Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Relació d'adjudicacions definitives dels ... - Generalitat de Catalunya

VIEWS: 5 PAGES: 3

									                              RELACIÓ D'ADJUDICACIONS DEFINITIVES DELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DEL SEU SECTOR PÚBLIC. PERÍODE 01.10.2011 - 15.10.2011 (*)
                                                                                                    DADES BÀSIQUES DEL CONTRACTE

             ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
                                                                                                                VALOR ESTIMAT DEL     IMPORT
             (segons classificació orgànica)                                                                 OBJECTE DEL     PROCEDIMENT                                                     PLURIANUAL
                                         DATA D'ADJUDICACIÓ             DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE                                       CONTRACTE      D'ADJUDICACIÓ          EMPRESA ADJUDICATÀRIA
                                                                                             CONTRACTE      D'ADJUDICACIÓ                                                     (sí / no)
                                                                                                                  (IVA exclòs)     (IVA inclòs)

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
                                                   Servei de manteniment evolutiu i correctiu del sistema d'informació de
                                                                                                       Negociat sense
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)    10/10/2011    gestió administrativa i comercial de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i     Serveis                    84,000.00 €     49,548.79 € ASNA Internacional, S.L.                  No
                                                                                                        publicitat
                                                   de Publicacions.

                                                   Servei de manteniment correctiu, evolutiu i suport operatiu del sistema
                                                   d'informació de les iniciatives parlamentàries de Relacions Institucionals i              Negociat sense
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS                 10/6/2011                                               Serveis                    56,779.66 €     65,962.00 € Indra Sistemas, S.A.                    No
                                                   el Parlament del Departament de Governació i Relacions Institucionals                   publicitat
                                                   basat en els serveis d'implementació d'aplicacions en entorns J2EE.

                                                   Serveis de suport a la migració del sistema de continguts del Consorci                 Negociat sense
Consorci Administració Oberta de Catalunya                      10/4/2011                                               Serveis                    25,423.73 €     29,655.36 € Smile Iberia, S.L., Sociedad unipersonal          No
                                                   AOC.                                                   publicitat

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

                                                   Subministrament de cartutxos de cintes T10000C per a emmagatzematge
Consorci Institut de Física d'Altes Energies                     10/5/2011    massiu de dades per projectes del Port d'Informació Científica (PIC) de     Subministraments      Obert         100,000.00 €     109,504.00 € Catalana de Informàtica 90, S.L.              No
                                                   l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE).
                                                   Subministrament de kits per a processar mostres amb l'equip Chemagic                  Negociat sense
Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer          10/4/2011                                             Subministraments                 58,134.00 €     68,598.12 € Bio-Business Technology, S.L.                Sí
                                                   MSM1.                                                   publicitat
                                                                                                                               16,531.79 € Ventilación y Filtración, S.L.
                                                   Subministrament de filtres de climatització al Parc de Recerca Biomèdica                Negociat sense
                                           10/10/2011                                            Subministraments                 46,960.00 €                                         No
                                                   de Barcelona                                               publicitat
                                                                                                                                7,108.79 € Generalfilter Ibérica, S.A.
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
                                                   Servei de disseny i implementació del curs (2 edicions) especialitzat i
                                                                                                       Negociat sense
                                           10/14/2011    intensiu en habilitats de lideratge i gestió científiques per a investigadors    Serveis                    36,000.00 €     20,443.50 € Sašo Ko¿evar                        No
                                                                                                        publicitat
                                                   sènior i post-docs al PRBB.
                                                   Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del
                                                   projecte constructiu del perllongament de la línia d'FGC a Sabadell.         Serveis        Obert         392,800.00 €     357,487.28 € Ingeniería Civil, S.A. & Dopec, S.L. (UTE)         No
                                                   Arquitectura i instal.lacions de l'estació Ca N'Oriach i de les cotxeres.

