Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KOORDINATORLER by 0REq3q

VIEWS: 574 PAGES: 6

									                   ERASMUS VE FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ
FAKÜLTELER
     Ünvanı          Adı-Soyadı        Bölümü   İş Tel.            E-mail               NOTLAR
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Yrd.Doç.Dr.      Ali Çağlar GÜLLÜCE    FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ    2311154 achaglar@atauni.edu.tr          ERASMUS VE FARABİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Doç.Dr.        Cenk Fatih ÇANAKÇI    FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ    2311749 cfcanakci@yahoo.com            ERASMUS VE FARABİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Prof.Dr.        H. İnci GÜL       FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ    2315503 incigul1967@yahoo.com           ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Yalçın KARAGÖZ      FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ    2315316 ykaragoz@atauni.edu.tr          ERASMUS VE FARABİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Uzm.          Fatih GÜLER       Alman Dili ve Edb.     2311998  fatihguler@atauni.edu.tr         ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Ahmet SARI        Alman Dili ve Edb.     2311853  ahmetsari1@gmail.com           FARABİ
Doç.Dr.        Mehmet IŞIKLI      Arkeoloji          2314095  mehmet.isikli@gmail.com          ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Ali Yalçın TAVUKÇU    Arkeoloji          2314099  atavukcu@atauni.edu.tr          FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Hüseyin ODABAŞ      Bilgi ve Belge       2313632  odabashuseyin@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Günay KAYA        Coğrafya          2314063  gkaya@atauni.edu.tr            ERASMUS VE FARABİ
Arş.Gör.        Esra YAVUZ        Çağdaş Türk Lehçeleri    2313614  esra.yavuz@atauni.edu.tr         ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Ali UTKU         Felsefe           2314093  utku@atauni.edu.tr            ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      M.Hanifi MACİT      Felsefe           2314094  mh_macit@hotmail.com           FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Aydın ERTEKİN      Fransız Dili ve Edb.    2311948  aydinertekin@atauni.edu.tr        ERASMUS
Prof.Dr.        Mükremin YAMAN      Fransız Dili ve Edb.    2311886  mukremin@atauni.edu.tr          FARABİ
Öğr.Gör.        Cengizhan AKDAĞ     İngiliz Dili ve Edb.    2311880  cengizhanakdag@hotmail.com        ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Bahar GÜNEŞ       Rus Dili ve Edb.      2311885  bahargunes@list.ru            ERASMUS VE FARABİ
Doç.Dr.        Mehmet YAVUZ       Sanat Tarihi        2311990  meyavuz@atauni.edu.tr, m.yavuz@hotmail.comERASMUS VE FARABİ
Doç.Dr.        Selami BAKIRCI      Doğu Dilleri ve Edb.    2311981  sbakirci52@hotmail.com          ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Sait UYLAŞ        Doğu Dilleri ve Edb.    2311477  saituylas@hotmail.com           FARABİ
Arş.Gör.        Öner ATAY        Sosyoloji          2311832  atay@atauni.edu.tr            ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Yasin TOPALOĞLU     Tarih            2313638  tryasin@hotmail.com            ERASMUS VE FARABİ
Doç.Dr.        Muharrem DAŞDEMİR    Türk Dili ve Edb.      2313645  mudas35@gmail.com             FARABİ
Arş.Gör.        Serkan TÜRKOĞLU     Türk Dili ve Edb.      2311638  sturkoglu@atauni.edu.tr          ERASMUS
FEN FAKÜLTESİ
Yrd.Doç.Dr.      Tuba ÖZNÜLÜER      Kimya           2314407 tozkim@atauni.edu.tr            FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Önder METİN       Kimya           2314410 ometin@atauni.edu.tr            ERASMUS
Arş.Gör.        Murat AYGÜN       Fizik           2314083 maygun@atauni.edu.tr,
                                          murat025@gmail.com            ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.       M.Nuri AYDOĞAN     Biyoloji         231 43 30 maydogan@atauni.edu.tr          ERASMUS
Doç.Dr.         E. Başaran KURBANOĞLU  Biyoloji          2314342 ekurbanoglu@yahoo.com           FARABİ
