8 000,- Ft
                               2010.05.15
Szakszolgálat   utiköltség (döntés: 12 000,-
         Ft izzó beszerzésre)
         20100115-0901-3         1/15/2010
Szolnoki Városi  1025 férőhelyes intézmény 9
Óvodák Egységes  helyiségébe 22db izzó
Pedagógiai    beszerzése + 8 000,- Ft
                               2010.05.15
Szakszolgálat   utiköltség (döntés: 33 000,-
         Ft izzó beszerzésre)
         20100115-0901-4         1/15/2010
Szolnoki Városi  1025 férőhelyes óvoda 9
Óvodák Egységes  helyiségébe 30db izzó
Pedagógiai    beszerzése + 8 000,- ft
                               2010.05.15
Szakszolgálat   utiköltség (döntés: 45 000,-
         Ft izzó beszerzésre)
         20100115-0901-5         1/15/2010
Szolnoki Városi  1025 férphelyes óvoda 9
Óvodák Egységes  helyiségébe 30db izzó
Pedagógiai    beszerzése + 8 000,- Ft
                               2010.05.15
Szakszolgálat   utiköltség (döntés: 45 000,-
         Ft izzó beszerzése)
         20100115-0901-6         1/15/2010
Szolnoki Városi  1025 férőhelyes intézmény 9
Óvodák Egységes  helyiségébe 15db izzó
Pedagógiai    beszerzése + 8 000,- Ft
                               2010.05.15
Szakszolgálat   utiköltség (döntés: 23 000,-
         Ft izzó beszerzésre)
         20100115-0901-7         1/15/2010
Szolnoki Városi  1025 férőhelyes 9
Óvodák Egységes  helyiségébe 32db izzó
Pedagógiai    beszerzése + 8 000,- Ft
                               2010.05.15
Szakszolgálat   utiköltség (döntés: 58 000,-
         Ft izzó beszerzésre)
         20100115-0901-8         1/15/2010
Szolnoki Városi   1025 férőhelyes óvoda 9
Óvodák Egységes   helyiségébe 25db izzó
Pedagógiai     beszerzése + 8 000,- Ft
                                2010.05.15
Szakszolgálat    utiköltség (döntés: 37 500,-
          Ft izzó beszerzésre)
          20100115-0901-9         1/15/2010
Diósjenő Község   118 férőhelyes óvoda 18
Önkormányzata    helyiségébe 39 db izzó
          beszerzése + 6 000,- Ft
          utiköltség (döntés: 62 400,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 6 000,-
          Ft utiköltség) 20100115-
          1250              1/15/2010
Tiszalök Város   53 férőhelyes 16
Önkormányzata    helyiségébe 24db izzó
          beszerzése (döntés: 40 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1326          1/15/2010
Tiszalök Város   50 férőhelyes óvoda 11
Önkormányzata    helyiségébe 16db izzó
          beszerzése (döntés: 24 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1329          1/15/2010
Tiszalök Város   24 férőhelyes óvoda 7
Önkormányzata    helyiségébe 7db izzó
          beszerzése (döntés: 11 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1334          1/15/2010
Nagyéri "Szeptember Az egyesület által gondozott
végén" Nyugdíjas  idősek részére izzó
Egyesület      beszerzés + 10 000,- Ft
          utiköltség (döntés: 225 400,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 10
          000,- Ft utiköltség)
          20100115-0955          1/15/2010
Szent Péter és Pál Az egyesület által ellátott
Alapítvány     idősek részére izzó
          beszerzés + utiköltség 631
          000,-Ft értékben (döntés:          2010.05.15
          591 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 5 000,- Ft
          utiköltség) 20100114-1217    1/14/2010
Segítség Köve    Az Alapítvány által ellátott
Alapítvány     idősek részére izzó
          beszerzése + utiköltség 835
          000,- Ft értékben (döntés:         2010.05.15
          640 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 5 000,- ft
          utiköltség) 20100111-1130    1/11/2010
"Nyújtsd a kezed"  Az alapítvány által ellátott
Alapítvány     idősek részére izzó
          beszerzése és utiköltség
          834 700,- Ft értékben           2010.05.15
          (döntés: 784 700,-Ft izzó
          beszerzésre + 10 000,- Ft
          utiköltség           1/15/2010
Tiszakerecseni   Az alapítvány által ellátott
Reformátusokért   idősek részére izzó
Alapítvány     beszerzése + utiköltség 1
          050 000,- Ft értékben
                                2010.05.15
          (döntés: 1 020 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 5 000,- Ft
          utiköltség) 20100113-1819
                          1/13/2010
Martintelepi    Az alapítvány által ellátott
Reformátusokért   idősek részére izzó
Alapítvány     beszerzése és utiköltség 1
          050 000,- Ft értékben
                                2010.05.15
          (döntés: 1 020 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 5 000,- Ft
          utiköltségre) 20100114-2307
                          1/14/2010
Emberibb Máltóbb  Az egyesület által ellátott
Életért Közhasznú  idősek részére izzó
Egyesület      beszerzése és utiköltség 1
          670 000,- ft értékben
                                2010.05.15
          (döntés: 1 320 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 15 000,- Ft
          utiköltség) 20100115-1158
                          1/15/2010
FELPÉCÉRT      Az alapítvány által ellátott
ALAPÍTVÁNY     idősek részére izzó
          beszerzése és utiköltség 1
          834 000,- Ft értékben
                                2010.05.15
          (döntés: 1 343 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 10 000,- Ft
          utiköltség) 20100114-2303
                          1/14/2010
Gondoskodás     Az egyesület által ellátott
Közhasznú      idősek részére izzó
Egyesület      beszerzése és utiköltség 9
          996 500,- Ft értékben
                                2010.05.15
          (döntés: 5 980 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 20 000,- Ft
          utiköltség) 20100115-2027
                          1/15/2010
Máltai        Az egyesület által ellátott
Szeretetszolgálat  idősek részére izzó
Egyesület      beszerzése és utiköltség 10
           200 000,- Ft értékben
           (döntés: 3 750 000,- Ft izzó        2010.05.15
           beszerzésre + 2 500db
           energiatakarékos izzó
           átadása) 20100115-1347-1
                           1/15/2010
Nagycsaládosok   246 család részére izzó
Egyesülete     beszerzése 7 100 000,- Ft
Orosháza      és 20 000,- Ft utiköltség
                                 2010.05.15
          (döntés: 7 100 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 20 000,- Ft)
          20100115-1007          1/15/2010
Nagycsaládosok   176 család részére izzó
Szent Lőrinc    beszerzése, 20 000,- Ft
Egyesülete     saját felhasználás és 10
          000,- Ft utiköltség 7 070
                                 2010.05.15
          000,- Ft értékben (döntés: 5
          300 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 5 000,- Ft
          utiköltség) 20100114-2208    1/14/2010
Máltai       536 család részére izzó
Szeretetszolgálat  beszerzése, 20 000,- Ft
Egyesület      saját felhasználás és 250
          000,- Ft utiköltség 10 270
          000,- Ft értékben (döntés: 3         2010.05.15
          650 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 100 000,- Ft
          utiköltség + 2500db izzó)
          20100115-1347          1/15/2010
Inárcsi       93 család részére izzó
Nagycsaládosok   beszerzése 3 255 000,- Ft
Szeretet Egyesülete értékben (döntés: 2 790 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1054          1/15/2010
Nagycsaládosok   70 család részére izzó
Országos Egyesülete beszerzése, 20 000,- Ft
Soproni       saját felhasználás és 10
Tagegyesület    000,- Ft utiköltség (döntés: 2        2010.05.15
          480 0000 - Ft izzó
          beszerzésre + 10 000,- Ft
          utiköltség) 20100111-2240    1/11/2010
Iváncsai      61 család részére izzó
Nagycsaládosok   beszerzés és 10 000,- Ft
Egyesülete     utiköltség 2 450 000,- Ft
                                 2010.05.15
          értékben (döntés: 2 450 000,-
          Ft izzó beszerzésre)
          20100111-1355          1/11/2010
Kelet-Európa Misszó 87 család részére izzó
Alapítvány     beszerzése, 20 000,- Ft
          saját felhasználás és 80
          000,- Ft utiköltség 3 170
                                2010.05.15
          230,- Ft értékben (döntés: 1
          862 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 10 000,- Ft
          utiköltség) 20100114-1126    1/14/2010
Nagycsaládosok   72 család részére izzó
Tompai Egyesülete beszerzés, 20 000,- Ft saját
          felhasználás és 30 000,- Ft
          utiköltség 1 150 000,-
                                2010.05.15
          értékben (döntés: 1 100 000,-
          Ft izzó beszerzésre + 15
          000,- Ft utiköltség)
          20100114-0948          1/14/2010
Mátra Nagycsaládos 26 család részére izzó
Egyesület      beszerzése és 5 000,- Ft
          utiköltség 995 000,- Ft
          értékben (döntés: 990 000,-         2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 5 000,-
          Ft utiköltség) 20100115-
          1307              1/15/2010
EGYÜTT       23 család részére izzó
NAGYCSALÁDOSO beszerzés 901 600,- Ft
