infoboekje2006 2007

Document Sample
infoboekje2006 2007 Powered By Docstoc
					                      Voorwoord


Dit blad heeft de pretentie U een handje te helpen in onze vereniging. Naar onze mening dienen
medewerkers binnen een organisatie als onze club waar nodig te handelen aan de hand van voor
iedereen geldende afspraken c.q. informatie. Hierdoor moet voorkomen worden, dat uw functioneren
ontaardt in een zwerftocht.
Wij hopen, dat deze handleiding het nodige bijdraagt en dat u zich kunt vinden in onze vereniging.
Tot slot willen wij u als direct betrokkene bij onze vereniging een leuk en sportief voetbalseizoen
toewensen en willen we nog eens benadrukken hoezeer uw inzet onontbeerlijk is binnen het naar
behoren reilen en zeilen van onze vereniging.
Nogmaals bijzonder veel voldoening toegewenst !

Hoogachtend,
Bestuur v.v. Wildervank
Hoofdsponsor:       Van der Veen kantoor- en speciaal meubilair BV
             Siefkes BV

Hoofdsponsor jeugd:    Adam & Partners
             Dance World


Clubgebouw:          Woortmanslaan 39, 9648 AA, Wildervank Tel.nr.: 0598-620465
Openingstijden:        maandag t/m donderdag van 17.30 uur tot 23.00 uur
                Zaterdag en zondag tot 18.00 uur
                    Organisatie
Dagelijks bestuur
Voorzitter:
N.J. v/d Vorm    Brilduiker 4        tel.:0598-625687  nicojvandervorm@orange.nl

Secretaris:
J.H. Tuntelder-
Munneke       Windshoek 14        tel.:0598-620579  h.tuntelder@kabel.netvisit.nl

Penningmeester:
G.Boers       Langewold 21        tel.:0598-620100  goosboers@hetnet.nl

Leden:
M.Luttje       Velthoek 34        tel.:0598-612712  prive@michielluttje.demon.nl
E.ten Horn      Wilhelminasingel 3     tel.:0598-625659  Esb.tenhorn@hotmail.com
J.M.Pol       Woortmanslaan 59      tel.:0598-622035  jmpol@worldonline.nl
A.H.M. de Vos    Straat Formosa 42     tel.:0598-625919  mdevos.wildervank@planet.nl


Jeugdbestuur
Voorzitter :
G.Boers       Langewold 21        tel.:0598-620100  goosboers@hetnet.nl

Secretaris A/B/C jun:
R.Gerrits      Beatrixstraat 2      tel.:06-51024284  renegerrits@kabel.netvisit.nl


Secretaris D/E pup.:
G.G. de Groot    Frieslandlaan 20      tel.:0598-613324  gdegroot@kabel.netvisit.nl

Secr. F pup.:
J.Romp        Woortmanslaan 33      tel.:0598-623758  jromp@kabel.netvisit.nl

Jeugdcoördinator:
D. v/d Laan     Boven Westerdiep 68    tel.:06-52667338  D.vanderlaan@kabel.netvisit.nl

Leden:
G.Swama       Gr. v. Prinstererlaan 14  tel.:06-13807748  g.swama@kabel.netvisit.nl
J.H.Wolf       Th. Beckeringhstr. 7    tel.:0598-623599  JHWolf@zonnet.nl
A.H.M. de Vos    Straat Formosa 42     tel.:0598-625919  mdevos.wildervank@planet.nlFinanciële commissie
N.J. v/d Vorm   Brilduiker 4         tel.:0598-625687  nicojvandervorm@orange.nl
G.Boers      Langewold 21         tel.:0598-620100  goosboers@hetnet.nl
P.Poot       Langewold 15         tel.:0598-620721  Pietpoot47@hotmail.com
L. Wubbeling    Munte 39           tel.:0598-623005  Wubbeling@kabel.netvisit.nl
                         2
Financiële administratie
L. Wubbeling    Munte 39          tel.:0598-623005   Wubbeling@kabel.netvisit.nl
G.Boers       Langewold 21        tel.:0598-620100   goosboers@hetnet.nl

Ledenadministratie
H.F.Muurman    Langewold 24        tel.:0598-623427   hfmuurman@planet.nl

Contributie inning
G.Boers       Langewold 21       tel.:0598-620100   goosboers@hetnet.nl
P. Poot       Langewold 15       tel.:0598-620721   Pietpoot@hotmail.com

Contactpersoon Sponsoren:
G.Boers      Langewold 21         tel.:0598-620100   goosboers@hetnet.nl

Contacten met eventuele sponsoren zullen via de contactpersoon sponsoren moeten lopen. Alle
sponsorzaken betreffende kleding / ballen / etc., die door de sponsor wordt aangeboden, dienen door
de contactpersoon sponsoren te worden behandeld.

Onderhoudsdienst
M.Luttje       Velthoek 34        tel.:0598-612712   prive@michielluttje.demon.nl
R.Gerrits      Beatrixstraat 2      tel.:06-51024284   renegerrits@kabel.netvisit.nl
T. Gerrits      Stoppelmanstraat 75    tel.:0598-623729
H.J.R. Hollemans   Stoppelmanstraat 61    tel.:0598-620777
R. Duitsch      Noordenveld 17      tel.:0598-622769
J. Molema      Stoppelmanstraat 49    tel.:0598-622129
H.J. Pots      Sportterreinstraat 140  tel.:0598-397692
J. Tepper      Twenthelaan 12      tel.:06-20157368   Tepperjosh@zonnet.nl


Contact gemeente
J.M.Pol       Woortmanslaan 59     tel.:0598-622035   jmpol@worldonline.nl
N.J. v.d. Vorm    Brilduiker 4       tel.:0598-625687   nicojvandervorm@orange.nl

Contactpersoon KNVB scheidsrechterzaken
E. ten Horn    Wilhelminasingel 3  tel: 0598-625659       Esb.tenhorn@hotmail.com

Wedstrijdsecretariaat

Zondag sen.:
G.M. Geerts     Frieslandlaan 13     tel.:0598-614113   gmgeerts@hetnet.nl

Zaterdag sen.:
A.H.M. de Vos    Straat Formosa 42     tel.:0598-625919   mdevos.wildervank@planet.nl

Dames:
A.H.M. de Vos    Straat Formosa 42     tel.:0598-625919   mdevos.wildervank@planet.nl

A-B-C junioren:
R.Gerrits      Beatrixstraat 2      tel.:06-51024284   renegerrits@kabel.netvisit.nl

D-E pupillen:
G.G. de Groot    Frieslandlaan 20     tel.:0598-613324   gdegroot@kabel.netvisit.nl

F-pupillen:
J.Romp        Woortmanslaan 33     tel.:0598-623758   jromp@kabel.netvisit.nl

Meisjes:
R.Gerrits      Beatrixstraat 2      tel.:06-51024284   renegerrits@kabel.netvisit.nl
                         3
Kaboutervoetval
Elke zaterdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar.
Inlichtingen:
J. Romp       Woortmanslaan 33      tel.: 0598-623758  jromp@kabel.netvisit.nl
N. Norda      Schilderslaan 22      tel.: 0598-619618
J. Borgman     Overijssellaan 48     tel.: 06-24162004
M. Borgman     Overijssellaan 48
L. Meeuwis     Kleine Zilverreiger 7   tel.:0598-631896


Clubblad
Redactie:
J.Kuipers      Grote Belt 53       tel.:0598-628351   jacobingrid@kpnplanet.nl
A.Blok        Marne 57         tel.:0598-615614   yvonneyeb@planet.nl
E. ten Horn     Wilhelminasingel 3    tel.:0598-625659   Esb.tenhorn@hotmail.com
L. Kappen      Woortmanslaan 14     tel.:0598-622770   kappen35@zonnet.nl

Bezorging:
J.J.Molema      Stoppelmanstraat 49    tel.:0598-622129
R.Duitsch      Noordenveld 17      tel.:0598-622769
P.Poot        Langewold 15       tel.:0598-620721   Pietpoot47@hotmail.com
J.Kuipers      Grote Belt 53       tel.:0598-628351   jacobkuipers@tiscali.nl
R.Kappen       G.H. Streurmanstraat   tel.:0598-619497
M.v.Velzen      Rembrandtlaan 19     tel.:0598-620112
G.Boers       Langewold 21       tel.:0598-620100   goosboers@hetnet.nl


Contactpersoon website v.v. Wildervank
A.H.M. de Vos     Straat Formosa 42    tel. :0598-625919   mdevos.wildervank@planet.nl
Bezoekadres site: http://www.wildervankinsite.nl


Kantinecommissie
N.J. v/d Vorm    Brilduiker 4       tel.:0598-625687   nicojvandervorm@orange.nl
P.Poot        Langewold 15       tel.:0598-620721   Pietpoot47@hotmail.com
R. Duitsch      Noordenveld 17      tel.:0598-622769
G.M. Geerts     Frieslandlaan 13     tel.:0598-614113   gmgeerts@hetnet.nl


