b2 by cuiliqing

VIEWS: 984 PAGES: 70

									LIST OF DHANOJE KUNBI " VADHU "      ( BRIDE)------------DOCTOR(MEDICAL)

                       DATE OF
CODE SRNO.   NAME             BIRTH     HEIGHT  EDUCATONKDB     1 Dr. Jya Champtrao Bhogle   17/1 /1983  5.2    M. B. B. S. D. J. O


KDB     2 Ku. Mamta dadaji Nobde    1/5/1985   5.1    M.B.B.S
KDB     3 Ku. Dipali Pankaj Jarile   5-5-1986   5.2    M.B.B.S
                                   M.B.B.S M.D,
KDB     4 Ku.Swati Ambadas Vadhai    1-4-1982   5.3    (Paythology)
        Ku. Dr. Shubhangi Jagannath
KDB     5 Dhande           1/5/1986    5.3    M.B.B.S

KDB     6 Ku. Ruchita bhojraj Thakare  4-2-1986   5.3    B.D.S /Vaidyakiy

KDB     7 Dr. Sruti Champadas Rode   2/4/1983   5.4    BAMS. DMM
KDB     8 Ku. Aswini Dinkar Balekar   1/3/1986   5.3    D. Pharm / B. Pharm

KDB    9 Ku. Mamta narayabni Bobde 11-3-1985      5     M.B.B.S
KDB   10 Ku. Swati Rajaram Bhonge 31/12/1987      5.3    B.H.M.S.
      Ku. Bhavana bhaurao
KDB   11 Kalmalkar         1/5/1986       5.5    M.(Phar)

KDB   12 Ku. Monali Iswar Pohanekar    2/5/1988   5.5    B.D.S / Dantarogtagya

KDB   13 Ku.Slesha ganpatrao Nikhade 5-5-1982      5.3    B.A.M.S/ CCH. /PGDMLS

KDB   14 Ku. Bharati bhushan Tajne    1-5-1985   5.2    BAMS(2nd year)
     Dr. Bhagyashri champatrao
KDB  15 Mohitkar           4-5-1984     5.4    BHMS/MBA

KDB  16 Dr. Yekta Anilrao Kurekar   5/4/1985     5.4    BHMS.


KDB  17 Ku. Rushali sudhakar Zade   1- 4-1985    5.4    BHMS/CGO

KDB  18 Ku. Archana babanrao Pode   1-1 -1986    5.3    BHMS.


KDB  19 Ku. Snehal Vinayakrao Sur   7-1 -1987    5.3    D.Pharm/ B. Pharm

KDB  20 Ku. Priti Pavandas There   3/12/1988    5.3    B.Pharm


                                 D. Pharmaci/ B. Pharmaci
KDB  21 Ku. Aswinee dipak Dahule   2/10/1988    5.2    raning/ Fashion Desingn

KDB  22 Ku. Aswinee Dinkar Belekar  1/3/1986     5.3    D. Pharm/ B. Pharm

     Ku. Minakshi Ramesh                   D.Pharm/
KDB  23 Rajurkar              2/6/1983     5.3 M.Sc.(Rasaynshastr) B.Ed
KDB  24 ku. Nima raju piplakar      20-5-1981     5.3 MA-MLT D.PHARM B.Ed.
KDB  25 dr. jaya anil bhongle      17/ 2/1983     5.2 M.B.B.S. D.G.O

KDB  26 ku. Mamata bhaurao bobde     21-8-1985     5.1 M.B.B.S.

KDB  27 ku. Deepali panduran jarile    5- 9-1983     5.2 M. B. B.S.

KDB  28 ku. Swati charan vadhai      1-8-1982     5.3 M.B. B. S. M. D. (PAT)
     ku. Dr. subhangi ramesh
KDB  29 dhande               1/5/1983     5.3 M. B.B.S.
     ku. Ruchita ganpatrao
KDB  30 thekare             4-4-1986  5.3 B. D. S. DOCT

KDB  31 ku.monali ramdas pohankar    7-6-1988  5.5 B. D.S. (DENTIES)
                            B. A. M.S.C.C.H.
KDB  32 ku. Slesha bhaurao nikhade   1/4/1982  5.3 PHFMLS (PUNE)
KDB  33 ku. Bharti vasudev tajane    1-6-1985  5.2 B.A.M.S.M.S.

KDB  34 ku. Dr. sruti tukaram rode   6-6-1986  5.4 B.A.M.S. D..M.M.KDB  35 ku. Dr yadavi vithoba gorkar  2/4/1980  5.3 B.A.M.S. C.G.O. N.D.
     ku. Dr. bhagayeshri
KDB  36 champadas mohitakar       3-5-1984  5.4 B.H. M.S. M.B.A.
     ku. Dr. aikata Vitthal
KDB  37 kurekar             6/9/1985  5.4 B.H. M.S. M.B.A.
     ku. Wrushali ganpatharao
KDB  38 zhade             11-3-1985  5.4 B.H. M.S. C.G.O.

KDB  39 ku. Archana sudhakar pode    7/1/1986  5.3 B.H.M.S.
KDB  40 ku. Shenhal sumegh sur     2/1/1987  5.3 D.PHARM, B. PHARM.

KDB  41 ku. Priti champadas there    3/1/1988  5.3 B.PHARM

KDB  42 ku. Ashawini ramrao belekar   2/5/1986  5.3 D. PHARM/ B. PHARM

KDB  43 ku. Ashawani Narayan dahule  6- 1-1988  5.2 D.FORMACI B.FORMACI

KDB  44 Ku. Truptee Shalikrao Bobde   5-5-1988  5.1 D.FARM B. FARM             FEBURARY
KDB   45 KU. DEEPALI JARILE      1/1/1986         M.B.B.S, P.G.
                                  B.H.MS., C.GO. DNYS
KDB   46 KU. KANCHAN BHOYAR      6/5/1978       5.5 &CCIT, M.B.A.
                                  D.PHARM, B.SC.(BOI), B
KDB   47 KU. WAISHALI TAJNE      19-8-1983       5.3 .ED.,
                                  B.H.MS.,
KDB   48 KU. KANCHAN BHOYAR      12/7/1978       5.5 (C.G.O., D.N.Y.S.)
KDB   49 KU. NILAM BELEKAR       13-4-1985       5.4 M.B.B.S, P.G.
KDB   50 KU. SHITAL MATE        4/5/1983       5.2 MA-MARATHI /MS-CIT                march


KDB    51 Mamata Nanaji Bobade     21-8-1985       5.1 M.B.B.S.KDB   52 Ashwini Dilip Belekar     12/3/1986       5.3 D.PHARM, B.PHARM
                                  M.Sc. 1st year/
KDB   53 Ku. Aruna kunalji Bobde    2/4/1985   5.4     D.Pharm,/B.Ed.LIST OF DHANOJE KUNBI " VADHU "    ( BRIDE)--------ENGINEER

                     DATE OF
CODE    NAME             BIRTH    HEIGHT   EDUCATON

       Ku. Bhagyashri lokeswar
KDB    1 Bobade            3/4/1984   5.1     B,E., IT

KDB    2 Ku. Manisha Gundev Thakare  7-7-1979   5.2     B.E Computar Tec.
     Ku. Varsha champatrao
KDB  3 Upare            2/12/1984   5.1  B.E. Comp.

KDB  4 Ku.Manish Vasantrao Vaidya  6-1 -1986   5.5  BE. Computer Technology

KDB  5 Ku. Kamlakar Dethe      10/4/1980      B.Arch
                             B.E. Computer
KDB  6 Ku. Vanita Ghansyam tajane  12/4/1983   5.2  Techanology

KDB  7 Ku. Vaishali Babarao Nagpure 1/4/1976   5.2  B.E.+ CCIE Electrical
     Ku.Punam Vasudevrao
KDB  8 Umare             2/ 10/1982  5.4  B.Sc. PGDMCT

KDB  9 Ku.Swetal charandas Varate 13/5/1987    5.5  Poly. Diploma D.D.

KDB  10 Ku. Sruti Babanrao Chavale  2/6/1987   5.3  B.E. Instrynebtation

KDB  11 Ku. Vidya santosh Dahule   1/4/1983   5.3  B.E
KDB  12 Ku. Rani Umesh Mate     1/12/1987   5.4  BE. Civil
                             B.E. Electronic
KDB  13 Ku.Priya Babanrao Barde   4/2/1987   5.3  Telicomputar

KDB  14 KU. Sonali charandas Dahule 2/5/1985    5.3  B.Arch /Architec

     Ku. Prabhavati Manoj               B.E. (Elec.) P.G. Diploma
KDB  15 Thengne           1/5/1980   5.2  M.Bedei Sistm DESIGNAR

KDB  16 Ku. Vnita Gulabrao Tonge   3-5-1980   5.1  BE. Computer

KDB  17 Ku. Usha Anandrao Chapat   1/14/1983   5.1  B.E. (IT)MBA. (HR)

     Ku. Priynka Prataprao
KDB  18 Khandalkar          13/4/1986   5.3  B.E. Ele. / MS.

KDB  19 Ku. Vinita Meghasham Tajne  3/6/1983   5.3  BE. Computar Technology
     Ku. Vaishali Babanrao
KDB  20 Nagpure            26-4-1976    5.2     B.E. Ele. +CCIE

KDB  21 Ku. Swetal Premdas Varate   5/9/1987     5.5     Poly. Diploma D.D.

KDB  22 ku. Lina Tukaram kale       12/3/1983     5.1 M.C.A(h.r.finance)

KDB  23 ku.monali Prataprao harde     2/1/1981     5.1 M.SC- Computer sci.
   24
KDB  25 ku. Anjali Ramdas dhetthe     11/31980     5.5 B. ARCH
     ku. Veedya Natthubhau
KDB  26 dahule               1/3/1983     5.3  B.E.
KDB  27 rani Mohandas mate         9-5-1987     5.4  B.E.CIVIAL
KDB  28 ku. Priya Ramdas barde      14/12/1987     5.3  B.E.ELE. TALI.
KDB  29 ku. Sonali Rajaram dahule     17/7/1985     5.3  B. ARCH

KDB  30 ku. Shruti Ankusha chawale     5-3-1987     5.3 B.E.
     ku. Manisha Gangadhar
KDB  31 thakare              7/5/1979     5.2 B.E. (COM. TEC.)
     ku. Prabhawati Vitthal
KDB  32 thangane              1 /51980     5.2 B.E.(ElE.) P.G. DIPLOMA

KDB  33 ku.vanita Ganpathrao tonge     3-4-1980     5.1 B.E. COM.

KDB  34 ku. Usha Anandrao Chatap     1/14/1983     5.1 B.E. (I.T.) M.B.A.
     ku.priyanka Prataprao
KDB  35 khandalakar            13/3/1983     5.3 B.E.(ELE.) M.S.
     ku. Labhashri Naresharao
KDB  36 lakhamapur            11/2/1977     5.4 B.E.

KDB  37 ku. Veenita sudhakar tajane    12/3/1983     5.3 B.E. (COM. TEC.)
     ku. Vaishali Champthrao
KDB  38 nagpure              6-5-1976     5.2 B.E.(ELE.)+CCLE
     ku.manisha Bhanupratap
KDB  39 vaidya               6-1 -1986     5.5 B.E.(COM.TEC.)
KDB   40 ku. Vasrsha sachin upare     2-11-1984       5.1 B.E.(COM.)
      ku. Manisha Sakharam
KDB   41 peedurkar             17/8/1984       5.3 B.E. (POL.) ELE.


KDB   42 ku.shimita banduji dolash     4/5/1984       5.3 B.E.(ELE.)
      ku. Priya Sambhaji
KDB   43 khamankar             2- 1-1984      5.3 B.E.(ELE.)

KDB   44 ku.shwetal rajuji vrate      13/4/1987       5.5 POL. DPLOMA F.D.
                                    B.E.
KDB   45 ku. Shwati Patap wrarkar     2/11/1991       5.3 (COM.HARDWEAR NET.)
      Ku. Komal Umeshrao
KDB   46 Mhakulakar             3/5/1990       5.4 POL. DIPLOMA , I.T.I.

                           march

KDB   47 Rajeshri Murlidhar Pawankar  1/9/1982         5.3 B.E.ELECTRICAL
      SNEHAL VITTHALRAO
KDB   48 DEWALKAR           22-6-1987         5.3 BE/ M.TECH VNIT


      KU.PRANJALI PUNDLIKRAO                   B.E. MECHANICAL/
KDB   49 SWAMI             17-4-1982    5.3     M.E.SE YEAR
LIST OF DHANOJE KUNBI " VADHU "     ( BRIDE)-----------B.SC/M.SC/MCA/BCA

                     DATE OF
CODE    NAME             BIRTH      HEIGHT    EDUCATON
                              B.Sc.,B.Ed. M.Ed.
KDB  1 Ku.Sushhama Trimal Avari    13/5/1987  5.3  M.Sc. Appred

KDB  2 Ku.Vaishali haridas Virutkar  3/3/1982   5.2  M.Sc. (Botni) B.Ed
     Ku. Usharani Karamdas
KDB  3 Salave             2/11/1986  5.1  M.Sc. ( Mic-Bio) DMLT
                              B.Sc. (Chemist)
KDB  4 Ku. Minal champatrao Jogi   19/2/1986  5.1  B.Ed
     ku. Pranjali manoharrao
KDB  5 Avaree             19/11/1984  5   B.Sc.M.Sc

KDB  6 Ku.Sarika Tulsidas More    22 Years   5.4  B.Sc.