K EGYESÜLETE    értékben (döntés: 901 600,-         2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20100111-1814          1/11/2010
Hetényi Élettér   21 család részére izzó
Képességfejl. és  beszerzése, 20 000,- Ft
Családi Napközi   saját felhasználás és 103
Alapítvány     000,- Ft utiköltség 933 000,-
                                2010.05.15
          Ft értékben (döntés: 830
          000,- Ft izzó beszerzése +
          15 000,- Ft utiköltség)
          20100113-1719          1/13/2010
Pestszentimrei   28 család részére izzó
Nagycsaládos    beszerzés, 20 000,- Ft saját
Egyesület      felhasználás és 25 000,- Ft
          utiköltség 1 232 500,- Ft
                                2010.05.15
          értékben (döntés: 770 000,-
          Ft izzó beszerzésre + 5 000,-
          Ft utiköltség) 20100115-
          1257              1/15/2010
Családok Kulturális 22 család részére izzó
és Szabadidősport  beszerzése, 20 000,- Ft
Közhasznú      saját felhasználás és 14
Egyesülete     000,- Ft utiköltség 694 000,-
                                2010.05.15
          Ft értékben (döntés: 680
          000,- Ft izzó beszerzésre +
          10 000,- Ft utiköltség)
          20100114-1532          1/14/2010
Nagycsaládosok    23 család részére izzó
Dévaványai      beszerzése, 20 000,- Ft
Egyesülete      saját felhasználás és 30
           000,- Ft utiköltség 698 000,-
                                 2010.05.15
           Ft értékben (döntés: 520
           000,- Ft izzó beszerzésre +
           10 000,- Ft utiköltség)
           20100114-1933          1/14/2010
Jövődért Alapítvány  151 család részére izzó
           beszerzése és 15 000,- Ft
           utiköltség 332 100,- Ft
           értékben (döntés: 317 100,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 10
           000,- Ft utiköltség)
           20100115-1142          1/15/2010
Fészek        125 család részére izzó
Nagycsaládosok    beszerzés és 16 500,- Ft
Szegedi Egyesülete  saját felhasználás 4 141
           500,- Ft értékben (döntés: 4        2010.05.15
           000 000,-Ft izzó
           beszerzésre) 20100115-
           2041              1/15/2010
Kőrösladányi     96 család részére izzó
Nagycsaládosok    beszerzése és 200 000,- Ft
Egyesülete      utiköltség 4 040 000,-Ft
           értékben (döntés: 3 190 000,-        2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre+ 10 000,-
           Ft utiköltség) 20100115-
           1727              1/15/2010
Békéscsaba Városi   57 család részére izzó
Nagycsaládosok    beszerzés, 18 750,- Ft saját
Egyesülete      felhasználás és 11 000,- Ft
           utiköltség 1 032 950,- Ft
           értékben (döntés: 1 032 950,-
           Ft izzó beszerzésre)            2010.05.15
           20100114-1157 (a pályázó a
           döntött összeget K-36-09-
           00042I azonosítószámon
           kapta meg, ezen a számo
                           1/14/2010
Nagycsaládosok    24 család részére izzó
Miskolci Szivárvány  beszerzése 960 000,- Ft
Egyesülete      értékben (döntés: 960 000,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre)
           20100115-1655          1/15/2010
Létminimum Alatt  40 család részére izzó
Élők Társasága   beszerzése, 20 000,-Ft saját
Zsámbéki      felhasználásra és 20 000,-
Egyesülete     Ft utiköltségre 1 640 000,- Ft
                                 2010.05.15
          értékben (döntés: 780 000,-
          Ft izzó beszerzésre + 20
          000,-Ft utiköltség) 20100107-
          2200               1/7/2010
Hajnalcsillag    58 család részére izzó
Közhasznú      beszerzése, 20 000,-Ft saját
Nagycsaládos    felhasználás és 50 000,- Ft
Egyesület      utiköltség 2 390 000,- Ft
                                 2010.05.15
          értékben (döntés: 520 000,-
          Ft izzó beszerzésre + 15
          000,-Ft utiköltség) 20100115-
          1100               1/15/2010
Nagycsaládosok   52 család részére izzó
Egyesülete     beszerzése, 20 000,- Ft
Kisújszállás    saját felhasználás 2 100
          000,-Ft értékben (döntés:          2010.05.15
          510 000,-Ft izzó
          beszerzésre) 20100115-
          1041               1/15/2010
Tiszalök Város   23 férőhelyes óvoda 6
Önkormányzata    helyiségébe 8db izzó
          beszerzése (döntés: 12 000,-         2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1339          1/15/2010
Tiszalök Város   54 férőhelyes óvoda 19
Önkormányzata    helyiségébe 45db izzó
          beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1345          1/15/2010
Integrált      100 férőhelyes óvoda 44
Játékpedagógiai   helyiségébe 100db izzó
Alapítvány     beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1415          1/15/2010
Egyesített Óvodai  46 férőhelyes óvoda 13
Intézmény      helyiségébe 12db izzó
          beszerzése (döntés: 20 000,-         2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1843          1/15/2010
Egyesített Óvodai  115 férőhelyes óvoda 44
Intézmény      helyiségébe 71db izzó
          beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1847          1/15/2010
Egyesített Óvodai  87 férőhelyes óvoda 26
Intézmény      helyiségébe 74db izzó
          beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1851          1/15/2010
Egyesített Óvodai  103 férőhelyes óvoda 34
Intézmény      helyiségébe 39db izzó
          beszerzése (döntés: 60 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1856          1/15/2010
Egyesített Óvodai  46 férőhelyes óvoda 13
Intézmény      helyiségébe 11db izzó
          beszerzése (döntés: 17 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzése)
          20100115-1900          1/15/2010
Egyesített Óvodai  101 férőhelyes óvoda 34
Intézmény      helyiségébe 23 db izzó
          beszerzése (döntés: 40 000,-        2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1903          1/15/2010
Egyesített Óvodai  75 férőhelyes óvoda 29
Intézmény      helyiségébe 106db izzó
          beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100115-1905          1/15/2010
Óbuda-Békásmegyer 132 férőhelyes óvoda 22
III. ker.      helyiségébe 140db izzó
Önkormányzata    beszerzése (döntés: 140           2010.05.15
          000,- Ft izzó beszerzésre)
          20100115-2257          1/15/2010
Királyhegyesi    Az egyesület által ellátott
Nyugdíjas Egyesület idősek részére izzó
          beszerzése 749 000,- Ft
          értékben (döntés: 719 000,-         2010.05.15
          Ft izzó beszerzésre + 5 000,-
          Ft utiköltség) 20100114-
          0949              1/14/2010
Kőrösladányi    A klub által ellátott idősek
"Őszikék" Nyugdíjas részére izzó beszerzése 299
Klub        000,- Ft értékben (döntés:
                                2010.05.15
          280 000,- Ft izzó
          beszerzésre + 10 000,- Ft
          utiköltség) 20100114-1740    1/14/2010
Szentmártonkáta   94 férőhelyes óvoda 35
Község       helyiségébe 90db izzó
Önkormányzata    beszerzése 100 000,- Ft
                                2010.05.15
          értékben (döntés: 100 000,-
          Ft izzó beszerzésre )
          20100114-1615          1/14/2010
Szentmártonkáta   74 férőhelyes óvoda 33
Község        helyiségébe 90db izzó
Önkormányzata    beszerzése 100 000,- Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 100 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100114-1619          1/14/2010
Szerencsi Szociális- Az alapítvány által ellátott
ésEgészségügyi    idősek részére izzó
Alapítvány      beszerzése 3 955 000,- Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 3 995 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100115-1436          1/15/2010
Hetényi Élettér   Az alapítvány által ellátott
Képességfejl. és   idősek részére izzó
Családi Napközi   beszerzése 3 080 000,- Ft
Alapítvány      értékben (döntés: 2 740 000,-        2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 15
           000,- Ft utiköltség)
           20100113-1719/1         1/13/2010
Boldog Gizella    Az alapítvány által ellátott
Alapítvány      idősek részére izzó
           beszerzése 1 320 000,- Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 1 320 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100115-1119          1/15/2010
Otthonunk a XVI.   Az egyesület által ellátott
Kerületért Egyesület idősek részére izzó
           beszerzése 932 500,- Ft
           értékben (döntés: 901 500,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 5 000,-
           Ft utiköltség) 20100115-
           1801-2             1/15/2010
Kocséri Nyugdíjas  Az egyesület által ellátott
Egyesület      idősek részére izzó
           beszerzése 1 120 000,- Ft
           értékben (döntés: 1 020 000,-        2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 5 000,-
           Ft utiköltség) 20100115-
           0834              1/15/2010
Szent József     Az alapítvány által ellátott
Szociális Alapítvány idősek részére izzó
