Beste memories wat jy ooit sal maak by panniuniu

VIEWS: 10 PAGES: 3

									   Die beste memories wat jy ooit in jou lewe sal maak is deur jou toekoms en
          loopbaan te beplan sê Tersia de Necker HOD
Vir leerders, studente en mense wat selfs op die ouderdom van 50 jaar steeds ongelukkig is in hulle verkose
studierigtings en loopbane is daar goeie nuus. Dit is nie te laat om te verander nie. Soveel artikels is al geskryf
in verband met die onderwerp en steeds word daar foute gemaak. Baie skole organiseer behoorlike
Loopbaan-blootstellings-geleenthede en stel strukture in plek om die potensiaal van elke leerder te bepaal,
maar baie kan dit nie doen nie. Die wat het en die wat nie het nie, om veelvuldige redes, vorm strukture in
ons samelewing wat grens aan: ryk word ryker en arm word armer. Dit bly egter die leerder en ouers self se
verantwoordelikheid om genoeg advies in te win en kennis bymekaar te maak om ‘n deurdagte en goed
beplande besluit te neem. ‘n Gebrek aan kennis is die struikelblok in die pad van wysheid rakende die
besluitnemingsproses.

‘n Wyse en deurdag- beplande Hoërskoolondervinding sal leerders deeglik kan voorberei vir hulle toekomstige
ontwikkeling vir die plek van werk. Hierdie beplanning moet alreeds aan die einde van gr 9 plaasvind. Daar
word te dikwels gehoor van skole wat leerders aanbeveel om vir gr 10 ‘n paar Wetenskapvakke, ‘n paar
Kommersiëlevakke en miskien Sosiale vakke te neem – just to make sure or in case. Ouers kan nie meer
vandag bekostig dat hulle kinders foute maak nie. Dikwels word Universiteit/Technikon studente geadviseer
wat reeds in hulle 2de of 3de jaar is en besef dat hulle die verkeerde keuses gemaak het.

Kom ons maak seker dat ons kinders in rigtings geplaas word waar hulle as gelukkige en vooruitstrewende
mense kan funksioneer. Die plek wat vir hulle voorberei is om nie net ‘n bestaan te maak nie, maar om in te
lewe en ‘n impak te maak.

Rigtingoorsig.

Met meer as 30,000 verskillende tipe loopbane om van te kies is dit nie moeilik om foute te maak nie.
Byvoorbeeld: om die eerste Werk wat beskikbaar is “ja” voor te sê, want daar is ‘n salaris aan verbonde. Om
baie ouers se onvervulde drome te verwesenlik. Of onmiddellike keuses te maak dieselfde aand wanneer die
plaaslike Universiteit skadu-loopbaanrigtings aanbied. Baie stories word deur ouers by onderhoudsessies
vertel van frustrasie of stagnasie in hulle eie werkplek.

Ons almal het ‘n unieke kombinasie van Godgegewe gawes en talente ontvang. Die geheim is om te bepaal
wat dit is en dit dan te gebruik wanneer loopbane en verdere studies bepaal word. Areas van
werksgeleenthede is: Regering, Familie, Onderwys, Kunste, Wetenskaplik, Besigheid, Kommunikasie en Kerk.

Waar begin die leerder/student soek?

Die tyd om te begin beplan is nou. Leerders, studente en ouers moet hulleself vergewis van alle instansies wat
verdere onderrig bied. Nie net Universiteite en Technikons nie, maar ook Kolleges en instansies wat ambagte
aanbied. Die lees van Onderwys artikels en verslae, eie ondervinding en koerante artikels het my oortuig dat
60% van Universiteit studente nog nooit ‘n Kollege loopbaan of vakmanskapopleiding oorweeg het nie, net as
gevolg van die armoede van hulle kennis. Hierdie keuses bied ‘n meer praktiese opleiding wat uiters
noodsaaklik geword het in die werkplek. Ons hoor te dikwels, veral in spesifieke bedrywe en nasionale
munisipaliteite van mense wat aanspraak maak dat hulle voldoen aan die vereistes van die pos, om net dan die
teenoorgestelde te bewys. Ambagte is aan die uitsterf en standaarde in menige werkplek word so verlaag,
wat onnodig is.

Navorsing is uiters belangrik voordat daar op ‘n beroepsrigting besluit kan word. Tyd is ‘n kosbare bron en
oordeelkundige beplanning moet gebruik word in hierdie navorsingsprojek.

Meer jongmense roep hard omhulp en min hoor. Dit is net nie goed genoeg om van werkskepping te praat en
te vergeet van opleiding nie.
My leuse in hierdie penarie is: Foute is duur en min kennis is uiters gevaarlik. Jy is gebore met ‘n doel. Kry
inligting om daardie doel te bereik. Hierdie journey is joune, nie jou maat se s’n nie. Beindruk jouself.

*Die Vier belangrikste aspekte wat jy moet weet wanneer jy jou navorsing doen is:

Persoonlikheid? Wie is jy? As jy in die spieël kyk, wat sien jy? Sien jy iemand wat weet wie hy/sy is, wat
weet waarheen hy/sy oppad is of sien jy iemand wat ‘n masker dra, want jy is bekommerd oor wat ander
mense van jou sal dink en sal sê.