KDB  7 Ku. Bhagyashri Vijay Atakari  5-3-1985   5.4  MCA. MCM.
                              M.Sc. MATHS,
KDB  8 Ku. Jyoti Tukaram Donge    3/12/1986  5.3  B.Ed. CCCA


KDB  9 Ku. Rachana Jitendra katole 7/3/1988    5.3  BCA., MBA. (Finance)
                              B.Sc. (Biotech) DBM.
KDB  10 Ku. ketaki Vasantarao Upare 16-4-1986    5.1  MBA. In Progress

                              B.Sc. B.Ed. MCM, PGDCA,
KDB  11 Ku. Kavita LAXMANRAO Sur    4/1/1980   5.2  M.Ed , Appear
   12

KDB  13 Ku. Dipati Bhanudas Tajane   2/1/1987   5.3  MLC. Biotechnalogy

KDB  14 Ku. Manisha Vinayak Thoate   1/5/1986   5.2  ITI. (Civil) 12th BA

KDB  15 Ku.Punam Ganpat Umare     1/1/1982   5.4  B.Sc. PGDMCT


KDB  16 Ku. Sonali Bhikaji Bonde    8-3-1985   5.4  M.C.A
                             B.Sc. (Boi.)
KDB  17 Ku Priyanka Vasudev Jnekar 2/5/1983    5.1  M.Sc. (Chemist)
KDB  18 Ku. Varsha Sahilrao More  2/12/1988   5   B.Sc. B.Ed.
                             M.Sc. (Chemist)
KDB  19 Ku. Priya Champadas Buran 2/5/1984    5.3  MBA

KDB  20 Ku. Santoshi Sahebrao More  2/5/1988   5   B.Sc. (PMCM) Final


KDB  21 Ku. Indramani Narayan Dolas 10/4/1991   5.3  B.Sc. Final
     Ku.Sushama Sampatrao              B.Sc. B.Ed.
KDB  22 Tajne            6-1 -1987  5.3  M.Sc. (chemist)
                             M.Sc-2nd year
KDB  23 Ku.Megha Sayaji Amane    15/3/1987  5.4  Botoney


                             B.Sc. (cbz)B.Ed.
KDB  24 Ku.Kavita Ganpath Sur    14/11/1980  5.1  MCM. PGDCCA

KDB  25 Ku. Pallavi Gjendra Salave  1/4/1986   5.2  M.Sc. Biochemistery
     Ku. Dhanshri Charandas
KDB  26 Asutakar           15/7/1985  5.1  B.Sc., M.Sc
     Ku. Kamini Govardhan
KDB  27 Madekar           3/11/1986  5   B.Sc. M.Ed
     Ku. Suchita Rajaram               B.Sc.( Com. Sci)
KDB  28 Badkhal           2/5/1988   5.3  B.Ed. , M.Sc(Phy)
     Ku. Sarita Dipakrao
KDB  29 Chincolkar          7-6-1987   5.5  B.Sc. B.Ed.

     Ku. Anuradha Sampathrao             M.Sc. ( Com. Sci)
KDB  30 Bothale           1/1/1986   5.6  B.Ed. MS-CIT
KDB  31 Ku. Lina Rajaram There    21/5/1987  5.4  B.Sc

KDB  32 Ku. Rupali Shamrao Nagpure 2/5/1984    5.6  MCM.
KDB  33 Ku. Anagha Varun Agalave   1/8/1987   5.7  B.Sc. B.Tech. MBA. (H.R)
     Ku. Bhavana Baburao
KDB  34 Kalmalkar          1/5/1986   5.5  M.(Pharm)
                             B.Sc. MS-CIT DTP/
KDB  35 Ku. Urvasi Viswasrao Lohe  11/8/1982  5   (Comp.)
     Ku. Bhavana Bhanudas
KDB  36 Bobade            5/2/1986   5   M.SC. (Biotec)

KDB  37 Ku. Sonali Shalikrao Gohokar 14-1 -1986  5.3  M.SC. (Biotec)

KDB  38 Ku. Snehal Vasanta More   3-12-1987  5.4  M.Sc. (Boichemisty)

     Ku. Manisha Gajendra              M.Sc. (Computar)
KDB  39 Isankar           19/5/1984  5.3  Hom.Sci

KDB  40 Ku. Pragati Vinoba Dhaval  11/4/1988  5.3  M.Sc. Computar

KDB  41 Ku. Trutima Vijay Vagdakar  12/13/1986  5.1  M.Sc. (Zoologi) D.Ed

KDB  42 Ku. Pranali Goludas Junghare 21-5-1986  5.2  M.Sc. (Prani Shastr) B.Ed.

     Ku. Archana JANKIRAM              M.Sc. B.Ed.
KDB  43 Bodhe            26-12-1980  5.4  (Co. Sci) M.C.M
     Ku. Pratibha Champatrao
KDB  44 Berade            15-1-1982  5.2  M.Sc. (Co. Sci) B.Ed
   45

                             M.Sc. 2nd year (Botony)
KDB  46 Ku. Megha Megharaj Amane   15/3/1987  5.4  Appear NET/SET
     Ku. Madhuri Ganpatharao
KDB  47 sarode            11/2/1986  5.3  MCM. Computar BA.

KDB  48 Ku. Sarika champath Nande  21- 2-1982  5.2  B.Sc./ MBA
KDB  49 Ku. Sima Shalikarao Jogi    4-11-1987    5.2    M.sc.

KDB  50 Ku. Sonali Namdevrao Vadhai 4/8/1985      5.4    B.Sc. , MBA
     Ku. Sushama Syamsundar                  B.Sc. PGDCCA   C
KDB  51 Lande            1/12/1985      5.4    Language
     Ku. Sneha Ganpatharao
KDB  52 Nikahde           1-1 -1983     5.3    M.Sc. B.Ed
                                  MA. Mphill. political. Web
KDB  53 Ku. Sayalee shalikrao theagni    2/1/1983     5.4 design
     ku. NilMAbree Champatrao                 M.B.A. B.sc.
KDB  54 Mhakulkr               1-5-1982     5.3 Compurter science
     ku. Bhavana Ramdas
KDB  55 BoBade               5/12/1986      5 M.sc (bio technology)
     ku. Sonalee Champathrao
KDB  56 Gohokar              14/1 /1986     5.3 M.sc (bio technology)


KDB  57 snehal Devrao more        14-12-1987     5.4 M.sc bio.tech.
                                  M.Sc. Compurter
KDB  58 manisha ramdas Esnkar       19/4/1984     5.3 home science

KDB  59 ku. Pragtee Manohar dhavas     11/3/1988     5.3 M.SC-COMPUTER
                                  M.SC- PHIGYCS
KDB  60 ku. Usharani Nanaji salve      3/3/1986     5.1 /D.MELT/MSCIT
KDB  61 ku. Truteema Bapuji vagdrkar    2/11/1986     5.1 M. D. ed

KDB  62 pranalee Vijay junghare       2/5/1986     5.2 M.SC. B.ed.
KDB  63 ku. Archna Bapujee bodhe       2/1/1979     5.4 M.SC. , b.Ed, m.c.m
KDB  64 pratibha Bhaurao berd        4-5-1982     5.1 M.SC. B.ad.

KDB  65 Ku. Shawti Babanraoji katoke    17/3/1987     5.1 B.SC.
KDB  67 ku. Aruna Anil bobde        19/2/1985     5.4 M.SC., D Pharm, D.ED.
                                  M.SC..2 botony appeared
KDB  68 ku. Magha Ghansham         15/6/1987     5.4 , net- set
      ku. Madhuree Ramdas
KDB  69  srode            11/4/1986  5.3 M.C.M. compurter , B.A.
      ku. Sareeka Shyamsundar
KDB  70  nande            2- 2-1982  5.2 B.SC, M.B.A.
      ku. Dipatee Namdevrao
KDB  71  tajne            9- 1-1987  5.3 M.SC., biotech, m.a.
      ku. Sonalee vasantrao
KDB  72  vadhae            4/8/1985  5.4 B.SC., M.B.A.

KDB  73 ku. Sushama Gopinath lande   11/1/1985  5.4 B.SC., PGDCCA language

KDB  74 pallvee Gajanan salve      1/8/1986  5.2 M.SC, biotech, M.A.
   75

KDB  76 ku. Sneha Sukhadev nikhade   1-12-1983  5.2 MSC., M.ED.
                            B.SC. D.pharm,Holiball
KDB  77 ku. Pritee Vijay khirtkar   11/5/1984  5.4 National player

KDB  78 ku. Punam Babarao umare    12/11/1982  5.3 B.SC., P.G., DMLT
     ku. Shubhagee Sambhaji
KDB  79 adve              4/2/1988  5.3 MSC., B.ED.

KDB  80 Ku. Sweta Tulsiram Mohitkar   1/3/1987  5.4 B.SC.,COM. D.H.N.T.


KDB  81 ku. Sajivni Mahendra kakde   4/1/1981  5.3 M.COM., L.L.B., M.B.A.

KDB  82 ku. Pallvi Tukaram khagar    8-5-1988  5 M.SC., B.ED.

KDB  83 ku. Punam Gajendra lambat   8-1 -1985  5.3 M.SC., B.ED.

KDB  84 Ku. Neha JAGANNATH Aswale   22-12-1988  5.2 M.Sc. BIOTECH
     Ku. Manisha Devidas
KDB  85 Virutakar           12/4/1987  5.2 B.Sc. / MBA.
   86
     ku. Dhanshri Kashinath
KDB  87 aasutakar            15/4/1985  5 B.SC., M.C.A.
    88
     ku. Shrmila champathrao
KDB  89 bondhe             15/3/1970  5 M.SC. PHYSICS, B.ED.

KDB  90 ku.bhavana Ramdas bobade    15/1 /1987  5.1 M.SC.
    91
KDB  92 ku. Sheveta Naresh rode     5-4-1984  5.7 M.SC., B.ED.
                             B.SC. B.ED.
KDB  93 Ku. Vaishali Bhushan Urkude   14/3/1985  5.4 MSC.(BOTINY)
    94

KDB  95 ku.vijaya Champadas jhade    11/3/1984  5.3 M.SC BOTNY, B.ED.

                             B.SC-BOTNAY M.B.A.-
KDB  96 ku.rajni Shantaram dethe    28/6/1985  5.2 LAST YEAR
     ku. Minakashi Sahebrao             M.SC/ M.PHIL, B.ED.,
KDB  97 kanfade             10/3/1982   5 M.A.(HOME SCINCE)
                             B.SC boilogi
KDB  98 ku. Mamta Devidas jenekar   31-12-1987  5.1 M.SC (CHEMISTY)
    99
                             B.SC., B.ED., M.C.M.
KDB  100 ku. Kavita Ramdas sur      14/1/1980  5.2 M.ED. .appr.
                             B.SC. Boitecnologi
KDB  101 ku.ruchita Naresh upare     6-1-1986  5.1 d.b.m.m.b.a.
KDB  102 ku. Joyti tukaram donge    20-11-1986  5.3 M.SC matha, B.ED.

KDB  103 ku. Pallvi Govardhan salwe    3/2/1986  5.2 MSC.. Boi. Cemi.
     ku. Bhagyashri    Girish
KDB  104 atakari             5-5-1985  5.4 B.C.A., M.C.M.

KDB  105 ku. Vaishali Pankaj virutkar   1-6-1982  5.2 M.SC BOTANY b.ed.
     ku. Sushama Bhanudas              B.SC.,B.ED., M.ED. M.C.A.
KDB  106 aavari              5/2/1987  5.3 appear
                              B.SC., B.ED., M.ED.,
KDB  107 ku. Sarita nathuji chicholkar   5/3/1987  5.5 M.C.A. appear
     ku. Anuradha Vasantrao              M.SC. COMPUTER SCINCE
KDB  108 bottale             15/1/1986  5.6 B.ED., MS-CIT
KDB  109 ku.rupali Radheram vaidya     4-7-1986  5.7 B.Sc./FD./MBA

                              B. SC.
KDB  110 ku. Punam Kavduji umare     2-1 -1982  5.4 P. G D. M. L.T.
     ku. Rupali champadas
KDB  111 khiratakar            3/4/1986  5.1 M. AS. ;MATHA B. ED.
                              M.A S.HOME SIC.
KDB  112 ku.minakshi Kishanji kanfade   4/4/1982  5.2 M.FILL. M. A.
KDB  113 ku. Sushama Miraj tajne     6- 2-1987  5.3 MS. C EMI. B. ED.
                              M. A. MARATHI, POL. B.
KDB  114 ku. Harsha Raghuji chatap    19/ 2/1985  5.2 ED.
KDB  115 ku. Madhuri Shankar hepat     2-5-1989  5.3 B.SC.FINAL
                              B.SC. B.ED.
KDB  116 ku. Sudha Santhaji ganfade    5- 1-1985  5.4 MSC.(BITINEY)

KDB  117 Ku. Swati Shamsundar Blki    14-3-1989   5 B.A. CARFT D.ED.M.C.M.1

KDB  118 Ku. Sonu Sundardas Dhethe     2/5/1989  5.2 D.ED.B.SC. COM.SIC.
KDB  119 Ku. Chaya Sujatji Vaghate    15/3/1987  5.4 B.A. B.C.C.A.

KDB  120 Ku. Priti Bhanudas Sontake    2--3-1989  5.4 M.C.A.
     Ku. Sulochana Shashynk              B.SC. B.ED.
KDB  121 Gade               1/4/1982   5 MSC.(BITINEY)

KDB  123 Ku. Praanjali Manohar Aawari   19/3/1985   5 B.SC.(BOI.) B.ED.
     Ku. Manisha Jitendra
KDB  124 Rashekar             1-3-1986   5 H.S.C. D.ED. Bsc.III

KDB  125 Ku. Puja Pundlikaraw Matte   12/12/1989   5 H.S.C. D.ED. Bsc.III
     Ku. Shita Kishanrao
KDB  126 Khiratakar            13/2/1986  5.2 B.SC. (MATH) B .ED.
KDB  127 Ku. Priyanka sachin joge    17/5/1986     5.3 B.SC. (BOI. , MONTE.)

KDB  128 Ku. Monali Babanrao Dohe    4-5-1983     5.5 B.SC.
     Ku. Sarika Champatharao
KDB  129 More                22 y.     5.4 B.SC.

KDB  130 Ku. Endrayani jayraj Dolesh   3/3/1991     5 B.SC. FINAL
     Ku. Santoshi Shamsundar
KDB  131 More              3/2/1988     5 B.SC. (pmcm) Final
     Ku. Urwarshi Bhanupratap              B. SC. C ,cd++ DTP.
KDB  132 Lohe              6-4-1982     5 MS CIT.
     Ku. Sulochana Gajendra               B.SC. B.ED.
KDB  133 Galge             30/8/1982     5 MSC.(BOTONY)

KDB  134 Ku. Priya Nishantji Burane   12/4/1984     5.3 M.SC. (CEMI.) M.B.A.                        LIST OF MAY


KDB  135 KU. JAYSHRI PUNDLIK TAJNE   10/10/1982     5.3 B.SC
     KU.MONALI PANDURANG
KDB  136 HARDE             24-10-1981     5.2 M.SC.,COMPUTER

                                BACHLOUR OF TEXTILE
KDB  137 KU. SARITA BHAUJI DHANDE    24-7-1986     5.2 SEIENCE(APPEARD)
     KU. PRIYANKA VASANT
KDB  138 JENEKAR            21-9-1987     5.2 M.SC-II YEAR

     KU.SUSHAMA SHAMSUNDAR
KDB  139 LADHE         1/12/1985      5.4   B.SC.
LIST OF DHANOJE KUNBI " VADHU "       ( BRIDE)----------B.COM/M.COM/MA/BA

                       DATE OF
CODE SR.NO.   NAME             BIRTH    HEIGHT  EDUCATON

        Ku. Gyaneswari champathrao
KDB      1 Dakhale                       M.A


KDB      2 Ku. Savita Mamaji Jivtode   1/10/1986  5.3    B.A.