                                                   Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del
                                                                                                                                      Mora Sanvisens Arquitectes Associats, S.C.P. &
                                                   projecte constructiu del perllongament de la línia d'FGC a Sabadell.         Serveis        Obert         535,200.00 €     487,085.52 €                               No
                                                                                                                                      Pamias Servicios de Ingeniería, S.A. (UTE)
                                                   Arquitectura i instal·lacions de les estacions Eix Macià i Plaça Espanya.
Gestió d'Infraestructures, S.A.U. (GISA)                       10/10/2011
                                                   Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del
                                                                                                                                      Auditorías e Ingenierías, S.A. & Idom, Ingeniería y
                                                   projecte constructiu del perllongament de la línia d'FGC a Sabadell.         Serveis        Obert         535,200.00 €     487,085.52 €                               No
                                                                                                                                      Sistema, S.A. (UTE)
                                                   Arquitectura i instal.lacions de les estacions Sabadell Estació i Plaça Major.

                                                   Contracte serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte
                                                   constructiu del perllongament de la línia d'FGC a Sabadell. Alimentació       Serveis        Obert         310,500.00 €     289,000.00 € GPO Ingeniería, S.A.                    No
                                                   elèctrica, comunicacions i instal.lacions no ferroviàries del túnel.


                                                   Subministrament i instal·lació d'un sistema integral per a la identificació i
                                                                                                                               531,000.00 € Thermo Fisher Scientífic, S.L.U.
                                                   quantificació de compostos desconeguts i/o diana basat en cromatografia
                                                   de líquids i espectrometria de masses; cromatògraf de líquids acoplat a un
Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)            10/10/2011                                            Subministraments      Obert         650,000.00 €                                         No
                                                   detector d'espectrometria de masses d'alta resolució i massa exacta i
                                                   cromatògraf de líquids acoplat a un espectòmetre de masses de triple
                                                                                                                               236,000.00 € Thermo Fisher Scientífic, S.L.U.
                                                   cuadrúpol.
                                                                                         1/3
                              RELACIÓ D'ADJUDICACIONS DEFINITIVES DELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DEL SEU SECTOR PÚBLIC. PERÍODE 01.10.2011 - 15.10.2011 (*)
                                                                                                 DADES BÀSIQUES DEL CONTRACTE

              ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
                                                                                                              VALOR ESTIMAT DEL     IMPORT
             (segons classificació orgànica)                                                             OBJECTE DEL     PROCEDIMENT                                                PLURIANUAL
                                     DATA D'ADJUDICACIÓ               DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE                                       CONTRACTE      D'ADJUDICACIÓ          EMPRESA ADJUDICATÀRIA
                                                                                          CONTRACTE      D'ADJUDICACIÓ                                                (sí / no)
                                                                                                               (IVA exclòs)     (IVA inclòs)

                                                                                         Subministraments      Obert                    20,952.00 € Novico Médica, S.A.                No
                                                Adquisició i distribució de material per garantir que els usuaris de drogues
                                                                                                                  107,495.00 €
                                                s'injectin de forma higiènica, i així, prevenir infeccions per VIH i Hepatitis.
                                       10/3/2011                                             Subministraments      Obert                    61,230.00 € B. Braun Medical, S.A.              No
DEPARTAMENT DE SALUT
                                                                                                    Contracte derivat
                                                Disseny, desenvolupament i implantació del CdR (Central de Resultats).        Serveis                    97,457.63 €     103,521.34 € Arvato Services Iberia, S.A.           No
                                                                                                     d'acord marc
                                                                                                    Contracte derivat
                                       10/10/2011    Servei de manteniment Registre Sanitaris codi CTTI SN1102.              Serveis                    684,745.76 €     328,531.12 € Axpe Consulting S.L.               No
                                                                                                     d'acord marc

                                                                                                                            236,310.34 € SEREMA, S.A.
                                       10/3/2011    Arrendament amb opció de compra de carretons - 12CLS0005.             Subministraments      Obert             S/D                                     Sí
Coordinació Logística Sanitària, AIE                                                                                                           34,220.00 € ULMA Servicios de Manutención, S.Coop.

                                       10/4/2011    Carrusels horitzontals.                              Subministraments      Obert             S/D     217,572.64 € ET Systems Global Storage Solutions, S.L.     No
                                                Subministrament i instal·lació de dos aparells elevadors a l'edifici C de la
Consorci Hospitalari de Vic                          10/3/2011                                             Subministraments      Obert         178,760.00 €     168,685.72 € Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.          No
                                                Clínica de Vic.

