Docstoc

KERJA KURSUS PRINSIP PERAKAUNAN

Document Sample
KERJA KURSUS PRINSIP PERAKAUNAN Powered By Docstoc
					     KERJA KURSUS PRINSIP PERAKAUNAN
  NAMA : Nur Farhana Binti Salleh

  NO.KAD PENGENALAN : 950301-14-5588

 ANGKA GILIRAN :

  NAMA GURU :
                     Tandatangan Calon
Tandatangan Pentaksir                    __________________
__________________
                Penghargaan


Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Illahi kerana dengan izin-Nya saya dapat
     melaksanakan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan ini dengan
                 jayanya.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada guru mata pelajaran Prinsip Perakaunan,
di atas segala tunjuk ajar dan penat lelah beliau mengajar saya dalam menghasilkan
                    folio ini.

Tidak lupa juga kepada ahli keluarga kerana membenarkan saya menyiapkan kerja
                  kursus ini.

   Kepada rakan-rakan sekelas, terima kasih tidak terhingga di atas segala
           pertolongan dan tunjuk ajar kalian.


 Sokongan dan dorongan anda semua amat saya hargai. Saya berharap agar kerja
 kursus saya ini akan menjadi sumber rujukan untuk tatapan anda semua.terima
                   kasih

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:249
posted:11/10/2011
language:Malay
pages:3