Bijlage B CTG codelijst _versie 2010 - PREZIES by cuiliqing

VIEWS: 0 PAGES: 63

									CTG code  Omschrijving code
30100   Operatieve behandeling van acuut trauma capitis extraduraal.
30103   Craniotomie vanwege een of meerdere epidurale haematomen.
30106   Neurovasculaire decompressie (o.a. wegens Arnold-Chiari en volgens Jannetta).
30107   Craniotomie vanwege acuut subduraal/intracerebraal traumatisch hematoom.
30108   Craniotomie vanwege subacuut/chronisch subduraal hematoom.
30109   Operatief herstel gecompliceerde impressiefractuur schedel.
30111   Craniotomie t.b.v. decompressie of verwijdering corpus alineum.
30112   Exploratie orbita.
30123   Trepaanopening wegens haematoom.
30124   (Re)exploratie schedel.
30133   Operatieve behandeling van een (tuberculeuze) meningitis.
30134   Gesloten leucotomie.
30141   Leucotomie à vue.
30144   Stereotactische operatie voor de anesthesioloog inclusief de hulp bij ventriculografie en coagulatie.
30146   Open biopsie aandoening hersenen.
30147   Stereotactische biopsie aandoening hersenen.
30148   Functionele stereotactische operatie, hersenen (zie 030147 voor stereotactische biopsie).
30149   Stereotactische operatieve ingreep t.b.v. brachytherapie.
30150   Behandeling van oppervlakkige osteomyelitis van het schedeldak.
30152   Tracto-nucleotomie centrale zenuwstelsel.
30153   Excisie aandoening schedeldak.
30154   Open biopsie schedeldak.
30155   Percutane biopsie schedel.
30156   Excisie supratentoriδle hersentumor dmv craniotomie.
30157   Decompressie hersentumor zonder tumorresectie dmv craniotomie.
30160   Frontale of temporale lobectomie ter behandeling van epilepsie.
30161   Schorsexcisie onder geleide van corticografie ter behandeling van epilepsie.
30166   Convexiteits meningeoom.
30171   Subcutaan plaatsen neurostimulator inclusief elektrode intracranieel (DBS).
30172   Vervangen subcutaan geplaatste neurostimulator inclusief elektrode intracranieel (DBS).
30173   Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste neurostimulator inclusief elektrode intracranieel (DBS).
30181   Operatieve behandeling tumor schedelbasis, open procedure (zie 030182 voor endovasculair, zie 030183 met radio
30182   Endovasculaire behandeling tumor schedelbasis (zie 030181 voor open procedure, zie 030183 met radionucleaire te
30183   Behandeling tumor schedelbasis met radionucleaire technieken (zie 030181 voor open procedure, zie 030182 voor e
30184   Operatieve behandeling hersentumor infratentorieel (zie 030185 met radionucleaire techniek).
30185   Behandeling hersentumor met radionucleaire technieken (zie 030184 voor operatieve behandeling).
30186   Operatieve behandeling tumor vierde ventrikel.
30187   Operatieve behandeling glomustumor (chemodectoom, bijvoorbeeld glomus jugulare, tympanicum of caroticum).
30188   Operatieve behandeling brughoektumor.
30189   Operatieve behandeling suprasellaire tumor.
30200   Craniosynostose behandeling.
30203   Operatie volgens Tessiez.
30204   Plastiek van schedeldefect met autoloog transplantaat, zonder duratransplantaat.
30205   Plastiek van schedeldefect met homoloog transplantaat of alloplastisch materiaal, zonder duratransplantaat.
30206   Plastische reconstructie schedeldak met/zonder craniaal deel orbita.
30207   Cranioplastiek m.b.v. gevasculariseerd bot transplantaat.
30208   Cranioplastiek m.b.v. vrij bot transplantaat.
30211   Operatie wegens craniële meningocele.
30213   Duraverwijdingsplastiek.
30217   Duraplastiek cervicaal.
30218   Duraplastiek thoracaal.
30219   Duraplastiek lumbaal.
30240   Implantatie anti-siphon device (ASD).
30241   Fenestratie cyste met shunt.
30242   Fenestratie cyste zonder shunt.
30243  Operatie wegens encephalocele
30245  Draineren liquor dmv het aanleggen van een shunt.
30246  Ventriculostomie.
30247  Inbrengen liquor reservoir cranieel (bv. Ommaya).
30248  Verwijderen liquor reservoir.
30249  Inbrengen drukmeter onder de schedel.
30250  Revisie of verwijderen shunt tbv liquor drainage.
30251  Endoscopische fenestratie binnen liquorsysteem.
30303  Revisie-operatie laminectomie.
30306  Operatie wegens vaat-malformatie aan het ruggemerg of wegens tethered cord, open procedure (zie 030307 voor e
30307  Operatie wegens vaat-malformatie aan het ruggemerg of wegens tethered cord, endovasculair (zie 030306 voor ope
30308  Re-exploratie spinaal liquorlek of nabloeding.
30311  Vertebrectomie cervicaal met spondylodese.
30312  Vertebrectomie thoracaal met spondylodese.
30313  Vertebrectomie lumbaal met spondylodese.
30322  Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).
30323  Laminectomie, 2 of meer niveau's (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).
30324  Laminectomie wegens tumor, 1 niveau (voor laminectomie anders dan wegens tumor zie 030322 en 030323, voor la
30325  Laminectomie wegens tumor, 2 of meer niveau's (voor laminectomie anders dan wegens tumor zie 030322 en 03032
30340  Operatie wegens spinale meningocele.
30341  Recidief-operatie wegens spinale meningocele.
30342  Operatie wegens spina bifida.
30343  Recidiefoperatie wegens spina bifida.
30410  Intracraniele doorsnijding van de nervus vestibularis.
30411  Intracraniele doorsnijding van een of meerdere hersenzenuwen.
30413  Operatie volgens Dandy.
30414  Operatie volgens Sjöqvist.
30415  Operatie volgens Spiller-Frazier.
30420  Chiasma operatie.
30421  Eenvoudige coagulatie van het ganglion Gasseri.
30423  Stereotactische uitschakeling van het ganglion Gasseri.
30432  Neurexerese van de eerste trigeminustak.
30433  Neurexerese van de tweede of derde trigeminustak.
30434  Neurectomie bij Morton's metatarsalgie.
30435  Extrapelvine of intrapelvine resectie van de nervus obturatorius.
30437  Sensibile desinnervatie van de heup.
30439  Zenuwdoorsnijding of exerese bijvoorbeeld de nervus cutaneus femoris lateralis anterior.
30443  Cross face zenuwtransplantatie.
30444  Jump anastomose nervus hypoglossus - nervus facialis.
30445  Primair hechten kleinere (o.a. digitale) zenuw.
30446  Primair hechten grotere (plexus/stam o.a. medianus) zenuw.
30450  Anastomosering van een of meerdere hersenzenuwen.
30451  Secundair hechten kleinere (o.a. digitale) zenuw.
30453  Secundair hechten grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw.
30457  Reconstructie van kleinere (o.a. digitale) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.
30458  Reconstructie van grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.
30460  Eenvoudige neurolysen zonder operatiemicroscoop of loupevergroting.
30461  Meer gecompliceerde neurolysen met behulp van operatiemicroscoop of loupevergroting.
30462  Exploratie van een tumor van een perifere zenuw.
30463  Decompressie zenuw, per zenuw.
30464  Operatieve behandeling neuroom of zenuwtumor (excisie of transpositie).
30465  Reconstructie van kleinere (o.a. digitale zenuw) m.b.v. lichaamsvreemd materiaal.
30466  Reconstructie van grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. lichaamsvreemd materiaal.
30467  Transpositie van zenuw.
30470  Transpositie nervus ulnaris.
30480  Transplantatie plexus brachialis.
30491  Operatie aan de plexus cervicobrachialis.
30510  Cervicale sympathectomie.
30511  Lumbale sympathectomie, open procedure (zie 030516 voor endoscopisch).
30512  Sacrale sympathectomie.
30513  Thoracale sympathectomie, open procedure (zie 030518 voor endoscopisch).
30515  Lumbale sympathectomie als onderdeel van een vaatreconstructie, abdominaal, open procedure (zie 030519 voor e
30516  Endoscopische lumbale sympathectomie (zie 030511 voor open procedure).
30518  Endoscopische thoracale sympathectomie (zie 030513 voor open procedure).
30519  Endoscopische lumbale sympathectomie als onderdeel van een vaatreconstructie, abdominaal (zie 030515 voor ope
30530  Sympathectomie aan de arteria carotis communis.
30532  Peri-arteriële sympathectomie.
30550  Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek inclusief prognostische blo
30551  Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek inclusief prognostische blo
30552  Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek inclusief prognostische blo
30553  Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion ongeacht het aantal inclusief prognostische blokkade cervicaal.
30554  Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion ongeacht het aantal inclusief prognostische blokkade thoracaal.
30555  Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion ongeacht het aantal inclusief prognostische blokkade lumbosacraa
30558  Selectieve thermolaesie van het ganglion Gasseri.
30559  Anesthesie bij selectieve thermolaesie van het ganglion Gasseri.
30570  Percutane chordotomie onder beeldvormende techniek.
30571  Percutane myelotomie onder beeldvormende techniek.
30572  Percutane tractotomie onder beeldvormende techniek.
30585  Inbrengen getunnelde epiduraal- of spinaalcatheter.
30591  Thermolaesie ganglion stellatum.
30599  Conservatieve behandeling sympathisch reflex dystrofie (medicamenteuze behandeling, spalktherapie).
30613  Endoscopische subtotale strumectomie (oa. MIVAT).
30615  Endoscopische totale strumectomie (oa. MIVAT).
30616  Subtotale strumectomie, open procedure (zie 030613 voor endoscopisch).
30617  Totale strumectomie, open procedure (zie 030615 voor endoscopisch).
30618  Extirpatie van een of meerdere nodi uit de schildklier.
30660  Endoscopische exploratie of verwijderen autotransplantaat glandulae parathyreoidiae.
30661  Extirpatie van een of meerdere tumoren, uitgaande van de glandulae parathyreoideae, open procedure (zie 030662
30662  Endoscopische extirpatie van een of meerdere tumoren uitgaande van de glandulae parathyreoideae (zie 030661 vo
30700  Bijnier operatie, open procedure (zie 030701 voor endoscopisch).
30701  Endoscopische bijnier operatie (zie 030700 voor open procedure).
30742  Partiële of totale hypofysectomie transcranieel (zie 030743 voor transsfenoïdale benadering hypofyse).
30743  Partiële of totale hypofysectomie transsfenoïdaal (zie 030742 voor transcraniële benadering hypofyse).
30803  Operatieve decompressie van de orbita.
30804  Laterale orbitotomie.
30805  Anterieure orbitotomie.
30821  Exenteratio orbitae.
30823  Orbitectomie.
30825  Biopsie orbita.
30831  Reconstructie orbita m.b.v. gevasculariseerd bot transplantaat.
30832  Reconstructie orbita m.b.v. vrij bot transplantaat.
30851  Operatieve behandeling orbita bodemfractuur.
30895  Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen, mits niet vallend onder 030896 of 030897.
30896  Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. focale laserbehandeling.
30897  Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. panretinale laserbehandeling.
30898  Behandeling van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. YAG-laser.
30901  Foto-dynamische therapie, subretinaal.
30909  Enucleatio bulbi.
30914  Evisceratio bulbi.
30915  Plaatsen van een secundair oogbol implantaat.
30931  Verwijdering van een of meerdere intra-oculaire corpora aliena.
30941  Scheelzien operaties (voor operatie van schuine oogspieren zie 030942, voor operaties van paralytische vormen zie
30942  Scheelzienoperatie schuine oogspieren (voor operaties van paralytische vormen zie 030943, voor vier spieren opera
30943  scheelzienoperatie paralytisch (voor operatie van schuine oogspieren zie 030942, voor vier spieren operatie zie 030
30989  Vier spieren operatie (voor operatie van schuine oogspieren zie 030942, voor operaties van paralytische vormen zie
31013  Verwijderen van een of meerdere tumoren van de cornea met plastiek.
31014  Verwijdering van een of meerdere tumoren van de cornea zonder plastiek.
31032  Perforerende hoornvliestransplantatie (full thickness graft, penetrerende keratoplastiek (PKP)).
31033  Voorste lamellaire hoornvliestransplantatie (diepe anterieure lamellaire keratoplastiek (DALK)).
31034  Achterste lamellaire hoornvliestransplantatie (posterieure lamellaire keratoplastiek (PLK), o.a. DLEK, DSEK).
31045  Herstel operatie corneaflap.
31071  Plaatsen radioactieve plaque sclera.
31122  Verwijdering van iriscyste of iristumor.
31128  Iridotomie of iridectomie.
31130  Herstel iridodialysis.
31131  Herstel prolapsus iridis.
31133  Maken van nieuwe pupil-opening diaphragmectomie.
31138  Glaucoom operatie (voor goniotomie zie 031140, voor filtrerende operatie zie 031139).
31139  Filtrerende operatie voorste oogkamer met plaatsen filterimplant (voor goniotomie zie 031140, voor overige glaucoo
31140  Goniotomie (voor filtrerende operatie voorste oogkamer met plaatsen filterimplant zie 031139, voor overige glaucoom
31144  Verwijderen corpus alienum uit voorste oogkamer.
31145  Spoelen voorste oogkamer.
31151  Losmaken iris van cornea inclusief een eventuele iridectomie.
31201  Nastaardiscisie.
31241  Cataractoperatie extracapsulair met inbrengen van kunststoflens.
31242  Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststoflens, m.b.v. niet standaard materialen of technieken, of
31243  Verwijdering van geluxeerde lens.
31250  Cataractoperatie intracapsulair.
31251  Cataractoperatie intracapsulair met inbrengen van kunststoflens.
31268  Cataractoperatie extracapsulair.
31280  Inbrengen van kunststoflens.
31281  Het verwijderen van een kunststoflens.
31282  Operatieve repositie van een geluxeerde kunststoflens.
31293  Voorsegmentsvitrectomie.
31295  Pars plana vitrectomie (zie de codes 031296 en 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retin
31296  Pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae (zie code 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandel
31297  Pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae incl. verwijderen tractiemembranen (zie code 031296 voor
31298  Verwijderen siliconenolie.
31347  Behandeling ablatio retinae middels uitwendige techniek.
31400  Verwijdering van een of meerdere corpora aliena subconjunctivaal extra-orbitaal.
31423  Verwijdering van een of meerdere tumoren van de conjunctiva met plastiek.
31424  Verwijdering van een of meerdere tumoren van de conjunctiva zonder plastiek.
31450  Opheffen symblepharon met transplantatie.
31451  Vrije plastiek met lip of ander slijmvlies.
31492  Opheffen symblepharon zonder transplantatie.
31511  Verwijdering van een of meer chalazia per zitting.
31515  Verwijderen aandoening ooglid zonder reconstructie (zie code 031516 voor verwijderen of correctie aandoening oog
31516  Verwijderen of correctie aandoening ooglid inclusief reconstructie met zwaailap of trans- of implantaat (zie code 031
31517  Implantatie goudgewichtje in bovenooglid.
31518  Fornix verdiepende hechtingen.
31519  Desinsertie oogspieren bovenooglid.
31521  Correctie floppy eyelids.
31522  Operatieve behandeling blepharospasme.
31523  Herstel laceratie ooglid.
31530  Ectropion operatie.
31531  Entropion operatie.
31538  Verkleining lidspeet eventueel totale sluiting.
31543  Transnasale mediale canthopexie.
31544  Electrische epilatie van oogharen, totale behandeling.
31545  Blepharoplastiek.
31547  Correctie ptosis wenkbrauw - extern (zie 031548 voor endoscopisch).
31548  Correctie ptosis wenkbrauw - endoscopisch (zie 031547 voor extern).
31550  Canthusreconstructie.
31561  Frontalis suspensie.
31562  Levator plastiek.
31563  Fasanella-servat procedure.
31591  Opheffen van de verkleining van de ooglidspleet respectievelijk van een gesloten lidspleet.
31621  Herstel traanpunt.
31638  Verwijderen van een traanzak.
31640  Maken van een verbinding tussen neus en conjunctivaalzak, overige (o.a. buisjes van Jones, voor Ex-DCR zie 0316
31656  Dacryo-cysto-rhinostomie - uitwendig (Ex-DCR, zie code 031657 voor endonasaal, zie 031640 voor maken van een
31657  Dacryo-cysto-rhinostomie - endonasaal (En-DCR, zie code 031656 voor extern, zie 031640 voor maken van een ver
31663  Reconstructie canaliculus.
31711  Verwijderen van een of meer exostosen met los-prepareren van de gehoorgang.
31730  Reconstructie oorschelp met autoloog weefsel (Nagata procedures).
31740  Plastische correctie van de oorschelp bij cup ear of lop ear deformiteit.
31741  Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door middel van correctie van het oorskelet.
31742  Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door middel van excisie van weke delen.
31800  Paracentese.
31802  Transmeatale drainage van het middenoor met behulp van een polytheen buisje volgens fowler of daarmede vergeli
31812  Operatieve ingreep aan het oor met exploratie van het cavum tympani en/of het trommelvlies die beogen het gehoor
31813  Operatieve ingreep aan het oor met exploratie van het cavum tympani en/of trommelvlies uitgevoerd als tweede tem
31820  Epitympanale mastoid operatie met ruim openen van de koepel holte c.q. Attico antrotomie bij chronische ontsteking
31821  Mastoid operatie met inbegrip van eventuele complicaties.
31822  Radicaal operatie met inbegrip van eventuele complicaties.
31840  Gehoorverbeterende operatie bij otosclerose door middel van de techniek van shea waarbij een piston door de voet
31841  Gehoorverbeterende operaties bij otosclerose door middel van stapedectomie en interpositie.
31851  Gehoorverbeterende operatie bij otosclerose door middel van stapedolyse technieken van rosen fowler enzovoort.
31873  Gehoorverbeterende operatie bij otosclerose door middel van fenestratie van de horizontale booggang.
31878  Operatieve ingreep aan het rotsbeen en middenoor bij chronische ontstekingen die beogen het oor te saneren en he
31891  Exploratie van de nervus facialis in het rotsbeen en/of het middenoor bij facialisparalyse of -parese.
31892  Exploratie van de nervus facialis in het rotsbeen en/of het middenoor bij facialisparalyse of -parese met plastiek van
31902  Labyrinth destructie via het mastoïd.
31903  Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij volwassenen.
31904  Cochleaire implantaten nazorg volwassenen.
31905  Cochleaire implantaten (Pré) implantatie bij kinderen
31906  Cochleaire implantaten nazorg kinderen.
31910  Plaatsen implantaat in het rotsbeen t.b.v. een botverankerd hoortoestel (BAHA).
31911  Plaatsen koppelstuk (abutment) op implantaat t.b.v. een botverankerd hoortoestel (BAHA).
32008  Ozaena operatie.
32011  Rhinotomie ter verwijdering van een of meerdere gezwellen uit de neusholten. Zowel enkel- als dubbelzijdig.
32013  Verwijdering van een of meerdere neuspoliepen, open procedure (zie 032014 voor endoscopisch).
32014  Endoscopische verwijdering van een of meerdere neuspoliepen (zie 032013 voor open procedure).
32030  Submuceuze venster septum resectie inclusief eventuele conchotomie. Het verwijderen van een crista septi welke o
32041  Conchotomie, christotomie, spinectomie, concha-luxatie of concha infractie.
32060  Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie.
32061  Correctief chirurgische behandeling van deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie gecombinee
32062  Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. Zowel en
32064  Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie.
32065  Septum correctie als bedoeld bij code 032064 gecombineerd met correctie van de neusvleugels en het vestibulum n
32080  Neusreconstructie: sluiten huiddefect d.m.v. lokale transpositielap.
32081  Neusreconstructie: sluiten huiddefect d.m.v. voorhoofdslap.
32082  Neusreconstructie: reconstructie binnenbekleding neus d.m.v. transpositielap of huidtransplantaat.
32083  Neusreconstructie: reconstructie neusskelet m.b.v. kraakbeen en/of bot.
32100  Endonasale sinus maxillaris operatie bijvoorbeeld volgens claoué of mikulicz.
32103  Radicale sinus maxillaris operatie bijvoorbeeld volgens caldwell-luc.
32104  Kaakspoeling bij kinderen onder 15 jaar onder algehele anesthesie.
32110  Endonasale sinus frontalis operatie bijvoorbeeld volgens halle mosher of vacher.
32111  Operatie bij acute sinusitis frontalis (van buiten af).
32112  Radicale sinus frontalis operatie.
32120  Endonasale sinus ethmoidalis operatie.
32121  Uitwendige operatie van de sinus ethmoidalis.
32130  Endonasale sinus sphenoidalis operatie.
32151  Plastische sluiting van een of meerdere bijholtefistels aan een zijde.
32201  Laryngofissuur.
32203  Tracheotomie.
32205  Inbrengen transtracheale zuurstofcatheter met behulp van punctie en dilatatie een zogenaamde mini-tracheotomie.
32206  Diagnostische tracheoscopie.
32214  Therapeutische directe laryngoscopie ter verwijdering van een of meerdere gezwellen en/of corpora aliena.
32216  Therapeutische directe laryngoscopie onder de operatiemicroscoop ter verwijdering van een of meerdere gezwellen
32223  Halfzijdige larynxextirpatie.
32231  Pharynx-larynxextirpatie.
32275  Resectie aandoening trachea- en/of carina, open procedure (zie 032276 voor endoscopisch).
32276  Endoscopisch verwijderen of opheffen aandoening trachea en/of carina (zie 032275 voor open procedure).
32277  Hoofdcarina reconstructie.
32283  Stroboscopisch onderzoek.
32320  Tonsillectomie, bij personen tot en met 10 jaar, inclusief eventuele adenotomie.
32321  Tonsillectomie, bij personen van 11 tot en met 15 jaar, inclusief eventuele adenotomie.
32322  Tonsillectomie, bij personen van 16 jaar en ouder, inclusief eventuele adenotomie.
32330  Adenotomie.
32360  Verwijdering van een branchiogene cyste of glomustumor.
32361  Verwijdering van een mediane halscyste of halsfistel.
32363  Verwijdering van een rhinopharynx-fibroom.
32372  Opheffing choanale-atresie bij kinderen.
32373  Opheffing choanale-atresie bij volwassenen.
32428  Operatie van sulcus superior (Pancoast) tumoren, open procedure (zie 032429 voor thoracoscopisch).
32429  Thoracoscopische operatie van sulcus superior (Pancoast) tumoren (zie 032428 voor open procedure).
32432  Bronchotomie: ter verwijdering van een of meerdere corpora aliena en/of goedaardige tumoren via incisie van de bro
32433  Sleeve-resectie, open procedure (zie 032434 voor thoracoscopisch, 032435 voor VATS procedure).
32434  Thoracoscopische sleeve-resectie (zie 032433 voor open procedure en 032435 voor VATS procedure).
32435  Sleeve-resectie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032434 voor thoracoscopisch, zie 03243
32452  Bronchoplastiek of hechten bronchusruptuur, open procedure (zie 032453 voor endoscopisch).
32453  Endoscopisch(e) bronchoplastiek of hechten bronchusruptuur (zie 032452 voor open procedure).
32485  Therapeutische bronchoscopie met laser-coagulatie, zoals bij behandeling van een tumor of bloeding, en / of stentpl
32500  Intrapulmonale drainage.
32520  Aanleggen pleuroperitoneale shunt.
32522  Bilobectomie, open procedure (zie 032523 voor thoracoscopisch, zie 032524 voor VATS procedure).
32523  Thoracoscopische bilobectomie (zie 032522 voor open procedure, zie 032524 voor VATS procedure).
32524  Bilobectomie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032523 voor thoracoscopisch, zie 032522 v
32525  Longvolume reductie chirurgie (LVR), open procedure (zie 032526 voor endoscopisch, zie 032527 voor VATS proce
32526  Endoscopische longvolume reductie chirurgie (LVR, zie 032525 voor open procedure, zie 032527 voor VATS proced
32527  Longvolume reductie chirurgie (LVR) met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032526 voor endos
32528  Bilaterale bullectomie midsternaal.
32529  Bullectomie met partiele pleurectomie, open procedure (zie 032535 voor endoscopisch, zie 032534 voor VATS proc
32530  Lobectomie of segmentresectie, open procedure (zie 032536 voor thoracoscopisch, zie 032537 voor VATS procedu
32532  Wigresectie, open procedure (zie 032538 voor endoscopisch, zie 032539 voor VATS procedure).
32533  Bilaterale resectie midsternaal.
32534  Bullectomie met partiδle pleurectomie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032535 voor endo
32535  Endoscopische bullectomie met partiele pleurectomie (zie 032529 voor open procedure, zie 032534 voor VATS proc
32536  Thoracoscopische lobectomie of segmentresectie (zie 032530 voor open procedure, zie 032537 voor VATS procedu
32537  Lobectomie of segmentresectie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032536 voor thoracosco
32538  Endoscopische wigresectie (zie 032532 voor open procedure, zie 032539 voor VATS procedure).
32539  Wigresectie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032538 voor endoscopisch, zie 032532 voo
32540  Pleuro-pneumonectomie, open procedure (zie 032545 voor thoracoscopisch).
32542  Pneumonectomie, open procedure (zie 032547 voor endoscopisch, zie 032549 voor VATS procedure).
32543  Pneunomectomie met lymfklieruitruiming open procedure (zie 32548 voor endoscopisch).
32545  Thoracoscopische pleuro-pneumonectomie (zie 032540 voor open procedure).
32547  Endoscopische pneumonectomie (zie 032542 voor open procedure, zie 032549 voor VATS procedure).
32548  Endoscopische pneunomectomie met lymfklieruitruiming (zie 032543 voor open procedure).
32549  Pneumonectomie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032547 voor endoscopisch, zie 03254
32560  Aanleggen pneumothorax, inclusief periodiek bijvullen, open procedure (zie 032562 voor endoscopisch, zie 032563
32561  Extrapleurale pneumolyse.
32562  Endoscopisch aanleggen pneumothorax, inclusief periodiek bijvullen (zie 032563 voor VATS procedure, zie 032560
32563  Aanleggen pneumothorax met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS), inclusief periodiek bijvullen (zie 0
32581  Open longbiopsie (zie 032582 voor endoscopische longbiopsie).
32582  Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).
