Lista 20e 20OJF 20

Document Sample
Lista 20e 20OJF 20 Powered By Docstoc
					    LISTA E ORGANIZATAVE JO FITIMPRURESE TE REGJISTRUARA PR
           09.06.2010
NR.  NIPTI     SUBJEKTI
  1  J61828093P  USAID FULTZ FONDATION
  2  J61919004K  CARITAS SHQIPTAR
  3  J61929009I  REUTERS
  4  J62005011N  SOROS
  5  J62008031T  FEDERATA SHQIPTARE E FUTBOLLIT
  6  J62103001W  KRYQI I KUQ SHQIPTAR
  7  J62119001K  S.I.T.A.
  8  J62123003A  INSTITUTI I KERKIMEVE ZOOTEKNIKE.
  9  J62130003M  KLINIKA ORTODOKSE E UNGJELLIZIMIT
 10  J62130004U  DHOMA E TREGTISE
 11  J62214008V  ZYRA TEMPUS
 12  J62307001C  NJESIA E MANAXHIMIT TE PROJEKTIT.
 13  J62403001I  G.I.A. ALBANIA
 14  J62403011P  SHOQ.SHQIP. KOLPING
 15  J69303037T  KARITAS
 16  J71309006F  SHOQ.INVALID PARAP.TETRAP.SHQIP
 17  J71424024M  USAID/NDI/ALBANIA
 18  J71805503G  MURGESHA TE GJAKUT TE KRISHTIT
 19  J71925003K  OSBE
 20  J82003004W  NATO / PFP CELL ALBANIA
 21  J82115002A  KISHA APOSTOLIKE E RE
 22  J82217003V  FONDAC. PHILEKPEDEFTIKI
 23  J82403002S  FONDACIONI EMANUEL
 24  J91326002O  EVERYCHILD
 25  J91417004L  FOND SHENDETSOR A.B.C
 26  J91524505S  F. QENDRA KRISTIANE E DURRESIT
 27  J91626501W  KISHA UNGJ. KONFESIONALE LUTERIANE
 28  J91706003D  SHOQ. AGJENSIA ZHVILL. EK. QENDRUSH
 29  J91907001V  NATO MAIL -T TIRANA
 30  J92010004M  FOND.NDER. PER SIST. E ZGJ. IFES (USAID)
 31  J92204001K   PRO. ARS. I TE RRIT. NE SHQIP. - PARSH
 32  J93112232V  CEFA
 33  J96409021R  BIJAT SIGMATINE TE SHEN FRANCESKUT
 34  J96601216F  BASHKESIA E UNGJILLIT
 35  K01321007V  FOND. GULISTAN
 36  K01428004M  SHOQ "ALB-ART SOCIETY"
 37  K01503011L  NDIHMA E WEILHEIM PER SHIQIPERINE
 38  K01510002B  QENDRA E KRISHTERE SHQIPTARE
 39  K01605006L  FOND. BASHKIMI BIBLIK BAPTIST
 40  K01620002I  FOUNTAIN HOUSE
 41  K01715002J  SHOQATA JON MUSIC
 42  K01718001Q  SHOQ. KULTURA NE LEVIZJE
 43  K01718002B  ZYRE PERFAQSIMI K.R.K.A
44  K01802004J  SHOQ. VLLAZ. HUM. KULT. INST. TIR-SHQI
45  K01809004V  COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
46  K01918001W  MEDICA TIRANA
47  K01924001G  SHOQ. PROGR. KOMB. NDIH.PER SHQIP.
48  K02008002B  FONDAC. NXENESIT E JEZUSIT
49  K02009001V  FONDACIONI "CISP"
50  K02113003O  FOND F.S.V.C(FIN SERV VOLUN CORPS)
51  K02126003K  FONDI BESA
52  K02128003U  SHOQATA. " DELIART"
53  K02203001U  SHOQ. " I B B Y "
54  K02421001B  SHOQ. NE NDIH. TE FEMIJ. JETIM. SHQIPT.
55  K02421002J  AGJEN.PER ZHVILLIM BUJQESOR&RURAL(AZHBR)
56  K02727216H  NDIHME PER BALLKANIN(PER.&BES)
57  K02727220M  SHTEPIA SHPRESES
58  K11315004O  FOND "HIRI"
59  K11315005W  FOND. FAMILJA KRISTJANE
60  K11329001O  SHOQ. TRAJTIMI I DHIMBJES
61  K11506001U  QEND, PER NISMA LIGJORE QYTETARE(QNL)
62  K11506006O  DHOMA AMERIK. E TREGT. NE SHQIPERI
63  K11528007R  SHOQATA FIAA
64  K11617001J  PSIKOLOGET SHQIPTARE
65  K11624002G  MIQESI E BASHKEPUNIM ME EUROPEN
66  K11707002Q  SHOQ.PER RUAJTJEN E SHPEND KAFSHVE
67  K11709003L  SHOQ" MOTR. E URDH. TE MAR. ZONJ.TO
68  K11814002I  FOND.GLOBAL CARE SHQIPERI
69  K11926002C  FONDACIONI RRUGA ME PISHA
70  K11927001W  FONDACIONI SAADI SHIRAZI
71  K12009002H  FOND. UNGJILLI I KRISHTIT
72  K12113002H  FONDACIONI " SEMA"
73  K12128002N  SHOQ. SHKOLL. SINDIKALISTE SHQIPTARE
74  K12404002R  SHOQ. "VIKTOR HYGO "
75  K12810201R  NDIHMA E WEILHEIM PER SHQIPERINE
76  K13021201E  ECE
77  K13605201L  QENDRA BIBLIKE
78  K14229208Q  ASSISTANCE HEALTHCARE ALBANIA AHA
79  K14229216H  ASAMBLEJA E PERENDISE FUSHE-KRUJE
80  K19629305U  QENDRA KRISTIANE
81  K21512005O  FOND. ZH.SH.K.K.
82  K21521010D  SH. FEM. E BOT. DHE SHQIP TE DREJT NJER.
83  K21530002L  SHOQ. B O F A K
84  K21602001E  PROJEK. SHPERND. SHERB. SOC.
85  K21612001I  SHOQ. E JEZUITEVE NE SHQIPERI
86  K21617006E  "QEND.SHQIPTARE E EKSELENCES "
87  K21814002J  SHKOLLA PER JETEN SAUK
88  K21826002A  YOUTH ALBANIA PROFESSIONAL SERVICES YAPS
89  K21911001M  PAMECA
90  K22102001O  SHOQ. GJYSEMH. E KUQ. TE EMIR.ARABE
 91  K22207002E  THE CARTER CENTER - ALBANIA
 92  K22216501C  SWISCONTACT
 93  K22301008C  SHOQ. A.S.E.D.
 94  K22301010O  FOND. HAP PAS HAPI
 95  K22319003G  PROJEKT PILOT ZHVILL PESHKIMIT
 96  K22419001Q  SHOQ. AGJENSIA ZHVILL. EKON. QENDR.
 97  K22424002D  FO. SHQIP."PER TE DR.PERS.ME AFTE.KUF"
 98  K23014201Q  TJETER VIZION
 99  K23020201A  FONDACIONI "SEMA"
100  K23206019S  FOND. HUMANITAR SHPRESA
101  K24308001I  DORKAS IN ALBANIA
102  K24725201C  BETANIA
103  K26821001A  ERA
104  K29824108O  BURIMI I SHPRESES
105  K31410042G  FONDACIONI " DAVIDI "
106  K31424093E  FOND " DRITA E DITURISE "
107  K31428006I  DHOMA TREGTISE E IND. SHQIP-BRITANI
108  K31521048U  COG
109  K31521051R  SHOQATA Q.A.F.S
110  K31622008A  SHOQATA PLANET
111  K31706007H  ZYRA E PERFAQS. WRIGLEY D.O.O.
112  K31715024T  QENDRA ANGLO -SHQIPTARE FENIX
113  K31804013V  "DAVID LEGA PER SHQIPERINE"
114  K31817005D  FONDACIONI KAZAZI
115  K31929006F  FOND. DIACONIA INTERNACIONAL AID-ALBANIA
116  K31931020E  FOND INST. KOMB. INTEG.. TE JETIM. SHQIP
117  K32130003K  SHOQATA VIS ALBANIA
118  K32326004E  UNIVERSITY RESEARCH COMPANY
119  K32326006U  TIRANA INTERNATIONAL SCHOOL
120  K32417001H  FONDACION ALO !MIK
121  K32419003K  SHOQATA " GRUAJA"
122  K33827006T  "KENEDI"
123  K34209006F  A.R.ZH.
124  K34323001P  AMPEP
125  K36909001N  "MALTESER NDIHMON NE SHQIPERI"
126  K37513519J  FORCA DRITES
127  K38228164C  EDMOND FISHTA
128  K41405007R  SHOQ.KOMBETARE EDUKIM PER JETEN(SHKEJ)
129  K41424002D  SHOQ. E SIGURUESVE TE SHQIPERISE
130  K41512017Q  FOND I ANADOLLISE PER ZHVILLIM
131  K41512020N  FONDACIONI FAVA
132  K41517026R  SHOQATA Q.SH.R.T.
133  K41519015M  DEVELOPMENT ALTERNATIVES
134  K41519018N  SHOQERIA&ALBANIAN QATAR CENTER"A.Q.C"
135  K41524018P  SHOQ PROFESIONISTEVE TE TEKSTILIT DHE AA
136  K41602098K  AKSION PLUS
137  K41605030L  IEKA - INST.EKS.KONT AUTORIZUAR
138  K41606056J  LEK SKOPJE PERFAQSIA TIRANE
139  K41609034R  INSTITUTI I STUDIMEVE BASHKOHORE
140  K41615008M  INSTITUTI PER PAQE ZHVILLIM DHE INTEGRIM
141  K41627015J  GLOBAL MISSION SOCIETY
142  K41713023C  ART & MEDIA ALBANIA FAMA
143  K41713024K  COMES S.R.L.
144  K41714011H  K A SH
145  K41721023T  EDS
146  K41726003H  INST.PER KERKIME&ALTERNATIVA ZHVILLIMI
147  K41801005Q  INS.SHQIP I STUD.SOC. E PSIKOL.(I3SP)
148  K41801011O  INSITUTI SHQIPTAR I INTEGRIMIT SOCIAL
149  K41802005V  FONDI FINANCIMIT TE ZONAVE MALORE
150  K41802028N  SHPRESA PER TE ARDHMEN
151  K41802029V  SHOQATA KRISTIANE E GRAVE SHQIPTARE
152  K41802033D  I.K.S.V.S.E.
153  K41803511I  U. P. R. "TAULEDA"
154  K41803512Q  MISIONI PA KUFI
155  K41804007B  FORUMI SHQIPTAR SOCIAL - EKONOMIK
156  K41804009R  SHOQ. ALBA - MARKEXHANA
157  K41804010V  DREJT SE ARDHMES
158  K41814008N  M E S DH E U
159  K41816012F  INSTITUTI I FINANCAVE PUBLIKE E PRIVATE
160  K41818008K  A.S.S.A.
161  K41825007O  LA CASA NEL CUORE
162  K41828008O  FONDACIONI PER EDUKIMIN EKONOMIK RINJVE
163  K41828009W  BYL - A
164  K41828010D  SHOQ. AMICI DEI BAMBINI ALBANIA
165  K41828011L  DELEG. ITALIAN I EKSPERTEVE NE SHQIPERI
166  K41901003D  FONDACIONI "7 FUQI 3"
167  K41901015D  FONDACIONI Q.K.B.T.A.T.
168  K41902013P  NOVO NORDISK A/S
169  K41906015F  KESHILLI I PERGJITHSHEM A.P.SH.
170  K41906017V  THE BIBLE LEAUGE
171  K41906018G  WILLY BRANDT
172  K41907012J  KISHA ADVENTISTE NE SHQIPERI
173  K41907013R  HOPE AND HOMES FOR CHILDREN
174  K41907015K  SHOQ.COMUNITA DI S. EGIDIO-ACAP
175  K41909012T  SE BASHKU KUNDER TRAFIKIMIT TE FEMIJEVE
176  K41909013E  FONDACIONI ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE P.M.
177  K41914002O  CAFOD ALBANIA
178  K41914004H  SHOQATA S.GIOVANNA ANTIDA
179  K41915012D  KOMITETI SHQIPTAR I HELSINKIT
180  K41915014T  UMCOR
181  K41919005R  AERONAUTIKA SHQIPTARE
182  K41919006C  SHOQATA ALTERNATIVA
183  K41919506J  SHOQ. DHUR. TE GJAKUT E RRETHIT DURRES
184  K41920006H  QENDRA K.R.V.SH.
185  K41920007P  Q. SHQIP.E NDERMJET. DHE ARBITRAZH. TREG
186  K41920010M  FONDACIONI BIZNESIT TE VOGEL
187  K41920011U  FOND SOPHIE D'URSEL ALBANIA
188  K41921011C  QEND. PER ZHVILLIM DHE DEMOKRAT.INSTITUC
189  K41922008K  SHOQ. AFA - SHQIPERI
190  K41927004D  TRANSPLAN
191  K41928003A  BRITISH COUNCIL
192  K41929501T  BASHKES. UNGJILLIZ. FEMIJEVE SHQIPETAR
193  K42002003G  INSTITUTI PER DEMOKRACI DHE NDERMJETSIM
194  K42002006H  FONDACIONI QENDRA FITORJA
195  K42002007P  SHOQ.R M S A
196  K42004009S  INST. STUDIMEVE PUBLIKE DHE LIGJORE
197  K42004011H  SHOQATA SHERBIMEVE URBANE SH.K.U.
198  K42009001C  MARATONOMAK
199  K42025004O  QENDRA RINORE "DELFI XS"
200  K42102002B  SHOQ SH.SH.A.
201  K42103004W  GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
202  K42109003V  FOND. MEDICAL AMASSADORS
203  K42116004S  MAGIS
204  K42116005D  SHOQ MBROJ DHE ZHV MJEDIS SOC" ILIRIA"
205  K42117016A  FOND. KULTUROR - ARSIMOR 'EKONOMISTI"
206  K42121014E  FEMIJET PER INTEGRIM
207  K42127009V  SHTEPIA E INFERMIEREVE HARISON
208  K42201009J  Q.K.L.A QEND KOMB. LEVIZ. AMBIENTALISTE
209  K42201012G  I.S.M.B. & IA
210  K42205001L  SH. KOMB. E INVALID. TE LUFT. ANT.N.C.L.
211  K42205014T  QEND. PER ARSIM DEMOKRATIK CDE
212  K42215501W  QENDRA E ZHVILLIMIT TE SHOQ. CIVILE
213  K42225007V  KULTURE MEDIA ART/ KMA/
214  K42225008G  SHOQ QEND ZHVILL ARTIZONAL NDIHM TRADI
215  K42227004H  SHOQ.KURSIM KREDI "RIZGJIMI"
216  K42227005P  AMARO - DROM
217  K42301004S  ART GROUP
218  K42301005D  SHOQATA " VALBONA BASKET"
219  K42301007T  G & G GROUP
220  K42302003P  H O R I Z O N T I.
221  K42302005I  FOURSQUARE SHQIPERI
222  K42302010V  INST. I MISION. "SANTA LUCIA FILIPPINI"
223  K42304005S  HBAA SHOQ.BIZNESIT GREK SHQIPERI
224  K42308004H  SHOQ NDERGJEGJESIM PER PROGRES
225  K42311004W  FOND. ALBANIAN AID INTERNATIONAL. AAI
226  K42316006R  E N GJ E J T
227  K42316007C  QENDRA E STUDIMEVE PARLAMENTARE
228  K42319008C  FOND PAQJA NE BOTE - ONLUS
229  K42324003K  HANS - SEIDEL
230  K42324004S  SHOQ TE NDRYSHEM & TE BARABARTE
231  K42325001W  INSTITUTI I STUDIMEVE NDERKOMBETARE
232  K42325004A  SH. GRUPI SHQIPT. I TE DREJT. TE NJERIUT
233  K42325005I  SH. DIDAK. SHKENC. SPELEOGJIKE SHQIPTARE
234  K42401001U  SHOQ. HERPETOFAUNA SHQIPTARE
235  K42403005Q  INST. PER DREJTESI DHE PUNET E BRENDSHME
236  K42403006B  INST. POLITIKAVE TE APLIKUESHME GJINORE
237  K42403007J  QENDRA PER ZHVILLIM DHE STABILITET
238  K42403009C  INFORMACION - KULTURE - ART ( IKA)
239  K42407003U  STOP - AIDS
240  K42407004F  PER PROGRES DHE CIVILIZIM
241  K42407006V  SHOQ. MONITOR 04
242  K42407012T  SHOQ. KOMB. E TRANSPORTUESVE QYTETAS
243  K42413004M  S I M S.P.A.
244  K42415002G  PHARMASWISS SA
245  K42415004W  SH. KRIST E TE BURG TE SHQIPERISE
246  K42415005H  UNIONI BAPTISTI I SHQIPERISE
247  K42416006U  SIREA FILM
248  K42423003I  ZYRE PER. TE INDUSTRIAL. TE PROV. BARIT
249  K42423006J  SOUTH EUROPE ENTERTAINMEMT GROUP
250  K42730401O  QENDRA SOCIALE MURIALDO
251  K43014404I  FIDA INTERNATIONAL
252  K43015202I  MOTRAT DOMENIKANE TE SE "LUMES IMELDA"
253  K43024406F  DYERT E SE ARDHMES
254  K43025605O  ISTITUTO FIGLIE DI CRISTO RE
255  K43025606W  SHOQATA KULTURORE "GRAS"
256  K43025607H  STICHTING VATER E NGROHTE
257  K43025614N  AMIV
258  K43115201D  SHERBIMET BUJQESORE ELBASAN SH.B.E
259  K43128625A  AEM-MISIONI UNGJILLOR
260  K43128644G  BIRACI SHPK
261  K43128646W  SHTEPIA E TE MOSHUARVE
262  K43212401D  S.N.V.
263  K43322201V  SHOQATE BAMIRESIE
264  K43405201I  PER NJE SHQIPERI TE SHENDETESHME
265  K43422203R  QENDRA E ZHVILLIMIT TE SHOQERISE CIVILE
266  K43601802P  FONDACIONI NXENESIT E JEZUSIT NE KAVAJE"
267  K43910005W  KUJDESI SHENDETSOR FAMILJAR
268  K44112003R  " V E LL A Z E R I M I "
269  K44114001L  FONDACIONI TABITA
270  K44125002F  KOLEGJI PREKA
271  K44131001E  KONSULLATA GREKE KORÇE
272  K44204001K  DHOMA E TREGETISE DHE INDUSTRISE
273  K44207003S  KRYQI I KUQ
274  K44513002D  MISIONI EMANUEL
275  K44605201Q  NDIHMA POPULLORE SHQIPTARE
276  K44608001T  QENDRA E ZHVILLIMIT TE SHOQERISE CIVILE
277  K44703002F  SHOQATA BLETRRITESIT
278  K44807401V  VICTORY SCHOOL
279  K46329201Q  O M P.
280  K46721001W  INKUBATORI I BIZNESIT
281  K46727001G  SHOQ. SHQIP. "TROKITJA"
282  K46809001L  TEULEDA
283  K46823010L  ZEMRA E KRISHTIT
284  K46823026U  THE DOOR
285  K46915919I  SHOQATA "DANCHURCH AID"
286  K46920001A  MADONNINA DELL GRAPA
287  K47012002M  QENDRA BURIMORE PER PERMAKULTURE
288  K47103801K  QENDRA ZHVILL. KOMUNITAR
289  K47115001W  APOSTULLET E ZEMRES SHENJTE TE JEZUSIT
290  K47120001B  Q.A.F.S (QENDER AKTIV.SALEZIANE)
291  K47121001G  PROJEKTI SHPRESA
292  K47123001Q  FAMULLIA SHEN SHTJEFNIT
293  K47123004R  CARITAS DIOQEZAN SHKODER-PULT
294  K47127002V  SHOQ. DIVIN SALVATORE
295  K47128001S  MEDRESEJA HAXHI SHEH .SHAMIA (D. DJEMVE)
296  K47130001F  QENDRA SOCIALE "DON BOSCO'
297  K47130002N  URDHRI I FRETERVE TE VEGJEL KAPUÇINE
298  K47201205W  QENDRA PSIKO-SOCIALE "VATRA"
299  K47206001D  DREJTESI DHE PAQE
300  K47206003T  FAMULLIA E SE LUMES VIRGJIN TE KARMELIT
301  K47206203I  QENDRA E ZHVILLIMIT TE SHOQERISE CIVILE
302  K47208001N  KISHA SHEN RROKUT
303  K47208002V  COPPI
304  K47208004O  PROVINCA FRANÇESKANE SHQIPTARE
305  K47211001F  MONS.FRANO ILIA
306  K47214009P  QENDRA DITORE 'SHEN MARTINI"
307  K47220001E  MEDRESEJA H.SHEH.SHAMIA D.VAJZAVE
308  K47305001B  QENDRA E GRUAS "HAPAT E LEHTE"
309  K47308001Q  PER ÇDO FEMIJE
310  K47312001N  SHOQATA "GRUAJA TEK GRUAJA"
311  K47316001K  FJALA E KRISHTIT
312  K47403201G  AFM I SHQIPERISE
313  K47619605K  SHOQATA PROBLEME SOCIALE
314  K48130507Q  QEN.RINORE MOTRA VANERINI
315  K48130514W  BIJAT E ZEMRES SHENJTE JEZU
316  K48130518I  KLUBI EKOLOGJIK
317  K48130520U  BIJAT E ZELLIT HYJNOR
318  K48130524G  SHOQ.PERD. PYLLIT LIVADHEVE
319  K48130526W  MURGESHAT FRANCESKANE
320  K48130545F  SHOQ"AMBASADORET PAQES"
321  K48210602A  MEDPAK
322  K48220029P  SHOQ.PER BURIMET NATYRORE
323  K49225203P  VEPRIMTARI HUMANITARE
324  K49312432B  FONDI FINANC.ZONA MALORE
325  K49326615B  FONDI FINANCIMIT ZONA MAL.
326  K49326629R  SHTEPIA RREGULLTARE BASHK
327  K51307003Q  SHOQATA REFLEKSIONE
328  K51311002F  SHOQATA LURA FOREST
329  K51311004V  Q.SH.M.I. "THE EXPERTS"
330  K51313003A  QENDREN - ART- COLOR O.A.C
331  K51313004I  Q.T.M.P.K.F.
332  K51327001I  DHOMA E TREGETIS ITAL.NE SHQIPERI
333  K51328001N  SHOQATA PROMOTOR
334  K51410003L  CASALS & ASSOCIATES ALBANIA
335  K51421022D  SHOQ. PROGRESI PYJOR
336  K51424002E  INSITUTI SONDAZHEVE DHE OPINIONEVE
337  K51428013Q  JOSHUA CENTER
338  K51428014B  SHERBIMI SOCIAL NDERKOMBETAR
339  K51428015J  QENDRA E STUDIMEVE EKONOMIKE E SHOQERORE
340  K51502035L  QENDRA PER KERKIM DHE ZHVILLIM
341  K51502036T  NESMARK
342  K51504503O  SHOQATA E GRAVE ME PROBLEME SOCIALE
343  K51507023N  BALLKAN SUN FLOWERS ALBANIA B.S.F.A.
344  K51509011A  Q. E SHERB. DHE PRAKT. LIGJ. Q.SH.P.L.I.
345  K51509014B  SHOQ. NXENESIT E MESDHEUT
346  K51511032J  SHENDETI 2000
347  K51511035K  TRE MARIAT
348  K51511048S  SHOQ. KESHILLI RINOR SHQIPTAR
349  K51511509F  INSTITUTI M. B. T. P. H
350  K51516047M  G.T. Z.
351  K51523043P  QENDRA TE DREJTAT E NJERIUT NE DEMOKRACI
352  K51523046Q  SHOQ KOALICIONI SHQIP. KUNDER KORRUPSION
353  K51523051G  SHOQ. QENDRA PER FEMIJERI TE SHENDETSHME
354  K51525060P  JEHONA
355  K51529039R  SHOQ. E VLERES. DHE EDUKIM. MJEDIS.V.E.M
356  K51601025C  SH INVAL. ME SEMUN. PERGJ. NENE TEREZA
357  K51605045N  SH KOMB.SHQIPT. E NJERZ. QE NUK DEGJOJN
358  K51606008O  INSTITUTI PER LIGJIN DHE DREJTESIN
359  K51611030T  LEVIZJA SOCIALISTE PER INTEGRIM
360  K51612009G  ELENA GJIKA
361  K51614016W  SHOQATA JETA
362  K51618032B  SHOQATA HORTIKULTURES
363  K51619015Q  S.K.F. ALBANIA
364  K51621010J  QENDRA SHQIPTARE E AMBIENTIT
365  K51622017B  QENDRA E ALENCES GJINORE PER ZHVILLIM
366  K51626015F  ALBANIAN ASSOCIATION OF BANKS
367  K51627012J  SHOQ. MBROJT. SE GJALLES. UJOR. TE SHQIP
368  K51705010B  UNIONCAMERE PUGLIA
369  K51705011J  RROMANI BAXT ALBANIA R.B.A.
370  K51705016D  RINGJALLJA E TRASHEGIMISE ISLAME      @
371  K51705017L  SHOQ SHIPTARE TE EKOLOGJISE INDUSTRIALE
372  K51705023J  JSI ALBANIA
373  K51706017Q  MIRESIA
374  K51709003P  A.F.T.D
375  K51712023V  ACIL
376  K51712024G  MENVGROUP
377  K51713508N  FONDAC. "QENDRAT RAJON. KESHILL.BUJQESOR
378  K51716056R  INSTITUTI I BIENALES SE TIRANES
379  K51717504B  SHTEPIA E SHPRESES SE FEMIJEVE
380  K51718009Q  INSTITUTI PER KREDITIM DHE RINDERTIM KFW
381  K51718010U  QEND.PER ZHVILLIMIN E GRAVE RURALE (CDRW
382  K51723020G  UNIONI ARTISTIK TE KOMBIT SHQIPTAR
383  K51723027Q  ART - ALB - ART
384  K51725008U  ALBHUMAN
385  K51725502C  INSTITUTI BIBLIK SHQIPTAR
386  K51726021G  FLAG
387  K51730024E  SHOQ. E MIQVE TE ARSAKEIOS TE TIRANES
388  K51730029V  SHOQATA SH. E.M. ZH.Q.
389  K51802030D  SHOQATA " D A E L "
390  K51802033E  SHOQ. E BROKERAVE TE SHQIPERISE
391  K51802034M  KAMERATA - TIRANA
392  K51802035U  UNIONI ARTISTIK SHQIPTAR
393  K51803001S  QEND. PER NXITJEN E ZHVILLIMIT NJEREZOR
394  K51803008F  KENGET E TOKES QEND MENAXH. ARTISTIK
395  K51806006E  INS. SHQIP. PER ST. DHE ED. NE TEKN. INF
396  K51806010J  MEDIA E LIRE
397  K51810002P  PUERI DOMINI
398  K51821001Q  SHOQ.PER NJE TE ARDHME TE ROMEVE
399  K51822008I  FOND. EL - FURKAN             @
400  K51823008N  SHQIPERIA EUROPIANE
401  K51828005O  FOND. MISIONI PER MBJELLJEN E BASHKESIVE
402  K51828007H  INTELEK. MBROJ. VL. KULT. GJIROKASTER
403  K51908001A  SHOQATA NAM
404  K51914010G  PHILIP MORRIS SERVICE S.A.
405  K51914013H  ORG.SHQIP.E SOMMELIERISE
406  K51918011L  QENDRA K T E ALBANIA
407  K51918013E  QEND.INSTIT.I STUDIMIT E PROJEKT.PYJORE
408  K51919009E  PARTIA DEMOKRATIKE
409  K51920004P  EPCA
410  K51920005A  ROBERT SCHWARTZ
411  K51920009J  BASHKIMI I DH. TE TREGT.DHE INDUSTRISE
412  K51921008G  SHOQATA NENE TEREZA
413  K51925001Q  FOND. KISHA KRISHTERE SHQIPERISE
414  K51928003B  P E R I
415  K52001008T  QENDRA KULTURORE HORIZONTET E REJA
416  K52001009E  KISHA SHQIPTARE E NAZARETASIT
417  K52002003H  SHOQ. " BOTIME ISAKU"
418  K52008013V  PROJEKTI SBCA
419  K52011003G  FONDACIONI SKARD
420  K52011004O  ALBANIA ART INSTITUTE
421  K52016005B  FONDACIONI KURANI             @
422  K52017007W  SHOQATA FREDERIK SHOPEN
423  K52024006D  RRUGA E KULTURES ( ASBCO)
424  K52026005F  SHOQ. RITEM BALLKANIK
425  K52030001Q  AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE
426  K52031003O  K.K.K. B. U .REP. TURQISE NE TIRANE
427  K52107003M  Q. RAJ. E MJEDIS. PER EVROP. QEND.E LIN.
428  K52107004U  SHOQATA E BASHKIVE TE SHQIPERISE
429  K52112009Q  MESUES - PRINDER PER TE RINJTE
430  K52113011K  NISMA PER TE DREJTAT E GRAVE
431  K52119004L  CROWN AGENTS
432  K52119501R  KOMUNITETI MUSLIMAN SHQIPTAR
433  K52203005L  FORIS
434  K52205019O  FONDI SHQIPTAR PER MONUMENTET
435  K52212001B  QENDRA " ALMAKO TIRANA"
436  K52218008S  SHOQ." BOTUESVE SHQIPTAR"+
437  K52220019U  SHOQATA "ANALTIR "
438  K52221027Q  QEND. KULTURORE LINDAR & ANIMA
439  K52221031V  KIROPRAKTIK KLUB ALBANIA
440  K52224004Q  QEND. SHQIPTARE PER KERKIME SOCIOLOGJIKE
441  K52225026F  SHOQ GRUAJA NE VEPRIM
442  K52307023J  SHOQ. ORKESTRA KOMB. HARQEVE NENE TEREZA
443  K52307025C  SHOQ. " EPIDEMIOLOGOVE SHQIPTARE"
444  K52308003A  SWEDISH HEALTH CARE ALBANIA
445  K52309005V  ARQIDIOQEZA METROPOLITANE TIRANE -DURRES
446  K52315004U  ZYRA PERFAQESIMIT SHKENCOR "IMI FARMA"
447  K52315008G  ALEANCA FRANCEZE E TIRANES
448  K52315010S  QENDRA KOMBETARE CILESISE Q.K.C.S.A.
449  K52317005P  LEAA.
450  K52322006C  DIVING INTO CULTURES
451  K52322007K  ADAMA
452  K52325002I  STINET
453  K52325004B  FONDACIONI MJAFT
454  K52330001C  FOND. CHRISTIAN CHILDREN'S FUND
455  K52408008U  FOND. INSTIT. KOMUNIK. DHE DIALOGUT
456  K52409004Q  AKADEMIA - KULT
457  K52409010O  SHOQ. PER RUAJTJEN E NATYRES SHQIP. INCA
458  K52409011W  QENDRA ECAT TIRANA
459  K52413013M  PREVENIMIN REHABILITIMIN AIDS DHE DROGA
460  K52415011G  Q.SHTET TE SE DREJT E MIREQEVERISJES
461  K52415012O  QEND. INSTIT. SHQIPT.I CILESISE (I.SH.C)
462  K52416005N  SHOQ. NURSING ALBANIAN ASSOCIATION N.A.A
463  K52419006N  SHOQATA UNAA
464  K52423004R  SHOQATA ABMC
465  K52428002D  TINGUJ SHQIPETARE