KDB      3 Ku. Gyaandevi Vithal Tajane  2-9-1985   5.3    BA. Final

        Ku.Sonali Shalikarao
KDB      4 Mahurtale           6-5-1988   5.2    D.Ed. BA. Final
                                   B,.A.(ELT)
        Ku. Roshani Shardrao                 MA.
KDB      5 Bhoyar            4/11/1986  5.1    (ECO). D.Ed

KDB      6 Ku. Minakshi vinayak More   1/5/1991   5.4    BA. Part 2 MSCIT

KDB      7 Ku. Neha kundlik Jogi     8-4-1986   5.3    MA. Eco./ Poli. / Comp.
        Ku. Karuna Manohar                  M.Com. Diploma in
KDB      8 Mohitkar           5- 1-1985  5.3    Banking Finance FD.

        Ku. Viswalta Tukaram                 B.A. 2nd D.Ed. Dip.
KDB      9 Aswale            2/5/1986   5.4    Byutiparlar

KDB    10 Ku. Kavita Bhanudas Bhoyar    3- 2-1980  5.4    Teachar
KDB    11 Ku. Ujjavala Pratap Upare    4-12-1983  5.4    B.Ed. PGD.

KDB    12 Ku. Vaishali Virendra Balki   5-5-1984   5.5    D.Ed. MA. B.Ed
KDB  13 Ku. Roshani Sandip Bobade  7-12-1988  5.2  BA. Part2
   15

KDB  15 Ku. Sneha Kishor Pachbhai  9-4-1987   5.4  B.Com. IT

KDB  16 Ku.Bhumika Manikrao Kale  2/4/1984   5.2  BA. MS-CIT MS Off. DTP

KDB  17 Ku. Aswini arvind Tajane  1/8/1987   5.3  B.Com

KDB  18 Ku. Rashmi Bhimrao Bobade 5/4/1985    5.1  BA.3 , Comp.
     Ku.Shushama Pankaj
KDB  19 Nagarkar          2-1 -1986   5.3  M.A Part-1, B.Ed
     Ku. Kalpana virendji              M.A.-1 B.Ed. MSCIT,
KDB  20 Shenbalkar         17-5-1985   5.2  (SIVANKAM)

KDB  21 Ku. Rajani Pandurang Yekare 29- 1-1982  5.3  M.A. B.Ed
     Ku. Kalyani virendra
KDB  22 Mandgavle          12/3/1989  5.5  BA.

KDB  23 Ku.Pallavi jiturao Dethe  4/5/1990   5.3  BA
                            M.Sc. (Mathas) B.Ed.
                            Computer,Course MS-CIT,
KDB  24 Ku. Rupali ramnath Khiradkar 13/5/1987  5.2  D.Ed. In IT App
                            BA. Eng . Granthapal, ITI,
KDB  25 Ku.Aswini Raghuji Bobade  6- 2-1983  5.3  DTP
                            BA (ELT)
KDB  26 Ku.Shital Dilip Bobade   6/11/1985  5.3  Granthapal, DTP

                            BA-3, MS-CIT,
KDB  27 Ku. Rita Rajesham Girsavare 24-3-1989  5.5  Tyaping Eng. Mar.

     Ku. Surekha Vinayak
KDB  28 Dhongade          25/3/1983  4.8  LLM. (IPR)
KDB  29 Ku. Mitali TUKARAM Salave   7/11/1979  5.4  BA. ITI. Byutiparlar
                              M.A. Computer, Tyaping,
KDB  30 Ku. Nalini Pankaj Deulkar   4/11/1984  5.2  Steno
     Ku. Nandinee jitendra               D.Ed. , B.Ed.
KDB  31 Jivatode            31-3-1986  5.3  M.Ed. Raning

KDB  32 Ku.Mohinee Raghuji Kale    18-8-1985  5.3  BA. MS-CIT

KDB  33 Ku.Vaishali Ritheshaji Bodhe 2/4/1980    5.1  M.A. BP.Ed. MS-CIT
     Ku. Shubhangi Pankajji              M.A. (Marathi)
KDB  34 Satpute            5-5-1984   5.4  B.Ed. /MSW-1

KDB  35 Ku.Shilpa Vasantrao Agalave 23-4-1987    5.4  BA-3 MS-Offic

KDB  36 Ku. Bharti Pandurag Nibarad  2-11-1988  4.1  B.A. Craft D.Ed
     Ku. Jayshree pankajrao
KDB  37 Dhumane            12/2/1987  5.2  D.Ed. BA. Final

KDB  38 Ku. Viswajoti rajaramji Kale  23-3-1982  5.1  M.B.A. 1st Year

KDB  39 Ku. Karuna Ramesh Urakude 20-12-1986    5.2  MA. B.Ed. Computar
     Ku. Priya Shardrao
KDB  40 Shedmake         29-10-91     5.4  B.A. 2nd year
     Ku. Surekha Vijayrao
KDB  41 Nagpure          1-12-1985    5.2  MA. B.Ed
     Ku.Bhagyashree prataprao
KDB  42 Thakare          16/6/1982     5.5  MA. (His)M. Sc. 1st year

KDB  43 Ku.Vaishali kakaji dearkar   11/4/1985  5.3  MA. MSC. IT. DTP.
                              MA. B.Ed. Mrathi /
KDB  44 Ku.Aswini bhimrao Berad    31/1/1987  5.5  Soc. , APP
KDB  45 KU. UJWALA S. THENGE      14-6-1981  5.3  MA-ELT/ B.ED
                              BA. 3rd year
KDB  46 Ku. Lina panjabrao Belekar   21/1 /1985  5.2  montesari Cours
     Ku. Dipika rajeswarao
KDB  47 Jivatode           4/11/1987  5.4  BA. Final

KDB  48 Ku. Archana anirudha Jivtode 11/4/1980  5.3  MA. Marathi, IT D.D.

KDB  49 Ku. Nilima gautamrao Nibrad 17/1 /1988  5.3  BA.
     Ku. Sushama Surybhanji
KDB  50 Vadaskar          311/1982   5.2  MA. B.Ed

                             BA. 2nd year, Shivankala,
KDB  51 Ku. Pramila kautu Kakde   13-6-19888  5.1  MS-CIT
KDB  52 Ku. Harsha Devrao Chatap   5/2/1985   5.3  MA. B.Ed Marathi/ Pol.
     Ku. Manisha Gayneswar
KDB  53 Pidurkar           13/4/1984  5.4  B.E.D. Poly In Ele. Tele

KDB  54 Ku.Shubhangi Dinkar More   18/5/1980  5.4  M.A. B.Ed . B.Lib.

KDB  55 Ku. Jyotsna Narayanrao More 23/ 2/1981  5.3  M.A., L.L.M. (IPR)
                             M.A. (Marathi / Eco./
KDB  56 Ku. Shubhjangi Raghuji Avari 2/12/1981  5.3  Soc.Sci) BA. Sangit
                             B.A. (Ele) B.Ed.
KDB  57 Ku. Jyotsna Ganpath Tajane 6/3/1986    5.3  MA. Part 1
                             B.Com. PGDCA.
KDB  58 Ku.Smita Dasharath Korde   12/6/1984  5.4  M. Com. Apper.
     Ku. Darshana Ganpatji
KDB  59 Kongare           15/1 /1985  5.3  M.A

KDB  60 Ku. Hemalta Bhimrao Katole  1/4/1988   5   BA.

KDB  61 Ku. Kavita umesharao Rode  2/1 /1984  5.3  B.A. D.Ed. Computer
     Ku. Trupati sudhakarao
KDB  62 Pavankar           2/1/1987   5   BA.
                             BA. Comp.
KDB  63 Ku. Jaya Homrajaji Tonge   7-7-1986   5.2  Diploma Buety
     Ku. Jayashree Rajaram
KDB  64 Khusapure           11/7/1985  5.4   M.A. D.Ed. MS-CIT
     Ku. Jyotsna gajanan
KDB  65 Khusapare           6/9/1987   5    M.A. D.Ed. MS-CIT

KDB  66 Ku. Lata Ritesharao Nagarkar  2/8/1986   5.3   M.A. D.Ed. (History)
     Ku. Rajashree maheshrao
KDB  67 Gayakavad           5/4/1989   5    BA.
     Ku. Jayashree
KDB  68 Gangadhararao Gayakavad    5/4/1987   5.1   B.A. Buety
     Ku. Pranita Kundalirao
KDB  69 Bobade             4/5/1989   5.2   BA.

     Ku. Pushapa Kantaram
KDB  70 Urakude             1-5-1989  5.2   BA.
KDB  71 Ku. Varsha Shamraoji Kale   16/6/1985  5.3   B.A. B.Ed. , M.Ed
     Ku.Sushama Radheshyam
KDB  72 Doye              5-8-1982   5.1   B.A, MSW, MS-CIT

KDB  73 Ku. Priya Vitthalrao Dakhale  2- 5-1988  5.2   BA.
     Ku. Manisha Tarachandji
KDB  74 Sambalkar                     5.1 D.Ed
     Ku. Suvarna Suresharao
KDB  75 Vaidya             23/9/1988  5.1   B.A.2nd year, D.Ed
     Ku. Minakshi Moreswar
KDB  76 Thombare            11/5/1987  5.3   B.A, Dip. Computar

KDB  77 Ku. Awmita Vithalrao Kasti   31/9/1987  5.2   M.A. B.Ed. / MS-CIT
     Ku. Manisha Sidharthrao
KDB  78 Pimpalkar           17/3/1985  5    BA. B.Ed. MA. 2nd year

KDB  79 Ku. Mamta Sanjayrao Dhoke 16/3/1985     5.1   MA. B.Ed.

     Ku. Ujavala Babanraoji
KDB  80 Thengane            4- 1-1981  5.4   MA. Eng. B.Ed.
KDB  81 Ku. Sweta Pratapji Pavade   14/2/1984  5.2  M.A. B.Ed.
     Ku. Manjusha Vitthalrao
KDB  82 Vadskar            4/3/1986   5.2  M.A. B.Ed. (Gio)

     Ku. Shayali Virendrarao              M.A. / M. Phil
KDB  83 Thengane            4-7-1983   5.3  (Poltical) Veb Dizain

KDB  84 Ku. Dipali Vasantrao Belekar  3/4/1987   5.2  MA. M.Ed
                              MA. B.Ed.
KDB  85 Ku. Yogita Sandipji Gore    2/3/1980   5.1  (Marathi/ Hom. Sci)
KDB  86 Ku. Manju anandrao More    21-3-1988  5.3  D.Ed. M.Com, Final
     Ku. Pratibha Manoharao              BA-ELT. / M.Lib. /
KDB  87 Sonekar            4-4-1985   5.2  MA-2nd year
     Ku. Rashmi Gajananrao
KDB  88 Lande             9-3-1984   5.2  LLB. MBA.
     Ku. Manisha Arvinkrao
KDB  89 Junghare            10-12-1987  5.2  M.A Marathi/ CTC.


     Ku. Surekha sampatrao
KDB  90 Dhongade            15/3/1983  4.7  LLM.

     Ku. Shital shobhakar
KDB  91 Thakare            6/4/1985   5.4  LLM. MSW
     Ku. Madhuri Eknathaji
KDB  92 Dhande             4/1/1987   5.4  MA.


KDB  93 Ku. Sima Guddudas There    4/12/1985  5.3  LLB. LLM. -1st year

KDB  94 Ku. Aswini Vitthalrao Bodhe  3- 1-1982  5.2  MA. B.Ed. M. Phil

     Ku. Priyanka Sandiprao
KDB  95 Chokhare            4/1/1985   5.2  LLB., LLM.
     Ku. Vandana
KDB  96 radhesyamji Donge       23/11/1978    5.4    MA. (Hom. Eco.)


     Ku. Snehalata
KDB  97 Dantakumar Pote        5/7/1987     5.5    BA. Eng. MBA.(Pune)
     Ku. Mangusha radhesyam
KDB  98 Vandhare           6/5/1985     5.3    MA. B.Ed
     Ku. Smita
KDB  99 Vinayakrao Varhate      3/1/1984     5.3    MA. B.Ed

     Ku. Shubhangi Vikasraoji
KDB  100 Asutkar            21/1 /1984    5.2    MA. (Marathi/ Gio) B.Ed

KDB  101 Ku. Sima Natthuji Bhoyar    9-9-1983    5.2    MA- Eng. , B.Ed. MA.-His.
KDB  102 Ku. Priti Bansilal Linge   5/1/1980     5.1    MA. B.Ed. (Soc.) CCS
     Ku. Vaishali Binasenji
KDB  103 Masirakar           4-1 -1987    5.3    M.Ed.

KDB  104 Ku.Keshar Chunulalji Matte  2/5/1979     5     MA. B.Ed. Gio.
     Ku. Snehal Naresharao
KDB  105 Pimpalkar           2/2/1982     5.2    MA-Eng. B.Ed. MBA
     Ku. Sneha Radhesyamji
KDB  106 Nikahde            3/1/1983     5.4    M.Sc. B.Ed
     Ku. Uajvala Vasantraoji
KDB  107 Thegne               4- 1-1981     5.2 M.A. English B.ed.


KDB  108 ku. Shaveta Santuji pavde     4/7/1984     5.3 MA...B.ed.
     Ku. Manjusha Namdevji
KDB  109 Vadskar              11/4/1986     5.1 MA.. Bed.
                                  MA. Mphill. political. Web
KDB  110 Ku. Sayalee Santaji theagni    4-1 -1983     5.3 design
     ku.Nilambari Santaji                   M.B.A. B.sc. Compurter
KDB  111 Mhakulkr              1-3-1982     5.4 science
KDB  112 ku. Deptee Sambhaji Belekar  18/4/1987  5.2 M.A, Med
                             M.A , Bed.Marathi
KDB  113 ku. Yogeeta Vasantrao gore   2/12/1980  5.3 home science

KDB  114 ku, maju Mohanlalji mohare   8-8-1988  5.3 D.ad. M.com. Filal
     ku. Prateebha Vinaykji             B.A. elt m.lib.
KDB  115 sonekar             4-2-1985  5.3 M.a. 2nd year

KDB  116 ku, Rshmi Sampathrao lande   19-9-1984  5.3 LL.B. M. B. A.
     ku. Maneesha mnohr
KDB  117 jungharee           10-5-1987  5.3 MA- Marathi, c.t.c.

     ku. Surekha Basantrao
KDB  118 dhoagde             5/8/1983  5.4 l. l.m.