32600  Behandeling met zuigdrainages.
32601  Operatieve behandeling van een empyema thoracis, open procedure (zie 032605 voor VATS procedure).
32602  Proefthoracotomie.
32605  Operatieve behandeling van een empyema thoracis met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032
32606  Proefthoracoscopie (zie 032602 voor proefthoracotomie).
32617  Sluiten bronchusfistel of bronchopleurale fistel, open procedure (zie 032618 voor thoracoscopisch, zie 032619 voor
32618  Sluiten bronchusfistel of bronchopleurale fistel, thoracoscopisch (zie 032617 voor open procedure, zie 032619 voor
32619  Sluiten bronchusfistel of bronchopleurale fistel met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032617 v
32621  Sluiten fistel thoraxwand.
32622  Verwijderen van een of meerdere corpora aliena uit de pleuraholte, inclusief het eventueel hechten van longweefsel
32623  Endoscopisch verwijderen van een of meerdere corpora aliena uit de pleuraholte, inclusief het eventueel hechten va
32624  Verwijderen van een of meerdere corpora aliena uit de pleuraholte m.b.v video-assisted thoracic surgery (VATS), inc
32628  Percutane mediastinumbiopsie.
32629  Mediastinotomie.
32631  Operatie van een of meerdere mediastinumtumoren met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS), eventu
32632  Open operatie van een of meerdere mediastinumtumoren, eventueel midsternaal (zie 032633 voor endoscopisch, zi
32633  Endoscopische operatie van een of meerdere mediastinumtumoren, eventueel midsternaal (zie 032632 voor open p
32650  Decorticatie van de long, open procedure (zie 032651 voor thoracoscopisch, zie 032652 voor VATS procedure).
32651  Thoracoscopische decorticatie van de long (zie 032650 voor open procedure, zie 032652 voor VATS procedure).
32652  Decorticatie van de long met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032650 voor open procedure, z
32653  Pleurodese, open procedure (zie 032654 voor thoracoscopisch, zie 032655 voor VATS procedure).
32654  Pleurodese, thoracoscopisch (zie 032653 voor open procedure, zie 032655 voor VATS procedure).
32655  Pleurodese met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032653 voor open procedure, zie 032654 vo
32660  Grote borstwandresectie in verband met een doorgegroeide maligniteit.
32661  Sluiten open thoraxverwonding.
32662  Thoracoscopische excisie aandoening thoraxwand (zie 032663 voor VATS procedure).
32663  Excisie aandoening thoraxwand met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032662 voor thoracosco
32670  Video-assisted thoracic surgery (vats)
32900  Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotom
32901  Partiele pericardresectie.
32902  Subtotale pericardresectie.
32903  Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.
32905  Endoscopisch openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via ee
32908  Onderbinding ductus botalli, open procedure (zie 032909 voor endoscopisch).
32909  Endoscopische onderbinding ductus botalli (zie 032908 voor open procedure).
32912  Operatie coarctatio aortae (isthmus-stenose) tot 15 jaar.
32913  Operatie coarctatio aortae (isthmus-stenose) vanaf 15 jaar.
32915  Intrathoracale correctie abnormale vaatringen.
32919  Correctie afwijkingen aan de grote longvaten.
32920  Operatie tetralogie van fallot of shunt-operatie bij cyanotische hartgebreken bijvoorbeeld volgens waterstone blalock
32921  ' Banding' arteria pulmonalis.
32922  Valvulotomie arteria pulmonalis volgens Brock.
32923  Septectomie volgens blalock-hanlon of met 'inflow-occlusie'.
32924  Partiële correctie van transpositie van de grote vaten volgens baffes.
32930  Open commissurotomie arteria pulmonalis of aorta.
32940  Hisbundel-catheterablatie.
32941  Catheterablatie rechter atrium.
32942  Catheterablatie accessoire bundel.
32944  Catheterablatie linker ventrikel.
32945  Catheterablatie rechter ventrikel.
32946  Catheterablatie linker atrium.
32947  Catheterablatie congenitaal vitium.
32970  Gesloten commissurotomie mitralis- of tricuspidalisklep.
32971  Gesloten recommissurotomie van de mitralisklep.
32980  Operatie wegens een perforerende hartverwonding.
32981  Verwijderen van een of meerdere corpora aliena uit het hart met 'inflow-occlusie' (catheters).
32995  Ballonpomp per open procedure als zelfstandige ingreep.
32996  Ballonpomp per open procedure als bijkomende ingreep.
32997  Percutaan inbrengen hartpomp (o.a. Impella).
33005  Trachearesectie met reimplantatie linker hoofdbronchus.
33006  Trachearesectie met inhechten prothese.
33014  Operatie recidief coarctatio aortae.
33025  Operatie tricuspidaal-atresie volgens fontan.
33031  Correctie van een infundibulaire en/of valvulaire pulmonalisstenose.
33032  Correctie van een valvulaire aortastenose (commissurotomie).
33033  Correctie van een subvalvulaire membraneuze aortastenose.
33034  Correctie van een musculaire subvalvulaire aortastenose.
33035  Operatie voor ziekte van ebstein inclusief klepvervanging.
33036  Correctie van een supravalvulaire aortastenose.
33040  Sluiten van een atrium-septum defect type 2.
33041  Correctie van partieel abnormale longvenen.
33042  Sluiten van een eenvoudig ventrikel-septum defect.
33043  Correctie van abnormale coronairverbindingen zoals fistels of een abberante oorsprong.
33044  Correctie van een atrium-septum defect type 1.
33045  Correctie van een cor triatrium.
33046  Correctie van totaal abnormale longvenen.
33047  Sluiten van een ventrikel-septum defect onder andere opheffing van 'banding'.
33050  Correctie van een ruptuur van de sinus valsalvae.
33051  Correctie van een atrio-ventriculair kanaal.
33060  Sluiten van een atrium-septum defect type 2 + correctie abnormale longvenen met behulp van 'patch'.
33061  Volledige correctie van een tetralogie van fallot.
33062  Correctie van een double-outlet rechter ventrikel.
33063  Operatie voor transpositie van de grote vaten volgens mustard of senning.
33064  Correctie van een aorta-insufficientie + een ventrikel-septum defect.
33065  Volledige correctie van een tetralogie van fallot na een vroeger shunt-operatie.
33066  Aanleggen van een verbinding tussen rechter ventrikel en arteria pulmonalis volgens rastelli.
33069  Grote correctieve procedures voor gecompliceerde congenitale afwijkingen.
33075  MAZE-procedure.
33080  Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.
33081  Open commissurotomie met plastiek of vervanging van twee kleppen.
33082  Open commissurotomie met plastiek of vervanging van drie kleppen.
33083  Klepvervanging in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.
33084  Aortaklepvervanging + aneurysma aorta ascendens.
33085  Thoracoscopische plastiek of vervanging van hartklep.
33086  Vervanging aorta ascendens en aortaboog en / of aorta descendens met of zonder aorta abdominalis.
33087  Gecombineerde klep / CABG operatie
33088  TAAA (aortachirurgie)
33100  Aortocoronaire bypass-graft enkelvoudig..
33101  Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie. Inclusief het
33102  Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie. In
33103  Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvo
33110  Resectie aneurysma van de linkerventrikel.
33111  Resectie aneurysma van de linker ventrikel in dezelfde zitting als een andere verrichting met extracorporale circulati
33112  Sluiten van een ventrikel-septum perforatie.
33113  Sluiten van een ventrikel-septum perforatie in dezelfde zitting als een andere verrichting met extracorporale circulati
33130  Operatie wegens een of meerdere tumoren van het atrium onder andere myxomen.
33131  Operatie wegens een of meerdere tumoren van de ventrikel.
33150  Embolectomie uit de arteria pulmonalis respectievelijk correctie perifere arteria pulmonalis.
33152  Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur respectievelijk aneurysma arteria anonyma.
33170  Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.
33231  PTCA eentak ter opheffing/verwijdering stenosen coronaire arterien.
33232  PTCA meertak of hoofdstam ter opheffing/verwijdering stenosen coronaire arterien.
33233  PTCA ter opheffing/verwijdering chronische occlusie coronaire arterien.
33234  PTCA met passage coronaire arterien graft.
33236  Intracoronair fysiologisch onderzoek.
33238  Acute PTCA ter opheffing/verwijdering stenosen coronaire.
33240  Alcoholablatie HOCM.
33241  Catheterdilatatie van hartklep.
33242  Cathetersluiting CQ dilatatie van congenitaal of verworven hartvitium.
33247  Percutane hartklep implantatie (PHK).
33266  Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.
33267  Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.
33272  Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.
33279  Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en één sinus coronarius elektrode, en het aansluiten en het afrege
33280  Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en het aansluiten van een subcutane automatische defibrillator, inc
33282  Het inbrengen van een of twee endocardiale elektroden plus sinuscoronarius elektrode en aansluiten subcut.automa
33283  Vervanging van een pacemaker.
33284  Verwijdering van een pacemaker.
33286  Het bevestigen van een stimulatie-elektrode op het epicard na het openen van het hartzakje en het aansluiten van e
33287  Inbrengen endocard.elektrode en bevestigen tweede elektrode op het epicard, of bevestigen beide elektroden op ep
33301  Embolectomie van intrathoracale bloedvaten, open procedure (zie 033302 voor endovasculair).
33302  Embolectomie van intrathoracale bloedvaten, endovasculair (zie 033301 voor open procedure).
33341  Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, open procedure (zie 033342 voor en
33342  Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, endovasculair (zie 033341 voor open
33350  Percutane transluminale angioplastiek niet-coronaire centrale vaten (zie 033699 voor niet-coronaire perifere vaten e
33360  Percutane transluminale angioplastiek van de nierarterie.
33400  Embolectomie van bloedvaten van hoofd hals en hersenbasis.
33427  Arterioveneuze malformatie, open procedure (zie 033428 voor endoscopisch, zie 033447 voor intracraniδle vaten).
33428  Endoscopische behandeling arterioveneuze malformatie (zie 033427 voor open procedure, zie 033448 voor intracra
33429  Herstel extracraniδle aneurysmata (zie 033430 voor intracraniδle aneurysmata).
33430  Aneurysmata (trepanatie, zie 033429 voor extracraniële aneurysmata).
33432  Occlusie van een ongerupteerd intracranieel aneurysma met behulp van coils
33433  Occlusie van een gerupteerd intracranieel aneurysma met behulp van coils
33434  Occlusie van een intracraniδle vaatmalformatie met behulp van coils of lijm
33435  Craniovasculaire neurointerventie met behulp van ballonocclusie
33436  Preventieve craniovasculaire neurointerventie met behulp van coil of lijm ivm de behandeling van een meningeoom
33441  Operatief herstel intracraniδle aneurysmata d.m.v. craniotomie (zie 033442 voor endovasculair).
33442  Endovasculair herstel intracraniδle aneurysmata (zie 033441 d.m.v. craniotomie).
33443  Operatief herstel intracraniδle arterioveneuze fistel d.m.v. craniotomie.
33444  Herstel intracraniδle arterioveneuze fistel m.b.v. endovasculaire of radionucleaire technieken.
33445  Desobstructie intracraniδle vaten.
33446  Anastomose intracraniδle vaten.
33447  Excisie of intra-operatieve embolisatie arterio-veneuze malformatie intracraniδle vaten d.m.v. craniotomie (voor endo
33448  Endovasculaire behandeling arterio-veneuze malformatie intracraniδle vaten (voor excisie zie 033447, voor radionuc
33449  Radionucleaire behandeling arterio-veneuze malformatie intracraniδle vaten (stereotactische radiochirurgie, voor ex
33450  Reconstructie aan een slagader zoals arteria carotis door middel van transplantaat endarteriectomie of patch.
33480  Extracraniele onderbinding van een der halsslagaders als zelfstandige ingreep bij verwondingen.
33481  Carotis onderbinding bij cerebrale vaatafwijkingen inclusief het opzetten en op een later tijdstip verwijderen van de s
33491  Percutane angioplastiek cerebropetale vaten (zie 033699 voor niet-coronaire perifere vaten en 033350 voor niet-cor
33497  Evacuatie intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch (zie 033498 voor infratentorieel).
33498  Evacuatie intracerebraal hematoom, infratentorieel, niet traumatisch (zie 033497 voor supratentorieel).
33499  Stereotactische evacuatie intracerebraal hematoom, niet traumatisch.
33501  Embolectomie van bloedvaten in de buik, open procedure (zie 033502 voor endovasculair).
33502  Embolectomie van bloedvaten in de buik, endovasculair (zie 033501 voor open procedure).
33520  Operaties aan intra-abdominaal gelegen grote vaten, zonder herstel der continuïteit of ateriectomie, open procedure
33521  Endoscopische operaties aan intra-abdominaal gelegen grote vaten, zonder herstel der continuïteit of ateriectomie (
33554  Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 0335
33555  Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, endovasculair (zie 033554
33572  Selectieve decompressie operatie aan het porta-systeem via een vaatanastomose.
33559  Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van een arteria renales, open procedure (zie 033560 v
33560  Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van een arteria renales, endovasculair (zie 033559 voo
33561  Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van beide arteriae renales, open procedure (zie 03356
33562  Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van beide arteriae renales, endovasculair (zie 033561
33572  Selectieve decompressie operatie aan het porta-systeem via een vaatanastomose.
33581  Onderbinden of vernauwen van de vena cava als zelfstandige ingreep.
33600  Embolectomie van perifere bloedvaten.
33602  Veneuze thrombectomie.
33603  Venasectie op verzoek van een andere specialist.
33630  Operaties aan extra-thoracaal gelegen grote vaten zonder herstel der continuïteit arteriectomie aan de extremiteiten
33631  Onderbinden van een groot bloedvat.
33650  Operatieve behandeling in een of meer zittingen van de volledige chronische veneuze insufficientie van een been.
33651  Excisie van een varix.
33652  Excisie van twee varices.
33653  Excisie van drie varices.
33654  Excisie van meer dan drie varices.
33656  Exerese van de gehele vena saphena magna met locale excisie van multiple varices mits niet vallend onder code 03
33657  Exerese van de gehele vena saphena parva met locale excisie van multiple varices mits niet vallend onder code 033
33664  (Subfasciale) perforantectomieen, mits niet vallend onder code 033650, open procedure (zie 033665 voor endoscop
33665  Endoscopische (subfasciale) perforantectomieen, mits niet vallend onder code 033650 (zie 033664 voor open proce
33666  Compressie-sclerotherapie van varices volgens Fegan, eerste jaar.
33667  Compressie-sclerotherapie van varices volgens Fegan, ieder volgend jaar.
33668  Endov.reconstr.van perifere slagader d.m.v.transplant., endarteriectomie, endostent of patch (zie 033669 voor open
33669  Open reconstructie van een perifere slagader d.m.v. transplantaat, endarteriectomie of patch m.b.v. operatiemicrosc
33670  Open reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 033669
33673  Aanleggen axillo-bifemorale bypass.
33674  Aanleggen axillo-femorale bypass.
33677  Aanleggen cross-over arteria subclavia of arteria femoralis.
33678  Aanleggen femoro-popliteale bypass, open procedure (zie 033679 voor endovasculair).
33679  Endovasculaire behandeling femoro-popliteale traject (zie 033678 voor open procedure).
33680  Aanleggen femoro-tibiale bypass, open procedure (zie 033681 voor endovasculair).
33681  Endovasculaire behandeling femoro-tibiale traject (zie 033680 voor open procedure).
33682  Operatie voor perifere aneurysma(ta) of arterioveneuze fistel(s), open procedure (zie 033683 voor endovasculair).
33683  Operatie voor perifere aneurysma(ta) of arterioveneuze fistel(s), endovasculair (zie 033682 voor open procedure).
33684  Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, open procedure (zie 033685 voor endovasculair).
33685  Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, endovasculair (zie 033684 voor open procedure).
33686  Aanleggen intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD), open procedure
33687  Laparoscopisch aanleggen intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD,
33691  Aanleggen uitwendige arterioveneuze shunt per zitting.
33692  Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt per zitting.
33693  Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt met bypass per zitting. Inclusief het verkrijgen van autotransplantaat ook
33695  Opheffen uitwendige arterioveneuze shunt.
33696  Opheffen inwendige arterioveneuze shunt.
33697  Reconstructie arteriële of veneuze pool bij in- of uitwendige arterioveneuze shunt per zitting.
33699  Percutane angioplastiek niet-coronaire perifere vaten (zie 033350 voor niet-coronaire centrale vaten en 033491 voor
33700  Revisie inwendige arterioveneuze shunt, endovasculair (zie 033701 voor open procedure).
33701  Revisie inwendige arterioveneuze shunt, open procedure (zie 033700 voor endovasculair).
33702  Revisie intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD), open procedure (zi
33703  Revisie intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse, laparoscopisch (CAPD, zie
33721  Para-aortale lymfklieruitruiming, open procedure (zie 033723 voor endoscopisch).
33722  Stagerings lymfadenectomie van het kleine bekken, open procedure (zie 033724 voor endoscopisch niet retroperiton
33723  Endoscopische para-aortale lymfklieruitruiming (zie 033721 voor open procedure).
33724  Endoscopische stagerings lymfadenectomie van het kleine bekken (zie 033722 voor open procedure, zie 033725 vo
33725  Laparoscopische retroperitoneale stagerings lymfadenectomie van het kleine bekken (zie 033722 voor open proced
33730  Radicale halsklieruitruiming. Hieronder wordt verstaan de therapeutische verwijdering van alle lymfklieren tussen on
33741  Regionale klierdissectie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).
33742  Endoscopische regionale klierdissectie (zie 033741 voor open procedure).
33752  Een of meerdere lymfatico-veneuze anastomosen van een volledige extremiteit.
33780  Diagnostische lymfklierextirpatie supra of infraclaviculair.
33820  Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor endoscopisch).
33821  Endoscopische miltoperatie, waaronder extirpatie (zie 033820 voor open procedure).
33822  Stagerings laparotomie bijvoorbeeld maligne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele fixatie van de ovariae.
33823  Miltextirpatie als onderdeel van een laparotomie om andere redenen, open procedure (zie 033825 voor endoscopisc
33824  Stageringslaparoscopie bijvoorbeeld maligne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele fixatie van de ovariae (z
33825  Endoscopische miltextirpatie als onderdeel van een laparoscopie om andere redenen (zie 033823 voor open proced
33911  Locale excisie mammatumor met vriescoupe of onder rontgencontrole onder algehele anesthesie.
33913  Conusexcisie van de mamma.
33920  (Subcutane) mastectomie met of zonder huidreductie,
33921  Gynaecomastie-extirpatie.
33930  Mamma amputatie met verwijderen van oksellymfklieren.
33950  Mamma amputatie met uitruiming van axillaire infraclaviculaire en retrosternale lymfklieren.
33971  Plastische correctie van een deformiteit van de mamma.
33972  Chirurgische tepel(hof) reconstructie.
34101  Plastiek frenulum linguae door middel van opschuif- of z-plastiek.
34111  Extirpatie van de gehele tong.
34112  Extirpatie van een gedeelte van de tong.
34140  Primaire behandeling van gehemeltespleten in het voorste gedeelte van het palatum.
34141  Primaire behandeling van gehemeltespleten in het achterste gedeelte van het palatum.
34142  Sluiten palatumfistel.
34150  Aanspannen lip d.m.v. wig excisie.
34155  Uvulopalatofaryngoplastiek (UPPP).
34160  Extirpatie tumor weke delen van de mond.
34176  Behandeling maligne tumoren mondholte
34177  Behandeling maligne tumoren oropharynx oncologie
34178  Behandeling maligne tumoren speekselklieren oncologie
34179  Behandeling maligne tumoren nasopharynx, neus en bijholten
34180  Behandeling maligne tumoren hypopharynx
34181  Behandeling maligne tumoren larynx
34210  Verwijdering van een of meerdere speekselstenen per klier en/of ductus.
34222  Partiele extirpatie van het opppervlakkig deel van de glandula parotis.
34223  Totale extirpatie van het oppervlakkig deel van de glandula parotis.
34232  Extirpatie van de glandula submandibularis of de glandula sublingualis.
34240  Totale parotidectomie.
34261  Operatie van een speekselfistel.
34300  Operatie cardiospasmus, open procedure (zie 034302 voor endoscopisch).
34301  Operatieve behandeling oesophagusstenose, open procedure (zie 034303 voor endoscopisch).
34302  Endoscopische operatie cardiospasmus (zie 034300 voor open procedure).
34303  Endoscopische operatieve behandeling oesophagusstenose (zie 034301 voor open procedure).
34308  Endoscopische oesophagotomie (zie 034309 voor openprocedure).
34309  Oesophagotomie, open procedure (zie 034308 voor endoscopisch).
34310  Operatieve behandeling oesophagus-divertikel volgens Zenker, open procedure (zie 034311 voor endoscopisch).
34311  Endoscopische operatieve behandeling oesophagus-divertikel volgens Zenker (zie 034310 voor open procedure).
34312  Behandeling van een oesophagus-divertikel met laserchirurgie.
34313  Oesofago-oesofagostomie.
34322  Resectie van oesophaguscarcinoom.
34323  Oesophagusresectie, open procedure (zie 034324 voor thoracoscopisch).
34324  Thoracoscopische oesophagusresectie (zie 034323 voor open procedure).
34342  Oesophagusresectie met colonimplantatie.
34353  Operatieve behandeling oesophagus atresie.
34360  Operatieve behandeling oesophagusperforatie.
34372  Behandeling van bloedingen uit oesophagus varices door middel van de knoop van boerema of door transsectie van
34380  Diagnostische oesophagoscopie waaronder begrepen oesophagusmanometrie en inclusief eventuele proefexcisie(s
34382  diagnostische oesophagoscopie inclusief eventuele oesophagus manometrie met behulp van fiberscoop.Proefexcisi
34385  Oesofagusfunctieonderzoek.
34386  Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS).