Persoonlikheid word beskryf as die manier wat ‘n persoon natuurlik gemotiveerd is om op te tree. ‘n
Voorbeeld is dat sommige mense van nature gemotiveerd is om baie georganiseerd en presies te wees, waar
ander weer meer spontaan en ontspanne is. Soort gelyk is sommige mense lief vir risiko en gevaar en ander
weer nature versigtig. Ondervinding en waarneming bevestig dat daar nie een persoonlikheid is wat beter is as
‘n ander een nie. Alle style is ewe nodig en waardevol in die samelewing en die werksomgewing. Almal het
hulle sterker en swakker punte.

Hierdie is ‘n kritieke assessering van enige Loopbaan Rigting Sisteem. As dit nie beskikbaar is nie praat met jou
ouers, onderwysers of kerkleiers. Die doel is om ‘n loopbaan te kies wat sal pas by jou natuurlike
temperament.

Belangstellings – Mense doen beter in hulle werk as hulle regtig daarin belangstel. Wat vir een mens
sieldodend sal wees is vir ‘n ander maklik en lekker as hulle van nature gemotiveerd is vir daardie tipe werk.
Oor die algemeen sal jy vind dat werk waarin jy belangstel lekker sal wees al sluit dit take in wat vir jou onder
ander omstandighede, moeilik of vervelig sou wees. Hou in gedagte dat hoe meer jy hou van wat jy doen, hoe
groter is die kans dat jy suksesvol daarin gaan wees, en hoe laer sal jou werkstres wees.

Vaardighede en vermoëns – Dit gaan baie belangrik wees om jou vaardighede te verstaan soos wat jy
potensiële loopbaanvelde en werke evalueeer. Dit is krities dat jy jou werk kies volgens jou beste vaardighede
sodat jy persoonlike geluk kan ervaar soos wat jy iets doen waarin jy natuurlik goed is. Jou selfvertroue gaan
groei soos jy jou natuurlike vaardighede toepas, wat sal lei tot meer sukses en vreugde in die toekoms . As
leerder besit jy wel vaardighede alhoewel nie almal nie.

  Om meer vaardighede te bekom vereis harde en ‘n toegewyde werksetiek. As dit in jou vermoë is om
  Wiskunde te doen, moenie oor skakel na Wiskunde Geletterdheid nie? Vergeet van die 30% slaagpunt en
  konsentreer op die 70% wat jy nie ken nie. Om 30% van ‘n vak te ken beledig eintlik jou vermoëns.

Waardes – Jy kan ‘n loopbaan volg wat pas by jou werksbelangstellings, vermoëns en persoonlikheid
sterkpunte, en nog steeds gefrustreerd wees en stres. Dit is as jou werk nie pas by jou waardes nie. ‘n
Voorbeeld is dat baie mense ‘n hoë waarde plaas op buitemuurse werk; hulle sal nooit heeltemal gelukkig
wees tussen vier mure nie. Ander weer moet weet dat hulle mense direk help, en kan nie net die hele dag sit
en werk met masjiene nie. Baie mense dink dat hulle gelukkig sal wees as hulle iets doen wat hulle ryk gaan
maak. Baie keer vind hulle dat dit alles leeg is en hulle brand uit na ‘n paar jaar. Deur waardes te gebruik as ‘n
maatstaaf vir loopbaanbesluite, kan baie van die moontlike teleurstelling en werkstres uitgeskakel word.

Plan van aksie vir gr 10, 11 and 12.

Neem praktiese stappe vir jou lewe van werk voordat die ‘deadline’ kom.

  Jy is nou in gr 10 - 11 - 12 – Dit is nou tyd om erstig te word oor jou spesifieke rigting vir Kollege, Ambag,
  Technikon of Universiteit. Laat jouself assesseer en evalueer. Kry inligting en doen jou navorsing!!! Kies
  die regte vakkombinasies. Skryf aan instansies vir meer inligting oor registrasie en finansiële hulp. Baie
  universiteite verkies ‘n leerder se gr 11 punte vir aanvaarding en vir die oorweging van beurse. Bly dus
  georganiseerd en hou by keerdatums. Tyd van slaplê is verby. Hierdie is jou geleentheid om ‘n goeie begin
  te maak om jou roeping te vervul. Maak gereed om ‘n impak te maak en nie net ‘n bestaan te voer nie.
  Die beste dinge in jou lewe is die mense wat jy lief het. Die plekke wat jy gaan sien en die memories wat jy
  gaan maak op jou journey.
  ‘n Vader se wysheid aan sy kind: Kyk reguit voor jou uit. Vestig jou oë op dit wat vir jou voorlê. Beplan jou
  pad met wysheid en bly op die pad. DON’T GET SIDETRACKED.

* Dele geneem uit ‘n tipiese verslag van Loopbaan Direk™.

Bron van kontakte

  Adriaan@crown.co.za         0219750228 vir meer inligting oor Loopbaan Direk™
  www.jeandurand.co.za        Sielkundige wat spesialiseer in Loopbaan Assessering
  Tersia.denecker@gmail.com      ‘n Geregistreerde beroepskonsultant van Career Direct™

Tersia de Necker het meer as veertig jaar ondervinding in die Onderwys en was die stigters prinsipaal van
Harvest Christian School in Port Elizabeth. Sy het ook al meer as 260 Hoërskool -, Universiteitsstudente en
ouers met persoonlike raad en raad rakende Loopbaan kwessies geadviseer om hulle voor te berei vir plasing
op hulle pad van werk.

								
To top