Docstoc

Samsung Galaxy mini

Document Sample
Samsung Galaxy mini Powered By Docstoc
					aprilie - mai 2011 l exemplar gratuit
  orange.ro l   m.orange.ro l    facebook.com/orangeromania
                                   Samsung
                                   Galaxy
                                   mini
                                    best deal
                                   noul abonament
                                   Flamingo
                                   oferte speciale pentru
                                   abonamente [i PrePay
                                   aplica]ii pentru
                                   smartphones
                                   tablete [i laptopuri
                                   telefoane [i accesorii
                                   38
   cuprins
personal
4 abonamente de voce
                                                            nou

6 op]iuni pentru abonamente                                      abonamentele Orange
                                                    pagina 4
8 Orange PrePay
10 PrePay suporter
11 Orange Young
12 Fix pentru acas`

                                 cea mai bun` ofert`
internet                             de smartphones
                                 pagina 16
13 Home Pack
14 Internet PrePay                             Folose[te aplica]ia Bee Tag
                                      sau ScanLife pentru a citi
15 internet pentru mobil                          review-uri despre telefoane,
16 oferta de smartphones                     direct pe mobilul t`u. Tot ce trebuie s`
                                 faci este s` scanezi cu aplica]ia codul
19 aplica]ii pentru smartphones                  p`trat de lâng` imaginea telefonului.
22 oferta Apple iPhone
24 AR. Drone
25 Orange Travel Data
26 abonamentul Colibri
28 oferta de tablete [i laptopuriPortalul Orange pe mobil
30 Portalul Orange pe mobil
31 App Shop
32 downloads\n lumea filmului
34 acum pe marile ecrane        App Shop
37 aplica]ia Orange film pentru mobil  pagina 31                         oferta de tablete
                                                  [i laptopuri
                                                  pagina 28
business
39 abonamente de grup
40 Office Pack
41 Office Fixtelefoane [i accesorii               \n lumea filmului
42 telefoane                    pagina 34         descarc` aplica]ia
                                       Orange film din
47 Orange Care
                                       Apple App Store
50 accesorii                                 sau Android Market
                                       [i cite[te direct pe
                                       telefonul t`u
                                       review-uri pentru cele
unde ne g`se[ti                                mai noi filme.
54 adrese Orange shop
55 adrese Orange store
fiecare zi te \ntâmpin` cu ceva nou
Orange România are o nou` semn`tur` de
brand, ”today changes with Orange”, ce reflect`
promisiunea companiei de a-]i face fiecare zi mai
simpl`.                            surprizele
Acum tehnologia digital` se schimb` mai repede         distan]a
[i promite mai mult decât oricând, iar pentru tine
este foarte important s` comunici [i s` ]ii pasul cu
evolu]ia tehnologic`. Astfel, Orange \[i propune s`
                               zâmbetul
devin` un ”digital coach”, s` \]i ofere \n continuare
produse inovatoare, telefoane de ultim` genera]ie
                                   grija
[i asisten]` \n utilizarea noilor tehnologii.         inspira]ia
"Orange a fost al`turi de clien]ii s`i \nc` de
la \nceputul revolu]iei digitale \n România,
                              conversa]ia se schimb` cu Orange
\mbun`t`]indu-le via]a prin intermediul tehnologiei.
”Digital coach” presupune mai mult decât oferirea
                                  viteza
de servicii [i produse de ultim` genera]ie, implic`
\ndrumare [i asisten]`, astfel \ncât noile tehnologii s`
                              timpul liber
poat` fi folosite cât mai simplu [i eficient.
”today changes with Orange” subliniaz` acest rol [i,
                                eficien]a
totodat`, se va reflecta \n toate ini]iativele comerciale
[i institu]ionale ale companiei [i ale Grupului” a
                                miercuri
declarat Julien Ducarroz, Chief Commercial Officer
Business to Consumer Orange România.
scaneaz` codul cu telefonul

pentru vizualizare instaleaz` aplica]ia
Scan Life sau Bee Tag pe telefonul t`u
abonamente de voce
Abonamentele Orange iau forma care ]i se potrive[te.
Alege \ntre Delfin, Fluture, Panter` sau Flamingo.
               Flamingo
               pentru cei care vor s` se \ntind` la vorb` cu prietenii
         edi]ie
        limitat`
               din str`in`tate sau de acas`, atât pe mobil, cât [i pe fix
                                                            tarife dup` terminarea
                                  minute incluse
                                                          minutelor incluse (euro/minut)
               tax` lunar`
 abonament                              na]ionale [i    na]ionale [i
              (euro, TVA inclus)                                               na]ionale mobil
                          \n re]ea     interna]ionale  interna]ionale c`tre      \n re]ea
                                                                        [i fix
                                   c`tre mobil       fix
 Flamingo 10           10         1000        100         200           0,146          0,198
 Flamingo 15           15         1200        150         300           0,146          0,198


Dup` terminarea minutelor incluse, apelurile interna]ionale se taxeaz` \n func]ie de destina]ie:

 destina]ia                   tarif (EUR/minut)
 Europa (re]ele fixe), SUA [i Canada      0,372
 Europa - numai re]elele mobile [i Israel    0,558                          contul meu
                                             Intr` pe www.orange.ro/contul-meu [i cu un singur click po]i:
 restul lumii                  0,868                   s` vezi factura Orange \n format electronic
 Emsat, Ellipso, Inmarsat, Iridium, Thuraya   2,604                      [i s` o pl`te[ti online cu cardul bancar
                                              s` re\ncarci orice cartel` PrePay, pl`tind prin factura lunar` sau online,
                                                cu cardul bancar
Oferta de abonamente Flamingo este valabil` pân` la 31 mai 2011.              s` activezi sau dezactivezi op]iunile de pe abonamentul t`u
                                              s` activezi serviciul Roaming
                                              s` suspenzi num`rul t`u Orange \n cazul \n care ]i-ai pierdut telefonul
                                              s` verifici câte puncte Thank You ai
                Fluture
                pentru cei care vor s` combine avantajele unui
                abonament cu beneficiile cartelei PrePay

Pl`te[ti un abonament lunar fix de 9,37 euro (TVA inclus), din care prime[ti \napoi un credit de 7 euro pe care-l po]i folosi oricum dore[ti.
|n plus, prime[ti \n fiecare lun`:
 100 de minute \n re]eaua Orange
 5 MB pentru internet pe mobil
 tarife avantajoase pentru apelurile care consum` din credit: 0,10 euro/minut (f`r` TVA) c`tre orice re]ea na]ional`

Po]i folosi creditul inclus ca s`:
 activezi op]iunea PrePay care ]i se potrive[te
 suni \n orice re]ea
 trimi]i mesaje scrise sau multimedia
 navighezi pe internet de pe mobil

Pentru re\nc`rc`ri mai mari de 4 euro prime[ti bonusuri \n func]ie de valoarea re\nc`rcat`.

Po]i trece de la abonamentul Fluture la un abonament Delfin sau Panter` [i invers, de cel mult dou` ori într-un an calendaristic.

4 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                           reducere
                           la abonamentele Delfin [i Panter`
                           de minimum 6,25 euro
                            pân` la sfâr[itul anului dac` de abonezi pe 2 ani
                            \n primele 3 luni dac` te abonezi pe 1 an
             Panter`
             pentru cei care vor s` comunice \n moduri diferite:
             prin voce, mesaje scrise sau multimedia [i internet

                                 minute                     mesaje      trafic pentru
  abonament lunar     tax` lunar`                            mesaje scrise \n                   acces Portalul
                                                         multimedia     internet pe
    (euro)         (euro)                               re]ea                      Orange pe mobil
                           \n re]ea       na]ionale               na]ionale     mobil (MB)
 Panter` 8           8,33          450          60          250       10         200       nelimitat
 Panter` 12           12,50          900         120          600       25         200       nelimitat
 Panter` 16           16,68         1000         150          700       35         200       nelimitat
 Panter` 20           20,84         1200         200          900       50         350       nelimitat
 Panter` 80           83,37         nelimitat       800         nelimitat     100        nelimitat     nelimitat


Dup` consumarea minutelor, mesajelor scrise, mesajelor multimedia [i traficului de internet incluse \n abonament, se percep urm`toarele
tarife:
 apeluri \n re]ea: 0,146 euro/minut
 apeluri \n alte re]ele na]ionale: 0,198 euro/minut
 mesaje scrise: 0,062 euro/SMS
 mesaje multimedia: 0,174 euro/MMS                    un motiv \n plus s` vii la Orange
 trafic pentru internet pe mobil: 0,248 euro/MB              ofert` special` Buy-Back:
                                      10 euro pentru orice telefon cu ecran alb-negru
                                      \ntre 10 [i 150 de euro pentru telefoanele cu ecran color
                                        contravaloarea telefonului vechi este oferit` sub forma unui cupon de reducere care
                                        poate fi folosit pentru cump`r`turile \n Orange shop.
              Delfin
              pentru cei care vor s` vorbeasc` mereu
              cu prietenii, familia [i cu to]i ceilal]i

  abonament                                      tarife dup` terminarea minutelor incluse
           tax` lunar`       minute incluse
    lunar                                              (euro/minut)
             (euro)
   (euro)               \n re]ea      na]ionale        în re]ea              na]ionale
 Delfin 4        4,17        200          25          0,146               0,198
 Delfin 6        6,25        400          50          0,146               0,198
 Delfin 8        8,33        700          125          0,146               0,198
 Delfin 10       10,42        800          125          0,146               0,198
 Delfin 12       12,50       1100          150          0,146               0,198
 Delfin 20       20,84       1300          300          0,146               0,198
 Delfin 40       41,68       1800          500          0,146               0,198
 Delfin 60       62,52       nelimitat        750           -                0,198


Minutele incluse nu se reporteaz` [i nu se iau \n calcul la bonusul pentru apelurile primite de un utilizator PrePay.

tarifele includ TVA
                                                                                   |5
op]iuni pentru abonamente
                                                                  \]i po]i activa sau dezactiva op]iunile
Pentru a ad`uga minute incluse abonamentului t`u sau pentru a                                   online pe www.orange.ro/contul-meu
vorbi cu numerele tale favorite la tarife cu 50% reducere,
po]i alege op]iunea care ]i se potrive[te.

op]iuni cu minute na]ionale incluse
 op]iuni                  beneficii                                tarif (euro, TVA inclus)
 50 de minute na]ionale          50 de minute c`tre numere din orice re]ea na]ional`, la orice or`          4,17
 90 de minute na]ionale          90 de minute c`tre numere din orice re]ea na]ional`, la orice or`          7,29


op]iuni cu minute \n re]eaua Orange
 op]iuni                  beneficii                                tarif (euro, TVA inclus)
 60 de minute \n re]ea           60 de minute c`tre numere din re]ea, la orice or`                 2,60
 180 de minute \n re]ea          180 de minute c`tre numere din re]ea, la orice or`                 4,69
 240 de minute \n re]ea          240 de minute c`tre numere din re]ea, la orice or`                 6,25
 420 de minute \n re]ea          420 de minute c`tre numere din re]ea, la orice or`                 9,37


op]iuni cu minute combinate
 op]iuni                              beneficii                                 tarif (euro, TVA inclus)
                                  360 de minute c`tre numere din re]ea [i 40 de minute c`tre
 360 de minute \n re]ea [i 40 de minute na]ionale                                                    8,33
                                  numere din orice re]ea na]ional`, la orice or`
                                  480 de minute c`tre numere din re]ea [i 80 de minute c`tre
 480 de minute \n re]ea [i 80 de minute na]ionale                                                    10,42
                                  numere din orice re]ea na]ional`, la orice or`


op]iuni cu mesaje scrise
 op]iuni                          beneficii                                      tarif (euro, TVA inclus)
 50 de mesaje scrise                    50 de mesaje scrise c`tre numere din orice re]ea na]ional`                  2,08
 80 de mesaje scrise                    80 de mesaje scrise c`tre numere din orice re]ea na]ional`                  3,12
 100 de mesaje scrise \n re]ea               100 de mesaje scrise c`tre numere din re]eaua Orange                     2,08
 200 de mesaje scrise                   200 de mesaje scrise c`tre numere din orice re]ea na]ional`                 6,25
 25 de mesaje scrise interna]ionale            25 de mesaje scrise c`tre numere mobile din re]ele interna]ionale*              2,08
* pentru lista ]`rilor c`tre care po]i transmite mesaje scrise, acceseaz` www.orange.ro
alte op]iuni
 op]iuni                        beneficii                                        tarif (euro, TVA inclus)
                            po]i vorbi cu 3 numere de telefon alese de tine, din re]eaua Orange sau din alte
 3 numere favorite din orice re]ea na]ional`      re]ele na]ionale fixe sau mobile, la tarife reduse cu 50% fa]` de tarifele standard       1,86
                            ale abonamentului t`u
                            tariful unui apel c`tre orice num`r dintr-o re]ea na]ional`, fix` sau mobil`,
 apeluri na]ionale la tarifele din re]ea                                                        1,86
                            este cel din re]eaua Orange corespunz`tor abonamentului t`u
                            180 de minute c`tre orice num`r din re]eaua Orange, de sâmb`t`
 180 de minute \n re]ea, \n weekend                                                           2,48
                            ora 0:00 pân` duminic` ora 24:00
                            30 de minute pentru apeluri interna]ionale c`tre fix [i mobil \n Uniunea
 30 minute interna]ionale               European`, Canada, USA [i Turcia; dup` terminarea minutelor incluse vorbe[ti            5
                            la un tarif special: 0,186 euro/minut


Minutele [i mesajele incluse \n op]iuni [i neutilizate nu se reporteaz` \n luna urm`toare. Op]iunea poate fi activat` oricând [i trebuie
men]inut` minimum 3 luni de facturare. Mesajele primite de la utilizatorii altor re]ele nu te cost` nimic. Notific`rile, fiind mesaje scrise
primite, nu te cost` nimic.6 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
               Samsung Galaxy mini
                          55 E
                           +
                 pachet de accesorii la pre] special
hus` Mobileart din piele       \nc`rc`tor auto       box` Samsung portabil`,  casc` Bluetooth®
    6e             Samsung micro-USB        cu jack stereo 3,5 mm  Samsung Galaxy S
                      6e                7e          11 e
www.orange.ro
TVA inclus; ofert` valabil` pân` la 31 mai 2011 cu un abonament nou
de minimum 8 € [i op]iunea Net Friends, pe 2 ani
Orange PrePay                            `
serviciul f`r` abonament sau factur
   vrei s`-]i iei
   Orange PrePay
   Activeaz` o cartel` SIM Orange
   PrePay pân` la 31 mai [i ai:
 1500 de minute în re]ea           - apeleaz` *100# [i acceseaz`          vei primi creditul dac` trimi]i mesajul
 1500 SMS în re]ea              ramura Oferte sau                imediat dup` activarea cartelei [i dac`
 75 de minute na]ionale [i interna]ionale   - apeleaz` direct *100*2# sau          nu ai folosit deja din minutele [i mesajele
 75 SMS na]ionale               - trimite SMS la 321 cu textul DA;       incluse în op]iune; dac` ceri creditul \napoi,
totul cu 5 euro/lun`              la reactivarea op]iunii vei primi unul dintre  nu vei mai primi cadoul
(4 euro \n prima lun`)             celelalte cadouri surpriz`            po]i dezactiva op]iunea în timpul
                        po]i activa op]iunea o singur` dat`      perioadei de valabilitate a minutelor, iar
Activeaz` op]iunea [i prime[ti pe loc un    în 30 de zile, dup` care aceasta se       acestea r`mân valabile pentru a le putea
cadou surpriz` dintre urm`toarele:       reactiveaz` automat la fiecare 30 de      folosi în continuare pân` la expirarea
 500 de minute \n re]ea            zile, pân` la 31 decembrie 2011, dac`      acestei perioade
 500 SMS \n re]ea               ai minimum 5 euro în contul PrePay;       dac` într-o lun` nu ai activ` op]iunea
 500 MB                    cu câteva zile înainte de expirarea       promo]ional`, beneficiile cadou primite
                        op]iunii prime[ti un SMS care te anun]`     \n acea lun` vor fi suspendate pân` la
                                                reactivarea op]iunii, dup` care vor fi
ce trebuie s` [tii despre op]iune       s`-]i reîncarci contul pentru a beneficia în
                        continuare de op]iune              reactivate
 în prima lun` op]iunea cost` 4 euro [i
                                                op]iunea este incompatibil` cu alte
este deja activat` pe cartela SIM; imediat   minutele incluse pot fi folosite doar în
                                                op]iuni PrePay cu minute incluse
dup` activarea cartelei po]i folosi minutele  perioada activ` a contului PrePay [i sunt
                                                cadoul surpriz` nu poate fi modificat
[i mesajele scrise incluse în op]iune; \n   valabile 30 de zile; po]i verifica oricând
                                                sau dezactivat [i se aloc` aleator; timp
maximum 15 minute de la activare prime[ti   valabilitatea lor prin apel la 333
                                                de 3 luni vei primi pe rând toate cele
[i un cadou surpriz`              dac` în loc de minute vrei credit,
                                                3 beneficii dup` care, \n urm`toarele luni
                        trimite, dup` activarea cartelei SIM, SMS
                                                pân` la 31 decembrie, le vei primi din nou.
 din a doua lun` op]iunea cost` 5 euro    la 321 cu textul CREDIT, iar minutele [i    TVA aplicabil la cump`rarea cartelei SIM PrePay sau a
[i o po]i activa pân` la 31 mai 2011 astfel:  mesajele vor fi înlocuite cu 4 euro credit;   creditului de re\nc`rcare.