           beszerzése 7 954 800,- Ft
           értékben (döntés: 757 800,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzése + 10 000,-
           Ft utiköltségre) 20100115-
           2146              1/15/2010
Rózsakert -      Az alapítvány által ellátott
Gondoskodás az    idősek részére izzó
Egészséges      beszerzése 625 000,- Ft
Életmódért      értékben (döntés: 620 000,-         2010.05.15
Alapítvány      Ft izzó beszerzésre + 5 000,-
           Ft utiköltség) 20100115-
           1656              1/15/2010
Figyelj rám!     Az egyesület által ellátott
Közhasznú       idősek részére izzó
Egyesület       beszerzése 565 500,- Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 565 500,-
           Ft izzó beszerzése)
           20100112-1339          1/12/2010
Elesett Öregekért   Az alapítvány által ellátott
Alapítvány      idősek részére izzó
           beszerzése 200 000,- Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 200 000,-
           Ft izzó beszerzése)
           20100113-1840          1/13/2010
Estikék Idősek    Az alapítvány által ellátott
Otthona Alapítvány  idősek részére izzó
           beszerzése 130 000,- Ft
           értékben (döntés: 120 000,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 5 000,-
           Ft utiköltség) 20100115-
           1612              1/15/2010
Esthajnal az Idősek  Az alpítvány által ellátott
Gondozásáért     idősek részére izzó
Alapítvány      beszerzése 110 000,- Ft
           értékben (döntés: 105 000,-         2010.05.15
           Ft izzó
           beszerzésre)20100115-1839
                           1/15/2010
Civil Koordinációs és Az Egyesület által ellátott
Szociális Szolgáltató idősek részére izzó
Egyesesület      beszerzése 100 000,- Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés 100 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100113-1033          1/13/2010
"Szeressétek az    Az alapítvány által ellátott
öregeket" Alapítvány idősek részére izzó
           beszerzése 100 000,- Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 100 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100115-1155          1/15/2010
Aranykereszt Humán Az egyesület által ellátott
Szolgáltató      idősek részére izzó
Egyesület       beszerzése 99 750,- Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 99 750,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100115-1509          1/15/2010
Nagycsaládosok    160 család részére 2570db
Monori Egyesülete  izzó beszerzése + 18 000,-
           Ft saját felhasználás,
           összesen 3 970 000,- Ft           2010.05.15
           értékben (döntés: 3 970 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100210-1522          2/10/2010
Bölcső        100 család részére 2800db
Nagycsaládosok    izzó beszerzése + 45 000,-
Csongrádi      Ft utiköltség, összesen 3
Egyesülete      951 000,- Ft értékben            2010.05.15
           (döntés: 3 916 000,- Ft izzó
           beszerzésre) 20100108-
           2129              1/8/2010
Csupaszív      51 család részére 1550db
Nagycsládos     izzóbeszerzése+ 20 000,-Ft
Egyesület      saját felhasználás + 10 000,-
           Ft utiköltség, összesen 2
           355 000,-Ft értékben            2010.05.15
           (döntés: 2 345 000,- Ft izzó
           beszerzésre + 10 000,- Ft
           utiköltség) 20100112-0909
                           1/12/2010
Tiszavasvári     156 család részére 1560db
Nagycsaládosok    izzó beszerzése+ 15 000,-Ft
Egyesülete      utiköltség, összesen 2 115
           000,-Ft értékben (döntés: 2         2010.05.15
           100 000,-Ft izzó beszerzésre
           + 10 000,-Ft utiköltség)
           20100211-0716          2/11/2010
Nagybánhegyesi    42 család részére 970db
Nagycsaládos     izzó beszerzése + 10 000,-Ft
Egyesület      saját felhasználásra + 20
           000,-Ft utiköltség, összesen
           1 660 300,-Ft értékben           2010.05.15
           (döntés: 1 640 300,- Ft izzó
           beszerzésre + 10 000,- Ft
           utiköltség) 20100108-2104
                           1/8/2010
Nagycsaládosok    117 család részére 1287 db
Egyesülete Szolnok  izzó beszerzése + 11 686,-
           Ft utiköltségre, összesen 1
           254 226,- Ft értékben
                                 2010.05.15
           (döntés: 1 242 540,- Ft izzó
           beszerzésre + 11 686,- Ft
           utiköltség) 20100112-1056
                           1/12/2010
Roma         124 család részére 1154db
Nagycsaládosok    izzó beszerzése + 20 000,-
Regionális      Ft saját felhasználás + 20
Szervezete Kh.    000,- Ft utiköltség, összesen
Egyesület      963 200,- Ft értékben            2010.05.15
           (döntés: 943 200,- Ft izzó
           beszerzésre + 10 000,- Ft
           utiköltség) 20100212-1656
                           2/12/2010
Ebes Község     150 férőhelyesóvoda 44
Önkormányzatának   helyiségébe 70db izzó
Óvodái        beszerzése 140 000,- Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 140 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100211-1105          2/11/2010
"Vasút a       158 férőhelyes óvoda 36
gyermekekért"    helyiségébe 70db izzó
Alapítvány      beszerzése (döntés: 100           2010.05.15
           000,- Ft izzó beszerzésre)
           20100211-0905          2/11/2010
Budapest Fasori   75 férőhelyes óvoda 1
Református      helyiségébe 121db izzó
Egyházközség     beszerzése 100 000,-Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 100 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100212-1819          2/12/2010
Penc Község     60 férőhelyes óvoda 2
Önkormányzata    helyiségébe 56db izzó
           beszerzése 73 200,- Ft
           értékben (döntés: 67 200,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 6 000,-
           Ft utiköltség) 20100212-
           1315              2/12/2010
Hajdúszoboszló    122 férőhelyes óvoda 20
Város Egyesített   helyiségébe 35db izzó
Óvodai Intézményei  beszerzése 72 000,- Ft
           értékben (döntés: 70 000,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 2 000,-
           Ft utiköltség) 20100212-
           0919              2/12/2010
Hajdúszoboszló    94 férőhelyes óvoda 27
Város Egyesített   helyiségébe 35db izzó
Óvodai Intézményei  beszerzése 72 000,- Ft
           értékben (döntés: 70 000,-         2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre + 2 000,-
           Ft utiköltség) 20100212-
           0922              2/12/2010
Hajdúszoboszló    126 férőhelyes óvoda 25
Város Egyesített   helyiségébe 35db izzó
Óvodai Intézményei  beszerzése 72 000,-Ft
           értékben (döntés: 70 000,-Ft        2010.05.15
           izzó beszerzésre + 2 000,- Ft
           utiköltség) 20100212-0926
                           2/12/2010
Általános Iskola és  64 férőhelyes óvoda 2
Napköziotthonos    helyiségébe 45db izzó
Óvoda         beszerzése 67 770,-Ft            2010.05.15
           értékben (döntés: 67 770,-
           Ft izzó beszerzésre       2/9/2010
Erdőkertes község   120 férőhelyes óvoda 17
Önkormányzata     helyiségébe 42db izzó
           beszerzése 100 000,-Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 63 000,-
           Ft izzó beszerzésre)
           20100209-1634          2/9/2010
Hajdúszoboszló    142 férőhelyes óvoda 45
Város Egyesített   helyiségébe 30db izzó
Óvodai Intézményei  beszerzése 62 000,-Ft
           értékben (döntés: 60 000,-Ft        2010.05.15
           izzó beszerzésre + 2 000,- Ft
           utiköltség) 20100212-0930
                           2/12/2010
Hajdúszoboszló    85 férőhelyes óvoda 26
Város Egyesített   helyiségébe 30db izzó
Óvodai Intézményei  beszerzése 62 000,-Ft
           értékben (döntés: 60 000,-Ft        2010.05.15
           izzó beszerzésre + 2 000,- Ft
           utiköltség) 20100212-0934
                           2/12/2010
Jó az Úr Baptista   30 férőhelyes óvoda10
Gyülekezet      helyiségébe 40db izzó
           beszerzése 60 000,-Ft
                                 2010.05.15
           értékben (döntés: 60 000,-Ft
           izzó beszerzésre) 20100211-
           1336              2/11/2010
Hajdúszoboszló    96 férőhelyes Óvoda 16
Város Egyesített   helyiségébe 20db izzó
Óvodai Intézményei  beszerzése 42 000,-Ft
           értékben (döntés: 40 000,-Ft        2010.05.15
           izzó beszerzésre + 2 000,- Ft
           utiköltség) 20100212-0910
                           2/12/2010
Hajdúszoboszló    92 férőhelyes óvoda17
Város Egyesített   helyiségébe20db izzó
Óvodai Intézményei  beszerzése 42 000,-Ft
           értékben (döntés: 40 000,-Ft        2010.05.15
           izzó beszerzésre + 2 000,- Ft
           utiköltség) 20100212-0915
                           2/12/2010
Hajdúszoboszló    77 férőhelyes óvoda 20
Város Egyesített   helyiségébe 20db izzó
Óvodai Intézményei  beszerzése 42 000,-Ft
           értékben (döntés: 40 000,-Ft        2010.05.15
           izzó beszerzésre + 2 000,-Ft
           utiköltség) 20100212-0938