466  K52428003L  PARTIA REPUBLIKANE
467  K52604201I  MISIONI JOSHUA
468  K52609201K  FORUMI I GRUAS ELBASAN
469  K52610202A  MISIONARET E BAMIRESISE
470  K52707401P  CARITAS
471  K52709402K  AGJENSIA RAJONALE E ZHVILLIMIT
472  K52808010V  "FILLIMET E REJA"
473  K52808011G  "ISTITUTO DELLE MAESTRE PIE FILIPPINI"
474  K52812401U  APOLLON I. A. A
475  K52815402U  FJALA E JETES FIER
476  K52822002I  GRUAJA ARS.KULT.SP.PERKRAHJE TE FEMIJVE
477  K52906426B  DEGA E PARTISE SOCIALISTE
478  K52906427J  DEGA E PARTISE DEMOKRATIKE
479  K53202201L  VRESHTARET E PEMERRITESIT TREGAN
480  K53510201O  A.T.K.
481  K53804402N  CARLO LIVIERO
482  K53814403C  FAM.SH.APOSTUJ PJETRI E PALI K.KATOLIKE
483  K53901002A  " E SHKUARA PER TE ARDHMEN "
484  K53915201F  NDIHMA POPULLORE FRANCEZE 1999
485  K54014001J  TRANSBORDER WILDLIFE
486  K54019401M  IBA PER SHQIPERINE
487  K54019404N  M.S.U
488  K54026001A  FONDACIONI BETHANY
489  K54027002N  NDIHME PER FEMIJET
490  K54126402M  F.F.M
491  K54313401O  SHOQATA " BASHKIMI"
492  K54315401B  DARSIA - EG
493  K54424001C  FONDI I FINANCIMIT PER ZONAT MALORE
494  K54513001T  K.O.A.SH. MITROPOLIA - KORCE
495  K54529203M  FJALA E GJALLE
496  K54710002S  GJANCI
497  K56311002P  ALBA-MYRIAM
498  K56321001L  KISHA KATOLIKE MISIONARET VINÇENCIANE
499  K56404002G  "SHPRESA PER TE ARDHMEN"
500  K56410005O  "DIMENSION HUMAN"
501  K56414003S  CARITAS DIOQEZAN SAPE
502  K56423001B  "GRUAJA NE ZHVILLIM SHKODER"
503  K56517003N  "PER INTEGRIMIN E ZONAVE RURALE"
504  K56524212N  AULEDA .
505  K56604205C  INST. SHQIP. MOTRAT E SHERB. MARISE RIPA
506  K56612003O  "K.L.A.S.S."
507  K56711206C  QENDRA RINORE E VLORES
508  K56718001I  "QENDRA E ZHVILLIMIT TE SHOQ.CIV.SHKODER
509  K56723001K  "COSPE"
510  K56925201P  KOMITETI DREJTUES I P.S. VLORE
511  K57019001R  SHOQATA KULTURORE "RROK JAKAJ"
512  K57101003P  "BESA 03"
513  K57115001A  "YOUNG DEVELOPMENT ECONOMIC ACTIONS"
514  K57128002E  "CHANGE"
515  K57218001S  "MIQTE E THETHIT"
516  K57228001W  "QENDRA E PROGRESIT MJEKSOR"
517  K57427002I  "ARQIDIOQEZA METROPOLITANE SHKODER-PULT
518  K58315601V  GRUAJA NDRYSHE LIBRAZHD
519  K61304002R  SHOQATA FRYMA
520  K61313012A  SHOQ C.V.E.S
521  K61318012C  NOB. ILAC SANAYII VE TICAR. ANONIM SIRK.
522  K61319010O  SH. KULT. ARTIST. POLIF. SHQIP.(SHKAPSH)
523  K61319506Q  NE KRAHET E SHPRESES
524  K61326004F  SHOQ. GRUAJA NE MEDIA
525  K61327010I  QENDRA "INST.TRAJN. DHE MENAXH. NDERM"
526  K61327012B  SHOQATA E NDERTUESVE TE SHQIPERISE
527  K61330020H  UNIONI I GAZETAREVE SHQIPTARE
528  K61401022T  NDERTIM I BANESAVE ME QELLIM SOCIAL
529  K61401024M  INTERLINER AGENCIES D.O.O.
530  K61403003A  FOND. NE MBESHTETJE TE BASHK. ISLAME
531  K61403004I  SHOQ. "PER GRATE DHE FEMIJET "
532  K61403005Q  INSTITUTI I KONTABILISTEVE TE MIRATUAR
533  K61407018V  FOND. WIKING OF SWEDEN
534  K61410020C  SHOQ. RROMANO KHAM
535  K61410021K  SH.EDUKIMI DHE PROMOV. TURISTIK NE SHQIP
536  K61414012I  SHOQATA AGAFER
537  K61424015N  QENDER "ALCEBO - ALBANIA"
538  K61502022E  QEND. PER MBROJ. DREJTAVE FEMIJEVE CRCA
539  K61507022G  ZYRA PERFAQS. " MAGGIOLI"
540  K61507023O  SH." KLUBI KOMB. I ORKESTRAVE FRYMORE"
541  K61510018Q  MEDIA - ART
542  K61517004M  QENDRA SHTEPIA E KUQE
543  K61521025I  SHOQ.DHOMA E MODES SHQIPTARE
544  K61524013A  SHQIPERIA ,ATDHEU I GJITHE SHQIPTAR.
545  K61612012E  SH.PERDOR. TE PYJEVE DHE KULLOT.KOMUN.
546  K61614006Q  LIDHJ. SHKRIMT. ARTISTEVE SHQIPERISE
547  K61627019U  FONDACIONI "FAN - NOLI"
548  K61627023C  SHOQ. RUDI BLU "
549  K61702010K  QEND. E STUDIM. TE BUJQS. TE QENDRUESHME
550  K61702011S  Q. AFTESIMI PROFES. PER MANAXH.DHE ADMIN
551  K61702012D  SHOQ. "PERTEJ BARRIERAVE"
552  K61702014T  SHOQ. "EURO - MEDIA "
553  K61704025V  Q. KERKIME DHE ALTERN. TE ZHVILL. RURAL
554  K61704026G  SHOQ. E KOMUNAVE TE SHQIPERISE
555  K61704028W  INSTIT. SHQIP.I KULT. DHE ARTEVE AKT-ACT
556  K61708004T  SH. INSTITUTI I POLITIKAVE ZHVILLIMORE
557  K61708005E  SHOQATA AKADEMIA E HIPIZMIT
558  K61708008F  SHOQ. ARGJENDARET E SHQIPERISE
559  K61708502K  QENDRA PROF. ELEKTRO - MEKANIKE - ZPM
560  K61709009S  ZYRE LLOYDS TELECOMMUNICATIONS LIMITED
561  K61711003D  KISHA KATOLIKE FAMULLIA KAMEZ
562  K61711005T  SHOQ KESHILLAVE TE QARQEVE TE SHQIPERISE
563  K61711007M  SH.PER POL. TE REJ. TE MBROJT. SE MJED.
564  K61711009F  INSTIT.NDERKOMB.I SOLIDARITETIT (I.N.S.)
565  K61711503K  URA
566  K61715034G  SHOQ. KOMBETARE E SHENDETIT PUBLIKE
567  K61716011T  SHOQ."PERDOR. TE PYJ. DHE KULL. KOMUN."
568  K61716012E  QENDRA "EDEN"
569  K61717009M  SHOQ. REZONANCA KLASIKE
570  K61717019T  SHOQ."MJEDISI DHE SHENDETI"
571  K61725019N  QEND. " I.K.K.
572  K61729006C  TRADITA
573  K61731010R  FILLIMET E REJA TE SHTEPISE SE FEMIJES
574  K61731011C  QENDRA KOMBETARE PER STUDIME SOCIALE
575  K61801003C  QENDER "Q.S.K. NATYRA"
576  K61805506H  FONDACIONI "IBRAHIM KODRA"
577  K61808015O  FONDACIONI " ROZAFA"
578  K61808025V  SHOQATA AELFIOR
579  K61808026G  SIFE ALBANIA
580  K61808028W  FONDACIONI FIBL
581  K61808034U  GS 1 ALBANIA
582  K61814019H  QENDRA BURIMI I JETES
583  K61815008U  A R DH ME R I A
584  K61815011R  INST. PER MJEDISIN DHE ZHVILLIMIN RURAL
585  K61816012H  SHOQ. "ORKESTRA E RE FILARMONIKE"
586  K61820017V  SHOQ. "MILLENIUM SHOW STUDIO"
587  K61821018L  FOND. FJALA E JETES PER KOMBET
588  K61822003P  Q.INSTIT. ALTERNAT.PER GRATE DHE ZHVILL.
589  K61826010S  SHOQ. "KOMBETARE E MUNDJES SHQIPTARE"
590  K61826012L  SH. UNIT. KOMB. I PENSION.TE VETPLEQER.
591  K61826013T  INST. STUDIMEVE TE LIDHJEVE TE BIZNESIT
592  K61827002J  SHOQ. TRANSPORTI I UDHETAREVE SHQIPTAR
593  K61829003E  SHOQ.PER ZHV.INFORMIM DHE BARAZI GJINORE
594  K61906027H  ZYRA PERFAQESIMIT " ROTOPRINT"
595  K61907501D  DURRES BEAUTY
596  K61910020R  QEND. "AKADEMIA KULTURORE ILIRIA"
597  K61911013Q  PARTIA SOCIALDEMOKRATE TE SHQIPERISE
598  K61918012U  Q INST.I REHABILIT. TE DENUARVE (IRIPD)
599  K61918013F  FOND. FARA SHPRESES
600  K61918028G  ZYR PERF."SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES"
601  K61924024E  INST.PER PROMOVIMIN DHE APLIK.TEK.INFORM
602  K61924025M  ME SHUME DRITE
603  K61931006S  SHOQ. " ASMH ASSOCIATIONS "
604  K62003012M  SHOQ. "PIONIERET E MISIONIT GLOBAL"
605  K62003014F  FOND. "MIQ PER SHQIPERINE"
606  K62009002M  SH. FEDERATA E GJUETAR. SPORT. TE SHQIP.
607  K62011501V  ARTI DHE KULTURA ITALO-SHQIPTARE
608  K62016004R  SHOQ. SHQIPT. INXH. KONSULENTE
609  K62016007S  SHOQ. QENDRA E GRUPIMIT "EKOLEVIZJA"
610  K62016008D  QENDRA " INSTITUTI I STUDIMEVE POLITIKE"
611  K62024008U  SHOQ. BALKAN DREAM
612  K62024013K  SHOQ. SHQIPTARE GRUAJA KRYEFAMILJARE
613  K62029011T  SHOQ"DHOMA SHQIP-GREK TREG. DHE IND.
614  K62105022J  SHOQ. NE NDIHME TE FEMIJEVE NE NEVOJE
615  K62105023R  SHOQ. KOMBETARE E PYJEVE KOMUNALE
616  K62105024C  QEND''AGJENSIA PER ADMIN E ZGJEDHJEVE''
617  K62106002A  SHOQ. MISIONIN TERRE DES HOMMES SHQIPERI
618  K62106038A  FORUMI MUSLIMAN I SHQIPERISE       @
619  K62107004V  SHOQ. ARTISTIKE '' MISIONARI ''
620  K62108002K  SHOQ '' SH .G .S. SH ''
621  K62112036O  FOND INST ALTERNATIVAT RURALE SHQIPTARE
622  K62113001E  FEMIJA NE FOKUS
623  K62113020K  SHOQ. LABOREMUS
624  K62115009J  FAMULLIA '' ZEMRA E KRISHTIT ''
625  K62122039T  SHOQ. ORG.VETERANEVE L.A.N.C. SHQIPTARE
626  K62122040A  QENDRA AKAD. DIPLOM. SHQIPT
627  K62122045R  SHOQ. ANTIKOM.E TE PERNDJ POL.DEM. SHQIP
628  K62202006P  SHOQATA SHQIPTARE INFEKTIVOLOGJISE
629  K62203006U  QENDRA '' LEVIZJA MJAFT ''
630  K62203016E  SHOQ. DAJTI ALPINO TURISTIK
631  K62203017M  SHOQ.LIDHJA E BOKSIT PROFESIONIST SHQIP.
632  K62205017W  QEND. PER TRANSPARENC DHE INFOR. TE LIRE
633  K62211009P  SHOQ.'' QENDRA E STUD. BUJQ. MJEDISORE''
634  K62211011E  SHOQ.''PER MBROJ.& INTEG.E PERNDJ.KULAK"
635  K62216011G  QEND.'' AGRON BALET CENTER ''
636  K62220008G  INST. MENAXH. FERMAVE & AGROBIZNESIT
637  K62224017C  FOND. MUSLIM HELPFULL SOUL
638  K62224019S  SHOQ. ENGJEJT
639  K62224020W  SHOQ '' BETESDA - SHTEPIA E MESHIRES ''
640  K62225014G  QEDRA PER EDUKIMIN EKONOMIK DHE BIZNESIT
641  K62225015O  QENDRA SHQIPTARE PER KERKIME EKONOMIKE
642  K62225017H  SH.PERD.PYJ.KULL.KOM.MNER Z.BAST.ALBANIA
643  K62227012A  SHOQ.SHQIPTARE E MORFOLOGJISE KLINIKE
644  K62303009B  SHOQ. KIMISTEVE TE SHQIPERISE
645  K62303011N  SHOQ.''ALTERNATIVA E SE ARDHMES'' ALSAR
646  K62306002G  SHOQ. E VETERANEVE TE SPORTIT SHQIPTAR
647  K62310006M  SHOQ.PER ARDHM.MBARESHQIPTARE(SH.A.M.SH)
648  K62310011C  KORPUSI I PAQES
649  K62314003I  SHOQ. "SHALON 2004"
650  K62314006J  INSTITUTI BOTEROR ANGLISHTES PER SHQIP.
651  K62315008H  QENDRA "KUJDES PER TE GJITHE" (CFA)
652  K62316012R  SHOQ.ALPINISTIKE TIRANA
653  K62316014K  QENDRA AGENDA
654  K62316015S  ZYRE PERFAQ.CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
655  K62316020I  MISION MBAREKOM.I PAJT.GJAQEVE"N.TEREZA"
656  K62317003A  FON."MESAZHI I NENE TEREZES"
657  K62320015P  SHOQ.GJUET.E PESHK.SPORTIV"KUJTIM PANO"
658  K62321001E  FOND."QENDRA E ZHVILLIMEVE HUMANE"
659  K62324009O  SHOQ " HENRY DUNANT "
660  K62404013O  SHOQ.PERNDJEK.POLIT.DHE EKON.(ISH KULAK)
661  K62405010S  SHOQ.E BUJQESISE BIOLOGJIKE " BIOADRIA "
662  K62411002L  SHOQ " C.E.S.E.S."
663  K62412004J  SHOQ. MISIONI 2000 PER FEMIJE
664  K62414001S  SHOQ.GAZETAREVE TE BUJQESIS DHE MJEDISIT
665  K62414004T  PASS
666  K62429007D  ZYRE " JOHNSON & JOHNSON "
667  K62525202E  DRITE PER TE GJITHE
668  K62821205R  ELBA - FOLK
669  K62919202J  SHTEPIA R.B.B.D.SH.V.D.P.MIS KAT. MOLLAS
670  K62923402S  ADMINISTRATURA APOSTOLIKE E SHQIP JUGUT
671  K63002402D  ANTIK
672  K63027201Q  SH.RR.B.SH APOSTUJ P&PAL-V DON ORIONE
673  K63327201C  INTERNACIONAL CO-OPERATIVE CENTER ICC
674  K63412201W  NORALB - AL
675  K63622202R  SHOQ E ZHVILLIMIT TE BURIMEVE NATYRORE
676  K63627201L  PYJEVE E KULLOTAVE KOMUNALE "FUNARI"
677  K63727001C  SHOQATA E PERFITIMIT FIZIK
678  K63822002L  AGRINET
679  K64112204Q  MOTRAT SHERBYESE TE SEMUREVE SHEN KAMILI
680  K64112604R  "TE RINJTE ME NJE MISION"
681  K64220601N  "OSRAM ALBANIA"
682  K64220602V  SEKRETARIATI I LIQENIT TE OHRIT
683  K64310203E  SHTEPIA RREGULL. "BIJAT DASH.KANOSIANE"
684  K64520401K  PATMOS IN ALBANIA
685  K64611403H  KISHA E KRISHTIT
686  K64611603T  "SHKOLLA E RILINDUR"
687  K64724001M  KENNEDY
688  K64805203R  SHOQERIA E SHPETIMTARIT HYJNOR
689  K64821001A  DUART E ARTA
690  K64822601S  "ENKELEJT"
691  K66423001C  "IMPRESION"
692  K66506001M  "MOTRAT ENGJELLORE TE SHEN PALIT"
693  K66509204R  SHOQATA E CIKLIZMIT FLAMURTARI
694  K66606002A  "BASHKIMI I BIZNESIT SHKODRAN"
695  K66626803S  "POROCAN" SH.P.P.K.K.
696  K66626804D  "SKENDERBEGAS" SH.P.P.K.K.
697  K66626805L  "SHENEPREMTE" SH.P.P.K.K.
698  K66702002G  SHPIRTI ARTISTIK I SHKODRES
699  K66705018H  KLUBI SPORTIV JUDO "ANTON SHKOZA"
700  K66712006T  "DIOQEZA E SAPES"
701  K66712007E  MOTRAT FRANÇESKANE TE ZONJES SE PAPERLYE
702  K66712008M  "KOMUNITETI PAPA XHOVANI I XXIII"
703  K66802206H  QENDRA SHQIPTARE PER POPULLSINE DHE ZHVI
704  K66805004R  GURRA POPULLORE
705  K66906910I  SHOQATA MBROJTJA E PYJEVE
706  K67015002G  "MANDARINA PROJECT"
707  K67101002I  GRUAJA INTELEKTUALE SHKODRANE
708  K67106002K  SH.RREG.MOT.MIS.TE SH.KARLIT BORROME SK.
709  K67107204U  MBROJTJA E NATYRES E MJEDIS . ADRIATIKU
710  K67107207V  PER NXITJEN E GRUAS NE INTEGRIMIN E SHOQ
711  K67303001Q  MIKROBIOLOGJ. DHE TOKSIKOLOGJ AMBJENTALE
712  K67303002B  "INTERCOOPERATION"
713  K67309001A  " SARDA"
714  K67320001J  "SHOQATA ATDHETARE DUKAGJINI"
715  K67411002V  SHTEPIA RREG.E BASHK.MOTRAVE PUNET.VOGLA
716  K67617201P  "KUJDESI"
717  K67617203I  "RINIA NE SIPERMARR. E LIRE"
718  K68015502P  "LAJMI I MIRE"
719  K68104505K  "SHQIPTAR I MISIONIT MENONIT"
720  K68321202N  "PASHTRECI"
721  K68615501C  SHOQATA E PERDORUESVE TE PYLLIT
722  K69215306U  "QENDER AMT"
723  K69508101L  SHOQ.PERDOR. PYJEVE GJOCAJ
724  K69508102T  SHOQ. PERDOR. PYJEVE PAJOVE
725  K69508103E  SHOQ.PERD.PYJEVE PERPARIM
726  K71304004L  SH."QEN.KOM.MULTIDIS.PER FEMI.E FAM.NEV.
727  K71305004Q  SHOQ." LIVING ROOM SHOW "
728  K71308004I  SHOQ.TEATRI VOGEL I TIRANES
729  K71308005Q  SHOQ. QENDRA " LET'S DANCE "
730  K71311003P  INSTITUTI I SOCIOLOGJISE
731  K71311004A  FAMILLIA " ZOJA NDIHMTARE "
732  K71311005I  SHOQ.GRUAJA NE BUJQESIN E QENDRUESHME
733  K71312005N  ORGANIZATA"PRANVERA NE BUJQESINE SHQIP."
734  K71316004C  QEND."UNIVERS ART "
735  K71316007D  QEND."FORMIMIT PROFESIONAL"ALGE
736  K71317501N  QEND.PROMOVIMIT TE BIZNESIT & EKONOMISE
737  K71319001Q  SHOQ.SHQIPTARE EKOKARDIOGRAFISE(SH.SH.E)
738  K71319008D  QENDRA "SHERBIMI LIGJOR FALAS TIRANE"
739  K71319012I  SHOQ.OLIMPIK TIRANA
740  K71322044O  INSTITUTI SHQIPTARO EUROPIAN
741  K71323002V  SHOQ.PER MBROJ.E TE DREJTAVE AUDOVIZUALE
742  K71323003G  AIPR
743  K71329002F  PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE (PSSH)
744  K71329005G  SHOQ.E PRODH.EKSP.TE KONFEKS.PREJ TEKST.
745  K71405002D  QENDRA " SFIDA "
746  K71405004T  SHOQ.JUNIOR ACHIEVEMENT ALBANIA
747  K71405005E  QENDRA " ALBINSPEKT "
748  K71415001W  SHOQ ''M.R.D.C''
749  K71415002H  QEND ZHVILL.POST-TRANZICION(Q.ZH.P.T.)
750  K71415003P  SHOQ.GASTRO-ENTERO-HEPATOLOGJI SH.SH.G.E
751  K71501504J  ARISE & SHINE N. B.F
752  K71502001G  SHOQ.KESHILLI K.P.A.K.
753  K71502003W  SHOQ.C.I.E.S.
754  K71502004H  QENDRA " CANGO "
755  K71505001V  VBK
756  K71506001D  "E.T.T-EAST TRANS TRADE SPEDITIONS GMBH"
757  K71509005E  QEND.E INTEG.E INV.TE GJYMTUAR TE PUNES
758  K71509006M  QEND.PER ÇESHTJET E INFORMIMIT PUBLIK
759  K71513010O  INSTITUTI NDERK.TE DREJTES INTELEKTUALE
760  K71513011W  QEND. SHENDETI & KUJDESI
761  K71515004D  INSTITUTI SHQIP.PER ZHVILLIMIN E SPORTIT
762  K71515503C  SHPRESA E GJALLE
763  K71516506I  SH. A. S. O. D
764  K71517004N  " SHTEPIA E ENDRAVE "
765  K71517006G  PARTNERE PER FEMIJE
766  K71529005M  FOND."FONDACIONI SHKOLLOR AUSTRIAK "
767  K71529501K  QENDRA SPORTIVE SHQIPETARE
768  K71602011Q  KESHILLI SHQIP.I MARRDH.ISLAME-EUROPIANE
769  K71603010N  BAYER PHARMA D.O.O ( ZYRE PERFAQ.)
770  K71605010A  TPE
771  K71606012V  SANUS INFERMIERI - AMBULANTE
772  K71616002S  KIDS AT HOPE IN ALBANIA
773  K71616008U  SHOQ " HORIZONT "
774  K71616019M  QENDRA " TE QENDROJME SE BASHKU "
775  K71617013P  Q.PER STUDIME KRAHASUESE E NDERKOMBETARE
776  K71618022T  Q.PER MBESHT.ZHVILL.GRUP.MARXHINALIZUARA
777  K71619006T  BUSULLA
778  K71619024R  " NETRDA "
779  K71620001H  ALBA - JON
780  K71623531E  SHTEPIA ORTHODHOKSE E SHPRESES
781  K71624009W  ZYRE PERFAQESIE I.G.I. SA TIRANE
782  K71624011L  " KOLOMBOFILET E TIRONES "
783  K71624013E  " ACTAVIS " AED
784  K71704023G  SHOQ " GJURME NE ART "
785  K71704024O  SHOQ.SHQIPTARE E KARDIOLOGJISE
786  K71709007D  SHOQ " FAVOR "
787  K71709504J  SHOQATA E VRESHTAVE FRUTI KULTUR HAMALLA
788  K71714008N  SHOQ.ALBA - TRADIT
789  K71715004J  SHOQ. " FADA "
790  K71715506J  INSTITUTI PER DIALOG DHE MIRKUPTIM
791  K71717019U  ZYRE " ORACLE NEDERLAND B.V.ALBANIA "
792  K71718013A  SHOQ." RADIO MARIA "
793  K71718014I  SHOQ." DANCI SPORTIV GERALDINE "
794  K71721502H  SHANIT GRUP
795  K71723027S  QYTETARE TE SIGURISE RRUGORE E AMBJENTIT
796  K71724010G  SHOQ." F.F.P.B.B "
797  K71724011O  INSTITUTI NDERKOMBETAR I KULTURES
798  K71725007O  SHOQ." KONFEDERATA ARTIZANATIT SHQIPTAR"
799  K71728005N  SHOQ." DONA "
800  K71728009W  SHOQ. " PERTHYERJE "
801  K71801004L  SHOQ. " I.D.S.H.E.A "
802  K71804003S  BAR ALBANIA
803  K71808006Q  SHOQ " CROMWELL "
804  K71811002W  OLIMPIKU SPECIAL SHQIPTAR ( O S SH )
805  K71812001T  SHOQ." DHURUESVE VULLNETARE TE GJAKUT "
806  K71818002L  PETROL CALTEX U.K.LIMITED NE SHQIPERI.
807  K71820006H  SHOQ. " ROMA ACTIVE ALBANIA "
808  K71820008A  ZYRE:ALKALOID REPRESENTATIVE OFFICE-TIR.
809  K71821014D  FOND "PHSUISSE - PARTNERSHIPS IN HEALTH"
810  K71822005J  SHOQ"BASHKEATDHETARVE RUSE NE R.E SHQIP.
811  K71827002K  SHOQ.KULTURORE ARTISTIKE JEHONA SHQIP.
812  K71828001H  " KLUBI I AUTOMOBILIT TE SHQIPERISE "
813  K71828005Q  QEND.SHQIP.PER ZHVILL.E SHENDETIT MENDOR
814  K71902017E  " KONTABEL I MIRATUAR "
815  K71902018M  SHOQ.BASHK.ARBITRAVE TE FUTBOLLIT SHQIP.
816  K71902019U  SHOQ.INVALIDEVE TE PUNES SHQIPERISE
817  K71904008P  LIDHJA SHKOLLORE STUDENTORE
818  K71905009F  SHOQ." AITA "
819  K71905011R  ALEANCA PER FEMIJET NE SHQIPERI
820  K71909005Q  GRUPI I INICIATIVES ALPBACH TIRANA
821  K71912001W  SH.SHQIP.E PERSON.QE JETOJNE ME HIV/AIDS
822  K71919002T  PERFAQESUES TATIMOR GEOFOTO - KROACI
823  K71919010K  SHOQ."HUMANITARE ILIRIDA"
824  K71920017C  PARTIA DEMOKRATE E RE
825  K71925002D  QENDRA "MESDHEU"
826  K72001001L  SHOQ."MILLENIAL HOPE"
827  K72001002T  SHOQ "ARGJIRO"
828  K72006001N  PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISE
829  K72006002V  PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE
830  K72014001H  QENDRA M.L.SH.J.F.SH.
831  K72014005Q  WEIS PROFIL
832  K72017007B  INSTITUTI I KERKIMEVE BIO - TEKNOLOGJIKE
833  K72024025L  IATA ALBANIA
834  K72030046R  " URE E KALTER PONTE AZZURO SHQIP.-ITAL"
835  K72031002I  Q.NDERKOMB.PER PERGATITJEN E SPEKTAKLIT
836  K72031003Q  PARTIA KONSERVATORE SHQIPTARE
837  K72031004B  PARTIA DEMOKRATE E RINOVUAR
838  K72031006R  FORUMI SHQIP.PER ALEANCE TE QYTETERIMEVE
839  K72104501N  SHOQATA KOMBETARE JURISTEVE SHQIPETARE
840  K72114451A  BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT
841  K72118451U  "ALBANIAN IMAGING ASSOCIATION"
842  K72118452F  FONDACIONI VODAFONE ALBANIA
843  K72119451C  RETROMOBILE CLUB ALBANIA
844  K72119452K  FEDERATA E SHPETIMIT DANEZE - SHQIPTARE
845  K72120451H  QENDRA VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS
846  K72120452P  QEND.KOMB. PER SHERBIME KOMUNITARE
847  K72121451M  "PER NJE ZHVILLIM RURAL TE QENDRUESHEM"
848  K72127451T  PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE (P.D.S)
849  K72127452E  QENDRA E ZHVILLIMIT TE BIZNESIT KAMEZ
850  K72127453M  QENDRA E STUDIMEVE TE SIGURISE RRUGORE
851  K72201451H  AGROINDUSTRIA DHE MJEDISI
852  K72201452P  SHOQ " SHQIPTARE E BARMENEVE "
853  K72202451M  QENDRA KESHILLIMORE AEGIS
854  K72210451G  QENDRA " FEMIJET SOT "
855  K72211451L  QENDRA " FRASHERI "
856  K72222451U  INST.INFORMAC,HUMAN,KULT.EDUK.A-F(O.J.F)
857  K72222751P  SHOQATA PER ZHVILLIM KOMUNITAR
858  K72224451H  SHOQ.PER ZHVILL.DHE TE ARDH. E FEMIJEVE
859  K72226451R  SHOQATA" SHENDETI DHE KOMUNITETI "
860  K72229451J  SHOQATA"BIZNESMENET E SHITJES ME PAKICE"
861  K72301451K  " ARI - LI - SHQIP "
862  K72302451P  QENDRA "BUSINESS WITHOUT BORDERS "
863  K72306451M  LEVIZJA EUROPIANE
864  K72315451L  EDUKIM SHEND.NE NJE VEND TE SHENDETSHEM
865  K72315452T  RRJETI I TV.LOKALE VALORE DHE KABLLORE
866  K72322451A  SHOQATA E PARUKIEREVE ALBANIA
867  K72327451C  PARTIA E BALLIT KOMBETAR
868  K72410452U  SHOQ.KULT.ANSAMBLIT ARTIST.E FOLKLOR.TR
869  K72411451R  SHOQ.KOMB.DEBIM INTERNIMEVE TE SHQIPERIS
870  K72411452C  QENDRA PER ZHVILLIMIN E INTERGRUAR
871  K72413451E  SINDIKATA E PAVARUR E ARSIMIT SHQIPTAR
872  K72418451G  SHOQ.KIRURGJ.KATAR.&REFRAKS.TE SYRIT
873  K72419451L  ART&CULTURE FOR THE FUTURE
874  K72421451V  PER EDU.ARS.E SOC.TE FEM.TE NGU.NE NEVOJ
875  K72424451N  STUDENTI VOLEJBOLL
876  K72508201E  FONDACIONI QENDRA BIBLIKE
877  K72530201W  BURIMET NATYRORE TE KOMUNES LAB-MAL
878  K72531402B  EPOKA E RE
879  K72607802A  SHOQ. PERDORUESVE TE PYJEVE E KULLOTAVE
880  K72806603U  AGJEN. PER KOM. E INTEGRIM
881  K72806622D  'MIQESIA'
882  K72806626M  QEND.KOMUN.MULTIFUNKSION
883  K72917205B  NE FAMILJE ,PER FAMILJEN
884  K72925232P  SHENDETI I ADOLESHENTIT DHE GRUAS
885  K73222205H  AID TO THE BALKANS
886  K73228401R  RWDC ALBANIA
887  K73401391O  INVALIDEVE TE PUNES QARKUT ELBASAN
888  K73402391T  DHOMA TREGTISE INDUSTRISE QARKU ELBASAN
889  K73411591H  SHOQATA E INVALIDEVE TE PUNES QARKU FIER
890  K73424391O  BURIMET NATYRORE TE KOMUNES "GJINAR"
891  K73501391R  PER NDALIMIN E NDOTJES NE ELBASAN
892  K73726001V  SHERBIME NE PYJE E KULLOTA " RRUNGAJA"
893  K73826001B  QENDISTARET
894  K73919602N  " UNE GRUAJA"
895  K74107602A  "GRUAJA, KOHA, SHOQERIA"