8 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                                                                         personal
                       vrei s`-]i
                       re\ncarci
                       contul PrePay
                       re\ncarc` direct cu minute,
                       mesaje sau MB
                      valoare re\nc`rcat`                             perioad`       perioad`
                                 beneficii
                      (EUR f`r` TVA)                             de activitate (zile)  de gra]ie (zile)
                                  400 de minute \n re]ea
                           3                                   15          -
                                  20 de minute na]ionale
                                  600 de minute \n re]ea
                           4                                   30          50
                                  20 de minute na]ionale [i interna]ionale
                                  1000 de minute \n re]ea
                                  70 de minute na]ionale [i interna]ionale
                           5                                   30          50
                                  1000 SMS \n re]ea
                                  70 SMS na]ionale
                                  1800 de minute \n re]ea
                                  100 de minute na]ionale [i interna]ionale
                           7       1800 SMS \n re]ea                   30          240
                                  100 SMS na]ionale
                                  100 MB pentru internet pe mobil


ce trebuie s` [tii
 pentru a verifica num`rul minutelor [i al mesajelor scrise [i data valabilit`]ii lor, apeleaz` gratuit 333 sau *133#
 minutele interna]ionale pot fi utilizate \n zona 0 (pentru apeluri c`tre re]ele fixe din Uniunea European` [i pentru apeluri c`tre re]ele
fixe [i mobile din SUA [i Canada)
 cele 4 valori de re\nc`rcare sunt compatibile \ntre ele, cu toate op]iunile existente [i cu re\nc`rc`rile cu credit

cum re\ncarci                  cu ajutorul unui abonat Orange              va trebui s` introduc` num`rul t`u de
Fie c` vrei s` re\ncarci cu minute, mesaje,   Abonatul Orange trebuie s` sune la *100#         telefon PrePay pe care vrea s`-l reîncarce.
MB sau credit, po]i folosi oricare dintre    [i s` selecteze op]iunea “reînc`rcare cont        Dup` reînc`rcare, abonatul va primi
urm`toarele metode:               PrePay”. I se va cere s` introduc` parola        un SMS de confirmare cu num`rul t`u
                         personal` de fiecare dat` când folose[te
                                                     PrePay [i valoarea total` cu care a fost
tichet de re\nc`rcare electronic`        serviciul. Dac` nu [i-a definit o parol`, va
                         trebui s` tasteze cele 6 cifre din num`rul        reînc`rcat. Pe num`rul t`u PrePay, vei
Vino la Orange shop sau la partenerii                                   primi, de asemenea, un SMS cu valoarea
                         actului personal de identitate urmate
Orange [i cere un tichet de re\nc`rcare
                         de tasta # sau, dac` abonamentul este          re\nc`rcat`.
cu minute, SMS, MB sau credit. Pentru
                         \ncheiat pe firm`, ultimele 6 cifre din codul
reînc`rcarea contului, apeleaz` gratuit de
                         de înregistrare fiscal` urmate de tasta #.        prin re\nc`rcare direct` la magazinele
pe telefonul t`u Orange:             Dup` introducerea parolei:                [i partenerii Orange
 222 [i apas` tasta 1              va afla valoarea maxim` de reînc`rcare
 *122*cod de re\nc`rcare#                                        Vino la orice magazin Orange [i spune-ne
                         pe care o poate comanda
În ambele cazuri va trebui s` tastezi codul                                num`rul t`u de telefon [i beneficiile cu care
                         i se va cere s` selecteze metoda de
de reînc`rcare tip`rit pe tichet. Acest     re\nc`rcare: cu minute, SMS, MB sau           vrei s`-]i re\ncarci contul PrePay: minute,
cod poate fi folosit o singur` dat`. Dup`    credit                          SMS, MB sau credit iar re\nc`rcarea se va
re\nc`rcare vei primi un SMS care confirm`    i se va cere s` selecteze o valoare de         face pe loc. Dup` re\nc`rcare vei primi un
alocarea beneficiilor sau a creditului.     reînc`rcare                       SMS de confirmare.

op]iunea 10 minute interna]ionale
Activeaz` noua op]iune cu 10 minute pentru apeluri interna]ionale c`tre fix [i mobil \n Uniunea European`, Canada, USA [i Turcia, cu
1,5 euro/lun`. Dup` terminarea minutelor incluse vorbe[ti la un tarif special: 0,20 euro/minut.
Intr` pe www.orange.ro pentru a vedea lista complet` a destina]iilor incluse \n op]iune.

                                                                               |9
PrePay suporter
fii mai aproape de echipa favorit`
Fie c` e[ti deja client Orange PrePay sau activezi acum cartela SIM, te po]i \nscrie \n programul PrePay suporter. Trimite SMS gratuit cu
numele echipei favorite la 321 [i vei primi direct pe telefonul t`u mobil notific`ri prin SMS cu informa]ii despre scor, marcatori, cartona[e
ro[ii din meciurile echipei tale.

Re\ncarc`-]i oricând cartela cu minimum                 50% reducere pentru apelurile c`tre al]i membri PrePay
5 euro [i timp de 30 de zile ai:                    suporter
 10 SMS-uri na]ionale pentru fiecare gol \nscris de echipa ta      acces nelimitat la [tiri despre echipa ta pe m.orange.ro/sport
 bonus 1 euro credit \n re]ea la fiecare victorie acas` sau       notific`ri de tip wap-push cu ultimele [tiri [i interviuri cu
2 euro credit \n re]ea pentru fiecare victorie \n deplasare a echipei  echipa ta, \n exclusivitate pe mobil
tale                                  Detalii pe www.orange.ro/suporter
10 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                                                                              personal
                  cu Orange Young
                 ai muzic` la nesfâr[it

Dac` ai \ntre 14 [i 26 de ani [i e[ti pe PrePay, \nscrie-te \n programul Orange Young, dac` nu e[ti deja. Re\ncarc`-]i contul cu minimum
7 euro [i ai acces la mii de melodii nelimitat plus multe alte avantaje, iar creditul re\nc`rcat \l folose[ti s` comunici a[a cum vrei.

muzic` nelimitat                               SMS gratuit din contul t`u online
Hai la butoane \n Music Box pe www.nelimiteaza-te.ro. Alege          Scrie-le prietenilor ce nout`]i ai mai descoperit pe
muzica preferat`, creeaz` playlisturi [i ascult`-le cât vrei. Mai mult,    www.nelimiteaza-te.ro
inspir`-te din playlisturile arti[tilor prefera]i [i voteaz`-l pe cel mai   Din contul t`u po]i trimite zilnic 5 SMS na]ionale gratis.
bun. Tot aici ai [tiri din lumea muzicii, videoclipuri [i concursuri cu
premii speciale.                               ]ine leg`tura cu prietenii cu op]iunea promo]ional`:
                                        SMS nelimitat \n re]ea
                                        acces nelimitat la Facebook™,Yahoo! Mail™
arat`-le prietenilor ce-]i place                          [i Yahoo! Messenger™
Invit`-]i prietenii s`-]i asculte muzica, prin SMS sau e-mail. Este      1500 de minute \n re]ea
suficient ca ace[tia s` sune gratuit la 389 [i s` introduc` apoi        75 de minute na]ionale [i interna]ionale
codul primit \n invita]ie. |n plus, le po]i face cuno[tin]` cu muzica ta    75 SMS na]ionale
[i prietenilor din contul de Facebook, MySpace sau Yahoo.           150 MB pentru internet pe mobil
                                       totul cu 5 euro/lun`
mii de hituri pe telefonul t`u
                                       Detalii pe www.nelimiteaza-te.ro
E foarte simplu s` ai cele mai tari piese ale momentului direct pe
telefonul t`u. Sun` gratuit la 388 [i ascult` muzica din playlistul t`u
sau al arti[tilor prefera]i. Iar dac` unul dintre prietenii t`i ]i-a trimis
un cod de playlist, ascult`-i muzica de pe telefon oriunde ai fi.       TVA aplicabil la cump`rarea cartelei PrePay sau a creditului de re\nc`rcat.

                                                                                | 11
Fix pentru acas`
telefonie fix` de la Orange
Cu Fix pentru acas` de la Orange ai apeluri nelimitate, minute
incluse [i tarife speciale ca s` ]ii leg`tura cu cei dragi, printr-o
solu]ie cu instalare imediat`.

de ce Fix pentru acas`
 convorbiri nelimitate cu mobilele favorite Orange,
indiferent de num`rul care apeleaz` (fix sau mobil)
 minute [i mesaje scrise incluse \n abonament
 o singur` factur` pentru fix [i mobil
 u[or de instalat, f`r` cabluri
 disponibil oriunde \n aria de acoperire Orange
 urm`re[ti costurile prin serviciul Cronos (415)
 ai acces la servicii suplimentare: contul meu, Mesagerie vocal` (comun` cu num`rul t`u de mobil Orange), Apel \n a[teptare,
Apel re]inut pe linie, Identificare apelant, Restric]ionare identitate, Mesagerie Discret`, De[teptare

alege pachetul care ]i se potrive[te

               tax`                 pentru abonament pe 2 ani                        pentru abonament pe 1 an
               lunar`      minute c`tre    minute c`tre     minute c`tre   mesaje scrise     minute c`tre    minute c`tre   mesaje scrise
 abonament
              (euro, TVA     numere fixe    alte re]ele fixe   numere mobile   c`tre numere     numere fixe    alte re]ele fixe  c`tre numere
               inclus)      Orange       na]ionale      Orange       Orange        Orange       na]ionale     Orange

 Fix pentru acas` 3      3,72        600           60        -          70         300       30        30

 Fix pentru acas` 5      6,20       1200           120       30        120           500       50        50
 Fix pentru acas` 7      8,68       2400           240       60        240         1000        100       100


|n plus ai convorbiri gratuite nelimitat \ntre num`rul t`u fix [i unul dintre numerele tale de mobil Orange.
Minutele [i mesajele incluse \n abonament [i neconsumate \ntr-o lun` se reporteaz` \n luna urm`toare, \n limita maxim` a minutelor [i
mesajelor incluse lunar \n abonament. Taxarea convorbirilor se face la secund`, dup` primul minut, care este indivizibil.

Dup` terminarea minutelor [i mesajelor scrise incluse, ai urm`toarele tarife speciale:

                                  c`tre numere mobile Orange            \n alte re]ele mobile
              \n re]ele fixe na]ionale                                                mesaje scrise
 abonament                          \n orele de vârf*     \n afara orelor de vârf       na]ionale
                 (euro/minut)                                                   (euro/mesaj)
                                (euro/minut)         (euro/minut)         (euro/minut)

 Fix pentru acas` 3          0,05                     0,099                   0,149           0,062
 Fix pentru acas` 5          0,05             0,099            0,074            0,149           0,062
 Fix pentru acas` 7          0,043            0,099            0,05             0,136           0,062


* de luni pân` vineri \ntre 6 diminea]a [i 6 seara; tarifele includ TVA


ofert` promo]ional`
Activeaz` oricare dintre abonamentele Fix pentru
acas` 3, 5 [i 7 pân` la 30 aprilie 2011 [i vorbe[ti gratuit
nelimitat cu \nc` un num`r de mobil Orange, indiferent
de num`rul care apeleaz` (fix sau mobil).

Pentru noul t`u abonament, ai la pre]uri speciale telefoanele
fixe ZTE WP623 [i Huawei FC312 cu urm`toarele func]ii:
SMS, ecran LCD monocrom, identificare apelant, tonuri
polifonice, difuzor integrat [i taste de apelare rapid`.

12 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro                                 ZTE WP623                      Huawei FC312
                                                                                   internet
 Home Pack
 telefonie fix` [i internet
 pentru acas` de la Orange

Cu Home Pack ai telefonie fix` [i internet de mare
vitez` la tine acas` cu un singur dispozitiv, f`r`
cabluri, imediat:
 apeluri nelimitate \ntre fix [i mobilele tale Orange
 minute incluse pentru apeluri c`tre re]ele fixe
na]ionale [i c`tre orice num`r mobil Orange
 internet nelimitat la viteze de pân` la 7,2 Mbps
 conectarea prin Wi-Fi a laptopului


alege pachetul care ]i se potrive[te

                                     voce                                  internet
                                              tarife pentru apeluri na]ionale
           tax` lunar`
                    minute gratuite c`tre orice re]ea           (EUR/minut, TVA inclus)
 abonament      (EUR, TVA                                                     utilizare    op]iunea
           inclus)     fix` na]ional` [i orice num`r mobil      c`tre      c`tre orice
                                                            c`tre alte  rezonabil`   Happy Night*
                          Orange              orice     num`r mobil
                                                           re]ele mobile
                                          re]ea fix`     Orange
 Home Pack 8       9,92              150             0,043       0,087      0,112     1 GB      2 EUR/lun`
 Home Pack 10      12,4              300             0,043       0,087      0,112     2 GB      2 EUR/lun`
 Home Pack 12      14,88              500             0,037       0,087      0,112     5 GB        inclus`
 Home Pack 18      22,32              800             0,037       0,087      0,112     10 GB       inclus`

* cu op]iunea Happy Night po]i naviga pe internet \ntre 00:00 [i 7:00, f`r` a consuma din traficul inclus \n pachet


Pentru accesul la internet, ai la dispozi]ie dou` variante:
 controlul costurilor - nu pl`te[ti nimic \n plus fa]` de abonamentul lunar; dup` consumarea traficului inclus, viteza de transfer scade
la 128 Kbps pentru download [i 64 Kbps upload
 p`strarea vitezei de transfer – dup` consumarea traficului inclus, traficul suplimentar realizat se tarifeaz` automat
cu 0,372 euro/100 MB (TVA inclus)

Toate apelurile între telefonul fix [i 5 numere Orange sunt gratuite indiferent de num`rul care apeleaz` (fix sau mobil), \ncepând cu
Home Pack 10. Pentru Home Pack 8 apelurile sunt gratuite atunci când suni de pe fix c`tre 2 numere mobile Orange.

Numerele Orange pentru care ai apeluri gratuite pot fi de pe contul t`u de abonament Orange sau maxim 2 numere din afara contului,
alese de tine, inclusiv PrePay. |n cazul numerelor PrePay [i al celor cu abonament re\nc`rcabil gratuitatea se aplic` doar pentru apelurile
de pe fix c`tre mobil.ai 15 zile s`                   ofert` promo]ional`
                          Activeaz` un abonament Home Pack pentru 2 ani, pân` la 30 aprilie 2011 [i ai:
testezi gratuit                   50% mai multe minute c`tre orice re]ea fix` na]ional` [i c`tre orice num`r mobil Orange

pachetul de                     100 minute interna]ionale lunar pentru apeluri c`tre re]ele fixe din Europa [i re]ele fixe [i
                          mobile din SUA [i Canada pentru Home Pack 10, Home Pack 12 [i Home Pack 18
telefonie fix`
[i internet                     50% mai mult trafic de internet de mare vitez`

Cere pachetul de test
\n magazin.                                                                               | 13
Internet PrePay
tot internetul \ncape acum
pe o cartel`
pleci din magazin cu internetul activat
Ia-]i gratuit cartela SIM Internet PrePay de la orice Orange shop sau partener Orange care are afi[at “aici re\ncarci Internet PrePay” [i
re\ncarc` apoi cu una dintre op]iunile Internet PrePay.
Dup` ce ai re\nc`rcat, introdu cartela \ntr-un modem de mare vitez` sau \n locul rezervat pentru SIM din laptop [i po]i naviga pe internet.

f`r` abonament, f`r` factur`
 op]iuni            tarif      trafic      perioad`      perioad`
                                                       vitez`
 Internet PrePay        (f`r` TVA)    na]ional inclus  de utilizare    de gra]ie
 Internet PrePay 5       5 euro      0,5 GB      15 zile      240 zile
 Internet PrePay 10       10 euro     1,5 GB      30 zile      240 zile        pân` la 21,6 Mbps download;
 Internet PrePay 15       15 euro     3 GB       30 zile      240 zile        pân` la 1,46 Mbps upload

 Internet PrePay 20       20 euro     5 GB       30 zile      240 zile
Po]i ob]ine informa]ii privind traficul disponibil r`mas [i perioada de valabilitate prin trimiterea unui SMS gratuit la num`rul scurt 332.

u[or de re\nc`rcat
Re\nc`rcarea cartelei Internet PrePay poate fi f`cut`:
 la orice Orange shop sau partener Orange care are afi[at “aici re\ncarci Internet PrePay” sau
 de c`tre un abonat Orange prin apel gratuit la *100#

\n roaming
Dac` vrei s` navighezi [i \n roaming, \n Uniunea European`, po]i activa pentru cartela Internet PrePay op]iunea Travel Data Plus.
 op]iune roaming   tarif (f`r` TVA)      trafic inclus          perioad` de utilizare     perioad` de gra]ie
 Travel Data Plus   15 euro           20 MB              30 zile            240 zile


solu]ii de conectare
                                          ZTE MF636DB
Dac` nu ai deja un modem pentru laptopul t`u,                   vitez` de download 7,2 Mbps
alege unul \n func]ie de viteza de download pe care                36 euro (TVA inclus)
o dore[ti.

Viteza maxim` a internetului depinde de zona \n care \l                                      Option Icon 515M
                                                                 vitez` de download 14,4 Mbps
utilizezi, de modemul pe care \l ai [i de cât de accesat`
este re]eaua de date mobile Orange.                                                50 euro (TVA inclus)


14 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                                                                       iunie - iulie 2010
internet pentru mobil
Navigheaz` cât vrei pe site-urile mobile preferate cu noile op]iuni de internet
pentru telefonul t`u, fie c` e[ti abonat sau client PrePay.
                                                                m.orange.ro este adresa de acces
de ce s`-]i iei pe mobil netul de la Orange                                           la Portalul Orange pe mobil
 trafic inclus de pân` la 500 MB
 acces nelimitat la cele mai populare site-uri mobile
 trafic suplimentar la un tarif special – dup` consumarea traficului inclus po]i activa un pachet de date suplimentar pentru
0,50 euro/100 MB, printr-un SMS la 321 cu textul “refill”
 compatibile cu orice abonament existent - po]i activa op]iunile \mpreun` cu orice abonament, cu singura condi]ie ca acel
abonament s` nu includ` deja internet nelimitat
 controlezi costurile - \nainte de a consuma traficul inclus, prime[ti un SMS de notificare. Dac` vrei s` ai internet \n continuare po]i
activa un pachet suplimentar de date.


   descoper`            Net News
                    50 MB trafic de internet
                                                      My Smartphone
                                                      500 MB trafic de internet
   ce avantaje            acces nelimitat doar din m.orange.ro la
                    m.adevarul.ro, m.cancan.ro, m.gandul.info,
                                                      pre]uri speciale pentru telefoanele din
                                                      oferta de smartphones
     \]i aduce           m.gsp.ro, m.hotnews.ro, m.orange.ro/stiri,
                    m.prosport.ro, realitatea.mobi,
                                                      acces gratuit la serviciul Smartphone
                                                      Expert
 fiecare op]iune           m.ziare.com
                    totul cu 2 euro/lun`
                                                      totul cu 9,37 euro/lun`

                                                      My Smartphone Plus
                    Net Mail                               1 GB trafic de internet
                    150 MB trafic de internet                     op]iunea Cost Control – dup` terminarea
                    acces nelimitat doar din m.orange.ro la              traficului inclus, viteza de transfer scade la
                    mail.live.com, m.yahoo.com, ro.m.yahoo.com             128 Kbps f`r` a pl`ti traficul suplimentar
                    totul cu 3 euro/lun`                         100 SMS [i 100 MMS, na]ionale
                                                      op]iunea Modem pentru iPhone
                    Net Friends                             pre]uri speciale pentru telefoanele din
                    250 MB trafic de internet                     oferta de smartphones
                    acces nelimitat doar din m.orange.ro la              tarife speciale pentru apelurile
                    m.facebook.com, m.hi5/com,                     interna]ionale
                    m.myspace.com, m.netlog.com, m.twitter.com             totul cu 15 euro/lun`
                    totul cu 4 euro/lun`
                    Pre]urile includ TVA. Pentru clien]ii PrePay pre]urile sunt exprimate \n credit, f`r` TVA.
                                                                              | 15
                                                   cea mai bun` ofert` de smartphones