34387  Echoscopische punctie via de bronchiaalboom (EBUS).
34392  Therapeutische oesophagoscopie oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dila
34393  Behandeling Zenker-divertikel.
34401  Gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena), open procedure (zi
34402  Endoscopische gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena) (zie
34410  Ramstedt operatie voor pylorusstenose, open procedure (zie 034411 voor endoscopisch).
34411  Endoscopische ramstedt operatie voor pylorusstenose (zie 034410 voor open procedure).
34431  Stamvagotomie plus antrumresectie.
34432  Maagresectie.
34433  Maagresectie in combinatie met cholecystectomie.
34434  R2-resectie van de maag.
34436  Reconstructieve operatie aan de resectiemaag volgens bijvoorbeeld henley of roux-y.
34440  Totale maagresectie, thoracaal of abdominaal.
34450  Volumereductieoperatie maag, open procedure (zie 034451 voor endoscopisch).
34451  Endoscopische volumereductieoperatie maag (zie 034450 voor open procedure).
34452  Laparoscopische gastric bypass operatie (oa. biliopancreatische deviatie, duodenale switch).
34453  Laparoscopisch inbrengen maagband.
34460  Stamvagotomie, als zelfstandige verrichting, open procedure (zie 034462 voor endoscopisch).
34461  Pariëtale cel vagotomie of highly selective vagotomie (HSV), open procedure (zie 034463 voor endoscopisch).
34462  Endoscopische stamvagotomie, als zelfstandige verrichting (zie 034460 voor open procedure).
34463  Endoscopische pariëtale cel vagotomie of highly selective vagotomie (HSV) (zie 034461 voor open procedure).
34470  Fundoplicatie, open procedure (zie 034471 voor laparoscopisch).
34471  Laparoscopische fundoplicatie (zie 034470 voor open procedure).
34501  Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).
34502  Aanleggen gastrostomie als onderdeel van een laparotomie,open procedure (zie 034504 voor endoscopisch).Kan ni
34503  Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).
34504  Aanleggen gastrostomie als onderdeel van een laparotomie.
34531  Gastro-enterostomie, open procedure (zie 034533 voor endoscopisch).
34532  Stamvagotomie plus gastro-enterostomie als zelfstandigeVerrichting, open procedure (zie 034534 voor endoscopisc
34533  Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).
34534  Endoscopische stamvagotomie plus gastro-enterostomie.zelfstandige verrichting (zie 034532 voor open procedure).
34540  Opheffen van een gastro-enterostomie, als zelfstandige verrichting, open procedure (zie 034541 voor endoscopisch
34541  Endoscopisch opheffen van een gastro-enterostomie, als zelfstandige verrichting (zie 034540 voor open procedure)
34551  Stamvagotomie plus pyloroplastiek, open procedure (zie 034552 voor endoscopisch).
34552  Endoscopische stamvagotomie plus pyloroplastiek (zie 034551 voor open procedure).
34563  Operatie bij maagdarmcolonfistel, open procedure (zie 034565 voor endoscopisch).
34564  Overhechting maagperforatie, open procedure (zie 034566 voor endoscopisch).
34565  Endoscopische operatie bij maagdarmcolonfistel (zie 034563 voor open procedure).
34566  Endoscopische overhechting maagperforatie (zie 034564 voor open procedure).
34602  Enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena, open procedure (zie
34603  Endoscopische enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena (zie 0
34612  Resectie meckel's divertikel, inclusief eventuele appendectomie, open procedure (zie 034613 voor endoscopisch).
34613  Endoscopische resectie meckel's divertikel, inclusief eventuele appendectomie (zie 034612 voor open procedure).
34633  Beklemde breuk + darmresectie.
34638  Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).
34639  Endoscopische dunne darmresectie (zie 034638 voor open procedure).
34640  Endoscopische mucosectomie.
34686  Diagnostische coloscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s) en poliepectomie (zie 0346
34687  Therapeutische duodenoscopie (ercp), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaats
34691  Dubbel-ballon-enteroscopie (DBE, zie 034686 voor overige diagnostische coloscopie).
34732  Totale colectomie plus rectumamputatie open procedure (zie 034734 voor endoscopisch).
34733  Totale colectomie met ileorectale anastomose, open procedure (zie 034735 voor endoscopisch).
34734  Endoscopische totale colectomie plus rectumamputatie (zie 034732 voor open procedure).
34735  Endoscopische totale colectomie met ileorectale anastomose (zie 034733 voor open procedure).
34738  Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).
34739  Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).
34752  Aanleggen van een anus praeternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034
34753  Endoscopisch aanleggen van een anus praeternaturalislaparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis (zie 034752 v
34792  Enterostomie als onderdeel van een laparotomie of om andere redenen, open procedure (zie 034793 voor endoscop
34793  Endoscopische enterostomie als onderdeel van een laparoscopie of om andere redenen (zie 034792 voor open proc
34796  Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).
34797  Endoscopische ileostomie (zie 034796 voor open procedure).
34798  Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).
34799  Endoscopische enterostomie (zie 034798 voor open procedure).
34808  Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).
34809  Endoscopische entero-anastomose operatie (zie 034808 voor open procedure).
34810  Ileorectale anastomose, open procedure (zie 034811 voor endoscopisch).
34811  Endoscopische ileorectale anastomose (zie 034810 voor open procedure).
34832  Overhechten darmperforatie, open procedure, (zie 034835 voor endoscopisch).
34833  Reconstructie anus praeternaturalis van het colon intraperitoneaal.
34834  Reconstructie anus praeternaturalis van het colon extraperitoneaal.
34835  Endoscopisch overhechten darmperforatie (zie 034832 voor open procedure).
34850  Opheffen van anus praeternaturalis door middel van colonresectie waarna buikwandplastiek.
34851  Sluiten van een anus praeternaturalis extraperitoneaal.
34853  Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).
34854  Laparoscopisch opheffen van een entero- of ileostomie (zie 034853 voor open procedure).
34880  Ileusoperatie zonder resectie of anastomose open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).
34881  Endoscopische ileusoperatie zonder resectie of anastomose (zie 034880 voor open procedure).
34890  Darmtransplantatie levende donor.
34900  Operatie van appendiculair abces, open procedure (zie 034901 voor endoscopisch).
34901  Endoscopische operatie van appendiculair abces, zie 034900 voor open procedure).
34910  Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor endoscopisch).
34911  Endoscopische appendectomie (zie 034910 voor open procedure).
35013  Verwijderen aandoening m.b.v. transanale endoscopische microchirurgie (TEM, zie 037332 voor opheffen recto-vag
35020  Operatie rectumprolaps bij volwassenen resectie anaal.
35021  Operatie rectumprolaps bij volwassenen abdominaal.
35022  Operatie rectumprolaps bij kinderen.
35024  Anterior resectie van het rectosigmoid al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedur
35025  Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis
35026  Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).
35027  Laparoscopische rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis (zie 035026 voor open procedure).
35120  Excisie van een fissura ani.
35121  Operatie van een fistula ani.
35122  Operatie recidief fistula ani.
35123  Post anal repair.
35138  Operatie van haemorrhoïden (niet het scleroseren).
35139  Behandeling haemorrhoïden door middel van manuele dilatatie onder narcose.
35150  Operatieve behandeling atresia ani in een of meerdere zittingen.
35152  Operatie rectumprolaps bij volwassenen sphincterplastiek open procedure (zie 035154 voor endoscopisch).
35153  Secundaire sphincter reconstructie in verband met incontinentia alvi, open procedure (zie 035155 voor endoscopisc
35154  Endoscopische operatie rectumprolaps bij volwassenen, sphincterplastiek (zie 035152 voor open procedure).
35155  Endoscopische secundaire sphincter reconstructie in verband met incontinentia alvi (zie 035153 voor open procedur
35160  Rekking sluitspier van de endeldarm.
35211  Endoscopische leveroperatie wegens een of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035212 voor open proc
35212  Open leveroperatie wegens een of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035211 voor endoscopisch).
35221  Kwabresectie lever, open procedure (zie 035222 voor laparoscopisch).
35222  Laparoscopische kwabresectie lever (zie 035221 voor open procedure).
35230  Partiële levertransplantatie levende donor.
35240  Radiofrequentie ablatie (RF-ablatie) aandoening lever (zie 039690 voor tumorablatie algemeen).
35241  Cryochirurgie aandoening lever.
35300  Heropenen van de galwegen eventueel papilla vateriplastiek, open procedure (zie 035301 voor endoscopisch).
35301  Endoscopische heropenen van de galwegen, eventueel papilla veteriplastiek (zie 035300 voor open procedure).
35320  Primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met cholecystectomie, open procedure (zi
35321  Endoscopisch primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met cholecystectomie (zie 0
35322  Heropenen van de galwegen met bilidigestieve anastomose. Deze code kan worden gedeclareerd ook wanneer tijde
35323  Hepatico-jejunostomie.
35340  Galblaas drainage, open procedure (zie 035342 voor endoscopisch).
35342  Endoscopische galblaas drainage (zie 035340 voor open procedure).
35350  Cholecystectomie.
35351  Cholecystectomie inclusief choledochotomie open procedure (zie 035356 voor endoscopisch).
35352  Cholecystectomie plus appendectomie, open procedure (zie 035357 voor endoscopisch).
35355  Cholecystectomie per laparoscoop inclusief eventueel peroperatief te verrichten cholangiogram.
35356  Endoscopische cholecystectomie inclusief choledochotomie (zie 035351 voor open procedure).
35357  Endoscopische cholecystectomie plus appendectomie (zie 035352 voor open procedure).
35421  Pancreas extirpatie, open procedure (zie 035422 voor laparoscopisch).
35422  Laparoscopische pancreas extirpatie (zie 035421 voor open procedure).
35430  Pancreatico-duodenectomie volgens Whipple.
35496  Pancreas operatie, open procedure (zie 035497 voor laparoscopisch).
35497  Laparoscopische pancreas operatie (zie 035496 voor open procedure).
35505  Implantatie van refusal- of dimenformon tabletten als zelfstandige verrichting.
35512  Proeflaparotomie. Als tijdens een proefthoracotomie of proeflaparotomie een verrichting in de thorax of het abdomen
35520  Plaatsen subcutaan insulinepomp (IIP).
35523  Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste insulinepomp (IIP).
35524  Vervangen subcutaan geplaatste insulinepomp (IIP).
35525  Bijvullen subcutaan geplaatste insulinepomp (IIP).
35571  Excisie vet en operatieve correctie van huiddeformiteit van de onderbuik met of zonder behandeling van een navelb
35584  Diagnostische laparoscopie inclusief eventuele proefexcisie(s). Kan niet in combinatie met de codes 035355 en 035
35585  Laparoscopische behandeling endometriosis, cyste punctie
35587  Laparoscopische of laparotomische behandeling endometriosis, uitgebreide chirurgie in een stadium IV-V
35588  Therapeutische laparoscopie bijvoorbeeld ter opheffing van adhaesiolysis verwijdering van intra-abdominale cysten
35589  Laparoscopische of laparotomische behandeling endometriosis, cysteverwijdering.
35690  Aanleggen en periodiek bijvullen pneumoperitoneum.
35700  Hernia inguinalis, open procedure (zie 035710 voor endoscopisch).
35702  Hernia incarcerata zonder darmresectie, open procedure (zie 035712 voor endoscopisch).
35703  Recidief hernia inguinalis, open procedure (zie 035713 voor endoscopisch).
35710  Endoscopische operatie hernia inguinalis (zie 035700 voor open procedure).
35712  Endoscopische operatie hernia incarcerata, zonder darmresectie (zie 035702 voor open procedure).
35713  Endoscopische operatie recidief hernia inguinalis (zie 035703 voor open procedure).
35720  Hernia femoralis, open procedure (zie 035721 voor endoscopisch).
35721  Endoscopische operatie hernia femoralis (zie 035720 voor open procedure).
35740  Operatief herstel van hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor endoscopisch).
35741  Endoscopische operatie hernia cicatricialis (zie 035740 voor open procedure).
35750  Hernia epigastrica, open procedure (zie 035751 voor endoscopisch).
35751  Endoscopische operatie hernia epigastrica (zie 035750 voor open procedure).
35760  Hernia umbilicalis bij personen vanaf 12 jaar, open procedure (zie 035762 voor endoscopisch).
35761  Hernia umbilicalis bij personen tot 12 jaar, open procedure (zie 035763 voor endoscopisch).
35762  Endoscopische operatie hernia umbilicalis bij personen vanaf 12 jaar (zie 035760 voor open procedure).
35763  Endoscopische operatie hernia umbilicalis bij personen tot 12 jaar (zie 035761 voor open procedure).
35770  Hernia diaphragmatica, abdominaal, open procedure (zie 035774 voor endoscopisch, zie 034470 voor open fundopl
35771  Operatie wegens hernia diaphragmatica inclusief cholecystectomie, al dan niet met het openen van de galwegen, op
35772  Operatie recidief hernia diaphragmatica abdominaal.
35774  Endoscopische operatie hernia diaphragmatica, abdominaal (zie 035770 voor open procedure, zie 034471 voor lapa
35775  Endoscopische operatie wegens hernia diaphragmatica inclusief cholecystectomie, al dan niet met het openen van d
35780  Hernia diaphragmatica, thoracaal, open procedure (zie 035782 voor endoscopisch, zie 034470 voor open fundoplica
35781  Operatie recidief hernia diaphragmatica thoracaal.
35782  Endoscopische operatie hernia diaphragmatica, thoracaal (zie 035780 voor open procedure, zie 034471 voor laparo
35790  Operatieve behandeling spierhernia.
36002  Nephrostomie via lumbotomie.
36003  Verwijdering van niersteen via een door de radioloog aangelegde en gedilateerde nephrostomie, inclusief nabehand
36004  Endoscopische verwijdering van niersteen via een door de radioloog aangelegde en gedilateerde nephrostomie, inc
36005  Nephrotomie, open procedure (zie 036007 voor endoscopisch).
36006  Nephrotomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier, open procedure (zie 036008 voor endoscopisch).
36007  Endoscopische nephrotomie (zie 036005 voor open procedure).
36008  Endoscopische nephrotomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier (zie 036006 voor open procedure).
36013  Pyelotomie open procedure (zie 036015 voor endoscopisch).
36014  Pyelotomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier, open procedure (zie 036016 voor endoscopisch).
36015  Endoscopische pyelotomie (zie 036013 voor open procedure).
36016  Endoscopische pyelotomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier (zie 036014 voor open procedure).
36032  Partiële nephrectomie, open procedure (zie 036034 voor endoscopisch).
36033  Partiële nephrectomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier.
36034  Endoscopische partiële nephrectomie (zie 036032 voor open procedure).
36035  Endoscopische niercysteoperatie.
36036  Nephrectomie voor maligne niertumoren, anders dan langs lumbale weg, open procedure (zie 036037 voor laparosc
36037  Laparoscopische nephrectomie voor maligne niertumoren (zie 036036 voor open procedure).
36038  Nephrectomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier, open procedure (zie 036039 voor laparoscopisch).
36039  Laparoscopische nephrectomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier (zie 036038 voor open procedure).
36040  Nephrectomie, open procedure (zie 036046 voor endoscopisch).
36042  Nephrectomie met totale ureterectomie via een aparte incisie, open procedure (zie 036047 voor endoscopisch).
36045  Donornephrectomie, open procedure (zie 036048 voor endoscopisch).
36046  Endoscopische nephrectomie (zie 036040 voor open procedure).
36047  Endoscopische nephrectomie met totale ureterectomie via een aparte incisie (zie 036042 voor open procedure).
36048  Endoscopische donornephrectomie (zie 036045 voor open procedure)
36052  Pyelumplastiek, open procedure (zie 036054 voor endoscopisch).
36053  Pyelumplastiek na operatieve ingreep aan dezelfde nier, open procedure (zie 036056 voor endoscopisch).
36054  ENDOSCOPISCHE PYELUMPLASTIEK/ACUSISE
36055  Operatieve behandeling hoefijzernier, inclusief klieven brug, eventuele steenverwijdering en/of pyelumplastiek.
36056  Endoscopische pyelumplastiek na operatieve ingreep aan dezelfde nier (zie 036053 voor open procedure).
36057  Pyelumplastiek / endopyelot. d.m.v. endolum. endosc.
36061  Nephropexie, open procedure (zie 036062 voor laparoscopisch).
36062  Nephropexie, laparoscopisch (zie 036061 voor open procedure).
36070  Lymfocele-operatie, open procedure (zie 036071 voor endoscopisch).
36071  Endoscopische lymfocele-operatie (zie 036070 voor open procedure).
36083  Lumbotomie voor een open nierbiopsie.
36084  Endoscopische operatie voor nierbiopsie.
36085  Aanleggen van een nephrostomie en dilatatie van het kanaal, inclusief niersteenverwijdering, open procedure (zie 03
36086  Endoscopisch aanleggen van een nephrostomie en dilatatie van het kanaal, inclusief niersteenverwijdering (zie 0360
36087  Nephrostomie transcutaan.
36092  Operatieve drainage van een paranephritisch abces inclusief nabehandeling.
36094  Operatieve drainage van een subphrenisch abces, inclusief nabehandeling, open procedure (zie 036095 voor endos
36095  Endoscopische operatieve drainage van een subphrenisch abces, inclusief nabehandeling (zie 036094 voor open pr
36096  Nieroperatie met behulp van koeling en bloedleegte, bijvoorbeeld bij koraalsteen.
36097  Decapsulatio renis.
36130  Uretero-cutaneostomie.
36131  Implanteren van een of beide ureteren in een geïsoleerd darmsegment.
36133  Transuretero-ureterostomie.
36134  Stomacorrectie bij prolaps of stenose van het urinestoma.
36135  Secundaire urinedevierende ingreep bijvoorbeeld omzetten ureterosigmoideostomie of transuretero-ureterostomie in
36136  Correctie van stenose overgang ureter op ileumlis.
36137  Corr. stenose ureter-ileumlisovergang d.m.v. endolum. endosc.
36142  Ureterimplantatie in darm, open procedure (zie 036143 voor laparoscopisch).
36143  Ureterimplantatie in darm, laparoscopisch (zie 036142 voor open procedure).
36152  Ureterimplantatie in blaas, open procedure (zie 036153 voor laparoscopisch).
36153  Ureterimplantatie in blaas, laparoscopisch (zie 036152 voor open procedure).
36162  Gedeeltelijk of geheel vervangen van de ureter door darmsegment, open procedure (zie 036163 voor laparoscopisc
36163  Gedeeltelijk of geheel vervangen van de ureter door darmsegment, laparoscopisch (zie 036162 voor open procedur
36165  Transurethrale resectie van een ureterocele.
36166  Operatieve behandeling van een ureterocele.
36167  Recalibratie van de ureteren bijvoorbeeld volgens hendren.
36170  Retrogade endoscopische plaatsing van een stent (endoprothese) al dan niet met dilatatie van de ureter.
36182  Ureterolysis, bijvoorbeeld bij retroperitoneale fibrose, open procedure (zie 036183 voor laparoscopisch).
36183  Ureterolysis, bijvoorbeeld bij retroperitoneale fibrose, laparoscopisch (zie 036182 voor open procedure).
36189  Aanleggen van een continent urostoma.
36194  Extracorporale schokgolf behandeling (ESWL) voor urinewegstenen.
36195  Ureter operatie open procedure (zie 036197 voor endoscopisch).
36196  Ureter operatie na operatieve ingreep aan dezelfde ureter of in hetzelfde gebied.
36197  Endoscopische ureter operatie (zie 036195 voor open procedure).
36198  Antegrade sondage en dilatatie van de ureter en/of het plaatsen van een stent (endoprothese).
36202  Operatief verwijderen van een of meerdere corpora aliena.
36209  Cystopexie dmv laparoscopie.
36210  Operatief aanleggen van een blaasfistel.
36212  Operatieve behandeling maligne blaastumor met behulp van interstitiele radiotherapie via cystotomie.
36221  Transurethrale proefexcisie uit de blaaswand.
36222  Transurethrale resectie van de blaashals respectievelijk de sphincter externus.
36223  Transurethrale resectie van een of meerdere grote papillomen en/of maligne blaastumoren.
36230  Diverticulectomie met inbegrip van operatieve behandeling van obstructies in urethra posterior, open procedure (zie
36231  Endoscopische diverticulectomie met inbegrip van operatieve behandeling van obstructies in urethra posterior (zie 0
36233  Endoscopische diverticulectomie blaaswand (zie 036234 voor open procedure).
36234  Diverticulectomie blaaswand, open procedure (zie 036233 voor endoscopisch).
36235  Blaasdistensie bijvoorbeeld volgens helmstein.
36237  Operatieve behandeling van een blaasruptuur, open procedure (zie 036238 voor laparoscopisch hechten blaas).
36238  Hechten blaas dmv laparoscopie (zie 036237 voor open procedure).
36240  Partiële cystectomie, open procedure (zie 036241 voor endoscopisch).
36241  Endoscopische partiële cystectomie (zie 036240 voor open procedure).
36250  Totale cystectomie, open procedure (zie 036256 voor endoscopisch).
36251  Cystectomie met eenvoudige deviatie van de urinewegen.
36252  Totale cystectomie met urinedeviatie door middel van het implanteren van een of beide ureteren in een geisoleerd d
36253  Totale cystectomie met aanleggen van een continent urostoma in een zitting.
36254  Undiversion.
36256  Endoscopische totale cystectomie (zie 036250 voor open procedure).
36257  Totale blaasvervanging met behulp van een geisoleerd darmsegment zonder stoma, open procedure (zie 036258 vo
36258  Totale blaasvervanging met behulp van een geisoleerd darmsegment zonder stoma, inclusief de cystectomie, laparo
36260  Implantatie van een permanente electrode in het foramen sacrale of bij de nervus pudendus inclusief eventuele proe