896  K76310002M  SHTEPIA RREG. BASHK.MOTRAT OBLATE TE ZEM
897  K76326809M  SHERBIMI KRISHTER SHQIPTAR
898  K76326811B  SHOQ. INVALID.PARAPLEGJIK
899  K76326814C  "PISHAJ" SH.P.P.K.K
900  K76402001N  "Q.K.NJ.A.K."
901  K76406003D  "SH.RREG..E BASHK.MIS.E DASH.KONTEPLATIV
902  K76509001F  "ROZAFA EKSPRESION"
903  K76617001C  PER EMANCIPIMIN SHOQEROR"BOTE E HAPUR"
904  K76625202Q  FEDERATA E KOLOMBOFILEVE SHQIPETAR
905  K76627003W  "CRADLE - ALBANIA"
906  K76708002O  "EDUK.I SHUR.DHE INTEG.I TYRE" (SH.ESHIT
907  K76728001O  "KULTURA ZADRIMORE"
908  K76730201N  DHOMA E TREGTISE DHE INDUSTRISE
909  K76807202B  FEMIJA& NENA NE FOKUS
910  K76808801L  SHOQ. PERD. PYJEVE KULLOTA
911  K76808802T  SHOQ. AMBIENTAL. "GRAMSH"
912  K76808803E  SHOQ.PERD.PYJE KULL.KUSHOV
913  K76808804M  SHOQ. PERD. PYJE KULL.KUKUR
914  K76820201M  NDRYSHIMI
915  K76916002O  SEM.NDERDIOQ."NENA E KESHILLIT TE MIRE"
916  K77009730B  SHOQ PERD. BURIM. NATYRORE
917  K77015202T  SHOQATA SPORTIVE HIMARA
918  K77022003E  "FJALA"
919  K77023001Q  "BLEGTORET DAJÇ"
920  K77215191F  "ALEANCA FRANCEZE"
921  K77223191W  "QENDRA NDERFETARE E GRAVE"
922  K77301191H  ARTIZANEVE TE PUNIMEVE ARTIST. TE SHQIPE
923  K77305191E  NDERKOMUNALJA E ZADRIMES
924  K77309191B  L.V.I.A.
925  K77312391F  SHTEPIA RREGULLATORE E BASHKESISE INSTIT
926  K77314191D  "SHOQATA ARTISTIKE BUNA 2"
927  K77417191V  "PYJET E VAU-DEJES"
928  K77510501T  SHOQATA PERDORUESVE TE PYLLIT KALLMET
929  K77523506J  "ETERIT ROGAZIONISTE SHQIPTARE"
930  K77524206T  SHOQ.PERD.PYJ.KULL.KOMUN
931  K77606105K  SHOQ. "MIQTE E SPORTIT"
932  K77705501A  "SANTA MARIA - MARIANISTI LEZHE ALBANIA"
933  K77921838U  "ARANITASI"
934  K77925201T  AGJENSI RAJONALE ZHV.RURAL
935  K77925204U  SHOQATA PER PYJE E KULLTA
936  K77925206N  QEND.KESHILL.GRA.SHERB.SOC
937  K77925208G  SHOQ.FERMER KOM.BUSHTRIC
938  K77925209O  SHOQ.PERD.PYJE.KULL.KOMUN
939  K77925210S  PER JU NENA DHE FEMIJE
940  K77925211D  SHOQ.PERD.PYJ.KULL.KOMUN.
941  K77925212L  SHOQ.PER INTEG.ZHVILL.DEMO
942  K77925213T  SH.PERDORUESVE E KULLOTA
943  K77925214E  MBROJTJA MIRMB.PYJ.KULL.
944  K77925215M  SHKELZENI OJF
945  K77925218N  KALISI 2001
946  K77925222S  MJALT KURUES MALSI GJAKOV
947  K77929503E  "CARITASI DIOQEZAN LEZHE"
948  K78102301D  "ZOJA E KESHILLIT MIRE"
949  K78415691U  "SOPOTI"
950  K78508192M  SHOQATA "PYLLI I BLIRIT"
951  K78613691Q  "DERVENI"
952  K78613692B  SHOQATA E PERDORUESVE TE UJIT RRAJCE
953  K78624591T  SHOQATA E PERDORUESVE TE PYJEVE E KULLOT
954  K78731512J  "DORA E NGROHTE"
955  K78731513R  BAMIRESI PER FEMIJET JETIM
956  K78731610W  MIREPERD.PYJE KULLOT NIKEL
957  K78827007S  SHOQ.PYLLTARI KOM.OROSH
958  K79121303B  "KRRABI"
959  K79121304J  "GJELBERIMI"
960  K79121306C  "BLERIMI"
961  K79121309D  "PYLLI PER NJEREZIT"
962  K81310451I  Q.SHQIPTARE GASTRONOMISE E SIMPOZIUMEVE
963  K81311451N  INST.TRAJNIMEVE E APLIKIM.NE KOMUNITET
964  K81314451F  ISH STUDENTE NE FRANCE
965  K81315451K  PARTNERITET PER ZHVILLIM
966  K81323451E  Q.SHQIP.PER TRAJNIME E STUDIME JURIDIKE
967  K81325451O  ART KONTAKT
968  K81329451L  WORDS OF HOPE ALBANIA
969  K81401451M  ART BLU
970  K81404751W  KISHA E KRISHTIT "ADRIATIK"
971  K81405751E  "EBEN-EZER"
972  K81406451O  INST.PER RINOVIMIN E POLITIKAVE SOCIALE
973  K81406452W  SHOQ.SHQIP.E KIRURGJISE PLASTIKE&ESTETIK
974  K81407451T  QENDRA SHQIPTARE PER STUDIME EKOLOGJIKE
975  K81412451V  RRUGA E PAQES
976  K81413451D  INSTITUTI ALB - SHKENCA
977  K81413452L  SINDIKATA E PAVARUR E SHENDETESISE
978  K81415451N  ARTET E INTEGRUARA
979  K81419451K  MUNDJA E KRAHUT ALBANIA
980  K81421451U  QENDRA PER ZHVILLIMIN E KOMUNITETIT
981  K81427451E  FONDACIONI HUMANITAR SHQIPONJA
982  K81428451J  PENCLUB SHQIPTAR
983  K81428452R  " EURO PARTNERS DEVELOPMENT "
 984  K81428453C  NET RRJETI PER SHKEMBIM DHE TRAJNIM
 985  K81429451O  ACHO
 986  K81503451C  TIRANA BIZNES
 987  K81504451H  FONDACIONI GREK I KULTURES NE SHQIPERI
 988  K81504452P  SHOQATA " EKO - ALB - I "MJEDISORE
 989  K81504453A  ADLIBITUM
 990  K81505451M  STREHEZA PER GRA E VAJZA
 991  K81505452U  SHOQ."DIST.LIGJORE TE MAKINAVE TE REJA"
 992  K81511751O  BLUEPIDAMNUS
 993  K81512451B  SHOQ.KOMB.AJRIT TE KONDICIONUAR&FTOHJES
 994  K81517451D  SHOQ.MBROJT.RUAJT.UJRAVE T'EMBLA E BREG.
 995  K81518451I  FONDACIONI HAPUR
 996  K81518452Q  GRUAJA NE ZHVILLIM
 997  K81518453B  LIFEGUARDIA ALBANIA
 998  K81521451A  QEND. PER MJEDISIN&MBROJTJEN E SHENDETIT
 999  K81521452I  SHOQ. KLAU'S FILM
1000  K81521751S  "RILINDJA DURRSAKE"
1001  K81523451K  OUTDOOR ALBANIA
1002  K81523452S  SHOQ. TOKA - AJRI - UJI
1003  K81523453D  DEMOKRACIA DHE ZHVILLIMI SOCIAL E PUBLIK
1004  K81528451M  SHOQATA KULTURORE SELVIA
1005  K81601451S  SHOQ " PROSPERITET "
1006  K81602451A  SHOQ.PARUKIEREVE&ESTETISTEVE PROFESION.
1007  K81608451H  SHOQ.SHQIP.E AMBIENTALISTEVE INDUSTRIALE
1008  K81608452P  MIQTE KUAJVE-FRIENDS OF HORSES-A.R.J.A.N
1009  K81608453A  ZERI FEMIJEVE NA THERRET
1010  K81608454I  QENDRA PER PERGJEGJESI TE BARABARTA    @
1011  K81611451W  SHOQATA KULTURORE "PALDO"
1012  K81615451T  WALK TOGETHER
1013  K81615452E  GRATE BREGLUMASE
1014  K81617452O  VATRA E NGROHTE
1015  K81618451L  INSTITUTI KERKIMEVE-EKONOMIKE JURIDIKE
1016  K81618452T  INTEGRIMI I NJEREZVEPASHPRESE (INP)
1017  K81621451D  ARSIMI - RRUGA DREJT INTEGRIMIT
1018  K81622451I  SHOQATA " THEATRE INTERNATIONAL " TIRANA
1019  K81622452Q  SHOQ.KOMB."PER INTEG.E GRUAS SHQIPETARE"
1020  K81622453B  ALB - KONFINDUSTRIA
1021  K81623451N  JHPIEGO - ALBANIA
1022  K81629451U  STUDY IN CANADA
1023  K81629452F  INST.PER POLITIKAT&ZHVILLIM SHENDETESOR
1024  K81629453N  BOTA E ARTIT
1025  K81629751P  MEN I BURIMEVE NAT KOMUNA MAMINAS
1026  K81630451C  SHOQATA "KISHA RREZE DRITE TIRANE"
1027  K81630452K  KANAAN
1028  K81702451D  SHOQATA KOMBETARE E PUNONJESVE SOCIALE
1029  K81708451K  SHOQATA "TEATER I RI"
1030  K81712451H  QENDRA KOMBETARE CORRIDA
1031  K81713451M  Q.SHQIP.PER NDERMJETESIM FAMILJAR"FAMED"
1032  K81716451E  SHOQ.E ISH TE BURGOSURVE POLIT.TE SHQIP.
1033  K81716452M  SHOQATA "OPEN MIND"
1034  K81723958K  SHOQATA KULTUR. ARTISTIKE"JAN KUKUZELI"
1035  K81726451I  SHOQATA " RROMA PER INTEGRIM "
1036  K81726453B  QENDRA SHQIPTARE PER ZHVILLIM
1037  K81729451A  SHOQ.KULTURORE ARTISTIKE " MIRDITA FOLK"
1038  K81730452N  SHOQATA "SHENGJERGJI"
1039  K81806451D  ALEANCA SHQIPTARE
1040  K81806452L  THE OLOF PALME INTERNATIONAL CENTER
1041  K81810451A  FOND " VITRINA "
1042  K81810452I  SHOQ." VIZION O.J.F. "
1043  K81810453Q  A.M.C. " WITHOUT WALLS " ALBANIA
1044  K81810454B  " ALBAFOREST "
1045  K81811451F  " AKADEMIA INXHINJERISE CIVILE A.I.C. "
1046  K81812451K  SHOQ."ARTISTET INTERPRETE "
1047  K81813451P  ECO - PROJECT ALBANIA
1048  K81817451M  SHOQ. " TIRANA "
1049  K81817452U  EUROP.E RINJ FEDER.ALBANIA (JEF-ALBANIA)
1050  K81819451W  SHOQ"PARLAMENTARET E ARDHSHEM TE SHQIP."
1051  K81819452H  SHOQ. " FSHATI URBAN "
1052  K81820451E  SHOQ. E FERMEREVE ALBAGRO
1053  K81820452M  FDE - FORUMI PER DEMOKRACI DHE ETIKE
1054  K81827451Q  ARTEMA - SHQIPERI
1055  K81830451I  QENDER STUDIMORE PER QEVERISJEN VENDORE
1056  K81901451E  QEN.KULTURORE PROFESIONALE ROBERT RADOJA
1057  K81902451J  SHOQATA ANA
1058  K81902452R  DEG.SHQIP.INST.STUD.L.NDERK.&ZHV(ISLNZH)
1059  K81902453C  SH.TURIZMIT E PLANIFIKIMI MJEDISOR PREZA
1060  K81904451T  FOND.HEALTH FOUND GP ALBANIA
1061  K81907451L  SHOQ."BLU SUB"
1062  K81907452T  SHOQ "PARALELI 40 GRADE"
1063  K81907455U  SHOQ.KOMB.PER PROJ.AS.PERSEK.POL.SHQIP.
1064  K81908451Q  QENDRA "FESTIVALI VERA E ADRIATIKUT"
1065  K81909451V  FOND."INSTITUTI I FORMIMIT PROFESIONAL"
1066  K81915451F  SHOQATA SHQIPTARE KORROZIONIT (SHSHK)
1067  K81916451K  FED.SIND.ARSIM.&SHKENC.SHQIP.(F.S.A.SH.)
1068  K81918451U  SHOQ.TRANSPARENCY INTERNATIONAL AL(TI-A)
1069  K81923451W  FORUMI I MENDIMIT TE LIRE
1070  K81924451E  QENDRA SHQIPTARE ASISTENCES ARSIMORE
1071  K81924452M  SHOQATA QELLIM I JETES
1072  K81924751W  MANEZ 2005
1073  K81925451J  SINDIK.AUTONOME USHQ.AGRIKUL.TREG.TURIZ.
1074  K81930751G  KLUBI I SHKRIMTAREVE E ARTISTEVE DURRES
1075  K82005451W  NE NDIHME TE FAMILJES
1076  K82006451E  INSTITUTI I TEKNOLOGJISE
1077  K82006452M  INS.SIN.DI COOP.AL.SVI.MAR(ISCOS-MARCHE)
1078  K82006453U  PER PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT - PROSPECT
1079  K82007451J  SOUL ENTERTAINMET
1080  K82007452R  MODE DHE EDUKIM
1081  K82007453C  DHOMA KOMBETARE E AVOKATISE
1082  K82007454K  SHOQ. UJESJELLES KANALIZIME E SHQIPERISE
1083  K82008451O  FOND.UNIVERSITETI EUROPIAN PER TURIZMIN
1084  K82011451G  MBROJTJA DHE SHPETIMI NGA ZJARRI
1085  K82014451V  TIRANA ART - SPORT
1086  K82014452G  SHOQ." ADER "
1087  K82021451K  GRUPI RINOR I TE DREJTAVE TE NJERIUT
1088  K82022751K  QFPR
1089  K82102452S  TI SHQIPERI ME JEP NDER
1090  K82103451P  SHOQ." ATELIER 31 "
1091  K82104751P  "EKOLOGJISTI"
1092  K82108451R  F.GJIROK.CONSERV.&DEVELOPMENT ORGAN.GCDO
1093  K82108452C  " NDIHME !!! "
1094  K82109451W  SHOQ. " IMAZHI I VETVETES "
1095  K82109452H  Q.STUDIM.POL.PRANE UNIV.EUROP.TE TIRANES
1096  K82116451L  RRJETI RIN.SHQIP.PER INTEG.EUROP.(AYNEI)
1097  K82116452T  SHOQ.SHQIPTARE E TURIZMIT
1098  K82116453E  FOND. "PATRICIA NUGEE "
1099  K82117451Q  SHOQ." KULTURA DHE KOMUNITETI "
1100  K82117452B  SHOQ." PER ZHVILLIM MEDIATIK "
1101  K82119452L  CARITAS ITALIANA NE SHQIPERI
1102  K82122751N  QENDRA SHQIPTARE PER SHENDETIN PUBLIK
1103  K82124451F  " DORA E NGROHTE - TIRANE "
1104  K82124452N  DHOMA E FASONISTEVE TE SHQIPERISE
1105  K82125451K  TENNIS ERALB CLUB
1106  K82126451P  QEND.PER TURIZ.&ZHVILLIMIN E QENDRUESHEM
1107  K82126452A  INTERMEDIA GROUP
1108  K82129451H  LINJA E KESHILLIMIT PER GRA DHE VAJZA
1109  K82129452P  SHOQ."PER MENAXHIMIN E ARTIT & KULTURES"
1110  K82202451N  SHOQ." PRO DIGNITATE "
1111  K82202452V  ZETA
1112  K82209451C  SHOQATA E AKTUAREVE TE SHQIPERISE
1113  K82210451H  " GJIMNASTIKA AEROBIKE "
1114  K82213451W  SHERBIMET SOCIALE BETHANY
1115  K82216451O  " TRAFFIC "
1116  K82217451T  INSTIT. I INPLEMENTIMIT TE INFORMACIONIT
1117  K82217452E  SHOQATA"YOUTH OPPORTUNITY ALBANIA" (YOA)
1118  K82217453M  SHOQ." FATKEQESITE DHE MBROJTJA CIVILE"
1119  K82221451Q  AKSIONE TE PERBASHKETA KUNDER VARFERISE
1120  K82221751L  SH. E PERD. TE PYJEVE E KULLOTAVE ISHEM
1121  K82222451V  SHOQATA "INTEGRIM DHE ZHVILLIM"
1122  K82227451A  FONDACIONI " RUMI "           *
1123  K82227452I  "Q.HIGJ&RUAJ.PAS.AMBJ"(QHRPA MELISA-2000
1124  K82228451F  SHOQATA " MALI I PERCJOPIT "
1125  K82228751A  INFORMACION DHE INTEGRIM
1126  K82229451K  FONDACIONI " FRIEDRICH EBERT "
1127  K82231451U  SHOQATA ALBA - VOLLEY
1128  K82307451S  PERDORUESIT E PYJEVE&KULLOTAVE KOMUNALE
1129  K82310453D  FONDACIONI " FORUMI IMAZH & MEDIA "
1130  K82310751F  ''DROJA-1"
1131  K82311451P  "AKDIE"AGJ.AD.KOL.DR.ART.INT.EKZ.FU.AUD.
1132  K82318451E  SHOQ.PER MBROJ.PERD.ZHVILL.PYJE.KULLOTA.
1133  K82319451J  INSTITUTI I POLITIKAVE MJEDISORE
1134  K82319452R  SHOQ.SOROPTIMIST
1135  K82320451O  NJESIA E IMPLEMENTIMIT ( PIU - MASH )
1136  K82325451Q  Q.KERKIMORE PESHKIMIT&AKUAKULTURES HYDRA
1137  K82326451V  ALBANIAN POKER PLAYERS ASSOCIATIONS
1138  K82327451D  SHOQ."PER INTEG.ZONAVE SUBURBANE SHQIP."
1139  K82409451I  SHOQ." KRIJUESVE ME AFTESI KUFIZ.SHQIP.
1140  K82416451U  FONDACIONI " DRITA E BOTES "
1141  K82416452F  SHOQ.KOMB.PER KULT.MJEDISORE EUROPIANE
1142  K82416453N  SHOQ.ART."ALBA FOLK SOCIETY"
1143  K82418451H  INST.STUD.FIZIBILITE.&PROJEKT.ZBAT ISFPZ
1144  K82418452P  FONDACIONI "KRAHET E SHQIPONJES"
1145  K82418453A  SHOQ." I.J.O.G.A."
1146  K82515991H  SHOQATA PYJEVE DHE KULLOTAVE SINABALLAJ
1147  K82515992P  "BOTA E JETIMIT"
1148  K82618391M  PERDORIMI PYJE KULLOTA KOMUNALE BLERIMI
1149  K82717391K  SHUSHICA
1150  K82816391I  HORIZONTI
1151  K82902391K  KORREK. DHE REHABILIT. NJEREZOR - K.R.NJ
1152  K83003991D  SHTEPIA MOTRAT E CENAKULLIT DOMENIKAN
1153  K83004391S  ROMANO SEZI
1154  K83010412G  KLUBI EKOLOGJIK ELBASAN
1155  K83118191K  SHOQATA"FAMILJA E VOGEL"
1156  K83201391J  SHOQ BALLKANIKE INTEG FEMIJE JETIM,NENAT
1157  K83302391R  STUDIO E TEATRIT PO
1158  K83421391A  KALAJA
1159  K83513191U  EKO-KULT-08 TRASHEGIMI MONUMENTE
1160  K83525202I  LIDHJA EKOLOGJIKE
1161  K83526201F  SHOQATA KULTURA "SKAMPA"
1162  K83602201D  SHOQ. PERDORIMI PYJE E KULLOTA KOMUNALE
1163  K83602402A  NDIHME PER NJEREZIT NE NEVOJE
1164  K83619791U  SHOQ.E PERDORIMIT TE PYJEVE & KULLOTAVE
1165  K83708791O  "QENDRA MJEKESORE UNION PER DIABETIN"
1166  K83708792W  "PYLLI I BLERTE"
1167  K83918993G  KESHILLI RINOR SARANDE
1168  K83918997P  QENDRA "AJMMI"
1169  K84008791S  "PERD. PYJEVE KULLOTAVE KOMUNAL BLERIMI"
1170  K84014391B  QENDRA "OAZ"
1171  K84323391J  "KURBINI"
1172  K84509791P  FONDACIONI DIAKONIA METODISTE
1173  K84529591L  SHOQ.MEN.PYJEVE,KULLOTAVE KOMUNALE
1174  K84631191A  QENDRA TRASHEGIMISE KULTURORE - KAMENICA
1175  K84802391L  PERDORUESVE TE PYJEVE E KULLOTAVE ILNJE
1176  K84810391F  SHOQ PERDORUSVE PYJEVE KULLOTAVE"GURRA"
1177  K84812391P  SHOQ. PERDOR PYJEVE KULLOTAVE "HAZGERI"
1178  K86303191Q  RRJETI I ZERAVE RURALE
1179  K86414191F  "BURIMI" (SHOQATE)
1180  K86415191K  "TARABOSHI" (SHOQATE)
1181  K86415192S  "ACLI - IPSIA" NE SHQIPERI
1182  K86511391F  SHOQATA E PERDORUESVE TE PYJEVE E KULLO.
1183  K86601391E  HIPPOKRATIS
1184  K86618191I  "YMCA SHKODRA - ALB"
1185  K86621391M  INTEGRIMI SOCIAL EKONOMIK KULTUROR MOSHU
1186  K86713191J  SHOQATA "KOL IDROMENO"
1187  K86713192R  QENDRA E AVOKATISE "LULI"
1188  K86713193C  SHOQATA "LUGINA E SHALES"
1189  K86713194K  SHOQ.E PERDORUESVE TE PYJEVE E KULLOTAVE
1190  K86721391P  EMMAUS VLORE
1191  K86730191C  FORUMI SHQIPTAR "LIQENI I SHKODRES"
1192  K87019191U  SHOQATA "ADA"
1193  K87108191O  SHOQATA "PER PYJET E KULLOTAT KOMUNALE"
1194  K87112191L  SHOQATA PERDOR. TE BUR.NATYRORE "CUKALI"
1195  K87210391Q  ALEANCA QYTETARE PER M.ZH. GJIRIT VLORES
1196  K87216191L  SHOQATA "PRENKE JAKOVA"
1197  K87217191Q  FONDACIONI "SHPRESE PER SHKODREN"
1198  K87221191N  SHOQATA "NDREVASHAJ"
1199  K87223191A  FONDACIONI "ISA"
1200  K87327691H  PERD E PYJEVE KULLOTA KOMUNA HOCISHT
1201  K87802691M  "LUNIK"
1202  K87802692U  "EGNATIA" OJF
1203  K88006691K  YLLI I ALPEVE
1204  K88006692S  SHOQATA E PERDORUESVE TE UJIT TE FUNARES
1205  K88129691N  "AURORA" OJF
1206  K88304591D  KOMITETI RINOR
1207  K88308591A  PCEC
1208  K88410591N  UCODEP
1209  K88410592V  SEMINARI MISIONAR "REDEMPTORI MATERS"
1210  K88417591C  SHOQ E PERDORUESVE TE PYJEVE E KULLOTAVE
1211  K88507591B  SHTEPIA RREG E BASHK. URDHERI I KLERIKVE
1212  K88618391B  SHPRESA E SE ARDHMES
1213  K88622691Q  SHOQATE GRADISHTA
1214  K88622692B  SHOQATE VERNIKU
1215  K89725191G  SHOQATA "EKO 2030"
1216  K89725192O  PERDORUESIT E PYJEVE KULLOTAVE "KARINE"
1217  K89819591D  AMANETI
1218  K89822191R  SHOQ.PERD.PYJEVE E KULLOTAVE KOMUNALE
1219  K89823091Q  SHOQATA PERDORIMIT TE PYJEVE E KULLOTAVE
1220  K91323451F  SHOQ.PER KULT.ESTETIKE E NE ZONAT RURALE
1221  K91323452N  SHOQATA KOMBETARE E ATLETEVE VETERANE
1222  K91328451H  KUZHINIERET PROFESIONISTE
1223  K91329451M  SHOQ.KOMB.ISH TE DENUARVE POLITIK SHQIP.
1224  K91403451A  SHOQATA INICIATIVA CIVILE
1225  K91404451F  ENDRA PA FAJ
1226  K91405451K  PARTNER PER ZHVILLIMIN RAJONAL
1227  K91406451P  DEG.SHQIP.AED AKADEMI.PER ZHVILL.ARSIMOR
1228  K91406452A  MODA NE FOKUS
1229  K91409451H  INSTITUTI I KERKIMEVE RURALE
1230  K91409452P  BASHKIMI I SHOQATAVE TE FERMEREVE
1231  K91410451M  SHOQATA " EGNANTIA "
1232  K91410452U  " EXPERIMENT - ALBANIA " SHOQATE
1233  K91412451W  AMBASADA E REPUBLIKES SE SLLOVAKISE
1234  K91413451E  INST.TE AUDITEVE TE BREND.TE SHQIP.(AIIA
1235  K91413452M  PRO JETES,INFORM.&ADVOKACI KUNDER KANCER
1236  K91416451T  PARTIA " ARDHMERIA SHQIPTARE " PDASH
1237  K91416452E  SHOQ.KONTABILISTET
1238  K91417451B  GRUAJA,REALITETE DHE VIZIONE
1239  K91418451G  SHOQATA AKT
1240  K91420451Q  SHOQ.KESHILLI KOMBETAR STUDENTOR
1241  K91420452B  SHOQ.EUROPA DONNA ALBANIA
1242  K91420453J  SHOQ.PAV.&KUJDES.FEMIJ.ME ZHV.TE MEVON.
1243  K91423451I  QEND.MBESHTETJE,INFORMACION,KUJDES(MIKE)
1244  K91425451S  SHOQ.SHQIPT.TE OBSTETRIKE-GJINEKOLOGJISE
1245  K91502451V  PARTIA " ALEANCA PER EUROPEN "
1246  K91503451D  SHOQ.PELLUMBAT E TIRONES
1247  K91504451I  SHOQ.EKO - KESHILLIM
1248  K91504452Q  SHOQ.PROJEKTE VULLNETARE NDERKOMBETARE
1249  K91506451S  INSTITUTI I INTEGRIMIT TE KULTURES SHQIP
1250  K91513451H  SHOQ. MEDIALB
1251  K91513751C  ARTLINK
1252  K91517451E  QEN.KESH.SHQIP.PER MARDHENIE ME JASHTE
1253  K91524451Q  ART ALBANIA
1254  K91527451I  SHOQ.MIQTE E MEDIAS
1255  K91527453B  FONDACIONI " MOISIU "
1256  K91527454J  QENDRA START
1257  K91530451A  SHOQ.PER MENAXH.E PYJEVE KOM.&AGROM.VORE
1258  K91531451F  INS.PROJ.&ZHV.POL.SOC.SH.&EK.(IPZHPSSHE)
1259  K91531751A  FONDACIONI SHQIPETAR MJEDISI DHE EKONOMI
1260  K91603451G  SHOQ.GJERMANE TE INDUSTRISE DHE TREGTIS
1261  K91603452O  INSTITUTI EUROPIAN I TIRANES
1262  K91603453W  FOND.TRASHEGIMIA SHQIPTARE
1263  K91603454H  FONDACIONI " MIRENJOHJA "        @
1264  K91608451I  ARKA E NOEUT
1265  K91616451C  INSTITUTI SHQIPTAR I STUDIMEVE
1266  K91617451H  SHOQ.RINIA AKTIVE
1267  K91624451T  FONDACIONI "ULYSSES"
1268  K91624452E  INSTITUTI KERKIMOR SHKENCOR BARLETI
1269  K91627451L  SHOQATA A & S
1270  K91629451V  SHOQ.RRJET.EUROP.JUGLI.PER PROFES.MEDIAS
1271  K91629452G  SHOQ."ARSIS" ORGA.SHOQ.PERKRAH.TE RINJVE
1272  K91629453O  FOND.ALBEUROFINANCING (AEF)
1273  K91629454W  QEND.NDERKOMB.PER ARKEOLOGJINE SHQIPTARE
1274  K91705451T  ERMUS ASSOCIATION
1275  K91706751T  PROGRESI KOMBETAR PER NJERZIMIN
1276  K91707451G  QENDRA " REHABILITIM PER TE GJITHE "
1277  K91707452O  INSTITUTI I RREZATIMEVE
1278  K91707453W  PROFESION.SHEND.KUNDER DUHANIT &ALKOLIT
1279  K91707454H  ORGANIZATA PER ZHVILLIM&EMANCIPIM O.ZH.E
1280  K91707455P  SHOQ.PER SHQIPERI PA DUHAN
1281  K91707456A  QENDRA FEMIJET JANE E ARDHMJA
1282  K91712451I  QENDRA ALVOT - EP
1283  K91714451S  SHOQ.ALBI NAKO DANCE
1284  K91714452D  GLOBAL MUSIC
1285  K91714453L  SHOQ SPEKTAKEL KARABASHI
1286  K91719451U  SHOQ.MISS UNIVERSITY OF EUROPE
1287  K91725751W  KLUBI SHQIPETAR I JAHTEVE DURRES
1288  K91726451J  J & G DANSING
1289  K91727451O  GRUAJA NE MUZIKE
1290  K91729451B  QEND.ZBULUESVE DHE KERKUESVE PER ENERGJI
1291  K91729452J  A.C.S. & M.I.
1292  K91802451H  INSTITUTI ARTIT BASHKEKOHOR TIRANE(TICA)
1293  K91803751H  EVOLUCIONE
1294  K91810451B  QENDRA ACIT
1295  K91810452J  SHOQ.BIOLOGET E SHQIPERISE
1296  K91815451D  PARTIA ORA E SHQIPERISE
1297  K91816451I  QENDRA AKSES
1298  K91817451N  MJEDISI DHE BUJQESIA
1299  K91818451S  SHOQ.INST.SHQIP.POLITIKAVE PUBLIKE(ISHPP
1300  K91819451A  SHOQ.RRJETI GRAVE BARAZI NE VENDIMARRJE
1301  K91825451H  SHOQ.AGJENCIA A.M.I.
1302  K91907451M  SINDIKATA PUNONJESVE POLICISE SHTETIT
1303  K91910451E  SHOQ.STEEL WINGS
1304  K91915451G  SHOQ.VLORA WAVE
1305  K91922451S  SHOQ.SPORTIVE VOLEJBOLLIT FEMRAVE TIRANA
1306  K91923451A  QENDRA FEIM E TAJAR ZAVALANI
1307  K91927451U  QEND.STUD.EKONOMIKE PER BIZNESIN VOGEL
1308  K91929451H  SHOQ.BLEJ SHQIP
1309  K91929452P  QEND.STUDIO D - TIRANA
1310  K91930451M  POLIKLINIKA E SPECIALITETEVE PASKUQANIT
1311  K91931451R  SHOQ. PO ART
1312  K92003751I  WORLD HOPE INTERNATIONAL - ALBANIA
1313  K92007451K  FONDACIONI ''VIZIONI I RI''
1314  K92012451M  FOND.KONRAD-ADENAUER- STIFTUNG
1315  K92018451T  SHOQ.KOLEKSIONISTEVE TE SHQIPERISE
1316  K92018452E  QEND.KULTUR."FEMRA INVESTIMI FAMILJES "
1317  K92018453M  SHOQ.MBARESHQIP.SHKRIMTAR.PER FEMIJ&RINJ
1318  K92018455F  QENDRA PLAN & GO
1319  K92027451S  MJEKSIA SPORTIVE ITALO - SHQIPTARE
1320  K92102751G  PAQE PROGRES DHE HARMONI
1321  K92103451Q  SHOQ." VERI & JUG"
1322  K92104451V  SHOQ.INTERNAT.ISLAMIC CHARITABLE ORGANI.  @
1323  K92104452G  SHOQ.ATDHETARE KULTURORE,MJEDISORE MATI
1324  K92108451S  SHOQ.DHOMA E TREGTISE&INDUST.SHQIP-ARABE
1325  K92108452D  SHOQ.NJEREZ DHE IDE
1326  K92108453L  FONDACIONI OSAAB
1327  K92117451R  SHOQ.ALBANIAN ENVIROMENT "ALEN"
1328  K92117452C  SHOQ GREEN ALBANIA "GRAL"