Yrd.Doç.Dr.       Kürşat AKBULUT     Matematik         2314370 kakbulut@atauni.edu.tr           ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.       İsa YILDIRIM      Matematik         2314360 isayildirim@atauni.edu.tr         FARABİ
Yrd.Doç.Dr.     Mesut TAŞKIN       Moleküler Biyoloji ve Genetik    2314403 mesut_taskin@hotmail.com       ERASMUS VE FARABİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
           Mustafa BULAT      Heykel                2315101 mustafabulat64@hotmail.com,
Doç. Dr.                                          mbulat@atauni.edu.tr         ERASMUS VE FARABİ
Doç. Dr.       Ali Murat AKTEMUR    Temel Eğitim             2315093 murataktemur@atauni.edu.tr      ERASMUS VE FARABİ
Doç. Dr.       A. Pınar ARAS      Tiyatro Sanatları          2315018 pinararas@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
Yrd. Doç. Dr.    A. Hakan ÇİĞDEM     Sinema ve Radyo-TV          2315094 hcigdem@atauni.edu.tr         ERASMUS VE FARABİ
           Salih DENLİ       Grafik                2315056 salihdenli@gmail.com,
Yrd. Doç. Dr.                                         salihdenli@hotmail.com       ERASMUS VE FARABİ
           Celalettin KARADAŞ    Tezhip                2315082 celalettinkaradas@hotmail.com,
Yrd. Doç. Dr.                                       ckaradas@atauni.edu.tr        ERASMUS
Yrd. Doç. Dr.    Özgür Sadık KARATAŞ   Müzik Bilimleri           2315116 ozgursadikkaratas@hotmail.com     ERASMUS VE FARABİ
Arş.Gör.       Zeynep ATMACA      Tekstil ve Moda Tasarımı       2315022 zeynep060@hotmail.com         ERASMUS VE FARABİ
Arş.Gör.       Funda KOÇER YEŞİLYURT  Çini Onarımı             2315078 fkocer@atauni.edu.tr         ERASMUS VE FARABİ
Arş.Gör.       Tuncay GÜNGÖR      Tezhip                2315077 tgungor@atauni.edu.tr         FARABİ
Arş.Gör.       C.Didem ÖZIŞIK      Resim                2315103 cdidem@hotmail.com          ERASMUS VE FARABİ
HUKUK FAKÜLTESİ
Yrd.Doç.Dr.       Ali İhsan PALA    FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         2315050 alihsanpala@atauni.edu.tr, alihsanpala@yahoo.com
                                                                  FARABİ KOORDİNATÖRÜ
Yrd.Doç.Dr.       Engin SAYGIN     FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         2315070 enginsaygin@atauni.edu.tr        ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.        Ali Rafet ÖZKAN    Felsefe Ve Din Bil. (Fakülte)    2313569 arozkan@atauni.edu.tr         ERASMUS VE FARABİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Yrd.Doç.Dr.       Besim YILDIRIM    Gazetecilik             2315173  besim@atauni.edu.tr        ERASMUS
Uzm.          Gülhanım KÜÇÜKALKAN  Gazetecilik             2315168  gul.kucukalkan@atauni.edu.tr    FARABİ
Yrd.Doç.Dr.       İrfan HIDIROĞLU    Radyo, TV ve Sinema         2315164  hidiroglu@atauni.edu.tr      ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.       Abdulkadir ATİK    Radyo, TV ve Sinema         2315159  kadiratik@atauni.edu.tr      FARABİ
Yrd.Doç.Dr.       Serdar ERCİŞ     Halkla İlişkiler ve Tanıtım     2315144  serdarerc@hotmail.com       ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.       Raci TAŞCIOĞLU    Halkla İlişkiler ve Tanıtım     2315137  tascio@atauni.edu.tr        FARABİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Doç.Dr.         Bener GÜNGÖR     İşletme               2312098  Bener1@hotmail.com         ERASMUS VE FARABİ
Doç.Dr.         Lütfü ÖZTÜRK     İktisat               2312201  lutfuozt@atauni.edu.tr       ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.       M.Suphi ÖZÇOMAK    Ekonometri              2312080  sozcomak@atauni.edu.tr       ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.       Sevcan KILIÇ     Kamu Yönetimi            2312310  sevcank@atauni.edu.tr       ERASMUS VE FARABİ
Prof.Dr.        Fatih KARCIOĞLU    Çalışma Ekonomisi ve End.İlş.    2313819  fkarci@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
Doç.Dr.         Selim BAŞAR      Uluslararası İlişkiler        2312117  selim@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