Kantinemedewerk(st)ers
G.M. Geerts    Frieslandlaan 13       tel.:0598-614113   gmgeerts@hetnet.nl
R.Duitsch     Noordenveld 17        tel.:0598-622769
K. van Sprundel  Parelduiker 16        tel.:0598-622257   koosvans@kabel.netvisit.nl
H. Tuntelder   Windshoek 14         tel.:0598-620579   h.tuntelder@kabel.netvisit.nl
G. Panjer     Straat Soenda 17       tel.:06-10164686   gea_panjer@hotmail.com
J.Molema     Stoppelmanstraat 49     tel.:0598-622129
H. Perdok     Tjamme 42          tel.:0598-624183
N. Hofman     Tjamme 42          tel.:0598-624183
I. Laan      Wiemers 56          tel.:0598-620532
C. Kalk      Sallandlaan 44        tel.: 06-12086290
Y. Blok-Kappen  Marne 57           tel.: 0598-615614  yvonneyeb@planet.nl
R. Kaspers    Nijverheidskade 50      tel.: 0598-621753
E.L. Kraan    Ben. Oosterdiep 205     tel.: 0598-615645
E. Kappen     Woortmanslaan 14       tel.: 0598-622770  kappen35@zonnet.nl
B. Panjer     Straat Soenda 17       tel.:06-45024463   babsjuh79@hotmail.com
H.J. Pots     Sportterreinstraat 140    tel.:0598-397692
F.J. Nagel    Brilduiker 14        tel.:0598-618412
                         4
Toernooicommissie
J.Romp        Woortmanslaan 33    tel.:0598-623758  jromp@kabel.netvisit.nl
J. Tuntelder-Munneke Windshoek 14      tel.:0598-620579  h.tuntelder@kabel.netvisit.nl
A.H.M. de Vos    Straat Formosa 42    tel.:0598-625919  mdevos.wildervank@planet.nl
H. Norder      Briklaan 17       tel.:0598-619057  norder@quicknet.nl

Wildervank-jubileumtoernooi (D + C- junioren)
E. Poppen     Frieslandlaan 67     tel.:06-54916767  erikpoppen@kabel.netvisit.nl
R. Gerrits     Beatrixstraat 2     tel.:06-51024284  renegerrits@kabel.netvisit.nl
D. v.d. Laan    Boven Westerdiep 68   tel.:06-52667338  D.vanderlaan@kabel.netvisit.nl
E. van Calkar   Promenade 49       tel.:06-28414517  edwinvancalkar@kabel.netvisit.nl
K. van Sprundel  Parelduiker 16      tel.:0598-622257  koosvans@kabel.netvisit.nl
E. Jannenga    De Reede 50       tel.:0598-613900  e.jannenga@wanadoo.nl
B. Meijer     Raadhuisstraat 54    tel.:0598-619486  meijer-prins@zonnet.nl
S. Veldhuis    Ellertsveld 18      tel.:06-10866901  siemenveldhuis@hetnet.nl

Wildervank-jeugdtoernooi (E + F- pupillen)
E. Poppen     Frieslandlaan 67     tel.:06-54916767  erikpoppen@kabel.netvisit.nl
R. Gerrits     Beatrixstraat 2      tel.:06-51024284  renegerrits@kabel.netvisit.nl
D. v.d. Laan    Boven Westerdiep 68    tel.:06-52667338  D.vanderlaan@kabel.netvisit.nl
E. van Calkar   Promenade 49       tel.:06-28414517  edwinvancalkar@kabel.netvisit.nl
K. van Sprundel  Parelduiker 16      tel.:0598-622257  koosvans@kabel.netvisit.nl
E. Jannenga    De Reede 50        tel.:0598-613900  e.jannenga@wanadoo.nl
B. Meijer     Raadhuisstraat 54     tel.:0598-619486  meijer-prins@zonnet.nl
S. Veldhuis    Ellertsveld 18      tel.:06-10866901  siemenveldhuis@hetnet.nl


Activiteitencommissie
G.J. Hoving     Jeroen Boschlaan 6    tel.:06-22794283  Hofive@kabel.netvisit.nl
R. Bieze      Otto Eerelmanhof 28   tel.:0598-631723
H. Postema     Teisterbant 20      tel.:0598-617513  Postema_henk@kabel.netvisit.nl
E. Kraan      Ben.Oosterdiep 205    tel.:0598-615645
E. Poppen      Frieslandlaan 67     tel.:06-54916767  erikpoppen@kabel.netvisit.nl

Jeugd Activiteitencommissie
T.Hadders      Woortmanslaan 26     tel.:0598-621998  hadders@kabel.netvisit.nl
J.Romp       Woortmanslaan 33     tel.:0598-623758  jromp@kabel.netvisit.nl
D. v/d Laan     Boven Westerdiep 68   tel.:06-52667338  D.vanderlaan@kabel.netvisit.nl
M.de Groot-Hadders Frieslandlaan 20     tel.:0598-613324  gdegroot@kabel.netvisit.nl
G.Boers       Langewold 21       tel.:0598-620100  goosboers@hetnet.nl


Klaverjascommissie
Vacature

Kassabezetting
P. Panjer      Straat Soenda 17    tel.:0598-622266
P. Poot       Langewold 15      tel.:0598-620721  Pietpoot47@hotmail.com

Ballen reparatie/speelklaar maken velden
H. Karabey      Sportterreinstraat 27  tel.:0598-623490
Avondvierdaagse
T. Hadders     Woortmanslaan 26     tel.:0598-621998  hadders@kabel.netvisit.nl
M.de Groot-Hadders Frieslandlaan 20     tel.:0598-613324  gdegroot@kabel.netvisit.nl
                       5
Geschenken:
G. Boers       Langewold 21       tel.:0598-620100   goosboers@hetnet.nl


Consul:
M. Luttje      Velthoek 34        tel.:06-50480063   prive@michielluttje.demon.nl

Sportmasseur/verzorger
G.J. Hoving    Jeroen Boschlaan 6     tel.:06-22794283   Hofive@kabel.netvisit.nl
O.H. Voorma    Zuidwending 147       tel.:0598-616063


Verzorger
M. Luttje      Velthoek 34        tel.:0598-612712   prive@michielluttje.demon.nl
                        06-50480063

Technische staf
Dames: H. de Vries       Grachtlaan 22       Noordbroek      tel.:0598-450335
                                        06-15227862
Meisjes: G. Swama      Gr.v.Prinstererlaan 14    Wildervank      tel.:06-13807748
Zat 1:  T. van Weerden   Mgr.Bekkerspad 7       Muntendam       tel.:0598-630103
     Vanweerden@xs4all.nl                         06-14016055
Zon 1:  D.J. Maat     Fluitekruid 2        Delfzijl       tel.:0596-625708
     douwemaat@wanadoo.nl                         06-51034784
Zon 2:  Leider: vacant
Keepers: F. Slik                                tel.:0597-412016


Kleding/wedstrijdshirts
Reserve shirts    G.Boers         Langewold 21         tel.:0598-620100
Na gebruik inleveren bij T.Hadders, Woortmanslaan 26, om het te laten wassen


Grensrechters
Zondag 1:
H.Hadders      Woortmanslaan 26     tel.:0598-621998   hadders@kabel.netvisit.nl

Zondag 2:
R. Huizinga     Sal. Weststraat 25    tel.:0598-626969

Zaterdag 1:
J.Kuipers      Grote Belt 53       tel.:0598-628351   jacobingrid@kpnplanet.nl

Zaterdag 2:
R.Kappen       G.H.Streurmanstraat 2   tel.:0598-619497Schoonmaak kantine
Saadhoff Schoonmaakbedrijf

Schoonmaak kleedkamers
Zie onderhoudsdienst.

Oud papier
Container staat bij de ingang van het voetbalveld. Geopend van maandag t/m vrijdag 17.00 uur.
In verband met vandalisme is de container in het weekend afgesloten.
                         6
SPELERSPAS

Alle spelende KNVB-leden zullen vanaf het seizoen 2006/’07 moeten beschikken over een
spelerspas, uitgezonderd de E en F pupillen. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is vijf
jaar geldig.

Informatie hierover kunt u verkrijgen bij:

J.H. Tuntelder-
Munneke      Windshoek 14             tel.:0598-620579  h.tuntelder@kabel.netvisit.nl

H.F. Muurman   Langewold 24             tel.:0598-623427  hfmuurman@planet.nl
Mededelingen van huishoudelijke aard
In verband met bijzondere gebeurtenissen ten aanzien van leden en donateurs.

  Gezinsgebeurtenissen: Bij huwelijk, gezinsuitbreiding of een 12½-, 25- of 40- jarig huwelijksfeest
  kan een bloemstuk of fruitmand worden aangeboden.

  Overlijden: Indien een lid of donateur komt te overlijden, zal een bloemstuk of krans worden
  gestuurd.

  Officiële verenigingsjubilea: naaste omgeving (clubs, waar wij nauwe relaties mee hebben)
  €12,50. Overige: een kaart met gelukwensen.
               e
  Kampioenschappen (1 elftal): vereniging naaste omgeving (clubs, waar wij nauwe relaties mee
  hebben) een envelop met inhoud (€12,50).