                                                                             t   HTC Desire HD


                                                                             Android 2.2, ecran LCD de 4,3 inchi,
                                                                             memorie intern` 1,5 GB,
                                                                             camer` 8 MP cu dual blitz LED,
                                                                             3G+, Wi-Fi, GPS
                                                                              169
                                                                               euro
                                                                    nou

                                                                      t   Sony Ericsson Xperia Arc


                                                                      Android 2.3, procesor 1 GHz,
                                                                      Layar Reality Browser, touchscreen
                                                                      de 4 inchi, super AMOLED,
                                                                      \nregistrare [i redare video HD
TVA inclus; pre]uri valabile pân` la 31 mai 2011 cu un abonament nou Panter` de minimum 20,84 euro
                                                                      199
                                                                      euro
[i op]iunea My Smartphone sau My Smartphone Plus, pe 24 de luni
                                                                           t  Samsung Galaxy S


                                                                           Android 2.2, touchscreen de 4 inchi,
                                                                           super AMOLED, \nregistrare [i redare
                                                                           video HD, camer` 5 MP, Wi-Fi, GPS, 3G+
                                                                                                 p  LG Optimus Black
                                                                                                   exclusiv la Orange
                                                                            99
                                                                            euro
                                                                                                  79
                                                                                                 euro

                                                                                                 Android 2.2,
                                                                                                 ecran de 4 inchi
                                                                                                 cu tehnologie Nova,
                                                                                                 camer` 5 MP,
                                                                                                 Wi-Fi, A-GPS, 3G+

                                                   16 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
t  Motorola Milestone™
                                          t  Sony Ericsson
                                            Xperia X8
Android 2.1, camer` 5 MP,
touchscreen [i tastatur` QWERTY glisant`,
card microSD de 8 GB, Wi-Fi, GPS, 3G+
                                          Android 2.1, push e-mail,
                                          camer` 3,2 MP, A-GPS, Wi-Fi
 89                           19
 euro                          euro
  t  Motorola Defy


  Android 2.1, rezistent la [ocuri,     Orange Care
  ap` [i praf, ecran TFT
  cu 16 milioane culori,                   Smart Services
  camer` 5 MP cu bli], 3G+,                 Prime[ti asisten]` din partea unui expert Orange
  Wi-Fi, GPS
                                pentru: instalarea cartelei SIM, verificarea [i
                                configurarea set`rilor de SMS, MMS, internet [i
                                e-mail, instalarea de aplica]ii pe telefon, actualizarea
                                software-ului, etc. Serviciul cost` 5,21 euro (TVA
                                inclus) pentru orice model de smartphone [i este
                                disponibil \n orice Orange shop.
   69
   euro
  nou


                                      149
                                      euro

                                      t  Nokia N8


                                      ecran AMOLED cu 16,7 milioane culori,
        89                              memorie intern` 16 GB, Wi-Fi, GPS, camer`
                                      12 MP cu tehnologie optic` Carl Zeiss,
        euro
                                      redare video HD 720p pe televizoare HD
                                      prin cablu HDMI
       t  Nokia C6-01


       camer` 8MP,
       ecran AMOLED cu 16.7 milioane de culori,
       push e-mail, Wi-Fi, A-GPS
                                                         | 17
                                                                                           cea mai bun` ofert` de smartphones
TVA inclus; pre]urile telefoanelor HTC [i Samsung sunt valabile cu un abonament nou Panter` de minimum 20,84 euro [i op]iunea My Smartphone sau My Smartphone Plus, pe 24 de luni;
                                                                                                                                        u  Samsung Omnia735


                                                                                                                                        Windows Phone 6.5,
                                                                                                                                        suita Office Mobile 2010     19
                                                                                                                                        preinstalat`, camer` 3 MP,    euro
pre]urile telefoanelor BlackBerry sunt valabile cu un abonament nou Panter` de minimum 20,84 euro [i op]iunea BlackBerry de 12,5 euro, pe 24 de luni
                                                                                                                                        tastatur` full QWERTY [i
                                                                                                                                        touchscreen, Wi-Fi, GPS, 3G
                                                                                                                          129
                                                                                                                          euro            u  Samsung Omnia 7


                                                                                                                                        Windows Phone 7,
                                                                                                          p  HTC 7 Mozart                       camer` 5 MP cu filmare HD,
                                                                                                                                        ecran super AMOLED      189
                                                                                                                                        cu 16 milioane culori,    euro
                                                                                                                                        procesor 1 GHz Snapdragon,
                                                                                                          Windows Phone 7, camer` 8 MP, ecran Super          Wi-Fi, GPS, 3G+
                                                                                                          LCD cu 16 milioane culori, procesor 1 GHz
                                                                                                          Snapdragon, filmare HD, Wi-Fi, GPS, 3G+
                                                                                                                    t  BlackBerry®
                                                                                                                       Curve™ 8520                           t   BlackBerry® Bold™ 9780


                                                                                                                    camer` 2 MP, push e-mail,                       BlackBerry OS6, push e-mail, tastatur`
                                                                                                                    tastatur` QWERTY, Wi-Fi,                       QWERTY, camer` 5 MP cu bli] LED,
                                                                                                                    BlackBerry Messenger                         Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G+

                                                                                                                    disponibil \n variantele de culoare:                 179
                                                                                                               29    gri, alb, negru. |n curând [i violet.                 euro
                                                                                                               euro
                                                                                           18 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
aplica]ii pentru BlackBerry
                   Personalizeaz`-]i telefonul a[a cum \]I imaginezi cu portalul de aplica]ii
                   BlackBerry® App World™. Descoper` [i descarc` aplica]ii de socializare,
                   jocuri [I multe altele. Aplica]iile BlackBerry folosesc din plin avantajele
                   tehnologiei push de la BlackBerry pentru o experien]` complet`.
 aplica]ii utile pentru telefonul t`u BlackBerry


                  BlackBerry Messenger
                  Cu BlackBerry Messenger                                 Weather Channel
                  conversa]ia merge la sigur. Afli                            Cu aplica]ia gratuit` Weather
                  imediat dac` mesajul a fost                               Channel pentru BlackBerry po]i
                  trimis, recep]ionat [i citit. Astfel                          s` afli starea vremii la timp de la
                  [tii care dintre prietenii t`i sunt                           una dintre cele mai de \ncredere
                  conecta]i [i când.                                   surse.
 Foursquare
 Cite[te p`rerile altora \nainte
 de a merge undeva. Afli astfel
 rapid ce restaurant nou merit`
 s` \ncerci sau cât de bun` e
                                             Evernote
                                             |]i sincronizeaz` automat noti]ele
 cafeaua \ntr-un loc unde n-ai
                                             de pe BlackBerry cu cele de pe
 mai fost.
                                             computer, dac` ai programul
                                             Evernote instalat pe PC [i
                                             aplica]ia pe telefon.
                  BlackBerry Travel
                  Planific`-]i, administreaz` [i
                  \mp`rt`[e[te cu prietenii toate
                  planurile tale de c`l`torie, de                             ScoreMobile FC
                  la zboruri la itinerarii. Aplica]ia                           Cu aceast` aplica]ie e[ti
                  te notific` automat dac` zborul                             informat tot timpul despre
                  t`u s-a anulat [i \]i va face                              ultimele rezultate din fotbal
                  recomand`ri.                                      (Liga Campionilor, Seria A,
                                                              Premier League etc.)
 aplica]ii BlackBerry pentru afacerea ta


                                                                Activity Log Classic
                  Don Not Disturb                                      Timpul este cea mai
                  |n timpul unei [edin]e sau când                              pre]ioas` resurs`. Dac`
                  e[ti \n timpul liber, apelurile                              vrei s` [tii cum \]i investe[ti
                  te pot distrage f`r` s` vrei de                              timpul, aplica]ia Activity Log
                  la ceea ce ai de f`cut. Cu Do                               va \nregistra principalele
                  Not Disturb po]i filtra apelurile,                             activit`]i [i va contoriza timpul
                  po]i bloca apelurile nedorite f`r`                             alocat fiec`reia, prezentând apoi
                  s` pui telefonul pe modul Silent.                             un raport complet.                                            Vibrate on Call Connect
 UPS Mobile                                      Ca s` câ[tig`m timp, din
 Dac` trimi]i sau prime[ti \n mod                           ce \n ce mai mul]i dintre noi
 frecvent colete din destina]ii                            ducem telefonul la ureche abia
 interna]ionale, aplica]ia UPS                             atunci când persoana apelat`
 Mobile te ajut` s` afli \n orice                           r`spunde. Aplica]ia va face
 moment loca]ia transportului,                             telefonul s` vibreze când cel`lalt
 costul sau data livr`rii.                               ]i-a r`spuns.                                                                                  | 19
aplica]ii pentru Windows Phone                                                         5 moduri \n care
                                                                        \]i po]i personaliza
                                                                        telefonul t`u cu
   cele mai bune aplica]ii de socializare                                                  Windows Phone 7


                                                                       1
                                                                           Windows Phone are cel
                                                                           pu]in 10 culori cu ajutorul
                                                                           c`rora \]i po]i personaliza
                                                                          totul, de la iconuri [i fundal
                                                                          pân` la culoarea literelor;
                                                                          le po]i g`si \n Settings >
                                                                          Theme > Background
                                                                           2
                                                                               po]i alege un ton
                                                                               de apel diferit
                                                                               pentru fiecare
                                                                           dintre prietenii t`i; pentru
                                                                           aceasta intr` \n meniul
                                                                           People > All, selecteaz`
                                                                           contactul apoi Edit>
FourSquare             Facebook               Twitter                                   Ringtone> alege tonul de
Cu FourSquare g`se[ti noi     Cu aceast` aplica]ie special`    Cu Twitter pentru Windows                          apel [i Save
moduri de a explora ora[ul.    pentru Windows Phone 7 e       afli \n timp real ce mai e
Vezi unde sunt prietenii t`i,   mult mai simplu s` ]ii leg`tura   nou prin ]ar` [i prin lume iar


                                                                         3
afli care sunt cele mai vizitate  cu to]i prietenii t`i, s` prime[ti  lungimea de numai 140 de                            dac` vrei s` modifici
locuri [i prime[ti recompense   invita]ii la evenimente, s`     caractere a mesajelor din                            tonul de apel pentru
când c`l`tore[ti.         postezi poze [i s` vezi       Twitter te ajut` s` câ[tigi                           to]i cei care te sun`,
                  fotografiile prietenilor.      timp.                                   selecteaz` Settings >
                                                                         Ringtones & sounds [i
                                                                         selecteaz` tonul de apel
                                                                         pe care vrei s` \l folose[ti
                                                                        4
                                                                           po]i oricând s` elimini
                                                                           o aplica]ie din meniul
                                                                           principal; trebuie doar
                                                                         s` atingi ecranul pân`
                                                                         când apare op]iunea
                                                                         Unpin; atinge iconul Unpin
                                                                         pentru a elimina aplica]ia
                                                                         din meniu
                                                                      5
                                                                         toate iconurile din meniul
                                                                         principal pot fi ordonate:
Free Messenger           FIM Facebook Chat          Seesmic              Toate aplica]iile pot fi
                                                                         atinge câteva secunde
Cu aplica]ia Free Messenger    FIM este o aplica]ie simpl`     Cu Seesmic actualizezi       desc`rcate din Windows
                                                                        aplica]ia, mut-o [i ridic`
te po]i conecta pe Yahoo      pe care o po]i folosi ca s`     mai multe conturi de re]ele    MarketPlace cu ajutorul
                                                                        degetul când ai adus-o \n
Messenger ca de pe         vorbe[ti oricând cu prietenii    sociale, totul la un loc \ntr-o  unui Windows Live ID.
                                                                        pozi]ia dorit`
calculatorul t`u de acas`. Are   t`i conecta]i pe Facebook      aplica]ie foarte eficient`.
tot ce-]i trebuie: grupuri de   de pe calculator sau de pe
contacte, istoricul mesajelor [i  telefonul lor Windows.
notific`ri de e-mail.


   s-ar putea s`-]i mai plac`...
                  Shazam                IMDB               eBay              ImaZing
                  Shazam te l`mure[te pe loc      IMDB este cea mai mare      Cu o interfa]` elegant` [i   ImaZing este o
                  atunci când vrei s` [tii ce     baz` de date din lume pentru   practic`, membrii eBay     aplica]ie surprinz`toare [i
                  melodie se aude. E simplu:      informa]ii despre filme, TV    pot c`uta, licita [i verifica  u[or de utilizat pentru editarea
                  \nregistreaz` o parte din      [i celebrit`]i. Acum po]i [i   activit`]ile oricând sunt \n  fotografiilor. Dup` ce faci o
                  melodie cu telefonul [i afli     pe Windows Phone 7 s` afli    mi[care. O vânzare sau     fotografie cu telefonul aplic`-i
                  \ntr-o clip` numele [i artistul.   detalii despre filme [i actori,  achizi]ie de ultim moment    efecte cu ImaZing [i vei
                                    s` vezi trailere sau topuri de  sunt mereu la \ndemân` cu    impresiona pe toat` lumea.
                                    box-office.            eBay pe Windows Phone 7,
20 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro                                deschis non-stop.
aplica]ii pentru Android                                                         5 sfaturi pentru
                                                                     o experien]` complet`
   6 aplica]ii absolut necesare pentru telefonul t`u cu Android                                    pe telefonul t`u
                                                                     cu Android


                                                                     1
                                                                        activeaz` widgetul Power
                                                                        Strip ca s` po]i deconecta
                                                                        rapid func]iile care consum`
                                                                        bateria precum Wi-Fi,
                                                                        Bluetooth, GPS atunci când
                                                                          nu ai nevoie de ele
                                                                         2
                                                                             [i pe telefonul t`u
                                                                             cu Android po]i
                                                                             ordona [i organiza
                                                                         totul \n foldere: atinge
VLC Remote             Google Translate         Captoom                                  pentru câteva secunde
Toat` lumea [tie c` una dintre   Traduce instantaneu texte     Captoom te ajut` s` \]i                          ecranul [i alege Fi[iere din
cele mai bune aplica]ii gratuite  \n peste 50 de limbi. Noua    organizezi mai bine cheltuielile                     meniul care \]i va ap`rea
pentru redarea filmelor      variant` beta a aplica]iei    [i s` creezi rapoarte detaliate                      pe ecran
este VLC Media Player. Iar     poate reda sonor frazele, \n   de costuri. Pentru aceasta,
cu aplica]ia VLC Remote      cazul \n care nu e[ti sigur cum  f`-]i un cont pe captoom.com.


                                                                       3
po]i transforma telefonul     se pronun]`. Mai mult, poate                                           instaleaz` aplica]ia
t`u Android \n telecomanda     s` traduc` secven]e audio.                                            de Facebook pentru
perfect`.                                                                      Android [i din set`rile
                                                                       aplica]iei vei putea alege
                                                                       ca toate pozele prietenilor
                                                                       t`i de pe Facebook s` se
                                                                       sincronizeze cu agenda
                                                                       telefonului
                                                                     4
                                                                        instaleaz` iconuri de
                                                                        apelare rapid` a numerelor
                                                                        pe care le apelezi cel
                                                                       mai des printr-o atingere
                                                                       lung` pe ecran, din meniul
                                                                       Comenzi rapide > Apelare
                                                                       rapid`

BeeTagg QR Reader         DEX for Andoid          AVG Anti-Virus

                                                                     5
Cu BeeTagg cite[ti codurile    Ai pe telefonul t`u o baz` de                                      po]i face acela[i lucru cu
de pe afi[e, materiale       date complet`, astfel \ncât
                                   Security Free                             adresele paginilor de internet
                                   Pe lâng` protec]ie antivirus
promo]ionale sau c`r]i de     s` ai \ntotdeauna Dic]ionarul                     Aplica]iile pot fi        pe care le vizitezi cel mai
                                   are [i func]ii de back-up,
vizit`. Po]i \ncepe cu cele    Explicativ al Limbii Române la                     desc`rcate din          des: atinge lung ecranul,
                                   protec]ie cu parol`, task killer
folosite \n aceast` revist`.    \ndemân`.                               Android Market.         selecteaz` Comenzi
                                   [i te ajut` s` g`se[ti telefonul
                                                                      rapide> Marcaje [i alege
                                   pe Google Maps \n cazul \n
                                                                      pagina preferat`
                                   care \l pierzi.

   \]i mai recomand`m...
                  Clever taxi            Urbo.ro              Tradeville            Balaur
                  Oriunde te afli \n România    Cu Urbo.ro dai check-in,      Aplica]ia Tradeville permite   Balaur este prima aplica]ie
                  sau \n lume, po]i g`si repede   postezi locuri noi pe       accesarea cota]iilor bursiere  mobil` din România pentru
                  un num`r de taxi cu aplica]ia   Facebook, concurezi pentru     \n timp real, lansarea de    c`utarea de joburi, pe cele
                  româneasc` Clever taxi. Ai    suprema]ie, câ[tigi insigne [i   ordine pe ac]iuni [i derivate,  mai mari 30 de site-uri.
                  acces la peste 20.000 de     prime[ti reduceri. Exploreaz`   vizualizarea portofoliului,   Po]i c`uta dup` titlu,
                  companii de taxi din 48 de    ora[ul, descoper` locuri noi [i  a activit`]ii [i a ordinelor   companie, loca]ie sau cuvinte
                  ora[e din România dar [i din   interesante [i cite[te p`rerile  existente \n pia]`, precum    cheie.
                  alte 267 de ]`ri.         clien]ilor.            [i accesarea de [tiri din
                                                    domeniul bursier.                                                                                   | 21
Apple iPhone
alege pachetul iPhone care ]i se potrive[te
 pre]            16 GB                            8 GB
               169 euro                           79 euro
               cu abonament Panter` 49                   cu abonament Panter` 49
               pentru iPhone                        pentru iPhone
 rezolu]ie ecran       retina display 966x690                    480x320
 camer`           5 megapixeli cu bli] led                   3 megapixeli
               camer` frontal` VGA
 video            \nregistrare video HD                    \nregistrare video VGA

 plus            giroscop                           multitasking
               multitasking
 autonomie baterie      \n convorbire: pân` la 7 ore                 \n convorbire: pân` la 5 ore
               \n stand-by: pân` la 300 ore                 \n stand-by: pân` la 300 ore
               internet: pân` la 6 ore                   internet: pân` la 5 ore


                                                       Personal Hotspot
                                                       un update important
                                                       pentru iPhone 4
abonamentul Panter` pentru iPhone 49 include:
                                                       Dac` ]i-ai actualizat iPhone-ul cu ultima
  400 minute na]ionale      1300 SMS în re]ea     internet pe mobil nelimitat         versiune iOS 4.3, vei descoperi \n meniul
  1600 minute în re]ea      75 MMS na]ionale     op]iunea Modem pentru iPhone         Settings al telefonului o op]iune nou`:
                                                       Pesonal Hotspot. Cu aceasta po]i
totul cu 49 euro                                               \mp`r]i conexiunea de internet cu pân` la
                                                       3 al]i utilizatori. Trebuie doar s` o activezi,
                                                       s`-i dai un nume [i s` alegi o parol` de
TVA inclus
                                                       securitate pentru conexiune. |n plus, este
                                                       nevoie s` ai [i op]iunea Modem pentru iPhone
                                                       activat`, pe lâng` abonamentul de internet.
                                                       Vei avea instant un hotspot Wi-Fi portabil, la
                                                       care te po]i conecta cu laptopul, telefonul sau
                                                       orice alt aparat cu Wi-Fi. Pentru traficul de
22 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro                                  date este tarifat cel care \mparte conexiunea.
                                                              aplica]ii Orange
                                                               pentru iPhone
                                                                       Orange film
                                                                        2 bilete la pre] de 1 \n
aplica]ii pentru iPhone                                                            fiecare miercuri
                                                                       Cu aplica]ia gratuit`
                                                                       Orange film po]i solicita
   6 aplica]ii utile pentru iPhone                                              un cod pentru a merge la cinema cu
                                                                un prieten \n fiecare miercuri. |n plus,
                                                                afli totul despre cele mai noi filme,
                                                                programul cinematografelor, vezi
                                                                cele mai noi trailere [i po]i scrie chiar
                                                                tu un review.