                           2/12/2010
Köveskál Község   14 férőhelyes óvoda 29
Önkormányzata    helyiségébe 30db izzó
          beszerzése 30 000,-Ft
                                 2010.05.15
          értékben (döntés: 30 000,-Ft
          izzó beszerzésre) 2010212-
          1233               2/12/2010
Magyar Vöröskereszt 237 háztartás részére izzó
Pest Megyei     beszerzése + 20 000,- Ft
Szervezete     saját felhasználás, összesen
          5 928 000,-Ft értékben            2010.05.15
          (döntés: 5 928 000,-Ft izzó
          beszerzésre) 20100209-
          1054               2/9/2010
Csongrád Megyei   181 háztartás részére
Nyugdíjas Szövetség 2930db izzó beszerzése,
          összesen 4 395 000,-Ft
                                 2010.05.15
          értékben (döntés: 4 395 000,-
          Ft izzó beszerzésre)
          20100212-2031          2/12/2010
Magyar Veterán   90 háztartás részére 720db
Repülők Szövetsége izzó beszerzése + 30 000,-Ft
          utiköltség, összesen 966
          000,-Ft értékben (döntés:
                                 2010.05.15
          936 000,-Ft izzó beszerzésre
          + 10 000,-Ft utiköltség)
          20100212-0903
                           2/12/2010
Szociális Háló    30 gondozottat ellátó
Egyesület      intézmény 28 helyiségébe
           383db izzó beszerzése + 20
           000,- Ft saját felhasználás +
           6 665,-Ft utiköltség
                                 2010.05.15
           összesen 602 165,-Ft
           értékben (döntés: 585 500,-
           Ft izzó beszerzésre + 6 665,-
           Ft utiköltség) 20100212-
           1211              2/12/2010
Ispotály Debrecen   87 gondozottat ellátó
Nagyerdei       intézmény 47 helyiségébe
Szeretetotthon     500db izzó beszerzése + 20
Alapítvány       000,-Ft saját felhasználásra
            + 30 000,-Ft utiköltség,          2010.05.15
            összesen 2 150 000,-Ft
            értékben (döntés: 100 000,-
            Ft) 20100212-1612
                           2/12/2010
Csupaszív     120 család részére izzó
Nagycsaládos    beszerzése + 20 000,-Ft
          utiköltség, összesen 4 820
Egyesület, Várpalota
és Kistérsége   000,- Ft értékben (döntés: 3          2010.05.15
          600 000,-Ft izzó beszerzésre
          + 10 000,-Ft utiköltség)
          20100216-1407           2/16/2010
Szegedi      301 háztartás részére
Nyugdíjasokért   3523db izzó beszerzése 5
Alapítvány     284 500,- Ft értékben
                                 2010.05.15
          (döntés: 2 500 000,- Ft izzó
          beszerzésre) 20100225-
          1734                2/25/2010
Somogy Megyei   274 háztartás részére
Ifjúsági Jogvédő  4932db izzó beszerzése +
Közhasznú     40 000,- Ft utiköltség,
Alapítvány     összesen 5 904 148,-Ft
                                 2010.05.15
          értékben (döntés: 2 490 000,-
          Ft izzó beszerzésre + 10
          000,-Ft utiköltség) 20100226-
          1613                2/26/2010
Benignus Közhasznú Az Egyesület által ellátott
Egyesület     idősek részére 3690db izzó
          beszerzése + 20 000,-Ft
          saját felhasználás, összesen
                                 2010.05.15
          4 890 800,-Ft értékben
          (döntés: 2 000 000,-Ft izzó
          beszerzésre) 20100225-
          1731                2/25/2010
Pogányvölgyi    235 háztartás részére
Kistérségért    4300db izzó beszerzése +
Vidékfejlesztő   40 000,-Ft utiköltség,
Alapítvány     összesen 5 086 390,-Ft
                                 2010.05.15
          értékben (döntés: 1 990 000,-
          Ft izzó beszerzésre + 10
          000,-Ft utiköltség) 20100226-
          1604                2/26/2010
Pogányvölgyi    170 család részére 2973db
Kistérségért    izzó beszerzése + 15 000,-Ft
Vidékfejlesztő   utiköltség, összesen 3 552
Alapítvány     190,-Ft értékben (döntés:          2010.05.15
          1490 000,-Ft izzó
          beszerzésre + 10 000,-Ft
          utiköltség) 20100226-1604    2/26/2010
Napfény Otthon   450 fős otthon 390
Kiemelten      helyiségébe 2000db izzó
Közhasznú      beszerzése + 80 000,-Ft
Alapítvány     saját felhasználás, összesen
                                2010.05.15
          3 080 000,-Ft értékben
          (döntés: 1 500 000,-Ft izzó
          beszerzésre) 20100226-
          1742              2/26/2010
Miskolci      67 család részére 2700db
Nagycsaládosok   izzó beszerzése + 20 000,-Ft
Egyesülete     saját felhasználás, összesen
          2 700 000,-Ft értékben           2010.05.15
          (döntés: 1 400 000,-Ft izzó
          beszerzésre) 20100226-
          1537              2/26/2010
Piliscsabai     124 család részére 1905db
Evangélikus     izzó beszerzése + 10 000,-Ft
Közösség Raffay   utiköltség, összesen 2 867
Sándor Alapítványa 500,-Ft értékben (döntés: 1         2010.05.15
          200 000,-Ft izzó
          beszerzésre) 20100226-
          2257              2/26/2010
Országos Segítő Kéz 40 család részére 726db
Alapítvány     izzó beszerzése + 20 000,-Ft
          saját beszerzés + 97 000,-Ft
          utiköltség, összesen 1 206
          000,-Ft értékben (döntés: 1         2010.05.15
          089 000,-Ft izzó beszerzésre
          + 10 000,-Ft utiköltség)
          20100225-2338
                          2/25/2010
Krisztus és Mária  25 háztartás részére 482db
Segítsége Alapítvány izzó beszerzése 955 290,-Ft
           értékben (döntés: 723 000,-
                                2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre)
           20100226-1616
                          2/26/2010
Mozgáskorlátozottak 10 644 háztartás részére
Hajdú-Bihar Megyei 5000db izzó beszerzése +
Egyesülete     20 000,-Ft saját felhasználás
          + 50 000,- Ft utiköltség,
                                2010.05.15
          összesen 10 070 000,- Ft
          értékben (döntés: 3 000 000,-
          Ft izzó beszerzésre
                          2/26/2010
Sclerosis       45 háztartás részére 915db
Evangélikus      izzó beszerzése + 20 000,-Ft
Közösség "Raffay   saját felhasználás + 350
Sándor" Alapítványa  000,-Ft utiköltség, összesen
           2 170 000,-Ft értékben           2010.05.15
           (döntés: 1 300 000,-Ft izzó
           beszerzésre) 20100226-
           1625
                           2/26/2010
Látássérültek Észak- 102 háztartás részére612db
alföldi Regionális  izzó beszerzése összesen 1
Egyesülete      224 000,-Ft értékben
           (döntés: 918 000,-Ft izzó          2010.05.15
           beszerzésre) 20100223-
           1443
                           2/23/2010
Kazincbarcikai   50 háztartás részére 500db
Mozgáskorlátozottak izzó beszerzése+ 50 000,-Ft
Egyesülete     utiköltség, összesen 1 300
          000,-Ft értékben (döntés:
                                 2010.05.15
          750 000,-Ft izzó beszerzésre
          + 10 000,-Ft utiköltség)
          20100224-1424
                           2/24/2010
Halmozottan Sérült  23 háztartás részére 428db
Gyermekek       izzó beszerzése + 15 000,-Ft
Fejlesztésére     saját felhasználás, összesen
Alapítvány      697 105,-Ft értékben
                                 2010.05.15
           (döntés: 697105,-Ft izzó
           beszerzésre) 20100226-
           1210
                           2/26/2010
Vadvirág Alapítvány 30 háztartás részére 450db
          izzó beszerzése + 20 000,-
          Ft saját felhasználás + 50
          000,-Ft utiköltség, összesen
          870 000,-Ft értékben             2010.05.15
          (döntés: 675 000,-Ft izzó
          beszerzésre + 10 000,-Ft
          utiköltség) 20100226-1929
                           2/26/2010
MIÉNK Fogyatékkal 20 háztartás részére 300db
Élőkért Közhasznú izzó beszerzése 800 000,-Ft
Alapítvány    értékben (döntés: 640 010,-
                                 2010.05.15
         Ft izzó beszerzésre)
         20100226-1508
                           2/26/2010
Kertvárosi Közösségi 40 család részére 400db
Életért Alapítvány  izzó beszerzése + 20 000,-Ft
           saját használatra, összesen
           820 000,-Ft értékben             2010.05.15
           (döntés: 600 000,- Ft izzó
           beszerzésre) 20100225-
           1516               2/25/2010
Nyírségi Segítő Kéz 30 háztartás részére 600db
Alapítvány      izzó beszerzése 600 000,-Ft
           értékben (döntés: 600 000,-
                                  2010.05.15
           Ft izzó beszerzésre)
           20100226-1527
                            2/26/2010
Szekszárdi       41 család részére 410db
Nagycsaládosok     izzó beszerzése 533 000,-Ft
                                  2010.05.15
Egyesülete       értékben (döntés: 533 000,-
            Ft izzó beszerzésre)      2/17/2010
Bárka Alapítvány    17 háztartás részére 350db
            izzó beszerzése + 20 000,-Ft
            saját felhasználás + 10 000,-
            Ft utiköltség, összesen 810
                                  2010.05.15
            000,-Ft értékben (döntés:
            432 950,-Ft izzó beszerzésre