1329  K92117453K  SHOQ.INSTITUTI PER MIRQENIE DHE AMBJENT
1330  K92124451G  ZYRA PER MBROJTJEN E QYTETAREVE
1331  K92124751B  KLUBI I FUTBOLLIT TEUTA DURRES
1332  K92125451L  SHOQ.INVALIDET ISH PERNDJEKURIT POLITIK
1333  K92125452T  FOND.SWISS FOUNDATION FOR INNOVATION
1334  K92125453E  SHOQ.ALBANIA FUTURE GENERATION SOCIETY
1335  K92125454M  SHOQ.B.K.F.SH.
1336  K92129451I  SHOQ.DARDANIA SPORT
1337  K92129452Q  DSA (PARTNERE NE ZGJIDHJE DHE ZHVILLIM)
1338  K92130451N  ALBANIAN ARTS FOUNDATION AAF
1339  K92213451A  SHOQ.JETE E SHENDETSHME
1340  K92215451K  SHOQ. UNIONI I SHKRIMTAREVE TE SHQIPERIS
1341  K92221451R  SHOQ.PRINDER KUNDER AUTIZMIT
1342  K92223451E  SHOQ.SHQIPTARE E SPORTIT TE POKERIT
1343  K92226451T  SHTEPIA RREGULLTARE "MOTRAT DOMENIKANE"
1344  K92229451L  SHOQ.K.M.N.R. 24 MAJ
1345  K92302451R  FEDERATA SHQIP.GJUETAREVE & PESHKATAREVE
1346  K92303451W  SHOQ.MEDIA SOCIALE OJF
1347  K92304451E  SHOQ.DREJTESIA PRONAREVE TE TOKAVE DAJT
1348  K92304452M  QENDRA PER SHENDETIN RESPIRATOR DHE TB
1349  K92306451O  SHOQ.AVOKATET PENALISTE TE SHQIPERISE
1350  K92311451Q  SHOQ. LIFE QUALITY
1351  K92311452B  SHOQ.MBROJ.PYJ.KULLOT&MJED.DAJTI ALBANIA
1352  K92313451D  QENDRA PIKA PA SIPERFAQE
1353  K92317451A  SHOQATA MINIFUTBOLLIT SHQIPTAR
1354  K92317452I  FOND.EUROP.PER SECURITY HYGENIE & HEALTH
1355  K92317453Q  SHOQ.MIGRIM DHE INTEGRIM HILLARI KLINTON
1356  K92318451F  SHOQ.TOKSIKOLOGEVE SHQIPTARE ALBTOX
1357  K92320451P  KESHILLI EKSPERTIVE TE AGROBIZNESIT
1358  K92324451M  SIND.PAVARUR KONTROLLIT TRAFIKUT AJROR
1359  K92324452U  UNIONI TREGTAREVE AGROUSHQIMOR DINAMO
1360  K92325451R  SHOQ. PARAOLIMPIKE SHQIPTARE
1361  K92407451W  QENDRA "QENDRA PER STUDIME TE AVANCUARA"
1362  K92407452H  QENDRA DITORE&REZIDENCIALE RREZE DIELLI
1363  K92407453P  QENDRA FRANKLIN
1364  K92408451E  LEVIZJA E FOKOLAREVE - MESHKUJ
1365  K92408452M  LEVIZJA E FOKOLAREVE - FEMRA
1366  K92408453U  SHOQ.FIRST STEP ASSOCIATION
1367  K92409451J  EPER CENTER
1368  K92410451O  SHOQ. ECO - ALB
1369  K92411451T  SHOQ.AKTIVISTEVE TE SHQIPERISE
1370  K92411452E  SHOQ.PER NJE ZHV TE QENDRUESH&RACIONAL
1371  K92411453M  SHOQ.GAZETARET E RINJ TE SHQIPERISE
1372  K92411454U  SHOQ.ALB.AMERICAN TRADE & ASSOCIAT.AATDA
1373  K92414451L  SHOQ. KONFINDUSTRIA SHQIPTARE
1374  K92415451Q  SHOQ.ASSITEJ SHQIPERI
1375  K92421451A  KORPORATA FINANCIARE NDERKOMBETARE (IFC)
1376  K92424451P  SHOQ.INSTITUTI MYSLIMAN I NDIHMES
1377  K92429452C  FORUM.NDERK.PER TE DREJT.NJERIUT SHQIP.
1378  K92431451E  ALBANIAN BESA CAPITAL
1379  K92508391G  BURIMET NATYRORE KOMUNES LABINOT FUSHE
1380  K92610791U  NATURAL BODYBUILDING FITNES
1381  K92611391B  SHOQ."PERDORUES PYJE E KULLOTA" ZAVALINE
1382  K92612391G  KLUBI I SHKRIMTAREVE"K. KRISTOFORIDHI"
1383  K92906791J  DHRINOS
1384  K92906792R  SHOQ.PERDOR.PYJEVE E KULLOTAVE - KRAHES
1385  K92911591W  STOP SMOKING - STOP ALKOOL
1386  K92918391W  SHOQ.PYJEVE E KULLOTAVE,KOMUNA KAJAN
1387  K92919191P  SHOQATA MEHMET QYPERLI ROSHNIKU
1388  K92922191H  OKSIGJEN
1389  K92925591A  SINDIKATA E PAVARUR E PUNONJESVE TE NAFT
1390  K93010191O  SHOQATA MBROJTJA E MJEDISIT NATYROR
1391  K93015391F  PARTNERET PER INTEGRIM
1392  K93017591E  KISHA KATOLIKE "ZONJA E PAPERLYER"
1393  K93017592M  MJEDISI DHE ZHVILLIMI SOCIAL
1394  K93101391H  FAZANI
1395  K93114591P  QEND. RAJON. ARKEOLOGJIKE TURISTIKE KOÇO
1396  K93114791E  FORUMI I ZHVILLIMIT TE ZONAVE MALORE GJ.
1397  K93121791Q  QENDRA RAJONALE SYRI I MEDIAS SE RE SMR
1398  K93214791H  SHOQ.PERDORUESVE PYJ.& KULLOT.DROP.POSHT
1399  K93318791H  FOND.QENDRA KULT.MEDIATIKE"ANTIGONE"
1400  K93408391F  SHOQ.PERD.PYJEVE E KULLOT.KOM.BRADASHESH
1401  K93412791D  SHOQ.E PERD TE PYJEVE KULLOT KOM.POGON
1402  K93412792L  SHOQ.E PYJEVE E KULLOT KOM.QEND.TEPELEN
1403  K93414391M  SINDIKATA RAJONALE ELBASAN
1404  K93414591B  GRUAJA PER GRUAN
1405  K93421791C  SHOQATA E BURIMEVE NATYRORE KOMUNA PICAR
1406  K93504391L  SHOQ E MENAXH TE PYJEVE KULL. KOM.GRACEN
1407  K93504591A  SHPRESE PER TY
1408  K93516391C  PER MBROJTJEN E TE DREJT.PERS ME A.KUFIZ
1409  K93611391D  SHOQ RAJ E PYJEVE DHE KULLOTAVE
1410  K93611791E  SHOQ E.PYJ DHE KULL.KOMUNAL KOM. LUNXHER
1411  K93611792M  SHOQATA E PYJEVE E KULLOTAVE" DHEMBELI
1412  K93623791S  SHOQ E PYJ E KULL KOMUNA DROPULL I SIPER
1413  K93715191O  PERDORUES PYJE KULLOTA EMERTUAR VOSKOPI
1414  K93721791L  SH.P.B.N KOMUNA VELCAN
1415  K93723191I  KESHILLI I ARUMUNEVE
1416  K93728391W  SHOQ-PERD PYJEVE E KULLOTAVE"GJELBERIMI"
1417  K94008391S  BAMIRESIA IKONA
1418  K94203591L  SHOQ.PERDORUESVE TE PYJEVE E KULLOT.KOMU
1419  K94209791H  CHRIST FOR THE NATION CFN
1420  K94210191W  COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER
1421  K94307391W  STAFUKA S-K
1422  K94329791S  "QENDRA DRITA E SHPRESES"
1423  K94524591K  SHOQ.PERD.TE PYJEVE E KULLOTAVE
1424  K94612191V  ALBA
1425  K94620791F  SH.P.B.N.
1426  K94620792N  SH.P.B.N. CERRAVE
1427  K94621191U  ORG PER MENAXHIMIN E DESTINACIONIT KORCE
1428  K94626991B  KLUBI I KRIJUESVE JONIANE
1429  K94710191O  PERDORUESIT E PYJEVE KULLOTAVE VRESHTAS
1430  K94710192W  PERMIRESIMIT PYJEVE KULLOTAVE LIBONIK
1431  K94726591D  SHOQ.E PERDORIMIT TE PYJEVE E KULLOTAVE
1432  K94726791P  SH.P.B.N.K PROPTISHT
1433  K94803191F  SH ZH B N OPARI
1434  K94803192N  PYJEVE KULLOTAVE KOMUNALE MALESIA MALIQ
1435  K94807591D  SHOQ.PERDORUESVE TE PYJEVE E KULLOTAVE
1436  K94807592L  SHOQ. PERDORUESVE TE PYJEVE E KULLOTAVE
1437  K94811191W  GRUAJA NE ZHVILLIM KORCE
1438  K94814791E  FOLEJA
1439  K94816991D  SHOQATA "MELLEZI MARKAT"
1440  K94830191C  PORTA EVROPIANE PER QARKUN E KORCES
1441  K96309191B  SHOQ.PERD.PYJEVE KULL.KOMUNARE VIG-MNELE
1442  K96316191N  SHOQ."PERDOR. KOMUNAL TE PYLLIT SHELQET"
1443  K96404191C  "ASTA"
1444  K96424191K  INS. MOTRAVE FRANÇESK. TE JEZUSIT FEMIJE
1445  K96505191K  SHPRESE PER JETE
1446  K96506191P  "PERDORUSIT E PYJEVE E KULLOTAVE" HAJMEL
1447  K96526191A  SHT.RREGULL.E BASHK.BIJAT E DASH.HYJNORE
1448  K96530391J  QENDRA E INFORMACIONIT AARHUS-VLORË
1449  K96601191Q  "GJEOMJEDISI" (OJF)
1450  K96603891W  SHOQ.PERD.TE PYJEVE KULLOT.KOM.KODOVJAT
1451  K96609191K  QENDRA E INFORMACIONIT AARHUS-SHKODER
1452  K96616491R  SHOQ.E PERD.PYJEVE DHE KULL.GJORICE
1453  K96706391K  PËRDORUESIT E PYJEVE E KULLOTAVE
1454  K96706491Q  PERDORUESIT E PYJEVE DHE KULL. BULQIZE
1455  K96712191F  L.D.A.
1456  K96714391E  SHOQATA PËR ZHVILLIM DHE PROGRES "SJAT"
1457  K96719391G  QENDRA KULTURORE "BILBILAT E JUGUT"
1458  K96726191G  LEVIZJA STUDENTORE LIFE
1459  K96801191W  SHKODRA-BASKET 1
1460  K96805391I  PËRDORUESIT E PYJEVE "SHASHICË-BEUN"
1461  K96809791G  SHOQ.E PYJEVE,KULLOTAVE DHE MJED.LUZNI
1462  K97027591Q  SHOQATA E PYJEVE DHE KULLOTAVE "RREZOMA"
1463  K97027592B  SHOQATA E PYJEVE DHE KULLOTAVE DELVINE
1464  K97108791F  SHOQATA 'DIBRA PROGRES'
1465  K97117195A  NALEDA
1466  K97122191Q  SHOQ.MENAXH.TE PYJEVE E KULLOT. KOMUNALE
1467  K97213791K  SHOQ.E PYJEVE DHE KULLOTAVE SELISHTE
1468  K97220791W  SHOQ.E PYJEVE DHE KULLOTAVE REÇ DIIBER
1469  K97230591O  SHOQ.PYJE.KULLOTA KOMUNA MESOPOTAM.
1470  K97316191P  SHOQATA "INSTITUTI ALPEVE TE SHQIPERISE"
1471  K97324391V  B.I.E DELTA
1472  K97617591H  SHOQ E PERDORUESVE TE PYJEVE "KASHNJET"
1473  K97704991P  OAZ
1474  K97718592A  KISHA KATOLIKE "DIOQEZA LEZHES"
1475  K97828191V  SHOQ. NDIHME SOCIALE GRUAS KRYEFAMILJARE
1476  K97907591M  MOTRAT E VOGLA TE FAMILJES SE SHENJTE
1477  K97912991P  SHOQATA HIST. KULTURORE 'DILAVER KURTI'
1478  K97913991U  MANAXHIMI I BURIMEVE NATYRORE XIBER
1479  K98005191W  SHEN ASTI
1480  K98024091T  PERDORUESIT E PYJEVE E KULLOTAVE RADOMI
1481  K98128691J  ÇERMENIKA
1482  K98212791H  SHOQATA JEHONA E KELMENDIT
1483  K98311991R  FORUMI I GRUAS BURREL
1484  K98408391P  PER PERMIRESIMIN E PYJEVE DHE KULLOTAVE
1485  K98415291V  "SASATI"
1486  K98415292G  "GJALICA E LUMES"
1487  K98415791F  "BJESHKA"
1488  K98420991T  SHOQ.E PYJEVE DHE KULLOTAVE MACUKULL
1489  K98428091F  PYLLI I RI - JETE E RE
1490  K98518291Q  ALB-AID
1491  K98518691R  SHOQ.ZHV.BURIM NATYR "DOMOSDOVA"SHZHBN
1492  K98603091B  PERDORUESIT E PYJEVE KULLOTAVE QYTEZE
1493  K98719591W  SHOQ.E PERDORUESVE PYJE E KULLOTA -LOPES
1494  K98817491J  SHOQATA P.P.K.CEPAN
1495  K98827291B  SHOQ.PERD.& PYEJEVE E KULL.- KOM.PISKOVE
1496  K99111591M  SHOQ.E FUTBOLLIT "MEMALIAJ - SPORT"
1497  K99118091R  "DIOQEZA E RRESHENIT"
1498  K99215391A  MMPK
1499  K99216391F  PROGRESI I GRUAS MALESORE
1500  K99310091G  SHOQ "SHERBIM NE PYJE KULLOTA" ZEPA
1501  K99517391T  SHEN FATLUMI
1502  K99607691N  SHOQATA E PYJEVE DHE KULLOTAVE KOMUNALE
1503  K99628491O  OSTROVICA
1504  K99720491A  KOSHNICA
1505  K99809091Q  "SHERBETORET E HYUT VIRGJERES MATARA"
1506  K99810491W  RAMIA
1507  L01306451E  INSITUTI I KESHILTAREVE FISKALE
1508  L01311451G  QENDRA PER MBROJTJEN E PRIVACISE(PRIVAL)
1509  L01311452O  QENDRA TRASHEGIMISE KULTURORE SHQIPTARE
1510  L01311453W  SHOQ.INTEG.PERS.AFTESI KUFIZUARA MENDORE
1511  L01311454H  MILIEUKONTAKT INTERNACIONAL
1512  L01311455P  SHOQATA E ARKITEKTEVE TE SHQIPERISE
1513  L01319451A  ASON
1514  L01319452I  INSTITUTI SHTEPI.DREJT&PAJTIMIT KOMBETAR
1515  L01320451F  SHOQ.SHQIP.RINJ.STUD.SHKENC.TOK.&MJEDIS
1516  L01321451K  INSTITUT.HULUMTIMIT&PUB.VLER.KULT.ARTIST
1517  L01327451R  UNIONI KOMBETAR PARANDALIMIN&REHABILITIM
1518  L01327452C  FOND.CULTURAL HERITAGE WITHOUT BORDERS
1519  L01327453K  SHOQ.PER AUTONOMI VENDORE
1520  L01329451E  PAWS ALBANIA
1521  L01402451K  QENDRA AKADEMIA STUDIMEVE POLITIKE
1522  L01402452S  SHOQ.KINEASTEVE TE RINJ
1523  L01402454L  DHOMA TREGTISE&INDUSTRISE BULLGARO SHQIP
1524  L01402455T  SFIDA RINORE SOCIALE
1525  L01404451U  PARTIA E TE DREJTAVE TE MOHUARA- E RE
1526  L01404452F  SHOQATA I E F
1527  L01405451C  INNOCERT ALBANIA
1528  L01405452K  ALBANIAN LIFE QUALITY UNION ( A.L.Q.U )
1529  L01410451E  SHOQATA MERIDIAN ALBANIA
1530  L01411451J  SHOQERIA E ANIMATOREVE SHQIPTARE
1531  L01415451G  SHOQ. NDERKOMB. PER TE DREJTAT E NJERIUT
1532  L01415452O  LIASANCO MEDIA (" L.M.")
1533  L01415453W  ALEANCA KUNDER DISKRIMINIMIT LGBT
1534  L01415454H  FONDACIONI DERVISH SOKOLI
1535  L01415751B  Q.P.P.B QEN. PERP. PRODH. TE BUKES
1536  L01425451K  QENDRA E STUDIMEVE FUTURE
1537  L01501451I  QENDRA "MERSORT"
1538  L01502451N  QEND. SOC. NDIHME PER KATEGOR. NE NEVOJE
1539  L01504751S  ACT
1540  L01505451F  QENDER O.K.I.SH
1541  L01505452N  SH I P V N
1542  L01508751P  INSTITUTI I BUJQESISE BIOLOGJIKE
1543  L01509451C  FORUMI INTELEKTUAL DHE ART TE LABERISE
1544  L01511451M  QENDRA "HAPESIRE"
1545  L01511452U  QEND. PER DIALOG NDERMJET BIZ& PARLAMENT
1546  L01515452R  SHOQATA."NJE BOTE PER NJE ZEMER"
1547  L01515453C  " TIRANA TALENT"
1548  L01515454K  QENDRA E MEDIAS EKONOMIKE&SOCIALE
1549  L01515455S  SHTEP.STUDENT.QEND.INFORMAT.STUDEN.SHQIP
1550  L01518451B  QENDRA SOCIALE ARKANOE
1551  L01518452J  SHOQATA ALMEDIKUS
1552  L01519451G  CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTI - ALBANIA
1553  L01524451I  SHOQATA SONIA BASKET CENTER
1554  L01524452Q  SIND. PAVARUR E ARTISTEVE TE SHQIPERISE
1555  L01524453B  QENDRA "N.G.O. & I"
1556  L01524454J  QENDRA "ECJA"
1557  L01524455R  QEND. SE SHENDET. DHE MIREQ. KOMUNITARE
1558  L01526451S  TINGUJ DHE MONUMENTE
1559  L01530451P  INSTITUTI EUNACAL
1560  L01530452A  "MIDIPROD"
1561  L01530453I  SINDIKATA E PAVAR.E KIMISE SE SHQIPERISE
1562  L01531451U  SIND.PAV.PUNONJ.NDERT.SHERB.PUB.SHQIP.
1563  L01601451L  Q SH I R
1564  L01601452T  SHOQ."PER MBROJT.E TREGETARE DHE TREGUT"
1565  L01602452B  KESHILLI RINOR SHQIPTAR
1566  L01602453J  SHOQ."PER EDUKIM. DHE PJESMARJ.QYTETARE"
1567  L01602454R  SHOQ.E SOC.UNIV.SHQIP.-ZSRSHS &IPS&ZMK"
1568  L01606751I  FLORA AND FAUNA ALBANIA
1569  L01609451F  QENDRA "NENAVE MJELMA"
1570  L01609751A  ART AND PROGRES
1571  L01612451U  SHOQATA " ART + "
1572  L01612452F  SHOQATA "TOGETHER FOR LIFE "
1573  L01613451C  QENDRA "HENA - VARIETE"
1574  L01613452K  " CDO FEMIJE "
1575  L01613453S  INSTITUT.MENAXH.FINANC.PUBL.E PRIVAT
1576  L01616451R  SHOQ''SHOQERIA SHQIP BOKS PROFESIONIST''
1577  L01619451J  SHOQ.PER INTEGRIMIN E ZONAVE INFORMALE
1578  L01622451B  SHOQ."RINORE PER INTEGRIM DHE ZHVILLIM"
1579  L01622452J  VELA DHE FLATRA
1580  L01622453R  FEDERATA SINDIK. NDERT.-DRURIT TE SHQIP.
1581  L01623451G  SHOQATA "DIGNATIO CLUB"
1582  L01626451V  QENDRA "IMPACT"
1583  L01630451S  SHOQATA "BOOM BOOM EVENTS"
1584  L01703451B  SHOQATA "KRIIK-ALBANIA"
1585  L01704451G  QENDRA "RES PUBLICA"
1586  L01705451L  QEN.E TRAJ.DHE STUD. SIND. TE SHQIPERISE
1587  L01705453E  QENDRA FAKT
1588  L01706451Q  KONFEDERATA E PRINDERVE TE SHQIPERISE
1589  L01706452B  SHOQATA ''SPORTET AKROBATIKE SHQIPTARE''
1590  L01706453J  SHOQ.''MALAYSIA ALUMNI ASSOSSAT.ALBANIA'
1591  L01706454R  SHOQATA"INTEGRIMI I GRUAS NE KOMUNITET"
1592  L01706455C  SHOQATA "TAMAM"
1593  L01706456K  SHOQ. SHQIP.GRAVE TE DIPLOM.UNIVERSITARE
1594  L01707451V  SHTEPIA RREG.BASHK.INST.MARIA NDIHMETARE
1595  L01707452G  SHOQ."MBROJT.E MENAXH.PYJEVE TE NDROQIT"
1596  L01714451K  QENDRA ''NARCONON ALBANIA''
1597  L01714452S  QENDRA '' A C S E R''
1598  L01714453D  QENDRA ''PER KERKIME LIGJORE''
1599  L01714454L  QENDRA PER VLERESIM,MENAXHIM DHE TRAINIM
1600  L01717451C  SHOQATA FRATARI
1601  L01719451M  QENDRA SHQIPTARE E TRASHEGIMISE
1602  L01719452U  KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE
1603  L02528391G  SHOQ SHQIPTARE PARANDALIMIN AKSIDENTEVE
1604  L02529591A  THE LANGUAGE INSTITUTE
1605  L02610791M  SHOQATA E PYJEVE DHE KULLOTAVE KARDHIQ
1606  L02611591F  INTELEKTUALET E NAFTES
1607  L02616391S  FORUM NE VEPRIM
1608  L02709191U  SHOQATA"ROMET E BASHKUAR"
1609  L02716391V  SHOQ PERDORIM PYJEVE E KULLOTAVE GORICA
1610  L02802391A  PERDORUESIT E PYJEVE E KULLOTAVE BYSHEK
1611  L02807591O  JETA IME
1612  L02816591N  SPORTDASHESIT FIERAKE
1613  L02820191J  ALBANIA RAFTING GROUP
1614  L02921191R  KULLOTA PYJE TERPAN
1615  L02921192C  SHOQ.E PERD.PYJEVE KULL.KOM.RROSHNIK
1616  L03705591D  SHOQ.E PERDOR.TE PYJEVE E KULLOTAVE
1617  L03711991L  "KULLOTA MALLATHRE"
1618  L03715191G  SE PERDORUESVE PYJEVE E KULLOTAVE PRESPA
1619  L03802191N  BIZNESI I VOGEL KORCE
1620  L03816991Q  SHOQATA PYJE KULLOTAVE "LUKOVA"
1621  L03817791J  SHOQATA E ZEJT & MJESH DUARARTE POGRADEC
1622  L03819991I  SHOQATA KULLOTA ALIKO
1623  L04012991U  SHOQATA PYJE-KULLOTA"SKUTICA LIVADHJA"
1624  L04118591G  MOLLA E GJELBER
1625  L06411191G  KONG.E MOT.MESU.SH.DOROTEA E FRASSINETTI
1626  L06501191F  W.P.F-ONLUS/ITALY(ALBANIA BRANCH)
1627  L06501192N  " CREATIVE CITY "
1628  L06508391G  QENDRA QYTETARE INICIATIVA DEMOKRATIKE.
1629  L06509891S  SHOQATA PYJEVE KULLOTAVE KOMUNALE TUNJE
1630  L06510191E  SHOQATA PYJORE "BREDHI"
1631  L06518191V  SHOQATA " KOHA E FEMIJEVE"
1632  L06523191A  "SHOQATA MJEDISORE PUKA"
1633  L06524191F  SHOQATA " MONSINJOR LORO NODAJ "
1634  L06602191N  "RINGJALLJA DHE JETA"
1635  L06606791A  HAFUZ DOMI
1636  L06606792I  HAFUZ DOMI
1637  L06619192O  Q.SH.A.I.B.
1638  L06622191V  EMIGRANTI
1639  L06703791L  SHOQ.PERD.PYJEVE.KULL. SABATRA
1640  L06710391W  PERDORUESIT E PYJEVE DHE KULLOTAVE
1641  L07521391E  KISHA KATOLIKE "SHEN NIKOLL"
1642  L07521591Q  MIQTE E LEZHES
1643  L07529291P  SH.P.P.K.K.K.M
1644  L07609691L  POJSKA
1645  L07615391A  SHOQ.PERDOR.PYJEVE.KULL."LUGAPAJ KURBIN"
1646  L07723991K  SHERBIME NE PYJE E KULL. KURORA E GJELBE
1647  L08721691H  INTEGRIMI
1648  L08802291G  RINIA DHE FEMIJET
1649  L09002591C  SHOQ E PERDORUSVE TE PYJEVE DHE KULLOTAV
1650  L09012591G  NEW DIMENSIONS
1651  L09113391C  " BUJQESISE DHE MJEDISIT IBALLE "
E REGJISTRUARA PRANE ORGANEVE TATIMORE
   ADMINISTRATORI
   MARK DAVID LUCE
   ALBERT P. NIKOLLA
   LULZIM LIKA
   CAPAJEV GJOKUTAJ
   ARMANDO DUKA
   SHYQYRI SUBASHI
   GIANFRANCO LUPIDI
   KRISTAQ KUME
   NAUM THEODHOSI
   ARBEN SHEHU
   GJERGJ KLINI
   AHMET JAZO
   VLADIMIR MEHILLI
   NIKOLL DEDA
   ZEF SHTIJA
   BAJRAM TIRANA
   SABERI ERIN
   ANGELA BIANCHI
   RAY SNIDER
   PAOLO TONEGUTTI
   AGIM NIKSHIQI
   GJEORGJIOS BABINJOTIO
   ALTIN HYSI
   MIGENA LLEKSANI
   BARRY TRENT OGDEN
   DAVID JONATHAN PENNOYER
   AGRON MEÇE
   GENC MYFTIU
   VASIL DIMITROV
   DICKSON H BAILEY
   JOCHEN BLAMEN
   SABINA BROGGINI
   ERNESTE PASQUALINI
   CHARLES CUTTA
   NOMAN GULEN
   AGRON XOXA
   SOFIJE KROMICI
   PAULIN VILAJET
   NORBERT NEBIU
   ARJANA GAZHELI
   ARDIT GJEBREA
   ARDIAN MULLAJ
   ANDREJI KLOBUCAR
ARIF QEROZI
GIANLUCA GONDOLINI
NETA LOHJA
THOMAS ROSSNER
LULJETA DOGANI
FABRIZO BOLSI
ANTHONY RANDAZZO
BAJRAM MUCA
PETRIT BOZO
SHPRESA VRETO
HAJRIE HASANJ
FERDI BRAHUSHI
ROY DEBENHAN
JUDITH B.H.SMITH
MAKSIM GUMENI
ERALD SHUAIPI
APOSTOL VASO
AURELA ANASTASI
FLORETA LULI FABER
THOMAS PAPASPYROU
EDMOND DRAGOTI
GJON NIKOLLA
NIKOLLA PEJA
MARIA CLORINDA MERDA
BETHANY SANDERS
ARBEN PAPADHOPULLI
MEHDI REZA
AKIL PANO
RAMIZ KAYAOGLU
ERMIRA MITRUSHI
FREDERIK SEITI
ALMUTH BOSELE
FIQERETE TRENDAFILI
PHILIP DINDINGER
THEODORUS I. A. BOLLE
KURT PLAGENHORF
ARBEN DELIA
ELVANA SHARKAJ
SVETLLANA ROKO
ANDREA TRAJANI
VALDETE BIZHGA
AT IGNAZIO BUFFA
SKENDER LIPO
AHMET SHEHU
ARBEN SHAMIA
JOSE L GARIJO
HAMED BEN ABDENNABI
MICHAEL HOFFMAN
MATTHIAS JAGER
ANNE RODI
GERTA SULA
MAVLAN BALILI
GENC MYFTIU
BLERTA CANI
ARJAN CALA
EROL TOSUN
YZEDIN SARAJ
ILIA DISHNICA
ANTONIETTA VITALE
ALI LAÇEJ
GUNTER HAASE
ARISTIR DAVIDHI
PRNAVERA HAÇKAJ
ZENEL HOXHA
HERVIN FUSHEHATI
CAROLINA COSTABILE
ARMAND OSMANLLI
ILIR DASHI
FADIL TUPI
MAJLINDA BRAHAJ
NURI KAZAZI
ARTAN METOHU
ILIR CUMANI
VALERIA ROSSATO
VICTOR BOHUSLAVSKY
GLENN MOCHER
SYLVAIN JOEL VERGNON
NDRICIME ZEKAJ
JAN LORING
AUREL GRABOCKA
AUDDUN BJARNI OLAFSSON
TEOLA SHKODRA
GEORGE RIDLEJ
EDMOND FISHTA
MIRELA ANDREOZZI
VALBONA KADUKU
MEHMET VEYSI ISIK
PAMELA GRIFFIN
ADRIAN KATI
THOMAS RULLAND
KARAM ZEINHOM
FATLINDA LITO
NIKOLETA NIKOLAI
VALBONA MERKO
RADEJ LENARCIC
ARTAN HOXHA
EDMIND HAXHI NATO
JUNG JANG BAE
AGRON DOMI
AMIDIO ALBANESI
ENVER FERIZAJ
ERDAL BOROVA
AURON PASHAJ
YLLI PANGO
JULIANA ZAHARIA
ARBEN JORGJI
ARBEN MUKA
DONIKA GODAJ
RODOLFO BOZZI
GENCI ALIZOTI
MONIKA QERIMI
ALBANA IDERSHAI
VIKTOR PUKA
SOFI NOTI
MAJUA DIBA
ELIDA RECI
BLENDI CEKA
GAETANO TARSITANI
MERITA SHUKA
ENDRI FUGA
LORENZO PISTOCHHINI
RAIMONDO SPEDICATO
SHKELQIM SOKOLI
EDMOND SPAHO
ARTUR HAZIFI
KURT DUANE PLAGENHOET
PERPARIM HIDERSHAJ
MARIO SPADARI
LEIGH RICE
HARRIET EPSTEIN
GIOVANNI FERRATINI
HOLTA KOTHERJA
RASIM GJOKA
SHKELQIM BOZGO
MARIA CHIOSSI
VASILIKA HYSI
ANGEL PESEVSKI
ALKET ISLAMI
ADRIATIK BICAKU
TOMORR LLANI
SINAN TAFAJ
FATBARDH ADEMI
QEMAL BALLIU
REXHEP CUNI
ILIR ALIAJ
ARTUR NOGA
SOKOL KIKINO
ARTUR AGO
RAJMOND SHAW
SOTIRAQ KRONI
LARRY MOSLEY
MARIANA HERENI
GENTI IBRAHIMI
ZANA VOKOPOLA
NATHAN GRAVES
ERMAL ILIRJANI
ARJAN STAROVA
LUIZA TAHIRI
MASHELLE ZADINA
IGNAZIO BUFFA
ABDULLA DIKU
ANIKA LUGA ILIRIAN SYKAJ
SILVANA DAMO
SAIMIR KULLOLLI
HAZIZ MARKU
ILIR ZEQO
ESAT MOLLA
BARDHYL MUSAI
MIRIAM RECI
ZANA CELA
DRITA DACI
SABRI SKENDERI
SKENDER VELIA
RUDINA MAGJISTARI
AVNI PONARI
SAZAN GURI
STAVRAQ TRAKO
CHRISTY DAKAS
MOTER MARISA CONTRUCCI
STEFANOS OCTAPODAS
ZHANETA PRIFTI
HAXHI BARDHI
PEZANA REXHA
ELIRA ZAKA
NJAZI BESHIRI
NERTILA MOSKO
MARIANA MESHI
ALBERT RAKIPI
ELSA BALLAURI
PERIKLI QIRJAZI
IDRIZ HAXHIU
SHYQYRI DADE
MIRANDA FISHKA
PERPARIM BOSHNJAKU
SHAQIR REXHVELAJ
MEMO BOCI
ARJAN BOCI
MAJLINDA LLUKA
HAZBI PERLLAKU
RUGGERO BALDI
MARKO TUMPEJ
ROB VAN ECK
ARDIAN MAZREKU
LEONARD BOMBAJ
ARCANGELO FORNELLI
SOKOL NANO
GIOVANNI SALUSTRI
ALTIN DUSHI
ROSA AGNESE REFOSCO
KLARITA LLANO
CLARA LATANZIO
MARIA BISCU
BERNDARDA MARIJANNA NIJHOV
YLLI ASLLANI
ASIM SULA
GEOFFREY ALAN TOWNSENO
AGIM BIRACI
ARJANIT MUHO
WILHELMUS COENEN
SAMI ROÇI
EDMOND LAHO
GJOLEK MERA
MIRANDA PENN
IRENA LASKA
ANDREA MICO
EDISON REZHDA ERVIN VANI
CARMEL CAMILLERI
ELEFTERIOS PROIOS
NIKO PELESHI
MIKEL VLLAHU
MARIELA BARAKU
MARIE BIBA
ORJODA YLLI TARE
GEZIM SKERMA
ALBERT DOSTI
MEZAN MEZANI
ARBEN HAVERI
BLEDI SHANJA
ARJETA TROSHANI
MARIA MOTOLESE
KASTRIOT FACI
DEREK WILLIAM FROST
KARLO ZACCARO
TOM NDOKA
TOMORR DOBRENJI
ADRIANA BAIANI
CARLA MESCHINI
SILVANA VIGNALI
MONS. LUCIANO AVGUSTINI
AT ANTONIO BOZZA
NUNZIA LEMMA
