Goodyear - netPR.pl by cuiliqing

VIEWS: 0 PAGES: 1

									Grupa Goodyear PolskaGoodyear Dunlop Tires
    Polska Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 212 a
   02-486 Warszawa
                  Dr Lisa Dorn
  tel. +48 22 571 59 00
  fax. +48 22 571 59 01
                  W 1992 roku doktor Lisa Dorn otrzymała tytuł licencjata na Wydziale
    www.goodyear.pl
                  Psychologii Ludzkiej, a następnie tytuł doktora w dziedzinie zachowań
                  kierowców na Aston University. W kolejnych latach pracowała
    T.C. Dębica S.A.
      ul. 1 Maja 1      na stanowiskach naukowo-badawczych na uniwersytetach w Leicester
     39-200 Dębica       i Birmingham, a potem w przemyśle, zanim rozpoczęła pracę na Cranfield
  tel. +48 14 670 28 31      University w 2001 roku.
 fax. + 48 14 670 09 57

   www.debica.com.pl       Doktor L.Dorn jest Dyrektorem Grupy Badawczej ds. Prowadzenia pojazdów
                  na Uniwersytecie w Cranfield i jest starszym wykładowcą w obszarze
                  “Zachowania Kierowców”. Doktor L.Dorn jest również Dyrektorem Kursu na
                  studiach magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Cranfield
                  pt. “Zachowania Kierowców”, a także Dyrektorem ds. Badań dla spółki
                  DriverMetrics, w pełni należącej do Uniwersytetu Cranfield. Spółka
                  wykorzystuje wyniki badań dr Dorn przy projektowaniu i rozwoju narzędzi
                  internetowych, służących kształceniu kierowców. Obecnie dr Dorn prowadzi
                  Zespół Psychologów, pracujących z sektorem prywatnym i publicznym nad
                  badaniami dotyczącymi zachowań i kształcenia kierowców. Jej prace są
                  wspierane przez organa państwowe, rady przyznające fundusze na badania
                  oraz przez sektor prywatny. Dr Dorn publikuje analizy empiryczne
                  nt. zachowania kierowców w czasopismach naukowych, m.in. w „Accident
                  Analysis and Prevention” (Analiza i prewencja wypadków), „Ergonomice”
                  (Ergonomia), „Human Factors” (Czynniki ludzkie), „Safety Science” (Nauka
                  o Bezpieczeństwie) oraz „Journal of Risk Analysis” (Magazyn Analizy
                  Ryzyka). Jest ona także gospodarzem Międzynarodowej Konferencji
                  poświęconej „Zachowaniom i Kształceniu Kierowców‟ oraz współredaguje
                  serię Ashgate pt. „Human Factors in Road and Rail Safety‟ (Czynnik ludzki
                  w bezpieczeństwie na drodze i na kolei).

                  W swojej karierze zawodowej Doktor Dorn była redaktorem ponad
                  15 książek.

                  Ponadto dr Dorn jest Członkiem Tytularnym Brytyjskiego Towarzystwa
                  Psychologicznego oraz Dyplomowanym Psychologiem, a także
                  Prezesem-Elektem    Międzynarodowego    Stowarzyszenia   Psychologii
                  Stosowanej – w sekcji Psychologii Ruchu Drogowego i Transportu. Doktor
                  Dorn także jest członkiem grupy ekspertów przy Niezależnej Komisji
                  Policyjnej ds. Skarg i Zażaleń, której zadaniem jest badanie zdarzeń w ruchu
                  drogowym spowodowanych przez policję, oraz doradcą Ministerstwa Spraw
                  Wewnętrznych i Stowarzyszenia Wyższych Oficerów Policji. W 2004 r.
                  otrzymała Międzynarodową Nagrodę Księcia Michała w Dziedzinie
                  Bezpieczeństwa Drogowego za badania wykonane dla Arriva Bus w Wielkiej
                  Brytanii. W 2008 r. zdobyła nagrodę za program edukacyjny w kategorii
                  „Najlepsze zastosowanie nauk społecznych i zarządzania” we współpracy
                  z Arriva Bus w Wielkiej Brytanii.

              Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212a, 02-486 Warszawa. Nr KRS: 0000104862 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX
              Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
              Kapitał Zakładowy 2 005 000.00 PLN. Członkowie Zarządu: Jacek Pryczek – Prezes Zarządu, Leszek Cichocki, Michał Mędrek, Renata Szewczyk.

              T.C. Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy, ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica. Nr KRS: 0000045477 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
              Sądowego.
              Kapitał Zakładowy 110 422 000.00 PLN. Członkowie Zarządu: Jacek Pryczek – Prezes Zarządu, Leszek Cichocki, Stanisław Cieszkowski, Waldemar Jarosz.

								
To top