Ouderpraat juni 2009 - v200609 by stariya

VIEWS: 6 PAGES: 21

									                       Ouderpraat
                          voor ouders/verzorgers
                          door ouders/verzorgers
De kracht van de lach

Het thema van deze Ouderpraat is wel heel lachwekkend!
Niet alleen vanwege het enorme gevoel van humor van de redactie ;-) , maar
vooral natuurlijk vanwege het onderwerp zelf.

We beginnen serieus: met een hoofdartikel over de kracht van humor in de
opvoeding. En dat lachen niet alleen leuk, maar vooral ook goed voor je is, blijkt
uit het artikel over lachtherapie.
De smiley – behorend tot de familie van de emoticons - is natuurlijk
onlosmakelijk verbonden met lachen, vandaar ook de naam. In het artikel over
de emoticons wordt u ingewijd in deze „wereld van emoties‟.

Vanzelfsprekend staat het thema ook weer centraal in de vaste rubrieken
„Kinderpraat‟ en „Voor u gelezen‟.

En wilt u meer weten over wc-papier of maandverband? Juf Mireille weet er álles
van! Hierover meer en nog veel meer andere ontboezemingen in het interview
van Tummie met Juf Mireille.

In de vaste rubriek „Een vak apart‟ deze keer aandacht voor Energizers. Dit zijn
activiteiten en spelletjes die worden gedaan tijdens „leefstijl‟ en waarbij ook veel
gelachen wordt!


Ten slotte vindt u in deze Ouderpraat –
zoals u inmiddels gewend bent – de
diverse bijdragen vanuit verschillende
„Meander-commissies‟ zoals MR, VOK en
Nokik.


De redactie wenst u veel leesplezier en
alvast een heerlijke zomervakantie!
                     De kracht van de lach
In dit nummer                          Colofon

In dit nummer ................................ 2
                                De redactie van de Ouderpraat heeft
Colofon ........................................... 2      weer haar uiterste best gedaan om er
                                een leuk en gevarieerd geheel van te
De kracht van humor in de                    maken. Wij hopen dat u deze
opvoeding ....................................... 3       Ouderpraat met minstens zoveel
                                plezier zult lezen, als wij eraan
                                gewerkt hebben.
Een vak apart - leefstijl .................. 6
                                   Inge Bal
Lachtherapie: alleen maar grappig                  Henriëtte Blanck
of werkt het ook echt ..................... 8            Miranda Boon
                                   Dymphna Bouman
Van de MR .................................... 10          Jacqueline Duijvestijn
                                   Henriëtte Karavias
Smileys en emoticons ................... 11             Jet Levi
                                   Carolien Nicolai
                                   Jacqueline Mijnders
Voor u gelezen.............................. 12
                                   Marianne Nijmeijer
                                   Jacqueline de Ridder
Tummie in gesprek met juf
Mireille ........................................ 14


Kinderpraat .................................. 16


Nieuwsbrief Nokik ........................ 19


VOK .............................................. 20
                                Wilt u iets kwijt, of heeft u een
                                boeiend, interessant of gewoon heel
                                leuk artikel, dan kunt u dat mailen
                                naar de redactie van de Ouderpraat:

                                   ingeejbal@hotmail.com
De kracht van de lach                juni 2009                  2
                De kracht van de lachDe kracht van humor in de opvoeding

Natuurlijk willen we zo goed mogelijk opvoeden. We pakken het dus
serieus aan. Maar de kunst is om dat te kunnen relativeren. Inderdaad, een
goed gesprek op z‟n tijd zet zoden aan de dijk, maar juist de onverwachte
geintjes tussendoor zorgen voor de fijne jeugdherinneringen. En daar doen
we het toch óók voor. Over de essentie van de kwinkslag.

Iedereen kent ze waarschijnlijk. Die zeldzame ouders, leerkrachten of sporttrainers
die de gave van humor bezitten. Het zijn vaak volwassenen in wiens buurt kinderen
graag vertoeven, aan wiens lippen ze hangen. Ze weten kinderen niet zozeer door
strengheid of verbieden in het gareel te krijgen, maar meer door een speelse
aanpak en zo nu en dan een grapje. Al hoeft het een het ander niet uit te sluiten,
wie humor kan inzetten in de opvoeding of voor de klas heeft vaak al heel wat
gewonnen. Humor werkt, maar is moeilijk te benoemen. Waar het ‟m nu precies in
zit, is lang niet altijd aan te geven. Want humor heeft ook met de context te
maken: een blik, de toon, de timing - die komt héél nauw - de ander(en), de
stemming die er heerst. Is de sfeer bijvoorbeeld om te snijden, dan kan een goed
getimede geestige opmerking de lucht klaren.

Ouders die bekend staan om hun humor en die gevraagd werd wanneer ze die nu
precies inzetten in de opvoeding, bleken nauwelijks voorbeelden te kunnen geven
van geslaagde humoristische interacties. Want als je het uit de context haalt, zo
luidt hun commentaar, lijkt het vaak flauw of misplaatst. Wel weten ze aan te
geven waaróm het werkt. Jos Hurkens, vader van Bas: „Het is niet beredeneerd. Het
komt er ter plekke uit, puur en direct. Omdat het communicatie van hart tot hart is,
komt het zonder omwegen binnen. Je bereikt de ander ermee in z‟n ziel. Bas en ik
hebben dezelfde droge humor en ik denk dat dat onze band versterkt. Ik heb
weleens de indruk dat ik met humor meer bereik dan met alle serieuze gesprekken
die we voeren.‟

Ook Margriet Fennema, moeder van twee
dochters, is die mening toegedaan: „Als je bij
een conflict humor gebruikt, haal je de angel
eruit en krijg je een kind aan jouw kant. Maar
je moet er op zo‟n moment maar net
opkomen. Je kunt het niet bedenken. Volgens
mij werkt het ook beter dan streng zijn. Een
absolute voorwaarde is wel dat je er
allebei om kunt lachen. Is het alleen voor
de ouder leuk, dan gaat het ten koste
van je kind en heeft het een averechts
effect.‟
Met dat laatste is Emmeliek Boost,
pedagoge bij een bureau voor
opvoedingsondersteuning, het hartgrondig
eens. „Als er maar één lol heeft, zit je fout! Er is
pas sprake van humor als het aanslaat bij je kind en
je op dezelfde golflengte zit, zodat je er beiden om kunt
lachen. Als je cynisch bent, de ander voor gek zet of het kind steeds het onderspit
delft en geen weerwoord heeft, is het géén humor. Dat soort grappen zijn alleen
maar schadelijk.‟

De kracht van de lach        juni 2009                  3
                De kracht van de lachMaar wat is humor dan wel? Humor betekent een onverwachte draai aan iets geven,
de ander op het verkeerde been zetten, de boel eens omdraaien. Het betekent
relativeren, een beetje afstand nemen van de dingen, je eigen belangrijkheid op
losse schroeven zetten. Zaken met elkaar verbinden die op het eerste gezicht
tegenstrijdig lijken, waardoor er een nieuw gezichtspunt of ander gedrag kan
ontstaan. Door humor neemt het verstand even vrijaf, waardoor de boodschap kan
doordringen in het onbewuste. En ook niet onbelangrijk: lachen geeft een gevoel
van welbehagen en plezier. Hierdoor verdwijnt de weerstand. Juist dat laatste kan
bij opvoedkundige kwesties de nodige winst opleveren. Wat elkaar in elk geval
slecht verdraagt, is machtsstrijd en humor. Ouders die macht belangrijk vinden of
vaak de strijd aangaan met hun kinderen zijn niet degenen die snel grapjes zullen
maken.