HIQMET BEKTESHI
MICHELE GENTILE
SERGIO LA FORGIA
VERA LESKO
LUIGJ MILA
DOM SILVIO BRAGA
ALEKSANDER MITA
AT GIUSEPPE DE GUGLIELMO
MASSIMILIANO D ' OTTAVIO
FLAVIO CAVALLINI
MIKELANGJELO BRAGA
PADRE MARIO LUIGI BOSIO
HIQMET BEKTESHI
ALKETA LESKAJ
ALMA GULI
MAJLINDA ANGONI
DRITAN PRROJ
STANLEY HENDRICKSON
KLARITA VANGJELI
ENRICHETTA GIOVANNINI
ERMINIA MORELLI
ZEF IMERAJ
ROSALBA TEDONE
FRAN KOLA
WANDA LUCIA D'OLIMPIO
ANTONIO SCIARRA
ZELA KOKA
BARDHYL DIKO
PAOLO BOLZACCHINI
TASIM SHESHI
SKENDER KUCANA
ANNA MARIA BASSO
MONIKA ASLLANI
LULZIME AJAZI
ARTUR RAHMANI
ANDON KOCO
DIDIKA SHEHI
GIOVANNI DEGENNARO
PANDI LACO
KAREM RUSSELL
LILJANA SHEHU
ADLEJ PICI
MAJLINDA TRESKA
LIDA LESKAJ
ILIR GEDESHI
MIRLINDA RUSI
ARDIAN PARAVANI
BAJANA CEVELI
SONILA GOGU
HOLTA KOTHERJA
KUJTIM KAPLLANI
ERION DASHO
LULJETA DANO
ARIOLA AGOLLI
ADELAIDE MONTAGNOLI
ANULLA GUDA
AFERDITA PRRONI
PJERIN MARKU
MIRELA DIBRA
ELVANA SHARKAJ
ARJAN BEQIRAJ
HILL LLUPO
GAZMEND MEMA
TEFTA ZAKA
ILIR META
RAJNA KOVAÇI
BASHKIM FEJZA
ASTRIT BALLIU
EDVIN GALANXHI
FATOS HASA
EGLANTINA GJERMENJI
LIBERO CATALANO
SAIMIR BEQIRAJ
LUIGI TRIGGIANI
PELLUMB FURTUNA
OTHMAN A. O. ALHAIDAR
DHIMITER HAXHIMIHALI
MANUELA MURTHI
KORAB KAJA
FATOS FICO
ERIS HOXHA
MARIANTHI GURI
SKENDER KEÇUKU
GEZIM QENDRO
CHARLES LINDERMAN
PIRO TREBICKA
DRITA BABAMETO
MINELLA KURETA
KRISTAQ PAPA
AGRON MARKU
JAMES LEE BRADLEY
ALBA DAKOLI
DIMITROS GAVRIL
DHERON HIZMO
ZHYLJEN VARFAJ
GENCI RAMAJ EDUART KURTI
OLS CINXO
KLITON RAMA
LINDITA XHILLARI
ADRIANA DIZDARI
ARBEN FAGU
SAJMIR KODRA
BUJAR GAZHELI
SELVIE RUSHITI
URIM REXHEPI
ILIR YZEIRAJ
GENTIAN BEKTESHI
AGIM MERO
ALEKSANDER PEÇI
ATILJA ADEMI
DASHAMIR ELEZI
CLIRIM PARO
ARBEN PETTO
BLERIM ÇELA
XHEVIT HYSENAJ
ARDJAN KLOSI
GANI BUKA
ILIR PERAJ
ILIRIAN NIKOLI
BASHKIM DINAKU
ROLAND ZHUPA
STEVEN GREGAR BEILER
AGIM ISAKU
JEFFREY HOUGHTAN
LINDITA JANKA
ILIR BUTKA
MOHAMMOD LODRA -CI JAVAHEVI
SPIRO THEODHOSI
DEHMANI CHAFROUD
FATMIR DURO
MARGARITA KOTA
ALI OZKAN
MIHALLAQ QIRJO
FATOS HODAJ
MARRIE KORRIKU
ERMIRA SHKURTI
MONIKA LLUPA
ASLLAN BAJRAMI
ENDRIT SHABANI
ARTAN SHKRELI
BIANCAFATBARDHA DURO
FATMIR TOCI
ILIRJAN MATAJ
ELENI LAPERI
KUJTIM HOXHOLLI
ARIANITA HASA
MIRELA SPAHIU
YLLI LEKA
ENVER ROSHI
ANDERS WIKSELL
IMZOT RROK MIRDITA
VIGAN SALIASI
DRITA HADAJ
ISUFI KALO
VALBONA YLLI
HUEYDA EL-SAIED
MERITA NENAJ
FATJON DRAGOSHI
JONA REPISHTA
INGRID JONES
PIRO MISHA
YLLI SULA
ZAMIR DEDEJ
MARIETA MIMA
REZARTA MENERI
ARDIAN NUNI
RENATA KONGOLI
EDMOND DRAZHI
INA GJIKONDI
TRITAN ÇAKO
QAZIM KALLUSHI
ALFRED DESHATI
FESTIM QELEMENI
SHPRESA BANJA
MARIE SHALOM SPINI
VIKTOR MARGILAJ
DHIMITRAQ MARKO
AUREL SHULLA
FRANCESCA CORBONE
KLAJDI MARKU
VALTER XHELILAJ
RESMIJE NGJEQARI
MYZELEJEN HOXHA
LIGOR POVE
RRAPUSH KYÇYKU
ADONIS FILIPI
NADIA PALUELLO
DON ZENO DANIELE
KLITI KALLAMATA
SHKELQIM ZIRI
STAVRI PLLAHA
THOMAS BONER
PIRO RAPUSHI
ILDIKO GJATA
SHPRESA SPAHIU
ANDON RRAPOKUSHI
ABDYL TABAKU
ZABIT SHARKA
ARBEN JORGJI
ALEKO DHIMA
ILIR IDROLLARI
ANDONAQ MINKA
CONSETA BUSCENE
GRUSEPPE FERRARA
PRANVERA MARKU
DONIKA SELIMI
SIMON KULLI
ANILA GURAKUQI
ANTONIO GIOVANNINI
HASAN HALLKO
GIUSTINA PIAZZA
AFRIM GERBETI
ALKETA DHIMITRI
ZAMIRA PODA
DEBORA ANGJELI
BASHKIM HABILAJ
FLORIAN JAKAJ
NIKOLLE LLESHI
CHIARA MINUTELLA
MAGDALENA MARIA KATRINA
DEDE NIKA
SHUAIP KRAJA
ANGELO MASSAFRA
FATBARDHA ALLMETA
AZEM QAZIMI
DHIMITER RRAPTI
INDRIT TERSHANA
YZEIL LLANAJ
MYZEJEN KONDURI
ELSA XHAI
GAZMEND HAXHIA
ARTAN DULAKU
ALEKSANDER ÇIPA
MIHAIL CICO
GENCI HAMZAJ
DRINI MEMA
RAJMONDA PRIFTI
DASHAMIR BEGAJ
GEZIM BUSHATI
XHELAUDIN TACO
MARGALINA SINA
SULO HADER
MIHALLAQ KONGO
ALTIN HAZIZAJ
CHIARA SANTORO
EDMOND DOKO
ENTELA TASELLARI
INGRID TRAJANI
FIORETA MENAJ
PARASHQEVI BARDHI
PETRIT ALLMUÇA
ZYHDI MORAVA
ILIR BUTKA
RUDINA HOXHA
EVAN RROCO
BUKURIE SKENDERI
TAULANT NAÇO
ALBA GINA
BIANKA KASHIFI
AGRON HAXHIMALI
XHEVDET HERRI
MEHMET ZACAJ
XHAFER LAMI
SPIRO RUCO
FADIL KADRIMI
LEDIO YLLI
KOENRAAD VAN KERSCHAVER
LEONIDHA TOSKA
ROMEO HANXHARI
VENAM SILA
ENTON DIMNI
ADRIAN HOXHA
GEZIM HIDA
MERITA MANSAKU
THANAS PASKALI
HYSEN MANKOLLI
AGRON TUFA
BLEDI SHKREPI
PAULIN VILAJETI
MIRELA MUCA
SHERIF LUSHAJ
JASHAR ARREZA
ERGITA KAMBERI
ALEKSANDER PECI
JORIDA TABAKU
ILIR MEHMETI
NAZRI HAXHIU
SOFIA MOSCA
TAHIR ZENEL HASANI
ARTUR GALANXHI
ISAK SHEHU
GERT IZETI
GENTIAN PROSEKU
JETA BELULI
MUHAMET MALO
APOSTOL NOCKA
PETRIT CELA
HAJDAR DORICI
GENTIANA RAMADANI
MARIO AECIERO
GJERGJI PREVAZI
AFERDITA TAFAJ
LIDIA KALTANJI
BASHKIM NIKOLLA
VERA PIPERKU
JACQUES LAEBENS
ALEKSANDER MOSIU
MIRA MEKSI
AGRON XOXA
YONG LEE
TEFTA BILALI
THEMI PERI
SAJMIR KALAJA
FARUK KABA
XHEMAL MATO
ROLAND LAMI
ALTIN SHEHU
LULJETA HYSA
NICK KARAS
NEXHMIJE FEZAJ
HAKI KOLA
ILIRJAN CELIBASHI
THIERRY AGAGLIATE
FISNIK KRUJA
STEFAN PRIFTI
BERTRAND MARIE DESROIS
DRINI SALKO
MATILDA BELALLA
EDVIN KASIMATI
ATE IGNAZIO BUFFA
ADNAN QATIPI
GJON BORICI
SKENDER QENDRO
ARJAN HARXHI
LLUKAN TAKO
IBRAHIM HACKAJ
VLADIMIR LULAJ
SAMI NEZAJ
URAN ABAZI
VATH ARAPI
AGRON ALIAJ
BARI MUSABELLIU
SYRJA MYFTARI
ENKELEJDA SELFOLLARI
DANA MOLLA
SULO HADERI
ZEF PRECI
SHKELQIM DEDA
ELISABETA ARAPI
ILIRJAN MALOLLARI
MEHDI GURRA
MASAR AGA
HASAN KEKAJ
ALAN MURDOCK
ANILA KASTRATI
RICHARD N.ADY
GENAND HIMCI
LAZËR RAJTA
MILVA EKONOMI
RICHARD MORRIS WOLFE
GJIN MEKSHI
GIOVANNI ABELLI
BUJAR HYKA
THEODHORI KARAJ
ZELIHAN SHKULLAKU
PAL GJONI
ABDULLA KAPIDANI
MERVIN CAMI
BEATRIÇE KROQI
LORENC SHEHU
MAJLINDA LLESHI
SAZAN CELIKU
NIIKOLAS JEREMY WAKELEY
THANAS MEKSI
CAMILLA MAENZA
M SGR HIL KABASHI
SAIMIR AHMETI
DAN GIUSEPPE DE GULIELMO
BEHAUDIN GASHI
SIGRART BYBERG ARJAN HALILI
NDRIÇIM ÇELA
MAHMUD MEMA
ISUF SALICE
TOMI PIKULI
ASSUNTA TONDINI
JUDY MITSTIFER
SAIMIR RAKIPLLARI
ARJAN MEROLLI
FILOMENA RISPOLI
MARJA RANTANEN
THOMAS LYLE BONNER
LUMTURI KRECI
IAN LORING
ARTAN SELI
MUHAMER RUSHITI
MYFTAR AVDULLA
EDIR EDMOND MHILLI
VERA LLESHI
PERLAT XHAKA
HEDI TELI
VEHAT HOXHA
GANI POLE
REFIT HASA
LEDIA DUSHI
ÇESK KIMÇA
DODE GJERGJI
PRENA MARIJANA MERDITA
KRISTINA PETRELA
VALENTINA LESKAJ
ALBINA GJONDREKAJ
AVDULLAH NEZA
ENTONI JUBANI
ZENEPE DIBRA
GIUSTINA PRETTO
PETRIT DERVISHI
ELISABETA NASI
ANILA NEZIRI
PASCAL ARNOLD
ARTEF LEKAJ
NDUE SANAJ
MARIA CARMELA MARINIELLO
BILBIL KERAJ
RIFAT DEMALIJA
EDMOND PALUCAJ
SONYA HARNISH
GEZIM MIFTARI
GJELINA BACAJ
DON GIONOMI FIOCCHI
IMER DEJA
RAMAZAN KODRA
HAMIT ZYLYFI
SUZANA SAKIQI
BLENDI BOMBAJ
GENCI FUGA
ROBERTA NDOKAJ
LEKE SOKOLI
SKENDER QERIMI
RAIMONDA SEVO
KOÇI TAHIRI
MILEN NIKOLLA
REXHEP KASMI
ANDREA XHOVARA
SPIRO QIRKO
RAJMONDA BOZA
ARBEN KETA
KNIDI BASHARI
AGIM HALILI
ALBAN BALA
BESA SHAHINI
EDMOND RUSMALI
ORNELA HAMITAJ
MIRELA BREGU
SOKOL STAFA
CHARLES LINDERMAN
ARTUR KASIMATI
SKERDI PRIFTI
BLERTA ÇAMI
SINAN TAFAJ
ANTONNELLO MASSENTI
BRIKENA SAMARA
MEROPI MATLIJA
SIEGFRIED HUBER
LILJANA MAMA
GERTI SHELLA
KRISTO RUÇO
TEUTA HOXHA
TRITAN KOKONA
VIKTOR CEKA
AUREL KAÇULINI
VJOLLCA DORI
INGRID C JONES
WOLFGANG STELZMULLER
GIAMPIETRO ZAMPIVA
KRESHNIK OSMANI
ILIR TENEQEXHI
GIANFRANCO LIUZZI
ALBANA DULE
VJOLETA MULAJ
ERJONA SHAHINI
RAJMONDA PRIFTI
NEVILA XHINDI
GENTIANA MAMO
KLEMENT ZORAQI
ARJAN RAMAJ
LEONARD TOPI
JORGO PAPADHOPULI
KOL PUTA
GEZIM MANA
FATOS REXHA
BLERINA HASKO
AHMET KAMBERI
ESEN KALEMI
ISLAM LASHI
ILMI KACANI
ANDON ANDONI
FERDINAND XHAFERRI
ALBERT KOLA
JOLANDA TRUMZA
KLOTILDA FERHATI
GUITARD SABINE
DEMIR OSMANI
GANI ROSHI
ONELA BREGU
PETRIT METOHU
VALENTINA HASKO
MARINELA SOTA
ELVIS KEMA
CHRISTIAN HEINZMANN
SKENDER DOCI
ISMET BELLOVA
NATALE CAPODICASA
ACHILLE FERRANTE
SHAQIR HASANTARI
ARBEN DEMIRAGA
BETTINA SCHWETHELM
SUZANA KARAGJOZI
ZAMIRA KORANÇE
ARIAN KAPEDANI
BLERTA BODINAKU
ARIET MALAJ
TOMORR SHEHU
ABDULLA OMURI
FRAN PACAJ
GRIGOR JOTI
SUELA KUSI
IRIDA SOTIRI
OLIMBI HOXHA
SONILA CACI
SHEFI MURATI
GENC POLLO
ANASTAS ANGJELI
LEDION COLLAKU
ILDA MARA
NARD NDOKA
NERITAN CEKA
PETRAQ CAMA
DANIEL HYSENJ
AGRON LAMKA
GORDAN BALEN
NIKO XHUFKA
GJERGJ LEKA
ARMANDO RUÇO
DASHAMIR SHEHI
HALIL HYSENI
RAIMOND TODHE
ARIAN STAROVA
AQIF GJOKUTAJ
ALBI GREVA
JOSIF PAPARISTO
CARL ELTORP
SPARTAK SINOIMERI
LILANA DANGO
ALBAN IBRALIU
PASKAL MILO
KASTRIOT SHTYLLA
MITAT TOLA
ANILDA GURI
KUJTIM SHATKU
AIDA NANI
ERALDA MET 'HASANI
GJERGJI FRASHERI
PETRIKA THANO
TEUTA SHEHU
BELIOZA COKU
TEUTA XHIMA (KOÇIRAJ)
SAMIR MANE
BURHAN SPAHIU
ALDO MERKOÇI
GLEDIS GJIPALI
MARIKA MARTIRI
LORENC KITA
VALDETE JAKUPAJ
ADRIATIK ALIMADHI
XHELO ÇUNA
ABDURRAHMAN CEKICI
SHKELQIM BOZGO
BAJRAM KRUJA
ANDREY ARTEMOV
LOREC JAUPI
AJLI ALUSHANI
YLLI TOMORRI
MEHMET GEGA
XHELAL QOKU
NEVILA JAHAJ
XHEVAT HALILAGA
ALTIN BABAMETO
STEFAN ARSENI
FATBARDHA IDRIZAJ
ALKETA VANGJELI ( VOGLI )
DESANTILA TAHIRAJ
ELONA DELIU
MARSELA TAHO
HEKUR BROSHKA
VELI KAZAZI
RAMIZ HOXHA
DHIMITER MUÇA
PETRO MARKU
THANAS RENXA
ETLEVA TARE
ELENI JAJCARI
MIRJETA SHKULAKU
VITORE GJERGJI
ARTAN FIGU
VLADIMIR KOKOMECI
ZOLO SALLA
ANTONJETA PERO
ROSAIRE JUSSAUME
ZEF ÇOBA
NERITANA KRAJA
LAVDOSH HAMZAJ
ZWENN BROOMARK
ROZARTA RROTANI
TEREZINA SHTJEFNI
EDMOND LEKA
LULJETA GUSHA
PASHO MIRAKA
HARUN SULMINA
PETRIT MIRAKA
CELNIK LENA
ROBERT MURATAJ
ARMANDO CECCARELLI
FASLI SHIRA
VASIL BOLLANO
ALBANA PAPLEKAJ
BARDHYL HYSENI
ARTAN HAXHI
JORIDA DUSHI
DRITA DIBRA
ZEF VOKRRI
ANDREA LO IACONO
LAURA ROCCATO
ARBEN MAZI
PRENG PRENGA
GJIN MARKU
ANTONIO LENCI
AGIM NOKA
SOKOL TERPO
DAVIDE GOZIO
NAMIK DANAJ
VEXHI HALILI
ABDYL KOLDASHI
VERA ISTREFAJ
ADEM LITA
SANIE LITA
HUME ELEZAJ
FERIT SINA
ZURJAN ALUSHI
HAMZA SHIQERUKAJ
VIKTOR NDOC RAMAJ
HAJREDIN HOXHAJ
HYSNI IMERAJ
SHPEND HAJDARMETAJ
ANTONI LEUCI
ATE PASQUALE NALLI
FATMIR RRUSHI
SKENDER SULKA
HAKI CEKANI
ALI DASHI
GJON NIKOLLI
GJON DERVISHI
LILJANA KATIRAJ
FRAN ZHIVANI
GJOVALIN TUSHA
GJON DODAJ
ENVER KADANA
LIN PRENDI
DILA PRENDI
KATERINA GREMO
GENC IBRAHIMAJ
MIMOZA HAFIZI
TOME PREKU
MARJANA SEMINI
ANDI TEPELENA
ERION PRENDI
MONIKA LUBONJA
ALFRED ZIKE
GEZIM SPAHIJA
ERION LIKAJ
GJERGJI BELBA
VELESIN PEÇULI
MERITA PROFKA
NIKO QAFOKU
SABRI SKENDERI
JULIA ILIRJANI
EDMIR FRROKU
MIRANDA MICO
SHABAN LAMI
MERO BAZE
JOLANDA TREBICKA
AMALIA TOLA
GENTIANA RRJEPAJ
VALER LUBONJA
GEORGIOS GIAKOUMIS
ALI KAXHAJA
AGIM RREZA
EDLIRA HAXHIYMERI
BASRI RRUKA
GJERGJ KOTA
ISMAIL BARDHI
NIKO PANO
FIQIRI SEJDIAJ
JETA BELULI
FLORIAN NAKUÇI
ELONA HOXHA
LAID YMERI
MEHMET REPÇE
GENT MATI
SALVADORE BUSHATI
ENVER BREGASI
ERVIN HATIBI
ERMIRA HAJDINI
MONIKA SELMANAJ
ORJETA MYZEQARI
ARJAN RUGJI
SHEGA MURATI
AHMET DURSUN
PELLUMB MUKA
EDISON FRANGU
GJINA BUSHATI
FATMIR HOXHA
MERITA CANI
ASTRIT BACULI
KLAJDA GJOSHA
HOLTA DULAKU
MERITA NURCE
GJERGJI BUXHUKU
GALINA STOLARSKY
GJERGJ KRUJA
VASILLAQ NANUSHI
INA KOSTURI
ZYHDI URUCI
GENTJAN DERVISHAJ
KIM IN CHUL
ELIONA BIMBASHI
ENTON KACA
LEDION LEKA
KLODIAN KUSHOVA
TANUSH KASO
ALBANA META
PETRIKA AFEZOLLI
ISTREF PELLUMBI
PIRO RAKIPI
MARK GJOKA
PELLUMB HALA
RUDINA SESERI
PLEJADA GUGASHI
EDMOND VLASHAJ
SUELA KOÇIBELLINJ
FRIEDA(FREDERIKI) VLAHOKOSTA
MEHMET METAJ
VEHIP GURI
ANDREA CANAJ
ELVIS XHAFERRI
ARBEN TAFAJ
ENDRIT POLLO
ALMA AGOLLI
ARBER VELIAJ
IBRAHIM RASA
ARIAN GALDINI
DIANA TOÇE
ARLINDA PERMETI(GRAZHDANI
THANAS GEGA
DIAMANT KORSI
FABIAN CENKO
ALDO SHESHAJ
EMBRI KOLLÇINAKU
DEVIS ZISO
ROBERTO TODISCO
AGOSTIN DEKAJ
KASTRIOT CIPI
ELENI G. GALANOPULU
ZANA GACE
XHAFER DOBRUSHI
MARJANA PAPA
MENTOR KIKIA
PELLUMB KARAMETA
DUKAGJIN ZUNALLARI
NAIM GJYZELI
BILBIL KASMI
NIKOLLA SPATHARAJ
AFERDITA CURRI
GEZIM HOXHA
CARLO COLLI
PETRIT DOLLANI
DENIS CAPI
SILVANA NINI
MAKSIM HAXHIA
PHILIP D.GIANTRIS
QAMIL SHKODRA
SAFET HOXHALLI
GENC YMERAJ
UKE BUÇPAPAJ
BRIKENA KASMI
FADIL KADRIMI
AGIM XHEKA
MIKEL KALEMI
BASHKIM SHYLE
SADI PETRELA
SOKOL ÇILI
FLUTUR BIDA
ERMAL HASIMJA
ALDA DURAJ
LEIDA MATJA
ILIRIAN KADIA
ANTIGONI GJERGJI
DENISA XHOGA
TERESIO DUTTO
ERMIRA XHUNGA
ANA TOPALLI
GJERGJI GJIKA
ALMA SULO
DRITAN ZAIMI
MAREGLEN TOMORI
IRIS LUARASI
GEZIM KAME
CATERINA DI LORENZO
VALENTINA KOÇA
LLUKAN PUKA
MIMOZA MEVLANI
AGIM XHUMARI
ILDA LUMANI
ALBAN GJIKONDI
KOSTANDINA MIMANI
ADRIAN BALLA
ANILA ARAPI
BESNIK DAMA
FATIME GEGA
SEYED AMIRHOSEIN ASGHARI
FATBARDHA ALIKO
GEZIM DERVISHI
ALKET ALIU
ALFRED DIEBOLD
ROLAND TARJA
BASHKIM SALIU
ASTRIT MEMIA
BAJRAM DROJA
ARBEN DURO
BASHKIM META
EDVIN PACARA
MARJELA ZAJMI
ALEKSANDER XHUVANI
ARIAN PALLUQI
SALVATOR JAKU
NIKOLL DOÇI
ARTAN MUÇA
GRAHAM MCBAIN
ISMAIL LATIFI
GRAMOZ BURBA
ERVIN SINA
AMIE LEIGH OTTOSON
ISUF DEMIRAJ
RUSTEM THARTORI
DASHURI MET-HASANI
DEMIR JOLLA
SKENDER ÇERRI
SOKOL PAHESHTI
BEHAUDDIN GASHI
MARIA MODICA
ENVER MUSTAFAI
AHMET MEHMETI
MIKAELA MUSSONI
SHKELZEN LIÇAJ
SPIRO DUNI
MISIR VISHKULLI
RITVAN BRAUSHI
FUAT BANJA
BLERIM NARAZANI
SHEFQET TAFANI
FATIME HAJDARI
VANGJEL STATHI VANGJEL STATHI
ARBER GJATA
RRUZHDI HYMETLLARI
ERGYS BOZHO
SHKELQIM HAJNO
JAREC QOSE
ALBER HYSA
ASLLAN ALLA
RIGELS KASMOLLARI
ZOIDA NACI
SKENDER ALI
BASHKIM DOKU
EDLIR ÇYPI
ILIR HALILI
ALFRED HAXHARI
SOKOL MANDI
MARK VATA
MARCO ZECCHINATO
IZMIR KAPAJ
ANDREW ATHENS
FATMIR LUXHI
DALIP GJOKA
NIKOLIN LUCI
FATION LULI
PJETER SHYTANI
BESNIK BIBAJ
EDISON STEFA
MAHIR HOTI
LAZER MATIJA
NIKE DED PREKA
LUSH CURRAJ
PETRIT LEVENDI
GJON SHLLAKU
KOLE PUKA
KOLE NDREVASHAJ
MARGARET REID
ALI GUPE
RUZHDI BORUFI
IDRIZ HYSA
MEDI CELA
FIQIRI BALLIU
PELLUMB GJINI
KASTRIOT KODHELI
ALBERT LEKA
LUCA BIDDAU
CARLO LORENZO ROSETI
SERAFIN MARKU
ATE "EMIDIO D'ERRICO"
MIRELA GJINAJ
HEKURAN FILO MEMA
IBRAHIM GJEKOLA (ARIF)
NEZIR CULLHAJ
ZENEL THARTORI
QAZIM GAPI QAZIM GAPI
HYSEN TABAKU
LIUGJ NDREJA
DALLENDYSHE AGO
REMZI LAHO
ALEKSANDER PALLKO
KURT KOLA
AGIM ALLARAJ
ETLEVA STRATI
MUHARREM ZENELI
BERENGERE DENEGRI
MIMOZA MEMIA
ZEF GJETA
GORI STEFI
KRISTAQ PILO
ALTIN QEFALIA
IVAN SVEDA
TATJANA ELEZI
ILIRJANA DURAJ
EMIN SUBASHI
DANIELA RRAPO
MARIETA VINJAU
KLED KAPEXHIU
QAMIL DIKA
DIANA MYRTO
SHEFQET TAKU
DAKLEA XINXO
NIKITA MANOKU
TOMOR IMERI
SHPETIM STERMASI
DIANA MYRTJA
LORENA XHAGJIKA
REZART GASHI
MERITA PONI
ALBAN RAMOHITAJ
PETRAQ POJANI
ERMIRA DAUTAJ
MARTIN LEKA
RUZHDI GJATOJA
REDI RAMAJ
FIQIRI SUBASHI
HENRI KOTORI
TASIM BESHO
ANDREA GEBBEKEN
MARTA ONORATO
DIANA NDRENIKA
BARDHYL SHEHU
SUE ELLEN HARTMANN
BESNIK FERRA
KOZETA KURTI
KLAJDI KRUJA
ADRIANA BERBERI
EURELA HOXHA
ROZA HAXHIA
ANASTASIA ARAPIDOU
HENRI PANOZAQI
IRIS POJANI
ERMIR MUSAJ
NIKOLL PRENGA
SOKOL MURATAJ
FATOS YLLI
LEDINA HOXHA
GENCI ANASTASI
MERIGLENA RUSTA
ANILA HOXHA
PELLUMB SHAHINI
ALBI NAKO
GENTIAN LAKO
ALBAN KARABASHI
ERMIR MUSAJ
EDMOND ZHUPANI
GEZIM ALIMEHMETI
LEJLA AGOLLI
VULLNET MIRAKA
FATOS QERIMAJ
AMARDA KAPAJ
LILJANA SUBASHI
SELIM BELORTAJA
KASRIOT MISJA
ZEF SHTJEFNI
MARJANA PAPA
GRAMOZ RAMOLLARI
ZEF SHALA
MIRELA STRUGAJ
ALBAN BEQAJ
SADETIN FISHTA
ARTAN SHEQERI
ARLIND HAJRO
IOANNIS NTOUMOS
NEZIHE KAZANI
AUREL MEMUSHAJ
GENTIAN SALA
ILIRJANA DERHEMI
SADIK ALIKO
BRIZ MUSARAJ
KENNETH BISHOP
IBRAHIM BERISHA
WILLIBOLD FREHNER
BAJRAM PREÇI
HEKTOR BINAJ
PANDELI KOÇI
SILVANA MJEDA
LUCA LUIGI MELCHIORRE
SAIMIR BULKU
ISMET DRISHTI
IBRAHIM MUHAMED EL-FAKI
GANI HOXHA
ROBERT SINANI
IRENA MANE
CLAUDIA MARIE JANISZEWSKI
MALVINA SHEHI
KASTRIOT HOXHA
LUAN LUSHA
ALDO SHALA
EDMOND HASANBELLI
REXHEP RAMA
CHRISTIAN VOGELI
ROBERT PRIFTI
EMONA COJA
HAMIT BALAJ
DRINI IMAMI
DONIKA BARDHA
HALIT YEKTA SUNGU
ZYHDI MORAVA
ILGEN ÇELA
BESNIK DUDAJ
MOTER IZIDE SANTINA VECCHI
PANDI NAUM
BUJAR HYKA
KATJUSHKA POGAÇI
ILIR TARJA
ALBANA FICO
SAIMIR VISHAJ
EDMOND STOJKU
ZYBER KOÇI
ATAOL KASO
ALFRED ZIAJ
PETER BROZ
NUSHE HOXHAJ
ZIHNI SULAJ
SHKELQIM AGOLLI
ILIRJAN CIKO
ROLAND HYSA
AGIM GJONCA
ERMIRA DANAJ
ELONA ALLKOJA
SHPETIM CAMI
DAMIANO BERTOLDO
MIRIAM MACHACKOVA
GLEDIS BICA
ELVIS ÇELA
FATJONA MEJDINI
NEVILA NIKA
QERIM ISMENI
VLADIMIR THANO
GAFUR LUGA
HAJREDIN FRATARI
SHEGUSHE BEBETI
ELIRA SAKIQI
NAZIR HYSEN YUSUF MALEK
RAMAZAN DERVISHI
BAJRAM MUCAJ
HASAN BALLIU
NIKOLLAQ MUCO
DHIMITER PILIGRIU
MILIANOV KALLUPI
MIRELA KARANXHA
FATMIR HADERI
REMZI KALEMI
BAJRAM IDRIZI
DERVISH HOXHA
MYRTEZA BODE
VELI FEJZULLARI
GENTIANA DEÇOLLI
TAULANT HOXHA
CAR JAROSLAV
ENTELA CJAPI
ZAIM MURATI
LAMI KOÇO
VASIL MUKA
ILIR GJINI
PANDELI CINGA
GENTIANA BRAHIMI
NEZIR GJONI
THANAS KONOMI
BEKTASH KOCI
XHEVDET MANOKU
KLODIANA TOSUNI
DRITAN TOLA
RUZHDI XH. KASA
ADRIAN KAMENICA
ENGJELLUSHE BEJTJA
NDRIÇIM ÇELA
PETRAQ ILA NIKOLLA
FLORA VAITI
FILIP DECKA
GEZIM MERSINLLARI
HYSEN TORRA
ARBEN LENA
HYSNI HUSHI
DESHIRE DELIU
HAZIS HASANI
MENTOR RAMA
DENADA MANOKU
MURAT STAFUKA
ANKE NICOLAUS
LIGOR QOSE
GJERGJI SHTYLLA
MENTOR PERE
FERIDON ZERKA
ORIETA GLOZHENI
BARDHYL MALIQI
DEMIRALI BARCI
ARIF BELISHTA
MERSIN SHARKA
EVZI KASMOLLARI
THANAS MENKSHI
RRAPI BACI
NAZIF ARAPI
SULEJMAN XHYRA
ENTELA MACKA
JUDY ANN MITSTIFER
IRAKLI SELMANI
STAVRO HASA
PAULIN MARKU
TOME SHELQETI
ALFRIDA ALEKAJ
LUIGIA FENU
BALE VUKSANI
ZEF MARKU
MOTER JELA JUROS
ROBERT MURATAJ
MARK RUPA
HYQMET LUMANI
AURORA DIBRA
ASHIM IZVIRA
ADHURIM KALEMAJ
ILIR ÇUPI
ANTOINE ROZES
JONADA ZYBERAJ
SEJMEN GJOKOLI
BEKIM KASTRATI
GEZIM GALIQI
ASTRIT OSMËNAJ
TAHIR DAMZI
IMER BACI
BATI CUCURI
MAKSIM HAJRULLAJ
SOKOL ZHABJAKU
PJETER RROKU
RAMAZAN LOCA
REFIK TROCI
PAVLLO TACI
MARASH KOLE RAKAJ
SOKOL QENDRAJ
KOL TOLI
CARLA NEZIRI
OTTAVIO VITALE
TEFTA MALA
MARIA SANTORE
ARTAN KURTI
SALI MUÇA
VACCARINI GIOVANNI
ELMAS MUSTAFA
FERIT MOKRA
DILA ZEF VAÇAJ
DASHURIE BAJRAMI
MARK MARKU
SERVET ONUZI
MERSIN PETKU
PREL LUIGJ VITAJ
BESIM GJOKA
IVANOV PASHO
JONUZ KOLA
XHEMAL BREGA
EQEREM LAME
HETEM ZERAJ
YLLI METAJ
AGIM ALIAJ
GEZIM SHEHU
CRISTOFORO PALMIERI
FLORA PALUSHI
DIANA MEHMETI
GJOKE GJOKA
MOTER AGNES RUF
ADEM BYBERI
ÇLIRIM KOROMANI
MERSIN MUSABELLIU
DONIKA LLESHI
FATMIR MYFTARAJ
ROMEO MITRI
BESIM MARGJEKA
HEVJOLA SHERIFI
MUHARREM MULLAHI
VALBONA MAZREKU
ARTAN SHKRELI
EDLIRA CEPANI
AGIM LOCI
LORENC GJOKA
ANTON BOÇI
PELINI (PANDELI) PEMA
LEJLA HADZIÇ
ARTAN SHKEMBI
MIRELA BARDHI
OLSI DEKOVI
JONID ALFRED JORGJI
MONIKA GUGU
SOKOL KONDI
FATMIR OSMAN HOXHA
GENTIANA KERA
HANS SPERNBAUER
EDMOND STOJKU
ERINDA FARI ZALTA
VLADIMIR DEDNDREAJ
RAMAZAN DERVISHI
NICOLAAS BOUMAN
XHENI KARAI
NURIJE HASANI
LATIF SELA
AULONA GJOKUTA
BUJAR ALLIU
MANJOLA LEKA
SHKELZEN CUNI
ELIZANA (YLBER) ZAIMI
FORCIM SOFTA
ENVER ISUFI
ISMET ELEZI
ALBERT HITOALIAJ
GJOKE ULDEDAJ
ELONA BACI
BESA KAÇINARI
ORNELA LIPERI
AGRON BIÇAKU
BLEDAR HABILI
TAULAND MUKA
BILAL KOLA
ANDREA TROJA
RESHAT IBRAHIMI
ADEILA MAKASHI
PATRIZIO SANTINELI
GENTIANA QIRJAKO
ALMA SHEHAJ
ALBAN NELAJ
ROBERT ALIAJ
PRANVERA BUDINAKU
SHERIF BULKU
ELDA SHQERRA
NIKO ZHERDI
ALTIN GOXHAJ
ARBEN LOKA
ALTIN GOXHAJ
ADELA VLLAMASI
IRENA SELIMAJ
ORGES MEMA
ALKET ZAIMI
EGLANTINA BARDHI
ADELINA SELMANI
SOKOL MUCA
ENDRITA XHAFERAJ
YLLI NDROQI
MRIKA CARA
SOKRAT MITRE
NEXHAT GJUZI
RIZA BENGASI
ARTUR CANI
SOKOL SHAMETI
GERTA SKENDERI
PREMTO GOGO
YLLKA LAMÇE
ANISA SUBASHI
FATOS KORITA
SHEFQET HYSA
KUJTIM DUMI
ILIRJAN BICJA
ELIDA KOXHERI
ALMA ÇULLHAJ
BLERINA TEPELENA
CARLA MESCHINI
SHYQYRI BARDHI
VITORE LELAJ
EDLIRA NARAZANI
ANILA KOPALI ELIDA FRAKULLA
ELVANA LEKO GADESHI
QEMAL VEIZI
ARTAN LAME
KOL NIKOLLAJ
KUJTIM IBRAHIMI
EDISON VARFAJ
LUAN PULA
VLASHI NAKUÇI
ARDIANA KASA
LAVER MYRTELI
BAJRAM AGO
REFIK KOÇI
KLARITA NEVRAJ
ARBEN MYZEQARI
ZAMIR SPATHARA
EDUART SELENICA
QAZIM MURATAJ
FLAMUR HAJDARI
OSMAN XHAFERI
VASIL JANKULLA
ALBERT NASTO
SPIRO MUNGULI
MIMOZA SHULI
LEFTER KAISHI
ANESTI KARKASHINA
ANDON RRAPOKUSHI
ESTER GOBBO
MARTIN LAZRI
ARMAND LOHJA
ANDI ARAPAJ
NEFAIL RAMA
LULE NDOKA
ARTAN MARKU
ASTRIT KUÇI
MONDA JAKU
VLADIMIR ODEJA
HAFUZ DOMI
HAFUZ DOMI
ALEKSANDER LAÇAJ
AGE SHULLANI
SADIN PERNEZHA
ENGJELL SHANAJ
GIOVANNI PERAGINE
PIERO SCHERGNA
ISMAIL VATA
VIKTOR ÇARÇIA
HAMID LAMA
LUTFI MIFTARI
XHEVDET HOXHA
KASTRIOT KORRO
MUHARREM KANUSHI
DANIEL REICHERT
MENTOR MALAJ
NE ORGANEVE TATIMORE
   ADRESA                RRETHI
   MINE PEZA              TIRANE
   DON BOSKO4              TIRANE
   NIKOLLA TUPE1            TIRANE
   QEMAL STAFA PALL.SCAI NR120/2    TIRANE
   R.ELBASANIT TEK GJUHET E HUAJA    TIRANE
   M.GJOLLESHAKUTIA POSTARE1511     TIRANE
   DURRESIT202             TIRANE
   LAPRAKE               TIRANE
   E DIBERES159             TIRANE
   KAVAJES               TIRANE
   LUIGJ GURAKUQI 15/1/210       TIRANE
   DURRESIT               TIRANE
   DESHMORET KOMBIT64/2         TIRANE
   PJETRI BOGDANIPll 6         TIRANE
                     MIRDITE
   FROSINA PLAKU138           TIRANE
   BARRIKADAVE222            TIRANE
   L. 18 RR. A. GOGA          DURRES