                            2/26/2010
Mozgáskorlátozottak  10 háztartás részére300db
Közép-         izzó beszerzése + 20 000,-Ft
magyarországi     saját felhasználás + 10 000,-
Regionális Egyesület  Ft utiköltség, összesen 530
                                  2010.05.15
            000,-Ft értékben (döntés:
            530 000,-Ft izzó
            beszerzésre) 20100225-
            1625              2/25/2010
Figyelj rám!      24 háztartás részére 274db
Közhasznú       izzó beszerzése 411 000,-Ft
Egyesület       értékben (döntés: 411 000,-
                                  2010.05.15
            Ft izzó beszerzésre)
            20100225-1715
                            2/25/2010
Somogy Megyei     13 család részére 311db
Ifjúsági Jogvédő    izzó beszerzése + 15 000,-Ft
Közhasznú       utiköltség, összesen
Alapítvány       385968,-Ft értékben             2010.05.15
            (döntés: 370 000,-Ft izzó
            beszerzésre + 10 000,-Ft
            utiköltség) 20100226-1613    2/26/2010
Gondoskodás      17 háztartás részére 250db
Gyermekeinkért     izzó beszerzése 500 000,-Ft
Közhasznú       értékben (döntés: 375 000,-
                                  2010.05.15
Alapítvány       Ft izzó beszerzésre)
            20100226-1102
                            2/26/2010
Halmozottan       15 háztartás részére 300db
Sérültek Csongrád    izzó beszerzése + 20 000,-Ft
Megyei         saját felhasználás + 30 000,-
Szülőszövetsége     Ft utiköltség, összesen 350
            000,-Ft értékben (döntés:          2010.05.15
            320 000,-Ft izzó beszerzésre
            + 10 000,-Ft utiköltség)
            20100225-1346
                            2/25/2010
Összefogás s      15 család részére 160db
Nevelőcsaládokért    izzó beszerzése + 20 000,-Ft
Közhasznú        saját felhasználás + 12 000,-
Egyesület        Ft utiköltség, összesen 407
            000,-Ft értékben (döntés:          2010.05.15
            240 000,-Ft izzó beszerzésre
            + 10 000,-Ft utiköltség)
            20100226-1111
                            2/26/2010
Kék Madár        24 háztartás részére 159db
Alapítvány       izzó beszerzése + 20 000,-Ft
            saját felhasználás + 28 184,-
            Ft utiköltség, összesen 248
            344,-Ft értékben (döntés:          2010.05.15
            228 000,-Ft izzó beszerzésre
            + 10 000,-Ft utiköltség)
            20100226-1039
                            2/26/2010
A Homoki Diákotthon 7 háztartás részére 400db
Fiatal Dolgozóinak izzó beszerzése + 15 000,-Ft
Egyesülete     utiköltség, összesen 355
          000,-Ft értékben (döntés:            2010.05.15
          200 000,-Ft + 10 000,-Ft
          utiköltség) 20100226-1422
                            2/26/2010
Mozgássérültek
Budapesti                              2010.05.15
Egyesülete                       2/26/2010