                       Yönetim Bilişim Sistemleri                             KURULUŞ
                       Sosyal Hizmetler                                  KURULUŞ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç.Dr.        Melik BÜLBÜL      FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ      213 35 50-187  bulbulm@atauni.edu.tr       ERASMUS VE FARABİ
Doç.Dr.        Yasin SOYLU       İÖ Matematik            231 42 58  yasinsoylu@atauni.edu.tr      ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Nur SIRMACI       İÖ Matematik            231 42 58  nsirmaci@atauni.edu.tr       FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Fatih SEZEK       İÖ Fen               231 40 34  fsezek@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
Arş.Gör.       Aslı BALCI         İÖ Okul Öncesi           231 35 50-110 asli.balci@atauni.edu.tr    ERASMUS
Arş.Gör.       Y. Erhan KANPOLAT     İÖ Okul Öncesi           231 35 50-135 yekanpolat@atauni.edu.tr    FARABİ
Doç.Dr.        Çiğdem ÜNAL        İÖ Sosyal Bilgiler           231 42 26 cunal@atauni.edu.tr      ERASMUS VE FARABİ
Arş.Gör.       M.Hanifi ERCOŞKUN     İÖ Sınıf Öğrt.             231 43 03 ercoskun@atauni.edu.tr     ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Ahmet NALÇACI       İÖ Sınıf Öğrt.             231 43 03 nalcaci@atauni.edu.tr     FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Enver TATAR        OÖ Matematik              231 42 51 entatar@gmail.com       ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      A. Cihan KONYALIOĞLU    OÖ Matematik              231 41 96 ackonyali@atauni.edu.tr    FARABİ
Doç.Dr.        Ahmet MAVİ         OÖ Kimya                231 40 12 amavi@atauni.edu.tr      ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Zafer KARAGÖLGE      OÖ Kimya                231 40 21 zaferk@atauni.edu.tr      FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Esra ÖZAY KÖSE       OÖ Biyoloji              231 40 36 esraozay2002@yahoo.com     ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Ercan KAYA         OÖ Biyoloji              231 40 34 ercan@atauni.edu.tr      FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      İbrahim KARAMAN      OÖ Fizik                231 40 32 ikaraman7@yahoo.com      ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Refik DİLBER        OÖ Fizik                231 40 29 rdilber@atauni.edu.tr     FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      İbrahim TURAN       OÖ Tarih                231 42 81 ituran@atauni.edu.tr      ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Aydın GÜVEN        OÖ Tarih                231 42 81 aydinguven@atauni.edu.tr    FARABİ
Arş.Gör.       Hüseyin AYDOĞDU      OÖ Felsefe               231 42 54 haydogdu@atauni.edu.tr     ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Mustafa CİHAN       OÖ Felsefe               231 42 03 mcihan@atauni.edu.tr      FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      N.Tanfer ALTAŞ       OÖ Coğrafya              231 42 09 ntanfer@atauni.edu.tr     ERASMUS
Arş.Gör.       Ahmet ÇAVUŞ        OÖ Coğrafya              231 42 29 ahmetcavus@atauni.edu.tr    FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Rıfat KÜTÜK        OÖ Türk Dili ve Edb.        231 35 50-163 rifatkutuk@atauni.edu.tr    ERASMUS
Doç.Dr.        Ali KAFKASYALI       OÖ Türk Dili ve Edb.        231 35 50-171 akafkasyali@hotmail.com    FARABİ
Arş.Gör.       Turgay DEMİREL       Bilg. Ve Öğrt. Tek.          231 43 96 tdemirel@atauni.edu.tr     ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Erdinç PARLAK       İngiliz Dili Eğitimi          231 42 43 parlake@atauni.edu.tr     ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Suna AKALIN        İngiliz Dili Eğitimi          231 42 40 sakalin@hotmail.com      FARABİ
Arş.Gör.       Ebubekir BOZAVLI      Fransız Dili Eğitimi        231 35 50-152 ebozavli@hotmail.com      ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Özcan ERİŞEK        Alman Dili Eğitimi         231 35 50-126 oerisek@yahoo.de        ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Halil KUMAŞ        Alman Dili Eğitimi         231 35 50-164 halilkumas@yahoo.com      FARABİ