Geestige alternatieven
 Over humor in relatie tot de opvoeding is nauwelijks iets geschreven. Blijkbaar is
    het geen voor de hand liggende combinatie - of pedagogen weten niet hoe ze
    het ouders moeten aanbevelen. Iemand die in haar werk met kinderen wel de
       nodige aandacht voor humor heeft, is Henriette Mol. Zij is
         orthopedagoge en speltherapeute en werkt als NLP-trainer. NLP
           (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een trainingsvorm die
          veel gebruik maakt van verrassingseffecten, de zaken op z‟n kop
           zetten. Mol geeft een paar voorbeelden hoe je in het dagelijks
      leven humor kunt inzetten. „Je kind is lekker aan het spelen en moet aan
       tafel komen. Je kunt het herhaaldelijk vragen of er een machtsstrijd van
        maken, maar dan zit daarna niemand echt prettig aan tafel. Je kunt
        ook door een grappige opmerking of woordspeling de aandacht van je
        kind proberen te vangen. Je kunt bijvoorbeeld vragen: wil je een
        boterham met pindakaas of kindapaas, met peperkoek of poepercake?
Dat werkt geheid. Je trekt ze uit hun spel, hebt meteen hun aandacht. Bovendien
train je ook nog eens hun woordgevoeligheid. Andere mogelijkheden zijn: iets een
stemmetje geven, typetjes of accenten gebruiken. Je kind zit bijvoorbeeld
voortdurend te wippen op z‟n stoel. Je hebt al honderd keer gezegd dat hij ermee
moet ophouden, maar dat doet hij niet. Opeens praat je alsof je die stoel bent.
“Iehh-aahh-iehh, ik voel me misselijk van al dat gedraai, oh, ik val dadelijk om.” Of
je komt na een drukke dag thuis. De kinderen hebben er een bende van gemaakt.
Dan kun je gaan mopperen: ik kan ook nooit eens weggaan, jullie maken er altijd
een rotzooi van. Maar je kunt ook als een robot gaan praten: “W-a-a-a-t e-e-e-n t-
r-oe-oe-p i-s h-e-e-t h-ie-ie-r.” Of als een cowboy, met een zware zwoele
mannenstem: “Hi guys, you better clean this up before dinner, or there are going to
be big troubles.” Door het net iets anders te doen pak je de aandacht, en de sfeer is
natuurlijk meer ontspannen dan als je gaat bakkeleien.‟

Ook kun je overdrijven, dingen of gezegdes letterlijk nemen. Henriette Mol: „Zeg
bijvoorbeeld tegen een kind dat niet mee naar buiten wil, omdat het zo hard
regent: “Ja inderdaad, het regent pijpenstelen. Kijk maar, de stelen van de pijpen
komen uit de lucht vallen.” Dan raakt het gefascineerd en gaat het als vanzelf mee.
Bij een kind dat zich altijd tekort gedaan voelt en tijdens de verdeling van het toetje
voorspelt dat hij “zeker weer minder krijgt”, kun je opeens z‟n bakje tot de rand toe
volschenken. Pak er desnoods nog een paar bakjes bij en meldt dat hij vandaag víer
porties krijgt. Als het van de verbazing bekomen is, kun je vervolgens met een
knipoog zeggen: “En nu geen flauwekul meer dat je te weinig krijgt.” Zo doorbreek
je een bepaald patroon. Ze moeten lachen en het is klaar.‟


De kracht van de lach         juni 2009                  4
                De kracht van de lach

Anne van der Voort, moeder van Sietske, hanteert dezelfde methodes. „Als
ik merk dat een bepaalde aanpak geen resultaat heeft, draai ik de boel
weleens om. Dat heeft vaak een verrassende uitwerking. Zo kon mijn
dochter een tijdje heel moeilijk in slaap komen. Ze kwam om de
haverklap naar beneden en zei dan: “Mama, ik kan niet slapen en dan
ben ik morgen helemaal niet fris op school.” Over dat laatste maakte
ze zich erg druk. En dat maakt het inslapen alleen maar moeilijker.
Bovendien had ik al van alles aangedragen om haar te helpen, maar
dat richtte niets uit. Op een gegeven moment bedacht ik een
uitdaging. Ik zei tegen haar: “Vannacht moet je de hele
nacht wakker blijven, dat lukt je vast niet.” Door zich
dáárop te richten, zou ze zich minder fixeren op het in
slaap moeten vallen. Dat vond ze wel een leuk idee. En
inderdaad, ze sliep toen binnen een half uur.

Hetzelfde heb ik ook weleens gedaan met eten. Ze zat een paar avonden achter
elkaar met een heel verveeld gezicht aan tafel en maakte opmerkingen als “Wat
eten we nu weer” en “Ik wil niet eten.” Toen pakte ik opeens haar bord en bestek
op en zei: “Goed idee, vandaag krijg je helemaal niets te eten.” Dát viel haar effe
leuk mee.‟
Natuurlijk kun je dit soort dingen maar heel af en toe doen, anders is het
verrassingseffect weg en wordt het een trucje. En voor trucjes zijn kinderen over
het algemeen allergisch.

Humor breekt de spanning
De vraag of dit soort humor ook bij de kleintjes werkt, of alleen is voorbehouden
aan wat oudere kinderen, die al onderscheid kunnen maken tussen spel en realiteit,
wordt door pedagoge Emmeliek Boost gedecideerd beantwoord. „Humor kan op alle
leeftijden. Juist bij onwillige peuters en kleuters, die in de koppigheidsfase zijn, kun
je er je voordeel mee doen. Denk maar aan het potje dat een peuter op z‟n hoofd
zet, zoals je in veel boekjes ziet, om de spanning van de zindelijkheidstraining eraf
te halen. Een grapje of gek gedrag werkt vaak beter dan dat ouders zich hardnekkig
aan de regels houden. Humor is een ontladende strategie. Je kind kan om dat wat
hem eerder dwarszat lachen en gaat gemakkelijker in jouw stroom mee.‟
Ook bij meningsverschillen kan humor een goede spanningsbreker zijn. Henriëtte
Mol: „Als je ergens op vastloopt, heb je vaak weinig ruimte. Je bent gefixeerd op het
probleem. Door humor krijg je speelruimte.‟ Spontane humor is vaak, zoals de
geciteerde ouders ook al zeiden, een onbewuste reactie en daardoor niet
gemakkelijk eigen te maken. Iemand heeft die „coping‟strategie of niet - en vaak
komt dat omdat de eigen ouder ook humor gebruikte.
Toch zijn er verschillende vaardigheden die ouders hierbij op weg kunnen helpen.
Namelijk door te relativeren, de eigen reacties eens onder de loep te nemen, oog te
hebben voor tegenstrijdigheden of de zaak vanuit een andere hoek te bekijken.
Bijvoorbeeld door de ogen van een kind, die de wereld meer in beelden ziet dan
vanuit een logische beredenering. Neem die beelden eens letterlijk! Maak gebruik
van woordgrapjes en woordspelingen. En vooral: doe eens iets onverwachts. Dat
doet ijs en harten smelten. Want humor is ook een mentaliteitskwestie. Het lef om
ernst en geremdheid te laten varen, om opvoedingsidealen en jezelf te durven
relativeren.

Bron: J/M juni 2001; auteur: Mirre Bots
(gepubliceerd met goedkeuring van de auteur)De kracht van de lach         juni 2009                  5
                De kracht van de lach
EEN VAK APART…..