                                                                       TV live de la Orange
                                                                        Cu aplica]ia gratuit` TV
                                                                       live de la Orange po]i
                                                                       urm`ri direct pe mobil
                                                                emisiunile preferate de la 12 posturi
WordLens             Google Translate          Insurance Assistance                   TV. |n plus, ai acces la 6 posturi de
WordLens traduce orice      Cu Google Translate pentru     Insurance Assistance ofer`                radio [i po]i citi programul TV. Pân`
text \n englez` [i spaniol` [i  iPhone po]i traduce fraze     informa]ii utile \n caz de daun`             la 30 aprilie 2011 accesul la posturile
suprapune traducerea peste    sau cuvinte \n mai mult de 50   a ma[inii, harta [i contactele
imaginile f`cute de camera    de limbi str`ine, inclusiv \n   service-urilor, societ`]ilor
                                                                TV este gratuit.
telefonului.           limba român`. Aplica]ia are    de asigurare [i lista rapid`
                 recunoa[tere vocal` [i poate    a numerelor pentru apel de                       Contul t`u Orange
                 reda pronun]ia corect`.      urgen]`.
                                                                       Cu aplica]ia gratuit`
                                                                       Contul t`u Orange
                                                                       ai totul sub control.
                                                                       Verifici cât ai consumat,
                                                               ce op]iuni ai active [i care este
                                                               valoarea facturii tale. |n plus, ai
                                                               acces \n sec]iunea Asisten]` pentru
                                                               informa]ii generale despre produsele
                                                               [i serviciile Orange.

                                                        Portalul Orange pe mobil
Dropbox              Bump                Star Walk                               Afl` totul din mi[care!
Cu Dropbox po]i \mp`r]i fi[iere  Prin aceast` aplica]ie e mult   Când vei \ndrepta telefonul                      Intr` pe m.orange.ro
[i foldere \ntre mai multe    mai simplu s` faci transfer    spre cer, aplica]ia \]i va
calculatoare [i tipuri de     de date \ntre dou` telefoane.   indica toate constela]iile,                      [i ai cele mai noi [tiri,
telefoane prin internet.     Doar ciocne[ti telefoanele     planetele [i stelele care se                      prognoza meteo [i
Po]i avea acces la muzica     u[or [i schimbul de contacte    afl` deasupra ta, cu ajutorul                     previziunile astrale,
sau documentele importante    sau de alte documente       GPS-ului \ncorporat [i a                direct pe mobilul t`u. Tot de aici
oriunde, f`r` card de       \ncepe.              accelerometrului.
memorie.                                                           \]i personalizezi telefonul cu tonuri de
                                                               a[teptare sau te distrezi cu cele mai
                                                               cool jocuri.
   5 aplica]ii române[ti care merit` aten]ie
ATAXI               Urbo.ro              roRadio               Tradeville           Compari
Ai mereu la \ndemân` o      Ai acces la baza de date a     Ai oriunde te-ai afla lista celor  E[ti oricând conectat la    Compar` pre]urile aceluia[i
baz` de date cu numerele     site-ului urbo.ro, mai exact la  mai populare posturi de radio.   cota]iile ac]iunilor listate  produs din mai multe
de telefon de la majoritatea   peste 80.000 de profiluri de    Astfel, po]i asculta emisiunile   la Bursele din Bucure[ti,    magazine online [i offline,
companiilor de taxi din      firme [i loca]ii din toat` ]ara,  [i muzica preferat` oriunde     Viena [i Sofia, precum [i la  pentru a face cea mai bun`
România. Când intri \n      cu informa]ii utile de la al]i   ai net.               instrumentele derivate de pe  alegere.
aplica]ie, GPS-ul g`se[te     utilizatori.                              pia]a româneasc`.                    | 23
ora[ul \n care te afli [i
compania preferat` de taxi.
fii pilot de AR.Drone
exclusiv la Orange ai primul elicopter
pe care-l po]i controla prin iPhone, iPod Touch sau iPad
              319
              euro


joac`-te \mpreun` cu prietenii
Po]i controla mai multe AR.Drone \n re]ea, prin Wi-Fi. Tot ce-]i mai r`mâne de facut
este s`-]i invi]i prietenii la joac` [i s` v` distra]i \mpreun`. Jocul multiplayer AR.Pursuit,
permite lupta \ntre dou` AR.Drone. Fuzelajele pot avea culori diferite, pentru a identifica
mai u[or elicopterele.

te po]i juca \n cas`...
Scutul complet protejeaz` AR.Drone de impactul cu inamicii ascun[i din cas`.

... sau afar`
Fuzelajul aerodinamic permite un control mult mai bun \n aer liber.

semnal video live pe ecranul telefonului                             28   baterie Parrot
                                                 euro
Urc` la bordul unui AR.Drone. Chiar dac` e[ti la o distan]` de mai mul]i metri, po]i p`stra       pentru AR Drone
controlul vizual prin conexiunea Wi-Fi. Elicopterul are dou` camere integrate: una \n fa]`
[i una dedesubt, \ndreptat` c`tre sol.
                                                  detalii pe www.orange.ro/ar-drone
24 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                                                                                       internet
  Orange Travel Data
Cu noile op]iuni Travel Data ai cele mai mici tarife pentru internet atunci când c`l`tore[ti \n Uniunea European`.

Alege op]iunea care ]i se potrive[te:

 op]iune                trafic inclus (MB)      tarif (euro, TVA inclus)    disponibilitate
 Travel Data Daily                  2              2,08        UE [i Elve]ia
 Travel Data Daily Smart              10              5,21        UE [i Elve]ia
 Travel Data 10                   10              8,33        UE [i Elve]ia
 Travel Data 20                   20              15,62        UE [i Elve]ia
 Travel Data 150                  150              35         UE [i Elve]ia
 Travel Data Extra                 10              25,00        China, Croa]ia, SUA [i Turciacum po]i activa op]iunile
 apeleaz` gratuit *100# din ]ar` sau din roaming [i selecteaz` ramura Roaming [i Interna]ional
 intr` \n contul t`u pe www.orange.ro/contul-meu
 sun` la 411, Serviciul Clien]i (gratuit din ]ar`) sau la +40 744 943 030 (taxabil) din roaming
 trimite SMS la 321 (gratuit din ]ar` sau la tarif standard din roaming) cu textul-cheie al fiec`rei op]iuni. De exemplu, pentru a activa
op]iunea Data Daily trimite prin SMS cuvântul DATA
 op]iunea Travel Data Daily Smart poate fi activat` doar dac` ai unul dintre abonamentele pentru iPhone, Panter` 20, 40 sau 80,
op]iunea My Smartphone, My Smartphone Plus sau orice op]iune BlackBerry de minimum 12,5 euro (TVA inclus)

ce trebuie s` mai [tii
 dup` consumarea traficului inclus, op]iunea se va reactiva automat. Astfel nu vei mai avea grija costurilor suplimentare calculate
dup` tarifele standard.
 traficul inclus este valabil 30 de zile
 op]iunile pot fi utilizate \n orice re]ea cu care Orange România are \ncheiate acorduri pentru 3G/GPRS Roaming din ]`rile \n care
op]iunea este disponibil`. Pentru celelalte ]`ri se aplic` tarifele standard GPRS Roaming. Modalitate de consum [i taxare: prima unitate
- 25 KB, urm`toarele unit`]i - 10 KB.
 dac` ai activate simultan una din op]iunile Travel Data [i Permis de vacan]`, \ntâi va fi consumat traficul inclus \n op]iunea Permis
de vacan]`
 odat` cu activarea unei op]iuni disponibile \n Uniunea European` [i Elve]ia va fi activat automat [i serviciul gratuit Data Traffic
Control. Pentru a controla mai bine costurile, prin acest serviciu vei fi notificat prin SMS atunci când ai atins pragul de consum
standard, corespunz`tor fiec`rei op]iuni. Dac` dore[ti, po]i alege oricând prin apel gratuit la *100# un alt prag de consum pentru care
s` prime[ti notific`ri: 12 MB, 20 MB, 25 MB, 40 MB, 50 MB, 60 MB, 80 MB sau 100 MB.
* ]`rile membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria
                             [tiai c`...
                             po]i pl`ti prin SMS parcarea la Ruse [i Albena din Bulgaria? Dac` e[ti \n Ruse, tot ce
                             trebuie s` faci este s` trimi]i un SMS cu num`rul de \nmatriculare al ma[inii tale la num`rul
                             scurt de pe panourile informative din parcare (tarif: 0,61 euro/or`, f`r` TVA). Dac` e[ti \n
                             Albena, pentru a pl`ti parcarea trebuie doar s` trimi]i codul de pe tichetul emis la intrarea
                             \n sta]iune, la num`rul scurt scris pe barier` (tarif: 2,66 euro/zi, f`r` TVA).
                                                                                        | 25
abonamentul Colibri pul t`u
         to       internet mobil pentru lap
Cu abonamentul Colibri navighezi \n voie pe internet oricând [i oriunde te-ai afla, la viteze de pân` la 21,6 Mbps.5 motive
s` alegi internetul
de la Orange
1 navighezi pe internet oriunde de pe laptop sau tableta PC
2  trafic nelimitat f`r` costuri suplimentare
  cu op]iunea Cost Control

3  testezi internetul gratuit 15 zile

4  simplu de instalat [i de folosit

5  vitez` mare de conectare [i acoperire na]ional`pentru browsing [i e-mail

                    tax` lunar`                   tarif trafic suplimentar
 abonament                              trafic                       op]iuni
                    (TVA inclus)              f`r` op]iunea Cost Control (TVA inclus)
 Colibri 7                7 euro         0,5 GB           1,5 euro/100 MB       Happy Night: 2 euro/lun`


 Colibri 9                9 euro         1,5 GB           0,5 euro/100 MB       Cost Control: 1 euro/lun`
                                                             Happy Night:2 euro/lun`
 Colibri 11               11 euro         2,5 GB           0,5 euro/100 MB       Cost Control: 1 euro/lun`
                                                             Happy Night: 2 euro/lun`
 Colibri 9 Young             8 euro         1,5 GB               -          op]iuni incluse: Cost Control
 (prin programul Orange Young)pentru tot ce vrei de la net

 abonament            tax` lunar` (TVA inclus)  trafic                            alte avantaje
                              nelimitat
 Colibri 15               15 euro      primii 6 GB la viteze de pân` la 21,6 Mbps,
                              dup` primii 6 GB viteze de pân` la 128 Kbps
                                                              100 SMS \n re]ea, lunar
                              nelimitat                            op]iunea Happy Night
 Colibri 20               20 euro      primii 12 GB la viteze de pân` la 21,6 Mbps,          op]iunea Cost Control
                              dup` primii 12 GB viteze de pân` la 128 Kbps          vitez` de upload de 1,46 Mbps
                              nelimitat                            apeluri pentru mobil (la Colibri 35)
 Colibri 25               25 euro      primii 24 GB la viteze de pân` la 21,6 Mbps,          bonus 60 minute pentru apeluri
                              dup` primii 24 GB viteze de pân` la 128 Kbps           video \n re]ea [i 30 MMS
                                                               (la Colibri 35)
                              nelimitat
 Colibri 35               35 euro      primii 15 GB la viteze de pân` la 21,6 Mbps
                              dup` primii 15 GB viteze de pân` la 128 Kbps


op]iunea Happy Night: traficul efectuat \n sesiunile de conectare \ncepute [i terminate \ntre orele 00:00-07:00 este gratuit.
op]iunea Cost Control: nu pl`te[ti nimic suplimentar fa]` de abonamentul lunar. Dup` dep`[irea traficului ini]ial, viteza este de pân` la
128 Kbps.

26 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                                                                                  internetpentru cea mai bun` conectare

dispozitive Wi-Fi


                                               Option Globesurfer X1 Wi-Fi cradle
                                               \mparte internetul cu cei dragi
                                               Conecteaz`-]i modemul \n acest aparat [i uit`-l pe fereastr`.
                                               Vei avea o experien]` foarte bun` de navigare oriunde \n cas` sau la birou,
                                               prin hot-spot-ul Wi-Fi astfel creat.
                                               GlobeSurfer® X.1 nu poate fi folosit pentru conectare la internet f`r` un
                                               modem USB compatibil, \ntrucât nu are slot de cartel` SIM. Aceasta se
                                               introduce \n modemul USB care apoi se conecteaz` la GlobeSurfer® X.1.
  Air Net 2.0
  propriul hot-spot mobil
  Cu acest modem po]i avea un hot-spot mobil oricând cu tine. Se pot conecta
  la internet pân` la 5 utilizatori. Dac` \l a[ezi lâng` fereastr`, unde semnalul
  radio este mai puternic, vei naviga la vitez` ridicat` oriunde \n interior.
modemuri USB

ZTE MF636DB                        Option Icon 515M                      Huawei E367
HSDPA 7,2 Mbps + HSUPA                   HSDPA 14,4 Mbps + HSUPA                  HSDPA 21,6 Mbps + HSUPA
                                                exclusiv la Orange
modem accesibil ce î]i ofer` acces la viteze de pân` la  modem discret dar [ic, care te asigur` pentru evolu]iile  modem de ultim` genera]ie, ce \]i permite s` navighezi
7,2 Mbps pentru download [i 1,4 Mbps pentru upload     tehnologice viitoare, fiind compatibil HSDPA 14,4 Mbps   pe internet la viteze de pân` la 21,6 Mbps
                              (în urma unui upgrade de firmware, disponibil pe
                              www.orange.ro/asistenta)
accesorii recomandate pentru recep]ia optim` a semnalului    anten` extern`                                 cablu pentru modem USB 3m
  pentru Huawei E160                                 cu sistem de prindere pe geam
                                                compatibil cu orice modem USBMai multe informa]ii despre serviciile de date po]i afla la num`rul 408, gratuit de pe telefonul t`u Orange, la adresa de e-mail
serviciul.date@orange.ro sau pe www.orange.ro.                                                                                      | 27
tablete [i laptopuri
 pentru libertate de mi[careu  Samsung Galaxy Tab            de la

                        199
                        euro
e-reader
naviga]ie GPS
redare video full HD
sistem de operare:
Android 2.2
accesorii pentru Samsung Galaxy Tab
             copert` de piele
                                                  \nc`rc`tor auto
                                                                set auto
             31
             euro                                   24
                                         cablu date    euro            45
                                                                euro
       tastatur`
                                           14
       65                                   euro
       euro
Oferta este valabil`
împreun` cu un abonament
nou Colibri pe 24 de luni.

Po]i cump`ra laptopul [i                                     de la
în rate cu avans 0, pe o
perioad` de la 12 la 60 de                                    249
                                                 euro
luni, prin creditul oferit de
firmele partenere. Vino în
orice Orange shop [i po]i
primi creditul pe loc.
                         p Asus EeePC 1001PX            u  Acer Aspire 5742Z
                    de la

                    99     ecran: 10,1"                ecran: HD de 15,6"
                    euro
                         spa]iu de stocare: 160 GB         spa]iu de stocare: 320 GB
                         procesor: Intel Atom N450 1.6 GHz     procesor: Intel Pentium P6100 2.0 GHz
                         memorie RAM: 1 GB DDR3, 667 MHz      memorie RAM: 3 GB DDR3, 1066 MHz
                         conexiune Wi-Fi: 802.11 g         conexiune Wi-Fi: Acer Nplify™ 802.11 b/g/n
pre]urile includ TVA               modem: \ncorporat             camer` web: 1,3 MP
                         camer` web: 0,3 MP             sistem de operare: Windows 7® Home Premium 64-bit
                         sistem de operare: Windows 7®28 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                                                                                 internet
  aplica]ii
  Android
  recomandate pentru tablete

   Tradeville
   Ai acces la [tiri [i la cota]iile bursiere \n timp
   real, po]i lansa ordine pe ac]iuni [i derivate
   sau po]i verifica portofoliul, activit`]ile [i
   ordinele de pe pia]`.
                Skobbler
                Cu aplica]ia de naviga]ie GPS e[ti mereu pe
                drumul cel bun. Descarc` gratuit Skobbler din
                Android Market.
  Revista Presei                                      de la
  Descarc` aplica]ia Revista Presei [i vei fi la
  curent cu [tiri de ultima or` din sport, politic`                     99
                                               euro
  [i economie.


                                               u   Orange tablet
                Ziarul Financiar
                Instaleaz`-]i aplica]ia ZF Android [i vezi \n         sistem de operare: Android 2.1,
                timp real cum se mi[c` economia. Ai cele mai         Wi-Fi, camer` foto 2 megapixeli
                importante [tiri de business [i cursul valutar
                din Ziarul Financiar.
                                         Microsoft camer`
accesorii pentru laptop
                                      28   web HD-3000
                                      euro

                                                   Prestigio hard extern 320GB
Software antivirus BitDefender
                                              71    exterior piele
                                              euro
1 an/3 calculatoare
                                                                        WD Hard extern
 28                                                                   141  My Passport Essential,
                                                                     euro
 euro                                                                      1TB, negru
Microsoft Windows 7 Home Premium                                                       46   Microsoft
                                                                       euro
                                                                          mouse Arc
202
euro


                                                          66   Microsoft mouse
                                                          euro
                                                              Arc Touch


                                                                                     | 29
Portalul Orange pe mobil
m.orange.ro
Afl` totul din mi[care! Intr` pe m.orange.ro [i ai cele mai noi [tiri, prognoza meteo [i
previziunile astrale, direct pe mobilul t`u. Tot de aici \]i personalizezi telefonul cu tonuri
de a[teptare sau te distrezi cu cele mai cool jocuri.