Okutman        Oğuz DİLMAÇ        GS Resim-İş            231 35 50-225 oguzdilmac@hotmail.com     ERASMUS VE FARABİ
Okutman        A. Korkut ULUDAĞ      GS Müzik              231 35 50-174 korkutuludag@atauni.edu.tr   ERASMUS VE FARABİ
Okutman        Azmi Bayram İLBAY     Rehberlik ve Psik. Dan. Eğt.    231 35 50-130 azmiilbay@gmail.com      ERASMUS
Öğrt. Gör.Dr.     Muhammed ÇİFTÇİ      Rehberlik ve Psik. Dan. Eğt.    231 35 50-130 muhammedciftci25@hotmail.com  FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Mustafa MACİT       Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  231 35 50-182   macitm@atauni.edu.tr      ERASMUS VE FARABİ
Arş.Gör.       İsa YILMAZ         Türkçe Eğitimi           231 35 50-145 isa.yilmaz@windowslive.com   ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Abdullah ŞAHİN       Türkçe Eğitimi           231 35 50-107 abdsahin@hotmail.com      FARABİ
Öğrt.Gör.       Hayrettin ÖZTÜRK      Beden Eğt. ve Spor         213 35 50-149 ozturkhayrettin@mynet.com   FARABİ
Öğrt.Gör.       A.Vahit DOĞAR       Beden Eğt. ve Spor         213 35 50-158 avahitdogar@hotmail.com    ERASMUS
MİMARLIK VE TASARIM  FAKÜLTESİ
Yrd.Doç.Dr.      Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ  FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ          2311614 yildiz@atauni.edu.tr      ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Serkan ÖZER        FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ          2312358 sozer@atauni.edu.tr       FARABİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Prof. Dr.       Sinan YAPICI        Kimya Müh.               2314553 syapici@atauni.edu.tr      ERASMUS BÖLÜM KOORD.
Doç. Dr.       Oral LAÇİN         Kimya Müh.               2314554 olacin@atauni.edu.tr      FARABİ BÖLÜM KOORD.
Doç. Dr.        Sinan HINISLIOĞLU   İnşaat Müh.              2314790                        ERASMUS BÖLÜM KOORD.
                                               sinanhinislioglu@yahoo.com, shinis@atauni.edu.tr
Yrd.Doç.Dr.      İbrahim CAN      İnşaat Müh.              2314794  ibcan@atauni.edu.tr             FARABİ BÖLÜM KOORD.
Prof. Dr.       Alper NUHOĞLU     Çevre Müh.              2314825  anuhoglu@atauni.edu.tr           ERASMUS VE FARABİ
Doç. Dr.        M. Akif CEVİZ     Makine Müh.              2314848  aceviz@atauni.edu.tr            ERASMUS BÖLÜM KOORD.
Prof. Dr.       Sadri ŞEN       Makine Müh.              2314852  sasen@atauni.edu.tr             FARABİ BÖLÜM KOORD.
Prof. Dr.       Ahmet CANSIZ      Elek-Elekt Müh.            2314877  acansiz@atauni.edu.tr            ERASMUS BÖLÜM KOORD.
Yrd.Doç.Dr.      Bülent ÇAVUŞOĞLU    Elek-Elekt Müh.            2314637  bcavusoglu@atauni.edu.tr          ERASMUS BÖLÜM KOORD.
Doç. Dr.        Bülent ÇAKMAK     Elek-Elekt Müh.            2314875  bcakmak@atauni.edu.tr            FARABİ BÖLÜM KOORD.
Doç.Dr.        Mehmet AKTAN      Endüstri Müh.          2314756-5167  maktan@atauni.edu.tr            ERASMUS BÖLÜM KOORD.
Yrd.Doç.Dr.      Gökay AKKAYA      Endüstri Müh.             2314568  gakkaya@atauni.edu.tr            FARABİ BÖLÜM KOORD.
Yrd.Doç.Dr.      Yunus Emre BENKLİ   Metalürji ve Malzeme Müh.       2314636  ybenkli@atauni.edu.tr            FARABİ BÖLÜM KOORD.
Yrd.Doç.Dr.      Deniz DAL       Bilgisayar Müh.            2314906  ddal@atauni.edu.tr             ERASMUS BÖLÜM KOORD.
Yrd.Doç.Dr.      Abdulsamet HAŞILOĞLU  Bilgisayar Müh.            2314907  asamet@atauni.edu.tr            FARABİ BÖLÜM KOORD.
OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Yrd.Doç.Dr.      Necmi YARBAŞI     FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         8166266 nyarbasi@atauni.edu.tr           ERASMUS VE FARABİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Yrd.Doç.Dr.      Reva BALCI AKPINAR   FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         2312214 reva@atauni.edu.tr             FARABİ
Doç.Dr.        Ayda ÇELEBİOĞLU    FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         2312756 ayda@atauni.edu.tr             ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Nadiye ÖZER      Hemşirelik              2312786 nadiyeozer@hotmail.com           ERASMUS BÖLÜM KOORD.