Energizers                              Leefstijl

Iedereen, groot en klein, houdt van energizers! Energizers staan voor
samenwerking, wisselwerking en... dolle pret! Ze brengen mensen dichter bij elkaar
en zorgen gegarandeerd voor een geanimeerde stemming. Spelenderwijs leert de
groep elkaar beter kennen, wordt een gesprek op gang gebracht, wordt het tempo
aangegeven of wordt een groepsactiviteit afgerond. Iedereen kan meedoen, de
regels zijn eenvoudig en de nadruk ligt op spontaniteit, socialisatie en bovenal,
plezier.

De basisregels zijn samenwerking en respect voor de anderen. Iedereen wordt
geaccepteerd, iedereen is belangrijk. Ook bij de spelen die een vorm van
competitie inhouden, gaat het in de eerste plaats om het plezier van samen bezig
zijn.

Een opmerkelijk kenmerk van energizers is hun flexibiliteit. Ze kunnen naar wens
worden veranderd en aangepast. Je stoort je aan een regel? Laat hem vallen of
bedenk iets anders. U hebt een fantastisch idee, voeg een nieuwe spelregel toe! Je
beschikt over onvoldoende ruimte? Beperk de grenzen. Teveel spelers? Verdeel ze
in kleine groepen. De enige vaste regels zijn die van veilig en eerlijk spel.

Energizers kunnen altijd en overal worden gespeeld want ze vereisen geen speciale
vaardigheden, er zijn geen strikte regels en je hebt geen dure materialen nodig.
Vreemde vogels
Spelers gaan na hoe goed ze elkaar eigenlijk kennen. Materiaal en voorbereiding:
een potlood en een stukje papier voor iedere speler.

Leg uit dat we allemaal op onze eigen manier 'vreemde vogels' zijn. We hebben
immers allemaal onze eigenaardigheden, onze ervaringen, voorkeuren en afkeren,
die ons maken tot wat we zijn. In dit spel noteert iedere speler iets typisch over
zichzelf. Aan de hand van de beschrijvingen, probeert de groep te raden over wie
het gaat.De kracht van de lach        juni 2009                  6
                De kracht van de lach

Enkele voorbeelden:
 Opmerkelijk feit ('Ik heb een tweelingbroer.')
 Een baantje ('Ik bezorg kranten.')
• Lievelingskost ('Ik lust graag chocola, mayonaise en spaghetti.')
 Buitengewone ervaring ('Ik heb 5 jaar in Engeland gewoond.')
 Prijzen ('Ik heb een prijs gewonnen met hardlopen.')
 Vaardigheden ('Ik kan mijn oren bewegen!')
 Hobby‟s ('Ik verzamel stickers.')

Deel het papier en de potloden uit. Vraag de spelers om hun naam op schrijven
samen met een bijzondere, interessante of grappige eigenschap van zichzelf, liefst
één waar de andere spelers niets van afweten. Vergeet niet zelf ook iets op te
schrijven.

Verzamel de papiertjes. Lees telkens een eigenschap voor, zonder de naam te
vermelden en laat de spelers raden over wie het gaat. Na enkele minuten vraagt u
of de „vreemde vogel' opstaat.

Namenbingo
Spelers verzamelen handtekeningen, vijf handtekeningen is Bingo. Materiaal en
voorbereiding: een potlood en een bingokaart voor elke speler.

Deel de bingokaarten uit. Geef de spelers de opdracht anderen in de groep te
zoeken die beantwoorden aan één van de beschrijvingen op de kaart en ze het
juiste vakje te laten ondertekenen. De eerste speler die vijf handtekeningen op
een rij (horizontaal, verticaal of diagonaal) heeft verzameld, roept 'Bingo!" Als
enige regel geldt dat niemand twee handtekeningen op dezelfde bingokaart mag
zetten.

De spelers lopen vrij rond. Wanneer iemand Bingo heeft, roept hij de namen af van
de mensen op zijn bingokaart.

Speel het spel tot er verschillende winnaars zijn.
De kracht van de lach         juni 2009                 7
               De kracht van de lach


Lachtherapie:alleen maar grappig of werkt het ook echt…?

Giechelen, brullen, schateren, gieren, huilen, hoe je het ook doet: lachen is
heerlijk en zelfs opluchtend. En het is nog gezond voor je ook. Ook al voel
je je niet zo vrolijk en heb je niet veel reden tot lachen: toch doen. Want
door lachen kun je je een stuk beter gaan voelen, zowel geestelijk als
lichamelijk. Doe bijvoorbeeld aan zelftherapie door meer humor in je leven
te brengen. Een andere manier is lachmeditatie. Vibodha Barnard geeft
lachmeditatie workshops door het hele land. „Door bewust te gaan lachen,
kun je in contact komen met die pure levensvreugde zoals onbevangen
kinderen die hebben.‟ Herkenbaar: wie kent niet de internet-filmpjes van
schaterende baby‟s…blijf dan maar eens chagrijnig.

Vorm van meditatie
Lachtherapie kan gezien worden als een vorm van meditatie. Lachen is een wijze
van mentale en lichamelijke totale ontspanning. Bij lachtherapie lach je geheel
zonder reden. Als je je laat gaan en ongeremd lacht, stoppen gedachtes en al het
tobben. Bovendien wordt door de sterke
afwisselende bewegingen van het middenrif en de
ademhalingsspieren het gehele lichaam als het ware
schoongewassen. Daarnaast is uit onderzoek
gebleken dat bij veel lachen het immuunsysteem in
optimale staat komt en tevens worden belangrijke
stoffen in de hersenen, endorfine, geproduceerd
tijdens het lachen.

Onderzoekers die met patiënten werken die
depressief zijn, onderscheiden de volgende positieve
aspecten van humor: humor bevestigt het leven,
helpt om sociale banden te versterken, reduceert
stress. Lachen blijkt bijvoorbeeld bloeddruk-
verlagend te zijn, en voor mensen met een
beroerte is de waarde van lachtherapie onderzocht.
En de Amerikaanse psycholoog Seligman vond dat
optimisten langer leven dan pessimisten!

Hoe werkt het precies?
In bekende situaties reageren onze hersenen met voorspelbare elektrische
stroompjes tussen zenuwcellen in de hersenen. Dit wordt routine, die het grootste
deel van ons gedrag stuurt. Zouden we dit niet hebben, dan zouden we overal
eindeloos over moeten nadenken.

Als er iets onverwachts of ongerijmds gebeurt, wordt het limbisch systeem in de
hersenen geprikkeld om snel actie te ondernemen, tot vechten of vluchten. We
maken endorfine (pijnstiller), adrenaline (meer energie) en immunoglobine (meer
weerstand) aan. Bij humor krijgen we wél die stoot stoffen (er gebeurt iets
onverwachts), maar weten we tegelijkertijd dat de kust veilig is.
De lachbui zorgt voor een spanningsontlading, waardoor de bloeddruk daalt, de
hartslag vertraagt en de spieren ontspannen. Emotioneel voel je je bevrijd en
ontspannen.
Lachen in een groep geeft ook een gevoel van saamhorigheid. Het is spontaan en
ongecensureerd en bindt je aan anderen. Lach dus bij voorkeur lekker samen.
Lachen werkt aanstekelijk.

