Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Ithu Enga Palle Laakka

Document Sample
Ithu Enga Palle Laakka Powered By Docstoc
					Ithu Enga Palle Laakka.. Nee Kelu Kokkaa Makkaa..
    New Type'pu Naakku Mookkaa.. Aadikko Kikkaa..
    Api Sapho Achaa Achaa.. Aandavan Kan Vechsaan Vechsaana..
    Adidaa Thool Machsaan Machsaan.. Vaankikko Yekstraa..
    Soothillaa Soothu Athu Suthamaaga Yethappaa..
    Ulakellaam Poønthü Atha Urütti Pøtappaa..
    Thappü Køøta Thappaakaathü, Šatham Pøttü Šøllappaa..
    Annan Šønna Paatta Kelü, Kaiya Kørthü Allappaa..
    Hei Thaanaa Kidaikkümaa Šanthøshamthaan..
    Neeyaa Yedüthükkø Unakkaakathaan..
    Veenaa Pülampünaa Vidiyaathappaa..
    Vilakka Yethünaa Irüttaathappaa..
    Müdiyaathathü Padiyaathathü Yethüm Kidaiyaathadaa..
    Ithüthaan Kanakkü..
    Vidiyaathathü Õnnüm Püriyaathathü..
    Ata Athüthaanadaa Irüttø Irüttü..
    Thittam Pøttü Thattip Paarü Kitta Šerüm Thannaala..
    Vattam Pøttü Kattippødü Varüm Laapam Münnaala..
    Veenaa Thøønküthü Palakødithaan,
    Atha Müzhikka Vaippavan Killaadithaan..
    Uzhaichü Vaazhave Vendaamadaa..
    Pirar Uzhaippil Vaazhvadhe Varamthaanadaa..
    Aasaipadü Alave Illa, Aampalaikkü Athüthaan Azhakü..
    Køpappadü Küraiye Illa, Pømpalaikkü Athüthaan Pørappü..
    Thittam Pøttü Thattip Paarü Kitta Šerüm Thannaala..
    Vattam Pøttü Kattippødü Varüm Laapam Münnaala..
    Ithü Ènga Palle Laakka.. Nee Kelü Køkkaa Makkaa..
    Niyøø Daippü Naakkü Møøkkaa.. Aadikkø Kikkaa..
    Api Šaphø Achaa Achaa.. Aandavan Kan Vechsaan Vechsaana..
    Adidaa Thøøl Machsaan Machsaan.. Vaankikkø Yekstraa..
    Šøøthillaa Šøøthü Athü Šüthamaaga Yethappaa
    Ulakellaam Pøønthü Atha Urütti Pøtappaa..
    Thappü Køøta Thappaakaathü, Šatham Pøttü Šøllappaa..
    Naanga Šønna Paatta Kelü,
    Kaiya Kørthü Allappaa..

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Tamil, song, lyrics
Stats:
views:60
posted:11/10/2011
language:Swedish
pages:1
Priya A Priya A
About Doing M.E