36262  Implantatie blaas neuromodulator (oa. Finetech-Brindley, InterStim).
36263  Verwijderen of revisie van blaas neuromodulator.
36330  Sluiten van de blaas bij exstrophia vesicae.
36343  Y-V plastiek van de blaashals.
36344  Blaasaugmentatie.
36408  Urethrotomia externa.
36409  Perineale urethrostomie.
36411  Meatotomie.
36420  Operatie van een of meerdere urethradivertikels.
36421  Operatie van een of meerdere urethrafistels.
36423  Secundaire sluiting van eerder aangelegde urethrafistel wegens hoge urethrastrictuur.
36445  Primaire operatieve niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur perineaal.
36446  Primaire operatieve niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur abdominaal.
36447  Secundaire operatieve niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur.
36448  Secundaire operatieve niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur door middel van h
36495  Urethrotomia interna blind.
36496  Urethrotomia interna à-vue bijvoorbeeld volgens sachse.
36497  Transurethrale resectie of coagulatie urethrale kleppen.
36498  Urethrectomie.
36520  Transurethrale prostaatresectie.
36530  Fotoselectieve vaporisatie van de prostaat (PVP) met behulp van laser.
36550  Enucleatie van het prostaatadenoom, open procedure (zie 036551 voor laparoscopisch).
36551  Enucleatie van het prostaatadenoom, laparoscopisch (zie 036550 voor open procedure).
36553  Totale prostatectomie inclusief kapsel, open procedure (zie 036556 voor endoscopisch).
36554  Prostatectomie met behulp van cryo-techniek.
36555  Ballondilatatie voor prostaatobstructie
36556  Endoscopische totale prostatectomie, inclusief kapsel (zie 036553 voor open procedure).
36557  Operatie prostaat t.b.v. brachytherapie
36610  Hydro-of spermatocele operatie, open procedure (zie 036612 voor endoscopisch).
36611  Hydrocele operatie met verzorging van een liesbreuk.
36612  Endoscopische hydro-of spermatocele operatie (zie 036610 voor open procedure).
36620  Varicocele operatie, open procedure (zie 036622 voor endoscopisch).
36621  Varicocele operatie met verzorging van een hernia inguinalis, open procedure (zie 036623 voor endoscopisch).
36622  Endoscopische varicocele operatie (zie 036620 voor open procedure).
36623  Endoscopische varicocele operatie met verzorging van een hernia inguinalis (zie 036621 voor open procedure).
36632  Radicale amputatie van het scrotum verplaatsing van de urethra en extirpatie van de inguinale lymfklieren.
36638  Orchiectomie, scrotaal, open procedure (zie 036639 voor inguinaal, 036642 voor laparoscopisch).
36639  Orchiectomie, inguinaal, open procedure (zie 036638 voor scrotaal, 036642 voor laparoscopisch).
36642  Laparoscopische orchiectomie (zie 036638 voor scrotaal, open procedure en 036639 voor inguinaal, open procedure
36670  Orchidopexie, open procedure (zie 036671 voor endoscopisch).
36671  Endoscopische orchidopexie (zie 036670 voor open procedure).
36690  Implantatie testisprothese.
36695  Implantatie incontinentie-prothese.
36721  Sterilisatie door middel van vasectomie.
36750  Epididymectomie.
36760  Vaso-epididymostomie.
36763  Reconstructie van een vas deferens na vasectomie.
36771  Microchirurgische epididymale sperma aspiratie (MESA).
36772  Percutane epididymale sperma aspiratie (PESA).
36792  Excisie spermagranuloom.
36800  Circumcisie.
36801  Verwijdingsplastiek van het praeputium met behulp van transpositie van huid.
36802  Frenulumplastiek van de penis.
36803  Dorsale klieving (dorsal slit) voorhuid.
36830  Penis amputatie.
36831  Penis amputatie met uitgebreide verwijdering van de inguinale lymfklieren.
36842  Primaire chirurgische behandeling van hypospadie excisie van de chorde en strekking van de penis.
36843  Primaire chirurgische behandeling van hypospadie met reconstructie van de urethra.
36844  Operatieve behandeling van epispadie.
36845  Resectie van de vena dorsalis penis profunda met zijn vertakkingen.
36846  Saphenaplastiek bij priapisme.
36847  Penis-prothese.
36848  Revascularisatie van de penis met behulp van de operatiemicroscoop.
36849  Correctie van de penis-curvatuur bij morbus peyroni.
36850  Reconstructie penis.
36851  Replantatie penis.
36852  Replantatie testikel.
36890  Resectie mannelijk geslachtsorgaan (scrotum en/of penis), gender chirurgie.
36891  Phalloplastie.
36892  Scrotoplastie.
36900  Meatoidoplastie.
36901  Vaginoplastie.
36902  Labiaplastie.
36915  Endoscopische operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen (zie 036916 voor open
36916  Operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen, open procedure (zie 036915 voor end
36942  Second-look operatie na abdominaal carcinoom, open procedure (zie 036943 voor endoscopisch).
36943  Endoscopische second-look operatie na abdominaal carcinoom (zie 036942 voor open procedure).
37043  Plastische reconstructie van de tubae met behulp van de operatiemicroscoop, open procedure, niet na sterilisatie (z
37044  Plastische reconstructie van de tubae via laparoscopie, niet na sterilisatieá(zie 037046 voor laparoscopische refertili
37045  Refertilisatieádoor microchirurgischeáreconstructie van de tubae, open procedure (zie 037043 voor microchirurgisch
37046  Refertilisatieádoorálaparoscopischeáreconstructie van de tubae (zie 037044 voor laparoscopische reconstructie niet
37051  Sterilisatie van de vrouw via laparotomie of kolpotomie.
37052  Sterilisatie van de vrouw via laparoscopie of culdoscopie.
37100  Supravaginale uterus amputatie.
37111  Abdominale uterus extirpatie.
37112  Abdominale uterusextirpatie met pelviene lymfadenectomie
37113  Laparoscopische uterus extirpatie, LAVH/LASH
37120  Operatie carcinoma cervicis uteri volgens schauta en wertheim.
37122  Uterus extirpatie in verband met carcinoma in-situ cervicis.
37131  Vaginale uterus extirpatie.
37132  Abdominale uterus extirpatie met aansluitend een abdominale urethrosuspensie operatie.
37140  Abdomino-vaginale radicale uterus extirpatie met volledige bekken-lymphadenectomie.
37141  Operatieve behandeling endometrium carcinoom zonder bekken-lymphadenectomie.
37150  Debulking operatie.
37161  Enucleatie van een of meerdere myomen volgens bonney.
37170  Therapeutische hysteroscopie, kleine verrichtingen, zoals: conventionele poliepectomie, verwijdering van een intra-u
37171  Sterilisatie m.b.v. hysteroscopische plaatsing siliconen (Ovabloc).
37172  Sterilisatie m.b.v. hysteroscopische plaatsing micro-insert (Essure).
37175  Transcervicale endochirurgie met behulp van hysteroscoop type a.
37177  Transcervicale endochirurgie met behulp van hysteroscoop type b.
37180  Spiraal (I.U.D.) plaatsen.
37185  Aanbrengen van B-Lynch hechtingen.
37210  Portio amputatie respectievelijk conische cervix excisie.
37240  Operatieve behandeling cervixscheuren.
37242  Operatie volgens pozzi-emmet respectievelijk shirodkarcerclage.
37263  Normale prolaps operatie, voor- en achterwandplastiek. Een eenvoudige voor- en achterwandplastiek, al dan niet in
37264  Prolaps operatie voor- en achterwandplastiek en portioamputatie.
37265  Prolaps operatie voor- en achterwandplastiek en vaginale uterus extirpatie.
37266  Prolaps operatie voor- en achterwandplastiek en abdominale uterus extirpatie.
37268  Vaginale reconstructieve prolapschirurgie: voor- ≤f achterwandplastiek met enkelvoudige mesh (tension-free vagina
37269  Vaginale reconstructieve prolapschirurgie: voor- Θn achterwandplastiek met meervoudige mesh (tension-free vagina
37308  Kolpotomie.
37313  Operatie vaginale en para-urethrale cysten.
37332  Operatie recto-vaginale fistel.
37334  Operatie vesico-vaginale fistel.
37345  Endoscopische uitgebreide incontinentia urinae behandeling, inclusief voor- en achterwandplastiek.
37346  Anti incontinentie chirurgie: midurethrale sling (MUS-procedure, bijvoorbeeld TVT, TVTO), exclusief voor- en/of acht
37347  Anti incontinentie chirurgie: midurethrale sling (MUS-procedure, bijvoorbeeld TVT, TVTO), inclusief voor- en/of achte
37348  Anti incontinentie chirurgie: open procedure (bijvoorbeeld Burch, Marshall-Marchetti-Krantz), exclusief voor- en/of ac
37349  Anti incontinentie chirurgie: open procedure (bijvoorbeeld Burch, Marshall-Marchetti-Krantz), inclusief voor- en/of ac
37370  Enterocele operatie abdominaal of vaginaal.
37380  Abdominale retroperitoneale fixatie van de vaginatop (of operatie volgens Rust)
37381  Abdominale sacropexie, open procedure, inclusief voor- en/of achterwandplastiek.
37382  Abdominale sacropexie, open procedure, exclusief voor- en/of achterwandplastiek.
37383  Laparoscopische sacropexie, inclusief voor- en/of achterwandplastiek.
37384  Laparoscopische sacropexie, exclusief voor- en/of achterwandplastiek.
37385  Vaginale sacrospinale fixatie, inclusief voor- en/of achterwandplastiek.
37386  Vaginale sacrospinale fixatie, exclusief voor- en/of achterwandplastiek.
37404  Vaginismus operatie.
37410  Operatieve behandeling condylomata accuminata.
37420  Operatie glandula Bartholini.
37440  Vulvectomie zonder extirpatie van de lieslymfklieren.
37441  Reductie labia majora - minora.
37450  Operaties wegens carcinoma vulvae met medeneming van de inguinale lymfklieren.
37460  Plastische correctie van een oude totaalruptuur.
37490  Radicale chirurgie vrouwelijke geslachtsorganen gecombineerd met reconstructieve chirurgie
37521  Prenatale screening: counseling.
37522  Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting).
37523  Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO).
37524  Neonatale screening: aanvullende diagnostiek na positieve hielprikscreening
37532  Cardiotocografie.
37582  Open operatie wegens extra-uterine graviditeit (zie 037583 voor laparoscopisch).
37583  Laparoscopische operatie wegens extra-uterine graviditeit (zie 037582 voor open procedure).
37651  Spontane partus, niet meerling, niet stuitligging.
37652  Spontane partus, stuitligging.
37653  Spontane partus, meerling.
37751  Kunstverlossing, niet meerling, niet stuitligging.
37752  Kunstverlossing, stuitligging.
37753  Kunstverlossing, meerling.
37851  Sectio caesarea.
37901  Manuele placentaverwijdering, digitale intra-uteriene manipulatie.
37942  Hechten perineumruptuur met sfincterlaesie graad 3B en hoger.
38007  Verlengen mandibula met vrij bottransplantaat.
38008  Verlengen mandibula met vrij gevasculariseerd bottransplantaat.
38009  Verlengen mandibula middels distractie osteogenese.
38010  Resectie van halve bovenkaak.
38011  Resectie van totale bovenkaak.
38014  Resectie van halve onderkaak.
38015  Resectie van totale onderkaak.
38016  Resectie van het capitulum mandibulae.
38017  Commando-operatie.
38019  Mediane faciotomie.
38021  Fronto-faciale advancement (monoblock osteotomie).
38023  Bovenkaaksverbredingsosteotomie.
38024  Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort I.
38025  Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat.
38027  Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II.
38028  Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III.
38030  Conservatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula fractuur.
38031  Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula fractuur.
38032  Conservatieve behandeling van een meervoudige mandibula fractuur.
38033  Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula fractuur.
38034  Conservatieve behandeling van een maxilla fractuur.
38036  Operatieve behandeling van een zygoma fractuur door temporale elevatie.
38037  Operatieve behandeling van een zygoma fractuur door osteosynthese of infra-orbitale elevatie.
38038  Repositie blow-out-fractuur met orbitabodem implantaat.
38039  Zygoma osteotomie.
38040  Extirpatie van de discus articularis.
38050  Arthroplastiek bij ankylose van het kaakgewricht.
38051  Artrolyse kaakgewricht.
38080  Torticollis operatie.
38100  Acromionresectie.
38103  Operatieve behandeling epicondylitis.
38104  Osteotomie van humerus zonder osteosynthese.
38109  Cineplastiek van de bovenarm.
38110  Beenplastiek humerus: multiple osteotomieën in verband met deformiteiten.
38111  Operatieve behandeling pseudarthrose aan de schoudergordel en/of de bovenarm met beentransplantaat.
38113  Osteotomie van de humerus met osteosynthese.
38121  Conservatieve behandeling fractuur van de humerusschacht.
38122  Conservatieve behandeling van een subcapitale humerus fractuur.
38123  Conservatieve behandeling luxatie fractuur van het caput humeri.
38124  Conservatieve behandeling supra-of intracondylaire humerus fractuur.
38130  Operatieve behandeling clavicula fractuur.
38131  Operatieve behandeling condylaire humerus fractuur.
38132  Operatieve behandeling epicondylaire humerus fractuur.
38133  Operatieve behandeling humerusschacht fractuur door middel van ostheosynthese.
38134  Operatieve behandeling subcapitale humerus fractuur.
38135  Operatieve behandeling van luxatiefractuur van het caput humeri.
38136  Operatieve behandeling supra- of intracondylaire humerus fractuur.
38140  Arthrotomie van het schoudergewricht.
38150  Schouderresectie respectievelijk arthrodese.
38151  Bloedige repositie verouderde humerus luxatie.
38152  Operatieve behandeling acromioclaviculaire of sternoclaviculaire luxatie.
38153  Operatie habituele schouderluxatie.
38154  Recidief operatie habituele schouderluxatie.
38161  Verwijderen prothese humeruskop en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38162  Verwijderen prothese humeruskop en schouderkom en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38163  Prothese implantatie humeruskop.
38164  Prothese implantatie humeruskop en schouderkom.
38165  Verwijderen prothese humeruskop.
38166  Verwijderen prothese humeruskop en schouderkom.
38167  Schouder resurfacing.
38168  Verwijderen schouderprothese en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38172  Operatieve behandeling schouderblad hoogstand.
38173  Operatie herstel cuffrupturen.
38175  Operatieve behandeling schouderblad hoogstand bij geboorteverlammingen.
38177  Operatieve ingrepen aan bursa schouder.
38183  Conservatieve behandeling schouderluxatie.
38184  Conservatieve behandeling clavicula fractuur.
38190  Amputatie bovenarm.
38191  Exarticulatie bovenarm met scapula.
38192  Exarticulatie bovenarm zonder scapula.
38194  Conservatieve behandeling malletvinger (spalken vinger, inclusief handtherapie).
38201  Osteotomie van radius-of ulnaschacht.
38202  Resectie distale ulna uiteinde.
38203  Osteotomie van radius-of ulnaschacht met distractie.
38210  Beenplastiek radius en/of ulna multiple osteotomieën in verband met deformiteiten.
38211  Operatieve behandeling pseudarthrose aan de elleboog en/of de onderarm met beentransplantaat.
38212  Operatieve behandeling pseudarthrose aan de elleboog en/of onderarm zonder beentransplantaat.
38213  Grote operatie voor aplasie of hypoplasie van de onderarm.
38220  Conservatieve behandeling van antebrachius fractuur ook monteggia fractuur genoemd.
38221  Conservatieve behandeling typische radiusfractuur met dislocatie en repositie.
38222  Conservatieve behandeling typische radiusfractuur zonder dislocatie of fractuur van het caput radii.
38223  Conservatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de radiusschacht.
38224  Conservatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de ulnaschacht of het olecranon.
38230  Operatieve behandeling van antebrachius fractuur ook monteggia fractuur genoemd.
38231  Operatieve behandeling van een fractuur van het caput radii bloedige repositie.
38232  Operatieve behandeling van een fractuur van het olecranon.
38233  Operatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de radius- of ulnaschacht.
38234  Operatieve behandeling van fractuur distale radius.
38235  Operatieve behandeling Volkmanse contractuur, per fase.
38240  Arthrotomie van de elleboog.
38241  Synoviectomie van het ellebooggewricht.
38250  Arthrodese of plastiek van de elleboog.
38251  Bloedige repositie van een verouderde elleboogluxatie.
38263  Verwijderen prothese distale ulna-of radiuskop en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38264  Prothese implantatie distale ulna-of radiuskop.
38265  Prothese implantatie elleboog.
38266  Verwijderen prothese distale ulna-of radiuskop.
38267  Verwijderen prothese elleboog.
38268  Verwijderen elleboogprothese en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38269  Verwijderen radiuskopprothese en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38270  Extirpatie van de bursa olecrani.
38279  Onbloedige repositie elleboogluxatie.
38290  Amputatie onderarm.
38291  Exarticulatie in de elleboog.
38300  Extirpatie van handwortelbeentjes.
38301  Proximale rij-carpectomie.
38302  Verwijderen prothese uit vinger of hand en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38303  Verwijderen handwortelprothese en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38304  Verwijderen prothese metacarpo-phalangeaal gewricht en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38305  Operatieve behandeling pseudarthrose hand en/of pols, met bottransplantaat.
38306  Prothese implantatie interphalangeaal gewricht.
38308  Prothese implantatie van een metacarpo-phalangeaal gewricht.
38310  Prothese implantatie handwortelbeentje.
38311  Verwijderen van een prothese uit een vinger of hand.
38313  Verwijderen prothese metacarpo-phalangeaal gewricht.
38315  Verwijderen prothese handwortelbeentje.
38316  Prothese implantatie polsgewricht.
38317  Verwijderen prothese polsgewricht.
38318  Correctie-osteotomie van phalanx of os metacarpale.
38319  Osteotomie van phalanx of os metacarpale met distractie.
38320  Conservatieve behandeling van fractuur van een grondlid van een vinger met dislocatie.
38322  Conservatieve behandeling van een of meerdere fracturen van handwortelbeentjes.
38323  Conservatieve behandeling van fractuur van een os metacarpale met dislocatie.
38325  Conservatieve behandeling van fractuur van bennett.
38326  Conservatieve behandeling afgescheurde strekpees ook wel mallet-finger genoemd.
38327  Percutane behandeling van een of meerdere fracturen van handwortelbeentjes met K-draad en/of schroef fixatie.
38328  Percutane behandeling van fractuur van een grondlid van een vinger met K-draad en/of schroef fixatie.
38329  Operatieve behandeling van fractuur van een grondlid van een vinger met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, o
38337  Percutane behandeling luxatie carpalia met K-draad en/of schroef fixatie.
38338  Operatieve behandeling luxatie carpalia met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
38339  Operatieve behandeling van een of meerdere fracturen van handwortelbeentjes met K-draad en/of schroef- en/of pla
38340  Operatieve behandeling carpaaltunnel syndroom, open procedure (zie 038341 voor endoscopisch).
38341  Endoscopische operatieve behandeling carpaaltunnel syndroom (zie 038340 voor open procedure).
38342  Totale synoviectomie van het gehele polsgewricht, zie code 038388.
38343  Denervatie polsgewricht.
38344  Percutane behandeling fractuur van een os metacarpale met K-draad en/of schroef fixatie.
38345  Operatieve behandeling fractuur van een os metacarpale met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open proced
38346  Percutane behandeling fractuur van Bennett met K-draad en/of schroef fixatie.
38347  Operatieve behandeling fractuur van Bennett met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
38349  Repositie vingerluxatie onder locale anesthesie.
38350  Arthrodese van metacarpocarpaal-1 of metacarpophalangeaal-1 gewricht.
38351  Arthrodese van een interphalangeaal gewricht.
38353  Arthrodese van tenminste drie interphalangeaal gewrichten in een zitting zie code 038388.
38354  Arthrodese van het polsgewricht.
38355  Repositie luxatie handwortel.
38356  Conservatieve behandeling vinger-of duimluxatie.
38357  Operatieve behandeling vinger-of duimluxatie.
38358  Conservatieve behandeling luxatie perilunata.
38360  Operatieve repositie metacarpocarpaal-2 gewricht.
38362  Artrolyse polsgewricht.
38363  Artrolyse handgewricht.
38364  Percutane behandeling scaphoidfractuur met K-draad en/of schroef fixatie.
38365  Verwijderen prothese polsgewricht en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38366  Percutane behandeling luxatie perilunata met K-draad en/of schroef fixatie.
38367  Operatieve behandeling luxatie perilunata met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
38368  Excisie boventallige vinger.
38369  Intercarpale artrodese.
38370  Straalsgewijze excisie fascia palmaris.
38371  ' Intrinsic release'-desinsertie van kleine handspieren bij zogenaamde intrinsieke contracturen zie code 038388.
38372  Operatieve behandeling scaphoidfractuur met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
38373  Percutane naaldfasciotomie.
38374  Synoviectomie van de flexorpezen in de handpalm en volair aan de pols zie code 038388.
38375  Synoviectomie van de strekkers van de handrug met synoviectomie van een of twee metacarpophalangeaal gewrich
38376  Operatieve behandeling van een ruptuur van collaterale banden van het metacarpofalangeale, carpometacarpale of
38378  Kapselplastiek bij luxatie metacarpofalangeale, carpometacarpale of interfalangeale gewricht (DIP, PIP).
38380  Arthroplastiek van een metacarpophalangeaal gewricht met synoviectomie en verplanten van de extensorpees.
38381  Arthroplastiek van twee of drie metacarpofalangeaal gewrichten met synviectomie en verplanten van de extensorpee
38382  Operatieve behandeling contractuur van dupuytren door middel van excisie van de fascia palmaris en multipele tran
38383  Arthroplastiek van een metacarpofalangeaal of interfalangeaal gewricht m.b.v. autoloog materiaal.
38384  Arthroplastiek van een metacarpofalangeaal of interfalangeaal gewricht inclusief gewrichtsprothese.
38385  Primair peesherstel in de flexorloge.
38387  Synoviectomie van tenminste 3 metacarpophalangeaal gewrichten met gelijktijdige verlegging van de strekpezen ter
38389  Gevasculariseerde vingertransplantatie (vrije vinger-duim, vinger-vinger transplantatie).
38390  Amputatie of exarticulatie van de hand.
38391  Amputatie of exarticulatie van een vinger of een deel van een vinger.
38393  Amputatie van een vinger met bijbehorende gehele os metacarpale de zogenaamde smalle hand.
38394  Replantatie of transplantatie en revascularisatie van een (sub)totaal geamputeerde vinger met behulp van operatiem
38395  Pollicisatie.
38396  Handversmalling: amputatie van een vinger met bijbehorend os metacarpale met straaltranspositie.
38397  Ernstige zaag-of snijverwondingen met (sub)totale amputatie van twee vingers of van twee stralen van de hand waa
38398  Ernstige zaag-of snijverwondingen met (sub)totale amputatie van drie of meer vingers of drie of meer stralen van de
38399  Klieving van een totale syndactylie van twee vingers.
38400  Costotransversectomie of anterolaterale decompressie bij spondylitis.
38401  Extirpatie os coccygis.
38403  Benige halsribresectie.
38404  Percutane punctie van wervel- of tussenwervellichaam onder beeldvormende techniek.
38407  Percutane botboring zoals uit het os ileum of de spina van de wervels uitgezonderd de sternumpunctie.
38414  Resectie van dee rib bij costaclaviculair compressiesyndroom of van een van de overige ribben.
38416  Operatieve behandeling fladderthorax.
38417  Herstel contourdefect thorax, Ravitch procedure (zie 038418 voor Nuss procedure, 038419 voor siliconenimplantaat
38418  Herstel contourdefect thorax, Nuss procedure (zie 038417 voor Ravitch procedure, 038419 voor siliconenimplantaat
38419  Herstel contourdefect thorax d.m.v. subcutaan inbrengen siliconenimplantaat (zie 038417 voor Ravitch procedure, 0
38420  Klinische behandeling bekkenfractuur.
38421  Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.
38422  Conservatieve behandeling eenvoudige halswervel fractuur.
38423  Conservatieve behandeling wervelfractuur (lichaam of boog).
38425  Operatieve behandeling bekkenfractuur.
38426  Operatieve behandeling van acetabulumfractuur al of niet gecombineerd met repositie heupluxatie
38427  Operatieve behandeling sternumfractuur.
38428  Refixatie sternum.
38429  Uitwendige fixatie wervel(s) inclusief eventuele tractie (bijvoorbeeld halosysteem).
38430  Ballon kyphoplastiek (BKP).
38431  Percutane vertebroplastiek.
38439  Aanleggen schedeltractie.
38440  Cervicale discectomie.
38441  Lumbosacrale discectomie lumbosacraal 1 segment.
38446  Recidief operatie hernia nuclei pulposi.
38447  Lumbosacrale discectomie 2 of meer segmenten.
38448  Thoracale discectomie anterieur.
38449  Thoracale discectomie posterolateraal.
38450  Columnotomie bij verstijving wervelkolom.
38454  Resectie os sacrum/os coccygis met spondylodese.
38457  Arthrodese sacro-iliacaal gewricht.
38458  (Re)spondylodese 1 segment.
38459  (Re)spondylodese 2 of 3 segmenten.
38460  (Re)spondylodese 4 of meer segmenten.
