Katherine Mutter Katherine Mutter

Document Sample
Katherine Mutter Katherine Mutter Powered By Docstoc
					Katherine Mutter                  Katherine Mutter
Uwch Ddarlithydd, Busnes              Senior Lecturer, Business
Roedd Katherine Mutter yn Gyfarwyddwyr       Katherine Mutter was an International Marketing
Marchnata Rhyngwladol yn ochr safonol y       Director in the high quality end of the steel and
diwydiant haearn a gwifrau am 12 mlynedd      wire industry for 12 years before becoming an
cyn troi’n academydd. Mae ganddi MSc mewn      academic. She has an MSc in Marketing and
Marchnata ac mae’n darlithio i’r Sefydliad     lectures for the Chartered Institute of Marketing
Marchnata Siartredig (CIM) fel arbenigwr ar     (CIM) as an international marketing strategy
strategaethau marchnata rhyngwladol.        specialist.

Mae gan Katherine ddiddordeb mawr yn y       Katherine is particularly interested in how
ffordd y mae datblygiad addysgol yn effeithio ar  educational development impacts on students’
sefydliadau myfyrwyr.                organisations.

Treuliodd Katherine 11 flynedd yn Ysgol Fusnes   Katherine spent 11 years at the University of
Casnewydd, Prifysgol Cymru, sydd wedi ei      Wales Newport Business School, which has been
nodi fel un o brif ganolfannau CIM y DU, gyda    benchmarked as the one of the leading CIM
chanlyniadau cyson ragorol. Meithrin doniau,    delivery centres in the UK, with consistently
arwain a rheoli newid er mwyn gwella perfformiad  excellent results. Her research area is in the field of
busnes yw ei maes ymchwil, ac mae’n gweithio’n   nurturing talent, leadership and managing change
helaeth gyda chwmnïau o wahanol sectorau i     to improve business performance and she works
gefnogi’r ymchwil.                 with companies in different sectors to support this.

Mae ei phapur ymchwil presennol ynIn our next edition current research paper focuses on developing
Our team              edrych ar    Her
ddatblygu gweithwyr marchnata proffesiynol i    marketing professionals to improve business
wella perfformiad ac elw. by
Quality News is produced     Insert headlines performance and bottom line profit.
John McInally and Wing Tsz
E-bost k.mutter@wales.ac.uk.
Chow.                       Email k.mutter@wales.ac.uk.


         Cyfadran Prifysgol Cymru
         University of Wales Faculty

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:10/29/2011
language:Welsh
pages:1