Docstoc

checkmail

Document Sample
checkmail Powered By Docstoc
					         TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHECK
          MAILHNC.VASC.COM.VN
I. Hướng dẫn check mail trên webmail............................................................................. 1
      o 1. Check mail thông qua hệ thống webmail ................................................ 1
      o 2. Thay đổi mật khẩu: ................................................................................. 2
II. Hướng dẫn cài đặt account trên outlook express ........................................................ 3
II. Đối với người sử dụng check mail bằng Microsoft outlook........................................ 9I. Hướng dẫn check mail trên webmail
1. Check mail thông qua hệ thống webmail

     Để check mail thông qua hệ thống webmail, xin mời quý khách truy cập vào địa
     chỉ http://mailhnc.vasc.com.vn/webmail
     Trên màn hình xuất hiện cửa sổ:
       o  Tên truy nhập: là địa chỉ mail của quý khách hàng bao gồm cả tên user và
          tên miền công ty của quý khách hàng kèm phía sau, chẳng hạn ở đây là
          abc@abc.com.vn
       o  Mật khẩu: Là mật khẩu account của quý khách hàng
       o  Nhấp chuột vào nút “Xem thư”. Khi đó quý khách hàng đã có thể check
          mail thông qua webmail.
2. Thay đổi mật khẩu:

    Sau khi đăng nhập vào hệ thống qua account và password cũ như trên, trên màn
    hình sẽ xuất hiện hộp thoại:
    Nhấp chuột vào nút “Các lựa chọn” phía trên thanh bar, trên màn hình xuất hiện
    hộp thoại
   Nhấp chuột vào nút “Thay đổi mật khẩu” trên màn hình, xuất hiện hộp thoại:
   Qúy khách điền các thông số:

    o  Mật khẩu cũ: Là mật khẩu account của quý khách hàng từ trước
    o  Mật khẩu mới: Là mật khẩu quý khách hàng muốn thay đổi, (chú ý: mật
      khẩu mới quý khách hàng muốn đổi phải có độ dài từ 4 ký tự trở lên và
      không chứa dấu cách.)
    o  Nhập lại mật khẩu mới: Qúy khách hàng nhập lại mật khẩu mới mà
      khách hàng vừa nhập bên trên. Sau đó nhấp chuột vào nút “Lưu thông
      tin”, khi đó mật khẩu account email của quý khách hàng đã được thay đổi.

II. Hướng dẫn cài đặt account trên outlook express
 Các bước cài đặt chương trình Outlook Express cho account mail abc@abc.com.vn

    o  Chạy chương trình Outlook Express, chọn mục Tools  Accounts
o  Sau đó nhấp chuột vào nút “Add” ở cửa sổ vừa xuất hiện. Nhấp chuột vào
  “Mail…”
o  Trên màn hình xuất hiện một cửa sổ mới
o  Display name: là tên thật của quý khách hàng, viết không dấu. Nhấp chuột
  vào nút “Next”:
o  Nhập địa chỉ email của quý khách hàng vào ô “E-mail address”. Nhấp
  chuột vào nút “Next”
o  Ở đây quý khách hàng điền domain của nhà cung cấp dịch vụ vào 2 ô:
  “Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server” và ô “Outgoing mail
  (SMTP) server” (VASC) là: mailhnc.vasc.com.vn.
o  Sau đó nhấp vào ô “Next”, trên màn hình xuất hiện cửa sổ mới:
o  Account name: điền địa chỉ email của quý khách hàng bao gồm cả tên
  user và tên miền công ty của quý khách hàng kèm phía sau, chẳng hạn ở
  đây là abc@abc.com.vn
o  Password: Mật khẩu truy nhập địa chỉ mail. Qúy khách hàng có thể tích
  chọn ô “Remember password” ở ngay phía dưới nếu quý khách muốn lưu
  password cho những lần mở outlook express sau. Nhấp chuột vào ô
  “Next”, sau đó nhấp vào nút “Finish” để kết thúc cài đặt.

-  Sau khi đã điền xong các thông số trên, vào lại Tools --> Accounts để cấu
  hình phần bảo mật. Trên màn hình xuất hiện cửa sổ mới:
o  Kích đúp chuột vào “mailhnc.vasc.com.vn” vừa tạo ở trên hoặc nhấp
  chuột vào đó và vào “Properties”. Trên màn hình xuất hiện cửa sổ mới.
  Chọn tab “servers” như hình bên dưới
o  Account name: Điền đầy đủ tên có kèm tên miền phía sau:
  abc@abc.com.vn
o  Tích chuột vào “My server requires authentications”.
o  Nhấp chuột vào “Setting”. Trên màn hình xuất hiện cửa sổ mới:
o  Chọn “Use same settings as my incomming mail server” hoặc “log on
  using” khi đó điền tên “account name” đầy đủ abc@abc.com.vn.
o  Nhấp OK, Apply và kết thúc chương trình config các thông số
II. Đối với người sử dụng check mail bằng Microsoft
outlook
- Dưới đây là các bước cài đặt cho account a@abc.com.vn.

   - Nhấp chuột vào Tool  Email account. Trên màn hình xuất hiện hộp thoại:
   - Nhấp chuột vào nút Next:
  Chọn POP3.
  - Tiếp tục nhấp chuột vào “Next”:
- Điền các thông số như hộp thoại trên:
   Incoming mail server (POP3): mailhnc.vasc.com.vn
   Outgoing mail server (SMTP): mailhnc.vasc.com.vn
- Nhấp chuột vào nút “More settings”. Trên màn hình xuất hiện hộp thoại mới:
    Chọn tab “Outgoing server”.
    Tích chọn vào “ My outgoing server (SMTP) requires Authentication”
    Tích chọn vào một trong 2 lựa chọn bên dướI “Use same settings as my
    incoming mail server” hoặc “Log on using”. Nếu chọn “Log on using”, điền
    tên và pass. Nhấp chuột vào “OK”.
    Chú ý: Nếu trên hộp thoại “Email account” phía trên chưa remember
    password thì ở đây bắt buộc phải chọn “Log on using”, điền tên và pass sau
    đó “remember password”.
- Nhấp chuột vào “Next” và nhấp “ Finish”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:11/6/2011
language:Vietnamese
pages:12