38464  Circumferente spondylodese (360 graden fusie middels 2 of meer incisies).
38465  Verwijderen osteosynthesemateriaal wervelkolom (bijvoorbeeld discusprothese, scoliosestaaf, cage).
38470  Transorale exploratie atlanto-axiale afwijking.
38472  Scalenotomie.
38473  Scalenectomie.
38474  Uitgebreide transplantatie van rug- of buikspieren.
38487  Extirpatie of proefexcisie van een processus spinosus.
38489  Resectie tuber ischii.
38490  Resectie os sacrum.
38491  Conservatieve behandeling deformiteit wervelkolom (scoliose en kyfose).
38500  Kop-hals resectie.
38503  Spongiosa uitruiming volgens vogl camera of trueta. Inclusief het verkrijgen van autotransplantaat ook al wordt dit tr
38504  Subcapitale intercapsulaire wigresectie bij verouderde epiphysiolyse van de heup.
38505  Verwijdering heuppen.
38510  Intertrochantaire verschuivingsosteotomie zonder osteosynthese.
38511  Kop-hals resectie met angulatie osteotomie in een zitting.
38512  Operatieve behandeling ter verbetering van de stand door middel van osteotomie van de femurschacht of supracond
38513  Subtrochantaire osteotomie volgens Schanz.
38514  Valgiserende of variserende en/of deroterende osteotomie type pauwels.
38520  Beenplastiek van het femur.
38521  Epiphysiodese door middel van krammen.
38522  Epiphysiodese door middel van het wegnemen van de groeischijf.
38523  Intertrochantaire verschuivingsosteotomie met ostheosynthese.
38524  Pseudarthrose operatie fractuur van het collum van het femur door middel van transplantatie of osteotomie.
38525  Pseudarthrose operatie femurschacht door middel van transplantaat of osteotomie.
38526  Operatieve verlenging of verkorting van het bovenbeen.
38527  Trochanter verplaatsing naar distaal met osteosynthese.
38530  Conservatieve behandeling fractuur van het collum van het femur respectievelijk een pertrochantere fractuur.
38531  Conservatieve behandeling fractuur van de schacht van het femur respectievelijk een supra- en transcondylaire frac
38533  Operatieve behandeling fractuur van het collum van het femur.
38534  Operatieve behandeling ongeacht de techniek fractuur van de schacht van het femur respectievelijk een supra-of tra
38535  Operatieve behandeling van per- en intertrochantaire fractuur van het femur.
38540  Arthrotomie van de heup.
38541  Capsulectomie + arthrolysis van het heupgewricht.
38548  Onbloedige repositie onder algehele anesthesie met aansluitend heupgips voor heupdysplasie bij pasgeborenen.
38549  Bloedige repositie congenitale heupluxatie.
38552  Bloedige repositie verouderde traumatische heupluxatie.
38556  Onbloedige repositie traumatische heupluxatie.
38557  Bekkenosteotomie bij heupluxatie of dysplasie bijvoorbeeld volgens salter of chiari.
38558  Pandakplastiek.
38559  Osteosynthese bij symphyseolysis of symphysectomie.
38560  Acetabuloplastiek.
38561  Arthrodese van het heupgewricht.
38562  Interpositie van een cup.
38564  Pandakplastiek met osteotomie in een zitting.
38565  Vervanging van de femurkop.
38566  Volledige Hängehüfte volgens Voss.
38567  Vervanging van de femurkop en het acetabulum.
38568  Verwijderen total hip bij een niet aan de operatie aansluitende infectie.
38569  Verwijderen van een geïmplanteerde total hip + reïmplantatie nieuwe total hip.
38571  Omkeerplastiek van onderbeen naar bovenbeen.
38574  Uitgebreide spiertransplantatie van heup of bovenbeen.
38575  Transpositie van de musculus iliopsoas bij heupdyspladie bijvoorbeeld volgens sharrard of mustard.
38576  Quadricepsplastiek.
38590  Amputatie bovenbeen.
38591  Exarticulatie van het heupgewricht.
38592  Hemipelvectomie.
38602  Operatieve behandeling ter verbetering van de stand van het onderbeen door middel van osteotomie zonder osteos
38604  Operatieve behandeling ter verbetering van de stand van het onderbeen door middel van osteotomie met osteosynth
38605  Operatieve behandeling Morbus Osgood Schlatter.
38610  Beenplastiek tibia en/of fibula.
38611  Epiphysiodese door middel van krammen.
38612  Epiphysiodese door middel van wegnemen van de groeischijf.
38614  Operatieve behandeling van pseudartrose met behulp van beentransplantaat respectievelijk verlengen van onderbe
38620  Bimalleolaire breuk conservatief (eventueel trimalleolair).
38621  Conservatieve behandeling fractuur van de fibulaschacht.
38622  Conservatieve behandeling fractuur van de malleolus.
38623  Conservatieve behandeling fractuur van de tibiaschacht.
38624  Conservatieve behandeling fractuur van de tibia- en fibulaschacht.
38625  Conservatieve behandeling intra-articulaire tribiaplateau fractuur.
38626  Conservatieve behandeling patella fractuur.
38627  Operatieve behandeling intra-articulaire tibiaplateau fractuur.
38630  Operatieve behandeling bi- of trimalleolaire fractuur.
38631  Operatieve behandeling fractuur van de malleolus.
38632  Operatieve behandeling fractuur van de tibiaschacht.
38633  Operatieve behandeling fractuur van tibia- en fibulaschacht en/of verkorten onderbeen met behulp van osteosynthes
38634  Operatieve behandeling distale tibiafractuur respectievelijk pilonfractuur.
38635  Operatieve behandeling patella fractuur.
38640  Eenvoudige arthrotomie of achterste capsulotomie.
38641  Uitgebreide arthrotomie patellectomie cheilectomie synoviectomie en kruisbandplastiek.
38642  Voorste en/of achterste kruisbandplastiek met transplantaat.
38643  Totale of partiële meniscectomie.
38650  Afscheuring ligamentum patellae.
38651  Conservatieve behandeling bandlaesie van de enkel.
38652  Operatieve behandeling bandlaesie van de enkel of de knie.
38653  Conservatieve behandeling letsels collaterale banden van de knie met gips.
38654  Operatieve behandeling letsels collaterale banden van de knie met behulp van plastiek.
38655  Klieven retinaculum patellae.
38660  Knie resectie respectievelijk arthrodese.
38662  Operatieve behandeling van habituele patellaluxatie.
38663  Prothese implantatie kniegewricht.
38664  Verwijderen prothese kniegewricht.
38665  Verwijderen knieprothese + reimplantatie nieuwe prothese.
38667  Operatie volgens silfverskjold transpositie van verschillende bovenbeenspieren eventueel in combinatie met een ne
38670  Afscheuring van de musculus quadriceps.
38671  Extirpatie bursa poplitea.
38672  Extirpatie bursa praepatellaris.
38673  Hechten achillespees na traumatische doorsnijding.
38674  Open Z-vormige verlenging van de achillespees.
38675  Operatieve behandeling van een zogenaamde spontane ruptuur van de gedegenereerde achillespees.
38676  Subcutane tenotomie van de achillespees.
38677  Conservatieve behandeling van een zogenaamde spontane ruptuur van de gedegenereerde achillespees.
38679  Repositie patellaluxatie inclusief behandeling met gips.
38680  Hinge graft volgens Henry.
38681  Arthrorisis anterior.
38682  Arthrorisis posterior.
38690  Amputatie van het onderbeen.
38691  Exarticulatie van het onderbeen.
38700  Extirpatie van os tibiale externum of sesambeen.
38701  Haglund exostose.
38703  Osteotomie os metatarsale of decapitatie os metatarsale.
38704  Osteotomie os metatarsale of decapitatie os metatarsale met distractie.
38710  Percutane behandeling fractuur grote teen met K-draad en/of schroef fixatie.
38711  Operatieve behandeling fractuur grote teen met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
38712  Percutane behandeling fractuur van een andere dan de grote teen met K-draad en/of schroef fixatie.
38713  Operatieve behandeling fractuur van een andere dan de grote teen met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, ope
38714  Percutane behandeling fractuur van een os metatarsale met K-draad en/of schroef fixatie.
38715  Operatieve behandeling fractuur van een os metatarsale met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedu
38720  Conservatieve behandeling fractuur van een of meerdere ossa metatarsale.
38722  Conservatieve behandeling calcaneusfractuur.
38724  Conservatieve behandeling fractuur van een of meerdere voetwortelbeenderen.
38728  Conservatieve behandeling fractuur van een of meerdere tenen van een voet.
38730  Operatieve behandeling calcaneus fractuur.
38734  Operatieve behandeling fracturen van de voetwortel uitgezonderd de calcaneus.
38740  Arthrotomie van het enkelgewricht.
38742  Repositie enkelluxatie met totale dislocatie van de talus.
38746  Resectie capitula metatarsale inkorten ossa metatarsalia enzovoorts.
38747  Wegnemen 5e straal voet.
38750  Operatie hallux valgus.
38751  Operatie hallux rigidus.
38752  Operatie hamerteen digitus superductus of digitus v-varus.
38754  Uitgebreide operatie wegens misvormingen aan de voet. Combinatie van arthrodese met arthrolysis peesverlenging
38755  Minder samengestelde operaties wegens hol- of platvoet.
38760  Arthrodese van een interphalangeaal gewricht van de voet.
38762  Arthrodese voetwortel met aanliggende gewrichten bijvoorbeeld triple arthrodese.
38763  Panarthrodese.
38764  Arthrodese van het talo-cruraal gewricht.
38770  Bunionectomie.
38776  Prothese implantatie enkelgewricht.
38777  Prothese implantatie eerste metatarso-phalangeaal gewricht.
38778  Verwijderen prothese enkelgewricht.
38779  Verwijderen prothese eerste metatarso-phalangeaal gewricht.
38780  Verwijderen enkelprothese en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38781  Verwijderen prothese eerste metatarso-phalangeaal gewricht en re∩mplantatie nieuwe prothese.
38788  Excisie boventallige teen.
38789  Gevasculariseerde teentransplantatie (vrije teen-duim, teen-vinger transplantatie).
38790  Amputatie in de voetwortel.
38791  Amputatie of exarticulatie van een teen.
38793  Exarticulatie van de voet.
38794  Exarticulatie volgens chopart of lisfranc respectievelijk amputatie transmetatarsaal.
38795  Wegnemen 5e teen plus metatarsale v met uitzondering van de basis.
38800  Openbeitelen voor diagnostische doeleinden van kleine beenderen zoals vingers middenhand tenen en middenvoet
38801  Verkrijgen van autotransplantaat van kleine beenderen.
38802  Excochleatie en/of sequestrotomie van kleine beenderen.
38803  Openbeitelen voor diagnostische doeleinden van middelgrote beenderen niet behorend tot de onder code 038800 e
38804  Verkrijgen van autotransplantaat van middelgrote beenderen.
38805  Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.
38806  Openbeitelen voor diagnostische doeleinden van grote beenderen zoals femur humerus bekken en wervellichamen.
38807  Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.
38808  Excochleatie en/of sequestrotomie van grote beenderen.
38810  Verwijderen van een of meerdere exostosen van kleinere beenderen.
38812  Verwijderen van een of meerdere exostosen van middelgrote beenderen zoals hand- en voetwortel.
38813  Verwijderen van een of meerdere exotosen van grote beenderen.
38816  Synovectomie met behulp van radioactieve stof, gesloten procedure.
38817  Synovectomie met behulp van chemische stof, gesloten procedure.
38819  Verwijdering van centrale mergpen uit een bot.
38822  Verwijdering van cerclages of K-draad uit een bot.
38823  Verwijdering krammen na een epiphysiodese.
38824  Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.
38826  Verwijdering een of meerdere schroeven uit een bot.
38828  Operatieve verwijdering van kaakdistractor.
38829  Operatieve verwijdering van schedeldistractor.
38830  Beenplastiek van andere beenderen dan lange pijpbeenderen van arm of been.
38831  Continuiteitsresectie gevolgd door autotransplantaat bij kleine beenderen.
38832  Continuiteitsresectie gevolgd door arthrodese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht bij kleine beenderen.
38833  Continuiteitsresectie gevolgd door autotransplantaat bij middelgrote beenderen.
38834  Continuiteitsresectie gevolgd door arthrodese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht bij middelgrote beenderen
38835  Continuiteitsresectie gevolgd door autotransplantaat bij grote beenderen.
38836  Continuiteitsresectie gevolgd door arthrodese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht bij grote beenderen.
38851  Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.
38853  (Poli-)klinische behandeling van grote diepe abcessen zoals:
38854  Decompressie (fasciotomie) bij compartimentssyndroom bovenste extremiteit.
38856  Operatieve behandeling tendovaginitis stenosans.
38857  Operatieve A1-pulley release.
38859  Strekpeesherstel secundair, per pees.
38860  Hechten van een of twee strekpezen per pees.
38861  Hechten van derde en volgende strekpezen per pees.
38863  Hechten van een of twee buigpezen per pees.
38864  Hechten van derde en volgende buigpezen per pees.
38865  Tenolyse extensor pols.
38867  Endoscopisch verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren (zie 038868 voor open procedure).
38868  Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren, open procedure (zie 038867 voor endoscopisch).
38869  Tenolyse extensor vinger/handpalm.
38870  Tenolyse flexorpees pols.
38871  Tenolyse flexorpees vinger/handpalm.
38872  Transpositie van een pees verzetten van de insertie.
38874  Peesplastiek met transplantaat.
38875  Reconstructie van een buigpeesruptuur in de peesschede met behulp van een silastic rod primaire behandeling.
38877  Aanmeten van prothesen orthesen en dergelijke beperkt.
38878  Aanmeten van prothesen orthesen en dergelijke uitgebreid.
38879  Pulley reconstructie.
38880  Spierbiopsie eventueel spierfascie biopsie via incisie van de huid.
38887  Plastiek Triangulare Fibrocartilage Complex.
38888  Stabilisatie distale ulna met peestransplantaat of transpositie.
38890  Verbeteren stomp van kleine ledematen.
38891  Verbeteren stomp van grote ledematen.
38892  Ligament reconstructie pols inclusief peestransplantaat.
38901  Aanmeten en aanbrengen drukpak (bijvoorbeeld na liposuctie, facelift of bij brandwonden).
38902  Aanbrengen siliconendrukpleisters of -gel.
38903  Maken kleine statische spalk.
38904  Maken kleine dynamische spalk.
38905  Maken grote statische spalk.
38906  Maken grote dynamische spalk.
38908  Operatieve verwijdering van gezwellen door middel van Moh's chirurgie.
38909  Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.
38911  Operatieve verwijdering van gezwellen uitgaande van de cutis de subcutis en/of het onderhuids vet- en bindweefsel
38912  Operatieve verwijdering van gezwellen corpora aliena en dergelijke uitgaande van of zich bevindende in dieper ligge
38913  Proefexcisie (stans of mes) al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.
38931  Partiele nagelbedexcisie van de grote teen.
38932  Totale excisie van een nagelbed.
38951  Conservatieve brandwondbehandeling.
38952  Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuⁿm therapie (VAC).
38963  Operatie sinus pilonidalis of sacraal dermoid.
38980  Secundaire neus/columella correctie bij behandeling congenitale lipspleet.
38983  Wisselen tissue expander met definitieve mammaprothese ter borstreconstructie.
38984  Alloplastieken bijvoorbeeld ter reconstructie van een oorschelp.
38985  Voorsnijden (pre-fabricatie) lap met aanpassing van 1 weefseltype.
38986  Voorsnijden (pre-fabricatie) lap met aanpassing van meerdere weefseltypen.
38998  Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.
38999  Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.
39000  Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een function
39001  Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebie
39004  Meloplastiek wang.
39005  Abdominoplastiek, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis.
39006  Abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis.
39007  Circulaire abdominoplastiek, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis.
39008  Vetschortresectie (dermolipectomie), zonder navelreinsertie.
39009  Mini-abdominoplastiek.
39010  Het losprepareren van de oorspronkelijke donorplaats het praeciseren en in het defect inhechten van een in een eer
39011  Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie transpositie van huid of opschuifplastiek.
39012  Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van hu
39013  Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
39014  Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
39015  Primaire operatieve behandeling van ernstige verwondingen door middel van direct gesteelde transpositie van huid.
39018  Shaving van een rhinophyma.
39019  Dermolipectomie borsten of buik (dogearcorrectie).
39020  Uitgebreide blepharo-orbitaplastiek door de plastisch chirurg inhoudende: huid- en spierreductie openen septum orb
39024  Lysis van een 'transpositie'-lap.
39025  Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte pharynx larynx en/of oesophagus.
39027  Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp- bekken en heupgebied.
39028  Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
39029  Inbrengen tijdelijke prothese voor weefselexpansie (i.e. tissue expander).
39030  Transplantatie van derma en/of vet.
39031  Transplantatie van fascie.
39032  Transplantatie van bot of kraakbeen.
39033  Transpositie van derma en/of vet.
39034  Transpositie van fascie.
39035  Transpositie van bot of kraakbeen.
39036  Vrij spiertransplantaat, gevasculariseerd met zenuwaansluiting.
39037  Transpositie m. temporalis spier-fascielap.
39038  Capsulotomie/capsulectomie met verwijderen mammaprothese na augmentatie.
39039  Opspuiten tissue expander.
39041  Inbrengen mammaprothese ter augmentatie.
39042  Capsulotomie/capsulectomie met vervangen mammaprothese na augmentatie.
39043  Capsulotomie/capsulectomie met herplaatsen mammaprothese na augmentatie.
39044  Eenvoudige vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een vinger
39045  Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld
39046  Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie inclusief het verkrij
39047  Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie inclusief het v
39048  Secundaire lip correctie bij behandeling congenitale lipspleet.
39049  Primaire behandeling van congenitale lipspleten.
39052  Pharyngoplastiek.
39053  Mammareconstructie d.m.v. vrije flap.
39054  Mammareconstructie d.m.v. LD-flap, zonder prothese.
39055  Mammareconstructie d.m.v. LD-flap, met prothese.
39056  Liposuctie van het submentale gebied.
39057  Liposuctie van de regio pectoralis.
39058  Liposuctie van het onderbeen.
39059  Liposuctie van de onderarm.
39065  Mammareconstructie d.m.v. gesteelde TRAM-flap.
39069  Hechten en reven platysma (platysmaplastiek).
39071  Abrasie van huidgebied groter dan 1% van het lichaamsoppervlak.
39072  Facelift, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals.
39077  Rhytidectomie van het gehele voorhoofd.
39078  Deroofing voor behandeling ernstige hydradenitis suppurativa (syn. acne ectopia).
39083  Liposuctie van de buikhuid.
39088  Liposuctie van het trochantergebied, de heup en/of de bil.
39089  Liposuctie van de mediala zijde van de knie en/of binnenzijde van het bovenbeen of de lende of de flank.
39103  Endoveneuze laserbehandeling (EVLB).
39104  Radiofrequente obliteratie (RFO/VNUS).
39105  Transilluminated powered flebectomie (Tipp).
39106  Endoscopische voorhoofdslift - wenkbrauwlift.
39115  Nasendoscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s).
39116  Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief
39118  Antroscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief eventuele nasendoscopie.
39161  Catheteriseren of sonderen van nierbekken of ureter met endoscopie.
39246  Pre longkwabtransplantatie ontvanger.
39247  Pre longkwabtransplantatie levende donor.
39248  Pre longtransplantatie ontvanger.
39270  Nazorg longtransplantatie ontvanger.
39272  Nazorg longkwabtransplantatie ontvanger.
39273  Nazorg longkwabtransplantatie levende donor.
39307  Biopsie van intraspinaal weefsel met behulp van incisie.
39308  Lumbale infusietest.
39401  Arthrografie van de heup.
39410  Arthroscopie van de knie.
39411  Arthroscopie van de knie in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde knie in een zitting.
39412  Arthroscopie van de schouder.
39413  Arthroscopie van de schouder in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde schouder in een zitting.
39414  Arthroscopie van de elleboog.
39415  Arthroscopie van de elleboog in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde elleboog in een zitting.
39416  Arthroscopie van de pols.
39417  Arthroscopie van de pols in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde pols in een zitting.
39418  Arthroscopie van de heup.
39419  Arthroscopie van de heup in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde heup in een zitting.
39420  Arthroscopie van de enkel.
39422  Arthroscopie van de enkel in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde enkel in een zitting.
39430  Biopsie met incisie intra-oculaire structuur.
39431  Biopsie met incisie extra-oculaire structuur.
39432  Subcutaan plaatsen epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).
39433  Vervangen subcutaan geplaatste epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).
39434  Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).
39435  Plaatsen epiduraal elektrode voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).
39436  Vervangen epiduraal elektrode voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).
39437  Verwijderen of revisie epiduraal elektrode voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).
39438  Subcutaan plaatsen intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).
39439  Vervangen subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).
39441  Plaatsen intrathecaal catheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).
39442  Vervangen intrathecaal catheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).
39443  Verwijderen of revisie intrathecaal catheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).
39444  Bijvullen subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).
39446  Injectie botulinetoxine.
39447  Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).
39479  Echografie van de nier.
39483  Diagnostische echografie van het oog.
39489  Transrectale echografie prostaat (TRUS).
39496  Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog.
39497  Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking
39690  Tumorablatie (zie 035240 voor RF-ablatie leveraandoening).
39698  Inbrengen van een subcutaan geplaatste hartritmemonitor (ILR).
39699  Verwijderen van een subcutaan geplaatste hartritmemonitor (ILR).
39768  ERP (P300, MRCP. e.d.).
39886  Synergothermotherapie blaas.
39889  TUMT.
39958  Hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) in combinatie met cytoreductie.
80028  Niet-electieve embolisatie van vaten
80054  Verwijderen corpus alienum onder r÷ntgengeleide
82235  Retrograde dacryocystoplastiek (DCP, ballonkatheterdilatatie) zonder plaatsen tijdelijke stent, inclusief opspuiten.
82236  Retrograde dacryocystoplastiek (DCP, ballonkatheterdilatatie) met plaatsen tijdelijke stent, inclusief opspuiten.
83057  Percutane vertebroplastiek.
83061  Ballon kyphoplastiek (BKP).
83357  Percutane laser discusdecompressie (PLDD).
86978  Drainage mamma onder echogeleide.
86998  Drainwissel na drainage mamma.
230104  Tumor van orbita en decompressie van het orbitadak
230438  Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis.
230440  Primaire zenuwhechting.
230452  Secundaire zenuwhechting.
230455  Herstel van een perifere zenuw zonder transplantatie
230821  Exenteratio orbitae.
231534  Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van een primair ooglid coloboom.
231539  Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw.
231539  Blepharoplastiek van een ooglid
231539  Blepharoplastiek van een ooglid
231541  Laterale canthopexie
231542  Enkelzijdige transnasale mediale canthopexie.
231550  Herstel binnen of buiten ooghoek.
231658  Dacryocystorhinostomie.
232060  Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benige neusskelet
232062  Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. Zowel en
232064  Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie.
232071  Repositie van verse gecompliceerde neusfractuur
232072  Uitgebreide bloedige repositie bij verse septumfractuur.
232152  Plastische sluiting oro-antrale perforatie.
232152  Plastische sluiting oro-antrale perforatie.
232203  Tracheotomie.
232360  Verwijdering van een branchiogene kyste of glomustumor.
232361  Verwijdering van een mediane halskyste of halsfistel.
233631  Onderbinden van groot bloedvat.
233730  Radicale halsklieruitruiming.
233740  Regionale klierdissectie
233780  Diagnostische lymfklierextirpatie, supra- of infraclaviculair
234010  Extirpatie grote kaakcyste.
234011  Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en kysten in kaak of weke delen.
234012  Operatieve verwijdering van kaakkysten groter dan/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris.
234020  Extirpatie frenulum labii en linguae.
234024  Paradontale chirurgie aan één element.
234025  Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle aanwezige postcaniene elementen pe
234026  Parodontale chirurgie aan alle aanwezige elementen per kaakhelft.
234030  Kleine verrichtingen - extractie van ΘΘn of meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in combinatie met ΘΘn of
234030  Kleine verrichtingen - extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in combinatie met één of m
234031  Gingivaplastiek met mucosatransplantaat.
234034  Extracties in algehele anesthesie van ΘΘn of meerdere elementen in ΘΘn kaakhelft
234035  Extractie in algehele anesthesie van ΘΘn of meerdere elementen in elke volgorde kaakhelft - extractie van ΘΘn of m
234041  Operatieve verwijdering van een gebitselement of een of meerdere radices of een corporus aliënum per kaakhelft; m
234050  Apexresectie per kaak
234051  Apexresectie, elke volgende wortel.
234065  Behandeling van een of meer geluxeerde elementen replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandelin
234070  Verwijdering torus palatinus of mandibularis grote alveolotomie en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveo
234071  Mondbodem- of tuberplastiek per kaakhelft.
234073  Omslagplooi plastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal frontgedeelte of pe
234075  Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen van he
234083  Uitgebreide correctie articulatie bij kaakgewrichtsklachten of bij parodontale aandoeningen inclusief afdrukken en gn
234092  Vrij prepareren van een geïmpacteerd element.
234093  Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie.