   SHESHI "ITALIA" SHERATON HOTEL    TIRANE
   DESHMORET KOMBIT           TIRANE
   CERCIZ TOPULLI3           TIRANE
   TRE VELLES KONDI20          TIRANE
   MYRTEZIM KELLICI7          TIRANE
   PJETER BOGDANI PLL 121        TIRANE
   QEMAL STAFA             TIRANE
   A. GOGA L. 1832           DURRES
   M. ULQINAKU L.1266          DURRES
   SULEJMAN PASHA90/1/1         TIRANE
   MIMISTRIA E MBROJTJES        TIRANE
   LEK DUKAGJINI GOD 113        TIRANE
   A.Z. CAJUPI PALL BOG1/5       TIRANE
   L. AQIF PASHA RR ALI ARAPI      ELBASAN
   BRANKO KADIA (L. P. REXHEPI)     SHKODER
   L. O. HAXHIU14            VLORE
   FREDERIK SHIROKA52          TIRANE
   SHESHI SKENDERBEJPALL KULTURES    TIRANE
   DON BOSKO PALLALMAK         TIRANE
   ZENEL BABOÇI37            TIRANE
   MYSLYM SHYRI KAT 1 PALL RI      TIRANE
   DERVISH HEKALI73           TIRANE
   M GJOLLESHAPALLATE MOSKAT2/12    TIRANE
   QEMAL STAFA341/48          TIRANE
   SAMI FRASHERI PALL AVIACIONIT7/1/5  TIRANE
L.PERASH,RR.M.P.BUSHATLLIU62      SHKODER
DED GJON LULI P 12/37         TIRANE
QEMAL STAFA NR 62           TIRANE
DIBRES372               TIRANE
ISA BOLETINI47             TIRANE
BARIKADAVE260/1            TIRANE
TIRANA BUSINESSBUL DESH KOMBITCENTER  TIRANE
BRIGADA E VII PLL.NR. 5 KATI 2     TIRANE
NAIM FRASHERI36            TIRANE
UNAZA E REPR. KONV. SH ELEKTR     TIRANE
BUL. D. KOMBIT55/2           TIRANE
SHESHI SKENDERBEJ2           TIRANE
L.E RE;7QERSHORI8           ELBASAN
SHTEPIA E FEMIJES RR.RINIA       ELBASAN
QEMAL STAFA184             TIRANE
MUSHQETA                TIRANE
BUL. GJ. FISHTA PRANEPRIZMOQENDER   TIRANE
VASO PASHA PLL12 SHK.1 AP 1      TIRANE
DESHMORET E 4 SHKURTIT PALL 12     TIRANE
THEMISTOKLI GERMENJI P.PEGASOS5    TIRANE
M. GJOLLESHA P 4/2512         TIRANE
MYSLYM SHYRI47/3            TIRANE
KAVAJES(MUZEUSHKENCA NATYRORE     TIRANE
ARTAN LENJA PARC6           TIRANE
ABDYL FRASHERI P10 KATESHE7      TIRANE
ISMAIL QEMALITE TELEVIZIONI      TIRANE
HAXHI. I. DALLIU21           TIRANE
FERIT XHAJKO P 96 SH 1 7/1       TIRANE
PUN.RILINDJESKOM. MYSLYM SHQIP     TIRANE
PALL KULTURESKOMBINAT         TIRANE
ELBASANIT22              TIRANE
DYLI HAXHIRE MYZYRI ISHF.DRUVE     ELBASAN
SHKOLLA MESME LUIGJ GURAKUQI      ELBASAN
L.HAXHIAS PR.UNIVER          ELBASAN
ARRAMERAS               KRUJE
ADEM GJELI               KRUJE
FUSHE ARREZ              PUKE
KAJO KARAFILI26/3           TIRANE
NIKO AVRAMI 21             TIRANE
MINE PEZA139/3             TIRANE
DURRESIT83               TIRANE
ARTAN LENJA VILAUJESJELLSITPRANE    TIANE
PUNTORET RILINDJES1          TIRANE
SAUK QENDER              TIRANE
QEND. DON BOSKO            TIRANE
MUSTAFA MATOHITI4           TIRANE
SULEJMAN DELVINAMOSKAT         TIRANE
ABDYL FRASHERI P PINGUL      TIRANE
TAULANTIA L.1           DURRES
NIKOLLA TUPE17          TIRANE
ELBASANIT PLL FRAT.2/1/3     TIRANE
M.GJOLLESHA56           TIRANE
VASO PASHA PLL 13/13 K 6     TIRANE
BOGDANI PALL RI KATI 315     TIRANE
L.CL ISH SHK.P.XHUVANI      ELBASAN
L.NR.2 CERRIK           ELBASAN
UZNOVE              BERAT
L.10, BLLOKU I RI I SPORTIT    KORCE
                 KRUJE
D.BORIÇI             SHKODER
CEZME               PEQIN
SULEJMAN DELVINA P.57/1 KATI 2  TIRANE
ISMAIL QEMALI31/1         TIRANE
P. BOGDANI P.TEUTA11/3      TIRANE
MARGARITA TUTULA2/18       TIRANE
KOMUNA PARISIT          TIRANE
LAPRAKE PALLGINTAS        TIRANE
DONIKA KASTRIOTI P.13 KAT AP3B  TIRANE
GRIGOR HEBA PRANEDINAMOKLUBIT   TIRANE
LEK DUKAGJINI1          TIRANE
SAUKE               TIRANE
PJETER BUDI PLL. CLASIK KONST.8  TIRANE
DIBRES NR 312/1          TIRANE
TE QENDRA SOCIALE DON BOSK    TIRANE
ZAYED BUSINESS CENTRE S.DELVINA  TIRANE
3 VELLEZERIT           TIRANE
FARKE,PALL.NR.2,         TIRANE
IRFAN TOMINI32          TIRANE
BULEVARD REPUBLIKA        KORCE
BLLOKU DEMOKRACIA         KORCE
L.18, 1 MAJ            KORCE
L. P. REXHEPI, RR. L. SARAÇI6   SHKODER
HOTELI GJUETISE          LEZHE
KISHA KATOLIKE          KUCOVE
ALI VISHA VILA 20/2        TIRANE
PUNTORET RILINDJES KULL 1 4236  TIRANE
BOGDANI PALL KATI I        TIRANE
KAVAJES TIRANA TOWER59      TIRANE
KONT URAN10            TIRANE
I. QEMALI PLL MBI BANK AMERIK2  TIRANE
DURRESIT,SHESH.K.TOPIA,P.127,   TIRANE
LLAZI MIHO KOMBINAT        TIRANE
ISMAIL QEMALI PLL 34 /15     TIRANE
NIKOLLA TUPEPR AMB DEMOKR     TIRANE
ABDYL FRASHERI EGT TOWER11/1    TIRANE
VASO PASHA7            TIRANE
KAVAJES 59 KATI 6         TIRANE
IRFAN TOMINI,PALL I RI       TIRANE
BAJRAM CURRI PLL 1 MAJ       TIRANE
NIKOLLA TUPE            TIRANE
MINE PEZA PALL 87/3 P 2 K 1    TIRANE
BUL ZOGU I PARE TIR BIZ CENT    TIRANE
ISMAIL QEMALI PLL 34/1       TIRANE
SAMI FRASHERI P10 PERB FEFADBANK  TIRANE
IDRIZ DOLLAKU27/20         TIRANE
MUSTAFA MATOHITI12         TIRANE
BUL GJERGJ FISHTA KULLA 8/11    TIRANE
MUJO ULQINAKU2/1          TIRANE
ARTAN LENJA39/A          TIRANE
BULEV. KRYESOR L.11        DURRES
KLEOSTENI L.119          DURRES
ISMAIL QEMALI PLL 27/1 SHK 213   TIRANE
NIKOLLA TUPE PLL 27/2       TIRANE
RESHIT COLLAKU PLL BORA      TIRANE
KAMEZ QENDER KISHA         TIRANE
DESHMORET 4 SHKURTITI 1/11     TIRANE
SAMI FRASHER PALL.TID.SH2 A7/6   TIRANE
P.KULTURES SHESHI SKENDERBEJ    TIRANE
ABDYL FRASHERI GOD 1/23      TIRANE
ELBASAN NR 77           TIRANE
BRIGADA E 8-TE PALL TEKNOPR    TIRANE
HOTEL ROGNER KAT 3         TIRANE
LLAZI MIHO PALL 84/318       TIRANE
RESHIT COLLAKU PALL BORES1/16   TIRANE
D.KASTRIOTI EGT TOWER NR.11/1   TIRANE
SUL BEGA13             TIRANE
QEMAL STAFA232           TIRANE
DESHMORET 4 SHKURTIT P RIKAT 4   TIRANE
NIKOLLA NISHKU VILA70       TIRANE
KAJO KARAFILI3 B          TIRANE
FADIL RADA78            TIRANE
BUL GJERGJ FISHTA KULL 5 /39    TIRANE
HIM KOLLI PALL 12 KATESH      TIRANE
DIBRES139             TIRANE
ALI VISHA- VILA 26         TIRANE
GJIN BUE SHPATA PALL 5/114     TIRANE
ABDI KAZANI PLL 1/3B        TIRANE
QEMAL STAFA PLL 577/12       TIRANE
GJON MUZAKA40           TIRANE
A. GOGA L.8 PR. DREJT. SPITAL.   DURRES
NIKOLLA LENA62           TIRANE
DESHMORET 4 SHKURTIT PALLAKADEM  TIRANE
MEHMET BROCI 10 /1         TIRANE
DHIMITER KAMARDA PLL 1/2      TIRANE
MYSLYM SHYRI PALL SHPRESA1/13   TIRANE
BARDHYL PLL 16/610         TIRANE
MIHAL GRAMENO35/1         TIRANE
DED GJON LULI           TIRANE
A. GOGA L.18131          DURRES
ELBASANIT PRAN AMB. AMERIK     TIRANE
FREDERIK SHIROKA22         TIRANE
DONIKA KASTRIOTI (NDERT.UNHCR)   TIRANE
DESHMORET 4 SHKURTIT PLL 24/1   TIRANE
FORTUZIT PLL22/2/22        TIRANE
SHINASI DISHNICA NR 72       TIRANE
ISH FABRIKA QELQIT         TIRANE
PALLATI I KONGRESEVE        TIRANE
ELBASANIT33/1           TIRANE
L.14 RR.PARTIZANI177        KORCE
ARTAN LENJA39A           TIRANE
QEMAL STAFA363           TIRANE
QEMAL STAFA226           TIRANE
VLLAZEN HUTA 107          TIRANE
QEND SPITALORE UNIVERSITARN TERE  TIRANE
ISMAIL QEMALI NR 19        TIRANE
PUNT. RILINDJES QEND EDAL     TIRANE
DESH. 4 SHKURTIT PERB TELEK    TIRANE
MUSTAFA MATOHITI PLL 7/11/2    TIRANE
DESHMORET L.6409          DURRES
ASIM VOKSHI 33/38         TIRANE
PUNTORET E RILINDJES15/2      TIRANE
QEND S. U NENE TEREZA       TIRANE
SULEJMAN PASHA PLL 70/1      TIRANE
BOGDANI7/7             TIRANE
BUL ZOGU I PARE57         TIRANE
SAMI FRASHERI PLL 20/103      TIRANE
DERVISH HIMA TE TV.KLAN      TIRANE
HOXHA TASIM NR 1          TIRANE
HALIM XHELO NR 28         TIRANE
DESH. 4 SHKURTIT SKY TOWER10/101  TIRANE
HASIM VOKSHI PLL 92/8       TIRANE
LABINOTI251            TIRANE
KRYQZ BARDHYL 20/1 D HEKALI129/1  TIRANE
SAMI FRASHERI 3/15         TIRANE
DURRESIT KOMP KARAVAN U-1E1 42   TIRANE
DESHMORET E KOMBITROGNER      TIRANE
TRE VELLEZERIT KONDI135/1     TIRANE
DESHMORET E 4 SHKURTIT       TIRANE
4 SHKURTI PLL 7/1 21        TIRANE
ALI DEMI PLL 74/93         TIRANE
MYSLYM SHYRI PLL 10 SHK 1/3     TIRANE
NAIM FRASHERI PLL 109/215      TIRANE
IRFAN TOMINI ISH NSHRAKU      TIRANE
BUL ZHAN D'ARK KULLA 21/3      TIRANE
MYSLYM SHYRI PLL 44/28       TIRANE
BAJRAM CURRI PLL 438/227      TIRANE
BAJRAM CURRI PLL 438/227      TIRANE
SAMI FRASHERI PLL 17/1       TIRANE
LUIGJ GURAKUQI 15/141        TIRANE
BARDHYL PLL 64/1          TIRANE
VASO PASHA PALL.RI KATI 220     TIRANE
LUIGJ GURAKUQI91          TIRANE
SHESH A RUSTEMI22          TIRANE
SULEJMAN PASHA PLL 4        TIRANE
SHESHI SKENDERBEJ PALL KULT3    TIRANE
DURRESIT PLL 81/112         TIRANE
SHEQI I VOGEL            FIER
L.APOLLONIA             FIER
L. 5 MAJI RR. MAHMUT BICAKU     ELBASAN
L. LIRI               FIER
18 SHTATORI             GJIROKASTER
18 SHTATORI             GJIROKASTER
PALORTO               GJIROKASTER
18 SHTATORI             GJIROKASTER
L. AQIF PASHA RR. ALI ARAPI19    ELBASAN
18 SHTATORI             GJIROKASTER
GRIOT                GJIROKASTER
18 SHTATORI             GJIROKASTER
L. KONFERENCA E PEZES        FIER
L. GURABARDH            ELBASAN
L. KONG. ELBASANIT P.50/1 H/AAP/2  ELBASAN
L.B. DARDHA RR.L.GURAKUQI      ELBASAN
LAGJA 3               KAVAJE
MBI SENATORIUM           KORCE
L.3, GAVRIL PEPO14         KORCE
LAGJ. E RE E SPORTIT        KORCE
BLLOKU I SPORTIT          KORCE
L.4, PAVLLO KATRO          KORCE
BUL. REPUBLIKA           KORCE
L.3, NENE TEREZA          KORCE
L.10, TEK DORKASI          KORCE
URA GJOLES             KRUJE
L 12,RR BULEVARD SHEN GJERGJI    KORCE
L.7, RR.LIGOR REMBECI        KORCE
SKENDER LIBOHOVA          LUSHNJE
PORTI I RI           VLORE
TEK POLICIA           SHKODER
DANIEL MATLIJA         SHKODER
ZOG I.I RE54          SHKODER
13 DHJETORI           SHKODER
F.RAMADANI799          SHKODER
GOLAJ              HAS
B.KADIA(RR.MURGESHAVE)     SHKODER
DAUT BORIÇI1115         SHKODER
18 GUSHTI            GRAMSH
KLELIA MERLONI         SHKODER
DON BOSCO10           SHKODER
NDOC MAZI (L.3 HERONJ)69    SHKODER
KISHA E MADHE          SHKODER
SHESHI "GJON PALI II"      SHKODER
RRAGAM             SHKODER
TEK HOTEL ARGENTI        SHKODER
DON BOSCO            SHKODER
TEK FSHATI I PAQES       SHKODER
3 RAJONI , L.RILINDJA      VLORE
SH. GJON PALI II (KATEDRALJA)  SHKODER
BELTOJE             SHKODER
3 RAJONI,L.29 NENTORI      VLORE
SHIROKE             SHKODER
KODHELI (TEK K. MILENIUM)1   SHKODER
KISHA E FRETERVE        SHKODER
JUBAN              SHKODER
ISH ARTISTIKES         SHKODER
BARDHYL DANI60         SHKODER
BRANKO KADIA (L.3 HERONJ)    SHKODER
LIN DELIA            SHKODER
MARIN BARLETI          SHKODER
TREGU I RI           SHKODER
L.PAVARESIA           VLORE
                LIBRAZHD
GJADER             LEZHE
LAGJA RE            LEZHE
HOTEL LISS           LEZHE
PLLANE             LEZHE
ZYRAT E KOMUNES KOLSH      LEZHE
TOROVICE            LEZHE
BAQEL              LEZHE
                LIBRAZHD
BEJKOVE             KOLONJE
PERMET             PERMET
COROVODE            SKRAPAR
28 GUSHTI            TROPOJE
DUSHAJ               TROPOJE
ELBASANIT PALL FRATARITTER 2    TIRANE
ALI DEMI NR 17           TIRANE
BUL B CURRI PALL PERB GJYKATES   TIRANE
BESIM IMAMI83           TIRANE
P. BOGDANI PLL TEUTA SHK13/4    TIRANE
SHESHI SKENDERBEJ PLL KULTKAT 2  TIRANE
ELBASANIT PALL ABAU        TIRANE
BUL ZHAN D'ARK KULLA5/5      TIRANE
VANGJEL CAPO 7/1 2/9        TIRANE
MYSLYM SHYRI P 472/32       TIRANE
ALI VISHA16            TIRANE
TEFTA PASHKO3           TIRANE
MIHAL DURI PLL 60/1/5       TIRANE
LUIGJ GURAKUQI PLL 15/11      TIRANE
PJETER BOGDANI PALL.9 KAT.K.25   TIRANE
SEFER EFENDIU L.2 PRAPA GJYKAT   DURRES
SEFER KONDI SELITE         TIRANE
BUL. GJERGJ FISHTA KULL 5 K11   TIRANE
3 VELLEZERIT KONDI12        TIRANE
IDRIZ DOLLAKU PLL 9/9       TIRANE
IDRIZ DOLLAKU PLL 27/2 13     TIRANE
ISMAIL QEMALI PLL 34/1 5/3     TIRANE
TAULANTIA L.1           DURRES
TH. GERMENJI PR AMB. RUMUNE    TIRANE
GJON BUZUKU NR 88         TIRANE
PJETER BOGDANI41          TIRANE
BRIGADA 8 TE PLL TEKNOPROJE1/3/5  TIRANE
KAJO KARAFILI NR 26/3       TIRANE
MINE PEZA PLL COLOMBO 22/3     TIRANE
KOMBINAT ISH KINEM KOMBINA     TIRANE
BUL ZHAN D'ARK PLL 4/19      TIRANE
PERLAT REXHEPI           TIRANE
SAMI FRASHERI GODINA 20/10     TIRANE
RR.KOMUNA PARISIT P.140/1/2    TIRANE
QEMAL STAFA PLL 10/2        TIRANE
MINE PEZA PLL 87/3 2/1       TIRANE
NAIM FRASHERI PLL AREELAK 1    TIRANE
ALEKSANDER MOJSIU PLL 362/5    TIRANE
ABDYL FRASHERI PLL 10/11/3     TIRANE
B.DESH.KOMBIT K.BINJAKE K6 KU13  TIRANE
KOSTAQ CIPO PLL 6/432       TIRANE
SHESH SKENDERBEJ PLL KULTUKAT 3  TIRANE
HALIT BEGA28            TIRANE
DURRESIT U3 E1 AP 13 PALLKARAVA  TIRANE
MALIQ MUCA PLL 46/1/4       TIRANE
PEJTER BUDI 41/1          TIRANE
THANAS ZIKO,86           TIRANE
ELBASANIT PLL FRATARIT PLL32/1   TIRANE
SIRI KODRA73            TIRANE
SAMI FRASHERI PLL 20/103      TIRANE
SHKOZET L.14            DURRES
EDIT'H DURHAN13/1          TIRANE
SHENAVLASH             DURRES
THEMISTOKLI GERMENJI PLL 7/1    TIRANE
KOMUNA KASHAR            TIRANE
BAJRAM CURRI P2/8          TIRANE
KOMUNA PARISIT PLL 1 MAJ 25112   TIRANE
QEMAL STAFA448           TIRANE
RR.A.GOGA L18 KUTIA POSTARE250   DURRES
BRIGADA E TETE PALL JESHIL KT5   TIRANE
DESHM 4 SHKURTIT PALL 7/115     TIRANE
MYSLYM SHYRI PLL 56/21       TIRANE
ELBASANIT PALL 14 KT 1/9      TIRANE
RESHIT COLLAKU PALL 7 KATE     TIRANE
SAMI FRASHERI PLL 26/1 1/16     TIRANE
ISMAIL QEMALI PLL 34/153      TIRANE
PJETER BOGDANI NR 5         TIRANE
ZHAN D'ARK PALL E LANES 636     TIRANE
PUNTORET RILINDJES KULLA 2K 2    TIRANE
KOMUNA E PARISIT13/1        TIRANE
SALI NIVICA NR 20          TIRANE
RR.KAVAJES PERB.TEKNO.       TIRANE
SELIM BRAHJA SAUK I BJETER     TIRANE
ALI VISHA PLL 2SHK 218       TIRANE
ISA BULETINI47           TIRANE
RR. RIZA CEROVA201         TIRANE
SHESHI "NENE TEREZA"A.ART      TIRANE
D.KASTRIOTI EGT TOWER        TIRANE
QEMAL STAFA47            TIRANE
S.FRASHERI,10            TIRANE
ABDYL FRASHERI PLL JESHIL      TIRANE
PUNETORET E RILINDJES120      TIRANE
ADEM SEIT KRUJA38          TIRANE
BOGDANI PALL 7 AP 4/B        TIRANE
BUL. ZHAN D'ARK           TIRANE
IRFAN TOMINI            TIRANE
PROKOP MYZEQARI NR 3/3       TIRANE
BUL ZH.D'ARK KULLA 4 PLL 11KATI 1  TIRANE
DURRESI SH.RILINDJA P.KONFORT    TIRANE
LLAZI MIHO NR 153KAT 1       TIRANE
MUHAMET GJOLLESHA PLL 2/314     TIRANE
D. 4 SHKURTIT PLL SKY TOEWER144   TIRANE
MIHAL DURI 43            TIRANE
VASIL SHANTO PLL 6/7        TIRANE
HOXHA TASIM168           TIRANE
SHESHI N.TEREZA PRAN AKAD.ARTEVE  TIRANE
LUIGJ GURAKUQI NR 15/13/17     TIRANE
PUNTORET E RILINDJES GODINA2    TIRANE
PROKOP MYZEQARI VILA 17       TIRANE
IRFAN TOMINI NR 9          TIRANE
ISMAIL QEMALI27           TIRANE
ISMAIL QEMALI PALL FRATARIT27    TIRANE
QEMAL STAFA ISH ARTIST. PLL3 7/5  TIRANE
BUL ZOGU I PARE TIR BIZ CENTKAT 4  TIRANE
I. QEMALI PRANE B AMERIKANE9    TIRANE
SHESHI LIRIA L.2          DURRES
ISMAIL QEMALI PALL 34/1 AP313    TIRANE
KAVAJES NR 116           TIRANE
ABDYL FRASHERI20          TIRANE
RR .''FREDERIK SHIROKA''31     TIRANE
SHESHI A RUSTEMI XH MARTINI9 KAT  TIRANE
SIRI KODRA PLL 9 AP 4        TIRANE
ISLAM ALLA4             TIRANE
DURRESIT61             TIRANE
DORA DISTRIA PLL TEKNOPROJEKT1   TIRANE
KOMUNA PARISIT KULL HAWAI3     TIRANE
IRFAN TOMINI PLL 2/1/4       TIRANE
QAMIL GURANJAKU PLL 12/13      TIRANE
BUL ZHAN D'ARK KATEDRALJA      TIRANE
ISUF ELEZI P COLOMBO2        TIRANE
BARRIKADAVE122           TIRANE
BUL ZOGU I TE MATERNITETI      TIRANE
BRIGADA E TETE PLL 11/115      TIRANE
KOSTAQ CIPA PLL 44 SH1/2      TIRANE
BRIGADA E TETE PLL11/115      TIRANE
SHESHI NENE TEREZA AKAD ART     TIRANE
ELBSANIT77             TIRANE
M. TOPTANI PER KIN MILENIUM25    TIRANE
QENDRA NDERKOMB. E KULTUR      TIRANE
DURRESIT PALL 102/2         TIRANE
ISLAM ALLA PALL.IVEA KATI 1     TIRANE
ABDYL FRASHERI PLL 16 SHK 653    TIRANE
JANI VRETO39            TIRANE
BARDHOK BIBA PALL 75/227      TIRANE
BLLOKU 50 VJETORI PLL 33/2     TIRANE
ALI DEMI PLL 72 SHK216       TIRANE
ABDI TOPTANI TORRE DRIN KAT6    TIRANE
M.PEZA PLL RI MB AMB JUGOSLL87/3  TIRANE
DURRESIT PLL 79/85         TIRANE
ISMAIL QEMALI PALL FRATARI     TIRANE
L.K.ELBASANIT PR.PALL45/2      ELBASAN
L. AQIF PASHA RR.28NENTORI P.77.5  ELBASAN
L. S.DYLGJERI RR.I.KONDAKCIU    ELBASAN
L. 1 MAJI              FIER
L.11.JANARI             FIER
GORICE               BERAT
30 VJETORI             BERAT
L.KASTRIOT             FIER
L.8.SHKURTI             FIER
PRANE DOGANES            BERAT
L. 15 TETORI            FIER
L. 29 NENTORI            FIER
FSHATI TREGAN            ELBASAN
TEATRI SKAMPA            ELBASAN
PLUK                LUSHNJE
18 TETORI              LUSHNJE
L1, BULEVARD REPUBLIKA       KORCE
KASTRIOTI              KRUJE
L.1, RAMIS ARANITASI        KORCE
SKENDER LIBOHOVA          LUSHNJE
INSITUTI I KERKIMEVE BUJQ      LUSHNJE
L.4, SOTIR POLENA          KORCE
GJERGJ FISHTA KULLA BEGEJA     TIRANE
KEMISHTAJ              LUSHNJE
HYSGJOKAJ              LUSHNJE
HYSGJOKAJ              LUSHNJE
L.12, BUL. GJERGJ KASTRIOTI     KORCE
SOTIR PECI             KORCE
THUMANE               KRUJE
PRANE DREJTORISE BUJQESISE     KORCE
GJON BUZUKU30            SHKODER
GRUDE E RE, KOMUNA RRETHINA     SHKODER
SKENDERBEG63            SHKODER
"DANEJ"85              SHKODER
LAÇ V-DEJES             SHKODER
SKENDERBEG             SHKODER
GJON PALI II            SHKODER
2 RAJONI ,L. ISA BOLETINI      VLORE
L. 11 JANARI            VLORE
ÇAJUPI75              SHKODER
3 RAJ L.PAVARESIA          VLORE
ÇAJUPI175              SHKODER
BRANKO KADIA            SHKODER
3 RAJ L.L. SALLATA         VLORE
M.BARLETI (TEK K.MILLENIUM)     SHKODER
VAU - DEJES             SHKODER
L.Q.STAFA, RR.V.SHANTO NR.121    SHKODER
BARBULLUSH            SHKODER
THETH               SHKODER
NURI BUSHATI10          SHKODER
GJON PALI II           SHKODER
LAGJA 1              LIBRAZHD
MINE PEZA NR 139/25        TIRANE
BUL. B. CURRI PERB P AVIAC    TIRANE
BUL ZOGU I PARE PLL55/19     TIRANE
VASO PASHA PLL 15 2/11      TIRANE
JETA E RE L.18          DURRES
SAMI FRASHERI PLL 15/330     TIRANE
KAJO KARAFILI PALL BIMBASHE    TIRANE
KAVAJES ISH ND 21 DHJETORI250   TIRANE
GJIN BUE SHPATA VILA 8      TIRANE
BUL. ZOGU I PARE TIRAN CENTE   TIRANE
DURRESIT PRANE DOGANES      TIRANE
QEMAL STAFA PLL 3432/1      TIRANE
HAMDI CENOIMERI KOMB. VILA5    TIRANE
ELBASANIT PALL.EDIL-ALIT323    TIRANE
P. BOGDANI PALL AVIACION 5/22   TIRANE
TASIM SHEHU BANESA58       TIRANE
MUSTAFA MATOHITI NR 18      TIRANE
GJIK KUQALI PLL23/12       TIRANE
BUL GJERGJ FISHTA KULLA 1/1    TIRANE
PALL SHALLVARE VILA VERDHEKAT 2  TIRANE
ABDI TOPTANI TORRE DRINI     TIRANE
IRFAN TOMINI PALL DOBI      TIRANE
VASO PASHA PALL 13/1       TIRANE
M. SHYRI PALL RI PAS ALBTELE   TIRANE
NAIM FRASHERI PALL 1.       TIRANE
ALI DEMI 72/3           TIRANE
KOMUNA BALDUSHK          TIRANE
KAVAJES              TIRANE
MUHAMET GJOLLESHA PLL 40/11/2   TIRANE
MIHAL DURI PALL 60 SHK 2/14    TIRANE
LEK DUKAGJINI PALL 3 CT SHK 19  TIRANE
ALEKS. MOISIU PRANE OXHAKU    TIRANE
DURRESIT ISH UZINA TIRANE     TIRANE
DERVISH HIMA ADA TOWER      TIRANE
QEMAL STAFA218          TIRANE
DERVISH HIMA KULLA 2/33      TIRANE
HOXHA TASIM NR 181        TIRANE
M. GJOLLESHA PALL MOSKATE3 18/4  TIRANE
BERXULL -TIRANE          TIRANE
LUIGJ GURAKUQI          TIRANE
L.14 (ISH ORMN) SHKOZET      DURRES
SULEJMAN PASHA PALL 102/3     TIRANE
KAMEZ                TIRANE
SHESHI M.QEMAL ATATURK        TIRANE
MYSLYM SHYRI PALL 1/3 KATIIV     TIRANE
ALI DEMI PALL 148/1         TIRANE
JOSIF PAMBUKU L.41          DURRES
ALI VISHA22             TIRANE
BERZHITE               TIRANE
ABDYL FRASHERI ISH KLINIKA 34    TIRANE
MINE PEZA PALL 2 SHK1/5       TIRANE
ARTAN LENJA VILA 15         TIRANE
FREDERIK SHIROKA KULL 2 K. 825    TIRANE
RR.BARIKADAVE ISH.KIN.17 NENT.9   TIRANE
IRFAN TOMINI SELITE E VOGEL     TIRANE
S DELVINA PLL 8/13          TIRANE
DED GJON LULI PLL 1/117       TIRANE
JETA E RE L.18 (BLLOKU RI)      DURRES
KAJO KARAFILI NR 26/2        TIRANE
MINE PEZA PLL 87/AL 321       TIRANE
ELBASANIT FAKULT. EKONOMIK      TIRANE
SAMI FRASHERI VILA NR 10       TIRANE
BARRIKADAVE PALL ISH KIN 17NENTOR  TIRANE
ARTAN LENJA NR 16          TIRANE
BUDI PLL FIRMES DAAI K 2       TIRANE
KOMUNA PARISIT PLL 2 SHK 28/D    TIRANE
SHESHI "NENE TEREZA" TE AKADARTEVE  TIRANE