KDB  119 ku. Shital Nathuji thakare   15/4/1985  5.3 LLM. MSW

KDB  120 ku. Madhuree Kanthya dhade   4/1/1987  5.2 m.a

KDB  121 ku. Seema Sudhaykar there   17/3/1985  5.5 l.l.b. l.l.m. -1St year
     ku. Ashavinee Gopinath
KDB  122 bodhe              1/1/1982   5 m.a. b.aed. M. phil.

KDB  123 ku. Priynka Sujatji chokhare  19/ 1/1985  5.2 l.l.b.l.l.m.


KDB  124 ku. Vandna Vasantrao donge   12/1/1978  5.4 m.a., home- sci.

                             b.a.english,
KDB  125 ku. Snehlta Padmakar pote   15/1 /1987  5.4 MBA pune
     ku. Manjusha dinkarrao
KDB  126 vandhare            4/2/1985  5.3 m.a., b.ed.
KDB  127 ku. Smita Mahendr vrhate    3/1/1984  5.4 m.a., b.ed.
     ku. Shubhangee Vijatraoji            m.a. marathi ,
KDB  128 asutkar             12/1/1984  5.2 Gography,B.ED

                              m.a.english,
KDB  129 ku. Seema Pradipaji bhoyar    2/1/1983  5.2 b.ed., m. a.
KDB  130 ku. Pritee natuji linge     1/12/1980   5 m.a.b.ed.so.c.c.s.
     ku. Vaishalee Dhonduji
KDB  131 maseerkar            4-1 -1987  5.3 m.ed
KDB  132 ku. Keshar Pannaji mtte      1-4-1979   5 m.a. b.ed.

KDB  133 ku. Snehal vijayji pimplkar    2-7-1982  5.2 m.a.english, b.ed., m.b.a.


KDB  134 ku. Hemlta Panthaji ghate     3-1-1984  5.2 m.com., English Midiam
                              m.com., computer
KDB  135 ku. Nilima Raghunathji mate    2/3/1986  5.2 mscit, tally
KDB  136 ku. Vasha Sambhaji kale     16/12/1985  5.3 b.a.english, b.ed, m.ed
     ku. Ratnmala Sambhaji
KDB  137 mathankar             5-3-1988  5.1 b.a., b.ed., m.a.


KDB  138 ku. Seema Pramodji tajne     9-11-1981  5.2 b.a., m. s. w.
     ku. Vandna Dhonduji
KDB  139 kutemate             16/2/1984  5.3 m.a., bed.

                              M.Com.,LLB
KDB  140 ku. Sajivni Sharadraoji kakde  2/11 /1981  5.2 MBA

                              m.a., b.ed.,
KDB  141 ku, priyaka Divakar umare    12/4/1986  5.4 M.Ed., App.


KDB  142 pallvi shard goade       15-12-1984  5.2 BA-B.ED/ MA
     Ku.Madhuri Wamanraoji
KDB  143 Umare              12/4/1983  5.3 MA. M.Ed.


KDB  144 Ku. Shudhangi Manohar Gore    15/3/1988  5.2 MA.

                              MA.(Politycal)/
KDB  145 Ku. Vaishali Bantiji Donge   16-11 -1983  5.2 B.Ed

     ku. Nilambari rajeswar              MA/ BA/
KDB  146 mahakulkar            1-7-1982  5.1 h.r.finence

KDB  147 ku. Rajani pralad yekare     1/10/1982  5.2 m.a.a.b.ed.
                              m.com. Diploma in
KDB  148 ku.rajeshri Divakar prsutakar   2-4-1985  5.3 businneceman.
     ku. Subhangi Sudhakrrao
KDB  149 aavari              5-3-1981  5.2 m. a. m.ed.music

KDB  150 ku. Bhumika Vasantrao dete    17/7/1987  5.2 m.a.b.ed.so.c.c.s.
     ku. Vijaya Radhesham               m.a.(hindi)
KDB  151 nagpure             11/12/1975  5.3 trancation diploma

KDB  152 ku. Kalpana Rupamji gonde     5-4-1983  5.3 MA-.English 1st YEAR
KDB  153 ku.priynka sanjayji rode     18/5/1983   5
KDB  154 ku. Nanda Basantrao lode     21/2/1986  5.1 MA final D.ed. Crafit
                              M.com. MA
KDB  155 ku.renu Ramraoji jivtode     9- 1-1986  5.1 B.ed.
KDB  156 ku. Snehal Rajuji upre      14/2/1988  5.3 MA -MLT.final steno

KDB  157 ku.nita maheshrao piplakar    17/ 1/1979  5.3 MA.. Mlt.hist. soi. M.c.m.

KDB  159 ku. Manisha Pratapji lande    2/11/1987  5.3 MA .Poli. B.ed.
KDB  160 ku.rajani Gonduji aekare     31/1/1982  5.2 m.a.poli. Soci. B.ed.
                              M.com, computer
KDB  161 ku.hamalata Santhaji ghate    3- 2-1984  5.2 course MSCIT
     ku. Rachana Ganpathrao              Sivankala ffeligarphy
KDB  162 katole             17-5-1988  5.4 baishakrim MBA finance

KDB  163 sushama Mohanrao nagarkar    12/1/1986  5.2 m. a. 1ST/ b. ed.
     ku. Kalpana Shyamraoji              m.a.1sT/ b.ed.
KDB  164 shemblkar            7-3-1985  5.3 sivan KAM MS-CIT

KDB  165 ku. Amruta Shalikrao bansule  16/3/1985  5.3 m.com
KDB  166 ku.ujawala basantji upare    5-3-1983  5.3 MA-B.ed.C.C.S

KDB  167 ku. Vaishalli Vithobaji balki  2/3/1984  5.4 D.ed/.MA-B.ed.
     ku. Gyaneshwari Vijayraoji
KDB  168 dakade              1/2/1984    MA

KDB  169 ku. Bhavana Shivaji avari    3/3/1988  5.2 BA English app. D. ed.
                              M. A. hindi diploma an
KDB  170 ku. Vijaya Vijayraoji Nagpur  11/3/1975  5.3 translection
                              M. A. MARATHI,
KDB  171 ku. Harsha Pavanji chatap    19/1/1985  5.3 POL. B. ED.
                              M.A. MARATHI ,
KDB  172 ku. ashawini baburaw berad   13/ 2/1987  5.3 SIO. B. ED. Appear

KDB  173 Ku. ujawala Rajuraoji upre    5-1-1983  5.3 B.A. M.A. (ENG) B.ED.

KDB  174 ku. Vaishali Kevarkar dherkar  11/5/1985  5.2 M.A. coputer M.AS.I. T. I.
     ku. Shushama Sambhaji
KDB  175 vadsakar            13/3/1982  5.2 m.a. b.ed.

KDB  176 ku. Archana Piushaji jivtode   1/4/1980  5.2 M.A.MARATHI I.T.I. F.D.
     ku. Bhaygaishri Bapuji
KDB  177 thakare             16/4/1982  5.3 M.A. HIS. M.S.M.
     ku. Suresha Raghunathji
KDB  178 Nagpure             1-6-1985  5.2 M.A. B.ED.
     ku. karuna Raghunathji
KDB  179 urkude             9-12-1986  5.3 M.A.B.ED. COM.
     ku.subhangi Liladharaji             M.A.B.ED. MARATHI
KDB  180 satapute            5-4-1984  5.3 M.AS. W.

KDB  181 ku.punam Minajraoji bodhe    1/2/1984  5.2 M.AS. CEM.
KDB  182 ku. Sunita Rajuji kale     3/1/1984  5.3 M.A. COM. F.D. D.T.P.
     ku. vaishali Danturavji
KDB  183 bodhhe             12/3/1980  5.2 M.A. B.P.ED. M.AS. I.T.
     ku. Nandani vasudevrao
KDB  184 jivtode             1-4-1986  5.2 D.ED. B.ED. M.A. ED.
     ku. Nalini pasnjabrao
KDB  185 devalkar            8- 1-1984  5.3 M.A. COM. STENO

KDB  186 ku. Surekha Varunji dhongde  13/3/1983  4.7 L.L. M.(IPRA)

KDB  187 ku.sunita Baburao bobhate    1/5/1982  5.1 M.A.B.ED. MARATHI

KDB  188 ku.rajani Shankaroa satpute  12/2/1983  5.6 M.COM. I.C.A.DIPLOMA

KDB  189 ku. vidya Babandas ghonole   15/5/1984  5.1 B.A.B.ED.M.A.

KDB  190 ku. Vina Chintamani milmile   6-1-1988  5.2 B.A. D.ED.

KDB  191 ku. Anita Gajendra aasutakar  16/7/1991  5.2 B.A.
     ku. Nilima Govardhan
KDB  192 nandekar            22-1-1988  5.3 B.A
     ku. Nisha Sampathdas
KDB  193 yergude            14/1 /1987  5.3 D.ED.
     ku. Savita Wamanrao
KDB  194 yrgude             15/4/1988  5.2 D.ED.
                             B.A.-3 LITE.I.T.I.
KDB  195 ku. Meetali Thutaji salwe   17/ 1/1979  5.3 BUTEY P.
KDB  196                 31-3-1989  5.1 D.ED.B.ED.
     ku. Suvarna vasantrao
KDB  197 vasade            12/1 1991  5.1 B.A.
KDB  198 ku. Shital Bhutaji teekhat   1/6/1988  5.2 B.A.
     ku. Gayatri Sampathrao
KDB  199 ghoirkar            1/2/1988  5.4 B.A. M.A.1(ENG.)

KDB  200 Ku. Swati Bhikaji Blki    14-4-1989  5.1 B.A. CARFT D.ED.M.C.M.1

KDB  201 Ku. Shilpa Pitambar Nimakar  15/4/1988  5.2 B.A.
     Ku. Vaneeta Sujatji
KDB  202 Vabhitakar          17-4-1986  5.4 B.A.(ENG.) LET.D.ED.

KDB  203 Ku. Mohini sambhaji There   7-3-1988  5.4 M.A.
     Ku. Anita Champathrao             B.A.(FINAL,GRAMSEVAK,C
KDB  204 Hepat             5-1-1986  5.3 OM.,SIVANKAM)
     Ku.Pritee Dhanasethaji
KDB  205 Punatakar           2/3/1985  5.2 B.A.PASS

KDB  206 Ku. Swati Rajuji Balki    4- 12-1988  5.4 D.ED. B.A. PASS

KDB  207 Ku. Nilam ganpathrao Nibrad  1/2/1989  5.3 D.ED. B.A1
     Ku. Shenhal Samarji
KDB  208 Dhegale            5-6- 1988  5.4 B.A.FINAL


KDB  209 Ku. Dipalee Suchitji Bhonga  2/3/1987  5.2 B.SC.2 D.LIB.B.C.C.A.
     Ku. Shenahal Divakarji             B.A.PASS C.T.C. /
KDB  210 Klashkar           11/5/1988  5.4 (D.ED.)
                             B.COM. B.ED..
KDB  211 Ku. Kishori omprakash Ghagi  1-4-1986  5.4 M.COM.


KDB  212 Ku.Usha Vitthalji There    11/3/1987  5.3 M.A.
      Ku. Jayshri Bhimrao
KDB  213  Shedame            2- 1-1990  5.2 B.A.
KDB  214  Ku. Mmta Nanaji Vasekar    3-4-1985  5.2 B.A. B.LLIB. M.S.C. I.T.
      Ku. Sunita Lambodharji
KDB  215  Bonsule            9-3-1986  5.2 B.A. FINAL
KDB  216  Ku. Manjiri Sambarji Rode  29-1 -1997  5.3 B.A,

KDB  217 Ku. Sunita muruji Virutakar   2/1/1991  5.2 B.A.1
KDB  218 ku. Kalavati Sujuji ghete    13/8/1988  5.2 B.COM. FINAL
KDB  219 Vijaya Pamarji More       15-7-1989  5.3 B.A.2
   220
     Ku. Veedya Sambhaji
KDB  221 Turankar            19/2/1987  5.3 B.A.3 D.ED.
     Ku. Manisha Dushanji
KDB  222 Turaankar            17/3/1988  5.4 B.A.1,CCC,MSCIT
KDB  223 Ku. Sharda Bajiraoji Zade    3/8/1988  5.2 B.A.1

                              B.A.2 STAF
KDB  224 Ku. Manjusha Bapuji Varate    5/1/1986  5.2 NURSEING COURSE
     Ku. Rantanmala Gojuji              B.COM. SOFTWEAR ,
KDB  225 Mohare             18/6/1985  5.3 COM,
   226
     Ku. Archana Shidharthji
KDB  227 Kakde              11/4/1989  5.2 B.A.2
     Ku. Vaishali Pundlikji
KDB  228 Bhidekar             7-2-1979  5.3 M.A.1 PASS
     Ku. Rashika Bapuraoji
KDB  229 Thhere              9/5/1990  5.2 B.A.1 D.ED.

KDB  230 Ku. Manisha Sachinji Thakare  31/12/1991  5.4 B.A.2.D.M.L.T L.T.

KDB  231 Ku. Sandhya Suthaji Rorde    11/1/1986  5.2 B.A.

KDB  232 Ku. Gayaatri Dhantuji Bobde  31 -1 -1985  5.3 B.A. CRAFT D.ED.
   233

KDB  234 Ku. Aslesha Basantji Jivtode  1- 2-1990  5.3 D.ED. B.A.1ENG. LET.
     Ku. Aashwini Nareshrao
KDB  235 Parodhi             1/4/1990  5.2 GRUGATION B.A.
   236

KDB  237 ku. Vaishali Prabhudas Bobde  16/3/1987  5.3 12th D.ED. B.COM.
KDB  238 ku. Rajani Pintuji payghan   1/7/1987  5.3 B.A. COM

KDB  239 ku. Shradha naraynji Gonde   4- 1-1987  5.2 B.A. (MARATHI)B.S.S.A.
     Ku. Chaya Ganpathrao
KDB  240 Vaghate            15/4/1987  5.3 B.A. B.C.C.A.
     Ku. Sujaata Uthamravji
KDB  241 Vandhare            2-4-1988  5.3 B.A.
     Ku. Sima Champathrao
KDB  242 Nibarad             1/2/1986  5.4 B.A.

KDB  243 Ku. Rashika vithobaji Musale  8-6-1987  5.2 B.A. D.ED. MSCIT
     Ku. Sulabha Ramchandra
KDB  244 Garghhte            3/1/1990  5.3 B.A.2
     Ku. Mamata Vishalji
KDB  245 Mohitkar            2/11/1987  5.3 B.A.. D.ED.