De kracht van de lach        juni 2009                 8
                De kracht van de lachBreng meer humor in je leven
Wil je humor als middel tegen stress aangrijpen, leg dan een „humorapotheekje‟
aan. Ga na wat voor soort humor je het meest aanspreekt (verbale humor,
komische situaties), welke vrienden je aan het lachen maken en in welke sociale
situaties je het meest moet lachen (een feestje, de kroeg?). Verzamel grappige
televisieshows, films, boeken en cartoons etc. Dien jezelf regelmatig een goede
dosis toe. Zoek vrienden op en lach samen. Bezoek een comedyshow of organiseer
een spelletjesavond.
Dagelijkse frustraties? Lach er om, in plaats van er over te klagen. Als iets zo
frustrerend of deprimerend is dat het (bijna) grappig is, lach er dan ook om. Denk
eraan hoe je een lullige situatie na kunt vertellen aan je vrienden en lach er nu om,
in plaats van later.

Doe aan lachmeditatie
Je kunt ook leren te lachen zonder dat er enige
aanleiding voor is. Net als we kunnen eten als we
geen honger hebben. Dat moet je wel heel bewust
doen. Ook moet je, net als sport, veel oefenen om
het onder de knie te krijgen. Maar als je eenmaal na
afloop van een opgewekte lachbui weet hoe het
voelt, wil je er wel weer aan beginnen. Daar gaat de
vergelijking met sport weer op.
Je kunt de meditatie alleen doen, met „jezelf‟ in de
spiegel of met meerdere personen die echt mee
willen doen. De uitwerking van de lachmeditatie is
bij iedereen anders. De één krijgt er veel energie
van, de ander is vooral erg ontspannen. „Het lachen
ruimt je geest op en kan je in contact brengen met
gevoelens van vreugde, maar ook andere gevoelens
naar boven halen, zoals verdriet‟, legt Barnard uit.

1. Rek en strek; doe om op te warmen een paar
  minuten spieroefeningen. Rek je spieren uit
  tijdens het uitademen, stop even tijdens het inademen en strek weer bij het
  uitademen. Strek in de laatste minuut je vingers naar achteren met je ander
  hand en rek je gezichtsspieren door het trekken van gekke bekken (zonder te
  lachen).

2. Lach; krul je mondhoeken op en ga met een ontspannen keel lachen, van
  zachtjes tot steeds harder, totdat je buldert vanuit je buik. Forceer het niet, laat
  het gebeuren. Heb je eigenlijk op dat moment een andere emotie –bijvoorbeeld
  boosheid – gebruik dan de energie van de boosheid om daar mee te lachen. Doe
  in de laatste fase de ogen dicht en blijf doorlachen.

3. Word stil; met gesloten ogen houd je op met lachen en adem je rustig in en uit.
  De laatste minuten zit of lig je zo. Probeer nergens aan te denken. Krijg je een
  gedachte, laat hem los en zeg „tot ziens‟ en ga met je aandacht terug naar je
  lichaam, het hier en nu.
De kracht van de lach         juni 2009                  9
                 De kracht van de lachWel doen:
 Probeer vaker te lachen zonder reden. Iedere grap of ongewone situatie kun je
 aangrijpen voor een lachbui.
 Lachen heeft te maken met acceptatie: alleen als je de situatie, anderen en jezelf
 accepteert, kun je er helemaal in opgaan en dus meelachen.

Niet doen :
 Ga niet 'lacherig' om met lachen. Doe het ook écht. Lachen is een serieuze zaak:
 je werkt aan je lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 Iemand uitlachen. Daarvan krijg je geen positief gevoel.

Bronnen:
www.iocob.nl
www.hoedoe.nl
Van de MR…

Met een lach op mijn gezicht…

Iedere dag weer met een lach op je gezicht naar het werk gaan. Dat wil toch
iedereen beleven. Het mooie van onze school is dat dit ook kan! Wij willen de
kinderen een lesaanbod bieden dat de ruimte geeft om jezelf op jouw niveau te
ontwikkelen. Ons circuitonderwijs stelt ons in staat dit te doen. De kinderen kiezen
op hun niveau en doen dat wat zij graag willen doen. En dit met, behalve veel
leren, nog een doel voor ogen: „Een
lach op je gezicht‟.

Leren moet namelijk ook leuk zijn.
Vandaar dat op OBS De Meander het
nooit helemaal muisstil is. Dat zou
inhouden dat je als kind niet jezelf mag
zijn. Dit willen wij voorkomen. Binnen
ons onderwijs is overleg een
noodzakelijk onderdeel. Kinderen
moeten met elkaar leren omgaan en
niet alleen in de vrije situatie. Wat is er
mooier dan een ander kunnen uitleggen
hoe iets in elkaar zit? Of dat juist horen
van een ander.
Wanneer het ons dagelijks lukt om
kinderen met een lach op het gezicht te
laten leren, blijft bij ons die lach staan.


WIJ GAAN STRALEND DOOR HET LEVEN!


.De kracht van de lach         juni 2009                10
                De kracht van de lach


Smileys en emoticons ;-)             het beeld als zijn eigendom te
                         registreren, dus we zullen het niet
Iedereen kent hem tegenwoordig wel:       weten….
het gele lachebekje, een eenvoudig        In de film Forrest Gump wordt nog
tekeningetje van een lachend           eens een andere logische verklaring
gezichtje met twee stippen als ogen       gegeven: de hoofdpersoon veegt zijn
en een mond. Veel mensen zullen         vieze gezicht af aan een geel t-shirt
denken dat dit al heel lang bestaat.       dat hem wordt toegestopt, en roept
Toch zal er ook een groep lezers zijn      terug „Have a nice day‟. Een zakenman
die zich de buttons of stickers uit de      die dit zag, ging met dit beeld
jaren ‟70 herinneren waar je als kind      verder….
heel blij mee was… Hoe zit het nou
precies?
                         In de jaren ‟70
                         werden de Smileys echt een hit,
                         doordat de broers Murray en Bernard
                         Spain allerlei voorwerpen met het
Volgens Wikipedia is het lachebekje       plaatje gingen verkopen. Het begon
voor het eerst verschenen in een krant      met buttons, maar al snel kwamen de
in 1953 in New York, als advertentie       koffiebekers, de T-shirts,
voor een film Lily. De reclame werkte      bumperstickers, snoepjes (vreselijk
prima. De smiley die wij allemaal        plakkerig en veel te groot) en vele
kennen met de gele achtergrond is        andere voorwerpen. In 1972 waren
een creatie van Harvey Ball in 1963, in     naar schatting 50 miljoen smiley
opdracht van een verzekeringsbedrijf       buttons verdeeld in de Verenigde
in Massachusetts, Amerika. De maker       Staten. Later zijn er wel pogingen
kreeg 45 dollar voor zijn ontwerp, en      ondernomen om de rechten voor de
heeft nooit geprobeerd om de rechten       smiley in de VS te verkrijgen, maar
van zijn creatie te verkrijgen.         dat is niet gelukt.
Iedereen mocht het plaatje dus          Nog een leuk weetje: een
gebruiken. Dat is versie 1 van hoe het      Amerikaanse rechter Charles Hearn
is ontstaan.                   gebruikt een smiley in zijn
                         persoonlijke handtekening. Ziet er wel
                         vreemd uit onder een doodsvonnis…..