BUL. B. CURRI PALL AGIMI       TIRANE
ALI SPAHIU P2/2           TIRANE
MIHAL GRAMENO NR 55         TIRANE
LEK DUKAGJINI PALL 11 KATI 2     TIRANE
MYSLYM SHYRI PALL 60         TIRANE
KAVAJES203              TIRANE
DURRESIT NR 39            TIRANE
BULEVARDI ZHAN D'ARK         TIRANE
KAVAJES NR 17            TIRANE
A,GOGA L.11 ISH LAVANTERIA      DURRES
TAFAJ VILA NR 20           TIRANE
ASIM VOKSHI26            TIRANE
R COLLAKU KATI 2           TIRANE
FSHAT SHKOZE             TIRANE
ELBASANIT VILA NR 133        TIRANE
KAVAJES PLL 185/3          TIRANE
BUL ZOGU PARE Q.BIZ. VEVE4      TIRANE
FAIK TRENOVA NR 6          TIRANE
BABE REXHA NR 1           TIRANE
BOGDABI PALL 12           TIRANE
ZONJA CURRE PLL 2 SHK 2       TIRANE
SKENDERBEJ L.4684          DURRES
BARDHOK BIBA PLL 75/5       TIRANE
A. FRASHERI ISH KLINIK QEVER   TIRANE
BUL. DESHMORET TE KOMBIT     TIRANE
B. KARAPICI QYT. NXENESVE     TIRANE
MIHAL GRAMENO PLL.12 SHK.227   TIRANE
M. TUTULANI PALL 19/1 2      TIRANE
PRAN KRYEGJYSHATES BOTERE     TIRANE
SAMI FRASHERI4          TIRANE
DURRESIT KARL TOPIA127      TIRANE
DONIKA KASTRIOTI VILA 9/1     TIRANE
URA E TABAKEVE,SH.ISHMI      TIRANE
SH. SKENDERBEJ LIBRARIA 1     TIRANE
ARTAN LENJA39           TIRANE
DON BOSKO PALLATI 4315      TIRANE
GJERGJ FISHTA K.JESHILE SH1 A91  TIRANE
KULLA NR 1 KATI 2 PR ST Q. STA  TIRANE
KAVAJES              TIRANE
M.SHYRI P 60 AP 8 GOD.PS     TIRANE
REXHEP JELLA27          TIRANE
BUL. DESHMORET E KOMBIT      TIRANE
Q.S.U. SHERBIM SEM. INFEKTIVE   TIRANE
ELBASANIT77            TIRANE
DIBRES124             TIRANE
B. CURRI BAR REST. SHAMETAJ    TIRANE
M.GJOLLESHA P 2/3 AP 9      TIRANE
THANAS ZIKO P.29 SH 1 AP 14    TIRANE
ELBASANIT GOD 7          TIRANE
DIBRES PERB. VILA GOLD B.D.K 4  TIRANE
50 VJETORI PLL NR 3 AP 11     TIRANE
BARDHYL PLL 18 SHK 2 AP 1     TIRANE
M.GJOLLESHA PER.SH.S.GABRAN    TIRANE
KOMUNA E PARISIT K.HAWAI7     TIRANE
NIKO AVRAMI PALL 9 SHK 1/5    TIRANE
ISMAIL QEMALI           TIRANE
MNER ZALL BASTAR         TIRANE
DIBRES FAKULTETI MJEKSISE     TIRANE
DURRESIT P.69 SHK 2/15      TIRANE
BARRIKADAVE PLL 2 SHK 12     TIRANE
BARDHOK BIBA69          TIRANE
QEMAL STAFA            TIRANE
ALI VISHA15            TIRANE
Q.STAFA NR 206          TIRANE
MALIQ MUCO37           TIRANE
FERIT XHAJKO PLL 61/435      TIRANE
KLUB TIRANA            TIRANE
MUSTAFA MATOHITI4         TIRANE
BUDI CLASSIC CONSTRUCTION     TIRANE
IRFAN TOMINI PLL,NR.9 SHK214   TIRANE
KAVAJES17             TIRANE
KAVAJES NR 12 PLL.TARTAREVE    TIRANE
MARGARITA TUTULANI P.1SH110    TIRANE
BUL.BAJRAM CURRI P.23 SH 45    TIRANE
D.KOMBIT INST.PERNDJ.POLITIK   TIRANE
SAMI FRASHERI10          TIRANE
DURRESIT59            TIRANE
GJON BUZUKU83           TIRANE
RIZA CEROVA168/3         TIRANE
KOMUNA PARISIT. P 7/1/3      TIRANE
ELBASANIT PALL EDIL AL-IT NR26D  TIRANE
L.PARTIZANI RR.B.15S17      ELBASAN
B. Q. STAFA PR.HOTEL SKAMPES   ELBASAN
MOLLAS              ELBASAN
L. 1 MAJ             FIER
L.KASTRIOT TEATRI BYLIS      FIER
KISHA KAT SHEN PIU L 5 MAJ    ELBASAN
LAGJA VULLNETARI P.621 H/A4    ELBASAN
LAGJA KALA RR.JOVAN POPA20    ELBASAN
PAPER               ELBASAN
BRANESH              ELBASAN
L.7, 6 DESHMORET         KORCE
TEK QENDRA DORKAS         KORCE
ARRAMERAS             KRUJE
E UNAZES LAGJA 4         POGRADEC
E DRILONIT LAGJA 1        POGRADEC
E VILAVE2             POGRADEC
LAGJA 1              KRUJE
DIVJAKE              LUSHNJE
LAGJA "GAFURR MUCA"        LUSHNJE
E DRILONIT            POGRADEC
L.13, NESTI VRETO         KORCE
FSHATI BILAJ           KRUJE
L.8, VIKTIMAT E RAVONIKUT     KORCE
KOMUNA HUDENISHT         POGRADEC
L.P.REXHEPI, RR.B.KADIA      SHKODER
DANIEL MATLIJA81         SHKODER
2 RAJ TE PALLATI I SPORTIT    VLORE
BULEVARDI ZOGU I PARE54      SHKODER
                 GRAMSH
                 GRAMSH
                 GRAMSH
TASIM BERDICA1117         SHKODER
VAU -DEJES            SHKODER
VAU DEJES             SHKODER
KONGRESI I LUSHNJES63       SHKODER
FSHATI I PAQES           SHKODER
L. 29 NENTORI RR. S. ZOTAJ CER15  VLORE
MARIN BARLETI           SHKODER
GOLAJ               HAS
BAJRAM CURRI (L.P.REXHEPI)NR.18  SHKODER
L.Q.STAFA , RR.D.BORIÇI1141    SHKODER
JUBAN               SHKODER
L. DESHMORET ,RR.S. ZOTAJ     VLORE
L. O. HAXHIU            VLORE
DON BOSCO(LAB.BAKTEROLOG)     SHKODER
OSO KUKA (L.K. PERMETIT)11     SHKODER
L.T.KOLA RR N.FANKO        SHKODER
"ÇLIRIMI" (L.VOJO KUSHI)      SHKODER
"R.TYLI" (L. 3 HERONJT) NR.3    SHKODER
HOTEL GJALLICA KATI II       KUKES
HOTEL GJALLICA KATI II       KUKES
BESLIDHJA TEK ISH NG-JA      LEZHE
BESLIDHJA21            LEZHE
                  KUKES
FSHATI ZEJMEN           LEZHE
                  PUKE
                  PEQIN
                  PEQIN
                  PEQIN
BASHKIA TIRANES          TIRANE
PUNETORET E RILINDJES16      TIRANE
MINE PEZA P.2386          TIRANE
PJES.JUG PEREND.STAD.''Q.STAFA   TIRANE
ABDYL FRASHERI PALL 3/3      TIRANE
DON BOSKO             TIRANE
GRIGOR HEBA PLL.45/5 SHK.12    TIRANE
VANGJEL NOTI LAPRAKE16       TIRANE
FERIT XHAJKO PLL 59/39       TIRANE
QEMAL STAFA PLL.583 SHK 449    TIRANE
PROKOP MEKSI L.7 NR.180      DURRES
QSUT(QEN.SPIT.UNIV.)N.TEREZA    TIRANE
SAMI FRASHERI 4 KULLAT SEK.31/A  TIRANE
ALI DEMI72             TIRANE
M.SHYRI P 4 SHK 427        TIRANE
ANDON Z.ÇAJUPI P.9 K.1 SH.2    TIRANE
HAJDAR HIDRI 24/1         TIRANE
SHESHI "AUSTRIA"          TIRANE
SIRI KODRA(SHOQ BARDHI SHPK    TIRANE
T.SHKURTI KOMPL.GRAND.SH.225    TIRANE
SAMI FRASHERI P.17/120       TIRANE
DED GJON LULI P.5 SH.18      TIRANE
MARIKAJ              TIRANE
BARIKADAVE P.2 AP.4         TIRANE
DIBRES N 370 QSU SPITALI 1 K.4   TIRANE
A. GOGA L.15            DURRES
NIKOLLA LENA62           TIRANE
JUL VARIBOBA P.3 AP.9        TIRANE
ABDI TOPTANI - TORRE DRIN63     TIRANE
THANAS ZIKO PALL65/1SHK3 AP9    TIRANE
KAVAJES SHK1 PR.AMBULANCES21    TIRANE
VANGJEL ÇEÇO, KOMBINAT       TIRANE
ALI DEMI P.137 SHK.3 AP.23     TIRANE
DON BOSKO PALL.2 AP 52 SHK.9    TIRANE
GJIN BUE SHPATA P.AVIACIONIT8/90  TIRANE
D.HIMA PR.STAD.KOMB.Q.STAFA     TIRANE
A. GOGA L.18 PRA F. UESLIAN     DURRES
TAULANTIA L.1 KAT.II        DURRES
KOMUNA PARISIT PALL.10       TIRANE
M.TOPTANI PR.KINEM.MILENIUM25 K.3  TIRANE
LAGJJA QAFHARDHI ISH KARITASI    SHKODER
L.1 SHK. V.PRENDUSHI        DURRES
R.PETRELA ISH FIDANISHTJA K 7    TIRANE
BUL.GJERGJ FISHTA SH.4 AP17     TIRANE
MUSA KARAPICI5           TIRANE
MIHAL GRAMENO PALL 010/3      TIRANE
BESA115               TIRANE
LAGJJA 3 BATHORE          TIRANE
KAVAJE ISH KOMBINAT M.MAME     TIRANE
ELBASANIT PALL.FILIPEU2 AP 4E    TIRANE
DON BOSKO              TIRANE
ABDYL FRASHERI P.8 SH.3 AP 22    TIRANE
ISMAIL QEMALI P.34/1 SHK.1 K.22   TIRANE
MIHAL GRAMENO P.1 SHK.4 AP.60    TIRANE
SHEN VLASH AMB.E KISHES       DURRES
BUL.B.CURRI TE URA NESHERAK     TIRANE
MEHMET BROCAJ20           TIRANE
ELBASANIT P.13 PR.GJEOLOGJIS    TIRANE
HAXHI VOKRI P.OPTIKA ROMA      TIRANE
DIBRES BRENDA AMBJ.TE SPIT.     TIRANE
YMER KURTI PALL.7 AP 10 L 8     TIRANE
BASHKIA MANEZ            DURRES
BUDI14               TIRANE
ZHAN D'ARK16            TIRANE
SKENDERBEJ L.3 NR.147        DURRES
BUL.BAJRAM CURRI (ETC) KATI 144   TIRANE
4 DESHMORET48            TIRANE
ZEF JUBANI PALL.RI KAT.1      TIRANE
TIRANA L.14 SHKOZET         DURRES
DIBRES PALL.RI PR.SELVISE K1    TIRANE
BUDI PALL.72/7          TIRANE
M.TUTULANI PALL.1 AP.4      TIRANE
DURRESIT148            TIRANE
DON BOSKO PALL.GENER SH.4/7    TIRANE
DON BOSKO PR.SHK.Q.TURDIU     TIRANE
HOXHA TAHSIM98/1         TIRANE
DESH.4 SHKURTIT PALL.RI K.3    TIRANE
KODER - KAMEZ           TIRANE
STADIUMI KOMB.QEMAL STAFA     TIRANE
KOMUNA E PARISIT         TIRANE
BUL.DESH.KOMBI TWIN TOWERS    TIRANE
DIBRES PALL.444/3         TIRANE
BRIGADA E TETE PALL 3/6 AP.19   TIRANE
MUHAMET GJOLLESHA         TIRANE
BEQIR LUGA PALL.24        TIRANE
FROSINA PLAKU           TIRANE
ISMAIL QEMALI32/1         TIRANE
SAMI FRASHERI P.3/1 AP.3     TIRANE
KAVAJES (QEND.GURDEN)116     TIRANE
PRAN FED.SHQIP.TE FUTBOLLIT    TIRANE
BUL.D.KOMBI ISH-KOM.QENDR.    TIRANE
SINDIKATA E PAVARUR SHQIP.    TIRANE
QAMIL GURANJAKU VILA 9/1     TIRANE
BUL.ZOGU 1 MBR.ZERI POPULLIT   TIRANE
Y.KURTI,P.3,SH.2,AP.11,      TIRANE
INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK   TIRANE
VASO PASHA P.7/1         TIRANE
DIBRES,P.405,           TIRANE
M.SHYRI47             TIRANE
R.JELLA,SELITE E VOGEL      TIRANE
F.RADA,P.3,AP.11,         TIRANE
V.PASHA,17            TIRANE
A.TOPTANI,ISH HOTE DRINI K.II   TIRANE
M.TOPTANI10            TIRANE
A.Z.CAJUPI,P.10,SH.4/1,AP.5,   TIRANE
F.SHIROKA,P.FUSHA E ZEZE,5    TIRANE
ABDYL FRASHERI P.2 SHK.12     TIRANE
KAVAJES TIRANE TOWER K.559    TIRANE
4 DESHMORET P.197/28       TIRANE
KOMUNA E PARISIT         TIRANE
SHTEPIA BOT.NAIM FRASHERI     TIRANE
RESHIT ÇOLLAKU P.SHALLVARE    TIRANE
BUL.ZOGU I P.12 KATESH      TIRANE
TAULANTIA L.1 PRANE PISHINES   DURRES
ELBASANIT17            TIRANE
QSUT"NENE TEREZA"         TIRANE
BULEVARDI B.CURRI QEN.ETC KAT10  TIRANE
Q.STEFAN,SHESHI A.RUSTEMI    TIRANE
AMB.MBRETERISE DANIMARKE     TIRANE
A.DEMI,P.6,AP.4,         TIRANE
A.VOKSHI,P.22/14         TIRANE
BAB REXHA P.11 SHK.1       TIRANE
BUL.ZOGU I PARE,         TIRANE
KAMEZ QENDER,G.5KATESHE.K3    TIRANE
D.HIMA131            TIRANE
KAVAJES PRANE N.SH.R.A.K.    TIRANE
ZENEL BABOÇI PALL.RI FERRAR   TIRANE
KOMUNA PARISIT KULL.D AP1/2   TIRANE
MIHAL DURI17/5          TIRANE
M.GRAMENO,P.4,SH.1,AP.3,     TIRANE
BANK.SHQIP.P.3 POSTA QENDR.   TIRANE
B. KRYESOR PR. ISH Q. SANITARE  DURRES
M.GRAMENO79           TIRANE
VLLAZEN HUTA22          TIRANE
AUTOS.TR-DR KM 7 MEZEZ QTU    TIRANE
THANAS ZIKO8/2          TIRANE
MINE PEZA P.17 SHK.115      TIRANE
MUSTAFA MATOHITI4        TIRANE
MUHAMET GJOLLESHA24       TIRANE
MINE PEZA P.63/17        TIRANE
MIHAL GRAMENO ZONA KD 8160    TIRANE
KAVAJES,SH.BOTUESE N.FRASHE   TIRANE
KONG.MANASTIRIT P.46/3 SHK.431  TIRANE
ELBASANIT,TE INST.INTEG.POLIT  TIRANE
MALIQ MUÇO32           TIRANE
BUL.ZOGU I P.KULT.A.KELMENDI   TIRANE
QEMAL STAFA1           TIRANE
XHORXHI MARTINI8         TIRANE
DESHMORET E 4 SHKURTIT      TIRANE
A.BROZI,QENDRA STUDENTI     TIRANE
HAJDARAN             ELBASAN
FSHATI QAFE           ELBASAN
LAGJA LIRI            FIER
HELMAS              KAVAJE
QENDRA E PAZARIT         GJIROKASTER
PAGJA PAZAR VJETER        GJIROKASTER
LAGJA 18 SHTATORI        GJIROKASTER
L.L. GURAKUQI HOTEL SKAMPA202  ELBASAN
L/ BRIG 17/S RR. LABINOTI47   ELBASAN
L.B.DARDHA KOPSH''P.XHUVANI'   ELBASAN
APOLLONIA SHESHI FITORJA     FIER
DYLI HAXHIRE GURABARDH      ELBASAN
L.SUL PAPRI PR.KESH.QARKUT    ELBASAN
TODI SHKURTA L. 15 TETORI    FIER
GJINAR               ELBASAN
L.LUIGJ GURAKUQI P.40 SH.2 AP2   ELBASAN
VITHKUQ               KORCE
L.10, BLLOKU I RI I SPORTIT     KORCE
RESHIT COLLAKU - LAGJA 1      POGRADEC
ISLAM DAMI - LAGJA 5        POGRADEC
BARBULLUSH             SHKODER
LAGJA ISH DEPO E DUHANIT      GRAMSH
LAGJA SPORTI            GRAMSH
                  GRAMSH
BUL. ZOGU I-RE (L.M.ALIMANI)NR.33  SHKODER
BUSHAT               SHKODER
L. N. MAZI RR.M.BARLETI168     SHKODER
(25 TETORI) L.N GJYLBEGU43     SHKODER
L. PAVARESIA (PALLATI RIVIERA    VLORE
VASO KADIA (L.V.SHANTO)1124     SHKODER
TRE HERONJTE (PRANE NTSH1)     SHKODER
P.TUSHA (L.3 HERONJTE)       SHKODER
P. PAVARESIA PALL.KULTURES     VLORE
L. PAVARESIA RAJ 3         VLORE
                  GRAMSH
LAGJA XHILE LICI          GRAMSH
                  GRAMSH
                  GRAMSH
L. 28 NENTORI, RR . S. ZOTAJ    VLORE
BARON NOPÇA (L.V.SHANTO)      SHKODER
ZALL DARDHE             DIBER
HIMARE               VLORE
L P.REXHEPI RR.A.MOISIU1      SHKODER
DAJC                SHKODER
GOD. FAKULT. GJUHEVE HUAJA     SHKODER
L.V.SHANTO RR.R.MUHJA1       SHKODER
L.Q.STAFA RR.DAUT BORIÇI1115    SHKODER
KOMUNA DAJÇ             LEZHE
3 HERONJ36             SHKODER
BABICE E MADHE           VLORE
L.Q.STAFA RR.V.SHANTO        SHKODER
BASHKIA VAU-DEJES          SHKODER
                  LEZHE
                  LEZHE
KOMUNA SHISHTAVEC          KUKES
LAGJA TAFIL SKENDO         KUCOVE
TEK URA E CENIT,VILE PRIVATE    LEZHE
                  MALLAKASTER
PRANE HOTEL GJALICES KATI I     KUKES
SKAVICE               KUKES
LAGJA 2 -PRANE POLIKLINIKES     KUKES
BUSHTRICE            KUKES
BUSHTRICE            KUKES
LAGJA 6, PALL. 5         KUKES
SURROJ              KUKES
LAGJA 4, PALL.8, SHK.1, AP. 3  KUKES
KOMUNA BUJAN           TROPOJE
FIERZ              TROPOJE
ASTE               TROPOJE
KALIS              KUKES
LAGJA DARDANIA          TROPOJE
KALASE              LEZHE
FSHATI GUREZ           LAC
STRAVAJ             LIBRAZHD
                 KUCOVE
                 LIBRAZHD
                 LIBRAZHD
TEK ZYRAT E KOMUNES       LEZHE
LAGJA DEMOKRACIA         TEPELENE
LAGJA SELAM MUSA         TEPELENE
                 TROPOJE
BLINISHT             MIRDITE
                 PUKE
KOMUNA RRAPE           PUKE
                 PUKE
                 PUKE
BARRIKADA ISH KIN.17 NENTORI   TIRANE
BUDI17              TIRANE
KAVAJES(PRANE SHERB.GJEOLO153  TIRANE
M.PEZA,P.254,SH.3,        TIRANE
ZHAN D'ARK P.TIT.KONSTR.KT5/3  TIRANE
L.GURAKUQI,P.89,K.10       TIRANE
PRUSH VAQARR           TIRANE
ALI DEMI P.70 SHK.1 AP.3     TIRANE
3 V.THANASI L.13 SEK.HEKURRU   DURRES
L.3RR. RAMAZAN NJELLA.N87    DURRES
Q.STAFA P.FRATARI PORCELAN    TIRANE
QEND.SPITAL.UNIV.N.TEREZA    TIRANE
D.4 SHKURTIT KOMP.GREN PARK   TIRANE
DESHMORET E 4 SHKURTIT K.2    TIRANE
DURRESIT UN.ZONJA KESH.MIRE   TIRANE
KAVAJES PAS POLIKLINIKES N.9   TIRANE
ARKITEKT KASEMI P.1/1 K.5 SH.2  TIRANE
FRUTIKULTURE,VILE 2 KATESHE   TIRANE
H.TAHSIM,P.296,SH.1,AP.8,    TIRANE
RILINDJA,ZALL-MNER I RI     TIRANE
I.TOMINI,PLL .INSIG, AP.30,   TIRANE
D.KASTRIOTI,BUS.CENT.KOTONI5   TIRANE
ELBASANIT,PALL.125,SH.1,AP.10,  TIRANE
H.DALLIU,PALL.18/3        TIRANE
SHABAN JEGENI,13         TIRANE
ELBASANIT,SAUK,LUNDER      TIRANE
HAMDI PEPA,SELITE        TIRANE
BUL.B.CURRI,BLL.1MAJ,P.2/1    TIRANE
SAMI FRASHERI7          TIRANE
THEMISTOKLI GERMENJI,3/1     TIRANE
ANDON NACI L.6 P. FAMA R.I    DURRES
VASO PASHA11           TIRANE
M.GJOLLESHA P.MOSKAT K.1SH211  TIRANE
BAJRAM CURRI16          TIRANE
M.MUCO,MBRAPA Z.TE POPULLI    TIRANE
MYSLYM SHYRI P.8 KATI.3     TIRANE
YMER KURTI,AP.7,P. 1,      TIRANE
SARAÇEVE PALL.UNICON       TIRANE
L1 RR.TAULANT P.KOKVE      DURRES
SIRI KODRA NR.42/1        TIRANE
KAVAJES153            TIRANE
DULAKU K.3 PR.GJYK.SHKALL.1   TIRANE
LABINOTI6            TIRANE
SHYQYRI ISHMI P.302       TIRANE
PERLAT REXHEPI PALL.NR.7     TIRANE
M.GJOLLESHA,P.61/1,AP.17,    TIRANE
DIBRES,LAGJ.10,KATI.I,      TIRANE
VASO PASHA,P.AGIMI,14/2     TIRANE
SAMI FRASHERI GOD.NR 20/10 K.8  TIRANE
S.THEMELI,SEGMENTI 5B      TIRANE
A.FRASHERI,P.3/3,        TIRANE
GJ.LEGISI,LAPRAKE        TIRANE
HERMAN,PRANE FSHAT"SOS      TIRANE
BRIGADA E VIII,SH.1,AP.2/2,PRI  TIRANE
5 MAJI,KULLA 7,KATI PERDHE    TIRANE
H.BEG,P.156/2,SHK.1,AP.15,    TIRANE
ELBASANIT,ZYRA NR.3,KAT.II,   TIRANE
F.SHIROKA,P.GORAK,K.II,     TIRANE
S.DELVINA,QEN.BIZNESIT ZAYED   TIRANE
BUDI41/1             TIRANE
A.FRASHERI,P.16/1,SH.1,AP.10,  TIRANE
K.E PARISIT,P.2,SH.2,AP.8D,   TIRANE
P.MYZEQARI,P.7,H.4/2,      TIRANE
KOMUNA MAMINAS          DURRES
AVNI RUSTEMI,PERB.Q.STEFAN,22  TIRANE
SIRI KODRA.PRANE NSTAC.ELEK   TIRANE
SH.ISHMI,62/1          TIRANE
TEFTA PASHKO,P.132,AP.7,     TIRANE
M.LLAGAMI,PALL."CANI"      TIRANE
MYSLYM SHYRI PALL.46/1 AP.18   TIRANE
M.PEZA,ISH KOM.SHKENC.TEKNI   TIRANE
NASI PAVLLO,3          TIRANE
RR A NACI NR.66         DURRES
F.BARDHI,25           TIRANE
4 SHKURTI,P.GREEN PARK,AP.49   TIRANE
K.E PARISIT,UNIV.NEW YORK,    TIRANE
DIBRES,723            TIRANE
FADIL RADA KATI 2 AP.1      TIRANE
LIDHJA E PRIZRENIT P7/1 SH5/14  TIRANE
DONIKA KASTRIOTI BANESA NR.1   TIRANE
FSHATI GERDEC          TIRANE
KONGRESI I ELBASANIT P.53SH.A  ELBASAN
BARRIKADAVE P.KAFE EUROPA3    TIRANE
BUL.ZOGU I PARE KATI 12 AP.54  TIRANE
MYSLYM KETA41/2         TIRANE
VASIL SHANTO PALL ENI AP.388/1  TIRANE
BUL.ZOGU I GOD.ZERI POPULLIT   TIRANE
DORA D'ISTRIA PALL.1 SHK.2 A19  TIRANE
MYSLYM SHYRI PALL.18 SHK.517   TIRANE
ELBASANIT77           TIRANE
FSHATI ZALL - HERR        TIRANE
A.MOISIU.P.42,SH.2,AP.38,    TIRANE
M.GJOLLESHA P.MOSKAT L8P6/48   TIRANE
FREDERIK SHIROKA P.ALBK.SH16   TIRANE
SIRI KODRA119/1         TIRANE
SH.DISHNICA P.70 K.2       TIRANE
BAJRAM CURRI           TIRANE
PREZE KALA            TIRANE
DESH.4 SHKURTIT KULLA 225    TIRANE
Q.STAFA,196/1,          TIRANE
P.REXHEPI,P.UNICOM,AP.38,    TIRANE
BUL.DHESHMORET E KOMBIT,     TIRANE
S.CICO.P.3,AP.4,         TIRANE
DURRESIT.P.KOMFORT        TIRANE
MINE PEZA,P.250,         TIRANE
LAGJ.KOMBINAT,P.TEKSTILISTI   TIRANE
GJ.FISHTA,P.TEKNOPRO,AP.6,K5   TIRANE
ARTAN LENJA PALL.6 AP.13     TIRANE
QEMAL STAFA PALL 8/1       TIRANE
HIVZI HIZMO530          TIRANE
BASH.MANEZ (Q.SHIJAK)      DURRES
KODER KAMEZ ISH FAB.TULLA1    TIRANE
L.11 BULEV KRYESORE(P KULTU)   DURRES
DIBRES P.308 AP.12        TIRANE
KAVAJES PALL.ORION SEK.2717   TIRANE
ISLAM ALLA12           TIRANE
MUSTAFA MATOHITI P.ABAU SH110    TIRANE
DONIKA KASTRIOT E.G.T. TOWER    TIRANE
BUL GJERGJ FISHTA KULLA 1      TIRANE
M.TOPTANI Q.BIZNESI EUROCOLKATI 7  TIRANE
PJETER BOGDANI P.TEUTA AP.5/4    TIRANE
TRE VELLEZERIT KONDI20       TIRANE
DURRESI NJ.7 PR.P.SPORT.A.RUSI58  TIRANE
QEMAL STAFA PALL.3437        TIRANE
TODI SHKURTI PALL.13 SHK.318    TIRANE
KAVAJES PALL 20726         TIRANE
LN 17 RR S.KACULINI         DURRES
M.SHYRI PALL.78 SHK.2 AP.38     TIRANE
LORD BAJRONI PALL 31        TIRANE
L.7RR H.DEMIRI P 279        DURRES
DIBRES PALL 369/14         TIRANE
JUL VORIBOBA4/1           TIRANE
STAVRI THEMELI VILA NR 92      TIRANE
KAVAJES PRANE U.E.T.        TIRANE
GJIKE KUQALI PALL.4 SH.1 AP.6    TIRANE
A.TOPTANI TORRE DRINI        TIRANE
BAJRAM CURRI PALL.490 SHK.447    TIRANE
MIHAL GRAMENO PALL.7/2       TIRANE
ISLAM ALLA NR56.1/2 NJ.B.NR.10   TIRANE
DON BOSKO4             TIRANE
L11 RR.A.GOGA DURRES        DURRES
KOM.PARISIT PR.BANK.TIRANA     TIRANE
SAMI FRASHERI P.15 SHK.2 AP.12   TIRANE
SIRI KODRA BREGU I LUMIT      TIRANE
DHIMITER KAMARDA P.1 SH.225     TIRANE
5 MAJI PALL.8 KATESH KAT.1     TIRANE
S.FRASHERI,P.9,SH.2,        TIRANE
BUL.BAJRAM.CURRI P.12KATESH11    TIRANE
SOTIR PEÇI24            TIRANE
A.FRASHERI HELKA CENTER P31A-4   TIRANE
BOGDANI PERB.SHK.A.RUSTEMI     TIRANE
DERVISH HIMA PR.ST.Q.STAFA     TIRANE
FREDERIK SHIROKA P.ALBAKONS K2   TIRANE
KOMPLEKSI " GERSI " KATI 1     TIRANE
K.E PARISIT,P.6,AP.11,SH.1,     TIRANE
SITKI CICO PALL.12         TIRANE
MARGARITA TUTULANI P.RIVIER7/1   TIRANE
4 DESHMORET195           TIRANE
KUMUNA ISHEM            DURRES
TELE NDINI,39            TIRANE
KAVAJES KRYQEZIM UNAZES RE     TIRANE
KONGRESI LUSHNJES P.48 SHK.17    TIRANE
FSHATI MULLET KOM.PETRELE      TIRANE
SKENDERBEJ L.4           DURRES
ABDI TOPTANI TORRE DRIN K.8    TIRANE
F.PLAKU K.SPORTIV PARTIZANI    TIRANE
KRRABE               TIRANE
GOD.NR.19 QYTETI STUDENTI     TIRANE
BASHKIA KRUJE           KRUJE
BUL.B.CURRI P.AGIMI SHK.4 H259   TIRANE
ZALL - HERR            TIRANE
KOM.PARISI PALL.VERDHA KU.D2/2   TIRANE
ABDYL FRASHERI P.9 SH.2 A.19    TIRANE
MASH-MIN.ARS.SHKENCES23      TIRANE
MEDAR SHTYLLA P.142 SHK.456    TIRANE
B.ZOGU 1 PR.FAK.SHKENC.P.13KAT1  TIRANE
GJERGJ LEGISI LAPRAKE       TIRANE
ARTAN MUÇA             TIRANE
SHKOZE PRAN AMBULANCES       TIRANE
KAVAJE P.RI ISH NSHRAK SH1 K7   TIRANE
R.S.NIVICA P.14/7 AP.3       TIRANE
KODER KAMEZ AFER INSTITUTIT    TIRANE
PRISK E MADHE           TIRANE
KOLI BANO PALL 60/1        TIRANE
                  KAVAJE
LAGJA 1- ZGURAJ          KAVAJE
TREGAN               ELBASAN
SHUSHICE              ELBASAN
L.GURAKUQI RR 28 NENTORIP/75    ELBASAN
L. V. XHUVANI RR.7 MARSI P.4962  ELBASAN
LAGJA 2              KAVAJE
L. 5 MAJI TEK URA E BAKALLIT    ELBASAN
L. A.PASHA P 494/1 H.215      ELBASAN
UZNOVE               BERAT
L.11NENTORI PRANE A.DAKLI     ELBASAN
L.LUIGJ GURAKUQI PR.TEATRIT    ELBASAN
FSHATI KLOS            ELBASAN
MANGALEM              BERAT
L. AQIF PASHA RR. 28 NENTORI77/5  ELBASAN
LAGJA Q.STAFA PR.TV DARDAN     ELBASAN