  Kampioenschappen eigen senioren elftallen en A-jun.: te weten: zondag 3, 4, 5, 6, 7, etc.,
                                           e  e
  zaterdag 2, 3, 4, etc. :€ 50,=, te besteden in de kantine. Selectiegroep (zondag 1 / 2 elftal;
  zaterdag 1 + A1) heeft een aparte regeling.

  Kampioenschappen jeugdteams (F-, E-, D pupillen en C- en B- junioren) : Drinken en patat te
  verkrijgen in de kantine.


BELANGRIJK
Tijdens de avondvierdaagse mogen voor de D,E en F-jeugd geen oefenwedstrijden
georganiseerd worden. Bij de E en F jeugd zullen tijdens deze periode ook de trainingen
vervallen.
Op 4 mei, dodenherdenking, is het sportpark gesloten.
                          7
                 TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2006 / 2007

 MAANDAG     VELD     TEAMS                  TRAINERS                 KLEEDKAMER
 18.00-19.00    A       E4                 H. Perdok                    2
 18.00-19.00    B       D1                 H. Schlüter                   1
 19.00-20.00    A     MC1/ B3              G. Swama/ A. Blok                 9/4
 19.00-20.00    B      C2/ C3       E. Scholtens-S. Roffer/ D. Groninger-J. Veldman          7/8
 20.00-21.00    A   Zat. Sel./ Dames         T. van Weerden/ H. de Vries               1 / 10
 20.00-21.00    B      Zat. 3            P. Kuiper – R. Wollerich                3 DINSDAG    VELD     TEAMS                  TRAINERS                 KLEEDKAMER
 17.45-18.45    A      E2 / E3      P. Tuntelder – M. Lieben / G. Meijer – J. Jannenga         2/4
 17.45-18.45    A/B    E5/ D2/ D3       B. Kalter-M. Klaassens/ K. Kaspers/ R. Swama          9/7/3
 17.45-19.00    A/B     E1 / C1             J. Kuiper / D. Kroder                1/8
 19.00-20.00    B       A1                 H. Hadders                   4
 19.00-20.00    A      B1/ B2       R. Hessling – M. Beek / G. Boers – F. van Hal          3/6
 20.00-21.00    A/B   Zon.Sel. / Zon.2           D.J. Maat - A. Korte                1/2
 20.00-21.00    A   Zat. 2 / Zon.3 / A2   L. v.d. Scheer – A. Blok / K. Klamer / F. van Hal        8/7/5 WOENSDAG    VELD     TEAMS                  TRAINERS                 KLEEDKAMER
 18.00-19.00    B   F1/F2/ F3/ F4/F5    J. Jager / B. Meijering / M. Jager / J. Blaauw/ I. Deelstra /  3/4/5/6
               F6 / F7                H. A.B. / J.A. Minke
 18.00-19.00    A      E4 / D1            H. Perdok / H. Schlüter                2/1
 19.00-20.00    B     MC1 / B3              G. Swama / A. Blok                  9/4
 19.00-20.00    A     C2 / C3      E. Scholtens – S. Roffel / D. Groninger – J. Veldman         7/8
 20.00-21.00    A     Zat. Sel.              T. van Weerden                   1
 20.00-21.00    B    Zat. 3 / Dames       P. Kuiper – R. Wollerich / H. de Vries            3 / 10DONDERDAG    VELD     TEAMS                  TRAINERS                 KLEEDKAMER
 17.45-18.45    B     E2 / E3      P. Tuntelder – M. Lieben / G. Meijer – J. Jannenga         2/4
 17.45-18.45    B/A   E5 / D2 / D3     B. Kalter – M. Klaassens / K. Kaspers / R. Swama         9/7/3
 17.45-19.00    B/A     E1 / C1              J. Kuiper / D. Kroder                1/8
 19.00-20.00    A      A1                  H. Hadders                   4
 19.00-20.00    B     B1 / B2       R. Hessling – M. Beek / G. Boers – F. van Hal          3/6
 20.00-21.00    A/B   Zon.Sel. / Zon.2            D.J. Maat - A. Korte                1/2
 20.00-21.00    A    Zon.4 / A2            A. Kampyon / F. van Hal                8/5
 20.00-21.00    A/B     Keepers                   F. Slik                  7

                        Optie voor extra trainingen
 VRIJDAG    VELD     TEAMS                  TRAINERS                 KLEEDKAMER
 18.00-19.00    A      E1 / D1              J. Kuiper / H. Schlüter              4/3
 19.00-20.00    A       C1                   D. Kroder                  6
 19.00-20.00    B       B1               R. Hessling – M. Beek                5
 20.00-21.00    A       A1                  H. Hadders                  7
 20.00-21.00    B     Zon. Sel.              D.J. Maat – A. Korte               1/2


 ZATERDAG           TEAM                   TRAINER                  KLEEDKAMER
 9.00 – 10.00       Kabouters        J. Romp / N. Norda / J. Borgman / M. Borgman             9
                                 L. Meeuwis

                         Veld A = grasoefenveld    Veld B = kunstoefenveld

Heren trainers / leiders laat de trainingen ook plaats vinden op de aangewezen oefenveld en laat vooral de kleedkamers
na gebruik altijd schoon achter, ook na de wedstrijd en die van de tegenstander.
De voetbalvereniging draagt geen enkele verantwoording voor uw privé eigendommen, eventuele waardevolle spullen
kunnen ter bewaring aan het kantinepersoneel worden afgegeven.
                            8
 Team           Train(st)er               Leid(st)er
           Naam     Telefoon   Naam           Telefoon

Kabouters  J. Romp        0598-623758  N. Norda       0598-619618

F1     J. Jager       0598-621628  F.J. Nagel      0598-614812
F2     B. Meijering     06-23544066  C. Urbach       0598-627599
F3     M.H.J. Jager     0598-625875  J. Boekholdt     0598-620472
F4     J. Blaauw       06-41475859  A. Vialle       0598-623831
F5     I.S. Deelstra     0598-625919  A.H.M. de Vos     06-51967769
F6     H. A.B.        06-46442005  H. A.B.        0598-633868
F7     J.A. Minke      0598-621944  H. Bijl        06-10773615

E1     J. Kuiper       0598-626042/  H. Norder       0598-619057
                 06-33844234
E2     P. Tuntelder     0598-620579  M. Lieben       0598-625443
E3     J. Jannenga      0598-613900  H. Scheeper      0598-620855
E4     H. Perdok       0598-625505
E5     M. Klaassens     0598-624567  E. Haneman      0598-622404

D1     H. Schlüter      06-20936146  R. Monsma       0598-621212

D2     K. Kaspers      06-48929244  H. Leugs       0598-626955
D3     R. Swama       06-38564016  B. Perdok       0598-624794

C1     D. Kroder       06-23921287  J. Zuidema      0598-630151
C2     E. Scholtens     06-12299678  S. Roffel       0598-627119
C3     D. Groninger     0598-620470  J. Veldman      0598-620732


B1     R. Hessling      06-13667849  M. Beek        06-53899858
B2     G. Boers       0598-620100  F. van Hal      06-41117908
B3     A. Blok        06-50870193  E.E. Drenth      06-49933613

A1     H. Hadders      0598-621998  G.G. De Groot     0598-613324
A2     F. van Hal      06-41117908  L.B. van Velzen    0598-620112


Da 1    H. de Vries      06-15227862  A.H.M. de Vos     06-51967769
MC1     G. Swama       06-13807748  G. Panjer       0598-622266

Zat 1    T. van Weerden    06-14016055  N.J. v.d. Vorm    0598-625687
Zat 2    G.L. v.d. Scheer   0598-622872  A. Blok        0598-615614
Zat 3    P. Kuiper       0598-626042  R. Wollerich     0598-621927

Zon 1    D.J. Maat       06-51034784  A. Korte       0598-625317
Zon 2    D.J. Maat       0596-625708
Zon 3    R. Sterenborg     0598-621876  K. Klamer       0598-626348
Zon 4    A. Kampyon      06-13644654  H.J. Pots       0598-397692

Keepers   F. Slik        0597-412016
                      9
              POULE INDELING 2006/2007
Klasse nr.          Team    Categorie   Wissels   Mogen ook spelen op
 e
1 klasse I         D1        A       5      Kunstgrasveld
2e klasse AS        D2        B       5      Kunstgrasveld
3e Klasse AF        D3        B       5      Kunstgrasveld


Hoofdklasse E        E1        B       5
2e klasse AQ        E2        B       5
3e klasse AN        E3        B       5
4e klasse BG        E4        B       5
 e
4 klasse BF         E5        B       5
2e klasse AD        F1        B       5
2e klasse AA        F2        B       5
3e klasse BK        F3        B       5
3e klasse BM        F4        B       5
 e
4 klasse BS         F5        B       5
 e
4 klasse BQ         F6        B       5
 e
4 klasse CH         F7        B       5
5e klasse C         Zat. 1      A       3      Kunstgrasveld
res. 6e klasse O      Zat. 2      B       5      Kunstgrasveld
res. 6e klasse y      Zat. 3      B       5      Kunstgrasveld