                         Emoticons
                         Tegenwoordig wordt het begrip Smiley
                         ook wel uitgebreider gebruikt voor
Een andere versie is dat Franklin        gelijkaardige gezichtjes die andere
Loufrani, een Fransman die in Londen       gemoedstoestanden uitdrukken. Een
woonde, het beeld in 1971 heeft         smiley in computertekens is een
ontworpen. Hij gebruikte het om in        emoticon. Het woord “smiley” wordt
een krantenreclame goed nieuws te        ook wel gebruikt voor emoticons in het
markeren, en begon daarna allerlei        algemeen, maar dat is eigenlijk fout.
soorten producten te maken met dit        Sinds de jaren ‟90 is het woord Smiley
beeldmerk.                    in het Nederlands in opkomst door het
Een derde mogelijke uitvinder is David      gebruik van internet. Voor de tijd
Stern, die in 1967 een versie gemaakt      heette het gewoon “lachebekje”.
heeft in het kader van een reclame-
campagne. Niemand dacht eraan om


De kracht van de lach        juni 2009                  11
                 De kracht van de lach

Smileys worden gebruikt om een extra       Voor u gelezen…
betekenis te geven aan een
geschreven boodschap. Je kan immers        Er zijn duizenden grappige boeken te
niet zien hoe iemand de tekst bedoeld,      koop of te leen. Maar wat voor de één
serieus, of juist ironisch; dat is een      grappig is, hoeft dat voor een ander
handicap van de schriftelijke           niet te zijn. Waar komt dat verschil
communicatie zoals bijvoorbeeld e-        vandaan? En is humor alleen om te
mail. Wie kent er niet een voorbeeld       lachen, of is het breder inzetbaar?
van een grappig bedoelde mail die         Hieronder een selectie van boeken
verkeerd is overgekomen?             waarin deze vragen aan de orde
Zo‟n fout overgekomen boodschap          komen.
was de aanleiding in 1982 voor
computerwetenschapper Fahlmann in
                         Humor als verpleegkundige
de VS om niet serieuze boodschappen        interventie / M. Bogers
van de tekens : - ) te voorzien.
                                 Lachen is pijnstillend,
Een paar leuke voorbeelden:                   ontspannend en helpt
                                 mensen om te gaan met
:-D of :D   : hardop lachen                  hun angsten. Het
:-O of :O   : verrast                     toepassen van humor is
:-S of :S   : vertwijfeld                   dan ook een officiële
:‟(      :huilend                     verpleegkundige
8-) of B-)   : cool!                      interventie (Bulechek en
                         McCloskey 1996) Voor de
                         verpleegkundige zelf is gebruik van
                         humor een goede remedie tegen burn-
                         out. Toch wordt er in de
                         verpleegkundige opleiding en op de
                         werkvloer niet uitgebreid stilgestaan
                         bij de werking, de effecten en de
                         mogelijkheden van gebruik van
                         humor. Als je daar meer van weet,
                         kun je humor bewust inzetten en op
                         een natuurlijke manier deel uit laten
                         maken van je werk.
Japanse emoticons                 In dit boek vind je theoretische
Kent u deze emoticons ook? (>_<)         achtergronden van deskundigen en
(@_@) \(^.^)/ (^o^) (^_^) (:?_?)         ervaringen van collega's. Na het lezen
Dit zijn Japanse emoticons, waarbij de      ervan heb je ondermeer inzicht in de
nadruk vooral ligt op de stand van de       effecten van het gebruik van humor;
ogen in plaats van de stand van de        weet je welke soorten humor er zijn;
mond. ;-) wordt dan (^-^) en :-(         kun je een oordeel vormen over wat
wordt dan (;_;).                 wel en wat niet kan en kun je serieus
Door middel van een spatie wordt         met humor aan de slag.
aangeduid waar de emoticon heen
kijkt, zoals in (^ _^) de ogen naar        Koning van de koffieautomaat: een
rechts kijken. Inventief, niet waar?            succesvolle carriere
                              dankzij humor/ Victor
                              Mastboom, Jouke, P. en
Bronnen: Wikipedia en Kidsweek.               Peereboom, M.
                              De auteurs geven adviezen
                              hoe je jezelf in
                              kantoorsituaties staande
                              kunt houden met zelfspot

De kracht van de lach         juni 2009                   12
                De kracht van de lach

en andere humor. Ze beginnen met        moppen. Het boek gaat echter niet
adviezen voor een sollicitatiebrief en     zozeer over moppen, Als wel over
sollicitatiegesprek en via diverse       oordelen over moppen. Het vertellen
kantoorsituaties belanden ze bij        van moppen is een vorm van
ontslag. Vervolgens (in het hoofdstuk      communicatie die niet iedereen
'Aan de slag') relativeren ze hun        evenveel waardeert: mannen houden
adviezen en benadrukken dat het niet      er meer van dan vrouwen, lager
'to-do's' zijn, maar 'not-to-do's'.       opgeleiden meer dan hoger
Waarna de lezer een 'fout'-test kan       opgeleiden. Kuipers beschrijft hoe de
invullen. Het geheel leest als een       waardering van de moppen samen-
reeks frustraties die de auteurs        hangt met bredere, overwegend
hebben opgelopen in hun             klassengebonden humorstijlen. Niet
kantoorbanen, en die door hen op        alleen moppen, alle humor wordt door
papier hebben gezet met wat           hoger en lager opgeleiden, en in
scholierenhumor. Daarbij moet wel        mindere maten ouderen en jongeren,
worden opgemerkt dat een van de         mannen en vrouwen, verschillen
auteurs werkzaam is als hoofd P&O en      gewaardeerd. Wat voor lager
een ander als bedrijfsarts. Dus er zal     opgeleiden geldt als 'goede humor', is
wel wat dagelijkse frustratie-ervaring     voor hoger opgeleiden slechte smaak.
bij zijn. Tegenwoordig werken de
auteurs als tekstschrijvers.          Grapje! / T. Cohen
                                'Grapje!' is een boek vol
Goede humor – slechte smaak /                  grappen en een boek
Giselinde Kuipers                        óver grappen. De
       Hoe hangt gevoel voor               auteur Ted Cohen houdt
       humor samen met sociale              erg van een goeie grap,
       achtergrond? In hoeverre             maar is als filosoof ook
       bepalen factoren als               geïnteresseerd in hoe
       sekse, leeftijd of                zoiets werkt: waarom is
       opleidingsniveau waar wij             de ene grap wel leuk en
       om kunnen lachen en wat      de andere niet? Waarom vertellen
       we flauw, banaal, grof of     mensen graag grappen? Hoe komen
platvloers vinden?               grappen tot stand? Wat zijn de
In goede humor, slechte smaak          ingrediënten van een goede grap? Mag
onderzoekt de sociologe Giselinde        men over om het even wat of om het
Kuipers sociale verschillen in gevoel      even wie grappen maken? Kan een
voor humor. Als uitgangspunt voor dit      moreel aanstootgevende grap toch
onderzoek nam ze de mop - een genre       geslaagd zijn als grap? Waarom
dat in Nederland zeer uitgesproken       maken we grappen over de dood? In
reacties oproept. Voor sommige         'Grapje!' neemt Cohen ons mee op
mensen gelden moppen als slechte        een filosofische speurtocht naar de
smaak, voor andere is moppen tappen       aard en voorwaarden van échte
'het summum van humor'.             humor. Zo blijkt de verrassende clou
Voor dit onderzoek sprak Kuipers        aan het eind van een grap het
uitvoerig met 34 moppenliefhebbers       resultaat van een ingewikkeld
over moppen en humor. Daarnaast         samenspel van voorwaarden en
sprak ze 32 willekeurige Nederlanders,     denkprocessen. De auteur behandelt
onder wie zowel moppenliefhebbers        kwesties als luisterpubliek, selectie
als moppenhaters, over wat ze grappig      van onderwerpen, het volkskarakter
vonden, en wat juist helemaal niet. Zij     van grappen, hun verborgen ethiek,
verspreidde verder een vragenlijst       en geeft een overvloed aan
over moppen en humor, en            voorbeelden die je laten grinniken,
verzamelde zij vele duizenden          hard laten lachen of zelfs choqueren.


