Instal

Document Sample
Instal Powered By Docstoc
					CSA installatie manual.                               2-11-2011

Problemen standaard CSA:

Opdracht 1:
JBuilder 6, Full installeren, op vraag install application server kun je op cancel drukken, anders
tweede CD nodig,


Opdracht 2 en 3:
Figuur 1: VisiBroker 4.1 van het school net: r:\app\vbroker. Installeren in c:\Inprise\vbroker.


VisiBroker 4.1 van het school net. Installeren in c:\Inprise\vbroker.
Figuur 2: Poort 14000 standaard voor VisiBroker
Verder alles default.
Aan het einde van de installatie wordt gevraagd:
     PATH updaten: oke;
     add ORB to NT: YES.                                                   1
Bij JBuilder, Tools, Enterprise setup: CORBA, Visibroker.
Path naar de vbroker\bin.

Bij JBuilder nu paden goed zetten: Tools | Configure Libraries |
Ik heb in de user home directory nieuw libraries aangemaakt voor:
verwijzing naar de ORB-klassen: JB_vbjorb  c:\Inprise\vbroker\lib\*.jar
 Met notepad een "Orb.properties" file maken en plaatsen in: C:\JBuilder6\jdk1.3.1\jre\lib
Inhoud:
org.omg.CORBA.ORBClass=com.inprise.vbroker.orb.ORB
org.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.inprise.vbroker.orb.ORB

Nu moet alles van CORBA werken…..
                                               2
Opdracht 4 / 5: Windows NT, voor XP zie verderop
Op het net staat interclient versie: ic15039winjre11.exe
XP Windows, interclient jre11.exe geïnstalleerd, daarna diverse keren interserver van Delphi.
Figuur 3: InterClient en Server kwamen ineens in de zelfde root directory.


 Interbase-Server:
Installeer eerst Interbase Server 5.5. (Delphi 5); interclient1.5 staat op Delphi 5 CD.
Figuur 4: Local InterBase InterClient 1.6: Documentatie : interclient.pdf.
Na InterBase Server:
 InterClient1.6 (16000winjre1.2.exe) is jdk1.2 compatible.

Interbase 6.5 van BC CD.

InterCLient: InterCLient en InterServer beide default installeren.
    Program~/InterBase/InterClient/….


                                                3
Alles geïnstalleerd:
Start: Interbase Server Manager: File| login; Login naam: sysdba, paswoord: masterkey bij interbase
5.5 (standaard bij Jbuilder 3). Daarna Tasks | user security. Add user: student / geheim.
Via InterBase Configuration kun je instellen wanneer de server opstart. Manual, bij windows startup krijg
ik geen userinterface en icon te zien, bij manual wel.
Figuur 5: IB server 6.x
                                                    4
Figuur 6: user: student; paswoord: geheim toegevoegd. Download Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition 1.4.2_02
                                    5
jdbc koppeling (voor week 4 en 5 vereist)

 Interbase-Server:
Installeer eerst Interbase Server 5.5. (Delphi 5); interclient1.5 staat op Delphi 5 CD.

 InterClient 1.6: Documentatie : interclient.pdf.
Na InterBase Server:
 InterClient1.6 (16000winjre1.2.exe) is jdk1.2 compatible.
Figuur 7: InterClient 1.6 met jdk1.2 en InterBaseServer V5 en versie 6.Weer paden aanpassen in VCafé:
Add paden gaat viaVC alsvolgt:
VCafé | Tools Environment Options Internal VM (sc.ini) Check even : CLASSPATH .
Interbase\.interclient alle *.jar in path OKE! // java archives, *.jar files, zijn “gezipped” files, daardoor
moet expliciet aangegeven worden dat de jar in het pad moet staan.
New: http://www.interbase.com.


Jbuilder 6: add path, zie figuur.
Jdk1.2 en jdk1.3 werken!
                                                        6
Figuur 8: jdk1.2 en jdk1.3 samen met interclient 1.6 InterBase 5.5


Alles geïnstalleerd:
Start: Interbase Server Manager: File| login; Login naam: sysdba, paswoord: masterkey bij interbase
5.5 (standaard bij Jbuilder 3). Daarna Tasks | user security. Add user: student / geheim.
Via InterBase Configuration kun je instellen wanneer de server opstart. Manual, bij windows startup krijg
ik geen userinterface en icon te zien, bij manual wel.                                                    7
Figuur 9: user: student; paswoord: geheim toegevoegd.


# Make VisiBroker for Java the default ORB
# jre/lib/orb.properties
# of altijd vbj gebruiken i.p.v. java *
# These properties are automatically specified to the VM
# when you use the vbj command to launch your VisiBroker for Java applications.
org.omg.CORBA.ORBClass=com.visigenic.vbroker.orb.ORB
org.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.visigenic.vbroker.orb.ORB
                                         8
Week 4 / 5 Databases onder Windows XP:
Van Borland de free versie InterBase 6.5 gehaald. (IB65_eval_win.zip, 35MB) Single user, je kunt het
beste sysdba blijven.
Mooie van 6.5 is dat bij de InterServer ook de goede InterClient wordt geinstalleerd.
Een verveldend ding is dat de database file *.gdb als extention hebben. Voor XP betekent gdb een backup
file, daardoor wordt er iets gebackupped en is het wat traag maar werkt verder voor ons goed genoeg
Borland heeft alleen als advies installeer InterBase niet op c: maar b.v d: en maak dan de properties zo dat
backuppen disabled is voor die drive. (niet c: disable, want de recovery points worden anders ook niet
meer gemaakt)

http://www.thewsoft.com/webstat/usage_200301.html
                                                      9
Wel het pad nu aan passen bij Project Properties. Path Required libraries .
Interbase\.interclient alle *.jar in path.
Opmerkingen, verbeter voorstellen:
r.vancooten@fontys.nl
                                       10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:11/2/2011
language:Dutch
pages:10