Iat` recomand`rile noastre:


culinar: nutri]ie, re]ete, diete          umor
       Te gânde[ti ce s` mai g`te[ti             Buna dispozi]ie este la ea acas`.    [tiri    sport
       bun? Intr` \n sec]iunea Culinar            Distreaz`-te pe
       [i ai la dispozi]ie o adev`rat`            m.orange.ro/umor cu bancuri
       carte de bucate [i sfaturi utile \n          [i glume din toate categoriile.
       buc`t`rie.                      Po]i g`si [i caricaturi amuzante,
                          iar dac` [tii o glum` foarte bun`, te rug`m
Dac` vrei s` ai grij` de silueta ta, nimic mai   s` o scrii [i pentru ceilal]i utilizatori.      meteo    ghid TV
simplu! Aici ai diete de succes [i prime[ti
de trei ori pe zi meniul pe care trebuie s` \l   pentru ea
urmezi.                              {tim c` timpul este pre]ios [i
                                 de aceea \]i oferim direct pe
Te \ntrebi ce po]i g`ti cu ce ai \n buc`t`rie?          mobil cele mai noi sfaturi despre
Folose[te aplica]ia din sec]iunea Culinar [i \]i         frumuse]e, mod`, diet`, sport,
                                                     business   horoscop
propunem re]ete simple [i u[or de g`tit \n            c`l`torii [i s`n`tate. G`se[ti aici
func]ie de alimentele pe care le          articole din “Ce se \ntâmpl` doctore?”,
ai \n buc`t`rie.                  The One sau Unica.                                                    TV pe mobil  jocuri                                cum am acces
                                în Portalul Orange
                                                      tonuri   tonuri de
                                pe mobil                 de apel   a[teptare

                                Intr` pe m.orange.ro de pe
                                telefonul t`u cu acces la internet.

                                Pentru activarea serviciului de
                                date mobile [i set`ri telefon,     Share Box    chat
                                apeleaz` gratuit *100# [i alege
                                meniul Servicii.
30 | intr` pe m.orange.ro
App Shop
 m.orange.ro/appshop/
Intr` \n App Shop, un magazin Orange special unde ai totul
pentru mobilul t`u: aplica]ii, jocuri, sonerii [i wallpapere.
Navighezi simplu, \n func]ie de categoriile care te intereseaz`
sau dup` cuvinte-cheie [i doar cu un click ai aplica]iile
dorite direct pe mobil. Mai mult, ai acces direct la istoricul
desc`rc`rilor tale din App Shop [i la aplica]iile din telefonul t`u.
XRay Scanner                                      Pyro - Mobile Magic
2,47 euro                                        3,71 euro

Prietenii t`i nu vor [ti ce s` mai cread`!                       Roag`-]i prietenii s`-]i indice o lumânare
Descarc` aceast` aplica]ie inovativ` pe                         virtual` de pe ecranul mobilului, apoi sufl`
telefonul t`u [i scaneaz` la o calitate                         asupra acestuia. Lumân`rile se vor aprinde
incredibil`.                                      miraculos pe telefonul t`u!
                   Twitter speed launcher                                    TubeDroid
                   gratuit                                           6,19 euro

                   Cu Twitter Speed Launcher te conectezi rapid                         Distrac]ia vine cu tine oriunde. De-acum
                   de pe mobil, printr-un simplu click. Nu mai                         po]i desc`rca din mers toate videoclipurile
                   este nevoie s` tastezi adresa Twitter \n bara de                       preferate, direct pe telefonul t`u.
                   navigare a browserului t`u.
BarBack Cocktail Drinks                                 FitSync
3,71 euro                                        3,71 euro

Cu aceast` aplica]ie ai cele mai tari re]ete de                     Ai acces la peste 1600 de antrenamente, 500
cocktailuri. Acum \]i po]i impresiona prietenii                     de exerci]ii [i la planuri de men]inere \n form`.
cu b`uturi exotice care arat` foarte apetisant.                     Mai mult, po]i \nv`]a din videoclipuri no]iunile
Descoper` peste 1.900 de re]ete din toat`                        de baz`.
lumea. Butonul Search te va ajuta s` g`se[ti
rapid re]eta care te intereseaz`.
TVA inclus
                                                                                        | 31
downloads
m.orange.ro

       jocuri
           N.O.V.A. Near Orbit
       Joc
           Vanguard Alliance
       424   E[ti Kal Wardin, eroul for]ei militare de elit`, Near Orbit
           Vanguard Alliance (N.O.V.A.), creat` pentru protejarea
           omenirii de amenin]`rile extraterestre. Intr` \n ac]iunea
           unui joc SF de aventur` \n care ai func]ii [i arme speciale.
       Joc                                        Joc
       415  Need for Speed Hot Pursuit                          413  BMW Racing

          Ia-]i por]ia de adrenalin` \ntr-un joc cu arest`ri [i evad`ri.           Vino la volanul celor mai noi ma[ini BMW, pe faimosul traseu
          Scap` de poli]ie \n superma[ini ca Pagani Zonda Cinque               din Nurburgring. Ia parte la curse pline de adrenalin`, \n cadrul
          sau opre[te ma[inile de mare vitez` ale poli]i[tilor, precum            celor dou` modalit`]i de joc.
          Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder.       Joc                                        Joc
       416  Platinum Solitaire 3                             417  Assassin's Creed Brotherhood

          F` cuno[tin]` cu cea mai bun` adaptare a popularului joc de            Tr`ie[te ca Ezio, un asasin legendar, care lupt` contra
          c`r]i. Cutreier` lumea [i construie[te-]i propriul imperiu de           Ordinului Templier. Trebuie s` ajungi la Roma - centrul puterii,
          cazinouri. E[ti dornic s` joci clasicul Solitaire? Cu modul de joc         l`comiei [i corup]iei - pentru a-]i ataca inamicul. Trebuie s` fii
          rapid ai distrac]ie cât ai clipi.                         nu doar puternic, ci [i un bun lider, c`ci ai de condus o fr`]ie
                                                   care-]i va ]ine partea \n fa]a tiranilor.


       Joc                                        Joc
       418  Who Wants To Be A Millionaire 2011                      419  Zombie Infection 2

          |ndr`gitul joc este disponibil \ntr-o nou` versiune. Cu elemente          Zombie Infection 2 – Gameloft – cod 419
          grafice [i audio \mbun`t`]ite, jocul nu a ar`tat niciodat` atât          Epidemia de zombi se \ntinde pe toate continentele. Trei eroi
          de real [i de asem`n`tor emisiunii TV. Fii cel mai bun la runda          caut` sursa bolii \n jungla brazilian`, \n mine, \ntr-un laborator
          R`spuns Fulger [i lupt` pentru a câ[tiga un milion virtual.            secret [i \n alte locuri. Scap` de atacurile zombilor, printre care
                                                   lilieci contamina]i, rechini [i alte lighioane.


       Joc                                        Joc
       420  Cronicile din Narnia:                            421  007 Licence to Drive
          C`l`torie pe Mare cu "Zori de Zi"
          Narnia e din nou \n pericol [i doar tu po]i ajuta. Intr` \n Narnia prin      Urc` la volan ca agent 007 [i croie[te-]i drumul prin aventura
          telefonul mobil [i exploreaz` m`rile [i insulele lumii. |n rolul prin]ului     James Bond. Un dealer francez de armament vrea s`
          Caspian, al lui Edmund sau al lui Lucy vei lupta din greu cu mon[trii       reporneasc` r`zboiul dintre India [i Pakistan pentru a-[i m`ri
          marini [i dragonii. Ca \n filmul Cronicile din Narnia: C`l`torie pe Mare      afacerea. Ca agent 007 trebuie s` descoperi cine e \n spatele
          cu “Zori de Zi", vei c`uta insula Goldwater [i ad`postul Dufflepuzilor.      complotului [i s` \i distrugi organiza]ia.


       Joc                                        Joc
       422  Extreme Motocross Racing                           423  The Sims 3 Ambitions

          Extreme Motocross Racing este o experien]` nou` de motocros            |ncearc` cea mai nou` versiune The Sims pentru mobil.
          care \mbin` jocul de curse \n stil arcade cu numeroase bonusuri          Sim-ul t`u are oportunit`]i de carier` infinite, iar tu trebuie s` \i
          [i secrete de deblocat. Po]i juca \n modul campionat pentru a           transformi pasiunile \ntr-o carier` de succes. Sim-ul t`u va deveni
          debloca piste, bonusuri [i secrete sau \]i po]i testa abilit`]ile \n        un star Rock? Artist? Sportiv de performan]`? |nva]`-l secretul
          cursele fulger pe care le-ai deblocat, \n modul Arcade.              succesului cu ajutorul noilor obiective, jocuri, garderobe [i loca]ii.
32 | intr` pe m.orange.ro
         tonuri de a[teptare
                         Eminem                                                 Miley Cyrus
                         Not Afraid                                               Who Owns My Heart
                         Cod: rbt 66                                              Cod: rbt 83
         Metallica                             Akcent                              Bogdan
         The Day That Never Comes                      My Passion                            Hilla
         Cod: rbt 87                            Cod: rbt 79                            Cod: rbt 80


         Deepcentral                            Corina feat JJ                          Kanye West

         Back 2 Life                            No Sleepin’                            Good Life
         Cod: rbt 81                            Cod: rbt 78                            Cod: rbt 82


         Sting                               Mohombi                              Duck Sauce

         Every Little Thing She Does Is Magic                Bumpy Ride                            Barbra Streisand
         Cod: rbt 88                            Cod: rbt 84                            Cod: rbt 85
         tonuri de apel

         Alex Velea                             Fly Project                            Keo
         One Shot                              Goodbye                              Liber
         Cod: real 329                           Cod: real 330                           Cod: real 331


         Anda Adam feat DDY                         Miss Ventura                           Take That

         Show me                              Can You Feel It                          Kidz
         Cod: real 332                           Cod: real 333                           Cod: real 334

         Xonia ft Deepcentral                        Rihanna                              The Black Eyed Peas

         Hold On                              S&M                                Just Can’t Get Enough
         Cod: real 335                           Cod: real 336                           Cod: real 337

         Duffy                               Taylor Swift                           Enrique Iglesias

         My Boy                               The Story of Us                          Tonight ( I’m Loving You)
         Cod: real 338                           Cod: real 339                           Cod: real 340


Un joc cost` \ncepând de la 1,23 euro (TVA inclus) [i pentru a-l comanda, trimite un mesaj scris gratuit cu joc urmat de codul acestuia la 344. Pre]ul unui ton de apel cu sunete reale
este 1,99 euro (TVA inclus) [i \l po]i comanda trimi]ând un mesaj scris cu codul acestuia la 344. Pre]ul unui ton de a[teptare muzical este 1,23 euro (TVA inclus) [i poate fi comandat \n
Portalul Orange pe mobil pe m.orange.ro sau prin apel la 343 (tarif 0,038 euro/minut, TVA inclus) sau trimi]ând un mesaj scris cu codul tonului la 342. Serviciul Tonuri de a[teptare este
gratuit \n prima lun`, dup` care pl`te[ti 0,31 euro (TVA inclus) pe lun`.

                                                                                            | 33
acum
pe
marile
ecrane

Rio
premier` \n România: 15 aprilie 2011
regia: Carlos Saldanha
cu: Anne Hathaway, Jesse Eisenberg
Un papagal brazilian cam n`t`r`u,
locatarul unei frumoase colivii dintr-un
or`[el din Minnesota, decide pe
nepus` mas` s`-[i p`r`seasc` via]a
cea confortabil` dar plicticoas` pentru
a descoperi cât mai multe despre
originile sale. Astfel, o c`l`torie la Rio
de Janeiro devine obligatorie, de-a
lungul aventurosului s`u voiaj coloratul
erou descoperind ce \nseamn` familia,
dragostea [i... via]a.
                        Scufi]a ro[ie
                        premier` \n România: 8 aprilie 2011
                        regia Catherine Hardwicke
                        cu: Amanda Seyfried
                        Valerie (Amanda Seyfried) este o tân`r` atr`g`toare curtat` de doi b`rba]i. De[i
                        ]ine la proscrisul Peter (Shiloh Fernandez), Valerie este for]at` de c`tre p`rin]ii ei s` se
                        c`s`toreasc` cu Henry (Max Irons), unul dintre cei mai \nst`ri]i oameni din sat. Deci[i s`
                        nu renun]e la iubirea lor, Valerie [i Peter pl`nuiesc s` fug`, cu atât mai mult cu cât lini[tea
                        satului este amenin]at` de un vârcolac. De mul]i ani, s`tenii ofereau lunar vârcolacului
                        animale pentru sacrificiu, dar \n perioada cu lun` plin` acesta obi[nuia s` omoare [i câte
                        un om, de aceast` dat` fiind vorba chiar de sora lui Valerie. Hot`râ]i s` se r`zbune, s`tenii
                        \l cheam` \n ajutor pe p`rintele Solomon (Gary Oldman), un renumit vân`tor de vârcolaci.
                        Venirea acestuia va crea \ns` panic`, pentru c` un lucru e clar: vârcolacul poate fi oricare
                        dintre ei, chiar unul dintre b`rba]ii de care Valerie este legat`.

34 | mai multe informa]ii pe www.cinemagia.ro
Transfer de identitate
premier` \n România: 15 aprilie 2011
regia: Duncan Jones
cu: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga
C`pitanul Colter Stevens se treze[te \n corpul unui necunoscut, \ntr-un
tren spre Chicago, f`r` a [ti cine este, cum a ajuns acolo sau de ce. Astfel,
descoper` c` face parte dintr-o opera]iune special` cu scopul de a opri
un atac terorist \n urma c`ruia un tren a fost aruncat \n aer. Misiunea cu
totul neobi[nuit` este de fapt un experiment guvernamental numit Codul
Surs`, un program care \i permite lui Colter s` preia identitatea unui alt
individ, \n ultimele minute ale vie]ii acestuia.Confruntându-se cu o a doua
amenin]are, cu mult mai periculoas`, care s-ar putea solda cu moartea a
milioane de locuitori ai ora[ului Chicago, Colter retr`ie[te explozia trenului
iar [i iar. De fiecare dat` \ncearc` s` adune mai multe indicii prin care s`
se apropie de personajul diabolic din spatele atentatului, pentru a-l prinde
[i a preveni un nou atac.
                                         Pira]ii din Caraibe:
                                         Pe ape [i mai tulburi
                                                   premier` \n România:
                                                   20 mai 2011
                                                   regia: Rob Marshall
Concediu de la c`snicie
Premier` \n România: 22 aprilie 2011
                                                   cu: Penélope Cruz, Johnny
                                                   Depp, Geoffrey Rush
regia: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
cu: Jason Sudeikis, Owen Wilson, Jenna Fischer
Cine nu [i-a dorit niciodat` un concediu de la c`snicie? Rick [i Fred, doi
prieteni foarte buni c`s`tori]i de mul]i ani, sunt pe punctul de a afla ce
pot face cu o s`pt`mân` de libertate absolut`. |ncercând s` readuc`
                                                               pornesc
pasiunea \n c`sniciile lor, consoartele celor doi le ofer` o s`pt`mân`      Jack Sparrow [i c`pitanul Barbossa
\n care sunt liberi s` fac` orice \[i doresc, f`r` \ntreb`ri [i mai ales, f`r`  \n c`utarea Fân  tânii Tinere]ii, pentru a afla c` [i
                                                             vor trebui s`
consecin]e. Pare \ntr-adevar un vis devenit realitate pentru Rick [i Fred,    Blackbeard este \n c`utarea ei. Ei
\ns` comicul situa]iei nu \ntârzie s` apar`. Proaspe]ii crai realizeaz` repede  lupte cu un oponent periculo    s, care dispune de o
                                                              flintelor, tunurilor
c` libertatea câ[tigat` peste noapte nu \i ajut` absolut deloc [i c` dup`     tehnologie mult superioar` s`biilor,
atâ]ia ani de trai lini[tit, sunt complet dep`[i]i de provoc`rile burl`ciei.   [i cor`biilor celor doi pira]i.
                                                            descarc` aplica]ia
                                                            Orange film din
                                                            Apple App Store
                                                            sau Android Market
                                                            [i cite[te direct pe
                                                            telefonul t`u cele mai
                                                            noi review-uri pentru
                                                            "Pira]ii din Caraibe:
                                                            Pe ape [i mai tulburi"
                                                                     | 35
Hereafter:
Dincolo de via]`
premier` \n România: 29 aprilie 2011
regia: Clint Eastwood
cu: Cécile De France, Matt Damon
Hereafter este povestea supranatural` a trei oameni din locuri
diferite care experimenteaz` moartea [i chiar ceea ce se afl`
dincolo de ea. George este un american obi[nuit, dar care tr`ie[te
diverse experien]e legate de via]a de dincolo. |n cel`lalt col] al
lumii, Marie, o jurnalist` din Fran]a \[i reconsider` viziunea asupra
vie]ii, odat` ce ajunge la un pas de moarte. |n Londra, Marcus, un
b`ie]el, \[i pierde cele mai dragi persoane [i porne[te \ntr-o c`utare
disperat` a r`spunsurilor. Vie]ile celor trei se vor intersecta \ntr-un
mod straniu, lucrurile din jurul lor se schimb` pentru totdeauna [i,
fie c` vor, fie c` nu, poate vor g`si r`spunsul dincolo de via]a pe
care o tr`iesc \n prezent.
127 de ore
Premier` \n România: 22 aprilie 2011
                         Arthur
                         premier` \n România: 13 mai 2011
                                                Thor
                                                premier` \n România: 6 mai 2011
regia: Danny Boyle                regia: Jason Winer               regia: Kenneth Branagh
cu: Kate Mara, James Franco, Lizzy        cu: Russell Brand, Helen Mirren,        cu: Chris Hemsworth, Natalie Portman
Caplan                      Jennifer Garner                Puternicul [i arogantul r`zboinic Thor este
Produc]ia Fox Searchlight 127 Hours       Remake al filmului omonim lansat \n 1981,   izgonit \n afara grani]elor t`râmului fantastic
spune povestea adev`rat` de supravie]uire    pelicula Arthur prezint` via]a unui tân`r   Asgard, drept pedeaps` pentru faptele sale
a alpinistului Aron Ralston, care a fost     petrec`re] [i foarte bogat. Arthur urmeaz`   nes`buite, [i trimis s` tr`iasc` pe P`mânt,
nevoit s`-[i taie bra]ul \n timpul unei     s` primeasc` o avere impresionant` dac` \i   printre oameni, ajungând \n scurt timp
escalad`ri, pentru a se elibera dintre dou`   va face pe plac mamei sale [i se va \nsura   unul dintre cei mai destoinici protectori
stânci. El a scris [i o carte despre aceast`   cu o femeie pe care nu o iube[te, dar care   ai acestora. Filmul e bazat pe benzile
experien]`, intitulat` Between a Rock and    are o situa]ie material` foarte bun`. Acesta  desenate Marvel, cu acela[i nume, create
a Hard Place.                  se îndr`goste[te îns` de o tân`r` care     de Stan Lee, Larry Lieber [i Jack Kirby.
                         nu corespunde deloc criteriilor exigentei
                         sale mame. Ce va triumfa: dragostea sau
                         interesul?
36 | mai multe informa]ii pe www.cinemagia.ro
Orange film direct
pe mobil
2 bilete la pre] de 1 \n fiecare miercuri

|]i plac filmele? Cu noua aplica]ie Orange film pentru mobil
po]i solicita un cod pentru a merge la cinema cu un prieten
\n fiecare miercuri. |n plus, afli totul despre cele mai noi
filme, programul cinematografelor, vezi cele mai noi trailere
[i po]i scrie chiar tu un review.