Hoofdklasse C        A1        A       3      Kunstgrasveld
2e klasse N         A2        B       5      Kunstgrasveld
Hoofdklasse B        B1        A       3      Kunstgrasveld
2e klasse B         B2        B       5      Kunstgrasveld
3e klasse O         B3        B       5      Kunstgrasveld
1e klasse I         C1        A       3      Kunstgrasveld
2e klasse B         C2        B       5      Kunstgrasveld
 e
3 klasse O         C3        B       5      Kunstgrasveld


1e klasse H         MC1       B       5      Kunstgrasveld
5e klasse M         Dames      B       5      Kunstgrasveld
3e klasse A         Zon. 1      A       3      Kunstgrasveld
res. 4e klasse H      Zon. 3      B       5      Kunstgrasveld
res. 4e klasse J      Zon. 2      B       5      Kunstgrasveld
res. 6e klasse BG      Zon. 4      B       5      Kunstgrasveld
Wissels in categorie A: 3 spelers
Wissels in categorie B: 5 spelers welke continu mogen worden doorgewisseld.
Categorie A = wedstrijd verplaatsing eventueel spelen voorafgaande aan oorspronkelijke datum
of voor de eerstvolgende competitie wedstrijd.
Categorie B = wedstrijd verplaatsing eventueel spelen voor 1 april 2007
                      10
Accommodatie / tenue
Voor het beoefenen van onze favoriete sport beschikken wij over een sportpark aan de
Woortmanslaan te Wildervank.
Deze bestaat uit: 3 voetbalvelden waarvan 1 kunstgrasveld, 2 oefenterreinen, 10 kleedkamers, een
massageruimte, 2 scheidsrechterskamers, een wedstrijdballen-, materialen- en een kalkhok. Hier
bevindt zich ook ons fraaie clubhuis.
Ons clubtenue is: witte broek, rood shirt en rode kousen.
Wilt u hiermee rekening houden bij de aanschaf.
De spelers dienen de wedstrijden in dit tenue te spelen. Gesponsorde teams vallen hier buiten.

Contributie inclusief Bondsgeld: ’06– ’07
Senioren     € 118,=  D- pupillen        € 100,= Steunende leden      € 32,--
A- junioren    € 106,=  E- pupillen        € 98,= Donateurs         € 15,--
B- junioren    € 104,=  F- pupillen        € 82,=
C- junioren    € 102,=  Kabouters         € 25,--


Thuiswedstrijden
Bij thuiswedstrijden staat de kleedkamer en veldindeling aangegeven op het bord naast de ingang van
de kantine. De wedstrijdballen en vlaggen voor de grensrechters liggen in het kastje dat
correspondeert met de sleutel die u is verstrekt door dhr. Luttje. De wedstrijdballen en vlaggen dienen
na de wedstrijd opgeborgen te worden in het daarvoor bestemde kastje. Ook de intrapballen
(trainingsballen) dienen teruggelegd te worden in het daarvoor bestemde vak.
De jeugdleider van de tegenpartij een kop koffie aanbieden en het wedstrijdformulier laten invullen
(ligt in het bakje). Indien een scheidsrechter is aangewezen (A1/B1/C1 en hogere senioren), deze
ontvangen en hem/haar de kleedkamer wijzen. In de rust van de wedstrijd dient de leid(st)er ervoor te
zorgen dat zowel zijn/haar team als het team van de tegenstander en de aangewezen scheidsrechter
voorzien wordt van thee. Dit staat gereed in de kantine. Het rekje gaarne terugbrengen.

Uitwedstrijden
Voor een uitwedstrijd dient de leid(st)er ervoor te zorgen dat er genoeg vervoer is. Tevens dient de
leid(st)er ervoor te zorgen dat bij een uitwedstrijd intrapballen (trainingsballen) meegenomen worden.
Deze dienen direct na thuiskomst weer opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde ballenkast. Bij
uitwedstrijden vertrekt men vanaf de parkeerplaats voor het sportpark of vanaf de Wildervanckhal.
Gelieve de auto’s op de parkeerplaats te zetten en niet langs de weg.
Bij het bezoeken van uitwedstrijden dient het team als groep te reizen o.l.v. de leid(st)er van het team.
Niet meereizen in de groep kan alleen na overleg met de leid(st)er, waarna geen aanspraak meer kan
worden gemaakt op de collectieve ongevallenverzekering bij schade of letsel.

Reiskosten
De reiskostenvergoeding voor ouders komt ten bate aan het jeugdvoetbal.
Leiders en trainers kunnen de kilometers wel declareren.

Waarschuwing
Wij wijzen u erop, dat de in- en uitgang van ons sportpark (helaas) aan een zeer gevaarlijke weg ligt.
De Woortmanslaan is vaak een “race circuit” en het uitzicht is slecht (geparkeerde auto’s, bebossing).
Kortom, levensgevaarlijk!
Kijk uit; waarschuw vooral de jeugd.
                          11
Verschuiven wedstrijd
Voor het verschuiven van een geplande wedstrijd dient tijdig contact opgenomen te worden met de
desbetreffende wedstrijd secretaris.
Zondag sen.:
G.M. Geerts     Frieslandlaan 13     tel.:0598-614113    gmgeerts@hetnet.nl

Zaterdag sen.:
A.H.M. de Vos     Straat Formosa 42     tel.:0598-625919    mdevos.wildervank@planet.nl

Dames:
A.H.M. de Vos     Straat Formosa 42     tel :0598-625919    mdevos.wildervank@planet.nl

A-B-C junioren:
R.Gerrits       Beatrixstraat 2      tel.:06-51024284    renegerrits@kabel.netvisit.nl

D-E pupillen:
G.G. de Groot     Frieslandlaan 20      tel.:0598-613324    gdegroot@kabel.netvisit.nl

F pupillen:
J.Romp         Woortmanslaan 33      tel.:0598-623758    jromp@kabel.netvisit.nl

Meisjes :
R.Gerrits       Beatrixstraat 2      tel.:06-51024284    renegerrits@kabel.netvisit.nl

Programma wedstrijden
Alle wedstrijden staan met vertrektijden en aanvangstijden vermeld in de “Veendammer”,
www.wildervankinsite.nl en voor het raam naast de ingang van de kantine. Bij eventuele twijfel kan
men de wedstrijdsecretaris benaderen.

Wedstrijdformulier
Het wedstrijdformulier dient, volledig ingevuld, gedeponeerd te worden in de bus in de bestuurskamer
en het laatste blad wordt afgegeven aan de tegenstander. Bij uitwedstrijden ontvangt men dit laatste
blad van de tegenstander en dient men deze bij thuiskomst in de bus in de bestuurskamer te
deponeren.
Voor aanvang van pupillen wedstrijden E- en F-teams wordt een uitslagenformulier volledig ingevuld
en ondertekenen de beide leid(st)ers.
 Als er zich ongeregeldheden (bijv. stakingen, gele of rode kaarten, etc.) voordoen, dan vult men een
wedstrijdformulier volledig in. De thuisclub houdt het origineel van het formulier en geeft de leider van
de bezoekende club daar een kopie van of een ander uitslagen kopie.
Deze laatste geeft de kopie bij thuiskomst aan zijn (wedstrijd)secretaris, zodat deze zowel op de
hoogte is van het spelen van de wedstrijd als de uitslag daarvan. Hij kan dan later controleren of de
juiste uitslag aan de KNVB is doorgegeven. De leider van de thuisclub geeft het formulier aan zijn
eigen (wedstrijd)secretaris, die op zijn beurt de uitslag verwerkt op het uitslagenformulier voor de
KNVB

Speeltijden
De speeltijden van competitiewedstrijden zijn als volgt:
   Senioren         : 2 x 45min.
   Dames           : 2 x 45min.
   A junioren        : 2 x 45min.
   B junioren        : 2 x 40min.
   C junioren/meisjes    : 2 x 35min.
   D pupillen        : 2 x 30min.
   E pupillen        : 2 x 25min.
   F pupillen        : 2 x 20min.
                          12
Shirts
Elk elf- of zevental van onze vereniging wordt gesponsord. Het wassen van de kleding geschiedt door
het elf- of zevental zelf. Ieder elftal krijgt 14 shirts + 1 keepershirt. De zeventallen krijgen 10 shirts +
1keepershirt tot hun beschikking. De shirts zijn genummerd. Zorg bij de wedstrijden dat de kinderen
altijd hetzelfde shirtnummer krijgen zodat bij vermissing van een shirt men direct weet wie het shirt
gebruikt heeft en misschien nog in zijn bezit heeft. Na de wedstrijd het aantal shirts controleren.

Reserve shirts
Deze zijn verkrijgbaar bij T. Hadders, Woortmanslaan 26 of G. Boers, Langewold 21. Na de wedstrijd
de shirts voor het wassen inleveren bij T. Hadders.

Scheenbeschermers
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht in het voetbalveld.

Materiaal leiders
Iedere jeugdleider krijgt van de vereniging een trainingspak, regenjas, coachjas, waterzak + fles en
een sleutel van het wedstrijdballenhok. Daarnaast krijgen de leiders een tas voor de shirts,
trainingspakken, broeken en kousen.

