Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

DOST OR DOSTI

VIEWS: 126 PAGES: 7

									   DOST OR DOSTI
QURAN OR MASOMEN KE ROSHNI MA
• BY
• AYATULLAH SYED MUHAMMAD
 HUSSAIN FAZALULLAH
DOSTI ISLAM KE NAZAR MA
insan madni atbar(fatratan garo ma rahna
pasan karna wala ha) tanha rahna pasand
nahi karta or chahata ha ka koi us ka
monis or madadgar ho
is bara ma imam Ali ka qool
Munkin ha tumhara bhayo ma kuch asa bhi
ho jinha tumhari ma na pada na kea ho
   Dosti Quran ke nazar ma
     MUSBAT DOSTI
“Is roaz shahabana taqwa ka sawa tamam dost ek
 dosre ka dushman ho jay gay
           SUHRA ZQRAF AYYAT NO 67
      AQRAT MA DOSTI
Or hum na in ka seno sa har tarha ke kadorat
 nikal le ha or wo bhayo ke tarha amna samna
 taqt par bhata ho gay
           SUHRA HAJAR AYYAT NO 27
  KIN LOGO SA DOSTI KE JAY

Or apna nufso ko in logo ka sath sabar par amada
 karo jo subha or sham apna parwardagar ko
 pukarta hai or is ke marze ka talabgar hai or
 qabardar tumhari neghai in ke taraf sa phir na
 jai ka tum zindagani duniya ki zenat ka talabgar
 bun jao or kesi sorat is ke ataat na karna jis ka
 qlab ko hum na apni yad sa mahrom kardia ha
 or apni khushayad ka paro kar ha is ka kam sara
 sar zayati karna ha
             SUHRA KHAF AYYAT NO 28
•   DOST KA KARDAR
• AJ ka din shahabana taqwa ha sawa
 tamam dost ek dosre ka dushman ho jai
 gay      SUHRA ZQRAF AYYAT NO 67
•   BURA DOST
• HAY AFSOS KASH MA NA FALA ADMI
 KO DOST NA BANAYA HOTA
•         SUHRA FURQAN AYYAT NO28
      MUTLOB DOST• Asa shaqs ko dost banao jo tumhari zenat
 bana or asa shaqs sa dosti na banao jo
 tumhara zarya apni shan bany or aqar kar
 tumhari abro kum ho jay
DOST KE AZMAISH

								
To top