Docstoc

Sëmundjet e zemrës e dëmtojnë trurin

Document Sample
Sëmundjet e zemrës e dëmtojnë trurin Powered By Docstoc
					Një studim i ri ka bërë lidhjen ndërmjet sëmundjeve të zemrës dhe funksionimit të
dobët mendor.

Në studim kanë marrë pjesë më shumë se 10.000 të punësuar në shërbimin shtetëror në
Londër dhe është përcjellë gjendja shëndetësore e tyre për një periudhë kohore
njëzetvjeçare.

Participantët të cilët në anamnezën e tyre kanë pasur sëmundje të zemrës dhe enëve të
gjakut kanë treguar rezultate shumë më të këqija në testet e vokabularit dhe kujtesës
afatshkurtër.

Në bazë të kësaj autorët e këtij studimi kanë ardhur në përfundim se shprehitë e këqija
ushqyese, jo-aktiviteti trupor dhe pirja e duhanit, përveçse e dëmtojnë zemrën, ato e
dëmtojnë edhe trurin.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:10/27/2011
language:Albanian
pages:1