Docstoc

Sunan Drajat

Document Sample
Sunan Drajat Powered By Docstoc
					Sunan Drajat
Syarifuddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Drajat adalah seorang putera dari
Sunan Ampel, sebagaimana ayahnya, maka puteranya inipun kemudian menjadi seorang
penganjur pula dalam agama Islam. beliaupun ikut pula mendirikan kerajaan Islam di Demak dan
menjadi penyokongnya yang setia. daerah operasinya diantaranya adalah di Jawa Timur, Sunan
Drajat adalah seorang sosiawan Islam.
Seorang waliullah yang berjiwa sosial, dalam menjalankan agama, selalu beliau juga tidak segan-
segan pula memberikan pertolongan kepada kesengsaraan umum, seperti membela anak-anak
yatim piatu, orang-orang sakit. para fakir miskin, dan lain-lain. Konon kabarnya beliau, adalah
pencipta gending, pangkur, apabila dikatakan bahwa syarifoeddin atau Sunan Drajat itu
mempunyai jiwa sosial maka hal itu adalah benar. karena pada hakekatnya setiap pribadi muslim
itu adalah juga seorang sosialis. bukanlah muslim namanya, jikalau dia tidak berjiwa sosial.
sebab memang demikianlah ajaran di dalam agama Islam.
Jadi bilamana Sunan Drajat memberi contoh serta menganjurkan kepada rakyat, agar memiliki
jiwa sosial serta menganjurkan agar supaya rakyat suka menolong para fakir dan miskin yang
sedang mengalami penderitaan dan kesempitan, maka hal itu adalah sesuai dengan tuntunan
agama.
Tidakkah Islam mengajarkan kepada kita. Bahwa apabila disekitar tetangga kita terdapat orang
yang kelaparan, maka berdosalah kita semua. jadi agama melarang kita sendiri hidup dalam
lautan kenikmatan dan kemewahan, sedangkan lainnya hidup dalam kesengsaraan dan
kemiskinan. karena agama islam memang tidak membenarkan adanya individualisme dan
egoisme, melainkan yang senantiasa ditekankan oleh islam di dalam sepanjang ajaran-ajarannya
ialah rasa kolektivisme, hidup didalam kerukunan hidup dalam suasana gotong royong, tolong
menolong, bahu membahu, hidup dalam persaudaraan. jauh sebelum itu di barat timbul
semboyan egalite dan fraternite, maka islam telah mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk
menanamkan rasa persaudaraan dan kerukunan, tidakkah Islam mengatakan, bahwa sebaik-
baiknya manusia di dunia ini, ialah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya.
Demikian intisari dari ajaran yang terkandung di dalam Islam. dan itulah yang dipraktekkan oleh
sunan drajat semasa hidupnya.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:100
posted:11/10/2011
language:Indonesian
pages:2