Szegedi
Mozgássérültek                           2010.05.15
Alternatív Egyesülete
                            2/25/2010
Esőemberekért
                                  2010.05.15
Egyesület                        2/24/2010
Béke Telepi Óvodák
                                  2010.05.15
Újváros Téri Óvoda                   2/24/2010
Jó Pásztor
                                  2010.05.15
Református Óvoda                    2/24/2010

ÖVEGES JÓZSEF
KÖZÉP-ZALAI
                                  2010.05.15
ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ÓVODA
                            2/25/2010
SZÉP JELEN
                 2010.05.15
ALAPÍTVÁNY      2/26/2010
Kiskunfélegyházi
Napköziotthonos          2010.05.15
Óvoda         2/26/2010

Nagyasszonyunk
Katolikus Intézmény
                 2010.05.15
/ Nagyasszonyunk
Katolikus Óvoda
           2/26/2010
LILIOMKERT
KATOLIKUS             2010.05.15
ÓVODA         2/26/2010
Játékország Óvodái  2/26/2010  2010.05.15
KAZINCBARCIKAI
ÖSSZEVONT
                 2010.05.15
ÓVODÁK - Kikelet
Közi Tagóvoda     2/26/2010
KAZINCBARCIKAI
ÖSSZEVONT
                 2010.05.15
ÓVODÁK - Építők
Úti Tagóvoda     2/26/2010
Béke Telepi Óvodák
Árpád Vezér Úti          2010.05.15
Óvoda         2/24/2010
Budapest XXI.
Kerület Csepel
Önkormányzata,          2010.05.15
Erdősor-Festő Utcai
Óvoda         2/24/2010
Csimota Ringató
                 2010.05.15
Waldorf Óvoda     2/25/2010
Budapest XXI.
Kerület Csepel
Önkormányzata,          2010.05.15
Erdősor-Festő Utcai
Óvoda         2/24/2010
KAZINCBARCIKAI
ÖSSZEVONT
                 2010.05.15
ÓVODÁK -
Napsugár Tagóvoda   2/26/2010
KAZINCBARCIKAI
ÖSSZEVONT
ÓVODÁK - Zöld           2010.05.15
Titkok Kastély
Tagóvoda       2/26/2010
KAZINCBARCIKAI
ÖSSZEVONT
                 2010.05.15
ÓVODÁK - Székhely
Óvoda         2/26/2010
KAZINCBARCIKAI
ÖSSZEVONT
ÓVODÁK -             2010.05.15
Alsóvárosi Körúti
Tagóvoda       2/26/2010