                                       10/4/2011    Obres de reforma del soterrani de l'Edifici Taulí per a vestuari i rober.       Obres         Obert             S/D     541,100.55 € Constructora de Calaf, S.A.U.           No
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
                                       10/6/2011    Impresos.                                     Subministraments      Obert             S/D     138,630.41 € Codipre Artes Gráficas, S.L.           Sí

                                                                                                                             86,897.88 € Johnson&Johnson, S.A.

                                                                                                                             53,622.00 € B. Braun Surgical, S.A.
                                       10/3/2011    Subministrament de sistemes de fixació cranial i implants de col·lagen.      Subministraments      Obert         261,885.39 €                                    S/D
                                                                                                                             35,125.27 € Acuña y Fombona, S.A.

                                                                                                                             5,799.17 € Johnson&Johnson, S.A.

                                                                                                                            101,165.76 € Diagnostica Longwood

                                                                                                                             25,071.12 € Diagnostica Longwood

                                                                                                                            148,743.00 € Diagnostica Longwood
                                       10/3/2011    Subministrament de reactius per HLA servei d'immunologia.             Subministraments      Obert         534,973.08 €                                    S/D
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona                                                                                                         3,056.40 € Oxoid, S.A.

                                                                                                                             2,032.69 € Diagnostica Longwood

                                                                                                                             1,526.82 € Diagnostica Longwood

                                                                                                                            426,510.76 € Siemens Healthcare Diagnostics, S.L.
                                                Subministrament de reactius per a la determinació de gasos en sang i
                                       10/3/2011                                             Subministraments      Obert         697,843.11 €     68,850.00 € Siemens Healthcare Diagnostics, S.L.       Sí
                                                hemogrames d'urgències.

                                                                                                                            161,190.00 € Horiba ABX Iberica

                                                Subministrament de reactius per a l'extracció d'àcids nuclèics.          Subministraments      Obert         274,576.27 €     283,200.00 € Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.        Sí
                                       10/4/2011
                                                Subministrament de material fungible per hemodiàlisi domiciliària.        Subministraments      Obert         203,658.00 €     146,633.76 € Fresenius Medical Care España           Sí

                                                                                                                            161,206.49 € Antalis Office Supplies, SL

                                                                                                                             5,784.30 € Ares Soluciones de identificación, SA

                                                                                                                             29,259.53 € El Corte Inglés, SA

                                                                                                                              524.06 € Francisco Soria Melguizo, SA

                                                                                                                             30,526.12 € Gráficas y Form. Del Vallès, SL
                                                Subministrament agregat de material general d'oficina per als hospitals i
Institut Català de la Salut (ICS)                       10/7/2011                                             Subministraments      Obert        2,937,858.48 €     74,616.38 € JM Bruneau España, SA               Sí
                                                centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).

                                                                                                                             12,064.19 € Laracat Etiquetas, SL

                                                                                                                             99,306.78 € Office Depot SL

                                                                                                                             52,175.28 € Panalabel SL

                                                                                                                             86,442.18 € Suministros Integr. De oficina, SA

                                                                                                                             98,867.11 € Traza Danel SA
                                                Equipament de monitors per a la central de monitorització de la UCI de                  Negociat sense
                                       10/10/2011                                             Subministraments                  36,000.00 €     38,800.00 € GE Healthcare Clinical Systems, S.L.       No
                                                l'Hospital de Santa Maria de Lleida.                                    publicitat
Servei Català de la Salut (CatSalut)                                                                                                                 UTE  -  ABD   (Associació Benestar i
                                                Contractació de la gestió dels serveis d'atenció i seguiment a les
                                       10/11/2011                                     Gestió de serveis públics         Obert        3,286,383.00 €     307,743.06 € Desenvolupament), ATRA Asociación i FSC      No
                                                drogodependències al Prat de Llobregat.
                                                                                                                                   (Fundació Salut i Comunitat).                                                                                      2/3
                               RELACIÓ D'ADJUDICACIONS DEFINITIVES DELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DEL SEU SECTOR PÚBLIC. PERÍODE 01.10.2011 - 15.10.2011 (*)
                                                                                                 DADES BÀSIQUES DEL CONTRACTE

              ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
                                                                                                                VALOR ESTIMAT DEL     IMPORT
              (segons classificació orgànica)                                                             OBJECTE DEL     PROCEDIMENT                                                   PLURIANUAL
                                      DATA D'ADJUDICACIÓ             DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE                                          CONTRACTE      D'ADJUDICACIÓ          EMPRESA ADJUDICATÀRIA
                                                                                          CONTRACTE      D'ADJUDICACIÓ                                                   (sí / no)
                                                                                                                  (IVA exclòs)     (IVA inclòs)

                                                Servei de manteniment multitècnic de les instal·lacions dels edificis seu
                                                del Departament d'Interior, situats al carrer de la Diputació, 353-355 i al               Negociat sense
DEPARTAMENT D'INTERIOR                             10/10/2011                                               Serveis                      44,068.00 €     51,296.31 € Emte Service, S.A.U.                No
                                                passeig de Sant Joan núms. 39-41, 43 i 45 (plantes soterrani, baixa i                   publicitat
                                                primera).

                                                                                                                                    S/D Fast Ingeniería, S.L.

                                                Serveis de ccursos de conducció i lloguer d'instal·lacions per a la realització                                             S/D Global Formación Plus, S.L.
Institut de Seguretat Pública de Catalunya                   10/7/2011    de diversos cursos de conducció adreçats a alumnes de l'Institut de          Serveis         Obert           86,802.00 €                                     No
                                                Seguretat Pública de Catalunya, dividit en 4 lots.                                                           S/D Global Formación Plus, S.L.

                                                                                                                                    S/D Fast Ingeniería, S.L.
                                                Subministrament de 25 impressores làser blanc i negre , 1 impressora                   Negociat sense
Servei Català de Trànsit                            10/11/2011                                             Subministraments                       S/D      18,778.17 € Servicios Microinformática, S.A.          No
                                                làser color A4 i 1 impressora làser color A3.                               publicitat

                                                Serveis de suport tècnic als usuaris del sistema MuseumPlus, de formació,
                                                                                                     Negociat sense
                                        10/10/2011    de depuració de les dades consolidades dels museus i d'implantació del        Serveis                          S/D      55,707.80 € Zetcom Informatikdienstleistungs AG         No
                                                                                                      publicitat
                                                programa al Centre de Restauració de Béns Mobles.
DEPARTAMENT DE CULTURA

                                                Subministrament de consumibles d'informàtica per al Departament de                    Negociat sense
                                        10/10/2011                                             Subministraments                       S/D      70,000.00 € Informática Josman, S.L.              No
                                                Cultura arreu de Catalunya per al quart trimestre de 2011.                         publicitat