234111  Extirpatie van de gehele tong.
234112  Extirpatie van een gedeelte van de tong.
234140  Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het voorste deel van het palatum
234141  Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het achterste deel van het palatum
234160  Extirpatie tumor weke delen van de mond.
234161  Correctie van het edentate deel van de kaak met bijbehorende weke delen: excisie van irritatie-hyperplasieën flappy
234195  Resectie prothese obturatorklos bestralingsmoulage gelaatsprothese en schedelplaat.
234211  Verwijdering speekselsteen per klier en/of ductus.
234222  Partiële extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis.
234223  Totale extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis.
234233  Extirpatie glandula submandibularis glandula sublingualis of lymfeklier(en).
234233  Extirpatie glandula submandibularis
234240  Totale parotidectomie.
234261  Operatie van een speekselfistel.
238002  Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis.
238010  Resectie van halve bovenkaak.
238011  Resectie van totale bovenkaak.
238014  Resectie van halve onderkaak
238015  Resectie van totale onderkaak.
238017  Commando-operatie.
238020  Correctie van benige kin corticotomie ten behoeve van rapid expansion.
238022  Osteotomie / distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft.
238024  Osteotomie / distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le fort i alsmede decompressie van de orb
238025  Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat of reco
238026  Osteotomie / distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte.
238027  Osteotomie / distractie maxilla volgens le fort ii.
238028  Osteotomie / distractie maxilla volgens le fort iii.
238029  Permandibulair implantaat.
238041  Behandeling van fracturen per kaak
238042  Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibulafractuur.
238044  Operatieve behandeling van een meervoudige mandibulafractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur.
238048  Intermaxillaire fixatie.
238052  Verhogen van het tuberculum articulare van het kaakgewricht enkelzijdig.
238054  Resectie van het tuberculum articulare extirpatie of repositie discus articularis condylotomie condylar shave of condy
238056  Denervatie van het kaakgewricht enkelzijdig.
238060  Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak
238061  Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak
238063  Vrijleggen van implantaat/implantaten, ingeval vaná2 fasen: de tweede faseá(per kaak)
238809  Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat.
238828  Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft.
238910  Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen.
238944  Behandeling uitgebreide weke delen letsels in het gelaat.
239000  Thierschplastiek
239011  Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie
239014  Grote of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
239025  Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte
239032  Transplantatie van bot of kraakbeen.
239050  Primaire behandeling van congenitale lipspleten
239052  Pharyngoplastiek.
239074  Facelift enkelzijdig, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals met zogenaamde smash-plastiek.
239084  Liposuctie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen of de onderarm, enkelzijdig, uitgezonderd
239112  Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief
239853  Arthroscopie
239854  Antroscopie
                              Wijziging per 1 juli 2009
                                   1            1
 pidurale haematomen.                        2            2
 ens Arnold-Chiari en volgens Jannetta).              4            4
 tracerebraal traumatisch hematoom.                 4
 h subduraal hematoom.                        4
                                   4
 jdering corpus alineum.                       4
                                   4
                                   1
                                   4
                                   1
                                   4
                                   1
esioloog inclusief de hulp bij ventriculografie en coagulatie.    1
                                   4
                                   4
 senen (zie 030147 voor stereotactische biopsie).          4
                                   4
 elitis van het schedeldak.                     2
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
 rresectie dmv craniotomie.                     4
 andeling van epilepsie.                       1
 rafie ter behandeling van epilepsie.                1
                                   1
usief elektrode intracranieel (DBS).                 4
 timulator inclusief elektrode intracranieel (DBS).         4
 ste neurostimulator inclusief elektrode intracranieel (DBS).    4
                                   4
asis, open procedure (zie 030182 voor endovasculair, zie 030183 met radionucleaire techniek).
                                   4
delbasis (zie 030181 voor open procedure, zie 030183 met radionucleaire techniek).
                                   4
 ionucleaire technieken (zie 030181 voor open procedure, zie 030182 voor endovasculair).
 atentorieel (zie 030185 met radionucleaire techniek).       4
eaire technieken (zie 030184 voor operatieve behandeling).      4
                                   4
hemodectoom, bijvoorbeeld glomus jugulare, tympanicum of caroticum). 4
                                   4
                                   4
                                   2
                                   1
 transplantaat, zonder duratransplantaat.              4
g transplantaat of alloplastisch materiaal, zonder duratransplantaat.4
 zonder craniaal deel orbita.                    4
                                   4
                                   4
                                   1
                                   2
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                 4
                                 4
                                 4
                                 4
                                 4
                                 4
                                 4
                                 4
                                 1
                                 4
 et ruggemerg of wegens tethered cord, open procedure (zie 030307 voor endovasculair).
                                 voor open procedure).
 et ruggemerg of wegens tethered cord, endovasculair (zie 030306 4
                                 4
                                 4
                                 4
                                 4
mie wegens tumor zie 030324 en 030325).             4
 aminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).         4
                                 4
voor laminectomie anders dan wegens tumor zie 030322 en 030323, voor laminectomie met spondylodese zie 038458 t/m 038460).
                                 en
niveau's (voor laminectomie anders dan wegens tumor zie 030322 4 030323, voor laminectomie met spondylodese zie 038458 t/m 038460).
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
erdere hersenzenuwen.                      1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 4
                                 1
                                 1
                                 1
 de nervus obturatorius.                     1
                                 1
eld de nervus cutaneus femoris lateralis anterior.        1
                                 4
                                 4
                                 4
                                 4
                                 1
                                 4
 o.a.medianus) zenuw.                      4
 zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.            4
o.a.medianus) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.     4
microscoop of loupevergroting.                  1
 hulp van operatiemicroscoop of loupevergroting.         1
                                 1
                                 4
uwtumor (excisie of transpositie).                4
 zenuw) m.b.v. lichaamsvreemd materiaal.             4
 o.a.medianus) zenuw m.b.v. lichaamsvreemd materiaal.      4
                                 4
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
 re (zie 030516 voor endoscopisch).               1
                                 1
 ure (zie 030518 voor endoscopisch).               1
                                 2
van een vaatreconstructie, abdominaal, open procedure (zie 030519 voor endoscopisch).
 (zie 030511 voor open procedure).               1
 e (zie 030513 voor open procedure).               1
 als onderdeel van een vaatreconstructie, abdominaal (zie 0305152voor open procedure).
                                 1
                                 1
                                 1
an thermolaesies onder beeldvormende techniek inclusief prognostische blokkade cervicaal.
                                 1
an thermolaesies onder beeldvormende techniek inclusief prognostische blokkade thoracaal.
                                 1
an thermolaesies onder beeldvormende techniek inclusief prognostische blokkade lumbosacraal.
                                 1
ganglion ongeacht het aantal inclusief prognostische blokkade cervicaal.
                                 1
ganglion ongeacht het aantal inclusief prognostische blokkade thoracaal.
                                 1
ganglion ongeacht het aantal inclusief prognostische blokkade lumbosacraal.
                                 4
an het ganglion Gasseri.                     4
                                 1
                                 1
                                 1
                                 4
                                 4
 reflex dystrofie (medicamenteuze behandeling, spalktherapie). 4
                                 4
                                 4
 (zie 030613 voor endoscopisch).                4
e 030615 voor endoscopisch).                   4
                                 4
 autotransplantaat glandulae parathyreoidiae.          4
 uitgaande van de glandulae parathyreoideae, open procedure (zie1 030662 voor endoscopisch).
                                 1
erdere tumoren uitgaande van de glandulae parathyreoideae (zie 030661 voor open procedure).
 701 voor endoscopisch).                     1
 00 voor open procedure).                    1
anieel (zie 030743 voor transsfenoïdale benadering hypofyse).  2
enoïdaal (zie 030742 voor transcraniële benadering hypofyse).  2
                                 1
                                 4
                                 4
                                 1
                                 4
                                 4
eerd bot transplantaat.                     4
                                 4
                                 1
gen, mits niet vallend onder 030896 of 030897.          4
gen d.m.v. focale laserbehandeling.               4
gen d.m.v. panretinale laserbehandeling.             4
ngen d.m.v. YAG-laser.                      4
                                 4
                                 4
                                 4
                                 4
 culaire corpora aliena.                     1
                                 4
schuine oogspieren zie 030942, voor operaties van paralytische vormen zie 030943, voor vier spieren operatie zie 030989).
                                    4
 voor operaties van paralytische vormen zie 030943, voor vier spieren operatie zie 030989, voor overige operaties zie 030941).
                                    4
ratie van schuine oogspieren zie 030942, voor vier spieren operatie zie 030989, voor overige operaties zie 030941).
                                    2
schuine oogspieren zie 030942, voor operaties van paralytische vormen zie 030943, voor overige operaties zie 030941).
 n van de cornea met plastiek.                     1
en van de cornea zonder plastiek.                   1
 ll thickness graft, penetrerende keratoplastiek (PKP)).        4
 ie (diepe anterieure lamellaire keratoplastiek (DALK)).        4
 atie (posterieure lamellaire keratoplastiek (PLK), o.a. DLEK, DSEK). 4
                                    4
                                    4
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
 031140, voor filtrerende operatie zie 031139).            2
 et plaatsen filterimplant (voor goniotomie zie 031140, voor overige4 glaucoomoperaties zie 031138).
 rste oogkamer met plaatsen filterimplant zie 031139, voor overige 4 glaucoomoperaties zie 031138).
                                    4
                                    4
                                    1
                                    1
engen van kunststoflens.                        1
                                    4
 engen van kunststoflens, m.b.v. niet standaard materialen of technieken, of uitgevoerd in de amblyogene leeftijd.
                                    1
                                    1
 ngen van kunststoflens.                        1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    4
                                    4
 296 en 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae).
                                    4
an ablatio retinae (zie code 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandeling ablatio retinae inclusief verwijderen tractiemembranen).
                                    4
an ablatio retinae incl. verwijderen tractiemembranen (zie code 031296 voor pars plana vitrectomie bij ablatio retinae excl. verwijderen tractiemembr.)
                                    4
                                    4
 a aliena subconjunctivaal extra-orbitaal.               1
en van de conjunctiva met plastiek.                  1
en van de conjunctiva zonder plastiek.                 1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    4
 constructie (zie code 031516 voor verwijderen of correctie aandoening ooglid inclusief reconstructie).
                                    4
 id inclusief reconstructie met zwaailap of trans- of implantaat (zie code 031515 voor verwijderen aandoening ooglid zonder reconstructie).
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    1
                                    1
                                    1
                                    4
                                  4
                                  4
 031548 voor endoscopisch).                    4
 ch (zie 031547 voor extern).                   4
                                  2
                                  4
                                  4
                                  4
 dspleet respectievelijk van een gesloten lidspleet.        1
                                  4
                                  1
                                  zie
en conjunctivaalzak, overige (o.a. buisjes van Jones, voor Ex-DCR 2 031656, voor En-DCR zie 031657).
                                  van
 -DCR, zie code 031657 voor endonasaal, zie 031640 voor maken 4 een verbinding tussen neus en conjunctivaalzak, overige).
                                  4
 En-DCR, zie code 031656 voor extern, zie 031640 voor maken van een verbinding tussen neus en conjunctivaalzak, overige).
                                  4
met los-prepareren van de gehoorgang.               1
eefsel (Nagata procedures).                    4
 cup ear of lop ear deformiteit.                  4
 e van de oorschelp door middel van correctie van het oorskelet. 1
 e van de oorschelp door middel van excisie van weke delen.    1
                                  2
                                  4
 or met behulp van een polytheen buisje volgens fowler of daarmede vergelijkbare techniek. Inclusief eventuele adenotomie.
                                  1
oratie van het cavum tympani en/of het trommelvlies die beogen het gehoor te verbeteren.
                                  1
oratie van het cavum tympani en/of trommelvlies uitgevoerd als tweede tempo na een ingreep als genoemd bij de codes 031820 tot en met 031822.
                                  1
 openen van de koepel holte c.q. Attico antrotomie bij chronische ontstekingsprocessen.
                                  1
                                  1
 ose door middel van de techniek van shea waarbij een piston door1de voetplaat wordt gebracht.
erose door middel van stapedectomie en interpositie.        1
                                  1
 ose door middel van stapedolyse technieken van rosen fowler enzovoort.
 ose door middel van fenestratie van de horizontale booggang.   1
                                  1
 middenoor bij chronische ontstekingen die beogen het oor te saneren en het gehoor te verbeteren (tympanoplastiek).
otsbeen en/of het middenoor bij facialisparalyse of -parese.    1
                                  1
otsbeen en/of het middenoor bij facialisparalyse of -parese met plastiek van de zenuw wegens continuiteitsverlies.
                                  1
                                  2
                                  4
                                  1
                                  4
 een botverankerd hoortoestel (BAHA).               4
 ntaat t.b.v. een botverankerd hoortoestel (BAHA).         4
                                  4
                                  1
 eerdere gezwellen uit de neusholten. Zowel enkel- als dubbelzijdig.
 oliepen, open procedure (zie 032014 voor endoscopisch).      4
meerdere neuspoliepen (zie 032013 voor open procedure).      4
                                  1
clusief eventuele conchotomie. Het verwijderen van een crista septi welke over de gehele diepte van de neus verloopt met los prepareren van de slijmvlie
 concha-luxatie of concha infractie.               4
de deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie.1
                                  1
deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie gecombineerd met ingrepen ter correctie van het septum en/of het vestibulum nasi.
                                  1
erales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. Zowel enkel- als dubbelzijdig.
                                  1
 sitie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie.
                                  1
 2064 gecombineerd met correctie van de neusvleugels en het vestibulum nasi als bedoeld bij code 032062.
m.v. lokale transpositielap.                    4
                                  4
 ekleding neus d.m.v. transpositielap of huidtransplantaat.    4
elet m.b.v. kraakbeen en/of bot.                  4
oorbeeld volgens claoué of mikulicz.                1
beeld volgens caldwell-luc.                     1
onder algehele anesthesie.                     4
orbeeld volgens halle mosher of vacher.               1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
bijholtefistels aan een zijde.                   1
                                  1
                                  1
                                  1
er met behulp van punctie en dilatatie een zogenaamde mini-tracheotomie.
                                  4
  verwijdering van een of meerdere gezwellen en/of corpora aliena.1
                                  1
 der de operatiemicroscoop ter verwijdering van een of meerdere gezwellen van de larynx.
                                  1
                                  1
na, open procedure (zie 032276 voor endoscopisch).         2
andoening trachea en/of carina (zie 032275 voor open procedure). 4
                                  1
                                  4
 0 jaar, inclusief eventuele adenotomie.              2
n met 15 jaar, inclusief eventuele adenotomie.           2
en ouder, inclusief eventuele adenotomie.              2
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
 tumoren, open procedure (zie 032429 voor thoracoscopisch).    4
uperior (Pancoast) tumoren (zie 032428 voor open procedure).    4
                                  1
 f meerdere corpora aliena en/of goedaardige tumoren via incisie van de bronchus.
2434 voor thoracoscopisch, 032435 voor VATS procedure).       4
32433 voor open procedure en 032435 voor VATS procedure).      4
                                  4
 sisted thoracic surgery (VATS, zie 032434 voor thoracoscopisch, zie 032433 voor open procedure).
 uur, open procedure (zie 032453 voor endoscopisch).        4
hten bronchusruptuur (zie 032452 voor open procedure).       4
                                  2
 -coagulatie, zoals bij behandeling van een tumor of bloeding, en / of stentplaatsing.
                                  1
                                  4
23 voor thoracoscopisch, zie 032524 voor VATS procedure).      4
522 voor open procedure, zie 032524 voor VATS procedure).      4
 ted thoracic surgery (VATS, zie 032523 voor thoracoscopisch, zie 4032522 voor open procedure).
                                  4
 en procedure (zie 032526 voor endoscopisch, zie 032527 voor VATS procedure).
                                  4
urgie (LVR, zie 032525 voor open procedure, zie 032527 voor VATS procedure).
                                  4
 t behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032526 voor endoscopisch, zie 032525 voor open procedure).
                                  1
                                  2
pen procedure (zie 032535 voor endoscopisch, zie 032534 voor VATS procedure).
ocedure (zie 032536 voor thoracoscopisch, zie 032537 voor VATS 2   procedure).
8 voor endoscopisch, zie 032539 voor VATS procedure).        2
                                  1
et behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032535 voor endoscopisch, zie 032529 voor open procedure).
                                  4
                                  2
pleurectomie (zie 032529 voor open procedure, zie 032534 voor VATS procedure).
                                  2
 tresectie (zie 032530 voor open procedure, zie 032537 voor VATS procedure).
                                   4
ulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032536 voor thoracoscopisch, zie 032530 voor open procedure).
voor open procedure, zie 032539 voor VATS procedure).        2
                                   4
 ed thoracic surgery (VATS, zie 032538 voor endoscopisch, zie 032532 voor open procedure).
e (zie 032545 voor thoracoscopisch).                 2
 32547 voor endoscopisch, zie 032549 voor VATS procedure).      2
 open procedure (zie 32548 voor endoscopisch).           1
mie (zie 032540 voor open procedure).                2
 2542 voor open procedure, zie 032549 voor VATS procedure).     2
mfklieruitruiming (zie 032543 voor open procedure).         1
                                   4
assisted thoracic surgery (VATS, zie 032547 voor endoscopisch, zie 032542 voor open procedure).
 diek bijvullen, open procedure (zie 032562 voor endoscopisch, zie2  032563 voor VATS procedure).
                                   1
 inclusief periodiek bijvullen (zie 032563 voor VATS procedure, zie2032560 voor open procedure).
                                   4
 n video-assisted thoracic surgery (VATS), inclusief periodiek bijvullen (zie 032562 voor endoscopisch, zie 032560 voor open procedure).
 scopische longbiopsie).                       1
voor open longbiopsie).                       1
                                   1
ma thoracis, open procedure (zie 032605 voor VATS procedure). 2
                                   1
                                   2
ma thoracis met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032601 voor open procedure).
                                   1
                                   4
 fistel, open procedure (zie 032618 voor thoracoscopisch, zie 032619 voor VATS procedure).
                                   4
 fistel, thoracoscopisch (zie 032617 voor open procedure, zie 032619 voor VATS procedure).
                                   4
 fistel met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032617 voor open procedure, zie 032618 voor thoracoscopisch).
                                   4
                                   2
a aliena uit de pleuraholte, inclusief het eventueel hechten van longweefsel, open procedure (zie 032623 voor endoscopisch, zie 032624 voor VATS proce
                                   2
eerdere corpora aliena uit de pleuraholte, inclusief het eventueel hechten van longweefsel (zie 032622 voor open procedure, zie 032624 voor VATS proce
                                   4
a aliena uit de pleuraholte m.b.v video-assisted thoracic surgery (VATS), incl. eventueel hechten van longweefsel (zie 032623 voor endosc., zie 032622 v
                                   4
                                   1
                                   4
umtumoren met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS), eventueel midsternaal (zie 032633 voor endoscopisch, zie 032632 voor open proced
                                   4
 iastinumtumoren, eventueel midsternaal (zie 032633 voor endoscopisch, zie 032631 voor VATS procedure).
                                   4
 dere mediastinumtumoren, eventueel midsternaal (zie 032632 voor open procedure, zie 032631 voor VATS procedure).
e (zie 032651 voor thoracoscopisch, zie 032652 voor VATS procedure). 2
ng (zie 032650 voor open procedure, zie 032652 voor VATS procedure). 2
                                   4
 video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032650 voor open procedure, zie 032651 voor thoracoscopisch).
 voor thoracoscopisch, zie 032655 voor VATS procedure).       4
3 voor open procedure, zie 032655 voor VATS procedure).       4
                                   4
ed thoracic surgery (VATS, zie 032653 voor open procedure, zie 032654 voor thoracoscopisch).
 een doorgegroeide maligniteit.                   1
                                   1
 oraxwand (zie 032663 voor VATS procedure).             4
                                   4
 ulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032662 voor thoracoscopisch).
                                   1
                                   1
p aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032905 voor endoscopisch).
                                   1
                                   1
 rculatie tijdens dezelfde opname.                  1
                                   1
 zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie (zie 032900 voor endoscopisch).
dure (zie 032909 voor endoscopisch).                 4
alli (zie 032908 voor open procedure).                4
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
eratie bij cyanotische hartgebreken bijvoorbeeld volgens waterstone blalock glenn of potts.
                                1
                                1
                                1
 grote vaten volgens baffes.                  1
                                1
                                2
                                2
                                2
                                2
                                2
                                2
                                2
                                1
                                1
                                1
a aliena uit het hart met 'inflow-occlusie' (catheters).    1
                                1
                                1
                                4
                                1
                                1
                                1
                                1
lvulaire pulmonalisstenose.                  1
e (commissurotomie).                      1
                                1
                                1
                                1
                                1
                                1
                                1
                                1
 ingen zoals fistels of een abberante oorsprong.        1
                                1
                                1
                                1
onder andere opheffing van 'banding'.             1
                                1
                                1
 e 2 + correctie abnormale longvenen met behulp van 'patch'.  1
                                1
                                1
 aten volgens mustard of senning.               1
en ventrikel-septum defect.                  1
n fallot na een vroeger shunt-operatie.            1
chter ventrikel en arteria pulmonalis volgens rastelli.    1
mpliceerde congenitale afwijkingen.              1
                                4
ervanging van een klep.                    1
ervanging van twee kleppen.                  1
ervanging van drie kleppen.                  1
n andere verrichting met extra-corporale circulatie.      1
                                2
                                4
og en / of aorta descendens met of zonder aorta abdominalis.  2
                                4
                                    4
                                    1
                                    1
zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie. Inclusief het verkrijgen van autotransplantaat ook al wordt dit transplantaat door een ander
                                    1
  of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie. Inclusief het verkrijgen van autotransplantaat, ook al wordt dit transplantaat door
                                    1
  of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.
                                    1
kel in dezelfde zitting als een andere verrichting met extracorporale1circulatie.
                                    1
 tie in dezelfde zitting als een andere verrichting met extracorporale1circulatie.
 en van het atrium onder andere myxomen.                1
                                    1
espectievelijk correctie perifere arteria pulmonalis.         1
                                    1
aten onder andere aortaruptuur respectievelijk aneurysma arteria anonyma.
 latie tijdens dezelfde opname.                    1
stenosen coronaire arterien.                      4
g/verwijdering stenosen coronaire arterien.              4
 he occlusie coronaire arterien.                   4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    2
                                    4
 taal of verworven hartvitium.                    4
                                    4
 de en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.          2
 de en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker. 2
 ktroden en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.  2
                                    2
 ktroden en één sinus coronarius elektrode, en het aansluiten en het afregelen van een biventriculaire pacemaker.
                                    2
 ktroden en het aansluiten van een subcutane automatische defibrillator, inclusief het aansluitend testen van de defibrillatiedrempel onder algehele anesth
                                    4
 iale elektroden plus sinuscoronarius elektrode en aansluiten subcut.automatische defibrillator, incl. aansluitend testen van defibrillator onder alg.anesthes
                                    4
                                    4
                                    4
ode op het epicard na het openen van het hartzakje en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.
                                    4
 gen tweede elektrode op het epicard, of bevestigen beide elektroden op epicard na openen hartzakje en aansluiten subc.pacemaker.
aten, open procedure (zie 033302 voor endovasculair).         4
aten, endovasculair (zie 033301 voor open procedure).         4
                                    4
 e zijtakken, zoals de arteria subclavia, open procedure (zie 033342 voor endovasculair).