Materiaal trainers
De trainer krijgt een trainingspak, trainingsballen, regenjack, ballennet, hesjes (deze dienen regelmatig
gewassen te worden) en 1 x per 2 seizoenen nieuwe schoenen. De trainers vanaf de E-jeugd krijgen
daarnaast nog een coachjas.

Het aantal wisselspelers
De regeling als onderdeel van het dispensatiebeleid jeugd- en senioren voetbal luidt als volgt:
“Maximaal vijf invallers doorlopend per wedstrijd zijn toegestaan in het gehele juniorenvoetbal die
uitkomen in de categorie B. In de laagste twee/drie reserveklassen van het senioren vrouwen- en
mannenvoetbal die uitkomen in de categorie B.” Voor de overige teams zijn drie wisselspelers
mogelijk.


Spelers tekort
Bij een tekort aan spelers dient de leider of trainer contact op te nemen met een leider van een lager
of hoger elftal om op deze wijze zijn team te completeren.
Niet opkomen is alleen toegestaan voor het laagste zeven/elftal per categorie. Anders is niet
acceptabel voor de KNVB.

Dispensatie

Aanvullende regels
   Het max. aantal dispensatiespelers per leeftijdsgroep is 3 voor wat betreft de elftallen. Voor de
    E- en D- zeventallen en de meisjes zeventallen zijn 2 dispensatiespelers toegestaan.
   Dispensatie voor F- pupillen is niet mogelijk
   Verenigingen, die over meer dan 1 elftal in dezelfde leeftijdsgroep beschikken, mogen
    maximaal 3 dispensatiespelers in hun standaardelftal opstellen ( zie echter ook bij
    “uitzonderingen”).
   Per 1 oktober is het niet meer mogelijk dispensatie aan te vragen voor de najaarreeksen. Per
    15 maart is het niet meer mogelijk dispensatie aan te vragen voor de voorjaarreeksen.
   Bij de veteranen mogen maximaal 3 spelers vanaf 32 jaar met dispensatie meespelen.
   Van dispensatiespelers komt op het wedstrijdformulier achter de naam tussen haakjes een D
    te staan en verder dient men bij de spelerspas een bevestigingsbrief te hebben dat
    dispensatie is verleend aan betreffende speler c.q. speelster.

Uitzonderingen
                                         e
   Dispensatie is niet mogelijk voor elftallen, die uitkomen in de hoofd- en 1 klassen (of
    landelijke divisies).
   Elftallen, die uitkomen met dispensatiespelers, komen niet in aanmerking voor directe of
    indirecte promotie.
                           13
Meldingsplicht
Door de secretaris van de vereniging moet dispensatie worden aangevraagd door middel van het
“dispensatieformulier veldvoetbal” en ingediend worden eind juni.


Intrekken dispensatie
Het intrekken van een dispensatie vindt plaats door het inzenden van de spelerskaart, waarop
dispensatie is verleend.

Algemeen
Het bestuur van de K.N.V.B. afd. Noord kan op zwaarwegende gronden besluiten af te wijken van de
hierboven weergegeven regeling.

Kosten
Voor het verwerken van een dispensatie aanvraag wordt € 2,= administratiekosten in rekening
gebracht.

Afmelden voor een wedstrijd
Spelers die voor een wedstrijd verhinderd zijn dienen dit voor vrijdagavond 19.00 uur te melden bij de
leider. Ook bij eventuele twijfel over meespelen door bijvoorbeeld ziekte dient dit gemeld te worden.

Afgelastingen wedstrijden
Bij afgelasting van een wedstrijd dienen de spelers geïnformeerd te worden. Dit kan geschieden door
bijvoorbeeld een telefoonketen op te zetten of door de spelers zelf te bellen. Bij algehele afgelasting
staat dit vermeld op Teletekst (pagina 603) en anders kan men de kantine bellen. (620465). Tevens
wordt het vermeld op www.wildervankinsite.nl. In de afgelastingsregeling wordt per district gewerkt
met categorieën. De in deze afgelastingsregeling met name genoemde landelijke klassen worden
alleen afgelast indien alle districten tot afgelasting zijn overgegaan. Pagina 603 van Teletekst kan voor
eventuele informatie worden geraadpleegd. De betreffende pagina van Teletekst wordt vrijwel direct,
nadat er in een district een beslissing is genomen, aangepast. Ter informatie wordt nog medegedeeld
dat op vrijdag rond de klok van 23.00 uur voor de laatste keer wijzigingen worden doorgevoerd. Op
zaterdag is het uiterste tijdstip eveneens rond de klok van 23.00 uur. Daarnaast blijft van kracht dat
eventuele wijzigingen op de wedstrijddag ’s morgens vanaf circa 07.45 uur kunnen worden
doorgevoerd. Doorgaans worden verenigingsscheidsrechters echter ingelicht door de eigen
vereniging.


Niet verschijnen scheidsrechter
Indien een aangewezen scheidsrechter niet komt opdagen, dient de wedstrijd ten alle tijden gespeeld
te worden met uitzondering van zaterdag 1 en zondag 1. Desnoods gaat een eigen speler fluiten.

Kleedkamers
Leiders, trainers, spelers en ouders van de jeugdelftallen zijn verantwoordelijk voor correct gebruik
van de kleedkamers. Zij zullen tijdens de trainingen en wedstrijden erop toe moeten zien dat er geen
vernielingen plaats vinden. De leiders en trainers dienen 30 minuten voor de wedstrijd en 20 minuten
voor de training bij de jeugd in de kleedkamer te zijn. Na de wedstrijd of training dienen de leiders en
trainers in de kleedkamer te blijven totdat de laatste speler is vertrokken.
De leiders en trainers moeten erop toezien dat de kleedkamers, ook die van de tegenstanders, in
ordentelijke staat worden achtergelaten. Materiaal voor het schoon maken (trekker) is te verkrijgen in
de kantine.
I.v.m. het strakke speelschema één kant van de kleedkamer gebruiken.

Kleedkamer COVS
Het kan voorkomen dat bij een druk thuisprogramma wij gebruik moeten maken van de kleedkamers
van de COVS. Deze bevinden zich nabij de sporthal. Ook deze dienen schoon achtergelaten te
worden.
                          14
Kantine/clubgebouw
   De vaste openings- en sluitingstijden zijn op maandag tot en met donderdag van 17.30 uur tot
    23.00 uur, op zaterdag en zondag tot 18.00 uur.
   Bestuurs- en commissievergaderingen dienen in de agenda van de kantine te worden
    ingeschreven. Niet ingeschreven betekent vrij!
   Afval dient in de daarvoor aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden.
   Tijdens bestuurs- en commissievergaderingen wordt men verzocht zomin mogelijk de
    vergaderruimte te betreden.
   Tijdens een vergadering heeft het bestuur of betreffende commissie het recht op gratis koffie,
    thee of fris. De consumpties dienen op de daarvoor bestemde bon te worden aangetekend.
   Het is ten allen tijde verboden te roken in de bestuurskamer. Tevens geldt er een rookverbod
    in de kantine op zatermorgen tot 13.00 uur.
   Het is verboden om voetbaltassen in het gangpad naar de kantine te plaatsen. De tassen
    dienen buiten te worden geplaatst. Als tassen toch in het gangpad liggen worden ze
    verwijderd!!

Velden (wedstrijd/training)
   Er mag niet over of rondom de velden worden gefietst en ook bromscooters e.d. blijven van
    de velden.
   De accommodatie moet ten allen tijde toegankelijk blijven voor zwaar materieel, (zieken)auto,
    rolstoel, kinderwagen etc.
   Fietsen dienen in de fietsenrekken te worden geparkeerd. Fietsen stallen tegen de
    kleedkamers, kantine of onder afdak kantine is niet toegestaan.
   Bij afgelastingen en in de zomerstop mag er niet op de wedstrijdvelden worden getraind.
   Extra gebruik van velden of kleedkamers kan alleen met toestemming van bestuurslid
    accommodatie. Voor de kantine zal dit alleen na overleg met kantinebeheer mogelijk zijn.

Doelen
Alle E en F wedstrijden worden gespeeld op veld 4. De doelen op dit veld dienen, door de leider /
trainer van het team dat het laatst gebruik gemaakt heeft van dit veld, met één ketting vastgemaakt te
worden aan de lichtmasten bij de heg en met twee kettingen aan het hek rond het kunstgrasveld. Voor
aanvang van de wedstrijd altijd controleren of de doelen met de pennen goed vast zitten om omvallen
van de doelen te voorkomen.

Indeling kleedkamers/trainingsvelden
Indeling trainingsveld en kleedkamers staan vermeld op het trainingsschema die iedere trainer in zijn
bezit dient te hebben.
(Wil iedere trainer zich hier aanhouden)

Ballenhokken
De deuren van de ballenhokken moeten tijdens de trainingen en wedstrijden op slot zijn.

Kunstgrasveld
Alle teams kunnen gebruik maken van het kunstgrasveld (aangelegd in 2005). Het kunstgrasveld
voldoet aan de reglementen KNVB en aan de normen van NOC*NSF. Het certificaat van goedkeuring
is afgegeven in november 2005.