KDB  246 Ku.Anita Chandandas Asutkar  16/3/1991  5.4 B.A.
                             B.A.3 ELT. D.WED.
KDB  247 Ku. Pallavi Vivakar Kharkar  2/1 /1987  5.4 MSCIT.D.T.P

KDB  248 Ku. Vidhavjyoti kuchuji Kale  2/5/1982  5.2 B.A. M.B.A.1
KDB  249 Ku. Manisha vijuji Higane   7-11-1990  5.2 B.A. FINAL


KDB  250 Ku. Nanda radherao Goirkar   2-3-1986  5.3 B.A.F.D. MSCIT.
     Ku. Jayshri Shamravji
KDB  251 Khangar            7-12-1987  5.3 B.A.
   252

KDB  254 Ku. Ashawini Rituji Bodhe    12/4/1981  5.3 B.A.

KDB  255 Ku. Rupali Jitendraji Nagekar  14/ 5/1987  5.3 B.A.
     Ku. Roshani Rajkumar               D.ED. B.A. FINAL M.SC.
KDB  256 Tajane             13-5-1989  5.2 I.T.I.
     Ku. Aarchana Radhesham
KDB  257 Khirtakar            14-8-1986  5.1 B.A. B.ED. M.SC. I.T.I.
     Ku. Kalpana mahendraji
KDB  258 Wadskar             15/3/1985  5.2 B.A. D.ED. MSCIT

KDB  259 Ku. Suchita sanjayji Bodhe   16-4-1986  5.2 M. COM. 1Y.
KDB  260 Ku. Priya Vithalji Dakhale    2/2/1988  5.3 B.A.1 Y.
   261
     Ku. Roshani Ganpathrao
KDB  262 Bobde              7-3-1988  5.3 B.A.2
     Ku. Sneha Dushanth
KDB  263 Pachabhai            9-3-1987  5.3 B. COM. I.T.I.

KDB  264 Ku. Bhomika Riteshaji Kale   12/5/1984  5.2 B.A. M.S. OFFICE

KDB  265 Ku. Ashwini vasudevji Tajne   1/4/1987  5.2 B.COM.
     Ku. Reshami champathrao
KDB  266 Bobde              14/2/1985  5.2 B.A. FI.COM.
     Ku. Kalyani santhaji
KDB  267 Mandavkar             2/21989  5.4 B.A.
KDB  268 Ku. Pallvi bhimraoji Dethe    6-4-1990  5.2 B.A. FINAL
     Ku. Madhuri champathrao
KDB  269 Dakhale             1/4/1989  5.2 D .ED. B.A.1 COM. COUR

KDB  270 ku. Meetali Natthuji salwe   17/ 1/1980  5.3 B.A. I.T.I.
     Ku. Reeta Sesharao
KDB  271 Girsaware            2/11/1989  5.4 B.A. COM.
KDB  272 Ku. Shital shankarji Bobade  15/1 /1981  5.2 B.A. ELT.

KDB  273 Ku. Ashwini sudamji Bobde   7- 2-1983  5.2 B.A.ELT.I.T.I.
KDB  274 Ku. Pramila kiranji Kakde    1/4/1988  5.1 B.A. COM.
KDB  275 Ku. Nilima Tripati Nibrad   1/10/1988  5.1 B.A.
      Ku. Deepika Vijayraw
KDB  276 Jivtode            13/3/1987  5.3 B.A. (final)
KDB  277 Ku. Leena Ramraw Balekar    1/1 /1985  5.2 B.A.(final)
     Ku. Vijaya sampathrao
KDB  278 Shedam              1/2/1989  5.2 12TH D.ED. B.A.1
KDB  279 Ku. Priya sardar Sedam     9-1 -1991  5.4 B.A.(FINAL)
     Ku. Vishwajyoti kanjusji
KDB  280 Kale              2/9/1982  5.2 M.B.A.1
KDB  281 Ku. Manisha amirji Khade    4-4-1987   5 B.A.. B.ED.
     Ku. Jayshri Amitrao
KDB  282 Dhumane            21/3/1987  5.2 D.ED. B.A. (FINAL)
KDB  283 Ku. Bharati haridas Nibrad   2/11/1988  4.2 B.A. CRAFT D.ED.
                             B.A. Master of Comprter
KDB  284 Ku. Shilpa j.Umakant      20-7-1987  5.4 Progaming
                             B.A. M.A./
KDB  285 Ku. Bhumaika sureshji Kale   2/5/1984  5.3 MS Office /Parlar

KDB  286 Ku. Mohani Sampathrao Kale   1/1/1985  5.2 B.A. MS CIT Compter

KDB  287 Ku. Manisha navinraoji Thate  1/2/1986  5.1 I.T.I. B.A.
     Ku. Vishawlata Chimandas            B.A.2 D.ED.
KDB  288 Ashawale            25/2/1986  5.3 DIPLOMA Palar
KDB  289 Ku. Snehal Nimbuji Matte    2-4-1988  5.3 B.A. L.L.B.
     Ku. Manisha sambhaji
KDB  290 Dhawas             13-4-1985  5.2 MA -B.ed.

KDB  291 Ku. PreetaM viruji Nagpure   14/5/1983  5.9 B.A.
KDB
                                  FEBURARY
KDB  292 ku. Vaishali Nandekar        5/7/1984      5.1 M.A-II(Eng)             march

KDB  293 Archana Baban Gokhare     12/5/1985         5.5 B.A. FINAL

KDB  294 KU. SWATI NANAJI DHUMNE      2/12/1982       5.4 BA
                                   MA/MSW/ MSCIT/
KDB  295 KU. ASHA SUDHAKAR PINGE 16-10-1980           5.3 MONTESSARY
   296

     Ku. Surekha Dashanan
KDB  297 Dhongade           1/2/1983     4.7    LLM. (IPR)

KDB  298 Ku. Pragati sujatji Chipade  1-3-1988     5.2    12th Sci. DMLT. BA. -3
     Ku. Vijaya pratapchand
KDB  299 Sedam             1/2/1989     5.2    12th D.Ed. BA. 1st year


                                LIST OF MAY

     KU. ASMITA MORESHWAR
KDB  300 KASHITI            8/7/1987     5.4    MA-B.ED

     KU.JAYSHRI LAXMAN
KDB  303 CHURLEKAR           16-9-1987     5.3    B.C.A.
                                     L.L.M.(BANKING
                                     INSUREANCE
       KU.SUREKHA VASANTRAO                    INTELECTUAL
KDB   304 DHANGDE            5/6/1983     4.8     PROPARLY LAWS)
       KU.ARCHANA PANJABRAO
KDB   305 JIVTODE            8/1/1980     5.3     MA-MLT- DRESS DESION
       SARIKA GANGADHARJI
KDB   306 MILMILE            8/10/1991    5.3     B.A./MS-CIT
LIST OF DHANOJE KUNBI " VADHU "      ( BRIDE)----------10TH/12TH/ITI

                      DATE OF
CODE     NAME             BIRTH      HEIGHT   EDUCATON


KDB    1 ku.Archana ramdas Kale      2/1 /1988    5.2     12th Art.

KDB    2 Ku. Lina charandas Jogi     5/2/1987     5.2     S.S.C. , D.Ed. Comp.

KDB    3  Ku. Rupali vijayji Chikte   8-3-1991    5.2     12th Pass
KDB    4
KDB    5
KDB    6 ku. Anita Chikuji parkhi       6-4-1989      5.2 12th
KDB    7 ku. Jayshri laduji tajne       5/1/1982      5.1 12th Scin.J.N.S.CORSE
KDB    8 shawati santaji urkude        1/8/1991      5.1 12th Scin.J.N.S.CORSE
      Ku. Praneeta champadas
KDB    9 Satapute               1/8/1977      5.3 12thF.D.
      Ku. Priyanka Mhadevraw
KDB   10 Zade                17/1 /1994      5.3 12th

KDB   11 Ku. Manisha dinkr Asutakar      10/6/1992       5 12TH
KDB  12 Ku. Gayatri kunalji Vandhre  15-2-1989   5.1 8 PASS

KDB  13 Ku. Minakashi bituji Thegane  5-3-1987   4.7 12THPASS
KDB  14 Ku. Sapana sataji Kakde     2/2/1991   5.4 10th
KDB  15 Ku. Sarika Ambuji Rode     1/4/1987   5.2 12TH PASS
     Ku. Sarika Dantakumar
KDB  16 Longadage            2/2/1988   5.2 12TH PASS
   17
KDB  18 Ku. Puja sambhaji Matte     3/4/1989   5.1 H.S.C. D.ED. Bsc.III
     Ku. Vaishali vasantrao
KDB  19 Bhoyar             1/8/1989   5.2 12TH
     Ku. Anjali radhesham
KDB  20 Mashirkar           17/2/1991   5.1 12TH PASS
     Ku. Sarika sampathrao
KDB  21 Bhoyar             19/ 1/1985  5.2 12TH PASS MSCIT. F.D.

KDB  22 Ku. Renuka Kavduji Bodhale   11/4/1981   5.2 12TH PASS MSCIT. F.D.
KDB  23 Ku. Chhaya jamvant Salve    29/6/1991   5.2 12TH PASS I.T.I.
KDB  24 Ku. Jaya Sandipji Vaidya    7-4-1991   5.1 12th D.ED. B.COM.

KDB  25 Ku. Archana Kotharamji Kale   2-1 -1988  5.2 12TH PASS
   26
KDB  27 Ku. Pragati varun Chipde    1-3-1988   5.2 12TH b.a. d.m.l.t.
KDB  28 Ku. Rupali dhirajji Pawade   3/3/1985   5.1 12TH PASS F.D.

KDB  29 Ku. Pushapa nanaji Sherki   24-2-1986   5.1 12TH PASS CIVAN KAM
KDB  30 Pornima gadheji Sedam      3/4/1986   4.4 12 PASS Montesory                         DIVAVSED

KDB
                      WORKING
PROFESSION     SALARY   MAMKUL    CITY     EXPECTION    ADDRESS


                Kamlakr
TEACHER       Not Men.  Dethe    chandrapur  Dr.       Wadagov
                             Dr/ Engg/
                Baban           Service/
Dr.         Not Men.  narayana   Chandrapur  Business     Chandrapur
          Not Men.  Khoke           M.B.B.S      Chandrapur


Dr.         Not Men.  Bobade    Ballarpur  M.D. Equi.    Chandrapur


          Not Men.  Thenge          M.D./ M.S   Chandrapur
                Tulasheram        M.B.B.S , M.D.
Doctor       Not Men.  Matte    Chandrapur  / Doctor    Chandrapur
Service            Chhatrapati
(Maltispeshalist)  Not Men.  Thavari   Pune     Equi..      Yavatmal
Service       Not Men.  Jayant Zade        Pro. Engg.    Yavatmal

          Not Men.  Kanfade                 Nagpur
Internship     Not Men.  Anil Khiratkar      Doctor / Engg. Wardha

Sheti        Not Men.  Pavan Zade        Padavidhar    Yavatmal
                             M.B.B.S./ M.D.
Dantarogtgya    Not Men.  Mahatale   Gadchiroli  /D.B.S.     Chandrapur
Service/                         Doctor /
Medical Officer   Not Men.        Pune
                Shalikrao Badkhal     MBBS.      Chandrapur
                             MBBS. /MD/
Shalakya Scholar  Not Men.        Yavatmal
                Ambaji Thakare      BAMS/ MD     Chandrapur
                Gangadhar
Manegar       Not Men.  rao Zade  Mumbai     Equi.     Chandrapur

Medical Clinic    Not Men.  Matte    Chandrapur   Equi.     Chandrapur
                              Dr/ Engg/
                              Service/
Doctor        Not Men.  Rajurkar  Chandrapur   Business    Chandrapur
                              Propesar/
           Not Men.  Pidurkar          Engg.     Chandrapur
Service/ D. Pharm
Colleg- Leactursip  Not Men.        Maregav/ Vani
                Gajanan kinekar       Service/   Yavatmal
                              M.pharm/Servi
           Not Men.  Jenekar           ce/ Equi.   Chandrapur


                Prabhakar
           Not Men.  Salve            Service    Chandrapur

Service       Not Men.  Jayant Zade Yavatmal            / Doctor
                              Propesar/ Engg. Yavatmal
                              Sem/
                              Lecturer/
           Not Men.  Khangar           Engineear    Rajurkar,
upprachary      Not Men.  tonge    chandrpur    Job / Equi.  Chandrpur
EDUCATON       Not Men.  kamalakar  Chandrapur   docotor    chnadrpur

docotor       Not Men.  gandhafade Chandrapur    docotor    Chandrpur

           Not Men.  khoke    Chandrapur   M.B. B. S.  Chandrpur

docoter       Not Men.  bobde    bllarpur    m.d.     Bllarpur


docoter       Not Men.  thengne   chandrpur    m.d. m.s.   Chandrpur
doctor       Not Men.  matte    chandrpur           Chandrpur
                             m. b. b. s. m. d. doctor

denties       Not Men.  mahatale  gadchiroli          Chandrpur
                             M.B.B.S. M. D. B.D.S.
Job / Equi.
(medical officer)  Not Men.  badhakal  chandrpur          Chandrpur
                             M.B.B.S. M. D. B.D.S.
shalaka scholar   Not Men.  thakare   yawatmal           Chandrpur
                             M.B.B.S. M.D. B.A.M.S.M.D.
                             Equivalent
maltispesaliest   Not Men.  thavari   yawatmal   vaivsai     Yawatmalpracties      Not Men.  dhodte   umred     eng. Sarvice    Nagpur
                             Equivalentkas
Manager       Not Men.  zhade    gadchanduar  ha

clinic       Not Men.  matte    yagaw     business      Chandrpur
                             doctor, eng.
doctor       Not Men.  rajurakar  chandrpur   Job / Equi.    Chandrpur

          Not Men.  peedurkar  chandrpur   ,principal, eng.  Chandrpur
Job / Equi.     Not Men.  keenhekar  yavatmal   Job / Equi.    Chandrpur
                             A. FARM. Job /
EDUCATON      Not Men.  jenekar   chandrpur   Equi.       Chandrpur
                             principal, eng.
Job / Equi.     Not Men.  zhade    yavatmal   Doctor       Yawatmal

EDUCATON      Not Men.  shalawe   chandrpur   job        Chandrpur

EDUCATON      Not Men.  Parodhe   Warora    Job / Equi.     Wrora
                 KHOKE    Not men.  Equi.    CHANDRPUR