Te-ai hot`rat la ce film mergi? Trimite un e-mail prietenilor
t`i cu toate detaliile direct din aplica]ie [i v` ve]i vedea direct
la cinema.

Aplica]ia Orange film este disponibil` gratuit \n:
 Apple App Store
 Android Market
 Orange App Shop pe m.orange.ro/appshop/
                                   cinematografe
                                   partenere Orange film
                                   Alba-Iulia: Dacia; Arad: Dacia; Bac`u: Central;
                                   Bistri]a: Dacia; Boto[ani: Unirea; Bra[ov: Modern;
                                   Bucure[ti: CinemaPRO, City Cinema, Corso, Europa,
                                   Gloria, Hollywood Multiplex, Movieplex, Patria, Scala,
                                   Studio, The Light; Cluj-Napoca: Republica, Arta;
                                   Craiova: Modern, Patria; Constan]a: City Cinema Tomis;
                                   Dej: Arta; Deva: Patria; Ia[i: Victoria; Media[: Mediensis;
                                   Oradea: Hollywood Multiplex Lotus; Piatra-Neam]: Dacia;
                                   Ploie[ti: Patria; Sibiu: Arta; Suceava: Modern;
                                   Târgu-Mure[: Arta; Timi[oara: Studio - Eurimage, Timi[
                                                                  | 37
Business
Dori]i     Pe site-ul Orange, la sec]iunea dedicat` clien]ilor persoane juridice
        www.orange.ro/business-services am introdus un formular special care v` permite
abonamente   interac]iunea rapid` cu un consultant Orange.
        Astfel, pentru a achizi]iona noi abonamente, nu trebuie decåt s` completa]i datele
Orange?     solicitate \n formular [i în cel mult o or` ve]i fi contactat de unul dintre consultan]ii
        business Orange.
V` sun`m noi.
        Consultan]ii business Orange v` stau la dispozi]ie de luni pån` vineri, între orele
        9:00 [i 18:00.
                                                                            business
abonamta nte de grup
    e
  pentru afacerea
Cu abonamentele de grup ave]i minute incluse ca s` comunica]i eficient cu angaja]ii firmei [i cu partenerii de afaceri, indiferent de
re]ea. Un singur abonament poate fi folosit de c`tre un grup de cel pu]in doi utilizatori, fiecare având câte un num`r de telefon.
Fiecare membru al grupului prime[te minute incluse atât la nivel de grup, cât [i individual.
beneficii
   pân` la 4.600 de minute na]ionale [i 58.000 de minute pentru apeluri \n grup, \n func]ie de abonamentul ales
   fiecare membru al grupului are alocate 20 de minute na]ionale [i 2.000 de minute pentru convorbiri \n grup, plus acces la
  minutele na]ionale disponibile la nivel de grup
   control asupra consumului individual [i de grup prin serviciul Cronos: informa]ii despre minutele disponibile [i consumul real la
  nivel de grup [i individual
   minutele-cadou Thank You pot fi folosite de to]i utilizatorii din grup
   punctele Thank You se aloc` \n func]ie de valoarea facturii [i pot fi folosite pentru a cump`ra produse Orange
   minutele na]ionale la nivel de grup neconsumate \ntr-o lun` de facturare se reporteaz` \n limita minutelor incluse \n abonament

tarife
                                                                tariful pentru apeluri dup`
      total minute incluse     total minute incluse pentru           abonament lunar
                                                               consumarea minutelor incluse
     pentru apeluri na]ionale        apeluri \n grup                (EUR)
                                                                    (EUR/minut)
           200              8.000                     25                     0,09
           520              12.000                    45                     0,09
           780              14.000                    65                     0,09
          1.020             16.000                    85                     0,09
          1.340             20.000                    110                     0,09
          1.700             28.000                    140                     0,09
          2.280             32.000                    180                     0,09
          3.100             42.000                    230                     0,09
          4.600             58.000                    310                     0,09

tarifele nu includ TVA


op]iuni
Fiecare membru al grupului poate completa abonamentul cu op]iuni. Dac` dori]i s` comunica]i prin mesaje scrise, pute]i activa op]iunile
mesaje scrise na]ionale sau 100 de mesaje scrise \n re]ea. Pute]i alege una dintre op]iunile care v` ofer` acces nelimitat \n Portalul
Orange pe mobil la m.orange.ro [i trafic inclus pentru a naviga pe orice pagini de internet. Comunica]i prin imagini [i text cu partenerii de
afaceri, prietenii [i familia. Activa]i op]iunea Mesaje Multimedia [i ave]i 20 sau 50 de mesaje incluse.

De-acum e mult mai avantajos s` suna]i \n str`in`tate. Activa]i noua op]iune cu 70 de minute pentru apeluri interna]ionale c`tre fix [i
mobil \n Uniunea European`, Canada, USA [i Turcia, cu 8 euro/lun` (f`r` TVA). Dup` terminarea minutelor incluse vorbi]i la un tarif
special: 0,12 euro/minut (f`r` TVA). Intra]i pe www.orange.ro pentru a vedea lista complet` a destina]iilor incluse \n op]iune.

mod de achizi]ie
Apela]i 776, gratuit de pe telefonul Orange, 0374 447 766 (tarif standard) sau veni]i la magazinele [i partenerii Orange.

Pentru informa]ii complete despre abonamentele de grup, accesa]i www.orange.ro/business


                           factura electronic` - simplu de verificat, imposibil de pierdut
                           Ave]i factura Orange în format electronic pe www.orange.ro/contul-meu sau pe www.orange.ro/factura,
                           printr-o solu]ie simpl` [i securizat`. Factura are valoare fiscal` [i poate fi folosit` în contabilitate.
                           Mai mult, o pute]i vedea imediat ce s-a emis [i o pute]i pl`ti online.

                           Afla]i mai multe detalii pe www.orange.ro/factura

                                                                                 | 39
Office Pack
telefonie fix`, internet [i fax                                                    acum ave]i
pentru birou de la Orange                                                       15 zile s` testa]i
                                                                   gratuit pachetul
                                                                   de telefonie fix`
Este o solu]ie integrat` de comunica]ii care prin intermediul unui singur dispozitiv de
tip plug-and-play ofer` posibilitatea realiz`rii unei re]ele de date [i voce fix`, acoperind                     [i internet
toate nevoile de comunicare din biroul dumneavoastr`: apeluri nelimitate \ntre fix [i                         Cere]i pachetul de test
mobilele Orange ale companiei dumneavoastr`, minute incluse c`tre re]ele fixe na]ionale                        \n magazin.
[i c`tre orice num`r mobil Orange, internet nelimitat la viteze de pân` la 7,2 Mbps [i
acces la serviciul fax.


Alege]i pachetul care vi se potrive[te:

                                    voce                              internet
                                  tarife pentru apeluri na]ionale
           tax`       minute gratuite         (EUR/minut, f`r` TVA)                      tarif trafic    tarif trafic
           lunar`     c`tre orice re]ea                                  op]iunea  suplimentar    suplimentar -
 abonament                                                   utilizare
           (EUR,      fix` na]ional`             c`tre orice                 Happy    -varianta   varianta p`strarea
                                               c`tre alte   rezonabil`
           f`ra TVA)    [i orice num`r    c`tre orice     num`r                   Night*    controlul   vitezei de transfer
                                                re]ele
                    mobil Orange      re]ea fix`     mobil                         costurilor     (f`r` TVA)
                                                mobile
                                        Orange

 Office Pack 13.5   13,5          500         0,03       0,07      0,09      5 GB    inclus`     -     0,3 EUR/100 MB
 Office Pack 16    16           800         0,03       0,07      0,09     10 GB    inclus`     -     0,3 EUR/100 MB
 Office Pack 27    27           1.500       0,025       0,06      0,08     25 GB    inclus`     -     0,3 EUR/100 MB

* cu op]iunea Happy Night pute]i naviga pe internet \ntre 00:00 [i 7:00, f`r` a consuma din traficul inclus \n pachet


Toate apelurile \ntre telefonul fix [i numerele companiei dumneavoastr` sunt gratuite indiferent de num`rul care apeleaz` (fix sau mobil).
Pot fi definite maxim 10 numere pentru Office Pack 13.5, 20 numere pentru Office Pack 16 [i 50 de numere pentru Office Pack 27.

Numerele Orange pentru care ave]i apeluri gratuite pot fi de pe contul dumneavoastr` de abonament Orange sau maxim 1 num`r din
afara contului pentru Office Pack 13,5 [i Office Pack 16 [i maxim 2 numere pentru Office Pack 27, inclusiv PrePay. |n cazul numerelor
PrePay [i al celor cu abonament re\nc`rcabil gratuitatea se aplic` doar pentru apelurile de pe fix c`tre mobil.

de ce Office Pack
 tarif special de 0,07 euro/minut (f`r` TVA) pentru apeluri interna]ionale c`tre re]ele fixe din Europa [i c`tre re]ele fixe [i mobile din
SUA [i Canada
 o singur` factur` pentru toate serviciile: telefonie fix`, mobil` [i internet
 un singur echipament de ultim` genera]ie cu urm`toarele caracteristici:
  acces Wi-Fi pentru laptop, PDA sau smartphone
  permite conectarea prin cablu la internet a pân` la 4 desktopuri simultan
  un port la care se poate conecta un telefon fix sau aparat fax, având imediat acces la telefonia fix` [i serviciul fax


ofert` promo]ional`
Activa]i un abonament Office Pack pentru 2 ani, pân` la 30 aprilie 2011 [i ave]i:
 50% mai multe minute c`tre fix na]ional [i Orange mobil
 100 de minute interna]ionale c`tre re]ele fixe din Europa [i re]ele fixe [i mobile din SUA [i Canada
 50% mai mult internet de mare vitez`40 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                                                     business
Office Fix
telefonie fix` de la Orange
Comunica]i eficient cu angaja]ii [i partenerii de afaceri folosind Office Fix, solu]ia de
telefonie fix` de la Orange cu instalare imediat` [i tarife speciale

de ce Office Fix
  minute incluse pentru apeluri c`tre numerele Orange ale firmei
  minute incluse pentru apeluri c`tre re]ele fixe na]ionale [i numere mobile Orange
  tarife de la 1,5 cen]i/minut c`tre re]elele fixe na]ionale
  u[or de instalat, f`r` cabluri
  disponibil oriunde \n aria de acoperire Orange
  o singur` factur` pentru fix [i mobil

Alege]i pachetul care vi se potrive[te:

          minute                  tarife apeluri (EUR/min)
         incluse     minute
          pentru    incluse
          apeluri     c`tre     c`tre
 abonament                           c`tre     c`tre           mesaje
          c`tre    numerele   re]ele fixe                c`tre alte
 Office Fix                         numerele    numere           scrise
         re]ele fixe   Orange    na]ionale                 numere
 (EUR/lun`)                          Orange    mobile          (EUR/SMS)
         na]ionale   (mobile [i   (inclusiv                 mobile
         [i numere    fixe) ale          ale firmei   Orange
                       Orange fix)
          mobile     firmei
         Orange
    7       120             0,025
    8       200      2000      0,02     0,01     0,07     0,09       0,05
   14       620             0,015

Tarifele nu includ TVA. Minutele incluse \n abonament [i neconsumate \ntr-o lun` se reporteaz` \n luna
urm`toare, \n limita maxim` a minutelor incluse lunar \n abonament


|n noul dumneavoastr` abonament ave]i inclus telefonul fix ZTE WP623 cu urm`toarele
func]ii: SMS, ecran LCD monocrom, identificare apelant, tonuri polifonice, difuzor
integrat, taste de apelare rapid`. De asemenea, este disponibil la pre]uri speciale
modelul f`r` fir Huawei FC312.
                                  Huawei FC312
                     ZTE WP623ofert` promo]ional`
Activa]i oricare dintre abonamentele Office Fix 7, 8 [i 14 pân` la 30 aprilie 2011 [i ave]i:

 20% reducere la abonament pe toat` perioada contractului de 24 de luni
 10% reducere la abonament pe toat` perioada contractului de 12 luni

Dac` ave]i un abonament de grup, pute]i folosi minutele incluse pentru apelurile \n
grup [i pentru a suna c`tre numerele dumneavoastr` de fix.

                                                     | 41
                                                                                                                      [tiai c`...
                                                                                                                   po]i prelungi
                                                                                                                   durata de via]`                                                           nout`]i
                                                                                                                   a acumulatorului
                                                                                                                   dac` \ndep`rtezi
                                                                                                                   \nc`rc`torul
                                                                                                                   de la sursa de
                                                                                                                   energie dup`
                                                                                                                   fiecare \nc`rcare
                                                                                                                   complet`?
                                                                                 t  Samsung C3300K

                                                                                                           q  Orange Atlanta
                                                                                 ecran TFT cu 256.000 culori,
                                                                                 camer` 1,3 MP, tonuri de apel MP3,         3G, camer` 2 MP, e-mail,
                                                                                 radio FM, re]ele sociale, EDGE           radio FM, media player
                                                                                 de la 29 euro*                   de la 12 euro*
*pre]urile includ TVA [i sunt valabile pân` la 31 mai 2011 cu un abonament nou de minimum 12,5 euro, pe 24 de luni
                                                                                                 u   Samsung Cardinal
                                                                                                 ecran TFT cu 262.000 culori,
imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar în scop ilustrativ
                                                                                                 50 MB memorie intern`,
                                                                                                 camer` 3 MP, e-mail,
                                                                                                 Facebook, Twitter
                                                                 p  Samsung E1170
                                                                                                 de la 45 euro*

                                                                 ecran cu 65.000 culori,
                                                                 acumulator de capacitate
                                                                 mare, memorie intern` 16 MB

                                                                 de la 1 euro*
                                                                                                         spune-]i p`rerea despre telefoanele
                                                                                                                   .ro/review
                                                                                                  din magazinul online pe www.orange
                                                           42 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                                                 telefoane [i accesorii
                                           t  Samsung S5530


                                           3G+, camer` 3,2 MP, e-mail,
                                           document viewer, apel video,
                                           radio FM, media player

                                           de la 79 euro*
u  Nokia E72

ecran cu 16 milioane culori,
tastatur` QWERTY,
camer` 5 MP, Wi-Fi, 3G+

de la 229 euro*
                                internet
                t  Nokia E5          [i e-mail
                Symbian OS 9.3, camer` 5 MP,
                e-mail, 3G+ [i apel video,
                Wi-Fi, GPS, radio FM,
                media player

                de la 155 euro*                           u  Samsung Omnia735


                           Windows Phone 6.5,
                           suita Office Mobile 2010
                           preinstalat`,
                           tastatur` full QWERTY,
                           touchscreen, 3G, Wi-Fi, GPS

                           de la 19 euro cu abonament nou
                           Panter` de minimum 20,84 euro
                           [i op]iunea My Smartphone
                           sau My Smartphone Plus
                                                          | 43
 comunit`]i                                                                                            Po]i asigura orice
                                                                                                  telefon cump`rat de
                                                                                                  la Orange, indiferent
 online
                                                                                                  de pre].

                                                                                                  Vezi detalii
                                                                                                  la pagina 47.
                                                                                              t  Nokia C7


                                                                                              ecran AMOLED de sticl` de 3,5''
                                                             p  LG Optimus Me
                                                                                              cu 16,7 milioane culori,
                                                                                              memorie intern` 8 GB, e-mail,
*pre]urile includ TVA [i sunt valabile pân` la 31 mai 2011 cu un abonament nou de minimum 12,5 euro, pe 24 de luni
                                                                                              camer` 8 MP, GPS [i Wi-Fi
                                                             sistem de operare Android 2.2,
                                                             camer` 3 MP, A-GPS, Wi-Fi, 3G+                   de la 309 euro*

                                                             de la 95 euro*
                                                             u  LG GT400                  u  Nokia C3
imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar în scop ilustrativ
                                                                                     acumulator de
                                                             touchscreen TFT                 capacitate mare,
                                                             cu 262.144 culori,               Wi-Fi, EDGE
                                                             camer` 5 MP, radio FM, 3G
                                                                                     de la 65 euro*
                                                             de la 69 euro*
                                                                  spune-]i p`rerea despre telefoanele
                                                           din magazinul online pe www.orange
                                                                            .ro/review
  44 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                                      telefoane [i accesorii
  q  Nokia C3 Touch&Type
                                t  Motorola Milestone™
  touchscreen rezistiv cu 262.000 culori, e-mail,
  camer` 5 MP, radio FM cu suport pentru RDS,
  Bluetooth                         Android 2.1, camer` 5 MP,
                                touchscreen [i tastatur`
  de la 119 euro*                      QWERTY glisant`,
                                Wi-Fi, GPS, 3G+

                                de la 89 euro cu abonament nou
                                Panter` de minimum 20,84 euro
                                [i op]iunea My Smartphone sau
                                My Smartphone Plus
                           multimedia
u  LG T310


EDGE, camer` 2 MP,
e-mail, re]ele de socializare

de la 19 euro*


                              t  Samsung Omnia 7


                              sistem operare Windows Phone 7,
                              ecran Super AMOLED cu
                              16 milioane culori, procesor
                              1 GHz Snapdragon, spa]iu
                              de stocare de 8 GB, camer` 5 MP,
                              filmare HD, Wi-Fi, GPS, 3G+

  La Orange shop                     de la 189 euro cu abonament nou
  \]i po]i transfera                   Panter` de minimum 20,84 euro
  muzica, fotografiile,                 [i op]iunea My Smartphone sau
  mesajele scrise pe                   My Smartphone Plus
  un nou telefon sau
  pe un stick USB.