Oefenwedstrijden in de winter voor kunstgrasveld.
Het schema voor gebruik van het kunstgrasveld is bekend bij de wedstrijdsecretaris.

Achtergebleven spullen
Na de wedstrijd of training de kleedkamer controleren of er spullen zijn achtergebleven.
Achtergebleven spullen afgeven in de kantine.

Waardevolle spullen
Waardevolle spullen kunnen in de kantine ingeleverd worden. De vereniging is niet aansprakelijk voor
diefstal c.q. vermissing van spullen.
                         15
Niet doorgaan van trainingen
Wanneer de training niet door kan gaan, dient de trainer zelf voor vervanging te zorgen of de jongens/
meisjes van zijn groep af te bellen. Zorg daarom, dat de telefoonnummers van uw groep bekend zijn.
Laat de kinderen niet voor niets komen!

Verlichting
De schakelaar voor de verlichting van het grastrainingsveld bevindt zich in de kleedkamer “leiding 2”.
De schakelaar voor de verlichting van het kunstgrasveld bevindt zich in de schakelkast nabij het
kunstgrasveld. De sleutel van de schakelkast is te verkrijgen in de kantine.
De schakelaars voor de verlichting in de kleedkamers bevinden zich in de kantine.

Vakanties
Indien een trainer besluit in verband met vakantie niet te trainen dient dit tijdig doorgegeven te worden
aan de spelers, het kantinepersoneel en eventueel bestuur of jeugdbestuur.


Auto’s op het sportpark
Dit is voor eigen risico en alleen voor b.v. om kleding te brengen.
Dus advies: kom op de fiets.

Einde seizoen
Aan het einde van het seizoen dienen na de laatste wedstrijd/toernooi de sleutels ingeleverd te
worden bij dhr. M.Luttje of dhr. R. Duitsch. Kleding dient ingeleverd te worden bij dhr. G.Boers. Mocht
het incompleet zijn dan dit gaarne melden. Indien men het daaropvolgend seizoen weer leider/trainer
is kan men het trainingspak en coachjas behouden. Is dit niet het geval dan dient ook dit ingeleverd te
worden. Indien men het daaropvolgend seizoen geen leider/ trainer meer wil zijn dan dient dit
schriftelijk gemeld te worden bij de ledenadministratie. ( Dhr. H.F.Muurman)

Elftal- toernooi- reglement
Scheidsrechters, aangewezen door de toernooicommissie, kunnen koffie en consumpties verkrijgen in
de bestuurskamer.
De vergoeding, die de KNVB-scheidsrechters ontvangen, wordt vermeld in het bewaarnummer.
Tevens ontvangt elke scheidsrechter een boeket bloemen.

Lunchpakket en soep ontvangen
a) Toernooi- en commissieleden
b) Scheidsrechters
Personen, vallende onder a en b, kunnen koffie krijgen in de bestuurskamer. De trainers/leiders van
de deelnemende elftallen ontvangen ieder 2 consumptiebonnen.

Materiaal
Tijdens toernooien worden geen reserveshirts ter beschikking gesteld. Men kan gebruik maken van
overgooiers. Bovendien mogen er geen intrapballen worden gebruikt.


Deelname toernooi
Wil men deel gaan nemen aan een toernooi dan dient dit in overleg te gaan met de
toernooicommissie. In deze commissie hebben zitting:
J. Romp       Woortmanslaan 33    tel.nr.: 0598-623758 jromp@kabel.netvisit.nl
J.Tuntelder     Windshoek 14      tel.nr.: 0598-620579 h.tuntelder@kabel.netvisit.nl
A.H.M. de Vos    Straat Formosa 42   tel.nr. :0598-625919 mdevos.wildervank@planet.nl
H. Norder      Briklaan 17      tel.nr.: 0598-619057 norder@quicknet.nl
                          16
Vriendschappelijke wedstrijden dienen geregeld te worden via de secretaris van de desbetreffende
jeugdselecties.
A-B-C junioren:
R.Gerrits      Beatrixstraat 2      tel.:06-51024284   renegerrits@kabel.netvisit.nl

D-E pupillen:
G.G. de Groot     Frieslandlaan 20      tel.:0598-613324    gdegroot@kabel.netvisit.nl

F pupillen:
J.Romp         Woortmanslaan 33      tel.:0598-623758    jromp@kabel.netvisit.nl

Meisjes :
R.Gerrits       Beatrixstraat 2       tel.:06-51024284    renegerrits@kabel.netvisit.nl


Contributie
Deze wordt één maal per jaar door middel van een acceptgiro geïnd. Bij herhaaldelijke
contributieachterstand kan het bestuur overgaan tot schorsing c.q. royement van het betrokken lid.

Opzegging lidmaatschap
Dit dient schriftelijk vóór 1 juni te geschieden bij de heer H.F.Muurman. Indien dit niet voor 1 juni
geschiedt, zal 1 jaar contributie in rekening worden gebracht.

Nieuwe leden
Het inschrijfformulier voor nieuwe leden ligt in de kantine. Nadat het volledig is ingevuld dient het
ingeleverd te worden op maandag tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de bestuurskamer.

Brancard
Deze bevindt zich in de medische ruimte. De sleutel voor dit vertrek kan men verkrijgen in de kantine.

Verbandtrommel
De verbandtrommel bevindt zich in de kantine.
Verbandmiddelen zijn eventueel verkrijgbaar via dhr. M. Luttje en/of dhr. G.J. Hoving.

Dienstdoende arts
In geval van zeer ernstige blessures dient de huisartsenpost gebeld te worden. Tel.: 0900-9229.
Vraag aan de speler hoe hij is verzekerd en wie zijn huisarts is.

Blessures/ziekte
Bij blessures kan iedere jeugdspeler in principe terecht bij de masseur. Hiervoor dient een afspraak
gemaakt te worden met dhr. M.Luttje of dhr. G.J. Hoving die op dinsdag- en donderdagavond
aanwezig zijn op het sportpark. Bij langdurige ziekte of blessure van een jeugdspeler dient dit na 3
weken door trainer of leider gemeld te worden bij G.Boers. De desbetreffende speler krijgt dan van de
vereniging een attentie in de vorm van een bos bloemen. Bij ernstige gevallen bijv. beenbreuk dient
dit, in verband met de verzekering, bij blijvend letsel binnen één jaar gemeld te worden bij dhr.
H.F.Muurman, Langewold 24. Tel.nr.: 0598-623427.
Spelers zijn via de KNVB verzekerd voor ongevallen zonder herstel (dus met blijvend letsel). Als
spelers ongevallen met herstel krijgen, lopen de kosten via de eigen ziektekostenverzekering. De
vereniging is hiervoor niet aansprakelijk.
                          17
Problemen
Voor probleem gevallen dient men contact op te nemen met de coördinator van de desbetreffende
jeugdselectie
E- jeugd       G.Swama            06-13807748   g.swama@kabel.netvisit.nl
D- jeugd       J.H.Wolf           0598-623599   jhwolf@zonnet.nl
Overige       G.Boers            0598-620100   goosboers@hetnet.nl
           R. Gerrits          06-51024284   renegerrits@kabel.netvisit.nl
           J. Romp            0598-623758   jromp@kabel.netvisit.nl

De coördinator legt het probleem dan voor aan het jeugdbestuur. De coördinator fungeert hier als
intermediair tussen jeugdbestuur en leiders/trainers en ouders.

Gele- en rode kaarten
Als verenigingsscheidsrechter hebt u vooral een opvoedende taak en is de zogenaamde 5
minutenstraf veelal een betere optie. Anderzijds kan het bij een zware overtreding en/of wangedrag
nodig zijn om een gele of rode kaart te trekken. Wellicht ten overvloede: gele en rode kaarten moeten
altijd op het wedstrijdformulier worden vermeld.
Indien een eigen speler bij rechtstreeks rood (code vanaf 20)uit het veld wordt gestuurd dan dienen er
gele formulieren te worden ingevuld die in een bakje liggen in de bestuurskamer. Als er een speler
van de tegenpartij uit het veld wordt gestuurd (code vanaf 20) dient diegene tegenover wie de
overtreding is gemaakt een blauw formulier in te vullen. Is er geen speler bij betrokken, dan dient de
leider het blauwe formulier in te vullen, waarom de tegenstander van het veld is gezonden. Boetes
moeten volledig worden betaald door de speler. Bij de senioren dient de bewuste speler en zijn leider
zich op maandagavond, direct volgend op het weekend, waarin dit is gebeurd, te melden in de
bestuurskamer bij de heer H.F.Muurman, alleen als de formulieren nog niet zijn ingevuld. Bij het
verwerken van gele en rode kaarten valt het op, dat er wekelijks vele fouten worden geconstateerd
voor wat betreft de ingevulde relatienummers en geboortedata van betrokken personen (spelers,
speelsters, trainers, assistent-scheidsrechters e.a.). Dit heeft in een aantal gevallen tot gevolg, dat
vooral gele kaarten door het districtsbureau worden toegeschreven aan de verkeerde personen met
alle gevolgen van dien! In artikel 15, lid 2 en artikel 53 lid 2 van het reglement wedstrijden amateur-
voetbal en in het artikel 15 lid 1 en lid 5 van het tuchtreglement amateurvoetbal staat onder andere
uitdrukkelijk vermeld, dat de scheidsrechter verplicht is bij gele en rode kaarten, naam, voorletter(s),
adres, geboortedatum en lidnummer (relatienummer) van betrokkene in te vullen op het wedstrijd-
formulier. Deze verplichting geldt óók voor de verenigingsscheidsrechters.
 Wellicht ten overvloede: gele en/of rode kaarten door de scheidsrechter gegeven aan niet-spelers
(bijvoorbeeld trainers, coaches, leiders) moeten óók op het wedstrijdformulier worden vermeld. In
dergelijke gevallen dient bovendien zowel door de scheidsrechter als door beide verenigingen binnen
drie werkdagen na de gespeelde wedstrijd te worden gerapporteerd aan het districtsbureau.
Boetes opgelopen tijdens een wedstrijd zijn voor eigen rekening. Dit geldt voor alle elftallen binnen de
vereniging. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, zoals bijvoorbeeld de beroemde uitspraak:
”Een overtreding in het belang van het team of de vereniging”. Voor v.v. Wildervank staat Fairplay
hoog in het vaandel.