                 BALKI  Not men.   Equi.    NAGPUR
                 DHAMANKA
TEACHER        10,000/-  R    Not men.   Equi.    YAWATMAL

HOSPITAL SELF           BALKI         Equi.    NAGPUR
                 KHAGAR         Equi.    NAGPUR-9
IDCC BANK       -     VIRURKAR  -            MAREGOV
                             SERVICE/BUSINESS
Service in Leelavati
Hospital        25,000/-             M.B.B.S., M.D.
                             B.COM.,
                             BE.,M.PHARM,
                             M.TECH,
                             LECTURAL
                             Business/
Tusion Class.     Not Men.  Jivtode        Service    Chandrapur
                       WORKING
PROFESSION       SALARY   MAMKUL   CITY    EXPECTION  ADDRESS


Service        Not Men.        Nagpur
                 Sudhir Mohitkar           Nagpur

Soft Engg.       Not Men.  Hemant OkteAmerica   Equi..    Chandrapur
                 Shravanrao
TEACHER        Not Men.  Mohitkar         Engg. Equi.  Nagpur
                 Ashok                  Hudkeswar rod
Lecturer        20,000/-  Borakade         BE.      Nagpur
                 Narendra
Service        Not Men.  Gaurkar                 Nagpur
                 Pandurang  Chandrapur
Lecturer        Not Men.  Avaree    Warora    Lecturer/ Equi. Chandrapur
C.M.C. Pune Manager  80,000/-  Narayan
IT /          P.M    Satapute   Pune     Service    Kondulrod Pune
Tecnishiyan Lata         Suryakant
Mangeshakar Holl.   Not Men.  Bhongade   Nagpur           Chandrapur

            Not Men.  Matte           Pra. Teachar  Vani
                 Balkrushan
            Not Men.  Bhogekar         Equi.     Chandrapur
                 Suresharao
Sofwere Engg.     Not Men.  Paydhan                 Vani
Service        Not Men.  Mandavakar Nagpur     Engg.     Chandrapur
                              Engginiar/
Lectur/ Engg. Colleg  Not Men.  Dilip Bhoyar Nagpur    Service    Chandrapur
                 Suresharao
ARCITURE        Not Men.  Paydhan          Equi.     Wani

            50,000/-
Service-Engineer    P.M.    Dhande          Suyog     Chandrapur
Propesar Engg.                       Service/
Colleg         Not Men.  Khokle    Chandrapur  Business    Chandrapur
Service M/s
Fujitsu Limutedm    Not Men.  Malekar   Pune     Equi.     Nagpur
                              Service-
                              Amerika/
Sarvice        Not Men.       Amerika
                 Arun Kuchankar      Engg. Dr.   Mumbai
Leactur
Engg. Colleg      Not Men.  Avari    Nagpur    Equi.     Chandrapur
           80,000/-
MANAGER, IT,CMC.   P.M.           Pune
                  Narayan Satapute     Service     Pune
DRESS DESIGNING
COLLEGE      Not Men.     Matte    Vani     Service     Yavatmal
SOFTWARE
ENGINEER, PUNE  Not Men.     bodhe    yawatmala   eng.      Wani
SOFTWARE Engineer
Mumbai      Not Men.     dohe    Nagpur    Job / Equi.   Nagpur

Job / Equi.      Not Men.   gorkar   nagpur    eng.      Nagpur
SOFTWARE
Engineer.       Not  Men.  payghhan  vani             Wani
Engineer       Not  Men.  madavakar  chandrpur   eng.      Chandrpur
LECTURER       Not  Men.  bhoyar   chandrpur   eng.      chandrpur
ARCITECURE      Not  Men.  payghan   vani     Equivalent k.

EDUCATON     Not Men.     bhhogekar  chandrpur   sarvice     chandrpur
SOFTWARE Engineer
Mumbai      Not Men.     ocate    Chhindawara       Chandrpur
                               SOFTWARE eng.

Job / Equi.      Not Men.   dhande   chandrpur           Chandrpur

principal       Not Men.   khokale   chandrpur   Job / Equi.   Chandrpur
service m/s Fujitsu
Limited, Pune     Not Men.   malekar   aavarpur   Equivalent k.  chandrapur

job        Not Men.     kuchankar  mandheli   eng. Doct.   Mumbai
SOFTWARE Engineer
Mumbai      Not Men.     mahajan   nagur     Job / Equi.   Pune
                               Equivalent
LECTURER       Not Men.   aavari   chalbardi   kaksha     Wrora

MANAGER,       Not Men.   shatapute  pune     Job / Equi.   Pune

LECTURER       Not Men.   borkade   nagpur    B.E.      Nagpur
LECTURER       Not Men.  mohatakar  nagpur    eng.     Nagpur

         Not Men.    bodhale   yawatmal          Yawatmal
SOFTWARE
ENGINEER.                         B.E.M.B.E.
Deta com.     Not Men.    ulamale   somlawada  M.S.A.    Nagpur
SOFTWARE Engineer
Mumbai      Not Men.    dhekar   nagpur    B.E. M.B.A.  Nagpur
principal f.d.
college      Not Men.    matte    yawatmal   Job / Equi.  Wani
                             Equivalent
EDUCATON       Not Men.  dorkhade  wani     vavsai    Wani

EDUCATON       Not Men.  Yeragude  Moregaw   job      Yawatamal


                             ENGG.,
PIX Transmission Ltd. 25,000/-              DOCTOR

STUDENT       -      -      -      -       WARDHA

                             JOB/ENGG./LE
JU.ENGG.(CTPS)/                      CT./ DOCT.
M.S.E.B.       3.60 LACK        CHANDRAPUR  CHANDRAPUR CHANDRAPUR
                       WORKING
PROFESSION      SALARY   MAMKUL   CITY     EXPECTION   ADDRESS
EDUCATION      Not Men.             Service    Nagpur
                Kishor
           Not Men.  Bodhe                Nagpur

Chemist Baidhanath  Not Men.  Pohankar               Nagpur
                Chandrakan
           Not Men.  t Jivtode       Service    Nagpur
                Shamrao
S.B.I. Bank     Not Men.  Dhobe   Yavatmal         Yavatmal
                Prabhakar
           Not Men.  Lahu          Graduate   Nagpur

                Narayan rao
           Not Men.  Dahake                Nagpur
TEACHERS            Bhaskarrao
Representative    Not Men.  Zipate                .Nagpur
                                   Dis.
                Krushanaji              Chhindawara,
Service       Not Men.  Chatap    -    BE/ SERVICE  (MP)
                Arunrao
           Not Men.  Rasekar               Nagpur

                Chandrakan
Lacturer       10,000/-  t Govardiye Nagpur          Nagpur


MIDC         Not Men.  Abaji ThakareNagpur         Chandrapur
Govt. Empl.           Someswar
Sentral Reilway   Not Men.  Dolas                Nagpur
Tecnishiyan Lata        Suryakant
Mangeshakar Holl.  Not Men.  Bhongade   Nagpur         Chandrapur
Lecturer Kamala
Neharu             Sudhakar        Engineer/
Colleg Nagpur    Not Men.  Bobade    Nagpur  MCA.     Nagpur
      Not Men.  Vijsy Balki               Chandrapur
TEACHER  Not Men.  Adakine    Nagpur    Service    Nagpur
           Shrikant
Service  Not Men.  Doye     Chandrapur         Chandrapur
           Suresh
      Not Men.  Asutkar                 Nagpur
                         Sundar,
           Tikaram          Sushikshit,
      Not Men.  Cichulkar         Service    Nagpur

      Not Men.  Mohatkar                 Nagpur
           Kanhoba
      Not Men.  Harakudkar                Chandrapur
                                Guruprasad
                                nagar ,
           Chandrakan                DattavadeeNagp
Lecturer  Not Men.  t Govardiye Nagpur            ur
           Dattu
      Not Men.  Badakhal   Chandrapur         Chandrapur
           Jayant
Service  Not Men.  Kachunkar   Gadchiroli         Yavatmal

TEACHER  Not Men.        Savaner
           Ashokrao Tonge              Savaner.
           Gunvant
      Not Men.  Danav                   Chandrapur
           Iswar
      Not Men.  Dhanorkar                 Gadchiroli

           Chandrashe
      Not Men.  khar Dethe                Chandrapur
      Not Men.  Satish Sadore       Service    Nagpur
           Rambau
      Not Men.  govardipe         Service. Govt. Nagpur
           Not Men.  V.W. Doye               Nasik

Sheti        Not Men.  Pavan Zade        Graduate  Yavatmal
                 Kishor
W.W. Net Work Co.  Not Men.  Sonekar                Chandrapur

           Not Men.  Choodhari               Chandrapur
                 Vaman
Contributary Lecturer Not Men.  Kakde           Service   Chandrapur
SBI Bank             Purushatta
Service        Not Men.  m Vasade   Chandrapur        Chandrapur

Service/ Bajaj Laipha
Insurans Co, Lit.   Not Men.        Pune
                 Prakas Hingane      Service   Chandrapur
                 Ramchandra
           Not Men.  Tonge           Service   Chandrapur
                 Sudhakar
           Not Men.  Matte           Service   Gadchiroli
                 Gajanan          TEACHER/
           Not Men.  Dhavas          Engineer  Chandrapur
                              BUSINESS/
Lecturer sip          Nanath           SERVICE/
Sci. Colleg       70,000 Zade     CHANDRAPUR  D.FARM   Chandrapur

Service       Not Men.  Dhanorkar  Chandrapur  Service   Chandrapur           Not Men.  Urkude          Service   Chandrapur
                 Hiramani
Lecturer       Not Men.  Milmile          Sarvice   Chandrapur
                              Well Eku.
Lecturer       Not Men.         Ghughus
                 Vitthal Khokale      With. Job  Ghugghus
                Dadarao
           Not Men.  Ghugal           Equi./ Service Chandrapur

Service       Not Men.  Bobade    Haiydrabad  Engg./ MBA   Chandrapur
Service ( WCL)                       Equi./
Chemist       Not Men.  Kavale    Chandrapur  TEACHER    Chandrapur
                Shalikrao         Engg./
           Not Men.  Badkhal          Lecturer    Chandrapur
web designer
It pune.       Not Men.  piaplshede  pune     Equivalent.  Chandrapur
                              B.E.
Job / Equi. . Pune  Not Men.  Esankr    pune     Equivalent.  Chandrapur

           Not Men.  choodhari                 Chandpapur

lecturer       Not Men.  kakle    Chandrapur  Job / Equi..  Chandrapur
Job / Equi. State
bank . RMAanagar
shakha Chandrapur  Not Men.  vasade    Chandrapur          Chandrapur

Job / Equi.pune   Not Men.  Higane    pune     Job / Equi..  Chandrapur

TEACHER       Not Men.  toge     Chandrapur  Job / Equi..  Chandrapur

Job / Equi. Nagpur  Not Men.  aheree    Nagpur    Job / Equi.  Chandrapur
TEACHER       Not Men.  Matta    gadchirolee  Job / Equi.   Gdchirole
                              TEACHER ,
           Not Men.  dhavas           high B.E    Chandrapur
lecturer       Not Men.  jhade    Chandrapur  Equivalent.  Chandrapur
Job / Equi.     Not Men.  dhanorkar  Chandrapur  job      Chandrapur

EDUCATON       Not Men.  chikankar  Chikakar   job       Devali
trushan       Not Men.  jivtode   Chandrapur  Job / Equi.  Chandrapur

           Not Men.  urkude           Job / Equi.  Bhadarvati
 constribuety
lecturer       Not Men.  milmile  varora    Job / Equi.  Wrora
                             well edu. With
lecturer       Not Men.  khokle   ghuggus   job      Ghugghus
job buttiboree
Nagpur        Not Men.  thakare  Nagpur    B.E      Chandrapur

Job / Equi..     Not Men.  boble   haydrabad  B.E/ m.b.a.   Chandrapur
                             Equivalent.,
Job / Equi. W.c.l.  Not Men.  kavale   Chandrapur  TEACHER     Chandrapur
                             Equivalent.,
Job / Equi..     Not Men.  pohnekar  Nagpur    TEACHER     Chandrapur


student       Not Men.  badkhal         BE., Lecturer  Chandrapur

student       Not Men.  sontaka                 .Chandrapur

histopatha tacnishyal Not Men.  bhogle   chimur            Chandrapur
                             dr., b.e.,
student       Not Men.  devalkar        TEACHER     Chandrapur

Eduction       Not Men.  Aaglawe  Panjra    Job / Equi.   Amrawati

ad avaree vkeelakde                   TEACHER'
practees suru    Not Men.   avaree   ghugghus   Equivalent.   Ghugghus
                             b.e., Job /
           Not Men.  khade          Equi.      Chandrapur

student       Not Men.  umre          b.e., grajuat  Warora
                 Natthuji        Service/
-          Not Men.  Bhendale  -      Bussinesman   Chandrapur

Pra. Saravice    Not Men.  Bhusari  Chandrapur  Saravice    Chandrapur
job        Not Men.  kucankar   yawatmala         Yavatamala


junior lectuarar  Not Men.  parate    mumbai    Job / Equi.  Mumbai

EDUCATON      Not Men.  chaiodhari  Chandrapur  Job / Equi.  Chandrapur

D.ED.       Not Men.  deshamukha chandrpur   eng.     Chandrpur

Eduction      Not Men.  Lohe     Rampur    Job / Equi.  Chandrpur


          Not Men.  bobde    yawatmal   eng. Pr.   Yavatmala

SHRI GANESH TOOR              podhana   ENGINEER/
AND TRAVALS      40,000 bodhale    ghodegaw   MBA      Ahmadnagar

          Not Men.  dahake    dhapewada         Nagpur

student      Not Men.  balki    shenagaw   Job / Equi.  Nagpur


Lecturer      Not Men.  govardipe  Nagpur           Nagpur

          Not Men.  rasekar   nagpur           Yawatmal
TEACHER      Not Men.  hept     warora           Subhasward

Job / Equi.    Not Men.  pohenkar   bamani           Chandrpur

          Not Men.  dahake    Nagpur           Nagpur

          Not Men.  bodhe    Nagpur           Nagpur

          Not Men.        Nagpur    job      Nagpur
           Not Men.  dhanorkar  gadchirolei  Job / Equi.  Chdchoroli

           Not Men.  dethe    warora           Chandrpur
           Not Men.  bhoble    Nagpur            Nagpur

teconciation lata
mangeshkar hospital Not Men.   bhobale   Chandrapur         Chandrpur
consibuetery lecturer
ju. College      Not Men.  shatapute  Nagpure    Job / Equi.  Nagpur

constributery lecturer Not Men.  daheke    Nagpur           Nagpur
            Not Men.  mohitakar  kohali    anurup    Nagpur