De kracht van de lach        juni 2009                   13
                De kracht van de lach


Tummie van der Honnekreek in gesprek met juf Mireille
Het thema van deze Ouderpraat is “Kracht van de lach”. We hebben
daarom Tummie op pad gestuurd om een goedlachse juf te interviewen: juf
Mireille van Hasselt van groep 4a.

Mireille, om maar weer met de vraag     Mireille nog wat dingen op en Tummie
van Rayman is laat te beginnen….wie     raakt onder de indruk van de
is je vader? Wie is je moeder? Deze     sportiviteit van kleine Mireille.
vraag heb ik eerder gesteld aan
andere leerkrachten, maar ook juf      Aan welke meester/juf heb jij de
Mireille is even in de war. Wat ik met    beste herinnering en waarom?
deze vraag bedoel, vraagt zij        Ik ben in Amersfoort opgegroeid en
vertwijfeld. Wil ik namen weten?       zat op de Rembrandtschool vlakbij
Geboortedata? Nou nee hoor,         het Sportfondsenbad. Deze school
eigenlijk wil ik weten uit wat voor     bestaat niet meer. Meester Ben was
nest juf Mireille komt.           veruit mijn favoriete meester. Hij kon
Ik kom uit een warm nest met een       spannende, meeslepende verhalen
moeder die, totdat ik 10 jaar was,      vertellen. Daar was ik dol op. Deze
gewoon thuis was als ze uit school      school had trouwens 6 klassen.
kwam. Daarna is zij gaan studeren en     Toentertijd bleven leerkrachten altijd
uiteindelijk makelaar geworden. Nu is    dezelfde groep draaien. Je wist dus
ze weer gestopt met werken en is ze     vooraf welke meester of juf je kreeg.
druk bezig met het oma-zijn. Mijn      Meester Ben was leuk, maar er waren
vader is ondernemer en doet in de      ook jaren dat ik wat minder blij was
meet- en regeltechniek.           met de meester of juf die ik kreeg.

Wat voor kind was je?            Ik heb gehoord dat jij niet altijd juf
Ik was een praatgraag kind. Ik kletste    bent geweest van beroep? Vertel
de oren van je hoofd. Ik vond het      eens?
gezellig om op bezoek te gaan, met      Nee, inderdaad dat klopt. Na mijn
vriendinnen te spelen. Ik was een      middelbare school heb ik wel gekeken
open, spontaan kind. Uitgesproken      bij de pabo, maar ik ben uiteindelijk
hobby‟s had ik niet. Ik heb wel van     toch de HEAO gaan doen. Ik vond de
alles gedaan: paardrijden, tennis,      opleiding breder en dacht in het
volleybal, waterpolo… en zo somt       bedrijfsleven meer uitdaging te
                       vinden. Ik ben na de HEAO bij
De kracht van de lach        juni 2009                 14
               De kracht van de lach

Kimberly Clark gaan werken als brand     Heb je ooit spijt gehad van deze
manager. Ik heb onder andere         keuze?
gewerkt aan de merken Huggies,        Nee nooit, ik vind het heerlijk om met
Page en Kotex. Vooral voor Kotex heb     kinderen te werken. Hun eerlijkheid
ik veel gedaan.               en enthousiasme vind ik bijzonder.
                       Geen een dag is hetzelfde. Bovendien
Kotex is toch van de maand-         heb je heel veel eigen inbreng in
verbanden en de inlegkruisjes?        projecten en thema‟s. Het is een
Inderdaad vertelt Mireille. Ze heeft     schitterend beroep. Het onderwijs is
bijvoorbeeld voor Kotex veel samen-     een goede keuze om te doen!
gewerkt met de Tina. Op de Tinadag
bijvoorbeeld heeft ze geregeld dat      Maar het verdient waarschijnlijk een
daar een heel promotieteam was,       stuk minder dan je verdient als brand
waar de meisjes hun haar konden       manager Kimberly Clark?
laten doen en een boekje kregen met     Mireille begint te grinniken. Het gaat
informatie over ongesteldheid. En      mij om het plezier in het werk. Voor
natuurlijk een proefpakketje         het geld doe ik het niet. De eerste
maandverband.                twee maanden dat ik als juf werkte
                       durfde ik bijna niet naar mijn
Ok, en toen van de maandverband       salarisstrook te kijken, haha. Maar
naar de pabo?                nogmaals. Dat is niet mijn drijfveer.
Ja, zoiets. Ik kreeg zelf kinderen. Bo    Dat zijn de kinderen en het werk van
is inmiddels 6 jaar en Jamie is bijna    een juf.
2. Toen Bo geboren werd ben ik gaan
nadenken over wat ik wilde. Ik zag
mezelf niet oud worden als brand
manager. En als marketingmanager
ook niet, omdat ik dan minimaal 4
dagen zou moeten werken. Dat wilde      En als je nu de lotto zou winnen?
ik niet. Ik had altijd al de droom      Dan zou er niet veel veranderen. Ik
gehad om juf te worden. Ik wilde       zou in dit huis in Vathorst willen
graag met kinderen werken, vond het     blijven wonen, want ik vind het een
leuk om lessen te bedenken en        heerlijk huis. Ik zou blijven werken,
daarnaast vond ik het ook ideaal dat     want ik moet er niet aan denken om
je in de schoolvakanties vrij bent.     hele dagen thuis te zijn en ik zou het
Niet dat dat laatste doorslaggevend     werk missen. Misschien dat ik een
was. Het ging mij vooral om het       werkster zou nemen. Maar dat is ook
werken met kinderen. Ik heb toen       het enige! O ja, we hebben ook al een
mijn baan opgezegd en ben de         vouwwagen en daar ben ik ook heel
verkorte pabo opleiding gaan doen.      blij mee.
Dat is een tweejarige opleiding. Mijn
laatste stage was op de Meander en      Vouwwagen?
ik kon direct na mijn afstuderen aan     Ja, voordat Erwin en ik kinderen
het werk bij de Meander.           hadden gingen we backpacken door
                       Brazilië, Indonesië, Venezuela,
                       Turkije enz. Dat willen we ook met de
                       kinderen gaan doen als zij groter zijn,
                       maar nu ze klein zijn, gaan we naar
                       campings. De kinderen zijn daar
                       helemaal happy. En als zij happy
                       zijn…..zijn wij het ook. Vandaar de
                       vouwwagen.De kracht van de lach        juni 2009                 15
                De kracht van de lach

Tummie vraagt vertwijfeld of ze met      Kinderpraat
een wc-rol over de camping moeten
lopen?                    Dit keer vroegen we de Meander-
Nee joh, wij gaan naar campings        kinderen op het schoolplein en in de
waar dat gewoon in de wc hangt. En      klas om ons hun leukste moppen te
bovendien zo erg vind ik dat niet.      vertellen…
Kamperen is gewoon superleuk!
                       Waarom hebben olifanten gele
                       klompjes? Zodat je ze niet kan zien
                       als ze in de vla drijven.
                       Wel eens een olifant in de vla gezien?
                       Nee, het werkt dus!
                       Bart