Yrd.Doç.Dr.      Hava ÖZKAN       Ebelik                2311431 havaorhan67@hotmail.com          ERASMUS BÖLÜM KOORD.
Doç.Dr.        Mehtap TAN       Beslenme ve Diyetetik        2311339 mtan@atauni.edu.tr             ERASMUS BÖLÜM KOORD.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Yrd.Doç.Dr.      A.Kadir BAYIR      FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         2311079 abayir@atauni.edu.tr            ERASMUS
Doç.Dr.        Olcay HİSAR       FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         2311351 ohisar@atauni.edu.tr            FARABİ
TIP FAKÜLTESİ
Prof.Dr.       Cemal GÜNDOĞDU     FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         2316501  cemalg@atauni.edu.tr          ERASMUS VE FARABİ
Doç.Dr.        Mustafa GÜL       FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         2316615  mgul@atauni.edu.tr, mustafagul@hotmail.com
                                                                   ERASMUS VE FARABİ
Doç.Dr.        Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU   FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         2316559  ahmeth@atauni.edu.tr, hacimuftuoglu@yahoo.com VE FARABİ
                                                                   ERASMUS
Doç.Dr.        Önder TAN        FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ         2317020  mdtan@atauni.edu.tr, drondertan@yahoo.com
                                                                   ERASMUS VE FARABİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
Doç.Dr.        Ömer UÇAR        Klinik Bilimler (FAKÜLTE KOOR)    2315517 omerucar@atauni.edu.tr           ERASMUS VE FARABİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Yrd.Doç.Dr.      H.Bayram IŞIK      Tarım Ekonomisi           2312587  hbayram@atauni.edu.tr          ERASMUS
Doç.Dr.        Tecer ATSAN       Tarım Ekonomisi           2312638  tatsan@atauni.edu.tr          FARABİ
Doç.Dr.        Ahmet ÇELİK       Tarım Makinaları           2312552  ahcelik@atauni.edu.tr          ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Mustafa G. BOYDAŞ    Tarım Makinaları           2312549  mboydas@atauni.edu.tr          FARABİ
Prof.Dr        Ahmet EŞİTKEN      Bahçe Bitkileri           2312718  aesitken@atauni.edu.tr         ERASMUS
Doç.Dr.        Atilla DURSUN      Bahçe Bitkileri           2312147  atilladursun@hotmail.com        FARABİ
Doç.Dr.        Bahar KOCAMAN      TYS                 2312623  bkocaman@atauni.edu.tr         ERASMUS
Doç.Dr.        Fatih M. KIZILOĞLU   TYS                  231103  kiziloglu@atauni.edu.tr         FARABİ
Prof.Dr.       Metin TURAN     Toprak Bilimi ve Bitki Besleme        2311641 m_turan25@hotmail.com,
                                                 mturan@atauni.edu.tr        ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Kenan BARİK     Toprak Bilimi ve Bitki Besleme        2311338  kbarik@atauni.edu.tr        FARABİ
Doç.Dr.        Erdal ELKOCA     Tarla Bitkileri               2312527  eelkoca@atauni.edu.tr        ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Erdoğan ÖZTÜRK    Tarla Bitkileri               2311571  erozturk@atauni.edu.tr       FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Coşkun GÜÇLÜ     Bitki Koruma                 2312070  cguclu@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
Doç.Dr.        M.Murat KARAOĞLU   Gıda Müh.                  2312492  murat@atauni.edu.tr         ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Ercüment AKSAKAL   Tarımsal Biyoteknoloji            2311064  eaksakal@atauni.edu.tr       ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Emine ORHAN     Tarımsal Biyoteknoloji            2312476  eorhan@atauni.edu.tr        FARABİ
Prof.Dr.       Ömer C. BİLGİN    Zootekni                   2312563  öcbilgin@atauni.edu.tr       ERASMUS