           Not Men.  govardipe  kaoparkheda  anurup    Khaprkheda
EDUCATION       Not Men.  piplshende  chandrpur   Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATION       Not Men.  kasare    bhhadrwati  Job / Equi.  Chichordi)

EDUCATION       Not Men.  Virutakar  Cakpargaw   Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATION       Not Men.  Bondhe    Chandrpur   Job / Equi.  Chandrpur
EDUCATION       Not Men.   Capale   Mangali    Job / Equi.  Chandrpur

           Not Men.  Bobade    Chandrpur   eng. Let.   Chandrpur

EDUCATION       Not Men.  Pavade    Bhadrawati  Job / Equi.  Bhadrawati

Job / Equi.      Not Men.  Dhobe    Yawatmal          Yawatmal
                               TEACHER/
           Not Men.  Bodhole   Yawtmal    clark     Ywatmal

EDUCATON       Not Men.  Jivtode   Pipalgaw          Wani

TEACHER        Not Men.  Jitode    Wrora            Chandrpur
                           Engineer.
                           Lecturer/
Techere      Not Men.  Pavade   Chandrpur  Doctor     Chndrpur
                                   Dwara
SERVICE      Not Men.       Chandrpur  Job / Equi.  Chandrpur

          Not Men.  Bhongle  Nagpur    Graduate    Nagpur

EDUCATON      Not Men.  Chinchulkar Nagpur   Sundar     Nagpur

EDUCATON      Not Men.  Asutakar  Asutakar          Nagpur

WNS Company Pune  Not Men.  Sonkar   Rajura           Rajura

TEACHER      Not Men.  Pavade   Gadchiroli         Chandrpur
                           Lecturer,
Job.        Not Men.  Doye    Chandrpur  Engineer.   Chandrpur
STAFF NURCE-                     ANY
GOVT. HOSPIAL   -     -     CHANDRAPUR  EMPLOYEE    CHANDRAPUR
SOFTWARE                       30-35,
PROFESSIONAL    3.5 LACK              B.E.,SERVICE  NAGPUR
                           MBA, P.G.,
                           GOVT.
BUSINESS                 CHANDRPUR  S.BUSINESS   CHANDRPUR

-         -     -     CHANDRPUR  -       CHANDRPUR
SERVICE
JU.CHEMIEST/
W.C.L.       20,000 P.M.      CHANDRAPUR         BRAMHANI
                   WORKING
PROFESSION  SALARY   MAMKUL    CITY   EXPECTION   ADDRESS

            Khushalrao
       Not Men.  Hingane                Nagpur

            Nilkanthara
       Not Men.  o Rajurkar              Nagpur
            Rajendra
       Not Men.  Vasade                Nagpur

            Virendr
       Not Men.  Lkhamapure              Nagpur

SUPERWIZER       Nandkishor
Mihan    Not Men.  Vharadkar        Service    Nagpur
            Nayneswar
       Not Men.  Sarode                Nagpur
            Uttam          Service/
       Not Men.  Barde          Business   Nagpur
            Sharadji
       Not Men.  Bode          Grovt. Service Nagpur
                        Grovt.
            Sudhakar        Service
       Not Men.  Bhoyar         Padvidhar   Nagpur
            Krushanrao
Service   Not Men.  Dhinge   Nagpur          Nagpur
TEACHER   Not Men.  Bhoyar   Nagpur          Nagpur
            Harichandra
Shikshan   Not Men.  Asutkar                Nagpur
                 Sanjay
            Not Men.  Ghormare               Chhindawara

                 PundlikraoN
Service        Not Men.  agpure                Nagpur

            Not Men.  Sunil Modak             Nagpur
                 Kishor
            Not Men.  Nagekar               Nagpur

BEAUTY PARLOR     Not Men.  Kale                 Nagpur

Convent TEACHER    Not Men.        Nagpur
                 Muralidhar Khode           Nagpur
                 Shankarara
Convent TEACHER    Not Men.  o Mahajan Nagpur           Nagpur

            Not Men.  Vitthal Zade             Chandrapur

            Not Men.  Vijay Thak              Nagpur-24
                 Bhojraj
            Not Men.  Asutakar               Chandrapur

                 Suresha
Contributary Lecturer Not Men.  Satput   Nagpur          Nagpur
                 Gulabrao
SBI. Adviser-Service  Not Men.  Pavankar  Nagpur   Service/ Equi. Nagpur
                 Gulabrao
LIC , Adviser     Not Men.  Pavankar  Nagpur   Service / Equi. Nagpur
                 Gangadharr
                 ao
            Not Men.  Dhanorkar       Service    Nagpur
                            Equi. /
                            Shikshanshhet
LOYAER         Not Men.  Vinod Kaval Nagpur  ra      Nagpur
               Iswar
Vanrakshak       17,000 Parakhi    Jalgav  Service  Amaravati
               Vasudev
          Not Men. Khonde          Service  Nagpur

          Not Men.  Vilas Vasade      Equi.   Nagpur
               Pandurang
          Not Men.  Bobade               Nagpur
               Prabhakar
          Not Men.  bobade
               Shravanji
          Not Men.  More                Nagpur
               Gyaneswar
          Not Men.  Dorkhande        Service  Nagpur
               Gangadhar
          Not Men.  Tajane               Buttibori
               Nilakanthar
          Not Men.  ao Cipade             Nagpur
               Prakas
          Not Men.  Dhande               Chandrapur
               Namdev
          Not Men.  Pote          Service  Nagpur
               Muralidhar
          Not Men.  Bode                Nagpur
               Kailas
          Not Men.  Vasade               Nagpur
               Gajananrao
          Not Men.  Barde               Wardha
               Anandrao
Rs. 3000/-     Not Men.  Kale                Nagpur

          Not Men.  Pimpalkar        Service  Katol
Service- TEACHER  Not Men.  -       NAGPUR  GRADUATE  Nagpur
               Dipakarao
          Not Men.  Bode                Nagpur
                Digambar
          Not Men.  Khusapuse             Nagpur

          Not Men.  Bobde               Nagpur
                Ramaji
          Not Men.  Ghodmare              Dis. Wardha
TEACHER            Ankushrao
Saraswati Convent  Not Men.  Bode    Savaner        T. Savaner

                Vithobaji             Pimpala ,
          Not Men.  Dhanorakar             Dagabanla,
          Not Men.  Govardiye              Khaparkheda
                Ramdas
          Not Men.  Bodhale              Yavatmal
                Ashok
Lecturer      Not Men.  Girsavle  Chimur         Chandrapur
Ligar Advahyjar Ray      Ashok
Uddyogapati     Not Men.  Girsavle              Chandrapur
                Yekanath
          Not Men.  Yergude  Chandrapur  Service  Chandrapur
                Krushanrao
          Not Men.  Ahirkar  Nagpur         Vani

Service       Not Men.  dhanorakar Nagpur         Nagpur
                Ghhansham
Service       Not Men.  ji Balki  Chhindawara       Chhindawara
                Janardhan
          Not Men.  Dakhale              Chhindawara
                Ashok
          Not Men.  Borakade              BangalaSaoner

          Not Men.  Sandip Ghugal
                purushatta
          Not Men.  m Dakhale             Boragav
               Pundalikara
          Not Men.  o Bodhe             Waki, Savaner
               Pundalikara
          Not Men.  o Bodhe             Vaki, Savaner
                                Khaparkheda
TEACHER      Not Men.         Nagpur
               Muralidharji Khonde       Saoner
               Vinayak
          Not Men.  Balakee             Saoner
               Vinayak
          Not Men.  Balakee             Saoner
               Rajesh
          Not Men.  Gormore             ,Nagpur

                                Pipala Kevalram
          Not Men.  Ramesh Korde           ,Narkhed
          Not Men.  Shrikant Mate           Chandrapur
               PanjabraoN
Computar Teachar  Not Men.  agpure    Chimur       Chandrapur
               Khushalrao
          Not Men.  Hingane             Nagpur
               Kailas
          Not Men.  Thombare             Nagpur
               Kailas
          Not Men.  Thombare             Nagpur
               Chintaman
          Not Men.  Bodhe              Saoner

Convent TEACHER  Not Men.        N
               Annaji Khonde agpur       Nagpur
               Marotarao
          Not Men.  Bandhare             Chandrapur

          Not Men.  Hemraj Adkine          Nagpur
               Vinod
               Pimpalshen
TEACHER      Not Men.  de     Chandrapur  Equi.  Chandrapur
                            Service/
Convent TEACHER   Not Men.  Dohe    Chandrapur  Business   Chandrapur
                Rajesh         Service/
          Not Men.  Rajurkar        Business   Chandrapur
                Vinodrao
                Pimpalshen
Veb Dizain IT.   Not Men.  de     Pune     Equi.     Chandrapur

          Not Men.  Vaidya         Service    Chandrapur
Convent TEACHER        Ramesh
Byuti Parlar    Not Men.  Yekare                 Chandrapur
          Not Men.  Vaidya         Service    Chandrapur

TEACHER /Pra. Job  Not Men.  yekare         Lecturer   Chandrapur

          Not Men.  Jogi          BE. MBA.   Chandrapur

Lecturer      Not Men.  kakde   Rajura    Service    Chandarpur
                            ADVOCATE/
                            Lecturer/
                            Govt.
ADVOCATE      Not Men.  yekare   Nagpur    AmpLAWER   Nagpur
                            Engg./
                            Prophesar/
ADVOCATE      Not Men.  dhenge         Docatar    Chandrapur

          Not Men.  mhase          Business   Chandrapur

                            Govt. Service/
          Not Men.  kakde          Business    Chandrapur

Engg. Lecturer   Not Men.  dhenge         Engg. Lecturer Amaravti
                            Engg/
                            Advocat/
          Not Men.  yekare         Doctor    Nagpur
Service/ Lipik    Not Men.  more    Chandrapur  Service     Chandrapur

                             Softwear
                             Engineer/
           Not Men.  mahse          Lecturer/ MBA Chandrapur
                             TEACHER/
TEACHER       Not Men.  borkar   Ballarpur  Service    Dis. Chandrapur

Service       Not Men.  yikare   Nagpur    TEACHER     Chandrapur
                             TEACHER/
                             Adocat/
TEACHER       Not Men.  Pimpalkar  Chandrapur  Engineer    Chandrapur
                             Lecturer/
Lecturer       Not Men.  Borakute  Chandrapur  Govt. Service  Ballarpur
Byutiparlar     Not Men.  Ledange                 Chandrapur

Convent TEACHER   Not Men.  Pavde    Chandrapur  Service     Chandrapur

           Not Men.  Dohe           Service     Chandrapur

           Not Men.  Borakute         Engg./ Lecturer Chandrapur

           Not Men.  Rajurkar         Engg./Lecturer Chandrapur

TEACHER       Not Men.  Dhumane   Chandrapur  MA.       Chandrapur.
                             Job / Equi.
                             Management
TEACHER       Not Men.  Dohe    Chandrapur  eng.      Chandrapur
TEACHER
MA. English     Not Men.  Girsavle  Chandrapur  Job / Equi..  Chandrapur
web designer It
pune.        Not Men.  Nandoree  pune     Equivalent.   Chandrapur
                             B.E.
Job / Equi. . Pune  Not Men.  vidhe    pune     Equivalent.   Chandrapur
TEACHER       Not Men.  dhanorakar Chandrapur  Job / Equi..  Chandrapur
convent TEACHER
buti palar     Not Men.  Dakhare  Chandrapur          Rajura

TEACHER       Not Men.  kochi   Chandrapur  Job / Equi..  Chandrapur

TEACHER       Not Men.  jivtode  Chandrapur  TEACHER     Chandrapur

          Not Men.  dorkhade        B.e M.B.A    Chandrapur

lecturer      Not Men.  jivtode  rajura    Job / Equi.   Chandrapur
                            Advocat ,
                            TEACHER,
LAWER        Not Men.  kochi   Nagpur    Govt.      Chandrpur
                            b.e.,
                            TEACHER,
lowyar       Not Men.  joshee   Chandrapur  Doctor     Chandrapur

TEACHER       Not Men.  dheagle  Chandrapur  Business    Chandrapur

          Not Men.  mahse          Job / Equi.   Chandrapur

          Not Men.  kakde          b.e. Lecturer  Amravati
                            b.e , loyer,
student       Not Men.              Doctor.     Nagpur
Job / Equi.
lipeek po. A.
office.Chandrapur  Not Men.  kakde   Chandrapur  Job / Equi..  Chandrapur

                            softvear b.e.
TEACHER       Not Men.  more    pune     lacuter, m.b.a. Bllarpoor
                            TEACHER, Job
TEACHER       Not Men.  ghugool  ballarpoor  / Equi.     Bllarpoor
khajgee job     Not Men.  asvale   Nagpur    high TEACHER, Warora
TEACHER
indira garden school                   TEACHER,
Chandrapur       Not Men.  badkhal  Chandrapur  layer, b.e.   Chandrapur

lactural bagala                      high TEACHER
collegeChandrapur   Not Men.  pohgale  Chandrapur  , Job / Equi. Ballarpur
buety parlear     Not Men.  borkute  Chandrapur         Chandrapur

convent TEACHER    Not Men.  pimplkar  Chandrapur  Job / Equi..   Chandrapur
            Not Men.  ledange         Job / Equi..   Chandrapur

student        Not Men.  pavde          b.e., Lecturer  Chamdrapur
pra. K. Job /
Equi. Ji and patel
company accontant   Not Men.  pasutkar  Nagpur    Job / Equi..   Nagpur

student        Not Men.  dahule         job       Wrora
student        Not Men.  mate                   Chandrapur

student        Not Men.  gaykavad                 Wrora
                             Govt./
Job / Equi. lekha                     nimshaskeey
lipeek         Not Men.  kochi   vardha    Job / Equi.   Wardha
TEACHER
f.e.a.college     Not Men.  gohole   Chandrapur  anurup      Chandrapur

ad avaree vkeelakde                    TEACHER'
practees suru    Not Men.   avaree   ghugghus   Equivalent.   Ghugghus
shri saebaba                       b.e.,
montesry kidhr                      TEACHER,
chabndrapur     Not Men.   kurekar  Chandrapur  Doctor      Chandrapur
                             b.e.,
                             TEACHER,
TEACHER        Not Men.  nibude         Doctor      .Chandrapur
TEACHER/              Vasntrao          Sem/
D.Ed. Colleg      Not Men.  Yekare    Chandrapur  Vidyavibhusit  Chandrapur

