URL URL Uniform Resource Locator nedir Bir URL Uniform Resource by stariya

VIEWS: 6 PAGES: 1

									            URL (Uniform Resource Locator) nedir?

Bir URL (Uniform Resource Locator) üç bilgi parçasından oluşan ve Internet üzerindeki
herhangi birşeyi tanımlamak için kullanılır. İlk parça ftp, Gopher,http, mailto, news ya da
wais değerlerinden birini alır ve server üzerindeki belli nesne tipine erişmek için kullanılır.
İkinci bölüm, kaynağın adresidir. Üçüncü ve son bölüm ise, kaynağın tam yolunu verir.
Bir örnek vermek gerekirse, Microsoft Web server'inin URL'i;

http://www.microsoft.com

URL şemaları ve açılımları

   ftp File Transfer Protocol
   gopher Gopher Protocol
   http Hypertext Transfer Protocol
   mailto Email
   news Net News Transport Protocol
   wais Wide Area Information Protocol


Tarayıcılar yalnız WWW sayfalarını görüntülemek için kullanılmaz, Internet Explorer ve
Netscape tarayıcıları bu URL şemalarından çoğuna doğrudan bağlantı kurabilir. Gopher
server ve WAIS veritabanlarına bağlantılara uygun olmalarına rağmen, FTP
bağlantılarında, özellikle sıkıştırılmış dosyalarla çalışırken sorun çıkartabilirler.

URL şemaları, iki nokta üstüste ":" kullanılarak diğer metinden ayrılır. Eğer iki nokta
üstüste işaretinden sonra, taksim işareti "//" varsa, WWW, FTP ya da GOPHER üzerinden
dosyalara  ulaşılacağını anlatır. (http://www.microsoft.com,  mailto:president-**-
whitehouse.gov)

Bazı durumlarda FTP adreslerine girebilmek için, kullanıcı adı ve şifre belirtmek
gerekebilir.

Kullanıcı adı ve şifre içeren bir örnek;

tp://username:password*--**domain.name/pub/

URL adresinin son bölümü kullanıcının istediği spesifik bilgiyi, e-mail adresini ya da
istenen dosyanın tam yolunu gösterir. Bu bilgi adres bölümünden taksim işareti "/" ile
ayrılırlar. Kullanıcı yalnız en üst düzeye erişecekse, genel olarak spesifik bir yol
yazmasına gerek yoktur. Örnek:

http://www.microsoft.com/pages/misc/whatsnew.htm

http, bu adrese ulaşma için bir tarayıcı kullanılması gerektiğini belirtir.
www.microsoft.com,   Web   server  olarak   kullanılan   host   makinadır.
/pages/misc/whatsnew.htm ise, tarayıcının göstereceği dosyanın tam yoludur. Dikkat
edilirse yol aynı DOS ortamında olduğu gibidir. /pages bir dizin, /misc bir alt dizin ve
whatsnew.htm asıl dosyadır.

Eğer bir FTP ya da Gopher adresi taksim işareti ile bitiyorsa, adresin bir  dosyayı değil bir
dizini gösterdiği anlaşılır. Eğer taksim işareti ile bitmiyorsa bir dosya  ya da bir dizini
gösteriyor olabilir. İstenen adrese gidene kadar ne olduğunu bilmenin    bir yolu yoktur.
Eğer istenen dosya Web server üzerinde yoksa server bu durum         için bir default
(Varsayılan) dosya gönderir.

								
To top