ÖVEGES JÓZSEF
KÖZÉP-ZALAI
                 2010.05.15
ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ÓVODA
           2/25/2010

ÖVEGES JÓZSEF
KÖZÉP-ZALAI
                 2010.05.15
ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ÓVODA
           2/25/2010
KAZINCBARCIKAI
ÖSSZEVONT
                 2010.05.15
ÓVODÁK - Mesevár
Tagóvoda       2/26/2010
Móra Ferenc
Általános Iskola és
                 2010.05.15
Napköziotthonos
Óvoda         2/26/2010

ÖVEGES JÓZSEF
KÖZÉP-ZALAI
                 2010.05.15
ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ÓVODA
           2/25/2010
Játékország Óvodái  2/26/2010  2010.05.15
Játékország Óvodái  2/26/2010  2010.05.15
Játékország Óvodái  2/26/2010  2010.05.15
KAZINCBARCIKAI
ÖSSZEVONT
                 2010.05.15
ÓVODÁK -
Kertvárosi Tagóvoda  2/26/2010
KAZINCBARCIKAI
ÖSSZEVONT
                 2010.05.15
ÓVODÁK - Mátyás
Király Úti Tagóvoda  2/26/2010
Összesen
ségvállalások listája

tása IZZÓ pályázat
               adatok: ezer forintban

        Teljes      Teljesítés
       összege      igazolója

           1,500
               Kabinetfőnök
           3,582
               Kabinetfőnök
           7,000
               Kabinetfőnök
           5,500
               Kabinetfőnök
           1,966
               Kabinetfőnök
           7,112
               Kabinetfőnök
           2,465
               Kabinetfőnök
 434
    Kabinetfőnök
5,541
    Kabinetfőnök
 572    Kabinetfőnök
1,000
    Kabinetfőnök
2,646
    Kabinetfőnök
 998
    Kabinetfőnök
2,819    Kabinetfőnök
1,416    Kabinetfőnök
2,210
    Kabinetfőnök
2,454
    Kabinetfőnök
5,000
    Kabinetfőnök
1,515
    Kabinetfőnök
1,370
    Kabinetfőnök
2,500
    Kabinetfőnök
2,500
    Kabinetfőnök
 670
    Kabinetfőnök
3,000
    Kabinetfőnök
 81    Kabinetfőnök
 800
    Kabinetfőnök
4,871
    Kabinetfőnök
2,573
    Kabinetfőnök
 800
    Kabinetfőnök
 58
    Kabinetfőnök
2,675
    Kabinetfőnök
 100    Kabinetfőnök
 100
    Kabinetfőnök
 100
    Kabinetfőnök
 100
    Kabinetfőnök
 100    Kabinetfőnök
 100    Kabinetfőnök
 100    Kabinetfőnök
    Kabinetfőnök
1,437
    Kabinetfőnök
 100    Kabinetfőnök
 100    Kabinetfőnök
 66    Kabinetfőnök
 100

    Kabinetfőnök
 100    Kabinetfőnök
1,033
    Kabinetfőnök
2,415
    Kabinetfőnök
  0
    Kabinetfőnök
  0
    Kabinetfőnök
1,670
    Kabinetfőnök
1,400
    Kabinetfőnök
 0
   Kabinetfőnök
510
   Kabinetfőnök
203
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
140
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
140
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
140
   Kabinetfőnök
140
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
140
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
 70
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
 79
   Kabinetfőnök
133
   Kabinetfőnök
 53
   Kabinetfőnök
 33
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
 85
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
140
   Kabinetfőnök
 85
   Kabinetfőnök
 96
   Kabinetfőnök
 84
   Kabinetfőnök
 79
   Kabinetfőnök
 37
   Kabinetfőnök
 61
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
 23
   Kabinetfőnök
 33
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
 0 Kabinetfőnök
 31
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
23
   Kabinetfőnök
22
   Kabinetfőnök
12
   Kabinetfőnök
33
   Kabinetfőnök
45
   Kabinetfőnök
45
   Kabinetfőnök
23
   Kabinetfőnök
58
   Kabinetfőnök
 38
   Kabinetfőnök
 68
   Kabinetfőnök
 40
   Kabinetfőnök
 24
   Kabinetfőnök
 11
   Kabinetfőnök
235
   Kabinetfőnök
596
   Kabinetfőnök
645
   Kabinetfőnök
 795
    Kabinetfőnök
1,025
    Kabinetfőnök
1,025
    Kabinetfőnök
1,335
    Kabinetfőnök
1,353
    Kabinetfőnök
6,000
    Kabinetfőnök
3,750
    Kabinetfőnök
7,120
    Kabinetfőnök
5,305
    Kabinetfőnök
3,750
    Kabinetfőnök
2,790
    Kabinetfőnök
2,490
    Kabinetfőnök
2,450
    Kabinetfőnök
1,872
    Kabinetfőnök
1,125
    Kabinetfőnök
 995
    Kabinetfőnök
 902
    Kabinetfőnök
 845
    Kabinetfőnök
 775
    Kabinetfőnök
 690
    Kabinetfőnök
 530
    Kabinetfőnök
 327
    Kabinetfőnök
4,000
    Kabinetfőnök
3,200
    Kabinetfőnök
  0 Kabinetfőnök
 960
    Kabinetfőnök
800
   Kabinetfőnök
535
   Kabinetfőnök
510
   Kabinetfőnök
 12
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
 20
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
 60
   Kabinetfőnök
 17
   Kabinetfőnök
 40
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
140
   Kabinetfőnök
724
   Kabinetfőnök
290
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
 100
    Kabinetfőnök
3,995
    Kabinetfőnök
2,755
    Kabinetfőnök
1,320
    Kabinetfőnök
 907
    Kabinetfőnök
1,025
    Kabinetfőnök
 768
    Kabinetfőnök
625
   Kabinetfőnök
566
   Kabinetfőnök
200
   Kabinetfőnök
125
   Kabinetfőnök
105
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
3,970
    Kabinetfőnök
3,916
    Kabinetfőnök
2,355
    Kabinetfőnök
2,110
    Kabinetfőnök
1,650
    Kabinetfőnök
1,254
    Kabinetfőnök
953
   Kabinetfőnök
140
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
100
   Kabinetfőnök
 73
   Kabinetfőnök
 72
   Kabinetfőnök
 72
   Kabinetfőnök
72
   Kabinetfőnök
68
   Kabinetfőnök
63
   Kabinetfőnök
62
   Kabinetfőnök
62
   Kabinetfőnök
60
   Kabinetfőnök
42
   Kabinetfőnök
42
   Kabinetfőnök
 42
    Kabinetfőnök
 30
    Kabinetfőnök
5,928
    Kabinetfőnök
4,395
    Kabinetfőnök
 946
    Kabinetfőnök
 592
    Kabinetfőnök
 100
    Kabinetfőnök
3,610
    Kabinetfőnök
2,500
    Kabinetfőnök
2,500
    Kabinetfőnök
2,000
    Kabinetfőnök
2,000
    Kabinetfőnök
1,500
    Kabinetfőnök
1,500
    Kabinetfőnök
1,400
    Kabinetfőnök
1,200
    Kabinetfőnök
1,099
    Kabinetfőnök
 723
    Kabinetfőnök
3,000
    Kabinetfőnök
1,300
    Kabinetfőnök
 918
    Kabinetfőnök
 760
    Kabinetfőnök
 697
    Kabinetfőnök
 685
    Kabinetfőnök
 640
    Kabinetfőnök
600
   Kabinetfőnök
600
   Kabinetfőnök
533   Kabinetfőnök
433
   Kabinetfőnök
530
   Kabinetfőnök
411
   Kabinetfőnök
380
   Kabinetfőnök
375
   Kabinetfőnök
330
   Kabinetfőnök
250
   Kabinetfőnök
238
   Kabinetfőnök
210
   Kabinetfőnök187 Kabinetfőnök
160 Kabinetfőnök

100 Kabinetfőnök

100 Kabinetfőnök

100 Kabinetfőnök
100 Kabinetfőnök
100 Kabinetfőnök100 Kabinetfőnök
100 Kabinetfőnök100 Kabinetfőnök
100 Kabinetfőnök
 99 Kabinetfőnök
 95 Kabinetfőnök 62 Kabinetfőnök
 61 Kabinetfőnök