Yrd.Doç.Dr.      Memiş ÖZDEMİR    Zootekni                   2312576  ozdemirm@atauni.edu.tr       FARABİ

YÜKSEK OKULLAR
Ünvanı        Adı-Soyadı      Bölümü              İş Tel.        E-mail
BESYO
Yrd.Doç.Dr.      İlhan ŞEN      Beden Eğitimi ve Spor Öğrt.         2312545  ilhansen68@hotmail.com       ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Erdinç ŞIKTAR    Beden Eğitimi ve Spor Öğrt.         2312226  erdinc@atauni.edu.tr        FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Ahmet ŞİRİNKAN    Psikososyal Alanlar ABD           2312436  asirinkan@atauni.edu.tr       FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Yunuz ÖZTAŞYONAR   Spor Yönetimi                2312249  yunus@atauni.edu.tr         FARABİ
Öğr.Gör.       Hamit KAVURMACI   Psikososyal Alanlar ABD           2312237  hkavurmaci@hotmail.com       ERASMUS
Okt.         Davut BUDAK     Rekreasyon                  2312212  dbudak@atauni.edu.tr        ERASMUS
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO
Öğr.Gör.        Meltem ERDOĞAN   YO KOORDİNATÖRÜ               2315184 meltemerdogann@hotmail.com       FARABİ KOORDİNATÖRÜ
Yrd.Doç.Dr.      G.Nuri SELÇUK    YO KOORDİNATÖRÜ               2315043 gokalpns@atauni.edu.tr, gokalps@yahoo.com, gokalpns@yahoo.com
                                                                    ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
YDYO
Yrd.Doç.Dr.      Erdinç PARLAK    YO KOORDİNATÖRÜ         231 42 43       parlake@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Ünvanı       Adı-Soyadı       Bölümü              İş Tel.        E-mail
ADALET MYO
Arş.Gör.      Nihat Seyhun ALP    MYO KOORDİNATÖRÜ               2315301 nihatseyhunalp@gmail.com       ERASMUS VE FARABİ
AŞKALE MYO
Öğr.Gör.      Korkmaz SELÇUK     MYO KOORDİNATÖRÜ               4151729  kselcuk@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
Öğr.Gör.      Salih Börteçine AVCI  Büro Hizmetleri ve Sekreterlik        4151729  savci@gyte.edu.tr          ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.     Tuba YETİM       Makine ve Metal Teknolojileri        4151729  tingec@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.     Sinan SEZEK      Elektrik ve Enerji              4151729  ssezek@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.     Abdulkadir ALBEZ    Muhasebe ve Vergi              4151729  aalbez@atauni.edu.tr        ERASMUS VE FARABİ
ERZURUM MYO
Doç. Dr.       Mustafa ERAT     MYO KOORDİNATÖRÜ               2311966 eratm@atauni.edu.tr          ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Abdulkadir KOŞAN   MYO KOORDİNATÖRÜ               2312344 akosan@atauni.edu.tr         ERASMUS VE FARABİ
Yrd.Doç.Dr.      Ömer TERZİOĞLU    MYO KOORDİNATÖRÜ               2312669 oterzioglu@atauni.edu.tr       ERASMUS VE FARABİ
HINIS MYO
Arş.Gör.       Ali ÖZER       MYO KOORDİNATÖRÜ               5112815 aliozer1983@hotmail.com        ERASMUS VE FARABİ
İSPİR HAMZA POLAT MYO
Yrd.Doç.Dr.     Müzeyyen KUTLUCA    MYO KOORDİNATÖRÜ       4512985 mkutluca@atauni.edu.tr    ERASMUS VE FARABİ
NARMAN MYO
Okt.         Yeliz YILMAZ      MYO KOORDİNATÖRÜ     7412039-211 yelizyilmaz@atauni.edu.tr  ERASMUS VE FARABİ
OLTU MYO
Doç.Dr.       Hayrunnisa NADAROĞLU  MYO KOORDİNATÖRÜ       8166266 hnisa25@atauni.edu.tr    ERASMUS VE FARABİ
PASİNLER MYO
Okt.         Abdulkadir KAYA    İkt. Ve İdari Prog.  661 39 82 -18  akadirkaya@atauni.edu.tr
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
Prof.Dr.       Necati UTLU      MYO KOORDİNATÖRÜ        (93)1404 nutlu@atauni.edu.tr     ERASMUS VE FARABİ
TORTUM MYO
Öğr.Gör.       Seda Nur TOPALOĞLU  MYO KOORDİNATÖRÜ        7612524 foto_grafik_25@hotmail.com  ERASMUS VE FARABİ
ŞENKAYA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
KURULUŞ AŞAMASINDA OLDUKLARINDAN KOORDİNATÖR BİLDİRMEDİLER                           KURULUŞ AŞAMASINDA

								
To top