                       Er zitten 2 bananen in bed, zegt de
                       ene tegen de andere: “Hé, ga eens
                       recht liggen.”
Wat heb jij met het thema ‘de kracht     Eva
van de lach’?
Lachen is een gezonde factor in het      Een vrouw staat onder de douche.
leven. Zonder lol is er weinig aan. Ik    Dan wordt er op de deur geklopt:
vind het ook belangrijk dat er in de     “Hallo, mag ik binnen komen?”. De
klas veel gelachen wordt. Kinderen      vrouw herkent de stem van de blinde
vinden het bijvoorbeeld leuk om        buurman. “Ach, hij ziet me toch niet
spelletjes te doen. Laatst deden ze      in mijn blootje”, dus ze zegt: “Kom
een spelletje waarbij ze mij om        maar binnen!”. De buurman stapt
moesten blazen. Ze gierden het uit      naar binnen en zegt: “Hoi, ik heb
van het lachen. Dan hebben ze zo‟n      goed nieuws, ik kan weer zien!”
plezier met elkaar om mij om te        Ben
blazen. Of bijvoorbeeld als ze proefjes
doen in de klas. Laatst liet ik ze      Een dronkenlap stapt in een taxi, en
proefjes met boter doen. Dat vinden      valt er met zijn zatte kop aan de
ze schitterend en er wordt dan veel      andere kant weer uit. “Dat was snel,
gelachen met elkaar.             hoeveel krijgt u van me?”, vraagt hij
                       aan de chauffeur.
                       Sjoerd

                       Een moeder stapt met haar
                       6 kinderen in de lift van een
                       groot warenhuis. De
                       liftbediende vraagt: “Waar
                       moet U zijn, mevrouw?”
                       “De kinderafdeling”,
Is er nog iets wat je wil meegeven      antwoordt de vrouw.
aan de Ouderpraatlezers?           Waarop één van haar
Ja! Ik wil zeggen dat ik het superleuk    kinderen zegt: “Nee mam,
vind als ouders helpen in de klas. Dat    niet nog eentje, we zijn al
wordt altijd gewaardeerd. Zonder       met z‟n zessen!”
ouders zou heel veel niet mogelijk      Wesley
zijn. Dus ouders: bedankt voor al
jullie hulp!!

         *****


De kracht van de lach         juni 2009                 16
               De kracht van de lach

“Tante Miep, mag ik uw geweer eens       Jantje zit in de klas en zegt: “Broem,
zien?”, vraagt Lotte. “Maar meisje,”      broem, broem”. De juf zegt: “Als je
zegt tante, “ik heb helemaal geen        dat nog één keer doet, dan ga je naar
geweer.” Lotte: “Vreemd, mama zegt       de gang”. Even later zegt Jantje
dat u altijd op mannenjacht bent.”       weer: “Broem, broem, broem”. De
Monica                     juffrouw zegt: “Nou ga je naar de
                        gang”. Maar Jantje antwoordt: “Dat
Een moeder loopt met haar dochter in      kan niet, juf, mijn benzine is op”.
de dierentuin. Dan komen ze bij de       Ed
apen. Zegt het dochtertje: “Hé, die
aap lijkt precies op oom Geert.” Haar      Roy groep 5a
moeder antwoordt: “Dat mag je niet       Gek, Niks en
zeggen!” Dan zegt het dochtertje:        Niemand zitten in
“Nou en, die aap hoort het toch niet”.     een boom.
Ben                       Niemand viel er
                        uit. Niks zegt
Een jongetje komt op school en zegt       tegen Gek:
tegen zijn meester: “Ik heeft gisteren      “ Bel de ambulance.” Gek belt de
bij mama geslapen.” “Nee”, zegt de       ambulance. Hij zei: “Hoi, ik ben Gek.
meester, “Ik HEB gisteren bij mama       Ik bel voor Niks omdat Niemand uit
geslapen.” Waarop het ventje          de boom is gevallen.”
antwoordt: “Ik heeft u niet gezien.”
Jesse                      Isa groep 5b
                        Vader vraagt aan Jantje wat hij later
Ferry‟s vader bekijkt het rapport van      wil worden. Jantje zegt:”Ik wil later
zijn zoon. Vader: “Ik mis de tien.”       stinkend rijk worden. Dan koop ik een
Ferry: “Welke tien?” Vader: “De tien      huis met vijf kamers. Twee
voor de moed om dit rapport aan mij       videogamekamers, één keuken en
te laten zien!”                 twee slaapkamers”. “waarom geen
Sjoerd                     badkamer?”vraagt vader.
                        “Nou, omdat ik later STINKEND rijk
Jantje steekt zijn vinger omhoog. De      wil worden.”
meester zegt: “Wat is er?”. “Ik moet
naar de wc, meester”, zegt Jantje.       Arne groep 5b
“Wacht maar even”, antwoordt de         Een 0 en een 8 lopen over straat.
meester. “Jullie krijgen een vraag:       Zegt de 0 tegen de 8:”Zit je riem niet
waar ligt de grootste oceaan? Jantje,      wat te strak?”
weet jij het antwoord?”. “Ja,” zegt
Jantje, “onder mijn stoel”.           Swenne groep 6a
Manon                      Er komt een meisje bij de dokter met
                        een rode hond. Vraagt de dokter:
Lisa ging voor het eerst naar groep       ”Waarom kom je eigenlijk?” “Dokter,
drie op de lagere school. Daar leer je     ik heb de rode hond.”
lezen en schrijven. Het echte werk
dus. Na de eerste dag op school komt      Lonneke 5b
papa ook thuis van het werk en         Er waren eens 3 mannen en een
vraagt aan Lisa wat ze al geleerd        hotel.
heeft. “Nou,” zegt Lisa, “ik heb al       De eerste meneer kwam opdagen en
leren schrijven”. “En wat heb je dan      vroeg: ”Is er nog een kamer vrij?” De
geschreven?”, vraagt papa. “Dat weet      meneer van het hotel zei: “Er zijn nog
ik nog niet, want ik leer morgen pas      drie kamers vrij. In de eerste kamer
lezen”.                     staat een spijkerbed, in de tweede
Frank                      kamer moet je op de grond slapen en


De kracht van de lach          juni 2009                 17
                De kracht van de lach