                                                Arrendament de vint màquines llevaneus d'empenta i una màquina
DEPARTAMENT TERRITORI I SOSTENIBILITAT                     10/7/2011                                             Subministraments      Obert          6,119,433.00 €    5,254,191.90 € Mercedes Benz Chaterway España, S.A.        Sí
                                                d'empenta mixta amb turbo fresa, per a un termini de quaranta-un mesos.
                                                Revisió general de la turbina PT6A-114 de l'aeronau Cessna Caravan                    Negociat sense
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)                    10/6/2011                                               Serveis                      132,000.00 €     92,451.09 € Vector Aerospace Engine Services Atlantic      No
                                                propietat de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.                             publicitat
                                                                                                     Negociat sense
                                        10/3/2011    Manteniment de les llicències de la firma Bentley per a l'any 2011.          Serveis                          S/D      22,394.93 € Aiscad Bentley                   No
                                                                                                      publicitat
                                                La contractació de serveis per la presència de l'Institut Català del Sòl a
                                                                                                     Negociat sense
                                        10/5/2011    l'espai Firal Clúster dels espais productius comercialitzats per Barcelona      Serveis                          S/D      82,600.00 € Barcelona Meeting Point, S.A.U.           No
Institut Català del Sòl (INCASOL)                                                                                     publicitat
                                                Meeting Point, SAU.
                                                Empresa de producció audiovisual que elabori un producte audiovisual per
                                                                                                    Altres procediments
                                        10/5/2011    a aplicacions multimèdia adaptable a diferents formats i usos de les         Serveis                          S/D      40,710.00 € Vulcania Productora Audiovisual, S.L.        No
                                                                                                   (instruccions internes)
                                                actuacions de l'Incasòl.
                                                Gestió científica de la Xarxa d'instruments oceanogràfics i meteorològics
                                        10/3/2011                                                                         45,000.00 €     53,100.00 €
                                                (XIOM) de la costa catalana.
                                                                                                     Negociat sense
Servei Meteorològic de Catalunya                                Desenvolupament d'eines d'anàlisi, visualització i suport a la decisió en       Serveis                                        Universitat Politècnica de Catalunya       No
                                                                                                      publicitat
                                        10/5/2011    temes meteorològics i hidrometeorològics a partir del desenvolupament                                  50,000.00 €     59,000.00 €
                                                de l'EHIMI.
                                                Manteniment de les instal·lacions elèctriques i electromecàniques del
Túnel del Cadí, S.A.C.                             10/13/2011                                               Serveis         Obert           570,192.47 €     316,986.13 € Emte Service, S.A.U.                Sí
                                                Túnel del Cadí i els seus accessos.
                                                Servei d'elaboració del dossier de renovació de la Carta Europea de
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI                                                                     Negociat sense                           ECOTONO, Equipo Consultor en Turismo y
                                        10/4/2011    Turisme Sostenible al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i al      Serveis                      33,300.00 €     19,291.23 €                           No
NATURAL                                                                                                  publicitat                            Desarrollo, S.L.
                                                Parc Natural del Delta de l'Ebre.

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
                                                Serveis de neteja, fer llits, bugaderia, cosidor i planxa de la residència i
                                                centre d'atenció especialitzada per a persones discapacitat psíquica "Can                                187,418.28 €     218,087.39 € Ambilim Professional Services, S.A.
                                                Ruti" de Badalona, per a l'any 2011.
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)            10/6/2011                                               Serveis         Obert                                                      No
                                                Serveis de control per a la residència assistida per a gent gran i centre de
                                                                                                                    117,271.94 €     50,222.98 € IMAN Corporation, S.A.
                                                dia "Llar Conca de Barberà" a Montblanc, per a l'any 2011.

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
                                                Serveis per la promoció de l'oferta turística catalana en el mercat emissor
Agència Catalana de Turisme                          10/5/2011                                               Serveis         Obert           730,000.00 €     861,397.64 € Josep M. Perramon Martínez             Sí
                                                de Rússia i d'altres països de l'Europa de l'Est.
                                                Desenvolupament d'un nou programari per a l'estadística de combustibles
                                        10/3/2011                                                                        115,000.00 €     127,440.00 € Opentrends Solucions i Sistemes, S.L.
                                                sòlids.                                                 Negociat sense
Institut Català d'Energia (ICAEN)                                                                           Serveis                                                                 No
                                                Realització del servei d'anàlisi del programari estadístiques energètiques                 publicitat
                                        10/7/2011                                                                         27,000.00 €     31,707.31 € Expectra Technology, S.A.U.
                                                municipals de la Divisió de Planificació Energètica.
                                                Una Serra Automàtica de precisió per mostres de gran àrea per realitzar
                                        7/14/2011                                             Subministraments      Obert           60,000.00 €     70,800.00 € Disco Hi-Tech Europe GMBH              No
                                                talls automàtics.
Fundació privada Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
                                                Contractació d'un servei d'estudis Meteoceànic per el projecte Zèfir test
                                        10/3/2011                                               Serveis         Obert           88,000.00 €     59,000.00 € SIMO S.L i Serveis Meteorològics de Catalunya    No
                                                Station project.
(*) Dades provisionals de caràcter exclusivament informatiu derivades de les adjudicacions publicades pels òrgans de contractació a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya durant el període de referència.
                                                                                      3/3

								
To top