                                    4
 e zijtakken, zoals de arteria subclavia, endovasculair (zie 033341 voor open procedure).
                                    2
 et-coronaire centrale vaten (zie 033699 voor niet-coronaire perifere vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).
                                    4
  hals en hersenbasis.                        1
dure (zie 033428 voor endoscopisch, zie 033447 voor intracraniδle 4  vaten).
uze malformatie (zie 033427 voor open procedure, zie 033448 voor intracraniδle vaten).
                                    4
33430 voor intracraniδle aneurysmata).                 4
or extracraniële aneurysmata).                     2
 ieel aneurysma met behulp van coils                  4
el aneurysma met behulp van coils                   4
 rmatie met behulp van coils of lijm                  4
ehulp van ballonocclusie                        4
                                    4
 entie met behulp van coil of lijm ivm de behandeling van een meningeoom
ata d.m.v. craniotomie (zie 033442 voor endovasculair).        4
 ysmata (zie 033441 d.m.v. craniotomie).                4
euze fistel d.m.v. craniotomie.                    4
  m.b.v. endovasculaire of radionucleaire technieken.         4
                                    4
                                    4
 terio-veneuze malformatie intracraniδle vaten d.m.v. craniotomie (voor endovasculair zie 033448, voor radionucleair zie 033449, voor overige vaten 0334
                                    4
 uze malformatie intracraniδle vaten (voor excisie zie 033447, voor4  radionucleair zie 033449, voor overige vaten, zie 033428).
 uze malformatie intracraniδle vaten (stereotactische radiochirurgie,4voor excisie zie 033447, voor endovasc. zie 033448, voor overige vaten 033427 en 03
 eria carotis door middel van transplantaat endarteriectomie of patch.1
halsslagaders als zelfstandige ingreep bij verwondingen.        1
                                    van
 wijkingen inclusief het opzetten en op een later tijdstip verwijderen 1 de selverstone-klem (volledige behandeling).
                                    2
aten (zie 033699 voor niet-coronaire perifere vaten en 033350 voor niet-coronaire centrale vaten).
 ratentorieel, niet traumatisch (zie 033498 voor infratentorieel).   4
atentorieel, niet traumatisch (zie 033497 voor supratentorieel).    4
 hematoom, niet traumatisch.                     4
 , open procedure (zie 033502 voor endovasculair).           4
 , endovasculair (zie 033501 voor open procedure).           4
                                    1
 grote vaten, zonder herstel der continuïteit of ateriectomie, open procedure (zie 033521 voor endoscopisch).
                                    1
minaal gelegen grote vaten, zonder herstel der continuïteit of ateriectomie (zie 033520 voor open procedure).
                                    4
 e zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 033555 voor endovasculair).
                                    4
 e zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, endovasculair (zie 033554 voor open procedure).
et porta-systeem via een vaatanastomose.                1
                                    4
ese en reconstructie van een arteria renales, open procedure (zie 033560 voor endovasculair).
                                    4
ese en reconstructie van een arteria renales, endovasculair (zie 033559 voor open procedure).
                                    4
ese en reconstructie van beide arteriae renales, open procedure (zie 033562 voor endovasculair).
ese en reconstructie van beide arteriae renales, endovasculair (zie 4  033561 voor open procedure).
et porta-systeem via een vaatanastomose.                1
 cava als zelfstandige ingreep.                    1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
 ote vaten zonder herstel der continuïteit arteriectomie aan de extremiteiten.
                                    1
                                    1
 ittingen van de volledige chronische veneuze insufficientie van een been.
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
agna met locale excisie van multiple varices mits niet vallend onder code 033650.
 rva met locale excisie van multiple varices mits niet vallend onder 1code 033650.
                                    4
 et vallend onder code 033650, open procedure (zie 033665 voor endoscopisch).
                                    4
 tomieen, mits niet vallend onder code 033650 (zie 033664 voor open procedure).
 olgens Fegan, eerste jaar.                      4
 olgens Fegan, ieder volgend jaar.                   4
                                    4
m.v.transplant., endarteriectomie, endostent of patch (zie 033669 voor open reconstr.m.b.v. operatiemicr., zie 033670 voor open reconstr.zonder operatiem
                                    4
 ader d.m.v. transplantaat, endarteriectomie of patch m.b.v. operatiemicroscoop (zie 033670 voor reconstructie zonder operatiemicrosc., zie 033668 voor e
 ader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 2  033669 voor reconstructie m.b.v. operatiemicroscoop, zie 033668 voor endov.).
                                    1
                                    1
                                    1
en procedure (zie 033679 voor endovasculair).             4
 iteale traject (zie 033678 voor open procedure).           4
 rocedure (zie 033681 voor endovasculair).              4
 le traject (zie 033680 voor open procedure).             4
                                    4
arterioveneuze fistel(s), open procedure (zie 033683 voor endovasculair).
                                    4
arterioveneuze fistel(s), endovasculair (zie 033682 voor open procedure).
nder transplantaat, open procedure (zie 033685 voor endovasculair).  4
nder transplantaat, endovasculair (zie 033684 voor open procedure).  4
                                    4
hoeve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD), open procedure (zie 033687 voor laparoscopisch).
ale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse 4   (CAPD, zie 033686 voor open procedure).
                                    1
                                   1
                                   1
unt met bypass per zitting. Inclusief het verkrijgen van autotransplantaat ook al wordt dit transplantaat door een andere wond of een aparte incisie verkreg
                                   1
                                   1
 ij in- of uitwendige arterioveneuze shunt per zitting.       1
                                   2
erifere vaten (zie 033350 voor niet-coronaire centrale vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).
 endovasculair (zie 033701 voor open procedure).          4
 open procedure (zie 033700 voor endovasculair).          4
                                   4
ve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD), open procedure (zie 033703 voor laparoscopisch).
                                   4
ve van continue ambulante peritoneale dialyse, laparoscopisch (CAPD, zie 033702 voor open procedure).
ocedure (zie 033723 voor endoscopisch).               1
                                   2
ne bekken, open procedure (zie 033724 voor endoscopisch niet retroperitoneaal, zie 033725 voor laparoscopisch retroperitoneaal).
uiming (zie 033721 voor open procedure).               1
                                   2
mie van het kleine bekken (zie 033722 voor open procedure, zie 033725 voor laparoscopisch retroperitoneaal).
                                   4
 ngs lymfadenectomie van het kleine bekken (zie 033722 voor open procedure, zie 033724 voor endoscopisch niet retroperitoneaal).
                                   2
 ordt verstaan de therapeutische verwijdering van alle lymfklieren tussen onderkaak en clavicula met medenemen van de musculus sternocle
  (zie 033742 voor endoscopisch).                  4
zie 033741 voor open procedure).                   4
stomosen van een volledige extremiteit.               1
                                   1
procedure (zie 033821 voor endoscopisch).              1
extirpatie (zie 033820 voor open procedure).             1
                                   1
 gne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele fixatie van de ovariae.
                                   1
rotomie om andere redenen, open procedure (zie 033825 voor endoscopisch).
                                   1
 igne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele fixatie van de ovariae (zie 033822 voor stageringslaparotomie).
                                   1
 el van een laparoscopie om andere redenen (zie 033823 voor open procedure).
 upe of onder rontgencontrole onder algehele anesthesie.       1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
 illaire infraclaviculaire en retrosternale lymfklieren.       1
                                   1
                                   4
 n opschuif- of z-plastiek.                     1
                                   1
                                   1
 ten in het voorste gedeelte van het palatum.            1
 ten in het achterste gedeelte van het palatum.           1
                                   4
                                   4
                                   4
                                   1
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
selstenen per klier en/of ductus.                  1
 deel van de glandula parotis.                    1
 el van de glandula parotis.                     1
 ris of de glandula sublingualis.                  1
                                   1
                                   1
e (zie 034302 voor endoscopisch).                  1
nose, open procedure (zie 034303 voor endoscopisch).        1
 (zie 034300 voor open procedure).                 1
oesophagusstenose (zie 034301 voor open procedure).         1
4309 voor openprocedure).                      1
34308 voor endoscopisch).                      1
                                  1
 ertikel volgens Zenker, open procedure (zie 034311 voor endoscopisch).
                                  1
oesophagus-divertikel volgens Zenker (zie 034310 voor open procedure).
 kel met laserchirurgie.                      1
                                  4
                                  1
 e 034324 voor thoracoscopisch).                  4
 zie 034323 voor open procedure).                  4
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
 gus varices door middel van de knoop van boerema of door transsectie van de oesophagus.
                                  1
 der begrepen oesophagusmanometrie en inclusief eventuele proefexcisie(s).
                                  1
  eventuele oesophagus manometrie met behulp van fiberscoop.Proefexcisie(s).
                                  1
                                  4
                                  4
                                  1
 hagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van de oesophagus en/of het plaatsen van een prothese (stent) in de oes
                                  1
                                  1
 deren van een of meerdere poliepen of corpora aliena), open procedure (zie 034402 voor endoscopisch).
                                  1
d voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena) (zie 034401 voor open procedure).
 open procedure (zie 034411 voor endoscopisch).           1
ylorusstenose (zie 034410 voor open procedure).           1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
 maag volgens bijvoorbeeld henley of roux-y.            1
                                  1
cedure (zie 034451 voor endoscopisch).               1
maag (zie 034450 voor open procedure).               1
  (oa. biliopancreatische deviatie, duodenale switch).       4
                                  4
 ng, open procedure (zie 034462 voor endoscopisch).        1
 e vagotomie (HSV), open procedure (zie 034463 voor endoscopisch). 1
 tandige verrichting (zie 034460 voor open procedure).       1
                                  1
 f highly selective vagotomie (HSV) (zie 034461 voor open procedure).
71 voor laparoscopisch).                      4
70 voor open procedure).                      4
03 voor endoscopisch).                       1
                                  1
an een laparotomie,open procedure (zie 034504 voor endoscopisch).Kan niet in combinatie met code 035512 in rekening worden gebracht.
1 voor open procedure).                       1
                                  1
 e 034533 voor endoscopisch).                    1
                                  1
e als zelfstandigeVerrichting, open procedure (zie 034534 voor endoscopisch).
 034531 voor open procedure).                    1
                                  1
 ro-enterostomie.zelfstandige verrichting (zie 034532 voor open procedure).
                                  1
als zelfstandige verrichting, open procedure (zie 034541 voor endoscopisch).
                                  1
enterostomie, als zelfstandige verrichting (zie 034540 voor open procedure).
n procedure (zie 034552 voor endoscopisch).             1
 roplastiek (zie 034551 voor open procedure).            1
 procedure (zie 034565 voor endoscopisch).             1
 edure (zie 034566 voor endoscopisch).                 1
 lonfistel (zie 034563 voor open procedure).              1
 atie (zie 034564 voor open procedure).                1
                                    1
deren van een of meerdere poliepen of corpora aliena, open procedure (zie 034603 voor endoscopisch).
                                    1
 voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena (zie 034602 voor open procedure).
entuele appendectomie, open procedure (zie 034613 voor endoscopisch).  1
                                    1
 el, inclusief eventuele appendectomie (zie 034612 voor open procedure).
                                    1
e 034639 voor endoscopisch).                      1
 034638 voor open procedure).                      1
                                    4
                                    2
n fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s) en poliepectomie (zie 034691 voor dubbel-ballon-enteroscopie).
                                    of
 apillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, 1 plaatsen van een nasobiliaire drain.
 4686 voor overige diagnostische coloscopie).              4
 open procedure (zie 034734 voor endoscopisch).             1
mose, open procedure (zie 034735 voor endoscopisch).          1
ctumamputatie (zie 034732 voor open procedure).             1
orectale anastomose (zie 034733 voor open procedure).          1
mie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).           1
  met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).          1
                                    1
s na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).
                                    1
praeternaturalislaparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis (zie 034752 voor open procedure).
                                    1
 rotomie of om andere redenen, open procedure (zie 034793 voor endoscopisch).
                                    1
eel van een laparoscopie of om andere redenen (zie 034792 voor open procedure)
                                    1
                                    1
99 voor endoscopisch).                         1
8 voor open procedure).                         1
 dure (zie 034809 voor endoscopisch).                 1
 atie (zie 034808 voor open procedure).                 1
 (zie 034811 voor endoscopisch).                    1
 zie 034810 voor open procedure).                    1
 dure, (zie 034835 voor endoscopisch).                 1
 het colon intraperitoneaal.                      1
 het colon extraperitoneaal.                      1
 ie (zie 034832 voor open procedure).                  1
 middel van colonresectie waarna buikwandplastiek.           1
                                    1
open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).            4
 - of ileostomie (zie 034853 voor open procedure).           4
 ose open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).           1
ectie of anastomose (zie 034880 voor open procedure).          1
                                    2
 procedure (zie 034901 voor endoscopisch).               1
air abces, zie 034900 voor open procedure).               1
4911 voor endoscopisch).                        1
910 voor open procedure).                        1
                                    4
 e endoscopische microchirurgie (TEM, zie 037332 voor opheffen recto-vaginale fistel m.b.v. TEM).
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
 dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).
                                    1
 rectosigmoid al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).
nus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch). 4
sief aanleggen anus praeternaturalis (zie 035026 voor open procedure). 4
                                    1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
 van manuele dilatatie onder narcose.               1
 n of meerdere zittingen.                      1
 sphincterplastiek open procedure (zie 035154 voor endoscopisch).1
                                  1
 band met incontinentia alvi, open procedure (zie 035155 voor endoscopisch).
 ij volwassenen, sphincterplastiek (zie 035152 voor open procedure).1
                                  procedure).
 onstructie in verband met incontinentia alvi (zie 035153 voor open 1
                                  1
                                  4
 n of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035212 voor open procedure).
dere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035211 voor endoscopisch).4
 035222 voor laparoscopisch).                    4
 035221 voor open procedure).                   4
                                  2
doening lever (zie 039690 voor tumorablatie algemeen).       4
                                  4
                                  1
papilla vateriplastiek, open procedure (zie 035301 voor endoscopisch).
                                  1
 gen, eventueel papilla veteriplastiek (zie 035300 voor open procedure).
                                  1
 digestieve anastomose al of niet met cholecystectomie, open procedure (zie 035321 voor endoscopisch).
                                  1
 wegen met bilidigestieve anastomose al of niet met cholecystectomie (zie 035320 voor open procedure).
                                  1
 stieve anastomose. Deze code kan worden gedeclareerd ook wanneer tijdens dezelfde opname een andere verrichting aan de galwegen heeft plaatsgev
                                  1
035342 voor endoscopisch).                     1
35340 voor open procedure).                     1
                                  1
 mie open procedure (zie 035356 voor endoscopisch).         1
open procedure (zie 035357 voor endoscopisch).           1
 ief eventueel peroperatief te verrichten cholangiogram.      1
ef choledochotomie (zie 035351 voor open procedure).        1
ppendectomie (zie 035352 voor open procedure).           1
 035422 voor laparoscopisch).                   4
 035421 voor open procedure).                   4
                                  1
035497 voor laparoscopisch).                    4
 035496 voor open procedure).                    4
 abletten als zelfstandige verrichting.               1
                                  1
 oracotomie of proeflaparotomie een verrichting in de thorax of het abdomen plaatsvindt
                                  4
 ste insulinepomp (IIP).                      4
                                  4
                                  4
                                  1
 uiddeformiteit van de onderbuik met of zonder behandeling van een navelbreuk de zogenaamde vetschortoperatie.
                                  1
 ntuele proefexcisie(s). Kan niet in combinatie met de codes 035355 en 035588 in rekening worden gebracht.
                                  4
andeling endometriosis, uitgebreide chirurgie in een stadium IV-V 4
                                  1
 d ter opheffing van adhaesiolysis verwijdering van intra-abdominale cysten endometriosen en dergelijke of doorsnijding van pathologische strengvormigen
andeling endometriosis, cysteverwijdering.             4
                                  1
35710 voor endoscopisch).                      1
 open procedure (zie 035712 voor endoscopisch).           1
 e (zie 035713 voor endoscopisch).                 1
  (zie 035700 voor open procedure).                1
 ta, zonder darmresectie (zie 035702 voor open procedure).     1
nguinalis (zie 035703 voor open procedure).             1
 5721 voor endoscopisch).                      1
  (zie 035720 voor open procedure).                1
 open procedure (zie 035741 voor endoscopisch).           1
 is (zie 035740 voor open procedure).               1
035751 voor endoscopisch).                     1
ca (zie 035750 voor open procedure).                1
 aar, open procedure (zie 035762 voor endoscopisch).        1
 r, open procedure (zie 035763 voor endoscopisch).         1
 s bij personen vanaf 12 jaar (zie 035760 voor open procedure). 1
 s bij personen tot 12 jaar (zie 035761 voor open procedure).   1
                                  2
 n procedure (zie 035774 voor endoscopisch, zie 034470 voor open fundoplicatie).
                                  1
 nclusief cholecystectomie, al dan niet met het openen van de galwegen, open procedure (zie 035775 voor endoscopisch).
                                  1
                                  2
matica, abdominaal (zie 035770 voor open procedure, zie 034471 voor laparoscopische fundoplicatie).
                                  1
diaphragmatica inclusief cholecystectomie, al dan niet met het openen van de galwegen, (zie 035771 voor open procedure).
                                  2
procedure (zie 035782 voor endoscopisch, zie 034470 voor open fundoplicatie).
                                  1
                                  2
matica, thoracaal (zie 035780 voor open procedure, zie 034471 voor laparoscopische fundoplicatie).
                                  1
                                  1
                                  2
de radioloog aangelegde en gedilateerde nephrostomie, inclusief nabehandeling, open procedure (zie 036004 voor endoscopisch).
                                  2
 n via een door de radioloog aangelegde en gedilateerde nephrostomie, inclusief nabehandeling (zie 036003 voor open procedure).
 7 voor endoscopisch).                       1
dezelfde nier, open procedure (zie 036008 voor endoscopisch). 1
  voor open procedure).                      1
ve ingreep aan dezelfde nier (zie 036006 voor open procedure). 1
                                  1
ezelfde nier, open procedure (zie 036016 voor endoscopisch).    1
                                  1
e ingreep aan dezelfde nier (zie 036014 voor open procedure).    1
zie 036034 voor endoscopisch).                   1
 eep aan dezelfde nier.                       1
 e 036032 voor open procedure).                   1
                                  1
  anders dan langs lumbale weg, open procedure (zie 036037 voor 4  laparoscopisch).
 igne niertumoren (zie 036036 voor open procedure).         4
  dezelfde nier, open procedure (zie 036039 voor laparoscopisch). 4
 tieve ingreep aan dezelfde nier (zie 036038 voor open procedure).4
 46 voor endoscopisch).                      1
                                  1
 ia een aparte incisie, open procedure (zie 036047 voor endoscopisch).
  036048 voor endoscopisch).                    1
 0 voor open procedure).                      1
                                  1
 ureterectomie via een aparte incisie (zie 036042 voor open procedure).
036045 voor open procedure)                     1
 054 voor endoscopisch).                      1
 n dezelfde nier, open procedure (zie 036056 voor endoscopisch). 1
                                  2
                                  1
 lusief klieven brug, eventuele steenverwijdering en/of pyelumplastiek.
 ieve ingreep aan dezelfde nier (zie 036053 voor open procedure). 1
                                  4
 2 voor laparoscopisch).                      4
1 voor open procedure).                       4
 036071 voor endoscopisch).                    1
36070 voor open procedure).                     1
                                  1
                                  1
                                   1
 tatie van het kanaal, inclusief niersteenverwijdering, open procedure (zie 036086 voor endoscopisch).
                                   (zie
ostomie en dilatatie van het kanaal, inclusief niersteenverwijdering 1 036085 voor open procedure).
                                   1
 tisch abces inclusief nabehandeling.                1
                                   1
 ch abces, inclusief nabehandeling, open procedure (zie 036095 voor endoscopisch).
                                   1
 een subphrenisch abces, inclusief nabehandeling (zie 036094 voor open procedure).
bloedleegte, bijvoorbeeld bij koraalsteen.              1
                                   1
                                   4
  een geïsoleerd darmsegment.                    1
                                   1
                                   1
                                   1
oorbeeld omzetten ureterosigmoideostomie of transuretero-ureterostomie in brickerlis.
                                   1
m.v. endolum. endosc.                        4
re (zie 036143 voor laparoscopisch).                 4
h (zie 036142 voor open procedure).                 4
 re (zie 036153 voor laparoscopisch).                4
 h (zie 036152 voor open procedure).                 4
                                   4
 ureter door darmsegment, open procedure (zie 036163 voor laparoscopisch).
                                   4
 ureter door darmsegment, laparoscopisch (zie 036162 voor open procedure).
                                   1
                                   1
                                   1
 een stent (endoprothese) al dan niet met dilatatie van de ureter. 1
eale fibrose, open procedure (zie 036183 voor laparoscopisch). 4
eale fibrose, laparoscopisch (zie 036182 voor open procedure). 4
                                   1
 SWL) voor urinewegstenen.                      4
197 voor endoscopisch).                       1
 n dezelfde ureter of in hetzelfde gebied.              1
95 voor open procedure).                       1
 reter en/of het plaatsen van een stent (endoprothese).       1
                                   1
                                   4
                                   1
mor met behulp van interstitiele radiotherapie via cystotomie.    1
                                   1
  respectievelijk de sphincter externus.              1
dere grote papillomen en/of maligne blaastumoren.          1
                                   1
 tieve behandeling van obstructies in urethra posterior, open procedure (zie 036231 voor endoscopisch).
                                   1
 egrip van operatieve behandeling van obstructies in urethra posterior (zie 036230 voor open procedure).
and (zie 036234 voor open procedure).                1
edure (zie 036233 voor endoscopisch).                1
                                   1
                                   4
 ptuur, open procedure (zie 036238 voor laparoscopisch hechten blaas).
6237 voor open procedure).                      4
e 036241 voor endoscopisch).                     1
 036240 voor open procedure).                    1
 036256 voor endoscopisch).                     1
                                   1
                                   1
 r middel van het implanteren van een of beide ureteren in een geisoleerd darmsegment in een zitting.
 en continent urostoma in een zitting.                1
                                   1
36250 voor open procedure).                     1
                                   4
een geisoleerd darmsegment zonder stoma, open procedure (zie 036258 voor laparoscopisch).
                                   4
een geisoleerd darmsegment zonder stoma, inclusief de cystectomie, laparoscopisch (zie 036257 voor open procedure).
                                   1
 e in het foramen sacrale of bij de nervus pudendus inclusief eventuele proefcystometrie.
netech-Brindley, InterStim).                     4
                                   4
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
de urethrafistel wegens hoge urethrastrictuur.            1
behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur perineaal. 1
behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur abdominaal.1
he behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur.      1
                                   1
he behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur door middel van het aanleggen van een urethrafistel met behulp van (scrotum-) huidplastiek.
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
at (PVP) met behulp van laser.                    4
 en procedure (zie 036551 voor laparoscopisch).           4
 aroscopisch (zie 036550 voor open procedure).            4
pen procedure (zie 036556 voor endoscopisch).            1
                                   1
                                   1
 lusief kapsel (zie 036553 voor open procedure).           1
                                   4
ocedure (zie 036612 voor endoscopisch).               1
                                   1
peratie (zie 036610 voor open procedure).              1
 036622 voor endoscopisch).                     1
 en hernia inguinalis, open procedure (zie 036623 voor endoscopisch).1
 36620 voor open procedure).                     1
                                   1
 erzorging van een hernia inguinalis (zie 036621 voor open procedure).
 laatsing van de urethra en extirpatie van de inguinale lymfklieren. 1
 zie 036639 voor inguinaal, 036642 voor laparoscopisch).       4
 (zie 036638 voor scrotaal, 036642 voor laparoscopisch).      4
                                   4
38 voor scrotaal, open procedure en 036639 voor inguinaal, open procedure).