                  Shyamsund
            Not Men.  ar Vandhare         Saravice    Chandrapur

                  Vinayarao          Lecturer Sem/
            Not Men.  Thavari           High Shiksit  Yavatmal
                                Job / Equi.
                                Mangement
Job / Equi. H.r. exi.  Not Men.  aamdi     ballarpur   eng.     Chandrapur
TEACHER mahila
college, chamorshi   Not Men.  zade     Chandrapur  .TEACHER    Gadchiroli

EDUCATON        Not Men.  dumane    nangaw    Job / Equi.   Chandrapur

pradyapika       Not Men.  yargude    badarwati   Job / Equi.   Chandrpur

EDUCATON        Not Men.  kale     chandrpur   Job / Equi.   Chnadrpur
central gov.Job /
Equi.pune        Not Men.  satpute    Chandrapur  Job / Equi.   Pune
                                TEACHER
TEACHER         Not Men.  javatode   chandrpur   Clark      Chandrpur
            Not Men.
EDUCATON        Not Men.  kade     chandrpur   Job / Equi.   Chandrpur

            Not Men.  pipalshende chandrpur    Job / Equi.   Chandrpur
EDUCATON        Not Men.  varate   punwat     Job / Equi.   Chandrpur

TUSION CLASS      Not Men.  tonge     chandrpur   Job / Equi.   Chandrpur

            Not Men.  urkude    rajura    Job / Equi.   Chandrpur
            Not Men.  zade     gadchanduar          Chandrpur

accountan        Not Men.  parsutakar  Nagpur            Nagpur
saskia seva      Not Men.  chatp    kabar pipla          Chhindevada

canvenat TEACHER   Not Men.  konde    bhanegaw           Nagpur

convent TEACHER    Not Men.  mahajan   ubali             Nagpur

           Not Men.  ghugal   Nagpur            Nagpur-34
calibar point mihan  Not Men.  bhoyar   khapari     Job / Equi.  Nagupur

EDUCATION       Not Men.  aasutakar  Nagpur            Nagpur

           Not Men.  higane   vanadongari          Nagpur
                               Job / Equi.
Job / Equi. TEACHER Not Men.         Nagpur     TEACHER    Nagpur
A. F. M.S.
central govt.    Not Men.   satapuate  pune      job      Pune

           Not Men.  govardipe  kaoparkheda   anurup    Khaprkheda

           Not Men.  piplakar  katol      Job / Equi.  Nagpur
calibar point
mihan, khapari    Not Men.        Nagpur     Job / Equi.  Nagpur

           Not Men.  kale    Nagpur            Nagpur

TEACHER        Not Men.  bonde    nanda gomukha         Nagpur

Sivan -class     Not Men.  bobade   Nagpur            Nagpur

           Not Men.  barde    arvi             Nagpur

           Not Men.  vasade   buttebori           Nagpur
        Not Men.  pote     bramni     job      Nagpur

        Not Men.  more     Nagpur            Nagpur

TUSION class  Not Men.  piplakar   Nagpur            Nagpur
        Not Men.  higane    Nagpur            Nagpur

        Not Men.  bobde    Nagpur     job      Nagpur
                            Equivalent
        Not Men.  vasade    dorli bhigare  Business   Nagpur

        Not Men.  khonde    Nagpur     Job / Equi.  Nagpur
                            Equivalent
        Not Men.  kakde    Nagpur     Business   Nagpur

principal   Not Men.  chhaithale  rajura            Chandrapur

        Not Men.  badhaki   bhadrawati          Chandrapur

        Not Men.  tonge    chandrpur           Chandrpur

        Not Men.  dakare    yawatmal    Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATON    Not Men.  aaglawe   dhandgaw           Warora

EDUCATON    Not Men.  urkude    kheirgaw    Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATON    Not Men.  wabhitakar  wadgaw     Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATON    Not Men.  more     wadgaw     job      Chandrpur

EDUCATON    Not Men.  parkhi    vihirgaw    job      Amarawati
EDUCATON    Not Men.  potaraj   chandrpur    Job / Equi.  Chandrpur
EDUCATON    Not Men.  khoirashe  gowari   anurup    Rajura
EDUCATON    Not Men.  thakare   gowari   job      Chandrpur

EDUCATON    Not Men.  matte    chandrpur  Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATON    Not Men.  Virutakar  Cakpargaw  Job / Equi.  Chandrpur

Buety Parlar  Not Men.  Kale    Gawarala  Job / Equi.  Chandrpur

Edcuation   Not Men.  Varatakar  Chandrpur  Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATON    Not Men.  Mashe    Chandrpur  Job / Equi.  Chandrpur

Civan Kam   Not Men.  bhoyar   Kharmat   Job / Equi.  Chandrpur

        Not Men.  Mohitakar  Kohali   Job / Equi.  Chandrpur
                         TEACHER/
TEACHER    Not Men.  Mohitakar  Wani    Engineer   Yawatmal

EDUCATON    Not Men.  Lande    Nanda    Job / Equi.  Durgapur
                                 W.C.L. Colni,
        Not Men.  Panghate  Chandrpur  Job / Equi.  K.N. M. 242
                                 Durgapur
                                W.C.L. K.N.
EDUCATON    Not Men.  Mohitakar  aashi    Job / Equi.  M.276

C.T.C.     Not Men.  Dhak    Masal    Job / Equi.  Wrora

EDUCATON    Not Men.  Kakade   Jamgaw   Job / Equi.  Wrora

                                 Urjangar Vsahat
EDUCATON    Not Men.  Govardipe  Ambhora          E-175/1
                                  Urjanagar
EDUCATON   Not Men.  Dhatarkar  Gologaw           Vashahat F52/9,
Buety palar  Not Men.  Khiratakar  Jamani    Job / Equi.   Chandrpur

EDUCATON   Not Men.  Joge     Bhadrawati          Chandrpur
EDUCATON   Not Men.  Govardipe  Chandrpur  Job / Equi.   Chandrpur

EDUCATON   Not Men.        govari    anurup     Chandrpur
EDUCATON   Not Men.        goyegaw   Job / Equi.   Chandrpur
EDUCATON   Not Men.  Vandhare   goyegaw   Anurup      Chandrpur

                          Teacher/
EDUCATON   Not Men.  Pole     Bamni    ,principal.   Chandrpur

EDUCATON   Not Men.  Theanle   Chandrpur  Job / Equi.   Chandrpur
EDUCATON   Not Men.  Mohitakar  Chandrpur  job       Chandrpur
                          doctor,
                          engineer. Job
Sarvice    Not Men.  Parkhi    Chandrpur  / Equi.     Chandrpur

EDUCATON   Not Men.  Kongare   Chandrpur  Eng.      Chandrpur


EDUCATON   Not Men.  Gohane    Chimor            Chandrpur

EDUCATON   Not Men.  Bodhe    Piplaneri          Chimor

EDUCATON   Not Men.  Aglawe    Vadholi   Job / Equi.   Chandrpur

EDUCATON   Not Men.  Thangne   Asugaw            Thane

Edcuation   Not Men.  Dabare    Golgaw    Job / Equi.   Chandrpur

EDUCATON   Not Men.  thakare   Ghogush   Job / Equi.   Chandrpur
Educaion   Not Men.  Matte   Nandori    job      Nandori

EDUCATON   Not Men.  Kale    Warora    job      Wrora


EDUCATON   Not Men.  ykare   Gandchandur  job      gadchandur
EDUCATON   Not Men.  bobde   yawatmal   Job / Equi.  yawatmal

Edcuation   Not Men.  Kurekar  Wishakon   job      Chandrpur

EDUCATON   Not Men.  Capale   Mangali    Job / Equi.  Chandrpur

Buety Palar  Not Men.  pote    Chandrpur   Job / Equi.  Chadrpur

       Not Men.  Bonde   Chandrpur   Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATON   Not Men.  Jenekar  Moragaw    Job / Equi.  Chandrpur

house Work  Not Men.  Bhoghale  Kanhalgaw   job      Chandrpur

       Not Men.  Zade    Korapana   Job / Equi.  Chandrpur

       Not Men.  Aglawe   Thandgaw          Wrora

       Not Men.  Vasade   Wadgaw    Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATON   Not Men.  Dhande   Chandrpur   Job / Equi.  Chandrpur
EDUCATON   Not Men.  Lande   Rampur    Sarvice    Chnadrpur
                                 Gharajawal
                                Neharu nagar,
F.D.     Not Men.  Upare   Chandrpur   sarvice    ward, n. 4

EDUCATON   Not Men.  Pode    Tukum     job      Chandrpur
EDUCATON   Not Men.  Asutkar   Chandankhada

EDUCATON   Not Men.  Durge    Pendharbodi   Job / Equi.  Chandrpur

       Not Men.  Tonge    Gadchiroli   Job / Equi.  Gadchiroli

Job / Equi.  Not Men.  Pavade   Chatagaw    Job / Equi.  Gadchiroli

Job / Equi.  Not Men.  Gandhafade Gadchandur    Job / Equi.  Chandrpur

Service    Not Men.  Ghogul   Bhadrawati   Job / Equi.  Bhadarawti
EDUCATON   Not Men.  Higane   Vandongari           Nagpur


EDUCATON   Not Men.  Ghodmare  Choti Rangari         Chindawada

Job / Equi.  Not Men.  Nagpure   Nagpur     Job / Equi.  Nagpur

       Not Men.  Modak    Nagpur            Nagpur

       Not Men.  Nagekar   Nagpur            Nagpur

       Not Men.  Kale    Nagpur            Nagpur

       Not Men.  Nad     Nagpur            Chandrpur
       Not Men.  Asutkar   Kambala            Chandrapur

       Not Men.  thakare   Nagpur            Nagpur

       Not Men.  Parkhi   Amrawati    Job / Equi.  Amarawati

       Not Men.  Dhanorkar  Nagpur     Job / Equi.  Ngapur
L. I.C. ADVISOR   Not Men.  Pavankar  Nagpur   Job / Equi.  Nagpur

SBI ADV.       Not Men.  Pavnkar   Nagpur   Job / Equi.  Nagpur
EDUCATON       Not Men.  Dhanurkar  Nagpur          Nagpur
Sivan Kam      Not Men.  Ghodmare  Wardha          Wardha

           Not Men.  Khuspare  Nagpur          Nagpur
           Not Men.  Bonde    Napure          Nagpuer

           Not Men.  Bhoyar   Nagpur          Nagpur
           Not Men.  Bodhe    Nagpur          Nagpur

           Not Men.  Dhande   Chandepur         Chandpur
EDUCATION      Not Men.  Khuspure  Wani           Yawatmal

Edcucation      Not Men.  Chipde   Nagpur          Nagpur
EDUCATION      Not Men.  Tajane   Buttebori         Nagpur

           Not Men.  Dorakhande Nagpur    job.     Nagpur

           Not Men.  Modak    Nagpur          Nagpur

           Not Men.  Bobde    Savner          Nagpur
Job. Central Railway,
Nagpur        Not Men.  Dolash   Nagpur          Nagpur

           Not Men.  bhoyar   Nagpur          Nagpur
           Not Men.  thakare   Chandrpur         Chandrpur

           Not Men.  Nikhade   Wani           Wani
                             Nilkantha
EDUCATON       Not Men.  Pipalshende Chandrpur  Nagpur    Chandrpur
                           age-28-30,
                           EDUCATON-
                           atleast graduate,
JOB private          -     YAVATAMAL  Profession/servi YAVATAMAL
                           JOB, SEETAL
GOVT. SERVICE-
VANRKSHAK       10,000 -     CHANDRAPUR  SERVICE     GHADCHIROLI
GOVT. SERVICE-                    PG./ ITI JOB/
WCL OFF.( AIDED)  75,80,000 -      CHANDRAPUR  SERVICE     BALLARSHA

                           Equi. /
                           Shikshanshhet
LOYER       Not Men.  Vinod Kaval Nagpur   ra      Nagpur
               Ramdas
Service      Not Men.  Bhongade  Nagpur   Sadharan    Nagpur

          Not Men.  Bhoyar                 Nagpur
TEACHER      -     -     NAGPUR    -      NAGPUR
                           GOVT.
                           SERVANT/TEA
STUDENT                        CHER    YAWATMAL
                        PREPERABLYI
                        PROFESSIONA
PRACTICE              NAGPUR   L      NAGPUR
                        SERVICE/
PARLAL    -     -      NAGPUR   BUSINESS  NAGPUR
                        SERVICE/
EDUCATION                    BUSINESS  NAGPUR
                  WORKING
PROFESSION  SALARY   MAMKUL   CITY    EXPECTION   ADDRESS

            Hansrao
       Not Men.  Mhajan         Service / Sheti Nagpur
                        Service/
       Not Men.  Liladhar Ghugal     Business    Khapa
            Mhadevraoji
       Not Men.  Mohitkar        Business    Nagpur


       Not Men.  jivtode   chandrpur  Job / Equi.   Yawatmal
stop nurse  Not Men.  bodhe    dhatala   job       Chandrpur
EDUCATION  Not Men.  aaswale   gowari   Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATION  Not Men.  Matthe   Chargaw   Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATION  Not Men.  Jajne    yerur           Chandpur

EDUCATION  Not Men.  Kapse    Yerur           Chandrpur
House Work   Not Men.       Govari    Formar    Chandrpur

        Not Men.  Divase   Ballarpur         Bllarpur
EDUCATION   Not Men.  Gohane   Chimor           Chandrpur
House Work   Not Men.  Vaidya   Chandrpur  business    Chandrpur

Civan Kam   Not Men.  Bokute   Charlee   Job / Equi.  Chandrpur

EDUCATION   Not Men.  Jivtode  Pipalgaw          Wani

EDUCATION   Not Men.  Tajane   Shidur    Job / Equi.  Pipari

EDUCATION   Not Men.  bhoyar   Shidur    job      Chandrpur

House work   Not Men.  Dhumane  Wadgaw    Job / Equi.  Chandrpur

Byuty Parlar  Not Men.  Asutakar  Chandrpur  Job / Equi.  Chandrpur
EDUCATION   Not Men.  More    Bamani    Midium    Chandrpur
EDUCATION   Not Men.       Yerur           Chndrpur

        Not Men.  Mahajan  Jalalkhada  Job / Equi.  Savaner j.

Job.      Not Men.  Bhongle  Khandgaw   Midiuim    Nagpur
Byutik     Not Men.  Derakar  Wani            Yawatmal

EDUCATON    Not Men.  Pawde   Talodhi   job. Sheti  Chanrdrpur
        Not Men.  Datarkar  Golgaw    Talak     Chandrpur

								
To top