Vernielingen sportaccommodatie
Het bestuur zal sociale controle aanmoedigen. Leden die dingen hebben zien gebeuren, kunnen dit
ten allen tijde kenbaar maken aan het bestuur. Zaterdags is hiervoor ook het wedstrijdsecretariaat op
aan te spreken. Anonimiteit is gewaarborgd. Daarnaast neemt het bestuur toezichthoudende
maatregelen door bijvoorbeeld: verscherpt toezicht / controles, surveillance politie,
meldingsformulieren, etc.
Vernielingen dienen binnen 24 uur worden gemeld bij bestuurslid Accommodaties, ongeacht soort
vernieling (moedwillig of per ongeluk). De leiders en trainers dienen het bestuur direct in kennis te
stellen als één of meerdere spelers zich schuldig maken aan vandalisme. Deze meldingsplicht geldt
zowel voor uit- en thuiswedstrijden.
Echte moedwillige vernielingen op het sportpark zijn voor rekening van de gepakte dader(s).
Afhankelijk van de aard van de vernielingen kan door de politie een proces-verbaal worden
                          18
opgemaakt. Daarnaast kan het bestuur , als betreffende dader lid is van de vereniging, hem of haar in
overleg met de coördinerend leider schorsen voor een bepaalde tijd of hem/haar als lid royeren.SPELREGELS
Tijdens de wedstrijden bestaan er spelregels, daar is een scheidsrechter die er op toeziet of deze worden
nageleefd.

Als vereniging v.v. Wildervank hebben we ook (spel)regels, die moeten worden nageleefd.

Het enige dat wij als bestuur van U/jullie vragen is, dat wij geen scheidsrechter hoeven te spelen en dat u
toch de spelregels navolgt.
Het gaat ons daarbij vooral om de volgende punten:

  1. Het in ordelijke staat achterlaten van de kleedkamers zodat ook de groep die na u komt zich
    fatsoenlijk om kan kleden en er geen puinhoop achtergelaten wordt.
    U komt toch ook graag in een nette kleedkamer.

  2. Wilt u zich uitleven op de muren, zowel aan de binnen als de buitenzijde van de kleedkamers,
    daarvoor hebben wij heel andere attributen (verf, kwasten) in plaats van dat u schoenen schoon
    slaat tegen de muren met alle gevolgen van dien (stukken uit de muur, smerige muren).
    Dus ook bovenstaand gebruik van de muren moet afgelopen zijn!

Nogmaals het enige wat wij van u vragen is, dat u dusdanige sportiviteit toont, dat deze spelregels worden
opgevolgd zonder toezicht onzerzijds, anders zien wij ons genoodzaakt tot het nemen van andere
maatregelen.

Erger nog is, dat wij als vereniging v.v. Wildervank de rekening gepresenteerd krijgen voor herstel
werkzaamheden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking
                         19
Tips jeugdleiding

1. Realiseer u tijdens het uitoefenen van uw functie als jeugdleider, dat uw optreden medebepalend
  is voor het beeld, dat anderen zich vormen t.a.v. onze vereniging.

2. Zorg voor een goede onderlinge taakverdeling met de andere bij uw elftal behorende leider of
  trainer.

3. Behandel de spelers correct en tracht een goede relatie met hen op te bouwen, zodat het
  voetballen zich afspeelt in een zowel voor hen als voor u plezierige sfeer. Druk negatieve in-
  vloeden hierop (bijv. ruw spel) de kop in.

4. Vermijdt het roken in de kleedkamers en het nuttigen van alcohol tijdens het uitoefenen van uw
  leiderschap.

5. Zorg ervoor op tijd aanwezig te zijn en uw elftal ook na afloop te blijven begeleiden (in de
  kleedkamer), tot iedereen zijns weegs gaat. Regel is, dat iedereen minimaal een kwartier voor
  aanvang in de kleedkamer aanwezig is.

6. Ga zorgvuldig om met het u ter beschikking gestelde spelmateriaal.

7. Behandel leider en scheidsrechter van andere verenigingen op dezelfde correcte wijze, als
  waarop u zelf behandeld wenst te worden.

8. Indien spelers van uw elftal langdurig uit de roulatie zijn door ziekte of blessure, kunt u voor
  vergoeding van gemaakte kosten t.b.v. een attentie aankloppen bij G.Boers

9. Besteedt aandacht aan nieuwe spelers en stel ze, indien nodig, op hun gemak.

10. Stimuleer het douchen; jong geleerd is immers oud gedaan. Maar let wel: kort douchen, anders
  komen de volgende elftallen zonder warm water te zitten.

11. Stel gedragregels op voor het vervoer. Bijv. niet snoepen, rustig gedragen in de auto’s, etc.

12. Tracht de wedstrijden objectief te leiden als scheidsrechter en/of grensrechter.

13. Zie toe op het dragen van het juiste clubtenue.

14. Tracht uw spelers het nut van een warming-up bij te brengen en te beoefenen.

15. Bij onweer dienen zowel training als wedstrijd onmiddellijk gestaakt te worden.
                          20
GEDRAGSCODE voetbalvereniging WILDERVANK

  A. de leden van de v.v. Wildervank zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook,
   een extra bijdrage aan de vereniging leveren, ieder naar vermogen en
   mogelijkheden!
   Het lidmaatschap is meer dan voetballen en trainen alleen.
  B. Leden van de v.v. Wildervank tonen in woord en gedrag respect voor andere
   leden, vrijwilligers, medespelers, kader en tegenstanders.
  C. Leden van de v.v. Wildervank accepteren het gezag van de scheidsrechter en
   waarderen zijn rol.
  D. De seniorleden, leiding en ouders hebben een voorbeeldfunctie voor de
   jeugdleden.
  E. Leden van de v.v. Wildervank behandelen materiaal, velden en gebouwen
   alsof het hun eigendom is.


Hierin zijn dan ook de volgende huisregels te herkennen:

            1. Afspraken in clubverband nakomen
            2. Besluiten van scheidsrechters accepteren
            3. Naar vermogen vrijwilligerswerk doen
            4. Zich sportief gedragen in en buiten het veld
            5. Kleedkamers en kantine schoon achterlaten
            6. Geen drugs of alcohol op het veld of in de kleedkamers
            7. Tot 13.00 uur niet roken in de kantine
            8. Er wordt geen alcohol verkocht/verstrekt aan personen
              beneden de 16 jaar
            9. Geen vuurwerk afsteken op het gehele sportcomplex
            10. Tassen, fietsen en auto’s op de daarvoor bestemde
              plaatsen
            11. Eigen mening (op de juiste plaats) naar voren brengen
            12. Respect tonen voor alle mensen, ook buiten Wildervank
            13. De leden spreken elkaar aan op afwijkend gedrag
                    21
             Bestuursmededeling: Gedragsconvenant JEUGD

Beste Jeugdlid,

Als lid van de voetbalvereniging Wildervank heb je een aantal rechten en een aantal verplichtingen.
Voetbal is een teamsport, je sport samen, je wint samen en je verliest samen.
Je moet altijd rekening houden met je medespelers en je tegenstander.
Om er voor te zorgen dat er geen problemen ontstaan en dat iedereen weet waaraan hij of zij zich
behoort te houden, hebben we alle rechten en plichten op een rijtje gezet.

Je rechten zijn:

Je doet zoveel mogelijk mee aan alle (competitie, vriendschappelijke en zaal) wedstrijden en
toernooien.
Je krijgt minimaal een keer per week training, zoveel mogelijk van deskundige trainers.
Je krijgt indien mogelijk voor elke wedstrijd een voetbalshirt ,broek en sokken in bruikleen.
Je krijgt vervoer naar alle uitwedstrijden, mits jullie ouders af en toe beschikbaar zijn om te rijden.
Je krijgt zoveel mogelijk deskundige begeleiding.
Je mag naast het voetballen, meedoen aan diverse activiteiten.
Je leert om samen met anderen te sporten.
Je krijgt alle kansen en mogelijkheden om je zo goed mogelijk in de voetbalsport te ontwikkelen.