 60 Kabinetfőnök
 57 Kabinetfőnök
 54 Kabinetfőnök
 51 Kabinetfőnök
 48 Kabinetfőnök
   40 Kabinetfőnök
   38 Kabinetfőnök
   38 Kabinetfőnök
   36 Kabinetfőnök
   33 Kabinetfőnök
   32  Kabinetfőnök
   30  Kabinetfőnök
   24  Kabinetfőnök
   23  Kabinetfőnök
   18 Kabinetfőnök
   18 Kabinetfőnök
230,000
  2010. január 1-2010. március 31. között született kötelezettségvállalások listája

258890 10-2-41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában Miniszteri keret


                Szerződés
  Szerződő fél        tárgya/feladat         Kelte       Lejárata
               megnevezése
           A "III. Megújuló Energia Fórum - Biomassza 2010" konferencia megregrendezése a Pellet Expo kereté
Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet          12/14/2009      6/30/2010
        A 19. alkalommal megrendezésre kerülő, "Az Év Természetfotósa 2010" fotópályázat lebonyolítása
MAGYAR TERMÉSZETFOTÓSOK SZÖVETSÉGE           12/15/2009      8/30/2010
            A havonta megjelenő "Turista Magazin" 2010. évi megjelentetése
Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft.               1/4/2010      12/31/2010
Santiago-Film Kft.                      dokumentumfilm elkészítése
            A "Világörökségek Magyarországon" című12/14/2009     12/31/2010
           A www.greenfo.hu weblap 2010. évi működtetése
Környezetvédelmi Újságírók Társasága             1/14/2010        12/31/2010
           Általános- és középiskolák részére meghirdetett szárazelem-gyűjtési akció díjazása (500 000,- Ft), val
Miskolc Város Önkormányzata                  1/11/2010      12/31/2010
           A 20. alkalommal megrendezésre kerülő Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találko
TerepSzemle Stúdió Környvéd, Termvéd és Kult. Közh. Egy.   1/13/2010      8/31/2010
           Az Aggteleki Nemzeti Park területén, az Edelényi kistérséghez tartozó települések fiataljai számára sz
Községi Önkormányzat Perkupa                  1/11/2010       8/31/2010
         A 20. jubileumi Művészetek Völgye Fesztivál keretében a Művészetek Zöldje programsorozat lebonyol
KAPOLCSI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYLET       1/26/2010      10/31/2010
         A Kaán Károly XVIII. Országos Természet- 1/26/2010
KAÁN KÁROLY VERSENYÉRT ALAPÍTVÁNY             és Környezetismereti Verseny országos döntőjének lebony
                                        8/31/2010
            Az V. Európai Szpeleofórum és a SpeleoHungary 100 elnevezésű nemzetközi konferencia megrendez
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat           1/21/2010     12/31/2010
            A 2010. évi Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny lebonyolítása
Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány            1/20/2010      10/31/2010
           A Szövetség
Magyar Nemzeti Autósport"Környezetvédelmi Szabályzat" szerint környezetvédelmi ellenőrök foglalkoztatása, szórólapok, plak
                                 2/4/2010      12/31/2010
          A SYMA Rendezvényközpontban
Lakásvásár Kommunikációs és Rendezvényszervező Kft. megrendezésre kerülő Lakásvásáron kialakítandó önálló "Zöld Szige
                              1/12/2010      8/31/2010
Merida Press Kft.   A Hulladéksors című szakmai folyóirat 2010. évi megjelenésének támogatása
                                1/5/2010      12/31/2010
             SZÖVETSÉG
MAGYAR KAJAK-KENUA 2010. évi Sárkányhajó Világbajnokság felvezetéseként rendezendő országos road show lebonyolítás
                                  1/20/2010     12/31/2010
            A "TermészetBÚVÁR" című ökológiai magazin ismeretterjesztő,12/31/2010
TermészetBúvár Alapítvány                      2/3/2010      szemléletformáló, tehetséggondozó p
Geo-Film Bt.      A Duna Tv "zöld műhelyének" keretében a Talpalatnyi Zöld című, hetente jelentkező ökológiai műsor
                                   2/4/2010     12/31/2010
Liget Műhely Alapítvány A SZITAKÖTŐ integrált ökológiai oktatási program és a Szitakötő című gyereklap fenntartása
                                  2/12/2010     12/31/2010
            "Fuss
Budapesti Atlétikai Szövetség a Vízért" elnevezésű figyelemfelkeltő rendezvény lebonyolítása
                                   2/8/2010      8/31/2010
Süni Egyesület     A "Süni" című - egyetlen hazai - ökológiai gyermekmagazin 2010. évi megjelenésének elősegítése
                                  1/28/2010     12/31/2010
Göncöl Alapítvány                                   és az éghajlatváltozással kapcsolatos
            A természetvédelem, a természet sokszínűsége megőrzésének 12/31/2010
                                  1/28/2010
            A és Szabadművelődési Alapítvány
"KÉVE" Közösségfejlesztő nemzetközi természetbarát rendezvénysorozat, az "Év Vidéke" 2010-2011. évi programjának megva
                                  1/20/2010     12/31/2010
            A Pusztaszeri
Pusztaszer Községért Közalapítvány Országos Természetfilm-fesztivál 2010. évi megrendezésének elősegítése
                                   2/8/2010     10/31/2010
            A "2010. évi Falunap" - melynek központi témája a környezetvédelem, a környezettudatos szemlélet é
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata                 2/15/2010     10/31/2010
            Az "Életünk a víz"
Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület című, nemzetközi rajzversennyel induló 15. Víz Világnapi rendezvénysorozat lebon
                                  2/12/2010      8/31/2010
            Nemzetközi Egyesület
Komlói Honismereti és Városszépítő Ifjúsági Környezetvédő Tábor lebonyolítása
                                  2/13/2010     10/31/2010
            A VII. Közös Ügyünk elnevezésű Nemzetközi
II.RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM TERMÉSZETBARÁT DIÁKKÖRE Környezeti Nevelési Vetélkedő és Ifjúsági Csereprogram
                                  3/16/2010     12/31/2010
Összesen
ségvállalások listája

gvalósításában Miniszteri keret
              adatok: ezer forintban

        Teljes      Teljesítés
        összege      igazolója

            1,000 Kabinetfőnök
            1,000 Kabinetfőnök
            4,000 Kabinetfőnök
            2,000 Kabinetfőnök
            3,000 Kabinetfőnök
            1,000 Kabinetfőnök
            3,000 Kabinetfőnök
             150 Kabinetfőnök
            1,000 Kabinetfőnök
             200 Kabinetfőnök
             500 Kabinetfőnök
            1,000 Kabinetfőnök
            2,000 Kabinetfőnök
            1,000 Kabinetfőnök
            1,000 Kabinetfőnök
            1,000 Kabinetfőnök
            2,000 Kabinetfőnök
            4,000 Kabinetfőnök
             500 Kabinetfőnök
             500 Kabinetfőnök
            1,000 Kabinetfőnök
            1,000 Kabinetfőnök
            3,000 Kabinetfőnök
            1,000 Kabinetfőnök
             800 Kabinetfőnök
             200 Kabinetfőnök
             300 Kabinetfőnök
             400 Kabinetfőnök
           37,550

								
To top