71 voor endoscopisch).                        1
0 voor open procedure).                       1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   4
                                   4
                                   1
                                   2
met behulp van transpositie van huid.                1
                                   1
                                   4
                                  1
ering van de inguinale lymfklieren.                 1
ypospadie excisie van de chorde en strekking van de penis.     1
ypospadie met reconstructie van de urethra.             1
                                  4
 unda met zijn vertakkingen.                    1
                                  1
                                  1
 p van de operatiemicroscoop.                    1
                                  1
                                  4
                                  4
                                  4
 otum en/of penis), gender chirurgie.                4
                                  4
                                  4
                                  4
                                  4
                                  4
                                  4
m in verband met een ovariumtumor of ontstekingen (zie 036916 voor open procedure).
et een ovariumtumor of ontstekingen, open procedure (zie 036915 4  voor endoscopisch).
 cinoom, open procedure (zie 036943 voor endoscopisch).       1
 abdominaal carcinoom (zie 036942 voor open procedure).       1
                                  2
et behulp van de operatiemicroscoop, open procedure, niet na sterilisatie (zie 037045 voor microchirurgische refertilisatie, open procedure).
                                  4
a laparoscopie, niet na sterilisatieá(zie 037046 voor laparoscopische refertilisatie).
                                  4
 onstructie van de tubae, open procedure (zie 037043 voor microchirurgische reconstructie, open procedure, niet na sterilisatie).
                                  4
onstructie van de tubae (zie 037044 voor laparoscopische reconstructie niet na sterilisatie).
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  4
                                  4
s schauta en wertheim.                       1
                                  1
                                  1
 tend een abdominale urethrosuspensie operatie.           1
 atie met volledige bekken-lymphadenectomie.            1
 rcinoom zonder bekken-lymphadenectomie.              1
                                  1
                                  1
                                  4
 richtingen, zoals: conventionele poliepectomie, verwijdering van een intra-uterine device of een focale coagulatie.
 sing siliconen (Ovabloc).                     4
 sing micro-insert (Essure).                    4
 van hysteroscoop type a.                     1
 van hysteroscoop type b.                     1
                                  4
                                  4
                                  1
                                  1
velijk shirodkarcerclage.                      1
                                  1
 rwandplastiek. Een eenvoudige voor- en achterwandplastiek, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van reefhechtingen tegen licht incontinentia u
 stiek en portioamputatie.                     1
 stiek en vaginale uterus extirpatie.                1
 stiek en abdominale uterus extirpatie.               1
e: voor- ≤f achterwandplastiek met enkelvoudige mesh (tension-free vaginal mesh (TVM-procedure), intra-vaginale sling (IVS)).
                                  4
e: voor- Θn achterwandplastiek met meervoudige mesh (tension-free vaginal mesh (TVM)-procedure).
                                   4
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
 urinae behandeling, inclusief voor- en achterwandplastiek.     2
                                   4
 sling (MUS-procedure, bijvoorbeeld TVT, TVTO), exclusief voor- en/of achterwandplastiek.
                                   4
 sling (MUS-procedure, bijvoorbeeld TVT, TVTO), inclusief voor- en/of achterwandplastiek.
ure (bijvoorbeeld Burch, Marshall-Marchetti-Krantz), exclusief voor-4en/of achterwandplastiek.
                                   en/of achterwandplastiek.
ure (bijvoorbeeld Burch, Marshall-Marchetti-Krantz), inclusief voor- 4
                                   1
 e vaginatop (of operatie volgens Rust)               1
, inclusief voor- en/of achterwandplastiek.             4
, exclusief voor- en/of achterwandplastiek.             4
 or- en/of achterwandplastiek.                   4
oor- en/of achterwandplastiek.                    4
oor- en/of achterwandplastiek.                    4
oor- en/of achterwandplastiek.                    4
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   4
 medeneming van de inguinale lymfklieren.              1
                                   1
organen gecombineerd met reconstructieve chirurgie          1
                                   4
 ie (NT-) meting (nekplooimeting).                  4
opisch Onderzoek (SEO).                       4
ostiek na positieve hielprikscreening                4
                                   2
 iditeit (zie 037583 voor laparoscopisch).              4
 uterine graviditeit (zie 037582 voor open procedure).        4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
 tra-uteriene manipulatie.                      4
 sie graad 3B en hoger.                       4
                                   4
 iseerd bottransplantaat.                      4
                                   4
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
 bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat.
                                4
                                4
 elvoudige mandibula fractuur.                 1
oudige mandibula fractuur.                   1
ervoudige mandibula fractuur.                  1
 udige mandibula fractuur.                   1
                                2
a fractuur door temporale elevatie.               1
a fractuur door osteosynthese of infra-orbitale elevatie.    1
                                1
                                4
                                1
                                1
                                4
                                1
                                1
                                1
                                1
                                1
mieën in verband met deformiteiten.               1
 an de schoudergordel en/of de bovenarm met beentransplantaat. 1
                                1
                                1
capitale humerus fractuur.                   1
 ur van het caput humeri.                    1
acondylaire humerus fractuur.                  1
                                1
                                1
                                1
 t fractuur door middel van ostheosynthese.           1
                                1
 ur van het caput humeri.                   1
 ndylaire humerus fractuur.                  1
                                1
                                1
                                1
aire of sternoclaviculaire luxatie.               1
                                1
                                1
∩mplantatie nieuwe prothese.                  4
houderkom en re∩mplantatie nieuwe prothese.           4
                                1
                                1
                                1
                                1
                                4
 lantatie nieuwe prothese.                   4
                                1
                                1
oogstand bij geboorteverlammingen.               1
                                1
                                1
                                1
                                1
                                1
                                1
 (spalken vinger, inclusief handtherapie).            4
                                 1
                                 1
                                 4
 steotomieën in verband met deformiteiten.            1
 an de elleboog en/of de onderarm met beentransplantaat.     1
 an de elleboog en/of onderarm zonder beentransplantaat.     1
                                 1
 hius fractuur ook monteggia fractuur genoemd.         1
 usfractuur met dislocatie en repositie.             1
 usfractuur zonder dislocatie of fractuur van het caput radii.  1
 oleerde fractuur van de radiusschacht.             1
 oleerde fractuur van de ulnaschacht of het olecranon.      1
 s fractuur ook monteggia fractuur genoemd.           1
 van het caput radii bloedige repositie.            1
                                 1
 erde fractuur van de radius- of ulnaschacht.          1
                                 4
                                 4
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
 uskop en re∩mplantatie nieuwe prothese.             4
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
 antatie nieuwe prothese.                    4
 plantatie nieuwe prothese.                   4
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 4
en re∩mplantatie nieuwe prothese.                4
mplantatie nieuwe prothese.                   4
geaal gewricht en re∩mplantatie nieuwe prothese.         4
 and en/of pols, met bottransplantaat.              4
                                 1
 -phalangeaal gewricht.                     1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 2
                                 4
 van een grondlid van een vinger met dislocatie.         1
meerdere fracturen van handwortelbeentjes.            1
 van een os metacarpale met dislocatie.             1
                                 1
 e strekpees ook wel mallet-finger genoemd.           1
                                 4
dere fracturen van handwortelbeentjes met K-draad en/of schroef fixatie.
 een grondlid van een vinger met K-draad en/of schroef fixatie.   4
                                  4
 een grondlid van een vinger met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
met K-draad en/of schroef fixatie.                 4
met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.   4
 dere fracturen van handwortelbeentjes met K-draad en/of schroef-4 en/of plaatfixatie, open procedure.
 ndroom, open procedure (zie 038341 voor endoscopisch).      1
carpaaltunnel syndroom (zie 038340 voor open procedure).      1
sgewricht, zie code 038388.                     1
                                  4
 os metacarpale met K-draad en/of schroef fixatie.         4
                                  4
  os metacarpale met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
 nett met K-draad en/of schroef fixatie.              4
nnett met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.4
                                  1
 etacarpophalangeaal-1 gewricht.                  1
                                  1
 ngeaal gewrichten in een zitting zie code 038388.         1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  4
                                  4
 met K-draad en/of schroef fixatie.                4
∩mplantatie nieuwe prothese.                    4
 met K-draad en/of schroef fixatie.                4
a met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure. 4
                                  4
                                  4
                                  1
                                  1
 handspieren bij zogenaamde intrinsieke contracturen zie code 038388.
 r met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure. 4
                                  4
 handpalm en volair aan de pols zie code 038388.          1
                                  1
handrug met synoviectomie van een of twee metacarpophalangeaal gewrichten zie code 038388.
                                  4
 van collaterale banden van het metacarpofalangeale, carpometacarpale of interfalangeale gewricht (DIP, PIP).
 geale, carpometacarpale of interfalangeale gewricht (DIP, PIP). 4
 geaal gewricht met synoviectomie en verplanten van de extensorpees.1
                                  1
ofalangeaal gewrichten met synviectomie en verplanten van de extensorpees zie code 038388.
                                  1
 dupuytren door middel van excisie van de fascia palmaris en multipele transposities van huid (z-plastieken).
eaal of interfalangeaal gewricht m.b.v. autoloog materiaal.     4
eaal of interfalangeaal gewricht inclusief gewrichtsprothese.    4
                                  1
                                  1
pophalangeaal gewrichten met gelijktijdige verlegging van de strekpezen ter bestrijding van de ulnaire deviatie (zie code 038388).
 vrije vinger-duim, vinger-vinger transplantatie).         4
                                  1
 of een deel van een vinger.                    1
nde gehele os metacarpale de zogenaamde smalle hand.        1
                                  1
arisatie van een (sub)totaal geamputeerde vinger met behulp van operatiemicroscoop.
                                  1
ger met bijbehorend os metacarpale met straaltranspositie.     1
                                  1
sub)totale amputatie van twee vingers of van twee stralen van de hand waarbij letsels van verschillende weefselstructuren microchirurgisch moeten worde
                                  1
sub)totale amputatie van drie of meer vingers of drie of meer stralen van de hand of (sub)totale doorsnijding van de volaire zijde van de pols waarbij
                                  1
decompressie bij spondylitis.                    1
                                   1
                                   1
wervellichaam onder beeldvormende techniek.             1
m of de spina van de wervels uitgezonderd de sternumpunctie.     1
compressiesyndroom of van een van de overige ribben.         1
                                   1
                                   4
 cedure (zie 038418 voor Nuss procedure, 038419 voor siliconenimplantaat).
                                   4
 dure (zie 038417 voor Ravitch procedure, 038419 voor siliconenimplantaat).
                                   4
 utaan inbrengen siliconenimplantaat (zie 038417 voor Ravitch procedure, 038418 voor Nuss procedure).
                                   1
                                   4
                                   1
                                   1
                                   1
 fractuur al of niet gecombineerd met repositie heupluxatie     1
                                   1
                                   4
 ntuele tractie (bijvoorbeeld halosysteem).             4
                                   4
                                   4
                                   1
                                   2
                                   2
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   1
                                   4
                                   1
                                   4
                                   4
                                   4
n fusie middels 2 of meer incisies).                 4
 velkolom (bijvoorbeeld discusprothese, scoliosestaaf, cage).    4
                                   4
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
 ervelkolom (scoliose en kyfose).                  4
                                   1
                                   1
ra of trueta. Inclusief het verkrijgen van autotransplantaat ook al wordt dit transplantaat door een andere wond of een aparte incisie verkregen.
 ij verouderde epiphysiolyse van de heup.              1
                                   1
 e zonder osteosynthese.                       1
                                   1
                                   1
 an de stand door middel van osteotomie van de femurschacht of supracondylair.
                                   1
 rende osteotomie type pauwels.                   1
                                   1
                                   1
nemen van de groeischijf.                      1
e met ostheosynthese.                        1
collum van het femur door middel van transplantatie of osteotomie.1
 or middel van transplantaat of osteotomie.             1
                                  1
                                  1
                                  1
 het collum van het femur respectievelijk een pertrochantere fractuur.
                                  1
 de schacht van het femur respectievelijk een supra- en transcondylaire fractuur.
 collum van het femur.                       1
                                  1
 hniek fractuur van de schacht van het femur respectievelijk een supra-of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal.
 trochantaire fractuur van het femur.                1
                                  1
                                  1
                                  4
 sthesie met aansluitend heupgips voor heupdysplasie bij pasgeborenen.
                                  4
                                  1
                                  1
plasie bijvoorbeeld volgens salter of chiari.            1
                                  4
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
operatie aansluitende infectie.                   1
al hip + reïmplantatie nieuwe total hip.              1
                                  1
                                  1
bij heupdyspladie bijvoorbeeld volgens sharrard of mustard.     1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
 an de stand van het onderbeen door middel van osteotomie zonder osteosynthese.
                                  1
 an de stand van het onderbeen door middel van osteotomie met osteosynthese.
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
 e met behulp van beentransplantaat respectievelijk verlengen van 1 onderbeen met osteosynthese.
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
 de tibia- en fibulaschacht.                    1
 re tribiaplateau fractuur.                     1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
a- en fibulaschacht en/of verkorten onderbeen met behulp van osteosynthese.
uur respectievelijk pilonfractuur.                 1
                                  1
                                  1
eilectomie synoviectomie en kruisbandplastiek.           1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
erale banden van de knie met gips.                 1
e banden van de knie met behulp van plastiek.            1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
e van verschillende bovenbeenspieren eventueel in combinatie met een neurectomie bij patiënten met verkregen of aangeboren spasticiteit.
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
amde spontane ruptuur van de gedegenereerde achillespees.      1
                                  1
enaamde spontane ruptuur van de gedegenereerde achillespees. 1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
 os metatarsale met distractie.                  4
 n met K-draad en/of schroef fixatie.                4
en met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure. 4
 andere dan de grote teen met K-draad en/of schroef fixatie.    4
                                  4
 andere dan de grote teen met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
 os metatarsale met K-draad en/of schroef fixatie.         4
 os metatarsale met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open4procedure.
een of meerdere ossa metatarsale.                  1
                                  1
een of meerdere voetwortelbeenderen.                1
een of meerdere tenen van een voet.                 1
                                  1
 voetwortel uitgezonderd de calcaneus.               1
                                  1
                                  1
ssa metatarsalia enzovoorts.                    1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
                                  1
 en aan de voet. Combinatie van arthrodese met arthrolysis peesverlenging en peesverplanting.
                                  1
                                  1
gewrichten bijvoorbeeld triple arthrodese.            1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
 atie nieuwe prothese.                      4
 halangeaal gewricht en re∩mplantatie nieuwe prothese.      4
                                 4
 ije teen-duim, teen-vinger transplantatie).           4
                                 1
                                 1
                                 1
 espectievelijk amputatie transmetatarsaal.            1
met uitzondering van de basis.                  1
                                 1
 den van kleine beenderen zoals vingers middenhand tenen en middenvoet.
                                 1
                                 1
                                 1
 den van middelgrote beenderen niet behorend tot de onder code 038800 en 038806 genoemde beenderen zoals hand-en voetwortelbeenderen.
                                 1
middelgrote beenderen.                      1
                                 1
 den van grote beenderen zoals femur humerus bekken en wervellichamen.
                                 1
                                 1
 sen van kleinere beenderen.                   1
 sen van middelgrote beenderen zoals hand- en voetwortel.     1
 en van grote beenderen.                     1
 ve stof, gesloten procedure.                   4
 e stof, gesloten procedure.                   4
                                 4
                                 4
                                 1
                                 1
                                 1
                                 4
                                 4
 lange pijpbeenderen van arm of been.              1
 ansplantaat bij kleine beenderen.                1
                                 1
 dese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht bij kleine beenderen.
 ansplantaat bij middelgrote beenderen.              1
                                 1
 dese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht bij middelgrote beenderen.
 ansplantaat bij grote beenderen.                 1
                                 1
 dese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht bij grote beenderen.
                                 1
                                 1
mentssyndroom bovenste extremiteit.                4
                                 1
                                 4
                                 4
                                 1
                                 1
                                 1
                                 1
                                 4
                                   4
 snijden van pezen, fascien of spieren (zie 038868 voor open procedure).
                                   4
ezen, fascien of spieren, open procedure (zie 038867 voor endoscopisch).
                                   4
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
 n de peesschede met behulp van een silastic rod primaire behandeling.1
                                   1
                                   1
                                   4
 e via incisie van de huid.                      1
                                   4
                                   4
                                   1
                                   1
                                   4
 orbeeld na liposuctie, facelift of bij brandwonden).         4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
oor middel van Moh's chirurgie.                    4
ezwellen, excl. Moh's chirurgie.                   4
                                   1
 tgaande van de cutis de subcutis en/of het onderhuids vet- en bindweefsel of het verwijderen van corpora aliena inwendige metalen hechtingen het appa
                                   1
orpora aliena en dergelijke uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
  coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek. 1
                                   1
                                   1
                                   4
                                   4
                                   1
behandeling congenitale lipspleet.                  4
  mammaprothese ter borstreconstructie.               4
ctie van een oorschelp.                        4
 assing van 1 weefseltype.                      4
 assing van meerdere weefseltypen.                  4
 e: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.     4
 nsplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.        4
 nsplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een2  functioneel gebied.
                                   2
 antatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.
                                   4
 tie en reven fascia abdominalis.                   4
 ie, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis.     4
vel reinsertie en reven fascia abdominalis.              4
                                   4
                                   4
                                   1
e donorplaats het praeciseren en in het defect inhechten van een in een eerdere zitting getransplanteerde direct of indirect gesteelde huidlap.
spositie transpositie van huid of opschuifplastiek.          1
                                   2
 ranspositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
 door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid. 2
 sitie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.    2
                                   1
 stige verwondingen door middel van direct gesteelde transpositie van huid. Een verwonding vergelijkbaar met een decollement of een scalpeer-verwondin
                                   1
                                   4
                                    1
 de plastisch chirurg inhoudende: huid- en spierreductie openen septum orbitale repositie en/of reductie van vet en recreatie van de supratarsale plooi.
                                    1
 en defect in mondholte pharynx larynx en/of oesophagus.        1
 en defect in het onderste romp- bekken en heupgebied.         1
 en defect op de extremiteiten.                    1
 lexpansie (i.e. tissue expander).                  4
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
 met zenuwaansluiting.                         4
                                    4
 eren mammaprothese na augmentatie.                  4
                                    4
                                    4
 gen mammaprothese na augmentatie.                   4
atsen mammaprothese na augmentatie.                  2
                                    1
 eltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een vinger.
                                    1
erde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
                                    1
weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied bijvoorbe
                                    1
 rde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied bijvo
                                    4
                                    4
                                    1
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
an het lichaamsoppervlak.                       4
                                    4
                                    1
 radenitis suppurativa (syn. acne ectopia).              4
                                    4
                                    4
 nie en/of binnenzijde van het bovenbeen of de lende of de flank. 4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
 van optiek, al dan niet met proefexcisie(s).             4
 iddel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s),4 inclusief nasendoscopie.
                                    4
 optiek, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief eventuele nasendoscopie.
 en of ureter met endoscopie.                     2
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    1
met een heelkundige ingreep aan dezelfde knie in een zitting.      1
                                    1
atie met een heelkundige ingreep aan dezelfde schouder in een zitting. 1
                                    1
 tie met een heelkundige ingreep aan dezelfde elleboog in een zitting. 1
                                    1
met een heelkundige ingreep aan dezelfde pols in een zitting.      1
                                    1
met een heelkundige ingreep aan dezelfde heup in een zitting.      1
                                    1
 met een heelkundige ingreep aan dezelfde enkel in een zitting.     1
                                    4
                                    4
 ulator (oa. ESES, SCS).                        4
ale neurostimulator (oa. ESES, SCS).                  4
 ste epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).             4
 iting neurostimulator (oa. ESES, SCS).                4
sluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).                4
e voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).           4
oa. baclofen, analgetica).                       4
ecale pomp (oa. baclofen, analgetica).                 4
 uiting pomp (oa. baclofen, analgetica).                4
nsluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).               4
 er voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).          4
 le pomp (oa. baclofen, analgetica).                  4
                                    4
 ste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).           4
                                    4
                                    2
                                    4
                                    4
oog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog.
                                    4
oog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog.
                                    4
  hartritmemonitor (ILR).                       4
 te hartritmemonitor (ILR).                       4
                                    4
                                    4
                                    4
 therapie (HIPEC) in combinatie met cytoreductie.            4
                                    4
                                    4
                                    4
allonkatheterdilatatie) zonder plaatsen tijdelijke stent, inclusief opspuiten.
                                    4
allonkatheterdilatatie) met plaatsen tijdelijke stent, inclusief opspuiten.
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    4
                                    1
 orbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis.
                                    4
                                    4
                                   4
                                   4
gescheurde ooglidrand en herstel van een primair ooglid coloboom.4
 ievelijk correctie ptosis wenkbrauw.                 4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
de deformiteiten aan het benige neusskelet              4
                                   4
erales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. Zowel enkel- als dubbelzijdig.
 sitie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie.4
                                   4
                                   4
                                   1
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   1
ne tumoren en kysten in kaak of weke delen.              1
 groter dan/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris.1
                                   1
                                   4
                                   1
e frontelementen per kaak of aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft.
e elementen per kaakhelft.                      1
 of meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in combinatie met4ΘΘn of meer andere ingrepen.
                                   één
 f meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in combinatie met 4 of meer andere ingrepen.
                                   4
Θn of meerdere elementen in ΘΘn kaakhelft               4
n of meerdere elementen in elke volgorde kaakhelft - extractie van 4  ΘΘn of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie met ΘΘn of meer ander
                                   1
 ement of een of meerdere radices of een corporus aliënum per kaakhelft; met splijten van het mucoperiost.
                                   2
                                   4
                                   1
e elementen replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris per kaak (inclusief eventueel s
                                   1
aris grote alveolotomie en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak.
                                   1
                                   1
 essus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal frontgedeelte of per kaakhelft.
                                   1
n vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen van het transplantaat.
                                   1
 ewrichtsklachten of bij parodontale aandoeningen inclusief afdrukken en gnathologische registratietechnieken.
                                   1
                                   1
                                   4
                                   4
eten in het voorste deel van het palatum               4
eten in het achterste deel van het palatum              4
                                   4
                                   1
 aak met bijbehorende weke delen: excisie van irritatie-hyperplasieën flappy ridges tubercorrectie verwijdering meerdere exostosen per kaak.
 gsmoulage gelaatsprothese en schedelplaat.             1
                                   1
 deel van de glandula parotis.                    4
eel van de glandula parotis.                     4
dula sublingualis of lymfeklier(en).                 1
                                   4
                                   4
                                   4
                                   1
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
                                   4
 behoeve van rapid expansion.                    1
 alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft.             1
                                   1
 aticum of van de maxilla volgens le fort i alsmede decompressie van de orbita.
                                   1
 bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat of reconstructie kaakgewricht.
 enkelzijdig of frontgedeelte.                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                   2
oudige mandibulafractuur.                      1
 udige mandibulafractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur. 1
                                   1
van het kaakgewricht enkelzijdig.                  1
xtirpatie of repositie discus articularis condylotomie condylar shave1of condylectomie enkelzijdig.
                                   1
                                   4
                                   4
 geval vaná2 fasen: de tweede faseá(per kaak)            4
een autotransplantaat.                        1
 se materiaal/distractor per kaakhelft.               2
                                   4
                                   1
                                   4
                                   4
or direct of indirect gesteelde transpositie van huid.        4
 en defect in mondholte                       4
                                   4
                                   4
                                   4
ectomie van gelaat en hals met zogenaamde smash-plastiek.      4
                                   4
e regio pectoralis, het onderbeen of de onderarm, enkelzijdig, uitgezonderd het submentale gebied totaal.
 iddel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s),4inclusief nasendoscopie
                                   4
                                   4
CTG code handhaven
 beschrijving bij de code is gewijzigd
nieuwe code en beschrijving

ingrepen behorend tot het Veilgheidsprogramma

								
To top