Je plichten zijn:

Je bent als lid van de voetbalvereniging Wildervank in alle opzichten een voorbeeld voor anderen.
Je let goed op je gedrag, je vloekt niet, je beledigt niemand, je gebruikt geen schuttingwoorden of
krachttermen alsmede alcohol en drugs.
Je respecteert en accepteert zonder tegenspraak de beslissingen van de scheidsrechter, grensrechter en
jouw begeleider(s).
Je hebt respect voor iedere tegenstander.
Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk en je maakt geen vervelende opmerkingen.
Je bent zuinig op de spullen van de vereniging zoals b.v. trainingsmateriaal , kleedkamers ,etc.
Je accepteert en respecteert de aanwijzingen en beslissingen van je leiders /trainer en/of het
jeugdbestuur.
Je bent op tijd voor de trainingen.
Je bent op de afgesproken tijd voor aanvang van de thuiswedstrijden aanwezig.
Je bent op de afgesproken vertrektijd bij de vertrekplaats.
Wanneer je niet kunt zeg je ruimschoots voor afgesproken tijd af bij de leiding (uiterlijk voor
vrijdagavond 19.00 uur).
Je gedraagt je bij uitwedstrijden net zo correct als bij thuiswedstrijden.
Als je het niet eens bent met een bepaalde beslissing, maak je een afspraak met je leiding of het
jeugdbestuur en bespreek je op een rustige plek het probleem.
Als iemand zich niet aan de regels houdt, kan de leiding of het jeugdbestuur maatregelen nemen.
Welke maatregel genomen moet worden is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.

Met het aangaan van het lidmaatschap van de Voetbal Vereniging Wildervank is bovenstaande
gedragsconvenant op u van toepassing als lid.
                          22
V.V. Wildervank                             oktober 2002.          Reglement van doorberekening
 De leden van de voetbalvereniging Wildervank, in de algemene ledenvergadering
            bijeen op vrijdag 12 november 2004

                 Constaterend,

  dat onbehoorlijk gedrag zowel binnen als buiten het veld ook bij onze vereniging
                   voorkomt
          dat vandalisme en vernielingen plaatsvinden
   dat in bruikleen gegeven materialen en kleding regelmatig moet worden
                   aangevuld


                  Overwegend,

    dat gelukkig de meerderheid van onze leden dit gedrag niet vertoont
    dat het daardoor niet zo kan zijn dat de financiële lasten tengevolge van
   bovenstaand wangedrag via het regelmatig verhogen van de contributie kan
                  worden verhaald


                   Besluit,

  dat het bestuur de door bovengenoemde constateringen veroorzaakte kosten
            doorberekent aan de veroorzaker(s)


             Wildervank 12 november 2004
                    23
                      Sponsoren
Bord reklame:
Aannemersbedrijf van Delden, ABN-AMRO, Adam & Partners, Airco Totaal, Amstel, Arriva, Autobedrijf
Brons, Autobedrijf Puma, Autobedrijf Timmerman BV, Asito BV, AVR-Industrial Services, B & B
Grondverzetbedrijf, Bakker Meubelen, Bakkerij Bert Blom, Bakkerij Riedstra, Bakkerij Zijlema, Beens
& Zn Int. Transport BV, Bender Interim Management, Bert Smit, Bert Woltjes Fotografie, Boelens
Zalencentrum, Boer Loodgieters- & Dak.Bedr., Brand Makelaardij, Brongers Bouw, Brouwer Installatie
Techniek, Boutique Fleur, Buurke Bestratingen, Cafetaria ’t Ankertje, Census, Charlotte Atelier,
Chinees-Indisch Rest.Golden City, Coop, Copyline, Dance World/Two Brothers, De Verfkelder, De
Wasdas, Dierenspeciaalzaak Riedstra, Dijk & Wijk Elektrotechniek, Doedens Bestratingen, Drenth
Installatie Techn. BV, Drukkerij v.d. Kooi, Duplo Grafhic, Erima Sportkleding, Expert, Expo Sports,
Faber Reclame, Friesland Foods West Europe (Extran), Garage de Groot, Gerards’s Bloemenkas,
Grody Wegenbouw, Hako Bouw BV, Henk Oosterhuis, Hekutech, Hotel-restaurant De Veenkoloniën,
Huis en Hypotheek, Huisman Transport, Installatiebedrijf Eggen BV, Invra Plus BV, Jo Fi-sport,
Juwelier Kremer, Kaan, Kampen Industrial Care, Kapsalon Ciseaux d’Or, Kars Potze mannenmode,
KastComfort, KB Service, Keuken Spectrum, Keukenstudio Luit Windt, Koen Meijer Wegenbouw,
Leeuwis Makelaardij, Maatjes & Uljee Era Makelaars BV, Mai Medical Assitance Int., Meertens
Meubelen, Meindert Meijer, Menno Hypotheken & Verzekeringen, Metaalservice Holland-Groningen,
Miko Koffie Noord, M.L.S., MOG Personal, Papier en Ijzerhandel v.d Hende BV, Paramelt, Plus
Supermarkt Hoeve, PMF, Rabobank Midden-Groningen, Regiopost Midden-Oost Groningen,
Remmers Transport, Reprolux, Restaria Royaal, Rial Beveiligingen BV, Rijschool Richard Veen,
Rijwielhandel Jac. Sulter, Saadhoff, Schildersbedrijf van Delden, Schober, Brakel & Journee,
Schoonmaakbedrijf Deiman, Schoonveld, Siefkes BV, Sirp Bakker Juwelier, Sita, Staal Pre Press BV,
Steenhandel De Vlinde, Straatmakersbedrijf Groote, Studio Corporis, ’t Braaiwinkeltje, Tapijthal Faber,
Tell Me, Teuben Transport, Time Out Sport, TM Installatietechniek, Toren Tandtechniek, Tradeway
Enterprisies, Trendy Hairfashion, Vakantie Experts, Valkema Sport, Van Ringh Optiek, Veen
Fysiotherapie, v.d. Veen Kantoor-& Speciaalmeubilair, Veendam Gasservice BV, Vishandel Schuur,
Visser & Smit Hanab BV, Westerman Slagerij, Wieringa’s Knappertjes- en Koekfabriek BV, Wildkamp
BV Groothandel, Zuiderweg Verf en Behang

Wedstrijdballen:
Gerard’s Bloemenkas, Bakkerij Wim Zijlema, van Ringh opticien, Drukkerij R. v/d Kooi, Faber
tapijthal, Zuiderweg verf en behang, Menno hyp. & verz., Valkema Sport, Dorenbos Koeltechniek,
Time Out, Van der Veen Projektinrichting, Copy-line, Schuur kantoorinrichting, Jofi-Sports, Boiten
Elektrotechniek.

Kleding:
Adam & Partners, ’t Veendammertje, Huisman Transport, Restaria Royaal, Dance World,
Drukkerij R. v/d Kooi, Time Out, Gerard’s Bloemenkas, Census verzekeringen, De Groot
garagebedrijf, J.Siefkes bv, Ciseaux d’Or kapsalon, Saadhoff schoonmaakbedrijf, SNS-bank, Veldhuis
Automatisering, Sita, Buurke bestratingen, Valkema Sport, Schogetten, Van der Veen
Projectinrichting, Jofi Sports, Dorenbos Koeltechniek.

Tassen:
Aksos Controlling, KWD, ’t Veendammertje, Valkema Sport, Van der Veen, Siefkes BV, Gerard’s
bloemenkas, Dance World, Jofi-Sports.

Adverteerders clubblad:
Puma, Valkema Sport, Bakkerij Wim Zijlema, Rijschool Richard Veen, Van den Hende Papierhandel,
Time Out, Kantoorbenodigdheden Schuur, v/d Veen kantoorinrichting, Vishandel Schuur, J.Siefkes bv,
Hotel Boelens, Drukkerij R. v/d Kooi, Hotel “de Veenkoloniën, Ciseaux d’Or kapsalon, Makelaardij
Suurland, van Ringh opticien, Kars Potze, Keuken Spectrum, Gerard’s Bloemenkas, Coop Swarts,
MOG, Bakkerij Riedstra, Adam & Partners, Eggen BV, Golden City, Rabo bank, Census
verzekeringen, Remmers Transport, Trendy hair fashion, Zuiderweg, Garage de Groot, Foto
B.Woltjes, Regio Post midden-oost Groningen, van Damme vakgarage, Autorijschool Schuringa,
Hanos, Timmerman Ford, Dekkers Petit Restaurant, Siefkes kadoshop, Huisman transport,
                         24
TPP,Toren, Q8-tankstation, Tell Me, Bruidsmode Pleszynski, Airco Kruize, Puntgaaf, Brouwer
Installatietechniek, Cafetaria ’t Ankertje, Replographic Copyline, Huis en Hypotheek.
                        25

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:72
posted:11/10/2011
language:Dutch
pages:25