  Vezi detalii
  la pagina 47.
                                               | 45
                                             practic
                                                                                                     q  Nokia C1-01


                                                           u  Samsung E2121B                                 ecran cu 65.000 culori, acumulator de
                                                                                                     capacitate mare, camer` VGA,
                                                                                                     slot microSD, radio FM

                                                           acumulator de capacitate                               de la 9 euro*
                                                           mare, camer` VGA,
                                                           Bluetooth, radio FM,
                                                           MP3 player

                                                           de la 1 euro*
*pre]urile includ TVA [i sunt valabile pân` la 31 mai 2011 cu un abonament nou de minimum 12,5 euro, pe 24 de luni
                                                                                                               t  Nokia 2220 slide


                                                                                                               e-mail, radio FM, camer` VGA
                                                                  p  ZTE G-S302                                       de la 11 euro*                                                                  acumulator de capacitate mare,
imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar în scop ilustrativ
                                                                  cifre mari cu redare vocal`, lantern`,
                                                                  buton pentru apeluri de urgen]`,
                                                                  apelare rapid`, radio FM

                                                                  1 euro cu abonamentul Senior
                                                                  de 6,25 euro
                                                                cât de prietenos e noul t`u telefon cu natura
                                                                Ce apreciezi cel mai mult la un telefon? |l alegi \n func]ie de performan]`, design sau pre]?
                                                                Dac` vrei ca noul t`u telefon s` fie [i eco, de-acum po]i verifica [i cât de prietenos este acesta cu mediul \nconjur`tor.

                                                             |n premier` \n România, Orange a introdus un sistem de etichetare ecologic`, \n colaborare cu World Wide Fund. Sistemul
                                                             seam`n` cu cele pentru automobile sau electrocasnice [i \]i permite s` afli care sunt emisiile de CO2 produse de un anumit
                                                             telefon, cât de eficient este acesta din punct de vedere energetic sau \n ce m`sur` \l po]i recicla. Te invit`m s` verifici \n magazin,
                                                             pe eticheta telefonului “performan]a de mediu”. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât telefonul este mai prietenos cu natura.                                              46 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
Orange Care
e[ti pe mâini bune


SIM Agenda Back-up                            Transfer de con]inut
|]i ofer` o metod` simpl` [i sigur` de a salva [i p`stra numerele     |]i ofer` o metod` simpl`, eficient` [i sigur` de a transfera
de telefon de pe cartela SIM pe serverul Orange \n condi]ii de      informa]iile din telefonul t`u mobil atunci când te decizi s`-l
confiden]ialitate. Serviciul poate fi folosit atåt pe telefonul mobil,  schimbi. Po]i s` î]i transferi agenda telefonic`, mesajele scrise,
cåt [i pe web [i \l po]i activa direct din meniul Orange al telefonului  imaginile, sunetele de apel în condi]ii de confiden]ialitate. Seviciul
mobil sau apelånd gratuit Serviciul Clien]i - 411 sau Self Care      cost` 5,21 euro ptr. transferarea informa]iillor din telefonul t`u pe
*100#. Taxa de activare este 3,72 euro, iar abonamentului         un altul sau 3,13 euro pentru transferarea pe un card de memorie.
lunar - 0,5 euro.
Buy-Back                                 Asigurarea pentru telefon,
                                     card de date [i modem
Fie c` e[ti client Orange sau e[ti \n alt` re]ea de telefonie mobil`,   Po]i asigura orice telefon, modem sau card de date cump`rat
cu serviciul Buy-Back, prime[ti \n schimbul vechiului t`u telefon     de la Orange, indiferent de pre]. Asigurarea cost` de la
un cupon de reducere de pån` la 150 de euro. Po]i folosi cuponul     1,95 euro/lun` [i e scutit` de TVA. În caz de daun` total`,
pentru a cump`ra un nou telefon, un laptop sau orice alt produs      prime[ti un telefon nou contra unei taxe de franciz` de 50 EUR
din Orange shop. Intr` pe www.orange.ro/buy-back pentru a         pentru iPhone, HTC [i RIM sau de 10 EUR pentru orice alt model,
afla valoarea estimat` a cuponului de reducere pentru vechiul t`u     [i \n limita valorii asigurate de 4000 RON (TVA inclus).
telefon.                                 Dac` telefonul t`u s-a defectat, \l po]i repara de oricâte ori este
                                     nevoie, \n limita valorii asigurate de 1000 RON. Modemurile
                                     [i cardurile de date se pot asigura doar la cump`rare, iar \n caz
                                     de defec]iune vor fi \nlocuite cu unele noi.
Asigurarea pentru factur`                         Redirec]ionarea apelurilor
                                     \n caz de urgen]`
Indiferent de num`rul abonamentelor tale, 6 luni nu mai e[ti       Dac` ]i-ai pierdut telefonul, l-ai uitat acas` sau are bateria
nevoit s` pl`te[ti facturile. Asigurarea este valabil` pentru situa]ia  desc`rcat`, po]i primi \n continuare apelurile pe num`rul t`u.
în care intri în [omaj, în limita valorii de 80 euro/lun` [i situa]iile  Cu serviciul Redirec]ionarea apelurilor \n caz de urgen]` r`mâi
de invaliditate total` permanent`, în limita a 800 euro. Asigurarea    \n contact de pe orice alt telefon fix sau mobil cu to]i cei care
cost` 1 euro/lun` (nu se percepe TVA) [i este emis` de          te sun` pe num`rul t`u.
ALICO Asigur`ri România SA.
Smart Services                              Care Center
Prime[ti asisten]` din partea unui expert Orange pentru: instalarea    La Care Center telefonul t`u beneficiaz` de servicii complete:
cartelei SIM, verificarea [i configurarea set`rilor de SMS, MMS,     reinstalare software, repara]ii mecanice, \nlocuire elemente de
internet [i e-mail, instalarea de aplica]ii pe telefon, actualizarea   design, decodare telefon, set`ri internet [i cont e-mail, instalare
software-ului, etc. Serviciul cost` 5,21 euro (TVA inclus) pentru     aplica]ii, servicii pentru smartphone etc. Te a[tept`m la Care
orice model de smartphone [i este disponibil \n orice           Center din Orange concept store sau Orange shop Pantelimon
Orange shop.                               Bucure[ti.

pre]urile includ TVA
                                                                       | 47
                                                                                         LG              LG              LG              Motorola
                                                                                        T310             GT400           Optimus Me            Milestone
                                                                                                                                   de la 89 euro
                                                           pre]                          de la 19 euro*        de la 69 euro*        de la 95 euro*
                                                                                                                                 \n oferta smartphone

                                                           greutate                          86,5 g            98 g            108 g              140 g

                                                           dimensiuni                      95,8x51x11,9 mm       107x54,5x11,8 mm       108x57,5x12,2 mm        116x60x13 mm
                                                           autononomie \n convorbire/stand-by          3,5 ore/350 ore        3,3 ore/300 ore       5,3 ore/340 ore       6,5 ore/380 ore
                                                                                                                                300MB/card microSD 8GB
                                                           memorie intern`/extern`                20MB/microSD         100MB/microSD        100MB/microSD
                                                                                                                                  inclus \n pachet
                                                           camer` foto                       2 megapixeli         5 megapixeli         3 megapixeli           5 megapixeli
                                                           vitez` transfer date                    EDGE             3G+             3G+               3G+
                                                                                                                                MMS/POP3, IMAP, IMAP4,
                                                           MMS/e-mail                    MMS/POP3, IMAP4, SMTP    MMS/POP3, IMAP4, SMTP     MMS/POP3, IMAP4, SMTP
                                                                                                                                Exchange ActiveSync
                                                           conectivitate                      Bluetooth          Bluetooth           Bluetooth        Bluetooth/microUSB
                                                           media                       radio FM/media player     radio FM/media player    radio FM/media player        media player
                                                                                                                                850/900/1800/1900/2100
                                                           frecven]` de operare               850/900/1800/1900 MHz    850/900/1800/1900 MHz    850/900/1800/1900 MHz
                                                                                                                                    MHz
*pre]urile includ TVA [i sunt valabile pân` la 31 mai 2011 cu un abonament nou de minimum 12,5 euro, pe 24 de luni
                                                                                        Nokia            Orange            Samsung             Samsung
                                                                                         C7             Atlanta            E1170             E2121B
                                                           pre]                         de la 309 euro*        de la 12 euro*        de la 1 euro*        de la 1 euro*

                                                           greutate                          130 g             84 g             73 g              74 g
                                                           dimensiuni                     117,3x56,8x10,5 mm       116x49x11,3 mm       108,5x45,5x14,1 mm      104,5x45x14,6 mm
imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar în scop ilustrativ
                                                           autononomie \n convorbire/stand-by          9,6 ore/555 ore       2,8 ore /180 ore       10 ore/830 ore        6 ore/460 ore
                                                                                       8GB/microSD
                                                           memorie intern`/extern`                               11MB/microSD           16MB/-          7MB/microSD
                                                                                       pân` la 32GB
                                                           camer` foto                       8 megapixeli         2 megapixeli            -           0,3 megapixeli
                                                           vitez` transfer date                    3G+             3G+              -               GPRS
                                                                                     MMS/POP3, IMAP4,
                                                           MMS/e-mail                                   MMS/POP3/IMAP4/SMTP           -/-         MMS/POP3, IMAP4
                                                                                      Mail for Exchange
                                                           conectivitate                    Bluetooth/microUSB      Bluetooth/microUSB          -/-           Bluetooth/USB
                                                           media                       radio FM/media player     radio FM/media player         -          radio FM/MP3 player
                                                           frecven]` de operare               850/900/1800/1900 MHz     900/1800/1900 MHz        900/1800 MHz         900/1800 MHz
                                                                         Instaleaz` aplica]ia Bee Tag sau ScanLife pe mobilul t`u [i po]i citi direct pe telefon review-uri, pentru a face cea
                                                                         mai bun` alegere. Tot ce trebuie s` faci este s` scanezi cu aplica]ia codul p`trat de lâng` imaginea telefonului.
                                                                         Pentru a desc`rca aplica]ia intr` pe http://get.beetag.com sau pe www.scanlife.com

                                                           48 |
    Nokia           Nokia           Nokia          Nokia            Nokia           Nokia
    C1-01          2220 slide          C3         C3 Touch&Type           E5             E72
   de la 9 euro*      de la 11 euro*      de la 65 euro*      de la 119 euro*      de la 155 euro*       de la 229 euro*

    78,8 g          93,5 g          114 g           100 g           126 g            128 g

  108x45x14 mm       97,1x47x15,8 mm     115,5x58,1x13,6 mm     111x47,5x11 mm      115x58,9x12,8 mm      114x58,3x10,1 mm
  10,6 ore/504 ore      5,3 ore/496 ore      8 ore/500 ore       5 ore/405 ore       13 ore/624 ore       13 ore/792 ore
  64MB/microSD                                 30MB/microSD       256MB/microSD
                 32MB/-        55 MB/microSD                                  250MB/microSD
   pân` la 32GB                                 pân` la 32GB       pân` la 32GB
     VGA            VGA          2 megapixeli       5 megapixeli       5 megapixeli        5 megapixeli
    GPRS           EDGE           EDGE            3G+            3G+             3G+
                                                    MMS/IMAP4, SMTP, POP3,
 MMS/Nokia Messaging   MMS/POP3, IMAP4, SMTP      MMS, e-mail     MMS/SMTP, IMAP4, POP3                 MMS/POP3, IMAP4, SMTP
                                                     Mail for Exchange
 Bluetooth/microUSB        -/-        Bluetooth, USB     Bluetooth/microUSB     Bluetooth/microUSB      Bluetooth/USB
 radio FM/media player      radio FM      radio FM/media player   radio FM/media player   radio FM/media player    radio FM/media player

  900/1800 MHz       900/1800 MHz     850/900/1800/1900 MHz   850/900/1800/1900 MHz  850/900/1800/1900 MHz    850/900/1800/1900 MHz
   Samsung          Samsung          Samsung          Samsung          Samsung            ZTE
   C3300K          Omnia735         Cardinal          S5530           Omnia 7            S302
               de la 19 euro                                 de la 189 euro         1 euro
  de la 29 euro*                   de la 45 euro*      de la 79 euro*
             \n oferta smartphone                              \n oferta smartphone     \n oferta Senior
     80 g          121,4 g          110 g           96 g           138 g            79 g
 96,3x53,8x12,9 mm    117,7x59,8x11,9 mm    112,6x47,1x11,9 mm     105x49,5x11,5 mm     122,4x64,2x10,9 mm      103x49x14,8 mm
   6 ore/350 ore       6 ore/400 ore      13 ore/550 ore       6 ore/400 ore       6 ore/500 ore        5 ore/300 ore
  30MB/microSD
               100MB/microSD         50MB/-        60MB/microSD          8GB             -
   pân` la 8GB
  1,3 megapixeli       3 megapixeli       3 megapixeli       3,2 megapixeli       5 megapixeli          -
    EDGE            3G+           EDGE            3G+            3G+             -
                          MMS/POP3, IMAP4, SMTP,               MMS/POP3, IMAP4,SMTP,
MMS/IMAP, SMTP, POP3      MMS/e-mail                  MMS/IMAP, SMTP, POP3                       -/-
                              SSL                        SSL,TSL
 Bluetooth/microUSB     Bluetooth/USB     Bluetooth/microUSB     Bluetooth/microUSB    Bluetooth/microUSB         -/-
 radio FM/media player   radio FM/media player   radio FM/media player   radio FM/media player   radio FM/media player       radio FM
850/900/1800/1900 MHz  850/900/1800/1900 MHz   850/900/1800/1900 MHz   850/900/1800/1900 MHz  850/900/1800/1900/2100 MHz    900/1800 MHz
 spune-]i p`rerea despre telefoanele din magazinul online pe www.orange.ro/review


                                                                           | 49
                                                   5
                               2
                                                               6
                                       1
                              4

                                     3                          7
                                                       9

                                  11      12                          10


                                           accesorii pentru
                                           1.  carcas` iPhone 4 drapel UK - 8 EUR
                                           2.  carcas` iPhone 4 drapel USA - 8 EUR
                                           3.  carcas` iPhone 4 neagr` - 9 EUR
                                           4.  carcas` iPhone 4 transparent` - 7 EUR
pre]urile includ TVA
                                           5.  carcas` iPhone 4 alb/bleu - 8 EUR
                       8                    6.  carcas` iPhone 4 alb/roz - 8 EUR
                                           7.  carcas` fashion roz - 10 EUR
                                           8.  carcas` fashion bleu - 10 EUR
                                           9.  \nc`rc`tor auto Belkin - 15 EUR
                                           10.  c`[ti stereo cu microfon Apple - 79 EUR
                                           11.  bumper Apple negru - 24 EUR
            50 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro           12.  bumper Apple roz - 24 EUR
                                                 telefoane [i accesorii
                                   16
                                                  17

                 13                                 14


accesorii pentru BlackBerry
13.  \nc`rc`tor auto BlackBerry microUSB - 13 EUR
14.  casc` Bluetooth BlackBerry HS - 500 - 70 EUR
15.  toc pentru BlackBerry 8520/9700 - 7 EUR
16.  casc` stereo BlackBerry 3,5 mm - 12 EUR
17.  \nc`rc`tor priz` BlackBerry microUSB - 20 EUR                             15
                                 20


                                                            21
           18              19
           22
                            23
                                 carduri
                                 [i cititoare card
                                 18. card microSD Nokia 2 GB - 7 EUR
                                 19. card microSD Nokia 4 GB - 9 EUR
                                 20. card microSD Kingston 8 GB + adaptor - 14 EUR
                                 21. card microSD Kingston 16 GB + adaptor - 32 EUR
                                 22. memorie extern` Kingston 8 GB - 14 EUR
                                 23. memorie extern` Kingston 16 GB - 24 EUR
                                 24. cititor de carduri microSD - 3 EUR
                                 25. cititor de carduri 43 \n 1 - 7 EUR
     24
                              25

                                                          | 51
                                                              34
                       26           27         28            29
                                                    huse [i bijuterii
                           30
                                                    pentru telefon
                                                    26.  hus` silicon Nokia N8 gri - 5 EUR
                                                    27.  hus` silicon Nokia N8 bleu - 5 EUR
                                                    28.  hus` silicon Nokia N8 roz - 5 EUR
                                                    29.  hus` piele Mobileart neagr` - 7 EUR
                                                    30.  hus` piele Mobileart alb` - 7 EUR
                                                    31.  hus` silicon HTC Desire HD transparent` - 5 EUR
                                                    32.  toc piele Samsung Galaxy S - 8 EUR
                                                    33.  toc piele Nokia CP371 - 11 EUR
                                                    34.  s`cule] fashion Nokia mov/bleu - 6 EUR
                                                    35.  bijuterie telefon Pinguin - 1 EUR
                                                    36.  bijuterie telefon Delfin - 1 EUR
                                                  31  37.  bijuterie telefon Fluture - 1 EUR
                                                    38.  bijuterie telefon Panter` - 1 EUR
                                                    39.  juc`rie gonflabil` Delfin - 3 EUR
                                                    40.  juc`rie gonflabil` Panter` - 3 EUR
                                                    41.  juc`rie gonflabil` Fluture - 3 EUR
                                                    42.  juc`rie gonflabil` Pinguin - 3 EUR

             32

                                                     39

                                          33

                                                                            41                                       36            38
                                                                    42
pre]urile includ TVA
                                     35
                                                 37       40
                                          45
            c`[ti Bluetooth                              46

            43.  casc` Bluetooth Nokia BH - 105 - 19 EUR                                 48
            44.  casc` Bluetooth Nokia BH - 217 - 33 EUR
            45.  casc` Bluetooth LG HBM235 - 20 EUR             43
            46.  casc` Bluetooth Nokia BH - 108 - 14 EUR
            47.  casc` Bluetooth Nokia BH - 106 - 20 EUR
            48.  casc` Bluetooth Samsung WEP490 - 10 EUR                               47
            49.  casc` Bluetooth Plantronics 975 multipunct - 84 EUR

                                               44
                                                                              49
            52 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
                                                        telefoane [i accesorii
                                             accesorii
                                             laptop/multimedia
                                     52
                                             50. camer` foto Sony S3000 - 100 EUR
                                             51. camer` foto Sony W530 - 138 EUR
                                             52. camer` web Graffiti - 18 EUR
                 50                           53. ram` foto Serioux 7'' - 32 EUR
                                             54. c`[ti Graffiti tip DJ - 18 EUR
                           51                 55. mouse optic Canyon - 10 EUR
      53                                      56. geant` laptop Dell 15,6'' neagr` - 27 EUR
                                             57. geant` laptop Dell 15,6'' bej - 27 EUR
                                             58. geant` laptop Prestigio ro[ie 15,4'' - 17 EUR
                                             59. rucsac lapop Canyon 15,4'' - 23 EUR
                                             60. hus` laptop Canyon 10'' - 8 EUR
                                             61. consol` Playstation Portable Sony
                                               + 2 jocuri - 192 EUR

 54                               55

                                        59                            60
                                   58
56
                                                                 61
                      57
                                                            66
   accesorii auto          62         63  64

