Contoh Surat Undangan

Document Sample
Contoh Surat Undangan Powered By Docstoc
					   Sekretariat: Jl. Soma No. 47, Kiaracondong, Bandung.Telf: +62 81822 3978 +62 8122 056 955
          E-Mail : muhibbin@gmail.com ; website: http://www.almuhibb.com


                                   Bandung, 9 November 2011
Nomor          : SU/01/112011
Lampiran         :
Hal           : Undangan Pengajian

Kepada Yth.
Jamaah Ratib Al-Attas
Di tempat
                       {
Assalamu’alaikum warah matullahi wabarakatuh,

    Segala puji bagi Allah SWT, Pemilik alam semesta raya dengan segala nikmat yang
diberikan kepada manusia. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad saw,
keluarga dan orang-orang yang berjuang mendidik generasi robbani sampai hari akhir.
Sesungguhnya bulan muharram adalah bulan yang agung dan diberkahi, bulan pertama
dalam kalendar Islam dan salah satu dari bulan haram (suci) yang Allah tegaskan dalam
firman-Nya:

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu
Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang
lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan yang empat itu."(At-Taubah 36)

Diharapkan kepada seluruh jamaah Majelis Ratib Al-Attas untuk kehadirannya yang Insya
Allah acara akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal      : Sabtu, 26 November 2011
Waktu         : Ashar-Ba’da Isya
Tempat         : Masjid Asy-Syuhroh

Kami mengharapkan dukungan Nya kepada seluruh para Jamaah Majelis Ratib Al-Attas
Bandung. Demikian surat ini kami sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr wb


                 Pengurus Nadi Muhibbin
           Ketua,                     Sekretaris,
  Sekretariat: Jl. Soma No. 47, Kiaracondong, Bandung.Telf: +62 81822 3978 +62 8122 056 955
         E-Mail : muhibbin@gmail.com ; website: http://www.almuhibb.com         (Rohmat)                   (Ferry Mulyanto)


http://www.ferrymulyanto.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: surat, undangan
Stats:
views:1568
posted:11/9/2011
language:Indonesian
pages:2