spam Ако ползвате

Document Sample
spam Ако ползвате Powered By Docstoc
					Ако ползвате sendmail и имате увереност, че можете да редактирате файла
sendmail.cf, тогава можете да добавите следните редове, за да се сдобиете и със
защита по domain на изпращача, а не само по IP адрес, както и с whitelist (тя не
съществува стандартно). Ако не сте квалифициран администратор, по-добре не
пробвайте долните инструкции, рискът да си повредите пощенския сървър е
голям:

Потърсете ред, съдържащ "SBasic_check_relay". Ако десетина реда по-надолу
има ред "# DNS based IP address spam list" тогава добавете следните редове
непосредствено преди него, а ако няма, тогава преди следващия блок с
коментари, който вероятно е "### check_mail -- check SMTP `MAIL FROM:'"

# DNS based IP address whitelist
R$*         $: $&{client_addr}
R$-.$-.$-.$-    $: $(host $4.$3.$2.$1.dnswl.isoc.bg. $: NotFound $)
R<?>NotFound    $: OKSOFAR
R<?>$+       $@ <OK>

R$*         $: $&{client_addr}
R$-.$-.$-.$-    $: <?> $(host $4.$3.$2.$1.dnsbl.isoc.bg. $: OK $)
R<?>OK       $: OKSOFAR
R<?>$+       $#error $@ 5.7.1 $: "550 Mail from " $&{client_addr} " refused by
dnsbl.isoc.bg, see http://dnsbl.isoc.bg?"$&{client_addr}
По подобен начин се прави и проверката за domain name. Намерете секцията
"SBasic_check_mail".
Стискайте палци няколко реда по-надолу да има "# handle non-DNS hostnames" и
след него добавете:
#antispam start - MAIL FROM:
R<?> $* < @ $* >  $: <?> $(host $2.dnsbl.isoc.bg. $: OK $)
R<?>OK             $: OKSOFAR
R<?>$*.dnsbl.isoc.bg.     $#error $@ 5.7.1 $: "550 Mail from " $1 " refused by
dnsbl.isoc.bg. Access denied for spammers, see http://dnsbl.isoc.bg?"$1


ВНИМАНИЕ: всеки един ред започва с "R" или с "#". Ако вашия браузер е
разделил някой ред на два, "залепете" ги внимателно. Многото интервали
задължително трябва да са tab-ове.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:11/3/2011
language:Bulgarian
pages:1