   62. carkit slim Parrot - 71 EUR
   63. carkit smart Parrot - 101 EUR
   64. GPS Prestigio RoadScout 4150
     (hart` Europa) - 117 EUR
   65. GPS MIO Moov 500
     (hart` Romania) - 96 EUR
   66. \nc`rc`tor auto Nokia DC - 4 - 8 EUR   65
   67. \nc`rc`tor auto HTC microUSB - 22 EUR                                    68
   68. \nc`rc`tor auto Samsung microUSB - 10 EUR

                                          67
                                                                 | 53
     53 | mai multe informa]ii pe www.orange.ro
Orange shop
Alba-Iulia                          Cluj-Napoca
  Str. Tudor Vladimirescu nr. 3-5                Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 23-25
Alexandria                             Pia]a Unirii nr. 6


                                                                 programare
  Str. Libert`]ii nr. 202                    Comuna Flore[ti, Polus Mall
Arad                                Str. Alexandru Vaida Voievod
                                 nr. 53-55, Iulius Mall
                                                                 online în
  Bd. Revolu]iei nr. 49-53
  Calea Aurel Vlaicu, bloc I-2               Constan]a
                                  Str. {tefan cel Mare nr. 55
Bac`u
  Str. Nicolae B`lcescu nr. 1 A-B
  Calea Republicii nr.181,
                                  Bd. Tomis nr. 213, bloc TS8
                                  {os. Mangaliei nr. 195 A,                  magazinul
                                                                 Orange
                                 Real Hypermarket
  Real Hypermarket
                               Craiova
Baia-Mare                             Calea Bucure[ti nr. 12, bloc M8
  Bd. Bucure[ti nr. 4                      Str. Unirii, bloc 21A-B                   Te a[tept`m \n magazinele Orange
Bårlad                            Dej
  Str. Republicii nr.181, bloc S1-2
                                                                 cu oferte speciale. {i pentru c` [tim
                                  Pia]a Bobâlna, nr. 11
Bistri]a                           Deva
                                                                 c` timpul t`u este pre]ios, din mai
  Pia]a Central` nr. 8                     Pia]a Victoriei nr. 8                    \]i po]i programa vizita \n magazin.
Boto[ani                           Drobeta Turnu-Severin                       Astfel, un consultant Orange \]i va
  Str. 1 Decembrie nr. 25                    Str. Unirii nr. 82
                                                                sta la dispozi]ie de cum ai ajuns,
Bra[ov                            Foc[ani
  Str. Mure[enilor nr. 1                    Bd. Unirii nr. 59-61                    f`r` s` fie nevoie s` a[tep]i.
  Str. Saturn nr. 32                    Gala]i
Br`ila                               Str. Br`ilei nr. 19, bloc R2                Pentru a face o programare
  Calea C`l`ra[ilor nr. 51, bloc 104              Str. Br`ilei nr. 134A
                               Hunedoara
                                                                online trebuie doar s` intri pe
  Complex Carrefour
                                  Str. George Enescu nr. 6                  www.orange.ro/programeaza-te [i
Bucure[ti
                               Ia[i                               s` alegi când vrei s` vii \n magazin
  Orange concept store
                                  Str. Anastasie Panu nr. 52
                                                                                  .
  Calea Victoriei nr. 41
                                  Str. Tudor Vladimirescu, bloc T17
  Europe House
                                  {os. P`curari, nr. 121, Carrefour - Parcul
  Bd. Lasc`r Catargiu nr. 51-53                 Comercial ERA
  Universitate                       Lugoj
  Bd. Nicolae B`lcescu nr. 3-5,                  Pia]a Iosif Constantin Dr`gan nr. 11
  bloc Dun`rea                        Mangalia
  Mall Vitan                          {os. Constan]ei, bloc 5
  Calea Vitan nr. 55-59, parter               Media[
  Mo[ilor
  Calea Mo[ilor nr. 292, bloc 38
                                  Pia]a Regele Ferdinand, nr. 19
                               Miercurea-Ciuc                         shop locator
  Pantelimon                          Str. Kossuth Lajos nr. 11-13               Intr` pe www.orange.ro/shop-locator
  {os. Pantelimon nr. 245                  Odorheiu Secuiesc
                                                               [i vezi pe hart` cel mai apropiat
  Real Vitan                          Strada Kossuth Lajos, nr. 44
  Calea Vitan nr. 236                    One[ti                             Orange shop.
  Iride                             Bd. Oituz, nr. 23
  Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9a               Oradea
                                  Str. Republicii nr. 18-22A
  Centrul Comercial Auchan
                                  Str. Nuf`rului nr. 30, Lotus Mall            Slatina
  Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 33A
                                  Calea Aradului DN79/FN,                   Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 50,
  Drumul Taberei
                                 Carrefour - Parcul Comercial ERA               bloc D16
  Drumul Taberei nr. 90, bloc C8
                               Piatra-Neam]                          Slobozia
  Progresu
                                  Str. Republicii nr. 1                    Bd. Matei Basarab nr. 25, bloc D6
  {os. Giurgiului nr.118, bloc 12              Pite[ti
  Militari
                                                               Suceava
                                  Str. Victoriei nr. 87, bloc 2
                                                                 Str. Nicolae B`lcescu nr. 4
  Bd. Iuliu Maniu nr. 160, bloc I                 Bd. I.C. Br`tianu, bloc C2
                                                                 Calea Unirii, nr. 22, Iulius Mall
  Rahova                          Ploie[ti
                                                               Tårgovi[te
  {os. Alexandriei nr. 16, bloc L4                Pia]a Victoriei nr. 7, bloc A-EST
                                                                 Bd. Independen]ei nr. 6, bloc 6PP
  B`neasa Shopping City                     Bd. Republicii nr. 118, bloc 15C
                                                               Tårgu-Jiu
  {os. Bucure[ti - Ploie[ti nr. 42D                Bd. Republicii nr. 17-25,
                                                                 Str. Unirii nr. 1
  Grivi]a                             Complex Winmarkt Grand Center
                                                               Tårgu-Mure[
  Calea Grivi]ei, nr. 236                  Råmnicu-Vålcea
                                                                 Pia]a Trandafirilor nr. 23
  Berceni                            Str. {tirbei Vod` nr. 7, bloc P1
                                                                 Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 251
  {os. Berceni nr. 51, bloc 129               Re[i]a
                                  Bd. Republicii nr. 6
                                                               Timi[oara
  Crânga[i
                               Roman                               Bd. Republicii nr. 8
  Calea Crânga[i nr. 26-28, bloc 48-49                                             Calea Martirilor, nr. 62
                                  Str. Nicolae Titulescu, bloc 10
  Sun Plaza                                                          Calea {agului, nr. 72-78
                               Sfåntu-Gheorghe
  Calea V`c`re[ti nr. 391                                                    Calea Aradului nr. 56, Real Hypermarket
                                  Str. Godri Ferenc nr. 1
  Plaza România                                                      Tulcea
                               Satu-Mare
  Bd. Timi[oara nr. 26Z, etaj 1                                                 Str. Unirii nr. 1
                                  Pia]a Libert`]ii nr. 15
Buz`u                             Sibiu                             Turda
  Bd. Unirii Centru, bloc D                   Pia]a Unirii nr. 1                      Str Republicii nr. 43
Caracal                              Pia]a Aurel Vlaicu, bloc V3               Vaslui
  Str. Antonius Caracalla, bloc 23             Sighetu-Marma]iei                         Str. {tefan cel Mare, bloc 94
C`l`ra[i                              Pia]a 1 Decembrie 1918, nr. 27,             Vatra-Dornei
  Prelungirea Bucure[ti, bloc D2                bloc M5                            Str. Luceaf`rului nr. 19
Câmpulung-Muscel                       Sighi[oara                           Zal`u
  Str. Pia]a Jur`mântului, bloc A3               Str. 1 Decembrie 1918, nr. 10                Str. Mihai Viteazu, bloc C1-C2

54 |  Pre]urile din aceast` revist` sunt valabile la data public`rii acestui material. Orange România S.A. \[i rezerv` dreptul de a aduce modific`ri ulterioare tarifelor
    sau pre]urilor referitoare la produsele [i serviciile sale. Ofertele promovate sunt supuse unor termeni [i condi]ii.
Orange store                                                                  adrese magazine


Adjud                         Constan]a                        Pite[ti
  Bd. Republicii nr. 88                 Str. {tefan Cel Mare nr. 57              Str. Victoriei nr.10, Complex Fortuna
Alba-Iulia                      Corabia                           Pia]a Vasile Milea, complex Mobilux
  Bd. Transilvaniei nr. 23, bloc 13A          Str. 1 Mai, bloc 39                  Pia]a Vasile Milea, Complex Fortuna, parter
  Bd. Transilvaniei nr. 13             Craiova                         Ploie[ti
Ale[d                           Pia]a G`rii nr. 6, bloc 3-4
  Cartier {oimul, bloc C4, parter, ap. 7                                    Str. Emil Zola nr. 4, bloc I
                              Bd. Tineretului poz. 42, cartier Craiovi]a Nou`    Str. George Co[buc nr. 13
Arad                            Str. Unirii nr. 14, magazin Mercur
  Bd. Revolu]iei nr. 39-41, magazin Ziridava                                  Carrefour Ploie[ti, comuna Blejoi
                              Str. Fra]ii Gole[ti nr. 2A            R`d`u]i
  Bd. Revolu]iei nr. 86
  Bd. Aurel Vlaicu nr. 21, Atrium Center        Calea Severin nr. 5A, Complex Comercial Real
                                                         Pia]a Unirii nr. 62
  Bd. Revolu]iei nr. 24, ap. 27             Str. {tirbei Vod` nr. 7A
                                                       Râmnicu-S`rat
  Calea Radnei nr 298, Real Hypermarket, stand 6    Plaiul Mihai Viteazu nr 78,
                                                         Bd. Victoriei, bloc 27C
Bac`u                           Severin Shopping Center Carrefour
                           Curtea de Arge[                     Râmnicu-Vâlcea
  Str. M`r`[e[ti nr. 112
                              Str. Negru Vod` nr. 27                Calea lui Traian,
  Str. M`r`[e[ti nr. 11
  Str. Luminii nr. 1/3                 Bd. Basarabilor, bloc E13              Complex Comercial Winmarkt Cozia
  Str. Dumbravei nr. 2-3              Deva                            Bd. Tineretului nr.1, bloc A12
  Calea M`r`[e[ti nr. 167                Complex Comercial Real, parter            Str. General Magheru nr. 1, bloc A+B
Baia Mare                         Bd. Decebal, bloc 111               Reghin
  Bd. Traian nr. 14                Dr`g`[ani                          Str. Petru Maior nr. 35
  Bd. Unirii nr. 12                   Str. Gib Mih`escu nr. 33             Re[ita
  Bd. Bucure[ti nr. 144, stand 4,         Dorohoi                           Bd. Muncii nr. 21, Kaufland
  Real Hypermarket                    Str. Dimitrie Pompeiu nr. 6, bloc B5         Str. I.L.Caragiale nr. 1-2
  Str. Victoriei nr. 73,
  Complex Comercial Gold Plaza            Drobeta Turnu-Severin                    Bd. Republicii nr.13
Bal[                            Bd. Revolu]iei, bloc E1-E2            Roman
  Str. Nicolae B`lcescu, bloc 26            Str. Tudor Vladimirescu nr. 111            Str. Nicolae Titulescu nr. 11
B`ile[ti                          Str. Brâncoveanu nr. 333, bloc TS1        Satu-Mare
  Str. Victoriei, bloc A3                Plaiul Mihai Viteazul nr. 78, Severin Shopping    Str. Carei nr. 153, Real Hypermarket
Bârlad                          Center Carrefour                    Str. Horea nr. 1
  Str. Republicii nr. 197             F`lticeni                          Pia]a Libert`]ii nr. 13
Beclean                          Bd. Revolu]iei nr. 8               Sibiu
  Aleea G`rii nr.1                 Filia[i                           Str. Pia]a Mare nr. 6
Bistri]a                          Str. Raco]eanu, bloc I4
  Str. Liviu Rebreanu nr. 10                                          {os. Sibiului, Km 306+629, Real Hypermarket,
                           Foc[ani
  Pia]a Morii nr. 56                                             Stand 5
                              Bd. Unirii nr. 44
Boto[ani                                                     Str. Semaforului nr. 31A
                           Gala]i
  Str. Marchian nr. 3AB                 Str. Ada Marinescu, bloc E7              Pia]a Unirii nr. 4
  Str. Prim`verii, bloc 23                                         Sighetu-Marma]iei
                              Str. Domneasc` nr. 24,
  Calea Na]ional` nr. 72                                            Pia]a 1 Decembrie 1918, bloc L1
  Calea Na]ional` nr. 105
                             Complex Comercial Winmarkt
                              Str. Br`ilei nr. 200A, bloc B6          {imleu-Silvaniei
Br`ila                                                      Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13
  Calea C`l`ra[ilor nr. 254, bloc A1          Str. Br`ilei, Cartier }iglina 2
  Calea C`l`ra[ilor nr. 63, bloc B           Str. Siderurgi[tilor, bloc SD4A          Slatina
  Str. Mihai Eminescu nr. 22            Giurgiu                           Str. Alexandru Ioan Cuza, bloc V1
  Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12             Str. Prof. Nicolae Droc Barcian, bloc Muv1      Str. Ecaterina Teodoroiu, bloc 18, sc. D
  Calea C`l`ra[ilor, bloc 4Bis           Gheorgheni                         Str. A.I.Cuza nr. 48, bloc CAM1
  Str. Mihai Eminescu nr. 66              Str. Libert`]ii nr. 23              Suceava
Bra[ov                        Gherla                           Calea Unirii nr. 39
  Str. Republicii nr.6                 Pia]a Libert`]ii nr. 1                Str. M`r`[e[ti nr. 39A, bloc A12
  Calea Bucure[ti nr. 28, bloc S4, sc. B+C     Gura Humorului                       Str. George Enescu nr. 1A, bloc 1A
  Str. Mure[enilor nr. 28                Pia]a Agroalimentar`
  Bd. Victoriei nr. 4
                                                       Târgovi[te
                           Horezu                           Bd. Independen]ei nr. 2, Complex Mondial,
  Str. Republicii nr. 31
                              Bd. Tudor Vladimirescu nr.1, bloc R2         corp A, parter
  Str. C`r`mid`riei-Bazaltului nr. 2,
  Complex Comercial Real               Hu[i                          Târgu-Frumos
  Calea Bucure[ti nr. 107,               Str. Florilor, bloc 22, sc. A             Str. Cuza Vod`, bloc 36
  Complex Comercial Carrefour            Ia[i                          Târgu-Jiu
Bucure[ti                         Str. Sfântu Laz`r nr. 47
                                                         Str. Victoriei nr. 16
  Bd. Camil Ressu nr. 6, bloc 20            Str. 14 Decembrie 1989 nr. 13
                                                         Str. Unirii, bloc B6
  Bd. Vasile Milea nr. 4, AFI Palace Cotroceni     Bd. Tudor Vladimirescu nr.1, Iulius Mall
                                                         Str. Unirii, bloc B6
  Calea Progresului nr. 151-171, Liberty Center     Str. Anastasie Panu nr. 46, Hala Central`
  Bd. Iuliu Maniu nr. 78-92, Pia]a Veteranilor     Str. P`curari nr. 15-17, bloc 538         Târgu-Mure[
  Bd. Timi[oara nr. 26Z, Plaza România, demisol     Pia]a Voievozilor nr. 3, bloc A9           Pia]a Trandafirilor nr. 27-30
  Calea Vitan nr. 55-59, Vitan Mall, demisol    Marghita                          Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 186, ap. 1
  Drumul Taberei nr. 94, bloc 519            Calea Republicii nr. 26                Str. 1 Decembrie 1918 DN 13, nr. 2,
  Str. Drumul Dealul Bisericii nr. 67-109     Medgidia                          Real Hypermarket
  Bd. Theodor Pallady nr. 51, Complex Comercial     Str Republicii nr. 18, bloc RM3A           Str. Gheorghe Doja nr. 243,
  Real Pallady                    Media[                           Complex Comercial Auchan
  Autostrada Bucure[ti-Pite[ti km 11.4, Complex                              Târgu-Neam]
                              Str. Mihai Eminescu nr. 5
  Carrefour Militari
Buftea                        Mioveni                           Str. Mihai Eminescu, bloc M7
  Bd. Mihai Eminescu nr. 9-11              Bd. Dacia, bloc F5B, parter            Târgu-Secuiesc
Buz`u                         Odorheiu-Secuiesc                      Str. Curtea 39 nr. 1
  Str. Unirii, bloc 8H, Magazin 63           Str. Morii nr. 2                 Târn`veni
  Aleea Trandafirilor, bloc B1           One[ti                           Str. Republicii nr. 74
  Str. Ostrovului col] cu Aleea Trandafirilor      Bd. Oituz nr. 21                 Tecuci
Calafat                          Str. General Rosetti nr. 4              Str. Gheorghe P`tra[cu nr. 1
  Str. A.I. Cuza nr. 47              Oradea                         Timi[oara
Caransebe[                         Bd. Decebal nr. 20                  Str. Carol Telbisz nr. 3, magazin Bega
  Str. Prim`riei nr. 4                 Str. Corneliu Coposu nr. 16-18
Carei                                                       DN 59, Calea {agului, Complex Comercial Real
                              Str. Iosif Vulcan nr. 2
  Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4                                         Str. {tefan Furtun` nr. 7
                              Str. Parc Traian nr. 1
Cåmpina                                                      Str. Victor Vlad Delamarina nr. 1
                              Str. Ogorului nr. 171,
  Bd. Carol I nr. 20, bloc 2C                                         Bd. Regele Carol nr. 26
                             Complex Comercial Real
Câmpia-Turzii                     Or`[tie                           Str. Demetriade nr. 1, Iulius Mall
  Bd. Andrei Mure[anu nr. 2                                        Tulcea
                              Str. Armatei, bloc 2, ap. 18
Câmpulung-Moldovenesc                                               Str. Babadag nr. 14, bloc 8
  Calea Bucovinei nr. 1-3, Hotel Zimbru      Or[ova
                              Str. Por]ile de Fier nr. 5              Str. Isaccei nr. 57, bloc Pelican
Câmpulung-Muscel
  Str. Republicii nr. 53              Pa[cani                         Vaslui
Cluj Napoca                        Str. {tefan cel Mare, bloc A-5, sc. B         Str. {tefan Cel Mare, bloc 199, sc. C
  Str. Muncii nr. 1-15, Real Hypermarket      Piatra-Neam]                      Zal`u
  Str. Islazului nr. 12                 Pia]a {tefan Cel Mare nr. 7              Bd. Mihai Viteazu, bloc E1
  Str. I.P. Voine[ti                  Str. Republicii nr. 16                Bd. Mihai Viteazu, bloc O2
                                                                               | 55

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:218
posted:11/7/2011
language:Romanian
pages:56