GREKAN               ELBASAN
SHTEPIA E OFICERAVE K.V      FIER
ANDON POCI             GJIROKASTER
RINIA-LAGJA 2-P.164-SHK.2     POGRADEC
BUCIMAS              POGRADEC
LAGJA 1              SARANDE
LAGJA 1              SARANDE
                  POGRADEC
LAGJA HOXHE            KRUJE
ZYRAT E KOMUNES CUDHI       KRUJE
QEMAL STAFA 186/1        TIRANE
DIVJAKE             LUSHNJE
KICO DRENOVA, L.15.35/16    KORCE
BASHKIA KRUJE          KRUJE
KOMUNA BUBQ           KRUJE
FSHATI HALIL          KRUJE
L: 3 HERONJTE RR . 3 HERONJTE  SHKODER
L.K.PERMETIT, RR.ZDRALEJ    SHKODER
OBLIKE             SHKODER
L.TOM KOLA, RR.LIN DELIANR 36  SHKODER
KOMUNA HORE VRANISHT      VLORE
HIMARE             VLORE
RR. BUJAR BISHANAKUNR.114    SHKODER
L. 28 NENTORI          VLORE
L. V. SHANTO, RR. 13 DHJETORI  SHKODER
L.N. GJYLBEGU, RR.NEXHIP LULI  SHKODER
GIMAJ (KOMUNA SHALE)      SHKODER
F/MES (KOMUNA POSTRIBE)     SHKODER
L.L.SALLATA RR.H.KUSHTA     VLORE
L. Q.STAFA, RR. V.SHANTO    SHKODER
VELIPOJE            SHKODER
BARCOLLE ( KOMUNA SHLLAK)    SHKODER
KOMAN (KOMUNA TEMAL)      SHKODER
PRANE HOTEL "SAZANI"      VLORE
L.P.REXHEPI, RR.BERDICEJNR130  SHKODER
RR.TREGU I RI(TE SHK.MUZIKES)  SHKODER
BRASHTE (KOMUNA SHOSH)     SHKODER
L.VOJO KUSHI, RR.7 SHKURTI   SHKODER
HOCISHT ZURAT E KOMUNES     DEVOLL
LETEM              LIBRAZHD
HOTOLISHT            LIBRAZHD
SEBISHT             LIBRAZHD
FUNARES             LIBRAZHD
STEBLEVE            LIBRAZHD
LAGJJA "BESELIDHJA"       LEZHE
TEK POLIKLINIKA         LEZHE
NDERTES PRIV RR.D.LLESHI    LEZHE
L. SKENDERBE          LEZHE
                LEZHE
SHTEP. RREG. E BASHKESISE    MIRDITE
LAGJ NR 3  PALLATI 82     LAC
QUKES              LIBRAZHD
KOMUNE QENDER          LIBRAZHD
L. L. GURAKUQI HOTEL SKAMPA   ELBASAN
KARINE             PEQIN
MEMALIAJ            TEPELENE
KARTHNEK            PEQIN
KOMUNA KTHELL          MIRDITE
ASIM VOKSHI P.141 SH1 A1 K1   TIRANE
FUSHA E AVIACIONIT10       TIRANE
KODRA DIELL109          TIRANE
XHORXH BUSH GOD.7        TIRANE
VELLEZERIT KONDI L.824      TIRANE
ZHAN D ARK PALL.2 SHK.18     TIRANE
BLV.ZOGU I PALL EDICOM      TIRANE
ASIM ZENELI KATI I DYTE7     TIRANE
MYSLYM SHYRI PLL.12       TIRANE
MUHAMET GJOLLESHA P.6KATE    TIRANE
SHINASI DISHNICA P.AK/SH-B7/4  TIRANE
J.MISJA ISH ND.M.INDUSTRIALE   TIRANE
SELAUDIN ZORBA PR.F.MJEKSIS   TIRANE
SKENDERBEJ PALL.8 SHK.3     TIRANE
KOM.PARISIT (TE KULLAT )     TIRANE
DON BOSKO PALL.5 KATI.3     TIRANE
IDRIZ DOLLAKU P.23 SHK.230    TIRANE
ELBASANIT FAK.EKONOMISE     TIRANE
NASI PAVLLO           TIRANE
RESHIT PETRELA P.EDICOM 4/C   TIRANE
UNIVERSITETI KRISTAL       TIRANE
JORDAN MISJA PALL.85/5 AP 6/5  TIRANE
DURRESIT P.204 SHK.3 K.3 AP31  TIRANE
BUDI NR.56/2           TIRANE
SPIT.UN.OBST.GJIN.BUL.D.KOMBI  TIRANE
DON BOSKO VILA 155        TIRANE
MYRTEZA KELLICI L.108      TIRANE
NASI PAVLLO P.15/1 SHK.14    TIRANE
KAVAJES BLL.CAFOD/B SHK.211   TIRANE
KAVAJES ISH PARKU AUTOBUZA    TIRANE
IDRIZ DOLLAKU PALL.2716     TIRANE
EGNATIA L.4           DURRES
ANDON ZAKO CAJUPI20       TIRANE
DURRESIT PALL.192 SH.4 AP.31   TIRANE
KOMUNA E PARISIT PALL.148    TIRANE
ELBASANIT NR.2 P.AMERIKAN    TIRANE
BUL.GJERGJ FISHTA PR.UNI.EU.T.  TIRANE
VORE PR.BASHK.RRETH TIRANE    TIRANE
BUL.ZHAN D'ARK P.11       TIRANE
ANDON NACI L.4          DURRES
KAVAJES (GURTEN)116       TIRANE
BAJRAM CURRI P.AVIACIONI SH14  TIRANE
ISMAIL QEMALI NR.12/1      TIRANE
MINE PEZA P.HAWAI AP.4 K.31   TIRANE
BOGDANI PLL.10 KATESH1      TIRANE
FERIT XHAJKO PLL.59/7      TIRANE
M.GJOLLESHA P.1/1/2       TIRANE
BUL. ZHAN D'ARK KULLA 3     TIRANE
SAMI FRASHERI41         TIRANE
SAMI FRASHERI P.321 ST.DINAMO  TIRANE
GJIN BUE SHPATA8         TIRANE
SULEJMAN DELVINA P.MOSKAT3    TIRANE
KAVAJES NR 59A 1001       TIRANE
QEMAL STAFA94          TIRANE
BUL.D.KOMBI Q.NDERK.KULTUR.   TIRANE
E RE L.17 Q. KOM ICMC      DURRES
DON BOSKO VILA 31        TIRANE
TELI NDINI PALL.GIRON I RI72   TIRANE
NIKO AVRAMI P.17 SH.2 AP.22   TIRANE
DURRESIT P.102 SH.1 AP.5     TIRANE
BAJRAM CURRI P.FRATAR G2 SH17  TIRANE
KOM.PARISIT PALL 2L AP.5/C    TIRANE
UNIV.KRISTAL AUTO.TR-DR KM3   TIRANE
PETRO NINI LUARASI35       TIRANE
BAJRAM CURRI P.RI 10 KATESH   TIRANE
DERVISH HEKALI P.4 SHK.4 AP.2  TIRANE
GEORGE W BUSH          TIRANE
SKENDERBEJ L.37         DURRES
RIZA CEROVA164          TIRANE
PALL.DE - 2 SHK.B17       TIRANE
DON BOSKO2009          TIRANE
QAMIL GURAKUQI P.56/420     TIRANE
BUL.ZOGU I PARE PLL.51/1 AP.3  TIRANE
L.14 SHKOZET G.1 KATESHE     DURRES
DESH.4 SHKURTIT P.LESKOVA K628  TIRANE
FAKULT.SHKENCAVE NATYRES     TIRANE
IRFAN TOMINI P.130 SH.1 AP 24  TIRANE
KOMUNA E PARISIT PALL.4 AP.22  TIRANE
SHARRE - KOMBINAT        TIRANE
GRIGOR HEBA PALL.45/5      TIRANE
NIKOLLA TUPE PLL.15/312     TIRANE
ANDON Z.ÇAJUPI NR.8       TIRANE
VELLEZERIT HUTA PR.KOM.1     TIRANE
VASO PASHA PALL.AGIMI      TIRANE
MINE PEZA PALL.196/20/26     TIRANE
KAVAJES KLUBI SPORTIV TIRAN   TIRANE
MIHAL DURI P.60 SH.3 AP.17    TIRANE
D.KASTRIOTI KOTONI CENTER    TIRANE
MIHAL GRAMENO PALL 7 KATE1    TIRANE
TEFTA TASHKO130         TIRANE
PASKUQAN             TIRANE
ABDYL FRASHERI PALL1 AP3 SH1   TIRANE
A. GOGA L.18           DURRES
RR BUDI NR 7           TIRANE
DIBRES, BUSINESS CENTRE, K.11   TIRANE
ISMAIL QEMALI PALLATI FRATARI27  TIRANE
KAVAJES6/1            TIRANE
KAVAJES173            TIRANE
LUIGJ GURAKUQI PALL.6/1/3/8    TIRANE
KAMEZ               TIRANE
A.GOGA L.11 P. FAMA        DURRES
MYSLYM SHYRI PLL.5 SHK.2 AP11   TIRANE
THANAS ZIKO NR.4         TIRANE
ALI DEMI PR.KIN.ALI DEMI     TIRANE
SAMI FRASHERI P.17/1 AP.4 K 3.  TIRANE
STAVRI THEMELI NR 79/2      TIRANE
MARTENITETI 1 BUL DESH.KOMB    TIRANE
GJERGJ LEGISI (LAPRAKE)      TIRANE
FUSHA AVIACIONIT GODINA 10KATE  TIRANE
LAGJIA1              TIRANE
GJERGJ FISHTA PROJ.200 KU.16   TIRANE
HOTEL "BLUE MOON' PLAZH      DURRES
GODINA ISH PERNDJEKURIT K.13   TIRANE
FROSINA PLAKU36          TIRANE
LUIGJ GURAKUQI PLL.6/15      TIRANE
MINE PEZA PLL.87/3 HYRJA 11    TIRANE
NJAZI MEKA VILE 99/4 ALLIAS    TIRANE
LEK DUKAGJINI11/1         TIRANE
DED GJON LULI P.1 SHK.3 AP.45   TIRANE
M.TUTULANI PALL.88        TIRANE
KAVAJES AP.89 HYRJA 3       TIRANE
KOMUNA E PARISIT SARAEL2     TIRANE
DIBRES121             TIRANE
BREG - LUMASI           TIRANE
KOMUNA PARISIT PR.KRISTAL     TIRANE
KAVAJES PALL.12/1         TIRANE
GJIKE KUQALI P.4/1 SH.1 AP.13   TIRANE
ALEKSANDER MOJSIU PALL 16     TIRANE
TEFTA TASHKO PALL.132/129     TIRANE
RESHIT PETRELA GJYK.K.RENDA    TIRANE
BUL ZHAN D' ARK KLINIK VENIS   TIRANE
KOMUNA DAJT            TIRANE
MILAN SHUFLAJ28          TIRANE
BUL.ZOGU I QEND.BIZ.TIRANE    TIRANE
ISMAIL QEMALI PALL.7/1 AP.4C   TIRANE
DESH. E KOMBIT KULL.BINJAKE    TIRANE
SPITALI USHTARAK LAPRAKE     TIRANE
MIHAL DURI75/5          TIRANE
A.N.T.A. RINAS          TIRANE
FERIT XHAJKO UZINA DINAMO     TIRANE
BUL.ZHAN D'ARK PALL.2 SH.17     TIRANE
28 NENTORI PALL.18 KATI III     TIRANE
16 SHTATORI             TIRANE
ALI DEMI NJ. BASHKIAKE N.1     TIRANE
NDRE MJEDA PALL. A/C SH.C      TIRANE
JORDAN MISJA P.RI PR Z.V.R.P.P   TIRANE
HOXHA TASIM PALL.60 SH16      TIRANE
ALEKSANDER MOIDIU PALL.72/13    TIRANE
MUHAMET GJOLLESHA P.1 SH.861    TIRANE
BUL.BAJRAM CURRI PALL.2 SH.324   TIRANE
BUL.DESH.KOMBIT KULL.BINJAK1    TIRANE
SIRI KODRA93            TIRANE
MUHAMET GJOLLESHA N.39/3      TIRANE
ISMAIL QEMALI27           TIRANE
BRIGADA 8 PALL.8/1         TIRANE
DESHMORET E 4 SHKURTIT5       TIRANE
KOM MYS ALI PASHE GUCIA75      TIRANE
NIKOLLA TUPE27           TIRANE
BRIGADA VIII PALL.5         TIRANE
LABINOT FUSHE            ELBASAN
LAGJIA "18 SHTATORI"        GJIROKASTER
ZAVALINE              ELBASAN
L. SHENKOLL RR. J DILO27      ELBASAN
LAGJ.VAROSH             GJIROKASTER
KOMUNA KRAHES            TEPELENE
L.15 TETORI, RR.MIÇO PAPUÇIU    FIER
MERHOJE               ELBASAN
LAGJJA 30 VJETORI          BERAT
LAGJJA 13 SHTATORI         BERAT
L.1 MAJ               FIER
BERAT                BERAT
L. BRIG 17/S RR. PERTAQ POPA91/15  ELBASAN
JANI BAKALLI            FIER
29 NENTORI TODI SHKURTA       FIER
FSHATI LICAJ            ELBASAN
L.KASTRIOT             FIER
L.VAROSH-VILA PAPAVANGJELI     GJIROKASTER
QAFA E PAZARIT           GJIROKASTER
GODINA ISH AMBULANCA        GJIROKASTER
QENDR.SHTYP.-RR.NACIONALE      GJIROKASTER
BRADASHESH             ELBASAN
POLICAN               GJIROKASTER
KOMUNA QENDER TEPELEN        TEPELENE
KOMBINATI METALURGJIK UZ MEK    ELBASAN
XOXI ANDONI L. APOLLONIA      FIER
ZYRAT E KOMUNES PICAR        GJIROKASTER
GRACEN               ELBASAN
GJOKALLI               FIER
L. SUL PAPRI             ELBASAN
KONGRESI ELBASANIT          ELBASAN
LUNXHERI               GJIROKASTER
ZAGORI                GJIROKASTER
                   GJIROKASTER
FSHATI VOSKOP,KOMU VOSKOP       KORCE
VELCAN                POGRADEC
VOSKOPOJE               KORCE
KOMUNA NIKEL KRUJE          KRUJE
FSHATI LUZ F. KRUJE          KRUJE
GRABJAN                LUSHNJE
LAGJA 1,RRUGA E DRILONIT       POGRADEC
L 1, RR NUCI GOGO3          KORCE
FUSHE KRUJE              KRUJE
RRUGA E DRILONIT           POGRADEC
KEMISHTAJ               LUSHNJE
ZYRA KOMUNES MOLLAJ          KORCE
ZYRAT E KOMUNES DARDHAS        POGRADEC
ZYRA E BUJQESISE KOMUNES       POGRADEC
BULEVARDI "SHEN GJERGJI"       KORCE
LAGJI NR1 SARANDE           SARANDE
KOMUNA VRESHTAS            KORCE
KOMUNA LIBONIK            KORCE
HYZGJOKAJ               LUSHNJE
KOMUNA PROPTISHT           POGRADEC
KOMUNA MOGLICE            KORCE
MALIQ                 KORCE
BICAKAJ                LUSHNJE
GJUZAJ                LUSHNJE
GJINOVEFA LESHNJA, L. 1.       KORCE
L1 RR.SUL STAROVARI          POGRADEC
                   SARANDE
GODINA USHTARAKEVE KORCE       KORCE
MNELE E MADHE (VIG MNELE)       SHKODER
BARBULLUSH (KOM. BUSHAT)       SHKODER
PALLATI RI TE KISHA FRETERVE     SHKODER
BAJZE, MALESI MADHE          MALSI E MADHE
TREGU I RI              SHKODER
HAJMEL                SHKODER
L. VOJO KUSHI, RR. L.DUKAGJININR.34  SHKODER
"SADIK ZOTAJ' AP.1/1 SHK,5      VLORE
L.N.MAZI , RR. SKENDERBEGP.1180    SHKODER
KOKEL                 GRAMSH
L.V.SHANTO, RR.ÇAJUPINR.171      SHKODER
GJORICE                BULQIZE
VLAHINË                VLORE
                 BULQIZE
L.Q.STAFA RR.13 DHJETORI150   SHKODER
LAGJJA "UJI FTOHTË"       VLORE
LAGJA " PAVARËSIA"        VLORE
L.D.MATLIA RR.T.BERDICA1146   SHKODER
P SPORTIT "QAZIM DERVISHI"    SHKODER
KOTË               VLORE
LUZNI              DIBER
KOMUNA VERGO           DELVINE
BASHKIA DELVINE         DELVINE
LAGJIA DOBROVE          DIBER
L.PARTIZANI RR.CLIRIMI992    SHKODER
KOMUNA PULT           SHKODER
SELISHTE             DIBER
DRAJ REÇ             DIBER
MESOPOTAM            DELVINE
DEDAJ (KOMUNA SHKREL)      SHKODER
L. 28 NENTORI , RR. J. DERADA5  VLORE
                 LEZHE
LAGJIA PJETER BUDI        MAT
TEK IPESHKVNIA L.SKENDERBE    LEZHE
LAGJJA LLUKAN PRIFTI       KUCOVE
                 LEZHE
LAGJJA DRITA14          MAT
XIBER MAT            MAT
LAGJJA LLUKAN PRIFTI       KUCOVE
KOMUNA NOVOSELE         KOLONJE
GODINA KOM ORENJE KATI PAR    LIBRAZHD
TAMARE, KOMUNA KELMEND      MALSI E MADHE
RRUGA 'KOL MALCI L.DRITA'    MAT
NE KOMUNEN MILOT         LAC
BICAJ              KUKES
                 KUKES
KOMUNA SHKREL          SHKODER
BURREL              MAT
LESKOVIK             KOLONJE
HOTEL GJALICA KATI 2203     KUKES
PRRENJAS             LIBRAZHD
KOMUNA CLIRIM          KOLONJE
KOMUNA LOPES           TEPELENE
CEPAN              SKRAPAR
PISKOVE             PERMET
LAGJ.NR.33            TEPELENE
SHEN VINÇENC DE PAOLI      MIRDITE
GODINA E KOMUNES FIERZE     PUKE
GODINA E NDIHMES SANITARE20   PUKE
                 MIRDITE
FUSHE ARREZ                        PUKE
KOMUNA MARGEGAJ                      TROPOJE
LESHNJE                          SKRAPAR
ZHEPE                           SKRAPAR
RR.SHEN VINCENC DE PAULI                  MIRDITE
KOMUNA QENDER                       SKRAPAR
R.S.DELVIA QENDRA ZAYDEKAT 5                TIRANE
DURRESIT11                         TIRANE
MINE PEZA PALL.3 SHK.1 AP.3                TIRANE
IRFAN TOMINI                        TIRANE
ABDYL FRASHERI SH 3/4                   TIRANE
GJENERAL NIKO PUSHKINI KLL.3                TIRANE
PJETER BOGDANI16                      TIRANE
BULEVARDI ZOGU I PARE PRANE STACIONIT TE TRENIT      TIRANE
ALI DEMI PALL.216/33                    TIRANE
TODI SHKURTI NJ.ADMINISTRATIVE NR.241           TIRANE
KAJO KARAFILI MIHAL DURI68                 TIRANE
DORA D'ISTRIA ZYRA 5                    TIRANE
LEKE DUKAGJINI PALL. ABA BUSINESS CENTER          TIRANE
                              TIRANE
BUL. DESHMORET E KOMBIT (AMBJENTI ROGNERIT-HOTEL EUROPAPARK9100
SHESHI SKENDERBEJ PALL.KULTURES KATI 2           TIRANE
P.MIMA PALL.TIRHINO KULLA A KATI 2             TIRANE
KOMUNA E PARISIT PALLATI I RI PRANE LULISHTES 1 M,AJI   TIRANE
MYSLYM SHYRI PALL.124/2 SHK.2 15              TIRANE
XHORXH W.BUSH17                      TIRANE
LIDHJA E PRIZRENIT PALL.8 AP.14/2             TIRANE
MUHAMET GJOLLESHA N 1/7/56                 TIRANE
FREDERIK SHIROKA KULLA C/3 KATI I DYTE           TIRANE
MYSLYM KETA PALL 2 /1 AP 8                 TIRANE
DON BOSKO4                         TIRANE
NIKOLLA TUPE NR 279100                   TIRANE
BERZHITE 30 M LARG MBISHKOLLEN 9-VJECARE "SELMAN META"   TIRANE
REXHEP JELLA, SELITE E RE,8/26               TIRANE
TASIM SHEHU4                        TIRANE
PROKOP SORRA L.12 ISH URT                 DURRES
NIKOLLA TUPE KATI 3/3                   TIRANE
4 DESHMORET148                       TIRANE
QEMA STAFA, PALL RI, PERBALL INSTITUTIT FIZIKES BERTHAMORE TIRANE
SKENDERBEJ L.3                       DURRES
ALI PASHE GUXIA, LAGJA 830                 TIRANE
TEODOR KEKO, KOMPLEKSI GB-A                TIRANE
TIRANA L.14 SHKOZET                    DURRES
BLLOKU VASIL SHABTO PLL1/1/120               TIRANE
ALI DEMI PALL "4 GRYKET" KATI 8              TIRANE
ABDI TOPTANI,TORE DRINIKAT4                TIRANE
BUL.BAJRAM CURRI SPITALI OBSETRIK             TIRANE
PERLAT REXHEPI P.14 P52                  TIRANE
KOMUNA E PARISIT PALLATI KRISTI KO        TIRANE
KAVAJES AMBJENTET E ISH UZINES MEKANIKE      TIRANE
GJIK KUQALI7/1                  TIRANE
FAKULTETI MJEKESISE U.T              TIRANE
BUL.BAJRAM CURRI ETC13/3-A            TIRANE
DORA D'ISTRIA1/1/18                TIRANE
LINZE                       TIRANE
KAVAJES116                    TIRANE
DRIN BATHORE KAMEZ79               TIRANE
IRFAN TOMINI PLL8/3                TIRANE
BILAL KONCOLI14                  TIRANE
BUL.GJERGJ FISHTA P.3               TIRANE
LUIGJ GURAKUQI P.89/A KATI 10           TIRANE
LINZE                       TIRANE
LINZE                       TIRANE
"RR.DIBRES"NE KRYQEZIM"KONGRESI LUSHNJES"P35/2  TIRANE
NAIM FRASHERI P.109 SHK.2AP.13          TIRANE
QENDRA NDERKOMB.KULTURES"PJETER ARBNORI"     TIRANE
M.GJOLLESHA P.64 SHK.110             TIRANE
SAMI FRASHERI2/3                 TIRANE
ALEKSANDER GOGA L. 7               DURRES
TASIM SHEHU P.1 SHK.331              TIRANE
PROKOP SORRA L.17 5                DURRES
MYSLYM SHYRI VILA NR. 8              TIRANE
RIZA CUKA LAPRAKE                 TIRANE
RRUGA E DURRESIT ,PALLATET "HAWAI"        TIRANE
UNAZA E RE , PALL.FIRMES A KAT.240        TIRANE
''RR. E KAVAJES ''PALL.GRI HYRJ.1 KAT.829     TIRANE
BULEVARDI "ZOGU I'' BAR "NEW YORK"2        TIRANE
KOMUNA E PARISIT ,PALL. SIGMA,KATI 32A      TIRANE
LUIGJ GURAKUQI PALL.614              TIRANE
FERIT XHAJKO ,L.8 VILA 1/B            TIRANE
KOMUNA E PARISIT                 TIRANE
ABDYL FRASHERI ,VESA CENTER5           TIRANE
IRFAN TOMINI P.AMFORASH3/14            TIRANE
SIRI KODRA11                   TIRANE
BAJRAM CURRI375/2/                TIRANE
THANAS ZIKO P63/1/963/9              TIRANE
ISH PALL.KULTURES,TEKSTILISTI KOMBINAT      TIRANE
BULEVARDI''DESHMORET E KOMBIT ''KULLAT BINJAKE.  TIRANE
RR.'' QEMAL STAFA''31               TIRANE
RR.'' DED GJO LULI''PRANE CIRKUT TE TIRANES    TIRANE
BLLOKU REZIDENCIAL''KODRA E DIELLIT''A.0/1    TIRANE
UNIVERSITETI BUJQESOR, KODER KAMEZ,GODINA 5    TIRANE
SKENDERBEJ P33/2.SH 1AP 1             TIRANE
MYSLYM SHYRI ,PERBALL BANKES ,SHK.47       TIRANE
KOMUNA PARISIST                  TIRANE
FSHATI NDOQ, KOMUNA NDROQ                      TIRANE
''FROSINA PLAKU'' PALL.115                     TIRANE
SHYQYRI BERXOLLI, PALL.18/14                    TIRANE
''MYSLYM SHYRI'' KULLA 9K.5                     TIRANE
''HAXHI H.DALLIU''PALL.4 SHK.19                   TIRANE
MYSLYM KETA BANES PRIVATE                      TIRANE
'' DERVISH HIMA'' ,KULLA 2, KATI I                 TIRANE
ISH PALLATI I KULTURES ''TEKSTILISTI'' KOMBINAT.          TIRANE
LAGJA BEQIR DARDHAP.41                       ELBASAN
LAGJA"NAFTETARI"RR"SULO GOXHAJ"                   FIER
KOMUNA CEPO                             GJIROKASTER
LAGJA "APOLLONIA" ISH ELEKTRIKU                   FIER
L.SYRIA DYLGJERI RRUGA E RE P.107/4                 ELBASAN
MORAVE OTLLAK BERAT                         BERAT
SELITE                               ELBASAN
BYSHEK                               ELBASAN
                                  FIER
L.11 JANRI ,RR RAMIZ ARANITASI FIERL.11 JANARI ,RR.RAMIZ ARANITASIFIER
L.11 JANARI ,SHTEPIA E USHTARAKEVE ,KATI I 5            FIER
BERAT                                BERAT
KOMUNA TERPAN COROGJAFE                       BERAT
RROSHNIK                              BERAT
GOLEM                                LUSHNJE
                                  SARANDE
LIQENAS                               KORCE
RR ISMAIL QEMALITEK TURIZMI                     KORCE
                                  SARANDE
L 4 RR RESHIT COLLAKU                        POGRADEC
                                  SARANDE
LIVADHJA                              SARANDE
LAGJA GAFURR MUCO LUSHNJE NR.16                   LUSHNJE
L. M.LULA ( ISH ARTISTIKJA )                    SHKODER
L.TRE HEROJT PRANE ISH ARTISTIKES( ISH FABRIKE E TAPETEVE)     SHKODER
L.K.PERMETIT RR. ZYHDI LAHI441                   SHKODER
L. 28 NENTORI , RRUGA SADIK ZOTAJPALLATI 1067 KATI II -TE1067    VLORE
TUNJE                                GRAMSH
TAMARE                               SHKODER
L. DANIEL MATLIJA                          SHKODER
NEN/ PREFEKTUTA PUKEKATI I PARE                   PUKE
GURI I ZI                              SHKODER
L.TOM KOLA RR.HYSAJ37                        SHKODER
KORCE                                KORCE
TIRANE                               TIRANE
L.V.SHANTO RR. 13 DHJETORI                     SHKODER
L.10 KORRIKU (ISH PARKU I AUTOBUZEVE)                SHKODER
FUSHE CIDHEN                            DIBER
                                  VLORE
KISHA KATOLIKE                           LAC
PALLATI I GJOK NIKES          LEZHE
FHSTATI SHEMRI             KUKES
RRAJCE                 LIBRAZHD
                    LAC
DRITA-BURREL              MAT
ZYRA ARSIMORE TROPOJE LAGJ.GJON-GECAJ  TROPOJE
LAGJ.PARTIZANI             PERMET
KOMUNA LUFTINJE TEPELENE        TEPELENE
LAGJIA NR2,BANESA 32 NR 6300 MEMALIAJ  GJIROKASTER
IBALLE, PUKE              PUKE
 370     RINGJALLJA E TRASHEGIMISEU3 E1 AP 13 PALLKARAVA @
    K51705016D       A. O. ALHAIDAR
          OTHMANDURRESITTIRANE ISLAME
 399     FOND. URIM REXHEPI BRAHJA SAUK I BJETER
    K51822008I EL - FURKANSELIM   TIRANE      @
 421     FONDACIONI KURANI LODRA -CI JAVAHEVI
    K52016005B  MOHAMMOD      TIRANE
               HOXHA TASIM168         @
 618     FORUMI FISNIK KRUJAE TABAKEVE,SH.ISHMI
    K62106038A      URA    TIRANE
          MUSLIMAN I SHQIPERISE        @
1010     QENDRAAHMET DURSUN TE BARABARTA20/10 K.8
    K81608454I      SAMI FRASHERI GOD.NR
           PER PERGJEGJESI TIRANE          @
1263     FONDACIONI " MIRENJOHJA TIRANE AP.4 K.31
    K91603454H      MINE PEZA
          BARDHYL SHEHU " P.HAWAI      @
1322     SHOQ.INTERNAT.ISLAMIC CHARITABLE ORGANI.
    K92104451V       MUHAMED EL-FAKI
                    TIRANE
          IBRAHIMTHANAS ZIKO NR.4            @

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4816
posted:11/10/2011
language:Albanian
pages:109