in de derde kamer staat een           Dimitri groep 6a
mierenbed.” En de meneer zei:”Doe        Een kindje vraagt aan haar moeder:
mij maar op de grond.”             “Mama, wanneer ben ik geboren?
Toen kwam de tweede meneer. Die         Op 20 oktober antwoordt haar
vroeg:”Is er nog een kamer vrij?” De      moeder. Zegt het kindje: “Hee, dat is
meneer van het hotel zei: ”Ja, er zijn     op mijn verjaardag!!”
nog twee kamers vrij. Er is een
kamer met een mierenbed en een         Imad groep 6a
kamer met een spijkerbed.” De          Meester vraagt aan de kinderen: “
meneer zei:”Doe mij dan maar het        Wat is 4-4?.” Geen van de kinderen
mierenbed.”                   weet het antwoord. Meester zegt: “Ik
Toen kwam de derde meneer            zal het makkelijker maken. Ik heb
opdagen en vroeg: ”Is er nog een        één perzik en die verdeel ik in vier
kamer vrij?” De meneer van het hotel      stukken. Wat blijft er
zie: ”Ja, er is nog een kamer vrij en      dan over?” Jantje
ik zal u vast voorbereiden, want het is     antwoordt: “De pit
een spijkerbed waarop u moet          meester!”
slapen.”
De volgende ochtend zei de meneer        Sem groep 6b
die op het spijkerbed moest slapen:       Er zaten een Nederlander en een
“Ik heb helemaal niet lekker          Amerikaan in een vliegtuig. De
geslapen, het prikte in mijn rug.” De      Amerikaan vraagt aan de
meneer die op het mierenbed sliep        Nederlander: “Durf jij een schoen
zei:”Ik heb heerlijk geslapen. Ik heb      naar beneden te gooien?” Dat doet de
1 mier doodgeslagen en de andere        Nederlander. Dan vraagt de
mieren gingen naar de begrafenis.”       Nederlander aan de Amerikaan: “Durf
                        jij een baksteen uit het raam te
Meike groep 5b                 gooien?” Dat doet de Amerikaan. Dan
Jantje en Jantje zitten op de boot.       vraagt de Amerikaan aan de
Jantje valt eraf. Wie blijft er over?      Nederlander: ”Durf jij een bom naar
….Jantje?                    beneden te gooien?” Dat doet de
Nee, de boot, want de Jantjes zijn       Nederlander.
eraf gevallen.                 Even later zijn ze geland. Ze gaan
                        samen de stad in. Daar zien ze een
                        jongetje heel hard huilen. “Wat is er
                        jongetje?”vragen ze. “Er is een
                        schoen op mijn hoofd gevallen”, huilt
                        het jongetje. De twee mannen lopen
                        door. Toen zagen ze weer een huilend
                        jongetje en ze vragen hem waarom
                        hij zo huilt. “Er viel een baksteen op
                        mijn hoofd”, antwoordt het jongetje.
                        Verderop zien ze een jongetje heel
Jordi groep 6a                 hard lachen. “Jongetje, jongetje,
Opa valt in de leunstoel in slaap en      waarom lach je zo hard”, vragen de
hij begint te snurken. De kleine        mannen.
Nanette komt binnen en begint te        Het jongetje antwoord lachend: “Ik
draaien aan een knopje van opa‟s        liet een scheet en toen ontplofte de
vest. Toen vroeg haar oma: “Wat ben       Eiffeltoren.”
je aan het doen?” Zegt Nanette:”Ik
zoek een andere zender oma?”                  *****
De kracht van de lach          juni 2009                 18
                 De kracht van de lach


Nieuwsbrief Nokik
                        overblijfkrachten. Zonder een
        Het einde van het        voldoende aantal overblijfkrachten
        schooljaar is in zicht, het   kan ik een goede overblijf niet
        aftellen naar de zomer-     garanderen! Voor meer informatie zie
        vakantie is begonnen.      de flyer die meekomt met deze
        Mijn eerste jaar als       Ouderpraat!
        coördinator zit er dan
        ook op, en ik ga vrolijk     Voor nu, alvast een zeer fijne
        door naar volgend jaar!     zomervakantie toegewenst en ik zie
Ik wil „mijn‟ pagina in deze          iedereen graag heelhuids en mooi
ouderpraat graag benutten voor wat       bruin weer terug in het nieuwe
huishoudelijke mededelingen.          schooljaar!

Ik wil een ieder er graag op attent       Met vriendelijke groeten,
maken eventuele wijzigingen in het
overblijven van uw kind(eren) tijdig      Kim Vos,
door te geven. Het verwerken van        NOKIK tso coördinator
wijzigingen kan tot vier weken duren,
en ik wil graag aan het begin van het      Tel: 06-388 26 346
nieuwe schooljaar met goede lijsten       nokik@obs-demeander.nl
beginnen! Een voorbeeld van een
wijziging kan zijn, dat uw kind van
groep vier overgaat naar groep vijf,
en dan ook op vrijdagmiddag naar
school zal gaan. Kiest u voor de
vrijdag overblijf, geef dit dan door.
Kinderen die van groep acht naar de
middelbare school gaan, worden
automatisch uitgeschreven en
eventuele strippenkaarten worden
verrekend.

Wilt u één of meerdere dagen
overblijf laten vervallen, houdt dan
rekening met een maand
opzegtermijn. Geeft u dit door voor
de zomervakantie, dan staat uw kind
aan het begin van het nieuwe
schooljaar niet meer op de lijst!

Wijzigingen in de overblijf kunt u
aangeven via www.nokik.nl onder de
knop ouders.
U hoeft niet door te geven in welke
klas uw kind komt te zitten, dit
gebeurt rechtstreeks via school.

Tot slot wil ik u erop attenderen dat
ik nu nog steeds, maar ook weer in
het nieuwe schooljaar, dringend op
zoek ben naar nieuweDe kracht van de lach          juni 2009                19
               De kracht van de lachVOK
Maart 2007. De Meander kreeg als eerste school in Amersfoort
het Utrechts VerkeersveiligheidsLabel (UVL) uitgereikt. En
even voor u ter herinnering: het UVL is het Utrechtse
kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeerseducatie van
de leerlingen en verkeersveiligheid rond de school structureel
aanpakken. Een school die het label wil halen, moet
structureel aandacht besteden aan een aantal aspecten:

  1.  De schoolorganisatie
  2.  Verkeerslessen en -projecten in de klas
  3.  Praktijklessen
  4.  De schoolomgeving en de school-thuisroutes
  5.  Communicatie met en betrokkenheid van de ouders.

Of een school (voldoende) voldoet aan deze aspecten, wordt beoordeeld aan de hand
van een aantal criteria. Twee jaar na het uitreiken van het Label wordt opnieuw het licht
geworpen op de school om te kijken of ze nog een voldoende scoort en/of op welke
punten ze zich verbeterd heeft.

In mei waren wij weer aan de beurt. Overtuigd van ons goede werk, maar toch een
beetje gespannen (want ja je weet maar nooit!), voerden we ons gesprek met de
adviseur van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht. Maar na driekwartier
bleken we ons huiswerk goed te hebben gedaan. Opgelucht en met een aantal
aandachtspunten en ideeën op zak, kunnen we de komende tijd aan de slag.

En aan de slag gaan we zeker. Althans… na de vakantie. In september doen we mee met
de Landelijke Actiedag „Op Voeten en Fietsen‟; een project van Veilig Verkeer Nederland.
Doel van de actiedag is dat ouders de positieve kanten van het lopen en/of fietsen met
kinderen ervaren. Door kinderen altijd met de auto te brengen, leren kinderen niet zelf
aan het verkeer deel te nemen. Bovendien verhoogt veel autoverkeer rondom de school
de onveiligheid.

Op 15 september ontvangt de Meander het UVL-certificaat waarmee de school zich
officieel de komende twee jaar weer „verkeersveilige school‟ mag noemen.

Na de herfstvakantie, als de blaadjes van de bomen vallen, willen we graag weer
aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer. Zien en gezien worden! Daarom wordt er
eind oktober een fietscontrole georganiseerd.

Tot slot. Mocht u zich ook graag met verkeer(sveiligheid) rondom school bemoeien: de
VOK kan nog wat mensen gebruiken! U kunt zich wenden tot een van de verkeers-
ouders: Frans Rieder (Senne 1/2b), Karine Lingen (Kiki 1/2b) of Natalie van der Horst
(Roos 3b, Lotte 1/2b). Mocht u ons niet kunnen bereiken, Betty Nederlof weet ons altijd
te vinden!

Namens de VOK, Natalie van der HorstDe kracht van de lach        juni 2009                 20
            De kracht van de lach
De kracht van de lach     juni 2009     21

								
To top